La col·lecció d’objectes inscrits amb escriptura cuneïforme conservada al Museu de l’Abadia de Montserrat (Barcelona) compta més de 1100 peces. Es tracta de la col·lecció més important d’aquest gènere que existeix arreu d’Espanya. El catàleg ha estat obra d’Ignacio Márquez Rowe i Manuel Molina (vegeu la seva publicació el 1997 a la revista Aula Orientalis vol. 15, pàgs. 21-31, amb una bibliografia completa). Una part important (prop de les tres quartes parts) de la col·lecció està formada per documents de l’època anomenada de la Tercera Dinastia d’Ur (ca. 2100-2000 a.C.), que han fet l’objecte de publicacions, primer per N. Schneider el 1932 i més tard per M. Molina el 1996 i 1997.

Durant els mesos de novembre i desembre de 2012, gràcies als fons aportats per la Fundació Andrew W. Mellon i dins del marc del conveni de cooperació firmat entre el CDLI i l’Abadia de Montserrat (representada pel pare Pius-Ramon Tragan), María-Dolores Casero Chamorro, Bertrand Lafont, Ignacio Márquez Rowe i Klaus Wagensonner han pogut dur a terme una campanya de digitalització de les peces d’aquesta col·lecció, seguint les pautes habituals del CDLI.

L’Abadia de Montserrat i el CDLI es complauen en presentar el resultat d’aquest treball a les pàgines que segueixen.

EnglishEspañolFrançais

Introducció a la col·lecció
Pàgina d'inici Museu
Copyright
CDLI

 


Col·lecció ordenada segons el número de museu

Col·lecció ordenada segons la referència de la publicació

Tauletes segons període (totes les dates a.C.):

   Període paleoaccadi (ca. 2350-2200)
   Període de Lagash II (ca. 2200-2100)
   Període d’Ur III (ca. 2100-2000)
   Període d’Isin-Larsa (ca. 2000-1900)
   Període paleobabilònic (ca. 1900-1600)
   Període mediobabilònic (ca. 1400-1100)
   Període mediohitita (ca. 1500-1100)
   Període medioelamita (ca. 1300-1000)
   Període neoassiri (ca. 911-612)
   Període neobabilònic (ca. 626-539)
   Període aquemènida (ca. 547-331)
   Període hel·lenístic (ca. 330-141)
   incerts

Tauletes segons gènere de text:

   Textos administratius      Textos jurídics      Cartes
   Textos reals      Textos literaris      Textos lèxics
   Textos escolars      Textos matemàtics
   Textos mèdics      Textos astronòmics      Rituals

Cercar al conjunt del catàleg de CDLI


El text de la dreta (MVN 18, 321) està datat de l'època d'Ur III i enregistra una decisió judicial de resultes d’una reclamació interposada per un funcionari, relativa a la compra d’un esclau per part d’un dels seus homes. És el jurament prestat pel mateix esclau el que permet establir la bona fe del comprador (feu clic a la imatge per ser redirigit a la pàgina i el text corresponents de CDLI).

Traducció:
    Aḫīma havia comprat (l’esclau) Šu-Erra,
    fill d’Ur-Bilgames, per 10 sicles d’argent.
    Pussunum, el seu supervisor, ha declarat:
    “Ell no l’ha comprat”.
    Šu-Erra, Šukubum (i) Azuli han comparegut
    com a testimonis.
    D’entre ells, Šu-Erra ha estat lliurat
    per tal de prestar jurament.
    Un cop Šu-Erra ha prestat jurament,
    Aḫīma ha recobrat l’esclau.
    (Acta establerta) en presència de Lu-amana.
    Any en què el rei Amar-Suen ha destruït Urbilum
    (= 2on any del regnat de Amar-Suen, ca. 2045 a.C.).
  Copyright © Cuneiform Digital Library Initiative

Una cooperació del Museu de Montserrat
i Cuneiform Digital Library Initiative