Author: cdlistaff | Credit: cdlistaff
&P123377 = OIP 115, 367
#version: 0.1
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
1. [...] guz-za du
#lem: u; gum[mange]|guz[tufted]; du[go]
2. [...] 1(u) 5(disz) 2/3(disz) ma-na
#lem: u; n; n; n; mana[unit]
3. [...] tug2 sag usz-bar
#lem: u; tug[textile]; saj[head]; uszbar[weaver]
4. [...] {tug2}usz-bar
#lem: u; uszbar[garment]
5. [...] {tug2}usz-bar tur
#lem: u; uszbar[garment]; tur[small]
6. [ki-la2]-bi 1(asz) gu2 3(u) 8(disz) ma-na
#lem: kila[weight]; n; gun[load]; n; n; mana[unit]
7. 8(disz) {tug2}mug
#lem: n; mug[garment]
@reverse
1. ki-la2-bi 3(u) la2 1(disz) ma-na
#lem: kila[weight]; n; lal[minus]; n; mana[unit]
2. ki a2-na-na-ta#
#lem: ki[place]; PN
3. mu-DU
#lem: muDU[delivery]
4. [... i]-din-er3-ra lu2 azlag2
#lem: u; PN; lu[person]; azlag[fuller]
5. [szu] ba#-ti
#lem: szu[hand]; tej[approach]
@date
6. [iti] ezem#-{d}nin-a-zu
#lem: itud[month]; MN
7. [mu] us2#-sa ki-masz{ki} [ba]-hul#
#lem: mu[year]; us[follow]; GN; hulu[destroy]