در این صفحات، پروژه کتابخانه دیجیتالی میخی (سی دی ال آی) که طرح پژوهشی و بین المللی انستیتوی ماکس پلانک برای تاریخ دانش در برلین، دانشگاه آکسفورد، ودانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس است، پایگاه داده های نزدیک به 1100 شیی نوشتاری را در مجموعه موزه ملی ایران ارائه می کنند. متون میخی در تهران، که به شکل نسخه برداری هم نمایش داده شده اند، با تلاش مشترک سی دی ال آی و موزه ملی ایران و براساس استانداردهای سی دی ال آی دیجیتالی شده اند. این پروژه نخست توسط پرفسور یاکوب دال از دانشگاه آکسفورد، و دکتر جبرئیل نوکنده، مدیر موزه ملی ایران، در اردیبهشت ماه سال 1395 طی یک کارگاه آموزشی دو روزه با تمرکز برتصویر برداری الکترونیک و انتشار و ذخیره سازی متون میخی موزه ملی ایران، پیشنهاد شد. در سال 1396، طرفین پروژه یک یادداشت تفاهم به امضاء رساندند، و نخستین گروه کتیبه های پروتو ـ عیلامی را پارسا دانشمند از سوی دانشگاه آکسفورد با همکاری سیمین پیران مسئول بخش کتیبه های موزة ملی ایران، و همکاری داوطلبانه سپیده یگانه (دانشگاه تهران) در دیماه سال 1396 اسکن و دیجیتالی کردند. در اردیبهشت سال 1397، آغاز به کار پروژه به طور رسمی اعلام گردید. اینک کاتالوگ کاملی از مجموعه، شامل آوانویسی و ترجمه به همراه فرهنگ واژه ها و نشانه ها در دست تهیه است.

English
موزه ملی ایران
تاریخچه مجموعه
سی دی ال آی

 


مجموعه متون میخی موزة ملی ایران به لحاظ تاریخی به گروه‌های زیر تقسیم می‌شود:


   متون اوروک متاخر، حدود 3350 ـ 3300 پ.م

   متون پروتو ـ عیلامی، حدود 3100 ـ 2900 پ.م

   متون اکدی کهن، حدود 2350 ـ 2200 پ.م

   عیلامی خطی، حدود 2200 پ.م

   متون اور سوم، حدود 2000 ـ 2100 پ.م

   متون بابلی کهن، حدود 1900 ـ 1600 پ.م

   متون بابلی میانه، حدود 1300 ـ 1100 پ.م

   متون آشوری نو، حدود 1000 ـ 600 پ.م

   متون دوره هخامنشی، حدود 539 ـ 330 پ.م


بخش بندی موضوعی متون:


   اداری

   پادشاهی/ یادمان

   ادبی

   واژگانی

   ریاضیات

   مدرسه ایجستجوی همه کتیبه های سی دی ال آی
جستجوی همه کتیبه های سی دی ال آی کتیبه سمت راست (موزه ملی ایران 3553) در بردارنده حساب پرداخت های ظروف مایعات گرفته شده ازغلات است. این کتیبه پروتو-عیلامی (حدود 3000 پ.م) در شوش باستان واقع در غرب ایران کشف شده است (بر روی تصویر کلیک کنید تا به صفحه سی دی ال آی مربوط به آن منتقل شوید)..


  پروژه مشترکموزه ملی ایران
و طرح کتابخانه دیجیتالی میخی