2022-02-17 11:33:34, entered by page-perron for page-perron
&P222185 = MVN 03, 002
@tablet
@obverse
@column 1
1. 8(asz@c) igi-nu-du8 sze-ba 1(barig@c) 2(ban2@c)
2. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
3. sze-bi 3(asz@c) gur saggal
4. dingir-a-mu
5. 1(u@c) la2 1(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
6. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
7. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
8. sze-bi 3(asz@c) 2(barig@c) 2(ban2@c) e2-ku4
9. 1(u@c) la2 1(disz@t) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
10. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
11. sze-bi 3(asz@c) 1(barig@c)
@column 2
1. e-ta#-e11
2. 5(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
3. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
4. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
5. sze-bi 2(asz@c) 1(barig@c) ur-ki#
6. 5(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c)# 2(ban2@c)
7. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
8. sze-bi 2(asz@c) la2 2(ban2@c) en-kisal-si#
9. igi-nu-du8 gesz-me
10. 1(u@c) la2 1(asz@c) igi-nu-du8 2(barig@c) 4(ban2@c)
11. sze-bi 6(asz@c) ur-szul
@column 3
1. azlag3
2. 1(barig@c) gala-tur
3. 1(barig@c) en-ku4
4. 1(barig@c) {d}mes-an-du-lu2-sa6-ga
5. 1(barig@c) {d}nin-gir2-su-igi#-du
6. 1(barig@c) DU-DU
7. 1(barig@c) zi-mu-an-da-gal2
8. nita-me
9. 1(barig@c) nin-szesz-da
10. 1(barig@c)# ama-da-nu-sa2
11. 1(barig@c) gan-tilla2
12. 1(barig@c) nin-edin-ne2#
13. 1(barig@c)# [za]-na#
14. 1(barig@c) {d}inanna-igi-du
@column 4
1. 1(barig@c) za-na
2. 2(disz@t)-kam-ma
3. munus-me
4. szu-nigin2 6(asz@c) nita 1(barig@c)
5. 7(asz@c) munus 1(barig@c)
6. sze-bi 3(asz@c) 1(barig@c) en-ku3
7. 1(barig@c) 2(ban2@c) pu6-sag
8. 1(barig@c) 2(ban2@c) {d*}utu-igi#-du-lugal-an-da
9. 1(barig@c) 2(ban2@c) dumu-bara2-da#-ri2
10. 1(barig@c) 2(ban2@c) {d}inanna-ur-pa4-pa4
11. 1(barig@c) pa4#-pa4-ama-da-ri2
12. 1(barig@c) {d}utu-lu2-sa6-ga
13. 1(barig@c) ur-{d*}gaszam
14. 1(barig@c) pa4-pa4-{d}inanna-ra-DU
@column 5
1. 1(barig@c) a2-ag2-ga2-ni
2. nita-me
3. 1(barig@c) pa4-pa4-{d}ba-ba6-mu-tu
4. 1(barig@c) pa4-pa4-{d}inanna-da-gal-di
5. 1(barig@c) {d}nin-szubur-ama-mu
6. 1(barig@c) nin-igi-tab-mu
7. 1(barig@c) pa4-pa4#-{d}nansze-mu-tu#
8. 1(barig@c) nin-tesz2-mu
9. munus-me
10. szu-nigin2 4(asz@c) nita# 1(barig@c) 2(ban2@c)
11. 5(asz@c) nita 1(barig@c)
12. 6(asz@c)# munus 1(barig@c)
13. [sze]-bi# 4(asz@c) 2(ban2@c) lugal-sipa
14. 4(ban2@c) szu-na
@column 6
1. 4(ban2@c) sipa-iri#-da#-[kusz2]
2. 4(ban2@c) [en-ku4]
3. 4(ban2@c) {d}nin-gir2-su-tesz2-mu
4. nita-me
5. 1(barig@c) nin-al-mah
6. 4(ban2@c) nin-bara2-da#-ri2
7. 4(ban2@c) iri-zi
8. 4(ban2@c) nin-masz-e
9. 4(ban2@c) pa4-pa4-zi#-mu
10. munus-me
11. szu-nigin2 4(asz@c) lu2 4(ban2@c)
12. 1(asz@c) munus 1(barig@c)
13. 4(asz@c) munus 4(ban2@c)
14. sze-bi 1(asz@c) 2(barig@c) 2(ban2@c) ur-{d}nin-|MUSZ%MUSZ|-da-ru
@column 7
1. il2#-me
2. 2(barig@c) nita-zi
3. 1(barig@c) ur-du6
4. 1(barig@c) lugal-ga2
5. 1(barig@c) bu3-bu3-ni-du10
6. 1(barig@c) {d}ba-ba6-lu2-sa6-ga
7. 4(ban2@c) lugal-inim-gi-na
8. 4(ban2@c) ba-ta-e11-de3
9. 4(ban2@c) {d}en-ki-tesz2-mu
10. sagi-me
11. 1(barig@c) lugal-he2
12. muhaldim
13. 4(ban2@c) lugal-surx(ERIM)-re2-ki-ag2
@column 8
1. sukkal
2. 4(ban2@c) igi-mu-an-sze3-gal2#
3. 4(ban2@c) {d}mes-an-du-ig-gal
4. lu2 e2-nig2-ka-me
5. 4(ban2@c) lugal-tesz2-mu
6. lu2 a-kum2
7. 1(barig) 2(ban2) en-da-gal-di
8. 1(barig@c) 2(ban2@c) ur-igi-gal2
9. 1(barig@c) 2(ban2@c) szesz-lu2-du10
10. dub-sar-me
11. 1(barig@c) dingir-al-sa6
@reverse
@column 1
1. nita-am6
2. 4(ban2@c) {d}inanna-menx(|GA2xEN|)-zi-pa4-pa4
3. munus-am6
4. szu-i2-me
5. 1(barig@c) e-ta-e11
6. gab2-dan6
7. szu-nigin2 1(asz@c) lu2 2(barig@c)
8. 2(asz@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
9. 6(asz@c) lu2 1(barig@c)
10. 7(asz@c) lu2 4(ban2)
11. 1(asz@c) munus 4(ban2)
@column 2
1. 4(ban2@c) {d}en-lil2-da
2. simug
3. 1(barig@c) sipa-lagasz{ki}-ki-ag2
4. 1(barig@c) i7-mud
5. aszgab-me
6. 1(barig@c) e-ta-e11
7. 1(barig@c) nam-szita-mu-bi2-du11
8. tug2-du8-me
9. gesz-kin-ti-me
10. 4(ban2@c) nam-mah
11. 4(ban2@c) nig2-gur11-kur-ra
12. 4(ban2@c) e-ta-e11
13. 4(ban2@c) ur-ki
14. 4(ban2@c) zi-mu-an-da-gal2
@column 3
1. 4(ban2@c) igi-{d}ba-ba6-sze3
2. 4(ban2@c) za3-mu
3. 4(ban2@c) ur-{d}pa-bil3-sag
4. i3-du8-me
5. 1(barig@c) 2(ban2@c) dingir-mu-dah
6. 1(barig@c) 2(ban2@c) bara2-zi-sza3-gal2
7. lu2 bappir3
8. 1(barig@c) e-ta-e11
9. gab2-ra masz
10. 1(asz@c) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
11. en-DU
12. 1(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
13. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
14. lugal-da-nu-me-a
@column 4
1. sipa udu siki-ka-me
2. 1(barig@c) lugal-i3-nun
3. gab2-ra
4. ki2-num
5. 2(barig@c) {d}nin-gir2-su-igi-du
6. gab2-ra ur-{d}en-ki
7. sipa gu4-ka
8. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
9. gir2-nun
10. gab2-kas4
11. 1(barig@c) dingir-sipa
12. gab2-ra gu4 tur-tur
13. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
14. 1(asz@c) munus 4(ban2@c)
15. U2-U2
16. agrig
17. 4(ban2@c) {d}nansze-tesz2-mu
18. 4(ban2@c) lugal-a-mu
@column 5
1. [e2]-ur2#-[bi]-du10
2. gudu4#-da
3. e-da-ti
4. 1(barig@c) 2(ban2@c) ur-{d}inanna
5. ma2-lah5
6. 2(barig@c) lugal-uszur3-ra-nu2
7. a-da-ba
8. 2(barig@c) ur-{d}esz3-ir-nun
9. nar-me
10. 1(barig) lugal-edin-ne2
11. gala
12. szu-nigin2 3(asz@c) lu2 2(barig@c)
13. 4(asz@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
14. 1(u@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c)
15. 1(u@c) la2 1(asz@c) <2(disz@t)> lu2 4(ban2@c)
16. 1(asz@c) munus 4(ban2@c)
17. sze-bi 7(asz@c) 2(barig) 2(ban2) sza3-dub didli-me
@column 6
1. szu-nigin2 1(u@c)# la2# [1(asz@c) lu2] 2(barig@c) 4(ban2@c)#
2. 4(asz@c) lu2 2(barig@c)
3. 5(u@c) la2 1(asz@c) 2(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
4. 3(u@c) 1(asz@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c)
5. 2(u@c) 2(disz@t) lu2 4(ban2@c)
6. nita-me
7. 1(u@c) 4(asz@c) munus 1(barig@c)
8. 6(asz@c) munus 4(ban2@c)
9. munus-me
@column 7
1. gu2-an-sze3 2(gesz2@c) 1(u@c) 3(asz@c) 5(disz@t) [lu2] sze-ba tur mah-ba
2. sze-bi 4(u@c) la2 2(ban2@c) 1(disz@t) 1(barig) gur saggal
3. sze-ba igi-nu-du8 sza3-dub didli
4. {d}ba-ba6
5. URU-KA-gi-na
6. ensi2
7. lagasz{ki}-ke4
@column 8
1. iti ezem sze gu7# [{d}nansze]-ka#
2. ganun kiri6-ta
3. e-ne-ba 1(|ASZxDISZ@t|)
4. 2(disz@t) ba-am6

2017-03-04 12:42:15, entered by englund for cdlistaff
&P222185 = MVN 03, 002
@tablet
@obverse
@column 1
1. 8(asz@c) igi-nu-du8 sze-ba 1(barig@c) 2(ban2@c)
2. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
3. sze-bi 3(asz@c) gur saggal
4. dingir-a-mu
5. 1(u@c) la2 1(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
6. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
7. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
8. sze-bi 3(asz@c) 2(barig@c) 2(ban2@c) e2-ku4
9. 1(u@c) la2 1(disz@t) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
10. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
11. sze-bi 3(asz@c) 1(barig@c)
@column 2
1. e-ta#-e11
2. 5(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
3. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
4. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
5. sze-bi 2(asz@c) 1(barig@c) ur-ki#
6. 5(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c)# 2(ban2@c)
7. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
8. sze-bi 2(asz@c) la2 2(ban2@c) en-kisal-si#
9. igi-nu-du8 gesz-me
10. 1(u@c) la2 1(asz@c) igi-nu-du8 2(barig@c) 4(ban2@c)
11. sze-bi 6(asz@c) ur-szul
@column 3
1. azlag3
2. 1(barig@c) gala-tur
3. 1(barig@c) en-ku4
4. 1(barig@c) {d}mes-an-du-lu2-sa6-ga
5. 1(barig@c) {d}nin-gir2-su-igi#-du
6. 1(barig@c) DU-DU
7. 1(barig@c) zi-mu-an-da-gal2
8. nita-me
9. 1(barig@c) nin-szesz-da
10. 1(barig@c)# ama-da-nu-sa2
11. 1(barig@c) gan-tilla2
12. 1(barig@c) nin-edin-ne2#
13. 1(barig@c)# [za]-na#
14. 1(barig@c) {d}inanna-igi-du
@column 4
1. 1(barig@c) za-na
2. 2(disz@t)-kam-ma
3. munus-me
4. szu-nigin2 6(asz@c) nita 1(barig@c)
5. 7(asz@c) munus 1(barig@c)
6. sze-bi 3(asz@c) 1(barig@c) en-ku3
7. 1(barig@c) 2(ban2@c) pu6-sag
8. 1(barig@c) 2(ban2@c) {d*}utu-igi#-du-lugal-an-da
9. 1(barig@c) 2(ban2@c) dumu-bara2-da#-ri2
10. 1(barig@c) 2(ban2@c) {d}inanna-ur-pa4-pa4
11. 1(barig@c) pa4#-pa4-ama-da-ri2
12. 1(barig@c) {d}utu-lu2-sa6-ga
13. 1(barig@c) ur-{d*}gaszam
14. 1(barig@c) pa4-pa4-{d}inanna-ra-DU
@column 5
1. 1(barig@c) a2-ag2-ga2-ni
2. nita-me
3. 1(barig@c) pa4-pa4-{d}ba-ba6-mu-tu
4. 1(barig@c) pa4-pa4-{d}inanna-da-gal-di
5. 1(barig@c) {d}nin-szubur-ama-mu
6. 1(barig@c) nin-igi-tab-mu
7. 1(barig@c) pa4-pa4#-{d}nansze-mu-tu#
8. 1(barig@c) nin-tesz2-mu
9. munus-me
10. szu-nigin2 4(asz@c) nita# 1(barig@c) 2(ban2@c)
11. 5(asz@c) nita 1(barig@c)
12. 6(asz@c)# munus 1(barig@c)
13. [sze]-bi# 4(asz@c) 2(ban2@c) lugal-sipa
14. 4(ban2@c) szu-na
@column 6
1. 4(ban2@c) sipa-iri#-da#-[kusz2]
2. 4(ban2@c) [en-ku4]
3. 4(ban2@c) {d}nin-gir2-su-tesz2-mu
4. nita-me
5. 1(barig@c) nin-al-mah
6. 4(ban2@c) nin-bara2-da#-ri2
7. 4(ban2@c) iri-zi
8. 4(ban2@c) nin-masz-e
9. 4(ban2@c) pa4-pa4-zi#-mu
10. munus-me
11. szu-nigin2 4(asz@c) lu2 4(ban2@c)
12. 1(asz@c) munus 1(barig@c)
13. 4(asz@c) munus 4(ban2@c)
14. sze-bi 1(asz@c) 2(barig@c) 2(ban2@c) ur-{d}nin-|MUSZ%MUSZ|-da-ru
@column 7
1. il2#-me
2. 2(barig@c) nita-zi
3. 1(barig@c) ur-du6
4. 1(barig@c) lugal-ga2
5. 1(barig@c) bu3-bu3-ni-du10
6. 1(barig@c) {d}ba-ba6-lu2-sa6-ga
7. 4(ban2@c) lugal-inim-gi-na
8. 4(ban2@c) ba-ta-e11-de3
9. 4(ban2@c) {d}en-ki-tesz2-mu
10. sagi-me
11. 1(barig@c) lugal-he2
12. muhaldim
13. 4(ban2@c) lugal-surx(ERIM)-re2-ki-ag2
@column 8
1. sukkal
2. 4(ban2@c) igi-mu-an-sze3-gal2#
3. 4(ban2@c) {d}mes-an-du-ig-gal
4. lu2 e2-nig2-ka-me
5. 4(ban2@c) lugal-tesz2-mu
6. lu2-a-kum2
7. 1(barig) 2(ban2) en-da-gal-di
8. 1(barig@c) 2(ban2@c) ur-igi-gal2
9. 1(barig@c) 2(ban2@c) szesz-lu2-du10
10. dub-sar-me
11. 1(barig@c) dingir-al-sa6
@reverse
@column 1
1. nita-am6
2. 4(ban2@c) {d}inanna-menx(|GA2xEN|)-zi-pa4-pa4
3. munus-am6
4. szu-i2-me
5. 1(barig@c) e-ta-e11
6. gab2-dan6
7. szu-nigin2 1(asz@c) lu2 2(barig@c)
8. 2(asz@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
9. 6(asz@c) lu2 1(barig@c)
10. 7(asz@c) lu2 4(ban2)
11. 1(asz@c) munus 4(ban2)
@column 2
1. 4(ban2@c) {d}en-lil2-da
2. simug
3. 1(barig@c) sipa-lagasz{ki}-ki-ag2
4. 1(barig@c) i7-mud
5. aszgab-me
6. 1(barig@c) e-ta-e11
7. 1(barig@c) nam-szita-mu-bi2-du11
8. tug2-du8-me
9. gesz-kin-ti-me
10. 4(ban2@c) nam-mah
11. 4(ban2@c) nig2-gur11-kur-ra
12. 4(ban2@c) e-ta-e11
13. 4(ban2@c) ur-ki
14. 4(ban2@c) zi-mu-an-da-gal2
@column 3
1. 4(ban2@c) igi-{d}ba-ba6-sze3
2. 4(ban2@c) za3-mu
3. 4(ban2@c) ur-{d}pa-bil3-sag
4. i3-du8-me
5. 1(barig@c) 2(ban2@c) dingir-mu-dah
6. 1(barig@c) 2(ban2@c) bara2-zi-sza3-gal2
7. lu2 bappir3
8. 1(barig@c) e-ta-e11
9. gab2-ra masz
10. 1(asz@c) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
11. en-DU
12. 1(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
13. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
14. lugal-da-nu-me-a
@column 4
1. sipa udu siki-ka-me
2. 1(barig@c) lugal-i3-nun
3. gab2-ra
4. ki2-num
5. 2(barig@c) {d}nin-gir2-su-igi-du
6. gab2-ra ur-{d}en-ki
7. sipa gu4-ka
8. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
9. gir2-nun
10. gab2-kas4
11. 1(barig@c) dingir-sipa
12. gab2-ra gu4 tur-tur
13. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
14. 1(asz@c) munus 4(ban2@c)
15. U2-U2
16. agrig
17. 4(ban2@c) {d}nansze-tesz2-mu
18. 4(ban2@c) lugal-a-mu
@column 5
1. [e2]-ur2#-[bi]-du10
2. gudu4#-da
3. e-da-ti
4. 1(barig@c) 2(ban2@c) ur-{d}inanna
5. ma2-lah5
6. 2(barig@c) lugal-uszur3-ra-nu2
7. a-da-ba
8. 2(barig@c) ur-{d}esz3-ir-nun
9. nar-me
10. 1(barig) lugal-edin-ne2
11. gala
12. szu-nigin2 3(asz@c) lu2 2(barig@c)
13. 4(asz@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
14. 1(u@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c)
15. 1(u@c) la2 1(asz@c) <2(disz@t)> lu2 4(ban2@c)
16. 1(asz@c) munus 4(ban2@c)
17. sze-bi 7(asz@c) 2(barig) 2(ban2) sza3-dub didli-me
@column 6
1. szu-nigin2 1(u@c)# la2# [1(asz@c) lu2] 2(barig@c) 4(ban2@c)#
2. 4(asz@c) lu2 2(barig@c)
3. 5(u@c) la2 1(asz@c) 2(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
4. 3(u@c) 1(asz@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c)
5. 2(u@c) 2(disz@t) lu2 4(ban2@c)
6. nita-me
7. 1(u@c) 4(asz@c) munus 1(barig@c)
8. 6(asz@c) munus 4(ban2@c)
9. munus-me
@column 7
1. gu2-an-sze3 2(gesz2@c) 1(u@c) 3(asz@c) 5(disz@t) [lu2] sze-ba tur mah-ba
2. sze-bi 4(u@c) la2 2(ban2@c) 1(disz@t) 1(barig) gur saggal
3. sze-ba igi-nu-du8 sza3-dub didli
4. {d}ba-ba6
5. URU-KA-gi-na
6. ensi2
7. lagasz{ki}-ke4
@column 8
1. iti ezem sze gu7# [{d}nansze]-ka#
2. ganun kiri6-ta
3. e-ne-ba 1(|ASZxDISZ@t|)
4. 2(disz@t) ba-am6

2015-05-07 08:45:20, entered by cdlistaff for cdlistaff
&P222185 = MVN 03, 002
@tablet
@obverse
@column 1
1. 8(asz@c) igi-nu-du8 sze-ba 1(barig@c) 2(ban2@c)
2. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
3. sze-bi 3(asz@c) gur sag+gal2
4. dingir-a-mu
5. 1(u@c) la2 1(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
6. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
7. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
8. sze-bi 3(asz@c) 2(barig@c) 2(ban2@c) e2-ku4
9. 1(u@c) la2 1(disz@t) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
10. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
11. sze-bi 3(asz@c) 1(barig@c)
@column 2
1. e-ta#-e11
2. 5(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
3. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
4. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
5. sze-bi 2(asz@c) 1(barig@c) ur-ki#
6. 5(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c)# 2(ban2@c)
7. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
8. sze-bi 2(asz@c) la2 2(ban2@c) en-kisal-si#
9. igi-nu-du8 gesz-me
10. 1(u@c) la2 1(asz@c) igi-nu-du8 2(barig@c) 4(ban2@c)
11. sze-bi 6(asz@c) ur-szul
@column 3
1. azlag3
2. 1(barig@c) gala-tur
3. 1(barig@c) en-ku4
4. 1(barig@c) {d}mes-an-du-lu2-sa6-ga
5. 1(barig@c) {d}nin-gir2-su-igi#-du
6. 1(barig@c) DU-DU
7. 1(barig@c) zi-mu-an-da-gal2
8. nita-me
9. 1(barig@c) nin-szesz-da
10. 1(barig@c)# ama-da-nu-sa2
11. 1(barig@c) gan-tilla2
12. 1(barig@c) nin-edin-ne2#
13. 1(barig@c)# [za]-na#
14. 1(barig@c) {d}inanna-igi-du
@column 4
1. 1(barig@c) za-na
2. 2(disz@t)-kam-ma
3. munus-me
4. szu-nigin2 6(asz@c) nita 1(barig@c)
5. 7(asz@c) munus 1(barig@c)
6. sze-bi 3(asz@c) 1(barig@c) en-ku3
7. 1(barig@c) 2(ban2@c) pu6-sag
8. 1(barig@c) 2(ban2@c) {d*}utu-igi#-du-lugal-an-da
9. 1(barig@c) 2(ban2@c) dumu-bara2-da#-ri2
10. 1(barig@c) 2(ban2@c) {d}inanna-ur-pa4-pa4
11. 1(barig@c) pa4#-pa4-ama-da-ri2
12. 1(barig@c) {d}utu-lu2-sa6-ga
13. 1(barig@c) ur-{d*}gaszam
14. 1(barig@c) pa4-pa4-{d}inanna-ra-DU
@column 5
1. 1(barig@c) a2-ag2-ga2-ni
2. nita-me
3. 1(barig@c) pa4-pa4-{d}ba-ba6-mu-tu
4. 1(barig@c) pa4-pa4-{d}inanna-da-gal-di
5. 1(barig@c) {d}nin-szubur-ama-mu
6. 1(barig@c) nin-igi-tab-mu
7. 1(barig@c) pa4-pa4#-{d}nansze-mu-tu#
8. 1(barig@c) nin-tesz2-mu
9. munus-me
10. szu-nigin2 4(asz@c) nita# 1(barig@c) 2(ban2@c)
11. 5(asz@c) nita 1(barig@c)
12. 6(asz@c)# munus 1(barig@c)
13. [sze]-bi# 4(asz@c) 2(ban2@c) lugal-sipa
14. 4(ban2@c) szu-na
@column 6
1. 4(ban2@c) sipa-iri#-da#-[kusz2]
2. 4(ban2@c) [en-ku4]
3. 4(ban2@c) {d}nin-gir2-su-tesz2-mu
4. nita-me
5. 1(barig@c) nin-al-mah
6. 4(ban2@c) nin-bara2-da#-ri2
7. 4(ban2@c) iri-zi
8. 4(ban2@c) nin-masz-e
9. 4(ban2@c) pa4-pa4-zi#-mu
10. munus-me
11. szu-nigin2 4(asz@c) lu2 4(ban2@c)
12. 1(asz@c) munus 1(barig@c)
13. 4(asz@c) munus 4(ban2@c)
14. sze-bi 1(asz@c) 2(barig@c) 2(ban2@c) ur-{d}nin-|MUSZ%MUSZ|-da-ru
@column 7
1. il2#-me
2. 2(barig@c) nita-zi
3. 1(barig@c) ur-du6
4. 1(barig@c) lugal-ga2
5. 1(barig@c) bu3-bu3-ni-du10
6. 1(barig@c) {d}ba-ba6-lu2-sa6-ga
7. 4(ban2@c) lugal-inim-gi-na
8. 4(ban2@c) ba-ta-e11-de3
9. 4(ban2@c) {d}en-ki-tesz2-mu
10. sagi-me
11. 1(barig@c) lugal-he2
12. muhaldim
13. 4(ban2@c) lugal-surx(ERIM)-re2-ki-ag2
@column 8
1. sukkal
2. 4(ban2@c) igi-mu-an-sze3-gal2#
3. 4(ban2@c) {d}mes-an-du-ig-gal
4. lu2 e2-nig2-ka-me
5. 4(ban2@c) lugal-tesz2-mu
6. lu2-a-kum2
7. 1(barig) 2(ban2) en-da-gal-di
8. 1(barig@c) 2(ban2@c) ur-igi-gal2
9. 1(barig@c) 2(ban2@c) szesz-lu2-du10
10. dub-sar-me
11. 1(barig@c) dingir-al-sa6
@reverse
@column 1
1. nita-am6
2. 4(ban2@c) {d}inanna-menx(|GA2xEN|)-zi-pa4-pa4
3. munus-am6
4. szu-i2-me
5. 1(barig@c) e-ta-e11
6. gab2-dan6
7. szu-nigin2 1(asz@c) lu2 2(barig@c)
8. 2(asz@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
9. 6(asz@c) lu2 1(barig@c)
10. 7(asz@c) lu2 4(ban2)
11. 1(asz@c) munus 4(ban2)
@column 2
1. 4(ban2@c) {d}en-lil2-da
2. simug
3. 1(barig@c) sipa-lagasz{ki}-ki-ag2
4. 1(barig@c) i7-mud
5. aszgab-me
6. 1(barig@c) e-ta-e11
7. 1(barig@c) nam-szita-mu-bi2-du11
8. tug2-du8-me
9. gesz-kin-ti-me
10. 4(ban2@c) nam-mah
11. 4(ban2@c) nig2-gur11-kur-ra
12. 4(ban2@c) e-ta-e11
13. 4(ban2@c) ur-ki
14. 4(ban2@c) zi-mu-an-da-gal2
@column 3
1. 4(ban2@c) igi-{d}ba-ba6-sze3
2. 4(ban2@c) za3-mu
3. 4(ban2@c) ur-{d}pa-bil3-sag
4. i3-du8-me
5. 1(barig@c) 2(ban2@c) dingir-mu-dah
6. 1(barig@c) 2(ban2@c) bara2-zi-sza3-gal2
7. lu2 bappir3
8. 1(barig@c) e-ta-e11
9. gab2-ra masz
10. 1(asz@c) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
11. en-DU
12. 1(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
13. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
14. lugal-da-nu-me-a
@column 4
1. sipa udu siki-ka-me
2. 1(barig@c) lugal-i3-nun
3. gab2-ra
4. ki2-num
5. 2(barig@c) {d}nin-gir2-su-igi-du
6. gab2-ra ur-{d}en-ki
7. sipa gu4-ka
8. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
9. gir2-nun
10. gab2-kas4
11. 1(barig@c) dingir-sipa
12. gab2-ra gu4 tur-tur
13. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
14. 1(asz@c) munus 4(ban2@c)
15. U2-U2
16. agrig
17. 4(ban2@c) {d}nansze-tesz2-mu
18. 4(ban2@c) lugal-a-mu
@column 5
1. [e2]-ur2#-[bi]-du10
2. gudu4#-da
3. e-da-ti
4. 1(barig@c) 2(ban2@c) ur-{d}inanna
5. ma2-lah5
6. 2(barig@c) lugal-uszur3-ra-nu2
7. a-da-ba
8. 2(barig@c) ur-{d}esz3-ir-nun
9. nar-me
10. 1(barig) lugal-edin-ne2
11. gala
12. szu-nigin2 3(asz@c) lu2 2(barig@c)
13. 4(asz@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
14. 1(u@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c)
15. 1(u@c) la2 1(asz@c) <2(disz@t)> lu2 4(ban2@c)
16. 1(asz@c) munus 4(ban2@c)
17. sze-bi 7(asz@c) 2(barig) 2(ban2) sza3-dub didli-me
@column 6
1. szu-nigin2 1(u@c)# la2# [1(asz@c) lu2] 2(barig@c) 4(ban2@c)#
2. 4(asz@c) lu2 2(barig@c)
3. 5(u@c) la2 1(asz@c) 2(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
4. 3(u@c) 1(asz@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c)
5. 2(u@c) 2(disz@t) lu2 4(ban2@c)
6. nita-me
7. 1(u@c) 4(asz@c) munus 1(barig@c)
8. 6(asz@c) munus 4(ban2@c)
9. munus-me
@column 7
1. gu2-an-sze3 2(gesz2@c) 1(u@c) 3(asz@c) 5(disz@t) [lu2] sze-ba tur mah-ba
2. sze-bi 4(u@c) la2 2(ban2@c) 1(disz@t) 1(barig) gur sag+gal2
3. sze-ba igi-nu-du8 sza3-dub didli
4. {d}ba-ba6
5. URU-KA-gi-na
6. ensi2
7. lagasz{ki}-ke4
@column 8
1. iti ezem sze gu7# [{d}nansze]-ka#
2. ganun kiri6-ta
3. e-ne-ba 1(|ASZxDISZ@t|)
4. 2(disz@t) ba-am6

2011-10-25 09:31:10, entered by foxvog for foxvog
&P222185 = MVN 03, 002
#version: 0.2
@tablet
@obverse
@column 1
1. 8(asz@c) igi-nu-du8 sze-ba 1(barig@c) 2(ban2@c)
2. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
3. sze-bi 3(asz@c) gur sag-gal2
4. dingir-a-mu
5. 1(u@c) la2 1(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
6. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
7. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
8. sze-bi 3(asz@c) 2(barig@c) 2(ban2@c) e2-ku4
9. 1(u@c) la2 1(disz@t) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
10. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
11. sze-bi 3(asz@c) 1(barig@c)
@column 2
1. e-ta#-e11
2. 5(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
3. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
4. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
5. sze-bi 2(asz@c) 1(barig@c) ur-ki#
6. 5(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c)# 2(ban2@c)
7. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
8. sze-bi 2(asz@c) la2 2(ban2@c) en-kisal-si#
9. igi-nu-du8 gesz-me
10. 1(u@c) la2 1(asz@c) igi-nu-du8 2(barig@c) 4(ban2@c)
11. sze-bi 6(asz@c) ur-szul
@column 3
1. azlag3
2. 1(barig@c) gala-tur
3. 1(barig@c) en-ku4
4. 1(barig@c) {d}mes-an-du-lu2-sa6-ga
5. 1(barig@c) {d}nin-gir2-su-igi#-du
6. 1(barig@c) DU-DU
7. 1(barig@c) zi-mu-an-da-gal2
8. nita-me
9. 1(barig@c) nin-szesz-da
10. 1(barig@c)# ama-da-nu-sa2
11. 1(barig@c) gan-tilla2
12. 1(barig@c) nin-edin-ne2#
13. 1(barig@c)# [za]-na#
14. 1(barig@c) {d}inanna-igi-du
@column 4
1. 1(barig@c) za-na
2. 2(disz@t)-kam-ma
3. munus-me
4. szu-nigin2 6(asz@c) nita 1(barig@c)
5. 7(asz@c) munus 1(barig@c)
6. sze-bi 3(asz@c) 1(barig@c) en-ku3
7. 1(barig@c) 2(ban2@c) pu6-sag
8. 1(barig@c) 2(ban2@c) {d*}utu-igi#-du-lugal-an-da
9. 1(barig@c) 2(ban2@c) dumu-bara2-da#-ri2
10. 1(barig@c) 2(ban2@c) {d}inanna-ur-pa4-pa4
11. 1(barig@c) pa4#-pa4-ama-da-ri2
12. 1(barig@c) {d}utu-lu2-sa6-ga
13. 1(barig@c) ur-{d*}gaszam
14. 1(barig@c) pa4-pa4-{d}inanna-ra-DU
@column 5
1. 1(barig@c) a2-ag2-ga2-ni
2. nita-me
3. 1(barig@c) pa4-pa4-{d}ba-ba6-mu-tu
4. 1(barig@c) pa4-pa4-{d}inanna-da-gal-di
5. 1(barig@c) {d}nin-szubur-ama-mu
6. 1(barig@c) nin-igi-tab-mu
7. 1(barig@c) pa4-pa4#-{d}nansze-mu-tu#
8. 1(barig@c) nin-tesz2-mu
9. munus-me
10. szu-nigin2 4(asz@c) nita# 1(barig@c) 2(ban2@c)
11. 5(asz@c) nita 1(barig@c)
12. 6(asz@c)# munus 1(barig@c)
13. [sze]-bi# 4(asz@c) 2(ban2@c) lugal-sipa
14. 4(ban2@c) szu-na
@column 6
1. 4(ban2@c) sipa-iri#-da#-[kusz2]
2. 4(ban2@c) [en-ku4]
3. 4(ban2@c) {d}nin-gir2-su-tesz2-mu
4. nita-me
5. 1(barig@c) nin-al-mah
6. 4(ban2@c) nin-bara2-da#-ri2
7. 4(ban2@c) iri-zi
8. 4(ban2@c) nin-masz-e
9. 4(ban2@c) pa4-pa4-zi#-mu
10. munus-me
11. szu-nigin2 4(asz@c) lu2 4(ban2@c)
12. 1(asz@c) munus 1(barig@c)
13. 4(asz@c) munus 4(ban2@c)
14. sze-bi 1(asz@c) 2(barig@c) 2(ban2@c) ur-{d}nin-|MUSZ%MUSZ|-da-ru
@column 7
1. il2#-me
2. 2(barig@c) nita-zi
3. 1(barig@c) ur-du6
4. 1(barig@c) lugal-ga2
5. 1(barig@c) bu3-bu3-ni-du10
6. 1(barig@c) {d}ba-ba6-lu2-sa6-ga
7. 4(ban2@c) lugal-inim-gi-na
8. 4(ban2@c) ba-ta-e11-de3
9. 4(ban2@c) {d}en-ki-tesz2-mu
10. sagi-me
11. 1(barig@c) lugal-he2
12. muhaldim
13. 4(ban2@c) lugal-surx(ERIM)-re2-ki-ag2
@column 8
1. sukkal
2. 4(ban2@c) igi-mu-an-sze3-gal2#
3. 4(ban2@c) {d}mes-an-du-ig-gal
4. lu2 e2-nig2-ka-me
5. 4(ban2@c) lugal-tesz2-mu
6. lu2-a-kum2
7. 1(barig) 2(ban2) en-da-gal-di
8. 1(barig@c) 2(ban2@c) ur-igi-gal2
9. 1(barig@c) 2(ban2@c) szesz-lu2-du10
10. dub-sar-me
11. 1(barig@c) dingir-al-sa6
@reverse
@column 1
1. nita-am6
2. 4(ban2@c) {d}inanna-menx(|GA2xEN|)-zi-pa4-pa4
3. munus-am6
4. szu-i2-me
5. 1(barig@c) e-ta-e11
6. gab2-dan6
7. szu-nigin2 1(asz@c) lu2 2(barig@c)
8. 2(asz@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
9. 6(asz@c) lu2 1(barig@c)
10. 7(asz@c) lu2 4(ban2)
11. 1(asz@c) munus 4(ban2)
@column 2
1. 4(ban2@c) {d}en-lil2-da
2. simug
3. 1(barig@c) sipa-lagasz{ki}-ki-ag2
4. 1(barig@c) i7-mud
5. aszgab-me
6. 1(barig@c) e-ta-e11
7. 1(barig@c) nam-szita-mu-bi2-du11
8. tug2-du8-me
9. gesz-kin-ti-me
10. 4(ban2@c) nam-mah
11. 4(ban2@c) nig2-gur11-kur-ra
12. 4(ban2@c) e-ta-e11
13. 4(ban2@c) ur-ki
14. 4(ban2@c) zi-mu-an-da-gal2
@column 3
1. 4(ban2@c) igi-{d}ba-ba6-sze3
2. 4(ban2@c) za3-mu
3. 4(ban2@c) ur-{d}pa-bil3-sag
4. i3-du8-me
5. 1(barig@c) 2(ban2@c) dingir-mu-dah
6. 1(barig@c) 2(ban2@c) bara2-zi-sza3-gal2
7. lu2 bappir3
8. 1(barig@c) e-ta-e11
9. gab2-ra masz
10. 1(asz@c) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
11. en-DU
12. 1(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
13. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
14. lugal-da-nu-me-a
@column 4
1. sipa udu siki-ka-me
2. 1(barig@c) lugal-i3-nun
3. gab2-ra
4. ki2-num
5. 2(barig@c) {d}nin-gir2-su-igi-du
6. gab2-ra ur-{d}en-ki
7. sipa gu4-ka
8. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
9. gir2-nun
10. gab2-kas4
11. 1(barig@c) dingir-sipa
12. gab2-ra gu4 tur-tur
13. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
14. 1(asz@c) munus 4(ban2@c)
15. U2-U2
16. agrig
17. 4(ban2@c) {d}nansze-tesz2-mu
18. 4(ban2@c) lugal-a-mu
@column 5
1. [e2]-ur2#-[bi]-du10
2. gudu4#-da
3. e-da-ti
4. 1(barig@c) 2(ban2@c) ur-{d}inanna
5. ma2-lah5
6. 2(barig@c) lugal-uszur3-ra-nu2
7. a-da-ba
8. 2(barig@c) ur-{d}esz3-ir-nun
9. nar-me
10. 1(barig) lugal-edin-ne2
11. gala
12. szu-nigin2 3(asz@c) lu2 2(barig@c)
13. 4(asz@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
14. 1(u@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c)
15. 1(u@c) la2 1(asz@c) <2(disz@t)> lu2 4(ban2@c)
16. 1(asz@c) munus 4(ban2@c)
17. sze-bi 7(asz@c) 2(barig) 2(ban2) sza3-dub didli-me
@column 6
1. szu-nigin2 1(u@c)# la2# [1(asz@c) lu2] 2(barig@c) 4(ban2@c)#
2. 4(asz@c) lu2 2(barig@c)
3. 5(u@c) la2 1(asz@c) 2(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
4. 3(u@c) 1(asz@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c)
5. 2(u@c) 2(disz@t) lu2 4(ban2@c)
6. nita-me
7. 1(u@c) 4(asz@c) munus 1(barig@c)
8. 6(asz@c) munus 4(ban2@c)
9. munus-me
@column 7
1. gu2-an-sze3 2(gesz2@c) 1(u@c) 3(asz@c) 5(disz@t) [lu2] sze-ba tur mah-ba
2. sze-bi 4(u@c) la2 2(ban2@c) 1(disz@t) 1(barig) gur sag-gal2
3. sze-ba igi-nu-du8 sza3-dub didli
4. {d}ba-ba6
5. URU-KA-gi-na
6. ensi2
7. lagasz{ki}-ke4
@column 8
1. iti ezem sze gu7# [{d}nansze]-ka#
2. ganun kiri6-ta
3. e-ne-ba 1(|ASZxDISZ@t|)
4. 2(disz@t) ba-am6

2008-10-09 16:04:56, entered by foxvog for foxvog
&P222185 = MVN 03, 002
#version: 0.2
@tablet
@obverse
@column 1
1. 8(asz@c) igi-nu-du8 sze-ba 1(barig@c) 2(ban2@c)
2. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
3. sze-bi 3(asz@c) gur sag-gal2
4. dingir-a-mu
5. 1(u@c) la2 1(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
6. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
7. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
8. sze-bi 3(asz@c) 2(barig@c) 2(ban2@c) e2-ku4
9. 1(u@c) la2 1(disz@t) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
10. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
11. sze-bi 3(asz@c) 1(barig@c)
@column 2
1. e-ta#-e11
2. 5(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
3. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
4. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
5. sze-bi 2(asz@c) 1(barig@c) ur-ki#
6. 5(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c)# 2(ban2@c)
7. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
8. sze-bi 2(asz@c) la2 2(ban2@c) en-kisal-si#
9. igi-nu-du8 gesz-me
10. 1(u@c) la2 1(asz@c) igi-nu-du8 2(barig@c) 4(ban2@c)
11. sze-bi 6(asz@c) ur-szul
@column 3
1. azlag3
2. 1(barig@c) gala-tur
3. 1(barig@c) en-ku4
4. 1(barig@c) {d}mes-an-du-lu2-sa6-ga
5. 1(barig@c) {d}nin-gir2-su-igi#-du
6. 1(barig@c) DU-DU
7. 1(barig@c) zi-mu-an-da-gal2
8. nita-me
9. 1(barig@c) nin-szesz-da
10. 1(barig@c)# ama-da-nu-sa2
11. 1(barig@c) gan-tilla2
12. 1(barig@c) nin-edin-ne2#
13. 1(barig@c)# [za]-na#
14. 1(barig@c) {d}inanna-igi-du
@column 4
1. 1(barig@c) za-na
2. 2(disz@t)-kam-ma
3. munus-me
4. szu-nigin2 6(asz@c) nita 1(barig@c)
5. 7(asz@c) munus 1(barig@c)
6. sze-bi 3(asz@c) 1(barig@c) en-ku3
7. 1(barig@c) 2(ban2@c) pu6-sag
8. 1(barig@c) 2(ban2@c) {d*}utu-igi#-du-lugal-an-da
9. 1(barig@c) 2(ban2@c) dumu-bara2-da#-ri2
10. 1(barig@c) 2(ban2@c) {d}inanna-ur-PAP-PAP
11. 1(barig@c) PAP#-PAP-ama-da-ri2
12. 1(barig@c) {d}utu-lu2-sa6-ga
13. 1(barig@c) ur-{d*}gaszam
14. 1(barig@c) PAP-PAP-{d}inanna-ra-DU
@column 5
1. 1(barig@c) a2-ag2-ga2-ni
2. nita-me
3. 1(barig@c) PAP-PAP-{d}ba-ba6-mu-tu
4. 1(barig@c) PAP-PAP-{d}inanna-da-gal-di
5. 1(barig@c) {d}nin-szubur-ama-mu
6. 1(barig@c) nin-igi-tab-mu
7. 1(barig@c) PAP-PAP#-{d}nansze-mu-tu#
8. 1(barig@c) nin-tesz2-mu
9. munus-me
10. szu-nigin2 4(asz@c) nita# 1(barig@c) 2(ban2@c)
11. 5(asz@c) nita 1(barig@c)
12. 6(asz@c)# munus 1(barig@c)
13. [sze]-bi# 4(asz@c) 2(ban2@c) lugal-sipa
14. 4(ban2@c) szu-na
@column 6
1. 4(ban2@c) sipa-iri#-da#-[kusz2]
2. 4(ban2@c) [en-ku4]
3. 4(ban2@c) {d}nin-gir2-su-tesz2-mu
4. nita-me
5. 1(barig@c) nin-al-mah
6. 4(ban2@c) nin-bara2-da#-ri2
7. 4(ban2@c) iri-zi
8. 4(ban2@c) nin-masz-e
9. 4(ban2@c) PAP-PAP-zi#-mu
10. munus-me
11. szu-nigin2 4(asz@c) lu2 4(ban2@c)
12. 1(asz@c) munus 1(barig@c)
13. 4(asz@c) munus 4(ban2@c)
14. sze-bi 1(asz@c) 2(barig@c) 2(ban2@c) ur-{d}nin-|MUSZ%MUSZ|-da-ru
@column 7
1. il2#-me
2. 2(barig@c) nita-zi
3. 1(barig@c) ur-du6
4. 1(barig@c) lugal-ga2
5. 1(barig@c) bu3-bu3-ni-du10
6. 1(barig@c) {d}ba-ba6-lu2-sa6-ga
7. 4(ban2@c) lugal-inim-gi-na
8. 4(ban2@c) ba-ta-e11-de3
9. 4(ban2@c) {d}en-ki-tesz2-mu
10. sagi-me
11. 1(barig@c) lugal-he2
12. muhaldim
13. 4(ban2@c) lugal-surx(ERIM)-re2-ki-ag2
@column 8
1. sukkal
2. 4(ban2@c) igi-mu-an-sze3-gal2#
3. 4(ban2@c) {d}mes-an-du-ig-gal
4. lu2 e2-nig2-ka-me
5. 4(ban2@c) lugal-tesz2-mu
6. lu2-a-kum2
7. 1(barig) 2(ban2) en-da-gal-di
8. 1(barig@c) 2(ban2@c) ur-igi-gal2
9. 1(barig@c) 2(ban2@c) szesz-lu2-du10
10. dub-sar-me
11. 1(barig@c) dingir-al-sa6
@reverse
@column 1
1. nita-am6
2. 4(ban2@c) {d}inanna-menx(|GA2xEN|)-zi-PAP-PAP
3. munus-am6
4. szu-i2-me
5. 1(barig@c) e-ta-e11
6. gab2-dan6
7. szu-nigin2 1(asz@c) lu2 2(barig@c)
8. 2(asz@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
9. 6(asz@c) lu2 1(barig@c)
10. 7(asz@c) lu2 4(ban2)
11. 1(asz@c) munus 4(ban2)
@column 2
1. 4(ban2@c) {d}en-lil2-da
2. simug
3. 1(barig@c) sipa-lagasz{ki}-ki-ag2
4. 1(barig@c) i7-mud
5. aszgab-me
6. 1(barig@c) e-ta-e11
7. 1(barig@c) nam-szita-mu-bi2-du11
8. tug2-du8-me
9. gesz-kin-ti-me
10. 4(ban2@c) nam-mah
11. 4(ban2@c) nig2-gur11-kur-ra
12. 4(ban2@c) e-ta-e11
13. 4(ban2@c) ur-ki
14. 4(ban2@c) zi-mu-an-da-gal2
@column 3
1. 4(ban2@c) igi-{d}ba-ba6-sze3
2. 4(ban2@c) za3-mu
3. 4(ban2@c) ur-{d}pa-bil3-sag
4. i3-du8-me
5. 1(barig@c) 2(ban2@c) dingir-mu-dah
6. 1(barig@c) 2(ban2@c) bara2-zi-sza3-gal2
7. lu2 bappir3
8. 1(barig@c) e-ta-e11
9. gab2-ra masz
10. 1(asz@c) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
11. en-DU
12. 1(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
13. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
14. lugal-da-nu-me-a
@column 4
1. sipa udu siki-ka-me
2. 1(barig@c) lugal-i3-nun
3. gab2-ra
4. ki2-num
5. 2(barig@c) {d}nin-gir2-su-igi-du
6. gab2-ra ur-{d}en-ki
7. sipa gu4-ka
8. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
9. gir2-nun
10. gab2-kas4
11. 1(barig@c) dingir-sipa
12. gab2-ra gu4 tur-tur
13. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
14. 1(asz@c) munus 4(ban2@c)
15. U2-U2
16. agrig
17. 4(ban2@c) {d}nansze-tesz2-mu
18. 4(ban2@c) lugal-a-mu
@column 5
1. [e2]-ur2#-[bi]-du10
2. gudu4#-da
3. e-da-ti
4. 1(barig@c) 2(ban2@c) ur-{d}inanna
5. ma2-lah5
6. 2(barig@c) lugal-uszur3-ra-nu2
7. a-da-ba
8. 2(barig@c) ur-{d}esz3-ir-nun
9. nar-me
10. 1(barig) lugal-edin-ne2
11. gala
12. szu-nigin2 3(asz@c) lu2 2(barig@c)
13. 4(asz@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
14. 1(u@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c)
15. 1(u@c) la2 1(asz@c) <2(disz@t)> lu2 4(ban2@c)
16. 1(asz@c) munus 4(ban2@c)
17. sze-bi 7(asz@c) 2(barig) 2(ban2) sza3-dub didli-me
@column 6
1. szu-nigin2 1(u@c)# la2# [1(asz@c) lu2] 2(barig@c) 4(ban2@c)#
2. 4(asz@c) lu2 2(barig@c)
3. 5(u@c) la2 1(asz@c) 2(disz@t) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
4. 3(u@c) 1(asz@c) 1(disz@t) lu2 1(barig@c)
5. 2(u@c) 2(disz@t) lu2 4(ban2@c)
6. nita-me
7. 1(u@c) 4(asz@c) munus 1(barig@c)
8. 6(asz@c) munus 4(ban2@c)
9. munus-me
@column 7
1. gu2-an-sze3 2(gesz2@c) 1(u@c) 3(asz@c) 5(disz@t) [lu2] sze-ba tur mah-ba
2. sze-bi 4(u@c) la2 2(ban2@c) 1(disz@t) 1(barig) gur sag-gal2
3. sze-ba igi-nu-du8 sza3-dub didli
4. {d}ba-ba6
5. URU-KA-gi-na
6. ensi2
7. lagasz{ki}-ke4
@column 8
1. iti ezem sze gu7# [{d}nansze]-ka#
2. ganun kiri6-ta
3. e-ne-ba 1(|ASZxDISZ@t|)
4. 2(disz@t) ba-am6

2008-06-08 20:36:18, entered by foxvog for foxvog
&P222185 = MVN 03, 002
#version: 0.2
@tablet
@obverse
@column 1
1. 8(asz@c) igi-nu-du8 sze-ba 1(barig@c) 2(ban2@c)
2. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
3. sze-bi 3(asz@c) gur-sag-gal2
4. dingir-a-mu
5. 1(u@c) la2 1(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
6. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
7. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
8. sze-bi 3(asz@c) 2(barig@c) 2(ban2@c) e2-ku4
9. 1(u@c) la2 1(disz) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
10. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
11. sze-bi 3(asz@c) 1(barig@c)
@column 2
1. e-ta#-e11
2. 5(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
3. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
4. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
5. sze-bi 2(asz@c) 1(barig@c) ur-ki#
6. 5(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c)# 2(ban2@c)
7. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
8. sze-bi 2(asz@c) la2 2(ban2@c) en-kisal-si#
9. igi-nu-du8-gesz-me
10. 1(u@c) la2 1(asz@c) igi-nu-du8 2(barig@c) 4(ban2@c)
11. sze-bi 6(asz@c) ur-szul
@column 3
1. azlag3
2. 1(barig@c) gala-tur
3. 1(barig@c) en-ku4
4. 1(barig@c) {d}mes-an-DU-lu2-sa6-ga
5. 1(barig@c) {d}nin-gir2-su-igi#-du
6. 1(barig@c) DU-DU
7. 1(barig@c) zi-mu-an-da-gal2
8. nita-me
9. 1(barig@c) nin-szesz-da
10. 1(barig@c)# ama-da-nu-sa2
11. 1(barig@c) gan-tilla2
12. 1(barig@c) nin-edin-ne2#
13. 1(barig@c)# [za]-na#
14. 1(barig@c) {d}inanna-igi-du
@column 4
1. 1(barig@c) za-na
2. 2(disz)-kam-ma
3. munus-me
4. |SZU.LAGAB| 6(asz@c) nita 1(barig@c)
5. 7(asz@c) munus 1(barig@c)
6. sze-bi 3(asz@c) 1(barig@c) en-ku3
7. 1(barig@c) 2(ban2@c) pu6-sag
8. 1(barig@c) 2(ban2@c) {d*}utu-igi#-du-lugal-an-da
9. 1(barig@c) 2(ban2@c) dumu-bara2-da#-ri2
10. 1(barig@c) 2(ban2@c) {d}inanna-ur-PAP-PAP
11. 1(barig@c) PAP#-PAP-ama-da-ri2
12. 1(barig@c) {d}utu-lu2-sa6-ga
13. 1(barig@c) ur-{d*}gaszam
14. 1(barig@c) PAP-PAP-{d}inanna-ra-DU
@column 5
1. 1(barig@c) a2-ag2-ga2-ni
2. nita-me
3. 1(barig@c) PAP-PAP-{d}ba-ba6-mu-tu
4. 1(barig@c) PAP-PAP-{d}inanna-da-gal-di
5. 1(barig@c) {d}nin-szubur-ama-mu
6. 1(barig@c) nin-igi-tab-mu
7. 1(barig@c) PAP-PAP#-{d}nansze-mu-tu#
8. 1(barig@c) nin-ur-mu
9. munus-me
10. |SZU.LAGAB| 4(asz@c) nita# 1(barig@c) 2(ban2@c)
11. 5(asz@c) nita 1(barig@c)
12. 6(asz@c)# munus 1(barig@c)
13. [sze]-bi# 4(asz@c) 2(ban2@c) lugal-sipa
14. 4(ban2@c) szu-na
@column 6
1. 4(ban2@c) sipa-iri#-da#-[kusz2]
2. 4(ban2@c) [en-ku4]
3. 4(ban2@c) {d}nin-gir2-su-ur-mu
4. nita-me
5. 1(barig@c) nin-al-mah
6. 4(ban2@c) nin-bara2-da#-ri2
7. 4(ban2@c) iri-zi
8. 4(ban2@c) nin-masz-e
9. 4(ban2@c) PAP-PAP-zi#-mu
10. munus-me
11. |SZU.LAGAB| 4(asz@c) lu2 4(ban2@c)
12. 1(asz@c) munus 1(barig@c)
13. 4(asz@c) munus 4(ban2@c)
14. sze-bi 1(asz@c) 2(barig@c) 2(ban2@c) ur-{d}nin-|MUSZ%MUSZ|-da-ru
@column 7
1. il2#-me
2. 2(barig@c) nita-zi
3. 1(barig@c) ur-du6
4. 1(barig@c) lugal-ga2
5. 1(barig@c) PU3-PU3-ni-du10
6. 1(barig@c) {d}ba-ba6-lu2-sa6-ga
7. 4(ban2@c) lugal-inim-gi-na
8. 4(ban2@c) ba-ta-e11-de3
9. 4(ban2@c) {d}en-ki-ur-mu
10. sagi-me
11. 1(barig@c) lugal-he2
12. muhaldim
13. 4(ban2@c) lugal-surx(ERIM)-re2-ki-ag2
@column 8
1. sukkal
2. 4(ban2@c) igi-mu-an-sze3-gal2#
3. 4(ban2@c) {d}mes-an-DU-ig-gal
4. lu2 e2-ninda-ka-me
5. 4(ban2@c) lugal-ur-mu
6. lu2-a-kum2
7. 1(barig@) 2(ban2) en-da-gal-di
8. 1(barig@c) 2(ban2@c) ur-igi-gal2
9. 1(barig@c) 2(ban2@c) szesz-lu2-du10
10. dub-sar-me
11. 1(barig@c) dingir-al-sa6
@column 9
1. nita-am6
2. 4(ban2@c) {d}inanna-menx(GA2xEN)-zi-PAP-PAP
3. munus-am6
4. szu-i2-me
5. 1(barig@c) e-ta-e11
6. gab2-dan6
7. |SZU.LAGAB| 1(asz@c) lu2 2(barig@c)
8. 2(asz@c) 1(disz) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
9. 6(asz@c) lu2 1(barig@c)
10. 7(asz@c) lu2 4(ban2)
11. 1(asz@c) munus 4(ban2)
@column 10
1. 4(ban2@c) {d}en-lil2-da
2. simug
3. 1(barig@c) sipa-lagasz{ki}-ki-ag2
4. 1(barig@c) i7-mud
5. aszgab-me
6. 1(barig@c) e-ta-e11
7. 1(barig@c) nam-szita-mu-bi2-du11
8. tug2-du8-me
9. gesz-kin-ti-me
10. 4(ban2@c) nam-mah
11. 4(ban2@c) nig2-GA-kur-ra
12. 4(ban2@c) e-ta-e11
13. 4(ban2@c) ur-ki
14. 4(ban2@c) zi-mu-an-da-gal2
@column 11
1. 4(ban2@c) igi-{d}ba-ba6-sze3
2. 4(ban2@c) za3-mu
3. 4(ban2@c) ur-{d}pa-bil3-sag
4. i3-du8-me
5. 1(barig@c) 2(ban2@c) dingir-mu-dah
6. 1(barig@c) 2(ban2@c) bara2-zi-sza3-gal2
7. lu2-bappir3-<me>
8. 1(barig@c) e-ta-e11
9. gab2-ra masz
10. 1(asz@c) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
11. en-DU
12. 1(disz) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
13. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
14. lugal-da-nu-me-a
@column 12
1. sipa udu-siki-ka-me
2. 1(barig@c) lugal-i3-nun
3. gab2-ra
4. ki2-num
5. 2(barig@c) {d}nin-gir2-su-igi-du
6. gab2-ra ur-{d}en-ki
7. sipa gu4-ka
8. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
9. gir2-nun
10. gab2-kas4
11. 1(barig@c) dingir-sipa
12. gab2-ra gu4 tur-tur
13. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
14. 1(asz@c) munus 4(ban2@c)
15. U2-U2
16. agrig
17. 4(ban2@c) {d}nansze-ur-mu
18. 4(ban2@c) lugal-a-mu
@column 13
1. [e2]-ur2#-[bi]-du10
2. gudu4#-da
3. e-da-ti
4. 1(barig@c) 2(ban2@c) ur-{d}inanna
5. ma2-lah5
6. 2(barig@c) lugal-uszur3-ra-nu2
7. a-da-ba
8. 2(barig@c) ur-{d}AB-ir-nun
9. nar-me
10. 1(barig) lugal-edin-ne2
11. gala
12. |SZU.LAGAB| 3(asz@c) lu2 2(barig@c)
13. 4(asz@c) 1(disz) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
14. 1(u@c) 1(disz) lu2 1(barig@c)
15. 1(u@c) la2 1(asz@c) <2(disz)> lu2 4(ban2@c)
16. 1(asz@c) munus 4(ban2@c)
17. sze-bi 7(asz@c) 2(barig) 2(ban2) sza3-dub-didli-me
@column 14
1. |SZU.LAGAB| 1(u@c)# la2# [1(asz@c) lu2] 2(barig@c) 4(ban2@c)#
2. 4(asz@c) lu2 2(barig@c)
3. 5(u@c) la2 1(asz@c) 2(disz) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
4. 3(u@c) 1(asz@c) 1(disz) lu2 1(barig@c)
5. 2(u@c) 2(disz) lu2 4(ban2@c)
6. nita-me
7. 1(u@c) 4(asz@c) munus 1(barig@c)
8. 6(asz@c) munus 4(ban2@c)
9. munus-me
@column 15
1. gu2-an-sze3 2(gesz2@c) 1(u@c) 3(asz@c) 5(disz) [lu2] sze-ba tur-mah-ba
2. sze-bi 4(u@c) la2 2(ban2@c) 1(disz) 1(barig) gur-sag-gal2
3. sze-ba igi-nu-du8 sza3-dub-didli
4. {d}ba-ba6
5. URU-KA-gi-na
6. ensi2
7. lagasz{ki}-ke4
@column 16
1. iti ezem sze gu7# [{d}nansze]-ka#
2. ganun kiri6-ta
3. e-ne-ba 1(|ASZxDISZ|)
4. 2(disz) ba-am6

2007-08-04 18:15:59, entered by englund for englund
&P222185 = MVN 03, 002
@tablet
@obverse
@column 1
1. 8(asz@c) igi-nu-du8 sze-ba 1(barig@c) 2(ban2@c)
2. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
3. sze-bi 3(asz@c) gur-sag-gal2
4. AN-a-mu
5. 1(u@c) la2 1(disz) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
6. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
7. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
8. sze-bi 3(asz@c) 2(barig@c) 2(ban2) e2-ku4
9. 1(u@c) la2 1(disz) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
10. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
11. sze-bi 3(asz@c) 1(barig@c)
@column 2
1. e-ta#-e11
2. 5(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c) 2(ban2@c)
3. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c) 2(ban2@c)
4. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
5. sze-bi 2(asz@c) 1(barig@c) ur-ki#
6. 5(asz@c) igi-nu-du8 1(barig@c)# 2(ban2@c)
7. 1(asz@c) du3-a-ku5 1(barig@c)
8. sze-bi 2(asz@c) la2 2(ban2@c) en-kisal-si#
9. igi-nu-du8-gesz-me
10. 1(u@c) la2 1(disz) igi-nu-du8 2(barig@c) 4(ban2@c)
11. sze-bi 6(asz@c) ur-szul
@column 3
1. azlag3
2. 1(barig@c) gala-tur
3. 1(barig@c) en-ku4
4. 1(barig@c) {d}mes-an-DU-lu2-sa6-ga
5. 1(barig@c) {d}nin-gir2-su-igi#-du
6. 1(barig@c) DU DU
7. 1(barig@c) zi-mu-an-da-gal2
8. nita-me
9. 1(barig@c) nin-szesz-da
10. 1(barig@c)# ama-da-nu-sa2
11. 1(barig@c) gan-tilla2
12. 1(barig@c) nin-edin-ne2#
13. 1(barig@c)# [za]-na#
14. 1(barig@c) {d}inanna-igi-du
@column 4
1. 1(barig@c) za-na
2. 2(disz)-kam-ma
3. munus-me
4. |SZU.LAGAB| 6(disz) nita 1(barig@c)
5. 7(asz@c) munus 1(barig@c)
6. sze-bi 3(asz@c) 1(barig@c) en-ku3
7. 1(barig@c) 2(ban2) pu6-sag
8. 1(barig@c) 2(ban2) {d*}utu-igi#-du-lugal-an-da
9. 1(barig@c) 2(ban2) dumu-bara2-da#-ri2
10. 1(barig@c) 2(ban2) {d}inanna-ur-|PAP.PAP|
11. 1(barig@c) PAP#.PAP-ama-da-ri2
12. 1(barig@c) {d}utu-lu2-sa6-ga
13. 1(barig@c) ur-{d*}gaszam
14. 1(barig@c) |PAP.PAP|-{d}inanna-ra-DU
@column 5
1. 1(barig@c) a2-ag2-ga2-ni
2. nita-me
3. 1(barig@c) |PAP.PAP|-{d}ba-ba6-mu-tu
4. 1(barig@c) |PAP.PAP|-{d}inanna-da-gal-di
5. 1(barig@c) {d}nin-szubur-ama-mu
6. 1(barig@c) nin-igi-tab-mu
7. 1(barig@c) |PAP.PAP|#-{d}nansze-mu-tu#
8. 1(barig@c) nin-ur-mu
9. munus-me
10. |SZU.LAGAB| 4(disz) nita# 1(barig@c) 2(ban2@c)
11. 5(asz@c) nita 1(barig@c)
12. 6(asz@c)# munus 1(barig@c)
13. [sze]-bi# 4(asz@c) 2(ban2) lugal-sipa
14. 4(ban2@c) szu-na
@column 6
1. 4(ban2@c) sipa-iri#-da#-[kusz2]
2. 4(ban2@c) [en-ku4]
3. 4(ban2@c) {d}nin-gir2-su-ur-mu
4. nita-me
5. 1(barig@c) nin-al-mah
6. 4(ban2@c) nin-bara2-da#-ri2
7. 4(ban2@c) iri-zi
8. 4(ban2@c) nin-masz-e
9. 4(ban2@c) |PAP.PAP|-zi#-mu
10. munus-me
11. |SZU.LAGAB| 4(disz) lu2 4(ban2@c)
12. 1(asz@c) munus 1(barig@c)
13. 4(asz@c) munus 4(ban2@c)
14. sze-bi 1(asz@c) 2(barig@c) 2(ban2) ur-{d}nin-|MUSZxMUSZ|-da-ru
@column 7
1. il2#-me
2. 2(barig@c) nita-zi
3. 1(barig@c) ur-du6
4. 1(barig@c) lugal-ga2
5. 1(barig@c) PU3-PU3-ni-du10
6. 1(barig@c) {d}ba-ba6-lu2-sa6-ga
7. 4(ban2@c) lugal-inim-gi-na
8. 4(ban2@c) ba-ta-e11-de3
9. 4(ban2@c) {d}en-ki-ur-mu
10. sagi-me
11. 1(barig@c) lugal-he2
12. muhaldim
13. 4(ban2@c) lugal-ERIM-re2-ki-ag2
@column 8
1. sukkal
2. 4(ban2@c) igi-mu-an-sze3-gal2#
3. 4(ban2@c) {d}mes-an-DU-ig-gal
4. lu2-e2-ninda-ka-me
5. 4(ban2@c) lugal-ur-mu
6. lu2-a-kum2
7. 1(barig@c) 2(ban2) en-da-gal-di
8. 1(barig@c) 2(ban2) ur-igi-gal2
9. 1(barig@c) 2(ban2) szesz-lu2-du10
10. dub-sar-me
11. 1(barig@c) AN-al-sa6
@column 9
1. nita-am6
2. 4(ban2@c) {d}inanna-menx(GA2xEN)-zi-|PAP.PAP|
3. munus-am6
4. szu-i2-me
5. 1(barig@c) e-ta-e11
6. gab2-dan6
7. |SZU.LAGAB| 1(disz) lu2 2(barig@c)
8. 2(asz@c) 1(disz) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
9. 6(asz@c) lu2 1(barig@c)
10. 7(asz@c) lu2 4(ban2@c)
11. 1(asz@c) munus 4(ban2@c)
@column 10
1. 4(ban2@c) {d}en-lil2-da
2. simug
3. 1(barig@c) sipa-lagasz{ki}-ki-ag2
4. 1(barig@c) i7-mud
5. aszgab-me
6. 1(barig@c) e-ta-e11
7. 1(barig@c) nam-szita-mu-bi2-du11
8. tug2-du8-me
9. gesz-kin-ti-me
10. 4(ban2@c) nam-mah
11. 4(ban2@c) nig2-GA-kur-ra
12. 4(ban2@c) e-ta-e11
13. 4(ban2@c) ur-ki
14. 4(ban2@c) zi-mu-an-da-gal2
@column 11
1. 4(ban2@c) igi-{d}ba-ba6-sze3
2. 4(ban2@c) za3-mu
3. 4(ban2@c) ur-{d}pa-bil3-sag
4. i3-du8-me
5. 1(barig@c) 2(ban2) AN-mu-dah
6. 1(barig@c) 2(ban2) bara2-zi-sza3-gal2
7. lu2-bappir3-
8. 1(barig@c) e-ta-e11
9. gab2-ra-masz
10. 1(asz@c) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
11. en-DU
12. 1(asz@c) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
13. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
14. lugal-da-nu-me-a
@column 12
1. sipa-udu-siki-ka-me
2. 1(barig@c) lugal-i3-nun
3. gab2-ra
4. gi-num
5. 2(barig@c) {d}nin-gir2-su-igi-du
6. gab2-ra-ur-{d}en-ki
7. sipa-gu4-ka
8. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
9. gir2-nun
10. gab2-KASZ4
11. 1(barig@c) AN-sipa
12. gab2-ra-gu4-tur-tur
13. 1(asz@c) lu2 1(barig@c)
14. 1(asz@c) munus 4(ban2@c)
15. u2-u2
16. agrig
17. 4(ban2@c) {d}nansze-ur-mu
18. 4(ban2@c) lugal-a-mu
@column 13
1. [e2]-ur2#-[bi]-du10
2. gudu4#-da
3. e-da-ti
4. 1(barig@c) 2(ban2) ur-{d}inanna
5. ma2-lah5
6. 2(barig@c) lugal-uszur3-ra-nu2
7. a-da-ba
8. 2(barig@c) ur-{d}AB-ir-nun
9. nar-me
10. 1(barig@c) lugal-edin-ne2
11. gala
12. |SZU.LAGAB| 3(disz) lu2 2(barig@c)
13. 4(asz@c) 1(disz) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
14. 1(u@c) 1(disz) lu2 1(barig@c)
15. 1(u@c) la2 1(disz) <2(disz)> lu2 4(ban2@c)
16. 1(asz@c) munus 4(ban2@c)
17. sze-bi 7(asz@c) 2(barig) 2(ban2) sza3-dub-didli-me
@column 14
1. |SZU.LAGAB| 1(u@c)# la2# [1(asz@c) lu2] 2(barig@c) 4(ban2@c)#
2. 4(asz@c) lu2 2(barig@c)
3. 5(u@c) la2 1(asz@c) 2(disz) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c)
4. 3(u@c) 1(asz@c) 1(disz) lu2 1(barig@c)
5. 2(u@c) 2(disz) lu2 4(ban2@c)
6. nita-me
7. 1(u@c) 4(asz@c) munus 1(barig@c)
8. 6(asz@c) munus 4(ban2@c)
9. munus-me
@column 15
1. gu2-an-sze3 2(gesz2@c) 1(u@c) 3(asz@c) 5(disz) [lu2] sze-ba-tur-mah-ba
2. sze-bi 4(u@c) la2 2(ban2@c) 1(disz) 1(barig) gur-sag-gal2
3. sze-ba-igi-nu-du8 sza3-dub-didli
4. {d}ba-ba6
5. URU-KA-gi-na
6. ensi2
7. lagasz{ki}-ke4
@column 16
1. iti-ezem-sze-gu7#-[{d}nansze]-ka#
2. ganun-SAR-ta
3. e-ne-ba 1(|ASZxDISZ|)
4. 2(disz) ba-am6