2018-10-19 18:19:41, entered by page-perron for page-perron
&P242176 = MEE 03, 043 + frags.
#atf: qeb
@tablet
@obverse
@column 1
1a. lugal-men-nun
>>Q000010 001
1b. ak-UD
>>Q000010 002
1c. ensi2
>>Q000010 003
2a. ar-rum2
>>Q000010 004
2b. umbisag
>>Q000010 005
3a. im-tum
>>Q000010 006
3b. sa12-du5
>>Q000010 007
4a. nir-gal2
>>Q000010 008
4b. dub-sar
>>Q000010 009
5a. lugal-ka-nir
>>Q000010 010
5b. szagina
>>Q000010 011
6a. uszum-gal-gal
>>Q000010 012
# lone extant entry
6b. gu4-usz
>>Q000010 013
# lone extant entry
7a. ur-{d}isztaran
>>Q000010 014
7b. sal-UN
>>Q000010 015
8a. mes-an-ne2
>>Q000010 016
8b. gal-sukkal
>>Q000010 017
@column 2
1a. ASZ u3 [...]
>>Q000010 018
1b. gul [...]
>>Q000010 019
2a. sal-erim-kalam
>>Q000010 020
2b. kingal gin2{uruda}
>>Q000010 021
3a. ur-{d}en-lil2
>>Q000010 022
3b. nimgir
>>Q000010 023
4a. la-la
>>Q000010 024
4b. nimgir:gal
>>Q000010 025
5a. sal-erim-kalam
>>Q000010 026
5b. nig2-gu-GAR
>>Q000010 027
6a. gu-sze
>>Q000010 028
6b. szusz3
>>Q000010 029
6c. zimbir{ki}
>>Q000010 030
7a. lugal-szu-du7
>>Q000010 031
7b. szu du7 szitim
>>Q000010 032
8a. uszum-edin
>>Q000010 033
8b. szagiax(|SILA3.SZU.GABA|)#
>>Q000010 034
9a. a-za-bu3
>>Q000010 035
9b. kinda
>>Q000010 036
10a. a-gesztin
>>Q000010 037
10b. szusz3 kinda
>>Q000010 038
11a. a-ul4
>>Q000010 039
11b. susz3 GAN
>>Q000010 040
@column 3
1a. pap-kur-gal
>>Q000010 041
1b. kuruszda
>>Q000010 042
2a. an-ki
>>Q000010 043
2b. UR
>>Q000010 044
3a. ama-{d}asz8-gi4
>>Q000010 045
3b. gal5:la
>>Q000010 046
4a. e2-nu-ni
>>Q000010 047
4b. nar
>>Q000010 048
5a. ga-ri-ri
>>Q000010 049
5b. nu-banda3 gurusz-gurusz
>>Q000010 050
6a. ban-masz-kalam
>>Q000010 051
6b. ensi2 banda3
>>Q000010 052
7a. ur-sag-gar3
>>Q000010 053
7b. gesz-ti-HI
>>Q000010 054
8a. a-ul4-gal
>>Q000010 055
8b. dumu-zi
>>Q000010 056
9a. UD-UN
>>Q000010 057
9b. kaskal erim2
>>Q000010 058
10a. i-su-bala
>>Q000010 059
10b. kinda
>>Q000010 060
11. gesztin-a:ki
>>Q000010 061
12. ku5-da sza3
>>Q000010 062
13. uszum-a-nun-nun
>>Q000010 063
14. ukkin iri bar
>>Q000010 064
@column 4
1a. iri-HI
>>Q000010 065
1b. ak-szu-ak
>>Q000010 066
2a. gu2#-tum
>>Q000010 067
2b. gu2#-a#
>>Q000010 068
3a. KISZ-ki-gal
>>Q000010 069
3b. |masz.GU2.GAR3|-a
>>Q000010 070
4a. ar-ni-ba
>>Q000010 071
4b. santana
>>Q000010 072
5a. esz22-gi-me-ru
>>Q000010 073
5b. umbisag [muhaldim]
>>Q000010 074
6a. kisz-ur-sag
>>Q000010 075
6b. lu2 esz2
>>Q000010 076
7a. PAN-masz-UN
>>Q000010 077
7b. zu5:a
>>Q000010 078
8a. SIGx(LAK647)
>>Q000010 079
8b. sag se3
>>Q000010 080
9a. PAN-masz-UN
>>Q000010 081
9b. lu2 kunga
>>Q000010 082
10a. e2-nu-si
>>Q000010 083
10b. subir{ki}
>>Q000010 084
11a. mes-pa-e3
>>Q000010 085
11b. isin2
>>Q000010 086
12a. mi-nu
>>Q000010 087
12b. ba-da-ar
>>Q000010 088
@column 5
1a. e2-na
>>Q000010 089
1b. IGI-USZ
>>Q000010 090
2a. ur-{d}za-ba4-ba4
>>Q000010 091
2b. adab{ki}
>>Q000010 092
3a. uszum-edin
>>Q000010 093
3b. ninda du8-du8
>>Q000010 094
4a. [...]
>>Q000010 095
4b. [...]
>>Q000010 096
5a. [...]
>>Q000010 097
5b. [...]
>>Q000010 098
6a. [...] x
>>Q000010 099
6b. [...] x
>>Q000010 100
7a. il-SIGx(LAK647)
>>Q000010 101
7b. szu ku5
>>Q000010 102
8a. ba-na
>>Q000010 103
8b. za3 usz
>>Q000010 104
9a. ba-na
>>Q000010 105
9b. ma2-lah4
>>Q000010 106
10a. im-tum
>>Q000010 107
10b. kingal
>>Q000010 108
11a. lugal-du10
>>Q000010 109
11b. dara3 masz-da3
>>Q000010 111
12a. ur-{d}|URUx(TU&TU)|
>>Q000010 112
12b. bur-gul
>>Q000010 113
@column 6
1a. URI-A
>>Q000010 114
1b. lu2 gesztin
>>Q000010 115
2a. utu-e3
>>Q000010 116
2b. muhaldim
>>Q000010 117
3a. du-{d}ma
>>Q000010 118
3b. ki gul-gul
>>Q000010 119
4a. a-lum
>>Q000010 120
4b. lu2 usan3
>>Q000010 121
5a. an-ki
>>Q000010 122
5b. PAP-GAR
>>Q000010 123
6a. i-ti-lum
>>Q000010 124
6b. e2-PAP-ur-sag-nun
>>Q000010 125
7a. zi-gi
>>Q000010 126
7b. {gesz}gi-gi
>>Q000010 127
8a. ur-pa-ba4-a-si
>>Q000010 128
8b. lu2# isz-kar{ki}
>>Q000010 129
9a. da#-tum#
>>Q000010 130
9b. lu2#-kasz4#-kasz4#
>>Q000010 131
10a. ba-zi
>>Q000010 132
10b. bad3{ki}
>>Q000010 133
11a. ba-lu-lu
>>Q000010 134
11b. ARAD2-ARAD2
>>Q000010 135
@column 7
1a. gu4-am-UN
>>Q000010 136
1b. szusz3 GAN2 esz2
>>Q000010 137
2a. mes-sar
>>Q000010 138
2b. gal:sukkal [x]
>>Q000010 139
3. [...]
>>Q000010 140
4a. NE@s-an-du10
>>Q000010 141
4b. e-gi4-maszkim
>>Q000010 142
5a. u3-sar
>>Q000010 143
5b. u2 gal-gal
>>Q000010 144
6a. SZITA-u2
>>Q000010 145
6b. PA-PA
>>Q000010 146
7a. ib-la
>>Q000010 147
7b. umbisag eresz
>>Q000010 148
8a. nin-UN-du10
>>Q000010 149
8b. dub-sar eresz
>>Q000010 150
9a. x TU
>>Q000010 151
9b. [...]
>>Q000010 152
10a. mi-na-num2
>>Q000010 153
10b. dub-sar GAN2-GAN2 esz2
>>Q000010 154
@column 8
1a. asz-dar-bala
>>Q000010 155
1b. szusz3 e2-{d}utu
>>Q000010 156
2a. igi-lum-lum
>>Q000010 157
2b. lu2-sag
>>Q000010 158
3a. ur-sag
>>Q000010 159
3b. gal:simug
>>Q000010 160
# error of anticipation vs. A-S version
4a. an-da
>>Q000010 161
4b. gal:simug
>>Q000010 162
5a. me-nu-gi
>>Q000010 163
5b. gal:aszgab
>>Q000010 164
6a. amar-AN
>>Q000010 165
6b. lu2-lu2 su
>>Q000010 166
7a. a-na-SAR
>>Q000010 167
7b. szu-i
>>Q000010 168
8a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
>>Q000010 169
8b. agrig
>>Q000010 170
9a. unken-du10
>>Q000010 171
9b. dub-sar e2-sagx(LAK384)
>>Q000010 172
10a. a-lum
>>Q000010 173
10b. simug
>>Q000010 174
11. [...] gesz-GA
>>Q000010 175
12a. lugal-du10
>>Q000010 176
12b. esz8:ga
>>Q000010 177
@column 9
1a. an-|TU&TU|
>>Q000010 178
1b. lu2 dub
>>Q000010 179
2a. [...]
>>Q000010 180
2b. [...]
>>Q000010 181
3a. [...]
>>Q000010 182
3b. [...]
>>Q000010 183
4a. [...]
>>Q000010 184
4b. [...]
>>Q000010 185
5a. [...]
>>Q000010 186
6a. ur-sag-gar3
>>Q000010 187
6b. nu-banda3 sukkal
>>Q000010 188
7a. im-mar
>>Q000010 189
7b. e2-bur-gul
>>Q000010 190
8a. sag?-[...]-da?
>>Q000010 191
8b. |(GA2xEN).NUN|# adx(|LAGABxU|)
>>Q000010 192
9a. a-za#-bu3?
>>Q000010 193
9b. sikil#-sikil
>>Q000010 194
10a. bil2#-an-du10
>>Q000010 195
10b. [...] DUR2
>>Q000010 196
11a. gal-zu
>>Q000010 197
11b. |KAxA|
>>Q000010 198
@reverse
@column 1
1a. a-ul4-gal
>>Q000010 199
1b. HUL2
>>Q000010 200
2a. il-SIGx(LAK647)
>>Q000010 201
2b. zi-gi-nu
>>Q000010 202
3a. ki-ga-szum2
>>Q000010 203
3b. dara3 masz-da3
>>Q000010 204
4a. BI-tim
>>Q000010 205
4b. MUSZ3-tim
>>Q000010 206
5a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
>>Q000010 207
5b. lu2 usan3
>>Q000010 208
6a. mes-an-tum2
>>Q000010 209
6b. balag:gal
>>Q000010 210
7a. amar-mah
>>Q000010 211
7b. amar-i-gi
>>Q000010 212
8a. amar-e2-ki
>>Q000010 212
8b. gesz-ur2
>>Q000010 213
9a. TI-|HIxASZ2|
>>Q000010 214
9b. bu-bu? gir2
>>Q000010 215
@column 2
1a. amar-{d}asz8-gi4
>>Q000010 220
1b. |PAP.PAP|
>>Q000010 221
2a. ib-la
>>Q000010 222
2b. szud3
>>Q000010 223
3a. a-du10
>>Q000010 224
3b. ba-za
>>Q000010 225
4a. e2-ki-ba4
>>Q000010 227
4b. u3-za-lum
>>Q000010 228
5a. SIGx(LAK647)
>>Q000010 229
5b. e2-da-ra
>>Q000010 230
6a. an-zu-me-ru
>>Q000010 231
6b. sa12-du5
>>Q000010 232
6c. dug
>>Q000010 233
7a. ba-za
>>Q000010 234
#ba-za "lame"
7b. szusz3 ARAD2-ARAD2
>>Q000010 235
8a. [...]
>>Q000010 236
8b. [...]
>>Q000010 237
9a. zi-zi
>>Q000010 238
9b. gal:e2 mah2
>>Q000010 239
10a. bara2-ki-ba4
>>Q000010 240
10b. MI-DU-IM
>>Q000010 241
11a. UD-kalam
>>Q000010 242
11b. kaskal erim2
>>Q000010 243
12a. im4-lik-il
>>Q000010 244
12b. kuruszda
>>Q000010 245
@column 3
1a. [...]-bu3
>>Q000010 246
1b. |KAxA|
>>Q000010 247
2. SI HU x x
>>Q000010 247
3a. IL2-e
>>Q000010 248
3b. e2-sag asz
>>Q000010 249
4a. i-ti
>>Q000010 250
4b. e2 ma-nu gal
>>Q000010 251
5a. a-hu-ni
>>Q000010 252
5b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) eresz
>>Q000010 253
6a. abba2
>>Q000010 254
6b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) u2 gal-gal
>>Q000010 255
7a. su-ma-me-ru
>>Q000010 256
7b. ma2-dam
>>Q000010 257
8a. A-x-[...]
>>Q000010 258
8b. bad3 [...]
>>Q000010 259
9a. a-pesz
>>Q000010 260
9b. szusz3
>>Q000010 261
10a. en-szu-du7
>>Q000010 262
10b. kuruszda
>>Q000010 263
11a. PAN-masz-UN
>>Q000010 264
11b. sze udu
>>Q000010 265
12a. ur-sag-pa-e3
>>Q000010 266
12b. engar
>>Q000010 267
13a. me-tag
>>Q000010 268
13b. |GA2xGI4|-|GA2xGI4|
>>Q000010 269
@column 4
1a. lugal-dumu-zi
>>Q000010 270
1b. a nimgir
>>Q000010 271
2a. pap-en-du10
>>Q000010 272
2b. lu2-maszkim
>>Q000010 273
3a. me-masz2
>>Q000010 274
3b. masz-masz
>>Q000010 275
4a. masz-pa-e3
>>Q000010 276
4b. bu3-ti-ir
>>Q000010 277
5a. a-pesz
>>Q000010 278
5b. e2 gibil
>>Q000010 279
6a. ur-hi-li5
>>Q000010 280
6b. ganunx(|(GA2xEN).NUN|) munu4-munu4
>>Q000010 281
7a. lugal-mi-am
>>Q000010 282
7b. ma2-gur8
>>Q000010 283
8a. AN-du10-ge
>>Q000010 284
8b. masz-sikil
>>Q000010 285
9a. aka
>>Q000010 286
9b. a-szu12-ka2
>>Q000010 287
10a. kisz-ur-sag
>>Q000010 288
10b. TAK4-sag
>>Q000010 289
10c. ka2-ka2
>>Q000010 290
11a. kisz-sig
>>Q000010 291
11b. na-x
>>Q000010 292
@column 5
1a. hur-sag-an-da
>>Q000010 293
1b. gu2 la2
>>Q000010 294

2018-06-22 05:59:27, entered by page-perron for page-perron
&P242176 = MEE 03, 043 + frags.
#atf: qeb
@tablet
@obverse
@columnn 1
1a. lugal-men-nun
>>Q000010 001
1b. ak-UD
>>Q000010 002
1c. ensi2
>>Q000010 003
2a. ar-rum2
>>Q000010 004
2b. umbisag
>>Q000010 005
3a. im-tum
>>Q000010 006
3b. sa12-du5
>>Q000010 007
4a. nir-gal2
>>Q000010 008
4b. dub-sar
>>Q000010 009
5a. lugal-ka-nir
>>Q000010 010
5b. szagina
>>Q000010 011
6a. uszum-gal-gal
>>Q000010 012
# lone extant entry
6b. gu4-usz
>>Q000010 013
# lone extant entry
7a. ur-{d}isztaran
>>Q000010 014
7b. sal-UN
>>Q000010 015
8a. mes-an-ne2
>>Q000010 016
8b. gal-sukkal
>>Q000010 017
@columnn 2
1a. ASZ u3 [...]
>>Q000010 018
1b. gul [...]
>>Q000010 019
2a. sal-erim-kalam
>>Q000010 020
2b. kingal gin2{uruda}
>>Q000010 021
3a. ur-{d}en-lil2
>>Q000010 022
3b. nimgir
>>Q000010 023
4a. la-la
>>Q000010 024
4b. nimgir:gal
>>Q000010 025
5a. sal-erim-kalam
>>Q000010 026
5b. nig2-gu-GAR
>>Q000010 027
6a. gu-sze
>>Q000010 028
6b. szusz3
>>Q000010 029
6c. zimbir{ki}
>>Q000010 030
7a. lugal-szu-du7
>>Q000010 031
7b. szu du7 szitim
>>Q000010 032
8a. uszum-edin
>>Q000010 033
8b. szagiax(|SILA3.SZU.GABA|)#
>>Q000010 034
9a. a-za-bu3
>>Q000010 035
9b. kinda
>>Q000010 036
10a. a-gesztin
>>Q000010 037
10b. szusz3 kinda
>>Q000010 038
11a. a-ul4
>>Q000010 039
11b. susz3 GAN
>>Q000010 040
@columnn 3
1a. pap-kur-gal
>>Q000010 041
1b. kuruszda
>>Q000010 042
2a. an-ki
>>Q000010 043
2b. UR
>>Q000010 044
3a. ama-{d}asz8-gi4
>>Q000010 045
3b. gal5:la
>>Q000010 046
4a. e2-nu-ni
>>Q000010 047
4b. nar
>>Q000010 048
5a. ga-ri-ri
>>Q000010 049
5b. nu-banda3 gurusz-gurusz
>>Q000010 050
6a. ban-masz-kalam
>>Q000010 051
6b. ensi2 banda3
>>Q000010 052
7a. ur-sag-gar3
>>Q000010 053
7b. gesz-ti-HI
>>Q000010 054
8a. a-ul4-gal
>>Q000010 055
8b. dumu-zi
>>Q000010 056
9a. UD-UN
>>Q000010 057
9b. kaskal erim2
>>Q000010 058
10a. i-su-bala
>>Q000010 059
10b. kinda
>>Q000010 060
11. gesztin-a:ki
>>Q000010 061
12. ku5-da sza3
>>Q000010 062
13. uszum-a-nun-nun
>>Q000010 063
14. ukkin iri bar
>>Q000010 064
@columnn 4
1a. iri-HI
>>Q000010 065
1b. ak-szu-ak
>>Q000010 066
2a. gu2#-tum
>>Q000010 067
2b. gu2#-a#
>>Q000010 068
3a. KISZ-ki-gal
>>Q000010 069
3b. |masz.GU2.GAR3|-a
>>Q000010 070
4a. ar-ni-ba
>>Q000010 071
4b. santana
>>Q000010 072
5a. esz22-gi-me-ru
>>Q000010 073
5b. umbisag [muhaldim]
>>Q000010 074
6a. kisz-ur-sag
>>Q000010 075
6b. lu2 esz2
>>Q000010 076
7a. PAN-masz-UN
>>Q000010 077
7b. zu5:a
>>Q000010 078
8a. SIGx(LAK647)
>>Q000010 079
8b. sag se3
>>Q000010 080
9a. PAN-masz-UN
>>Q000010 081
9b. lu2 kunga
>>Q000010 082
10a. e2-nu-si
>>Q000010 083
10b. subir{ki}
>>Q000010 084
11a. mes-pa-e3
>>Q000010 085
11b. isin2
>>Q000010 086
12a. mi-nu
>>Q000010 087
12b. ba-da-ar
>>Q000010 088
@columnn 5
1a. e2-na
>>Q000010 089
1b. IGI-USZ
>>Q000010 090
2a. ur-{d}za-ba4-ba4
>>Q000010 091
2b. adab{ki}
>>Q000010 092
3a. uszum-edin
>>Q000010 093
3b. ninda du8-du8
>>Q000010 094
4a. [...]
>>Q000010 095
4b. [...]
>>Q000010 096
5a. [...]
>>Q000010 097
5b. [...]
>>Q000010 098
6a. [...] x
>>Q000010 099
6b. [...] x
>>Q000010 100
7a. il-SIGx(LAK647)
>>Q000010 101
7b. szu ku5
>>Q000010 102
8a. ba-na
>>Q000010 103
8b. za3 usz
>>Q000010 104
9a. ba-na
>>Q000010 105
9b. ma2-lah4
>>Q000010 106
10a. im-tum
>>Q000010 107
10b. kingal
>>Q000010 108
11a. lugal-du10
>>Q000010 109
11b. dara3 masz-da3
>>Q000010 111
12a. ur-{d}|URUx(TU&TU)|
>>Q000010 112
12b. bur-gul
>>Q000010 113
@columnn 6
1a. URI-A
>>Q000010 114
1b. lu2 gesztin
>>Q000010 115
2a. utu-e3
>>Q000010 116
2b. muhaldim
>>Q000010 117
3a. du-{d}ma
>>Q000010 118
3b. ki gul-gul
>>Q000010 119
4a. a-lum
>>Q000010 120
4b. lu2 usan3
>>Q000010 121
5a. an-ki
>>Q000010 122
5b. PAP-GAR
>>Q000010 123
6a. i-ti-lum
>>Q000010 124
6b. e2-PAP-ur-sag-nun
>>Q000010 125
7a. zi-gi
>>Q000010 126
7b. {gesz}gi-gi
>>Q000010 127
8a. ur-pa-ba4-a-si
>>Q000010 128
8b. lu2# isz-kar{ki}
>>Q000010 129
9a. da#-tum#
>>Q000010 130
9b. lu2#-kasz4#-kasz4#
>>Q000010 131
10a. ba-zi
>>Q000010 132
10b. bad3{ki}
>>Q000010 133
11a. ba-lu-lu
>>Q000010 134
11b. ARAD2-ARAD2
>>Q000010 135
@columnn 7
1a. gu4-am-UN
>>Q000010 136
1b. szusz3 GAN2 esz2
>>Q000010 137
2a. mes-sar
>>Q000010 138
2b. gal:sukkal [x]
>>Q000010 139
3. [...]
>>Q000010 140
4a. NE@s-an-du10
>>Q000010 141
4b. e-gi4-maszkim
>>Q000010 142
5a. u3-sar
>>Q000010 143
5b. u2 gal-gal
>>Q000010 144
6a. SZITA-u2
>>Q000010 145
6b. PA-PA
>>Q000010 146
7a. ib-la
>>Q000010 147
7b. umbisag eresz
>>Q000010 148
8a. nin-UN-du10
>>Q000010 149
8b. dub-sar eresz
>>Q000010 150
9a. x TU
>>Q000010 151
9b. [...]
>>Q000010 152
10a. mi-na-num2
>>Q000010 153
10b. dub-sar GAN2-GAN2 esz2
>>Q000010 154
@columnn 8
1a. asz-dar-bala
>>Q000010 155
1b. szusz3 e2-{d}utu
>>Q000010 156
2a. igi-lum-lum
>>Q000010 157
2b. lu2-sag
>>Q000010 158
3a. ur-sag
>>Q000010 159
3b. gal:simug
>>Q000010 160
# error of anticipation vs. A-S version
4a. an-da
>>Q000010 161
4b. gal:simug
>>Q000010 162
5a. me-nu-gi
>>Q000010 163
5b. gal:aszgab
>>Q000010 164
6a. amar-AN
>>Q000010 165
6b. lu2-lu2 su
>>Q000010 166
7a. a-na-SAR
>>Q000010 167
7b. szu-i
>>Q000010 168
8a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
>>Q000010 169
8b. agrig
>>Q000010 170
9a. unken-du10
>>Q000010 171
9b. dub-sar e2-sagx(LAK384)
>>Q000010 172
10a. a-lum
>>Q000010 173
10b. simug
>>Q000010 174
11. [...] gesz-GA
>>Q000010 175
12a. lugal-du10
>>Q000010 176
12b. esz8:ga
>>Q000010 177
@columnn 9
1a. an-|TU&TU|
>>Q000010 178
1b. lu2 dub
>>Q000010 179
2a. [...]
>>Q000010 180
2b. [...]
>>Q000010 181
3a. [...]
>>Q000010 182
3b. [...]
>>Q000010 183
4a. [...]
>>Q000010 184
4b. [...]
>>Q000010 185
5a. [...]
>>Q000010 186
6a. ur-sag-gar3
>>Q000010 187
6b. nu-banda3 sukkal
>>Q000010 188
7a. im-mar
>>Q000010 189
7b. e2-bur-gul
>>Q000010 190
8a. sag?-[...]-da?
>>Q000010 191
8b. |(GA2xEN).NUN|# adx(|LAGABxU|)
>>Q000010 192
9a. a-za#-bu3?
>>Q000010 193
9b. sikil#-sikil
>>Q000010 194
10a. bil2#-an-du10
>>Q000010 195
10b. [...] DUR2
>>Q000010 196
11a. gal-zu
>>Q000010 197
11b. |KAxA|
>>Q000010 198
@reverse
@columnn 1
1a. a-ul4-gal
>>Q000010 199
1b. HUL2
>>Q000010 200
2a. il-SIGx(LAK647)
>>Q000010 201
2b. zi-gi-nu
>>Q000010 202
3a. ki-ga-szum2
>>Q000010 203
3b. dara3 masz-da3
>>Q000010 204
4a. BI-tim
>>Q000010 205
4b. MUSZ3-tim
>>Q000010 206
5a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
>>Q000010 207
5b. lu2 usan3
>>Q000010 208
6a. mes-an-tum2
>>Q000010 209
6b. balag:gal
>>Q000010 210
7a. amar-mah
>>Q000010 211
7b. amar-i-gi
>>Q000010 212
8a. amar-e2-ki
>>Q000010 212
8b. gesz-ur2
>>Q000010 213
9a. TI-|HIxASZ2|
>>Q000010 214
9b. bu-bu? gir2
>>Q000010 215
@columnn 2
1a. amar-{d}asz8-gi4
>>Q000010 220
1b. |PAP.PAP|
>>Q000010 221
2a. ib-la
>>Q000010 222
2b. szud3
>>Q000010 223
3a. a-du10
>>Q000010 224
3b. ba-za
>>Q000010 225
4a. e2-ki-ba4
>>Q000010 227
4b. u3-za-lum
>>Q000010 228
5a. SIGx(LAK647)
>>Q000010 229
5b. e2-da-ra
>>Q000010 230
6a. an-zu-me-ru
>>Q000010 231
6b. sa12-du5
>>Q000010 232
6c. dug
>>Q000010 233
7a. ba-za
>>Q000010 234
#ba-za "lame"
7b. szusz3 ARAD2-ARAD2
>>Q000010 235
8a. [...]
>>Q000010 236
8b. [...]
>>Q000010 237
9a. zi-zi
>>Q000010 238
9b. gal:e2 mah2
>>Q000010 239
10a. bara2-ki-ba4
>>Q000010 240
10b. MI-DU-IM
>>Q000010 241
11a. UD-kalam
>>Q000010 242
11b. kaskal erim2
>>Q000010 243
12a. im4-lik-il
>>Q000010 244
12b. kuruszda
>>Q000010 245
@columnn 3
1a. [...]-bu3
>>Q000010 246
1b. |KAxA|
>>Q000010 247
2. SI HU x x
>>Q000010 247
3a. IL2-e
>>Q000010 248
3b. e2-sag asz
>>Q000010 249
4a. i-ti
>>Q000010 250
4b. e2 ma-nu gal
>>Q000010 251
5a. a-hu-ni
>>Q000010 252
5b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) eresz
>>Q000010 253
6a. abba2
>>Q000010 254
6b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) u2 gal-gal
>>Q000010 255
7a. su-ma-me-ru
>>Q000010 256
7b. ma2-dam
>>Q000010 257
8a. A-x-[...]
>>Q000010 258
8b. bad3 [...]
>>Q000010 259
9a. a-pesz
>>Q000010 260
9b. szusz3
>>Q000010 261
10a. en-szu-du7
>>Q000010 262
10b. kuruszda
>>Q000010 263
11a. PAN-masz-UN
>>Q000010 264
11b. sze udu
>>Q000010 265
12a. ur-sag-pa-e3
>>Q000010 266
12b. engar
>>Q000010 267
13a. me-tag
>>Q000010 268
13b. |GA2xGI4|-|GA2xGI4|
>>Q000010 269
@columnn 4
1a. lugal-dumu-zi
>>Q000010 270
1b. a nimgir
>>Q000010 271
2a. pap-en-du10
>>Q000010 272
2b. lu2-maszkim
>>Q000010 273
3a. me-masz2
>>Q000010 274
3b. masz-masz
>>Q000010 275
4a. masz-pa-e3
>>Q000010 276
4b. bu3-ti-ir
>>Q000010 277
5a. a-pesz
>>Q000010 278
5b. e2 gibil
>>Q000010 279
6a. ur-hi-li5
>>Q000010 280
6b. ganunx(|(GA2xEN).NUN|) munu4-munu4
>>Q000010 281
7a. lugal-mi-am
>>Q000010 282
7b. ma2-gur8
>>Q000010 283
8a. AN-du10-ge
>>Q000010 284
8b. masz-sikil
>>Q000010 285
9a. aka
>>Q000010 286
9b. a-szu12-ka2
>>Q000010 287
10a. kisz-ur-sag
>>Q000010 288
10b. TAK4-sag
>>Q000010 289
10c. ka2-ka2
>>Q000010 290
11a. kisz-sig
>>Q000010 291
11b. na-x
>>Q000010 292
@columnn 5
1a. hur-sag-an-da
>>Q000010 293
1b. gu2 la2
>>Q000010 294

2018-05-17 15:36:43, entered by englund for englund
&P242176 = MEE 03, 043 + frags.
#atf: ebl
@tablet
@obverse
@column 1
1a. lugal-men-nun
>>Q000010 001
1b. ak-UD
>>Q000010 002
1c. ensi2
>>Q000010 003
2a. ar-rum2
>>Q000010 004
2b. umbisag
>>Q000010 005
3a. im-tum
>>Q000010 006
3b. sa12-du5
>>Q000010 007
4a. nir-gal2
>>Q000010 008
4b. dub-sar
>>Q000010 009
5a. lugal-ka-nir
>>Q000010 010
5b. szagina
>>Q000010 011
6a. uszum-gal-gal
>>Q000010 012
# lone extant entry
6b. gu4-usz
>>Q000010 013
# lone extant entry
7a. ur-{d}isztaran
>>Q000010 014
7b. sal-UN
>>Q000010 015
8a. mes-an-ne2
>>Q000010 016
8b. gal-sukkal
>>Q000010 017
@column 2
1a. ASZ u3 [...]
>>Q000010 018
1b. gul [...]
>>Q000010 019
2a. sal-erim-kalam
>>Q000010 020
2b. kingal gin2{uruda}
>>Q000010 021
3a. ur-{d}en-lil2
>>Q000010 022
3b. nimgir
>>Q000010 023
4a. la-la
>>Q000010 024
4b. nimgir:gal
>>Q000010 025
5a. sal-erim-kalam
>>Q000010 026
5b. nig2-gu-GAR
>>Q000010 027
6a. gu-sze
>>Q000010 028
6b. szusz3
>>Q000010 029
6c. zimbir{ki}
>>Q000010 030
7a. lugal-szu-du7
>>Q000010 031
7b. szu du7 szitim
>>Q000010 032
8a. uszum-edin
>>Q000010 033
8b. szagiax(|SILA3.SZU.GABA|)#
>>Q000010 034
9a. a-za-bu3
>>Q000010 035
9b. kinda
>>Q000010 036
10a. a-gesztin
>>Q000010 037
10b. szusz3 kinda
>>Q000010 038
11a. a-ul4
>>Q000010 039
11b. susz3 GAN
>>Q000010 040
@column 3
1a. pap-kur-gal
>>Q000010 041
1b. kuruszda
>>Q000010 042
2a. an-ki
>>Q000010 043
2b. UR
>>Q000010 044
3a. ama-{d}asz8-gi4
>>Q000010 045
3b. gal5:la
>>Q000010 046
4a. e2-nu-ni
>>Q000010 047
4b. nar
>>Q000010 048
5a. ga-ri-ri
>>Q000010 049
5b. nu-banda3 gurusz-gurusz
>>Q000010 050
6a. ban-masz-kalam
>>Q000010 051
6b. ensi2 banda3
>>Q000010 052
7a. ur-sag-gar3
>>Q000010 053
7b. gesz-ti-HI
>>Q000010 054
8a. a-ul4-gal
>>Q000010 055
8b. dumu-zi
>>Q000010 056
9a. UD-UN
>>Q000010 057
9b. kaskal erim2
>>Q000010 058
10a. i-su-bala
>>Q000010 059
10b. kinda
>>Q000010 060
11. gesztin-a:ki
>>Q000010 061
12. ku5-da sza3
>>Q000010 062
13. uszum-a-nun-nun
>>Q000010 063
14. ukkin iri bar
>>Q000010 064
@column 4
1a. iri-HI
>>Q000010 065
1b. ak-szu-ak
>>Q000010 066
2a. gu2#-tum
>>Q000010 067
2b. gu2#-a#
>>Q000010 068
3a. KISZ-ki-gal
>>Q000010 069
3b. |masz.GU2.GAR3|-a
>>Q000010 070
4a. ar-ni-ba
>>Q000010 071
4b. santana
>>Q000010 072
5a. esz22-gi-me-ru
>>Q000010 073
5b. umbisag [muhaldim]
>>Q000010 074
6a. kisz-ur-sag
>>Q000010 075
6b. lu2 esz2
>>Q000010 076
7a. PAN-masz-UN
>>Q000010 077
7b. zu5:a
>>Q000010 078
8a. SIGx(LAK647)
>>Q000010 079
8b. sag se3
>>Q000010 080
9a. PAN-masz-UN
>>Q000010 081
9b. lu2 kunga
>>Q000010 082
10a. e2-nu-si
>>Q000010 083
10b. subir{ki}
>>Q000010 084
11a. mes-pa-e3
>>Q000010 085
11b. isin2
>>Q000010 086
12a. mi-nu
>>Q000010 087
12b. ba-da-ar
>>Q000010 088
@column 5
1a. e2-na
>>Q000010 089
1b. IGI-USZ
>>Q000010 090
2a. ur-{d}za-ba4-ba4
>>Q000010 091
2b. adab{ki}
>>Q000010 092
3a. uszum-edin
>>Q000010 093
3b. ninda du8-du8
>>Q000010 094
4a. [...]
>>Q000010 095
4b. [...]
>>Q000010 096
5a. [...]
>>Q000010 097
5b. [...]
>>Q000010 098
6a. [...] x
>>Q000010 099
6b. [...] x
>>Q000010 100
7a. il-SIGx(LAK647)
>>Q000010 101
7b. szu ku5
>>Q000010 102
8a. ba-na
>>Q000010 103
8b. za3 usz
>>Q000010 104
9a. ba-na
>>Q000010 105
9b. ma2-lah4
>>Q000010 106
10a. im-tum
>>Q000010 107
10b. kingal
>>Q000010 108
11a. lugal-du10
>>Q000010 109
11b. dara3 masz-da3
>>Q000010 111
12a. ur-{d}|URUx(TU&TU)|
>>Q000010 112
12b. bur-gul
>>Q000010 113
@column 6
1a. URI-A
>>Q000010 114
1b. lu2 gesztin
>>Q000010 115
2a. utu-e3
>>Q000010 116
2b. muhaldim
>>Q000010 117
3a. du-{d}ma
>>Q000010 118
3b. ki gul-gul
>>Q000010 119
4a. a-lum
>>Q000010 120
4b. lu2 usan3
>>Q000010 121
5a. an-ki
>>Q000010 122
5b. PAP-GAR
>>Q000010 123
6a. i-ti-lum
>>Q000010 124
6b. e2-PAP-ur-sag-nun
>>Q000010 125
7a. zi-gi
>>Q000010 126
7b. {gesz}gi-gi
>>Q000010 127
8a. ur-pa-ba4-a-si
>>Q000010 128
8b. lu2# isz-kar{ki}
>>Q000010 129
9a. da#-tum#
>>Q000010 130
9b. lu2#-kasz4#-kasz4#
>>Q000010 131
10a. ba-zi
>>Q000010 132
10b. bad3{ki}
>>Q000010 133
11a. ba-lu-lu
>>Q000010 134
11b. ARAD2-ARAD2
>>Q000010 135
@column 7
1a. gu4-am-UN
>>Q000010 136
1b. szusz3 GAN2 esz2
>>Q000010 137
2a. mes-sar
>>Q000010 138
2b. gal:sukkal [x]
>>Q000010 139
3. [...]
>>Q000010 140
4a. NE@s-an-du10
>>Q000010 141
4b. e-gi4-maszkim
>>Q000010 142
5a. u3-sar
>>Q000010 143
5b. u2 gal-gal
>>Q000010 144
6a. SZITA-u2
>>Q000010 145
6b. PA-PA
>>Q000010 146
7a. ib-la
>>Q000010 147
7b. umbisag eresz
>>Q000010 148
8a. nin-UN-du10
>>Q000010 149
8b. dub-sar eresz
>>Q000010 150
9a. x TU
>>Q000010 151
9b. [...]
>>Q000010 152
10a. mi-na-num2
>>Q000010 153
10b. dub-sar GAN2-GAN2 esz2
>>Q000010 154
@column 8
1a. asz-dar-bala
>>Q000010 155
1b. szusz3 e2-{d}utu
>>Q000010 156
2a. igi-lum-lum
>>Q000010 157
2b. lu2-sag
>>Q000010 158
3a. ur-sag
>>Q000010 159
3b. gal:simug
>>Q000010 160
# error of anticipation vs. A-S version
4a. an-da
>>Q000010 161
4b. gal:simug
>>Q000010 162
5a. me-nu-gi
>>Q000010 163
5b. gal:aszgab
>>Q000010 164
6a. amar-AN
>>Q000010 165
6b. lu2-lu2 su
>>Q000010 166
7a. a-na-SAR
>>Q000010 167
7b. szu-i
>>Q000010 168
8a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
>>Q000010 169
8b. agrig
>>Q000010 170
9a. unken-du10
>>Q000010 171
9b. dub-sar e2-sagx(LAK384)
>>Q000010 172
10a. a-lum
>>Q000010 173
10b. simug
>>Q000010 174
11. [...] gesz-GA
>>Q000010 175
12a. lugal-du10
>>Q000010 176
12b. esz8:ga
>>Q000010 177
@column 9
1a. an-|TU&TU|
>>Q000010 178
1b. lu2 dub
>>Q000010 179
2a. [...]
>>Q000010 180
2b. [...]
>>Q000010 181
3a. [...]
>>Q000010 182
3b. [...]
>>Q000010 183
4a. [...]
>>Q000010 184
4b. [...]
>>Q000010 185
5a. [...]
>>Q000010 186
6a. ur-sag-gar3
>>Q000010 187
6b. nu-banda3 sukkal
>>Q000010 188
7a. im-mar
>>Q000010 189
7b. e2-bur-gul
>>Q000010 190
8a. sag?-[...]-da?
>>Q000010 191
8b. |(GA2xEN).NUN|# adx(|LAGABxU|)
>>Q000010 192
9a. a-za#-bu3?
>>Q000010 193
9b. sikil#-sikil
>>Q000010 194
10a. bil2#-an-du10
>>Q000010 195
10b. [...] DUR2
>>Q000010 196
11a. gal-zu
>>Q000010 197
11b. |KAxA|
>>Q000010 198
@reverse
@column 1
1a. a-ul4-gal
>>Q000010 199
1b. HUL2
>>Q000010 200
2a. il-SIGx(LAK647)
>>Q000010 201
2b. zi-gi-nu
>>Q000010 202
3a. ki-ga-szum2
>>Q000010 203
3b. dara3 masz-da3
>>Q000010 204
4a. BI-tim
>>Q000010 205
4b. MUSZ3-tim
>>Q000010 206
5a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
>>Q000010 207
5b. lu2 usan3
>>Q000010 208
6a. mes-an-tum2
>>Q000010 209
6b. balag:gal
>>Q000010 210
7a. amar-mah
>>Q000010 211
7b. amar-i-gi
>>Q000010 212
8a. amar-e2-ki
>>Q000010 212
8b. gesz-ur2
>>Q000010 213
9a. TI-|HIxASZ2|
>>Q000010 214
9b. bu-bu? gir2
>>Q000010 215
@column 2
1a. amar-{d}asz8-gi4
>>Q000010 220
1b. |PAP.PAP|
>>Q000010 221
2a. ib-la
>>Q000010 222
2b. szud3
>>Q000010 223
3a. a-du10
>>Q000010 224
3b. ba-za
>>Q000010 225
4a. e2-ki-ba4
>>Q000010 227
4b. u3-za-lum
>>Q000010 228
5a. SIGx(LAK647)
>>Q000010 229
5b. e2-da-ra
>>Q000010 230
6a. an-zu-me-ru
>>Q000010 231
6b. sa12-du5
>>Q000010 232
6c. dug
>>Q000010 233
7a. ba-za
>>Q000010 234
#ba-za "lame"
7b. szusz3 ARAD2-ARAD2
>>Q000010 235
8a. [...]
>>Q000010 236
8b. [...]
>>Q000010 237
9a. zi-zi
>>Q000010 238
9b. gal:e2 mah2
>>Q000010 239
10a. bara2-ki-ba4
>>Q000010 240
10b. MI-DU-IM
>>Q000010 241
11a. UD-kalam
>>Q000010 242
11b. kaskal erim2
>>Q000010 243
12a. im4-lik-il
>>Q000010 244
12b. kuruszda
>>Q000010 245
@column 3
1a. [...]-bu3
>>Q000010 246
1b. |KAxA|
>>Q000010 247
2. SI HU x x
>>Q000010 247
3a. IL2-e
>>Q000010 248
3b. e2-sag asz
>>Q000010 249
4a. i-ti
>>Q000010 250
4b. e2 ma-nu gal
>>Q000010 251
5a. a-hu-ni
>>Q000010 252
5b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) eresz
>>Q000010 253
6a. abba2
>>Q000010 254
6b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) u2 gal-gal
>>Q000010 255
7a. su-ma-me-ru
>>Q000010 256
7b. ma2-dam
>>Q000010 257
8a. A-x-[...]
>>Q000010 258
8b. bad3 [...]
>>Q000010 259
9a. a-pesz
>>Q000010 260
9b. szusz3
>>Q000010 261
10a. en-szu-du7
>>Q000010 262
10b. kuruszda
>>Q000010 263
11a. PAN-masz-UN
>>Q000010 264
11b. sze udu
>>Q000010 265
12a. ur-sag-pa-e3
>>Q000010 266
12b. engar
>>Q000010 267
13a. me-tag
>>Q000010 268
13b. |GA2xGI4|-|GA2xGI4|
>>Q000010 269
@column 4
1a. lugal-dumu-zi
>>Q000010 270
1b. a nimgir
>>Q000010 271
2a. pap-en-du10
>>Q000010 272
2b. lu2-maszkim
>>Q000010 273
3a. me-masz2
>>Q000010 274
3b. masz-masz
>>Q000010 275
4a. masz-pa-e3
>>Q000010 276
4b. bu3-ti-ir
>>Q000010 277
5a. a-pesz
>>Q000010 278
5b. e2 gibil
>>Q000010 279
6a. ur-hi-li5
>>Q000010 280
6b. ganunx(|(GA2xEN).NUN|) munu4-munu4
>>Q000010 281
7a. lugal-mi-am
>>Q000010 282
7b. ma2-gur8
>>Q000010 283
8a. AN-du10-ge
>>Q000010 284
8b. masz-sikil
>>Q000010 285
9a. aka
>>Q000010 286
9b. a-szu12-ka2
>>Q000010 287
10a. kisz-ur-sag
>>Q000010 288
10b. TAK4-sag
>>Q000010 289
10c. ka2-ka2
>>Q000010 290
11a. kisz-sig
>>Q000010 291
11b. na-x
>>Q000010 292
@column 5
1a. hur-sag-an-da
>>Q000010 293
1b. gu2 la2
>>Q000010 294

2016-06-06 08:56:02, entered by cdlistaff for cdlistaff
&P242176 = MEE 03, 043 + frags.
#atf: ebl
@tablet
@obverse
@column 1
1a. lugal-men-nun
>>Q000010 001
1b. ak-UD
>>Q000010 002
1c. ensi2
>>Q000010 003
2a. ar-rum2
>>Q000010 004
2b. umbisag
>>Q000010 005
3a. im-tum
>>Q000010 006
3b. sa12-du5
>>Q000010 007
4a. nir-gal2
>>Q000010 008
4b. dub-sar
>>Q000010 009
5a. lugal-ka-nir
>>Q000010 010
5b. szagina
>>Q000010 011
6a. uszum-gal-gal
>>Q000010 012
# lone extant entry
6b. gu4-usz
>>Q000010 013
# lone extant entry
7a. ur-{d}isztaran
>>Q000010 014
7b. sal-UN
>>Q000010 015
8a. mes-an-ne2
>>Q000010 016
8b. gal-sukkal
>>Q000010 017
@column 2
1a. ASZ u3 [...]
>>Q000010 018
1b. gul [...]
>>Q000010 019
2a. sal-erim-kalam
>>Q000010 020
2b. kingal gin2{uruda}
>>Q000010 021
3a. ur-{d}en-lil2
>>Q000010 022
3b. nimgir
>>Q000010 023
4a. la-la
>>Q000010 024
4b. nimgir:gal
>>Q000010 025
5a. sal-erim-kalam
>>Q000010 026
5b. nig2-gu-GAR
>>Q000010 027
6a. gu-sze
>>Q000010 028
6b. szusz3
>>Q000010 029
6c. zimbir{ki}
>>Q000010 030
7a. lugal-szu-du7
>>Q000010 031
7b. szu du7 szitim
>>Q000010 032
8a. uszum-edin
>>Q000010 033
8b. szagiax(|SILA3.SZU.GABA|)#
>>Q000010 034
9a. a-za-bu3
>>Q000010 035
9b. kinda
>>Q000010 036
10a. a-gesztin
>>Q000010 037
10b. szusz3 kinda
>>Q000010 038
11a. a-ul4
>>Q000010 039
11b. susz3 GAN
>>Q000010 040
@column 3
1a. pap-kur-gal
>>Q000010 041
1b. kuruszda
>>Q000010 042
2a. an-ki
>>Q000010 043
2b. UR
>>Q000010 044
3a. ama-{d}asz8-gi4
>>Q000010 045
3b. gal5:la
>>Q000010 046
4a. e2-nu-ni
>>Q000010 047
4b. nar
>>Q000010 048
5a. ga-ri-ri
>>Q000010 049
5b. nu-banda3 gurusz-gurusz
>>Q000010 050
6a. ban-masz-kalam
>>Q000010 051
6b. ensi2 banda3
>>Q000010 052
7a. ur-sag-gar3
>>Q000010 053
7b. gesz-ti-HI
>>Q000010 054
8a. a-ul4-gal
>>Q000010 055
8b. dumu-zi
>>Q000010 056
9a. UD-UN
>>Q000010 057
9b. kaskal erim2
>>Q000010 058
10a. i-su-bala
>>Q000010 059
10b. kinda
>>Q000010 060
11. gesztin-a:ki
>>Q000010 061
12. ku5-da sza3
>>Q000010 062
13. uszum-a-nun-nun
>>Q000010 063
14. ukkin iri bar
>>Q000010 064
@column 4
1a. iri-HI
>>Q000010 065
1b. ak-szu-ak
>>Q000010 066
2a. gu2#-tum
>>Q000010 067
2b. gu2#-a#
>>Q000010 068
3a. KISZ-ki-gal
>>Q000010 069
3b. |masz.GU2.GAR3|-a
>>Q000010 070
4a. ar-ni-ba
>>Q000010 071
4b. santana
>>Q000010 072
5a. esz22-gi-me-ru
>>Q000010 073
5b. umbisag [muhaldim]
>>Q000010 074
6a. kisz-ur-sag
>>Q000010 075
6b. lu2 esz2
>>Q000010 076
7a. PAN-masz-UN
>>Q000010 077
7b. zu5:a
>>Q000010 078
8a. SIGx(LAK647)
>>Q000010 079
8b. sag se3
>>Q000010 080
9a. PAN-masz-UN
>>Q000010 081
9b. lu2 kunga
>>Q000010 082
10a. e2-nu-si
>>Q000010 083
10b. subir{ki}
>>Q000010 084
11a. mes-pa-e3
>>Q000010 085
11b. isin2
>>Q000010 086
12a. mi-nu
>>Q000010 087
12b. ba-da-ar
>>Q000010 088
@column 5
1a. e2-na
>>Q000010 089
1b. IGI-USZ
>>Q000010 090
2a. ur-{d}za-ba4-ba4
>>Q000010 091
2b. adab{ki}
>>Q000010 092
3a. uszum-edin
>>Q000010 093
3b. ninda du8-du8
>>Q000010 094
4a. [...]
>>Q000010 095
4b. [...]
>>Q000010 096
5a. [...]
>>Q000010 097
5b. [...]
>>Q000010 098
6a. [...] x
>>Q000010 099
6b. [...] x
>>Q000010 100
7a. il-SIGx(LAK647)
>>Q000010 101
7b. szu ku5
>>Q000010 102
8a. ba-na
>>Q000010 103
8b. za3 usz
>>Q000010 104
9a. ba-na
>>Q000010 105
9b. ma2-lah4
>>Q000010 106
10a. im-tum
>>Q000010 107
10b. kingal
>>Q000010 108
11a. lugal-du10
>>Q000010 109
11b. dara3 masz-da3
>>Q000010 111
12a. ur-{d}|URUx(TU&TU)|
>>Q000010 112
12b. bur-gul
>>Q000010 113
@column 6
1a. URI-A
>>Q000010 114
1b. lu2 gesztin
>>Q000010 115
2a. utu-e3
>>Q000010 116
2b. muhaldim
>>Q000010 117
3a. du-{d}ma
>>Q000010 118
3b. ki gul-gul
>>Q000010 119
4a. a-lum
>>Q000010 120
4b. lu2 usan3
>>Q000010 121
5a. an-ki
>>Q000010 122
5b. PAP-GAR
>>Q000010 123
6a. i-ti-lum
>>Q000010 124
6b. e2-PAP-ur-sag-nun
>>Q000010 125
7a. zi-gi
>>Q000010 126
7b. {gesz}gi-gi
>>Q000010 127
8a. ur-pa-ba4-a-si
>>Q000010 128
8b. lu2# isz-kar{ki}
>>Q000010 129
9a. da#-tum#
>>Q000010 130
9b. lu2#-kasz4#-kasz4#
>>Q000010 131
10a. ba-zi
>>Q000010 132
10b. bad3{ki}
>>Q000010 133
11a. ba-lu-lu
>>Q000010 134
11b. arad2-arad2
>>Q000010 135
@column 7
1a. gu4-am-UN
>>Q000010 136
1b. szusz3 GAN2 esz2
>>Q000010 137
2a. mes-sar
>>Q000010 138
2b. gal:sukkal [x]
>>Q000010 139
3. [...]
>>Q000010 140
4a. NE@s-an-du10
>>Q000010 141
4b. e-gi4-maszkim
>>Q000010 142
5a. u3-sar
>>Q000010 143
5b. u2 gal-gal
>>Q000010 144
6a. SZITA-u2
>>Q000010 145
6b. PA-PA
>>Q000010 146
7a. ib-la
>>Q000010 147
7b. umbisag eresz
>>Q000010 148
8a. nin-UN-du10
>>Q000010 149
8b. dub-sar eresz
>>Q000010 150
9a. x TU
>>Q000010 151
9b. [...]
>>Q000010 152
10a. mi-na-num2
>>Q000010 153
10b. dub-sar GAN2-GAN2 esz2
>>Q000010 154
@column 8
1a. asz-dar-bala
>>Q000010 155
1b. szusz3 e2-{d}utu
>>Q000010 156
2a. igi-lum-lum
>>Q000010 157
2b. lu2-sag
>>Q000010 158
3a. ur-sag
>>Q000010 159
3b. gal:simug
>>Q000010 160
# error of anticipation vs. A-S version
4a. an-da
>>Q000010 161
4b. gal:simug
>>Q000010 162
5a. me-nu-gi
>>Q000010 163
5b. gal:aszgab
>>Q000010 164
6a. amar-AN
>>Q000010 165
6b. lu2-lu2 su
>>Q000010 166
7a. a-na-SAR
>>Q000010 167
7b. szu-i
>>Q000010 168
8a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
>>Q000010 169
8b. agrig
>>Q000010 170
9a. unken-du10
>>Q000010 171
9b. dub-sar e2-sagx(LAK384)
>>Q000010 172
10a. a-lum
>>Q000010 173
10b. simug
>>Q000010 174
11. [...] gesz-GA
>>Q000010 175
12a. lugal-du10
>>Q000010 176
12b. esz8:ga
>>Q000010 177
@column 9
1a. an-|TU&TU|
>>Q000010 178
1b. lu2 dub
>>Q000010 179
2a. [...]
>>Q000010 180
2b. [...]
>>Q000010 181
3a. [...]
>>Q000010 182
3b. [...]
>>Q000010 183
4a. [...]
>>Q000010 184
4b. [...]
>>Q000010 185
5a. [...]
>>Q000010 186
6a. ur-sag-gar3
>>Q000010 187
6b. nu-banda3 sukkal
>>Q000010 188
7a. im-mar
>>Q000010 189
7b. e2-bur-gul
>>Q000010 190
8a. sag?-[...]-da?
>>Q000010 191
8b. |(GA2xEN).NUN|# adx(|LAGABxU|)
>>Q000010 192
9a. a-za#-bu3?
>>Q000010 193
9b. sikil#-sikil
>>Q000010 194
10a. bil2#-an-du10
>>Q000010 195
10b. [...] DUR2
>>Q000010 196
11a. gal-zu
>>Q000010 197
11b. |KAxA|
>>Q000010 198
@reverse
@column 1
1a. a-ul4-gal
>>Q000010 199
1b. HUL2
>>Q000010 200
2a. il-SIGx(LAK647)
>>Q000010 201
2b. zi-gi-nu
>>Q000010 202
3a. ki-ga-szum2
>>Q000010 203
3b. dara3 masz-da3
>>Q000010 204
4a. BI-tim
>>Q000010 205
4b. MUSZ3-tim
>>Q000010 206
5a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
>>Q000010 207
5b. lu2 usan3
>>Q000010 208
6a. mes-an-tum2
>>Q000010 209
6b. balag:gal
>>Q000010 210
7a. amar-mah
>>Q000010 211
7b. amar-i-gi
>>Q000010 212
8a. amar-e2-ki
>>Q000010 212
8b. gesz-ur2
>>Q000010 213
9a. TI-|HIxASZ2|
>>Q000010 214
9b. bu-bu? gir2
>>Q000010 215
@column 2
1a. amar-{d}asz8-gi4
>>Q000010 220
1b. |PAP.PAP|
>>Q000010 221
2a. ib-la
>>Q000010 222
2b. szud3
>>Q000010 223
3a. a-du10
>>Q000010 224
3b. ba-za
>>Q000010 225
4a. e2-ki-ba4
>>Q000010 227
4b. u3-za-lum
>>Q000010 228
5a. SIGx(LAK647)
>>Q000010 229
5b. e2-da-ra
>>Q000010 230
6a. an-zu-me-ru
>>Q000010 231
6b. sa12-du5
>>Q000010 232
6c. dug
>>Q000010 233
7a. ba-za
>>Q000010 234
#ba-za "lame"
7b. szusz3 ARAD2-ARAD2
>>Q000010 235
8a. [...]
>>Q000010 236
8b. [...]
>>Q000010 237
9a. zi-zi
>>Q000010 238
9b. gal:e2 mah2
>>Q000010 239
10a. bara2-ki-ba4
>>Q000010 240
10b. MI-DU-IM
>>Q000010 241
11a. UD-kalam
>>Q000010 242
11b. kaskal erim2
>>Q000010 243
12a. im4-lik-il
>>Q000010 244
12b. kuruszda
>>Q000010 245
@column 3
1a. [...]-bu3
>>Q000010 246
1b. |KAxA|
>>Q000010 247
2. SI HU x x
>>Q000010 247
3a. IL2-e
>>Q000010 248
3b. e2-sag asz
>>Q000010 249
4a. i-ti
>>Q000010 250
4b. e2 ma-nu gal
>>Q000010 251
5a. a-hu-ni
>>Q000010 252
5b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) eresz
>>Q000010 253
6a. abba2
>>Q000010 254
6b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) u2 gal-gal
>>Q000010 255
7a. su-ma-me-ru
>>Q000010 256
7b. ma2-dam
>>Q000010 257
8a. A-x-[...]
>>Q000010 258
8b. bad3 [...]
>>Q000010 259
9a. a-pesz
>>Q000010 260
9b. szusz3
>>Q000010 261
10a. en-szu-du7
>>Q000010 262
10b. kuruszda
>>Q000010 263
11a. PAN-masz-UN
>>Q000010 264
11b. sze udu
>>Q000010 265
12a. ur-sag-pa-e3
>>Q000010 266
12b. engar
>>Q000010 267
13a. me-tag
>>Q000010 268
13b. |GA2xGI4|-|GA2xGI4|
>>Q000010 269
@column 4
1a. lugal-dumu-zi
>>Q000010 270
1b. a nimgir
>>Q000010 271
2a. pap-en-du10
>>Q000010 272
2b. lu2-maszkim
>>Q000010 273
3a. me-masz2
>>Q000010 274
3b. masz-masz
>>Q000010 275
4a. masz-pa-e3
>>Q000010 276
4b. bu3-ti-ir
>>Q000010 277
5a. a-pesz
>>Q000010 278
5b. e2 gibil
>>Q000010 279
6a. ur-hi-li5
>>Q000010 280
6b. ganunx(|(GA2xEN).NUN|) munu4-munu4
>>Q000010 281
7a. lugal-mi-am
>>Q000010 282
7b. ma2-gur8
>>Q000010 283
8a. AN-du10-ge
>>Q000010 284
8b. masz-sikil
>>Q000010 285
9a. aka
>>Q000010 286
9b. a-szu12-ka2
>>Q000010 287
10a. kisz-ur-sag
>>Q000010 288
10b. TAK4-sag
>>Q000010 289
10c. ka2-ka2
>>Q000010 290
11a. kisz-sig
>>Q000010 291
11b. na-x
>>Q000010 292
@column 5
1a. hur-sag-an-da
>>Q000010 293
1b. gu2 la2
>>Q000010 294

2016-04-24 18:38:13, entered by englund for englund
&P242176 = MEE 03, 043 + frags.
#atf: ebl
@tablet
@obverse
@column 1
1a. lugal-men-nun
>>Q000010 001
1b. ak-UD
>>Q000010 002
1c. ensi2
>>Q000010 003
2a. ar-rum2
>>Q000010 004
2b. umbisag
>>Q000010 005
3a. im-tum
>>Q000010 006
3b. sa12-du5
>>Q000010 007
4a. nir-gal2
>>Q000010 008
4b. dub-sar
>>Q000010 009
5a. lugal-ka-nir
>>Q000010 010
5b. szagina
>>Q000010 011
6a. uszum-gal-gal
>>Q000010 012
# lone extant entry
6b. gu4-usz
>>Q000010 013
# lone extant entry
7a. ur-{d}isztaran
>>Q000010 014
7b. SAL-UN
>>Q000010 015
8a. mes-an-ne2
>>Q000010 016
8b. gal-sukkal
>>Q000010 017
@column 2
1a. ASZ u3 [...]
>>Q000010 018
1b. gul [...]
>>Q000010 019
2a. SAL-erim-kalam
>>Q000010 020
2b. kingal gin2{uruda}
>>Q000010 021
3a. ur-{d}en-lil2
>>Q000010 022
3b. nimgir
>>Q000010 023
4a. la-la
>>Q000010 024
4b. nimgir:gal
>>Q000010 025
5a. SAL-erim-kalam
>>Q000010 026
5b. nig2-gu-GAR
>>Q000010 027
6a. gu-sze
>>Q000010 028
6b. szusz3
>>Q000010 029
6c. zimbir{ki}
>>Q000010 030
7a. lugal-szu-du7
>>Q000010 031
7b. szu du7 szitim
>>Q000010 032
8a. uszum-edin
>>Q000010 033
8b. szagiax(|SILA3.[SZU].GABA|#)
>>Q000010 034
9a. a-za-bu3
>>Q000010 035
9b. kinda
>>Q000010 036
10a. a-gesztin
>>Q000010 037
10b. szusz3 kinda
>>Q000010 038
11a. a-ul4
>>Q000010 039
11b. susz3 GAN
>>Q000010 040
@column 3
1a. pap-kur-gal
>>Q000010 041
1b. kuruszda
>>Q000010 042
2a. an-ki
>>Q000010 043
2b. UR
>>Q000010 044
3a. ama-{d}asz8-gi4
>>Q000010 045
3b. gal5:la
>>Q000010 046
4a. e2-nu-ni
>>Q000010 047
4b. nar
>>Q000010 048
5a. ga-ri-ri
>>Q000010 049
5b. nu-banda3 gurusz-gurusz
>>Q000010 050
6a. ban-masz-kalam
>>Q000010 051
6b. ensi2 banda3
>>Q000010 052
7a. ur-sag-gar3
>>Q000010 053
7b. gesz-ti-HI
>>Q000010 054
8a. a-ul4-gal
>>Q000010 055
8b. dumu-zi
>>Q000010 056
9a. UD-UN
>>Q000010 057
9b. kaskal erim2
>>Q000010 058
10a. i-su-bala
>>Q000010 059
10b. kinda
>>Q000010 060
11. gesztin-a:ki
>>Q000010 061
12. ku5-da sza3
>>Q000010 062
13. uszum-a-nun-nun
>>Q000010 063
14. ukkin iri bar
>>Q000010 064
@column 4
1a. iri-HI
>>Q000010 065
1b. ak-szu-ak
>>Q000010 066
2a. gu2#-tum
>>Q000010 067
2b. gu2#-a#
>>Q000010 068
3a. KISZ-ki-gal
>>Q000010 069
3b. |MASZ.GU2.GAR3|-a
>>Q000010 070
4a. ar-ni-ba
>>Q000010 071
4b. santana
>>Q000010 072
5a. esz22-gi-me-ru
>>Q000010 073
5b. umbisag [muhaldim]
>>Q000010 074
6a. kisz-ur-sag
>>Q000010 075
6b. lu2 esz2
>>Q000010 076
7a. PAN-masz-UN
>>Q000010 077
7b. zu5:a
>>Q000010 078
8a. SIGx(LAK647)
>>Q000010 079
8b. sag se3
>>Q000010 080
9a. PAN-masz-UN
>>Q000010 081
9b. lu2 kunga
>>Q000010 082
10a. e2-nu-si
>>Q000010 083
10b. subir{ki}
>>Q000010 084
11a. mes-pa-e3
>>Q000010 085
11b. isin2
>>Q000010 086
12a. mi-nu
>>Q000010 087
12b. ba-da-ar
>>Q000010 088
@column 5
1a. e2-na
>>Q000010 089
1b. IGI-USZ
>>Q000010 090
2a. ur-{d}za-ba4-ba4
>>Q000010 091
2b. adab{ki}
>>Q000010 092
3a. uszum-edin
>>Q000010 093
3b. ninda du8-du8
>>Q000010 094
4a. [...]
>>Q000010 095
4b. [...]
>>Q000010 096
5a. [...]
>>Q000010 097
5b. [...]
>>Q000010 098
6a. [...] x
>>Q000010 099
6b. [...] x
>>Q000010 100
7a. il-SIGx(LAK647)
>>Q000010 101
7b. szu ku5
>>Q000010 102
8a. ba-na
>>Q000010 103
8b. za3 usz
>>Q000010 104
9a. ba-na
>>Q000010 105
9b. ma2-lah4
>>Q000010 106
10a. im-tum
>>Q000010 107
10b. kingal
>>Q000010 108
11a. lugal-du10
>>Q000010 109
11b. dara3 masz-da3
>>Q000010 111
12a. ur-{d}|URUx(TU&TU)|
>>Q000010 112
12b. bur-gul
>>Q000010 113
@column 6
1a. URI-A
>>Q000010 114
1b. lu2 gesztin
>>Q000010 115
2a. utu-e3
>>Q000010 116
2b. muhaldim
>>Q000010 117
3a. du-{d}ma
>>Q000010 118
3b. ki gul-gul
>>Q000010 119
4a. a-lum
>>Q000010 120
4b. lu2 usan3
>>Q000010 121
5a. an-ki
>>Q000010 122
5b. PAP-GAR
>>Q000010 123
6a. i-ti-lum
>>Q000010 124
6b. e2-PAP-ur-sag-nun
>>Q000010 125
7a. zi-gi
>>Q000010 126
7b. {gesz}gi-gi
>>Q000010 127
8a. ur-pa-ba4-a-si
>>Q000010 128
8b. lu2# isz-kar{ki}
>>Q000010 129
9a. da#-tum#
>>Q000010 130
9b. lu2#-kasz4#-kasz4#
>>Q000010 131
10a. ba-zi
>>Q000010 132
10b. bad3{ki}
>>Q000010 133
11a. ba-lu-lu
>>Q000010 134
11b. arad2-arad2
>>Q000010 135
@column 7
1a. gu4-am-UN
>>Q000010 136
1b. szusz3 GAN2 esz2
>>Q000010 137
2a. mes-sar
>>Q000010 138
2b. gal:sukkal [x]
>>Q000010 139
3. [...]
>>Q000010 140
4a. NE@s-an-du10
>>Q000010 141
4b. e-gi4-maszkim
>>Q000010 142
5a. u3-sar
>>Q000010 143
5b. u2 gal-gal
>>Q000010 144
6a. SZITA-u2
>>Q000010 145
6b. PA-PA
>>Q000010 146
7a. ib-la
>>Q000010 147
7b. umbisag eresz
>>Q000010 148
8a. nin-UN-du10
>>Q000010 149
8b. dub-sar eresz
>>Q000010 150
9a. x TU
>>Q000010 151
9b. [...]
>>Q000010 152
10a. mi-na-num2
>>Q000010 153
10b. dub-sar GAN2-GAN2 esz2
>>Q000010 154
@column 8
1a. asz-dar-bala
>>Q000010 155
1b. szusz3 e2-{d}utu
>>Q000010 156
2a. igi-lum-lum
>>Q000010 157
2b. lu2-sag
>>Q000010 158
3a. ur-sag
>>Q000010 159
3b. gal:simug
>>Q000010 160
# error of anticipation vs. A-S version
4a. an-da
>>Q000010 161
4b. gal:simug
>>Q000010 162
5a. me-nu-gi
>>Q000010 163
5b. gal:aszgab
>>Q000010 164
6a. amar-AN
>>Q000010 165
6b. lu2-lu2 su
>>Q000010 166
7a. a-na-SAR
>>Q000010 167
7b. szu-i
>>Q000010 168
8a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
>>Q000010 169
8b. agrig
>>Q000010 170
9a. unken-du10
>>Q000010 171
9b. dub-sar e2-sagx(LAK384)
>>Q000010 172
10a. a-lum
>>Q000010 173
10b. simug
>>Q000010 174
11. [...] GISZ-GA
>>Q000010 175
12a. lugal-du10
>>Q000010 176
12b. esz8:ga
>>Q000010 177
@column 9
1a. an-|TU&TU|
>>Q000010 178
1b. lu2 dub
>>Q000010 179
2a. [...]
>>Q000010 180
2b. [...]
>>Q000010 181
3a. [...]
>>Q000010 182
3b. [...]
>>Q000010 183
4a. [...]
>>Q000010 184
4b. [...]
>>Q000010 185
5a. [...]
>>Q000010 186
6a. ur-sag-gar3
>>Q000010 187
6b. nu-banda3 sukkal
>>Q000010 188
7a. im-mar
>>Q000010 189
7b. e2-bur-gul
>>Q000010 190
8a. sag?-[...]-da?
>>Q000010 191
8b. |(GA2xEN).NUN|# adx(|LAGABxU|)
>>Q000010 192
9a. a-za#-bu3?
>>Q000010 193
9b. sikil#-sikil
>>Q000010 194
10a. bil2#-an-du10
>>Q000010 195
10b. [...] DUR2
>>Q000010 196
11a. gal-zu
>>Q000010 197
11b. |KAxA|
>>Q000010 198
@reverse
@column 1
1a. a-ul4-gal
>>Q000010 199
1b. HUL2
>>Q000010 200
2a. il-SIGx(LAK647)
>>Q000010 201
2b. zi-gi-nu
>>Q000010 202
3a. ki-ga-sum
>>Q000010 203
3b. dara3 masz-da3
>>Q000010 204
4a. BI-tim
>>Q000010 205
4b. MUSZ3-tim
>>Q000010 206
5a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
>>Q000010 207
5b. lu2 usan3
>>Q000010 208
6a. mes-an-tum2
>>Q000010 209
6b. balag:gal
>>Q000010 210
7a. amar-mah
>>Q000010 211
7b. amar-i-gi
>>Q000010 212
8a. amar-e2-ki
>>Q000010 212
8b. gesz-ur2
>>Q000010 213
9a. TI-|HIxASZ2|
>>Q000010 214
9b. bu-bu? gir2
>>Q000010 215
@column 2
1a. amar-{d}asz8-gi4
>>Q000010 220
1b. |PAP.PAP|
>>Q000010 221
2a. ib-la
>>Q000010 222
2b. szud3
>>Q000010 223
3a. a-du10
>>Q000010 224
3b. ba-za
>>Q000010 225
4a. e2-ki-ba4
>>Q000010 227
4b. u3-za-lum
>>Q000010 228
5a. SIGx(LAK647)
>>Q000010 229
5b. e2-da-ra
>>Q000010 230
6a. an-zu-me-ru
>>Q000010 231
6b. sa12-du5
>>Q000010 232
6c. dug
>>Q000010 233
7a. ba-za
>>Q000010 234
#ba-za "lame"
7b. szusz3 ARAD2-ARAD2
>>Q000010 235
8a. [...]
>>Q000010 236
8b. [...]
>>Q000010 237
9a. zi-zi
>>Q000010 238
9b. gal:e2 mah2
>>Q000010 239
10a. bara2-ki-ba4
>>Q000010 240
10b. MI-DU-IM
>>Q000010 241
11a. UD-kalam
>>Q000010 242
11b. kaskal erim2
>>Q000010 243
12a. im4-lik-il
>>Q000010 244
12b. kuruszda
>>Q000010 245
@column 3
1a. [...]-bu3
>>Q000010 246
1b. |KAxA|
>>Q000010 247
2. SI HU x x
>>Q000010 247
3a. IL2-e
>>Q000010 248
3b. e2-sag asz
>>Q000010 249
4a. i-ti
>>Q000010 250
4b. e2 ma-nu gal
>>Q000010 251
5a. a-hu-ni
>>Q000010 252
5b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) eresz
>>Q000010 253
6a. abba2
>>Q000010 254
6b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) u2 gal-gal
>>Q000010 255
7a. su-ma-me-ru
>>Q000010 256
7b. ma2-dam
>>Q000010 257
8a. A-x-[...]
>>Q000010 258
8b. bad3 [...]
>>Q000010 259
9a. a-pesz
>>Q000010 260
9b. szusz3
>>Q000010 261
10a. en-szu-du7
>>Q000010 262
10b. kuruszda
>>Q000010 263
11a. PAN-masz-UN
>>Q000010 264
11b. sze udu
>>Q000010 265
12a. ur-sag-pa-e3
>>Q000010 266
12b. engar
>>Q000010 267
13a. me-tag
>>Q000010 268
13b. |GA2xGI4|-|GA2xGI4|
>>Q000010 269
@column 4
1a. lugal-dumu-zi
>>Q000010 270
1b. a nimgir
>>Q000010 271
2a. pap-en-du10
>>Q000010 272
2b. lu2-maszkim
>>Q000010 273
3a. me-masz2
>>Q000010 274
3b. masz-masz
>>Q000010 275
4a. masz-pa-e3
>>Q000010 276
4b. bu3-ti-ir
>>Q000010 277
5a. a-pesz
>>Q000010 278
5b. e2 gibil
>>Q000010 279
6a. ur-hi-li5
>>Q000010 280
6b. ganunx(|(GA2xEN).NUN|) munu4-munu4
>>Q000010 281
7a. lugal-mi-am
>>Q000010 282
7b. ma2-gur8
>>Q000010 283
8a. AN-du10-ge
>>Q000010 284
8b. MASZ-sikil
>>Q000010 285
9a. aka
>>Q000010 286
9b. a-szu12-ka2
>>Q000010 287
10a. kisz-ur-sag
>>Q000010 288
10b. TAK4-sag
>>Q000010 289
10c. ka2-ka2
>>Q000010 290
11a. kisz-sig
>>Q000010 291
11b. na-x
>>Q000010 292
@column 5
1a. hur-sag-an-da
>>Q000010 293
1b. gu2 la2
>>Q000010 294

2016-04-24 18:37:41, entered by englund for englund
&P242176 = MEE 03, 043 + frags.
#atf: ebl
@tablet
@obverse
@column 1
1a. lugal-men-nun
>>Q000010 001
1b. ak-UD
>>Q000010 002
1c. ensi2
>>Q000010 003
2a. ar-rum2
>>Q000010 004
2b. umbisag
>>Q000010 005
3a. im-tum
>>Q000010 006
3b. sa12-du5
>>Q000010 007
4a. nir-gal2
>>Q000010 008
4b. dub-sar
>>Q000010 009
5a. lugal-ka-nir
>>Q000010 010
5b. szagina
>>Q000010 011
6a. uszum-gal-gal
>>Q000010 012
# lone extant entry
6b. gu4-usz
>>Q000010 013
# lone extant entry
7a. ur-{d}isztaran
>>Q000010 014
7b. SAL-UN
>>Q000010 015
8a. mes-an-ne2
>>Q000010 016
8b. gal-sukkal
>>Q000010 017
@column 2
1a. ASZ u3 [...]
>>Q000010 018
1b. gul [...]
>>Q000010 019
2a. SAL-erim-kalam
>>Q000010 020
2b. kingal gin2{uruda}
>>Q000010 021
3a. ur-{d}en-lil2
>>Q000010 022
3b. nimgir
>>Q000010 023
4a. la-la
>>Q000010 024
4b. nimgir:gal
>>Q000010 025
5a. SAL-erim-kalam
>>Q000010 026
5b. nig2-gu-GAR
>>Q000010 027
6a. gu-sze
>>Q000010 028
6b. szusz3
>>Q000010 029
6c. zimbir{ki}
>>Q000010 030
7a. lugal-szu-du7
>>Q000010 031
7b. szu du7 szitim
>>Q000010 032
8a. uszum-edin
>>Q000010 033
8b. szagiax(|SILA3.[SZU].GABA|#)
>>Q000010 034
9a. a-za-bu3
>>Q000010 035
9b. kinda
>>Q000010 036
10a. a-gesztin
>>Q000010 037
10b. szusz3 kinda
>>Q000010 038
11a. a-ul4
>>Q000010 039
11b. susz3 GAN
>>Q000010 040
@column 3
1a. pap-kur-gal
>>Q000010 041
1b. kuruszda
>>Q000010 042
2a. an-ki
>>Q000010 043
2b. UR
>>Q000010 044
3a. ama-{d}asz8-gi4
>>Q000010 045
3b. gal5:la
>>Q000010 046
4a. e2-nu-ni
>>Q000010 047
4b. nar
>>Q000010 048
5a. ga-ri-ri
>>Q000010 049
5b. nu-banda3 gurusz-gurusz
>>Q000010 050
6a. ban-masz-kalam
>>Q000010 051
6b. ensi2 banda3
>>Q000010 052
7a. ur-sag-gar3
>>Q000010 053
7b. gesz-ti-HI
>>Q000010 054
8a. a-ul4-gal
>>Q000010 055
8b. dumu-zi
>>Q000010 056
9a. UD-UN
>>Q000010 057
9b. kaskal erim2
>>Q000010 058
10a. i-su-bala
>>Q000010 059
10b. kinda
>>Q000010 060
11. gesztin-a:ki
>>Q000010 061
12. ku5-da sza3
>>Q000010 062
13. uszum-a-nun-nun
>>Q000010 063
14. ukkin iri bar
>>Q000010 064
@column 4
1a. iri-HI
>>Q000010 065
1b. ak-szu-ak
>>Q000010 066
2a. gu2#-tum
>>Q000010 067
2b. gu2#-a#
>>Q000010 068
3a. KISZ-ki-gal
>>Q000010 069
3b. |MASZ.GU2.GAR3|-a
>>Q000010 070
4a. ar-ni-ba
>>Q000010 071
4b. santana
>>Q000010 072
5a. esz22-gi-me-ru
>>Q000010 073
5b. umbisag [muhaldim]
>>Q000010 074
6a. kisz-ur-sag
>>Q000010 075
6b. lu2 esz2
>>Q000010 076
7a. PAN-masz-UN
>>Q000010 077
7b. zu5:a
>>Q000010 078
8a. SIGx(LAK647)
>>Q000010 079
8b. sag se3
>>Q000010 080
9a. PAN-masz-UN
>>Q000010 081
9b. lu2 kunga
>>Q000010 082
10a. e2-nu-si
>>Q000010 083
10b. subir{ki}
>>Q000010 084
11a. mes-pa-e3
>>Q000010 085
11b. isin2
>>Q000010 086
12a. mi-nu
>>Q000010 087
12b. ba-da-ar
>>Q000010 088
@column 5
1a. e2-na
>>Q000010 089
1b. IGI-USZ
>>Q000010 090
2a. ur-{d}za-ba4-ba4
>>Q000010 091
2b. adab{ki}
>>Q000010 092
3a. uszum-edin
>>Q000010 093
3b. ninda du8-du8
>>Q000010 094
4a. [...]
>>Q000010 095
4b. [...]
>>Q000010 096
5a. [...]
>>Q000010 097
5b. [...]
>>Q000010 098
6a. [...] x
>>Q000010 099
6b. [...] x
>>Q000010 100
7a. il-SIGx(LAK647)
>>Q000010 101
7b. szu ku5
>>Q000010 102
8a. ba-na
>>Q000010 103
8b. za3 usz
>>Q000010 104
9a. ba-na
>>Q000010 105
9b. ma2-lah4
>>Q000010 106
10a. im-tum
>>Q000010 107
10b. kingal
>>Q000010 108
11a. lugal-du10
>>Q000010 109
11b. dara3 masz-da3
>>Q000010 111
12a. ur-{d}|URUx(TU&TU)|
>>Q000010 112
12b. bur-gul
>>Q000010 113
@column 6
1a. URI-A
>>Q000010 114
1b. lu2 gesztin
>>Q000010 115
2a. utu-e3
>>Q000010 116
2b. muhaldim
>>Q000010 117
3a. du-{d}ma
>>Q000010 118
3b. ki gul-gul
>>Q000010 119
4a. a-lum
>>Q000010 120
4b. lu2 usan3
>>Q000010 121
5a. an-ki
>>Q000010 122
5b. PAP-GAR
>>Q000010 123
6a. i-ti-lum
>>Q000010 124
6b. e2-PAP-ur-sag-nun
>>Q000010 125
7a. zi-gi
>>Q000010 126
7b. {gesz}gi-gi
>>Q000010 127
8a. ur-pa-ba4-a-si
>>Q000010 128
8b. lu2# isz-kar{ki}
>>Q000010 129
9a. da#-tum#
>>Q000010 130
9b. lu2#-kasz4#-kasz4#
>>Q000010 131
10a. ba-zi
>>Q000010 132
10b. bad3{ki}
>>Q000010 133
11a. ba-lu-lu
>>Q000010 134
11b. arad2-arad2
>>Q000010 135
@column 7
1a. gu4-am-UN
>>Q000010 136
1b. szusz3 GAN2 esz2
>>Q000010 137
2a. mes-sar
>>Q000010 138
2b. gal:sukkal [x]
>>Q000010 139
3. [...]
>>Q000010 140
4a. NE@s-an-du10
>>Q000010 141
4b. e-gi4-maszkim
>>Q000010 142
5a. u3-sar
>>Q000010 143
5b. u2 gal-gal
>>Q000010 144
6a. SZITA-u2
>>Q000010 145
6b. PA-PA
>>Q000010 146
7a. ib-la
>>Q000010 147
7b. umbisag eresz
>>Q000010 148
8a. nin-UN-du10
>>Q000010 149
8b. dub-sar eresz
>>Q000010 150
9a. x TU
>>Q000010 151
9b. [...]
>>Q000010 152
10a. mi-na-num2
>>Q000010 153
10b. dub-sar GAN2-GAN2 esz2
>>Q000010 154
@column 8
1a. asz-dar-bala
>>Q000010 155
1b. szusz3 e2-{d}utu
>>Q000010 156
2a. igi-lum-lum
>>Q000010 157
2b. lu2-sag
>>Q000010 158
3a. ur-sag
>>Q000010 159
3b. gal:simug
>>Q000010 160
# error of anticipation vs. A-S version
4a. an-da
>>Q000010 161
4b. gal:simug
>>Q000010 162
5a. me-nu-gi
>>Q000010 163
5b. gal:aszgab
>>Q000010 164
6a. amar-AN
>>Q000010 165
6b. lu2-lu2 su
>>Q000010 166
7a. a-na-SAR
>>Q000010 167
7b. szu-i
>>Q000010 168
8a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
>>Q000010 169
8b. agrig
>>Q000010 170
9a. unken-du10
>>Q000010 171
9b. dub-sar e2-sagx(LAK384)
>>Q000010 172
10a. a-lum
>>Q000010 173
10b. simug
>>Q000010 174
11. [...] GISZ-GA
>>Q000010 175
12a. lugal-du10
>>Q000010 176
12b. esz8:ga
>>Q000010 177
@column 9
1a. an-|TU&TU|
>>Q000010 178
1b. lu2 dub
>>Q000010 179
2a. [...]
>>Q000010 180
2b. [...]
>>Q000010 181
3a. [...]
>>Q000010 182
3b. [...]
>>Q000010 183
4a. [...]
>>Q000010 184
4b. [...]
>>Q000010 185
5a. [...]
>>Q000010 186
6a. ur-sag-gar3
>>Q000010 187
6b. nu-banda3 sukkal
>>Q000010 188
7a. im-mar
>>Q000010 189
7b. e2-bur-gul
>>Q000010 190
8a. sag?-[...]-da?
>>Q000010 191
8b. |(GA2xEN).NUN|# adx(|LAGABxU|)
>>Q000010 192
9a. a-za#-bu3?
>>Q000010 193
9b. sikil#-sikil
>>Q000010 194
10a. bil2#-an-du10
>>Q000010 195
10b. [...] DUR2
>>Q000010 196
11a. gal-zu
>>Q000010 197
11b. |KAxA|
>>Q000010 198
@reverse
@column 1
1a. a-ul4-gal
>>Q000010 199
1b. HUL2
>>Q000010 200
2a. il-SIGx(LAK647)
>>Q000010 201
2b. zi-gi-nu
>>Q000010 202
3a. ki-ga-sum
>>Q000010 203
3b. dara3 masz-da3
>>Q000010 204
4a. BI-tim
>>Q000010 205
4b. MUSZ3-tim
>>Q000010 206
5a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
>>Q000010 207
5b. lu2 usan3
>>Q000010 208
6a. mes-an-tum2
>>Q000010 209
6b. balag:gal
>>Q000010 210
7a. amar-mah
>>Q000010 211
7b. amar-i-gi
>>Q000010 212
8a. amar-e2-ki
>>Q000010 212
8b. gesz-ur2
>>Q000010 213
9a. TI-|HIxASZ2|
>>Q000010 214
9b. bu-bu? gir2
>>Q000010 215
@column 2
1a. amar-{d}asz8-gi4
>>Q000010 220
1b. |PAP.PAP|
>>Q000010 221
2a. ib-la
>>Q000010 222
2b. szud3
>>Q000010 223
3a. a-du10
>>Q000010 224
3b. ba-za
>>Q000010 225
4a. e2-ki-ba4
>>Q000010 227
4b. u3-za-lum
>>Q000010 228
5a. SIGx(LAK647)
>>Q000010 229
5b. e2-da-ra
>>Q000010 230
6a. an-zu-me-ru
>>Q000010 231
6b. sa12-du5
>>Q000010 232
6c. dug
>>Q000010 233
7a. ba-za
>>Q000010 234
#ba-za "lame"
7b. szusz3 ARAD2-ARAD2
>>Q000010 235
8a. [...]
>>Q000010 236
8b. [...]
>>Q000010 237
9a. zi-zi
>>Q000010 238
9b. gal:e2 mah2
>>Q000010 239
10a. bara2-ki-ba4
>>Q000010 240
10b. MI-DU-IM
>>Q000010 241
11a. UD-kalam
>>Q000010 242
11b. kaskal erim2
>>Q000010 243
12a. im4-lik-il
>>Q000010 244
12b. kuruszda
>>Q000010 245
@column 3
1a. [...]-bu3
>>Q000010 246
1b. |KAxA|
>>Q000010 247
2. SI HU x x
>>Q000010 247
3a. IL2-e
>>Q000010 248
3b. e2-sag asz
>>Q000010 249
4a. i-ti
>>Q000010 250
4b. e2 ma-nu gal
>>Q000010 251
5a. a-hu-ni
>>Q000010 252
5b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) eresz
>>Q000010 253
6a. abba2
>>Q000010 254
6b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) u2 gal-gal
>>Q000010 255
7a. su-ma-me-ru
>>Q000010 256
7b. ma2-dam
>>Q000010 257
8a. A-x-[...]
>>Q000010 258
8b. bad3 [...]
>>Q000010 259
9a. a-pesz
>>Q000010 260
9b. szusz3
>>Q000010 261
10a. en-szu-du7
>>Q000010 262
10b. kuruszda
>>Q000010 263
11a. PAN-masz-UN
>>Q000010 264
11b. sze udu
>>Q000010 265
12a. ur-sag-pa-e3
>>Q000010 266
12b. engar
>>Q000010 267
13a. me-tag
>>Q000010 268
13b. |GA2xGI4|-|GA2xGI4|
>>Q000010 269
@column 4
1a. lugal-dumu-zi
>>Q000010 270
1b. a nimgir
>>Q000010 271
2a. pap-en-du10
>>Q000010 272
2b. lu2-maszkim
>>Q000010 273
3a. me-masz2
>>Q000010 274
3b. masz-masz
>>Q000010 275
4a. masz-pa-e3
>>Q000010 276
4b. bu3-ti-ir
>>Q000010 277
5a. a-pesz
>>Q000010 278
5b. e2 gibil
>>Q000010 279
6a. ur-hi-li5
>>Q000010 280
6b. ganunx(|(GA2xEN).NUN|) munu4-munu4
>>Q000010 281
7a. lugal-mi-am
>>Q000010 282
7b. ma2-gur8
>>Q000010 283
8a. AN-du10-ge
>>Q000010 284
8b. MASZ-sikil
>>Q000010 285
9a. aka
>>Q000010 286
9b. a-szu12-ka2
>>Q000010 287
10a. kisz-ur-sag
>>Q000010 288
10b. TAK4-sag
>>Q000010 289
10c. ka2-ka2
>>Q000010 290
11a. kisz-sig
>>Q000010 291
11b. na-x
>>Q000010 292
@column 5
1a. hur-sag-an-da
>>Q000010 293
1b. gu2 la2
>>Q000010 294

2016-04-24 18:07:13, entered by englund for englund
&P242176 = MEE 03, 043 + frags.
#atf: ebl
@tablet
@obverse
@column 1
1a. lugal-men-nun
>>Q000010 001
1b. ak-UD
>>Q000010 002
1c. ensi2
>>Q000010 003
2a. ar-rum2
>>Q000010 004
2b. umbisag
>>Q000010 005
3a. im-tum
>>Q000010 006
3b. sa12-du5
>>Q000010 007
4a. nir-gal2
>>Q000010 008
4b. dub-sar
>>Q000010 009
5a. lugal-ka-nir
>>Q000010 010
5b. szagina
>>Q000010 011
6a. uszum-gal-gal
>>Q000010 012
# lone
extant entry
6b. gu4-usz
>>Q000010 013
# lone
extant entry
7a. ur-{d}isztaran
>>Q000010 014
7b. SAL-UN
>>Q000010 015
8a. mes-an-ne2
>>Q000010 016
8b. gal-sukkal
>>Q000010 017
@column 2
1a. ASZ u3 [...]
>>Q000010 018
1b. gul [...]
>>Q000010 019
2a. SAL-erim-kalam
>>Q000010 020
2b. kingal gin2{uruda}
>>Q000010 021
3a. ur-{d}en-lil2
>>Q000010 022
3b. nimgir
>>Q000010 023
4a. la-la
>>Q000010 024
4b. nimgir:gal
>>Q000010 025
5a. SAL-erim-kalam
>>Q000010 026
5b. nig2-gu-GAR
>>Q000010 027
6a. gu-sze
>>Q000010 028
6b. szusz3
>>Q000010 029
6c. zimbir{ki}
>>Q000010 030
7a. lugal-szu-du7
>>Q000010 031
7b. szu du7 szitim
>>Q000010 032
8a. uszum-edin
>>Q000010 033
8b. szagiax(|SILA3.[SZU].GABA|#)
>>Q000010 034
9a. a-za-bu3
>>Q000010 035
9b. kinda
>>Q000010 036
10a. a-gesztin
>>Q000010 037
10b. szusz3 kinda
>>Q000010 038
11a. a-ul4
>>Q000010 039
11b. susz3 GAN
>>Q000010 040
@column 3
1a. pap-kur-gal
>>Q000010 041
1b. kuruszda
>>Q000010 042
2a. an-ki
>>Q000010 043
2b. UR
>>Q000010 044
3a. ama-{d}asz8-gi4
>>Q000010 045
3b. gal5:la
>>Q000010 046
4a. e2-nu-ni
>>Q000010 047
4b. nar
>>Q000010 048
5a. ga-ri-ri
>>Q000010 049
5b. nu-banda3 gurusz-gurusz
>>Q000010 050
6a. ban-masz-kalam
>>Q000010 051
6b. ensi2 banda3
>>Q000010 052
7a. ur-sag-gar3
>>Q000010 053
7b. gesz-ti-HI
>>Q000010 054
8a. a-ul4-gal
>>Q000010 055
8b. dumu-zi
>>Q000010 056
9a. UD-UN
>>Q000010 057
9b. kaskal erim2
>>Q000010 058
10a. i-su-bala
>>Q000010 059
10b. kinda
>>Q000010 060
11. gesztin-a:ki
>>Q000010 061
12. ku5-da sza3
>>Q000010 062
13. uszum-a-nun-nun
>>Q000010 063
14. ukkin iri bar
>>Q000010 064
@column 4
1a. iri-HI
>>Q000010 065
1b. ak-szu-ak
>>Q000010 066
2a. gu2#-tum
>>Q000010 067
2b. gu2#-a#
>>Q000010 068
3a. KISZ-ki-gal
>>Q000010 069
3b. |MASZ.GU2.GAR3|-a
>>Q000010 070
4a. ar-ni-ba
>>Q000010 071
4b. santana
>>Q000010 072
5a. esz22-gi-me-ru
>>Q000010 073
5b. umbisag [muhaldim]
>>Q000010 074
6a. kisz-ur-sag
>>Q000010 075
6b. lu2 esz2
>>Q000010 076
7a. PAN-masz-UN
>>Q000010 077
7b. zu5:a
>>Q000010 078
8a. SIGx(LAK647)
>>Q000010 079
8b. sag se3
>>Q000010 080
9a. PAN-masz-UN
>>Q000010 081
9b. lu2 kunga
>>Q000010 082
10a. e2-nu-si
>>Q000010 083
10b. subir{ki}
>>Q000010 084
11a. mes-pa-e3
>>Q000010 085
11b. isin2
>>Q000010 086
12a. mi-nu
>>Q000010 087
12b. ba-da-ar
>>Q000010 088
@column 5
1a. e2-na
>>Q000010 089
1b. IGI-USZ
>>Q000010 090
2a. ur-{d}za-ba4-ba4
>>Q000010 091
2b. adab{ki}
>>Q000010 092
3a. uszum-edin
>>Q000010 093
3b. ninda du8-du8
>>Q000010 094
4a. [...]
>>Q000010 095
4b. [...]
>>Q000010 096
5a. [...]
>>Q000010 097
5b. [...]
>>Q000010 098
6a. [...] x
>>Q000010 099
6b. [...] x
>>Q000010 100
7a. il-SIGx(LAK647)
>>Q000010 101
7b. szu ku5
>>Q000010 102
8a. ba-na
>>Q000010 103
8b. za3 usz
>>Q000010 104
9a. ba-na
>>Q000010 105
9b. ma2-lah4
>>Q000010 106
10a. im-tum
>>Q000010 107
10b. kingal
>>Q000010 108
11a. lugal-du10
>>Q000010 109
11b. dara3 masz-da3
>>Q000010 111
12a. ur-{d}|URUx(TU&TU)|
>>Q000010 112
12b. bur-gul
>>Q000010 113
@column 6
1a. URI-A
>>Q000010 114
1b. lu2 gesztin
>>Q000010 115
2a. utu-e3
>>Q000010 116
2b. muhaldim
>>Q000010 117
3a. du-{d}ma
>>Q000010 118
3b. ki gul-gul
>>Q000010 119
4a. a-lum
>>Q000010 120
4b. lu2 usan3
>>Q000010 121
5a. an-ki
>>Q000010 122
5b. PAP-GAR
>>Q000010 123
6a. i-ti-lum
>>Q000010 124
6b. e2-PAP-ur-sag-nun
>>Q000010 125
7a. zi-gi
>>Q000010 126
7b. {gesz}gi-gi
>>Q000010 127
8a. ur-pa-ba4-a-si
>>Q000010 128
8b. lu2# isz-kar{ki}
>>Q000010 129
9a. da#-tum#
>>Q000010 130
9b. lu2#-kasz4#-kasz4#
>>Q000010 131
10a. ba-zi
>>Q000010 132
10b. bad3{ki}
>>Q000010 133
11a. ba-lu-lu
>>Q000010 134
11b. arad2-arad2
>>Q000010 135
@column 7
1a. gu4-am-UN
>>Q000010 136
1b. szusz3 GAN2 esz2
>>Q000010 137
2a. mes-sar
>>Q000010 138
2b. gal:sukkal [x]
>>Q000010 139
3. [...]
>>Q000010 140
4a. NE@s-an-du10
>>Q000010 141
4b. e-gi4-maszkim
>>Q000010 142
5a. u3-sar
>>Q000010 143
5b. u2 gal-gal
>>Q000010 144
6a. SZITA-u2
>>Q000010 145
6b. PA-PA
>>Q000010 146
7a. ib-la
>>Q000010 147
7b. umbisag eresz
>>Q000010 148
8a. nin-UN-du10
>>Q000010 149
8b. dub-sar eresz
>>Q000010 150
9a. X TU
>>Q000010 151
9b.
[...]
>>Q000010 152
10a. mi-na-num2
>>Q000010 153
10b. dub-sar GAN2-GAN2 esz2
>>Q000010 154
@column 8
1a. asz-dar-bala
>>Q000010 155
1b. szusz3 e2-{d}utu
>>Q000010 156
2a. igi-lum-lum
>>Q000010 157
2b. lu2-sag
>>Q000010 158
3a. ur-sag
>>Q000010 159
3b. gal:simug
>>Q000010 160
# error
of anticipation vs. A-S version
4a. an-da
>>Q000010 161
4b. gal:simug
>>Q000010 162
5a. me-nu-gi
>>Q000010 163
5b. gal:aszgab
>>Q000010 164
6a. amar-AN
>>Q000010 165
6b. lu2-lu2 su
>>Q000010 166
7a. a-na-SAR
>>Q000010 167
7b. szu-i
>>Q000010 168
8a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
>>Q000010 169
8b. agrig
>>Q000010 170
9a. unken-du10
>>Q000010 171
9b. dub-sar e2-sagx(LAK384)
>>Q000010 172
10a. a-lum
>>Q000010 173
10b. simug
>>Q000010 174
11. [...] GISZ-GA
>>Q000010 175
12a. lugal-du10
>>Q000010 176
12b. esz8:ga
>>Q000010 177
@column 9
1a. an-|TU&TU|
>>Q000010 178
1b. lu2 dub
>>Q000010 179
2a. [...]
>>Q000010 180
2b. [...]
>>Q000010 181
3a. [...]
>>Q000010 182
3b. [...]
>>Q000010 183
4a. [...]
>>Q000010 184
4b. [...]
>>Q000010 185
5a. [...]
>>Q000010 186
6a. ur-sag-gar3
>>Q000010 187
6b. nu-banda3 sukkal
>>Q000010 188
7a. im-mar
>>Q000010 189
7b. e2-bur-gul
>>Q000010 190
8a. sag?-[...]-da?
>>Q000010 191
8b. |(GA2xEN).NUN|# adx(|LAGABxU|)
>>Q000010 192
9a. a-za#-bu3?
>>Q000010 193
9b. sikil#-sikil
>>Q000010 194
10a. bil2#-an-du10
>>Q000010 195
10b. [...] DUR2
>>Q000010 196
11a. gal-zu
>>Q000010 197
11b. |KAxA|
>>Q000010 198
@reverse
@column 1
1a. a-ul4-gal
>>Q000010 199
1b. HUL2
>>Q000010 200
2a. il-SIGx(LAK647)
>>Q000010 201
2b. zi-gi-nu
>>Q000010 202
3a. ki-ga-sum
>>Q000010 203
3b. dara3 masz-da3
>>Q000010 204
4a. BI-tim
>>Q000010 205
4b. MUSZ3-tim
>>Q000010 206
5a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
>>Q000010 207
5b. lu2 usan3
>>Q000010 208
6a. mes-an-tum2
>>Q000010 209
6b. balag:gal
>>Q000010 210
7a. amar-mah
>>Q000010 211
7b. amar-i-gi
>>Q000010 212
8a. amar-e2-ki
>>Q000010 212
8b. gesz-ur2
>>Q000010 213
9a. TI-|HIxASZ2|
>>Q000010 214
9b. bu-bu? gir2
>>Q000010 215
@column 2
1a. amar-{d}asz8-gi4
>>Q000010 220
1b. |PAP.PAP|
>>Q000010 221
2a. ib-la
>>Q000010 222
2b. szud3
>>Q000010 223
3a. a-du10
>>Q000010 224
3b. ba-za
>>Q000010 225
4a. e2-ki-ba4
>>Q000010 227
4b. u3-za-lum
>>Q000010 228
5a. SIGx(LAK647)
>>Q000010 229
5b. e2-da-ra
>>Q000010 230
6a. an-zu-me-ru
>>Q000010 231
6b. sa12-du5
>>Q000010 232
6c. dug
>>Q000010 233
7a. ba-za
>>Q000010 234
#ba-za "lame"
7b. szusz3 ARAD2-ARAD2
>>Q000010 235
8a. [...]
>>Q000010 236
8b. [...]
>>Q000010 237
9a. zi-zi
>>Q000010 238
9b. gal:e2 mah2
>>Q000010 239
10a. bara2-ki-ba4
>>Q000010 240
10b. MI-DU-IM
>>Q000010 241
11a. UD-kalam
>>Q000010 242
11b. kaskal erim2
>>Q000010 243
12a. im4-lik-il
>>Q000010 244
12b. kuruszda
>>Q000010 245
@column 3
1a. [...]-bu3
>>Q000010 246
1b. |KAxA|
>>Q000010 247
2. SI HU X X
>>Q000010 247
3a. IL2-e
>>Q000010 248
3b. e2-sag asz
>>Q000010 249
4a. i-ti
>>Q000010 250
4b. e2 ma-nu gal
>>Q000010 251
5a. a-hu-ni
>>Q000010 252
5b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) eresz
>>Q000010 253
6a. abba2
>>Q000010 254
6b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) u2 gal-gal
>>Q000010 255
7a. su-ma-me-ru
>>Q000010 256
7b. ma2-dam
>>Q000010 257
8a. A-X-[...]
>>Q000010 258
8b. bad3 [...]
>>Q000010 259
9a. a-pesz
>>Q000010 260
9b. szusz3
>>Q000010 261
10a. en-szu-du7
>>Q000010 262
10b. kuruszda
>>Q000010 263
11a. PAN-masz-UN
>>Q000010 264
11b. sze udu
>>Q000010 265
12a. ur-sag-pa-e3
>>Q000010 266
12b. engar
>>Q000010 267
13a. me-tag
>>Q000010 268
13b. |GA2xGI4|-|GA2xGI4|
>>Q000010 269
@column 4
1a. lugal-dumu-zi
>>Q000010 270
1b. a nimgir
>>Q000010 271
2a. pap-en-du10
>>Q000010 272
2b. lu2-maszkim
>>Q000010 273
3a. me-masz2
>>Q000010 274
3b. masz-masz
>>Q000010 275
4a. masz-pa-e3
>>Q000010 276
4b. bu3-ti-ir
>>Q000010 277
5a. a-pesz
>>Q000010 278
5b. e2 gibil
>>Q000010 279
6a. ur-hi-li5
>>Q000010 280
6b. ganunx(|(GA2xEN).NUN|) munu4-munu4
>>Q000010 281
7a. lugal-mi-am
>>Q000010 282
7b. ma2-gur8
>>Q000010 283
8a. AN-du10-ge
>>Q000010 284
8b. MASZ-sikil
>>Q000010 285
9a. aka
>>Q000010 286
9b. a-szu12-ka2
>>Q000010 287
10a. kisz-ur-sag
>>Q000010 288
10b. TAK4-sag
>>Q000010 289
10c. ka2-ka2
>>Q000010 290
11a. kisz-sig
>>Q000010 291
11b. na-X
>>Q000010 292
@column 5
1a. hur-sag-an-da
>>Q000010 293
1b. gu2 la2
>>Q000010 294

2015-08-27 08:39:32, entered by englund for englund
&P242176 = MEE 03, 043
#link: def A = Q000010 = ED Names and Professions
#atf: use lexical
@tablet
@obverse
@column 1
1a. lugal-men-nun
1b. ak-UD
1c. ensi2
2a. ar-rum2
2b. umbisag
3a. im-tum
3b. sa12-du5
4a. nir-gal2
4b. dub-sar
5a. lugal-ka-nir
5b. szagina
6a. uszum-gal-gal
#lone extant entry
6b. gu4-usz
#lone extant entry
7a. ur-{d}isztaran
7b. SAL-UN
8a. mes-an-ne2
8b. gal-sukkal
@column 2
1a. ASZ u3 [...]
1b. gul [...]
2a. SAL-erim-kalam
2b. kingal gin2{uruda}
3a. ur-{d}en-lil2
3b. nimgir
4a. la-la
4b. nimgir:gal
5a. SAL-erim-kalam
5b. nig2-gu-GAR
6a. gu-sze
6b. szusz3
6c. zimbir{ki}
7a. lugal-szu-du7
7b. szu du7 szitim
8a. uszum-edin
8b. szagiax(|SILA3.[SZU].GABA|#)
9a. a-za-bu3
9b. kinda
10a. a-gesztin
10b. szusz3 kinda
11a. a-ul4
11b. susz3 GAN
@column 3
1a. pap-kur-gal
1b. kuruszda
2a. an-ki
2b. UR
3a. ama-{d}asz8-gi4
3b. gal5:la
4a. e2-nu-ni
4b. nar
5a. ga-ri-ri
5b. nu-banda3 gurusz-gurusz
6a. ban-masz-kalam
6b. ensi2 banda3
7a. ur-sag-gar3
7b. gesz-ti-HI
8a. a-ul4-gal
8b. dumu-zi
9a. UD-UN
9b. kaskal erim2
10a. i-su-bala
10b. kinda
11. gesztin-a:ki
12. ku5-da sza3
13. uszum-a-nun-nun
14. ukkin iri bar
@column 4
1a. iri-HI
1b. ak-szu-ak
2a. gu2#-tum
2b. gu2#-a#
3a. KISZ-ki-gal
3b. |MASZ.GU2.GAR3|-a
4a. ar-ni-ba
4b. santana
5a. esz22-gi-me-ru
5b. umbisag [muhaldim]
6a. kisz-ur-sag
6b. lu2 esz2
7a. PAN-masz-UN
7b. zu5:a
8a. SIGx(LAK647)
8b. sag sig10
9a. PAN-masz-UN
9b. lu2 kunga
10a. e2-nu-si
10b. subir{ki}
11a. mes-pa-e3
11b. isin2
12a. mi-nu
12b. ba-da-ar
@column 5
1a. e2-na
1b. IGI-USZ
2a. ur-{d}za-ba4-ba4
2b. adab{ki}
3a. uszum-edin
3b. ninda du8-du8
$2 lines missing
6a. [...] X
6b. [...] X
7a. il-SIGx(LAK647)
7b. szu ku5
8a. ba-na
8b. za3 usz
#vs. lu2 gu2-si, "assemble" AS
9a. ba-na
9b. ma2-lah4
10a. im-tum
10b. kingal
# phonetic error for AS kugal?
11a. lugal-du10
11b. dara3 masz-da3
12a. ur-{d}|URUx(TU&TU)|
12b. bur-gul
@column 6
1a. URI-A
1b. lu2 gesztin
2a. utu-e3
2b. muhaldim
3a. du-{d}ma
3b. ki gul-gul
4a. a-lum
4b. lu2 usan3
5a. an-ki
5b. PAP-GAR
6a. i-ti-lum
6b. e2-PAP-ur-sag-nun
7a. zi-gi
7b. {gesz}gi-gi
8a. ur-pa-ba4-a-si
8b. lu2# isz-kar{ki}
9a. da#-tum#
9b. lu2#-kasz4#-kasz4#
10a. ba-zi
10b. bad3{ki}
11a. ba-lu-lu
11b. arad2-arad2
@column 7
1a. gu4-am-UN
1b. szusz3 GAN2 esz2
2a. mes-sar
2b. gal:sukkal [x]
3. [...]
4a. NE@s-an-du10
4b. e-gi4-maszkim
5a. u3-sar
5b. u2 gal-gal
6a. SZITA-u2
6b. PA-PA
7a. ib-la
7b. umbisag eresz
8a. nin-UN-du10
8b. dub-sar eresz
9a. X TU [...]
$ (half line missing)
10a. mi-na-num2
10b. dub-sar GAN2-GAN2 esz2
@column 8
1a. asz-dar-bala
1b. szusz3 e2-{d}utu
2a. igi-lum-lum
2b. lu2-sag
3a. ur-sag
3b. gal:simug
#error of anticipation vs. A-S version
4a. an-da
4b. gal:simug
5a. me-nu-gi
5b. gal:aszgab
6a. amar-AN
6b. lu2-lu2 su
7a. a-na-SAR
7b. szu-i
8a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
8b. agrig
9a. unken-du10
9b. dub-sar e2-sagx(LAK384)
10a. a-lum
10b. simug
11. [...] GISZ-GA
12a. lugal-du10
12b. esz8:ga
@column 9
1a. an-|TU&TU|
1b. lu2 dub
$ 4 lines missing
6a. ur-sag-gar3
6b. nu-banda3 sukkal
7a. im-mar
7b. e2-bur-gul
8a. sag?-[...]-da?
8b. |(GA2xEN).NUN|# adx(|LAGABxU|)
9a. a-za#-bu3?
#may be szu12 instead to judge from horizontals in inscribed sign
9b. sikil#-sikil
10a. bil2#-an-du10
10b. [...] DUR2
11a. gal-zu
11b. |KAxA|
#read kab2---(dug4) = lataku(m), to check? see Civil FI
@reverse
@column 1
1a. a-ul4-gal
1b. HUL2
2a. il-SIGx(LAK647)
2b. zi-gi-nu
3a. ki-ga-sum
3b. dara3 masz-da3
#vs. GN in A-S
4a. BI-tim
4b. MUSZ3-tim
5a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
5b. lu2 usan3
6a. mes-an-tum2
6b. balag:gal
7a. amar-mah
7b. amar-i-gi
8a. amar-e2-ki
8b. gesz-ur2
9a. TI-|HIxASZ2|
9b. bu-bu? gir2
@column 2
1a. amar-{d}asz8-gi4
1b. |PAP.PAP|
2a. ib-la
2b. szud3
3a. a-du10
3b. ba-za
4a. e2-ki-ba4
4b. u3-za-lum
5a. SIGx(LAK647)
5b. e2-da-ra
6a. an-zu-me-ru
6b. sa12-du5
6c. dug
7a. ba-za
#ba-za "lame"
7b. szusz3 arad2-arad2
$1 line missing
9a. zi-zi
9b. gal:e2 mah2
10a. bara2-ki-ba4
10b. MI-DU-IM
11a. UD-kalam
11b. kaskal erim2
12a. im4-lik-il
12b. kuruszda
@column 3
1a. [...]-bu3
1b. |KAxA|
2. SI HU X X
3a. IL2-e
3b. e2-sag asz
4a. i-ti
4b. e2 ma-nu gal
5a. a-hu-ni
5b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) eresz
6a. abba2
6b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) u2 gal-gal
7a. su-ma-me-ru
7b. ma2-dam
8a. A-X-[...]
8b. bad3 [...]
9a. a-pesz
9b. szusz3
10a. en-szu-du7
10b. kuruszda
11a. PAN-masz-UN
11b. sze udu
12a. ur-sag-pa-e3
12b. engar
13a. me-tag
13b. |GA2xGI4|-|GA2xGI4|
@column 4
1a. lugal-dumu-zi
1b. a nimgir
2a. pap-en-du10
2b. lu2-maszkim
3a. me-masz2
3b. masz-masz
4a. masz-pa-e3
4b. bu3-ti-ir
5a. a-pesz
5b. e2 gibil
6a. ur-hi-li5
6b. ganunx(|(GA2xEN).NUN|) munu4-munu4
7a. lugal-mi-am
7b. ma2-gur8
8a. AN-du10-ge
8b. MASZ-sikil
9a. aka
9b. a-szu12-ka2
10a. kisz-ur-sag
10b. TAK4-sag
10c. ka2-ka2
11a. kisz-sig
11b. na-X
@column 14
1a. hur-sag-an-da
1b. gu2 la2

2014-11-21 10:14:26, entered by englund for englund
&P242176 = MEE 03, 043
#link: def A = Q000010 = ED Names and Professions
#atf: use lexical
@tablet
@obverse
@column 1
1a. lugal-men-nun
1b. ak-UD
1c. ensi2
2a. ar-rum2
2b. umbisag
3a. im-tum
3b. sag-du5
4a. nir-gal2
4b. dub-sar
5a. lugal-ka-nir
5b. szagina
6a. uszum-gal-gal
#lone extant entry
6b. gu4-usz
#lone extant entry
7a. ur-{d}isztaran
7b. SAL-UN
8a. mes-an-ne2
8b. gal-sukkal
@column 2
1a. ASZ u3 [...]
1b. gul [...]
2a. SAL-erim-kalam
2b. kingal gin2{uruda}
3a. ur-{d}en-lil2
3b. nimgir
4a. la-la
4b. nimgir:gal
5a. SAL-erim-kalam
5b. nig2-gu-GAR
6a. gu-sze
6b. szusz3
6c. zimbir{ki}
7a. lugal-szu-du7
7b. szu du7 szitim
8a. uszum-edin
8b. szagiax(|SILA3.[SZU].GABA|#)
9a. a-za-bu3
9b. kinda
10a. a-gesztin
10b. szusz3 kinda
11a. a-ul4
11b. susz3 GAN
@column 3
1a. pap-kur-gal
1b. kuruszda
2a. an-ki
2b. UR
3a. ama-{d}asz8-gi4
3b. gal5:la
4a. e2-nu-ni
4b. nar
5a. ga-ri-ri
5b. nu-banda3 gurusz-gurusz
6a. ban-masz-kalam
6b. ensi2 banda3
7a. ur-sag-gar3
7b. gesz-ti-HI
8a. a-ul4-gal
8b. dumu-zi
9a. UD-UN
9b. kaskal erim2
10a. i-su-bala
10b. kinda
11. gesztin-a:ki
12. ku5-da sza3
13. uszum-a-nun-nun
14. ukkin iri bar
@column 4
1a. iri-HI
1b. ak-szu-ak
2a. gu2#-tum
2b. gu2#-a#
3a. KISZ-ki-gal
3b. |MASZ.GU2.GAR3|-a
4a. ar-ni-ba
4b. santana
5a. esz22-gi-me-ru
5b. umbisag [muhaldim]
6a. kisz-ur-sag
6b. lu2 esz2
7a. PAN-masz-UN
7b. zu5:a
8a. SIGx(LAK647)
8b. sag sig10
9a. PAN-masz-UN
9b. lu2 kunga
10a. e2-nu-si
10b. subir{ki}
11a. mes-pa-e3
11b. isin2
12a. mi-nu
12b. ba-da-ar
@column 5
1a. e2-na
1b. IGI-USZ
2a. ur-{d}za-ba4-ba4
2b. adab{ki}
3a. uszum-edin
3b. ninda du8-du8
$2 lines missing
6a. [...] X
6b. [...] X
7a. il-SIGx(LAK647)
7b. szu ku5
8a. ba-na
8b. za3 usz
#vs. lu2 gu2-si, "assemble" AS
9a. ba-na
9b. ma2-lah4
10a. im-tum
10b. kingal
# phonetic error for AS kugal?
11a. lugal-du10
11b. dara3 masz-da3
12a. ur-{d}|URUx(TU&TU)|
12b. bur-gul
@column 6
1a. URI-A
1b. lu2 gesztin
2a. utu-e3
2b. muhaldim
3a. du-{d}ma
3b. ki gul-gul
4a. a-lum
4b. lu2 usan3
5a. an-ki
5b. PAP-GAR
6a. i-ti-lum
6b. e2-PAP-ur-sag-nun
7a. zi-gi
7b. {gesz}gi-gi
8a. ur-pa-ba4-a-si
8b. lu2# isz-kar{ki}
9a. da#-tum#
9b. lu2#-kasz4#-kasz4#
10a. ba-zi
10b. bad3{ki}
11a. ba-lu-lu
11b. arad2-arad2
@column 7
1a. gu4-am-UN
1b. szusz3 GAN2 esz2
2a. mes-sar
2b. gal:sukkal [x]
3. [...]
4a. NE@s-an-du10
4b. e-gi4-maszkim
5a. u3-sar
5b. u2 gal-gal
6a. SZITA-u2
6b. PA-PA
7a. ib-la
7b. umbisag eresz
8a. nin-UN-du10
8b. dub-sar eresz
9a. X TU [...]
$ (half line missing)
10a. mi-na-num2
10b. dub-sar GAN2-GAN2 esz2
@column 8
1a. asz-dar-bala
1b. szusz3 e2-{d}utu
2a. igi-lum-lum
2b. lu2-sag
3a. ur-sag
3b. gal:simug
#error of anticipation vs. A-S version
4a. an-da
4b. gal:simug
5a. me-nu-gi
5b. gal:aszgab
6a. amar-AN
6b. lu2-lu2 su
7a. a-na-SAR
7b. szu-i
8a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
8b. agrig
9a. unken-du10
9b. dub-sar e2-sagx(LAK384)
10a. a-lum
10b. simug
11. [...] GISZ-GA
12a. lugal-du10
12b. esz8:ga
@column 9
1a. an-|TU&TU|
1b. lu2 dub
$ 4 lines missing
6a. ur-sag-gar3
6b. nu-banda3 sukkal
7a. im-mar
7b. e2-bur-gul
8a. sag?-[...]-da?
8b. |(GA2xEN).NUN|# adx(|LAGABxU|)
9a. a-za#-bu3?
#may be szu12 instead to judge from horizontals in inscribed sign
9b. sikil#-sikil
10a. bil2#-an-du10
10b. [...] DUR2
11a. gal-zu
11b. |KAxA|
#read kab2---(dug4) = lataku(m), to check? see Civil FI
@reverse
@column 1
1a. a-ul4-gal
1b. HUL2
2a. il-SIGx(LAK647)
2b. zi-gi-nu
3a. ki-ga-sum
3b. dara3 masz-da3
#vs. GN in A-S
4a. BI-tim
4b. MUSZ3-tim
5a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
5b. lu2 usan3
6a. mes-an-tum2
6b. balag:gal
7a. amar-mah
7b. amar-i-gi
8a. amar-e2-ki
8b. gesz-ur2
9a. TI-|HIxASZ2|
9b. bu-bu? gir2
@column 2
1a. amar-{d}asz8-gi4
1b. |PAP.PAP|
2a. ib-la
2b. szud3
3a. a-du10
3b. ba-za
4a. e2-ki-ba4
4b. u3-za-lum
5a. SIGx(LAK647)
5b. e2-da-ra
6a. an-zu-me-ru
6b. sag-du5
6c. dug
7a. ba-za
#ba-za "lame"
7b. szusz3 arad2-arad2
$1 line missing
9a. zi-zi
9b. gal:e2 mah2
10a. bara2-ki-ba4
10b. MI-DU-IM
11a. UD-kalam
11b. kaskal erim2
12a. im4-lik-il
12b. kuruszda
@column 3
1a. [...]-bu3
1b. |KAxA|
2. SI HU X X
3a. IL2-e
3b. e2-sag asz
4a. i-ti
4b. e2 ma-nu gal
5a. a-hu-ni
5b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) eresz
6a. abba2
6b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) u2 gal-gal
7a. su-ma-me-ru
7b. ma2-dam
8a. A-X-[...]
8b. bad3 [...]
9a. a-pesz
9b. szusz3
10a. en-szu-du7
10b. kuruszda
11a. PAN-masz-UN
11b. sze udu
12a. ur-sag-pa-e3
12b. engar
13a. me-tag
13b. |GA2xGI4|-|GA2xGI4|
@column 4
1a. lugal-dumu-zi
1b. a nimgir
2a. pap-en-du10
2b. lu2-maszkim
3a. me-masz2
3b. masz-masz
4a. masz-pa-e3
4b. bu3-ti-ir
5a. a-pesz
5b. e2 gibil
6a. ur-hi-li5
6b. ganunx(|(GA2xEN).NUN|) munu4-munu4
7a. lugal-mi-am
7b. ma2-gur8
8a. AN-du10-ge
8b. MASZ-sikil
9a. aka
9b. a-szu12-ka2
10a. kisz-ur-sag
10b. TAK4-sag
10c. ka2-ka2
11a. kisz-sig
11b. na-X
@column 14
1a. hur-sag-an-da
1b. gu2 la2

2013-07-07 13:17:16, entered by englund for englund
&P242176 = MEE 03, 043
#link: def A = Q000010 = ED Names and Professions
#atf: use lexical
@tablet
@obverse
@column 1
1a. lugal-men-nun
1b. ak-UD
1c. ensi2
2a. ar-rum2
2b. umbisag
3a. im-tum
3b. sag-du5
4a. nir-gal2
4b. dub-sar
5a. lugal-ka-nir
5b. szagina
6a. uszum-gal-gal
#lone extant entry
6b. gu4-usz
#lone extant entry
7a. ur-{d}isztaran
7b. SAL-UN
8a. mes-an-ne2
8b. gal-sukkal
@column 2
1a. ASZ u3 [...]
1b. gul [...]
2a. SAL-erim-kalam
2b. kingal gin2{uruda}
3a. ur-{d}en-lil2
3b. nimgir
4a. la-la
4b. nimgir:gal
5a. SAL-erim-kalam
5b. nig2-gu-GAR
6a. gu-sze
6b. szusz3
6c. zimbir{ki}
7a. lugal-szu-du7
7b. szu du7 szitim
8a. uszum-edin
8b. szagiax(|SILA3.[SZU].GABA|#)
9a. a-za-bu3
9b. kinda
10a. a-gesztin
10b. szusz3 kinda
11a. a-ul4
11b. susz3 GAN
@column 3
1a. pap-kur-gal
1b. kuruszda
2a. an-ki
2b. UR
3a. ama-{d}asz8-gi4
3b. gal5:la
4a. e2-nu-ni
4b. nar
5a. ga-ri-ri
5b. nu-banda3 gurusz-gurusz
6a. ban-masz-kalam
6b. ensi2 banda3
7a. ur-sag-gar3
7b. gesz-ti-HI
8a. a-ul4-gal
8b. dumu-zi
9a. UD-UN
9b. kaskal erim2
10a. i-su-bala
10b. kinda
11. gesztin-a:ki
12. ku5-da sza3
13. uszum-a-nun-nun
14. ukkin uru bar
@column 4
1a. URU-HI
1b. ak-szu-ak
2a. gu2#-tum
2b. gu2#-a#
3a. KISZ-ki-gal
3b. |MASZ.GU2.GAR3|-a
4a. ar-ni-ba
4b. santana
5a. esz22-gi-me-ru
5b. umbisag [muhaldim]
6a. kisz-ur-sag
6b. lu2 esz2
7a. PAN-masz-UN
7b. zu5:a
8a. SIGx(LAK647)
8b. sag sig10
9a. PAN-masz-UN
9b. lu2 kunga
10a. e2-nu-si
10b. subir{ki}
11a. mes-pa-e3
11b. isin2
12a. mi-nu
12b. ba-da-ar
@column 5
1a. e2-na
1b. IGI-USZ
2a. ur-{d}za-ba4-ba4
2b. adab{ki}
3a. uszum-edin
3b. ninda du8-du8
$2 lines missing
6a. [...] X
6b. [...] X
7a. il-SIGx(LAK647)
7b. szu ku5
8a. ba-na
8b. za3 usz
#vs. lu2 gu2-si, "assemble" AS
9a. ba-na
9b. ma2-lah4
10a. im-tum
10b. kingal
# phonetic error for AS kugal?
11a. lugal-du10
11b. dara3 masz-da3
12a. ur-{d}|URUx(TU&TU)|
12b. bur-gul
@column 6
1a. URI-A
1b. lu2 gesztin
2a. utu-e3
2b. muhaldim
3a. du-{d}ma
3b. ki gul-gul
4a. a-lum
4b. lu2 usan3
5a. an-ki
5b. PAP-GAR
6a. i-ti-lum
6b. e2-PAP-ur-sag-nun
7a. zi-gi
7b. {gesz}gi-gi
8a. ur-pa-ba4-a-si
8b. lu2# isz-kar{ki}
9a. da#-tum#
9b. lu2#-kasz4#-kasz4#
10a. ba-zi
10b. bad3{ki}
11a. ba-lu-lu
11b. arad2-arad2
@column 7
1a. gu4-am-UN
1b. szusz3 GAN2 esz2
2a. mes-sar
2b. gal:sukkal [x]
3. [...]
4a. NE@s-an-du10
4b. e-gi4-maszkim
5a. u3-sar
5b. u2 gal-gal
6a. SZITA-u2
6b. PA-PA
7a. ib-la
7b. umbisag eresz
8a. nin-UN-du10
8b. dub-sar eresz
9a. X TU [...]
$ (half line missing)
10a. mi-na-num2
10b. dub-sar GAN2-GAN2 esz2
@column 8
1a. asz-dar-bala
1b. szusz3 e2-{d}utu
2a. igi-lum-lum
2b. lu2-sag
3a. ur-sag
3b. gal:simug
#error of anticipation vs. A-S version
4a. an-da
4b. gal:simug
5a. me-nu-gi
5b. gal:aszgab
6a. amar-AN
6b. lu2-lu2 su
7a. a-na-SAR
7b. szu-i
8a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
8b. agrig
9a. unken-du10
9b. dub-sar e2-sagx(LAK384)
10a. a-lum
10b. simug
11. [...] GISZ-GA
12a. lugal-du10
12b. esz8:ga
@column 9
1a. an-|TU&TU|
1b. lu2 dub
$ 4 lines missing
6a. ur-sag-gar3
6b. nu-banda3 sukkal
7a. im-mar
7b. e2-bur-gul
8a. sag?-[...]-da?
8b. |(GA2xEN).NUN|# adx(|LAGABxU|)
9a. a-za#-bu3?
#may be szu12 instead to judge from horizontals in inscribed sign
9b. sikil#-sikil
10a. bil2#-an-du10
10b. [...] DUR2
11a. gal-zu
11b. |KAxA|
#read kab2---(dug4) = lataku(m), to check? see Civil FI
@reverse
@column 1
1a. a-ul4-gal
1b. HUL2
2a. il-SIGx(LAK647)
2b. zi-gi-nu
3a. ki-ga-sum
3b. dara3 masz-da3
#vs. GN in A-S
4a. BI-tim
4b. MUSZ3-tim
5a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
5b. lu2 usan3
6a. mes-an-tum2
6b. balag:gal
7a. amar-mah
7b. amar-i-gi
8a. amar-e2-ki
8b. gesz-ur2
9a. TI-|HIxASZ2|
9b. bu-bu? gir2
@column 2
1a. amar-{d}asz8-gi4
1b. |PAP.PAP|
2a. ib-la
2b. szud3
3a. a-du10
3b. ba-za
4a. e2-ki-ba4
4b. u3-za-lum
5a. SIGx(LAK647)
5b. e2-da-ra
6a. an-zu-me-ru
6b. sag-du5
6c. dug
7a. ba-za
#ba-za "lame"
7b. szusz3 arad2-arad2
$1 line missing
9a. zi-zi
9b. gal:e2 mah2
10a. bara2-ki-ba4
10b. MI-DU-IM
11a. UD-kalam
11b. kaskal erim2
12a. im4-lik-il
12b. kuruszda
@column 3
1a. [...]-bu3
1b. |KAxA|
2. SI HU X X
3a. IL2-e
3b. e2-sag asz
4a. i-ti
4b. e2 ma-nu gal
5a. a-hu-ni
5b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) eresz
6a. abba2
6b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) u2 gal-gal
7a. su-ma-me-ru
7b. ma2-dam
8a. A-X-[...]
8b. bad3 [...]
9a. a-pesz
9b. szusz3
10a. en-szu-du7
10b. kuruszda
11a. PAN-masz-UN
11b. sze udu
12a. ur-sag-pa-e3
12b. engar
13a. me-tag
13b. |GA2xGI4|-|GA2xGI4|
@column 4
1a. lugal-dumu-zi
1b. a nimgir
2a. pap-en-du10
2b. lu2-maszkim
3a. me-masz2
3b. masz-masz
4a. masz-pa-e3
4b. bu3-ti-ir
5a. a-pesz
5b. e2 gibil
6a. ur-hi-li5
6b. ganunx(|(GA2xEN).NUN|) munu4-munu4
7a. lugal-mi-am
7b. ma2-gur8
8a. AN-du10-ge
8b. MASZ-sikil
9a. aka
9b. a-szu12-ka2
10a. kisz-ur-sag
10b. TAK4-sag
10c. ka2-ka2
11a. kisz-sig
11b. na-X
@column 14
1a. hur-sag-an-da
1b. gu2 la2

2008-06-25 22:58:38, entered by englund for englund
&P242176 = MEE 03, 043
#link: def A = Q000010 = ED Names and Professions
#atf: use lexical
#SEb. 04, 181-189, fig. 44; RA 78, 171-174, n. 1 and fig. 1-3; Or. 58, 127
#TM.75.G.02659 + TM.75.G.02661 + TM.75.G.3439 + TM.75.G.10007 +
#TM.75.11201 + TM.75.G.11310 + two unnumbered fragments
@tablet
@obverse
@column 1
1a. lugal-men-nun
#lem: PN
>>A 1
1b. ak-UD
#lem: X
>>A 2
1c. ensi2
#lem: ensik[ruler]
>> A 3
2a. ar-rum2
#lem: PN
>>A 4
2b. umbisag
#lem: umbisaj[scribe]
>>A 5
3a. im-tum
#lem: PN
>>A 6
3b. sag-du5
#lem: saj.DUN3[recorder]
>>A 7
4a. nir-gal2
#lem: PN
>>A 8
4b. dub-sar
#lem: dubsar[scribe]
>>A 9
5a. lugal-ka-nir
#lem: PN
>>A 10
5b. szagina
#lem: szakkanak[general]
>>A 11
6a. uszum-gal-gal
#lem: PN
>>A 12
#lone extant entry
6b. gu4-usz
#lem: gudus[cowherd]
>>A 13
#lone extant entry
7a. ur-{d}isztaran
#lem: PN
>>A 14
7b. SAL-UN
#lem: X
>>A 15
8a. mes-an-ne2
#lem: PN
>>A 16
8b. gal-sukkal
#lem: sukkalgal[official]
>>A 17
@column 2
1a. ASZ u3 [...]
#lem: X; X; u
>>A 18
1b. gul [...]
#lem: X; u
>>A 19
2a. SAL-erim-kalam
#lem: PN
>>A 20
2b. kingal gin2{uruda}
#lem: kingal[official]; gij[ax]
>>A 21
3a. ur-{d}en-lil2
#lem: PN
>>A 22
3b. nimgir
#lem: nijir[herald]
>>A 23
4a. la-la
#lem: PN
>>A 24
4b. nimgir:gal
#lem: nijirgal[herald]
>>A 25
5a. SAL-erim-kalam
#lem: PN
>>A 26
5b. nig2-gu-GAR
#lem: nijgusur[profession]
>>A 27
#gu---sur, "to weave a cord"
6a. gu-sze
#lem: PN
>>A 28
6b. szusz3
#lem: kusz[official]
>>A 29
6c. zimbir{ki}
#lem: GN
>>A 30
7a. lugal-szu-du7
#lem: PN
>>A 31
7b. szu du7 szidim
#lem: szu[hand]; du[suitable]; szidim[builder]
>>A 32
8a. uszum-edin
#lem: PN
>>A 33
8b. szagiax(|SILA3.[SZU].GABA|#)
#lem: szagia[cup-bearer]
>>A 34
9a. a-za-bu3
#lem: PN
>>A 35
9b. kinda
#lem: kinda[barber]
>>A 36
10a. a-gesztin
#lem: PN
>>A 37
10b. szusz3 kinda
#lem: kusz[official]; kinda[barber]
>>A 38
11a. a-ul4
#lem: PN
>>A 39
11b. susz3 GAN
#lem: kusz[official]; X
>>A 40
@column 3
1a. pap-kur-gal
#lem: PN
>>A 41
1b. kuruszda
#lem: kuruszda[fattener]
>>A 42
2a. an-ki
#lem: PN
>>A 43
2b. UR
#lem: X
>>A 44
3a. ama-{d}asz8-gi4
#lem: PN
>>A 45
3b. gal5:la
#lem: galla[policeman]
>>A 46
4a. e2-nu-ni
#lem: PN
>>A 47
4b. nar
#lem: nar[singer]
>>A 48
5a. ga-ri-ri
#lem: PN
>>A 49
5b. nu-banda3 gurusz-gurusz
#lem: nubanda[overseer]; jurusz[male]
>>A 50
6a. ban-masz-kalam
#lem: PN
>>A 51
6b. ensi2 banda3
#lem: ensik[governor]; banda[junior]
>>A 52
7a. ur-sag-gar3
#lem: PN
>>A 53
7b. gesz-ti-HI
#lem: X
>>A 54
8a. a-ul4-gal
#lem: PN
>>A 55
8b. dumu-zi
#lem: PN
>>A 56
#hypochoristic?
9a. UD-UN
#lem: PN
>>A 57
9b. kaskal erim2
#lem: kaskal[journey]; NE.RU[enemy]
>>A 58
10a. i-su-bala
#lem: PN
>>A 59
10b. kinda
#lem: kinda[barber]
>>A 60
11. gesztin-a:ki
#lem: PN
>>A 61
12. ku5-da szag4
#lem: X; X
>>A 62
13. uszum-a-nun-nun
#lem: PN
>>A 63
14. ukkin uru bar
#lem: unkin[assembly]; iri[city]; bar[outer]
>>A 64
@column 4
1a. URU-HI
#lem: PN
>>A 65
1b. ak-szu-ak
#lem: GN
>>A 66
2a. gu2#-tum
#lem: PN
>>A 67
2b. gu2#-a#
#lem: X
>>A 68
3a. KISZ-ki-gal
#lem: PN
>>A 69
3b. |MASZ.GU2.GAR3|-a
#lem: X
>>A 70
4a. ar-ni-ba
#lem: PN
>>A 71
4b. santana
#lem: santanak[gardener]
>>A 72
5a. esz22-gi-me-ru
#lem: PN
>>A 73
#LAM = esz22 value w/nut terminology (Steinkeller 1992)
5b. umbisag [muhaldim]
#lem: umbisaj[scribe]; muhaldim[cook]
>>A 74
6a. kisz-ur-sag
#lem: PN
>>A 75
6b. lu2 esz2
#lem: lu[person]; esz[rope]
>>A 76
7a. PAN-masz-UN
#lem: PN
>>A 77
7b. zu5:a
#lem: azu[doctor]
>>A 78
8a. SIGx(LAK647)
#lem: PN
>>A 79
8b. sag sig10
#lem: saj[head]; sig[place]
>>A 80
9a. PAN-masz-UN
#lem: PN
>>A 81
9b. lu2 kunga
#lem: lu[person]; kunga[equid]
>>A 82
10a. e2-nu-si
#lem: PN
>>A 83
10b. subir{ki}
#lem: GN
>>A 84
11a. mes-pa-e3
#lem: PN
>> A 85
11b. isin2
#lem: GN
>>A 86
12a. mi-nu
#lem: PN
>>A 87
12b. ba-da-ar
#lem: GN
>>A 88
@column 5
1a. e2-na
#lem: PN
>>A 89
1b. IGI-USZ
#lem: GN
>>A 90
2a. ur-{d}za-ba4-ba4
#lem: PN
>>A 91
2b. adab{ki}
#lem: GN
>>A 92
3a. uszum-edin
#lem: PN
>>A 93
3b. ninda du8-du8
#lem: ninda[bread]; du[bake]
>>A 94
$2 lines missing
6a. [...] X
#lem: u; u
6b. [...] X
#lem: u; u
7a. il-SIGx(LAK647)
#lem: PN
>>A 101
7b. szu ku5
#lem: szu[hand]; kud[cut]
>>A 102
8a. ba-na
#lem: PN
>>A 103
8b. za3 usz
#lem: zag[shoulder]; us[follow]
>>A 104
#vs. lu2 gu2-si, "assemble" AS
9a. ba-na
#lem: PN
>>A 105
9b. ma2-lah4
#lem: malah[sailor]
>>A 106
10a. im-tum
#lem: PN
>>A 107
10b. kingal
#lem: kingal[official]
>>A 108
#phonetic error for AS kugal?
11a. lugal-du10
#lem: PN
>>A 109
11b. dara3 masz-da3
#lem: durah[goat]; maszda[gazelle]
>>A 111
12a. ur-{d}|URUx(TU&TU)|
#lem: PN
>>A 112
12b. bur-gul
#lem: burgul[stone-cutter]
>>A 113
@column 6
1a. URI-A
#lem: PN
>>A 114
1b. lu2 gesztin
#lem: lu[person]; jesztin[vine]
>>A 115
2a. utu-e3
#lem: PN
>>A 116
2b. muhaldim
#lem: muhaldim[cook]
>>A 117
3a. du-{d}ma
#lem: PN
>>A 118
3b. ki gul-gul
#lem: ki[earth]; gul[destroy]
>>A 119
4a. a-lum
#lem: PN
>>A 120
4b. lu2 usan3
#lem: lu[person]; usan[whip]
>>A 121
5a. an-ki
#lem: PN
>>A 122
5b. PAP-GAR
#lem: PAP.GAR[official]
>>A 123
6a. i-ti-lum
#lem: PN
>>A 124
6b. e2-PAP-ur-sag-nun
#lem: X
>>A 125
7a. zi-gi
#lem: PN
>>A 126
7b. {gesz}gi-gi
#lem: gi[thicket]
>>A 127
#vs. A-S ab[sea]
# ???
8a. ur-pa-ba4-a-si
#lem: PN
>>A 128
8b. lu2# isz-kar{ki}
#lem: lu[person]; GN
>>A 129
#A-S esz2-gar3[work assignment]
9a. da#-tum#
#lem: PN
>>A 130
9b. lu2#-kasz4#-kasz4#
#lem: kasz[runner]
>>A 131
10a. ba-zi
#lem: PN
>>A 132
10b. bad3{ki}
#lem: GN
>>A 133
11a. ba-lu-lu
#lem: PN
>>A 134
11b. arad2-arad2
#lem: arad[slave]
>>A 135
@column 7
1a. gu4-am-UN
#lem: PN
>>A 136
1b. szusz3 GAN2 esz2
#lem: kusz[official]; gana[field]; esz[rope]
>> A 137
2a. mes-sar
#lem: PN
>>A 138
2b. gal:sukkal
[x]
#lem: sukkalgal[official]; u
>>A 139
$1 line missing
4a. NE@s-an-du10
#lem: PN
>>A 141
4b. e-gi4-maszkim
#lem: maszkimegi[messenger]
>>A 142
5a. u3-sar
#lem: PN
>>A 143
5b. u2 gal-gal
#lem: u[food]; gal[great]
>>A 144
6a. SZITA-u2
#lem: PN
>>A 145
6b. PA-PA
#lem: X
>>A 146
7a. ib-la
#lem: PN
>>A 147
7b. umbisag eresz
#lem: umbisaj[scribe]; eresz[lady]
>>A 148
8a. nin-UN-du10
#lem: PN
>>A 149
8b. dub-sar eresz
#lem: dubsar[scribe]; eresz[lady]
>>A 150
9a. X TU [...]
#lem: u; X; u
>>A 151
$ (half line missing)
10a. mi-na-num2
#lem: PN
>>A 153
10b. dub-sar GAN2-GAN2 esz2
#lem: dubsar[scribe]; gana[field]; esz[rope]
>>A 154
@column 8
1a. asz-dar-bala
#lem: PN
>>A 155
1b. szusz3 e2-{d}utu
#lem: kusz[official]; TN
>>A 156
2a. igi-lum-lum
#lem: PN
>>A 157
2b. lu2-sag
#lem: saj[person]
>>A 158
3a. ur-sag
#lem: PN
>>A 159
3b. gal:simug
#lem: simuggal[smith]
>>A 160
#error of anticipation vs. A-S version
4a. an-da
#lem: PN
>>A 161
4b. gal:simug
#lem: simuggal[smith]
>>A 162
5a. me-nu-gi
#lem: PN
>>A 163
5b. gal:aszgab
#lem: aszgabgal[leatherworker]
>>A 164
6a. amar-AN
#lem: PN
>>A 165
6b. lu2-lu2 su
#lem: lu[person]; susig[flayer]
>>A 166
7a. a-na-SAR
#lem: PN
>>A 167
7b. szu-i
#lem: szu'i[barber]
>>A 168
8a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
#lem: PN
>>A 169
8b. agrig
#lem: agrig[steward]
>>A 170
9a. unken-du10
#lem: PN
>>A 171
9b. dub-sar e2-sagx(LAK384)
#lem: dubsar[scribe]; esaj[store]
>>A 172
10a. a-lum
#lem: PN
>>A 173
10b. simug
#lem: simug[smith]
>>A 174
11. [...] GISZ-GA
#lem: u; X
>>A 175
12a. lugal-du10
#lem: PN
>>A 176
12b. esz8:ga
#lem: ga'esz[trader]
>> A 177
@column 9
1a. an-|TU&TU|
#lem: PN
>>A 178
1b. lu2 dub
#lem: lu[person]; dub[tablet]
>>A 179
$ 4 lines missing
6a. ur-sag-gar3
#lem: PN
>> A 187
6b. nu-banda3 sukkal
#lem: nubanda[overseer]; sukkal[secretary]
>>A 188
7a. im-mar
#lem: PN
>>A 189
7b. e2-bur-gul
#lem: eburgul[workshop]
>>A 190
8a. sag?-[...]-da?
#lem: u
>>A 191
8b. |(GA2xEN).NUN|# adx(|LAGABxU|)
#lem: janun[storehouse]; adda[corpse]
>>A 192
9a. a-za#-bu3?
#lem: PN
>>A 193
#may be szu12 instead to judge from horizontals in inscribed sign
9b. sikil#-sikil
#lem: sikil[pure]
>>A 194
10a. bil2#-an-du10
#lem: PN
>>A 195
10b. [...] DUR2
#lem: u; X
>>A 196
11a. gal-zu
#lem: PN
>>A 197
11b. |KAxA|
#lem: X
#read kab2---(dug4) = lataku(m), to check? see Civil FI
>>A 198
@reverse
@column 1
1a. a-ul4-gal
#lem: PN
>>A 199
1b. HUL2
#lem: X
>>A 200
2a. il-SIGx(LAK647)
#lem: PN
>>A 201
2b. zi-gi-nu
#lem: X
>>A 202
3a. ki-ga-sum
#lem: PN
>>A 203
3b. dara3 masz-da3
#lem: durah[goat]; maszda[gazelle]
>>A 204
#vs. GN in A-S
4a. BI-tim
#lem: PN
>>A 205
4b. MUSZ3-tim
#lem: PN
>>A 206
5a. lugal-szembi(|DUGxIGI@g|)
#lem: PN
>>A 207
5b. lu2 usan3
#lem: lu[person]; usan[whip]
>>A 208
6a. mes-an-tum2
#lem: PN
>> A 209
6b. balag:gal
#lem: galbalajak[musician]
>>A 210
7a. amar-mah
#lem: PN
>>A 211
7b. amar-i-gi
#lem: PN
>>A 211
8a. amar-e2-ki
#lem: PN
>>A 212
8b. gesz-ur2
#lem: X
>>A 213
9a. TI-|HIxASZ2|
#lem: PN
>>A 214
9b. bu-bu? gir2
#lem: X; jiri[dagger]
>>A 215
@column 2
1a. amar-{d}asz8-gi4
#lem: PN
>>A 220
1b. |PAP.PAP|
#lem: X
>>A 221
2a. ib-la
#lem: PN
>>A 222
2b. szud3
#lem: szud[prayer]
>>A 223
3a. a-du10
#lem: PN
>>A 224
3b. ba-za
#lem: PN
>>A 225
#see Alster AOAT 240, etc.
4a. e2-ki-ba4
#lem: PN
>>A 227
4b. u3-za-lum
#lem: X
>>A 228
5a. SIGx(LAK647)
#lem: PN
>>A 229
5b. e2-da-ra
#lem: X
>>A 230
6a. an-zu-me-ru
#lem: PN
>>A 231
6b. sag-du5
#lem: saj.DUN3[recorder]
>>A 232
6c. dug
#lem: dug[pot]
>>A 233
7a. ba-za
#lem: PN
>>A 234
#ba-za "lame"
7b. szusz3 arad2-arad2
#lem: kusz[official]; arad[slave]
>>A 235
$1
line missing
9a. zi-zi
#lem: PN
>>A 236
9b. gal:e2 mah2
#lem: egal[palace]; mah[great]
>>A 239
10a. bara2-ki-ba4
#lem: PN
>>A 240
10b. MI-DU-IM
#lem: X
>>A 241
11a. UD-kalam
#lem: PN
>>A 242
11b. kaskal erim2
#lem: kaskal[way]; NE.RU[enemy]
>>A 243
12a. im4-lik-il
#lem: PN
>>A 244
12b. kuruszda
#lem: kuruszda[fattener]
>>A 245
@column 3
1a. [...]-bu3
#lem: PN
>>A 246
1b. |KAxA|
#lem: X
2. SI HU X X
#lem: X; X; u; u
>>A 247
3a. IL2-e
#lem: PN
>>A 248
3b. e2-sag asz
#lem: esaj[store]; X
>>A 249
4a. i-ti
#lem: PN
>>A 250
4b. e2 ma-nu gal
#lem: e[house]; manu[wood]; gal[big]
>>A 251
5a. a-hu-ni
#lem: PN
>>A 252
5b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) eresz
#lem: janun[storehouse]; eresz[lady]
>>A 253
6a. abba2
#lem: PN
>>A 254
6b. ganun(|(GA2xEN).NUN|) u2 gal-gal
#lem: janun[storehouse]; u[food]; gal[great]
>>A 255
7a. su-ma-me-ru
#lem: PN
>>A 256
7b. ma2-dam
#lem: X
>>A 257
8a. A-X-[...
]
#lem: u
>>A 258
8b. bad3 [...]
#lem: bad[wall]; u
>>A 259
9a. a-pesz
#lem: PN
>>A 260
9b. szusz3
#lem: kusz[official]
>>A 261
10a. en-szu-du7
#lem: PN
>>A 262
10b. kuruszda
#lem: kuruszda[fattener]
>>A 263
11a. PAN-masz-UN
#lem: PN
>>A 264
11b. sze udu
#lem: sze[grain]; udu[sheep]
>>A 265
12a. ur-sag-pa-e3
#lem: PN
>>A 266
12b. engar
#lem: engar[farmer]
>>A 267
13a. me-tag
#lem: PN
>> A 268
13b. |GA2xGI4|-|GA2xGI4|
#lem: jagia[cloister]
>>A 269
@column 4
1a. lugal-dumu-zi
#lem: PN
>>A 270
1b. a nimgir
#lem: X; nijir[herald]
>>A 271
2a. pap-en-du10
#lem: PN
>>A 272
2b. lu2-maszkim
#lem: maszkim[administrator]
>>A 273
3a. me-masz2
#lem: PN
>>A 274
3b. masz-masz
#lem: maszmasz[sorcerer]
>>A 275
4a. masz-pa-e3
#lem: PN
>>A 276
4b. bu3-ti-ir
#lem: X
>>A 277
5a. a-pesz
#lem: PN
>>A 278
5b. e2 gibil
#lem: e[house]; gibil[new]
>>A 279
6a. ur-hi-li5
#lem: PN
>>A 280
6b. ganunx(|(GA2xEN).NUN|) munu4-munu4
#lem: janun[storehouse]; munu[malt]
>>A 281
7a. lugal-mi-am
#lem: PN
>>A 282
7b. ma2-gur8
#lem: magur[barge]
>>A 283
8a. AN-du10-ge
#lem: PN
>>A 284
#Archi places gi w/following entry
8b. MASZ-sikil
#lem: X
>>A 285
9a. aka
#lem: PN
>> A 286
9b. a-szu12-ka2
#lem: X
>> A 287
10a. kisz-ur-sag
#lem: PN
>>A 288
10b. TAK4-sag
#lem: X
>>A 289
10c. ka2-ka2
#lem: kan[gate]
>>A 290
11a. kisz-sig
#lem: PN
>>A 291
11b. na-X
#lem: u
>>A 292
@column 14
1a. hur-sag-an-da
#lem: PN
>>A 293
1b. gu2 la2
#lem: gu[neck]; la[hang]
>>A 294
#only one la2 apparent from photo

2007-02-05 11:41:33, entered by dahl for dahl
&P242176 = ARET 03, 377
#version: 0.1
#atf: lang qeb
@tablet
@obverse
@column 1
1'. a-te-na-ad{ki}
2'. 1(asz@c) _e2_ ab-a?-su3
3'. 6(asz@c) SZA3 TAR KI-AL6
4'. wa
5'. _sze lu2_
6'. asz2-ti
7'. KU2
8'. wa
9'. su-nu
10'. x [x]-x{ki}
11'. [...]
@column 2
1'. _lu2_ ba-ga-ma
2'. 1(asz@c) li _ki_
3'. gi-dasz{ki}
4'. 1(asz@c) li _du10 ki_
5'. da-ma-du{ki}
6'. _lu2#_ [x]-x{ki}
7'. [x]-da-[x x]
@column 3
2'. 1(asz@c) _e2 gesz i3-gesz_
3'. bu3-gu{ki}
4'. 1(asz@c) li _ki_
5'. hal-sum{ki}
6'. 1(asz@c) li _sze_ gu2#-[bar]
7'. dur-du?{ki?}
8'. 5(asz@c) mi _sze_ gu2-bar
@column 4
2'. KI
3'. a-lu{ki}
4'. wa
5'. _lu2_ 'a3-gi-lu{ki}
6'. 1(asz@c) li _ki_
7'. hal-sum{ki}
8'. 3(asz@c) li _sze_ gu2
@column 5
1'. x [x] 2(asz@c) [x]
2'. wa#
3'. en-na-NI
4'. wa
5'. EN-da-mu
@reverse
@column 1
1. 1(asz@c) li SZE
2. da-ma-da{ki}
3. BIL2-x-du[(-x)]
4. [...]
@column 2
1. 6(asz@c) mi _udu_
$ 1 line blank
3. en-na-NI
4. 1(asz@c) mi _udu#_ [...]
@column 3
1. ti-sza-mi-nu
2. 1(asz@c) mi _udu_
$ 1 line blank
4. isz11-da-mu
5. 1(asz@c) mi _udu_
6. GABA-da-mu
7. 2(asz@c) mi
8. 5(u@c) [UDU]
9. [...]
@column 4
2'. ib#-te-da-mu
3'. 1(asz@c) mi _udu_
4'. a-zi-mu
$ 1 line blank
@column 5
1'. _gu4-gu4_
2'. _nig2-a2-ga2_ 3(asz@45)
3'. _abba2_
4'. 2(asz@c) _szu_
5'. _szu ba4-ti_
6'. x [...]
@column 6
1'. _dumu-nita-dumu-nita_
2'. zi-ba-da
$ 1 line blank
$ rest of column missing

2007-01-30 11:50:59, entered by dahl for dahl

2007-01-29 09:54:35, entered by dahl for dahl

2006-10-12 12:37:51, entered by cdlistaff for cdlistaff
&P242176 = ARET 03, 377
#version: 0.1
#atf: lang qeb
@tablet
@obverse
@column 1
1'. a-te-na-ad{ki}
2'. 1(asz@c) _e2_ ab-a?-su3
3'. 6(asz@c) SZA3 TAR KI-AL6
4'. wa
5'. _sze lu2_
6'. asz2-ti
7'. KU2
8'. wa
9'. su-nu
10'. x [x]-x{ki}
11'. [...]
@column 2
1'. _lu2_ ba-ga-ma
2'. 1(asz@c) li _ki_
3'. gi-dasz{ki}
4'. 1(asz@c) li _du10 ki_
5'. da-ma-du{ki}
6'. _lu2#_ [x]-x{ki}
7'. [x]-da-[x x]
@column 3
2'. 1(asz@c) _e2 gesz i3-gesz_
3'. bu3-gu{ki}
4'. 1(asz@c) li _ki_
5'. hal-sum{ki}
6'. 1(asz@c) li _sze_ gu2#-[bar]
7'. dur-du?{ki?}
8'. 5(asz@c) mi _sze_ gu2-bar
@column 4
2'. KI
3'. a-lu{ki}
4'. wa
5'. _lu2_ 'a3-gi-lu{ki}
6'. 1(asz@c) li _ki_
7'. hal-sum{ki}
8'. 3(asz@c) li _sze_ gu2
@column 5
1'. x [x] 2(asz@c) [x]
2'. wa#
3'. en-na-NI
4'. wa
5'. EN-da-mu
@reverse
@column 1
1. 1(asz@c) li SZE
2. da-ma-da{ki}
3. BIL2-x-du[(-x)]
4. [...]
@column 2
1. 6(asz@c) mi _udu_
$ 1 line blank
3. en-na-NI
4. 1(asz@c) mi _udu#_ [...]
@column 3
1. ti-sza-mi-nu
2. 1(asz@c) mi _udu_
$ 1 line blank
4. isz11-da-mu
5. 1(asz@c) mi _udu_
6. GABA-da-mu
7. 2(asz@c) mi
8. 5(u@c) [UDU]
9. [...]
@column 4
2'. ib#-te-da-mu
3'. 1(asz@c) mi _udu_
4'. a-zi-mu
$ 1 line blank
@column 5
1'. _gu4-gu4_
2'. _nig2-a2-ga2_ 3(asz@45)
3'. _abba2_
4'. 2(asz@c) _szu_
5'. _szu ba4-ti_
6'. x [...]
@column 6
1'. _dumu-nita-dumu-nita_
2'. zi-ba-da
$ 1 line blank
$ rest of column missing