2014-05-31 18:52:32, entered by englund for englund
&P250820 = RIME 3/2.01.01.20, ex. add06
#atf: lang sux
@object cylinder
@surface a
@column 1
$ broken
@column 2
$ broken
@column 3
$ beginning broken
1.a'. [... ba]-an#-us2
>>Q000947 213
1.b'. [munus-bi]
>>Q000947 215
1.c'. [... i3]-gaz
>>Q000947 216
2.a'. [...]
>>Q000947 217
2.b'. [ama]-ar#-gi8-ni
>>Q000947 218
2.c'. i3-gar
>>Q000947 219
3.a'. [tukum]-bi#
>>Q000947 220
# = division paragraph 08
3.b'. geme2 lu2
>>Q000947 221
3.c'. [...]
>>Q000947 222
3.d'. nig2#-a2-gar-[sze3]
>>Q000947 223
3.e'. [lu2 i3]-na#
>>Q000947 224
3.f'. e2 bi2-gi4
>>Q000947 225
4.a'. [(...)]
>>Q000947 226
4.b'. [...] gin2#
>>Q000947 227
4.c'. i3-la2-e
>>Q000947 228
5.a'. [tukum]-bi# lu2
>>Q000947 229
# = division paragraph 09
5.b'. [...]-ni#
>>Q000947 230
5.c'. i3-tak4-tak4
>>Q000947 231
6.a'. [...]
>>Q000947 232
6.b'. [i3]-la2-e
>>Q000947 233
7.a'. [tukum]-bi#
>>Q000947 234
# = division paragraph 10
7.b'. nu-mu-[SU]
>>Q000947 235
7.c'. [i3]-tak4-tak4
>>Q000947 236
8.a'. [...]
>>Q000947 237
8.b'. i3#-la2-e#
>>Q000947 238
9.a'. [tukum-bi]
>>Q000947 239
# = division paragraph 11
9.b'. [nu]-mu-SU
>>Q000947 240
9.c'. [...]-kesz2#-a-da
>>Q000947 241
9.d'. nu#-me-a
>>Q000947 242
10.a'. [...]-na#
>>Q000947 243
10.b'. ba#-an-[nu2]
>>Q000947 244
10.c'. ku3# nu-na-la2-e
>>Q000947 245
11.a'. [tukum]-bi
>>Q000947 247
# = division paragraph 12
11.b'. erisz-dingir
>>Q000947 248
11.c'. [...]-ba lu2 ur2-na
>>Q000947 249
11.d'. ba-nu2
>>Q000947 250
12.a. [...] x-bi
>>Q000947 251
12.b. i3-bi2-x-ne-esz
>>Q000947 252
13.a'. [tukum]-bi
>>Q000947 253
13.b'. |KAxX| [...]
>>Q000947 254
13.c'. [{d}]i7# lu2-ru#-[gu2-sze3]
>>Q000947 257
13.d'. lu2# i3-tum2-mu
>>Q000947 258
14.a'. [...]
>>Q000947 259
14.b'. [...]
>>Q000947 260
14.c'. [...]-tum2#-mu-a
>>Q000947 261
14.d'. 3(disz)# [gin2]
>>Q000947 262
14.e'. i3#-la2-e
>>Q000947 263
15.a'. [...]
>>Q000947 264
15.b'.
dugud-bi [...]
>>Q000947 265
15.c'. [...
] x x
>>Q000947 266
$ rest broken
@column 4
$ beginning broken
1'. [...]-e
>>Q000947 307
2.a'. [...]
>>Q000947 308
# = division paragraph 19
2.b'. [lu2 lu2]-ra
>>Q000947 309
3'. [...] x
>>Q000947 310
4'. [...] x
>>Q000947 311
5'. [...] x
>>Q000947 312
6'. [...] x
>>Q000947 313
7'. [...] x
>>Q000947 314
8'. [...] x
>>Q000947 315
9'. [...] x
>>Q000947 316
10'. [...] x
>>Q000947 317
11'. [...]
>>Q000947 318
12'. [...]-e#
>>Q000947 319
13.a'. tukum-bi geszbu2#-ta
>>Q000947 320
# = division paragraph 21
13.b'. ugu2 lu2 lu2
>>Q000947 321
13.c'. i3-ha-asz
>>Q000947 322
14.a'. nig2 {gesz}tukul-a-gin7 1/3(disz)# ma#-na
>>Q000947 323
14.b'. i3-la2-e
>>Q000947 324
15.a'. tukum-bi geszbu2-ta
>>Q000947 325
# = division paragraph 22
15.b'. ugu2 lu2 lu2
>>Q000947 326
15.c'. i3-ha-asz
>>Q000947 327
16'. 3(gesz2) usan3 i3-ra-ra
>>Q000947 328
17.a'. tukum-bi igi lu2
>>Q000947 329
# = division paragraph 23
17.b'. lu2 im-ta-szub
>>Q000947 330
18'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
>>Q000947 331
19.a'. tukum-bi lu2
>>Q000947 332
# = division paragraph 24
19.b'. lu2 zu2-ni i3-ku5
>>Q000947 333
20'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
>>Q000947 334
21.a'. tukum-bi ARAD2-de3
>>Q000947 335
# = division paragraph 25
21.b'. dumu-gi7-ra i3-ni-ra
>>Q000947 336
22.a'. {ki}kiszi4#-ni# u2-ta-ak
>>Q000947 337
22.b'. iri im-nigin2-nigin2
>>Q000947 338
23.a'. tukum-bi dumu-gi7
>>Q000947 339
# = division paragraph 26
23.b'. ARAD2-ra i3#-ni-ra
>>Q000947 340
24.a'. 1(gesz2) a2-si 1(gesz2) nig!
>>Q000947 341
24.b'. i3-ra-ra
>>Q000947 342
25.a'. tukum-bi
>>Q000947 343
# = division paragraph 27
25.b. lu2 ba-usz2
>>Q000947 344
26.a'. dam-ni ur2-a-na-sze3
>>Q000947 345
26.b'. i3-na-ni-tusz#
>>Q000947 346
27.a'. sag#
>>Q000947 347
27.b'. a-ga#-na
>>Q000947 348
27.c'. ne-de2-a
>>Q000947 349
27.d'. ha-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 350
28.a'. tukum-bi
>>Q000947 351
# = division paragraph 28
28.b'. sag# nu-tuku
>>Q000947 352
28.c'. ku3 1(u) gin2 [...]
>>Q000947 353
28.d'. [...]
>>Q000947 354
29'. tukum#-[bi]
>>Q000947 355
# = division paragraph 29
$ rest broken
@column 5
1. [tukum-bi]
>>Q000947 387
2. [ba-usz2]
>>Q000947 388
3. [nita-bi]
>>Q000947 389
4. [i3-gaz]
>>Q000947 390
5. [tukum-bi]
>>Q000947 391
6. [...]
>>Q000947 392
7.a. [geme2] lu2#-ra
>>Q000947 393
7.b. i3-ni-ra#
>>Q000947 394
8.a. ma#-gig
>>Q000947 395
8.b. i3-ni-du11
>>Q000947 396
9.a. 1(u) gin2-am3
>>Q000947 397
9.b. i3-la2-e
>>Q000947 398
10.a. tukum-bi
>>Q000947 399
# = division paragraph 36
10.b. geme2 ba-usz2
>>Q000947 400
11.a. sag sag-sze3 i3-gub-be2
>>Q000947 402
12.a. tukum-bi
>>Q000947 410
# = division paragraph 38
12.b. lu2 lu2 inim-ma-sze3
>>Q000947 411
12.c. ib2-ta-e3
>>Q000947 412
13. nam-erim2-ta im-ma-ra-a-gur
>>Q000947 413
14. nig2 di-ba a-na an-gal2-la
# between A and NA is an erased EN sign
>>Q000947 414
15. ib2-[su]-su
>>Q000947 415
16.a. [tukum-bi]
>>Q000947 403
# = division paragraph 37
16.b. lu2 lu2 ki#-inim#-ma#-sze3
>>Q000947 404
16.c. ib2-ta-e3#
>>Q000947 405
17.a. lu2 ni2-zuh
>>Q000947 406
17.b. ba-kux(KWU147)
>>Q000947 407
18.a. 1(u) 5(disz) gin2
>>Q000947 408
18.b. i3-la2-e
>>Q000947 409
19.a. tukum-bi
>>Q000947 416
19.b. a-sza3 lu2
>>Q000947 417
19.c. nig2-a2-<gar>-sze3
>>Q000947 418
19.d. lu2 i3-na
>>Q000947 419
20.a. ba-an-uru4
>>Q000947 420
21.a. di i3-bi2-du11
>>Q000947 421
21.b. gu2 bi2-gar
>>Q000947 422
22.a. lu2-bi
>>Q000947 423
22.b. a2-ni ib2-ta-e3
>>Q000947 424
23.a. tukum-bi
>>Q000947 431
# = division paragraph 41
23.b. lu2 lu2
>>Q000947 432
23.c. a-sza3 apin-la2#-sze3
>>Q000947 433
24. in#-na-szum2
>>Q000947 434
25.a. nu-un-uru4
>>Q000947 435
25.b. sza3-su-ga
>>Q000947 436
25.c. i3-gar#
>>Q000947 437
26.a. 1(iku) GAN2
>>Q000947 438
26.b. 3(asz) gur
>>Q000947 439
26.c. i3-ag2#
>>Q000947 440
27.a. tukum-bi
>>Q000947 425
# = division paragraph 40
27.b. a#-sza3# lu2
>>Q000947 426
27.c. lu2 a-e bi2-DU
>>Q000947 427
28.a. 1(iku) GAN2
>>Q000947 428
28.b. 3(asz)# gur
>>Q000947 429
28.c. i3-ag2#
>>Q000947 430
29.a. tukum-bi
>>Q000947 441
# = division paragraph 42
29.b. a-sza3# ki#-duru5# lu2 lu2
>>Q000947 442
29.c. apin-la2#-sze3
>>Q000947 443
30. in-na-szum2
>>Q000947 444
31. 1(bur3) GAN2 masz-bi 2(disz) gin2-am3
>>Q000947 445
32. a#-sza3 in#-da#-gal2#-am3
>>Q000947 446
33. tukum#-bi# a-sza3 a2-x lu2# lu2 apin-[la2-sze3] in#-na-szum2
>>Q000947 447
34. [...] x gin2-am3#
>>Q000947 448
$ rest broken
@column 6
1. [...]
>>Q000947 b007
2. [...]
>>Q000947 b008
3. [...]
>>Q000947 b009
4. [...]
>>Q000947 b010
5. [...]
>>Q000947 b011
6. [...]
>>Q000947 b012
7. [...]
>>Q000947 b013
8. nig2-gur11 e2# [...] NE x [...]
>>Q000947 b014
9. nin9 banda3{da} egir5#? [e2]-a ba-[x (x)]
>>Q000947 b015
10. szuku ad-da erin2-e [i3]-ba-e
>>Q000947 b016
11. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
>>Q000947 b017
# = division paragraph b04
12. e2-bi ba-burx(TUL2)
>>Q000947 b018
13. lu2 sze-ke4 nam-erim2 u3-ku5
>>Q000947 b019
14. lu2 e2-a-ke4 ib2-su-su
>>Q000947 b020
15. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
>>Q000947 b021
# = division paragraph b05
16. lu2 e2 ba-da-kur2
>>Q000947 b022
17a. u3-ge-en8
>>Q000947 b023a
17b. sza3-bi min#-am3 sze i3-na#-ab-si#-ge#
>>Q000947 b023b
18. tukum-bi e2 [lu2]-ka lu2 sze i3-si#
>>Q000947 b024
# = division paragraph b06
19. 1(asz) sze gur nig2-diri-bi x
>>Q000947 b025
20. tukum-bi lu2# dam i3-tuku-am3
>>Q000947 b026
21. dam-ni in-tak4
>>Q000947 b027
22. iti 6(disz) u3-na-tusz-am3
>>Q000947 b028
23. munus dam sza3-ga-na-ke4 ha-ba-an-du12-du12
>>Q000947 b029
24. tukum-bi lu2 dam i3-tuku-am3
>>Q000947 b030
# = division paragraph b08
25. dam-ni ba-usz2
>>Q000947 b031
26. nita en-na ba-an-du12-du12
>>Q000947 b032
27. sa12-rig7 dam-na he2-na-de6
>>Q000947 b033
28. u4 nita dam ba-an-du12-du12-a
>>Q000947 b034
29. sa12-rig7 e2 lu2-na-ka he2-eb-gi4
>>Q000947 b035
30. tukum#-bi nita ba-usz2
>>Q000947 b036
# = division paragraph b09
31. dam#-[a-ni] en#-na ba-[an]-du12#-du12
>>Q000947 b037
32. e2# [...] x [...] x
>>Q000947 b038
$ rest broken
@column 7
1. [...]-na#? [...] nu#-gar
>>Q000947 c001
2. [tukum]-bi# ad-da ba-usz2
>>Q000947 c002
# = division paragraph c02
3. [...] USZ# dumu nita-ne#-ne
>>Q000947 c003
4. [x x]-am3
>>Q000947 c004
5. [x] e2#-gar8 e2-a szesz-gal-kam
>>Q000947 c005
6. [tukum]-bi gu4 e2-[tur3-ba] u2#-gu <ba>-an-de2
>>Q000947 c006
# = division paragraph c03
7. unu3#-de3#-ne
>>Q000947 c007
8. ib2-su#-su-ne
>>Q000947 c008
9. tukum#-bi udu ga2-udu-[ba] u2-gu ba-an-de2
>>Q000947 c009
# = division paragraph c04
10. sipa#-de3#-ne
>>Q000947 c010
11. ib2#-[su]-su-ne
>>Q000947 c011
12. tukum#-bi gu4 udu ansze#? szah2 e2 |LAGABxU|-a iri-[ka] u2-gu ba-de2
>>Q000947 c012
13. da#-gi4#-a
>>Q000947 c013
14. ib2#-su#-su
>>Q000947 c014
15. tukum#-bi lu2 nig2 [na-me] u2-gu la-ba-an-de2
>>Q000947 c015
# = division paragraph c06
16. [a]-ne nig2#-mu# u2-gu ba-an-de2 bi2#-du11
>>Q000947 c016
17. da!(A2)-gi4-a
>>Q000947 c017
18. u3-um-ge-en8
>>Q000947 c018
19. lu2-bi i3-gaz
>>Q000947 c019
20. egir-a-ni da-gi4-a ba-ab-tum3
>>Q000947 c020
21. 1(disz) gu4 ne-ri nig2-diri-bi 1(barig)-kam
>>Q000947 c021
22. 1(disz) ansze ne-ri nig2-diri-bi 3(ban2)
>>Q000947 c022
23. 1(disz) udu ne-ri nig2-diri-bi 1(ban2) za3-mu-ka
>>Q000947 c023
24. tukum-bi lu2 lu2 di# in-da-tuku-am3
>>Q000947 c024
# = division paragraph c07
25. a-ra2 3(disz)-am3 e3-ba i3-bi2-dib di til-am3
>>Q000947 c025
26. tukum-bi en-te-na-ka
>>Q000947 c026
# = division paragraph c08
27. 1(disz) ma2 1(gesz2) gur lu2 i3-hun
>>Q000947 c027
28. nig2#-diri-bi 1(ban2)
>>Q000947 c028
29. a2 u4 1(disz)-bi <x>
>>Q000947 c029
30. tukum-bi ma2# 1(gesz2) gur# lu2 i3-hun te-na 3(u) 1(asz) gur nig2-diri-bi 3(ban2)!
>>Q000947 c030
# = division paragraph c09
31. 2(u)# te-na nig2-diri-bi 1(asz) gur 2(ban2)
>>Q000947 c031
32. [1(u)] te#-na nig2#-diri# 1(asz) gur# 1(ban2)#
>>Q000947 c032
$ rest broken
@column 8
1. sze-kam ku3-bi 1/3(disz) gin2
>>Q000947 d001
# = division paragraph d01a
2. szitim-ma a2 u4 1(disz)-a-ni 3(ban2)
>>Q000947 d002
3. nagar aszgab ad-kup4 tug2-du8 simug lu2 azlag2 ku3-dim2 bur-gul
>>Q000947 d003
4. a2 u4-buru14-ka-ne#-ne# 3(ban2)-ta
>>Q000947 d004
5. en-te#-na#-ka-ne#-ne 2(ban2)-ta
>>Q000947 d005
6. 3(disz) dug |LAGARxX|# sze-bi 1(ban2)
>>Q000947 d006
# = division paragraph d01b
7. 1(disz) dug kur-du3 sze-bi 1(ban2)
>>Q000947 d007
8. 1(disz) dug lah5#-tan 1(asz) gur 3(ban2)
>>Q000947 d008
9. 1(disz) tu-ru-na sze-bi 5(disz) sila3
>>Q000947 d009
10. tukum-bi |GA2xGIR3| lu2 ib2-ta-ha-asz-am3
>>Q000947 d010
# = division paragraph d02
11. a-zu i3-sa6
>>Q000947 d011
12. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d012
13. tukum-bi lu2# ur-mah-e szu mu-sur5-sur5#
# = division paragraph d03
>>Q000947 d013
14. a-zu i3-sa6#
>>Q000947 d014
15. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d015
16. tukum-bi a-zu na4 mu-ta-de6
>>Q000947 d016
# = division paragraph d04
17. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d017
18. tukum-bi a-zu igi du8-du8-a i3-sa6
>>Q000947 d018
# = division paragraph d05
19. ku3#-bi# 2(disz)# gin2
>>Q000947 d019
20. tukum#-bi# a-zu lu2# [...]
>>Q000947 d020
# = division paragraph d06
21. ku3-[bi n(disz)] gin2
>>Q000947 d021
22. x [... a2 u4]-buru14#-ka-ni# 3(ban2)
>>Q000947 d022
# = division paragraph d07
23. [en-te-na]-ka#-ni 2(ban2)
>>Q000947 d023
24. x [x (x)] a2# u4-buru14-ka# [(x x)]-bi 1(ban2) nig2-diri 1(barig)
>>Q000947 d024
25. en#-[te-na]-ka x x x nig2#-diri-im#
>>Q000947 d025
26. geme2 usz#-[bar] ama-tuku5-ka a2# u4# 1(disz)-ni 2(ban2)
>>Q000947 d027
27. geme2 usz-[bar] szu#?-dur?-ka a2 u4 1(disz)-ni# 2(ban2)
>>Q000947 d028
28. tukum-bi munus#? [lu2]-kurun-ke4 u4 buru14#-[ka]
>>Q000947 d031
# = division paragraph d09
29. 1(disz) pihu4 lu2-[ra] szu-la2-a-sze3 in-[na-szum2]
>>Q000947 d032
30. nig2-diri-bi [...]
>>Q000947 d034
31. en-te-na#-[ka ...] x x
>>Q000947 d035
$ rest broken
@column 9
1. lu2 sa-gaz e2-a# [...]
>>Q000947 e001
2. nu-ub-su-su#
>>Q000947 e002
3. tukum-bi dumu lu2-ra lu2 ga i3-ni-gu7
>>Q000947 e003
# = division paragraph e2
4. mu 3(disz)-a sze-ni 6(asz) gur
>>Q000947 e004
5. siki-ni 3(u) ma-na
>>Q000947 e005
6. i3-ni 3(u) sila3
>>Q000947 e006
7. nig2 nam-nu-gig-kam
>>Q000947 e007
8. um-[me]-da#! hun-ga2 mu a2#-ni 1(disz) gin2-am3
>>Q000947 e008
9. tukum-bi bala gu-du-ma-ka
>>Q000947 e009
# = division paragraph e3a
10. lu2 sag i3-sa10
>>Q000947 e010
11. sag-bi lu2 im-ma-du3
>>Q000947 e011
12. lugal sag-ga2-ke4# [nam]-erim2 u3-ku5
>>Q000947 e012
13. sag ha-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 e013
14. tukum-bi lu2 i3-sa10#-a ba#-usz2
>>Q000947 e014
# = division paragraph e3b
15. lu2-ba dam-ni he dumu-ni# he lu2 ki-inim-ma-ni he
>>Q000947 e015
16. nam#-erim2 u3-ku5
>>Q000947 e016
17. sag# ha#-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 e017
18. bala# ur-{d}namma lugal nig2#-diri
>>Q000947 e018
19. {d}nanna ug3-e ba-il2-a-ta
>>Q000947 e019
20. u4-ba tukum#-[bi] lu2 sag i3#-[sa10-a]
>>Q000947 e020
21. lugal# sag-[ga2 he ...]
>>Q000947 e021
22. [...]-bi# he lu2 ki-na#-ab-tam2
>>Q000947 e022
23. tukum-bi nu-mu#-tum2#
>>Q000947 e023
24. lu2-bi ni2-zuh-am3
>>Q000947 e024
25. tukum-bi lu2 ba#-usz2 dam-PI-ni ibila 1(disz)-gin7 e2-a he2-dim2
>>Q000947 e025
# = division paragraph e4
26. tukum#-bi lu2 dam szesz-gal-na ba-an-du12-du12
>>Q000947 e026
# = division paragraph e5
27. i3-gaz
>>Q000947 e027
28. tukum-bi ARAD2-de3# nin-a-ni ba-an-du12-du12 i3-gaz
>>Q000947 e028
# = division paragraph e6
29. tukum-bi lu2# [x] x (x) lu2 x [(x)]
>>Q000947 e029
# = division paragraph e7
$ rest broken
@column 10
1. [...]
>>Q000947 g010a
2. [...]
>>Q000947 g011
3. [...]
>>Q000947 g012
4. x [...]
>>Q000947 g013
5. nam x [...]
>>Q000947 g014
6. ka2 iri#-[...]
>>Q000947 g015
7. iri-ni [...] he2-eb2#-[...]
>>Q000947 g016
8.a. {d}asznan# [...]
>>Q000947 g018
8.b-9. [a2]-mah {d}[...] nam-x [... nu]-sze-ga# [...]
>>Q000947 g019
10. nam#-x [...] nu-x [...]
>>Q000947 g020
11. e2 [...]-an-[...]
>>Q000947 g021
$ n lines broken
12'. x [...]
>>Q000947 g024'
13'. iri [...] AB x [...]
>>Q000947 g025'
14'. GA2-am3 [...] sa6 x [...]
>>Q000947 g026'
15'. he2#-x [...]
>>Q000947 g027'
16'. ur-[{d}namma ...]
>>Q000947 g028'
$ rest broken

2014-05-30 14:08:56, entered by foxvog for foxvog
&P250820 = RIME 3/2.01.01.20, ex. add06
#atf: lang sux
@object cylinder
@surface a
@column 1
$ broken
@column 2
$ broken
@column 3
1.a'. [... ba]-an#-us2
>>Q000947 213
1.b'. [munus-bi]
>>Q000947 215
1.c'. [... i3]-gaz
>>Q000947 216
2.a'. [...]
>>Q000947 217
2.b'. [ama]-ar#-gi8-ni
>>Q000947 218
2.c'. i3-gar
>>Q000947 219
3.a'. [tukum]-bi#
>>Q000947 220
# = division paragraph 08
3.b'. geme2 lu2
>>Q000947 221
3.c'. [...]
>>Q000947 222
3.d'. nig2#-a2-gar-[sze3]
>>Q000947 223
3.e'. [lu2 i3]-na#
>>Q000947 224
3.f'. e2 bi2-gi4
>>Q000947 225
4.a'. [(...)]
>>Q000947 226
4.b'. [...] gin2#
>>Q000947 227
4.c'. i3-la2-e
>>Q000947 228
5.a'. [tukum]-bi# lu2
>>Q000947 229
# = division paragraph 09
5.b'. [...]-ni#
>>Q000947 230
5.c'. i3-tak4-tak4
>>Q000947 231
6.a'. [...]
>>Q000947 232
6.b'. [i3]-la2-e
>>Q000947 233
7.a'. [tukum]-bi#
>>Q000947 234
# = division paragraph 10
7.b'. nu-mu-[SU]
>>Q000947 235
7.c'. [i3]-tak4-tak4
>>Q000947 236
8.a'. [...]
>>Q000947 237
8.b'. i3#-la2-e#
>>Q000947 238
9.a'. [tukum-bi]
>>Q000947 239
# = division paragraph 11
9.b'. [nu]-mu-SU
>>Q000947 240
9.c'. [...]-kesz2#-a-da
>>Q000947 241
9.d'. nu#-me-a
>>Q000947 242
10.a'. [...]-na#
>>Q000947 243
10.b'. ba#-an-[nu2]
>>Q000947 244
10.c'. ku3# nu-na-la2-e
>>Q000947 245
11.a'. [tukum]-bi
>>Q000947 247
# = division paragraph 12
11.b'. erisz-dingir
>>Q000947 248
11.c'. [...]-ba lu2 ur2-na
>>Q000947 249
11.d'. ba-nu2
>>Q000947 250
12.a. [...] x-bi
>>Q000947 251
12.b. i3-bi2-x-ne-esz
>>Q000947 252
13.a'. [tukum]-bi
>>Q000947 253
13.b'. |KAxX| [...]
>>Q000947 254
13.c'. [{d}]i7# lu2-ru#-[gu2-sze3]
>>Q000947 257
13.d'. lu2# i3-tum2-mu
>>Q000947 258
14.a'. [...]
>>Q000947 259
14.b'. [...]
>>Q000947 260
14.c'. [...]-tum2#-mu-a
>>Q000947 261
14.d'. 3(disz)# [gin2]
>>Q000947 262
14.e'. i3#-la2-e
>>Q000947 263
15'. [...] dugud-bi [...] x x
>>Q000947 263a
$ n lines broken
@column 4
1'. [...]-e
>>Q000947 307
2.a'. [...]
>>Q000947 308
# = division paragraph 19
2.b'. [lu2 lu2]-ra
>>Q000947 309
3'. [...] x
>>Q000947 310
4'. [...] x
>>Q000947 311
5'. [...] x
>>Q000947 312
6'. [...] x
>>Q000947 313
7'. [...] x
>>Q000947 314
8'. [...] x
>>Q000947 315
9'. [...] x
>>Q000947 316
10'. [...] x
>>Q000947 317
11'. [...]
>>Q000947 318
12'. [...]-e#
>>Q000947 319
13.a'. tukum-bi geszbu2#-ta
>>Q000947 320
# = division paragraph 21
13.b'. ugu2 lu2 lu2
>>Q000947 321
13.c'. i3-ha-asz
>>Q000947 322
14.a'. nig2 {gesz}tukul-a-gin7 1/3(disz)# ma#-na
>>Q000947 323
14.b'. i3-la2-e
>>Q000947 324
15.a'. tukum-bi geszbu2-ta
>>Q000947 325
# = division paragraph 22
15.b'. ugu2 lu2 lu2
>>Q000947 326
15.c'. i3-ha-asz
>>Q000947 327
16'. 3(gesz2) usan3 i3-ra-ra
>>Q000947 328
17.a'. tukum-bi igi lu2
>>Q000947 329
# = division paragraph 23
17.b'. lu2 im-ta-szub
>>Q000947 330
18'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
>>Q000947 331
19.a'. tukum-bi lu2
>>Q000947 332
# = division paragraph 24
19.b'. lu2 zu2-ni i3-ku5
>>Q000947 333
20'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
>>Q000947 334
21.a'. tukum-bi ARAD2-de3
>>Q000947 335
# = division paragraph 25
21.b'. dumu-gi7-ra i3-ni-ra
>>Q000947 336
22.a'. {ki}kiszi4#-ni# u2-ta-ak
>>Q000947 337
22.b'. iri im-nigin2-nigin2
>>Q000947 338
23.a'. tukum-bi dumu-gi7
>>Q000947 339
# = division paragraph 26
23.b'. ARAD2-ra i3#-ni-ra
>>Q000947 340
24.a'. 1(gesz2) a2-si 1(gesz2) nig!
>>Q000947 341
24.b'. i3-ra-ra
>>Q000947 342
25.a'. tukum-bi
>>Q000947 343
# = division paragraph 27
25.b. lu2 ba-usz2
>>Q000947 344
26.a'. dam-ni ur2-a-na-sze3
>>Q000947 345
26.b'. i3-na-ni-tusz#
>>Q000947 346
27.a'. sag#
>>Q000947 347
27.b'. a-ga#-na
>>Q000947 348
27.c'. ne-de2-a
>>Q000947 349
27.d'. ha-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 350
28.a'. tukum-bi
>>Q000947 351
# = division paragraph 28
28.b'. sag# nu-tuku
>>Q000947 352
28.c'. ku3 1(u) gin2 [...]
>>Q000947 353
28.d'. [...]
>>Q000947 354
29'. tukum#-[bi]
>>Q000947 355
# = division paragraph 29
$ n lines broken
@column 5
1. [tukum-bi]
>>Q000947 387
2. [ba-usz2]
>>Q000947 388
3. [nita-bi]
>>Q000947 389
4. [i3-gaz]
>>Q000947 390
5. [tukum-bi]
>>Q000947 391
6. [...]
>>Q000947 392
7.a. [geme2] lu2#-ra
>>Q000947 393
7.b. i3-ni-ra#
>>Q000947 394
8.a. ma#-gig
>>Q000947 395
8.b. i3-ni-du11
>>Q000947 396
9.a. 1(u) gin2-am3
>>Q000947 397
9.b. i3-la2-e
>>Q000947 398
10.a. tukum-bi
>>Q000947 399
# = division paragraph 36
10.b. geme2 ba-usz2
>>Q000947 400
11.a. sag sag-sze3 i3-gub-be2
>>Q000947 402
12.a. tukum-bi
>>Q000947 410
# = division paragraph 38
12.b. lu2 lu2 inim-ma-sze3
>>Q000947 411
12.c. ib2-ta-e3
>>Q000947 412
13. nam-erim2-ta im-ma-ra-a-gur
>>Q000947 413
14. nig2 di-ba a-na an-gal2-la
# between A and NA is an erased EN sign
>>Q000947 414
15. ib2-[su]-su
>>Q000947 415
16.a. [tukum-bi]
>>Q000947 403
# = division paragraph 37
16.b. lu2 lu2 ki#-inim#-ma#-sze3
>>Q000947 404
16.c. ib2-ta-e3#
>>Q000947 405
17.a. lu2 ni2-zuh
>>Q000947 406
17.b. ba-kux(KWU147)
>>Q000947 407
18.a. 1(u) 5(disz) gin2
>>Q000947 408
18.b. i3-la2-e
>>Q000947 409
19.a. tukum-bi
>>Q000947 416
19.b. a-sza3 lu2
>>Q000947 417
19.c. nig2-a2-<gar>-sze3
>>Q000947 418
19.d. lu2 i3-na
>>Q000947 419
20.a. ba-an-uru4
>>Q000947 420
21.a. di i3-bi2-du11
>>Q000947 421
21.b. gu2 bi2-gar
>>Q000947 422
22.a. lu2-bi
>>Q000947 423
22.b. a2-ni ib2-ta-e3
>>Q000947 424
23.a. tukum-bi
>>Q000947 431
# = division paragraph 41
23.b. lu2 lu2
>>Q000947 432
23.c. a-sza3 apin-la2#-sze3
>>Q000947 433
24. in#-na-szum2
>>Q000947 434
25.a. nu-un-uru4
>>Q000947 435
25.b. sza3-su-ga
>>Q000947 436
25.c. i3-gar#
>>Q000947 437
26.a. 1(iku) GAN2
>>Q000947 438
26.b. 3(asz) gur
>>Q000947 439
26.c. i3-ag2#
>>Q000947 440
27.a. tukum-bi
>>Q000947 425
# = division paragraph 40
27.b. a#-sza3# lu2
>>Q000947 426
27.c. lu2 a-e bi2-DU
>>Q000947 427
28.a. 1(iku) GAN2
>>Q000947 428
28.b. 3(asz)# gur
>>Q000947 429
28.c. i3-ag2#
>>Q000947 430
29.a. tukum-bi
>>Q000947 441
# = division paragraph 42
29.b. a-sza3# ki#-duru5# lu2 lu2
>>Q000947 442
29.c. apin-la2#-sze3
>>Q000947 443
30. in-na-szum2
>>Q000947 444
31. 1(bur3) GAN2 masz-bi 2(disz) gin2-am3
>>Q000947 445
32. a#-sza3 in#-da#-gal2#-am3
>>Q000947 446
33. tukum#-bi# a-sza3 a2-x lu2# lu2 apin-[la2-sze3] in#-na-szum2
>>Q000947 447
34. [...] x gin2-am3#
>>Q000947 448
$ n lines broken
@column 6
1. [...]
>>Q000947 b007
2. [...]
>>Q000947 b008
3. [...]
>>Q000947 b009
4. [...]
>>Q000947 b010
5. [...]
>>Q000947 b011
6. [...]
>>Q000947 b012
7. [...]
>>Q000947 b013
8. nig2-gur11 e2# [...] NE x [...]
>>Q000947 b014
9. nin9 banda3{da} egir5#? [e2]-a ba-[x (x)]
>>Q000947 b015
10. szuku ad-da erin2-e [i3]-ba-e
>>Q000947 b016
11. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
>>Q000947 b017
# = division paragraph b04
12. e2-bi ba-burx(TUL2)
>>Q000947 b018
13. lu2 sze-ke4 nam-erim2 u3-ku5
>>Q000947 b019
14. lu2 e2-a-ke4 ib2-su-su
>>Q000947 b020
15. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
>>Q000947 b021
# = division paragraph b05
16. lu2 e2 ba-da-kur2
>>Q000947 b022
17a. u3-ge-en8
>>Q000947 b023a
17b. sza3-bi 2(disz)#-am3 sze i3-na#-ab-si#-ge#
>>Q000947 b023b
18. tukum-bi e2 [lu2]-ka lu2 sze i3-si#
>>Q000947 b024
# = division paragraph b06
19. 1(asz) sze gur nig2-diri-bi x
>>Q000947 b025
20. tukum-bi lu2# dam i3-tuku-am3
>>Q000947 b026
21. dam-ne2 in-tak4
>>Q000947 b027
22. iti 6(disz) u3-na-tusz-am3
>>Q000947 b028
23. munus dam sza3-ga-na-ke4 ha-ba-an-du12-du12
>>Q000947 b029
24. tukum-bi lu2 dam i3-tuku-am3
>>Q000947 b030
# = division paragraph b08
25. dam-ni ba-usz2
>>Q000947 b031
26. nita en-na ba-an-du12-du12
>>Q000947 b032
27. sa12-rig7 dam-na he2-na-de6
>>Q000947 b033
28. u4 nita dam ba-an-du12-du12-a
>>Q000947 b034
29. sa12-rig7 e2 lu2-na-ka he2-eb-gi4
>>Q000947 b035
30. tukum#-bi nita ba-usz2
>>Q000947 b036
# = division paragraph b09
31. dam#-[a-ni] en#-na ba-[an]-du12#-du12
>>Q000947 b037
32. e2# [...] x [...] x
>>Q000947 b038
$ n lines broken
@column 7
1. [...]-na#? [...] nu#-gar
>>Q000947 c001
2. [tukum]-bi# ad-da ba-usz2
>>Q000947 c002
# = division paragraph c02
3. [...] USZ# dumu nita-ne#-ne
>>Q000947 c003
4. [x x]-am3
>>Q000947 c004
5. [x] e2#-gar8 e2-a szesz-gal-kam
>>Q000947 c005
6. [tukum]-bi gu4 e2-[tur3-ba] u2#-gu <ba>-an-de2
>>Q000947 c006
# = division paragraph c03
7. unu3#-de3#-ne
>>Q000947 c007
8. ib2-su#-su-ne
>>Q000947 c008
9. tukum#-bi udu ga2-udu-[ba] u2-gu ba-an-de2
>>Q000947 c009
# = division paragraph c04
10. sipa#-de3#-ne
>>Q000947 c010
11. ib2#-[su]-su-ne
>>Q000947 c011
12. tukum#-bi gu4 udu ansze#? szah2 e2 |LAGABxU|-a iri-[ka] u2-gu ba-de2
>>Q000947 c012
13. da#-gi4#-a
>>Q000947 c013
14. ib2#-su#-su
>>Q000947 c014
15. tukum#-bi lu2 nig2 [na-me] u2-gu la-ba-an-de2
>>Q000947 c015
# = division paragraph c06
16. [a]-ne nig2#-mu# u2-gu ba-an-de2 bi2#-du11
>>Q000947 c016
17. da!(A2)-gi4-a
>>Q000947 c017
18. u3-um-ge-en8
>>Q000947 c018
19. lu2-bi i3-gaz
>>Q000947 c019
20. egir-a-ni da-gi4-a ba-ab-tum3
>>Q000947 c020
21. 1(disz) gu4 ne-ri nig2-diri-bi 1(barig)-kam
>>Q000947 c021
22. 1(disz) ansze ne-ri nig2-diri-bi 3(ban2)
>>Q000947 c022
23. 1(disz) udu ne-ri nig2-diri-bi 1(ban2) za3-mu-ka
>>Q000947 c023
24. tukum-bi lu2 lu2 di# in-da-tuku-am3
>>Q000947 c024
# = division paragraph c07
25. a-ra2 3(disz)-am3 e3-ba i3-bi2-dib di til-am3
>>Q000947 c025
26. tukum-bi en-te-na-ka
>>Q000947 c026
# = division paragraph c08
27. 1(disz) ma2 1(gesz2) gur lu2 i3-hun
>>Q000947 c027
28. nig2#-diri-bi 1(ban2)
>>Q000947 c028
29. a2 u4 1(disz)-bi <x>
>>Q000947 c029
30. tukum-bi ma2# 1(gesz2) gur# lu2 i3-hun te-na 3(u) 1(asz) gur nig2-diri-bi 3(ban2)!
>>Q000947 c030
# = division paragraph c09
31. 2(u)# te-na nig2-diri-bi 1(asz) gur 2(ban2)
>>Q000947 c031
32. [1(u)] te#-na nig2#-diri# 1(asz) gur# 1(ban2)#
>>Q000947 c032
$ n lines broken
@column 8
1. sze-kam ku3-bi 1/3(disz) gin2
>>Q000947 d001
# = division paragraph d01a
2. szitim-ma a2 u4 1(disz)-a-ni 3(ban2)
>>Q000947 d002
3. nagar aszgab ad-kup4 tug2-du8 simug lu2 azlag2 ku3-dim2 bur-gul
>>Q000947 d003
4. a2 u4-buru14-ka-ne#-ne# 3(ban2)-ta
>>Q000947 d004
5. en-te#-na#-ka-ne#-ne 2(ban2)-ta
>>Q000947 d005
6. 3(disz) dug |LAGARxX|# sze-bi 1(ban2)
>>Q000947 d006
# = division paragraph d01b
7. 1(disz) dug kur-du3 sze-bi 1(ban2)
>>Q000947 d007
8. 1(disz) dug lah5#-tan 1(asz) gur <sze-bi> 3(ban2)
>>Q000947 d008
9. 1(disz) tu-ru-na sze-bi 5(disz) sila3
>>Q000947 d009
10. tukum-bi |GA2xGIR3| lu2 ib2-ta-ha-asz-am3
>>Q000947 d010
# = division paragraph d02
11. a-zu i3-sa6
>>Q000947 d011
12. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d012
13. tukum-bi lu2# ur-mah-e szu mu-sur5-sur5#
# = division paragraph d03
>>Q000947 d013
14. a-zu i3-sa6#
>>Q000947 d014
15. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d015
16. tukum-bi a-zu na4 mu-ta-de6
>>Q000947 d016
# = division paragraph d04
17. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d017
18. tukum-bi a-zu igi-du8-du8-a i3-sa6
>>Q000947 d018
# = division paragraph d05
19. ku3#-bi# 2(disz)# gin2
>>Q000947 d019
20. tukum#-bi# a-zu lu2# [...]
>>Q000947 d020
# = division paragraph d06
21. ku3-[bi n(disz)] gin2
>>Q000947 d021
22. x [... a2 u4]-buru14#-ka-ni# 3(ban2)
>>Q000947 d022
# = division paragraph d07
23. [en-te-na]-ka#-ni 2(ban2)
>>Q000947 d023
24. x [x (x)] a2# u4-buru14-ka# [(x x)]-bi 1(ban2) nig2-diri 1(barig)
>>Q000947 d024
25. en#-[te-na]-ka x x x nig2#-diri-im#
>>Q000947 d025
26. geme2 usz#-[bar] ama-tuku5-ka a2# u4# 1(disz)-ni 2(ban2)
>>Q000947 d027
27. geme2 usz-[bar] szu#?-dur?-ka a2 u4 1(disz)-ni# 2(ban2)
>>Q000947 d028
28. tukum-bi munus#? [lu2]-kurun-ke4 u4 buru14#-[ka]
>>Q000947 d031
# = division paragraph d09
29. 1(disz) pihu4 lu2-[ra] szu-la2-a-sze3 in-[na-szum2]
>>Q000947 d032
30. nig2-diri-bi [...]
>>Q000947 d034
31. en-te-na#-[ka ...] x x
>>Q000947 d035
@column 9
1. lu2 sa-gaz e2-a# [...]
>>Q000947 e001
2. nu-ub-su-su#
>>Q000947 e002
3. tukum-bi dumu lu2-ra lu2 ga i3-ni-gu7
>>Q000947 e003
# = division paragraph e2
4. mu 3(disz)-a sze-ni 6(asz) gur
>>Q000947 e004
5. siki-ni 3(u) ma-na
>>Q000947 e005
6. i3-ni 3(u) sila3
>>Q000947 e006
7. nig2 nam-nu-gig-kam
>>Q000947 e007
8. um-[me]-da#! hun-ga2 mu a2#-ni 1(disz) gin2-am3
>>Q000947 e008
9. tukum-bi bala gu-du-ma-ka
>>Q000947 e009
# = division paragraph e3a
10. lu2 sag i3-sa10
>>Q000947 e010
11. sag-bi lu2 im-ma-du3
>>Q000947 e011
12. lugal sag-ga2-ke4# [nam]-erim2 u3-ku5
>>Q000947 e012
13. sag ha-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 e013
14. tukum-bi lu2 i3-sa10#-a ba#-usz2
>>Q000947 e014
# = division paragraph e3b
15. lu2-ba dam-ni he dumu-ni# he lu2 ki-inim-ma-ni he
>>Q000947 e015
16. nam#-erim2 u3-ku5
>>Q000947 e016
17. sag# ha#-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 e017
18. bala# ur-{d}namma lugal nig2#-diri
>>Q000947 e018
19. {d}nanna ug3-e ba-il2-a-ta
>>Q000947 e019
20. u4-ba tukum#-[bi] lu2 sag i3#-[sa10-a]
>>Q000947 e020
21. lugal# sag-[ga2 he ...]
>>Q000947 e021
22. [...]-bi# he lu2 ki-na#-ab-tam2
>>Q000947 e022
23. tukum-bi nu-mu#-tum2#
>>Q000947 e023
24. lu2-bi ni2-zuh-am3
>>Q000947 e024
25. tukum-bi lu2 ba#-usz2 dam-PI-ni ibila 1(disz)-gin7 e2-a he2-dim2
>>Q000947 e025
# = division paragraph e4
26. tukum#-bi lu2 dam szesz-gal-na ba-an-du12-du12
>>Q000947 e026
# = division paragraph e5
27. i3-gaz
>>Q000947 e027
28. tukum-bi ARAD2-de3# nin-a-ni ba-an-du12-du12 i3-gaz
>>Q000947 e028
# = division paragraph e6
29. tukum-bi lu2# [x] x (x) lu2 x [(x)]
>>Q000947 e029
# = division paragraph e7
$ n lines broken
@column 10
1. [...]
>>Q000947 g010
2. [...]
>>Q000947 g011
3. [...]
>>Q000947 g012
4. [...]
>>Q000947 g013
5. nam x [...]
>>Q000947 g014
6. ka2 iri#-[...]
>>Q000947 g015
7. iri-ni [...] he2-eb2#-[...]
>>Q000947 g016
8. {d}asznan# [... a2]-mah {d}[...]
>>Q000947 g018
9. nam x [... ku5] x [...]
>>Q000947 g019
10. nam# x [...] nu-x [...]
>>Q000947 g020
11. e2 [...]-an-[...]
>>Q000947 g021
$ n lines broken
12'. x [...]
>>Q000947 g022'
13'. iri [...] AB x [...]
>>Q000947 g023'
14'. GA2-am3 [...] sa6 x [...]
>>Q000947 g024'
15'. he2#-x [...]
>>Q000947 g025'
16'. ur-[{d}namma ...]
>>Q000947 g026'
$ rest broken

2014-05-26 14:31:18, entered by foxvog for foxvog
&P250820 = RIME 3/2.01.01.20, ex. add06
#atf: lang sux
@object cylinder
@surface a
@column 1
$ broken
@column 2
$ broken
@column 3
1.a'. [... ba]-an#-us2
>>Q000947 213
1.b.' [munus-bi]
>>Q000947 215
1.c'. [... i3]-gaz
>>Q000947 216
2.a'. [...]
>>Q000947 217
2.b'. [ama]-ar#-gi8-ni
>>Q000947 218
2.c'. i3-gar
>>Q000947 219
3.a'. [tukum]-bi#
>>Q000947 220
# = division paragraph 08
3.b'. geme2 lu2
>>Q000947 221
3.c'. [...]
>>Q000947 222
3.d'. nig2#-a2-gar-<sze3>
>>Q000947 223
3.e'. [lu2 i3]-na#
>>Q000947 224
3.f'. e2 bi2-gi4
>>Q000947 225
4.a'. [(...)]
>>Q000947 226
4.b'. [...] gin2#
>>Q000947 227
4.c'. i3-la2-e
>>Q000947 228
5.a'. [tukum]-bi# lu2
>>Q000947 229
# = division paragraph 09
5.b'. [...]-ni#
>>Q000947 230
5.c'. i3-tak4-tak4
>>Q000947 231
6.a'. [...]
>>Q000947 232
6.b'. [i3]-la2-e
>>Q000947 233
7.a'. [tukum]-bi#
>>Q000947 234
# = division paragraph 10
7.b'. nu-mu-[SU]
>>Q000947 235
7.c'. [i3]-tak4-tak4
>>Q000947 236
8.a'. [...]
>>Q000947 237
8.b'. i3#-la2-e#
>>Q000947 238
9.a'. [tukum-bi]
>>Q000947 239
# = division paragraph 11
9.b'. [nu]-mu-SU
>>Q000947 240
9.c'. [...]-kesz2#-a-da
>>Q000947 241
9.d'. nu#-me-a
>>Q000947 242
10.a'. [...]-na#
>>Q000947 243
10.b'. ba#-an-[nu2]
>>Q000947 244
10.c'. ku3# nu-na-la2-e
>>Q000947 245
11.a'. [tukum]-bi
>>Q000947 247
# = division paragraph 12
11.b'. erisz-dingir
>>Q000947 248
11.c'. [...]-ba lu2 ur2-na
>>Q000947 249
11.d'. ba-nu2
>>Q000947 250
12.a. [...] x-bi
>>Q000947 251
12.b. i3-bi2-x-ne-esz
>>Q000947 252
13.a'. [tukum]-bi
>>Q000947 253
13.b'. |KAxX| [...]
>>Q000947 254
13.c'. [{d}]i7# lu2-ru#-[gu2-sze3]
>>Q000947 257
13.d'. lu2# i3-tum2-mu
>>Q000947 258
14.a'. [...]
>>Q000947 259
14.b'. [...]
>>Q000947 260
14.c'. [...]-tum2#-mu-a
>>Q000947 261
14.d'. 3(disz)# [gin2]
>>Q000947 262
14.e'. i3#-la2-e
>>Q000947 263
15'. [...] dugud-bi [...] x x
>>Q000947 263a
$ n lines broken
@column 4
1'. [...]-e
>>Q000947 307
2.a'. [...]
>>Q000947 308
# = division paragraph 19
2.b'. [...]-ra
>>Q000947 309
3'. [...]
>>Q000947 310
4'. [...]
>>Q000947 311
5'. [...]
>>Q000947 312
6'. [...]
>>Q000947 313
7'. [...]
>>Q000947 314
8'. [...]
>>Q000947 315
9'. [...]
>>Q000947 316
10'. [...]
>>Q000947 317
11'. [...]
>>Q000947 318
12'. [...]
>>Q000947 319
13.a'. tukum-bi geszbu2#-ta
>>Q000947 320
# = division paragraph 21
13.b'. ugu2 lu2 lu2
>>Q000947 321
13.c'. i3-ha-asz
>>Q000947 322
14.a'. nig2 {gesz}tukul-a-gin7 1/3(disz)# ma#-na
>>Q000947 323
14.b'. i3-la2-e
>>Q000947 324
15.a'. tukum-bi geszbu2-ta
>>Q000947 325
# = division paragraph 22
15.b'. ugu2 lu2 lu2
>>Q000947 326
15.c'. i3-ha-asz
>>Q000947 327
16'. 3(gesz2) usan3 i3-ra-ra
>>Q000947 328
17.a'. tukum-bi igi lu2
>>Q000947 329
# = division paragraph 23
17.b'. lu2 im-ta-szub
>>Q000947 330
18'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
>>Q000947 331
19.a'. tukum-bi lu2
>>Q000947 332
# = division paragraph 24
19.b'. lu2 zu2-ni i3-ku5
>>Q000947 333
20'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
>>Q000947 334
21.a'. tukum-bi ARAD2-de3
>>Q000947 335
# = division paragraph 25
21.b'. dumu-gi7-ra i3-ni-ra
>>Q000947 336
22.a'. {ki}kiszi4#-ni# u2-ta-ak
>>Q000947 337
22.b'. iri im-nigin2-nigin2
>>Q000947 338
23.a'. tukum-bi dumu-gi7
>>Q000947 339
# = division paragraph 26
23.b'. ARAD2-ra i3#-ni-ra
>>Q000947 340
24.a'. 1(gesz2) a2-si 1(gesz2) nig!
>>Q000947 341
24.b'. i3-ra-ra
>>Q000947 342
25.a'. tukum-bi
>>Q000947 343
# = division paragraph 27
25.b. lu2 ba-usz2
>>Q000947 344
26.a'. dam-ni ur2-a-na-sze3
>>Q000947 345
26.b'. i3-na-ni-tusz#
>>Q000947 346
27.a'. sag#
>>Q000947 347
27.b'. a-ga#-na
>>Q000947 348
27.c'. ne-de2-a
>>Q000947 349
27.d'. ha-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 350
28.a'. tukum-bi
>>Q000947 351
# = division paragraph 28
28.b'. sag# nu-tuku
>>Q000947 352
28.c'. ku3 1(u) gin2 [...]
>>Q000947 353
28.d'. [...]
>>Q000947 354
29'. tukum#-[bi]
>>Q000947 355
# = division paragraph 29
$ n lines broken
@column 5
1. [tukum-bi]
>>Q000947 387
2. [ba-usz2]
>>Q000947 388
3. [nita-bi]
>>Q000947 389
4. [i3-gaz]
>>Q000947 390
5. [tukum-bi]
>>Q000947 391
6. [...]
>>Q000947 392
7.a. [geme2] lu2#-ra
>>Q000947 393
7.b. i3-ni-ra#
>>Q000947 394
8.a. ma#-gig
>>Q000947 395
8.b. i3-ni-du11
>>Q000947 396
9.a. 1(u) gin2-am3
>>Q000947 397
9.b. i3-la2-e
>>Q000947 398
10.a. tukum-bi
>>Q000947 399
# = division paragraph 36
10.b. geme2 ba-usz2
>>Q000947 400
11.a. sag sag-sze3 i3-gub-be2
>>Q000947 402
12.a. tukum-bi
>>Q000947 410
# = division paragraph 38
12.b. lu2 lu2 inim-ma-sze3
>>Q000947 411
12.c. ib2-ta-e3
>>Q000947 412
13. nam-erim2-ta im-ma-ra-a-gur
>>Q000947 413
14. nig2 di-ba a-na an-gal2-la
# between A and NA is an erased EN sign
>>Q000947 414
15. ib2-[su]-su
>>Q000947 415
16.a. [tukum-bi]
>>Q000947 403
# = division paragraph 37
16.b. lu2 lu2 ki#-inim#-ma#-sze3
>>Q000947 404
16.c. ib2-ta-e3#
>>Q000947 405
17.a. lu2 ni2-zuh
>>Q000947 406
17.b. ba-kux(KWU147)
>>Q000947 407
18.a. 1(u) 5(disz) gin2
>>Q000947 408
18.b. i3-la2-e
>>Q000947 409
19.a. tukum-bi
>>Q000947 416
19.b. a-sza3 lu2
>>Q000947 417
19.c. nig2-a2-<gar>-sze3
>>Q000947 418
19.d. lu2 i3-na
>>Q000947 419
20.a. ba-an-uru4
>>Q000947 420
21.a. di i3-bi2-du11
>>Q000947 421
21.b. gu2 bi2-gar
>>Q000947 422
22.a. lu2-bi
>>Q000947 423
22.b. a2-ni ib2-ta-e3
>>Q000947 424
23.a. tukum-bi
>>Q000947 431
# = division paragraph 41
23.b. lu2 lu2
>>Q000947 432
23.c. a-sza3 apin-la2#-sze3
>>Q000947 433
24. in#-na-szum2
>>Q000947 434
25.a. nu-un-uru4
>>Q000947 435
25.b. sza3-su-ga
>>Q000947 436
25.c. i3-gar#
>>Q000947 437
26.a. 1(iku) GAN2
>>Q000947 438
26.b. 3(asz) gur
>>Q000947 439
26.c. i3-ag2#
>>Q000947 440
27.a. tukum-bi
>>Q000947 425
# = division paragraph 40
27.b. a#-sza3# lu2
>>Q000947 426
27.c. lu2 a-e bi2-DU
>>Q000947 427
28.a. 1(iku) GAN2
>>Q000947 428
28.b. 3(asz)# gur
>>Q000947 429
28.c. i3-ag2#
>>Q000947 430
29.a. tukum-bi
>>Q000947 441
# = division paragraph 42
29.b. a-sza3# ki#-duru5# lu2 lu2
>>Q000947 442
29.c. apin-la2#-sze3
>>Q000947 443
30. in-na-szum2
>>Q000947 444
31. 1(bur3) GAN2 masz-bi 2(disz) gin2-am3
>>Q000947 445
32. a#-sza3 in#-da#-gal2#-am3
>>Q000947 446
33. tukum#-bi# a-sza3 a2-x lu2# lu2 apin-[la2-sze3] in#-na-szum2
>>Q000947 447
34. [...] x gin2-am3#
>>Q000947 448
$ n lines broken
@column 6
1. [...]
>>Q000947 b007
2. [...]
>>Q000947 b008
3. [...]
>>Q000947 b009
4. [...]
>>Q000947 b010
5. [...]
>>Q000947 b011
6. [...]
>>Q000947 b012
7. [...]
>>Q000947 b013
8. nig2-gur11 e2# [...] NE x [...]
>>Q000947 b014
9. nin9 banda3{da} egir5#? [e2]-a ba-[x (x)]
>>Q000947 b015
10. szuku ad-da erin2-e [i3]-ba-e
>>Q000947 b016
11. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
>>Q000947 b017
# = division paragraph b04
12. e2-bi ba-burx(TUL2)
>>Q000947 b018
13. lu2 sze-ke4 nam-erim2 u3-ku5
>>Q000947 b019
14. lu2 e2-a-ke4 ib2-su-su
>>Q000947 b020
15. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
>>Q000947 b021
# = division paragraph b05
16. lu2 e2 ba-da-kur2
>>Q000947 b022
17a. u3-ge-en8
>>Q000947 b023a
17b.
sza3-bi 2(disz)#-am3 sze i3-na#-ab-si#-ge#
>>Q000947 b023b
18. tukum-bi e2 [lu2]-ka lu2 sze i3-si#
>>Q000947 b024
# = division paragraph b06
19. 1(asz) sze gur nig2-diri-bi x
>>Q000947 b025
20. tukum-bi lu2# dam i3-tuku-am3
>>Q000947 b026
21. dam-ne2 in-tak4
>>Q000947 b027
22. iti 6(disz) u3-na-tusz-am3
>>Q000947 b028
23. munus dam sza3-ga-na-ke4 ha-ba-an-du12-du12
>>Q000947 b029
24. tukum-bi lu2 dam i3-tuku-am3
>>Q000947 b030
# = division paragraph b08
25. dam-ni ba-usz2
>>Q000947 b031
26. nita en-na ba-an-du12-du12
>>Q000947 b032
27. sa12-rig7 dam-na he2-na-de6
>>Q000947 b033
28. u4 nita dam ba-an-du12-du12-a
>>Q000947 b034
29. sa12-rig7 e2 lu2-na-ka he2-eb-gi4
>>Q000947 b035
30. tukum#-bi nita ba-usz2
>>Q000947 b036
# = division paragraph b09
31. dam#-[a-ni] en#-na ba-[an]-du12#-du12
>>Q000947 b037
32. e2# [...] x [...] x
>>Q000947 b038
$ n lines broken
@column 7
1. [...]-na#? [...] nu#-gar
>>Q000947 c001
2. [tukum]-bi# ad-da ba-usz2
>>Q000947 c002
# = division paragraph c02
3. [...] USZ# dumu nita-ne#-ne
>>Q000947 c003
4. [x x]-am3
>>Q000947 c004
5. [x] e2#-gar8 e2-a szesz-gal-kam
>>Q000947 c005
6. [tukum]-bi gu4 e2-[tur3-ba] u2#-gu <ba>-an-de2
>>Q000947 c006
# = division paragraph c03
7. unu3#-de3#-ne
>>Q000947 c007
8. ib2-su#-su-ne
>>Q000947 c008
9. tukum#-bi udu ga2-udu-[ba] u2-gu ba-an-de2
>>Q000947 c009
# = division paragraph c04
10. sipa#-de3#-ne
>>Q000947 c010
11. ib2#-[su]-su-ne
>>Q000947 c011
12. tukum#-bi gu4 udu ansze#? szah2 e2 |LAGABxU|-a iri-[ka] u2-gu ba-de2
>>Q000947 c012
13. da#-gi4#-a
>>Q000947 c013
14. ib2#-su#-su
>>Q000947 c014
15. tukum#-bi lu2 nig2 [na-me] u2-gu la-ba-an-de2
>>Q000947 c015
# = division paragraph c06
16. [a]-ne nig2#-mu# u2-gu ba-an-de2 bi2#-du11
>>Q000947 c016
17. da!(A2)-gi4-a
>>Q000947 c017
18. u3-um-ge-en8
>>Q000947 c018
19. lu2-bi i3-gaz
>>Q000947 c019
20. egir-a-ni da-gi4-a ba-ab-tum3
>>Q000947 c020
21. 1(disz) gu4 ne-ri nig2-diri-bi 1(barig)-kam
>>Q000947 c021
22. 1(disz) ansze ne-ri nig2-diri-bi 3(ban2)
>>Q000947 c022
23. 1(disz) udu ne-ri nig2-diri-bi 1(ban2) za3-mu-ka
>>Q000947 c023
24. tukum-bi lu2 lu2 di# in-da-tuku-am3
>>Q000947 c024
# = division paragraph c07
25. a-ra2 3(disz)-am3 e3-ba i3-bi2-dib di til-am3
>>Q000947 c025
26. tukum-bi en-te-na-ka
>>Q000947 c026
# = division paragraph c08
27. 1(disz) ma2 1(gesz2) gur lu2 i3-hun
>>Q000947 c027
28. nig2#-diri-bi 1(ban2)
>>Q000947 c028
29. a2 u4 1(disz)-bi <x>
>>Q000947 c029
30. tukum-bi ma2# 1(gesz2) gur# lu2 i3-hun te-na 3(u) 1(asz) gur nig2-diri-bi 3(ban2)!
>>Q000947 c030
# = division paragraph c09
31. 2(u)# te-na nig2-diri-bi 1(asz) gur 2(ban2)
>>Q000947 c031
32. [1(u)] te#-na nig2#-diri# 1(asz) gur# 1(ban2)#
>>Q000947 c032
$ n lines broken
@column 8
1. sze-kam ku3-bi 1/3(disz) gin2
>>Q000947 d001
# = division paragraph d01a
2. szitim-ma a2 u4 1(disz)-a-ni 3(ban2)
>>Q000947 d002
3. nagar aszgab ad-kup4 tug2-du8 simug lu2 azlag2 ku3-dim2 bur-gul
>>Q000947 d003
4. a2 u4-buru14-ka-ne#-ne# 3(ban2)-ta
>>Q000947 d004
5. en-te#-na#-ka-ne#-ne 2(ban2)-ta
>>Q000947 d005
6. 3(disz) dug |LAGARxX|# sze-bi 1(ban2)
>>Q000947 d006
# = division paragraph d01b
7. 1(disz) dug kur-du3 sze-bi 1(ban2)
>>Q000947 d007
8. 1(disz) dug lah5#-tan 1(asz) gur <sze-bi> 3(ban2)
>>Q000947 d008
9. 1(disz) tu-ru-na sze-bi 5(disz) sila3
>>Q000947 d009
10. tukum-bi |GA2xGIR3| lu2 ib2-ta-ha-asz-am3
>>Q000947 d010
# = division paragraph d02
11. a-zu i3-sa6
>>Q000947 d011
12. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d012
13. tukum-bi lu2# ur-mah-e szu mu-sur5-sur5#
# = division paragraph d03
>>Q000947 d013
14. a-zu i3-sa6#
>>Q000947 d014
15. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d015
16. tukum-bi a-zu na4 mu-ta-de6
>>Q000947 d016
# = division paragraph d04
17. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d017
18. tukum-bi a-zu igi-du8-du8-a i3-sa6
>>Q000947 d018
# = division paragraph d05
19. ku3#-bi# 2(disz)# gin2
>>Q000947 d019
20. tukum#-bi# a-zu lu2# [...]
>>Q000947 d020
# = division paragraph d06
21. ku3-[bi ...] gin2#
>>Q000947 d021
22. x [... a2 u4]-buru14#-ka-ni# 3(ban2)
>>Q000947 d022
# = division paragraph d07
23. [en-te-na]-ka#-ni 2(ban2)
>>Q000947 d023
24. x [x (x)] a2# u4-buru14-ka# [(x x)]-bi 1(ban2) nig2-diri 1(barig)
>>Q000947 d024
25. en#-[te-na]-ka x x x nig2#-diri im#
>>Q000947 d025
26. geme2 usz#-[bar] ama-tuku5-ka a2# u4# 1(disz)-ni 2(ban2)
>>Q000947 d027
27. geme2 usz-[bar] szu#?-dur?-ka a2 u4 1(disz)-ni# 2(ban2)
>>Q000947 d028
28. tukum-bi munus#? [lu2]-kurun-ke4 u4 buru14#-[ka]
>>Q000947 d031
# = division paragraph d09
29. 1(disz) pihu4 lu2-[ra] szu-la2-a-sze3 in-[na-szum2]
>>Q000947 d032
30. nig2-diri-bi [...]
>>Q000947 d034
31. en-te-na#-[ka ...] x x
>>Q000947 d035
@column 9
1. lu2 sa-gaz e2-a# [...]
>>Q000947 e001
2. nu-ub-su-su#
>>Q000947 e002
3. tukum-bi dumu lu2-ra lu2 ga i3-ni-gu7
>>Q000947 e003
# = division paragraph e2
4. mu 3(disz)-a sze-ni 6(asz) gur
>>Q000947 e004
5. siki-ni 3(u) ma-na
>>Q000947 e005
6. i3-ni 3(u) sila3
>>Q000947 e006
7. nig2 nam-nu-gig-kam
>>Q000947 e007
8. um-[me]-da#! hun-ga2 mu a2#-ni 1(disz) gin2-am3
>>Q000947 e008
9. tukum-bi bala gu-du-ma-ka
>>Q000947 e009
# = division paragraph e3a
10. lu2 sag i3-sa10
>>Q000947 e010
11. sag-bi lu2 im-ma-du3
>>Q000947 e011
12. lugal sag-ga2-ke4# [nam]-erim2 u3-ku5
>>Q000947 e012
13. sag ha-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 e013
14. tukum-bi lu2 i3-sa10#-a ba#-usz2
>>Q000947 e014
# = division paragraph e3b
15. lu2-ba dam-ni he dumu-ni# he lu2 ki-inim-ma-ni he
>>Q000947 e015
16. nam#-erim2 u3-ku5
>>Q000947 e016
17. sag# ha#-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 e017
18. bala# ur-{d}namma lugal nig2#-diri
>>Q000947 e018
19. {d}nanna ug3-e ba-il2-a-ta
>>Q000947 e019
20. u4-ba tukum#-[bi] lu2 sag i3#-[sa10-a]
>>Q000947 e020
21. lugal# sag-[ga2 he ...]
>>Q000947 e021
22. [...]-bi# he lu2 ki-na#-ab-tam2
>>Q000947 e022
23. tukum-bi nu-mu#-tum2#
>>Q000947 e023
24. lu2-bi ni2-zuh-am3
>>Q000947 e024
25. tukum-bi lu2 ba#-usz2 dam-PI-ni ibila 1(disz)-gin7 e2-a he2-dim2
>>Q000947 e025
# = division paragraph e4
26. tukum#-bi lu2 dam szesz-gal-na ba-an-du12-du12
>>Q000947 e026
# = division paragraph e5
27. i3-gaz
>>Q000947 e027
28. tukum-bi ARAD2-de3# nin-a-ni ba-an-du12-du12 i3-gaz
>>Q000947 e028
# = division paragraph e6
29. tukum-bi lu2# [...] lu2 x
>>Q000947 e029
# = division paragraph e7
$ n lines broken
@column 10
1. [...]
>>Q000947 g011
2. [...]
>>Q000947 g012
3. [...]
>>Q000947 g013
4. [...]
>>Q000947 g014
5. nam x [...]
>>Q000947 g015
6. ka2 iri#-[...]
>>Q000947 g016
7. iri-ni [...] he2-x-[...]
>>Q000947 g017
8. {d}asznan# [... a2]-mah {d}[...]
>>Q000947 g018
9. nam x [... ku5] x [...]
>>Q000947 g019
10. nam# x [...] nu-x [...]
>>Q000947 g020
11. e2 [...]-an-[...]
>>Q000947 g021
$ n lines broken
12'. x [...]
>>Q000947 g022'
13'. iri [...] AB x [...]
>>Q000947 g023'
14'. GA2-am3 [...] sa6 x [...]
>>Q000947 g024'
15'. he2#-x [...]
>>Q000947 g025'
16'. ur-[{d}namma ...]
>>Q000947 g026'
$ rest broken

2014-05-19 13:20:36, entered by foxvog for foxvog
&P250820 = RIME 3/2.01.01.20, ex. add06
#atf: lang sux
@object cylinder
@surface a
@column 1
$ broken
@column 2
$ broken
@column 3
1'. [i3]-gaz
>>Q000947 216
2.a'. [...]
>>Q000947 217
2.b'. [ama]-ar#-gi8-ni
>>Q000947 218
2.c'. i3-gar
>>Q000947 219
3.a'. [tukum]-bi#
>>Q000947 220
# = division paragraph 08
3.b'. geme2 lu2
>>Q000947 221
3.c'. [...]
>>Q000947 222
3.d'. nig2#-a2-gar-<sze3>
>>Q000947 223
3.e'. [lu2 i3]-na#
>>Q000947 224
3.f'. e2 bi2-gi4
>>Q000947 225
4.a'. [...]
>>Q000947 226
4.b'. [...] gin2#
>>Q000947 227
4.c'. i3-la2-e
>>Q000947 228
5.a'. [tukum]-bi# lu2
>>Q000947 229
# = division paragraph 09
5.b'. [...]-ni#
>>Q000947 230
5.c'. i3-tak4-tak4
>>Q000947 231
6.a'. [...]
>>Q000947 232
6.b'. [i3]-la2-e
>>Q000947 233
7.a'. [tukum]-bi#
>>Q000947 234
# = division paragraph 10
7.b'. nu-mu-[SU]
>>Q000947 235
7.c'. [i3]-tak4-tak4
>>Q000947 236
8.a'. [...]
>>Q000947 237
8.b'. [...]
>>Q000947 238
9.a'. [tukum-bi]
>>Q000947 239
# = division paragraph 11
9.b'. [nu]-mu-ZU
>>Q000947 240
9.c'. [...]-kesz2#-a#-da
>>Q000947 241
9.d'. nu#-me-a
>>Q000947 242
10.a'. [...]-na#
>>Q000947 243
10.b'. ba#-an-[...]
>>Q000947 244
10.c'. ku3# nu-na-la2#-e
>>Q000947 245
11.a'. [tukum]-bi
>>Q000947 247
# = division paragraph 12
11.b'. erisz-dingir
>>Q000947 248
11.c'. [...]-ba lu2 ur2-na
>>Q000947 249
11.d'. ba-nu2
>>Q000947 250
12.a. [...] x-bi
>>Q000947 251
12.b. i3-bi2-x-ne-esz
>>Q000947 252
13.a'. [tukum]-bi
>>Q000947 253
13.b'. |KAxX| [...]
>>Q000947 254
13.c'. [{d}]i7# lu2-ru#-[gu2-sze3]
>>Q000947 257
13.d'. lu2# i3-tum2-mu
>>Q000947 258
14.a'. [...]
>>Q000947 259
14.b'. [...]
>>Q000947 260
14.c'. [...]-tum2#-mu-a
>>Q000947 261
14.d'. 3(disz)# [gin2]
>>Q000947 262
14.e'. i3#-la2-e
>>Q000947 263
15'. [...] dugud-bi [...] x x
>>Q000947 263a
$ n lines broken
@column 4
1'. [...]-e
>>Q000947 307
2.a'. [...]
>>Q000947 308
# = division paragraph 19
2.b'. [...]-ra
>>Q000947 309
3'. [...]
>>Q000947 310
4'. [...]
>>Q000947 311
5'. [...]
>>Q000947 312
6'. [...]
>>Q000947 313
7'. [...]
>>Q000947 314
8'. [...]
>>Q000947 315
9'. [...]
>>Q000947 316
10'. [...]
>>Q000947 317
11'. [...]
>>Q000947 318
12'. [...]
>>Q000947 319
13.a'. tukum-bi geszbu2#-ta
>>Q000947 320
# = division paragraph 21
13.b'. ugu2 lu2 lu2
>>Q000947 321
13.c'. i3-ha-asz
>>Q000947 322
14.a'. nig2 {gesz}tukul-a-gin7 1/3(disz)# ma#-na
>>Q000947 323
14.b'. i3-la2-e
>>Q000947 324
15.a'. tukum-bi geszbu2-ta
>>Q000947 325
# = division paragraph 22
15.b'. ugu2 lu2 lu2
>>Q000947 326
15.c'. i3-ha-asz
>>Q000947 327
16'. 3(gesz2) usan3 i3-ra-ra
>>Q000947 328
17.a'. tukum-bi igi lu2
>>Q000947 329
# = division paragraph 23
17.b'. lu2 im-ta-szub
>>Q000947 330
18'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
>>Q000947 331
19.a'. tukum-bi lu2
>>Q000947 332
# = division paragraph 24
19.b'. lu2 zu2-ni i3-ku5
>>Q000947 333
20'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
>>Q000947 334
21.a'. tukum-bi ARAD2-de3
>>Q000947 335
# = division paragraph 25
21.b'. dumu-gi7-ra i3-ni-ra
>>Q000947 336
22.a'. {ki}kiszi4#-ni# u2-ta-ak
>>Q000947 337
22.b'. iri im-nigin2-nigin2
>>Q000947 338
23.a'. tukum-bi dumu-gi7
>>Q000947 339
# = division paragraph 26
23.b'. ARAD2-ra i3#-ni-ra
>>Q000947 340
24.a'. 1(gesz2) a2-si 1(gesz2) nig!
>>Q000947 341
24.b'. i3-ra-ra
>>Q000947 342
25.a'. tukum-bi
>>Q000947 343
# = division paragraph 27
25.b. lu2 ba-usz2
>>Q000947 344
26.a'. dam-ni ur2-a-na-sze3
>>Q000947 345
26.b'. i3-na-ni-tusz#
>>Q000947 346
27.a'. sag#
>>Q000947 347
27.b'. a-ga#-na
>>Q000947 348
27.c'. ne-de2-a
>>Q000947 349
27.d'. ha-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 350
28.a'. tukum-bi
>>Q000947 351
# = division paragraph 28
28.b'. sag# nu-tuku
>>Q000947 352
28.c'. ku3 1(u) gin2 [...]
>>Q000947 353
28.d'. [...]
>>Q000947 354
29'. tukum#-[bi]
>>Q000947 355
# = division paragraph 29
$ n lines broken
@column 5
1. [...]
>>Q000947 387
2. [...]
>>Q000947 388
3. [...]
>>Q000947 389
4. [...]
>>Q000947 390
5. [...]
>>Q000947 391
6. [...]
>>Q000947 392
7.a. [geme2] lu2#-ra
>>Q000947 393
7.b. i3-ni-ra#
>>Q000947 394
8.a. ma#-gig
>>Q000947 395
8.b. i3-ni-du11
>>Q000947 396
9.a. 1(u) gin2-am3
>>Q000947 397
9.b. i3-la2-e
>>Q000947 398
10.a. tukum-bi
>>Q000947 399
# = division paragraph 36
10.b. geme2 ba-usz2
>>Q000947 400
11.a. sag sag-sze3 i3-gub-be2
>>Q000947 402
12.a. tukum-bi
>>Q000947 410
# = division paragraph 38
12.b. lu2 lu2 inim-ma-sze3
>>Q000947 411
12.c. ib2-ta-e3
>>Q000947 412
13. nam-erim2-ta im-ma-ra-a-gur
>>Q000947 413
14. nig2 di-ba a-na an-gal2-la
# between A and NA is
an erased EN
>>Q000947 414
15. ib2-[su]-su
>>Q000947 415
16.a. [tukum-bi]
>>Q000947 403
# = division paragraph 37
16.b. lu2 lu2 ki#-inim#-ma#-sze3
>>Q000947 404
16.c. ib2-ta-e3#
>>Q000947 405
17.a. lu2 ni2-zu2
>>Q000947 406
17.b. ba-ku4
# (KWU 147)
>>Q000947 407
18.a. 1(u) 5(disz) gin2
>>Q000947 408
18.b. i3-la2-e
>>Q000947 409
19.a. tukum-bi
>>Q000947 416
19.b. a-sza3 lu2
>>Q000947 417
19.c. nig2-a2-<gar>-sze3
>>Q000947 418
19.d. lu2 i3-na
>>Q000947 419
20.a. ba-an-uru4
>>Q000947 420
21.a. di i3-bi2-du11
>>Q000947 421
21.b. gu2 bi2-gar
>>Q000947 422
22.a. lu2-bi
>>Q000947 423
22.b. a2-ni ib2-ta-e3
>>Q000947 424
23.a. tukum-bi
>>Q000947 431
# = division paragraph 41
23.b. lu2 lu2
>>Q000947 432
23.c. a-sza3 apin-la2#-sze3
>>Q000947 433
24. in#-na-szum2
>>Q000947 434
25.a. nu-un-uru4
>>Q000947 435
25.b. sza3-su-ga
>>Q000947 436
25.c. i3-gar#
>>Q000947 437
26.a. 1(iku) GAN2
>>Q000947 438
26.b. 3(asz) gur
>>Q000947 439
26.c. i3-ag2#
>>Q000947 440
27.a. tukum-bi
>>Q000947 425
# = division paragraph 40
27.b. a#-sza3# lu2
>>Q000947 426
27.c. lu2 a-e bi2-DU
>>Q000947 427
28.a. 1(iku) GAN2
>>Q000947 428
28.b. 3(asz)# gur
>>Q000947 429
28.c. i3-ag2#
>>Q000947 430
29.a. tukum-bi
>>Q000947 441
# = division paragraph 42
29.b. a-sza3# ki#-duru5# lu2 lu2
>>Q000947 442
29.c. apin-la2#-sze3
>>Q000947 443
30. in-na-szum2
>>Q000947 444
31. 1(bur3) GAN2 masz-bi 2(disz) gin2-am3
>>Q000947 445
32. a#-sza3 in#-da#-gal2#-am3
>>Q000947 446
33. tukum#-bi# a-sza3 a2#-x lu2# lu2 apin-[la2-sze3] in#-na-szum2
>>Q000947 447
34. [...] x gin2-am3#
>>Q000947 448
$ n lines broken
@column 6
1. [...]
>>Q000947 b007
2. [...]
>>Q000947 b008
3. [...]
>>Q000947 b009
4. [...]
>>Q000947 b010
5. [...]
>>Q000947 b011
6. [...]
>>Q000947 b012
7. [...]
>>Q000947 b013
8. nig2-gur11 e2# [...] NE x [...]
>>Q000947 b014
9. nin9 banda3{da} egir5#? [e2]-a ba-[x (x)]
>>Q000947 b015
10. szuku ad-da erin2-e [i3]-ba-e
>>Q000947 b016
11. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
>>Q000947 b017
# = division paragraph b04
12. e2-bi ba-burx(TUL2)
>>Q000947 b018
13. lu2 sze-ke4 nam-erim2 u3-ku5
>>Q000947 b019
14. lu2 e2-a-ke4 ib2-su-su
>>Q000947 b020
15. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
>>Q000947 b021
# = division paragraph b05
16. lu2 e2 ba-da-kur2
>>Q000947 b022
17. u3-ge-en8 sza3-bi 2(disz)#-am3 sze i3-na#-ab-si#-ge#
>>Q000947 b023
18. tukum-bi e2 [lu2]-ka lu2 sze i3-si#
>>Q000947 b024
# = division paragraph b06
19. 1(asz) sze gur nig2-diri-bi [n]
>>Q000947 b025
20. tukum-bi lu2# dam i3-tuku-am3
>>Q000947 b026
21. dam-ni in-tak4
>>Q000947 b027
22. iti 6(disz) u3-na-tusz-am3
>>Q000947 b028
23. munus dam sza3-ga-na-ke4 ha-ba-an-du12-du12
>>Q000947 b029
24. tukum-bi lu2 dam i3-tuku-am3
>>Q000947 b030
# = division paragraph b08
25. dam-ni ba-usz2
>>Q000947 b031
26. nita en-na ba-an-du12-du12
>>Q000947 b032
27. sa12-rig7 dam-na he2-na-tum2
>>Q000947 b033
28. u4 nita dam ba-an-du12-du12-a
>>Q000947 b034
29. sa12-rig7 e2 lu2-na-ka he2-eb-gi4
>>Q000947 b035
30. tukum#-bi nita ba-usz2
>>Q000947 b036
# = division paragraph b09
31. dam#-[a-ni] en#-na ba-[an]-du12#-du12
>>Q000947 b037
32. e2# [...] x [...] x
>>Q000947 b038
$ n lines broken
@column 7
1. [...]-na#? [...] nu#-gar
>>Q000947 c001
2. [tukum]-bi# ad-da ba-usz2
>>Q000947 c002
# = division paragraph c02
3. [...] USZ# dumu nita-ne#-ne
>>Q000947 c003
4. [...]-am3
>>Q000947 c004
5. [...] e2#-gar8 e2-a szesz-gal-kam
>>Q000947 c005
6. [tukum]-bi gu4 e2-[tur3-ba] u2#-gu <ba>-an-de2
>>Q000947 c006
# = division paragraph c03
7. unu3#-de3#-ne
>>Q000947 c007
8. ib2-su#-su-ne
>>Q000947 c008
9. tukum#-bi udu ga2-udu-[ba] u2-gu ba-an-de2
>>Q000947 c009
# = division paragraph c04
10. sipa#-de3#-ne
>>Q000947 c010
11. ib2#-[su]-su-ne
>>Q000947 c011
12. tukum#-bi gu4 udu ansze#? szah2 e2 |LAGABxU|-a iri-[ka] u2-gu ba-de2
>>Q000947 c012
13. da#-gi4#-a
>>Q000947 c013
14. ib2#-su#-su
>>Q000947 c014
15. tukum#-bi lu2 nig2 [na-me] u2-gu la-ba-an-de2
>>Q000947 c015
# = division paragraph c06
16. [a]-ne nig2#-mu# u2-gu ba-an-de2 bi2#-du11
>>Q000947 c016
17. da!(A2)-gi4-a
>>Q000947 c017
18. u3-um-ge-en8
>>Q000947 c018
19. lu2-bi i3-gaz
>>Q000947 c019
20. egir-a-ni da-gi4-a ba-ab-tum3
>>Q000947 c020
21. 1(disz) gu4 ne-ri nig2-diri-bi 1(barig)-kam
>>Q000947 c021
22. 1(disz) ansze ne-ri nig2-diri-bi 3(ban2)
>>Q000947 c022
23. 1(disz) udu ne-ri nig2-diri-bi 1(ban2) za3-mu-ka
>>Q000947 c023
24. tukum-bi lu2 lu2 di# in-da-tuku-am3
>>Q000947 c024
# = division paragraph c07
25. a-ra2 3(disz)-am3 e3-ba i3-bi2-dib di til-am3
>>Q000947 c025
26. tukum-bi en-te-na-ka
>>Q000947 c026
# = division paragraph c08
27. 1(disz) ma2 1(gesz2) gur lu2 i3-hun
>>Q000947 c027
28. nig2#-diri-bi 1(ban2)
>>Q000947 c028
29. a2 u4 1(disz)-bi <x>
>>Q000947 c029
30. tukum-bi ma2# 1(gesz2) gur# lu2 i3-hun te-na 3(u) 1(asz) gur nig2-diri-bi 3(ban2)!
>>Q000947 c030
# = division paragraph c09
31. 2(u)# te-na nig2-diri-bi 1(asz) gur 2(ban2)
>>Q000947 c031
32. [1(u)] te#-na nig2#-diri# 1(asz) gur# 1(ban2)#
>>Q000947 c032
$ n lines broken
@column 8
1. sze-kam ku3-bi 1/3(disz) gin2
>>Q000947 d001
# = division paragraph d01a
2. szitim-ma a2 u4 1(disz)-a-ni 3(ban2)
>>Q000947 d002
3. nagar aszgab ad-kup4 tug2-du8 simug lu2 azlag2 ku3-dim2 bur-gul
>>Q000947 d003
4. a2 u4-buru14-ka-ne#-ne# 3(ban2)-ta
>>Q000947 d004
5. en-te#-na#-ka-ne#-ne 2(ban2)-ta
>>Q000947 d005
6. 3(disz) dug |LAGARxX|# sze-bi 1(ban2)
>>Q000947 d006
# = division paragraph d01b
7. 1(disz) dug kur-du3 sze-bi 1(ban2)
>>Q000947 d007
8. 1(disz) dug lah5#-tan 1(asz) gur <sze-bi> 3(ban2)
>>Q000947 d008
9. 1(disz) tu-ru-na sze-bi 5(disz) sila3
>>Q000947 d009
10. tukum-bi |GA2xGIR3| lu2 ib2-ta-ha-asz-am3
>>Q000947 d010
# = division paragraph d02
11. a-zu i3-sa6
>>Q000947 d011
12. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d012
13. tukum-bi lu2# ur-mah-e szu mu-sur5-sur5#
# = division paragraph d03
>>Q000947 d013
14. a-zu i3-sa6#
>>Q000947 d014
15. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d015
16. tukum-bi a-zu na4 mu-ta-tum2
>>Q000947 d016
# = division paragraph d04
17. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d017
18. tukum-bi a-zu igi-du8-du8-a i3-sa6
>>Q000947 d018
# = division paragraph d05
19. ku3#-bi# 2(disz)# gin2
>>Q000947 d019
20. tukum#-bi# a-zu lu2# [...]
>>Q000947 d020
# = division paragraph d06
21. ku3-[bi ...] gin2#
>>Q000947 d021
22. x [... u4]-buru14#-ka [...]-ni# 3(ban2)
>>Q000947 d022
# = division paragraph d07
23. [en-te-na]-ka#-ni 2(ban2)
>>Q000947 d023
24. x [...] x u4-buru14-ka#? [x (x)]-bi 1(ban2) nig2-diri 1(barig)
>>Q000947 d024
25. en#-[te-na]-ka x x x nig2#-diri im#
>>Q000947 d025
26. geme2 usz#-[bar] ama-tuku5-ka a2# u4# 1(disz)-ni 2(ban2)
>>Q000947 d027
27. geme2 usz-[bar] szu#-dur-ka a2 u4 1(disz)-ni# 2(ban2)
>>Q000947 d028
28. tukum-bi munus#? [(lu2)] kasz-kurun2-ke4 u4 buru14#-[ka]
>>Q000947 d031
# = division paragraph d09
29. 1(disz) pihu4 lu2-[ra] szu-la2-a-sze3 in-[na-szum2]
>>Q000947 d032
30. nig2-diri-bi [...]
>>Q000947 d034
31. en-te-na#-[ka ...] x x
>>Q000947 d035
@column 9
1. lu2 sa-gaz e2-a# [...]
>>Q000947 e001
2. nu-ub-su-su#
>>Q000947 e002
3. tukum-bi dumu lu2-ra lu2 ga i3-ni-gu7
>>Q000947 e003
# = division paragraph e2
4. mu 3(disz)-a sze-ni 6(asz) gur
>>Q000947 e004
5. siki-ni 3(u) ma-na
>>Q000947 e005
6. i3-ni 3(u) sila3
>>Q000947 e006
7. nig2 nam-nu-gig-kam
>>Q000947 e007
8. um-[me]-da#! hun-ga2 mu a2#-ni 1(disz) gin2-am3
>>Q000947 e008
9. tukum-bi bala gu-du-ma-ka
>>Q000947 e009
# = division paragraph e3a
10. lu2 sag i3-sa10
>>Q000947 e010
11. sag-bi lu2 im-ma-du3
>>Q000947 e011
12. lugal sag-ga2-ke4# [nam]-erim2 u3-ku5
>>Q000947 e012
13. sag ha-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 e013
14. tukum-bi lu2 i3-sa10#-a ba#-usz2
>>Q000947 e014
# = division paragraph e3b
15. lu2-ba dam-ni he dumu-ni# he lu2 ki-inim-ma-ni he
>>Q000947 e015
16. nam#-erim2 u3-ku5
>>Q000947 e016
17. sag# ha#-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 e017
18. bala# ur-{d}namma lugal nig2#-diri
>>Q000947 e018
19. {d}nanna ug3-e ba-il2-a-ta
>>Q000947 e019
20. u4-ba tukum#-[bi] lu2 sag i3#-[sa10-a]
>>Q000947 e020
21. lugal# sag-[ga2 he ...]
>>Q000947 e021
22. [...]-bi# he lu2 ki-na#-ab-tam2
>>Q000947 e022
23. tukum-bi nu-mu#-tum2#
>>Q000947 e023
24. lu2-bi ni2-zuh-am3
>>Q000947 e024
25. tukum-bi lu2 ba#-usz2 dam-PI-ni ibila 1(disz)-gin7 e2-a he2-dim2
>>Q000947 e025
# = division paragraph e4
26. tukum#-bi lu2 dam szesz-gal-na ba-an-du12-du12
>>Q000947 e026
# = division paragraph e5
27. i3-gaz
>>Q000947 e027
28. tukum-bi ARAD2-de3# nin-a-ni ba-an-du12-du12 i3-gaz
>>Q000947 e028
# = division paragraph e6
29. tukum-bi lu2# [...] lu2 x
>>Q000947 e029
# = division paragraph e7
$ n lines broken
@column 10
1. [...]
>>Q000947 g011
2. [...]
>>Q000947 g012
3. [...]
>>Q000947 g013
4. [...]
>>Q000947 g014
5. nam x [...]
>>Q000947 g015
6. ka2 iri#-[...]
>>Q000947 g016
7. iri-ni [...] he2-x-[...]
>>Q000947 g017
8. {d}asznan# [... a2]-mah {d}[...]
>>Q000947 g018
9. nam x [... ku5] x [...]
>>Q000947 g019
10. nam# x [...] nu-x [...]
>>Q000947 g020
11. e2 [...]-an-[...]
>>Q000947 g021
$ n lines broken
12'. x [...]
>>Q000947 g022'
13'. iri [...] AB x [...]
>>Q000947 g023'
14'. GA2-am3 [...] sa6 x [...]
>>Q000947 g024'
15'. he2#-x [...]
>>Q000947 g025'
16'. ur-[{d}namma ...]
>>Q000947 g026'
$ rest broken

2014-05-08 08:30:07, entered by foxvog for foxvog
&P250820 = RIME 3/2.01.01.20, ex. add06
#atf: lang sux
@object cylinder
@surface a
@column 1
1'. [i3]-gaz
>>Q000947 216
2.a'. [...]
>>Q000947 217
2.b'. [ama]-ar#-gi8-ni
>>Q000947 218
2.c'. i3-gar
>>Q000947 219
3.a'. tukum#-bi
>>Q000947 220
# = division paragraph 08
3.b'. geme2 lu2
>>Q000947 221
3.c'. [...]
>>Q000947 222
3.d'. nig2#-a2-gar-[sze3]
>>Q000947 223
3.e'. [lu2 i3]-na#
>>Q000947 224
3.f'. e2 bi2-gi4
>>Q000947 225
4.a'. [...]
>>Q000947 226
4.b'. [...] gin2#
>>Q000947 227
4.c'. i3-la2-e
>>Q000947 228
5.a'. [tukum]-bi# lu2
>>Q000947 229
# = division paragraph 09
5.b'. [...]-ni#
>>Q000947 230
5.c'. i3-tak4-tak4
>>Q000947 231
6.a'. [...]
>>Q000947 232
6.b'. [i3]-la2-e
>>Q000947 233
7.a'. [tukum]-bi#
>>Q000947 234
# = division paragraph 10
7.b'. nu-mu-[su]
>>Q000947 235
7.c'. [i3]-tak4-tak4
>>Q000947 236
8.a'. [...]
>>Q000947 237
8.b'. [...]
>>Q000947 238
9.a'. [tukum-bi]
>>Q000947 239
# = division paragraph 11
9.b'. [nu]-mu-zu
>>Q000947 240
9.c'. [...]-kesz2#-a#-da
>>Q000947 241
9.d'. nu#-me-a
>>Q000947 242
10.a'. [...]-na#
>>Q000947 243
10.b'. ba#-an-[...]
>>Q000947 244
10.c'. ku3# nu-na-la2#-e
>>Q000947 245
11.a'. [tukum]-bi
>>Q000947 247
# = division paragraph 12
11.b'. erisz-dingir
>>Q000947 248
11.c'. [...]-ba lu2 ur2-ra
>>Q000947 249
11.d'. ba-nu2
>>Q000947 250
12.a. [...] x-bi
>>Q000947 251
12.b. i3-bi2-x-ne-esz
>>Q000947 252
13.a'. [tukum]-bi
>>Q000947 253
13.b'. |KAxX| [...]
>>Q000947 254
13.c'. [... {d}]i7# lu2-ru#-[gu2-sze3]
>>Q000947 257
13.d'. lu2# i3-tum2-mu
>>Q000947 258
14.a'. [...]
>>Q000947 259
14.b'. [...]
>>Q000947 260
14.c'. [...]-tum2#-mu-a
>>Q000947 261
14.d'. 3(disz)# [gin2]
>>Q000947 262
14.e'. i3#-la2-e
>>Q000947 263
15'. [...] dugud-bi [...] x x
>>Q000947 263a
$ n lines broken
@column 2
1'. [...]-e
>>Q000947 307
2.a'. [...]
>>Q000947 308
# = division paragraph 19
2.b'. [...]-ra
>>Q000947 309
3'. [...]
>>Q000947 310
4'. [...]
>>Q000947 311
5'. [...]
>>Q000947 312
6'. [...]
>>Q000947 313
7'. [...]
>>Q000947 314
8'. [...]
>>Q000947 315
9'. [...]
>>Q000947 316
10'. [...]
>>Q000947 317
11'. [...]
>>Q000947 318
12'. [...]
>>Q000947 319
13.a'. tukum-bi geszbu2#-ta
>>Q000947 320
# = division paragraph 21
13.b'. ugu2 lu2 lu2
>>Q000947 321
13.c'. i3-ha-asz
>>Q000947 322
14.a'. nig2 {gesz}tukul-a-gin7 1/3(disz)# ma#-na
>>Q000947 323
14.b'. i3-la2-e
>>Q000947 324
15.a'. tukum-bi geszbu2-ta
>>Q000947 325
# = division paragraph 22
15.b'. ugu2 lu2 lu2
>>Q000947 326
15.c'. i3-ha-asz
>>Q000947 327
16'. 3(gesz2) usan3 i3-ra-ra
>>Q000947 328
17.a'. tukum-bi igi lu2
>>Q000947 329
# = division paragraph 23
17.b'. lu2 im-ta-szub
>>Q000947 330
18'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
>>Q000947 331
19.a'. tukum-bi lu2
>>Q000947 332
# = division paragraph 24
19.b'. lu2 zu2-ni i3-ku5
>>Q000947 333
20'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
>>Q000947 334
21.a'. tukum-bi ARAD2-de3
>>Q000947 335
# = division paragraph 25
21.b'. dumu-gi7-ra i3-ni-ra
>>Q000947 336
22.a'. {ki}kiszi4#-ni# u2-ta-ak
>>Q000947 337
22.b'. iri im-nigin
>>Q000947 338
23.a'. tukum-bi dumu-gi7
>>Q000947 339
# = division paragraph 26
23.b'. ARAD2-ra i3#-ni-ra
>>Q000947 340
24.a'. 1(gesz2) a2-si 1(gesz2) nig!
>>Q000947 341
24.b'. i3-ra-ra
>>Q000947 342
25.a'. tukum-bi
>>Q000947 343
# = division paragraph 27
25.b. lu2 ba-usz2
>>Q000947 344
26.a'. dam-ni ur2-a-na-sze3
>>Q000947 345
26.b'. i3-na-ni-tusz#
>>Q000947 346
27.a'. sag#
>>Q000947 347
27.b'. a-ga#-na
>>Q000947 348
27.c'. ne-de2-a
>>Q000947 349
27.d'. ha-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 350
28.a'. tukum-bi
>>Q000947 351
# = division paragraph 28
28.b'. sag# nu-tuku
>>Q000947 352
28.c'. ku3 1(u) gin2 [...]
>>Q000947 353
28.d'. [...]
>>Q000947 354
29'. tukum#-[bi]
>>Q000947 355
# = division paragraph 29
@column 3
1. [...]
>>Q000947 387
2. [...]
>>Q000947 388
3. [...]
>>Q000947 389
4. [...]
>>Q000947 390
5. [...]
>>Q000947 391
6. [...]
>>Q000947 392
7.a. [geme2] lu2#-ka
>>Q000947 393
7.b. i3-ni-in-ra
>>Q000947 394
8.a. ma#-gig
>>Q000947 395
8.b. i3-ni-du11
>>Q000947 396
9.a. 1(u) gin2-am3
>>Q000947 397
9.b. i3-la2-e
>>Q000947 398
10.a. tukum-bi
>>Q000947 399
# = division paragraph 36
10.b. geme2 ba-usz2
>>Q000947 400
11.a. sag sag-sze3 i3-gub-be2
>>Q000947 402
12.a. tukum-bi
>>Q000947 410
# = division paragraph 38
12.b. lu2 lu2 inim-ma-sze3
>>Q000947 411
12.c. ib2-ta-e3
>>Q000947 412
13. nam-erim2-ta im-ma-ra-a-gur
>>Q000947 413
14. nig2 di-ba a-na an gal2-la
>>Q000947 414
15. ib2-[su]-su
>>Q000947 415
16.a. [...]
>>Q000947 403
# = division paragraph 37
16.b. lu2 lu2 ki#-inim#-ma#-sze3
>>Q000947 404
16.c. ib2-ta-e3#
>>Q000947 405
17.a. lu2 ni2-zu2
>>Q000947 406
17.b. ba-ku4
>>Q000947 407
18.a. 1(u) 5(disz) gin2
>>Q000947 408
18.b. i3-la2-e
>>Q000947 409
19.a. tukum-bi
>>Q000947 416
19.b. a-sza3 lu2
>>Q000947 417
19.c. nig2-a2-<gar>-sze3
>>Q000947 418
19.d. lu2 i3-ak
>>Q000947 419
20.a. ba-an-uru4
>>Q000947 420
21.a. di i3-bi2-du11
>>Q000947 421
21.b. gu2 bi2-gar
>>Q000947 422
22.a. lu2-bi
>>Q000947 423
22.b. a2-ni ib2-ta-e3
>>Q000947 424
23.a. tukum-bi
>>Q000947 431
# = division paragraph 41
23.b. lu2 lu2
>>Q000947 432
23.c. a-sza3 apin-la2#-sze3
>>Q000947 433
24. in#-na-szum2
>>Q000947 434
25.a. nu-un-uru4
>>Q000947 435
25.b. sza3-su-ga
>>Q000947 436
25.c. i3-gar#
>>Q000947 437
26.a. 1(iku) GAN2
>>Q000947 438
# uncertain, no copy
26.b. 3(asz) gur
>>Q000947 439
26.c. i3-ag2#
>>Q000947 440
27.a. tukum-bi
>>Q000947 425
# = division paragraph 40
27.b. a#-sza3# lu2
>>Q000947 426
27.c. lu2 a-e bi2-DU
>>Q000947 427
28.a. 1(iku) GAN2
>>Q000947 428
28.b. 3(asz)# gur
>>Q000947 429
28.c. i3-ag2#
>>Q000947 430
29.a. tukum-bi
>>Q000947 441
# = division paragraph 42
29.b. a-sza3# ki#-dur# lu2 lu
>>Q000947 442
29.c. apin-la2#-sze3
>>Q000947 443
30. in-na-szum2
>>Q000947 444
31. 1(bur3) GAN2 masz-bi 2(disz) gin2-am3
>>Q000947 445
32. a#-sza3 in#-da#-gal2#-am3
>>Q000947 446
33. tukum#-bi# a-sza3 a2#-x lu2# lu2 apin-[la2-sze3] in#-na-szum2
>>Q000947 447
34. [...] x gin2-am3#
>>Q000947 448
@column 4
1. [...]
>>Q000947 b007
2. [...]
>>Q000947 b008
3. [...]
>>Q000947 b009
4. [...]
>>Q000947 b010
5. [...]
>>Q000947 b011
6. [...]
>>Q000947 b012
7. [...]
>>Q000947 b013
8. nig2-gur11 x [...] NE x [...]
>>Q000947 b014
9. nin9-banda3{da} egir5 e2-a# [...]
>>Q000947 b015
10. szuku ad-da erin2-e [i3]-ba-e
>>Q000947 b016
11. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
>>Q000947 b017
# = division paragraph b04
12. e2-bi ba-burx(TUL2)
>>Q000947 b018
13. lu2 sze-ke4 nam-erim2 u3-ku5
>>Q000947 b019
14. lu2 e2-a-ke4 ib2-su-su
>>Q000947 b020
15. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
>>Q000947 b021
# = division paragraph b05
16. lu2 e2 ba-da-kur2
>>Q000947 b022
17. u3-ge-en8 sza3-bi 2(disz)-am3 sze i3-na#-ab-si#-ge#
>>Q000947 b023
18. tukum-bi e2 [lu2]-ka lu2 sze i3-si#
>>Q000947 b024
# = division paragraph b06
19. 1(disz) sze gur nig2-diri-bi-im#
>>Q000947 b025
20. tukum-bi lu2# dam i3-tuku-am3
>>Q000947 b026
21. dam-ni in-tak4
>>Q000947 b027
22. iti 6(disz) u3-na-tusz-am3
>>Q000947 b028
23. munus dam sza3-ga-na-ke4 ha-ba-an-du12-du12
>>Q000947 b029
24. tukum-bi lu2 dam i3-tuku-am3
>>Q000947 b030
# = division paragraph b08
25. dam-ni ba-usz2
>>Q000947 b031
26. nita en-na ba-an-du12-du12
>>Q000947 b032
27. sa12-rig7 dam-na he2-na-tum2
>>Q000947 b033
28. u4 nita dam ba-an-du12-du12-a
>>Q000947 b034
29. sa12-rig7 e2 lu2-na-ka he2-eb-gi4
>>Q000947 b035
30. tukum#-bi nita ba-usz2
>>Q000947 b036
# = division paragraph b09
31. dam#-[a-ni] en#-na ba-[an]-du12#-du12
>>Q000947 b037
32. e2# [...] x [...] x
>>Q000947 b038
$ n lines broken
@column 5
1. [...]-na# [...] nu#-gar
>>Q000947 c001
2. [tukum]-bi# ad-da ba-usz2
>>Q000947 c002
# = division paragraph c02
3. [...] USZ# dumu nita-ne#-ne
>>Q000947 c003
4. [...]-am3
>>Q000947 c004
5. [...] e2#-gar8 e2-a szesz-gal-kam
>>Q000947 c005
6. [tukum]-bi gu4 e2-[tur3-ba] u2#-gu <ba>-an-de2
>>Q000947 c006
# = division paragraph c03
7. unu3#-de3#-ne
>>Q000947 c007
8. ib2-su#-su-ne
>>Q000947 c008
9. tukum#-bi udu ga2-udu-[ba] u2-gu ba-an-de2
>>Q000947 c009
# = division paragraph c04
10. sipa#-de3#-ne
>>Q000947 c010
11. ib2#-[su]-su-ne
>>Q000947 c011
12. tukum#-bi gu4 udu ansze# szah2 e2 |LAGABxU|-a iri-[ka] u2-gu ba-de2
>>Q000947 c012
13. da#-gi4#-a
>>Q000947 c013
14. ib2#-su#-su
>>Q000947 c014
15. tukum#-bi lu2 nig2 [na-me] u2-gu la-ba-an-de2
>>Q000947 c015
# = division paragraph c06
16. [a]-ne nig2#-mu# u2-gu ba-an-de2 bi2#-du11
>>Q000947 c016
17. da!(A2)-gi4-a
>>Q000947 c017
18. u2-um-ge-en8
>>Q000947 c018
19. lu2-bi i3-gaz
>>Q000947 c019
20. egir-a-ni da-gi4-a ba-ab-tum3
>>Q000947 c020
21. 1(disz) gu4 ne-ri nig2-diri-bi 1(barig)-kam
>>Q000947 c021
22. 1(disz) ansze ne-ri nig2-diri-bi 3(ban2)
>>Q000947 c022
23. 1(disz) udu ne-ri nig2-diri-bi 1(ban2) za3-mu-ka
>>Q000947 c023
24. tukum-bi lu2 lu2 di# in-da-tuku-am3
>>Q000947 c024
# = division paragraph c07
25. a-ra2 3(disz)-am3 e3-ba i3-bi2-dib di til-am3
>>Q000947 c025
26. tukum-bi en-te-na-ka
>>Q000947 c026
# = division paragraph c08
27. 1(disz) ma2 1(gesz2) gur lu2 i3-hun
>>Q000947 c027
28. nig2#-diri-bi 1(ban2)
>>Q000947 c028
29. a2 u4 1(disz)-bi
>>Q000947 c029
30. tukum-bi ma2# 1(gesz2) gur# lu2 i3-hun te-na x 3(u) 1(asz) gur nig2-diri-bi 2(ban2)
>>Q000947 c030
# = division paragraph c09
31. 2(u)# te-na nig2-diri-bi 1(asz) gur 2(ban2)
>>Q000947 c031
32. [...] te#-na nig2#-diri# 1(asz) gur# x
>>Q000947 c032
$ n lines broken
@column 6
1. sze-kam ku3-bi 1/3(disz) gin2
>>Q000947 d001
# = division paragraph d01a
2. szitim-ma a2 u4 1(disz)-a-ni 3(ban2)
>>Q000947 d002
3. nagar aszgab ad-kup4 tug2-du8 simug lu2 azlag2 ku3-dim2 bur-gul
>>Q000947 d003
4. a2 u4-buru14-ka-ne-ne# 3(ban2)-ta
>>Q000947 d004
5. en-te#-na#-ka-ne#-ne 2(ban2)-ta
>>Q000947 d005
6. 3(disz) dug |LAGARxX|# sze-bi 1(ban2)
>>Q000947 d006
# = division paragraph d01b
7. 1(disz) dug kur-du3 sze-bi 1(ban2)
>>Q000947 d007
8. 1(disz) dug lah5#-tan 1(asz) gur <sze-bi> 3(ban2)
>>Q000947 d008
9. 1(disz) tu-ru-na sze-bi 5(disz) sila3
>>Q000947 d009
10. tukum-bi |GA2xGIR3| lu2 ib2-ta-ha-asz-am3
>>Q000947 d010
# = division paragraph d02
11. a-zu i3-sa6
>>Q000947 d011
12. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d012
13. tukum-bi lu2# ur-mah-e szu mu-sur5-sur5#
# = division paragraph d03
>>Q000947 d013
14. a-zu i3-sa6#
>>Q000947 d014
15. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d015
16. tukum-bi a-zu na4 mu-ta-tum2
>>Q000947 d016
# = division paragraph d04
17. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d017
18. tukum-bi a-zu igi-du8-du8-a i3-sa6
>>Q000947 d018
# = division paragraph d05
19. ku3#-bi# 2(disz)# gin2
>>Q000947 d019
20. tukum#-bi# a-zu lu2# [...]
>>Q000947 d020
# = division paragraph d06
21. ku3-[bi ...] gin2#
>>Q000947 d021
22. x [...] en# KA [...]-ni# 3(ban2)
>>Q000947 d022
# = division paragraph d07
23. [a2 en-te-na]-ka#-ni 2(ban2)
>>Q000947 d023
24. x [...] x u4-buru14 x [...]-bi 1(ban2) nig2-diri
>>Q000947 d024
25. en#-[te-na]-ka x x x nig2#-diri im#
>>Q000947 d025
26. geme2 usz#-[bar] ama-tuku5-ka a2# u4# 1(disz)-ni 2(ban2)
>>Q000947 d027
27. geme2 usz-[bar] szu#-dur-ka a2 u4 1(disz)-[ni] 2(ban2)
>>Q000947 d028
28. tukum-bi [|MUNUS.LU2|] |BI.DIN|-ke4 u4 buru14#-[ka]
>>Q000947 d031
# = division paragraph d09
29. 1(disz) pehu4 lu2-[ra] szu-la2-a-sze3 in-[na-szum2]
>>Q000947 d032
30. nig2-diri-bi [...]
>>Q000947 d034
31. en-te-na#-[ka ...] x x
>>Q000947 d035
@column 7
1. lu2 sa-gaz e2-a# [...]
>>Q000947 e001
2. nu-ub-su-su#
>>Q000947 e002
3. tukum-bi dumu lu2-ra lu2 ga i3-ni-gu7
>>Q000947 e003
# = division paragraph e2
4. mu 3(disz)-a sze-ni 6(asz) gur
>>Q000947 e004
5. siki-ni 3(u) ma-na
>>Q000947 e005
6. i3-ni 3(u) sila3
>>Q000947 e006
7. nig2 nam-nu-gig-kam
>>Q000947 e007
8. um-[me]-da hun-ga2 mu a2#-ni 1(disz) gin2-am3
>>Q000947 e008
9. tukum-bi bala gu-du-ma-ka
>>Q000947 e009
# = division paragraph e3a
10. lu2 sag i3-sa10
>>Q000947 e010
11. sag-bi lu2 im-ma-du3
>>Q000947 e011
12. lugal sag-ga2-ke4# [nam]-erim2 u3-ku5
>>Q000947 e012
13. sag ha-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 e013
14. tukum-bi lu2 i3-sa10-a ba-usz2
>>Q000947 e014
# = division paragraph e3b
15. lu2-ba dam-ni he dumu-ni# he lu2 ki-inim-ma-ni he
>>Q000947 e015
16. nam#-erim2 u3-ku5
>>Q000947 e016
17. sag# ha#-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 e017
18. bala# ur-{d}namma lugal nig2#-diri
>>Q000947 e018
19. {d}nanna ug3-e ba-il2-a-ta
>>Q000947 e019
20. u4-ba tukum#-[bi] lu2 sag i3#-[sa10-a]
>>Q000947 e020
21. lugal# sag-[ga2 he ...]
>>Q000947 e021
22. [...]-bi# he lu2 ki-na#-ab-tam2
>>Q000947 e022
23. tukum-bi nu-mu#-tum2#
>>Q000947 e023
24. lu2-bi ni2-zuh-am3
>>Q000947 e024
25. tukum-bi lu2 ba#-usz2 dam-PI-ni ibila 1(disz)-gin7 e2-a he2-dim2
>>Q000947 e025
# = division paragraph e4
26. tukum#-bi lu2 dam szesz-gal-na ba-an-du12-du12
>>Q000947 e026
# = division paragraph e5
27. i3-gaz
>>Q000947 e027
28. tukum-bi ARAD2-de3# nin-a-ni ba-an-du12-du12 i3-gaz
>>Q000947 e028
# = division paragraph e6
29. tukum-bi lu2# [...] lu2 x
>>Q000947 e029
# = division paragraph e7
$ n lines broken
@column 8
1. [...]
>>Q000947 g011
2. [...]
>>Q000947 g012
3. [...]
>>Q000947 g013
4. [...]
>>Q000947 g014
5. nam x [...]
>>Q000947 g015
6. ka2 iri#-[...]
>>Q000947 g016
7. iri-ni [...] he2-x-[...]
>>Q000947 g017
8. {d}asznan# [... a2]-mah {d}[...]
>>Q000947 g018
9. nam x [... ku5] x [...]
>>Q000947 g019
10. nam# x [...] nu-x [...]
>>Q000947 g020
11. e2 [...]-an-[...]
>>Q000947 g021
$ n lines broken
12'. x [...]
>>Q000947 g022'
13'. iri [...] AB x [...]
>>Q000947 g023'
14'. GA2-am3 [...] sa6 x [...]
>>Q000947 g024'
15'. he2#-x [...]
>>Q000947 g025'
16'. ur-[{d}namma ...]
>>Q000947 g026'
$ rest broken

2014-05-03 08:48:08, entered by englund for englund
&P250820 = RIME 3/2.01.01.20, ex. add06
#atf: lang sux
@object cylinder
@surface a
@column 1
1'. [i3]-gaz
>>Q000947 216
2.a'. [...]
>>Q000947 217
2.b'. [ama]-ar#-gi8-ni
>>Q000947 218
2.c'. i3-gar
>>Q000947 219
3.a'. tukum#-bi
>>Q000947 220
# = division paragraph 08
3.b'. geme2 lu2
>>Q000947 221
3.c'. [...]
>>Q000947 222
3.d'. nig2#-a2-gar-[sze3]
>>Q000947 223
3.e'. [lu2 i3]-na#
>>Q000947 224
3.f'. e2 bi2-gi4
>>Q000947 225
4.a'. [...]
>>Q000947 226
4.b'. [...] gin2#
>>Q000947 227
4.c'. i3-la2-e
>>Q000947 228
5.a'. [tukum]-bi# lu2
>>Q000947 229
# = division paragraph 09
5.b'. [...]-ni#
>>Q000947 230
5.c'. i3-tak4-tak4
>>Q000947 231
6.a'. [...]
>>Q000947 232
6.b'. [i3]-la2-e
>>Q000947 233
7.a'. [tukum]-bi#
>>Q000947 234
# = division paragraph 10
7.b'. nu-mu-[su]
>>Q000947 235
7.c'. [i3]-tak4-tak4
>>Q000947 236
8.a'. [...]
>>Q000947 237
8.b'. [...]
>>Q000947 238
9.a'. [tukum-bi]
>>Q000947 239
# = division paragraph 11
9.b'. [nu]-mu-zu
>>Q000947 240
9.c'. [...]-kesz2#-a#-da
>>Q000947 241
9.d'. nu#-me-a
>>Q000947 242
10.a'. [...]-na#
>>Q000947 243
10.b'. ba#-an-[...]
>>Q000947 244
10.c'. ku3# nu-na-la2#-e
>>Q000947 245
11.a'. [tukum]-bi
>>Q000947 247
# = division paragraph 12
11.b'. nin-dingir
>>Q000947 248
11.c'. [...]-ba lu2 ur2-ra
>>Q000947 249
11.d'. ba-nu2
>>Q000947 250
12.a. [...] x-bi
>>Q000947 251
12.b. i3-bi2-x-ne-esz
>>Q000947 252
13.a'. [tukum]-bi
>>Q000947 253
13.b'. |KAxX| [...]
>>Q000947 254
13.c'. [... {d}]i7# lu2-ru#-[gu2-sze3]
>>Q000947 257
13.d'. lu2# i3-tum2-mu
>>Q000947 258
14.a'. [...]
>>Q000947 259
14.b'. [...]
>>Q000947 260
14.c'. [...]-tum2#-mu-a
>>Q000947 261
14.d'. 3(disz)# [gin2]
>>Q000947 262
14.e'. i3#-la2-e
>>Q000947 263
15'. [...] dugud-bi [...] x x
>>Q000947 263a
$ n lines broken
@column 2
1'. [...]-e
>>Q000947 307
2.a'. [...]
>>Q000947 308
# = division paragraph 19
2.b'. [...]-ra
>>Q000947 309
3'. [...]
>>Q000947 310
4'. [...]
>>Q000947 311
5'. [...]
>>Q000947 312
6'. [...]
>>Q000947 313
7'. [...]
>>Q000947 314
8'. [...]
>>Q000947 315
9'. [...]
>>Q000947 316
10'. [...]
>>Q000947 317
11'. [...]
>>Q000947 318
12'. [...]
>>Q000947 319
13.a'. tukum-bi geszbu2#-ta
>>Q000947 320
# = division paragraph 21
13.b'. ugu2 lu2 lu2
>>Q000947 321
13.c'. i3-ha-asz
>>Q000947 322
14.a'. nig2 {gesz}tukul-a-gin7 1/3(disz)# ma#-na
>>Q000947 323
14.b'. i3-la2-e
>>Q000947 324
15.a'. tukum-bi geszbu2-ta
>>Q000947 325
# = division paragraph 22
15.b'. ugu2 lu2 lu2
>>Q000947 326
15.c'. i3-ha-asz
>>Q000947 327
16'. 3(gesz2) usan3 i3-ra-ra
>>Q000947 328
17.a'. tukum-bi igi lu2
>>Q000947 329
# = division paragraph 23
17.b'. lu2 im-ta-szub
>>Q000947 330
18'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
>>Q000947 331
19.a'. tukum-bi lu2
>>Q000947 332
# = division paragraph 24
19.b'. lu2 zu2-ni i3-ku5
>>Q000947 333
20'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
>>Q000947 334
21.a'. tukum-bi ARAD2-de3
>>Q000947 335
# = division paragraph 25
21.b'. dumu-gi7-ra i3-ni-ra
>>Q000947 336
22.a'. {ki}kiszi4#-ni# u2-ta-ak
>>Q000947 337
22.b'. iri im-nigin
>>Q000947 338
23.a'. tukum-bi dumu-gi7
>>Q000947 339
# = division paragraph 26
23.b'. ARAD2-ra i3#-ni-ra
>>Q000947 340
24.a'. 1(gesz2) a2-si 1(gesz2) i3-szid?
>>Q000947 341
24.b'. i3-ra-ra
>>Q000947 342
25.a'. tukum-bi
>>Q000947 343
# = division paragraph 27
25.b. lu2 ba-usz2
>>Q000947 344
26.a'. dam-ni ur2-a-na-sze3
>>Q000947 345
26.b'. i3-na-ni-tusz#
>>Q000947 346
27.a'. sag#
>>Q000947 347
27.b'. a-ga#-na
>>Q000947 348
27.c'. ne-de2-a
>>Q000947 349
27.d'. ha-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 350
28.a'. tukum-bi
>>Q000947 351
# = division paragraph 28
28.b'. sag# nu-tuku
>>Q000947 352
28.c'. ku3 1(u) gin2 [...]
>>Q000947 353
28.d'. [...]
>>Q000947 354
29'. tukum#-[bi]
>>Q000947 355
# = division paragraph 29
@column 3
1. [...]
>>Q000947 387
2. [...]
>>Q000947 388
3. [...]
>>Q000947 389
4. [...]
>>Q000947 390
5. [...]
>>Q000947 391
6. [...]
>>Q000947 392
7.a. [geme2] lu2#-ka
>>Q000947 393
7.b. i3-ni-in-ra
>>Q000947 394
8.a. ma#-gig
>>Q000947 395
8.b. i3-ni-du11
>>Q000947 396
9.a. 1(u) gin2-am3
>>Q000947 397
9.b. i3-la2-e
>>Q000947 398
10.a. tukum-bi
>>Q000947 399
# = division paragraph 36
10.b. geme2 ba-usz2
>>Q000947 400
11.a. sag sag-sze3 i3-gub-be2
>>Q000947 402
12.a. tukum-bi
>>Q000947 410
# = division paragraph 38
12.b. lu2 lu2 inim-ma-sze3
>>Q000947 411
12.c. ib2-ta-e3
>>Q000947 412
13. nam-erim2-ta im-ma-ra-a-gur
>>Q000947 413
14. nig2 di-ba a-na an gal2-la
>>Q000947 414
15. ib2-[su]-su
>>Q000947 415
16.a. [...]
>>Q000947 403
# = division paragraph 37
16.b. lu2 lu2 ki#-inim#-ma#-sze3
>>Q000947 404
16.c. ib2-ta-e3#
>>Q000947 405
17.a. lu2 ni2-zu2
>>Q000947 406
17.b. ba-ku4
>>Q000947 407
18.a. 1(u) 5(disz) gin2
>>Q000947 408
18.b. i3-la2-e
>>Q000947 409
19.a. tukum-bi
>>Q000947 416
19.b. a-sza3 lu2
>>Q000947 417
19.c. nig2-a2-<gar>-sze3
>>Q000947 418
19.d. lu2 i3-ak
>>Q000947 419
20.a. ba-an-uru4
>>Q000947 420
21.a. di i3-bi2-du11
>>Q000947 421
21.b. gu2 bi2-gar
>>Q000947 422
22.a. lu2-bi
>>Q000947 423
22.b. a2-ni ib2-ta-e3
>>Q000947 424
23.a. tukum-bi
>>Q000947 431
# = division paragraph 41
23.b. lu2 lu2
>>Q000947 432
23.c. a-sza3 apin-la2#-sze3
>>Q000947 433
24. in#-na-szum2
>>Q000947 434
25.a. nu-un-uru4
>>Q000947 435
25.b. sza3-su-ga
>>Q000947 436
25.c. i3-gar#
>>Q000947 437
26.a. 1(iku) GAN2
>>Q000947 438
# uncertain, no copy
26.b. 3(asz) gur
>>Q000947 439
26.c. i3-ag2#
>>Q000947 440
27.a. tukum-bi
>>Q000947 425
# = division paragraph 40
27.b. a#-sza3# lu2
>>Q000947 426
27.c. lu2 a-e bi2-DU
>>Q000947 427
28.a. 1(iku) GAN2
>>Q000947 428
28.b. 3(asz)# gur
>>Q000947 429
28.c. i3-ag2#
>>Q000947 430
29.a. tukum-bi
>>Q000947 441
# = division paragraph 42
29.b. a-sza3# ki#-dur# lu2 lu
>>Q000947 442
29.c. apin-la2#-sze3
>>Q000947 443
30. in-na-szum2
>>Q000947 444
31. 1(bur3) GAN2 masz-bi 2(disz) gin2-am3
>>Q000947 445
32. a#-sza3 in#-da#-gal2#-am3
>>Q000947 446
33. tukum#-bi# a-sza3 a2#-x lu2# lu2 apin-[la2-sze3] in#-na-szum2
>>Q000947 447
34. [...] x gin2-am3#
>>Q000947 448
@column 4
1. [...]
>>Q000947 b007
2. [...]
>>Q000947 b008
3. [...]
>>Q000947 b009
4. [...]
>>Q000947 b010
5. [...]
>>Q000947 b011
6. [...]
>>Q000947 b012
7. [...]
>>Q000947 b013
8. nig2-gur11 x [...] NE x [...]
>>Q000947 b014
9. nin9-banda3{da} egir5 e2-a# [...]
>>Q000947 b015
10. szuku ad-da erin2-e [i3]-ba-e
>>Q000947 b016
11. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
>>Q000947 b017
# = division paragraph b04
12. e2-bi ba-burx(TUL2)
>>Q000947 b018
13. lu2 sze-ke4 nam-erim2 u3-ku5
>>Q000947 b019
14. lu2 e2-a-ke4 ib2-su-su
>>Q000947 b020
15. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
>>Q000947 b021
# = division paragraph b05
16. lu2 e2 ba-da-kur2
>>Q000947 b022
17. u2-ge-en8 sza3-bi 2(disz)-am3 sze i3-na#-ab-si#-ge#
>>Q000947 b023
18. tukum-bi e2 [lu2]-ka lu2 sze i3-si#
>>Q000947 b024
# = division paragraph b06
19. 1(disz) sze gur nig2-diri-bi-im#
>>Q000947 b025
20. tukum-bi lu2# dam i3-tuku-am3
>>Q000947 b026
21. dam-ni in-tak4
>>Q000947 b027
22. iti 6(disz) u3-na-tusz-am3
>>Q000947 b028
23. munus dam sza3-ga-na-ke4 ha-ba-an-du12-du12
>>Q000947 b029
24. tukum-bi lu2 dam i3-tuku-am3
>>Q000947 b030
# = division paragraph b08
25. dam-ni ba-usz2
>>Q000947 b031
26. nita en-na ba-an-du12-du12
>>Q000947 b032
27. sa12-rig7 dam-na he2-na-tum2
>>Q000947 b033
28. u4 nita dam ba-an-du12-du12-a
>>Q000947 b034
29. sa12-rig7 e2 lu2-na-ka he2-eb-gi4
>>Q000947 b035
30. tukum#-bi nita ba-usz2
>>Q000947 b036
# = division paragraph b09
31. dam#-[a-ni] en#-na ba-[an]-du12#-du12
>>Q000947 b037
32. e2# [...] x [...] x
>>Q000947 b038
$ n lines broken
@column 5
1. [...]-na# [...] nu#-gar
>>Q000947 c001
2. [tukum]-bi# ad-da ba-usz2
>>Q000947 c002
# = division paragraph c02
3. [...] USZ# dumu nita-ne#-ne
>>Q000947 c003
4. [...]-am3
>>Q000947 c004
5. [...] e2#-gar8 e2-a szesz-gal-kam
>>Q000947 c005
6. [tukum]-bi gu4 e2-[tur3-ba] u2#-gu <ba>-an-de2
>>Q000947 c006
# = division paragraph c03
7. unu3#-ne#-ne
>>Q000947 c007
8. ib2-su#-su-ne
>>Q000947 c008
9. tukum#-bi udu ga2-udu-[ba] u2-gu ba-an-de2
>>Q000947 c009
# = division paragraph c04
10. sipa#-ne#-ne
>>Q000947 c010
11. ib2#-[su]-su-ne
>>Q000947 c011
12. tukum#-bi gu4 udu ansze# szah2 e2 |LAGABxU|-a iri-[ka] u2-gu ba-de2
>>Q000947 c012
13. da#-gi4#-a
>>Q000947 c013
14. ib2#-su#-su
>>Q000947 c014
15. tukum#-bi lu2 nig2 [na-me] u2-gu la-ba-an-de2
>>Q000947 c015
# = division paragraph c06
16. [a]-ne nig2#-mu# u2-gu ba-an-de2 bi2#-du11
>>Q000947 c016
17. da!(A2)-gi4-a
>>Q000947 c017
18. u2-um-ge-en8
>>Q000947 c018
19. lu2-bi i3-gaz
>>Q000947 c019
20. egir-a-ni da-gi4-a ba-ab-tum3
>>Q000947 c020
21. 1(disz) gu4 ne-ri nig2-diri-bi 1(barig)-kam
>>Q000947 c021
22. 1(disz) ansze ne-ri nig2-diri-bi 3(ban2)
>>Q000947 c022
23. 1(disz) udu ne-ri nig2-diri-bi 1(ban2) za3-mu-ka
>>Q000947 c023
24. tukum-bi lu2 lu2 di# in-da-tuku-am3
>>Q000947 c024
# = division paragraph c07
25. a-ra2 3(disz)-am3 e2-ba i3-bi2-dab di til-am3
>>Q000947 c025
26. tukum-bi en-te-ne-ka
>>Q000947 c026
# = division paragraph c08
27. 1(disz) ma2 1(gesz2) gur lu2 i3-hun
>>Q000947 c027
28. nig2#-diri-bi 1(ban2)
>>Q000947 c028
29. a2 u4 1(disz)-bi
>>Q000947 c029
30. tukum-bi ma2# lu2 i3-hun te-na x 3(u) 1(asz) gur nig2-diri-bi 2(ban2)
>>Q000947 c030
# = division paragraph c09
31. 2(u)# te-na nig2-diri-bi 1(asz) gur 2(ban2)
>>Q000947 c031
32. [...] te#-na nig2#-diri# 1(asz) gur# x
>>Q000947 c032
$ n lines broken
@column 6
1. sze-kam ku3-bi 1/3(disz) gin2
>>Q000947 d001
# = division paragraph d01a
2. szitim-ma a2 u4 1(disz)-a-ni 3(ban2)
>>Q000947 d002
3. nagar aszgab ad-kup4 tug2-du8 simug lu2 azlag2 ku3-dim2 bur-gul
>>Q000947 d003
4. a2 u4-buru14-ka-ne-ne# 3(ban2)-ta
>>Q000947 d004
5. en-te#-na#-ka-ne#-ne 2(ban2)-ta
>>Q000947 d005
6. 3(disz) dug |LAGARxX|# sze-bi 1(ban2)
>>Q000947 d006
# = division paragraph d01b
7. 1(disz) dug kur-du3 sze-bi 1(ban2)
>>Q000947 d007
8. 1(disz) dug lah5#-tan 1(asz) gur <sze-bi> 3(ban2)
>>Q000947 d008
9. 1(disz) tu-ru-na sze-bi 5(disz) sila3
>>Q000947 d009
10. tukum-bi |GA2xGIR3| lu2 ib2-ta-ha-asz-am3
>>Q000947 d010
# = division paragraph d02
11. a-zu i3-sa6
>>Q000947 d011
12. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d012
13. tukum-bi lu2# ur-mah-e szu mu-sur5-sur5#
# = division paragraph d03
>>Q000947 d013
14. a-zu i3-sa6#
>>Q000947 d014
15. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d015
16. tukum-bi a-zu na4 mu-ta-tum2
>>Q000947 d016
# = division paragraph d04
17. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d017
18. tukum-bi a-zu igi-du8-du8-a i3-sa6
>>Q000947 d018
# = division paragraph d05
19. ku3#-bi# 2(disz)# gin2
>>Q000947 d019
20. tukum#-bi# a-zu lu2# [...]
>>Q000947 d020
# = division paragraph d06
21. ku3-[bi ...] gin2#
>>Q000947 d021
22. x [...] en# KA [...]-ni# 3(ban2)
>>Q000947 d022
# = division paragraph d07
23. [a2 en-te-na]-ka#-ni 2(ban2)
>>Q000947 d023
24. x [...] x u4-buru14 x [...]-bi 1(ban2) nig2-diri
>>Q000947 d024
25. en#-[te-na]-ka x x x nig2#-diri im#
>>Q000947 d025
26. geme2 usz#-[bar] ama-tuku5-ka a2# u4# 1(disz)-ni 2(ban2)
>>Q000947 d027
27. geme2 usz-[bar] szu#-dur-ka a2 u4 1(disz)-[ni] 2(ban2)
>>Q000947 d028
28. tukum-bi [|MUNUS.LU2|] |BI.DIN|-ke4 u4 buru14#-[ka]
>>Q000947 d031
# = division paragraph d09
29. 1(disz) pehu4 lu2-[ra] szu-la2-a-sze3 in-[na-szum2]
>>Q000947 d032
30. nig2-diri-bi [...]
>>Q000947 d034
31. en-te-na#-[ka ...] x x
>>Q000947 d035
@column 7
1. lu2 sa-gaz e2-a# [...]
>>Q000947 e001
2. nu-ub-su-su#
>>Q000947 e002
3. tukum-bi dumu lu2-ra lu2 ga i3-ni-gu7
>>Q000947 e003
# = division paragraph e2
4. mu 3(disz)-a sze-ni 6(asz) gur
>>Q000947 e004
5. siki-ni 3(u) ma-na
>>Q000947 e005
6. i3-ni 3(u) sila3
>>Q000947 e006
7. nig2 nam-nu-gig-kam
>>Q000947 e007
8. um-[me]-da hun-ga2 mu a2#-ni 1(disz) gin2-am3
>>Q000947 e008
9. tukum-bi bala gu-du-ma-ka
>>Q000947 e009
# = division paragraph e3a
10. lu2 sag i3-sa10
>>Q000947 e010
11. sag-bi lu2 im-ma-du3
>>Q000947 e011
12. lugal sag-ga2-ke4# [nam]-erim2 u3-ku5
>>Q000947 e012
13. sag ha-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 e013
14. tukum-bi lu2 i3-sa10-a ba-usz2
>>Q000947 e014
# = division paragraph e3b
15. lu2-ba dam-ni he dumu-ni# he lu2 ki-inim-ma-ni he
>>Q000947 e015
16. nam#-erim2 u3-ku5
>>Q000947 e016
17. sag# ha#-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 e017
18. bala# ur-{d}namma lugal nig2#-diri
>>Q000947 e018
19. {d}nanna ug3-e ba-il2-a-ta
>>Q000947 e019
20. u4-ba tukum#-[bi] lu2 sag i3#-[sa10-a]
>>Q000947 e020
21. lugal# sag-[ga2 he ...]
>>Q000947 e021
22. [...]-bi# he lu2 ki-na#-ab-tam2
>>Q000947 e022
23. tukum-bi nu-mu#-tum2#
>>Q000947 e023
24. lu2-bi ni2-zuh-am3
>>Q000947 e024
25. tukum-bi lu2 ba#-usz2 dam-PI-ni ibila 1(disz)-gin7 e2-a he2-dim2
>>Q000947 e025
# = division paragraph e4
26. tukum#-bi lu2 dam szesz-gal-na ba-an-du12-du12
>>Q000947 e026
# = division paragraph e5
27. i3-gaz
>>Q000947 e027
28. tukum-bi ARAD2-de3# nin-a-ni ba-an-du12-du12 i3-gaz
>>Q000947 e028
# = division paragraph e6
29. tukum-bi lu2# [...] lu2 x
>>Q000947 e029
# = division paragraph e7
$ n lines broken
@column 8
1. [...]
>>Q000947 g011
2. [...]
>>Q000947 g012
3. [...]
>>Q000947 g013
4. [...]
>>Q000947 g014
5. nam x [...]
>>Q000947 g015
6. ka2 iri#-[...]
>>Q000947 g016
7. iri-ni [...] he2-x-[...]
>>Q000947 g017
8. {d}asznan# [... a2]-mah {d}[...]
>>Q000947 g018
9. nam x [... ku5] x [...]
>>Q000947 g019
10. nam# x [...] nu-x [...]
>>Q000947 g020
11. e2 [...]-an-[...]
>>Q000947 g021
$ n lines broken
12'. x [...]
>>Q000947 g022'
13'. iri [...] AB x [...]
>>Q000947 g023'
14'. GA2-am3 [...] sa6 x [...]
>>Q000947 g024'
15'. he2#-x [...]
>>Q000947 g025'
16'. ur-[{d}namma ...]
>>Q000947 g026'
$ rest broken

2014-05-02 19:52:27, entered by englund for englund
&P250820 = RIME 3/2.01.01.20, ex. add06
#atf: lang sux
@object cylinder
@surface a
@column 1
1'. [i3]-gaz
>>Q000947 216
2.a'.
[...]
>>Q000947 217
2.b'. [ama]-ar#-gi8-ni
>>Q000947 218
2.c'.
i3-gar
>>Q000947 219
3.a'. tukum#-bi
>>Q000947 220
# = division
paragraph 08
3.b'.
geme2 lu2
>>Q000947 221
3.c'.
[...]
>>Q000947 222
3.d'. nig2#-a2-gar-[sze3]
>>Q000947 223
3.e'. [lu2 i3]-na#
>>Q000947 224
3.f'. e2 bi2-gi4
>>Q000947 225
4.a'. [...]
>>Q000947 226
4.b'. [...
] gin2#
>>Q000947 227
4.c'. i3-la2-e
>>Q000947 228
5.a'.
[tukum]-bi# lu2
>>Q000947 229
# = division paragraph 09
5.b'. [...]-ni#
>>Q000947 230
5.c'. i3-tak4-tak4
>>Q000947 231
6.a'. [...]
>>Q000947 232
6.b'. [i3]-la2-e
>>Q000947 233
7.a'. [tukum]-bi#
>>Q000947 234
# = division paragraph 10
7.b'. nu-mu-[su]
>>Q000947 235
7.c'. [i3]-tak4-tak4
>>Q000947 236
8.a'. [...]
>>Q000947 237
8.b'. [...]
>>Q000947 238
9.a'. [tukum-bi]
>>Q000947 239
# = division paragraph 11
9.b'. [nu]-mu-zu
>>Q000947 240
9.c'. [...]-kesz2#-a#-da
>>Q000947 241
9.d'. nu#-me-a
>>Q000947 242
10.a'. [...]-na#
>>Q000947 243
10.b'. ba#-an-[...]
>>Q000947 244
10.c'. ku3# nu-na-la2#-e
>>Q000947 245
11.a'. [tukum]-bi
>>Q000947 247
# = division paragraph 12
11.b'. nin-dingir
>>Q000947 248
11.c'. [...]-ba lu2 ur2-ra
>>Q000947 249
11.d'. ba-nu2
>>Q000947 250
12.a. [...] x-bi
>>Q000947 251
12.b. i3-bi2-x-ne-esz
>>Q000947 252
13.a'. [tukum]-bi
>>Q000947 253
13.b'. |KAxX| [...]
>>Q000947 254
13.c'. [... {d}]i7# lu2-ru#-[gu2-sze3]
>>Q000947 257
13.d'.
lu2# i3-tum2-mu
>>Q000947 258
14.a'. [...]
>>Q000947 259
14.b'. [...]
>>Q000947 260
14.c'. [...]-tum2#-mu-a
>>Q000947 261
14.d'.
3(disz)# [gin2]
>>Q000947 262
14.e'.
i3#-la2-e
>>Q000947 263
15'. [...] dugud-bi [...] x x
>>Q000947 263a
$ n lines broken
@column 2
1'. [...]-e
>>Q000947 307
2.a'. [...]
>>Q000947 308
# = division
paragraph 19
2.b'. [...]-ra
>>Q000947 309
3'. [...]
>>Q000947 310
# uncertain
4'. [...]
>>Q000947 311
# uncertain
5'. [...]
>>Q000947 312
# uncertain
6'. [...]
>>Q000947 313
# uncertain
7'. [...]
>>Q000947 314
# uncertain
8'. [...]
>>Q000947 315
# uncertain
9'. [...]
>>Q000947 316
# uncertain
10'. [...]
>>Q000947 317
# uncertain
11'. [...]
>>Q000947 318
# uncertain
12'. [...]
>>Q000947 319
# uncertain
13.a'. tukum-bi geszbu2#-ta
>>Q000947 320
# = division paragraph 21
13.b'. ugu2 lu2 lu2
>>Q000947 321
13.c'. i3-ha-asz
>>Q000947 322
14.a'.
nig2 {gesz}tukul-a-gin7 1/3(disz)# ma#-na
>>Q000947 323
14.b'.
i3-la2-e
>>Q000947 324
15.a'. tukum-bi geszbu2-ta
>>Q000947 325
# = division
paragraph 22
15.b'. ugu2 lu2 lu2
>>Q000947 326
15.c'.
i3-ha-asz
>>Q000947 327
16'.
3(gesz2) usan3 i3-ra-ra
>>Q000947 328
17.a'. tukum-bi igi lu2
>>Q000947 329
# = division
paragraph 23
17.b'. lu2 im-ta-szub
>>Q000947 330
18'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
>>Q000947 331
19.a'. tukum-bi lu2
>>Q000947 332
# = division
paragraph 24
19.b'. lu2 zu2-ni i3-ku5
>>Q000947 333
20'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
>>Q000947 334
21.a'. tukum-bi ARAD2-de3
>>Q000947 335
# = division paragraph 25
21.b'. dumu-gi7-ra i3-ni-ra
>>Q000947 336
22.a'. {ki}kiszi4#-ni# u2-ta-ak
>>Q000947 337
22.b'.
iri im-nigin
>>Q000947 338
23.a'. tukum-bi dumu-gi7
>>Q000947 339
# = division
paragraph 26
23.b'. ARAD2-ra i3#-ni-ra
>>Q000947 340
24.a'.
1(gesz2) a2-si 1(gesz2)
>>Q000947 341
24.b'.
i3-ra-ra
>>Q000947 342
25.a'. tukum-bi
>>Q000947 343
# = division
paragraph 27
25.b. lu2 ba-usz2
>>Q000947 344
26.a'.
dam-ni ur2-a-na-sze3
>>Q000947 345
26.b'. i3-na-ni-tusz#
>>Q000947 346
27.a'. sag#
>>Q000947 347
27.b'. a-ga#-na
>>Q000947 348
27.c'. ne-de2-a
>>Q000947 349
27.d'.
ha-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 350
28.a'. tukum-bi
>>Q000947 351
# = division
paragraph 28
28.b'. sag# nu-tuku
>>Q000947 352
28.c'.
ku3 1(u) gin2 [...]
>>Q000947 353
28.d'. [...]
>>Q000947 354
29'. tukum#-[bi]
>>Q000947 355
# = division paragraph 29
@column 3
1. [...]
>>Q000947 387
2. [...]
>>Q000947 388
3. [...]
>>Q000947 389
4. [...]
>>Q000947 390
5. [...]
>>Q000947 391
6. [...]
>>Q000947 392
7.a. [geme2] lu2#-ka
>>Q000947 393
7.b. i3-ni-in-ra
>>Q000947 394
8.a. ma#-gig
>>Q000947 395
8.b. i3-ni-du11
>>Q000947 396
9.a.
1(u) gin2-am3
>>Q000947 397
9.b.
i3-la2-e
>>Q000947 398
10.a. tukum-bi
>>Q000947 399
# = division
paragraph 36
10.b. geme2 ba-usz2
>>Q000947 400
11.a.
sag sag-sze3 i3-gub-be2
>>Q000947 402
12.a. tukum-bi
>>Q000947 410
# = division
paragraph 38
12.b. lu2 lu2 inim-ma-sze3
>>Q000947 411
12.c.
ib2-ta-e3
>>Q000947 412
13. nam-erim2-ta
im-ma-ra-a-gur
>>Q000947 413
14.
nig2 di-ba a-na an gal2-la
>>Q000947 414
15.
ib2-[su]-su
>>Q000947 415
16.a. [...]
>>Q000947 403
# = division
paragraph 37
16.b. lu2 lu2 ki#-inim#-ma#-sze3
>>Q000947 404
16.c.
ib2-ta-e3#
>>Q000947 405
17.a.
lu2 ni2-zu2
>>Q000947 406
17.b. ba-ku4
>>Q000947 407
18.a.
1(u) 5(disz) gin2
>>Q000947 408
18.b.
i3-la2-e
>>Q000947 409
19.a. tukum-bi
>>Q000947 416
19.b.
a-sza3 lu2
>>Q000947 417
19.c. nig2-a2-<gar>-sze3
>>Q000947 418
19.d.
lu2 i3-ak
>>Q000947 419
20.a.
ba-an-uru4
>>Q000947 420
21.a. di i3-bi2-du11
>>Q000947 421
21.b.
gu2 bi2-gar
>>Q000947 422
22.a. lu2-bi
>>Q000947 423
22.b.
a2-ni ib2-ta-e3
>>Q000947 424
23.a. tukum-bi
>>Q000947 431
# = division
paragraph 41
23.b. lu2 lu2
>>Q000947 432
23.c. a-sza3
apin-la2#-sze3
>>Q000947 433
24. in#-na-szum2
>>Q000947 434
25.a. nu-un-uru4
>>Q000947 435
25.b. sza3-su-ga
>>Q000947 436
25.c. i3-gar#
>>Q000947 437
26.a.
1(iku) GAN2
>>Q000947 438
# uncertain, no copy
26.b.
3(asz) gur
>>Q000947 439
26.c.
i3-ag2#
>>Q000947 440
27.a. tukum-bi
>>Q000947 425
# = division
paragraph 40
27.b. a#-sza3# lu2
>>Q000947 426
27.c.
lu2 a-e bi2-DU
>>Q000947 427
28.a.
1(iku) GAN2
>>Q000947 428
# uncertain, no copy
28.b. 3(asz)# gur
>>Q000947 429
28.c.
i3-ag2#
>>Q000947 430
29.a. tukum-bi
>>Q000947 441
# = division
paragraph 42
29.b. a-sza3# ki#-dur# lu2 lu
>>Q000947 442
29.c.
apin-la2#-sze3
>>Q000947 443
30.
in-na-szum2
>>Q000947 444
31. 1(bur3)?
GAN2 masz-bi 2(disz) gin2-am3
>>Q000947 445
# uncertain, no copy
32.
a#-sza3 in#-da#-gal2#-am3
>>Q000947 446
33.
tukum#-bi# a-sza3 a2#-x lu2# lu2 apin-[la2-sze3] in#-na-szum2
>>Q000947 447
34.
[...] x gin2-am3#
>>Q000947 448
@column 4
1. [...]
>>Q000947 b007
2. [...]
>>Q000947 b008
3. [...]
>>Q000947 b009
4. [...]
>>Q000947 b010
5. [...]
>>Q000947 b011
6. [...]
>>Q000947 b012
7. [...]
>>Q000947 b013
8. nig2-gur11 x [...] NE x [...]
>>Q000947 b014
9.
nin9-banda3{da} egir5 e2-a# [...]
>>Q000947 b015
10.
szuku ad-da erin2-e [i3]-ba-e
>>Q000947 b016
11.
tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
>>Q000947 b017
# = division paragraph b04
12.
e2-bi ba-burx(TUL2)
>>Q000947 b018
13.
lu2 sze-ke4 nam-erim2 u3-ku5
>>Q000947 b019
14.
lu2 e2-a-ke4 ib2-su-su
>>Q000947 b020
15.
tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
>>Q000947 b021
# = division paragraph b05
16.
lu2 e2 ba-da-kur2
>>Q000947 b022
17. u2-ge-en8 sza3-bi
2(disz)-am3 sze i3-na#-ab-si#-ge#
>>Q000947 b023
18.
tukum-bi e2 [lu2]-ka lu2 sze i3-si#
>>Q000947 b024
# = division paragraph b06
19. 1(disz)
sze gur nig2-diri-bi-im#
>>Q000947 b025
20.
tukum-bi lu2# dam i3-tuku-am3
>>Q000947 b026
21.
dam-ni in-tak4
>>Q000947 b027
22. iti
6(disz) u3-na-tusz-am3
>>Q000947 b028
23.
munus dam sza3-ga-na-ke4 ha-ba-an-du12-du12
>>Q000947 b029
24.
tukum-bi lu2 dam i3-tuku-am3
>>Q000947 b030
# = division paragraph b08
25.
dam-ni ba-usz2
>>Q000947 b031
26.
nita en-na ba-an-du12-du12
>>Q000947 b032
27.
sa12-rig7 dam-na he2-na-tum2
>>Q000947 b033
28.
u4 nita dam ba-an-du12-du12-a
>>Q000947 b034
29.
sa12-rig7 e2 lu2-na-ka he2-eb-gi4
>>Q000947 b035
30.
tukum#-bi nita ba-usz2
>>Q000947 b036
# = division paragraph b09
31.
dam#-[a-ni] en#-na ba-[an]-du12#-du12
>>Q000947 b037
32.
e2# [...] x [...] x
>>Q000947 b038
$ n lines broken
@column 5
1. [...]-na# [...] nu#-gar
>>Q000947 c001
2.
[tukum]-bi# ad-da ba-usz2
>>Q000947 c002
# = division paragraph c02
3.
[...] USZ# dumu nita-ne#-ne
>>Q000947 c003
4.
[...]-am3
>>Q000947 c004
5.
[...] e2#-gar8 e2-a szesz-gal-kam
>>Q000947 c005
6.
[tukum]-bi gu4 e2-[tur3-ba] u2#-gu <ba>-an-de2
>>Q000947 c006
# = division paragraph c03
7. unu3#-ne#-ne
>>Q000947 c007
8.
ib2-su#-su-ne
>>Q000947 c008
9.
tukum#-bi udu ga2-udu-[ba] u2-gu ba-an-de2
>>Q000947 c009
# = division paragraph c04
10. sipa#-ne#-ne
>>Q000947 c010
11.
ib2#-[su]-su-ne
>>Q000947 c011
12.
tukum#-bi gu4 udu ansze# szah2 e2 |LAGABxU|-a iri-[ka] u2-gu ba-de2
>>Q000947 c012
13. da#-gi4-a
>>Q000947 c013
14.
ib2#-[su]-su
>>Q000947 c014
15.
tukum#-bi lu2 nig2 [na-me] u2-gu la-ba-an-de2
>>Q000947 c015
# = division paragraph c06
16. [a]-ne
nig2#-mu# u2-gu ba-an-de2 bi2#-du11
>>Q000947 c016
17. da!-gi4-a
# A2
>>Q000947 c017
18. u2-um-ge-en8
>>Q000947 c018
19.
lu2-bi i3-gaz
>>Q000947 c019
20.
egir-a-ni da-gi4-a ba-ab-tum3
>>Q000947 c020
21.
1(disz) gu4 ne-ri nig2-diri-bi 1(barig)-kam
>>Q000947 c021
22.
1(disz) ansze ne-ri nig2-diri-bi 3(ban2)
>>Q000947 c022
23.
1(disz) udu ne-ri nig2-diri-bi 1(ban2) za3-mu-ka
>>Q000947 c023
24.
tukum-bi lu2 lu2 di# in-da-tuku-am3
>>Q000947 c024
# = division paragraph c07
25.
a-ra2 3(disz)-am3 e2-ba i3-bi2-dab di til-am3
>>Q000947 c025
26. tukum-bi en-te-ne-ka
>>Q000947 c026
# = division
paragraph c08
27.
1(disz) ma2 1(gesz2) lu2 i3-hun
>>Q000947 c027
28.
nig2#-diri-bi 1(ban2)
>>Q000947 c028
29.
a2 u4 1(disz)-bi
>>Q000947 c029
30.
tukum-bi ma2# lu2 i3-hun te-na x 3(u) 1(asz) gur nig2-diri-bi 2(ban2)
>>Q000947 c030
# = division paragraph c09
31. 2(u)#
te-na nig2-diri-bi 1(asz) gur 2(ban2)
>>Q000947 c031
32. [...]
te#-na nig2#-diri# 1(asz) gur# x
>>Q000947 c032
$ n lines broken
@column 6
1. sze-kam ku3-bi 1/3(disz) gin2
>>Q000947 d001
# = division paragraph d01a
2. szitim-ma a2 u4 1(disz)-a-ni 3(ban2)
>>Q000947 d002
3. nagar aszgab ad-kup4 tug2-du8 simug lu2 azlag2 ku3-dim2 bur-gul
>>Q000947 d003
4. a2 u4-buru14-ka-ne-ne# 2(ban2)-ta
>>Q000947 d004
5. en-te#-na#-ka-ne#-ne 2(ban2)-ta
>>Q000947 d005
6. 3(disz) dug |LAGARxX|# sze-bi 1(ban2)
>>Q000947 d006
# = division paragraph d01b
7. 1(disz) dug kur-du3 sze-bi 1(ban2)
>>Q000947 d007
8. 1(disz) dug lah5#-tan 1(asz) gur <sze-bi> 3(ban2)
>>Q000947 d008
9. 1(disz) tu-ru-na sze-bi 5(disz) sila3
>>Q000947 d009
10. tukum-bi |GA2xGIR3| lu2 ib2-ta-ha-asz-am3
>>Q000947 d010
# = division paragraph d02
11. a-zu i3-sa6
>>Q000947 d011
12. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d012
13. tukum-bi lu2# ur-mah-e szu mu-sur5-sur5#
# = division paragraph d03
>>Q000947 d013
14. a-zu i3-sa6#
>>Q000947 d014
15. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d015
16. tukum-bi a-zu na4 mu-ta-tum2
>>Q000947 d016
# = division paragraph d04
17. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
>>Q000947 d017
18. tukum-bi a-zu igi-du8-du8-a i3-sa6
>>Q000947 d018
# = division paragraph d05
19. ku3#-bi# 2(disz)# gin2
>>Q000947 d019
20. tukum#-bi# a-zu lu2# [...]
>>Q000947 d020
# = division paragraph d06
21. ku3-[bi ...] gin2#
>>Q000947 d021
22. x [...] en# KA [...]-ni# 3(ban2)
>>Q000947 d022
# = division paragraph d07
23. [a2 en-te-na]-ka#-ni 2(ban2)
>>Q000947 d023
24. x [...] x u4-buru14 x [...]-bi 1(ban2) nig2-diri
>>Q000947 d024
25. en#-[te-na]-ka x x x nig2#-diri im#
>>Q000947 d025
26. geme2 usz#-[bar] ama-tuku5-ka a2# u4# 1(disz)-ni 2(ban2)
>>Q000947 d027
27. geme2 usz-[bar] szu#-dur-ka a2 u4 1(disz)-[ni] 2(ban2)
>>Q000947 d028
28. tukum-bi [|MUNUS.LU2|] |BI.DIN|-ke4 u4 buru14#-[ka]
>>Q000947 d031
# = division paragraph d09
29. 1(disz) pehu4 lu2-[ra] szu-la2-a-sze3 in-[na-szum2]
>>Q000947 d032
30. nig2-diri-bi [...]
>>Q000947 d034
31. en-te-na#-[ka ...] x x
>>Q000947 d035
@column 7
1. lu2 sa-gaz e2-a# [...]
>>Q000947 e001
2. nu-ub-su-su#
>>Q000947 e002
3. tukum-bi dumu lu2-ra lu2 ga i3-ni-gu7
>>Q000947 e003
# = division paragraph e2
4. mu 3(disz)-a sze-ni 6(asz) gur
>>Q000947 e004
5. siki-ni 3(u) ma-na
>>Q000947 e005
6. i3-ni 3(u) sila3
>>Q000947 e006
7. nig2 nam-nu-gig-kam
>>Q000947 e007
8. um-[me]-da hun-ga2 mu a2#-ni 1(disz) gin2-am3
>>Q000947 e008
9. tukum-bi bala gu-du-ma-ka
>>Q000947 e009
# = division paragraph e3a
10. lu2 sag i3-sa10
>>Q000947 e010
11. sag-bi lu2 im-ma-du3
>>Q000947 e011
12. lugal sag-ga2-ke4# [nam]-erim2 u3-ku5
>>Q000947 e012
13. sag ha-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 e013
14. tukum-bi lu2 i3-sa10-a ba-usz2
>>Q000947 e014
# = division paragraph e3b
15. lu2-ba dam-ni he dumu-ni# he lu2 ki-inim-ma-ni he
>>Q000947 e015
16. nam#-erim2 u3-ku5
>>Q000947 e016
17. sag# ha#-ba-an-tum2-mu
>>Q000947 e017
18. bala# ur-{d}namma lugal nig2#-diri
>>Q000947 e018
19. {d}nanna ug3-e ba-il2-a-ta
>>Q000947 e019
20. u4-ba tukum#-[bi] lu2 sag i3#-[sa10-a]
>>Q000947 e020
21. lugal# sag-[ga2 he ...]
>>Q000947 e021
22. [...]-bi# he lu2 ki-na#-ab-tam2
>>Q000947 e022
23. tukum-bi nu-mu#-tum2#
>>Q000947 e023
24. lu2-bi ni2-zuh-am3
>>Q000947 e024
25. tukum-bi lu2 ba#-usz2 dam-PI-ni ibila 1(disz)-gin7 e2-a he2-dim2
>>Q000947 e025
# = division
paragraph e4
26. tukum#-bi lu2 dam szesz-gal-na ba-an-du12-du12
>>Q000947 e026
# = division paragraph e5
27. i3-gaz
>>Q000947 e027
28. tukum-bi ARAD2-de3# nin-a-ni ba-an-du12-du12 i3-gaz
>>Q000947 e028
# = division
paragraph e6
29. tukum-bi lu2# [...] lu2 x
>>Q000947 e029
# = division paragraph e7
$ n lines broken
@column 8
1. [...]
>>Q000947 g011
2. [...]
>>Q000947 g012
3. [...]
>>Q000947 g013
4. [...]
>>Q000947 g014
5. nam x [...]
>>Q000947 g015
6. ka2 iri#-[...]
>>Q000947 g016
7. iri-ni [...] he2-x-[...]
>>Q000947 g017
8. {d}asznan# [... a2]-mah {d}[...]
>>Q000947 g018
9. nam x [... ku5] x [...]
>>Q000947 g019
10. nam# x [...] nu-x [...]
>>Q000947 g020
11. e2 [...]-an-[...]
>>Q000947 g021
$ n lines broken
12'. x [...]
>>Q000947 g022'
13'. iri
[...] AB x [...]
>>Q000947 g023'
14'.
GA2-am3 [...] sa6 x [...]
>>Q000947 g024'
15'.
he2#-x [...]
>>Q000947 g025'
16'.
ur-[{d}namma ...]
>>Q000947 g026'
$ rest broken

2012-10-23 17:56:48, entered by englund for englund
&P250820 = MS 2064
#atf: lang sux
@object cylinder
@column 1
$ beginning broken
@m=division paragraph 7
1'. [... lu2 ba]-an#-us2 [ur2-ra-ni ba-an-nu2 munus-bi] i3#-gaz
2'. [nita-bi ama]-ar#-gi8-ni i3-gar
@m=division paragraph 8
3'. [tukum]-bi# geme2 lu2 [e2 nu-gi4-a] nig2#-a2-gar-[sze3 lu2 in-ak]-ma# e2 bi2-[in]-gi4
4'. [5(disz)] gin2# ku3# i3-la2-e
@m=division paragraph 9
5'. [tukum]-bi# lu2 [dam neda]-ni# i3-tak4-tak4
6'. [1(disz) ma-na ku3 i3]-la2-e
@m=division paragraph 10
7'. [tukum]-bi# nu-mu-[su i3]-tak4-tak4
8'. [1/2(disz) ma-na ku3] i3#-la2-e#
@m=division paragraph 11
9'. [tukum-bi nu]-mu-su2 [dub ka] kesz2#-a#-da nu#-me-a
10'. [lu2 ur2]-na# ba#-an-[nu2] ku3# nu-na-la2-e#
@m=division paragraph 12
11'. [tukum]-bi# nin-dingir [...]-ba# lu2 ur2-na ba-nu2
12'. [...] nita#?-bi i3-bi2-[...]-ni#? bi2-gur2!
@m=division paragraph 13
13'. [tukum]-bi# x ka-[... {d}]i7#-lu2-ru#?-[gu2-sze3] lu2# i3-tum2-mu
14'. [lu2 i3]-tum2#-mu-a 3(disz)# [gin2] i3#-la2-e
@m=division paragraph 14
15'. [...] dugud-bi# [...] x x [x]
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
@m=division paragraph 18
1'. [... i3-la2]-e#
@m=division paragraph 19
2'. [tukum-bi lu2 lu2]-ra#
3'. [... x]-mu#?-[...]
4'. [lu2 in]-ku5# [...]-x
5'. [geszba]-ta#? [...]-ta#
6'. [... i3-la2]-e#?
@m=division paragraph 20
7'. [...]-ta#?
8'. [...]
9'. [...]
10'. [...]-x
@m=division paragraph 21
11'. tukum#-bi {gesz#}tukul#?-ta ugu2 lu2 lu2# i3-ha-asz
12'. nig2 {gesz}tukul-a-gin7 1/3(disz)#? ma#?-na i3-la2-e
@m=division paragraph 22
13'. tukum-bi geszba-ta ugu2 lu2 lu2 i3-ha-asz
14'. 3(gesz2) usan3 i3-ra-ra
@m=division paragraph 23
15'. tukum-bi igi# lu2 lu2 im-ta-szub
16'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
@m=division paragraph 24
17'. tukum-bi lu2 lu2 giri17-ni i3-ku5
18'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
@m=division paragraph 25
19'. tukum-bi ARAD2-de3 dumu-gi7-ra-ni i3-ra
20'. sza3# {gesz}szu#-du3 u3-ta#-ak iri im-nigin2#-nigin2#
@m=division paragraph 26
21'. tukum#-bi dumu-gi7# ARAD2-ra-ni# i3-ra
22'. 1(gesz2) a2-si 1(gesz2) nig i3-ra-ra
@m=division paragraph 27
23'. tukumx(|SZU.NIG2|)-bi# lu2 ba-usz2
24'. dam-ni ur2-a-na tug2 i3-na-ni-dab5#?
25'. sag a?-ga#-na bi2-de2-a ha-ba-an-tum2-mu
@m=division paragraph 28
26'. tukum#-bi sag# nu-tuku ku3 1(u) gin2# [i3-la2-e]
@m=division paragraph 29
27'. tukum#-[bi ...]
$ rest broken
@column 3
$ beginning broken
@m=division paragraph 35
1'. [tukum-bi ... geme2] lu2#?-ra-ni i3-ra
2'. ma#-gig-ni i3-du11
3'. 1(u) gin2-am3 i3-la2-e
@m=division paragraph 36
4'. tukum-bi geme2 ba-usz2
5'. sag sag-sze3 i3-gub-be2
@m=division paragraph 38
6'. tukum-bi lu2 lu2-inim-ma-sze3 ib2-ta-e3
7'. nam#-erim2-ta im-ma-ra-a-gur
8'. nig2 di-ba#-a en#-na an-gal2-la
9'. ib2-[su]-su
@m=division paragraph 37
10'. [tukum]-bi# lu2 lu2 ki#-inim#-ma#-sze3 ib2-ta-e3#
11'. lu2 ni2-zuh ba-kux(KWU147)
12'. 1(u) 5(disz) gin2 i3-la2-e
@m=division paragraph 39
13'. tukum-bi a-sza3 lu2 nig2-a2-<gar>-sze3 lu2 i3-na
14'. ba-an-uru4
15'. di-ni bi2-du11 gu2 bi2-gar
16'. lu2-bi a2-ni ib2-ta-e3
@m=division paragraph 41
17'. tukum-bi lu2# lu2 a-sza3! apin-la2#-sze3
18'. in#-na-szum2#
19'. nu-un-uru4 sza3-su-ga i3-gar
20'. 1(iku) GAN2 3(asz) gur i3-ag2#
@m=division paragraph 40
21'. tukum-bi a-sza3# lu2 lu2 a-e bi2-de6
22'. 1(iku) GAN2 3(asz) gur i3-ag2#
@m=division paragraph 42
23'. tukum-bi a-sza3# ki#-duru5 lu2 lu2 apin-la2#-sze3
24'. in-na-szum2
25'. 1(bur3) GAN2 masz-bi 2(disz) gin2-am3
26'. a#-sza3 in#?-da#?-gal2#?-am3
@m=division paragraph 43
27'. tukum#-bi# a#-sza3# a2# x [x] lu2# lu2# apin-[la2-sze3] in#-na#-szum2#
28'. [...] nu#-un#-uru4#
$ rest broken
@column 4
$ beginning broken
@m=division paragraph B3
1'. nig2-gur11 e2# [ad-da-na ...] bi2-ib2#-[...]
2'. nin9-banda3{da} x [x-(x)]-a ba-[x-x]
3'. szuku ad-da erin2-e [i3]-ba-e
@m=division paragraph B4
4'. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
5'. e2-bi ba-burx(TUL2)
6'. lu2 sze-ke4 nam-erim2 u3-ku5
7'. lu2 e2-a-ke4 ib2-su-su
@m=division paragraph B5
8'. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
9'. lu2 e2 ba-da-ku-bi 2(disz)-am3 in-na#?-ab-si#-ge#
@m=division paragraph B6
11'. tukum-bi e2 [lu2]-ka lu2 sze i3-si#
12'. 1(asz) sze gur nig2-diri-bi-im#
@m=division paragraph B7
13'. tukum-bi lu2# dam i3-tuku-am3
14'. dam-ni in-tak4
15'. iti#? 6(disz) u3-na-tusz-am3
16'. munus dam sza3-ga-na-ke4 ha-ba-an-du12-du12
@m=division paragraph B8
17'. tukum-bi lu2 dam i3-tuku-am3
18'. dam-ni ba-usz2
19'. nita en-na ba-an-du12-du12
# erased sign after du12-du12
20'. sa12-rig7 dam-na he2-na-gub
21'. u4 nita dam ba-an-du12-du12-a
22'. sa12-rig7 e2 lu2-na#-ka he2-eb-gi4
@m=division paragraph B9
23'. tukum#-bi nita ba-usz2
24'. dam#-[a-ni] en#-na ba-[an]-du12#-du12
25'. e2# [...] x
26'. [...] x
$ rest broken
@column 5
$ beginning broken
@m=division paragraph C1
1'. [...] x [...] nu#-gar
@m=division paragraph C2
2'. [tukum]-bi# ad#-da [...] ba-usz2
3'. [... ad]-da# dumu-nita2-ne#-ne
4'. [...]-am3
5'. [...] e2#-gar8 e2-a szesz-gal-kam
@m=division paragraph C3
6'. [tukum]-bi gu4 e2-[gu4 sze] guru7 <ba>-an-de2
7'. unu3#-de3-ne
8'. ib2-su#-su-ne
@m=division paragraph C4
9'. tukum#-bi udu ga2-udu [sze] guru7 ba-an-de2
10'. sipa#-de3#-ne#
11'. ib2#-[su]-su-ne
@m=division paragraph C5
12'. tukum#-bi gu4 udu ansze#? szah2 e2 TUL2-a iri [(x)] guru7 ba-de2
13'. [a2] gi4-a
14'. ib2#-[su]-su
@m=division paragraph C6
15'. tukum#-bi lu2 nig2 [na-me] guru7 la-ba-an-de2
16'. [a]-ne# nig2#-mu# guru7 ba-an-de2 bi2#-du11
17'. a2 gi4-a
18'. u3-um-ge-en8
19'. lu2-bi i3-gaz
20'. egir-a-ni da-gi4-a ba-ab-tum3
21'. 1(disz) gu4 NE-ri nig2-diri-bi 1(barig)-kam
22'. 1(disz) ansze NE-ri nig2-diri-bi 3(ban2)
23'. 1(disz) udu NE-ri nig2-diri-bi 1(ban2) za3?-mu-ka
@m=division paragraph C7
24'. tukum-bi ma2# lu2 di# in-da-tuku-am3
25'. a-ra2 3(disz)-am3 e3-ba i3-ne-esz2 di til-am3
@m=division paragraph C8
26'. tukum-bi en-te-na-ka
27'. 1(disz) ma2 1(gesz2) gur lu2 i3-hun
28'. nig2#-diri-bi 1(ban2)
29'. a2 u4 1(disz)-bi
@m=division paragraph C9
30'. tukum-bi ma2# lu2# i3?-hun te-na x
31'. 3(u) 1(asz) gur nig2-diri-bi 2(ban2)
32'. 2(u)#? te-na nig2-diri-bi? 1(asz) gur# 2(ban2)
33'. [n] te#-na nig2#-diri-bi#? 1(asz) gur# x
$ rest broken
@column 6
@m=division paragraph D1a
1. sze-kam ku3-bi 1/3(disz) gin2
2. szitim-ma a2 u4 1(disz)-a-ni 3(ban2)
# erasure between szitim-ma and a2
3. nagar aszgab ad-kup4 tug2-du8 simug lu2 azlag2 ku3-dim2 bur-gul
4. a2 u4 buru14-ka-ne#-ne# 3(ban2)-ta
5. en-te#-na#-ka [a2]-ne#-ne 2(ban2)-ta
@m=division paragraph D1b
6. 3(disz) dug ba#? sze-bi 1(ban2)
7. 1(disz) dug <ku>-kur-du3 sze-bi 1(ban2)
8. 1(disz) dug lah5#-dan 1(asz) gur 3(ban2)
9. 1(disz) tu-ru-na sze-bi 5(disz) sila3
@m=division paragraph D2
10. tukum-bi |GA2xGIR3| lu2 ib2-ta-ha-asz-am3
11. a-zu i3-sa6
12. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
@m=division paragraph D3
13. tukum-bi lu2# ur-mah-e szu mu-suru5-suru5#
14. a-zu i3-sa6
15. ku3-bi 5(disz)# gin2-am3
@m=division paragraph D4
16. tukum-bi a-zu na4 mu-ta-de6
17. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
@m=division paragraph D5
18. tukum-bi a-zu igi-du8-du8-a i3-sa6
19. ku3#-bi# 2(disz)# gin2#
@m=division paragraph D6
20. tukum#-bi# a-zu lu2# [...]
21. ku3#-[bi n] gin2#
@m=division paragraph D7
22. x [...] en# KA [x (x)] ni#? 3(ban2)
23. x [x x] ka-ni 2(ban2)
24. x [x] x u4 buru14 x [x]-bi# 1/2(disz) nig2-diri
25. en#?-[te?-na?]-ka x (x) [(x)] nig2#-diri-im#?
@m=division paragraph D8
26. geme2 usz#-[bar] ama-tuku5-ka a2# u4# 1(disz)-ni 2(ban2)
27. geme2 usz-[bar] e2#-gu2-ka a2 u4# 1(disz)#-[ni] 2(ban2)#
@m=division paragraph D9
28. tukum-bi [x x] kasz kurun2-ke4 u4# buru14#-[ka]
29. 1(disz) kasz dida lu2-[ra] szu la2-a-sze3 in-[na-szum2]
30. nig2-diri-bi [...]
31. en-te-na#-[ka ...]
32. [x x] x [...]
$ rest broken
@column 7
@m=division paragraph E1
1. lu2 sa-gaz e2-a#? [...]
2. nu-ub-su-su#
@m=division paragraph E2
3. tukum-bi dumu lu2-ra lu2 amasz?-ni i3-gu7?
4. mu 3(disz)-a sze-ni 6(asz)# gur#
5. siki-ni 3(u) ma-na
6. i3-ni 3(u) sila3
7. nig2 nam-nu-gig-kam#
8. um-[me]-da hun-ga2 mu a2!-ni 1(disz) gin2-am3
@m=division paragraph E3a
9. tukum-bi bala gu-du-ma-ka
10. lu2 sag i3-sa10
11. sag-bi lu2 im-ma-du3
12. lugal sag-ga2-ke4# nam#-erim2 u3#-ku5#
13. sag ha-ba-an-tum2-mu
@m=division paragraph E3b
14. tukum-bi lu2# i3-sa10#-a ba#-usz2
15. lu2-ba dam-ni he dumu-ni# he lu2 ki-inim-ma-ni he
16. nam#-erim2 u3-ku5
17. sag# ha#-ba-an-tum2-mu
18. bala# ur-{d}namma# lugal nig2-diri
19. {d}nanna ug3-e ba-IL2-a-ta
20. u4-ba tukum#-[bi (x)] lu2 sag i3#-[sa10-a]
21. lu2 sag-ga2# [he ...]
22. x-x he lu2 ki-na#-ab-dam [(x)]
23. tukum-bi nu-mu#-tum2#
24. lu2-bi ni2-zuh-am3
@m=division paragraph E4
25. tukum-bi lu2 ba-usz2 dam neda-ni ibila 1(disz)-gin7 e2-a he2-dim2
@m=division paragraph E5
26. tukum-bi lu2# dam szesz-gal-na ba-an-du12-du12
27. i3-gaz
@m=division paragraph E6
28. tukum#-bi ARAD2-de3 nin-a-ni ba-an-du12-du12 i3-gaz
@m=division paragraph E7
29. tukum#-bi lu2#? [...] lu2# x [...]
$ rest broken
@column 8
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. x [...]
5. nam#? [...]
6. abul# [...]
7. iri-ni [...] he2-eb2# [...]
8. {d}asznan# [a2] mah {d}[en-lil2-la2-ka]
9. nam x [...] tu [...]
10. nam x [...] nu x [...]
11. e2? x [...]-an-x [...]
12. x [...]
$ n lines broken
13'. x [...]
14'. iri#? [...] AB x [...]
15'. GA2-am3 [...] sa6 x [...]
16'. he2#-x [...]
17'. ur-[{d}namma ...]
$ rest broken

2011-07-22 14:45:54, entered by englund for englund
&P250820 = MS 2064
#atf: lang sux
@object cylinder
@column 1
@m=division paragraph 7
1'. [... lu2 ba]-an#-us2 [ur2-ra-ni ba-an-nu2 munus-bi] i3#-gaz
2'. [nita-bi ama]-ar#-gi8-ni i3-gar
@m=division paragraph 8
3'. [tukum]-bi# geme2 lu2 [e2 nu-gi4-a] nig2#-a2-gar-[sze3 lu2 in-ak]-ma# e2 bi2-[in]-gi4
4'. [5(disz)] gin2# ku3# i3-la2-e
@m=division paragraph 9
5'. [tukum]-bi# lu2 [dam neda]-ni# i3-tak4-tak4
6'. [1(disz) ma-na ku3 i3]-la2-e
@m=division paragraph 10
7'. [tukum]-bi# nu-mu-[su i3]-tak4-tak4
8'. [1/2(disz) ma-na ku3] i3#-la2-e#
@m=division paragraph 11
9'. [tukum-bi nu]-mu-su2 [dub ka] kesz2#-a#-da nu#-me-a
10'. [lu2 ur2]-na# ba#-an-[nu2] ku3# nu-na-la2-e#
@m=division paragraph 12
11'. [tukum]-bi# nin-dingir [...]-ba# lu2 ur2-na ba-nu2
12'. [...] nita#?-bi i3-bi2-[...]-ni#? bi2-gur2!
@m=division paragraph 13
13'. [tukum]-bi# x ka-[... {d}]i7#-lu2-ru#?-[gu2-sze3] lu2# i3-tum2-mu
14'. [lu2 i3]-tum2#-mu-a 3(disz)# [gin2] i3#-la2-e
@m=division paragraph 14
15'. [...] dugud-bi# [...] x x [x]
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
@m=division paragraph 18
1'. [... i3-la2]-e#
@m=division paragraph 19
2'. [tukum-bi lu2 lu2]-ra#
3'. [... x]-mu#?-[...]
4'. [lu2 in]-ku5# [...]-x
5'. [geszba]-ta#? [...]-ta#
6'. [... i3-la2]-e#?
@m=division paragraph 20
7'. [...]-ta#?
8'. [...]
9'. [...]
10'. [...]-x
@m=division paragraph 21
11'. tukum#-bi {gesz#}tukul#?-ta ugu2 lu2 lu2# i3-ha-asz
12'. nig2 {gesz}tukul-a-gin7 1/3(disz)#? ma#?-na i3-la2-e
@m=division paragraph 22
13'. tukum-bi geszba-ta ugu2 lu2 lu2 i3-ha-asz
14'. 3(gesz2) usan3 i3-ra-ra
@m=division paragraph 23
15'. tukum-bi igi# lu2 lu2 im-ta-szub
16'.
1/2(disz) ma-na i3-la2-e
@m=division paragraph 24
17'. tukum-bi lu2 lu2 giri17-ni i3-ku5
18'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
@m=division paragraph 25
19'. tukum-bi ARAD2-de3 dumu-gi7-ra-ni i3-ra
20'. sza3# {gesz}szu#-du3 u3-ta#-ak iri im-nigin2#-nigin2#
@m=division paragraph 26
21'. tukum#-bi dumu-gi7# ARAD2-ra-ni# i3-ra
22'. 1(gesz2) a2-si 1(gesz2) nig i3-ra-ra
@m=division paragraph 27
23'. tukumx(|SZU.NIG2|)-bi# lu2 ba-usz2
24'. dam-ni ur2-a-na tug2 i3-na-ni-dab5#?
25'. sag a?-ga#-na bi2-de2-a ha-ba-an-tum2-mu
@m=division paragraph 28
26'. tukum#-bi sag# nu-tuku ku3 1(u) gin2# [i3-la2-e]
@m=division paragraph 29
27'. tukum#-[bi ...]
$ rest broken
@column 3
@m=division paragraph 35
1'. [tukum-bi ... geme2] lu2#?-ra-ni i3-ra
2'. ma#-gig-ni i3-du11
3'. 1(u) gin2-am3 i3-la2-e
@m=division paragraph 36
4'. tukum-bi geme2 ba-usz2
5'. sag sag-sze3 i3-gub-be2
@m=division paragraph 38
6'. tukum-bi lu2 lu2-inim-ma-sze3 ib2-ta-e3
7'. nam#-erim2-ta im-ma-ra-a-gur
8'. nig2 di-ba#-a en#-na an-gal2-la
9'. ib2-[su]-su
@m=division paragraph 37
10'. [tukum]-bi# lu2 lu2 ki#-inim#-ma#-sze3 ib2-ta-e3#
11'. lu2 ni2-zuh ba-kux(KWU147)
12'. 1(u) 5(disz) gin2 i3-la2-e
@m=division paragraph 39
13'. tukum-bi a-sza3 lu2 nig2-a2-<gar>-sze3 lu2 i3-na
14'. ba-an-uru4
15'. di-ni bi2-du11 gu2 bi2-gar
16'. lu2-bi a2-ni ib2-ta-e3
@m=division paragraph 41
17'. tukum-bi lu2# lu2 a-sza3! apin-la2#-sze3
18'. in#-na-szum2#
19'. nu-un-uru4 sza3-su-ga i3-gar
20'. 1(iku) GAN2 3(asz) gur i3-ag2#
@m=division paragraph 40
21'. tukum-bi a-sza3# lu2 lu2 a-e bi2-de6
22'. 1(iku) GAN2 3(asz) gur i3-ag2#
@m=division paragraph 42
23'. tukum-bi a-sza3# ki#-duru5 lu2 lu2 apin-la2#-sze3
24'. in-na-szum2
25'. 1(bur3) GAN2 masz-bi 2(disz) gin2-am3
26'. a#-sza3 in#?-da#?-gal2#?-am3
@m=division paragraph 43
27'. tukum#-bi# a#-sza3# a2# x [x] lu2# lu2# apin-[la2-sze3] in#-na#-szum2#
28'. [...] nu#-un#-uru4#
$ rest broken
@column 4
@m=division paragraph B3
1'. nig2-gur11 e2# [ad-da-na ...] bi2-ib2#-[...]
2'. nin9-banda3{da} x [x-(x)]-a ba-[x-x]
3'. szuku ad-da erin2-e [i3]-ba-e
@m=division paragraph B4
4'. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
5'. e2-bi ba-burx(TUL2)
6'. lu2 sze-ke4 nam-erim2 u3-ku5
7'. lu2 e2-a-ke4 ib2-su-su
@m=division paragraph B5
8'. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
9'. lu2 e2 ba-da-ku-bi 2(disz)-am3 in-na#?-ab-si#-ge#
@m=division paragraph B6
11'. tukum-bi e2 [lu2]-ka lu2 sze i3-si#
12'. 1(asz) sze gur nig2-diri-bi-im#
@m=division paragraph B7
13'. tukum-bi lu2# dam i3-tuku-am3
14'. dam-ni in-tak4
15'. iti#? 6(disz) u3-na-tusz-am3
16'. munus dam sza3-ga-na-ke4 ha-ba-an-du12-du12
@m=division paragraph B8
17'. tukum-bi lu2 dam i3-tuku-am3
18'. dam-ni ba-usz2
19'. nita en-na ba-an-du12-du12
# erased sign after du12-du12
20'. sa12-rig7 dam-na he2-na-gub
21'. u4 nita dam ba-an-du12-du12-a
22'. sa12-rig7 e2 lu2-na#-ka he2-eb-gi4
@m=division paragraph B9
23'. tukum#-bi nita ba-usz2
24'. dam#-[a-ni] en#-na ba-[an]-du12#-du12
25'. e2# [...] x
26'. [...] x
$ rest broken
@column 5
$ beginning broken
@m=division paragraph C1
1'. [...] x [...] nu#-gar
@m=division paragraph C2
2'. [tukum]-bi# ad#-da [...] ba-usz2
3'. [... ad]-da# dumu-nita2-ne#-ne
4'. [...]-am3
5'. [...] e2#-gar8 e2-a szesz-gal-kam
@m=division paragraph C3
6'. [tukum]-bi gu4 e2-[gu4 sze] guru7 <ba>-an-de2
7'. unu3#-de3-ne
8'. ib2-su#-su-ne
@m=division paragraph C4
9'. tukum#-bi udu ga2-udu [sze] guru7 ba-an-de2
10'. sipa#-de3#-ne#
11'. ib2#-[su]-su-ne
@m=division paragraph C5
12'. tukum#-bi gu4 udu ansze#? szah2 e2 TUL2-a iri [(x)] guru7 ba-de2
13'. [a2] gi4-a
14'. ib2#-[su]-su
@m=division paragraph C6
15'. tukum#-bi lu2 nig2 [na-me] guru7 la-ba-an-de2
16'. [a]-ne# nig2#-mu# guru7 ba-an-de2 bi2#-du11
17'. a2 gi4-a
18'. u3-um-ge-en8
19'. lu2-bi i3-gaz
20'. egir-a-ni da-gi4-a ba-ab-tum3
21'. 1(disz) gu4 NE-ri nig2-diri-bi 1(barig)-kam
22'. 1(disz) ansze NE-ri nig2-diri-bi 3(ban2)
23'. 1(disz) udu NE-ri nig2-diri-bi 1(ban2) za3?-mu-ka
@m=division paragraph C7
24'. tukum-bi ma2# lu2 di# in-da-tuku-am3
25'. a-ra2 3(disz)-am3 e3-ba i3-ne-esz2 di til-am3
@m=division paragraph C8
26'. tukum-bi en-te-na-ka
27'. 1(disz) ma2 1(gesz2) gur lu2 i3-hun
28'. nig2#-diri-bi 1(ban2)
29'. a2 u4 1(disz)-bi
@m=division paragraph C9
30'. tukum-bi ma2# lu2# i3?-hun te-na x
31'. 3(u) 1(asz) gur nig2-diri-bi 2(ban2)
32'. 2(u)#? te-na nig2-diri-bi? 1(asz) gur# 2(ban2)
33'. [n] te#-na nig2#-diri-bi#? 1(asz) gur# x
$ rest broken
@column 6
@m=division paragraph D1a
1. sze-kam ku3-bi 1/3(disz) gin2
2. szitim-ma a2 u4 1(disz)-a-ni 3(ban2)
# erasure between szitim-ma and a2
3. nagar aszgab ad-kup4 tug2-du8 simug lu2 azlag2 ku3-dim2 bur-gul
4. a2 u4 buru14-ka-ne#-ne# 3(ban2)-ta
5. en-te#-na#-ka [a2]-ne#-ne 2(ban2)-ta
@m=division paragraph D1b
6. 3(disz) dug ba#? sze-bi 1(ban2)
7. 1(disz) dug <ku>-kur-du3 sze-bi 1(ban2)
8. 1(disz) dug lah5#-dan 1(asz) gur 3(ban2)
9. 1(disz) tu-ru-na sze-bi 5(disz) sila3
@m=division paragraph D2
10. tukum-bi |GA2xGIR3| lu2 ib2-ta-ha-asz-am3
11. a-zu i3-sa6
12. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
@m=division paragraph D3
13. tukum-bi lu2# ur-mah-e szu mu-suru5-suru5#
14. a-zu i3-sa6
15. ku3-bi 5(disz)# gin2-am3
@m=division paragraph D4
16. tukum-bi a-zu na4 mu-ta-de6
17. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
@m=division paragraph D5
18. tukum-bi a-zu igi-du8-du8-a i3-sa6
19. ku3#-bi# 2(disz)# gin2#
@m=division paragraph D6
20. tukum#-bi# a-zu lu2# [...]
21. ku3#-[bi n] gin2#
@m=division paragraph D7
22. x [...] en# KA [x (x)] ni#? 3(ban2)
23. x [x x] ka-ni 2(ban2)
24. x [x] x u4 buru14 x [x]-bi# 1/2(disz) nig2-diri
25. en#?-[te?-na?]-ka x (x) [(x)] nig2#-diri-im#?
@m=division paragraph D8
26. geme2 usz#-[bar] ama-tuku5-ka a2# u4# 1(disz)-ni 2(ban2)
27. geme2 usz-[bar] e2#-gu2-ka a2 u4# 1(disz)#-[ni] 2(ban2)#
@m=division paragraph D9
28. tukum-bi [x x] kasz kurun2-ke4 u4# buru14#-[ka]
29. 1(disz) kasz dida lu2-[ra] szu la2-a-sze3 in-[na-szum2]
30. nig2-diri-bi [...]
31. en-te-na#-[ka ...]
32. [x x] x [...]
$ rest broken
@column 7
@m=division paragraph E1
1. lu2 sa-gaz e2-a#? [...]
2. nu-ub-su-su#
@m=division paragraph E2
3. tukum-bi dumu lu2-ra lu2 amasz?-ni i3-gu7?
4. mu 3(disz)-a sze-ni 6(asz)# gur#
5. siki-ni 3(u) ma-na
6. i3-ni 3(u) sila3
7. nig2 nam-nu-gig-kam#
8. um-[me]-da hun-ga2 mu a2!-ni 1(disz) gin2-am3
@m=division paragraph E3a
9. tukum-bi bala gu-du-ma-ka
10. lu2 sag i3-sa10
11. sag-bi lu2 im-ma-du3
12. lugal sag-ga2-ke4# nam#-erim2 u3#-ku5#
13. sag ha-ba-an-tum2-mu
@m=division paragraph E3b
14. tukum-bi lu2# i3-sa10#-a ba#-usz2
15. lu2-ba dam-ni he dumu-ni# he lu2 ki-inim-ma-ni he
16. nam#-erim2 u3-ku5
17. sag# ha#-ba-an-tum2-mu
18. bala# ur-{d}namma# lugal nig2-diri
19. {d}nanna ug3-e ba-IL2-a-ta
20. u4-ba tukum#-[bi (x)] lu2 sag i3#-[sa10-a]
21. lu2 sag-ga2# [he ...]
22. x-x he lu2 ki-na#-ab-dam [(x)]
23. tukum-bi nu-mu#-tum2#
24. lu2-bi ni2-zuh-am3
@m=division paragraph E4
25. tukum-bi lu2 ba-usz2 dam neda-ni ibila 1(disz)-gin7 e2-a he2-dim2
@m=division paragraph E5
26. tukum-bi lu2# dam szesz-gal-na ba-an-du12-du12
27. i3-gaz
@m=division paragraph E6
28. tukum#-bi ARAD2-de3 nin-a-ni ba-an-du12-du12 i3-gaz
@m=division paragraph E7
29. tukum#-bi lu2#? [...] lu2# x [...]
$ rest broken
@column 8
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. x [...]
5. nam#? [...]
6. abul# [...]
7. iri-ni [...] he2-eb2# [...]
8. {d}asznan# [a2] mah {d}[en-lil2-la2-ka]
9. nam x [...] tu [...]
10. nam x [...] nu x [...]
11. e2? x [...]-an-x [...]
12. x [...]
$ n lines broken
1'. x [...]
2'. iri#? [...] AB x [...]
3'. GA2-am3 [...] sa6 x [...]
4'. he2#-x [...]
5'. ur-[{d}namma ...]
$ rest broken

2009-09-01 22:58:47, entered by foxvog for foxvog
&P250820 = MS 2064
#version: 0.1
#atf: lang sux
@object cylinder
@column 1
@m=division paragraph 7
1'. [... lu2 ba]-an#-us2 [ur2-ra-ne2 ba-an-nu2 munus-bi] i3#-gaz
2'. [nita-bi ama]-ar#-igi-ni i3-gar
@m=division paragraph 8
3'. [tukum]-bi# geme2 lu2 [e2 nu-gi4-a] nig2#-a2-gar-[sze3 lu2 in-ak-ma] e2 bi2-[in]-gi4
4'. [5(disz) gin2] ku3# i3-la2-e
@m=division paragraph 9
5'. [tukum]-bi# lu2 [dam neda]-ni# i3-tak4-tak4
6'. [1(disz) ma-na ku3 i3]-la2-e
@m=division paragraph 10
7'. [tukum]-bi# nu-mu-[kusz i3]-tak4-tak4
8'. [1/2(disz) ma-na ku3] i3#-la2-e#
@m=division paragraph 11
9'. [tukum-bi nu]-mu-kusz [dub ka] kesz2#-da nu#-me-a
10'. [lu2 ur2]-na# ba#-an-[nu2] ku3# nu-na-la2-e#
@m=division paragraph 12
11'. [tukum]-bi# erisz-dingir [...] ba# lu2 ur2-na ba-nu2
12'. [...] nam#?-tag? bi2-[...] ni#? bi2-gur2!
@m=division paragraph 13
13'. [tukum]-bi# x ka [...] x lu2 (x) [...] lu2# i3-tum2-mu
14'. [...] x mu-a 2(disz) [...] i3#-la2-e
@m=division paragraph 14
15'. [...] dugud-bi# [...] x (x) [x]
$ rest of column missing
@column 2
1'. [...] e# [...] ra# [...] mu#?
2'. [...] AN#? [...] x
3'. [...] ta#? [...] ta#?
4'. [...] e#? [...] ta#? [...]
5'. [...] x
@m=division paragraph 19
6'. tukum#-bi {gesz#}tukul#?-ta ugu2 lu2 lu2# i3-ha-asz
7'. nig2 {gesz}tukul-a-gin7 x x (x) i3-la2-e
@m=division paragraph 19a
8'. tukum-bi geszba-ta ugu2 lu2 lu2 i3-ha-asz
9'. 3(gesz2) usan3 i3-ra-ra
@m=division paragraph 19b
10'. tukum-bi igi# lu2 lu2 im-ta-szub
11'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
@m=division paragraph 20
12'. tukum-bi lu2 lu2 giri17-ni i3-ku5
13'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
@m=division paragraph 21a
14'. tukum-bi ARAD2-de3 dumu-gi7-ra-ni i3-ra
15'. sza3# {gesz}szu#-du3 u3-ta#-ak uru im-nigin2#-nigin2#
@m=division paragraph 21b
16'. tukum#-bi dumu-gi7# ARAD2-ra-ni# i3-ra
17'. 1(gesz2) a2-si 1(gesz) dam i3-ra-ra
@m=division paragraph 24
18'. tukumx(|SZU.NIG2|)-bi# lu2 ba-usz2
19'. dam-ne2 ur2-a-na tug2 i3-na-ni-dab5#?
20'. sag a? x na bi2-de2-a ha-ba-an-tum2-mu
@m=division paragraph 24a
21'. tukum#-bi [geme2] nu-tuku ku3 1(u) gin2# [i3-la2-e]
22'. tukum# [...]
$ rest of column missing
@column 3
@m=division paragraph 26
1'. [tukum-bi ... ARAD2]-ra-ni i3-ra
2'. ga2? gig-ni i3-du11
3'. 1(u) gin2-am3 i3-la2-e
@m=division paragraph 27
4'. tukum-bi geme2 ba-usz2
5'. sag sag-sze3 i3-gub-be2
@m=division paragraph 29
6'. tukum-bi lu2 lu2-inim-ma-sze3 ib2-ta-e3
7'. nam#-erim2-ta im-ma-ra-a-gur
8'. nig2 di-ba#-a en#-na an-gal2-la
9'. ib2-[su]-su
@m=division paragraph 28
10'. [tukum]-bi# lu2 lu2-ki#-inim#-ma#-sze3 ib2-ta-e3#
11'. {lu2}ni2-zuh ba-ku4
12'. 1(u) 5(disz) gin2 i3-la2-e
@m=division paragraph 30
13'. tukum-bi a-sza3 lu2 nig2-a2-sze3 lu2 i3-na
14'. ba-an-uru4
15'. di-ni bi2-du11-ga bi2-gar
16'. lu2-bi a2-ni ib2-ta-e3
@m=division paragraph 32
17'. tukum-bi lu2# lu2 a-sza3! apin-la2#-sze3
18'. i3-na-szum2#
19'. nu-un-uru4 sza3-su-ga i3-gar
20'. 1(iku) GAN2 3(asz) gur i3-ag2#
@m=division paragraph 31
21'. tukum-bi a-sza3# lu2 lu2 a-e bi2-de6
22'. 1(iku) GAN2 3(asz) gur i3-ag2#
@m=division paragraph 33
23'. tukum-bi a-sza3# ki#-duru5 lu2 lu2 apin-la2#-sze3
24'. in-na-szum2
25'. 1(bur3) GAN2 masz-bi 2(disz) gin2-am3
26'. a#-sza3 lu2#? apin#?-la2#? gal2#?-am3
@m=division paragraph 34
27'. tukum#-bi# a#-sza3# a2# x [x] lu2# lu2# apin-[la2-sze3] in#-na#-szum2#
28'. [...] nu#-un#-uru4#
$ rest of column missing
@column 4
@m=division paragraph a
1'. nig2-gur11 e2# [ad-da-na ...] bi2-ib2#-[...]
2'. nin9 banda3{da} x [x (x)] a ba [x x]
3'. ki ad-da sig-e [i3]-ba-e
@m=division paragraph b
4'. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
5'. e2-bi ba-hab2
6'. lu2 sze-ke4 nam-erim2 u3-ku5
7'. lu2 e2-a-ke4 ib2-su-su
@m=division paragraph c
8'. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
9'. lu2 e2 ba-da-kur2
10'. u3 gurun#? gur8 sza3 lal3-am3 in-na#?-ab-DU#? [(x)] kam#? [(x)]
@m=division paragraph d
11'. tukum-bi e2 [lu2]-ka lu2 sze i3-si#
12'. 3(asz) sze gur nig2-diri-bi
@m=division paragraph e
13'. tukum-bi lu2# dam i3-tuku-am3
14'. dam-ni in-tag4
15'. iti#? 6(disz) u3-na-TUSZ-am3
16'. munus dam sza3-ga-na-ke4 ha-ba-an-du12-du12
@m=division paragraph f
17'. tukum-bi lu2 dam i3-tuku-am3
18'. dam-ni ba-usz2
19'. nita en-na ba-an-du12-du12
#at the end of the line there is an erased sign
20'. sa12-rig7 dam-na he2-na-gub
21'. u4 gidlam2 ba-an-du12-du12-a
22'. sa12-rig7 e2 lu2-na#-ka he2-eb-kur2-re
@m=division paragraph g
23'. tukum#-bi nita ba-usz2
24'. x x [x x] x na ba-[an]-du12#-du12
25'. x [...] x
26'. [...] x
$ rest of column missing
@column 5
1'. [...] x [...] nu#-gar
2'. [...] ni#? ad#-da [(...)] ba-usz2
3'. [...] [ad]-da# ibila [x x x] x NE
4'. [...]-am3
5'. [...] x sig4 e2-a szesz [x (x)] gi4
@m=division paragraph h
6'. [tukum]-bi gu4 e2-[gu4] [sze] guru7 <ba>-an-de2
7'. unu3#-de3-ne
8'. ib2-[su]-su-ne
@m=division paragraph i
9'. tukum#-bi udu ga2-udu [sze] guru7 ba-an-de2
10'. sipa#-de3#-ne#
11'. [ib2-su]-su-ne
@m=division paragraph j
12'. tukum#-bi gu4 udu [x (x)] szah2 e2-pu2 a uru [(x)] guru7 ba-de2
13'. [a2] gi4-a
14'. ib2#-[su]-su
@m=division paragraph k
15'. tukum#-bi lu2 x [x] guru7 la-ba-an-de2
16'. NE# ki#? (x) x guru7 ba-an-de2 bi2#-du11
17'. a2 gi4-a
18'. u3 URUDA gi-sza
19'. lu2-bi i3-gaz
20'. egir-a-ni da-gi4-a ba-ab-tum3
21'. 1(disz) gu4 NE-RI nig2-diri-ta-kam
22'. 1(disz) ansze NE-RI nig2-diri-bi 3(ban2)
23'. 1(disz) udu NE-RI nig2-diri-bi masz za3?-mu-ka
@m=division paragraph l
24'. tukum-bi lu2# lu2 nig2# in-da-tuku-am3
25'. a-ra2 3(disz)-am3 e3-ba i3-ne-esz2 di-til-am3
@m=division paragraph m
26'. tukum-bi en-te-na-ka
27'. u4? ma2-gur lu2 i3-hun
28'. ku3-bi 1/2(disz)
29'. a2 u4 1(disz)-bi
@m=division paragraph n
30'. tukum-bi buru14? lu2# i3?-hun temen-na
31'. 3(u) 1(asz) gur nig2-diri-bi? (x) 2(ban2)
32'. 1(u) temen-na ni3-diri-bi? 1(asz) gur# 2(ban2)
33'. temen#-na nig2#-diri-bi#? [...] x [x]
$ rest of column missing
@column 6
1. sze-sig ku3-bi 1/3(disz) gin2
2. szidim-ma a2 u4 1(disz)-a-ni 3(ban2)
#between szidim-ma and a2 there is an erasure
3. nagar {lu2}ad-kup4 tug2-du8 simug {lu2}azlag2 ku3-dim2 bur-gul
4. a2 u4 buru14-ka-ne#-ne# 3(ban2)-ta
5. en-te-na#-ka [a2]-ne#-ne 2(ban2)-ta
6. 3(disz) {dug}ba# sze-bi 1(ban2)
7. 1(disz) {dug}<KU>-kur-du3 sze-bi 1(ban2)
8. 1(disz) {dug}DU#-DU#-KAL 1(asz) gur 3(ban2)
9. 1(disz) TU SI NA muszen# dug#? 5(disz) sila3
@m=division paragraph o
10. tukum-bi |GA2xGIR3| lu2 ib2-ta-ha-asz-am3
11. a-zu i3-sa6
12. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
@m=division paragraph p
13. tukum-bi lu2# ur-mah-e szu mu-la2-a#
14. a-zu i3-sa6
15. ku3-bi 5(disz)# gin2-am3
@m=division paragraph q
16. tukum-bi a-zu na4 mu-ta-de6
17. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
@m=division paragraph r
18. tukum-bi a-zu igi du8-du8-a i3-sa6
19. ku3#-bi# 2(disz)# gin2#
@m=division paragraph s
20. tukum#-bi# a-zu lu2# [...]
21. ku3#-[bi n(disz)] gin2#
22. x [...] en# KA [x (x)] ni#? 3(ban2)
23. x [x x] ka-ni 2(ban2)
24. x [x] x u4 buru14 x [x]-bi# 1/2(disz) nig2-diri
25. en#?-[te?-na?]-ka x (x) [(x)] nig2#-diri-bi#?
26. geme2-us2#-[bar] ama-tuku5-ka a2# x ni 2(ban2)
27. geme2-usz-[bar] e2#-gu2-ka a2 u4# 1(disz)# 2(ban2)#
@m=division paragraph t
28. tukum-bi [x x] gu4? HI ke4 u4# buru14# [x (x)]
29. 1(disz)-bi sa#-sa# lu2 [x x] szu la2-a tug2 in [...]
30. nig2-diri-bi [...]
31. en-te-na# [...]
32. [x x] x [...]
$ rest of column missing
@column 7
1. lu2 sa-gaz e2-a#? [...]
2. nu-te-zu x [(x)]
@m=division paragraph u
3. tukum-bi dumu lu2-ra lu2 amasz?-ni i3-du11?
4. mu 3(disz)-a sze-ni 6(asz)# gur#
5. siki-ni 3(u) ma-na
6. i3-ni 3(u) sila3
7. nig2 nam-nu-gig-kam#
8. nin#?-ka5#? hun-ga2 mu a2!-ni 1(disz) gin2-am3
@m=division paragraph v
9. tukum-bi bala gu tum2-ma-ka
10. lu2 sag i3-gaz
11. sag-be2 lu2 im-ma-du3
12. lugal sag-ga2-ke4# nam#-erim2 u3#-ku5#
13. sag ha ba-an-tum2-mu
@m=division paragraph w
14. tukum-bi lu2# i3-gaz#-a ba#-usz2
15. lu2-ba dam-ni he dumu-ni# he lu2-ki-inim-ma-ni he
16. nam#-erim2 u3-ku5
17. sag# ha#-ba-an-tum2-mu
18. mu#? ur-{d}namma# lugal-a#? diri
19. {d}nanna ug3-e ba-IL2-a-ta
20. u4-ba tukum#-[bi (x)] lu2 sag x [x x]
21. lu2 sag x [...]
22. x tag? lu2 ki-na#-ab-dam [(x)]
@m=division paragraph x
23. tukum-bi nu-mu#-tum2#
24. lu2-bi ni2-zuh-am3
@m=division paragraph y
25. tukum-bi lu2 ba-usz2 dam neda-ni ibila 1(disz)-gin7 e2-a he2-dim2
@m=division paragraph z
26. tukum-bi lu2# dam szesz-gal-na ba-an-du12-du12
27. i3-gaz
@m=division paragraph aa
28. tukum#-bi ARAD2-de3 nin-a-ni ba-an-du12-du12 i3-gaz
@m=division paragraph ab
29. tukum#-bi lu2#? [...] lu2# x [...]
$ rest of column missing
@column 8
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. x [...]
5. nam#? [...]
6. abul# [...]
7. iri-ni [...] he2-eb2# [...]
8. {d}asznan# [x] mah {d}[en-lil2-la2-ka]
9. nam x [...] tu [...]
10. nam x [...] nu x [...]
11. gan2 x [...] AN x [...]
12. x [...]
$ about 10 lines missing
1'. x [...]
2'. uru#? [...] AB x [...]
3'. ga2 x [...] sa6 x [...]
4'. x x [...]
5'. ma? [...]
$ rest of column missing

2009-09-01 18:54:53, entered by foxvog for foxvog
&P250820 = MS 2064
#version: 0.1
#atf: lang sux
@object cylinder
@column 1
@m=division paragraph 7
1'. [... lu2 ba]-an#-us2 [ur2-ra-ne2 ba-an-nu2 munus-bi] i3#-gaz
2'. [nita-bi ama]-ar#-igi-ni i3-gar
@m=division paragraph 8
3'. [tukum]-bi# geme2 lu2 [e2 nu-gi4-a] nig2#-a2-gar-[sze3 lu2
in-ak-ma] e2 bi2-[in]-gi4
4'. [5(disz) gin2] ku3# i3-la2-e
@m=division paragraph 9
5'. [tukum]-bi# lu2 [dam neda]-ni# i3-tak4-tak4
6'. [1(disz) ma-na ku3 i3]-la2-e
@m=division paragraph 10
7'. [tukum]-bi# nu-mu-[kusz i3]-tak4-tak4
8'. [1/2(disz) ma-na ku3] i3#-la2-e#
@m=division paragraph 11
9'. [tukum-bi nu]-mu-kusz [dub ka] kesz2#-da nu#-me-a
10'. [lu2 ur2]-na# ba#-an-[nu2] ku3# nu-na-la2-e#
@m=division paragraph 12
11'. [tukum]-bi# erisz-dingir [...] ba# lu2 ur2-na ba-nu2
12'. [...] nam#?-tag? bi2-[...] ni#? bi2-gur2!
@m=division paragraph 13
13'. [tukum]-bi# x ka [...] x lu2 (x) [...] lu2# i3-tum2-mu
14'. [...] x mu-a 2(disz) [...] i3#-la2-e
@m=division paragraph 14
15'. [...] dugud-bi# [...] x (x) [x]
$ rest of column missing
@column 2
1'. [...] e# [...] ra# [...] mu#?
2'. [...] AN#? [...] x
3'. [...] ta#? [...] ta#?
4'. [...] e#? [...] ta#? [...]
5'. [...] x
@m=division paragraph 19
6'. tukum#-bi {gesz#}tukul#?-ta ugu2 lu2 lu2# i3-ha-asz
7'. nig2 {gesz}tukul-a-gin7 x x (x) i3-la2-e
@m=division paragraph 19a
8'. tukum-bi geszba-ta ugu2 lu2 lu2 i3-ha-asz
9'. 3(gesz2) usan3 i3-ra-ra
@m=division paragraph 19b
10'. tukum-bi igi# lu2 lu2 im-ta-szub
11'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
@m=division paragraph 20
12'. tukum-bi lu2 lu2 giri17-ni i3-ku5
13'. 1/2(disz) ma-na i3-la2-e
@m=division paragraph 21a
14'. tukum-bi ARAD2-de3 dumu-gi7-ra-ni i3-ra
15'. sza3# {gesz}szu#-du3 u3-ta#-ak uru im-nigin2#-nigin2#
@m=division paragraph 21b
16'. tukum#-bi dumu-gi7# ARAD2-ra-ni# i3-ra
17'. 1(gesz2) a2-si 1(gesz) dam i3-ra-ra
@m=division paragraph 24
18'. tukumx(|SZU.NIG2|)-bi# lu2 ba-usz2
19'. dam-ne2 ur2-a-na tug2 i3-na-ni-dab5#?
20'. sag a? x na bi2-de2-a ha-ba-an-tum2-mu
@m=division paragraph 24a
21'. tukum#-bi [geme2] nu-tuku ku3 1(u) gin2# [i3-la2-e]
22'. tukum# [...]
$ rest of column missing
@column 3
@m=division paragraph 26
1'. [tukum-bi ... ARAD2]-ra-ni i3-ra
2'. ga2? gig-ni i3-du11
3'. 1(u) gin2-am3 i3-la2-e
@m=division paragraph 27
4'. tukum-bi geme2 ba-usz2
5'. sag sag-sze3 i3-gub-be2
@m=division paragraph 29
6'. tukum-bi lu2 lu2-inim-ma-sze3 ib2-ta-e3
7'. nam#-erim2-ta im-ma-ra-a-gur
8'. nig2 di-ba#-a en#-na an-gal2-la
9'. ib2-[su]-su
@m=division paragraph 28
10'. [tukum]-bi# lu2 lu2-ki#-inim#-ma#-sze3 ib2-ta-e3#
11'. {lu2}ni2-zuh ba-ku4
12'. 1(u) 5(disz) gin2 i3-la2-e
@m=division paragraph 30
13'. tukum-bi a-sza3 lu2 nig2-a2-sze3 lu2 i3-na
14'. ba-an-uru4
15'. di-ni bi2-du11-ga bi2-gar
16'. lu2-bi a2-ni ib2-ta-e3
@m=division paragraph 32
17'. tukum-bi lu2# lu2 a-sza3! apin-la2#-sze3
18'. i3-na-szum2#
19'. nu-un-uru4 sza3-su-ga i3-gar
20'. 1(iku) GAN2 3(asz) gur i3-ag2#
@m=division paragraph 31
21'. tukum-bi a-sza3# lu2 lu2 a-e bi2-de6
22'. 1(iku) GAN2 3(asz) gur i3-ag2#
@m=division paragraph 33
23'. tukum-bi a-sza3# ki#-duru5 lu2 lu2 apin-la2#-sze3
24'. in-na-szum2
25'. 1(bur3) GAN2 masz-bi 2(disz) gin2-am3
26'. a#-sza3 lu2#? apin#?-la2#? gal2#?-am3
@m=division paragraph 34
27'. tukum#-bi# a#-sza3# a2# x [x] lu2# lu2# apin-[la2-sze3] in#-na#-szum2#
28'. [...] nu#-un#-uru4#
$ rest of column missing
@column 4
@m=division paragraph a
1'. nig2-gur11 e2# [ad-da-na ...] bi2-ib2#-[...]
2'. nin9 banda3{da} x [x (x)] a ba [x x]
3'. ki ad-da sig-e [i3]-ba-e
@m=division paragraph b
4'. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
5'. e2-bi ba-hab2
6'. lu2 sze-ke4 nam-erim2 u3-ku5
7'. lu2 e2-a-ke4 ib2-su-su
@m=division paragraph c
8'. tukum-bi e2 lu2-ka lu2 sze i3-si
9'. lu2 e2 ba-da-kur2
10'. u3 gurun#? gur8 sza3 lal3-am3 in-na#?-ab-DU#? [(x)] kam#? [(x)]
@m=division paragraph d
11'. tukum-bi e2 [lu2]-ka lu2 sze i3-si#
12'. 3(asz) sze gur nig2-diri-bi
@m=division paragraph e
13'. tukum-bi lu2# dam i3-tuku-am3
14'. dam-ni in-tag4
15'. iti#? 6(disz) u3-na-TUSZ-am3
16'. munus dam sza3-ga-na-ke4 ha-ba-an-du12-du12
@m=division paragraph f
17'. tukum-bi lu2 dam i3-tuku-am3
18'. dam-ni ba-usz2
19'. nita en-na ba-an-du12-du12
#at the end of the line there is an erased sign
20'. sag-rig7 dam-na he2-na-gub
21'. u4 gidlam2 ba-an-du12-du12-a
22'. sag-rig7 e2 lu2-na#-ka he2-eb-kur2-re
@m=division paragraph g
23'. tukum#-bi nita ba-usz2
24'. x x [x x] x na ba-[an]-du12#-du12
25'. x [...] x
26'. [...] x
$ rest of column missing
@column 5
1'. [...] x [...] nu#-gar
2'. [...] ni#? ad#-da [(...)] ba-usz2
3'. [...] [ad]-da# ibila [x x x] x NE
4'. [...]-am3
5'. [...] x sig4 e2-a szesz [x (x)] gi4
@m=division paragraph h
6'. [tukum]-bi gu4 e2-[gu4] [sze] guru7 -an-de2
7'. unu3#-de3-ne
8'. ib2-[su]-su-ne
@m=division paragraph i
9'. tukum#-bi udu ga2-udu [sze] guru7 ba-an-de2
10'. sipa#-de3#-ne#
11'. [ib2-su]-su-ne
@m=division paragraph j
12'. tukum#-bi gu4 udu [x (x)] szah2 e2-pu2 a uru [(x)] guru7 ba-de2
13'. [a2] gi4-a
14'. ib2#-[su]-su
@m=division paragraph k
15'. tukum#-bi lu2 x [x] guru7 la-ba-an-de2
16'. NE# ki#? (x) x guru7 ba-an-de2 bi2#-du11
17'. a2 gi4-a
18'. u3 URUDA gi-sza
19'. lu2-bi i3-gaz
20'. egir-a-ni da-gi4-a ba-ab-tum3
21'. 1(disz) gu4 NE-RI nig2-diri-ta-kam
22'. 1(disz) ansze NE-RI nig2-diri-bi 3(ban2)
23'. 1(disz) udu NE-RI nig2-diri-bi masz za3?-mu-ka
@m=division paragraph l
24'. tukum-bi lu2# lu2 nig2# in-da-tuku-am3
25'. a-ra2 3(disz)-am3 e3-ba i3-ne-esz2 di-til-am3
@m=division paragraph m
26'. tukum-bi en-te-na-ka
27'. u4? ma2-gur lu2 i3-hun
28'. ku3-bi 1/2(disz)
29'. a2 u4 1(disz)-bi
@m=division paragraph n
30'. tukum-bi buru14? lu2# i3?-hun temen-na
31'. 3(u) 1(asz) gur nig2-diri-bi? (x) 2(ban2)
32'. 1(u) temen-na ni3-diri-bi? 1(asz) gur# 2(ban2)
33'. temen#-na nig2#-diri-bi#? [...] x [x]
$ rest of column missing
@column 6
1. sze-sig ku3-bi 1/3(disz) gin2
2. szidim-ma a2 u4 1(disz)-a-ni 3(ban2)
#between szidim-ma and a2 there is an erasure
3. nagar {lu2}ad-kup4 tug2-du8 simug {lu2}azlag2 ku3-dim2 bur-gul
4. a2 u4 buru14-ka-ne#-ne# 3(ban2)-ta
5. en-te-na#-ka [a2]-ne#-ne 2(ban2)-ta
6. 3(disz) {dug}ba# sze-bi 1(ban2)
7. 1(disz) {dug}-kur-du3 sze-bi 1(ban2)
8. 1(disz) {dug}DU#-DU#-KAL 1(asz) gur 3(ban2)
9. 1(disz) TU SI NA muszen# dug#? 5(disz) sila3
@m=division paragraph o
10. tukum-bi |GA2xGIR3| lu2 ib2-ta-ha-asz-am3
11. a-zu i3-sa6
12. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
@m=division paragraph p
13. tukum-bi lu2# ur-mah-e szu mu-la2-a#
14. a-zu i3-sa6
15. ku3-bi 5(disz)# gin2-am3
@m=division paragraph q
16. tukum-bi a-zu na4 mu-ta-de6
17. ku3-bi 5(disz) gin2-am3
@m=division paragraph r
18. tukum-bi a-zu igi du8-du8-a i3-sa6
19. ku3#-bi# 2(disz)# gin2#
@m=division paragraph s
20. tukum#-bi# a-zu lu2# [...]
21. ku3#-[bi n(disz)] gin2#
22. x [...] en# KA [x (x)] ni#? 3(ban2)
23. x [x x] ka-ni 2(ban2)
24. x [x] x u4 buru14 x [x]-bi# 1/2(disz) nig2-diri
25. en#?-[te?-na?]-ka x (x) [(x)] nig2#-diri-bi#?
26. geme2-us2#-[bar] ama-tuku5-ka a2# x ni 2(ban2)
27. geme2-usz-[bar] e2#-gu2-ka a2 u4# 1(disz)# 2(ban2)#
@m=division paragraph t
28. tukum-bi [x x] gu4? HI ke4 u4# buru14# [x (x)]
29. 1(disz)-bi sa#-sa# lu2 [x x] szu la2-a tug2 in [...]
30. nig2-diri-bi [...]
31. en-te-na# [...]
32. [x x] x [...]
$ rest of column missing
@column 7
1. lu2 sa-gaz e2-a#? [...]
2. nu-te-zu x [(x)]
@m=division paragraph u
3. tukum-bi dumu lu2-ra lu2 amasz?-ni i3-du11?
4. mu 3(disz)-a sze-ni 6(asz)# gur#
5. siki-ni 3(u) ma-na
6. i3-ni 3(u) sila3
7. nig2 nam-nu-gig-kam#
8. nin#?-ka5#? hun-ga2 mu a2!-ni 1(disz) gin2-am3
@m=division paragraph v
9. tukum-bi bala gu tum2-ma-ka
10. lu2 sag i3-gaz
11. sag-be2 lu2 im-ma-du3
12. lugal sag-ga2-ke4# nam#-erim2 u3#-ku5#
13. sag ha ba-an-tum2-mu
@m=division paragraph w
14. tukum-bi lu2# i3-gaz#-a ba#-usz2
15. lu2-ba dam-ni he dumu-ni# he lu2-ki-inim-ma-ni he
16. nam#-erim2 u3-ku5
17. sag# ha#-ba-an-tum2-mu
18. mu#? ur-{d}namma# lugal-a#? diri
19. {d}nanna ug3-e ba-IL2-a-ta
20. u4-ba tukum#-[bi (x)] lu2 sag x [x x]
21. lu2 sag x [...]
22. x tag? lu2 ki-na#-ab-dam [(x)]
@m=division paragraph x
23. tukum-bi nu-mu#-tum2#
24. lu2-bi ni2-zuh-am3
@m=division paragraph y
25. tukum-bi lu2 ba-usz2 dam neda-ni ibila 1(disz)-gin7 e2-a he2-dim2
@m=division paragraph z
26. tukum-bi lu2# dam szesz-gal-na ba-an-du12-du12
27. i3-gaz
@m=division paragraph aa
28. tukum#-bi ARAD2-de3 nin-a-ni ba-an-du12-du12 i3-gaz
@m=division paragraph ab
29. tukum#-bi lu2#? [...] lu2# x [...]
$ rest of column missing
@column 8
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. x [...]
5. nam#? [...]
6. abul# [...]
7. iri-ni [...] he2-eb2# [...]
8. {d}asznan# [x] mah {d}[en-lil2-la2-ka]
9. nam x [...] tu [...]
10. nam x [...] nu x [...]
11. gan2 x [...] AN x [...]
12. x [...]
$ about 10 lines missing
1'. x [...]
2'. uru#? [...] AB x [...]
3'. ga2 x [...] sa6 x [...]
4'. x x [...]
5'. ma? [...]
$ rest of column missing