2012-09-17 11:40:10, entered by foxvog for foxvog
&P222894 = RIME 1.14.15.04, ex. 01
#atf def linktext A = Q020359
#atf: lang sux
@object atatue
@surface a
1. di-utu
2. dumu
3. lu2-bara2-si
4. dumu
5. lugal-kisal-si
6. lugal unu{ki}
7. di-utu
8. ARAD2
9. girimx(|A.BU.HA.DU|)-si
10. ensix(|PA.GAR.TE.SI|)
11. unu{ki}

2011-10-09 12:45:16, entered by foxvog for foxvog
&P222894 = FAOS 05/2, Lugalkisalsi 2
#version: 0.6
#atf: lang sux
@object male statue fragment
# Q020359
1. di-utu
#tr.en: Silim-Utu,
2. dumu
#tr.en: son
3. lu2-bara2-si
#tr.en: of Lubarasi,
4. dumu
#tr.en: son
5. lugal-kisal-si
#tr.en: of Lugalkisalsi,
6. lugal unu{ki}
#tr.en: the king of Uruk -
7. di-utu
#tr.en: Silim-Utu
8. ARAD2
#tr.en: (is) the servant
9. girimx(|A.BU.HA.DU|)-si
#tr.en: of Girimsi,
10. ensix(|PA.GAR.TE.SI|)
#tr.en: ruler
11. unu{ki}
#tr.en: of Uruk

2011-09-24 10:22:08, entered by foxvog for foxvog
&P222894 = FAOS 05/2, Lugalkisalsi 2
#version: 0.5
#atf: lang sux
@object male statue fragment
# Q020359
1. di-utu
#tr.en: Silim-Utu,
2. dumu
#tr.en: son
3. lu2-bara2-si
#tr.en: of Lubarasi,
4. dumu
#tr.en: son
5. lugal-KISAL-si
#tr.en: of Lugal-KISAL-si,
6. lugal unu{ki}
#tr.en: the king of Uruk -
7. di-utu
#tr.en: Silim-Utu
8. ARAD2
#tr.en: (is) the servant
9. girimx(|A.BU.HA.DU|)-si
#tr.en: of Girimsi,
10. ensix(|PA.GAR.TE.SI|)
#tr.en: ruler
11. unu{ki}
#tr.en: of Uruk

2011-06-07 15:05:13, entered by foxvog for foxvog
&P222894 = FAOS 05/2, Lugalkisalsi 2
#version: 0.4
#atf: lang sux
@object male statue fragment
# Q020359
1. di-utu
#tr.en: Silim-Utu,
2. dumu
#tr.en: son
3. lu2-bara2-si
#tr.en: of Lubarasi,
4. dumu
#tr.en: son
5. lugal-KISAL-si
#tr.en: of Lugal-KISAL-si,
6. lugal unu{ki}
#tr.en: the king of Uruk -
7. di-utu
#tr.en: Silim-Utu
8. ARAD2
#tr.en: (is) the servant
9. girim3(|A.BU.HA.DU|)-si
#tr.en: of Girimzi,
10. ensix(|PA.GAR.TE.SI|)
#tr.en: ruler
11. unu{ki}
#tr.en: of Uruk

2008-10-09 16:05:16, entered by foxvog for foxvog
&P222894 = FAOS 05/2, Lugalkisalsi 2
#version: 0.1
#atf: lang akk
# Q020359
1. di-utu
2. dumu
3. lu2-bara2-si
4. dumu
5. lugal-kisal-si
6. lugal unu{ki}
7. di-utu
8. ARAD2
9. girim3-si
10. ensi2-NIG2
11. unu{ki}

2007-02-12 22:49:57, entered by johnson for johnson
&P222894 = FAOS 05/2, Lugalkisalsi 2
#version: 0.1
#atf: lang akk
# Q020359
1. DI-UD
#lem: PN
2. dumu
#lem: dumu[child]
3. lu2-bara2-si
#lem: PN
4. dumu
#lem: dumu[child]
5. lugal-kisal-si
#lem: PN
6. lugal unu{ki}
#lem: lugal[king]; GN
7. DI-UD
#lem: PN
8. arad2
#lem: arad[slave]
9. girim3-si
#lem: PN
10. ensi2-NIG2
#lem: GARensik[official]
11. unu{ki}
#lem: GN

2006-10-12 12:35:24, entered by cdlistaff for cdlistaff
&P222894 = FAOS 05/2, Lugalkisalsi 2
#version: 0.1
#atf: lang akk
# Q020359
1. DI-UD
#lem: PN
2. dumu
#lem: dumu[child]
3. lu2-bara2-si
#lem: PN
4. dumu
#lem: dumu[child]
5. lugal-kisal-si
#lem: PN
6. lugal unu{ki}
#lem: lugal[king]; GN
7. DI-UD
#lem: PN
8. arad2
#lem: arad[slave]
9. girim3-si
#lem: PN
10. ensi2-NIG2
#lem: GARensik[official]
11. unu{ki}
#lem: GN