2016-10-27 12:38:44, entered by englund for clay
&P262784 = Gilgamesh II 001-003 CBS 07771
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1. it-bi-e-ma {d}gesz szu-na-tam i-pa-asz-szar
2. iz-za-kar3-am a-na um-mi-szu
3. um-mi i-na sza-at mu-szi-ti-ia
4. sza-am-ha-ku-ma at-ta-na-al-la-ak
5. i#-na bi-ri-it it-lu-tim
6. ib-ba#-szu#-nim-ma ka-ka-bu sza-ma-i
7. ki#-is,#-ru3 sza a-nim im-qu2-ut a-na s,i-ri-ia
8. asz-szi-szu-ma ik-ta-bi-it e-li-ia
9. u2-ni-isz-szu-ma nu-usz-sza-szu u2-ul il-ti-'i
10. unu{ki} ma-tum pa-hi-ir e-li-szu
11. it-lu-tum u2-na-sza-ku szi-pi-szu
12. u2-um-mi-id-ma pu-ti
13. i-mi-du ia-ti
14. asz-szi-a-szu-ma ab-ba-la-asz-szu a-na s,i-ri-ki
15. um-mi {d}gesz mu-di-a-at ka-la-ma
16. iz-za-kar3-am a-na {d}gesz
17. mi-in-di {d}gesz sza ki-ma ka-ti
18. i-na s,i-ri i-wa-li-id-ma
19. u2-ra-ab-bi-szu sza-du-u2
20. ta-mar-szu-ma [_gin7 munus?_] ta-ha-du at-ta
21. it-lu-tum u2-na-sza-ku szi-pi-szu
22. ti2-it,-t,i-ra-asz#-szu# tu2#?-ut#-tu2-u2-ma
23. ta#-tar-ra-asz-szu a-na s,i-ri#-ia#
24. usz#-ti-nim-ma i-ta-mar sza-ni-tam
25. [szu]-na#-ta# i-ta-wa-a-am a-na um-mi-szu
26. [um]-mi# a#-ta#-mar sza-ni-tam
27. [szu-na-tu a-ta]-mar# e-mi-a i-na su-qi2-im
28. [sza] unu#{ki} ri-bi-tim
29. ha#-as,#-s,i#-nu na-di-i-ma
30. e-li-szu pa-ah-ru
31. ha-as,-s,i-nu-um-ma sza-ni bu-nu-szu
32. a-mur-szu-ma ah-ta-du a-na-ku
33. a-ra-am-szu-ma ki-ma asz-sza-tim
34. a-ha-ab-bu-ub el-szu
35. el-ki-szu-ma asz-ta-ka-an-szu
36. a-na a-hi-ia
37. um#-mi# {d#}gesz mu#-da-at ka#-la#-ma
38. [iz-za-kar3-am a-na {d}gesz]
39. [{d}gesz sza ta-mu-ru _lu2_]
40. [ta-ha-ab-bu-ub ki-ma asz-sza-tim el-szu]
@column 2
1. asz-szum usz-[ta]-ma-ha-ru it-ti-ka
2. {d}gesz szu#-na#-tam i-pa-szar
3. {d}en-ki-[du10] wa#-szi-ib ma-har ha-ri-im-tim
4. ur2-sza# [ir]-ha#-mu di-da-sza ip-ti2-[e]
5. {d#}en#-ki#-du10 im-ta-szi a-szar i-wa-al-du
6. _u4 6(disz)# u3 7(disz) mu-szi-a-tim
7. {d}en-[ki-du10] ti#-bi-i-ma
8. sza#-[am-ka]-ta# ir-hi
9. ha-ri#-[im-tum pa]-a#-sza i-pu-sza-am-ma
10. iz-za-kar3#-[am] a-na {d}en-ki-du10
11. a-na-tal-ka# {d#}en-ki-du10 ki-ma _dingir_ ta-ba-asz-szi
12. am-mi-nim it-ti na-ma-asz-te-e
13. ta-at-ta-[na]-al#-ak s,i-ra-am
14. al-kam lu-ur2-di-ka
15. a-na _sza3_ unu#{ki} ri-bi-tim
16. a-na _e2_ el#-lim mu-sza-bi sza a-nim
17. {d}en-ki-du10# ti-bi lu-ru-ka
18. a-na e2-[an]-na# mu#-sza#-bi sza a-nim
19. a-szar [{d}gesz gi]-it-ma#-lu# ne-pe-szi-tim
20. u3 at-[ta] ki-[ma sal ta-ha]-bu#-ub#-szu#
21. ta-ra#-[am-szu ki-ma] ra#-ma-an-ka
22. al-ka ti-ba i-na# ga-ag-ga-ri
23. ma-a-ag#-ri-i-im
24. isz-me a-wa#-as-sa im-ta-har ga-ba-sza
25. mi-il-kum# sza _munus_
26. im-ta-qu2-ut a#-na _sza3_-szu
27. isz-hu-ut li#-ib-sza-am
28. isz-ti-nam u2#-la-ab-bi-isz-su2
29. li-ib-sza#-am# sza-ni-a-am
30. szi-i it#-ta-al-ba-asz
31. s,a-ab-ta#-at ga-as-su
32. ki-ma _dingir#_ i-ri-id-di-szu
33. a-na gu-up#-ri sza-ri-i-im
34. a-szar# tar#-ba-s,i-im
35. i-na [asz]-ri#-szu# im#-hu-ru ri-ia-u2
36. u3# szu#-[u {d}en]-ki#-[du10 i-lit]-ta#-szu# [sza-du-um]-ma#
37. [it-ti _dab5_-ma ik-ka-la szam-ma]
38. [it-ti bu-lim masz-qa-a i-szat-ti]
39. [it-ti na-ma-asz-te-e _a_ i-t,ab lib-ba-szu]
40. [...]
@column 3
1. szi-iz-ba sza na-ma-asz-te-e#
2. i-te-en-ni-ik
3. a-ka-lam isz-ku-nu ma-har-szu
4. ib-ti2-ik-ma i-na-at-tal
5. u3 ip-pa-al-la-as
6. u2-ul i-di {d}en-ki-du10
7. _ninda_ a-na a-ka-lim
8. _kasz_ a-na sza-te-e-im
9. la-a lum-mu-ud
10. ha-ri-im-tum pi-sza i-pu-sza-am-ma
11. iz-za-kar3-am a-na {d}en-ki-du10
12. a-ku-ul ak-lam {d}en-ki-du10
13. zi-ma-at ba-la-t,i-im
14. _kasz_ szi-ti szi-im-ti ma-ti
15. i-ku-ul a-ak-lam {d}en-ki-du10
16. a-di szi-bi-e-szu
17. _kasz_ isz-ti-a-am
18. 7(disz) as,-s,a-am-mi-im
19. it-tap-szar kab-ta-tum i-na-an-gu
20. i-li-is, _sza3_-szu-ma
21. pa-nu#-szu# it#-tam-ru
22. ul-tap-pi-it# _[{lu2}]szu-i_
23. szu-hu-ra-am pa-ga-ar#-szu#
24. sza-am-nam ip-ta-sza-asz-ma
25. a-wi-li-isz i-we
26. il-ba-asz li-ib-sza-am
27. ki-ma mu-ti i-ba-asz-szi
28. il-ki ka-ak-ka-szu
29. la-bi u2-gi#-ir-ri
30. usz-sa-ak-pu _sipa_ mu-szi-a-tim
31. ut-tap-pi-isz szib-ba-ri
32. la-bi uk-ta#-szi-id
33. it-ti-lu na-ki-di#-e# ra-bu-tum
34. {d}en-ki-du10 ma-as,#-s,a-ar-szu-nu
35. a-wi-lum gesz-ru-um
36. isz-te#-en et-lum
37. a#-na# [na-ki-de-e?] i#-za-ak-ki-ir
38. i#-na# x at x x x
$ rest broken
@reverse
@column 1
$ beginning broken
1'. x x [...] x x
2'. i-ip-pu-usz# ul-s,a-am
3'. isz#-szi-ma i-ni-i#-szu
4'. i-ta-mar a#-wi#-lam
5'. iz-za-kar3-am a-na _kar-ke4_
6'. sza-am-ka-at uk-ki-szi a-wi-lam
7'. a-na mi-nim il-li#-kam
8'. zi-ki-ir-szu lu-usz#-szu
9'. ha-ri-im-tum isz-ta-si a-wi#-lam
10'. i-ba-usz-su-um-ma i-ta-mar#-szu#
11'. e-di-il e-esz ta-hi-il#-[la]-am#
12'. mi-nu a-la-ku ma-na-ah-ti#-ka
13'. e-pi-szu i-pu-sza-am-ma#
14'. iz#-za#-kar3-am a-na {d}en#-[ki-du10]
15'. bi-ti#-isz# e#-mu-tim ik-x x x
16'. szi-ma-a-at ni-szi-i-ma
17'. tu-a-ar e-lu-tim
18'. a-na _iri?_ dup-szak-ki-i e-s,i-en
19'. uk-la-at _iri?_ e-mi-sa a-a-ha-tim
20'. a-na _lugal_ sza unu{ki} ri-bi-tim
21'. pi-ti pu-uk _du3_-szi a-na ha-a-a-ri
22'. a-na {d}gesz _lugal_ sza unu{ki} ri-bi-tim
23'. pi-ti pu-uk _du3_-szi
24'. a-na ha-a-a-ri
25'. asz-sza-at szi-ma-tim i-ra-ah-hi
26'. szu-u2 pa-na-nu-um-ma
27'. mu-uk wa-ar-ka-nu
28'. i-na mi-il-ki sza _dingir_ ga-bi-ma
29'. i-na bi-ti-iq a-bu-un-na-ti-szu
30'. szi-ma-as-su
31'. a-na zi-ik-ri et-li-im
32'. i-ri-ku pa-nu-szu
@column 2
$ beginning broken
1'. x x x lu# [...]
2'. i-il-la-ak [{d}en-ki-du10 i-na pa-ni]
3'. u-sza-am-ka-at [wa]-ar-ki-szu
4'. i-ru-ub-ma a-na _sza3_ unu{ki} ri-bi-tim
5'. ip-hur um-ma-nu-um i-na s,i-ri-szu
6'. iz-zi-za-am-ma i-na su-qi2-im
7'. sza unu{ki} ri-bi-tim
8'. pa-ah-ra-a-ma ni-szu
9'. i-ta-wa-a i-na s,i-ri-szu
10'. a-na _ge6_ {d}gesz ma#-szi-il pi-it-tam
11'. la-nam sza#-pi-il
12'. x x x-ki# [pu]-uk-ku-ul
13'. x [...] i-pa-ka#-du
14'. i-na# [_kur_ da-an e]-mu#?-ki i-wa
15'. szi-iz-ba sza# na#-ma#-asz#-[te]-e#
16'. i-te-en-ni#-ik
17'. ka-a-a-na i-na [_sza3_] unu#{ki} kak-ki-a-tum
18'. et-lu-tum u2-te-el-li-lu
19'. sza-ki-in ur-sza-nu
20'. a-na _gurusz_ sza i-sza-ru zi-mu-szu
21'. a-na {d}gesz ki-ma i-li-im
22'. sza-ki-isz-szum me-ih-ru3
23'. a-na disz-ha-ra ma-a-a-lum
24'. na-di#-i-ma
25'. {d}gesz it-til-ma# wa-ar#-ka#-[tim]
26'. i-na mu-szi in#-ne2-[bi]-it#
27'. i-na-ak-sza#-am-ma
28'. it-ta-zi#-[iz {d}en-ki-du10] i#-na _tar_
29'. ip-ta-ra#-[as, a]-la#-ak-tam
30'. sza {d}gesz
31'. [a-na ...]-x-an da-nu-ni-isz-szu
@column 3
$ beginning broken
1'. ma#-ha-x [...]
2'. {d}gesz x-[...]
3'. i-na s,i-ri#-szu# [il-li-ka-am {d}en-ki-du10]
4'. i-ha-an-ni-ib# [pi-ir-ta-szu]
5'. it-bi-ma il#-[li-ik]
6'. a-na pa-ni-szu#
7'. it-tam-ha-ru i-na ri-bi-tum ma-ti
8'. {d}en-ki-du10 ba-ba-am ip-ta-ri-ik
9'. i-na# szi-pi-szu
10'. {d}gesz e-ri-ba-am u2-ul id-di-in
11'. is,-s,a-ab-tu-ma ki-ma li-i-im
12'. i-lu-du
13'. zi-ip-pa-am 'i-bu-tu
14'. i#-ga-rum ir-tu-tu
15'. {d}gesz u3 {d#}en#-ki-du10
16'. is,-s,a-ab-tu-u2-ma
17'. ki-ma li-i-im i-lu-du
18'. zi-ip-pa-am 'i-bu-tu
19'. i-ga#-rum ir-tu-tu2
20'. ik-mi-is-ma {d}gesz
21'. i-na ga-ag-ga-ri szi-ip-szu
22'. ip-szi-ih uz-za-szu-ma
23'. i-ni-ih i-ra-as-su
24'. isz-tu i-ra-su i-ni-hu
25'. {d}en-ki-du10 a-na sza-szi-im
26'. iz-za-kar3-am a-na {d}gesz
27'. ki-ma isz-te-en-ma um-ma-ka
28'. u2-li-id-ka
29'. ri-im-tum sza su-pu-ri
30'. {d}nin-sun2-na
31'. ul#-lu e-li mu-ti re-esz-ka
32'. szar-ru-tu2 sza ni-szi
33'. i-szi-im-kum {d}en-lil
$ double ruling
34'. _dub 2(disz)-kam#-ma#_
35'. szu#-tu-ur e-li x [...]
@bottom
1. 4(gesz2) szu#-szi