English

לעיון באוסף

דף הבית

חפצים הנושאים כתובות בכתב היתדות במוזיאון ישראל, ירושליםהאוסף


אוסף הכתובות בכתב היתדות של מוזיאון ישראל מיוסד ברובו על עיזבונות ועל מתנות מתורמים. הוא לקטני מטבעו ומורכב מכ-140 פריטים ממקורות שונים (מסופוטמיה, אנטוליה, עילם ופרס), הכתובים במבחר שפות (שומרית, אכדית, חתית, אוררטית, עילמית ופרסית עתיקה) וזמנם מאמצע האלף ה-3 ועד אמצע האלף ה-1 לפני הספירה.

באוסף נכלל גם חפץ יחיד שמקורו בארץ-ישראל – קטע זעיר ממצבת ניצחון שהציב מלך אשור, כנראה אסרחדון. חפצים אחרים הנושאים כתובות בכתב היתדות שנמצאו בחפירות בארץ ומוצגים או שמורים במוזיאון ישראל שייכים לרשות העתיקות ולא נכללו כאן מטעמי זכויות.

לגוף החפצים הנושאים כתובות בכתב היתדות הנכללים באוסף המוזיאון נוספו גם פריטים השאולים מאת המכון למחקר ארכאולוגי על-שם ו"פ אולברייט, ירושלים (AIAR); כנסיית אנדרוז הקדוש, הכנסייה הסקוטית, ירושלים; ואריה בן אלי, חיפה.

רוב החפצים (לוחות, יתדות, לבנים וכדומה) עשויים טין וחרס ויש בהם העשויים אבן ומתכת (מנורה, מצבת ניצחון, ותבליט סלע גדולי ממדים, צלמית יסוד, כלים, כלי נשק וחותמות גליל). אוסף הכתובות משקף מגוון תחומים: מלכותי, מנהלי, משפטי, מתמטי, לימודי, רפואי, טקסי ופרטי.פרסום האוסף והחזקתו


הכתובות בכתב היתדות הנכללות כאן הן חלק מאוסף עתיקות מערב אסיה, שמטרתו העיקרית לרכז ולהציג תעודות וחפצים ממגוון התרבויות העתיקות מן המזרח הקרוב שבמרוצת השנים נודעה להן השפעה מכרעת על מורשת ארץ-ישראל. מעל 200 פריטים ובהם כאלה הנושאים כתובות מוצגים בתצוגת הקבע המחודשת (שנפתחה ב-2010) בגלריה המוקדשת למזרח הקרוב הקדום. חפצים אלה, לצד עתיקות ממצרים, מיוון, מאיטליה ומארצות האסלאם, משלימים את תצוגת האגף לארכאולוגיה של מוזיאון ישראל המתרכזת בעתיקות שנחפרו בישראל.

לבד מהצגת החפצים לקהל הרחב, מטרה מרכזית של המחלקה לעתיקות מערב אסיה היא להציע לחוקרים ישראלים הזדמנויות למחקר. ואכן, כתובות רבות נחקרו במהלך השנים בידי אשורולוגים מטעם מוסדות אקדמיים מקומיים למיניהם. המחקרים אינם מרוכזים יחדיו, אלא פורסמו בכתבי-עת, באסופות מאמרים ובקטלוגים של מוזיאון ישראל, והנה פירוט שלהם:

שפר, אהרן תשל"ו. מסמרי-טין ממסופוטמיה במוזיאון ישראל. חדשות מוזיאון ישראל 11: 71–74.


Abraham, K. 2011. An Egibi Tablet in Jerusalem. Israel Exploration Journal 61: 68–73.
Cogan, M. 2008. The Assyrian Stela Fragment from Ben-Shemen. In: Cogan, M., and Kahn, D., eds. Treasures on Camels’ Humps. Historical and Literary Studies from the Ancient Near East Presented to Israel Eph’al. Jerusalem: 66–69.
Goodnick-Westenholtz, J. 1998. Objects with Messages: Reading Old Akkadian Royal Inscriptions. Appendix: Old Akkadian Inscriptions in the Israel Museum. Bibliotheca Orientalis 55: 44–59.
Horowitz, W., and Tammuz, O. 1998. A Multiplication Table for 40 in the Israel Museum. Israel Exploration Journal 48: 262–64.
Levy, S., and Artzi, P. 1965. Sumerian and Akkadian Documents from Public and Private Collections in Israel. Atiqot IV.
Ling-Israel, P. 1990. The Sennacherib Prism in the Israel Museum, Jerusalem. In: Klein, J., and Skaist, A., eds. Studies in Assyriology Dedicated to Pinhas Artzi. Ramat-Gan: 213–47.
Merhav, R., ed. 1991. Urartu: A Metalworking Center in the First Millennium B.C.E. The Israel Museum, Jerusalem.
Shaffer, A. 1974. Enlilbani and the “Dog House” in Isin. Journal of Cuneiform Studies 26: 251–52.
Shaffer, A. 1976. Clay Nails from Mesopotamia in the Israel Museum. The Israel Museum News 11: 83–86.
Shaffer, A. 1981. In: Merhav, R. et al. A Glimpse into the Past: The Joseph Ternbach Collection. The Israel Museum, Jerusalem.
Shaffer, A., and Wasserman, N. 2003. Iddi(n)-Sîn, King of Simurrum: A New Rock-Relief Inscription and a Reverential Seal. ZA 93: 1–52.
Singer, I. 2010. A New Fragment of the DUMU(.LUGAL) Ritual(s). In Finke, J. C., ed. Festschtrift für Gernot Wilhelm anfaßlich seines 65. Geburtstages am 28. Januar 2010. Dresden: 329–34.
Tadmor, H. 1994. The Inscriptions of Tiglath-Pileser III King of Assyria. Jerusalem.
Tammuz, O. 1994. Old Babylonian Bullae in the Israel Museum. Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires: 46–47 (article no. 52).
Tammuz, O. 1997. IMJ 70.71.575: A New Variant of Eannatum 22. Acta Sumerologica 19: 229–33.
Wasserman, N. 2007. Between Magic and Medicine – Apropos of an Old-Babylonian Therapeutic Text against the Kurārum Disease. In: Finkel, I. L., and Geller, M. J. eds. Disease in Mesopotamia (Cuneiform Monographs 36). Leiden/Boston: 40–61.
Wasserman, N. 2012. A Field Purchase Contract from Nippur Dated to the Reign of Warad-Sîn. In: Abraham, K., and J. Fleishman, eds. Looking at the Ancient Near East and the Bible Through the Same Eyes. Minha LeAhron: A Tribute to Aaron Skaist. Bethesda: 203–10.

ארינה לאורה פרי
אוצרת לעתיקות מערב אסיה ע"ש רודני א' סוהר