2015-05-20 16:00:28, entered by cdlistaff for cdlistaff
&P282430 = AOTU 1/1, 57-68
#atf: use lexical
@tablet
@obverse
@column 1
1'. [...] = %a [za-ru]-u2
2'. [...] = %a [MIN<(za-ru-u2)>]
3'. [...] = %a [sik-kat za]-re-e
4'. [{gesz}i-dib gigir] = %a [as-kup]-pu
5'. [{gesz}sasx(|KI.KAL|) gigir] = %a [sa]-as-su
$ single ruling
6'. [{gesz}kab-il2 gigir] = %a [kab]-bil2-lu
7'. [{gesz}giri3-gub gigir] = %a [gi]-ri#-gub-bu
8'. [{gesz}giri3-gub gigir] = %a ma#-an-za-zu
9'. [{gesz}gag giri3-gub gigir] = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(ma-an-za-zu)>
10'. [{gesz}nam-hara4] gigir = %a nam-ha-ZUM
11'. [... KU] gigir = %a |KI.MIN|<(nam-ha-ZUM)>
12'. {[gesz]}gu#-za gigir = %a ku-us-su-u2
13'. *(u) {gesz}sag-dur-ra gigir = %a |KI.MIN|<(ku-us-su-u2)>
14'. {gesz}sag-dur2-ra gigir = %a li-it-tu
$ single ruling
15'. {gesz}kun# gigir = %a zi-ib-ba-tu
16'. [{gesz}TUM gigir] = %a |KI.MIN|<(zi-ib-ba-tu)>
17'. {gesz#}[hasz2]-ta# e3 gigir = %a uh-hu-usz-tu
$ single ruling
18'. [{gesz}mud] gigir# = %a up-pu
19'. [...] x# gigir = %a ma-szad-du
20'. [{gesz}su]-u4#-din gigir = %a su-ut-tin-nu
$ single ruling
21'. [...] gigir = %a s,i-mi-it-tu
22'. {gesz#}szudun gigir = %a ni-i-ru
23'. *(u) {gesz}gag szudun gigir = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(ni-i-ru)>
$ single ruling
24'. {gesz}a2-kar2 gigir = %a szik-szu
25'. {gesz}sag-kul hasz2-ta e3-a gigir = %a szik-szu
26'. {gesz}kab-il2 gigir = %a bu-bu-tu
27'. {gesz}umbin gigir = %a ma-ga-ar-ru
28'. {gesz}gag umbin gigir = sik-kat3 |KI.MIN|<(ma-ga-ar-ru)>
$ single ruling
29'. {gesz}GUL gigir = %a hal-ma-ad-ru
30'. {gesz}gag masz-tab-ba gigir = %a |KI.MIN|<(hal-ma-ad-ru)>
31'. {gesz}ha-lu-ub2 har-ra-an gigir = %a |KI.MIN|<(hal-ma-ad-ru)>
32'. {gesz}gag-sil3!(LISZ)-la = %a sa-par2-ru
$ single ruling
33'. *(u) {gesz}mar-szum = %a ma-a-a-al-tu
34'. {gesz}dim3 mar-szum = %a ma-ku-ut |KI.MIN|<(ma-a-a-al-tu)>
35'. {gesz}dim <<dim3>> mar-szum = %a ri-ki-is |KI.MIN|<(ma-a-a-al-tu)>
36'. {gesz}KUM mar-szum = %a s,u-da-at |KI.MIN|<(ma-a-a-al-tu)>
$ single ruling
37'. {gesz}tir mar-szum = %a |KI.MIN|<(s,u-da-at)> |KI.MIN|<(ma-a-a-al-tu)>
38'. gesz-hum mar-szum = %a gesz-hu-mu
@column 2
$ about 2 lines broken
1'. [...] = %a [har-szu]-u2#
2'. [...] = %a [a-ri]-tu#
$ single ruling
3'. [{gesz}mar] = %a [e-riq]-qu
4'. [{gesz}mar tur] = %a [sa]-par2#-ru
5'. [{gesz}mar-gid2-da] = %a [e]-riq#-qu
$ single ruling
6'. [{gesz}mar-gid2-da la2] = %a [s,u]-mu#-tu
7'. [...] = %a [|KI.MIN|<(s,u-mu-tu)>]
8'. [{gesz}mar-gid2-da du3-a] = %a [na]-sik-tu
9'. [{gesz}mar-gid2-da su-bir4{ki}] = %a su#-bu-ri-tu
10'. [{gesz}mar-gid2-da elam-ma{ki}] = %a e-la-mi-tu
11'. [{gesz}mar-gid2-da gu2-du8{ki}] = %a qu-u2-ti-tu
$ single ruling
12'. [{gesz}hasz2 mar-gid2]-da = %a szap-ru
13'. [{gesz}a-ku5] |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a a-kut-tu
14'. [{gesz}sig7] |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a szur-'u
#"eyebrow" = reins; see CAD szu'ru and szur'u B
$ single ruling
15'. [{gesz}en3]-dur |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a a-bu-na-tu
16'. {[gesz]}ti# |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a s,i-e-lu
17'. {[gesz]}gir#-gub |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a gi-ri-gu-bu
$ single ruling
18'. {[gesz]}giri3-gub |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a ma-an-za-zu
19'. {gesz#}gag giri3-gub |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(ma-an-za-zu)>
20'. {gesz#}nam-harax(|NUNUZ.AB2xBI|) |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a nam-ha-ru-u2
21'. {gesz}harax(|NUNUZ.AB2xBI|) |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a ha-ru-u2
22'. *(u) {gesz}u4-sakar |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a sa-ar-ru
23'. {gesz}gag u4-sakar |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a sa-ra-ru
24'. {gesz}umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a s,u-um-bu
$ single ruling
25'. {gesz}igi umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a i-in |KI.MIN|<(s,u-um-bu)>
26'. {gesz}si umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a |KI.MIN|<(i-in)> |KI.MIN|<(s,u-um-bu)>
27'. {gesz}sag umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a |KI.MIN|<(i-in)> |KI.MIN|<(s,u-um-bu)>
$ single ruling
28'. {gesz}sag umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a ka-na-sar-ru
29'. {gesz}igi umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a |KI.MIN|<(ka-na-sar-ru)>
30'. {gesz}bar umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a |KI.MIN|<(ka-na-sar-ru)>
31'. {gesz}SZID umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a |KI.MIN|<(ka-na-sar-ru)>
32'. *(u) {gesz}zar-du3 = %a za-ar-du-u2
33'. {gesz}zar-du3 = %a ka-a-li-tu
34'. {gesz}zar-la2 = %a |KI.MIN|<(ka-a-li-tu)>
35'. {gesz}zar-gi = %a za-ar-gu-u2
$ single ruling
36'. {gesz}gesz = %a ni-i-ru
37'. {gesz}gesz = %a e-pi-in-nu
$ single ruling
38'. {gesz}bar = %a ma#-a-a-ru
39'. {gesz}bar-dil = %a |KI.MIN|<(ma-a-a-ru)>
40'. {gesz}bar-gi4-gi4 = %a |KI.MIN|<(ma-a-a-ru)>
41'. {gesz}bar siki = %a us-su-ku
#see Civil FI 102 note 35; note difference with KIN in 55' below.
$ single ruling
42'. *(u) {gesz}apin = %a e-pi-in-nu
43'. {gesz}apin-zu = %a mu-sze-lu-u2
44'. {gesz}apin zu e11 = %a |KI.MIN|<(mu-sze-lu-u2)>
45'. {gesz}apin zu-zu = %a |KI.MIN|<(mu-sze-lu-u2)>
$ single ruling
46'. {gesz}apin zu-zu = %a tal-mi-du
47'. {gesz}apin szu = %a |KI.MIN|<(tal-mi-du)>
48'. {gesz}apin szu = %a a-ga-di-ib-bu
$ single ruling
49'. {gesz}apin szu-du7 = %a szu-uk-lu-lu
50'. {gesz}apin nu-szu-du7 = %a la-a |KI.MIN|<(szu-uk-lu-lu)>
$ single ruling
51'. {gesz}apin zu-zu = %a lum-mu-du
52'. *(u) {gesz}apin nu-zu-zu = %a la-a |KI.MIN|<(lum-mu-du)>
$ single ruling
53'. {gesz}apin si-sa2 = i-sza-a-ru
54'. {gesz}apin nu-si-sa2 = %a la-a |KI.MIN|<(i-sza-a-ru)>
$ single ruling
55'. {gesz}apin szu-sig18 = %a har-bu
# Civil FI, 167-171.
56'. {gesz}apin szu-sig18 = %a ma-a-a-ru
$ single ruling
57'. {gesz}apin kesz2-da = %a s,u-mu-du
58'. {gesz}apin nu-kesz-da = %a la-a |KI.MIN|<(s,u-mu-du)>
@column 3
1. [{gesz}apin a2]-kar# = %a u2-[nu-tu]
# Akkadain now entirely broken; U2 visible on Meissner's copy.
2. {gesz}|KI.MIN|<(apin a2-kar2)> bir-bir-re = %a e-pi#-[in-nu] su-[up-pu-hu]
# Akkadian now entirely broken; transliterated signs visible on Meissner's copy.
$ single ruling
3. {gesz}apin gu4 8(asz) la2 = %a su-mu-un-tu
4. *(u) {gesz}apin gu4 6(asz) la2 = %a e-pi-in szi-sza-at
5. {gesz}apin gu4 4(asz) la2 = %a |KI.MIN|<(e-pi-in)> er-bi-it
6. {gesz}apin gu4 3(asz) la2 = %a sza-lu-ul-tu
7. {gesz}apin gu4 2(asz) la2 = %a szu-nu-'u-tu
$ single ruling
8. {gesz}apin lu2 gid2-da = %a a-ga-di-ib-bu
9. {gesz}sag-apin = %a qa-qa-du
10. {gesz}gag sag-apin = %a u2-zu-un-tu
$ single ruling
11. {gesz}eme apin = %a e-mu-u2
12. {gesz}eme apin = %a li-sza-nu
13. {gesz}da apin = %a da-'a-tu
$ single ruling
14. *(u) {gesz}a2 apin = %a a-hu
15. {gesz}le-u5 apin = %a le-'u
16. {gesz}gag |KI.MIN|<(le-u5)> apin = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(le-'u)>
$ single ruling
17. {gesz}sagszu apin = %a ku-ub-szu
18. {gesz}ka-szu2 apin = %a a-su-ma-tu
# Akk. word derives from an-za-am; see Emar 6/4 70 149'
19. {gesz}nunuz apin = %a e-ri-ma-tu
$ single ruling
20. {gesz}ninda2 apin = %a it-tu-u2
21. {gesz}gag ninda2 = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(it-tu-u2)>
22. {gesz}dilim2 ninda2 = %a it-qur-ti |KI.MIN|<(it-tu-u2)>
23. {gesz}bur3 ninda2 = %a pi-lisz |KI.MIN|<(it-tu-u2)>
$ single ruling
24. *(u) {gesz}PA-GABA apin = %a nab-ru-u2
# see Emar 6/4 70 150' PA-u3-suh5 = nab-ru-u
25. {gesz}igi-gal2 apin = %a nab-ri-tu
$ single ruling
26. {gesz}szu-sag-ga2 apin = %a ha-an-ni-qu
27. {gesz}gag szu-sag-ga2 apin = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(ha-an-ni-qu)>
28. {gesz}szer3-szer3 apin = %a szer3-sze-ra-tu
$ single ruling
29. {gesz}dur apin = %a ki-is-su
30. {gesz}PA apin = %a |KI.MIN|<(ki-is-su)>
31. {gesz}nig2-ku5-da apin = %a |KI.MIN|<(ki-is-su)>
$ single ruling
32. nig2-gesztu2 apin = %a u2-zu-un-tu
33. {gesz}nig2-PA apin = %a gir-gil-tu
34. *(u) {gesz}dam-ga apin = %a pu-uq-du
$ single ruling
35. {gesz}sal-la apin = %a mu-si-ru
36. {gesz}gag sal-la apin = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(mu-si-ru)>
37. {gesz}sag-kul apin = %a si-ku-ru
38. {gesz}sag-dur2-ra apin = %a ku-su-u2
39. {gesz}sag-dur2-ra apin = %a lit-tu
$ single ruling
40. {gesz}szudul apin = %a ni-i-ru
41. {gesz}gag szudul apin = %a hab-su-ku
# see Emar 6/4 70 167'
42. {gesz}gag UL apin = %a hab-su-ku
# probably = OB gag sa la2 (peg for attaching a rope)
43. {gesz}u5 apin = %a ri-ik-bu
44. {gesz}u5 gaba apin = %a in-gu
45. {gesz}HU szu-sig18 apin = %a |KI.MIN|<(in-gu)>
46. {gesz}u5 gaba apin = %a ri-it-tu
47. {gesz}pa ku5-da apin = %a ri-it-tu
48. *(u) {gesz}har-ra apin = %a gir-gil-tu
# the ten mark comes four lines too late
49. {gesz}har apin = %a s,i-in-di-tu
50. {gesz}har apin = %a si-mir-tu
$ single ruling
51. {gesz}GAN2-ur3 = %a masz-ka-ka-tu
52. {gesz}GAN2-ur3 mu-sar = %a |KI.MIN|<(masz-ka-ka-tu)> mu-sza-re-e
53. {gesz}GAN2-ur3 zu2 gal-gal = %a |KI.MIN|<(masz-ka-ka-tu)> szi-ni GAL-MESZ
$ single ruling
54. {gesz}GAN2-ur3 zu2 tur-tur = %a |KI.MIN|<(masz-ka-ka-tu)> szi-ni TUR-MESZ
55. {gesz}GAN2-ur3 szu-sig18 = %a har-bu
56. {gesz}GAN2-ur3 szu-sig18 = %a ma-ia-a-ru
57. {gesz}GAN2-ur3 szu-bur-ra = %a nap-sza2-ru
$ single ruling
58. *(u) {gesz}za-ra GAN2-ur3 = %a za-ru-u2#
59. {gesz}za-ra GAN2-ur3 = %a en-[szu]
60. {gesz}sag-szur GAN2-ur3 = %a |KI.MIN|<(en-szu)>
$ single ruling
61. {gesz}sag GAN2-ur3 = %a da-i-[...]
62. gesz sag-gil# GAN2#-ur3# = %a is, s,a-ra-[ri]
63. {gesz}u5 [GAN2-ur3] = %a ra#-ka#-[bu]
64. {gesz}zu2 [GAN2-ur3] = %a [szi]-in#-[nu]
@reverse
@column 1
1. {gesz}ur3-ur3 = %a na-as2-pa-nu#
$ single ruling
2. {gesz}ur3-ur3 = %a bu-du-[szu]
3. {gesz}ur3-gi4-gi4 = %a |KI.MIN|<(bu-du-szu)>
4. *(u) {gesz}ur3-gi4-gi4 = %a ar-gu-gu
$ single ruling
5. {gesz}da-lu = %a ta-kal-tu
6. {gesz}a2-szita4 = %a |KI.MIN|<(ta-kal-tu)>
7. {gesz}a2-szita4 UM = %a |KI.MIN| <(ta-kal-tu)>
8. {gesz}sal-la-hu-ra = %a |KI.MIN|<(ta-kal-tu)>
$ single ruling
9. {gesz}sal-la-hu-ra = %a sal-la-hu-ru-u2
10. {gesz}sze ra-ah = %a na-ar-pa-su
11. {gesz}szu sze ra-ah = %a |KI.MIN|<(na-ar-pa-su)>
12. {gesz}in-nu szu-gur10 = %a na-ah-ba-szu
$ single ruling
13. {gesz}ig = %a da-al-tu
14. (*) {gesz}ig gal = %a ra-bi-tu
15. {gesz}ig tur = %a s,e-her-tu
$ single ruling
16. {gesz}ig a-zu = %a da-lat a-si-e
# door decorated with metal stripes (Steinkeller IrAn 37, 365-367).
17. {gesz}ig a-zu ku3-sig17 = %a da-lat a-si-e KUG-SIG17
$ single ruling
18. {gesz}ig a-zu gal = da-lat ul-li
19. {gesz}ig sag10-ga = %a da-lat ul-li
20. {gesz}ig ul = %a da-lat ul-li
$ single ruling
21. {gesz}ig dib = %a da-lat di-bi
22. {gesz}ig dib-ba = %a da-lat di-bi
23. {gesz}ig dib-dib-ba = %a da-lat tam-hi-s,i
$ single ruling
24. *(u) {gesz}ig li-u5 = %a da-lat le-'i
25. {gesz}ig gesz gu-la = %a da-lat sza-ga-me
26. {gesz}ig gesz-gurum-me = %a da-lat kur-si-me-te
27. {gesz}ig zu2 am-si = %a da-lat szi-ni pi-ri
$ single ruling
28. {gesz}ig igi gun3-gun3-nu = %a uq-qu-tu
29. {gesz}ig a2-kar2 = %a u2-nu-tu
30. {gesz}ig masz = %a tu-am-tu
$ single ruling
31. {gesz}ig masz-masz = %a tu-'a-ma-tu
32. {gesz}ig masz-tab-ba = %a |KI.MIN|<(tu-'a-ma-tu)>
33. {gesz}ig masz-tab-ba = %a mu-ut-tir-ri-tu
$ single ruling
34. *(u) {gesz}ig ki-kesz2-da = %a da-lat am-ru-me
35. [{gesz}ig ...] kesz2#-da = %a da-lat ri-ik-si
36. [{gesz}ig] {gesz#}erin = %a da-lat e-re-ni
$ single ruling
37. [{gesz}ig] {gesz#}szur-min3 = %a da-lat szur-me-ni
38. [{gesz}ig] {gesz#}u3#-suh5# = %a da-lat a-szu-hi
@column 5
1. {gesz}ig ka2 e2-gal = %a da-lat KA2 E2-GAL-lim
2. {gesz}ig ka2 gu-la = %2 da-lat KA2 GAL-e
3. {gesz}ig ka2 tur-ra = %a da-lat KA s,e-eh-ri
$ single ruling
4. *(u) {gesz}ig ka2 tillax(|ASZ.A.AN|) = %a da-lat KA2 ka-mi-i
5. {gesz}ig NUNUZ-ma = %a da-lat e-ri-ma-ti
6. {gesz}suku5 ig = %a szu-gu-u2
7. {gesz}u5 ig = %a sza-ga-am-mu
8. {gesz}u4-sakar ig = %a sa-hi-ru
$ single ruling
9. {gesz}dun3-la2 ig = %a pi-sa-nu
10. {gesz}KU ig = %a bur-s,i-im-tu
# meaning door socket; Nammahni 2; SANTAG 6, 317
# Lugal-e 629; Limet, Metal (tukul-gish-ig)
# Neumann Handwerk note 682.
$ single ruling
11. {gesz}pisan ig = %a pi-sa-nu
12. {gesz}du3 ig = %a ni-i-ru
$ single ruling
13. {gesz}bar-da ig = %a |KI.MIN|<(ni-i-ru)>
14. *(u) {gesz}bar-da ig = %a bar-du-u2
$ single ruling
15. {gesz}sagszu ig = %a s,a-ar-ru
16. {gesz}kul ig = %a |KI.MIN|<(s,a-ar-ru)>
17. {gesz}za-ra ig = %a |KI.MIN|<(s,a-ar-ru)>
$ single ruling
18. {gesz}nu-u3!(|IGI.KU|)-kusz2 = %a nu-ku-szu-u2
$ single ruling
19. {gesz}|KI.MIN|<(nu-u3-kusz)> an-na = %a |KI.MIN|<(nu-ku-szu-u2)> e-lu-u2
20. {gesz}|KI.MIN|<(nu-u3-kusz)> ki-ta = %a |KI.MIN|<(nu-ku-szu-u2)> szap-lu-u2
21. {gesz}suhub3 = %a me-e-di-lu
22. {gesz}szu-gi = %a nap-ra-ku
23. {gesz}gilim = %a |KI.MIN|<(nap-ra-ku)>
$ single ruling
24. *(u) {gesz}sag-kul = %a si-ik-ku-ru
25. {gesz}sag-kul nim-ma = %a |KI.MIN|<(si-ik-ku-ru)>
$ single ruling
26. {gesz}sag-kul nim-ma = %a mu-tir-ru
27. {gesz}sag-kul nim-ma si-kur sza-qi2-li
$ single ruling
28. {gesz}sag-kul szu-lal2 = %a |KI.MIN|<(si-kur sza-qi2-li)>
29. {gesz}esz2 sag-kul = %a e-bi-il si-ku-ri
$ single ruling
30. {gesz}mud sag-kul = %a szul-bu-u2
31. {gesz}mud gilim = %a gesz-ru
$ single ruling
32. {gesz}aszkudx(|A.ZA.MUSZ2|) = %a asz-kut-tu
33. {gesz}gag |KI.MIN|<(aszkudx(|A.ZA.MUSZ2|))> = %a sik-kat |KI.MIN|<(asz2-kut-tu)>
$ single ruling
34. *(u) {gesz}esz2 |KI.MIN|<(aszkudx(|A.ZA.MUSZ2|))> = %a e-bi-il |KI.MIN|<(asz2-kut-tu)>
35. {gesz}mud |KI.MIN|<(aszkudx(|A.ZA.MUSZ2|))> = %a up-pi [|KI.MIN|<(asz2-kut-tu)>]
$ single ruling
36. {gesz}esz2 = %a eb-[lu]
37. {gesz}esz2 galam-ma = %a |KI.MIN|<(eb-lu)> si#-[ku-ri]
38. {gesz}esz2 szu-ak-a = %a |KI#.MIN#|<(eb-lu si-ku-ri)>
39. {gesz}sa szu-ak-a = %a |KI.MIN|<(eb-lu si-ku-ri)>
$ single ruling
40. {gesz}mud = %a up-[pu]
41. {gesz}gag mud = %a sik-kat# [|KI.MIN|<(up-pu)>]
$ single ruling
42. {gesz}nig2-gag-ti = %a nam#-[za-qu]
43. {gesz#}gag nig2-gag-ti = %a sik#-[kat3 |KI.MIN|<(nam-za-qu)>]
$ single ruling
44. {[gesz]}{e#}e11 = %a up#-[pu]
45. {[gesz]}e11 = %a nam#-[za-qu]
46. {[gesz]}e11 = %a mu#-[sze-lu-u2]
$ single ruling
47. {[gesz]}sag#-mah = %a [ga-me-ru]
48. [{gesz}si]-gar = %a [si-ga-ru]
@column 3
1. {gesz}szerim bar-sik = %a sza ni-sze
$ single ruling
2. {gesz}til-ba-kur-ra = %a a-ka-ia-u2
3. {gesz}sag-du = %a a-su-u2
$ single ruling
4. {gesz}sag-du an-na = %a |KI.MIN|<(a-su-u2)> e-lu-u2
5. {gesz}sag-du ki-ta = %a |KI.MIN|<(a-su-u2)> szap-lu-u2
6. gesz nir-ra = %a is, ni-ri
7. {gesz}nir-ra = %a e-s,i-i-tu
8. *(u) {gesz}nir-ra = %a s,i-s,i-tu
9. {gesz}nir-ra = %a mu-s,a-bit-tu
$ single ruling
10. {gesz}bar-bar = %a u2-ku-u2
11. {gesz}me-bulug2 = %a pal-lu-ku
$ single ruling
12. {gesz}il2-la2 = %a na-an-szu-u2
13. {gesz}il2-la2 sik2 = %a hab-bi-ru
14. {gesz}il2-la2 uzu = %a masz-szu UZU
$ single ruling
15. {gesz}ku-ku-usz = %a mu-ka-nu
16. {gesz}nig2-gi-na = %a |KI.MIN|<(mu-ka-nu)>
$ single ruling
17. {gesz}nig2-zu = %a ha-at,-t,u
18. *(u) {gesz}du8-du8 = %a ma-da-ku
$ single ruling
19. {gesz}bar-du8 = %a e-di-gu
20. {gesz}in-nu = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
$ single ruling
21. {gesz}{MIN<(in-nu)>}TU = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
22. {gesz}{MIN<(in-nu)>}SZID = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
23. {gesz}{MIN<(in-nu)>}unu8(USZ) = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
$ single ruling
24. {gesz}{MIN<(in-nu)>}unu12 = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
25. {gesz}{MIN<(in-nu)>}KAD3 = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
# MIN over erasure
$ double ruling
@m=locator catchline
26. {gesz}na-mul-lum = %a SZU{+ma}<(%a/n namullum)>
$ blank space
@m=locator colophon
27. [szu-nigin2] 5(disz)# szu 2(u) 8(disz) mu-bi-im
28. [al-til igi]-kar2 gaba-ri kur uri{ki}
$ blank space
29. %a [SZU {I}{d}MARDUK-TI]-LA-su-KAM
30. %a [DUB-SAR] TUR
31. %a [DUMU {I}{d}nin-urta-{u2}TI]-LA#-su
32. %a [DUB-SAR] LUGAL#

2014-01-26 12:34:45, entered by englund for englund
&P282430 = AOTU 1/1, 57-68
#atf: use lexical
@tablet
@obverse
@column 1
1'. [...] = %a [za-ru]-u2
2'. [...] = %a [MIN<(za-ru-u2)>]
3'. [...] = %a [sik-kat za]-re-e
4'. [{gesz}i-dib gigir] = %a [as-kup]-pu
5'. [{gesz}sasx(|KI.KAL|) gigir] = %a [sa]-as-su
$ single ruling
6'. [{gesz}kab-il2 gigir] = %a [kab]-bil2-lu
7'. [{gesz}giri3-gub gigir] = %a [gi]-ri#-gub-bu
8'. [{gesz}giri3-gub gigir] = %a ma#-an-za-zu
9'. [{gesz}gag giri3-gub gigir] = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(ma-an-za-zu)>
10'. [{gesz}nam-hara4] gigir = %a nam-ha-ZUM
11'. [... KU] gigir = %a |KI.MIN|<(nam-ha-ZUM)>
12'. {[gesz]}gu#-za gigir = %a ku-us-su-u2
13'. *(u) {gesz}sag-dur-ra gigir = %a |KI.MIN|<(ku-us-su-u2)>
14'. {gesz}sag-dur2-ra gigir = %a li-it-tu
$ single ruling
15'. {gesz}kun# gigir = %a zi-ib-ba-tu
16'. [{gesz}TUM gigir] = %a |KI.MIN|<(zi-ib-ba-tu)>
17'. {gesz#}[hasz2]-ta# e3 gigir = %a uh-hu-usz-tu
$ single ruling
18'. [{gesz}mud] gigir# = %a up-pu
19'. [...] x# gigir = %a ma-szad-du
20'. [{gesz}su]-u4#-din gigir = %a su-ut-tin-nu
$ single ruling
21'. [...] gigir = %a s,i-mi-it-tu
22'. {gesz#}szudun gigir = %a ni-i-ru
23'. *(u) {gesz}gag szudun gigir = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(ni-i-ru)>
$ single ruling
24'. {gesz}a2-kar2 gigir = %a szik-szu
25'. {gesz}sag-kul hasz2-ta e3-a gigir = %a szik-szu
26'. {gesz}kab-il2 gigir = %a bu-bu-tu
27'. {gesz}umbin gigir = %a ma-ga-ar-ru
28'. {gesz}gag umbin gigir = sik-kat3 |KI.MIN|<(ma-ga-ar-ru)>
$ single ruling
29'. {gesz}GUL gigir = %a hal-ma-ad-ru
30'. {gesz}gag masz-tab-ba gigir = %a |KI.MIN|<(hal-ma-ad-ru)>
31'. {gesz}ha-lu-ub2 har-ra-an gigir = %a |KI.MIN|<(hal-ma-ad-ru)>
32'. {gesz}gag-sil3!(LISZ)-la = %a sa-par2-ru
$ single ruling
33'. *(u) {gesz}mar-szum = %a ma-a-a-al-tu
34'. {gesz}dim3 mar-szum = %a ma-ku-ut |KI.MIN|<(ma-a-a-al-tu)>
35'. {gesz}dim <<dim3>> mar-szum = %a ri-ki-is |KI.MIN|<(ma-a-a-al-tu)>
36'. {gesz}KUM mar-szum = %a s,u-da-at |KI.MIN|<(ma-a-a-al-tu)>
$ single ruling
37'. {gesz}tir mar-szum = %a |KI.MIN|<(s,u-da-at)> |KI.MIN|<(ma-a-a-al-tu)>
38'. gesz-hum mar-szum = %a gesz-hu-mu
@column 2
$ about 2 lines broken
1'. [...] = %a [har-szu]-u2#
2'. [...] = %a [a-ri]-tu#
$ single ruling
3'. [{gesz}mar] = %a [e-riq]-qu
4'. [{gesz}mar tur] = %a [sa]-par2#-ru
5'. [{gesz}mar-gid2-da] = %a [e]-riq#-qu
$ single ruling
6'. [{gesz}mar-gid2-da la2] = %a [s,u]-mu#-tu
7'. [...] = %a [|KI.MIN|<(s,u-mu-tu)>]
8'. [{gesz}mar-gid2-da du3-a] = %a [na]-sik-tu
9'. [{gesz}mar-gid2-da su-bir4{ki}] = %a su#-bu-ri-tu
10'. [{gesz}mar-gid2-da elam-ma{ki}] = %a e-la-mi-tu
11'. [{gesz}mar-gid2-da gu2-du8{ki}] = %a qu-u2-ti-tu
$ single ruling
12'. [{gesz}hasz2 mar-gid2]-da = %a szap-ru
13'. [{gesz}a-ku5] |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a a-kut-tu
14'. [{gesz}sig7] |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a szur-'u
#"eyebrow" = reins; see CAD szu'ru and szur'u B
$ single ruling
15'. [{gesz}en3]-dur |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a a-bu-na-tu
16'. {[gesz]}ti# |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a s,i-e-lu
17'. {[gesz]}gir#-gub |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a gi-ri-gu-bu
$ single ruling
18'. {[gesz]}giri3-gub |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a ma-an-za-zu
19'. {gesz#}gag giri3-gub |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(ma-an-za-zu)>
20'. {gesz#}nam-harax(|NUNUZ.AB2xBI|) |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a nam-ha-ru-u2
21'. {gesz}harax(|NUNUZ.AB2xBI|) |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a ha-ru-u2
22'. *(u) {gesz}u4-sakar |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a sa-ar-ru
23'. {gesz}gag u4-sakar |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a sa-ra-ru
24'. {gesz}umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a s,u-um-bu
$ single ruling
25'. {gesz}igi umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a i-in |KI.MIN|<(s,u-um-bu)>
26'. {gesz}si umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a |KI.MIN|<(i-in)> |KI.MIN|<(s,u-um-bu)>
27'. {gesz}sag umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a |KI.MIN|<(i-in)> |KI.MIN|<(s,u-um-bu)>
$ single ruling
28'. {gesz}sag umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a ka-na-sar-ru
29'. {gesz}igi umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a |KI.MIN|<(ka-na-sar-ru)>
30'. {gesz}bar umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a |KI.MIN|<(ka-na-sar-ru)>
31'. {gesz}SZID umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a |KI.MIN|<(ka-na-sar-ru)>
32'. *(u) {gesz}zar-du3 = %a za-ar-du-u2
33'. {gesz}zar-du3 = %a ka-a-li-tu
34'. {gesz}zar-la2 = %a |KI.MIN|<(ka-a-li-tu)>
35'. {gesz}zar-gi = %a za-ar-gu-u2
$ single ruling
36'. {gesz}gesz = %a ni-i-ru
37'. {gesz}gesz = %a e-pi-in-nu
$ single ruling
38'. {gesz}bar = %a ma#-a-a-ru
39'. {gesz}bar-dil = %a |KI.MIN|<(ma-a-a-ru)>
40'. {gesz}bar-gi4-gi4 = %a |KI.MIN|<(ma-a-a-ru)>
41'. {gesz}bar siki = %a us-su-ku
#see Civil FI 102 note 35; note difference with KIN in 55' below.
$ single ruling
42'. *(u) {gesz}apin = %a e-pi-in-nu
43'. {gesz}apin-zu = %a mu-sze-lu-u2
44'. {gesz}apin zu e11 = %a |KI.MIN|<(mu-sze-lu-u2)>
45'. {gesz}apin zu-zu = %a |KI.MIN|<(mu-sze-lu-u2)>
$ single ruling
46'. {gesz}apin zu-zu = %a tal-mi-du
47'. {gesz}apin szu = %a |KI.MIN|<(tal-mi-du)>
48'. {gesz}apin szu = %a a-ga-di-ib-bu
$ single ruling
49'. {gesz}apin szu-du7 = %a szu-uk-lu-lu
50'. {gesz}apin nu-szu-du7 = %a la-a |KI.MIN|<(szu-uk-lu-lu)>
$ single ruling
51'. {gesz}apin zu-zu = %a lum-mu-du
52'. *(u) {gesz}apin nu-zu-zu = %a la-a |KI.MIN|<(lum-mu-du)>
$ single ruling
53'. {gesz}apin si-sa2 = i-sza-a-ru
54'. {gesz}apin nu-si-sa2 = %a la-a |KI.MIN|<(i-sza-a-ru)>
$ single ruling
55'. {gesz}apin szu-sig18 = %a har-bu
# Civil FI, 167-171.
56'. {gesz}apin szu-sig18 = %a ma-a-a-ru
$ single ruling
57'. {gesz}apin kesz2-da = %a s,u-mu-du
58'. {gesz}apin nu-kesz-da = %a la-a |KI.MIN|<(s,u-mu-du)>
@column 3
1. [{gesz}apin a2]-kar# = %a u2-[nu-tu]
# Akkadain now entirely broken; U2 visible on Meissner's copy.
2. {gesz}|KI.MIN|<(apin a2-kar2)> bir-bir-re = %a e-pi#-[in-nu] su-[up-pu-hu]
# Akkadian now entirely broken; transliterated signs visible on Meissner's copy.
$ single ruling
3. {gesz}apin gu4 8(asz) la2 = %a su-mu-un-tu
4. *(u) {gesz}apin gu4 6(asz) la2 = %a e-pi-in szi-sza-at
5. {gesz}apin gu4 4(asz) la2 = %a |KI.MIN|<(e-pi-in)> er-bi-it
6. {gesz}apin gu4 3(asz) la2 = %a sza-lu-ul-tu
7. {gesz}apin gu4 2(asz) la2 = %a szu-nu-'u-tu
$ single ruling
8. {gesz}apin lu2 gid2-da = %a a-ga-di-ib-bu
9. {gesz}sag apin = %a qa-qa-du
10. {gesz}gag sag apin = %a u2-zu-un-tu
$ single ruling
11. {gesz}eme apin = %a e-mu-u2
12. {gesz}eme apin = %a li-sza-nu
13. {gesz}da apin = %a da-'a-tu
$ single ruling
14. *(u) {gesz}a2 apin = %a a-hu
15. {gesz}le-u5 apin = %a le-'u
16. {gesz}gag |KI.MIN|<(le-u5)> apin = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(le-'u)>
$ single ruling
17. {gesz}sagszu apin = %a ku-ub-szu
18. {gesz}ka-szu2 apin = %a a-su-ma-tu
# Akk. word derives from an-za-am; see Emar 6/4 70 149'
19. {gesz}nunuz apin = %a e-ri-ma-tu
$ single ruling
20. {gesz}ninda2 apin = %a it-tu-u2
21. {gesz}gag ninda2 = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(it-tu-u2)>
22. {gesz}dilim2 ninda2 = %a it-qur-ti |KI.MIN|<(it-tu-u2)>
23. {gesz}bur3 ninda2 = %a pi-lisz |KI.MIN|<(it-tu-u2)>
$ single ruling
24. *(u) {gesz}PA-GABA apin = %a nab-ru-u2
# see Emar 6/4 70 150' PA-u3-suh5 = nab-ru-u
25. {gesz}igi-gal2 apin = %a nab-ri-tu
$ single ruling
26. {gesz}szu-sag-ga2 apin = %a ha-an-ni-qu
27. {gesz}gag szu-sag-ga2 apin = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(ha-an-ni-qu)>
28. {gesz}szer3-szer3 apin = %a szer3-sze-ra-tu
$ single ruling
29. {gesz}dur apin = %a ki-is-su
30. {gesz}PA apin = %a |KI.MIN|<(ki-is-su)>
31. {gesz}nig2-ku5-da apin = %a |KI.MIN|<(ki-is-su)>
$ single ruling
32. nig2-gesztu2 apin = %a u2-zu-un-tu
33. {gesz}nig2-PA apin = %a gir-gil-tu
34. *(u) {gesz}dam-ga apin = %a pu-uq-du
$ single ruling
35. {gesz}sal-la apin = %a mu-si-ru
36. {gesz}gag sal-la apin = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(mu-si-ru)>
37. {gesz}sag-kul apin = %a si-ku-ru
38. {gesz}sag-dur2-ra apin = %a ku-su-u2
39. {gesz}sag-dur2-ra apin = %a lit-tu
$ single ruling
40. {gesz}szudul apin = %a ni-i-ru
41. {gesz}gag szudul apin = %a hab-su-ku
# see Emar 6/4 70 167'
42. {gesz}gag UL apin = %a hab-su-ku
# probably = OB gag sa la2 (peg for attaching a rope)
43. {gesz}u5 apin = %a ri-ik-bu
44. {gesz}u5 gaba apin = %a in-gu
45. {gesz}HU szu-sig18 apin = %a |KI.MIN|<(in-gu)>
46. {gesz}u5 gaba apin = %a ri-it-tu
47. {gesz}pa ku5-da apin = %a ri-it-tu
48. *(u) {gesz}har-ra apin = %a gir-gil-tu
# the ten mark comes four lines too late
49. {gesz}har apin = %a s,i-in-di-tu
50. {gesz}har apin = %a si-mir-tu
$ single ruling
51. {gesz}GAN2-ur3 = %a masz-ka-ka-tu
52. {gesz}GAN2-ur3 mu-sar = %a |KI.MIN|<(masz-ka-ka-tu)> mu-sza-re-e
53. {gesz}GAN2-ur3 zu2 gal-gal = %a |KI.MIN|<(masz-ka-ka-tu)> szi-ni GAL-MESZ
$ single ruling
54. {gesz}GAN2-ur3 zu2 tur-tur = %a |KI.MIN|<(masz-ka-ka-tu)> szi-ni TUR-MESZ
55. {gesz}GAN2-ur3 szu-sig18 = %a har-bu
56. {gesz}GAN2-ur3 szu-sig18 = %a ma-ia-a-ru
57. {gesz}GAN2-ur3 szu-bur-ra = %a nap-sza2-ru
$ single ruling
58. *(u) {gesz}za-ra GAN2-ur3 = %a za-ru-u2#
59. {gesz}za-ra GAN2-ur3 = %a en-[szu]
60. {gesz}sag-szur GAN2-ur3 = %a |KI.MIN|<(en-szu)>
$ single ruling
61. {gesz}sag GAN2-ur3 = %a da-i-[...]
62. gesz sag-gil# GAN2#-ur3# = %a is, s,a-ra-[ri]
63. {gesz}u5 [GAN2-ur3] = %a ra#-ka#-[bu]
64. {gesz}zu2 [GAN2-ur3] = %a [szi]-in#-[nu]
@reverse
@column 1
1. {gesz}ur3-ur3 = %a na-as2-pa-nu#
$ single ruling
2. {gesz}ur3-ur3 = %a bu-du-[szu]
3. {gesz}ur3-gi4-gi4 = %a |KI.MIN|<(bu-du-szu)>
4. *(u) {gesz}ur3-gi4-gi4 = %a ar-gu-gu
$ single ruling
5. {gesz}da-lu = %a ta-kal-tu
6. {gesz}a2-szita4 = %a |KI.MIN|<(ta-kal-tu)>
7. {gesz}a2-szita4 UM = %a |KI.MIN| <(ta-kal-tu)>
8. {gesz}sal-la-hu-ra = %a |KI.MIN|<(ta-kal-tu)>
$ single ruling
9. {gesz}sal-la-hu-ra = %a sal-la-hu-ru-u2
10. {gesz}sze ra-ah = %a na-ar-pa-su
11. {gesz}szu sze ra-ah = %a |KI.MIN|<(na-ar-pa-su)>
12. {gesz}in-nu szu-gur10 = %a na-ah-ba-szu
$ single ruling
13. {gesz}ig = %a da-al-tu
14. (*) {gesz}ig gal = %a ra-bi-tu
15. {gesz}ig tur = %a s,e-her-tu
$ single ruling
16. {gesz}ig a-zu = %a da-lat a-si-e
# door decorated with metal stripes (Steinkeller IrAn 37, 365-367).
17. {gesz}ig a-zu ku3-sig17 = %a da-lat a-si-e KUG-SIG17
$ single ruling
18. {gesz}ig a-zu gal = da-lat ul-li
19. {gesz}ig sag10-ga = %a da-lat ul-li
20. {gesz}ig ul = %a da-lat ul-li
$ single ruling
21. {gesz}ig dib = %a da-lat di-bi
22. {gesz}ig dib-ba = %a da-lat di-bi
23. {gesz}ig dib-dib-ba = %a da-lat tam-hi-s,i
$ single ruling
24. *(u) {gesz}ig li-u5 = %a da-lat le-'i
25. {gesz}ig gesz gu-la = %a da-lat sza-ga-me
26. {gesz}ig gesz-gurum-me = %a da-lat kur-si-me-te
27. {gesz}ig zu2 am-si = %a da-lat szi-ni pi-ri
$ single ruling
28. {gesz}ig igi gun3-gun3-nu = %a uq-qu-tu
29. {gesz}ig a2-kar2 = %a u2-nu-tu
30. {gesz}ig masz = %a tu-am-tu
$ single ruling
31. {gesz}ig masz-masz = %a tu-'a-ma-tu
32. {gesz}ig masz-tab-ba = %a |KI.MIN|<(tu-'a-ma-tu)>
33. {gesz}ig masz-tab-ba = %a mu-ut-tir-ri-tu
$ single ruling
34. *(u) {gesz}ig ki-kesz2-da = %a da-lat am-ru-me
35. [{gesz}ig ...] kesz2#-da = %a da-lat ri-ik-si
36. [{gesz}ig] {gesz#}erin = %a da-lat e-re-ni
$ single ruling
37. [{gesz}ig] {gesz#}szur-min3 = %a da-lat szur-me-ni
38. [{gesz}ig] {gesz#}u3#-suh5# = %a da-lat a-szu-hi
@column 5
1. {gesz}ig ka2 e2-gal = %a da-lat KA2 E2-GAL-lim
2. {gesz}ig ka2 gu-la = %2 da-lat KA2 GAL-e
3. {gesz}ig ka2 tur-ra = %a da-lat KA s,e-eh-ri
$ single ruling
4. *(u) {gesz}ig ka2 tillax(|ASZ.A.AN|) = %a da-lat KA2 ka-mi-i
5. {gesz}ig NUNUZ-ma = %a da-lat e-ri-ma-ti
6. {gesz}suku5 ig = %a szu-gu-u2
7. {gesz}u5 ig = %a sza-ga-am-mu
8. {gesz}u4-sakar ig = %a sa-hi-ru
$ single ruling
9. {gesz}dun3-la2 ig = %a pi-sa-nu
10. {gesz}KU ig = %a bur-s,i-im-tu
# meaning door socket; Nammahni 2; SANTAG 6, 317
# Lugal-e 629; Limet, Metal (tukul-gish-ig)
# Neumann Handwerk note 682.
$ single ruling
11. {gesz}pisan ig = %a pi-sa-nu
12. {gesz}du3 ig = %a ni-i-ru
$ single ruling
13. {gesz}bar-da ig = %a |KI.MIN|<(ni-i-ru)>
14. *(u) {gesz}bar-da ig = %a bar-du-u2
$ single ruling
15. {gesz}sagszu ig = %a s,a-ar-ru
16. {gesz}kul ig = %a |KI.MIN|<(s,a-ar-ru)>
17. {gesz}za-ra ig = %a |KI.MIN|<(s,a-ar-ru)>
$ single ruling
18. {gesz}nu-u3!(|IGI.KU|)-kusz2 = %a nu-ku-szu-u2
$ single ruling
19. {gesz}|KI.MIN|<(nu-u3-kusz)> an-na = %a |KI.MIN|<(nu-ku-szu-u2)> e-lu-u2
20. {gesz}|KI.MIN|<(nu-u3-kusz)> ki-ta = %a |KI.MIN|<(nu-ku-szu-u2)> szap-lu-u2
21. {gesz}suhub3 = %a me-e-di-lu
22. {gesz}szu-gi = %a nap-ra-ku
23. {gesz}gilim = %a |KI.MIN|<(nap-ra-ku)>
$ single ruling
24. *(u) {gesz}sag-kul = %a si-ik-ku-ru
25. {gesz}sag-kul nim-ma = %a |KI.MIN|<(si-ik-ku-ru)>
$ single ruling
26. {gesz}sag-kul nim-ma = %a mu-tir-ru
27. {gesz}sag-kul nim-ma si-kur sza-qi2-li
$ single ruling
28. {gesz}sag-kul szu-lal2 = %a |KI.MIN|<(si-kur sza-qi2-li)>
29. {gesz}esz2 sag-kul = %a e-bi-il si-ku-ri
$ single ruling
30. {gesz}mud sag-kul = %a szul-bu-u2
31. {gesz}mud gilim = %a gesz-ru
$ single ruling
32. {gesz}aszkudx(|A.ZA.MUSZ2|) = %a asz-kut-tu
33. {gesz}gag |KI.MIN|<(aszkudx(|A.ZA.MUSZ2|))> = %a sik-kat |KI.MIN|<(asz2-kut-tu)>
$ single ruling
34. *(u) {gesz}esz2 |KI.MIN|<(aszkudx(|A.ZA.MUSZ2|))> = %a e-bi-il |KI.MIN|<(asz2-kut-tu)>
35. {gesz}mud |KI.MIN|<(aszkudx(|A.ZA.MUSZ2|))> = %a up-pi [|KI.MIN|<(asz2-kut-tu)>]
$ single ruling
36. {gesz}esz2 = %a eb-[lu]
37. {gesz}esz2 galam-ma = %a |KI.MIN|<(eb-lu)> si#-[ku-ri]
38. {gesz}esz2 szu-ak-a = %a |KI#.MIN#|<(eb-lu si-ku-ri)>
39. {gesz}sa szu-ak-a = %a |KI.MIN|<(eb-lu si-ku-ri)>
$ single ruling
40. {gesz}mud = %a up-[pu]
41. {gesz}gag mud = %a sik-kat# [|KI.MIN|<(up-pu)>]
$ single ruling
42. {gesz}nig2-gag-ti = %a nam#-[za-qu]
43. {gesz#}gag nig2-gag-ti = %a sik#-[kat3 |KI.MIN|<(nam-za-qu)>]
$ single ruling
44. {[gesz]}{e#}e11 = %a up#-[pu]
45. {[gesz]}e11 = %a nam#-[za-qu]
46. {[gesz]}e11 = %a mu#-[sze-lu-u2]
$ single ruling
47. {[gesz]}sag#-mah = %a [ga-me-ru]
48. [{gesz}si]-gar = %a [si-ga-ru]
@column 3
1. {gesz}szerim bar-sik = %a sza ni-sze
$ single ruling
2. {gesz}til-ba-kur-ra = %a a-ka-ia-u2
3. {gesz}sag-du = %a a-su-u2
$ single ruling
4. {gesz}sag-du an-na = %a |KI.MIN|<(a-su-u2)> e-lu-u2
5. {gesz}sag-du ki-ta = %a |KI.MIN|<(a-su-u2)> szap-lu-u2
6. gesz nir-ra = %a is, ni-ri
7. {gesz}nir-ra = %a e-s,i-i-tu
8. *(u) {gesz}nir-ra = %a s,i-s,i-tu
9. {gesz}nir-ra = %a mu-s,a-bit-tu
$ single ruling
10. {gesz}bar-bar = %a u2-ku-u2
11. {gesz}me-bulug2 = %a pal-lu-ku
$ single ruling
12. {gesz}il2-la2 = %a na-an-szu-u2
13. {gesz}il2-la2 sik2 = %a hab-bi-ru
14. {gesz}il2-la2 uzu = %a masz-szu UZU
$ single ruling
15. {gesz}ku-ku-usz = %a mu-ka-nu
16. {gesz}nig2-gi-na = %a |KI.MIN|<(mu-ka-nu)>
$ single ruling
17. {gesz}nig2-zu = %a ha-at,-t,u
18. *(u) {gesz}du8-du8 = %a ma-da-ku
$ single ruling
19. {gesz}bar-du8 = %a e-di-gu
20. {gesz}in-nu = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
$ single ruling
21. {gesz}{MIN<(in-nu)>}TU = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
22. {gesz}{MIN<(in-nu)>}SZID = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
23. {gesz}{MIN<(in-nu)>}unu8(USZ) = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
$ single ruling
24. {gesz}{MIN<(in-nu)>}unu12 = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
25. {gesz}{MIN<(in-nu)>}KAD3 = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
# MIN over erasure
$ double ruling
@m=locator catchline
26. {gesz}na-mul-lum = %a SZU{+ma}<(%a/n namullum)>
$ blank space
@m=locator colophon
27. [szu-nigin2] 5(disz)# szu 2(u) 8(disz) mu-bi-im
28. [al-til igi]-kar2 gaba-ri kur uri{ki}
$ blank space
29. %a [SZU {I}{d}MARDUK-TI]-LA-su-KAM
30. %a [DUB-SAR] TUR
31. %a [DUMU {I}{d}nin-urta-{u2}TI]-LA#-su
32. %a [DUB-SAR] LUGAL#

2008-05-26 04:56:37, entered by englund for englund
&P282430 = AOTU 1/1, 57-68
#atf: use lexical
#VAT 8876
#ur5-ra 5; MA
@tablet
@obverse
@column 1
1'. [...] = %a [za-ru]-u2
2'. [...] = %a [MIN<(za-ru-u2)>]
3'. [...] = %a [sik-kat za]-re-e
4'. [{gesz}i-dib gigir] = %a [as-kup]-pu
5'. [{gesz}sasx(|KI.KAL|) gigir] = %a [sa]-as-su
$ single ruling
6'. [{gesz}kab-il2 gigir] = %a [kab]-bil2-lu
7'. [{gesz}giri3-gub gigir] = %a [gi]-ri#-gub-bu
8'. [{gesz}giri3-gub gigir] = %a ma#-an-za-zu
9'. [{gesz}gag giri3-gub gigir] = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(ma-an-za-zu)>
10'. [{gesz}nam-hara4] gigir = %a nam-ha-ZUM
11'. [... KU] gigir = %a |KI.MIN|<(nam-ha-ZUM)>
12'. {[gesz]}gu#-za gigir = %a ku-us-su-u2
13'. *(u) {gesz}sag-dur-ra gigir = %a |KI.MIN|<(ku-us-su-u2)>
14'. {gesz}sag-dur2-ra gigir = %a li-it-tu
$ single ruling
15'. {gesz}kun# gigir = %a zi-ib-ba-tu
16'. [{gesz}TUM gigir] = %a |KI.MIN|<(zi-ib-ba-tu)>
17'. {gesz#}[hasz2]-ta# e3 gigir = %a uh-hu-usz-tu
$ single ruling
18'. [{gesz}mud] gigir# = %a up-pu
19'. [...] x# gigir = %a ma-szad-du
20'. [{gesz}su]-u4#-din gigir = %a su-ut-tin-nu
$ single ruling
21'. [...] gigir = %a s,i-mi-it-tu
22'. {gesz#}szudun gigir = %a ni-i-ru
23'. *(u) {gesz}gag szudun gigir = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(ni-i-ru)>
$ single ruling
24'. {gesz}a2-kar2 gigir = %a szik-szu
25'. {gesz}sag-kul hasz2-ta e3-a gigir = %a szik-szu
26'. {gesz}kab-il2 gigir = %a bu-bu-tu
27'. {gesz}umbin gigir = %a ma-ga-ar-ru
28'. {gesz}gag umbin gigir = sik-kat3 |KI.MIN|<(ma-ga-ar-ru)>
$ single ruling
29'. {gesz}GUL gigir = %a hal-ma-ad-ru
30'. {gesz}gag masz-tab-ba gigir = %a |KI.MIN|<(hal-ma-ad-ru)>
31'. {gesz}ha-lu-ub2 har-ra-an gigir = %a |KI.MIN|<(hal-ma-ad-ru)>
32'. {gesz}gag-sil3!(LISZ)-la = %a sa-par2-ru
$ single ruling
33'. *(u) {gesz}mar-szum = %a ma-a-a-al-tu
34'. {gesz}dim3 mar-szum = %a ma-ku-ut |KI.MIN|<(ma-a-a-al-tu)>
35'. {gesz}dim <> mar-szum = %a ri-ki-is |KI.MIN|<(ma-a-a-al-tu)>
36'. {gesz}KUM mar-szum = %a s,u-da-at |KI.MIN|<(ma-a-a-al-tu)>
$ single ruling
37'. {gesz}tir mar-szum = %a |KI.MIN|<(s,u-da-at)> |KI.MIN|<(ma-a-a-al-tu)>
38'. gesz-hum mar-szum = %a gesz-hu-mu
@column 2
$ about 2 lines broken
1'. [...] = %a [har-szu]-u2#
2'. [...] = %a [a-ri]-tu#
$ single ruling
3'. [{gesz}mar] = %a [e-riq]-qu
4'. [{gesz}mar tur] = %a [sa]-par2#-ru
5'. [{gesz}mar-gid2-da] = %a [e]-riq#-qu
$ single ruling
6'. [{gesz}mar-gid2-da la2] = %a [s,u]-mu#-tu
7'. [...] = %a [|KI.MIN|<(s,u-mu-tu)>]
8'. [{gesz}mar-gid2-da du3-a] = %a [na]-sik-tu
9'. [{gesz}mar-gid2-da su-bir4{ki}] = %a su#-bu-ri-tu
10'. [{gesz}mar-gid2-da elam-ma{ki}] = %a e-la-mi-tu
11'. [{gesz}mar-gid2-da gu2-du8{ki}] = %a qu-u2-ti-tu
$ single ruling
12'. [{gesz}hasz2 mar-gid2]-da = %a szap-ru
13'. [{gesz}a-ku5] |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a a-kut-tu
14'. [{gesz}sig7] |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a szur-'u
#"eyebrow" = reins; see CAD szu'ru and szur'u B
$ single ruling
15'. [{gesz}en3]-dur |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a a-bu-na-tu
16'. {[gesz]}ti# |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a s,i-e-lu
17'. {[gesz]}gir#-gub |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a gi-ri-gu-bu
$ single ruling
18'. {[gesz]}giri3-gub |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a ma-an-za-zu
19'. {gesz#}gag giri3-gub |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(ma-an-za-zu)>
20'. {gesz#}nam-harax(|NUNUZ.AB2xBI|) |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a nam-ha-ru-u2
21'. {gesz}harax(|NUNUZ.AB2xBI|) |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a ha-ru-u2
22'. *(u) {gesz}u4-sakar |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a sa-ar-ru
23'. {gesz}gag u4-sakar |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a sa-ra-ru
24'. {gesz}umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a s,u-um-bu
$ single ruling
25'. {gesz}igi umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a i-in |KI.MIN|<(s,u-um-bu)>
26'. {gesz}si umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a |KI.MIN|<(i-in)> |KI.MIN|<(s,u-um-bu)>
27'. {gesz}sag umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a |KI.MIN|<(i-in)> |KI.MIN|<(s,u-um-bu)>
$ single ruling
28'. {gesz}sag umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a ka-na-sar-ru
29'. {gesz}igi umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a |KI.MIN|<(ka-na-sar-ru)>
30'. {gesz}bar umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a |KI.MIN|<(ka-na-sar-ru)>
31'. {gesz}SZID umbin |KI.MIN|<(mar-gid2-da)> = %a |KI.MIN|<(ka-na-sar-ru)>
32'. *(u) {gesz}zar-du3 = %a za-ar-du-u2
33'. {gesz}zar-du3 = %a ka-a-li-tu
34'. {gesz}zar-la2 = %a |KI.MIN|<(ka-a-li-tu)>
35'. {gesz}zar-gi = %a za-ar-gu-u2
$ single ruling
36'. {gesz}gesz = %a ni-i-ru
37'. {gesz}gesz = %a e-pi-in-nu
$ single ruling
38'. {gesz}bar = %a ma#-a-a-ru
39'. {gesz}bar-dil = %a |KI.MIN|<(ma-a-a-ru)>
40'. {gesz}bar-gi4-gi4 = %a |KI.MIN|<(ma-a-a-ru)>
41'. {gesz}bar siki = %a us-su-ku
#see Civil FI 102 note 35; note difference with KIN in 55' below.
$ single ruling
42'. *(u) {gesz}apin = %a e-pi-in-nu
43'. {gesz}apin-zu = %a mu-sze-lu-u2
44'. {gesz}apin zu e11 = %a |KI.MIN|<(mu-sze-lu-u2)>
45'. {gesz}apin zu-zu = %a |KI.MIN|<(mu-sze-lu-u2)>
$ single ruling
46'. {gesz}apin zu-zu = %a tal-mi-du
47'. {gesz}apin szu = %a |KI.MIN|<(tal-mi-du)>
48'. {gesz}apin szu = %a a-ga-di-ib-bu
$ single ruling
49'. {gesz}apin szu-du7 = %a szu-uk-lu-lu
50'. {gesz}apin nu-szu-du7 = %a la-a |KI.MIN|<(szu-uk-lu-lu)>
$ single ruling
51'. {gesz}apin zu-zu = %a lum-mu-du
52'. *(u) {gesz}apin nu-zu-zu = %a la-a |KI.MIN|<(lum-mu-du)>
$ single ruling
53'. {gesz}apin si-sa2 = i-sza-a-ru
54'. {gesz}apin nu-si-sa2 = %a la-a |KI.MIN|<(i-sza-a-ru)>
$ single ruling
55'. {gesz}apin szu-sig18 = %a har-bu
# Civil FI, 167-171.
56'. {gesz}apin szu-sig18 = %a ma-a-a-ru
$ single ruling
57'. {gesz}apin kesz2-da = %a s,u-mu-du
58'. {gesz}apin nu-kesz-da = %a la-a |KI.MIN|<(s,u-mu-du)>
@column 3
1. [{gesz}apin a2]-kar# = %a u2-[nu-tu]
# Akkadain now entirely broken; U2 visible on Meissner's copy.
2. {gesz}|KI.MIN|<(apin a2-kar2)> bir-bir-re = %a e-pi#-[in-nu] su-[up-pu-hu]
# Akkadian now entirely broken; transliterated signs visible on Meissner's copy.
$ single ruling
3. {gesz}apin gu4 8(asz) la2 = %a su-mu-un-tu
4. *(u) {gesz}apin gu4 6(asz) la2 = %a e-pi-in szi-sza-at
5. {gesz}apin gu4 4(asz) la2 = %a |KI.MIN|<(e-pi-in)> er-bi-it
6. {gesz}apin gu4 3(asz) la2 = %a sza-lu-ul-tu
7. {gesz}apin gu4 2(asz) la2 = %a szu-nu-'u-tu
$ single ruling
8. {gesz}apin lu2 gid2-da = %a a-ga-di-ib-bu
9. {gesz}sag apin = %a qa-qa-du
10. {gesz}gag sag apin = %a u2-zu-un-tu
$ single ruling
11. {gesz}eme apin = %a e-mu-u2
12. {gesz}eme apin = %a li-sza-nu
13. {gesz}da apin = %a da-'a-tu
$ single ruling
14. *(u) {gesz}a2 apin = %a a-hu
15. {gesz}le-u5 apin = %a le-'u
16. {gesz}gag |KI.MIN|<(le-u5)> apin = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(le-'u)>
$ single ruling
17. {gesz}sagszu apin = %a ku-ub-szu
18. {gesz}ka-szu2 apin = %a a-su-ma-tu
# Akk. word derives from an-za-am; see Emar 6/4 70 149'
19. {gesz}nunuz apin = %a e-ri-ma-tu
$ single ruling
20. {gesz}ninda2 apin = %a it-tu-u2
21. {gesz}gag ninda2 = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(it-tu-u2)>
22. {gesz}dilim2 ninda2 = %a it-qur-ti |KI.MIN|<(it-tu-u2)>
23. {gesz}bur3 ninda2 = %a pi-lisz |KI.MIN|<(it-tu-u2)>
$ single ruling
24. *(u) {gesz}PA-GABA apin = %a nab-ru-u2
# see Emar 6/4 70 150' PA-u3-suh5 = nab-ru-u
25. {gesz}igi-gal2 apin = %a nab-ri-tu
$ single ruling
26. {gesz}szu-sag-ga2 apin = %a ha-an-ni-qu
27. {gesz}gag szu-sag-ga2 apin = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(ha-an-ni-qu)>
28. {gesz}szer3-szer3 apin = %a szer3-sze-ra-tu
$ single ruling
29. {gesz}dur apin = %a ki-is-su
30. {gesz}PA apin = %a |KI.MIN|<(ki-is-su)>
31. {gesz}nig2-ku5-da apin = %a |KI.MIN|<(ki-is-su)>
$ single ruling
32. nig2-gesztu2 apin = %a u2-zu-un-tu
33. {gesz}nig2-PA apin = %a gir-gil-tu
34. *(u) {gesz}dam-ga apin = %a pu-uq-du
$ single ruling
35. {gesz}sal-la apin = %a mu-si-ru
36. {gesz}gag sal-la apin = %a sik-kat3 |KI.MIN|<(mu-si-ru)>
37. {gesz}sag-kul apin = %a si-ku-ru
38. {gesz}sag-dur2-ra apin = %a ku-su-u2
39. {gesz}sag-dur2-ra apin = %a lit-tu
$ single ruling
40. {gesz}szudul apin = %a ni-i-ru
41. {gesz}gag szudul apin = %a hab-su-ku
# see Emar 6/4 70 167'
42. {gesz}gag UL apin = %a hab-su-ku
# probably = OB gag sa la2 (peg for attaching a rope)
43. {gesz}u5 apin = %a ri-ik-bu
44. {gesz}u5 gaba apin = %a in-gu
45. {gesz}HU szu-sig18 apin = %a |KI.MIN|<(in-gu)>
46. {gesz}u5 gaba apin = %a ri-it-tu
47. {gesz}pa ku5-da apin = %a ri-it-tu
48. *(u) {gesz}har-ra apin = %a gir-gil-tu
# the ten mark comes four lines too late
49. {gesz}har apin = %a s,i-in-di-tu
50. {gesz}har apin = %a si-mir-tu
$ single ruling
51. {gesz}GAN2-ur3 = %a masz-ka-ka-tu
52. {gesz}GAN2-ur3 mu-sar = %a |KI.MIN|<(masz-ka-ka-tu)> mu-sza-re-e
53. {gesz}GAN2-ur3 zu2 gal-gal = %a |KI.MIN|<(masz-ka-ka-tu)> szi-ni GAL-MESZ
$ single ruling
54. {gesz}GAN2-ur3 zu2 tur-tur = %a |KI.MIN|<(masz-ka-ka-tu)> szi-ni TUR-MESZ
55. {gesz}GAN2-ur3 szu-sig18 = %a har-bu
56. {gesz}GAN2-ur3 szu-sig18 = %a ma-ia-a-ru
57. {gesz}GAN2-ur3 szu-bur-ra = %a nap-sza2-ru
$ single ruling
58. *(u) {gesz}za-ra GAN2-ur3 = %a za-ru-u2#
59. {gesz}za-ra GAN2-ur3 = %a en-[szu]
60. {gesz}sag-szur GAN2-ur3 = %a |KI.MIN|<(en-szu)>
$ single ruling
61. {gesz}sag GAN2-ur3 = %a da-i-[...]
62. gesz sag-gil# GAN2#-ur3# = %a is, s,a-ra-[ri]
63. {gesz}u5 [GAN2-ur3] = %a ra#-ka#-[bu]
64. {gesz}zu2 [GAN2-ur3] = %a [szi]-in#-[nu]
@reverse
@column 1
1. {gesz}ur3-ur3 = %a na-as2-pa-nu#
$ single ruling
2. {gesz}ur3-ur3 = %a bu-du-[szu]
3. {gesz}ur3-gi4-gi4 = %a |KI.MIN|<(bu-du-szu)>
4. *(u) {gesz}ur3-gi4-gi4 = %a ar-gu-gu
$ single ruling
5. {gesz}da-lu = %a ta-kal-tu
6. {gesz}a2-szita4 = %a |KI.MIN|<(ta-kal-tu)>
7. {gesz}a2-szita4 UM = %a |KI.MIN| <(ta-kal-tu)>
8. {gesz}sal-la-hu-ra = %a |KI.MIN|<(ta-kal-tu)>
$ single ruling
9. {gesz}sal-la-hu-ra = %a sal-la-hu-ru-u2
10. {gesz}sze ra-ah = %a na-ar-pa-su
11. {gesz}szu sze ra-ah = %a |KI.MIN|<(na-ar-pa-su)>
12. {gesz}in-nu szu-gur10 = %a na-ah-ba-szu
$ single ruling
13. {gesz}ig = %a da-al-tu
14. (*) {gesz}ig gal = %a ra-bi-tu
15. {gesz}ig tur = %a s,e-her-tu
$ single ruling
16. {gesz}ig a-zu = %a da-lat a-si-e
# door decorated with metal stripes (Steinkeller IrAn 37, 365-367).
17. {gesz}ig a-zu ku3-sig17 = %a da-lat a-si-e KUG-SIG17
$ single ruling
18. {gesz}ig a-zu gal = da-lat ul-li
19. {gesz}ig sag10-ga = %a da-lat ul-li
20. {gesz}ig ul = %a da-lat ul-li
$ single ruling
21. {gesz}ig dib = %a da-lat di-bi
22. {gesz}ig dib-ba = %a da-lat di-bi
23. {gesz}ig dib-dib-ba = %a da-lat tam-hi-s,i
$ single ruling
24. *(u) {gesz}ig li-u5 = %a da-lat le-'i
25. {gesz}ig gesz gu-la = %a da-lat sza-ga-me
26. {gesz}ig gesz-gurum-me = %a da-lat kur-si-me-te
27. {gesz}ig zu2 am-si = %a da-lat szi-ni pi-ri
$ single ruling
28. {gesz}ig igi gun3-gun3-nu = %a uq-qu-tu
29. {gesz}ig a2-kar2 = %a u2-nu-tu
30. {gesz}ig masz = %a tu-am-tu
$ single ruling
31. {gesz}ig masz-masz = %a tu-'a-ma-tu
32. {gesz}ig masz-tab-ba = %a |KI.MIN|<(tu-'a-ma-tu)>
33. {gesz}ig masz-tab-ba = %a mu-ut-tir-ri-tu
$ single ruling
34. *(u) {gesz}ig ki-kesz2-da = %a da-lat am-ru-me
35. [{gesz}ig ...] kesz2#-da = %a da-lat ri-ik-si
36. [{gesz}ig] {gesz#}erin = %a da-lat e-re-ni
$ single ruling
37. [{gesz}ig] {gesz#}szur-min3 = %a da-lat szur-me-ni
38. [{gesz}ig] {gesz#}u3#-suh5# = %a da-lat a-szu-hi
@column 5
1. {gesz}ig ka2 e2-gal = %a da-lat KA2 E2-GAL-lim
2. {gesz}ig ka2 gu-la = %2 da-lat KA2 GAL-e
3. {gesz}ig ka2 tur-ra = %a da-lat KA s,e-eh-ri
$ single ruling
4. *(u) {gesz}ig ka2 tillax(|ASZ.A.AN|) = %a da-lat KA2 ka-mi-i
5. {gesz}ig NUNUZ-ma = %a da-lat e-ri-ma-ti
6. {gesz}suku5 ig = %a szu-gu-u2
7. {gesz}u5 ig = %a sza-ga-am-mu
8. {gesz}u4-sakar ig = %a sa-hi-ru
$ single ruling
9. {gesz}dun3-la2 ig = %a pi-sa-nu
10. {gesz}KU ig = %a bur-s,i-im-tu
# meaning door socket; Nammahni 2; SANTAG 6, 317
# Lugal-e 629; Limet, Metal (tukul-gish-ig)
# Neumann Handwerk note 682.
$ single ruling
11. {gesz}pisan ig = %a pi-sa-nu
12. {gesz}du3 ig = %a ni-i-ru
$ single ruling
13. {gesz}bar-da ig = %a |KI.MIN|<(ni-i-ru)>
14. *(u) {gesz}bar-da ig = %a bar-du-u2
$ single ruling
15. {gesz}sagszu ig = %a s,a-ar-ru
16. {gesz}kul ig = %a |KI.MIN|<(s,a-ar-ru)>
17. {gesz}za-ra ig = %a |KI.MIN|<(s,a-ar-ru)>
$ single ruling
18. {gesz}nu-u3!(|IGI.KU|)-kusz2 = %a nu-ku-szu-u2
$ single ruling
19. {gesz}|KI.MIN|<(nu-u3-kusz)> an-na = %a |KI.MIN|<(nu-ku-szu-u2)> e-lu-u2
20. {gesz}|KI.MIN|<(nu-u3-kusz)> ki-ta = %a |KI.MIN|<(nu-ku-szu-u2)> szap-lu-u2
21. {gesz}suhub3 = %a me-e-di-lu
22. {gesz}szu-gi = %a nap-ra-ku
23. {gesz}gilim = %a |KI.MIN|<(nap-ra-ku)>
$ single ruling
24. *(u) {gesz}sag-kul = %a si-ik-ku-ru
25. {gesz}sag-kul nim-ma = %a |KI.MIN|<(si-ik-ku-ru)>
$ single ruling
26. {gesz}sag-kul nim-ma = %a mu-tir-ru
27. {gesz}sag-kul nim-ma si-kur sza-qi2-li
$ single ruling
28. {gesz}sag-kul szu-lal2 = %a |KI.MIN|<(si-kur sza-qi2-li)>
29. {gesz}esz2 sag-kul = %a e-bi-il si-ku-ri
$ single ruling
30. {gesz}mud sag-kul = %a szul-bu-u2
31. {gesz}mud gilim = %a gesz-ru
$ single ruling
32. {gesz}aszkudx(|A.ZA.MUSZ2|) = %a asz-kut-tu
33. {gesz}gag |KI.MIN|<(aszkudx(|A.ZA.MUSZ2|))> = %a sik-kat |KI.MIN|<(asz2-kut-tu)>
$ single ruling
34. *(u) {gesz}esz2 |KI.MIN|<(aszkudx(|A.ZA.MUSZ2|))> = %a e-bi-il |KI.MIN|<(asz2-kut-tu)>
35. {gesz}mud |KI.MIN|<(aszkudx(|A.ZA.MUSZ2|))> = %a up-pi [|KI.MIN|<(asz2-kut-tu)>]
$ single ruling
36. {gesz}esz2 = %a eb-[lu]
37. {gesz}esz2 galam-ma = %a |KI.MIN|<(eb-lu)> si#-[ku-ri]
38. {gesz}esz2 szu-ak-a = %a |KI#.MIN#|<(eb-lu si-ku-ri)>
39. {gesz}sa szu-ak-a = %a |KI.MIN|<(eb-lu si-ku-ri)>
$ single ruling
40. {gesz}mud = %a up-[pu]
41. {gesz}gag mud = %a sik-kat# [|KI.MIN|<(up-pu)>]
$ single ruling
42. {gesz}nig2-gag-ti = %a nam#-[za-qu]
43. {gesz#}gag nig2-gag-ti = %a sik#-[kat3 |KI.MIN|<(nam-za-qu)>]
$ single ruling
44. {[gesz]}{e#}e11 = %a up#-[pu]
45. {[gesz]}e11 = %a nam#-[za-qu]
46. {[gesz]}e11 = %a mu#-[sze-lu-u2]
$ single ruling
47. {[gesz]}sag#-mah = %a [ga-me-ru]
48. [{gesz}si]-gar = %a [si-ga-ru]
@column 3
1. {gesz}szerim bar-sik = %a sza ni-sze
$ single ruling
2. {gesz}til-ba-kur-ra = %a a-ka-ia-u2
3. {gesz}sag-du = %a a-su-u2
$ single ruling
4. {gesz}sag-du an-na = %a |KI.MIN|<(a-su-u2)> e-lu-u2
5. {gesz}sag-du ki-ta = %a |KI.MIN|<(a-su-u2)> szap-lu-u2
6. gesz nir-ra = %a is, ni-ri
7. {gesz}nir-ra = %a e-s,i-i-tu
8. *(u) {gesz}nir-ra = %a s,i-s,i-tu
9. {gesz}nir-ra = %a mu-s,a-bit-tu
$ single ruling
10. {gesz}bar-bar = %a u2-ku-u2
11. {gesz}me-bulug2 = %a pal-lu-ku
$ single ruling
12. {gesz}il2-la2 = %a na-an-szu-u2
13. {gesz}il2-la2 sik2 = %a hab-bi-ru
14. {gesz}il2-la2 uzu = %a masz-szu UZU
$ single ruling
15. {gesz}ku-ku-usz = %a mu-ka-nu
16. {gesz}nig2-gi-na = %a |KI.MIN|<(mu-ka-nu)>
$ single ruling
17. {gesz}nig2-zu = %a ha-at,-t,u
18. *(u) {gesz}du8-du8 = %a ma-da-ku
$ single ruling
19. {gesz}bar-du8 = %a e-di-gu
20. {gesz}in-nu = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
$ single ruling
21. {gesz}{MIN<(in-nu)>}TU = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
22. {gesz}{MIN<(in-nu)>}SZID = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
23. {gesz}{MIN<(in-nu)>}unu8(USZ) = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
$ single ruling
24. {gesz}{MIN<(in-nu)>}unu12 = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
25. {gesz}{MIN<(in-nu)>}KAD3 = %a |KI.MIN|<(e-di-gu)>
# MIN over erasure
$ double ruling
@m=locator catchline
26. {gesz}na-mul-lum = %a SZU{+ma}<(%a/n namullum)>
#blank space
@m=locator colophon
27. [szu-nigin2] 5(disz)# szu 2(u) 8(disz) mu-bi-im
28. [al-til igi]-kar2 gaba-ri kur uri{ki}
#blank space]
29. %a [SZU {I}{d}AMAR-UTU-TI]-LA-su-KAM
30. %a [DUB-SAR] TUR
31. %a [DUMU {I}{d}nin-urta-{u2}TI]-LA#-su
32. %a [DUB-SAR] LUGAL#