Univerzita Karlova v Praze vlastní jednu z nejvýznamnějších sbírek staroasyrských textů v Evropě. Ze 438 popsaných předmětů v této sbírce jich 416 pochází právě z tohoto období v raném druhém tisíciletí př. Kr., charakterizovaného vysoce organizovaným a bohatě písemně doloženým rozmachem asyrského obchodu v srdci kvetoucí anatolské civilizace. Zbývající texty pocházejí z období III. dynastie urské, datují se tedy do posledního století 3. tisíciletí př. Kr. Obrázky a text předkládané na následujících stránkách představují úspěšné sloučení jednak elektronických textových přepisů, sestavených členy Projektu pro staroasyrské texty, a jednak digitálních snímků ve vysokém rozlišení, které pořídili velmi profesionálním způsobem spolupracovníci Petra Zemánka, ředitele Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK. Spolupráci CDLI s Univerzitou Karlovou koordinoval Luděk Vacín z berlínského Ústavu Maxe Plancka pro dějiny vědy, odbornou stránku má na starosti Cécile Michel z pařížského CNRS.

Anglicky

Úvod ke sbírce
Domovská stránka Univerzity Karlovy
Copyright
CDLI

 


Všechny tabulky ve sbírce Univerzity Karlovy podle muzejního čísla

Všechny tabulky ve sbírce Univerzity Karlovy podle publikace

Tabulky podle období:

   III. dynastie z Uru (asi 2100-2000 př. Kr.)
   Staroasyrské období (asi 1950-1850 př. Kr.)

Tabulky podle naleziště:

   Drehem
   Girsu
   Kültepe
   Umma

Tabulky podle žánru:

   Administrativní texty
   Memoranda
   Dopisy
   Smlouvy

Vyhledávání ve všech textech v databázi CDLI
Klínopisná tabulka vpravo (číslo I 458) zaznamenává smlouvu o půjčce stříbra od asyrského obchodníka jistému obyvateli Anatolie s měsíční úrokovou sazbou 2 šekely při půjčce 45 šekelů - což činí přibližně 50% na úrocích ročně (výše úroků u půjček mezi dvěma Asyřany přitom byla omezena na 30% ročně). Transakce byla zaznamenána za přítomnosti dvou svědků, kteří otiskli svá pečetítka do hliněné obálky, do níž byla tabulka vložena (pro přesměrování na samostatnou CDLI stránku tohoto dokumentu klikněte na obrázek).

  Copyright © Cuneiform Digital Library Initiative

Výsledek spolupráce mezi Univerzitou Karlovou v Praze
a Cuneiform Digital Library Initiative