2018-10-19 18:19:41, entered by page-perron for page-perron
&P231266 = BT 19
#atf: use unicode
@object prism
@surface a1
@column 1
1. u5{muszen}
>>Q000041 385
2. u5-bi2{muszen}
>>Q000041 386
3. e-zi{muszen}
>>Q000041 387
4. a-za3-gun3{muszen}
>>Q000041 388
5. mi-sa-az?{muszen}
>>Q000041 389
6. gambi{muszen}
>>Q000041 390
7. dar{muszen}
>>Q000041 391
8. dar lugal{muszen}
>>Q000041 392
9. dar-zi-zi{muszen}
>>Q000041 393
10. dar me-luh-ha{muszen}
>>Q000041 394
11. gan#-gam{muszen}
>>Q000041 395
12. sza3#-hab2{muszen}
>>Q000041 396
13. buru4{muszen}
>>Q000041 397
14. buru4 hur{muszen}
>>Q000041 398
15. buru4 nita{muszen}
>>Q000041 399
16. uga{muszen}
>>Q000041 400
17. uga-numun{muszen}
>>Q000041 401
18. zu2#-pesz2{muszen}
>>Q000041 402
19. [ka]-sukud-ra2{muszen}
>>Q000041 403
20. szu#-lu2{muszen}
>>Q000041 404
21. iri-hul-a{muszen}
>>Q000041 405
22. u3-ku-ku{muszen}
>>Q000041 406
23. [u3]-ku-ku-ba-usz2{muszen}
>>Q000041 407
24. [...] nin#?-|LAGABxX|{muszen}
>>Q000041 408
25. [...]-|LAGABxX|#-masz{muszen}
>>Q000041 409
26. [hu-ri2]-in#{muszen}
>>Q000041 410
27. [nuz hu-ri2]-in#{muszen}
>>Q000041 411
28. [amar hu-ri2]-in#{muszen}
>>Q000041 412
$ rest broken
@column 2
1. |KI.KA.SAL|#{muszen}
>>Q000041 421
2. sipa#{muszen}
>>Q000041 422
3. LU#?-[...]{muszen}
>>Q000041 423
4. ge6#{muszen}
>>Q000041 425
5. sze21#{muszen}
>>Q000041 424
6. x-[...]{muszen}
>>Q000041 425a
7. buru5#{muszen}
>>Q000041 426
8. buru5# hur{muszen}
>>Q000041 427
9. buru5# nita{muszen}
>>Q000041 428
10. buru5# gi-zi{muszen}
>>Q000041 429
11. buru5# kar-kid{muszen}
>>Q000041 430
12. buru5# gu3-du3{muszen}
>>Q000041 431
13. buru5# sim{muszen}
>>Q000041 432
14. buru5# zu2-lum-ma{muszen}
>>Q000041 433
15. buru5# habrud-da{muszen}
>>Q000041 434
16. buru5# edin-na#[{muszen}]
>>Q000041 435
17. buru5# bad-bad#?-[ra2{muszen}]
>>Q000041 437
18. buru5# sig7#-sig7{muszen}
>>Q000041 436
19. te8#{muszen}
>>Q000041 438
20. te8#-uz{muszen}
>>Q000041 439
21. uz#{muszen}
>>Q000041 440
22. uz#-gi4{muszen}
>>Q000041 441
23. uz# babbar{muszen}
>>Q000041 442
24. [uz] kukku5{muszen}
>>Q000041 443
$ rest broken
@surface a2
@column 1
1. ir-kun{muszen}
>>Q000041 453
2. ir-ir{muszen}
>>Q000041 454
3. ir-ir-szita4{muszen}
>>Q000041 455
4. bir5{muszen}
>>Q000041 456
5. x-sim{muszen}
>>Q000041 457
6. gu4#-du7-DIN?{muszen}
>>Q000041 458
7. igi#-gu4-du7{muszen}
>>Q000041 459
8. igi-gesztin-na
>>Q000041 460
9. nig2-gur11-mu-tum2-u3{muszen}
>>Q000041 461
10. ba#-an-tum2[{muszen}]
>>Q000041 462
11. al-ti-ri2-gu7#[{muszen}]
>>Q000041 463
12. {gesz}kiri6#-[x{muszen}]
>>Q000041 464
13. [...]
>>Q000041 465
14. [...]
>>Q000041 466
15. [...]
>>Q000041 467
16. [...]
>>Q000041 468
17. [...]-na-[...]
>>Q000041 469
18. [...]-nu11-[...]
>>Q000041 470
19. [...] ga#-[...]
>>Q000041 471
$ rest broken
@column 2
$beginning broken
1'. a#-ra#-ak#{muszen#}
>>Q000041 497
2'. bil2#-za-za-gu3#-balag#-ga2#-kar-gir5-za-na{muszen}
>>Q000041 498
3'. nuz# muszen
>>Q000041 499
4'. amar# muszen
>>Q000041 500
5'. siki
>>Q000041 501
6'. siki za-ri2-in
>>Q000041 502
7'. siki saga
>>Q000041 503
8'. siki gu2 udu
>>Q000041 504
9'. siki gu2 bar
>>Q000041 505
10'. siki bar udu ug5#
>>Q000041 505a
11'. siki SZID# [...]
>>Q000041 506
12'. siki igi# [...]
>>Q000041 508
$ rest broken
@surface a3
@column 1
1. [...]-x
>>Q000041 516
2. [...]-ak
>>Q000041 517
3. [siki sza3] sig
>>Q000041 518
4. [... tab]-ba
>>Q000041 519
5. [... nu]-nu
>>Q000041 520
6. [...]-la
>>Q000041 521
7. [...]-la
>>Q000041 522
8. [...]-la
>>Q000041 523
9. [...]-x
10. siki gu# kesz2#?
>>Q000041 524
11. siki gu kesz2# tab#-ba
>>Q000041 525
12. siki dah-hu-[um]
>>Q000041 526
13. siki kur-[ra]
>>Q000041 527
14. siki mar-[tu]
>>Q000041 528
15. siki ki#-uri#
>>Q000041 529
16. siki sa10#-ma#
>>Q000041 531
17. siki ganba#
>>Q000041 532
18. siki SZID?-x
>>Q000041 533
19. x x x
>>Q000041 534
$ rest broken
@column 2
1. tug2# szu DU?-[...]
>>Q000041 548
2. tug2 pa ku5-[ru]
>>Q000041 549
3. tug2 ur3-ur3#-ra#
>>Q000041 549a
4. tug2 bir7#?-[bir7]
>>Q000041 549b
5. tug2 kal#-kal#
>>Q000041 549c
6. tug2 DUN#
>>Q000041 549d
7. tug2 bar-DUN ur3#-ra#
>>Q000041 551
8. tug2 |U2.GIR2| ur3-ra
>>Q000041 552
9. tug2 szukur{+gur8#}-ra
>>Q000041 550
10. tug2 szukur{+gur8}-ra
>>Q000041 550a
11. tug2 bar-si
>>Q000041 598
12. tug2 bar-si gal
>>Q000041 599
13. tug2# bar-si SZID-ma
>>Q000041 601
14. [tug2] bar-si sig
>>Q000041 601a
15. [tug2] nig2#-lam2
>>Q000041 561
16. [tug2] nig2-lam2 husz-a
>>Q000041 562
17. x x x
>>Q000041 563
$ rest broken
@surface a4
@column 1
1. [tug2] mu-[ra]
>>Q000041 572
2. [tug2] mu-dur7-[ra]
>>Q000041 573
3. [tug2] a-[...]
>>Q000041 574
4. [tug2] lu2 guz-za [...]
>>Q000041 575
5. [tug2] lu2-du5-[du5]
>>Q000041 576
6. tug2 im su4-a#
>>Q000041 577
7. tug2 im babbar2-[ra]
>>Q000041 578
8. tug2 guz-[za]
>>Q000041 579
9. tug2 guz-za#-[...]
>>Q000041 580
10. tug2 guz-za-[...]
>>Q000041 581
11. tug2 pala#
>>Q000041 582
12. tug2 pala2#
>>Q000041 583
13. tug2 pala3#
>>Q000041 584
14. tug2 a2-[gu4-hu-um]
>>Q000041 585
15. tug2 ta-[...]
>>Q000041 586
16. tug2 aktum#
>>Q000041 587
17. tug2 aktum# [saga]
>>Q000041 588
$ rest broken
@column 2
1. [tug2 ...] du8#-a
>>Q000041 603
2. [tug2 du8]-a ib2-ba#
>>Q000041 604
3. [tug2]-sagszu# du8!-a
>>Q000041 606
4. [tug2] sagszu
>>Q000041 607
5. [tug2 gu2]-e3
>>Q000041 608
6. [tug2 gu2]-e3 diri
>>Q000041 609
7. [tug2 gu2]-e3# sig7-sig7
>>Q000041 610
8. [tug2 gu2]-e3 gun3-a
>>Q000041 611
9. [tug2 sza3]-ga-du3
>>Q000041 612
10. [tug2 sza3]-ga-du3 gada!
>>Q000041 613
11. [tug2 sza3]-ga-du3 szid?-BU?
>>Q000041 614
12. [...]-ba ru?
>>Q000041 616
13. [an]-ta-dul
>>Q000041 617
14. gada
>>Q000041 618
15. [gada]-mah
>>Q000041 619
16. [gada] dingir-ra
>>Q000041 620
17. [gada] lugal
>>Q000041 621
18. [gada] an-dul3!(SAG)
>>Q000041 622
19. [gada] an-SAG@g dul
>>Q000041 623
20. [gada A]-DU
>>Q000041 624
21. [gada A]-DU# dingir#-ra#
>>Q000041 625
$ rest broken
@surface b1
$ blank space
# with impression for swivel?
@surface b2
$ broken
# with rotation hole?

2018-06-22 05:59:26, entered by page-perron for page-perron
&P231266 = BT 19
#atf: use unicode
@object prism
@surface a1
@columnn 1
1. u5{muszen}
>>Q000041 385
2. u5-bi2{muszen}
>>Q000041 386
3. e-zi{muszen}
>>Q000041 387
4. a-za3-gun3{muszen}
>>Q000041 388
5. mi-sa-az?{muszen}
>>Q000041 389
6. gambi{muszen}
>>Q000041 390
7. dar{muszen}
>>Q000041 391
8. dar lugal{muszen}
>>Q000041 392
9. dar-zi-zi{muszen}
>>Q000041 393
10. dar me-luh-ha{muszen}
>>Q000041 394
11. gan#-gam{muszen}
>>Q000041 395
12. sza3#-hab2{muszen}
>>Q000041 396
13. buru4{muszen}
>>Q000041 397
14. buru4 hur{muszen}
>>Q000041 398
15. buru4 nita{muszen}
>>Q000041 399
16. uga{muszen}
>>Q000041 400
17. uga-numun{muszen}
>>Q000041 401
18. zu2#-pesz2{muszen}
>>Q000041 402
19. [ka]-sukud-ra2{muszen}
>>Q000041 403
20. szu#-lu2{muszen}
>>Q000041 404
21. iri-hul-a{muszen}
>>Q000041 405
22. u3-ku-ku{muszen}
>>Q000041 406
23. [u3]-ku-ku-ba-usz2{muszen}
>>Q000041 407
24. [...] nin#?-|LAGABxX|{muszen}
>>Q000041 408
25. [...]-|LAGABxX|#-masz{muszen}
>>Q000041 409
26. [hu-ri2]-in#{muszen}
>>Q000041 410
27. [nuz hu-ri2]-in#{muszen}
>>Q000041 411
28. [amar hu-ri2]-in#{muszen}
>>Q000041 412
$ rest broken
@columnn 2
1. |KI.KA.SAL|#{muszen}
>>Q000041 421
2. sipa#{muszen}
>>Q000041 422
3. LU#?-[...]{muszen}
>>Q000041 423
4. ge6#{muszen}
>>Q000041 425
5. sze21#{muszen}
>>Q000041 424
6. x-[...]{muszen}
>>Q000041 425a
7. buru5#{muszen}
>>Q000041 426
8. buru5# hur{muszen}
>>Q000041 427
9. buru5# nita{muszen}
>>Q000041 428
10. buru5# gi-zi{muszen}
>>Q000041 429
11. buru5# kar-kid{muszen}
>>Q000041 430
12. buru5# gu3-du3{muszen}
>>Q000041 431
13. buru5# sim{muszen}
>>Q000041 432
14. buru5# zu2-lum-ma{muszen}
>>Q000041 433
15. buru5# habrud-da{muszen}
>>Q000041 434
16. buru5# edin-na#[{muszen}]
>>Q000041 435
17. buru5# bad-bad#?-[ra2{muszen}]
>>Q000041 437
18. buru5# sig7#-sig7{muszen}
>>Q000041 436
19. te8#{muszen}
>>Q000041 438
20. te8#-uz{muszen}
>>Q000041 439
21. uz#{muszen}
>>Q000041 440
22. uz#-gi4{muszen}
>>Q000041 441
23. uz# babbar{muszen}
>>Q000041 442
24. [uz] kukku5{muszen}
>>Q000041 443
$ rest broken
@surface a2
@columnn 1
1. ir-kun{muszen}
>>Q000041 453
2. ir-ir{muszen}
>>Q000041 454
3. ir-ir-szita4{muszen}
>>Q000041 455
4. bir5{muszen}
>>Q000041 456
5. x-sim{muszen}
>>Q000041 457
6. gu4#-du7-DIN?{muszen}
>>Q000041 458
7. igi#-gu4-du7{muszen}
>>Q000041 459
8. igi-gesztin-na
>>Q000041 460
9. nig2-gur11-mu-tum2-u3{muszen}
>>Q000041 461
10. ba#-an-tum2[{muszen}]
>>Q000041 462
11. al-ti-ri2-gu7#[{muszen}]
>>Q000041 463
12. {gesz}kiri6#-[x{muszen}]
>>Q000041 464
13. [...]
>>Q000041 465
14. [...]
>>Q000041 466
15. [...]
>>Q000041 467
16. [...]
>>Q000041 468
17. [...]-na-[...]
>>Q000041 469
18. [...]-nu11-[...]
>>Q000041 470
19. [...] ga#-[...]
>>Q000041 471
$ rest broken
@column 2
$beginning
broken
1'. a#-ra#-ak#{muszen#}
>>Q000041 497
2'. bil2#-za-za-gu3#-balag#-ga2#-kar-gir5-za-na{muszen}
>>Q000041 498
3'. nuz# muszen
>>Q000041 499
4'. amar# muszen
>>Q000041 500
5'. siki
>>Q000041 501
6'. siki za-ri2-in
>>Q000041 502
7'. siki saga
>>Q000041 503
8'. siki gu2 udu
>>Q000041 504
9'. siki gu2 bar
>>Q000041 505
10'. siki bar udu ug5#
>>Q000041 505a
11'. siki SZID# [...]
>>Q000041 506
12'. siki igi# [...]
>>Q000041 508
$ rest broken
@surface a3
@columnn 1
1. [...]-x
>>Q000041 516
2. [...]-ak
>>Q000041 517
3. [siki sza3] sig
>>Q000041 518
4. [... tab]-ba
>>Q000041 519
5. [... nu]-nu
>>Q000041 520
6. [...]-la
>>Q000041 521
7. [...]-la
>>Q000041 522
8. [...]-la
>>Q000041 523
9. [...]-x
10. siki gu# kesz2#?
>>Q000041 524
11. siki gu kesz2# tab#-ba
>>Q000041 525
12. siki dah-hu-[um]
>>Q000041 526
13. siki kur-[ra]
>>Q000041 527
14. siki mar-[tu]
>>Q000041 528
15. siki ki#-uri#
>>Q000041 529
16. siki sa10#-ma#
>>Q000041 531
17. siki ganba#
>>Q000041 532
18. siki SZID?-x
>>Q000041 533
19. x x x
>>Q000041 534
$ rest broken
@columnn 2
1. tug2# szu DU?-[...]
>>Q000041 548
2. tug2 pa ku5-[ru]
>>Q000041 549
3. tug2 ur3-ur3#-ra#
>>Q000041 549a
4. tug2 bir7#?-[bir7]
>>Q000041 549b
5. tug2 kal#-kal#
>>Q000041 549c
6. tug2 DUN#
>>Q000041 549d
7. tug2 bar-DUN ur3#-ra#
>>Q000041 551
8. tug2 |U2.GIR2| ur3-ra
>>Q000041 552
9. tug2 szukur{+gur8#}-ra
>>Q000041 550
10. tug2 szukur{+gur8}-ra
>>Q000041 550a
11. tug2 bar-si
>>Q000041 598
12. tug2 bar-si gal
>>Q000041 599
13. tug2# bar-si SZID-ma
>>Q000041 601
14. [tug2] bar-si sig
>>Q000041 601a
15. [tug2] nig2#-lam2
>>Q000041 561
16. [tug2] nig2-lam2 husz-a
>>Q000041 562
17. x x x
>>Q000041 563
$ rest broken
@surface a4
@columnn 1
1. [tug2] mu-[ra]
>>Q000041 572
2. [tug2] mu-dur7-[ra]
>>Q000041 573
3. [tug2] a-[...]
>>Q000041 574
4. [tug2] lu2 guz-za [...]
>>Q000041 575
5. [tug2] lu2-du5-[du5]
>>Q000041 576
6. tug2 im su4-a#
>>Q000041 577
7. tug2 im babbar2-[ra]
>>Q000041 578
8. tug2 guz-[za]
>>Q000041 579
9. tug2 guz-za#-[...]
>>Q000041 580
10. tug2 guz-za-[...]
>>Q000041 581
11. tug2 pala#
>>Q000041 582
12. tug2 pala2#
>>Q000041 583
13. tug2 pala3#
>>Q000041 584
14. tug2 a2-[gu4-hu-um]
>>Q000041 585
15. tug2 ta-[...]
>>Q000041 586
16. tug2 aktum#
>>Q000041 587
17. tug2 aktum# [saga]
>>Q000041 588
$ rest broken
@columnn 2
1. [tug2 ...] du8#-a
>>Q000041 603
2. [tug2 du8]-a ib2-ba#
>>Q000041 604
3. [tug2]-sagszu# du8!-a
>>Q000041 606
4. [tug2] sagszu
>>Q000041 607
5. [tug2 gu2]-e3
>>Q000041 608
6. [tug2 gu2]-e3 diri
>>Q000041 609
7. [tug2 gu2]-e3# sig7-sig7
>>Q000041 610
8. [tug2 gu2]-e3 gun3-a
>>Q000041 611
9. [tug2 sza3]-ga-du3
>>Q000041 612
10. [tug2 sza3]-ga-du3 gada!
>>Q000041 613
11. [tug2 sza3]-ga-du3 szid?-BU?
>>Q000041 614
12. [...]-ba ru?
>>Q000041 616
13. [an]-ta-dul
>>Q000041 617
14. gada
>>Q000041 618
15. [gada]-mah
>>Q000041 619
16. [gada] dingir-ra
>>Q000041 620
17. [gada] lugal
>>Q000041 621
18. [gada] an-dul3!(SAG)
>>Q000041 622
19. [gada] an-SAG@g dul
>>Q000041 623
20. [gada A]-DU
>>Q000041 624
21. [gada A]-DU# dingir#-ra#
>>Q000041 625
$ rest broken
@surface b1
$ blank space
# with impression for swivel?
@surface b2
$ broken
# with rotation hole?

2018-01-09 17:10:49, entered by englund for englund
&P231266 = BT 19
#atf: use unicode
@object prism
@surface a1
@column 1
1. u5{muszen}
>>Q000041 385
2. u5-bi2{muszen}
>>Q000041 386
3. e-zi{muszen}
>>Q000041 387
4. a-za3-gun3{muszen}
>>Q000041 388
5. mi-sa-az?{muszen}
>>Q000041 389
6. gambi{muszen}
>>Q000041 390
7. dar{muszen}
>>Q000041 391
8. dar lugal{muszen}
>>Q000041 392
9. dar-zi-zi{muszen}
>>Q000041 393
10. dar me-luh-ha{muszen}
>>Q000041 394
11. gan#-gam{muszen}
>>Q000041 395
12. sza3#-hab2{muszen}
>>Q000041 396
13. buru4{muszen}
>>Q000041 397
14. buru4 hur{muszen}
>>Q000041 398
15. buru4 nita{muszen}
>>Q000041 399
16. uga{muszen}
>>Q000041 400
17. uga-numun{muszen}
>>Q000041 401
18. zu2#-pesz2{muszen}
>>Q000041 402
19. [ka]-sukud-ra2{muszen}
>>Q000041 403
20. szu#-lu2{muszen}
>>Q000041 404
21. iri-hul-a{muszen}
>>Q000041 405
22. u3-ku-ku{muszen}
>>Q000041 406
23. [u3]-ku-ku-ba-usz2{muszen}
>>Q000041 407
24. [...] nin#?-|LAGABxX|{muszen}
>>Q000041 408
25. [...]-|LAGABxX|#-masz{muszen}
>>Q000041 409
26. [hu-ri2]-in#{muszen}
>>Q000041 410
27. [nuz hu-ri2]-in#{muszen}
>>Q000041 411
28. [amar hu-ri2]-in#{muszen}
>>Q000041 412
$ rest broken
@column 2
1. |KI.KA.SAL|#{muszen}
>>Q000041 421
2. sipa#{muszen}
>>Q000041 422
3. LU#?-[...]{muszen}
>>Q000041 423
4. ge6#{muszen}
>>Q000041 425
5. sze21#{muszen}
>>Q000041 424
6. x-[...]{muszen}
>>Q000041 425a
7. buru5#{muszen}
>>Q000041 426
8. buru5# hur{muszen}
>>Q000041 427
9. buru5# nita{muszen}
>>Q000041 428
10. buru5# gi-zi{muszen}
>>Q000041 429
11. buru5# kar-kid{muszen}
>>Q000041 430
12. buru5# gu3-du3{muszen}
>>Q000041 431
13. buru5# sim{muszen}
>>Q000041 432
14. buru5# zu2-lum-ma{muszen}
>>Q000041 433
15. buru5# habrud-da{muszen}
>>Q000041 434
16. buru5# edin-na#[{muszen}]
>>Q000041 435
17. buru5# bad-bad#?-[ra2{muszen}]
>>Q000041 437
18. buru5# sig7#-sig7{muszen}
>>Q000041 436
19. te8#{muszen}
>>Q000041 438
20. te8#-uz{muszen}
>>Q000041 439
21. uz#{muszen}
>>Q000041 440
22. uz#-gi4{muszen}
>>Q000041 441
23. uz# babbar{muszen}
>>Q000041 442
24. [uz] kukku5{muszen}
>>Q000041 443
$ rest broken
@surface a2
@column 1
1. ir-kun{muszen}
>>Q000041 453
2. ir-ir{muszen}
>>Q000041 454
3. ir-ir-szita4{muszen}
>>Q000041 455
4. bir5{muszen}
>>Q000041 456
5. x-sim{muszen}
>>Q000041 457
6. gu4#-du7-DIN?{muszen}
>>Q000041 458
7. igi#-gu4-du7{muszen}
>>Q000041 459
8. igi-gesztin-na
>>Q000041 460
9. nig2-gur11-mu-tum2-u3{muszen}
>>Q000041 461
10. ba#-an-tum2[{muszen}]
>>Q000041 462
11. al-ti-ri2-gu7#[{muszen}]
>>Q000041 463
12. {gesz}kiri6#-[x{muszen}]
>>Q000041 464
13. [...]
>>Q000041 465
14. [...]
>>Q000041 466
15. [...]
>>Q000041 467
16. [...]
>>Q000041 468
17. [...]-na-[...]
>>Q000041 469
18. [...]-nu11-[...]
>>Q000041 470
19. [...] ga#-[...]
>>Q000041 471
$ rest broken
@beginning broken
1'.
a#-ra#-ak#{muszen#}
>>Q000041 497
2'.
bil2#-za-za-gu3#-balag#-ga2#-kar-gir5-za-na{muszen}
>>Q000041 498
3'.
nuz# muszen
>>Q000041 499
4'.
amar# muszen
>>Q000041 500
5'.
siki
>>Q000041 501
6'.
siki za-ri2-in
>>Q000041 502
7'.
siki saga
>>Q000041 503
8'.
siki gu2 udu
>>Q000041 504
9'.
siki gu2 bar
>>Q000041 505
10'.
siki bar udu ug5#
>>Q000041 505a
11'.
siki SZID# [...]
>>Q000041 506
12'.
siki igi# [...]
>>Q000041 508
$ rest broken
@surface a3
@column 1
1. [...]-x
>>Q000041 516
2. [...]-ak
>>Q000041 517
3. [siki sza3] sig
>>Q000041 518
4. [... tab]-ba
>>Q000041 519
5. [... nu]-nu
>>Q000041 520
6. [...]-la
>>Q000041 521
7. [...]-la
>>Q000041 522
8. [...]-la
>>Q000041 523
9. [...]-x
10. siki gu# kesz2#?
>>Q000041 524
11. siki gu kesz2# tab#-ba
>>Q000041 525
12. siki dah-hu-[um]
>>Q000041 526
13. siki kur-[ra]
>>Q000041 527
14. siki mar-[tu]
>>Q000041 528
15. siki ki#-uri#
>>Q000041 529
16. siki sa10#-ma#
>>Q000041 531
17. siki ganba#
>>Q000041 532
18. siki SZID?-x
>>Q000041 533
19. x x x
>>Q000041 534
$ rest broken
@column 2
1. tug2# szu DU?-[...]
>>Q000041 548
2. tug2 pa ku5-[ru]
>>Q000041 549
3. tug2 ur3-ur3#-ra#
>>Q000041 549a
4. tug2 bir7#?-[bir7]
>>Q000041 549b
5. tug2 kal#-kal#
>>Q000041 549c
6. tug2 DUN#
>>Q000041 549d
7. tug2 bar-DUN ur3#-ra#
>>Q000041 551
8. tug2 |U2.GIR2| ur3-ra
>>Q000041 552
9. tug2 szukur{+gur8#}-ra
>>Q000041 550
10. tug2 szukur{+gur8}-ra
>>Q000041 550a
11. tug2 bar-si
>>Q000041 598
12. tug2 bar-si gal
>>Q000041 599
13. tug2# bar-si SZID-ma
>>Q000041 601
14. [tug2] bar-si sig
>>Q000041 601a
15. [tug2] nig2#-lam2
>>Q000041 561
16. [tug2] nig2-lam2 husz-a
>>Q000041 562
17. x x x
>>Q000041 563
$ rest broken
@surface a4
@column 1
1. [tug2] mu-[ra]
>>Q000041 572
2. [tug2] mu-dur7-[ra]
>>Q000041 573
3. [tug2] a-[...]
>>Q000041 574
4. [tug2] lu2 guz-za [...]
>>Q000041 575
5. [tug2] lu2-du5-[du5]
>>Q000041 576
6. tug2 im su4-a#
>>Q000041 577
7. tug2 im babbar2-[ra]
>>Q000041 578
8. tug2 guz-[za]
>>Q000041 579
9. tug2 guz-za#-[...]
>>Q000041 580
10. tug2 guz-za-[...]
>>Q000041 581
11. tug2 pala#
>>Q000041 582
12. tug2 pala2#
>>Q000041 583
13. tug2 pala3#
>>Q000041 584
14. tug2 a2-[gu4-hu-um]
>>Q000041 585
15. tug2 ta-[...]
>>Q000041 586
16. tug2 aktum#
>>Q000041 587
17. tug2 aktum# [saga]
>>Q000041 588
$ rest broken
@column 2
1. [tug2 ...] du8#-a
>>Q000041 603
2. [tug2 du8]-a ib2-ba#
>>Q000041 604
3. [tug2]-sagszu# du8!-a
>>Q000041 606
4. [tug2] sagszu
>>Q000041 607
5. [tug2 gu2]-e3
>>Q000041 608
6. [tug2 gu2]-e3 diri
>>Q000041 609
7. [tug2 gu2]-e3# sig7-sig7
>>Q000041 610
8. [tug2 gu2]-e3 gun3-a
>>Q000041 611
9. [tug2 sza3]-ga-du3
>>Q000041 612
10. [tug2 sza3]-ga-du3 gada!
>>Q000041 613
11. [tug2 sza3]-ga-du3 szid?-BU?
>>Q000041 614
12. [...]-ba ru?
>>Q000041 616
13. [an]-ta-dul
>>Q000041 617
14. gada
>>Q000041 618
15. [gada]-mah
>>Q000041 619
16. [gada] dingir-ra
>>Q000041 620
17. [gada] lugal
>>Q000041 621
18. [gada] an-dul3!(SAG)
>>Q000041 622
19. [gada] an-SAG@g dul
>>Q000041 623
20. [gada A]-DU
>>Q000041 624
21. [gada A]-DU# dingir#-ra#
>>Q000041 625
$ rest broken
@surface b1
$ blank space
# with impression for swivel?
@surface b2
$ broken
# with rotation hole?

2017-02-15 20:03:49, entered by englund for englund
&P231266 = BT 19
#atf: use lexical
#link: def A = Q000041 = OB Nippur ur5-ra 4
# BT 19; CM 22 165 Ni P-01
@prism
@face a
@column 1
1. u5{muszen}
>>A Seg.6, 75'
2. u5-bi2{muszen}
>>A Seg.6, 76'
3. e-zi{muszen}
>>A Seg.6, 78'
4. a-za3-gun3{muszen}
>>A Seg.6, 79'
5. mi-sa-az?{muszen}
>>A Seg.6, 80'
6. gambi(|SAL.USZ.DI.KID|){muszen}
>>A Seg.6, 81'
7. dar{muszen}
>>A Seg.6, 82'
8. dar lugal{muszen}
>>A Seg.6, 83'
9. dar zi-zi{muszen}
>>A Seg.6, 84'
10. dar me-luh-ha{muszen}
>>A Seg.6, 85'
11. gan#-gam{muszen}
>>A Seg.6, 86'
12. szag4#-hab2{muszen}
>>A Seg.6, 87'
13. buru4{muszen}
>>A Seg.6, 88'
14. buru4 hur{muszen}
>>A Seg.6, 89'
15. buru4 nita{muszen}
>>A Seg.6, 90'
16. uga{muszen}
>>A Seg.6, 91'
17. uga-numun{muszen}
>>A Seg.6, 92'
18. zu2#-pesz2{muszen}
>>A Seg.6, 93'
19. [ka]-sukud-ra2{muszen}
>>A Seg.6, 94'
20. szu#-lu2{muszen}
>>A Seg.6, 95'
21. iri-hul-a{muszen}
>>A Seg.6, 96'
22. u3-ku-ku{muszen}
>>A Seg.6, 97'
23. [u3]-ku-ku-ba-usz2{muszen}
>>A Seg.6, 98'
24. [...] nin?#-|LAGABxX|{muszen}
>>A Seg.6, 99'
25. [...]-|LAGAB#xX|-masz{muszen}
>>A Seg.6, 100'
26. [hu-ri2]-in#{muszen}
>>A Seg.6, 101'
27. [nuz hu-ri2]-in#{muszen}
>>A Seg.6, 102'
28. [amar hu-ri2]-in#{muszen}
>>A Seg.6, 103'
@column 2
1. |KI#.[KA].SAL#|{muszen}
>>A Seg.6, 112'
2. sipa#{muszen}
>>A Seg.6, 113'
3. LU?#-[...]{muszen}
>>A Seg.6, 114'
4. gi6#{muszen}
>>A Seg.6, 116'
5. sze21#{muszen}
>>A Seg.6, 115'
6. x#-[...]{muszen}
>>A Seg.6, 116a'
7. buru5#{muszen}
>>A Seg.6, 117'
8. buru5# hur{muszen}
>>A Seg.6, 118'
9. buru5# nita{muszen}
>>A Seg.6, 119'
10. buru5# gi-zi{muszen}
>>A Seg.6, 120'
11. buru5# kar-kid{muszen}
>>A Seg.6, 121'
12. buru5# gu3-du3{muszen}
>>A Seg.6, 122'
13. buru5# sim{muszen}
>>A Seg.6, 123'
14. buru5# zu2-lum-ma{muszen}
>>A Seg.6, 124'
15. buru5# habruda-da{muszen}
>>A Seg.6, 125'
16. buru5# edin-na#[{muszen}]
>>A Seg.6, 126'
17. buru5# BAD-BAD?#-[ba{muszen}]
>>A Seg.6, 128'
18. buru5# sig7#-sig7{muszen}
>>A Seg.6, 127'
19. te8#{muszen}
>>A Seg.6, 129'
20. te8#-uz{muszen}
>>A Seg.6, 130'
21. uz#{muszen}
>>A Seg.6, 131'
22. uz#-gi4{muszen}
>>A Seg.6, 132'
23. uz#-babbar{muszen}
>>A Seg.6, 133'
24. [uz]-kukku5{muszen}
>>A Seg.6, 134'
@face b
@column 1
1. ir-kun{muszen}
>>A Seg.6, 144'
2. ir-ir{muszen}
>>A Seg.6, 145'
3. ir-ir-szita4{muszen}
>>A Seg.6, 146'
4. bir5{muszen}
>>A Seg.6, 147'
5. x-sim{muszen}
>>A Seg.6, 148'
6. gu4#-du7-DIN?{muszen}
>>A Seg.6, 149'
7. igi#-gu4-du7{muszen}
>>A Seg.6, 150'
8. igi-gesztin-na
>>A Seg.6, 151'
9. nig2-gur11-mu-tum2-u3{muszen}
>>A Seg.6, 152'
10. ba#-an-tum2[{muszen}]
>>A Seg.6, 153'
11. al-ti-ri2-gu7#[{muszen}]
>>A Seg.6, 154'
12. {gesz}kiri6#-[x{muszen}]
>>A Seg.6, 155'
$ 4 lines missing
17. [...]-na-[...]
>>A Seg.6, 160'
18. [...]-nu11-[...]
>>A Seg.6, 161'
19. [...] ga#-[...]
>>A Seg.6, 162'
@column 2
$ 11 lines missing
12. a#-ra#-ak#{muszen#}
>>A Seg.6, 188'
13. bil2#-za-za-gu3#-balag#-ga2#-kar-gir5-za-na{muszen}
>>A Seg.6, 189'
14. nuz# muszen
>>A Seg.6, 190'
15. amar# muszen
>>A Seg.6, 191'
16. siki
>>A Seg.6, 192'
17. siki za-ri2-in
>>A Seg.6, 193'
18. siki sag10
>>A Seg.6, 194'
19. siki gu2 udu
>>A Seg.6, 195'
20. siki gu2 bar
>>A Seg.6, 196'
21. siki bar udu ug5#
>>A Seg.6, 197'
22. siki SZID# [...]
>>A Seg.6, 198'
23. siki igi#-[...]
>>A Seg.6, 199'
@face c
@column 1
$ 1 line traces
2. [...]-ak
>>A Seg.6, 209'
3. [siki szag4] sig
>>A Seg.6, 210'
4. [... tab]-ba
>>A Seg.6, 211'
5. [... nu]-nu
>>A Seg.6, 212'
6. [...]-la
>>A Seg.6, 213'
7. [...]-la
>>A Seg.6, 214'
8. [...]-la
>>A Seg.6, 215'
9. [...]-x#
10. siki gu# kesz2#?
>>A Seg.6, 216'
11. siki gu kesz2# tab#-ba
>>A Seg.6, 217'
12. siki dah-hu-[um]
>>A Seg.6, 218'
13. siki-kur-[ra]
>>A Seg.6, 219'
14. siki mar-[tu]
>>A Seg.6, 220'
15. siki ki#-uri#
>>A Seg.6, 221'
16. siki sa10#-ma#
>>A Seg.6, 223'
17. siki |KI.LAM|#
>>A Seg.6, 224'
18. siki SZID?-x#
>>A Seg.6, 225'
$ 1 line traces
@column 2
1. tug2# ba#-rim4-[ma]
>>A Seg.6, 240'
2. tug2 pa-ku5-[ra2]
>>A Seg.6, 241'
3. tug2 ur3-ur3#-ra#
>>A Seg.6, 242'
4. tug2 x#
>>A Seg.6, 243'
5. tug2 GA2?-x#
>>A Seg.6, 244'
6. tug2 DUN#
>>A Seg.6, 245'
7. tug2 bar-DUN ur3#-ra#
>>A Seg.6, 246'
8. tug2 |U2.GIR2| ur3-ra
>>A Seg.6, 247'
9. tug2 szukur(|IGI.KAK|){gur8#}-ra
>>A Seg.6, 248'
10. tug2 szukur(|IGI.KAK|){gur8}-ra
>>A Seg.6, 249'
11. tug2 bar-si
>>A Seg.6, 250'
12. tug2 bar-si gal
>>A Seg.6, 251'
13. tug2# bar-si SZID-ma
>>A Seg.6, 252'
14. [tug2] bar-si sig
>>A Seg.6, 253'
15. [tug2] nig2#-lam2
>>A Seg.6, 254'
16. [tug2] nig2-lam2 husz-a
>>A Seg.6, 255'
$ 1 line traces
@face d
@column 1
1. [tug2] mu-[ra]
>>A Seg.6, 267'
2. [tug2] mu-dur7-[ra]
>>A Seg.6, 268'
3. [tug2] a-[naga]
>>A Seg.6, 269'
4. [tug2] gaz?-za-[...]
>>A Seg.6, 270'
5. [tug2] lu2-tun3-[tun3]
>>A Seg.6, 271'
6. tug2 im su4-a#
>>A Seg.6, 272'
7. tug2 im babbar2-[ra]
>>A Seg.6, 273'
8. tug2 guz-[za]
>>A Seg.6, 274'
9. tug2 guz-za#-[...]
>>A Seg.6, 275'
10. tug2 guz-za-[...]
>>A Seg.6, 276'
11. tug2 pala(|NAM.[LUGAL]|)
>>A Seg.6, 277'
12. tug2 pala2(|NAM.EN#|)
>>A Seg.6, 278'
13. tug2 pala3(|NAM.[(SAL.TUG2)]|)
>>A Seg.6, 279'
14. tug2 a2-[gu4-hu-um]
>>A Seg.6, 280'
15. tug2 ta-[...]
>>A Seg.6, 281'
16. tug2 aktum(|A#.[SU]|)#
>>A Seg.6, 282'
17. tug2 aktum(|A.[SU]|)# [sag10]
>>A Seg.6, 283'
@column 2
1. [tug2 ...] du8#-a
>>A Seg.6, 298'
2. [tug2 du8]-a ib2-ba#
>>A Seg.6, 299'
3. [tug2]-sagszu# du8!-a
>>A Seg.6, 301'
4. [tug2] sagszu
>>A Seg.6, 302'
5. [tug2 gu2] e3
>>A Seg.6, 303'
6. [tug2 gu2] e3(|[UD].DU#|)# sa5
>>A Seg.6, 304'
7. [tug2 gu2] e3(|[UD].DU#|)# sig7-sig7
>>A Seg.6, 305'
8. [tug2 gu2] e3 gun3-a
>>A Seg.6, 306'
9. [tug2 szag4]-ga-du3
>>A Seg.6, 307'
10. [tug2 szag4]-ga-du3 gada!
>>A Seg.6, 308'
11. [tug2 szag4]-ga-du3 szid?-BU?
>>A Seg.6, 310'
12. [...]-ba ru?
>>A Seg.6, 311'
13. [an]-ta-dul
>>A Seg.6, 312'
14. gada
>>A Seg.6, 313'
15. [gada]-mah
>>A Seg.6, 314'
16. [gada] dingir-ra
>>A Seg.6, 315'
17. [gada] lugal
>>A Seg.6, 316'
18. [gada] an-dul3!(SAG)
>>A Seg.6, 317'
19. [gada] an-SAG@g dul
>>A Seg.6, 318'
20. [gada A]-DU
>>A Seg.6, 319'
21. [gada A]-DU# dingir#-ra#
>>A Seg.6, 320'

2008-05-26 04:05:36, entered by englund for englund
&P231266 = BT 19
#atf: use lexical
#link: def A = Q000041 = OB Nippur ur5-ra 4
# BT 19; CM 22 165 Ni P-01
@prism
@face a
@column 1
1. u5{muszen}
>>A Seg.6, 75'
2. u5-bi2{muszen}
>>A Seg.6, 76'
3. e-zi{muszen}
>>A Seg.6, 78'
4. a-za3-gun3{muszen}
>>A Seg.6, 79'
5. mi-sa-az?{muszen}
>>A Seg.6, 80'
6. gambi(|SAL.USZ.DI.KID|){muszen}
>>A Seg.6, 81'
7. dar{muszen}
>>A Seg.6, 82'
8. dar lugal{muszen}
>>A Seg.6, 83'
9. dar zi-zi{muszen}
>>A Seg.6, 84'
10. dar me-luh-ha{muszen}
>>A Seg.6, 85'
11. gan#-gam{muszen}
>>A Seg.6, 86'
12. szag4#-hab2{muszen}
>>A Seg.6, 87'
13. buru4{muszen}
>>A Seg.6, 88'
14. buru4 hur{muszen}
>>A Seg.6, 89'
15. buru4 nita{muszen}
>>A Seg.6, 90'
16. uga{muszen}
>>A Seg.6, 91'
17. uga-numun{muszen}
>>A Seg.6, 92'
18. zu2#-pesz2{muszen}
>>A Seg.6, 93'
19. [ka]-sukud-ra2{muszen}
>>A Seg.6, 94'
20. szu#-lu2{muszen}
>>A Seg.6, 95'
21. iri-hul-a{muszen}
>>A Seg.6, 96'
22. u3-ku-ku{muszen}
>>A Seg.6, 97'
23. [u3]-ku-ku-ba-usz2{muszen}
>>A Seg.6, 98'
24. [...] nin?#-|LAGABxX|{muszen}
>>A Seg.6, 99'
25. [...]-|LAGAB#xX|-masz{muszen}
>>A Seg.6, 100'
26. [hu-ri2]-in#{muszen}
>>A Seg.6, 101'
27. [nuz hu-ri2]-in#{muszen}
>>A Seg.6, 102'
28. [amar hu-ri2]-in#{muszen}
>>A Seg.6, 103'
@column 2
1. |KI#.[KA].SAL#|{muszen}
>>A Seg.6, 112'
2. sipa#{muszen}
>>A Seg.6, 113'
3. LU?#-[...]{muszen}
>>A Seg.6, 114'
4. gi6#{muszen}
>>A Seg.6, 116'
5. sze21#{muszen}
>>A Seg.6, 115'
6. x#-[...]{muszen}
>>A Seg.6, 116a'
7. buru5#{muszen}
>>A Seg.6, 117'
8. buru5# hur{muszen}
>>A Seg.6, 118'
9. buru5# nita{muszen}
>>A Seg.6, 119'
10. buru5# gi-zi{muszen}
>>A Seg.6, 120'
11. buru5# kar-kid{muszen}
>>A Seg.6, 121'
12. buru5# gu3-du3{muszen}
>>A Seg.6, 122'
13. buru5# sim{muszen}
>>A Seg.6, 123'
14. buru5# zu2-lum-ma{muszen}
>>A Seg.6, 124'
15. buru5# habruda-da{muszen}
>>A Seg.6, 125'
16. buru5# edin-na#[{muszen}]
>>A Seg.6, 126'
17. buru5# BAD-BAD?#-[ba{muszen}]
>>A Seg.6, 128'
18. buru5# sig7#-sig7{muszen}
>>A Seg.6, 127'
19. te8#{muszen}
>>A Seg.6, 129'
20. te8#-uz{muszen}
>>A Seg.6, 130'
21. uz#{muszen}
>>A Seg.6, 131'
22. uz#-gi4{muszen}
>>A Seg.6, 132'
23. uz#-babbar{muszen}
>>A Seg.6, 133'
24. [uz]-kukku5{muszen}
>>A Seg.6, 134'
@face b
@column 1
1. ir-kun{muszen}
>>A Seg.6, 144'
2. ir-ir{muszen}
>>A Seg.6, 145'
3. ir-ir-szita4{muszen}
>>A Seg.6, 146'
4. bir5{muszen}
>>A Seg.6, 147'
5. x-sim{muszen}
>>A Seg.6, 148'
6. gu4#-du7-DIN?{muszen}
>>A Seg.6, 149'
7. igi#-gu4-du7{muszen}
>>A Seg.6, 150'
8. igi-gesztin-na
>>A Seg.6, 151'
9. nig2-gur11-mu-tum2-u3{muszen}
>>A Seg.6, 152'
10. ba#-an-tum2[{muszen}]
>>A Seg.6, 153'
11. al-ti-ri2-gu7#[{muszen}]
>>A Seg.6, 154'
12. {gesz}kiri6#-[x{muszen}]
>>A Seg.6, 155'
$ 4 lines missing
17. [...]-na-[...]
>>A Seg.6, 160'
18. [...]-nu11-[...]
>>A Seg.6, 161'
19. [...] ga#-[...]
>>A Seg.6, 162'
@column 2
$ 11 lines missing
12. a#-ra#-ak#{muszen#}
>>A Seg.6, 188'
13. bil2#-za-za-gu3#-balag#-ga2#-kar-gir5-za-na{muszen}
>>A Seg.6, 189'
14. nuz# muszen
>>A Seg.6, 190'
15. amar# muszen
>>A Seg.6, 191'
16. siki
>>A Seg.6, 192'
17. siki za-ri2-in
>>A Seg.6, 193'
18. siki sag10
>>A Seg.6, 194'
19. siki gu2 udu
>>A Seg.6, 195'
20. siki gu2 bar
>>A Seg.6, 196'
21. siki bar udu ug5#
>>A Seg.6, 197'
22. siki SZID# [...]
>>A Seg.6, 198'
23. siki igi#-[...]
>>A Seg.6, 199'
@face c
@column 1
$ 1 line traces
2. [...]-ak
>>A Seg.6, 209'
3. [siki szag4] sig
>>A Seg.6, 210'
4. [... tab]-ba
>>A Seg.6, 211'
5. [... nu]-nu
>>A Seg.6, 212'
6. [...]-la
>>A Seg.6, 213'
7. [...]-la
>>A Seg.6, 214'
8. [...]-la
>>A Seg.6, 215'
9. [...]-x#
10. siki gu# kesz2#?
>>A Seg.6, 216'
11. siki gu kesz2# tab#-ba
>>A Seg.6, 217'
12. siki dah-hu-[um]
>>A Seg.6, 218'
13. siki kur-[ra]
>>A Seg.6, 219'
14. siki mar-[tu]
>>A Seg.6, 220'
15. siki ki#-uri#
>>A Seg.6, 221'
16. siki sa10#-ma#
>>A Seg.6, 223'
17. siki |KI.LAM|#
>>A Seg.6, 224'
18. siki SZID?-x#
>>A Seg.6, 225'
$ 1 line traces
@column 2
1. tug2# ba#-rim4-[ma]
>>A Seg.6, 240'
2. tug2 pa-ku5-[ra2]
>>A Seg.6, 241'
3. tug2 ur3-ur3#-ra#
>>A Seg.6, 242'
4. tug2 x#
>>A Seg.6, 243'
5. tug2 GA2?-x#
>>A Seg.6, 244'
6. tug2 DUN#
>>A Seg.6, 245'
7. tug2 bar-DUN ur3#-ra#
>>A Seg.6, 246'
8. tug2 |U2.GIR2| ur3-ra
>>A Seg.6, 247'
9. tug2 szukur(|IGI.KAK|){gur8#}-ra
>>A Seg.6, 248'
10. tug2 szukur(|IGI.KAK|){gur8}-ra
>>A Seg.6, 249'
11. tug2 bar-si
>>A Seg.6, 250'
12. tug2 bar-si gal
>>A Seg.6, 251'
13. tug2# bar-si SZID-ma
>>A Seg.6, 252'
14. [tug2] bar-si sig
>>A Seg.6, 253'
15. [tug2] nig2#-lam2
>>A Seg.6, 254'
16. [tug2] nig2-lam2 husz-a
>>A Seg.6, 255'
$ 1 line traces
@face d
@column 1
1. [tug2] mu-[ra]
>>A Seg.6, 267'
2. [tug2] mu-dur7-[ra]
>>A Seg.6, 268'
3. [tug2] a-[naga]
>>A Seg.6, 269'
4. [tug2] gaz?-za-[...]
>>A Seg.6, 270'
5. [tug2] lu2-tun3-[tun3]
>>A Seg.6, 271'
6. tug2 im su4-a#
>>A Seg.6, 272'
7. tug2 im babbar2-[ra]
>>A Seg.6, 273'
8. tug2 guz-[za]
>>A Seg.6, 274'
9. tug2 guz-za#-[...]
>>A Seg.6, 275'
10. tug2 guz-za-[...]
>>A Seg.6, 276'
11. tug2 pala(|NAM.[LUGAL]|)
>>A Seg.6, 277'
12. tug2 pala2(|NAM.EN#|)
>>A Seg.6, 278'
13. tug2 pala3(|NAM.[(SAL.TUG2)]|)
>>A Seg.6, 279'
14. tug2 a2-[gu4-hu-um]
>>A Seg.6, 280'
15. tug2 ta-[...]
>>A Seg.6, 281'
16. tug2 aktum(|A#.[SU]|)#
>>A Seg.6, 282'
17. tug2 aktum(|A.[SU]|)# [sag10]
>>A Seg.6, 283'
@column 2
1. [tug2 ...] du8#-a
>>A Seg.6, 298'
2. [tug2 du8]-a ib2-ba#
>>A Seg.6, 299'
3. [tug2]-sagszu# du8!-a
>>A Seg.6, 301'
4. [tug2] sagszu
>>A Seg.6, 302'
5. [tug2 gu2] e3
>>A Seg.6, 303'
6. [tug2 gu2] e3(|[UD].DU#|)# sa5
>>A Seg.6, 304'
7. [tug2 gu2] e3(|[UD].DU#|)# sig7-sig7
>>A Seg.6, 305'
8. [tug2 gu2] e3 gun3-a
>>A Seg.6, 306'
9. [tug2 szag4]-ga-du3
>>A Seg.6, 307'
10. [tug2 szag4]-ga-du3 gada!
>>A Seg.6, 308'
11. [tug2 szag4]-ga-du3 szid?-BU?
>>A Seg.6, 310'
12. [...]-ba ru?
>>A Seg.6, 311'
13. [an]-ta-dul
>>A Seg.6, 312'
14. gada
>>A Seg.6, 313'
15. [gada]-mah
>>A Seg.6, 314'
16. [gada] dingir-ra
>>A Seg.6, 315'
17. [gada] lugal
>>A Seg.6, 316'
18. [gada] an-dul3!(SAG)
>>A Seg.6, 317'
19. [gada] an-SAG@g dul
>>A Seg.6, 318'
20. [gada A]-DU
>>A Seg.6, 319'
21. [gada A]-DU# dingir#-ra#
>>A Seg.6, 320'