2018-12-05 16:40:07, entered by foxvog for foxvog
&P222400 = RIME 1.09.03.05, ex. 01
#atf: lang sux
@object boulder
@surface a
@column 1
1. {d}nin-gir2-su2-ra
>>Q001057 001
2. e2-an-na-tum2
>>Q001057 002
3. ensi2
>>Q001057 003
4. lagasz{ki}
>>Q001057 004
5. mu pa3-da
>>Q001057 005
6. {d}en-lil2-ke4
>>Q001057 006
7. a2 szum2-ma
>>Q001057 007
8. {d}nin-gir2-su2!-ka-ke4
>>Q001057 008
9. sza3 pa3-da
>>Q001057 009
@column 2
1. {d}nansze-ke4
>>Q001057 010
2. ga-zi gu7-a
>>Q001057 011
3. {d}nin#-hur#-[sag]-ka-ke4#
>>Q001057 012
4. mu du10# sa4-a
>>Q001057 013
5. {d}inanna-ka-ke4
>>Q001057 014
6. gesztu2 szum2-ma
>>Q001057 015
7. {d}en-ki#-ka-ke4
>>Q001057 016
8. ki-ag2
>>Q001057 017
9. {d}dumu-zi-abzu-ka-ke4
>>Q001057 018
10. geszkim-ti
>>Q001057 019
11. {d}hendur-sag!-ka-ke4
>>Q001057 020
12. ku-li ki-ag2
>>Q001057 021
13. {d}lugal-uru11-ka-ke4
>>Q001057 022
@column 3
1. dumu a-kur-gal
>>Q001057 023
2. ensi2
>>Q001057 024
3. lagasz[{ki}-ke4]
>>Q001057 025
4. [{d}nin]-gir2#-su2!-ra
>>Q001057 026
5. gir2-su{ki}
>>Q001057 027
6. [ki]-be2 mu-na#-gi
>>Q001057 028
7. bad3 iri-ku3-ga
>>Q001057 029
8. mu-na-du3
>>Q001057 030
9. {d}nansze
>>Q001057 031
10. NINA{ki}
>>Q001057 032
11. mu-na-du3
>>Q001057 033
12. e2-an-na-tum2-e
>>Q001057 034
13. elam hur-sag u6-ga
>>Q001057 035
14. |GIN2.SZE3| be2-se3
>>Q001057 036
15. |ISZ.DU6.KID2|-bi
>>Q001057 037
16. mu-dub
>>Q001057 038
17. szu-nir uru18{ki!}-ka
>>Q001057 039
18. ensi2-bi
>>Q001057 040
19. sag-ba mu-gen
>>Q001057 041
20. |GIN2.SZE3| be2-se3
>>Q001057 042
21. |ISZ.DU6.KID2|-bi
>>Q001057 043
22. mu-dub
>>Q001057 044
23. umma{ki}
>>Q001057 045
24. |GIN2.SZE3| be2-se3
>>Q001057 046
25. |ISZ.DU6.KID2|-bi 2(u@c)
>>Q001057 047
@column 4
1. [mu]-dub#
>>Q001057 048
2. {d#}nin-gir2-su2-ra
>>Q001057 049
3. a-sza3! ki-ag2-ga2#-ni
>>Q001057 050
4. gu2-edin-na
>>Q001057 051
5. szu-na mu-ni-gi4
>>Q001057 052
6. unu{ki}
>>Q001057 053
7. |GIN2.SZE3| be2-se3
>>Q001057 054
8. uri5{ki}
>>Q001057 055
9. |GIN2.SZE3| be2-se3
>>Q001057 056
10. ki-{d}utu
>>Q001057 057
11. |GIN2.SZE3| be2-se3
>>Q001057 058
12. iri-az{ki}
>>Q001057 059
13. mu-hul
>>Q001057 060
14. ensi2-bi
>>Q001057 061
15. mu-ug7
>>Q001057 062
16. mi-szi-me{ki}
>>Q001057 063
17. mu-hul
>>Q001057 064
18. a-ru2-a{ki}
>>Q001057 065
19. mu-ha-lam
>>Q001057 066
20. e2-an-na-tum2
>>Q001057 067
21. mu pa3!-da
>>Q001057 068
22. {d}nin-gir2-su2-ka-da
>>Q001057 069
23. kur-kur-re2
>>Q001057 070
24. sag e-dab6-sag3
>>Q001057 071
25. mu lugal akszak{ki}-ka
>>Q001057 072
26. i3-zi-ga-a
>>Q001057 073
27. e2-an-na-tum2
>>Q001057 074
28. mu pa3#-da
>>Q001057 075
@column 5
1. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
>>Q001057 076
2. an-ta-sur-ra
>>Q001057 077
3. {d}nin!-gir2-su2-ka-ta
>>Q001057 078
4. zu-zu
>>Q001057 079
5. lugal# akszak{ki}
>>Q001057 080
6. akszak{ki}-sze3!
>>Q001057 081
7. mu-gaz
>>Q001057 082
8. mu-ha-lam
>>Q001057 083
9. u4-ba
>>Q001057 084
10. e2-an-na-tum2-ma
>>Q001057 085
11. e2-an-na-tum2
>>Q001057 086
12. mu u2-rum-ma#-ni
>>Q001057 087
13. mu GIR3-GIR3-ni
>>Q001057 088
14. lum-ma-a
>>Q001057 089
15. {d}nin-gir2#-su2-ra#
>>Q001057 090
16. ix(A) gibil
>>Q001057 091
17. mu-na-dun
>>Q001057 092
18. lum-ma-gin7-du10
>>Q001057 093
19. mu mu-na-sa4
>>Q001057 094
20. e2-an-na-tum2
>>Q001057 095
21. lu2 inim-ma se3-ga
>>Q001057 096
22. {d}nin-gir2-su2!-ka
>>Q001057 097
23. e2-an-na-tum2
>>Q001057 098
24. ensi2
>>Q001057 099
25. lagasz#[{ki}]-ra
>>Q001057 100
26. {d}inanna-ke4
>>Q001057 101
@column 6
1. ki an-na-ag2-ga2-da
>>Q001057 102
2. nam-ensi2
>>Q001057 103
3. lagasz{ki}-ta
>>Q001057 104
4. nam#-lugal kisz{ki}
>>Q001057 105
5. mu-na-ta-szum2
>>Q001057 106
6. e2-an-na-tum2-da
>>Q001057 107
7. elam sag e-dab6-sag3
>>Q001057 108
8. elam kur-ra-na bi-gi4
>>Q001057 109
9. kisz{ki} sag# e-dab6#-sag3
>>Q001057 110
10. lugal akszak{ki}
>>Q001057 111
11. kur-ra-na! bi-gi4
>>Q001057 112
12. e2-an-na-tum2
>>Q001057 113
13. ensi2
>>Q001057 114
14. lagasz{ki}-ke4
>>Q001057 115
15. kur gu2 gar-gar
>>Q001057 116
16. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
>>Q001057 117
17. elam SZUBUR{ki}
>>Q001057 118
18. uru18{ki}
>>Q001057 119
19. a-suhur-ta
>>Q001057 120
20. |GIN2.SZE3| be2-se3
>>Q001057 121
21. kisz{ki} akszak{ki}
>>Q001057 122
22. ma-ri2!{ki}
>>Q001057 123
23. an-ta-sur-ra
>>Q001057 124
@column 7
1. {d}nin-gir2-su-ka-ta
>>Q001057 125
2. |GIN2.SZE3|# be2-se3#
>>Q001057 126
3. {d}nin-gir2-su-ra
>>Q001057 127
4. lum-ma-gin7-du10
>>Q001057 128
5. mu-na-us2
>>Q001057 129
6. sag-sze3 mu-ni-rig8
>>Q001057 130
7. e2-an-na-tum2
>>Q001057 131
8. a2!(DA) szum2-ma
>>Q001057 132
9. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
>>Q001057 133
10. gesz-kesz2-ra2
>>Q001057 134
11. lum-ma-gin7-du10
>>Q001057 135
12. esir2#? 1(szar2@c) gur 2(disz@t) UL
>>Q001057 136
13. mu-ni-du3
>>Q001057 137
14. e2-an-na-tum2
>>Q001057 138
15. lu2 inim-ma se3-ga
>>Q001057 139
16. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
>>Q001057 140
17. dingir-ra-ni
>>Q001057 141
18. {d}szul-|MUSZxPA|
>>Q001057 142
19. e2-gal ti-ra-asz2{ki}
>>Q001057 143
20. mu-na-du3
>>Q001057 144
@column 8
1. dumu a-kur-gal
>>Q001057 145
2. ensi2
>>Q001057 146
3. lagasz{ki}
>>Q001057 147
4. pa-bil3-ga-ni
>>Q001057 148
5. ur-{d}nansze
>>Q001057 149
6. ensi2
>>Q001057 150
7. lagasz{ki}-kam
>>Q001057 151

2014-03-02 11:36:57, entered by englund for englund
&P222400 = RIME 1.09.03.05, ex. 01
#atf: lang sux
@object boulder
@surface a
@column 1
1. {d}nin-gir2-su2-ra
>>Q001057 001
2. e2-an-na-tum2
>>Q001057 002
3. ensi2
>>Q001057 003
4. lagasz{ki}
>>Q001057 004
5. mu pa3-da
>>Q001057 005
6. {d}en-lil2-ke4
>>Q001057 006
7. a2 szum2-ma
>>Q001057 007
8. {d}nin-gir2-su2!-ka-ke4
>>Q001057 008
9. sza3 pa3-da
>>Q001057 009
@column 2
1. {d}nansze-ke4
>>Q001057 010
2. ga-zi gu7-a
>>Q001057 011
3. {d}nin#-hur#-[sag]-ka-ke4#
>>Q001057 012
4. mu du10# sa4-a
>>Q001057 013
5. {d}inanna-ka-ke4
>>Q001057 014
6. gesztu2 szum2-ma
>>Q001057 015
7. {d}en-ki#-ka-ke4
>>Q001057 016
8. ki-ag2
>>Q001057 017
9. {d}dumu-zi-abzu-ka-ke4
>>Q001057 018
10. geszkim-ti
>>Q001057 019
11. {d}hendur-sag!-ka-ke4
>>Q001057 020
12. ku-li ki-ag2
>>Q001057 021
13. {d}lugal-uru11-ka-ke4
>>Q001057 022
@column 3
1. dumu a-kur-gal
>>Q001057 023
2. ensi2
>>Q001057 024
3. lagasz[{ki}-ke4]
>>Q001057 025
4. [{d}nin]-gir2#-su2!-ra
>>Q001057 026
5. gir2-su{ki}
>>Q001057 027
6. [ki]-be2 mu-na#-gi
>>Q001057 028
7. bad3 iri-ku3-ga
>>Q001057 029
8. mu-na-du3
>>Q001057 030
9. {d}nansze
>>Q001057 031
10. NINA{ki}
>>Q001057 032
11. mu-na-du3
>>Q001057 033
12. e2-an-na-tum2-e
>>Q001057 034
13. elam hur-sag u6-ga
>>Q001057 035
14. |GIN2.SZE3| be2-se3
>>Q001057 036
15. |ISZ.DU6.KID2|-bi
>>Q001057 037
16. mu-dub
>>Q001057 038
17. szu-nir uru18{ki!}-ka
>>Q001057 039
18. ensi2-bi
>>Q001057 040
19. sag mu-gub-ba
>>Q001057 041
20. |GIN2.SZE3| be2-se3
>>Q001057 042
21. |ISZ.DU6.KID2|-bi
>>Q001057 043
22. mu-dub
>>Q001057 044
23. umma{ki}
>>Q001057 045
24. |GIN2.SZE3| be2-se3
>>Q001057 046
25. |ISZ.DU6.KID2|-bi 2(u@c)
>>Q001057 047
@column 4
1. [mu]-dub#
>>Q001057 048
2. {d#}nin-gir2-su2-ra
>>Q001057 049
3. a-sza3! ki-ag2-ga2#-ni
>>Q001057 050
4. gu2-edin-na
>>Q001057 051
5. szu-na mu-ni-gi4
>>Q001057 052
6. unu{ki}
>>Q001057 053
7. |GIN2.SZE3| be2-se3
>>Q001057 054
8. uri5{ki}
>>Q001057 055
9. |GIN2.SZE3| be2-se3
>>Q001057 056
10. ki-{d}utu
>>Q001057 057
11. |GIN2.SZE3| be2-se3
>>Q001057 058
12. iri-az{ki}
>>Q001057 059
13. mu-hul
>>Q001057 060
14. ensi2-bi
>>Q001057 061
15. mu-ug7
>>Q001057 062
16. mi-szi-me{ki}
>>Q001057 063
17. mu-hul
>>Q001057 064
18. a-ru2-a{ki}
>>Q001057 065
19. mu-ha-lam
>>Q001057 066
20. e2-an-na-tum2
>>Q001057 067
21. mu pa3!-da
>>Q001057 068
22. {d}nin-gir2-su2-ka-da
>>Q001057 069
23. kur-kur-re2
>>Q001057 070
24. sag e-dab6-sag3
>>Q001057 071
25. mu lugal akszak{ki}-ka
>>Q001057 072
26. i3-zi-ga-a
>>Q001057 073
27. e2-an-na-tum2
>>Q001057 074
28. mu pa3#-da
>>Q001057 075
@column 5
1. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
>>Q001057 076
2. an-ta-sur-ra
>>Q001057 077
3. {d}nin!-gir2-su2-ka-ta
>>Q001057 078
4. zu-zu
>>Q001057 079
5. lugal# akszak{ki}
>>Q001057 080
6. akszak{ki}-sze3!
>>Q001057 081
7. mu-gaz
>>Q001057 082
8. mu-ha-lam
>>Q001057 083
9. u4-ba
>>Q001057 084
10. e2-an-na-tum2-ma
>>Q001057 085
11. e2-an-na-tum2
>>Q001057 086
12. mu u2-rum-ma#-ni
>>Q001057 087
13. mu GIR3-GIR3-ni
>>Q001057 088
14. lum-ma-a
>>Q001057 089
15. {d}nin-gir2#-su2-ra#
>>Q001057 090
16. ix(A) gibil
>>Q001057 091
17. mu-na-dun
>>Q001057 092
18. lum-ma-gin7-du10
>>Q001057 093
19. mu mu-na-sa4
>>Q001057 094
20. e2-an-na-tum2
>>Q001057 095
21. lu2 inim-ma se3-ga
>>Q001057 096
22. {d}nin-gir2-su2!-ka
>>Q001057 097
23. e2-an-na-tum2
>>Q001057 098
24. ensi2
>>Q001057 099
25. lagasz#[{ki}]-ra
>>Q001057 100
26. {d}inanna-ke4
>>Q001057 101
@column 6
1. ki an-na-ag2-ga2-da
>>Q001057 102
2. nam-ensi2
>>Q001057 103
3. lagasz{ki}-ta
>>Q001057 104
4. nam#-lugal kisz{ki}
>>Q001057 105
5. mu-na-ta-szum2
>>Q001057 106
6. e2-an-na-tum2-da
>>Q001057 107
7. elam sag e-dab6-sag3
>>Q001057 108
8. elam kur-ra-na bi-gi4
>>Q001057 109
9. kisz{ki} sag# e-dab6#-sag3
>>Q001057 110
10. lugal akszak{ki}
>>Q001057 111
11. kur-ra-na! bi-gi4
>>Q001057 112
12. e2-an-na-tum2
>>Q001057 113
13. ensi2
>>Q001057 114
14. lagasz{ki}-ke4
>>Q001057 115
15. kur gu2 gar-gar
>>Q001057 116
16. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
>>Q001057 117
17. elam SZUBUR{ki}
>>Q001057 118
18. uru18{ki}
>>Q001057 119
19. a-suhur-ta
>>Q001057 120
20. |GIN2.SZE3| be2-se3
>>Q001057 121
21. kisz{ki} akszak{ki}
>>Q001057 122
22. ma-ri2!{ki}
>>Q001057 123
23. an-ta-sur-ra
>>Q001057 124
@column 7
1. {d}nin-gir2-su-ka-ta
>>Q001057 125
2. |GIN2.SZE3|# be2-se3#
>>Q001057 126
3. {d}nin-gir2-su-ra
>>Q001057 127
4. lum-ma-gin7-du10
>>Q001057 128
5. mu-na-us2
>>Q001057 129
6. sag-sze3 mu-ni-rig8
>>Q001057 130
7. e2-an-na-tum2
>>Q001057 131
8. a2!(DA) szum2-ma
>>Q001057 132
9. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
>>Q001057 133
10. gesz-kesz2-ra2
>>Q001057 134
11. lum-ma-gin7-du10
>>Q001057 135
12. esir2#? 1(szar2@c) gur 2(disz@t) UL
>>Q001057 136
13. mu-ni-du3
>>Q001057 137
14. e2-an-na-tum2
>>Q001057 138
15. lu2 inim-ma se3-ga
>>Q001057 139
16. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
>>Q001057 140
17. dingir-ra-ni
>>Q001057 141
18. {d}szul-|MUSZxPA|
>>Q001057 142
19. e2-gal ti-ra-asz2{ki}
>>Q001057 143
20. mu-na-du3
>>Q001057 144
@column 8
1. dumu a-kur-gal
>>Q001057 145
2. ensi2
>>Q001057 146
3. lagasz{ki}
>>Q001057 147
4. pa-bil3-ga-ni
>>Q001057 148
5. ur-{d}nansze
>>Q001057 149
6. ensi2
>>Q001057 150
7. lagasz{ki}-kam
>>Q001057 151

2014-01-12 10:34:30, entered by englund for englund
&P222400 = RIME 1.09.03.05, ex. 01
#atf: lang sux
@object boulder
@surface a
@column 1
1. {d}nin-gir2-su2-ra
2. e2-an-na-tum2
3. ensi2
4. lagasz{ki}
5. mu pa3-da
6. {d}en-lil2-ke4
7. a2 szum2-ma
8. {d}nin-gir2-su2!-ka-ke4
9. sza3 pa3-da
@column 2
1. {d}nansze-ke4
2. ga-zi gu7-a
3. {d}nin#-hur#-[sag]-ka-ke4#
4. mu du10# sa4-a
5. {d}inanna-ka-ke4
6. gesztu2 szum2-ma
7. {d}en-ki#-ka-ke4
8. ki-ag2
9. {d}dumu-zi-abzu-ka-ke4
10. giszkim-ti
11. {d}hendur-sag!-ka-ke4
12. ku-li ki-ag2
13. {d}lugal-uru11-ka-ke4
@column 3
1. dumu a-kur-gal
2. ensi2
3. lagasz[{ki}-ke4]
4. [{d}nin]-gir2#-su2!-ra
5. gir2-su{ki}
6. [ki]-be2 mu-na#-gi
7. bad3 iri-ku3-ga
8. mu-na-du3
9. {d}nansze
10. NINA{ki}
11. mu-na-du3
12. e2-an-na-tum2-e
13. elam hur-sag u6-ga
14. |GIN2.SZE3| be2-se3
15. |ISZ.DU6.KID2|-bi
16. mu-dub
17. szu-nir uru18{ki!}-ka
18. ensi2-bi
19. sag mu-gub-ba
20. |GIN2.SZE3| be2-se3
21. |ISZ.DU6.KID2|-bi
22. mu-dub
23. umma{ki}
24. |GIN2.SZE3| be2-se3
25. |ISZ.DU6.KID2|-bi 2(u@c)
@column 4
1. [mu]-dub#
2. {d#}nin-gir2-su2-ra
3. a-sza3! ki-ag2-ga2#-ni
4. gu2-edin-na
5. szu-na mu-ni-gi4
6. unu{ki}
7. |GIN2.SZE3| be2-se3
8. uri5{ki}
9. |GIN2.SZE3| be2-se3
10. ki-{d}utu
11. |GIN2.SZE3| be2-se3
12. iri-az{ki}
13. mu-hul
14. ensi2-bi
15. mu-ug7
16. mi-szi-me{ki}
17. mu-hul
18. a-ru2-a{ki}
19. mu-ha-lam
20. e2-an-na-tum2
21. mu pa3!-da
22. {d}nin-gir2-su2-ka-da
23. kur-kur-re2
24. sag e-dab6-sag3
25. mu lugal akszak{ki}-ka
26. i3-zi-ga-a
27. e2-an-na-tum2
28. mu pa3#-da
@column 5
1. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
2. an-ta-sur-ra
3. {d}nin!-gir2-su2-ka-ta
4. zu-zu
5. lugal# akszak{ki}
6. akszak{ki}-sze3!
7. mu-gaz
8. mu-ha-lam
9. u4-ba
10. e2-an-na-tum2-ma
11. e2-an-na-tum2
12. mu u2-rum-ma#-ni
13. mu GIR3-GIR3-ni
14. lum-ma-a
15. {d}nin-gir2#-su2-ra#
16. ix(A) gibil
17. mu-na-dun
18. lum-ma-gin7-du10
19. mu mu-na-sa4
20. e2-an-na-tum2
21. lu2 inim-ma se3-ga
22. {d}nin-gir2-su2!-ka
23. e2-an-na-tum2
24. ensi2
25. lagasz#[{ki}]-ra
26. {d}inanna-ke4
@column 6
1. ki an-na-ag2-ga2-da
2. nam-ensi2
3. lagasz{ki}-ta
4. nam#-lugal kisz{ki}
5. mu-na-ta-szum2
6. e2-an-na-tum2-da
7. elam sag e-dab6-sag3
8. elam kur-ra-na bi-gi4
9. kisz{ki} sag# e-dab6#-sag3
10. lugal akszak{ki}
11. kur-ra-na! bi-gi4
12. e2-an-na-tum2
13. ensi2
14. lagasz{ki}-ke4
15. kur gu2 gar-gar
16. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
17. elam SZUBUR{ki}
18. uru18{ki}
19. a-suhur-ta
20. |GIN2.SZE3| be2-se3
21. kisz{ki} akszak{ki}
22. ma-ri2!{ki}
23. an-ta-sur-ra
@column 7
1. {d}nin-gir2-su-ka-ta
2. |GIN2.SZE3|# be2-se3#
3. {d}nin-gir2-su-ra
4. lum-ma-gin7-du10
5. mu-na-us2
6. sag-sze3 mu-ni-rig8
7. e2-an-na-tum2
8. a2!(DA) szum2-ma
9. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
10. gesz-kesz2-ra2
11. lum-ma-gin7-du10
12. esir2#? 1(szar2@c) gur 2(disz@t) UL
13. mu-ni-du3
14. e2-an-na-tum2
15. lu2 inim-ma se3-ga
16. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
17. dingir-ra-ni
18. {d}szul-|MUSZxPA|
19. e2-gal ti-ra-asz2{ki}
20. mu-na-du3
@column 8
1. dumu a-kur-gal
2. ensi2
3. lagasz{ki}
4. pa-bil3-ga-ni
5. ur-{d}nansze
6. ensi2
7. lagasz{ki}-kam

2014-01-01 12:27:36, entered by englund for englund
&P222400 = RIME 1.09.03.05, ex. 01
#atf: lang sux
@object boulder
@surface a
@column 1
1. {d}nin-gir2-su2-ra
2. e2-an-na-tum2
3. ensi2
4. lagasz{ki}
5. mu pa3-da
6. {d}en-lil2-ke4
7. a2 szum2-ma
8. {d}nin-gir2-su2!-ka-ke4
9. sza3 pa3-da
@column 2
1. {d}nansze-ke4
2. ga-zi gu7-a
3. {d}nin#-hur#-[sag]-ka-ke4#
4. mu du10# sa4-a
5. {d}inanna-ka-ke4
6. gesztu2 szum2-ma
7. {d}en-ki#-ka-ke4
8. ki-ag2
9. {d}dumu-zi-abzu-ka-ke4
10. giszkim-ti
11. {d}hendur-sag!-ka-ke4
12. ku-li ki-ag2
13. {d}lugal-uru11-ka-ke4
@column 3
1. dumu a-kur-gal
2. ensi2
3. lagasz[{ki}-ke4]
4. [{d}nin]-gir2#-su2!-ra
5. gir2-su{ki}
6. [ki]-be2 mu-na#-gi
7. bad3 iri-ku3-ga
8. mu-na-du3
9. {d}nansze
10. NINA{ki}
11. mu-na-du3
12. e2-an-na-tum2-e
13. elam hur-sag u6-ga
14. |GIN2.SZE3| be2-se3
15. |ISZ.DU6.KID2|-bi
16. mu-dub
17. szu-nir uru18{ki!}-ka
18. ensi2-bi
19. sag mu-gub-ba
20. |GIN2.SZE3| be2-se3
21. |ISZ.DU6.KID2|-bi
22. mu-dub
23. umma{ki}
24. |GIN2.SZE3| be2-se3
25. |ISZ.DU6.KID2|-bi 2(u@c)
@column 4
1. [mu]-dub#
2. {d#}nin-gir2-su2-ra
3. a-sza3! ki-ag2-ga2#-ni
4. gu2-edin-na
5. szu-na mu-ni-gi4
6. unu{ki}
7. |GIN2.SZE3| be2-se3
8. uri5{ki}
9. |GIN2.SZE3| be2-se3
10. ki-{d}utu
11. |GIN2.SZE3| be2-se3
12. iri-az{ki}
13. mu-hul
14. ensi2-bi
15. mu-ug7
16. mi-szi-me{ki}
17. mu-hul
18. a-ru2-a{ki}
19. mu-ha-lam
20. e2-an-na-tum2
21. mu pa3!-da
22. {d}nin-gir2-su2-ka-da
23. kur-kur-re2
24. sag e-dab6-sag3
25. mu lugal akszak{ki}-ka
26. i3-zi-ga-a
27. e2-an-na-tum2
28. mu pa3#-da
@column 5
1. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
2. an-ta-sur-ra
3. {d}nin!-gir2-su2-ka-ta
4. zu-zu
5. lugal# akszak{ki}
6. akszak{ki}-sze3!
7. mu-gaz
8. mu-ha-lam
9. u4-ba
10. e2-an-na-tum2-ma
11. e2-an-na-tum2
12. mu u2-rum-ma#-ni
13. mu GIR3-GIR3-ni
14. lum-ma-a
15. {d}nin-gir2#-su2-ra#
16. id5 gibil
17. mu-na-dun
18. lum-ma-gin7-du10
19. mu mu-na-sa4
20. e2-an-na-tum2
21. lu2 inim-ma se3-ga
22. {d}nin-gir2-su2!-ka
23. e2-an-na-tum2
24. ensi2
25. lagasz#[{ki}]-ra
26. {d}inanna-ke4
@column 6
1. ki an-na-ag2-ga2-da
2. nam-ensi2
3. lagasz{ki}-ta
4. nam#-lugal kisz{ki}
5. mu-na-ta-szum2
6. e2-an-na-tum2-da
7. elam sag e-dab6-sag3
8. elam kur-ra-na bi-gi4
9. kisz{ki} sag# e-dab6#-sag3
10. lugal akszak{ki}
11. kur-ra-na! bi-gi4
12. e2-an-na-tum2
13. ensi2
14. lagasz{ki}-ke4
15. kur gu2 gar-gar
16. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
17. elam SZUBUR{ki}
18. uru18{ki}
19. a-suhur-ta
20. |GIN2.SZE3| be2-se3
21. kisz{ki} akszak{ki}
22. ma-ri2!{ki}
23. an-ta-sur-ra
@column 7
1. {d}nin-gir2-su-ka-ta
2. |GIN2.SZE3|# be2-se3#
3. {d}nin-gir2-su-ra
4. lum-ma-gin7-du10
5. mu-na-us2
6. sag-sze3 mu-ni-rig8
7. e2-an-na-tum2
8. a2!(DA) szum2-ma
9. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
10. gesz-kesz2-ra2
11. lum-ma-gin7-du10
12. esir2#? 1(szar2@c) gur 2(disz@t) UL
13. mu-ni-du3
14. e2-an-na-tum2
15. lu2 inim-ma se3-ga
16. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
17. dingir-ra-ni
18. {d}szul-|MUSZxPA|
19. e2-gal ti-ra-asz2{ki}
20. mu-na-du3
@column 8
1. dumu a-kur-gal
2. ensi2
3. lagasz{ki}
4. pa-bil3-ga-ni
5. ur-{d}nansze
6. ensi2
7. lagasz{ki}-kam

2012-09-17 11:40:10, entered by foxvog for foxvog
&P222400 = RIME 1.09.03.05, ex. 01
#atf: lang sux
@object boulder
@surface a
@column 1
1. {d}nin-gir2-su2-ra
2. e2-an-na-tum2
3. ensi2
4. lagasz{ki}
5. mu pa3-da
6. {d}en-lil2-ke4
7. a2 szum2-ma
8. {d}nin-gir2-su2!-ka-ke4
9. sza3 pa3-da
@column 2
1. {d}nansze-ke4
2. ga-zi gu7-a
3. {d}nin#-hur#-[sag]-ka-ke4#
4. mu du10# sa4-a
5. {d}inanna-ka-ke4
6. gesztu2 szum2-ma
7. {d}en-ki#-ka-ke4
8. ki-ag2
9. {d}dumu-zi-abzu-ka-ke4
10. giszkim-ti
11. {d}hendur-sag!-ka-ke4
12. ku-li ki-ag2
13. {d}lugal-uru11-ka-ke4
@column 3
1. dumu a-kur-gal
2. ensi2
3. lagasz[{ki}-ke4]
4. [{d}nin]-gir2#-su2!-ra
5. gir2-su{ki}
6. [ki]-be2 mu-na#-gi
7. bad3 iri-ku3-ga
8. mu-na-du3
9. {d}nansze
10. NINA{ki}
11. mu-na-du3
12. e2-an-na-tum2-e
13. elam hur-sag u6-ga
14. |GIN2.SZE3| be2-se3
15. |ISZ.DU6.KID2|-bi
16. mu-dub
17. szu-nir uru18{ki!}-ka
18. ensi2-bi
19. sag mu-gub-ba
20. |GIN2.SZE3| be2-se3
21. |ISZ.DU6.KID2|-bi
22. mu-dub
23. umma{ki}
24. |GIN2.SZE3| be2-se3
25. |ISZ.DU6.KID2|-bi 2(u@c)
@column 4
1. [mu]-dub#
2. {d#}nin-gir2-su2-ra
3. a-sza3! ki ag2-ga2#-ni
4. gu2-edin-na
5. szu-na mu-ni-gi4
6. unu{ki}
7. |GIN2.SZE3| be2-se3
8. uri5{ki}
9. |GIN2.SZE3| be2-se3
10. ki-{d}utu
11. |GIN2.SZE3| be2-se3
12. iri-az{ki}
13. mu-hul
14. ensi2-bi
15. mu-ug7
16. mi-szi-me{ki}
17. mu-hul
18. a-ru2-a{ki}
19. mu-ha-lam
20. e2-an-na-tum2
21. mu pa3!-da
22. {d}nin-gir2-su2-ka-da
23. kur-kur-re2
24. sag e-dab6-sag3
25. mu lugal akszak{ki}-ka
26. i3-zi-ga-a
27. e2-an-na-tum2
28. mu pa3#-da
@column 5
1. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
2. an-ta-sur-ra
3. {d}nin!-gir2-su2-ka-ta
4. zu-zu
5. lugal# akszak{ki}
6. akszak{ki}-sze3!
7. mu-gaz
8. mu-ha-lam
9. u4-ba
10. e2-an-na-tum2-ma
11. e2-an-na-tum2
12. mu u2-rum-ma#-ni
13. mu GIR3-GIR3-ni
14. lum-ma-a
15. {d}nin-gir2#-su2-ra#
16. id5 gibil
17. mu-na-dun
18. lum-ma-gin7-du10
19. mu mu-na-sa4
20. e2-an-na-tum2
21. lu2 inim-ma se3-ga
22. {d}nin-gir2-su2!-ka
23. e2-an-na-tum2
24. ensi2
25. lagasz#[{ki}]-ra
26. {d}inanna-ke4
@column 6
1. ki an-na-ag2-ga2-da
2. nam-ensi2
3. lagasz{ki}-ta
4. nam#-lugal kisz{ki}
5. mu-na-ta-szum2
6. e2-an-na-tum2-da
7. elam sag e-dab6-sag3
8. elam kur-ra-na bi-gi4
9. kisz{ki} sag# e-dab6#-sag3
10. lugal akszak{ki}
11. kur-ra-na! bi-gi4
12. e2-an-na-tum2
13. ensi2
14. lagasz{ki}-ke4
15. kur gu2 gar-gar
16. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
17. elam SZUBUR{ki}
18. uru18{ki}
19. a-suhur-ta
20. |GIN2.SZE3| be2-se3
21. kisz{ki} akszak{ki}
22. ma-ri2!{ki}
23. an-ta-sur-ra
@column 7
1. {d}nin-gir2-su-ka-ta
2. |GIN2.SZE3|# be2-se3#
3. {d}nin-gir2-su-ra
4. lum-ma-gin7-du10
5. mu-na-us2
6. sag-sze3 mu-ni-rig8
7. e2-an-na-tum2
8. a2!(DA) szum2-ma
9. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
10. gesz-kesz2-ra2
11. lum-ma-gin7-du10
12. esir2#? 1(szar2@c) gur 2(disz@t) UL
13. mu-ni-du3
14. e2-an-na-tum2
15. lu2 inim-ma se3-ga
16. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
17. dingir-ra-ni
18. {d}szul-|MUSZxPA|
19. e2-gal ti-ra-asz2{ki}
20. mu-na-du3
@column 8
1. dumu a-kur-gal
2. ensi2
3. lagasz{ki}
4. pa-bil3-ga-ni
5. ur-{d}nansze
6. ensi2
7. lagasz{ki}-kam

2011-05-15 14:45:05, entered by foxvog for foxvog
&P222400 = FAOS 05/1, Ean 02, A
#version: 0.5
#atf: lang sux
@object boulder
@obverse
@column 1
1. {d}nin-gir2-su2-ra
#tr.en: For Ningirsu,
2. e2-an-na-tum2
#tr.en: Eanatum,
3. ensi2
#tr.en: ruler
4. lagasz{ki}
#tr.en: of Lagaš,
5. mu pa3-da
#tr.en: nominated
6. {d}en-lil2-ke4
#tr.en: by Enlil,
7. a2 szum2-ma
#tr.en: given strenth
8. {d}nin-gir2-su2!-ka-ke4
#tr.en: by Ningirsu,
9. sza3 pa3-da
#tr.en: chosen by the heart
@column 2
1. {d}nansze-ke4
#tr.en: of Nanše,
2. ga-zi gu7-a
#tr.en: fed wholesome milk
3. {d}nin#-hur#-[sag]-ka-ke4#
#tr.en: by Ninhursaga,
4. mu du10# sa4-a
#tr.en: called a good name
5. {d}inanna-ka-ke4
#tr.en: by Inanna,
6. gesztu2 szum2-ma
#tr.en: given wisdom
7. {d}en-ki#-ka-ke4
#tr.en: by Enki,
8. ki-ag2
#tr.en: beloved
9. {d}dumu-zi-abzu-ka-ke4
#tr.en: by Dumuzi-abzu,
10. giszkim-ti
#tr.en: trusted
11. {d}hendur-sag!-ka-ke4
#tr.en: by Hendursag,
12. ku-li ki-ag2
#tr.en: beloved friend
13. {d}lugal-uru11-ka-ke4
#tr.en: of Lugalurub,
@column 3
1. dumu a-kur-gal
#tr.en: son of Akurgal,
2. ensi2
#tr.en: ruler
3. lagasz[{ki}-ke4]
#tr.en: of Lagaš,
4. [{d}nin]-gir2#-su2!-ra
#tr.en: for Ningirsu
5. gir2-su{ki}
#tr.en: Girsu
6. [ki]-be2 mu-na#-gi
#tr.en: he restored.
7. bad3 iri-ku3-ga
#tr.en: The walls of the Holy City
8. mu-na-du3
#tr.en: he built for him.
9. {d}nansze
#tr.en: For Nanše
10. NINA{ki}
#tr.en: Nigin
11. mu-na-du3
#tr.en: he built.
12. e2-an-na-tum2-e
#tr.en: By Eanatum
13. elam hur-sag u6-ga
#tr.en: Elam, the awesome mountain range,
14. |GIN2.SZE3| be2-se3
#tr.en: was defeated,
15. |ISZ.DU6.KID2|-bi
#tr.en: and its tumuli
16. mu-dub
#tr.en: he heaped up.
17. szu-nir uru18{ki!}-ka
#tr.en: The Standard of Uru,
18. ensi2-bi
#tr.en: though by its ruler
19. sag mu-gub-ba
#tr.en: it had been set up at the head (of it),
20. |GIN2.SZE3| be2-se3
#tr.en: he defeated it,
21. |ISZ.DU6.KID2|-bi
#tr.en: and its tumuli
22. mu-dub
#tr.en: he heaped up.
23. umma{ki}
#tr.en: Umma
24. |GIN2.SZE3| be2-se3
#tr.en: he defeated,
25. |ISZ.DU6.KID2|-bi 2(u@c)
#tr.en: and its 20 tumuli
@column 4
1. [mu]-dub#
#tr.en: he heaped up.
2. {d#}nin-gir2-su2-ra
#tr.en: To Ningirsu
3. a-sza3! ki ag2-ga2#-ni
#tr.en: his beloved field,
4. gu2-edin-na
#tr.en: the Gu'edena,
5. szu-na mu-ni-gi4
#tr.en: he returned.
6. unu{ki}
#tr.en: Uruk
7. |GIN2.SZE3| be2-se3
#tr.en: he defeated.
8. uri5{ki}
#tr.en: Ur
9. |GIN2.SZE3| be2-se3
#tr.en: he defeated.
10. ki-{d}utu
#tr.en: Kiutu
11. |GIN2.SZE3| be2-se3
#tr.en: he defeated.
12. iri-az{ki}
#tr.en: Iriaz
13. mu-hul
#tr.en: he destroyed,
14. ensi2-bi
#tr.en: and its ruler
15. mu-ug7
#tr.en: he killed.
16. mi-szi-me{ki}
#tr.en: Mišime
17. mu-hul
#tr.en: he destroyed.
18. a-ru2-a{ki}
#tr.en: Arua
19. mu-ha-lam
#tr.en: he obliterated.
20. e2-an-na-tum2
#tr.en: Before Eanatum,
21. mu pa3!-da
#tr.en: the one nominated
22. {d}nin-gir2-su2-ka-da
#tr.en: by Ningirsu,
23. kur-kur-re2
#tr.en: all the lands
24. sag e-dab6-sag3
#tr.en: trembled.
25. mu lugal akszak{ki}-ka
#tr.en: In the year that the king of Akšak
26. i3-zi-ga-a
#tr.en: rose up,
27. e2-an-na-tum2
#tr.en: Eanatum,
28. mu pa3#-da
#tr.en: the one nominated
@column 5
1. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
#tr.en: by Ningirsu,
2. an-ta-sur-ra
#tr.en: from the Antasura
3. {d}nin!-gir2-su2-ka-ta
#tr.en: of Ningirsu
4. zu-zu
#tr.en: Zuzu,
5. lugal# akszak{ki}
#tr.en: the king of Akšak,
6. akszak{ki}-sze3!
#tr.en: all the way back to Akšak
7. mu-gaz
#tr.en: he smote,
8. mu-ha-lam
#tr.en: and he obliterated it.
9. u4-ba
#tr.en: At that time,
10. e2-an-na-tum2-ma
#tr.en: Eanatum,
11. e2-an-na-tum2
#tr.en: Eanatum
12. mu u2-rum-ma#-ni
#tr.en: being his own name
13. mu GIR3-GIR3-ni
#tr.en: while his Tidnu(?) name
14. lum-ma-a
#tr.en: is Lumma,
15. {d}nin-gir2#-su2-ra#
#tr.en: for Ningirsu
16. id5 gibil
#tr.en: a new canal
17. mu-na-dun
#tr.en: he dug,
18. lum-ma-gin7-du10
#tr.en: and Good Like Lumma
19. mu mu-na-sa4
#tr.en: he named it.
20. e2-an-na-tum2
#tr.en: Eanatum,
21. lu2 inim-ma se3-ga
#tr.en: a man subject to the word
22. {d}nin-gir2-su2!-ka
#tr.en: of Ningirsu,
23. e2-an-na-tum2
#tr.en: because Eanatum,
24. ensi2
#tr.en: ruler
25. lagasz#[{ki}]-ra
#tr.en: of Lagaš,
26. {d}inanna-ke4
#tr.en: by Inanna,
@column 6
1. ki an-na-ag2-ga2-da
#tr.en: was loved,
2. nam-ensi2
#tr.en: together with the rulership
3. lagasz{ki}-ta
#tr.en: of Lagaš
4. nam#-lugal kisz{ki}
#tr.en: the kingship of Kiš
5. mu-na-ta-szum2
#tr.en: she gave to him.
6. e2-an-na-tum2-da
#tr.en: Before Eanatum
7. elam sag e-dab6-sag3
#tr.en: Elam trembled,
8. elam kur-ra-na bi-gi4
#tr.en: and the Elamite he sent back to his land.
9. kisz{ki} sag# e-dab6#-sag3
#tr.en: Kiš trembled before him.
10. lugal akszak{ki}
#tr.en: The king of Akšak
11. kur-ra-na! bi-gi4
#tr.en: he sent back to his land.
12. e2-an-na-tum2
#tr.en: Eanatum,
13. ensi2
#tr.en: ruler
14. lagasz{ki}-ke4
#tr.en: of Lagaš,
15. kur gu2 gar-gar
#tr.en: the subjugator of many foreign lands
16. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
#tr.en: of Ningirsu,
17. elam SZUBUR{ki}
#tr.en: Elam, Subartu,
18. uru18{ki}
#tr.en: and Uru
19. a-suhur-ta
#tr.en: via the Carp Water (canal)
20. |GIN2.SZE3| be2-se3
#tr.en: he defeated.
21. kisz{ki} akszak{ki}
#tr.en: Kiš, Akšak,
22. ma-ri2!{ki}
#tr.en: and Mari
23. an-ta-sur-ra
#tr.en: via the Antasura
@column 7
1. {d}nin-gir2-su-ka-ta
#tr.en: of Ningirsu
2. |GIN2.SZE3|# be2-se3#
#tr.en: he defeated.
3. {d}nin-gir2-su-ra
#tr.en: For Ningirsu
4. lum-ma-gin7-du10
#tr.en: the Good Like Lumma (canal)
5. mu-na-us2
#tr.en: he placed alongside,
6. sag-sze3 mu-ni-rig8
#tr.en: and he presented it to him.
7. e2-an-na-tum2
#tr.en: Eanatum,
8. a2!(DA) szum2-ma
#tr.en: given strenth
9. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
#tr.en: by Ningirsu,
10. gesz-kesz2-ra2
#tr.en: the dam
11. lum-ma-gin7-du10
#tr.en: of the Good Like Lumma (canal)
12. esir2#? 1(szar2@c) gur 2(disz@t) UL
#tr.en: with 3600 gur-measures (containing) 2 UL (each) of bitumen
13. mu-ni-du3
#tr.en: he built.
14. e2-an-na-tum2
#tr.en: Eanatum,
15. lu2 inim-ma se3-ga
#tr.en: a man subject to the word
16. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
#tr.en: of Ningirsu,
17. dingir-ra-ni
#tr.en: whose (personal) god
18. {d}szul-|MUSZxPA|
#tr.en: is Šul-MUŠxPA,
19. e2-gal ti-ra-asz2{ki}
#tr.en: the palace Tiraš
20. mu-na-du3
#tr.en: he built for him.
@column 8
1. dumu a-kur-gal
#tr.en: He is the son of Akurgal,
2. ensi2
#tr.en: ruler
3. lagasz{ki}
#tr.en: of Lagaš,
4. pa-bil3-ga-ni
#tr.en: and his grandfather
5. ur-{d}nansze
#tr.en: was Ur-Nanše,
6. ensi2
#tr.en: ruler
7. lagasz{ki}-kam
#tr.en: of Lagaš.

2011-05-05 14:22:40, entered by foxvog for foxvog
&P222400 = FAOS 05/1, Ean 02, A
#version: 0.4
#atf: lang sux
@object boulder
@obverse
@column 1
1. {d}nin-gir2-su2-ra
#tr.en: For Ningirsu,
2. e2-an-na-tum2
#tr.en: Eanatum,
3. ensi2
#tr.en: ruler
4. lagasz{ki}
#tr.en: of Lagaš,
5. mu pa3-da
#tr.en: nominated
6. {d}en-lil2-ke4
#tr.en: by Enlil,
7. a2 szum2-ma
#tr.en: given strenth
8. {d}nin-gir2-su2!-ka-ke4
#tr.en: by Ningirsu,
9. sza3 pa3-da
#tr.en: chosen by the heart
@column 2
1. {d}nansze-ke4
#tr.en: of Nanše,
2. ga-zi gu7-a
#tr.en: fed wholesome milk
3. {d}nin#-hur#-[sag]-ka-ke4#
#tr.en: by Ninhursaga,
4. mu du10# sa4-a
#tr.en: called a good name
5. {d}inanna-ka-ke4
#tr.en: by Inanna,
6. gesztu2 szum2-ma
#tr.en: given wisdom
7. {d}en-ki#-ka-ke4
#tr.en: by Enki,
8. ki-ag2
#tr.en: beloved
9. {d}dumu-zi-abzu-ka-ke4
#tr.en: of Dumuzi-abzu,
10. giszkim-ti
#tr.en: trusted
11. {d}hendur-sag!-ka-ke4
#tr.en: by Hendursag
12. ku-li ki-ag2
#tr.en: beloved friend
13. {d}lugal-uru11-ka-ke4
#tr.en: of Lugalurub,
@column 3
1. dumu a-kur-gal
#tr.en: son of Akurgal,
2. ensi2
#tr.en: ruler
3. lagasz[{ki}-ke4]
#tr.en: of Lagaš,
4. [{d}nin]-gir2#-su2!-ra
#tr.en: for Ningirsu
5. gir2-su{ki}
#tr.en: Girsu
6. [ki]-be2 mu-na#-gi
#tr.en: he restored.
7. bad3 iri-ku3-ga
#tr.en: The walls of the Holy City
8. mu-na-du3
#tr.en: he built for him.
9. {d}nansze
#tr.en: For Nanše
10. NINA{ki}
#tr.en: Nigin
11. mu-na-du3
#tr.en: he built.
12. e2-an-na-tum2-e
#tr.en: By Eanatum
13. elam hur-sag u6-ga
#tr.en: Elam, the awesome mountain range,
14. |GIN2.SZE3| be2-se3
#tr.en: was defeated,
15. |ISZ.DU6.KID2|-bi
#tr.en: and its tumuli
16. mu-dub
#tr.en: he heaped up.
17. szu-nir uru18{ki!}-ka
#tr.en: The Standard of Uru,
18. ensi2-bi
#tr.en: though by its ruler
19. sag mu-gub-ba
#tr.en: it had been set up at the head (of it),
20. |GIN2.SZE3| be2-se3
#tr.en: he defeated it,
21. |ISZ.DU6.KID2|-bi
#tr.en: and its tumuli
22. mu-dub
#tr.en: he heaped up.
23. umma{ki}
#tr.en: Umma
24. |GIN2.SZE3| be2-se3
#tr.en: he defeated,
25. |ISZ.DU6.KID2|-bi 2(u@c)
#tr.en: and its 20 tumuli
@column 4
1. [mu]-dub#
#tr.en: he heaped up.
2. {d#}nin-gir2-su2-ra
#tr.en: To Ningirsu
3. a-sza3! ki ag2-ga2#-ni
#tr.en: his beloved field,
4. gu2-edin-na
#tr.en: the Gu'edena,
5. szu-na mu-ni-gi4
#tr.en: he returned.
6. unu{ki}
#tr.en: Uruk
7. |GIN2.SZE3| be2-se3
#tr.en: he defeated.
8. uri5{ki}
#tr.en: Ur
9. |GIN2.SZE3| be2-se3
#tr.en: he defeated.
10. ki-{d}utu
#tr.en: Kiutu
11. |GIN2.SZE3| be2-se3
#tr.en: he defeated.
12. iri-az{ki}
#tr.en: Iriaz
13. mu-hul
#tr.en: he destroyed,
14. ensi2-bi
#tr.en: and its ruler
15. mu-ug7
#tr.en: he killed.
16. mi-szi-me{ki}
#tr.en: Mišime
17. mu-hul
#tr.en: he destroyed.
18. a-ru2-a{ki}
#tr.en: Arua
19. mu-ha-lam
#tr.en: he obliterated.
20. e2-an-na-tum2
#tr.en: Before Eanatum,
21. mu pa3!-da
#tr.en: the one nominated
22. {d}nin-gir2-su2-ka-da
#tr.en: by Ningirsu,
23. kur-kur-re2
#tr.en: all the lands
24. sag e-dab6-sag3
#tr.en: trembled.
25. mu lugal akszak{ki}-ka
#tr.en: In the year that the king of Akšak
26. i3-zi-ga-a
#tr.en: rose up,
27. e2-an-na-tum2
#tr.en: Eanatum,
28. mu pa3#-da
#tr.en: the one nominated
@column 5
1. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
#tr.en: by Ningirsu,
2. an-ta-sur-ra
#tr.en: from the Antasura
3. {d}nin!-gir2-su2-ka-ta
#tr.en: of Ningirsu
4. zu-zu
#tr.en: Zuzu,
5. lugal# akszak{ki}
#tr.en: the king of Akšak,
6. akszak{ki}-sze3!
#tr.en: all the way back to Akšak
7. mu-gaz
#tr.en: he smote,
8. mu-ha-lam
#tr.en: and he obliterated it.
9. u4-ba
#tr.en: At that time,
10. e2-an-na-tum2-ma
#tr.en: Eanatum,
11. e2-an-na-tum2
#tr.en: Eanatum
12. mu u2-rum-ma#-ni
#tr.en: being his own name
13. mu GIR3-GIR3-ni
#tr.en: while his Tidnu(?) name
14. lum-ma-a
#tr.en: is Lumma,
15. {d}nin-gir2#-su2-ra#
#tr.en: for Ningirsu
16. id5 gibil
#tr.en: a new canal
17. mu-na-dun
#tr.en: he dug,
18. lum-ma-gin7-du10
#tr.en: and Good Like Lumma
19. mu mu-na-sa4
#tr.en: he named it.
20. e2-an-na-tum2
#tr.en: Eanatum,
21. lu2 inim-ma se3-ga
#tr.en: a man subject to the word
22. {d}nin-gir2-su2!-ka
#tr.en: of Ningirsu,
23. e2-an-na-tum2
#tr.en: because Eanatum,
24. ensi2
#tr.en: ruler
25. lagasz#[{ki}]-ra
#tr.en: of Lagaš,
26. {d}inanna-ke4
#tr.en: by Inanna,
@column 6
1. ki an-na-ag2-ga2-da
#tr.en: was loved,
2. nam-ensi2
#tr.en: together with the rulership
3. lagasz{ki}-ta
#tr.en: of Lagaš
4. nam#-lugal kisz{ki}
#tr.en: the kingship of Kiš
5. mu-na-ta-szum2
#tr.en: she gave to him.
6. e2-an-na-tum2-da
#tr.en: Before Eanatum
7. elam sag e-dab6-sag3
#tr.en: Elam trembled,
8. elam kur-ra-na bi-gi4
#tr.en: and the Elamite he sent back to his land.
9. kisz{ki} sag# e-dab6#-sag3
#tr.en: Kiš trembled before him.
10. lugal akszak{ki}
#tr.en: The king of Akšak
11. kur-ra-na! bi-gi4
#tr.en: he sent back to his land.
12. e2-an-na-tum2
#tr.en: Eanatum,
13. ensi2
#tr.en: ruler
14. lagasz{ki}-ke4
#tr.en: of Lagaš,
15. kur gu2 gar-gar
#tr.en: the subjugator of many foreign lands
16. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
#tr.en: of Ningirsu,
17. elam SZUBUR{ki}
#tr.en: Elam, Subartu,
18. uru18{ki}
#tr.en: and Uru
19. a-suhur-ta
#tr.en: via the Carp Water (canal)
20. |GIN2.SZE3| be2-se3
#tr.en: he defeated.
21. kisz{ki} akszak{ki}
#tr.en: Kiš, Akšak,
22. ma-ri2!{ki}
#tr.en: and Mari
23. an-ta-sur-ra
#tr.en: via the Antasura
@column 7
1. {d}nin-gir2-su-ka-ta
#tr.en: of Ningirsu
2. |GIN2.SZE3|# be2-se3#
#tr.en: he defeated.
3. {d}nin-gir2-su-ra
#tr.en: For Ningirsu
4. lum-ma-gin7-du10
#tr.en: the Good Like Lumma (canal)
5. mu-na-us2
#tr.en: he placed alongside,
6. sag-sze3 mu-ni-rig8
#tr.en: and he presented it to him.
7. e2-an-na-tum2
#tr.en: Eanatum,
8. a2!(DA) szum2-ma
#tr.en: given strenth
9. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
#tr.en: by Ningirsu,
10. gesz-kesz2-ra2
#tr.en: the dam
11. lum-ma-gin7-du10
#tr.en: of the Good Like Lumma (canal)
12. esir2#? 1(szar2@c) gur 2(disz@t) UL
#tr.en: with 3600 gur-measures (containing) 2 UL (each) of bitumen
13. mu-ni-du3
#tr.en: he built.
14. e2-an-na-tum2
#tr.en: Eanatum,
15. lu2 inim-ma se3-ga
#tr.en: a man subject to the word
16. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
#tr.en: of Ningirsu,
17. dingir-ra-ni
#tr.en: whose (personal) god
18. {d}szul-|MUSZxPA|
#tr.en: is Šul-MUŠxPA,
19. e2-gal ti-ra-asz2{ki}
#tr.en: the palace Tiraš
20. mu-na-du3
#tr.en: he built for him.
@column 8
1. dumu a-kur-gal
#tr.en: He is the son of Akurgal,
2. ensi2
#tr.en: ruler
3. lagasz{ki}
#tr.en: of Lagaš,
4. pa-bil3-ga-ni
#tr.en: and his grandfather
5. ur-{d}nansze
#tr.en: was Ur-Nanše,
6. ensi2
#tr.en: ruler
7. lagasz{ki}-kam
#tr.en: of Lagaš.

2008-10-09 16:04:59, entered by foxvog for foxvog
&P222400 = FAOS 05/1, Ean 02, A
#version: 0.1
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
@column 1
1. {d}nin-gir2-su2-ra
2. e2-an-na-tum2
3. ensi2
4. lagasz{ki}
5. mu-pa3-da
6. {d}en-lil2-ke4
7. a2-szum2-ma
8. {d}nin-gir2-su2!-ka-ke4
9. sza3-pa3-da
@column 2
1. {d}nansze-ke4
2. ga-zi gu7-a
3. {d}nin#-hur#-[sag]-ka-ke4#
4. mu-du10#-sa4-a
5. {d}inanna-ka-ke4
6. gesztu2 szum2-ma
7. {d}en-ki#-ka-ke4
8. ki-ag2
9. {d}dumu-zi-abzu-ka-ke4
10. geszkim-ti
11. {d}hendur-sag!-ka-ke4
12. ku-li ki-ag2
13. {d}lugal-uru11-ka-ke4
@column 3
1. dumu a-kur-gal
2. ensi2
3. lagasz[{ki}-ke4]
4. [{d}nin]-gir2#-su2!-ra
5. gir2-su{ki}
6. [ki]-be2 mu-na#-gi
7. bad3 iri-ku3-ga
8. mu-na-du3
9. {d}nansze
10. NINA{ki}
11. mu-na-du3
12. e2-an-na-tum2-e
13. NIM hur-sag-u6-ga
14. |GIN2.SZE3| be2-se3
15. |ISZ.DU6.KID2|-bi
16. mu-dub
17. szu-nir-uru18{ki!}-ka
18. ensi2-bi
19. sag mu-gub-ba
20. |GIN2.SZE3| be2-se3
21. |ISZ.DU6.KID2|-bi
22. mu-dub
23. umma{ki}
24. |GIN2.SZE3| be2-se3
25. |ISZ.DU6.KID2|-bi 2(u@c)
@column 4
1. [mu]-dub#
2. {d#}nin-gir2-su2-ra
3. a-sza3! ki ag2-ga2#-ni
4. gu2-edin-na
5. szu-na mu-ni-gi4
6. unu{ki}
7. |GIN2.SZE3| be2-se3
8. uri2{ki}
9. |GIN2.SZE3| be2-se3
10. ki-{d}utu
11. |GIN2.SZE3| be2-se3
13. mu-hul
14. ensi2-bi
15. mu-ug7
16. mi-szi-me{ki}
17. mu-hul
18. a-ru2-a{ki}
19. mu-ha-lam
20. e2-an-na-tum2
21. mu-pa3!-da
22. {d}nin-gir2-su2-ka-da
23. kur-kur-re2
24. sag e-da6-sag3
25. mu lugal akszak{ki}-ka
26. i3-zi-ga-a
27. e2-an-na-tum2
28. mu-pa3#-da
@column 5
1. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
2. an-ta-sur-ra
3. {d}nin!-gir2-su2-ka-ta
4. zu-zu
5. lugal# akszak{ki}
6. akszak{ki}-sze3!
7. mu-gaz
8. mu-ha-lam
9. u4-ba
10. e2-an-na-tum2-ma
11. e2-an-na-tum2
12. mu u2-rum-ma#-ni
13. mu-GIR3-GIR3-ni
14. lum-ma-a
15. {d}nin-gir2#-su2-ra#
16. a-gibil
17. mu-na-dun
18. lum-ma-gin7-du10
19. mu mu-na-sa4
20. e2-an-na-tum2
21. lu2 inim-ma se3-ga
22. {d}nin-gir2-su2!-ka
23. e2-an-na-tum2
24. ensi2
25. lagasz#[{ki}]-ra
26. {d}inanna-ke4
@column 6
1. ki an-na-ag2-ga2-da
2. nam-ensi2
3. lagasz{ki}-ta
4. nam#-lugal kisz{ki}
5. mu-na-ta-szum2
6. e2-na-na-tum2-da
7. NIM sag e-da6-sag3
8. NIM kur-ra-na be2-gi4
9. kisz{ki} sag# e-da6#-sag3
10. lugal akszak{ki}
11. kur-ra-na! be2-gi4
12. e2-na-na-tum2
13. ensi2
14. lagasz{ki}-ke4
15. kur gu2 gar-gar
16. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
17. NIM SZUBUR{ki}
18. uru18{ki}
19. a-suhur-ta
20. |GIN2.SZE3| be2-se3
21. kisz{ki} akszak{ki}
22. ma-ri2!{ki}
23. an-ta-sur-ra
@column 7
1. {d}nin-gir2-su-ka-ta
2. |GIN2.SZE3|# be2-se3#
3. {d}nin-gir2-su-ra
4. lum-ma-gin7-du10
5. mu-na-us2
6. sag-sze3 mu-ni-rig8
7. e2-an-na-tum2
8. a2(DA) szum2-ma
9. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
10. gesz kesz2-ra2
11. lum-ma-gin7-du10
12. nigin2 1(szar2@c) gur 2(disz@t) UL
13. mu-ni-du3
14. e2-an-na-tum2
15. lu2 inim se3-ga
16. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
17. dingir-ra-ni
18. {d}szul-|MUSZxPA|
19. e2-gal ti-ra-asz2{ki}
20. mu-na-du3
@column 8
1. dumu a-kur-gal
2. ensi2
3. lagasz{ki}
4. pa-bil3-ga-ni
5. ur-{d}nansze
6. ensi2
7. lagasz{ki}-kam

2007-02-12 22:49:45, entered by johnson for johnson
&P222400 = FAOS 05/1, Ean 02, A
#version: 0.1
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
@column 1
1. {d}nin-gir2-su2-ra
#lem: DN
2. e2-an-na-tum2
#lem: PN
3. ensi2
#lem: ensik[ruler]
4. lagasz{ki}
#lem: GN
5. mu-pa3-da
#lem: pad[find]
6. {d}en-lil2-ke4
#lem: DN
7. a2-sum-ma
#lem: PN
8. {d}nin-gir2-su2!-ka-ke4
#lem: DN
9. sza3-pa3-da
#lem: TN
@column 2
1. {d}nansze-ke4
#lem: DN
2. ga-zi gu7-a
#lem: zid[right]|zig[rise]|zir[break]; gu[eat]
3. {d}nin#-hur#-[sag]-ka-ke4#
#lem: DN
4. mu-du10#-sa4-a
#lem: PN
5. {d}inanna-ka-ke4
#lem: DN|PN|DN
6. gesztu2-sum-ma
#lem: X
7. {d}en-ki#-ka-ke4
#lem: DN
8. ki-ag2
#lem: X
9. {d}dumu-zi-abzu-ka-ke4
#lem: DN
10. geszkim-ti
#lem: X
11. {d}hendur-sag!-ka-ke4
#lem: DN
12. ku-li ki-ag2
#lem: PN; X
13. {d}lugal-uru11-ka-ke4
#lem: DN
@column 3
1. dumu a-kur-gal
#lem: dumu[child]; RN
2. ensi2
#lem: ensik[ruler]
3. lagasz[{ki}-ke4]
#lem: GN
4. [{d}nin]-gir2#-su2!-ra
#lem: DN
5. gir2-su{ki}
#lem: GN
6. [ki]-be2 mu-na#-gi
#lem: ki[place]; gin[establish]
7. bad3 iri-ku3-ga
#lem: bad[wall]; GN
8. mu-na-du3
#lem: du[build]
9. {d}nansze
#lem: DN
10. nina{ki}
#lem: GN
11. mu-na-du3
#lem: du[build]
12. e2-an-na-tum2-e
#lem: PN
13. NIM hur-sag-u6-ga
#lem: u; X
14. |GIN2.SZE3| bi-se3
#lem: tun[ax]; sig[place]
15. |SAHAR.DU6.KID2|-bi
#lem: X
16. mu-dub
#lem: dub[hea]
17. szu-nir-|URUxA|{ki!}-ka
#lem: u
18. ensi2-bi
#lem: ensik[ruler]
19. sag mu-gub-ba
#lem: saj[head]; gub[stand]
20. |GIN2.SZE3| bi-se3
#lem: tun[ax]; sig[place]
21. |SAHAR.DU6.KID2|-bi
#lem: X
22. mu-dub
#lem: dub[hea]
23. umma{ki}
#lem: GN
24. |GIN2.SZE3| bi-se3
#lem: tun[ax]; sig[place]
25. |SAHAR.DU6.KID2|-bi 2(u@c)
#lem: X; n
@column 4
1. [mu]-dub#
#lem: dub[hea]
2. {d#}nin-gir2-su2-ra
#lem: DN
3. a-sza3! ki ag2-ga2#-ni
#lem: aszag[field]; ki[place]; X
4. gu2-edin-na
#lem: GN
5. szu-na mu-NI-gi4
#lem: szu[hand]; X
6. unu{ki}
#lem: GN
7. |GIN2.SZE3| bi-se3
#lem: tun[ax]; sig[place]
8. uri2{ki}
#lem: GN
9. |GIN2.SZE3| bi-se3
#lem: tun[ax]; sig[place]
10. ki-{d}utu
#lem: PN
11. |GIN2.SZE3| bi-se3
#lem: tun[ax]; sig[place]
13. mu-hul
#lem: hulu[bad]
14. ensi2-bi
#lem: ensik[ruler]
15. mu-ug7
#lem: ug[die]
16. mi-szi-me{ki}
#lem: GN
17. mu-hul
#lem: hulu[bad]
18. a-ru2-a{ki}
#lem: GN
19. mu-ha-lam
#lem: halam[forsake]
20. e2-an-na-tum2
#lem: PN
21. mu-pa3!-da
#lem: pad[find]
22. {d}nin-gir2-su2-ka-da
#lem: DN
23. kur-kur-re2
#lem: kur[burn]|kur[mountain]
24. sag e-da6-sag3
#lem: saj[head]; X
25. mu lugal akszak{ki}-ka
#lem: mu[name]; lugal[king]; GN
26. i3-zi-ga-a
#lem: zig[rise]
27. e2-an-na-tum2
#lem: PN
28. mu-pa3#-da
#lem: pad[find]
@column 5
1. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
#lem: DN
2. an-ta-sur-ra
#lem: antasura[metal]
3. {d}nin!-gir2-su2-ka-ta
#lem: DN
4. zu-zu
#lem: PN
5. lugal# akszak{ki}
#lem: lugal[king]; GN
6. akszak{ki}-sze3!
#lem: GN
7. mu-gaz
#lem: gaz[kill]
8. mu-ha-lam
#lem: halam[forsake]
9. u4-ba
#lem: ud[sun]
10. e2-an-na-tum2-ma
#lem: PN
11. e2-an-na-tum2
#lem: PN
12. mu-u2-rum-ma#-ni
#lem: X
13. mu-GIR3-GIR3-ni
#lem: X
14. LUM-ma-a
#lem: PN
15. {d}nin-gir2#-su2-ra#
#lem: DN
16. a-gibil
#lem: bil[burn]|gibil[new]
17. mu-na-dun
#lem: dun[dig]|dun[warp]
18. LUM-ma-gin7-du10
#lem: X
19. mu mu-na-sa4
#lem: mu[name]; sze[call]
20. e2-an-na-tum2
#lem: PN
21. lu2-inim-ma-se3-ga
#lem: X
22. {d}nin-gir2-su2!-ka
#lem: DN
23. e2-an-na-tum2
#lem: PN
24. ensi2
#lem: ensik[ruler]
25. lagasz#[{ki}]-ra
#lem: GN
26. {d}inanna-ke4
#lem: DN
@column 6
1. ki an-na-ag2-ga2-da
#lem: ki[place]; aj[measure]
2. nam-ensi2
#lem: namensik[office of ruler]
3. lagasz{ki}-ta
#lem: GN
4. nam#-lugal kisz{ki}
#lem: namlugal[kingship]; GN
5. mu-na-ta-sum
#lem: szum[give]
6. e2-na-na-tum2-da
#lem: X
7. NIM sag e-da6-sag3
#lem: u; saj[head]; X
8. NIM kur-ra-na bi-gi4
#lem: u; kur[burn]|kur[mountain]; gi[turn]
9. kisz{ki} sag# e-da6#-sag3
#lem: GN; saj[head]; X
10. lugal akszak{ki}
#lem: lugal[king]; GN
11. kur-ra-na(KI) bi-gi4
#lem: kur[burn]|kur[mountain]; gi[turn]
12. e2-na-na-tum2
#lem: X
13. ensi2
#lem: ensik[ruler]
14. lagasz{ki}-ke4
#lem: GN
15. kur-gu2-gar-gar
#lem: X
16. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
#lem: DN
17. NIM SZUBUR{ki}
#lem: u; X
18. |URUxA|{ki}
#lem: u
19. a-suhur-ta
#lem: suhur[insert]|suhur[scratch]|suhur[trim]
20. |GIN2.SZE3| bi-se3
#lem: tun[ax]; sig[place]
21. kisz{ki} akszak{ki}
#lem: GN; GN
22. ma-ri2!{ki}
#lem: GN
23. an-ta-sur-ra
#lem: antasura[metal]
@column 7
1. {d}nin-gir2-su-ka-ta
#lem: DN
2. |GIN2.SZE3#| bi-se3#
#lem: tun[ax]; sig[place]
3. {d}nin-gir2-su-ra
#lem: DN
4. LUM-ma-gin7-du10
#lem: X
5. mu-na-USZ
#lem: X
6. sag-sze3 mu-NI-rig8
#lem: saj[head]; X
7. e2-an-na-tum2
#lem: PN
8. a2(DA) sum-ma
#lem: a[arm]; szum[give]
9. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
#lem: DN
10. gesz-kesz2-DU
#lem: X
11. LUM-ma-gin7-du10
#lem: X
12. nigin2 1(szar2@c) gur 2(disz)-UL
#lem: nijin[total]; n; gur[unit]; n
13. mu-ni-du3
#lem: du[build]
14. e2-an-na-tum2
#lem: PN
15. lu2-inim-se3-ga
#lem: X
16. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
#lem: DN
17. dingir-ra-ni
#lem: dijir[deity]
18. {d}szul-|MUSZxPA|
#lem: u
19. e2-gal-ti-ra-asz2{ki}
#lem: X
20. mu-na-du3
#lem: du[build]
@column 8
1. dumu a-kur-gal
#lem: dumu[child]; RN
2. ensi2
#lem: ensik[ruler]
3. lagasz{ki}
#lem: GN
4. pa-bil3-ga-ni
#lem: pabilga[relation]
5. ur-{d}nansze
#lem: RN
6. ensi2
#lem: ensik[ruler]
7. lagasz{ki}-kam
#lem: GN

2006-10-12 12:35:10, entered by cdlistaff for cdlistaff
&P222400 = FAOS 05/1, Ean 02, A
#version: 0.1
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
@column 1
1. {d}nin-gir2-su2-ra
#lem: DN
2. e2-an-na-tum2
#lem: PN
3. ensi2
#lem: ensik[ruler]
4. lagasz{ki}
#lem: GN
5. mu-pa3-da
#lem: pad[find]
6. {d}en-lil2-ke4
#lem: DN
7. a2-sum-ma
#lem: PN
8. {d}nin-gir2-su2!-ka-ke4
#lem: DN
9. sza3-pa3-da
#lem: TN
@column 2
1. {d}nansze-ke4
#lem: DN
2. ga-zi gu7-a
#lem: zid[right]|zig[rise]|zir[break]; gu[eat]
3. {d}nin#-hur#-[sag]-ka-ke4#
#lem: DN
4. mu-du10#-sa4-a
#lem: PN
5. {d}inanna-ka-ke4
#lem: DN|PN|DN
6. gesztu2-sum-ma
#lem: X
7. {d}en-ki#-ka-ke4
#lem: DN
8. ki-ag2
#lem: X
9. {d}dumu-zi-abzu-ka-ke4
#lem: DN
10. geszkim-ti
#lem: X
11. {d}hendur-sag!-ka-ke4
#lem: DN
12. ku-li ki-ag2
#lem: PN; X
13. {d}lugal-uru11-ka-ke4
#lem: DN
@column 3
1. dumu a-kur-gal
#lem: dumu[child]; RN
2. ensi2
#lem: ensik[ruler]
3. lagasz[{ki}-ke4]
#lem: GN
4. [{d}nin]-gir2#-su2!-ra
#lem: DN
5. gir2-su{ki}
#lem: GN
6. [ki]-be2 mu-na#-gi
#lem: ki[place]; gin[establish]
7. bad3 iri-ku3-ga
#lem: bad[wall]; GN
8. mu-na-du3
#lem: du[build]
9. {d}nansze
#lem: DN
10. nina{ki}
#lem: GN
11. mu-na-du3
#lem: du[build]
12. e2-an-na-tum2-e
#lem: PN
13. NIM hur-sag-u6-ga
#lem: u; X
14. |GIN2.SZE3| bi-se3
#lem: tun[ax]; sig[place]
15. |SAHAR.DU6.KID2|-bi
#lem: X
16. mu-dub
#lem: dub[hea]
17. szu-nir-|URUxA|{ki!}-ka
#lem: u
18. ensi2-bi
#lem: ensik[ruler]
19. sag mu-gub-ba
#lem: saj[head]; gub[stand]
20. |GIN2.SZE3| bi-se3
#lem: tun[ax]; sig[place]
21. |SAHAR.DU6.KID2|-bi
#lem: X
22. mu-dub
#lem: dub[hea]
23. umma{ki}
#lem: GN
24. |GIN2.SZE3| bi-se3
#lem: tun[ax]; sig[place]
25. |SAHAR.DU6.KID2|-bi 2(u@c)
#lem: X; n
@column 4
1. [mu]-dub#
#lem: dub[hea]
2. {d#}nin-gir2-su2-ra
#lem: DN
3. a-sza3! ki ag2-ga2#-ni
#lem: aszag[field]; ki[place]; X
4. gu2-edin-na
#lem: GN
5. szu-na mu-NI-gi4
#lem: szu[hand]; X
6. unu{ki}
#lem: GN
7. |GIN2.SZE3| bi-se3
#lem: tun[ax]; sig[place]
8. uri2{ki}
#lem: GN
9. |GIN2.SZE3| bi-se3
#lem: tun[ax]; sig[place]
10. ki-{d}utu
#lem: PN
11. |GIN2.SZE3| bi-se3
#lem: tun[ax]; sig[place]
13. mu-hul
#lem: hulu[bad]
14. ensi2-bi
#lem: ensik[ruler]
15. mu-ug7
#lem: ug[die]
16. mi-szi-me{ki}
#lem: GN
17. mu-hul
#lem: hulu[bad]
18. a-ru2-a{ki}
#lem: GN
19. mu-ha-lam
#lem: halam[forsake]
20. e2-an-na-tum2
#lem: PN
21. mu-pa3!-da
#lem: pad[find]
22. {d}nin-gir2-su2-ka-da
#lem: DN
23. kur-kur-re2
#lem: kur[burn]|kur[mountain]
24. sag e-da6-sag3
#lem: saj[head]; X
25. mu lugal akszak{ki}-ka
#lem: mu[name]; lugal[king]; GN
26. i3-zi-ga-a
#lem: zig[rise]
27. e2-an-na-tum2
#lem: PN
28. mu-pa3#-da
#lem: pad[find]
@column 5
1. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
#lem: DN
2. an-ta-sur-ra
#lem: antasura[metal]
3. {d}nin!-gir2-su2-ka-ta
#lem: DN
4. zu-zu
#lem: PN
5. lugal# akszak{ki}
#lem: lugal[king]; GN
6. akszak{ki}-sze3!
#lem: GN
7. mu-gaz
#lem: gaz[kill]
8. mu-ha-lam
#lem: halam[forsake]
9. u4-ba
#lem: ud[sun]
10. e2-an-na-tum2-ma
#lem: PN
11. e2-an-na-tum2
#lem: PN
12. mu-u2-rum-ma#-ni
#lem: X
13. mu-GIR3-GIR3-ni
#lem: X
14. LUM-ma-a
#lem: PN
15. {d}nin-gir2#-su2-ra#
#lem: DN
16. a-gibil
#lem: bil[burn]|gibil[new]
17. mu-na-dun
#lem: dun[dig]|dun[warp]
18. LUM-ma-gin7-du10
#lem: X
19. mu mu-na-sa4
#lem: mu[name]; sze[call]
20. e2-an-na-tum2
#lem: PN
21. lu2-inim-ma-se3-ga
#lem: X
22. {d}nin-gir2-su2!-ka
#lem: DN
23. e2-an-na-tum2
#lem: PN
24. ensi2
#lem: ensik[ruler]
25. lagasz#[{ki}]-ra
#lem: GN
26. {d}inanna-ke4
#lem: DN
@column 6
1. ki an-na-ag2-ga2-da
#lem: ki[place]; aj[measure]
2. nam-ensi2
#lem: namensik[office of ruler]
3. lagasz{ki}-ta
#lem: GN
4. nam#-lugal kisz{ki}
#lem: namlugal[kingship]; GN
5. mu-na-ta-sum
#lem: szum[give]
6. e2-na-na-tum2-da
#lem: X
7. NIM sag e-da6-sag3
#lem: u; saj[head]; X
8. NIM kur-ra-na bi-gi4
#lem: u; kur[burn]|kur[mountain]; gi[turn]
9. kisz{ki} sag# e-da6#-sag3
#lem: GN; saj[head]; X
10. lugal akszak{ki}
#lem: lugal[king]; GN
11. kur-ra-na(KI) bi-gi4
#lem: kur[burn]|kur[mountain]; gi[turn]
12. e2-na-na-tum2
#lem: X
13. ensi2
#lem: ensik[ruler]
14. lagasz{ki}-ke4
#lem: GN
15. kur-gu2-gar-gar
#lem: X
16. {d}nin-gir2-su!-ka-ke4
#lem: DN
17. NIM SZUBUR{ki}
#lem: u; X
18. |URUxA|{ki}
#lem: u
19. a-suhur-ta
#lem: suhur[insert]|suhur[scratch]|suhur[trim]
20. |GIN2.SZE3| bi-se3
#lem: tun[ax]; sig[place]
21. kisz{ki} akszak{ki}
#lem: GN; GN
22. ma-ri2!{ki}
#lem: GN
23. an-ta-sur-ra
#lem: antasura[metal]
@column 7
1. {d}nin-gir2-su-ka-ta
#lem: DN
2. |GIN2.SZE3#| bi-se3#
#lem: tun[ax]; sig[place]
3. {d}nin-gir2-su-ra
#lem: DN
4. LUM-ma-gin7-du10
#lem: X
5. mu-na-USZ
#lem: X
6. sag-sze3 mu-NI-rig8
#lem: saj[head]; X
7. e2-an-na-tum2
#lem: PN
8. a2(DA) sum-ma
#lem: a[arm]; szum[give]
9. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
#lem: DN
10. gesz-kesz2-DU
#lem: X
11. LUM-ma-gin7-du10
#lem: X
12. nigin2 1(szar2@c) gur 2(disz)-UL
#lem: nijin[total]; n; gur[unit]; n
13. mu-ni-du3
#lem: du[build]
14. e2-an-na-tum2
#lem: PN
15. lu2-inim-se3-ga
#lem: X
16. {d}nin-gir2-su-ka-ke4
#lem: DN
17. dingir-ra-ni
#lem: dijir[deity]
18. {d}szul-|MUSZxPA|
#lem: u
19. e2-gal-ti-ra-asz2{ki}
#lem: X
20. mu-na-du3
#lem: du[build]
@column 8
1. dumu a-kur-gal
#lem: dumu[child]; RN
2. ensi2
#lem: ensik[ruler]
3. lagasz{ki}
#lem: GN
4. pa-bil3-ga-ni
#lem: pabilga[relation]
5. ur-{d}nansze
#lem: RN
6. ensi2
#lem: ensik[ruler]
7. lagasz{ki}-kam
#lem: GN