2016-08-31 18:47:52, entered by englund for dcclt
&P010649 = SF 058
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
@column 1
1. [...] ad
>>Q000020 001
2. [...]-sag#
>>Q000020 002
3. [...]-ki
>>Q000020 003
4. [...]-A#
>>Q000020 004
5. [...]-a#
>>Q000020 005
6. sal#
>>Q000020 006
7. ur-ur
>>Q000020 007
8. |SZE&SZE| A HI
>>Q000020 008
9. bad ambar
>>Q000020 009
10. sar hirinx(LAK175)
>>Q000020 010
11. HI NI2
>>Q000020 011
12. HI 1(u) 5(disz) NI2
>>Q000020 012
13. u4 u4 NI2
>>Q000020 013
14. NI2 KI
>>Q000020 014
15. u4 sig NI2
>>Q000020 015
16. gi6 NI2 zal
>>Q000020 016
17. u4 NI2 3(disz@c)
>>Q000020 017
18. gi6 NI2 3(disz@c)
>>Q000020 018
19. u4 NI2 gi6 6(asz@c)
>>Q000020 019
20. NI2
>>Q000020 020
21. GAN2-su
>>Q000020 021
22. absin3 gu4 ak-a
>>Q000020 022
23a. gesz numun igi-ta
>>Q000020 023
23b. a-ra2
>>Q000020 024
24. im# u5
>>Q000020 025
25. im# mir
>>Q000020 026
26. amar#? gi nu-di
>>Q000020 027
@column 2
1. MI pirig gal
>>Q000020 028
2. MI pirig banda3
>>Q000020 029
3. MI pirig szu du7
>>Q000020 030
4. MI pirig szu nu-du7
>>Q000020 031
5. MI pirig an-ki
>>Q000020 032
6. ad {d}asz8-gi4
>>Q000020 033
7. AN {d}nin-tab-du6
>>Q000020 034
8. |SZE&SZE|
>>Q000020 035
9. |SZE&SZE| A
>>Q000020 036
10. ziz2 kalam muszen x
>>Q000020 037
11. TUR-|SZE&SZE|
>>Q000020 038
12. TUR-|SZE&SZE|
>>Q000020 039
13. e2 |LU2+LIL| sukkal
>>Q000020 040
14. da BAD!(TIL)
>>Q000020 041
15. szu-nam
>>Q000020 042
16. szu-nam
>>Q000020 043
17a. siki masz2
>>Q000020 044
17b. kad4
>>Q000020 045
18. HI |SZE&SZE|
>>Q000020 046
19. HI igi-a SAR
>>Q000020 047
20. HI igi |SZE&SZE|
>>Q000020 048
21. gesz-numun ak-si-ki
>>Q000020 049
22. GAN2 LAK4
>>Q000020 050
23. te-kun
>>Q000020 051
24a. szur2 en lu2
>>Q000020 052
24b. maszkim
>>Q000020 053
25a. gu4 en
>>Q000020 054
25b. gesz-la2
>>Q000020 055
@column 3
1. an-sze3 kar2? LAK4 ki
>>Q000020 056
2. mu-BAD
>>Q000020 057
3. an-na
>>Q000020 058
4. NI2
>>Q000020 059
5. GAN2 su-za
>>Q000020 060
6. ASZ mu AN AN
>>Q000020 061
7. muszen an
>>Q000020 062
8. da BAD
>>Q000020 063
9. |ZI&ZI.A|-li{muszen}
>>Q000020 064
10. lam amasz sag KU
>>Q000020 065
11. TAR muszen
>>Q000020 066
12a. gu4 apin
>>Q000020 067
12b. addirx(|GISAL.PAD.SI|) ak
>>Q000020 068
13. HI{sar}
>>Q000020 069
14. igi-a HI{sar}
>>Q000020 070
15. sum gi-du3
>>Q000020 071
16. sum sikil szu-2(disz@t) gi-du3-ur2
>>Q000020 072
17. sum kakkala(KU7)
>>Q000020 073
18. sum ESZ2 kakkala(KU7)
>>Q000020 074
19. sum KU7 zubi(LAK459)
>>Q000020 075
20a. sum tukul mes
>>Q000020 076
20b. gu2
>>Q000020 077
20c. la2
>>Q000020 078
21a. sum la2
>>Q000020 079
21b. kinkin e2
>>Q000020 080
22. dim e2 |URUxIGI|
>>Q000020 081
23. sum giszimmar
>>Q000020 082
24a. e2 zi
>>Q000020 083
24b. sumurx(KA)
>>Q000020 084
25. sum szir-dili
>>Q000020 085
@column 4
1. muszen an mu-RU
>>Q000020 086
2. sum dilmun
>>Q000020 087
3a. eme ur2
>>Q000020 088
3b. su gun3
>>Q000020 089
4a. LU{sar}
>>Q000020 090
4b. aga3 TAR
>>Q000020 091
5. u2-li-gu2{sar}
>>Q000020 092
6. sar szu-sze3 la2
>>Q000020 093
7. nagar{sar}
>>Q000020 094
8. {d}inanna{sar}
>>Q000020 095
9. gesz-la2 DU
>>Q000020 096
10. |ZU&ZU.SAR|
>>Q000020 097
11. |SZE+SAR| |ZU&ZU.SAR|#
>>Q000020 098
12. in-gi4{sar}
>>Q000020 099
13. in-gi4 zubi(LAK459){sar}
>>Q000020 100
14. sum sag
>>Q000020 101
15. sum gaz(GUM)
>>Q000020 102
16. sum TU
>>Q000020 103
17. sum KU7
>>Q000020 104
18. sum sikil KU7
>>Q000020 105
19. sum sikil KU7 sis
>>Q000020 106
20. sum ti
>>Q000020 107
21. sum kur
>>Q000020 108
22. |SAG@gxHA|{sar}
>>Q000020 109
23. teme2(NAGA@180){sar}
>>Q000020 110
@column 5
1. ga-rasz{sar}
>>Q000020 111
2. ama-masz{sar}
>>Q000020 112
3. ama TUR{sar}
>>Q000020 113
4. babbar-hi{sar}
>>Q000020 114
5. hi{sar}
>>Q000020 115
6. ab-du8{sar}
>>Q000020 116
7. numun-du6{sar}
>>Q000020 117
8. szakir3(|LAK648xGA|){sar}
>>Q000020
118
9. ur2-NE-NE{sar}
>>Q000020 119
10. ur-ur{sar}
>>Q000020 120
11. ur-KA{sar}
>>Q000020 121
12. dim4-gu2{sar}
>>Q000020 122
13. sza3-hi-li{sar}
>>Q000020 123
14. gesz-tal2-tal2{sar}
>>Q000020 124
15. a-rin5(LAK349){sar}
>>Q000020
125
16. husz-mes-mes{sar}
>>Q000020 126
17. ma8!(KA)-sar
>>Q000020 127
18. ma-sar gesz DU
>>Q000020 128
19. ma-sar lu-lu7 pesz
>>Q000020 129
20. igi-gi4{sar}
>>Q000020 130
21. igi-gi4 mun{sar}
>>Q000020 131
22. igi-gi4 ir{sar}
>>Q000020 132
23. u3-gun3{sar}
>>Q000020 133
@column 6
1. u2-li-a{sar}
>>Q000020 134
2. NI-a{sar}
>>Q000020 135
3. u6{sar}
>>Q000020 136
4. sze{sar}
>>Q000020 137
5. SAG@g-gi4{sar}
>>Q000020 138
6. e2-il-il{sar}
>>Q000020 139
7. |ZU&ZU| |ZU&ZU.SAR|
>>Q000020 140
8. |SZE+SAR| |ZU&ZU.SAR|
>>Q000020 141
9. |SZE+SAR| HI |ZU&ZU.SAR|
>>Q000020 142
10. gisal-en{sar}
>>Q000020 143
11. u5{muszen}
>>Q000018 001
12. gambi(|SAL.USZ.KID|){muszen}
>>Q000018 002
13. i-|NI.DU|{muszen}
>>Q000018 003
14. za3-gun3
>>Q000018 004
15. |UD.NUN|{muszen}
>>Q000018 005
16. musz-UD-LU{muszen}
>>Q000018 006
17. u5-ad
>>Q000018 007
18. u2-bi2{muszen}
>>Q000018 008
19. gu2-bi2{muszen}
>>Q000018 009
20. dur2{muszen}
>>Q000018 010
21. dur2-szul{muszen}
>>Q000018 011
22. zehx(DUN){muszen}
>>Q000018 012
23. da{muszen}
>>Q000018 013
@column 7
1. da-uz
>>Q000018 014
2. uz
>>Q000018 015
3. uz-gi16
>>Q000018 016
4. uz-babbar
>>Q000018 017
5. KASKAL{muszen}
>>Q000018 018
6. tum12{muszen}
>>Q000018 019
7. tum12-gur4{muszen}
>>Q000018 020
8. buru4{muszen}
>>Q000018 021
9. buru4-gi{muszen}
>>Q000018 022
10. buru4-hur{muszen}
>>Q000018 023
11. nin-usz{muszen}
>>Q000018 024
12. sur2-du{muszen}
>>Q000018 025
13. ga-nu11{muszen}
>>Q000018 026
14. gir3-pap{muszen}
>>Q000018 027
15. hurinx(|BALAG.A|){muszen}
>>Q000018 028
16. nu11{muszen}
>>Q000018 029
17. ni2{muszen}
>>Q000018 030
18. UD-sza{muszen}
>>Q000018 031
19. u2-DU{muszen}
>>Q000018 032
20. {ir}ir10-{ir}ir10{muszen}
>>Q000018 033
21. kab-kab#{muszen#}
>>Q000018 035
22. gam3#-gam3#[{muszen}]
>>Q000018 036
23. tug2-tug2#[{muszen}]
>>Q000018 037
24. kiri6#-[kiri6{muszen}]
>>Q000018 038
@reverse
@column 1
1. x-[...]
>>Q000018 039
2. NA2{muszen}
>>Q000018 040
3. um{muszen}
>>Q000018 041
4. um-hur{muszen}
>>Q000018 042
5. um-nu-ur5{muszen}
>>Q000018 043
6. uga{muszen}
>>Q000018 044
7. uga(|U2.NAGA|)-LAK777{muszen}
>>Q000018 045
8. uga(|U2.NAGA|)-hur{muszen}
>>Q000018 046
9. dar
>>Q000018 047
10. dar-NI
>>Q000018 048
11. mu#-x{muszen}
>>Q000018 049
12. sze x x{muszen}
>>Q000018 050
13. x [...] x{muszen}
>>Q000018 051
14. x x x{muszen}
>>Q000018 052
15. eden#-x{muszen}
>>Q000018 053
16. nita#{muszen#}
>>Q000018 054
17. u4{muszen}
>>Q000018 055
18. u4-UR{muszen}
>>Q000018 056
19. ur3-ab2{muszen}
>>Q000018 057
20. ab2-du7{muszen}
>>Q000018 058
21. bar{muszen}
>>Q000018 059
22. bar-DIM@g{muszen}
>>Q000018 060
23. sig17{muszen#}
>>Q000018 061
@column 2
1. li-li-sig17{muszen}
>>Q000018 062
2. du5-GI-SZA6{muszen}
>>Q000018 063
3. gu4-du7{muszen}
>>Q000018 065
4. igi-gu4-du7{muszen}
>>Q000018 066
5. nin-gen{muszen}
>>Q000018 067
6. nin-amasz(LAK388){muszen}
>>Q000018 068
7. lu7-lu7-lu2{muszen}
>>Q000018 069
8. EN-TI{muszen}
>>Q000018 070
9. ASZ-ISZ{muszen}
>>Q000018 071
10. gi6{muszen}
>>Q000018 072
11. su7{muszen}
>>Q000018 073
12. har{muszen}
>>Q000018 074
13. har-NI-ZI{muszen}
>>Q000018 075
14. du10{muszen}
>>Q000018 076
15. tir-du10{muszen}
>>Q000018 077
16. al-tar-gu7{muszen}
>>Q000018 078
17. kad4{muszen}
>>Q000018 079
18. sza3-hab2{muszen}
>>Q000018 080
19. sza3-|ZI&ZI.A|{muszen}
>>Q000018 081
20. dub-la2{muszen}
>>Q000018 082
21. ni2{muszen}
>>Q000018 083
22. ki#{muszen}
>>Q000018 084
@column 3
1. [...]-ki{muszen}
>>Q000018 085
2. ki-nin-ka6{muszen}
>>Q000018 086
3. da{muszen}
>>Q000018 087
4. |HIxASZ2|-usz{muszen}
>>Q000018 088
5. za3-gen{muszen}
>>Q000018 089
6. musz-gen{muszen}
>>Q000018 090
7. musz-lah4(|DU&DU|){muszen}
>>Q000018 091
8. musz-nin-ka6{muszen}
>>Q000018 092
9. eren?-sze-gur10(|SZE.KIN|)-si{muszen}
>>Q000018 093
10. sag-gi4{muszen}
>>Q000018 094
11. bir5{muszen}
>>Q000018 095
12. sim{muszen}
>>Q000018 096
13. sim-gid2{muszen}
>>Q000018 097
14. TAR{muszen}
>>Q000018 098
15. u2{muszen}
>>Q000018 099
16. ga-usx(LAK672a){muszen}
>>Q000018
100
17. |ZI&ZI.A|-li{muszen}
>>Q000018 101
18. ur5-mul{muszen}
>>Q000018 102
19. u5-gesz{muszen}
>>Q000018 103
20. idigna{muszen}
>>Q000018 104
21. un{muszen}
>>Q000018 105
@column 4
1. uz#-pap
>>Q000018 106
2. uz-sim
>>Q000018 107
3. uz-tum12
>>Q000018 108
4. uz-dar
>>Q000018 109
5. |ZI&ZI.A|-li{muszen}
>>Q000018 110
6. buru5{muszen}
>>Q000018 111
7. buru5-gir{muszen}
>>Q000018 112
8. buru5-az{muszen}
>>Q000018 113
9. ru-ru-buru5{muszen}
>>Q000018 114
10. buru5-ad2{muszen}
>>Q000018 115
11. buru5-kiszig{muszen}
>>Q000018
116
12. buru5-tir{muszen}
>>Q000018 117
13. ga2-ga2{muszen}
>>Q000018 118
14. da-gi4-lumx(|ZU&ZU.SAR|){muszen}
>>Q000018 119
15. unu-lu2{muszen}
>>Q000018 120
16. a-dar-dar
>>Q000018 121
17. en-gin7-kal{muszen}
>>Q000018 122
18. gi-kesz2{muszen}
>>Q000018 123
19. {su-u4}NU11{muszen}
>>Q000018 124
20. su-din{muszen}
>>Q000018 125
21. su-din-arkab2(LAK296){ib}{muszen}
>>Q000018 126
22. gur-gur{muszen}
>>Q000018 127
@column 5
1. il2{muszen}
>>Q000018 128
2. niginx(|LAL2.SAR|)-niginx(|LAL2.SAR|)#{muszen}
>>Q000018
129
3. a-gi6-a-gi6{muszen}
>>Q000018 130
4. ug-tur3{muszen}
>>Q000018 131
5. musz-gu3{muszen}
>>Q000018 132
6. szubax(|LAM.SAG|)?-la2{muszen}
>>Q000018 133
7. dur2-|EZENxBAD|?{muszen}
>>Q000018 134
8. |LAGABxA|-DAG{muszen}
>>Q000018 135
9. ha-mun{ma}-na{muszen}
>>Q000018 136
10. sze-ur2{muszen}
>>Q000018 137
11. pesz2{muszen}
>>Q000018 138
12. igi-gesztin{muszen}
>>Q000018 139
13. LAGAB-SAG@g{muszen}
>>Q000018 140
14. gu2{muszen}
>>Q000018 141
15. gu2-sur{muszen}
>>Q000018 142
16. gir-gi4-lu2{muszen}
>>Q000018 143
17. iri-gul{muszen}
>>Q000018 144
18. anzud2(|AN.NI2.MI|){muszen}
>>Q000018 145
19. sipa{muszen}
>>Q000018 146
20. szegx(|URUxSZE|)-szegx(|URUxSZE|){muszen}
>>Q000018 147
21. |DUR2.DUR2|{muszen}
>>Q000018 148
@column 6
1. SAG@g#-SAG@g{muszen#}
>>Q000018 149
2. mu-dim#?[{muszen}]
>>Q000018 150
3. [...]-u8-[...]
>>Q000018 151
4. |PA.LU|{muszen}
>>Q000018 152
5. nagar-x{muszen}
>>Q000018 153
@right
1. szita(LAK503)-x-[...]
>>Q000018 034

2008-05-26 01:34:21, entered by englund for englund
&P010649 = SF 058
#atf: use lexical
#link: def A = Q000018 = ED Birds
#link: def B = Q000020 = ED Plants
@tablet
@obverse
@column 1
1. [...] ad
>> B 1
2. [...]-sag#
>> B 2
3. [...]-ki
>> B 3
4. [...]-A#
>> B 4
5. [...]-a#
>> B 5
6. sal#
>> B 6
7. ur-ur
>> B 7
8. |SZE&SZE| A HI
>> B 8
9. bad ambar
>> B 9
10. sar sanga2(LAK175)
>> B 10
11. HI NI2
>> B 11
12. HI 1(u) 5(disz) NI2
>> B 12
13. u4 u4 NI2
>> B 13
14. NI2 KI
>> B 14
15. u4 sig NI2
>> B 15
16. gi6 NI2 zal
>> B 16
17. u4 NI2 3(disz@c)
>> B 17
18. gi6 NI2 3(disz@c)
>> B 18
19. u4 NI2 gi6 6(asz@c)
>> B 19
20. NI2
>> B 20
21. GAN2-su
>> B 21
22. absin3 gu4 ak-a
>> B 22
23a. gesz numun igi-ta
>> B 23
23b. a-ra2
>> B 24
24. im# u5
>> B 25
25. im# mir
>> B 26
26. amar#? gi nu-di
>> B 27
@column 2
1. MI pirig gal
>> B 28
2. MI pirig banda3
>> B 29
3. MI pirig szu du7
>> B 30
4. MI pirig szu nu-du7
>> B 31
5. MI pirig an-ki
>> B 32
6. ad {d}asz8-gi4
>> B 33
7. AN {d}nin-tab-du6
>> B 34
8. |SZE&SZE|
>> B 35
9. |SZE&SZE| A
>> B 36
10. ziz2 kalam muszen X
>> B 37
11. TUR-|SZE&SZE|
>> B 38
12. TUR-|SZE&SZE|
>> B 39
13. e2 |LU2+LIL| sukkal
>> B 40
14. da BAD!(TIL)
>> B 41
15. szu-nam
>> B 42
16. szu-nam
>> B 43
17a. siki masz2
>> B 44
17b. kad4
>> B 45
18. HI |SZE&SZE|
>> B 46
19. HI igi-a SAR
>> B 47
20. HI igi |SZE&SZE|
>> B 48
21. gesz-numun ak-si-ki
>> B 49
22. GAN2 LAK4
>> B 50
23. te-kun
>> B 51
24a. szur2 en lu2
>> B 52
24b. maszkim
>> B 53
25a. gu4 en
>> B 54
25b. gesz-la2
>> B 55
@column 3
1. an-sze3 kar2? LAK4 ki
>> B 56
2. mu-BAD
>> B 57
3. an-na
>> B 58
4. NI2
>> B 59
5. GAN2 su-za
>> B 60
6. ASZ mu AN AN
>> B 61
7. muszen an
>> B 62
8. da BAD
>> B 63
9. |ZI&ZI.A|-li{muszen}
>> B 64
10. lam amasz sag KU
>> B 65
11. TAR muszen
>> B 66
12a. gu4 apin
>> B 67
12b. addirx(|GISAL.PAD.SI|) ak
>> B 68
13. HI{sar}
>> B 69
14. igi-a HI{sar}
>> B 70
15. sum gi-du3
>> B 71
16. sum sikil szu-2(disz@t) gi-du3-ur2
>> B 72
17. sum kakkala(KU7)
>> B 73
18. sum ESZ2 kakkala(KU7)
>> B 74
19. sum KU7 zubi(LAK459)
>> B 75
20a. sum tukul mes
>> B 76
20b. gu2
>> B 77
20c. la2
>> B 78
21a. sum la2
>> B 79
21b. kinkin e2
>> B 80
22. dim e2 |URUxIGI|
>> B 81
23. sum geszimmar
>> B 82
24a. e2 zi
>> B 83
24b. sumurx(KA)
>> B 84
25. sum szir-dili
>> B 85
@column 4
1. muszen an mu-RU
>> B 86
2. sum dilmun
>> B 87
3a. eme ur2
>> B 88
3b. su gun3
>> B 89
4a. LU{sar}
>> B 90
4b. aga3 TAR
>> B 91
5. u2-li-gu2{sar}
>> B 92
6. sar szu-sze3 la2
>> B 93
7. nagar{sar}
>> B 94
8. {d}inanna{sar}
>> B 95
9. gesz-la2 DU
>> B 96
10. |ZU&ZU.SAR|
>> B 97
11. |SZE+SAR|# |ZU&ZU.SAR|
>> B 98
12. in-gi4{sar}
>> B 99
13. in-gi4 zubi(LAK459){sar}
>> B 100
14. sum sag
>> B 101
15. sum gaz(GUM)
>> B 102
16. sum TU
>> B 103
17. sum KU7
>> B 104
18. sum sikil KU7
>> B 105
19. sum sikil KU7 sis
>> B 106
20. sum ti
>> B 107
21. sum kur
>> B 108
22. |SAG@gxHA|{sar}
>> B 109
23. teme2(NAGA@180){sar}
>> B 110
@column 5
1. ga-rasz{sar}
>> B 111
2. ama-masz{sar}
>> B 112
3. ama TUR{sar}
>> B 113
4. babbar-hi{sar}
>> B 114
5. hi{sar}
>> B 115
6. ab-du8{sar}
>> B 116
7. numun-du6{sar}
>> B 117
8. szakir(|(URUxMIN)xGA|){sar}
>> B 118
9. ur2-NE-NE{sar}
>> B 119
10. ur-ur{sar}
>> B 120
11. ur-KA{sar}
>> B 121
12. dim4-gu2{sar}
>> B 122
13. sza3-hi-li{sar}
>> B 123
14. gesz-tal2-tal2{sar}
>> B 124
15. a-rin4(LAK349){sar}
>> B 125
16. husz-mes-mes{sar}
>> B 126
17. ma8!(KA)-sar
>> B 127
18. ma-sar gesz DU
>> B 128
19. ma-sar lu-lu7 pesz
>> B 129
20. igi-gi4{sar}
>> B 130
21. igi-gi4 mun{sar}
>> B 131
22. igi-gi4 ir{sar}
>> B 132
23. u3-gun3{sar}
>> B 133
@column 6
1. u2-li-a{sar}
>> B 134
2. NI-a{sar}
>> B 135
3. u6{sar}
>> B 136
4. sze{sar}
>> B 137
5. SAG@g-gi4{sar}
>> B 138
6. e2-il-il{sar}
>> B 139
7. |ZU&ZU| |ZU&ZU.SAR|
>> B 140
8. |SZE+SAR| |ZU&ZU.SAR|
>> B 141
9. |SZE+SAR| HI |ZU&ZU.SAR|
>> B 142
10. gisal-en{sar}
>> B 143
11. u5{muszen}
>>A 1
12. gambi(|SAL.USZ.KID|){muszen}
>>A 2
13. i-|NI.DU|{muszen}
>>A 3
14. za3-gun3
>>A 4
15. |UD.NUN|{muszen}
>>A 5
16. musz-UD-LU{muszen}
>>A 6
17. u5-ad
>>A 7
18. u2-bi2{muszen}
>>A 8
19. gu2-bi2{muszen}
>>A 9
20. dur2{muszen}
>>A 10
21. dur2-szul{muszen}
>>A 11
22. zehx(DUN){muszen}
>>A 12
23. da{muszen}
>>A 13
@column 7
1. da-uz
>>A 14
2. uz
>>A 15
3. uz-gi16
>>A 16
4. uz-babbar
>>A 17
5. KASKAL{muszen}
>>A 18
6. tum12{muszen}
>>A 19
7. tum12-gur4{muszen}
>>A 20
8. buru4{muszen}
>>A 21
9. buru4-gi{muszen}
>>A 22
10. buru4-hur{muszen}
>>A 23
11. nin-usz{muszen}
>>A 24
12. sur2-du{muszen}
>>A 25
13. ga-nu11{muszen}
>>A 26
14. giri3-pap{muszen}
>>A 27
15. hurinx(|BALAG.A|){muszen}
>>A 28
16. nu11{muszen}
>>A 29
17. ni2{muszen}
>>A 30
18. UD-sza{muszen}
>>A 31
19. u2-DU{muszen}
>>A 32
20. {ir}ir10-{ir}ir10{muszen}
>>A 33
21. kab-kab#{muszen#}
>>A 35
22. gam3#-gam3#[{muszen}]
>>A 36
23. tug2-tug2#[{muszen}]
>>A 37
24. kiri6#-[kiri6{muszen}]
>>A 38
@reverse
@column 1
1. x#-[...]
>>A 39
2. NA2{muszen}
>>A 40
3. um{muszen}
>>A 41
4. um-hur{muszen}
>>A 42
5. um-nu-ur5{muszen}
>>A 43
6. uga{muszen}
>>A 44
7. uga(|U2.NAGA|)-LAK777{muszen}
>>A 45
8. uga(|U2.NAGA|)-hur{muszen}
>>A 46
9. dar
>>A 47
10. dar-NI
>>A 48
11. mu#-x#{muszen}
>>A 49
12. sze X X{muszen}
>>A 50
13. x# [...] x#{muszen}
>>A 51
14. x# x# x#{muszen}
>>A 52
15. edin#-x#{muszen}
>>A 53
16. nita#{muszen#}
>>A 54
17. u4{muszen}
>>A 55
18. u4-UR{muszen}
>>A 56
19. ur3-ab2{muszen}
>>A 57
20. ab2-du7{muszen}
>>A 58
21. bar{muszen}
>>A 59
22. bar-DIM@g{muszen}
>>A 60
23. sig17{muszen#}
>>A 61
@column 2
1. li-li-sig17{muszen}
>>A 62
2. DUN3-GI-SZA6{muszen}
>>A 63
3. gu4-du7{muszen}
>>A 65
4. igi-gu4-du7{muszen}
>>A 66
5. nin-gen{muszen}
>>A 67
6. nin-amasz(LAK388){muszen}
>>A 68
7. lu7-lu7-lu2{muszen}
>>A 69
8. EN-TI{muszen}
>>A 70
9. ASZ-ISZ{muszen}
>>A 71
10. gi6{muszen}
>>A 72
11. su7{muszen}
>>A 73
12. har{muszen}
>>A 74
13. har-NI-ZI{muszen}
>>A 75
14. du10{muszen}
>>A 76
15. tir-du10{muszen}
>>A 77
16. al-tar-gu7{muszen}
>>A 78
17. kad4{muszen}
>>A 79
18. szag4-hab2{muszen}
>>A 80
19. szag4-|ZI&ZI.A|{muszen}
>>A 81
20. dub-la2{muszen}
>>A 82
21. ni2{muszen}
>>A 83
22. ki#{muszen}
>>A 84
@column 3
1. [...]-ki{muszen}
>>A 85
2. ki-nin-ka6{muszen}
>>A 86
3. da{muszen}
>>A 87
4. |HIxASZ2|-usz{muszen}
>>A 88
5. za3-gen{muszen}
>>A 89
6. musz-gen{muszen}
>>A 90
7. musz-lah4(|DU&DU|){muszen}
>>A 91
8. musz-nin-ka6{muszen}
>>A 92
9. eren?-sze-gur10(|SZE.KIN|)-si{muszen}
>>A 93
10. sag-gi4{muszen}
>>A 94
11. bir5{muszen}
>>A 95
12. sim{muszen}
>>A 96
13. sim-gid2{muszen}
>>A 97
14. TAR{muszen}
>>A 98
15. u2{muszen}
>>A 99
16. ga-usx(LAK672~a){muszen}
>>A 100
17. |ZI&ZI.A|-li{muszen}
>>A 101
18. ur5-mul{muszen}
>>A 102
19. u5-gesz{muszen}
>>A 103
20. idigna{muszen}
>>A 104
21. un{muszen}
>>A 105
@column 4
1. uz#-pap
>>A 106
2. uz-sim
>>A 107
3. uz-tum12
>>A 108
4. uz-dar
>>A 109
5. |ZI&ZI.A|-li{muszen}
>>A 110
6. buru5{muszen}
>>A 111
7. buru5-gir{muszen}
>>A 112
8. buru5-az{muszen}
>>A 113
9. ru-ru-buru5{muszen}
>>A 114
10. buru5-ad2{muszen}
>>A 115
11. buru5-kiszig(GIR2@g){muszen}
>>A 116
12. buru5-tir{muszen}
>>A 117
13. ga2-ga2{muszen}
>>A 118
14. da-gi4-lumx(|ZU&ZU.SAR|){muszen}
>>A 119
15. unu-lu2{muszen}
>>A 120
16. a-dar-dar
>>A 121
17. en-gin7-kal{muszen}
>>A 122
18. gi-kesz2{muszen}
>>A 123
19. {su-u4}NU11{muszen}
>>A 124
20. su-din{muszen}
>>A 125
21. su-din-arkab2(LAK296){ib}{muszen}
>>A 126
22. gur-gur{muszen}
>>A 127
@column 5
1. il2{muszen}
>>A 128
2. niginx(|LAL2#.SAR#|)-niginx(|LAL2.SAR|){muszen}
>>A 129
3. a-gi6-a-gi6{muszen}
>>A 130
4. ug-tur3{muszen}
>>A 131
5. musz-gu3{muszen}
>>A 132
6. szubax(|LAM.SAG|)?-la2{muszen}
>>A 133
7. dur2-|EZENxBAD|?{muszen}
>>A 134
8. |LAGABxA|-DAG{muszen}
>>A 135
9. ha-mun{ma}-na{muszen}
>>A 136
10. sze-ur2{muszen}
>>A 137
11. pesz2{muszen}
>>A 138
12. igi-gesztin{muszen}
>>A 139
13. LAGAB-SAG@g{muszen}
>>A 140
14. gu2{muszen}
>>A 141
15. gu2-sur{muszen}
>>A 142
16. gir-gi4-lu2{muszen}
>>A 143
17. iri-gul{muszen}
>>A 144
18. anzud2(|AN.NI2.MI|){muszen}
>>A 145
19. sipa{muszen}
>>A 146
20. szegx(|URUxSZE|)-szegx(|URUxSZE|){muszen}
>>A 147
21. |DUR2.DUR2|{muszen}
>>A 148
@column 6
1. SAG@g#-SAG@g{muszen#}
>>A 149
2. mu-dim#?[{muszen}]
>>A 150
3. [...]-u8-[...]
>>A 151
4. |PA.LU|{muszen}
>>A 152
5. nagar-x{muszen}
>>A 153
@right
1. szita(LAK503)-x#-[...]
>>A 34