2016-09-09 16:03:20, entered by englund for dcclt
&P228051 = SLT 042
#atf: lang sux
@object prism
@surface a
1. ad-gi4
>>Q000031 001
2. ki-sag
>>Q000031 002
3. ad-hal
>>Q000031 003
4. abrig
>>Q000031 004
5. 5(asz) |GAxDIM|
>>Q000031 005
6. 5(asz) gazi
>>Q000031 006
7. 5(asz)# |GA2x(HA.LU.UB2)|
>>Q000031 007
8. 1(u)# uz AMA
>>Q000031 008
9. 1(u)# masz2 su4#
>>Q000031 009
10. [...] tu
>>Q000031 010
11. 1(u) gukkal
>>Q000031 011
12. ab2 ga gu7-esz
>>Q000031 012
13. amar ga nag-esz
>>Q000031 013
14. 1(u) zi suhur
>>Q000031 014
15. 3(asz) ziz2 GAN2
>>Q000031 015
16. 3(asz) kad4
>>Q000031 016
17. 3(asz) utu2
>>Q000031 017
@surface
b
1. [...] x x
>>Q000031 018
2. [...] pesz2#-da ri-a
>>Q000031 019
3. [...] ga
>>Q000031 020
4. [...] gara2
>>Q000031 021
5. [...] ab2
>>Q000031 022
6. 1(asz)# ninda2
>>Q000031 023
7. 1(u) u8
>>Q000031 024
8. 1(asz) utua
>>Q000031 025
9. 1(u) ud5
>>Q000031 026
10. [...] masz2#
>>Q000031 027
11-12. nunuz kad4-gam{muszen#} 1(gesz2) 1(u) 1(disz)
>>Q000031 028
13. szusz3
>>Q000031 029
14. nar
>>Q000031 030
15. GAR#
>>Q000031 031
16. uri#[{ri}] ISZ# ZU
>>Q000031 032
17. sza3# nam-gu2 se3#
>>Q000031 032a
@surface
c
1. 5(asz)# [...]
>>Q000031 033
2. 5(asz) gazi
>>Q000031 034
3. 5(asz) |GA2x(HA.LU.UB2)|#
>>Q000031 035
4. 1(u) uz ama
>>Q000031 036
5. 1(u) masz2 su4
>>Q000031 037
6. 1(u) tu
>>Q000031 038
7. 1(u) gukkal
>>Q000031 039
8. ab2 ga gu7-[esz]
>>Q000031 040
9. amar ga-[...]
>>Q000031 041
10. x x [...]
>>Q000031 042
11. 3(asz) ziz2 GAN2
>>Q000031 043
12. 3(asz) kad4
>>Q000031 044
13. 3(asz) utu2
>>Q000031 045
14. 5(asz) gir2 AN
>>Q000031 046
15. 1(u) kisz#-da3#
>>Q000031 047
16. 1(u) ga
>>Q000031 048
17. 1(asz) gara2!(GA)
>>Q000031 049
@surface
d
1. [...]
>>Q000031 050
2. [...]
>>Q000031 051
3. [...] u8#
>>Q000031 052
4. [...] utua#
>>Q000031 053
5. [...] ud5
>>Q000031 054
6. 1(asz) masz2
>>Q000031 055
7-8.
nunuz kad4-[...]{muszen} 1(gesz2) [1(u)] 1(disz)
>>Q000031 056
9. x x x
>>Q000031 057
10. x x x
>>Q000031 058
11. GAR
>>Q000031 059
12. uri{ri} ISZ zu
>>Q000031 060
13. sza3 nam-gu2 se3
>>Q000031 060a
14. ki 1(szar2@v)
>>Q000031 061
15. 1(szar2@v) 1(szar2@v)?
>>Q000031 062
16. kiszig2-kiszig2
>>Q000031 063
17. kib-kib
>>Q000031 064
@surface
e
1. [...]
>>Q000031 065
2. x x [...
]
>>Q000031 066
3. |ZI&ZI|#-[...]
>>Q000031 067
4. |ZI&ZI|#-[...]
>>Q000031 068
5. E2-PIRIG-bur3
>>Q000031 069
6. |NINDA2x(ME.GAN2@t)|
>>Q000031 070
7. en-me-kar2
>>Q000031 071
8. en-zi-me-kar2
>>Q000031 072
9. x x x ri-a
>>Q000031 073
10. al#-tar
>>Q000031 074
11. al-tar-ra?-bi-sze3
>>Q000031 075
12. sza3 gu2-bi nam-gi4
>>Q000031 076
13. PAP-PU2-bi
>>Q000031 077
14. PAP-PU2 |(U2.X.ZU?)&(U2.X.ZU)|-bi
>>Q000031 078
15. gesz-bi
>>Q000031 079
16. {gesz}apin erin2# [...]
>>Q000031 080
17. gi-bi
>>Q000031 081
@surface
f
1. [...] dur# [...]
>>Q000031 082
2. |ZI&ZI.LAGAB|-ra#
>>Q000031 083
3. |ZI&ZI.LAGAB| {gesz}BAD-a
>>Q000031 084
4. szub5-be2
>>Q000031 085
5. |ZI&ZI.LAGAB| dur#
>>Q000031 086
6. {gesz}EN GAN2# [...]
>>Q000031 087
7. ki-x
>>Q000031 088
8. ki-x
>>Q000031 089
9. sze-gin2#-[a]
>>Q000031 090
10. za-gin3 duru5#
>>Q000031 091
11. sal-la
>>Q000031 092
12. ur-ur
>>Q000031 093
13. u2-a HI#
>>Q000031 094
14. BA-x
>>Q000031 095
15. hirinx(LAK175) sila3? sar
>>Q000031 096
$ double ruling
$ blank space

2011-10-13 15:50:01, entered by englund for englund
&P228051 = SLT 042
#atf: use lexical
#link: def A = Q000031 = ED Word List C
@object prism
@face a
1. ad-gi4
>> A 1
2. ki-sag
>> A 2
3. ad-hal
>> A 3
4. abrig
>> A 4
5. 5(asz) |GA2xDIM|
>> A 5
6. 5(asz) gazi
>> A 6
7. 5(asz)# |GA2x(HA.LU.UB2)|
>> A 7
8. 1(u)# uz AMA
>> A 8
9. 1(u)# masz2 si4#
>> A 9
10. [...] TU
>> A 10
11. 1(u) gukkal
>> A 11
12. ab2 ga gu7-[esz]
>> A 12
13. amar ga gu7-esz
>> A 13
14. 1(u) zi3 suhur
>> A 14
15. 5(asz)? ziz2 GANA2
>> A 15
16. 3(asz) KAD4
>> A 16
17. 3(asz) utu2
>> A 17
@face b
$ 1 line traces
2. [...] ANSZE#-da ri-a
>> A 19
3. [...] ga
>> A 20
4. [...] gara2
>> A 21
5. [...] ab2
>> A 22
6. 1(asz)# ninda2
>> A 23
7. 1(u) u8
>> A 24
8. 1(asz) utua
>> A 25
9. 1(u) ud5
>> A 26
10. [...] masz2#
>> A 27
$ rest of column broken
@face c
1. 5(asz)# [...]
>> A 33
2. 5(asz) gazi
>> A 34
3. 5(asz) |GA2x(HA.LU.[UB2])|
>> A 35
4. 1(u) uz AMA
>> A 36
5. 1(u) masz2 si4
>> A 37
6. 1(u) TU
>> A 38
7. 1(u) gukkal
>> A 39
8. ab2 ga gu7-[esz]
>> A 40
9. amar ga-[...]
>> A 41
$ 1 line traces
$ rest of column broken
@face d
$ 2 lines broken
3. [...] u8#
>> A 52
4. [...] utua#
>> A 53
5. [...] ud5
>> A 54
6. 1(asz) masz2
>> A 55
7. nunuz ga-[...]{muszen}
>> A 56
$ 2 lines traces
$ rest of column broken
@face e
$ 1 line broken
$ 1 line traces
3. |ZI&ZI#|-[...]
>> A 67
4. |ZI&ZI#|-[...]
>> A 68
5. e2 pirig u
>> A 69
6. nindamekar(|NINDA2x(ME.GANA2@t)|)
>> A 70
7. en-me-kar2
>> A 71
8. en-zi-me-kar2
>> A 72
9. x x# x ri-a
>> A 73
$ rest of column broken
@face f
1. [...] dur# [...]
>> A 82
2. |ZI&ZI.LAGAB|-ra#
>> A 83
3. |ZI&ZI.LAGAB| {gesz}BAD-a
>> A 84
4. szub5-be2
>> A 85
5. |ZI&ZI.LAGAB| dur#
>> A 86
6. {gesz}EN GAN2# [...]
>> A 87
7. ki-x#
>> A 88
8. ki-x#
>> A 89
9. sze |GA2xX|
>> A 90
10. za-gin3 duru5#
>> A 91
11. sal-la
>> A 92
12. ur-ur
>> A 93
13. x#-a HI#
>> A 94
14. AMA?-bar
>> A 95
15. sanga2 sar

2008-05-26 02:07:35, entered by englund for englund
&P228051 = SLT 042
#atf: use lexical
#link: def A = Q000031 = ED Word List C
#note:CBS 8237 (SLT 42) joins Ni 1597; Ni 1597 face a (11-17) and f (10-15) known from photographs at Penn; Neg G8-5399 and G8-5395
@prism
@face a
1. ad-gi4
>> A 1
2. ki-sag
>> A 2
3. ad-hal
>> A 3
4. abrig
>> A 4
5. 5(ASZ) |GA2xDIM|
>> A 5
6. 5(ASZ) gazi
>> A 6
7. 5(ASZ)# |GA2x(HA.LU.UB2)|
>> A 7
8. 1(U)# uz AMA
>> A 8
9. 1(U)# masz2 si4#
>> A 9
10. [...] TU
>> A 10
11. 1(U) gukkal
>> A 11
12. ab2 ga gu7-[esz]
>> A 12
13. amar ga gu7-esz
>> A 13
14. 1(U) zi3 suhur
>> A 14
15. 5(ASZ)? ziz2 GANA2
>> A 15
16. 3(ASZ) KAD4
>> A 16
17. 3(ASZ) utu2
>> A 17
@face b
$ 1 line traces
2. [...] ANSZE#-da ri-a
>> A 19
3. [...] ga
>> A 20
4. [...] gara2
>> A 21
5. [...] ab2
>> A 22
6. 1(ASZ)# ninda2
>> A 23
7. 1(U) u8
>> A 24
8. 1(ASZ) utua
>> A 25
9. 1(U) ud5
>> A 26
10. [...] masz2#
>> A 27
$ rest of column broken
@face c
1. 5(ASZ)# [...]
>> A 33
2. 5(ASZ) gazi
>> A 34
3. 5(ASZ) |GA2x(HA.LU.[UB2])|
>> A 35
4. 1(U) uz AMA
>> A 36
5. 1(u) masz2 si4
>> A 37
6. 1(U) TU
>> A 38
7. 1(U) gukkal
>> A 39
8. ab2 ga gu7-[esz]
>> A 40
9. amar ga-[...]
>> A 41
$ 1 line traces
$ rest of column broken
@face d
$ 2 lines broken
3. [...] u8#
>> A 52
4. [...] utua#
>> A 53
5. [...] ud5
>> A 54
6. 1(ASZ) masz2
>> A 55
7. nunuz ga-[...]{muszen}
>> A 56
$ 2 lines traces
$ rest of column broken
@face e
$ 1 line broken
$ 1 line traces
3. |ZI&ZI#|-[...]
>> A 67
4. |ZI&ZI#|-[...]
>> A 68
5. e2 pirig u
>> A 69
6. nindamekar(|NINDA2x(ME.GANA2@t)|)
>> A 70
7. en-me-kar2
>> A 71
8. en-zi-me-kar2
>> A 72
9. x# x# x# ri-a
>> A 73
$ rest of column broken
@face f
1. [...] dur# [...]
>> A 82
2. |ZI&ZI.LAGAB|-ra#
>> A 83
3. |ZI&ZI.LAGAB| {gesz}BAD-a
>> A 84
4. szub5-be2
>> A 85
5. |ZI&ZI.LAGAB| dur#
>> A 86
6. {gesz}EN GAN2# [...]
>> A 87
7. ki-x#
>> A 88
8. ki-x#
>> A 89
9. sze |GA2xX|
>> A 90
10. za-gin3 duru5#
>> A 91
11. sal-la
>> A 92
12. ur-ur
>> A 93
13. x#-a HI#
>> A 94
14. AMA?-bar
>> A 95
15. sanga2 sar