2017-05-19 16:38:22, entered by englund for englund
&P225950 = OIP 099, 074
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
@column 1
1. lugal#-[...]-nun
>>Q000010 001
2. [...]-me#?-UD
>>Q000010 002
3. ensi2
>>Q000010 003
4. ar#-rum2
>>Q000010 004
5. sanga#
>>Q000010 005
6. im#-tum#
>>Q000010 006
7. sa12#-du5#
>>Q000010 007
$ rest broken
@column 2
1. SAL-erim-kalam#
>>Q000010 026
2. nig2!-gu-sur#-nun
>>Q000010 027
3a. gu-gu
>>Q000010 028
3b. szusz3
>>Q000010 029
3c. zimbir#
>>Q000010 030
4a. lugal#-szu-du7
>>Q000010 031
4b. szidim#
>>Q000010 032
5a. uszum#-edin#
>>Q000010 033
5b. szagiax(|SILA3.SZU.GABA|)#
>>Q000010 034
6a. az#-za7-bu3
>>Q000010 035
6b. kinda
>>Q000010 036
7a. a-gesztin#
>>Q000010 037
7b. szusz3-sipa#
>>Q000010 038
8a. a#-ul4-gal
>>Q000010 039
8b. szusz3-PA-AB2
>>Q000010 040
9a. pap#-kur-gal#
>>Q000010 041
9b. kuruszda#
>>Q000010 042
10a. an#-[ki]
>>Q000010 043
10b. ur#
>>Q000010 044
11a. [amar]-{d#}asz8-gi4#
>>Q000010 045
11b. [gal5-la2]
>>Q000010 046
12a. [e2?]-nun-ni#?
>>Q000010 047
12b. nar#
>>Q000010 048
13. [...]-x
$ rest broken
@column 3
1a. |URUx[HI]|
>>Q000010 065
1b. akszak# [...]
>>Q000010 066
2. gu2#?-[a?]
>>Q000010 068
3. {d#}kisz#-ki:gal#
>>Q000010 069
4. dalla#
>>Q000010 070
5a. ar#-ni#-ba#
>>Q000010 071
5b. szandana#
>>Q000010 072
6a. isz11#-[gi4-me]-ru#
>>Q000010 073
6b. sanga#-MU
>>Q000010 074
7. {d#}kisz#-ur#-[sag]
>>Q000010 075
8. lu2#-esz2#
>>Q000010 076
9a. [ban]-mes#-kalam
>>Q000010 077
9b. a#:zu5#
>>Q000010 078
10a. da-igi-[LAK527]
>>Q000010 079
10b. sag-sum
>>Q000010 080
11. ban-mes-kalam#
>>Q000010 081
12. lu2:ansze
>>Q000010 082
13. e2-nu#-si
>>Q000010 083
14. SZUBUR#
>>Q000010 084
$ rest broken
@column 4
1a. dar#?-bal#?
>>Q000010 099
1b. lu2#?-[...]
>>Q000010 100
2a. il#-[igi]-LAK527#
>>Q000010 101
2b. szu#-ku5
>>Q000010 102
3a. ba-na
>>Q000010 103
3b. lu2#-gu2-si
>>Q000010 104
4a. masz-na
>>Q000010 105
4b. ma2#-[lah4]
>>Q000010 106
5a. im-tum
>>Q000010 107
5b. [ku3-gal2]
>>Q000010 108
6. [...] lu2#?-[...]
>>Q000010 109
7. szeg9-masz-da3#
>>Q000010 111
8. ur-|URUxTU&TU|#
>>Q000010 112
9. bur-gul#
>>Q000010 113
10a. [...]-LAK647
>>Q000010 114
10b. lu2#:[gesztin]
>>Q000010 115
11a. utu-e3#
>>Q000010 116
11b. [muhaldim]
>>Q000010 117
12a. tum-ma
>>Q000010 118
12b. ki-gul
>>Q000010 119
13. a-lum
>>Q000010 120
14. lu2#-[usan3]
>>Q000010 121
$ rest broken
@column 5
1. [...]
>>Q000010 133
2. ba#-lul#-lul
>>Q000010 134
3. sag#-[...]
>>Q000010 135
4. gu4#-am-kalam#
>>Q000010 136
5. [...]-x
>>Q000010 137
6. mes#-sar
>>Q000010 138
7. sukkal#-e2#-sagx(LAK384)
>>Q000010 139
8. anzu2#{muszen}-me#-ru#
>>Q000010 140
9a. bil2#-an-du10
>>Q000010 141
9b. maszkim#
>>Q000010 142
10. |IGI.DIB|#-sar#
>>Q000010 143
11. u3-[...]-x-gi#?
>>Q000010 144
12. LAK503b-NI-a
>>Q000010 145
13. i-bi2-la#
>>Q000010 146
14. sanga#-nin
>>Q000010 147
$ rest broken
@column 6
$ beginning broken
1'. szu-i
>>Q000010 168
2a'. lugal#-|DUGxSIG7|#
>>Q000010 169
2b'. agrig#
>>Q000010 170
3'. [...] ukken#-kalam#-du10#
>>Q000010 171
4'. e2#-sagx(LAK384)#-ma#
>>Q000010 172
5a'. a-lum-lum
>>Q000010 173
5b'. szesz
>>Q000010 174
6'. x-gan#
>>Q000010 175
7a'. lugal#-du10#
>>Q000010 176
7b'. ga#:[esz8]
>>Q000010 177
8'. ad#-|TU&TU|#
>>Q000010 178
$ rest broken
@column 7
$ beginning broken
1a'. na#-sum#
>>Q000010 203
1b'. urua# [...]
>>Q000010 204
2'. ban#-din
>>Q000010 205
3'. musz3#-din
>>Q000010 206
4'. lugal#-|DUGxSIG7|#
>>Q000010 207
5'. lu2#-[szakir]
>>Q000010 208
6'. [...]
>>Q000010 209
7'. gal:balag#
>>Q000010 210
8'. amar#-x
>>Q000010 211
$ rest broken
@column 8
$ beginning broken
1'. [...]
>>Q000010 230
2'. anzu2# [...]
>>Q000010 231
3a'. sa12#-[du5]
>>Q000010 232
3b'. kasz#
>>Q000010 233
4a'. ba-za
>>Q000010 234
4b'. szusz3#-ARAD2#?
>>Q000010 235
5a'. lu#!?-lu#!?
>>Q000010 236
5b'. SILA3#!?-gul#?
>>Q000010 237
6'. za-za-ba4#!?
>>Q000010 238
7'. [...]
$ rest broken
@reverse
$ (not given)

2017-05-19 16:37:48, entered by englund for englund
&P225950 = OIP 099, 074
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
@column 1
1. lugal#-[...]-nun
>>Q000010 001
2. [...]-me#?-UD
>>Q000010 002
3. ensi2
>>Q000010 003
4. ar#-rum2
>>Q000010 004
5. sanga#
>>Q000010 005
6. im#-tum#
>>Q000010 006
7. sa12#-du5#
>>Q000010 007
$ rest broken
@column 2
1. SAL-erim-kalam#
>>Q000010 026
2. nig2!-gu-sur#-nun
>>Q000010 027
3a. gu-gu
>>Q000010 028
3b. szusz3
>>Q000010 029
3c. zimbir#
>>Q000010 030
4a. lugal#-szu-du7
>>Q000010 031
4b. szidim#
>>Q000010 032
5a. uszum#-edin#
>>Q000010 033
5b. szagiax(|SILA3.SZU.GABA|)#
>>Q000010 034
6a. az#-za7-bu3
>>Q000010 035
6b. kinda
>>Q000010 036
7a. a-gesztin#
>>Q000010 037
7b. szusz3-sipa#
>>Q000010 038
8a. a#-ul4-gal
>>Q000010 039
8b. szusz3-PA-AB2
>>Q000010 040
9a. pap#-kur-gal#
>>Q000010 041
9b. kuruszda#
>>Q000010 042
10a. an#-[ki]
>>Q000010 043
10b. ur#
>>Q000010 044
11a. [amar]-{d#}asz8-gi4#
>>Q000010 045
11b. [gal5-la2]
>>Q000010 046
12a. [e2?]-nun-ni#?
>>Q000010 047
12b. nar#
>>Q000010 048
13. [...]-x
$ rest broken
@column 3
1a. |URUx[HI]|
>>Q000010 065
1b. akszak# [...]
>>Q000010 066
2. gu2#?-[a?]
>>Q000010 068
3. {d#}kisz#-ki:gal#
>>Q000010 069
4. dalla#
>>Q000010 070
5a. ar#-ni#-ba#
>>Q000010 071
5b. szandana#
>>Q000010 072
6a. isz11#-[gi4-me]-ru#
>>Q000010 073
6b. sanga#-MU
>>Q000010 074
7. {d#}kisz#-ur#-[sag]
>>Q000010 075
8. lu2#-esz2#
>>Q000010 076
9a. [ban]-mes#-kalam
>>Q000010 077
9b. a#:zu5#
>>Q000010 078
10a. da-igi-[LAK527]
>>Q000010 079
10b. sag-sum
>>Q000010 080
11. ban-mes-kalam#
>>Q000010 081
12. lu2:ansze
>>Q000010 082
13. e2-nu#-si
>>Q000010 083
14. SZUBUR#
>>Q000010 084
$ rest broken
@column 4
1a. dar#?-bal#?
>>Q000010 099
1b. lu2#?-[...]
>>Q000010 100
2a. il#-[igi]-LAK527#
>>Q000010 101
2b. szu#-ku5
>>Q000010 102
3a. ba-na
>>Q000010 103
3b. lu2#-gu2-si
>>Q000010 104
4a. masz-na
>>Q000010 105
4b. ma2#-[lah4]
>>Q000010 106
5a. im-tum
>>Q000010 107
5b. [ku3-gal2]
>>Q000010 108
6. [...] lu2#?-[...]
>>Q000010 109
7. szeg9-masz-da3#
>>Q000010 111
8. ur-|URUxTU&TU|#
>>Q000010 112
9. bur-gul#
>>Q000010 113
10a. [...]-LAK647
>>Q000010 114
10b. lu2#:[gesztin]
>>Q000010 115
11a. utu-e3#
>>Q000010 116
11b. [muhaldim]
>>Q000010 117
12a. tum-ma
>>Q000010 118
12b. ki-gul
>>Q000010 119
13. a-lum
>>Q000010 120
14. lu2#-[usan3]
>>Q000010 121
$ rest broken
@column 5
1. [...]
>>Q000010 133
2. ba#-lul#-lul
>>Q000010 134
3. sag#-[...]
>>Q000010 135
4. gu4#-am-kalam#
>>Q000010 136
5. [...]-x
>>Q000010 137
6. mes#-sar
>>Q000010 138
7. sukkal#-e2#-sagx(LAK384)
>>Q000010 139
8. anzu2#{muszen}-me#-ru#
>>Q000010 140
9a. bil2#-an-du10
>>Q000010 141
9b. maszkim#
>>Q000010 142
10. |IGI.DIB|#-sar#
>>Q000010 143
11. u3-[...]-x-gi#?
>>Q000010 144
12. LAK503b-NI-a
>>Q000010 145
13. i-bi2-la#
>>Q000010 146
14. sanga#-nin
>>Q000010 147
$ rest broken
@column 6
$ beginning broken
1'. szu-i
>>Q000010 168
2a'. lugal#-|DUGxSIG7|#
>>Q000010 169
2b'. agrig#
>>Q000010 170
3'. [...] ukken#-kalam#-du10#
>>Q000010 171
4'. e2#-sagx(LAK384)#-ma#
>>Q000010 172
5a'. a-lum-lum
>>Q000010 173
5b'. szesz
>>Q000010 174
6'. x-gan#
>>Q000010 175
7a'. lugal#-du10#
>>Q000010 176
7b'. ga#:[esz8]
>>Q000010 177
8'. ad#-|TU&TU|#
>>Q000010 178
$ rest broken
@column 7
$ beginning broken
1a'. na#-sum#
>>Q000010 203
1b'. urua# [...]
>>Q000010 204
2'. ban#-din
>>Q000010 205
3'. musz3#-din
>>Q000010 206
4'. lugal#-|DUGxSIG7|#
>>Q000010 207
5'. lu2#-[szakir]
>>Q000010 208
6'. [...]
>>Q000010 209
7'. gal:balag#
>>Q000010 210
8'. amar#-x
>>Q000010 211
$ rest broken
@column 8
$ beginning broken
1'. [...]
>>Q000010 230
2'. anzu2# [...]
>>Q000010 231
3a'. sag#-[du5]
>>Q000010 232
3b'. kasz#
>>Q000010 233
4a'. ba-za
>>Q000010 234
4b'. szusz3#-ARAD2#?
>>Q000010 235
5a'. lu#!?-lu#!?
>>Q000010 236
5b'. SILA3#!?-gul#?
>>Q000010 237
6'. za-za-ba4#!?
>>Q000010 238
7'. [...]
$ rest broken
@reverse
$ (not given)

2016-09-06 13:09:06, entered by englund for dcclt
&P225950 = OIP 099, 074
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
@column 1
1. lugal#-[...]-nun
>>Q000010 001
2. [...]-me#?-UD
>>Q000010 002
3. ensi2
>>Q000010 003
4. ar#-rum2
>>Q000010 004
5. sanga#
>>Q000010 005
6. im#-tum#
>>Q000010 006
7. sag#-du5#
>>Q000010 007
$ rest broken
@column 2
1. SAL-erim-kalam#
>>Q000010 026
2. nig2!-gu-sur#-nun
>>Q000010 027
3a. gu-gu
>>Q000010 028
3b. szusz3
>>Q000010 029
3c. zimbir#
>>Q000010 030
4a. lugal#-szu-du7
>>Q000010 031
4b. szidim#
>>Q000010 032
5a. uszum#-edin#
>>Q000010 033
5b. szagiax(|SILA3.SZU.GABA|)#
>>Q000010 034
6a. az#-za7-bu3
>>Q000010 035
6b. kinda
>>Q000010 036
7a. a-gesztin#
>>Q000010 037
7b. szusz3-sipa#
>>Q000010 038
8a. a#-ul4-gal
>>Q000010 039
8b. szusz3-PA-AB2
>>Q000010 040
9a. pap#-kur-gal#
>>Q000010 041
9b. kuruszda#
>>Q000010 042
10a. an#-[ki]
>>Q000010 043
10b. ur#
>>Q000010 044
11a. [amar]-{d#}asz8-gi4#
>>Q000010 045
11b. [gal5-la2]
>>Q000010 046
12a. [e2?]-nun-ni#?
>>Q000010 047
12b. nar#
>>Q000010 048
13. [...]-x
$ rest broken
@column 3
1a. |URUx[HI]|
>>Q000010 065
1b. akszak# [...]
>>Q000010 066
2. gu2#?-[a?]
>>Q000010 068
3. {d#}kisz#-ki:gal#
>>Q000010 069
4. dalla#
>>Q000010 070
5a. ar#-ni#-ba#
>>Q000010 071
5b. szandana#
>>Q000010 072
6a. isz11#-[gi4-me]-ru#
>>Q000010 073
6b. sanga#-MU
>>Q000010 074
7. {d#}kisz#-ur#-[sag]
>>Q000010 075
8. lu2#-esz2#
>>Q000010 076
9a. [ban]-mes#-kalam
>>Q000010 077
9b. a#:zu5#
>>Q000010 078
10a. da-igi-[LAK527]
>>Q000010 079
10b. sag-sum
>>Q000010 080
11. ban-mes-kalam#
>>Q000010 081
12. lu2:ansze
>>Q000010 082
13. e2-nu#-si
>>Q000010 083
14. SZUBUR#
>>Q000010 084
$ rest broken
@column 4
1a. dar#?-bal#?
>>Q000010 099
1b. lu2#?-[...]
>>Q000010 100
2a. il#-[igi]-LAK527#
>>Q000010 101
2b. szu#-ku5
>>Q000010 102
3a. ba-na
>>Q000010 103
3b. lu2#-gu2-si
>>Q000010 104
4a. masz-na
>>Q000010 105
4b. ma2#-[lah4]
>>Q000010 106
5a. im-tum
>>Q000010 107
5b. [ku3-gal2]
>>Q000010 108
6. [...] lu2#?-[...]
>>Q000010 109
7. szeg9-masz-da3#
>>Q000010 111
8. ur-|URUxTU&TU|#
>>Q000010 112
9. bur-gul#
>>Q000010 113
10a. [...]-LAK647
>>Q000010 114
10b. lu2#:[gesztin]
>>Q000010 115
11a. utu-e3#
>>Q000010 116
11b. [muhaldim]
>>Q000010 117
12a. tum-ma
>>Q000010 118
12b. ki-gul
>>Q000010 119
13. a-lum
>>Q000010 120
14. lu2#-[usan3]
>>Q000010 121
$ rest broken
@column 5
1. [...]
>>Q000010 133
2. ba#-lul#-lul
>>Q000010 134
3. sag#-[...]
>>Q000010 135
4. gu4#-am-kalam#
>>Q000010 136
5. [...]-x
>>Q000010 137
6. mes#-sar
>>Q000010 138
7. sukkal#-e2#-sagx(LAK384)
>>Q000010 139
8. anzu2#{muszen}-me#-ru#
>>Q000010 140
9a. bil2#-an-du10
>>Q000010 141
9b. maszkim#
>>Q000010 142
10. |IGI.DIB|#-sar#
>>Q000010 143
11. u3-[...]-x-gi#?
>>Q000010 144
12. LAK503b-NI-a
>>Q000010 145
13. i-bi2-la#
>>Q000010 146
14. sanga#-nin
>>Q000010 147
$ rest broken
@column 6
$ beginning broken
1'. szu-i
>>Q000010 168
2a'. lugal#-|DUGxSIG7|#
>>Q000010 169
2b'. agrig#
>>Q000010 170
3'. [...] ukken#-kalam#-du10#
>>Q000010 171
4'. e2#-sagx(LAK384)#-ma#
>>Q000010 172
5a'. a-lum-lum
>>Q000010 173
5b'. szesz
>>Q000010 174
6'. x-gan#
>>Q000010 175
7a'. lugal#-du10#
>>Q000010 176
7b'. ga#:[esz8]
>>Q000010 177
8'. ad#-|TU&TU|#
>>Q000010 178
$ rest broken
@column 7
$ beginning broken
1a'. na#-sum#
>>Q000010 203
1b'. urua# [...]
>>Q000010 204
2'. ban#-din
>>Q000010 205
3'. musz3#-din
>>Q000010 206
4'. lugal#-|DUGxSIG7|#
>>Q000010 207
5'. lu2#-[szakir]
>>Q000010 208
6'. [...]
>>Q000010 209
7'. gal:balag#
>>Q000010 210
8'. amar#-x
>>Q000010 211
$ rest broken
@column 8
$ beginning broken
1'. [...]
>>Q000010 230
2'. anzu2# [...]
>>Q000010 231
3a'. sag#-[du5]
>>Q000010 232
3b'. kasz#
>>Q000010 233
4a'. ba-za
>>Q000010 234
4b'. szusz3#-ARAD2#?
>>Q000010 235
5a'. lu#!?-lu#!?
>>Q000010 236
5b'. SILA3#!?-gul#?
>>Q000010 237
6'. za-za-ba4#!?
>>Q000010 238
7'. [...]
$ rest broken
@reverse
$ (not given)

2016-04-24 18:37:41, entered by englund for englund
&P225950 = OIP 099, 074
#atf: lang sux
# Q000010
@tablet
@obverse
@column 1
1. lugal#-[...]-nun
2. [...]-me#?-UD
3. ensi2
4. ar#-rum2
5. sanga#
6. im#-tum#
7. sag#-dun3#
$ rest broken
@column 2
1. SAL-erim-kalam#
2. nig2!-gu-sur#-nun
3a. gu-gu
3b. szusz3
3c. sipparx(|UD.GISZ%GISZ.NUN|)#
4a. lugal#-szu-du7
4b. szitim#
5a. uszum#-edin#
5b. szagiax(|SILA3.SZU.GAB|)#
6a. az#-zax(LAK798)-bu3
6b. kinda
7a. a-gesztin#
7b. szusz3-sipa#
8a. a#-ul4-gal
8b. szusz3-PA-AB2
9a. pap#-kur-gal#
9b. kuruszda#
10a. an#-[ki]
10b. ur#
11a. [amar]-{d#}asz8-gi4#
11b. [gal5-la2]
12a. [e2?]-nun-ni#?
12b. nar#
13. [...]-x
$ rest broken
@column 3
1a. |URUxHI|#
1b. akszak#[{ki}]
2. gu2#?-[a?]
3. {d#}kisz#-ki:gal#
4. dalla#
5a. ar#-ni#-ba#
5b. szandan#
6a. isz11#-[gi4-me]-ru#
6b. sanga#-MU
7. {d#}kisz#-ur#-[sag]
8. lu2#-esz2#
9a. [ban]-mes#-kalam
9b. a#:zu5#
10a. da-igi-[LAK527]
10b. sag-sum
11. ban-mes-kalam#
12. lu2:ansze
13. e2-nu#-si
14. SZUBUR#
$ rest broken
@column 4
1a. dar#?-bala#?
1b. lu2#?-[...]
2a. il#-[igi]-LAK527#
2b. szu#-ku5
3a. ba-na
3b. lu2#-gu2-si
4a. masz-na
4b. ma2#-[lah4]
5a. im-tum
5b. [ku3-gal2]
6. [...] lu2#?-[...]
7. szeg9-masz-da3#
8. ur-|URUxTU&TU|#
9. bur-gul#
10a. [...]-LAK647
10b. lu2#:[gesztin]
11a. utu-e3#
11b. [muhaldim]
12a. tum-ma
12b. ki-gul
13. a-lum
14. lu2#-[usan3]
$ rest broken
@column 5
1. [...]
2. ba#-lul#-lul
3. sag#-[...]
4. gu4#-am-kalam#
5. [...]-x
6. mes#-sar
7. sukkal#-e2#-sagx(LAK384)
8. anzud2#{muszen}-me#-ru#
9a. bil2#-an-du10
9b. maszkim(|PA.DU@s#|)#
10. |IGI.DIB|#-sar#
11. u3-[...]-x-gi#?
12. szitax(LAK503b)-NI-a
13. i-bi2-la#
14. sanga#-nin
$ rest broken
@column 6
$ beginning broken
1'. szu-i
2a'. lugal#-|DUGxIGI@g|#
2b'. agrig#
3'. [...] unken#-kalam#-du10#
4'. e2#-sagx(LAK384)#-ma#
5a'. a-lum-lum
5b'. szesz
6'. x-gan#
7a'. lugal#-du10#
7b'. ga#:[esz8]
8'. ad#-|TU&TU|#
$ rest broken
@column 7
$ beginning broken
1a'. na#-sum#
1b'. urua# [...]
2'. ban#-din
3'. musz3#-din
4'. lugal#-LAK586
5'. lu2#-[szakir]
6'. [...]
7'. gal:balag#
8'. amar#-x
$ rest broken
@column 8
$ beginning broken
1'. [...]
2'. anzu2# [...]
3a'. sa12#-[du5]
3b'. kasz#
4a'. ba-za
4b'. szusz3#-ARAD2#?
5a'. lu#!?-lu#!?
5b'. SILA3#!?-gul#?
6'. za-za-ba4#?
7'. [...]
$ rest broken

2015-08-27 08:39:33, entered by englund for englund
&P225950 = OIP 099, 074
#atf: use lexical
#link: def A = Q000010 = ED Names and professions
@tablet
@obverse
@column 1
1. lugal#-[...]-nun
2. [...]-me#?-UD
3. ensi2
4. ar#-rum2
5. sanga#
6. im#-tum#
7. sag#-dun3#
$ rest broken
@column 2
1. SAL-erim-kalam#
2. nig2!-gu-sur#-nun
3a. gu-gu
3b. szusz3
3c. sipparx(|UD.GISZ%GISZ.NUN|)#
4a. lugal#-szu-du7
4b. szitim#
5a. uszum#-edin#
5b. szagiax(|SILA3.SZU.GAB|)#
6a. az#-zax(LAK798)-bu3
6b. kinda
7a. a-gesztin#
7b. szusz3-sipa#
8a. a#-ul4-gal
8b. szusz3-PA-AB2
9a. pap#-kur-gal#
9b. kuruszda#
10a. an#-[ki]
10b. ur#
11a. [amar]-{d#}asz8-gi4#
11b. [gal5-la2]
12a. [e2?]-nun-ni#?
12b. nar#
13. [...]-x
$ rest broken
@column 3
1a. |URUxHI|#
1b. akszak#[{ki}]
2. gu2#?-[a?]
3. {d#}kisz#-ki:gal#
4. dalla#
5a. ar#-ni#-ba#
5b. szandan#
6a. isz11#-[gi4-me]-ru#
6b. sanga#-MU
7. {d#}kisz#-ur#-[sag]
8. lu2#-esz2#
9a. [ban]-mes#-kalam
9b. a#:zu5#
10a. da-igi-[LAK527]
10b. sag-sum
11. ban-mes-kalam#
12. lu2:ansze
13. e2-nu#-si
14. SZUBUR#
$ rest broken
@column 4
1a. dar#?-bala#?
1b. lu2#?-[...]
2a. il#-[igi]-LAK527#
2b. szu#-ku5
3a. ba-na
3b. lu2#-gu2-si
4a. masz-na
4b. ma2#-[lah4]
5a. im-tum
5b. [ku3-gal2]
6. [...] lu2#?-[...]
7. szeg9-masz-da3#
8. ur-|URUxTU&TU|#
9. bur-gul#
10a. [...]-LAK647
10b. lu2#:[gesztin]
11a. utu-e3#
11b. [muhaldim]
12a. tum-ma
12b. ki-gul
13. a-lum
14. lu2#-[usan3]
$ rest broken
@column 5
$ 1 line broken
2. ba#-lul#-lul
3. sag#-[...]
4. gu4#-am-kalam#
5. [...]-x
6. mes#-sar
7. sukkal#-e2#-sagx(LAK384)
8. anzud2#{muszen}-me#-ru#
9a. bil2#-an-du10
9b. maszkim(|PA.DU@s#|)#
10. |IGI.DIB|#-sar#
11. u3-[...]-x-gi#?
12. szitax(LAK503b)-NI-a
13. i-bi2-la#
14. sanga#-nin
$ rest broken
@column 6
$ beginning broken
1'. szu-i
2a'. lugal#-|DUGxIGI@g|#
2b'. agrig#
3'. [...] unken#-kalam#-du10#
4'. e2#-sagx(LAK384)#-ma#
5a'. a-lum-lum
5b'. szesz
6'. x-gan#
7a'. lugal#-du10#
7b'. ga#:[esz8]
8'. ad#-|TU&TU|#
$ rest broken
@column 7
$ beginning broken
1a'. na#-sum#
1b'. urua# [...]
2'. ban#-din
3'. musz3#-din
4'. lugal#-LAK586
5'. lu2#-[szakir]
6'. [...]
7'. gal:balag#
8'. amar#-x
$ rest broken
@column 8
$ beginning broken
1'. [...]
2'. anzu2# [...]
3a'. sa12#-[du5]
3b'. kasz#
4a'. ba-za
4b'. szusz3#-ARAD2#?
5a'. lu#!?-lu#!?
5b'. SILA3#!?-gul#?
6'. za-za-ba4#?
7'. [...]
$ rest broken

2015-02-28 08:41:09, entered by englund for englund
&P225950 = OIP 099, 074
#atf: use lexical
#link: def A = Q000010 = ED Names and professions
@tablet
@obverse
@column 1
1. lugal#-[...]-nun
2. [...]-me#?-UD
3. ensi2
4. ar#-rum2
5. sanga#
6. im#-tum#
7. sag#-dun3#
$ rest broken
@column 2
1. SAL-erim-kalam#
2. nig2!-gu-sur#-nun
3a. gu-gu
3b. szusz3
3c. sipparx(|UD.GISZ%GISZ.NUN|)#
4a. lugal#-szu-du7
4b. szitim#
5a. uszum#-edin#
5b. szagiax(|SILA3.SZU.GAB|)#
6a. az#-zax(LAK798)-bu3
6b. kinda
7a. a-gesztin#
7b. szusz3-sipa#
8a. a#-ul4-gal
8b. szusz3-PA-AB2
9a. pap#-kur-gal#
9b. kuruszda#
10a. an#-[ki]
10b. ur#
11a. [amar]-{d#}asz8-gi4#
11b. [gal5-la2]
12a. [e2?]-nun-ni#?
12b. nar#
13. [...]-x
$ rest broken
@column 3
1a. |URUxHI|#
1b. akszak#[{ki}]
2. gu2#?-[a?]
3. {d#}kisz#-ki:gal#
4. dalla#
5a. ar#-ni#-ba#
5b. szandan#
6a. isz11#-[gi4-me]-ru#
6b. sanga#-MU
7. {d#}kisz#-ur#-[sag]
8. lu2#-esz2#
9a. [ban]-mes#-kalam
9b. a#:zu5#
10a. da-igi-[LAK527]
10b. sag-sum
11. ban-mes-kalam#
12. lu2:ansze
13. e2-nu#-si
14. SZUBUR#
$ rest broken
@column 4
1a. dar#?-bala#?
1b. lu2#?-[...]
2a. il#-[igi]-LAK527#
2b. szu#-ku5
3a. ba-na
3b. lu2#-gu2-si
4a. masz-na
4b. ma2#-[lah4]
5a. im-tum
5b. [ku3-gal2]
6. [...] lu2#?-[...]
7. szeg9-masz-da3#
8. ur-|URUxTU&TU|#
9. bur-gul#
10a. [...]-LAK647
10b. lu2#:[gesztin]
11a. utu-e3#
11b. [muhaldim]
12a. tum-ma
12b. ki-gul
13. a-lum
14. lu2#-[usan3]
$ rest broken
@column 5
$ 1 line broken
2. ba#-lul#-lul
3. sag#-[...]
4. gu4#-am-kalam#
5. [...]-x
6. mes#-sar
7. sukkal#-e2#-sagx(LAK384)
8. anzud2#{muszen}-me#-ru#
9a. bil2#-an-du10
9b. maszkim(|PA.DU@s#|)#
10. |IGI.DIB|#-sar#
11. u3-[...]-x-gi#?
12. szitax(LAK503b)-NI-a
13. i-bi2-la#
14. sanga#-nin
$ rest broken
@column 6
$ beginning broken
1'. szu-i
2a'. lugal#-|DUGxIGI@g|#
2b'. agrig#
3'. [...] unken#-kalam#-du10#
4'. e2#-sagx(LAK384)#-ma#
5a'. a-lum-lum
5b'. szesz
6'. x-gan#
7a'. lugal#-du10#
7b'. ga#:[esz8]
8'. ad#-|TU&TU|#
$ rest broken
@column 7
$ beginning broken
1a'. na#-sum#
1b'. urua# [...]
2'. ban#-din
3'. musz3#-din
4'. lugal#-LAK586
5'. lu2#-[szakir]
6'. [...]
7'. gal:balag#
8'. amar#-x
$ rest broken
@column 8
$ beginning broken
1'. [...]
2'. anzu2# [...]
3a'. sag#-[du5]
3b'. kasz#
4a'. ba-za
4b'. szusz3#-ARAD2#?
5a'. lu#!?-lu#!?
5b'. SILA3#!?-gul#?
6'. za-za-ba4#?
7'. [...]
$ rest broken

2013-07-07 13:17:16, entered by englund for englund
&P225950 = OIP 099, 074
#atf: use lexical
#link: def A = Q000010 = ED Names and professions
@tablet
@obverse
@column 1
1. lugal#-[...]-nun
2. [...]-me#?-UD
3. ensi2
4. ar#-rum2
5. sanga#
6. im#-tum#
7. sag#-dun3#
$ rest broken
@column 2
1. SAL-erim-kalam#
2. nig2!-gu-sur#-nun
3a. gu-gu
3b. szusz3
3c. zimbir(|UD.(GISZ%GISZ)#.NUN|)#
4a. lugal#-szu-du7
4b. szitim#
5a. uszum#-edin#
5b. szagiax(|SILA3#.SZU.GABA#|)#
6a. az#-za(LAK798)-bu3
6b. kinda
7a. a-gesztin#
7b. szusz3-sipa#
8a. a#-ul4-gal
8b. szusz3-PA-AB2
9a. pap#-kur-gal#
9b. kuruszda#
10a. an#-[ki]
10b. ur#
11a. [amar]-{d#}asz8-gi4#
11b. [gal5-la2]
12a. [e2?]-nun-ni#?
12b. nar#
13. [...]-x
$ rest broken
@column 3
1a. |URUxHI|#
1b. akszak# [...]
2. gu2#?-[a?]
3. {d#}kisz#-ki:gal#
4. dalla#
5a. ar#-ni#-ba#
5b. szandan(|GAL#.NI|)#
6a. isz11#-[gi4-me]-ru#
6b. sanga#-MU
7. {d#}kisz#-ur#-[sag]
8. lu2#-esz2#
9a. [ban]-mes#-kalam
9b. a#:zu5#
10a. da-igi-[LAK527]
10b. sag-sum
11. ban-mes-kalam#
12. lu2:ansze
13. e2-nu#-si
14. SZUBUR#
$ rest broken
@column 4
1a. dar#?-bala#?
1b. lu2#?-[...]
2a. il#-[igi]-LAK527#
2b. szu#-ku5
3a. ba-na
3b. lu2#-gu2-si
4a. masz-na
4b. ma2#-[lah4]
5a. im-tum
5b. [ku3-gal2]
6. [...] lu2#?-[...]
7. szeg9-masz-da3#
8. ur-|URUxTU&TU|#
9. bur-gul#
10a. [...]-LAK647
10b. lu2#:[gesztin]
11a. utu-e3(|[UD].DU#|)#
11b. [muhaldim]
12a. tum-ma
12b. ki-gul
13. a-lum
14. lu2#-[usan3]
$ rest broken
@column 5
$ 1 line broken
2. ba#-lul#-lul
3. sag#-[...]
4. gu4#-am-kalam#
5. [...]-x
6. mes#-sar
7. sukkal#-e2#-sagx(LAK384)
8. anzud2(|AN#.MI|)#{muszen}-me#-ru#
9a. bil2#-an-du10
9b. maszkim(|PA.DU@s#|)#
10. |IGI.DIB|#-sar#
11. u3-[...]-x-gi#?
12. szita(LAK503b)-NI-a
13. i-bi2-la#
14. sanga#-nin
$ rest broken
@column 6
$ beginning broken
1'. szu-i
2a'. lugal#-|DUG#xIGI@g#|(LAK586)
2b'. agrig(|IGI.DUB#|)#
3'. [(...)] unken#-kalam#-du10#
4'. e2#-sagx(LAK384)#-ma#
5a'. a-lum-lum
5b'. szesz
6'. x-gan#
7a'. lugal#-du10#
7b'. ga#:[esz8]
8'. ad#-|TU&TU|#
$ rest broken
@column 7
$ beginning broken
1a'. na#-sum#
1b'. urua# [...]
2'. ban#-din
3'. musz3#-din
4'. lugal#-LAK586
5'. lu2#-[szakir]
$ 1 line broken
7'. gal:balag#
8'. amar#-x
$ rest broken
@column 8
$ n lines broken
1'. [...]
2'. anzu2# [...]
3a'. sag#-[dun3]
3b'. kasz#
4a'. ba-za
4b'. szusz3#-ir11#?
5a'. lu#!?-lu#!?
5b'. SILA3#!?-gul#?
6'. za-za-ba4#!?
7'. [...]
$ rest broken

2008-05-26 01:48:36, entered by englund for englund
&P225950 = OIP 099, 074
#atf: use lexical
#link: def A = Q000010 = ED Names and professions
# AbS-T 238a + AbS-T 241
@tablet
@obverse
@column 1
1. lugal#-[...]-nun
>>A 1
2. [...]-me#?-UD
>>A 2
3. ensi2
>>A 3
4. ar#-rum2
>>A 4
5. sanga#
>>A 5
6. im#-tum#
>>A 6
7. sag#-dun3#
>>A 7
$rest of column broken
@column 2
1. SAL-erim-kalam#
>>A 26
2. nig2!-gu-sur#-nun
>>A 27
3a. gu-gu
>>A 28
3b. szusz3
>>A 29
3c. zimbir(|UD.(GISZ%GISZ)#.NUN|)#
>>A 30
4a. lugal#-szu-du7
>>A 31
4b. szidim#
>>A 32
5a. uszum#-edin#
>>A 33
5b. szagiax(|SILA3#.SZU.GABA#|)#
>>A 34
6a. az#-za(LAK798)-bu3
>>A 35
6b. kinda
>>A 36
7a. a-gesztin#
>>A 37
7b. szusz3-sipa#
>>A 38
8a. a#-ul4-gal
>>A 39
8b. szusz3-PA-AB2
>>A 40
9a. pap#-kur-gal#
>>A 41
9b. kuruszda#
>>A 42
10a. an#-[ki]
>>A 43
10b. ur#
>>A 44
11a. [amar]-{d#}asz8-gi4#
>>A 45
11b. [gal5-la2]
>>A 46
12a. [e2?]-nun-ni#?
>>A 47
12b. nar#
>>A 48
13. [...]-x
$rest of column broken
@column 3
1a. |URUxHI|#
>>A 65
1b. akszak# [...]
>>A 66
2. gu2#?-[a?]
>>A 68
3. {d#}kisz#-ki:gal#
>>A 69
4. dalla#
>>A 70
5a. ar#-ni#-ba#
>>A 71
5b. szandan(|GAL#.NI|)#
>>A 72
6a. isz11#-[gi4-me]-ru#
>>A 73
6b. sanga#-MU
>>A 74
7. {d#}kisz#-ur#-[sag]
>>A 75
8. lu2#-esz2#
>>A 76
9a. [ban]-mes#-kalam
>>A 77
9b. a#:zu5#
>>A 78
10a. da-igi-[LAK527]
>>A 79
10b. sag-sum
>>A 80
11. ban-mes-kalam#
>>A 81
12. lu2:ansze
>>A 82
13. e2-nu#-si
>>A 83
14. SZUBUR#
>>A 84
$rest of column broken
@column 4
1a. dar#?-bala#?
>>A 99
1b. lu2#?-[...]
>>A 100
2a. il#-[igi]-LAK527#
>>A 101
2b. szu#-ku5
>>A 102
3a. ba-na
>>A 103
3b. lu2#-gu2-si
>>A 104
4a. masz-na
>>A 105
4b. ma2#-[lah4]
>>A 106
5a. im-tum
>>A 107
5b. [ku3-gal2]
>>A 108
6. [...] lu2#?-[...]
>>A 109
7. szeg9-masz-da3#
>>A 111
8. ur-|URUxTU&TU|#
>>A 112
9. bur-gul#
>>A 113
10a. [...]-LAK647
>>A 114
10b. lu2#:[gesztin]
>>A 115
11a. utu-e3(|[UD].DU#|)#
>>A 116
11b. [muhaldim]
>>A 117
12a. tum-ma
>>A 118
12b. ki-gul
>>A 119
13. a-lum
>>A 120
14. lu2#-[usan3]
>>A 121
$rest of column broken
@column 5
$ 1 line broken
2. ba#-lul#-lul
>>A 134
3. sag#-[...]
>>A 135
4. gu4#-am-kalam#
>>A 136
5. [...]-x
>>A 137
6. mes#-sar
>>A 138
7. sukkal#-e2#-sagx(LAK384)
>>A 139
8. anzud2(|AN#.MI|)#{muszen}-me#-ru#
>>A 140
9a. bil2#-an-du10
>>A 141
9b. maszkim(|PA.DU@s#|)#
>>A 142
10. |IGI.DIB|#-sar#
>>A 143
11. u3-[...]-x-gi#?
>>A 144
12. szita(LAK503b)-NI-a
>>A 145
13. i-bi2-la#
>>A 146
14. sanga#-nin
>>A 147
$rest of column broken
@column 6
$ n lines broken
1'. szu-i
>>A 168
2a'. lugal#-|DUG#xIGI@g#|(LAK586)
>>A 169
2b'. agrig(|IGI.DUB#|)#
>>A 170
3'. [(...)] unken#-kalam#-du10#
>>A 171
4'. e2#-sagx(LAK384)#-ma#
>>A 172
5a'. a-lum-lum
>>A 173
5b'. szesz
>>A 174
6'. x-gan#
>>A 175
7a'. lugal#-du10#
>>A 176
7b'. ga#:[esz8]
>>A 177
8'. ad#-|TU&TU|#
>>A 178
$rest of column broken
@column 7
$ n lines broken
1a'. na#-sum#
>>A 203
1b'. urua# [...]
>>A 204
2'. ban#-din
>>A 205
3'. musz3#-din
>>A 206
4'. lugal#-LAK586
>>A 207
5'. lu2#-[szakir]
>>A 208
$ 1 line broken
7'. gal:balag#
>>A 210
8'. amar#-x
>>A 211
$rest of column broken
@column 8
$ n lines broken
1'. [...]
2'. anzu2# [...]
>>A 231
3a'. sag#-[dun3]
>>A 232
3b'. kasz#
>>A 233
4a'. ba-za
>>A 234
4b'. szusz3#-ir11#?
>>A 235
5a'. lu#!?-lu#!?
>>A 236
5b'. SILA3#!?-gul#?
>>A 237
6'. za-za-ba4#!?
>>A 238
7'. [...]
$rest of column broken