2020-04-22 05:49:49, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285137 = BAM 1, 035 + unpub. frag.
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [...] _mesz_-szu2 [...]
$ single ruling
3'. _{u2}hal-la_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na_ ha-le-e _igi-mesz#_ [...]
5'. _igi-mesz-szu2 _esz-mesz ansze#-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
6'. {u2}pa-pa-lu-had2 _a sud2 ina# [...]
7'. _DISZ na_ s,er-szi _igi-mesz_-szu2 [...]
8'. _kum2 naga si_ ina _ga_ [...]
9'. _igi-mesz_-szu2 x [...]
$ single ruling
10'. _{zi3}sa-a_ sza _egir# sud2_ x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na ugu murub4# _[gu7] igi-mesz#_ [...]
$ single ruling
12'. _DISZ na ugu murub4 lu2# igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 x [...] x [...]
13'. _egir_-szu2 _e2_-su [...] x [...]
$ single ruling
14'. _DISZ na ugu murub4# lu2 mi-mesz igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 [...] x ina _u4-mesz_-szu2 _gid2-da-mesz_
$ single ruling
15'. _DISZ na dab#_-it# _nu_ ina _mi_ ina _ki-na2_-szu2 _i3-gesz {szim}gig_ [...] _mesz_-szu2 _esz-mesz_
16'. _zi3-sa-a_ sza _egir sud2_ ana _igi-mesz_-szu2 ta-za-ru _gesztin#_ [x] lu ina _kasz3 kum2_
17'. _igi-mesz_-szu2 _luh_-si-ku _gig_ ina _a sila11_ ina _igi-mesz_-szu2 _ra#_ [x x] _zi3 en usanx(|NUNUZ.SA|)_
18'. u2-kal ina _sar_-ti _gaba_-szu2 _igi-mesz_-szu2 ina _{u2}naga si luh#_-si
19'. _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag#_-ma# _ti_
$ single ruling
20'. _DISZ ki-min gazi{sar} {szim}li_ ina _ga munus_ u2-suk sza _usz2_-u3-tu _i3-gesz_
21'. _{szim}gig_ up-pat sza2 tar-bu-'u-ti _disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz erin i3-gesz du10-ga_
22'. _hi-hi igi-mesz_-szu2 u _sza3_ ba-hi-ri-szu2 _esz-mesz_ ina _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag_
$ single ruling
23'. _DISZ ki-min i3-gesz erin_ ina hu-bu-usz _gir4 hi-hi igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min i3-sumun igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
25'. _DISZ na_ rip-hi _ugu muru2 lu2 igi-mesz_-szu2 _sa5_-u2 _numun_ {u2}si-[ik]-kul#
26'. _{szim}li gazi{sar} {szim}gur2-gur2 _illu li-tar illu szim#_ [...]
27'. _[i3]-gesz# erin_ hi-pa-am sza _gir4 gir4 lu2-u18-lu_ x [...]
28'. [x] _sag# du10-ga_ {u2}kur-ka#-nam# ni _i3-udu ur#-[mah_ ...]
$ 8 lines broken
37'. x x [...]
$ double ruling
38'. szum4-ma ina _bu na gig#_ [...]
39'. u _kum sig7_-ta _szub_-di {u2}[x ...]
40'. _{gesz}nam-tar_ ina _kasz3_ ina _nindu usz2_-er [...]
$ 3 lines missing
44'. [x] _u2#-hi#-a# szesz#_ [x x] x x [...]
45'. tara-bak ina _kusz-edin sur_-re _lal2#_-su# [...]
$ single ruling
46'. _DISZ ki-min_ sza ka-tap-pit-e _a gesztu gar-gar_ [...]
47'. _pa gissu na4 disz_-nisz _sud2_ ina _i3_ lu _hi-hi_ x [...]
48'. x ba _nu tuku_
$ single ruling
49'. [...] x _mar#_
$ double ruling
50'. [...] _{gesz}pesz3 ti_-ut, _igi-gig_ [...]
51'. [...] x _mar?_-ma
52'. [...] x x x x x _mesz_ x [...]
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...]
2'. {na4}[x ...]
3'. _erin_ hi-pa# [...] x [...]
4'. ina id-ra2#-ni ta-ka-as,-ma x [...]
$ double ruling
5'. ina _su na#_ isz-ru-pu u it-tab-szi ina _i3#_ [...]
6'. {u2}s,i#-lu _sud2_ ina _ugu lal_-ma [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min_ {u2}s,a-lab-ta-nu ina _ugu_ sar pa? _en_ [...]
8'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap ina x [x] ni _si lal_ x
$ single ruling
9'. _DISZ ki-min_ {u2}pi-zir-ri-ri ina _ugu_ x _en u4-bu2-bu2-ul had2-ra2_
10'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap _u2-din {gesz}ma-nu lal_-ma _ti#_
$ single ruling
11'. [...] x _ku_ ha-mat _izi tag lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
12'. [...] ba _ku-ku si dara3-masz sud2 ki i3-udu ur-mah_
13'. [...] _lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
14'. [...] x _na4_ ga-bi-i _uh2-{d}id2 disz_-nisz _sud2_
15'. [...] _hi-hi esz-mesz lal ku uzu-mesz_-szu2#-ma _lag_-nu
$ single ruling
16'. [...] nu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
17'. [...]
$ rest broken
@reverse
@column 1
$ broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...] _zi#_-ma _igi_-szu2 _er zag#_ [...]
2'. [...] _{u2}eme ur-gi7_ ina _a_ x [...]
3'. ana [x x x x] ur# x [x] _sag#-du_-su _sar#_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na sa sag-ki gub3_-szu2 _zi_-ma _igi_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na sa sag-ki zag_-szu2 u _gub3_-szu2# _zi#_-[ma ...]
6'. sah-le2-e _ara3_-tim lu ina _kasz#_ [...]
7'. _sag-du_-su _sar_-bi# [...]
$ single ruling
$ 15 lines missing
23'. [...]
24'. ina _a-mesz_ ki [x x x] szu [...]
$ single ruling
25'. _DISZ ki-min_ {u2}ka# x x 1/3(disz) u2# x [...]
26'. _sza3 {u2}hab_ x x x x x [...]
$ double ruling
27'. _DISZ# um-s,a-tim _zi_-[hi]
28'. [...] x sza2 [...]
29'. [...] x [...]
30'. [...] ina {gesz}[x ...]
$ rest broken

2020-04-15 12:42:04, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285137 = BAM 1, 035 + unpub. frag.
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [...] _mesz_-szu2 [...]
$ single ruling
3'. _{u2}hal-la_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na_ ha-le-e _igi-mesz#_ [...]
5'. _igi-mesz-szu2 _esz-mesz ansze#-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
6'. {u2}pa-pa-lu-had2 _a sud2 ina# [...]
7'. _DISZ na_ s,er-szi _igi-mesz_-szu2 [...]
8'. _kum2 naga-si_ ina _ga_ [...]
9'. _igi-mesz_-szu2 x [...]
$ single ruling
10'. _{zi3}sa-a_ sza _egir# sud2_ x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na ugu murub4# _[gu7] igi-mesz#_ [...]
$ single ruling
12'. _DISZ na ugu murub4 lu2# igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 x [...] x [...]
13'. _egir_-szu2 _e2_-su [...] x [...]
$ single ruling
14'. _DISZ na ugu murub4# lu2 mi-mesz igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 [...] x ina _u4-mesz_-szu2 _gid2-da-mesz_
$ single ruling
15'. _DISZ na dab#_-it# _nu_ ina _mi_ ina _ki-na2_-szu2 _i3-gesz {szim}gig_ [...] _mesz_-szu2 _esz-mesz_
16'. _zi3-sa-a_ sza _egir sud2_ ana _igi-mesz_-szu2 ta-za-ru _gesztin#_ [x] lu ina _kasz3 kum2_
17'. _igi-mesz_-szu2 _luh_-si-ku _gig_ ina _a sila11_ ina _igi-mesz_-szu2 _ra#_ [x x] _zi3 en usanx(|NUNUZ.SA|)_
18'. u2-kal ina _sar_-ti _gaba_-szu2 _igi-mesz_-szu2 ina _{u2}naga-si luh#_-si
19'. _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag#_-ma# _ti_
$ single ruling
20'. _DISZ ki-min gazi{sar} {szim}li_ ina _ga munus_ u2-suk sza _usz2_-u3-tu _i3-gesz_
21'. _{szim}gig_ up-pat sza2 tar-bu-'u-ti _disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz erin i3-gesz du10-ga_
22'. _hi-hi igi-mesz_-szu2 u _sza3_ ba-hi-ri-szu2 _esz-mesz_ ina _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag_
$ single ruling
23'. _DISZ ki-min i3-gesz erin_ ina hu-bu-usz _gir4 hi-hi igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min i3-sumun igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
25'. _DISZ na_ rip-hi _ugu muru2 lu2 igi-mesz_-szu2 _sa5_-u2 _numun_ {u2}si-[ik]-kul#
26'. _{szim}li gazi{sar} {szim}gur2-gur2 _illu li-tar illu szim#_ [...]
27'. _[i3]-gesz# erin_ hi-pa-am sza _gir4 gir4 lu2-u18-lu_ x [...]
28'. [x] _sag# du10-ga_ {u2}kur-ka#-nam# ni _i3-udu ur#-[mah_ ...]
$ 8 lines broken
37'. x x [...]
$ double ruling
38'. szum4-ma ina _bu na gig#_ [...]
39'. u _kum sig7_-ta _szub_-di {u2}[x ...]
40'. _{gesz}nam-tar_ ina _kasz3_ ina _nindu usz2_-er [...]
$ 3 lines missing
44'. [x] _u2#-hi#-a# szesz#_ [x x] x x [...]
45'. tara-bak ina _kusz-edin sur_-re _lal2#_-su# [...]
$ single ruling
46'. _DISZ ki-min_ sza ka-tap-pit-e _a gesztu gar-gar_ [...]
47'. _pa gissu na4 disz_-nisz _sud2_ ina _i3_ lu _hi-hi_ x [...]
48'. x ba _nu tuku_
$ single ruling
49'. [...] x _mar#_
$ double ruling
50'. [...] _{gesz}pesz3 ti_-ut, _igi-gig_ [...]
51'. [...] x _mar?_-ma
52'. [...] x x x x x _mesz_ x [...]
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...]
2'. {na4}[x ...]
3'. _erin_ hi-pa# [...] x [...]
4'. ina id-ra2#-ni ta-ka-as,-ma x [...]
$ double ruling
5'. ina _su na#_ isz-ru-pu u it-tab-szi ina _i3#_ [...]
6'. {u2}s,i#-lu _sud2_ ina _ugu lal_-ma [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min_ {u2}s,a-lab-ta-nu ina _ugu_ sar pa? _en_ [...]
8'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap ina x [x] ni _si lal_ x
$ single ruling
9'. _DISZ ki-min_ {u2}pi-zir-ri-ri ina _ugu_ x _en u4-bu2-bu2-ul had2-ra2_
10'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap _u2-din {gesz}ma-nu lal_-ma _ti#_
$ single ruling
11'. [...] x _ku_ ha-mat _izi tag lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
12'. [...] ba _ku-ku si dara3-masz sud2 ki i3-udu ur-mah_
13'. [...] _lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
14'. [...] x _na4_ ga-bi-i _uh2-{d}id2 disz_-nisz _sud2_
15'. [...] _hi-hi esz-mesz lal ku uzu-mesz_-szu2#-ma _lag_-nu
$ single ruling
16'. [...] nu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
17'. [...]
$ rest broken
@reverse
@column 1
$ broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...] _zi#_-ma _igi_-szu2 _er zag#_ [...]
2'. [...] _{u2}eme ur-gi7_ ina _a_ x [...]
3'. ana [x x x x] ur# x [x] _sag#-du_-su _sar#_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na sa sag-ki gub3_-szu2 _zi_-ma _igi_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na sa sag-ki zag_-szu2 u _gub3_-szu2# _zi#_-[ma ...]
6'. sah-le2-e _ara3_-tim lu ina _kasz#_ [...]
7'. _sag-du_-su _sar_-bi# [...]
$ single ruling
$ 15 lines missing
23'. [...]
24'. ina _a-mesz_ ki [x x x] szu [...]
$ single ruling
25'. _DISZ ki-min_ {u2}ka# x x 1/3(disz) u2# x [...]
26'. _sza3 {u2}hab_ x x x x x [...]
$ double ruling
27'. _DISZ# um-s,a-tim _zi_-[hi]
28'. [...] x sza2 [...]
29'. [...] x [...]
30'. [...] ina {gesz}[x ...]
$ rest broken

2019-04-05 12:58:37, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285137 = BAM 1, 035 + unpub. frag.
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [...] _mesz_-szu2 [...]
$ single ruling
3'. _{u2}hal-la_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na_ ha-le-e _igi-mesz#_ [...]
5'. _igi-mesz-szu2 _esz-mesz ansze#-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
6'. {u2}pa-pa-lu-had2 _a sud2 ina# [...]
7'. _DISZ na_ s,er-szi _igi-mesz_-szu2 [...]
8'. _kum2 naga-si_ ina _ga_ [...]
9'. _igi-mesz_-szu2 x [...]
$ single ruling
10'. _{zi3}sa-a_ sza _egir# sud2_ x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na ugu murub4# _[gu7] igi-mesz#_ [...]
$ single ruling
12'. _DISZ na ugu murub4 lu2# igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 x [...] x [...]
13'. _egir_-szu2 _e2_-su [...] x [...]
$ single ruling
14'. _DISZ na ugu murub4# lu2 mi-mesz igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 [...] x ina _u4-mesz_-szu2 _gid2-da-mesz_
$ single ruling
15'. _DISZ na dab#_-it# _nu_ ina _mi_ ina _ki-na2_-szu2 _i3-gesz {szim}gig_ [...] _mesz_-szu2 _esz-mesz_
16'. _zi3-sa-a_ sza _egir sud2_ ana _igi-mesz_-szu2 ta-za-ru _gesztin#_ [x] lu ina _kasz3 kum2_
17'. _igi-mesz_-szu2 _luh_-si-ku _gig_ ina _a sila11_ ina _igi-mesz_-szu2 _ra#_ [x x] _zi3 en usanx(|NUNUZ.SA|)_
18'. u2-kal ina _sar_-ti _gaba_-szu2 _igi-mesz_-szu2 ina _{u2}naga-si luh#_-si
19'. _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag#_-ma# _ti_
$ single ruling
20'. _DISZ ki-min gazi{sar} {szim}li_ ina _ga munus_ u2-suk sza _usz2_-u3-tu _i3-gesz_
21'. _{szim}gig_ up-pat sza2 tar-bu-'u-ti _disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz erin i3-gesz du10-ga_
22'. _hi-hi igi-mesz_-szu2 u _sza3_ ba-hi-ri-szu2 _esz-mesz_ ina _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag_
$ single ruling
23'. _DISZ ki-min i3-gesz erin_ ina hu-bu-usz _gir4 hi-hi igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min i3-sumun igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
25'. _DISZ na_ rip-hi _ugu muru2 lu2 igi-mesz_-szu2 _sa5_-u2 _numun_ {u2}si-[ik]-kul#
26'. _{szim}li gazi{sar} {szim}gur2-gur2 _illu li-tar illu szim#_ [...]
27'. _[i3]-gesz# erin_ hi-pa-am sza _gir4 gir4 lu2-u18-lu_ x [...]
28'. [x] _sag# du10-ga_ {u2}kur-ka#-nam# ni _i3-udu ur#-[mah_ ...]
$ 8 lines broken
37'. x x [...]
$ double ruling
38'. szum4-ma ina _bu na gig#_ [...]
39'. u _kum sig7_-ta _szub_-di {u2}[x ...]
40'. _{gesz}nam-tar_ ina _kasz3_ ina _nindu usz2_-ir [...]
$ 3 lines missing
44'. [x] _u2#-hi#-a# szesz#_ [x x] x x [...]
45'. tara-bak ina _kusz-edin sur_-re _lal2#_-su# [...]
$ single ruling
46'. _DISZ ki-min_ sza ka-tap-pit-e _a gesztu gar-gar_ [...]
47'. _pa gissu na4 disz_-nisz _sud2_ ina _i3_ lu _hi-hi_ x [...]
48'. x ba _nu tuku_
$ single ruling
49'. [...] x _mar#_
$ double ruling
50'. [...] _{gesz}pesz3 ti_-ut, _igi-gig_ [...]
51'. [...] x _mar?_-ma
52'. [...] x x x x x _mesz_ x [...]
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...]
2'. {na4}[x ...]
3'. _erin_ hi-pa# [...] x [...]
4'. ina id-ra2#-ni ta-ka-as,-ma x [...]
$ double ruling
5'. ina _su na#_ isz-ru-pu u it-tab-szi ina _i3#_ [...]
6'. {u2}s,i#-lu _sud2_ ina _ugu lal_-ma [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min_ {u2}s,a-lab-ta-nu ina _ugu_ sar pa? _en_ [...]
8'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap ina x [x] ni _si lal_ x
$ single ruling
9'. _DISZ ki-min_ {u2}pi-zir-ri-ri ina _ugu_ x _en u4-bu2-bu2-ul had2-ra2_
10'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap _u2-din {gesz}ma-nu lal_-ma _ti#_
$ single ruling
11'. [...] x _ku_ ha-mat _izi tag lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
12'. [...] ba _ku-ku si dara3-masz sud2 ki i3-udu ur-mah_
13'. [...] _lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
14'. [...] x _na4_ ga-bi-i _uh2-{d}id2 disz_-nisz _sud2_
15'. [...] _hi-hi esz-mesz lal ku uzu-mesz_-szu2#-ma _lag_-nu
$ single ruling
16'. [...] nu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
17'. [...]
$ rest broken
@reverse
@column 1
$ broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...] _zi#_-ma _igi_-szu2 _er zag#_ [...]
2'. [...] _{u2}eme ur-gi7_ ina _a_ x [...]
3'. ana [x x x x] ur# x [x] _sag#-du_-su _sar#_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na sa sag-ki gub3_-szu2 _zi_-ma _igi_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na sa sag-ki zag_-szu2 u _gub3_-szu2# _zi#_-[ma ...]
6'. sah-le2-e _ara3_-tim lu ina _kasz#_ [...]
7'. _sag-du_-su _sar_-bi# [...]
$ single ruling
$ 15 lines missing
23'. [...]
24'. ina _a-mesz_ ki [x x x] szu [...]
$ single ruling
25'. _DISZ ki-min_ {u2}ka# x x 1/3(disz) u2# x [...]
26'. _sza3 {u2}hab_ x x x x x [...]
$ double ruling
27'. _DISZ# um-s,a-tim _zi_-[hi]
28'. [...] x sza2 [...]
29'. [...] x [...]
30'. [...] ina {gesz}[x ...]
$ rest broken

2019-04-03 09:49:18, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285137 = BAM 1, 035 + unpub. frag.
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [...] _mesz_-szu2 [...]
$ single ruling
3'. _{u2}hal-la_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na_ ha-le-e _igi-mesz#_ [...]
5'. _igi-mesz-szu2 _esz-mesz ansze#-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
6'. {u2}pa-pa-lu-had2 _a sud2 ina# [...]
7'. _DISZ na_ s,er-szi _igi-mesz_-szu2 [...]
8'. _kum2 naga-si_ ina _ga_ [...]
9'. _igi-mesz_-szu2 x [...]
$ single ruling
10'. _{zi3}sa-a_ sza _egir# sud2_ x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na ugu murub4# _[gu7] igi-mesz#_ [...]
$ single ruling
12'. _DISZ na ugu murub4 lu2# igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 x [...] x [...]
13'. _egir_-szu2 _e2_-su [...] x [...]
$ single ruling
14'. _DISZ na ugu murub4# lu2 mi-mesz igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 [...] x ina _u4-mesz_-szu2 _gid2-da-mesz_
$ single ruling
15'. _DISZ na dab#_-it# _nu_ ina _mi_ ina _ki-na2_-szu2 _i3-gesz {szim}gig_ [...] _mesz_-szu2 _esz-mesz_
16'. _zi3-sa-a_ sza _egir sud2_ ana _igi-mesz_-szu2 ta-za-ru _gesztin#_ [x] lu ina _kasz3 kum2_
17'. _igi-mesz_-szu2 _luh_-si-ku _gig_ ina _a sila11_ ina _igi-mesz_-szu2 _ra#_ [x x] _zi3 en usanx(|NUNUZ.SA|)_
18'. u2-kal ina _sar_-ti _gaba_-szu2 _igi-mesz_-szu2 ina _{u2}naga-si luh#_-si
19'. _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag#_-ma# _ti_
$ single ruling
20'. _DISZ ki-min gazi{sar} {szim}li_ ina _ga munus_ u2-suk sza _usz2_-u3-tu _i3-gesz_
21'. _{szim}gig_ up-pat sza2 tar-bu-'u-ti _disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz erin i3-gesz du10-ga_
22'. _hi-hi igi-mesz_-szu2 u _sza3_ ba-hi-ri-szu2 _esz-mesz_ ina _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag_
$ single ruling
23'. _DISZ ki-min i3-gesz erin_ ina hu-bu-usz _gir4 hi-hi igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min i3-sumun igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
25'. _DISZ na_ rip-hi _ugu muru2 lu2 igi-mesz_-szu2 _sa5_-u2 _numun_ {u2}si-[ik]-kul#
26'. _{szim}li gazi{sar} {szim}gur2-gur2 _illu li-tar illu szim#_ [...]
27'. _[i3]-gesz# erin_ hi-pa-am sza _gir4 gir4 lu2-u18-lu_ x [...]
28'. [x] _sag# du10-ga_ {u2}kur-ka#-nam# ni _i3-udu ur#-[mah_ ...]
$ 8 lines broken
37'. x x [...]
$ double ruling
38'. szum4-ma ina _bu na gig#_ [...]
39'. u _kum sig7_-ta _szub_-di {u2}[x ...]
40'. _{gesz}nam-tar_ ina _kasz3_ ina _nindu sumun i3_ [...]
$ 3 lines missing
44'. [x] _u2#-hi#-a# szesz#_ [x x] x x [...]
45'. tara-bak ina _kusz-edin sur_-re _lal2#_-su# [...]
$ single ruling
46'. _DISZ ki-min_ sza ka-tap-pit-e _a gesztu gar-gar_ [...]
47'. _pa gissu na4 disz_-nisz _sud2_ ina _i3_ lu _hi-hi_ x [...]
48'. x ba _nu tuku_
$ single ruling
49'. [...] x _mar#_
$ double ruling
50'. [...] _{gesz}pesz3 ti_-ut, _igi-gig_ [...]
51'. [...] x _mar?_-ma
52'. [...] x x x x x _mesz_ x [...]
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...]
2'. {na4}[x ...]
3'. _erin_ hi-pa# [...] x [...]
4'. ina id-ra2#-ni ta-ka-as,-ma x [...]
$ double ruling
5'. ina _su na#_ isz-ru-pu u it-tab-szi ina _i3#_ [...]
6'. {u2}s,i#-lu _sud2_ ina _ugu lal_-ma [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min_ {u2}s,a-lab-ta-nu ina _ugu_ sar pa? _en_ [...]
8'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap ina x [x] ni _si lal_ x
$ single ruling
9'. _DISZ ki-min_ {u2}pi-zir-ri-ri ina _ugu_ x _en u4-bu2-bu2-ul had2-ra2_
10'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap _u2-din {gesz}ma-nu lal_-ma _ti#_
$ single ruling
11'. [...] x _ku_ ha-mat _izi tag lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
12'. [...] ba _ku-ku si dara3-masz sud2 ki i3-udu ur-mah_
13'. [...] _lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
14'. [...] x _na4_ ga-bi-i _uh2-{d}id2 disz_-nisz _sud2_
15'. [...] _hi-hi esz-mesz lal ku uzu-mesz_-szu2#-ma _lag_-nu
$ single ruling
16'. [...] nu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
17'. [...]
$ rest broken
@reverse
@column 1
$ broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...] _zi#_-ma _igi_-szu2 _er zag#_ [...]
2'. [...] _{u2}eme ur-gi7_ ina _a_ x [...]
3'. ana [x x x x] ur# x [x] _sag#-du_-su _sar#_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na sa sag-ki gub3_-szu2 _zi_-ma _igi_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na sa sag-ki zag_-szu2 u _gub3_-szu2# _zi#_-[ma ...]
6'. sah-le2-e _ara3_-tim lu ina _kasz#_ [...]
7'. _sag-du_-su _sar_-bi# [...]
$ single ruling
$ 15 lines missing
23'. [...]
24'. ina _a-mesz_ ki [x x x] szu [...]
$ single ruling
25'. _DISZ ki-min_ {u2}ka# x x 1/3(disz) u2# x [...]
26'. _sza3 {u2}hab_ x x x x x [...]
$ double ruling
27'. _DISZ# um-s,a-tim _zi_-[hi]
28'. [...] x sza2 [...]
29'. [...] x [...]
30'. [...] ina {gesz}[x ...]
$ rest broken

2019-03-13 15:38:01, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285137 = BAM 1, 035 + unpub. frag.
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [...] _mesz_-szu2 [...]
$ single ruling
3'. _{u2}hal-la_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na_ ha-le-e _igi-mesz#_ [...]
5'. _igi-mesz-szu2 _esz-mesz ansze#-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
6'. {u2}pa-pa-lu-had2 _a sud2 ina# [...]
7'. _DISZ na_ s,er-szi _igi-mesz_-szu2 [...]
8'. _kum2 naga-si_ ina _ga_ [...]
9'. _igi-mesz_-szu2 x [...]
$ single ruling
10'. _{zi3}sa-a_ sza _egir# sud2_ x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na ugu murub4# _[gu7] igi-mesz#_ [...]
$ single ruling
12'. _DISZ na ugu murub4 lu2# igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 x [...] x [...]
13'. _egir_-szu2 _e2_-su [...] x [...]
$ single ruling
14'. _DISZ na ugu murub4# lu2 mi-mesz igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 [...] x ina _u4-mesz_-szu2 _gid2-da-mesz_
$ single ruling
15'. _DISZ na dab#_-it# _nu_ ina _mi_ ina _ki-na2_-szu2 _i3-gesz {szim}gig_ [...] _mesz_-szu2 _esz-mesz_
16'. _zi3-sa-a_ sza _egir sud2_ ana _igi-mesz_-szu2 ta-za-ru _gesztin#_ [x] lu ina _kasz3 kum2_
17'. _igi-mesz_-szu2 _luh_-si-ku _gig_ ina _a sila11_ ina _igi-mesz_-szu2 _ra#_ [x x] _zi3 en usanx(|NUNUZ.SA|)_
18'. u2-kal ina _sar_-ti _gaba_-szu2 _igi-mesz_-szu2 ina _{u2}naga-si luh#_-si
19'. _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag#_-ma# _ti_
$ single ruling
20'. _DISZ ki-min gazi{sar} {szim}li_ ina _ga munus_ u2-suk sza _usz2_-u3-tu _i3-gesz_
21'. _{szim}gig_ up-pat sza2 tar-bu-'u-ti _disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz erin i3-gesz du10-ga_
22'. _hi-hi igi-mesz_-szu2 u _sza3_ ba-hi-ri-szu2 _esz-mesz_ ina _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag_
$ single ruling
23'. _DISZ ki-min i3-gesz erin_ ina hu-bu-usz _gir4 hi-hi igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min i3-sumun igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
25'. _DISZ na_ rip-hi _ugu muru2 lu2 igi-mesz_-szu2 _sa5_-u2 _numun_ {u2}si-[ik]-kul#
26'. _{szim}li gazi{sar} {szim}gur2-gur2 _illu li-tar illu szim#_ [...]
27'. _[i3]-gesz# erin_ hi-pa-am sza _gir4 gir4 lu2-u18-lu_ x [...]
28'. [x] _sag# du10-ga_ {u2}kur-ka#-nam# ni _i3-udu ur#-[mah_ ...]
$ 8 lines broken
37'. x x [...]
$ double ruling
38'. szum4-ma ina _bu na gig#_ [...]
39'. u _kum sig7_-ta _szub_-di {u2}[x ...]
40'. _{gesz}nam-tar_ ina _kasz3_ ina _nindu sumun i3_ [...]
$ 3 lines missing
44'. [x] _u2#-hi#-a# szesz#_ [x x] x x [...]
45'. tara-bak ina _kusz-edin sur_-re _lal2#_-su# [...]
$ single ruling
46'. _DISZ ki-min_ sza ka-tap-pit-e _a gesztu gar-gar_ [...]
47'. _pa gissu na4 disz_-nisz _sud2_ ina _i3_ lu _hi-hi_ x [...]
48'. x ba _nu tuku_
$ single ruling
49'. [...] x _mar#_
$ double ruling
50'. [...] _{gesz}pesz3 ti_-ut, _igi-gig_ [...]
51'. [...] x _mar?_-ma
52'. [...] x x x x x _mesz_ x [...]
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...]
2'. {na4}[x ...]
3'. _erin_ hi-pa# [...] x [...]
4'. ina id-ra2#-ni ta-ka-as,-ma x [...]
$ double ruling
5'. ina _su na#_ isz-ru-pu u it-tab-szi ina _i3#_ [...]
6'. {u2}s,i#-lu _sud2_ ina _ugu lal_-ma [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min_ {u2}s,a-lab-ta-nu ina _ugu_ sar pa? _en_ [...]
8'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap ina x [x] ni _si lal_ x
$ single ruling
9'. _DISZ ki-min_ {u2}pi-zir-ri-ri ina _ugu_ x _en u4-bu2-bu2-ul had2-du_
10'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap _u2-din {gesz}ma-nu lal_-ma _ti#_
$ single ruling
11'. [...] x _ku_ ha-mat _izi tag lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
12'. [...] ba _ku-ku si dara3-masz sud2 ki i3-udu ur-mah_
13'. [...] _lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
14'. [...] x _na4_ ga-bi-i _uh2-{d}id2 disz_-nisz _sud2_
15'. [...] _hi-hi esz-mesz lal ku uzu-mesz_-szu2#-ma _lag_-nu
$ single ruling
16'. [...] nu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
17'. [...]
$ rest broken
@reverse
@column 1
$ broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...] _zi#_-ma _igi_-szu2 _er zag#_ [...]
2'. [...] _{u2}eme ur-gi7_ ina _a_ x [...]
3'. ana [x x x x] ur# x [x] _sag#-du_-su _sar#_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na sa sag-ki gub3_-szu2 _zi_-ma _igi_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na sa sag-ki zag_-szu2 u _gub3_-szu2# _zi#_-[ma ...]
6'. sah-le2-e _ara3_-tim lu ina _kasz#_ [...]
7'. _sag-du_-su _sar_-bi# [...]
$ single ruling
$ 15 lines missing
23'. [...]
24'. ina _a-mesz_ ki [x x x] szu [...]
$ single ruling
25'. _DISZ ki-min_ {u2}ka# x x 1/3(disz) u2# x [...]
26'. _sza3 {u2}hab_ x x x x x [...]
$ double ruling
27'. _DISZ# um-s,a-tim _zi_-[hi]
28'. [...] x sza2 [...]
29'. [...] x [...]
30'. [...] ina {gesz}[x ...]
$ rest broken

2019-03-08 13:50:41, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285137 = BAM 1, 035 + unpub. frag.
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [...] _mesz_-szu2 [...]
$ single ruling
3'. _{u2}hal-la_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na_ ha-le-e _igi-mesz#_ [...]
5'. _igi-mesz-szu2 _esz-mesz ansze#-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
6'. {u2}pa-pa-lu-had2 _a sud2 ina# [...]
7'. _DISZ na_ s,er-szi _igi-mesz_-szu2 [...]
8'. _kum2 naga-si_ ina _ga_ [...]
9'. _igi-mesz_-szu2 x [...]
$ single ruling
10'. _{zi3}sa-a_ sza _egir# sud2_ x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na ugu murub4# _[gu7] igi-mesz#_ [...]
$ single ruling
12'. _DISZ na ugu murub4 lu2# igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 x [...] x [...]
13'. _egir_-szu2 _e2_-su [...] x [...]
$ single ruling
14'. _DISZ na ugu murub4# lu2 mi-mesz igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 [...] x ina _u4-mesz_-szu2 _gid2-da-mesz_
$ single ruling
15'. _DISZ na dab#_-it# _nu_ ina _mi_ ina _ki-na2_-szu2 _i3-gesz {szim}gig_ [...] _mesz_-szu2 _esz-mesz_
16'. _zi3-sa-a_ sza _egir sud2_ ana _igi-mesz_-szu2 ta-za-ru _gesztin#_ [x] lu ina _kasz3 kum2_
17'. _igi-mesz_-szu2 _luh_-si-ku _gig_ ina _a sila11_ ina _igi-mesz_-szu2 _ra#_ [x x] _zi3 en usanx(|NUNUZ.SA|)_
18'. u2-kal ina _sar_-ti _gaba_-szu2 _igi-mesz_-szu2 ina _{u2}naga-si luh#_-si
19'. _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag#_-ma# _ti_
$ single ruling
20'. _DISZ ki-min gazi{sar} {szim}li_ ina _ga munus_ u2-suk sza _usz2_-u3-tu _i3-gesz_
21'. _{szim}gig_ up-pat sza2 tar-bu-'u-ti _disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz erin i3-gesz du10-ga_
22'. _hi-hi igi-mesz_-szu2 u _sza3_ ba-hi-ri-szu2 _esz-mesz_ ina _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag_
$ single ruling
23'. _DISZ ki-min i3-gesz erin_ ina hu-bu-usz _gir4 hi-hi igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min i3-sumun igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
25'. _DISZ na_ rip-hi _ugu muru2 lu2 igi-mesz_-szu2 _sa5_-u2 _numun_ {u2}si-[ik]-kul#
26'. _{szim}li gazi{sar} {szim}gur2-gur2 _illu li-tar illu szim#_ [...]
27'. _[i3]-gesz# erin_ hi-pa-am sza _gir4 gir4 lu2-u18-lu_ x [...]
28'. [x] _sag# du10-ga_ {u2}kur-ka#-nam# ni _i3-udu ur#-[mah_ ...]
$ 8 lines broken
37'. x x [...]
$ double ruling
38'. szum4-ma ina _bu na gig#_ [...]
39'. u _kum sig7_-ta _szub_-di {u2}[x ...]
40'. _{gesz}nam-tar_ ina _kasz3_ ina _nindu sumun i3_ [...]
$ 3 lines missing
44'. [x] _u2#-hi#-a# szesz#_ [x x] x x [...]
45'. tara-bak ina _kusz-edin sur_-re _lal2#_-su# [...]
$ single ruling
46'. _DISZ ki-min_ sza ka-tap-pit-e _a gesztu gar-gar_ [...]
47'. _pa gissu na4 disz_-nisz _sud2_ ina _i3_ lu _hi-hi_ x [...]
48'. x ba _nu tuku_
$ single ruling
49'. [...] x _mar#_
$ double ruling
50'. [...] _{gesz}pesz3 ti_-ut, _igi-gig_ [...]
51'. [...] x _mar?_-ma
52'. [...] x x x x x _mesz_ x [...]
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...]
2'. {na4}[x ...]
3'. _erin_ hi-pa# [...] x [...]
4'. ina id-ra2#-ni ta-ka-as,-ma x [...]
$ double ruling
5'. ina _su na#_ isz-ru-pu u it-tab-szi ina _i3#_ [...]
6'. {u2}s,i#-lu _sud2_ ina _ugu lal_-ma [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min_ {u2}s,a-lab-ta-nu ina _ugu_ sar pa? _en_ [...]
8'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap ina x [x] ni _si lal_ x
$ single ruling
9'. _DISZ ki-min_ {u2}pi-zir-ri-ri ina _ugu_ x _en u4-bu2-bu2-ul had2-du_
10'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap _u2-din {gesz}ma-nu lal_-ma _ti#_
$ single ruling
11'. [...] x _ku_ ha-mat _izi tag lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
12'. [...] ba _ku-ku si dara3-masz sud2 ki i3-udu ur-mah_
13'. [...] _lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
14'. [...] x _na4_ ga-bi-i _uh2-{d}id2 disz_-nisz _sud2_
15'. [...] _hi-hi esz-mesz lal ku uzu-mesz_-szu2#-ma _lag_-nu
$ single ruling
16'. [...] nu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
17'. [...]
$ rest broken
@reverse
@column 1
$ broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...] _zi#_-ma _igi_-szu2 _er zag#_ [...]
2'. [...] _{u2}eme-ur-gi7_ ina _a_ x [...]
3'. ana [x x x x] ur# x [x] _sag#-du_-su _sar#_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na sa sag-ki gub3_-szu2 _zi_-ma _igi_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na sa sag-ki zag_-szu2 u _gub3_-szu2# _zi#_-[ma ...]
6'. sah-le2-e _ara3_-tim lu ina _kasz#_ [...]
7'. _sag-du_-su _sar_-bi# [...]
$ single ruling
$ 15 lines missing
23'. [...]
24'. ina _a-mesz_ ki [x x x] szu [...]
$ single ruling
25'. _DISZ ki-min_ {u2}ka# x x 1/3(disz) u2# x [...]
26'. _sza3 {u2}hab_ x x x x x [...]
$ double ruling
27'. _DISZ# um-s,a-tim _zi_-[hi]
28'. [...] x sza2 [...]
29'. [...] x [...]
30'. [...] ina {gesz}[x ...]
$ rest broken

2019-02-20 16:51:53, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285137 = BAM 1, 035 + unpub. frag.
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [...] _mesz_-szu2 [...]
$ single ruling
3'. _{u2}hal-la_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na_ ha-le-e _igi-mesz#_ [...]
5'. _igi-mesz-szu2 _esz-mesz ansze#-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
6'. {u2}pa-pa-lu-had2 _a sud2 ina# [...]
7'. _DISZ na_ s,er-szi _igi-mesz_-szu2 [...]
8'. _kum2 naga-si_ ina _ga_ [...]
9'. _igi-mesz_-szu2 x [...]
$ single ruling
10'. _{zi3}sa-a_ sza _egir# sud2_ x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na ugu murub4# _[gu7] igi-mesz#_ [...]
$ single ruling
12'. _DISZ na ugu murub4 lu2# igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 x [...] x [...]
13'. _egir_-szu2 _e2_-su [...] x [...]
$ single ruling
14'. _DISZ na ugu murub4# lu2 mi-mesz igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 [...] x ina _u4-mesz_-szu2 _gid2-da-mesz_
$ single ruling
15'. _DISZ na dab#_-it# _nu_ ina _mi_ ina _ki-na2_-szu2 _i3-gesz {szim}gig_ [...] _mesz_-szu2 _esz-mesz_
16'. _zi3-sa-a_ sza _egir sud2_ ana _igi-mesz_-szu2 ta-za-ru _gesztin#_ [x] lu ina _kasz3 kum2_
17'. _igi-mesz_-szu2 _luh_-si-ku _gig_ ina _a sila11_ ina _igi-mesz_-szu2 _ra#_ [x x] _zi3 en usanx(|NUNUZ.SA|)_
18'. u2-kal ina _sar_-ti _gaba_-szu2 _igi-mesz_-szu2 ina _{u2}naga-si luh#_-si
19'. _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag#_-ma# _ti_
$ single ruling
20'. _DISZ ki-min gazi{sar} {szim}li_ ina _ga munus_ u2-suk sza _usz2_-u3-tu _i3-gesz_
21'. _{szim}gig_ up-pat sza2 tar-bu-'u-ti _disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz erin i3-gesz du10-ga_
22'. _hi-hi igi-mesz_-szu2 u _sza3_ ba-hi-ri-szu2 _esz-mesz_ ina _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag_
$ single ruling
23'. _DISZ ki-min i3-gesz erin_ ina hu-bu-usz _gir4 hi-hi igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min i3-sumun igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
25'. _DISZ na_ rip-hi _ugu muru2 lu2 igi-mesz_-szu2 _sa5_-u2 _numun_ {u2}si-[ik]-kul#
26'. _{szim}li gazi{sar} {szim}gur2-gur2 _illu li-tar illu szim#_ [...]
27'. _[i3]-gesz# erin_ hi-pa-am sza _gir4 gir4 lu2-u18-lu_ x [...]
28'. [x] _sag# du10-ga_ {u2}kur-ka#-nam# ni _i3-udu ur#-[mah_ ...]
$ 8 lines broken
37'. x x [...]
$ double ruling
38'. szum4-ma ina _bu na gig#_ [...]
39'. u _kum sig7_-ta _szub_-di {u2}[x ...]
40'. _{gesz}nam-tar_ ina _kasz3_ ina _nindu sumun i3_ [...]
$ 3 lines missing
44'. [x] _u2#-hi#-a# szesz#_ [x x] x x [...]
45'. tara-bak ina _kusz-edin sur_-re _lal2#_-su# [...]
$ single ruling
46'. _DISZ ki-min_ sza ka-tap-pit-e _a gesztu gar-gar_ [...]
47'. _pa gissu na4 disz_-nisz _sud2_ ina _i3_ lu _hi-hi_ x [...]
48'. x ba _nu tuku_
$ single ruling
49'. [...] x _mar#_
$ double ruling
50'. [...] _{gesz}pesz3 ti_-ut, _igi-gig_ [...]
51'. [...] x _mar?_-ma
52'. [...] x x x x x _mesz_ x [...]
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...]
2'. {na4}[x ...]
3'. _erin_ hi-pa# [...] x [...]
4'. ina id-ra2#-ni ta-ka-as,-ma x [...]
$ double ruling
5'. ina _su na#_ isz-ru-pu u it-tab-szi ina _i3#_ [...]
6'. {u2}s,i#-lu _sud2_ ina _ugu lal_-ma [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min_ {u2}s,a-lab-ta-nu ina _ugu_ sar pa? _en_ [...]
8'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap ina x [x] ni _si lal_ x
$ single ruling
9'. _DISZ ki-min_ {u2}pi-zir-ri-ri ina _ugu_ x _en u4-bu2-bu2-ul had2-du_
10'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap _u2-din {gesz}ma-nu lal_-ma _ti#_
$ single ruling
11'. [...] x _ku_ ha-mat _izi tag lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
12'. [...] ba _ku-ku si dara3-masz sud2 ki i3-udu ur-mah_
13'. [...] _lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
14'. [...] x {na4}ga-bi-i _uh2-{d}id2 disz_-nisz _sud2_
15'. [...] _hi-hi esz-mesz lal ku uzu-mesz_-szu2#-ma _lag_-nu
$ single ruling
16'. [...] nu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
17'. [...]
$ rest broken
@reverse
@column 1
$ broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...] _zi#_-ma _igi_-szu2 _er zag#_ [...]
2'. [...] _{u2}eme-ur-gi7_ ina _a_ x [...]
3'. ana [x x x x] ur# x [x] _sag#-du_-su _sar#_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na sa sag-ki gub3_-szu2 _zi_-ma _igi_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na sa sag-ki zag_-szu2 u _gub3_-szu2# _zi#_-[ma ...]
6'. sah-le2-e _ara3_-tim lu ina _kasz#_ [...]
7'. _sag-du_-su _sar_-bi# [...]
$ single ruling
$ 15 lines missing
23'. [...]
24'. ina _a-mesz_ ki [x x x] szu [...]
$ single ruling
25'. _DISZ ki-min_ {u2}ka# x x 1/3(disz) u2# x [...]
26'. _sza3 {u2}hab_ x x x x x [...]
$ double ruling
27'. _DISZ# um-s,a-tim _zi_-[hi]
28'. [...] x sza2 [...]
29'. [...] x [...]
30'. [...] ina {gesz}[x ...]
$ rest broken

2018-05-23 11:45:52, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285137 = BAM 1, 035 + unpub. frag.
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [...] _mesz_-szu2 [...]
$ single ruling
3'. _{u2}hal-la_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na_ ha-le-e _igi-mesz#_ [...]
5'. _igi-mesz-szu2 _esz-mesz ansze#-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
6'. {u2}pa-pa-lu-had2 _a sud2 ina# [...]
7'. _DISZ na_ s,er-szi _igi-mesz_-szu2 [...]
8'. _kum2 naga-si_ ina _ga_ [...]
9'. _igi-mesz_-szu2 x [...]
$ single ruling
10'. _{zi3}sa-a_ sza _egir# sud2_ x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na ugu murub4# _[gu7] igi-mesz#_ [...]
$ single ruling
12'. _DISZ na ugu murub4 lu2# igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 x [...] x [...]
13'. _egir_-szu2 _e2_-su [...] x [...]
$ single ruling
14'. _DISZ na ugu murub4# lu2 mi-mesz igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 [...] x ina _u4-mesz_-szu2 _gid2-da-mesz_
$ single ruling
15'. _DISZ na dab#_-it# _nu_ ina _mi_ ina _ki-na2_-szu2 _i3-gesz {szim}gig_ [...] _mesz_-szu2 _esz-mesz_
16'. _zi3-sa-a_ sza _egir sud2_ ana _igi-mesz_-szu2 ta-za-ru _gesztin#_ [x] lu ina _kasz3 kum2_
17'. _igi-mesz_-szu2 _luh_-si-ku _gig_ ina _a sila11_ ina _igi-mesz_-szu2 _ra#_ [x x] _zi3 en usanx(|NUNUZ.SA|)_
18'. u2-kal ina _sar_-ti _gaba_-szu2 _igi-mesz_-szu2 ina _{u2}naga-si luh#_-si
19'. _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag#_-ma# _ti_
$ single ruling
20'. _DISZ ki-min gazi{sar} {szim}li_ ina _ga munus_ u2-suk sza _usz2_-u3-tu _i3-gesz_
21'. _{szim}gig_ up-pat sza2 tar-bu-'u-ti _disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz eren i3-gesz du10-ga_
22'. _hi-hi igi-mesz_-szu2 u _sza3_ ba-hi-ri-szu2 _esz-mesz_ ina _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag_
$ single ruling
23'. _DISZ ki-min i3-gesz eren_ ina hu-bu-usz _gir4 hi-hi igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min i3-sumun igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
25'. _DISZ na_ rip-hi _ugu muru2 lu2 igi-mesz_-szu2 _sa5_-u2 _numun_ {u2}si-[ik]-kul#
26'. _{szim}li gazi{sar} {szim}gur2-gur2 _illu li-tar illu szim#_ [...]
27'. _[i3]-gesz# eren_ hi-pa-am sza _gir4 gir4 lu2-u18-lu_ x [...]
28'. [x] _sag# du10-ga_ {u2}kur-ka#-nam# ni _i3-udu ur#-[mah_ ...]
$ 8 lines broken
37'. x x [...]
$ double ruling
38'. szum4-ma ina _bu na gig#_ [...]
39'. u _kum sig7_-ta _szub_-di {u2}[x ...]
40'. _{gesz}nam-tar_ ina _kasz3_ ina _nindu sumun i3_ [...]
$ 3 lines missing
44'. [x] _u2#-hi#-a# szesz#_ [x x] x x [...]
45'. tara-bak ina _kusz-edin sur_-re _lal2#_-su# [...]
$ single ruling
46'. _DISZ ki-min_ sza ka-tap-pit-e _a gesztu gar-gar_ [...]
47'. _pa gissu na4 disz_-nisz _sud2_ ina _i3_ lu _hi-hi_ x [...]
48'. x ba _nu tuku_
$ single ruling
49'. [...] x _mar#_
$ double ruling
50'. [...] _{gesz}pesz3 ti_-ut, _igi-gig_ [...]
51'. [...] x _mar?_-ma
52'. [...] x x x x x _mesz_ x [...]
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...]
2'. {na4}[x ...]
3'. _eren_ hi-pa# [...] x [...]
4'. ina id-ra2#-ni ta-ka-as,-ma x [...]
$ double ruling
5'. ina _su na#_ isz-ru-pu u it-tab-szi ina _i3#_ [...]
6'. {u2}s,i#-lu _sud2_ ina _ugu lal_-ma [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min_ {u2}s,a-lab-ta-nu ina _ugu_ sar pa? _en_ [...]
8'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap ina x [x] ni _si lal_ x
$ single ruling
9'. _DISZ ki-min_ {u2}pi-zir-ri-ri ina _ugu_ x _en u4-bu2-bu2-ul had2-du_
10'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap _u2-din {gesz}ma-nu lal_-ma _ti#_
$ single ruling
11'. [...] x _ku_ ha-mat _izi tag lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
12'. [...] ba _ku-ku si dara3-masz sud2 ki i3-udu ur-mah_
13'. [...] _lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
14'. [...] x {na4}ga-bi-i _uh2-{d}id2 disz_-nisz _sud2_
15'. [...] _hi-hi esz-mesz lal ku uzu-mesz_-szu2#-ma _lag_-nu
$ single ruling
16'. [...] nu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
17'. [...]
$ rest broken
@reverse
@column 1
$ broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...] _zi#_-ma _igi_-szu2 _er zag#_ [...]
2'. [...] _{u2}eme-ur-gi7_ ina _a_ x [...]
3'. ana [x x x x] ur# x [x] _sag#-du_-su _sar#_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na sa sag-ki gub3_-szu2 _zi_-ma _igi_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na sa sag-ki zag_-szu2 u _gub3_-szu2# _zi#_-[ma ...]
6'. sah-le2-e _ara3_-tim lu ina _kasz#_ [...]
7'. _sag-du_-su _sar_-bi# [...]
$ single ruling
$ 15 lines missing
23'. [...]
24'. ina _a-mesz_ ki [x x x] szu [...]
$ single ruling
25'. _DISZ ki-min_ {u2}ka# x x 1/3(disz) u2# x [...]
26'. _sza3 {u2}hab_ x x x x x [...]
$ double ruling
27'. _DISZ# um-s,a-tim _zi_-[hi]
28'. [...] x sza2 [...]
29'. [...] x [...]
30'. [...] ina {gesz}[x ...]
$ rest broken

2018-05-22 01:48:07, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285137 = BAM 1, 035 + unpub. frag.
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [...] _mesz_-szu2 [...]
$ single ruling
3'. _{u2}hal-la_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na_ ha-le-e _igi-mesz#_ [...]
5'. _igi-mesz-szu2 _esz-mesz ansze#-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
6'. {u2}pa-pa-lu-had2 _a sud2 ina# [...]
7'. _DISZ na_ s,er-szi _igi-mesz_-szu2 [...]
8'. _kum2 naga-si_ ina _ga_ [...]
9'. _igi-mesz_-szu2 x [...]
$ single ruling
10'. _{zi3}sa-a_ sza _egir# sud2_ x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na ugu murub4# _[gu7] igi-mesz#_ [...]
$ single ruling
12'. _DISZ na ugu murub4 lu2# igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 x [...] x [...]
13'. _egir_-szu2 _e2_-su [...] x [...]
$ single ruling
14'. _DISZ na ugu murub4# lu2 mi-mesz igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 [...] x ina _u4-mesz_-szu2 _gid2-da-mesz_
$ single ruling
15'. _DISZ na dab#_-it# _nu_ ina _mi_ ina _ki-na2_-szu2 _i3-gesz {szim}gig_ [...] _mesz_-szu2 _esz-mesz_
16'. _zi3-sa-a_ sza _egir sud2_ ana _igi-mesz_-szu2 ta-za-ru _gesztin#_ [x] lu ina _kasz3 kum2_
17'. _igi-mesz_-szu2 _luh_-si-ku _gig_ ina _a sila11_ ina _igi-mesz_-szu2 _ra#_ [x x] _zi3 en usanx(NUNUZ.SA)_
18'. u2-kal ina _sar_-ti _gaba_-szu2 _igi-mesz_-szu2 ina _{u2}naga-si luh#_-si
19'. _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag#_-ma# _ti_
$ single ruling
20'. _DISZ ki-min gazi{sar} {szim}li_ ina _ga munus_ u2-suk sza _usz2_-u3-tu _i3-gesz_
21'. _{szim}gig_ up-pat sza2 tar-bu-'u-ti _disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz eren i3-gesz du10-ga_
22'. _hi-hi igi-mesz_-szu2 u _sza3_ ba-hi-ri-szu2 _esz-mesz_ ina _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag_
$ single ruling
23'. _DISZ ki-min i3-gesz eren_ ina hu-bu-usz _gir4 hi-hi igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min i3-sumun igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
25'. _DISZ na_ rip-hi _ugu muru2 lu2 igi-mesz_-szu2 _sa5_-u2 _numun_ {u2}si-[ik]-kul#
26'. _{szim}li gazi{sar} {szim}gur2-gur2 _illu li-tar illu szim#_ [...]
27'. _[i3]-gesz# eren_ hi-pa-am sza _gir4 gir4 lu2-u18-lu_ x [...]
28'. [x] _sag# du10-ga_ {u2}kur-ka#-nam# ni _i3-udu ur#-[mah_ ...]
$ 8 lines broken
37'. x x [...]
$ double ruling
38'. szum4-ma ina _bu na gig#_ [...]
39'. u _kum sig7_-ta _szub_-di {u2}[x ...]
40'. _{gesz}nam-tar_ ina _kasz3_ ina _nindu sumun i3_ [...]
$ 3 lines missing
44'. [x] _u2#-hi#-a# szesz#_ [x x] x x [...]
45'. tara-bak ina _kusz-edin sur_-re _lal2#_-su# [...]
$ single ruling
46'. _DISZ ki-min_ sza ka-tap-pit-e _a gesztu gar-gar_ [...]
47'. _pa gissu na4 disz_-nisz _sud2_ ina _i3_ lu _hi-hi_ x [...]
48'. x ba _nu tuku_
$ single ruling
49'. [...] x _mar#_
$ double ruling
50'. [...] _{gesz}pesz3 ti_-ut, _igi-gig_ [...]
51'. [...] x _mar?_-ma
52'. [...] x x x x x _mesz_ x [...]
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...]
2'. {na4}[x ...]
3'. _eren_ hi-pa# [...] x [...]
4'. ina id-ra2#-ni ta-ka-as,-ma x [...]
$ double ruling
5'. ina _su na#_ isz-ru-pu u it-tab-szi ina _i3#_ [...]
6'. {u2}s,i#-lu _sud2_ ina _ugu lal_-ma [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min_ {u2}s,a-lab-ta-nu ina _ugu_ sar pa? _en_ [...]
8'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap ina x [x] ni _si lal_ x
$ single ruling
9'. _DISZ ki-min_ {u2}pi-zir-ri-ri ina _ugu_ x _en u4-bu2-bu2-ul had2-du_
10'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap _u2-din {gesz}ma-nu lal_-ma _ti#_
$ single ruling
11'. [...] x _ku_ ha-mat _izi tag lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
12'. [...] ba _ku-ku si dara3-masz sud2 ki i3-udu ur-mah_
13'. [...] _lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
14'. [...] x {na4}ga-bi-i _uh2-{d}id2 disz_-nisz _sud2_
15'. [...] _hi-hi esz-mesz lal ku uzu-mesz_-szu2#-ma _lag_-nu
$ single ruling
16'. [...] nu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
17'. [...]
$ rest broken
@reverse
@column 1
$ broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...] _zi#_-ma _igi_-szu2 _er zag#_ [...]
2'. [...] _{u2}eme-ur-gi7_ ina _a_ x [...]
3'. ana [x x x x] ur# x [x] _sag#-du_-su _sar#_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na sa sag-ki gub3_-szu2 _zi_-ma _igi_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na sa sag-ki zag_-szu2 u _gub3_-szu2# _zi#_-[ma ...]
6'. sah-le2-e _ara3_-tim lu ina _kasz#_ [...]
7'. _sag-du_-su _sar_-bi# [...]
$ single ruling
$ 15 lines missing
23'. [...]
24'. ina _a-mesz_ ki [x x x] szu [...]
$ single ruling
25'. _DISZ ki-min_ {u2}ka# x x 1/3(disz) u2# x [...]
26'. _sza3 {u2}hab_ x x x x x [...]
$ double ruling
27'. _DISZ# um-s,a-tim _zi_-[hi]
28'. [...] x sza2 [...]
29'. [...] x [...]
30'. [...] ina {gesz}[x ...]
$ rest broken

2018-05-22 01:45:57, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285137 = BAM 1, 035 + unpub. frag.
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [...] _mesz_-szu2 [...]
$ single ruling
3'. _{u2}hal-la_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na_ ha-le-e _igi-mesz#_ [...]
5'. _igi-mesz-szu2 _esz-mesz ansze#-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
6'. {u2}pa-pa-lu-had2 _a sud2 ina# [...]
7'. _DISZ na_ s,er-szi _igi-mesz_-szu2 [...]
8'. _kum2 naga-si_ ina _ga_ [...]
9'. _igi-mesz_-szu2 x [...]
$ single ruling
10'. _{zi3}sa-a_ sza _egir# sud2_ x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na ugu murub4# _[gu7] igi-mesz#_ [...]
$ single ruling
12'. _DISZ na ugu murub4 lu2# igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 x [...] x [...]
13'. _egir_-szu2 _e2_-su [...] x [...]
$ single ruling
14'. _DISZ na ugu murub4# lu2 mi-mesz igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 [...] x ina _u4-mesz_-szu2 _gid2-da-mesz_
$ single ruling
15'. _DISZ na dab#_-it# _nu_ ina _mi_ ina _ki-na2_-szu2 _i3-gesz {szim}gig_ [...] _mesz_-szu2 _esz-mesz_
16'. _zi3-sa-a_ sza _egir sud2_ ana _igi-mesz_-szu2 ta-za-ru _gesztin#_ [x] lu ina _kasz3 kum2_
17'. _igi-mesz_-szu2 _luh_-si-ku _gig_ ina _a sila11_ ina _igi-mesz_-szu2 _ra#_ [x x] _zi3 en usanx(NUNUZ.SA)_
18'. u2-kal ina _sar_-ti _gaba_-szu2 _igi-mesz_-szu2 ina _{u2}naga-si luh#_-si
19'. _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag#_-ma# _ti_
$ single ruling
20'. _DISZ ki-min gazi{sar} {szim}li_ ina _ga munus_ u2-suk sza _usz2_-u3-tu _i3-gesz_
21'. _{szim}gig_ up-pat sza2 tar-bu-'u-ti _disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz eren i3-gesz du10-ga_
22'. _hi-hi igi-mesz_-szu2 u _sza3_ ba-hi-ri-szu2 _esz-mesz_ ina _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag_
$ single ruling
23'. _DISZ ki-min i3-gesz eren_ ina hu-bu-usz _gir4 hi-hi igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min i3-sumun igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
25'. _DISZ na_ rip-hi _ugu muru2 lu2 igi-mesz_-szu2 _sa5_-u2 _numun_ {u2}si-[ik]-kul#
26'. _{szim}li gazi{sar} {szim}gur2-gur2 _illu li-tar illu szim#_ [...]
27'. _[i3]-gesz# eren_ hi-pa-am sza _gir4 gir4 lu2-u18-lu_ x [...]
28'. [x] _sag# du10-ga_ {u2}kur-ka#-nam# ni _i3-udu ur#-[mah_ ...]
$ 8 lines broken
37'. x x [...]
$ double ruling
38'. szum4-ma ina _bu na gig#_ [...]
39'. u _kum sig7_-ta _szub_-di {u2}[x ...]
40'. _{gesz}nam-tar_ ina _kasz3_ ina _nindu sumun i3_ [...]
$ 3 lines missing
44'. [x] _u2#-hi#-a# szesz#_ [x x] x x [...]
45'. tara-bak ina _kusz-edin sur_-re _lal2#_-su# [...]
$ single ruling
46'. _DISZ ki-min_ sza ka-tap-pit-e _a gesztu gar-gar_ [...]
47'. _pa gissu na4 disz_-nisz _sud2_ ina _i3_ lu _hi-hi_ x [...]
48'. x ba _nu tuku_
$ single ruling
49'. [...] x _mar#_
$ double ruling
50'. [...] _{gesz}pesz3 ti_-ut, _igi-gig_ [...]
51'. [...] x _mar?_-ma
52'. [...] x x x x x _mesz_ x [...]
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...]
2'. {na4}[x ...]
3'. _eren_ hi-pa# [...] x [...]
4'. ina id-ra2#-ni ta-ka-as,-ma x [...]
$ double ruling
5'. ina _su na#_ isz-ru-pu u it-tab-szi ina _i3#_ [...]
6'. {u2}s,i#-lu _sud2_ ina _ugu lal_-ma [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min_ {u2}s,a-lab-ta-nu ina _ugu_ sar pa? _en_ [...]
8'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap ina x [x] ni _si lal_ x
$ single ruling
9'. _DISZ ki-min_ {u2}pi-zir-ri-ri ina _ugu_ x _en u4-bu2-bu2-ul had2-du_
10'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap _u2-din {gesz}ma-nu lal_-ma _ti#_
$ single ruling
11'. [...] x _ku_ ha-mat _izi tag lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
12'. [...] ba _ku-ku si dara3-masz sud2 ki i3-udu ur-mah_
13'. [...] _lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
14'. [...] x {na4}ga-bi-i _uh2-{d}id2 disz_-nisz _sud2_
15'. [...] _hi-hi esz-mesz lal ku uzu-mesz_-szu2#-ma _lag_-nu
$ single ruling
16'. [...] nu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
17'. [...]
$ rest broken
@reverse
@column 1
$ broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...] _zi#_-ma _igi_-szu2 _er zag#_ [...]
2'. [...] _{u2}eme-ur-gi7_ ina _a_ x [...]
3'. ana [x x x x] ur# x [x] _sag#-du_-su _sar#_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na sa sag-ki gub3_-szu2 _zi_-ma _igi_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na sa sag-ki zag_-szu2 u _gub3_-szu2# _zi#_-[ma ...]
6'. sah-le2-e _ara3_-tim lu ina _kasz#_ [...]
7'. _sag-du_-su _sar_-bi# [...]
$ single ruling
$ 15 lines missing
23'. [...]
24'. ina _a-mesz_ ki [x x x] szu [...]
$ single ruling
25'. _DISZ ki-min_ {u2}ka# x x 1/3(disz) u2# x [...]
26'. _sza3 {u2}hab_ x x x x x [...]
$ double ruling
27'. _DISZ# um-sa,-tim _zi_-[hi]
28'. [...] x sza2 [...]
29'. [...] x [...]
30'. [...] ina {gesz}[x ...]
$ rest broken

2018-02-06 14:17:02, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285137 = BAM 1, 35
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [...] _mesz_-szu2 [...]
$ single ruling
3'. _{u2}hal-la_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na_ ha-le-e _igi-mesz#_ [...]
5'. _igi-mesz-szu2 _esz-mesz ansze#-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
6'. {u2}pa-pa-lu-had2 _a sud2 ina# [...]
7'. _DISZ na_ s,er-szi _igi-mesz_-szu2 [...]
8'. _kum2 naga-si_ ina _ga_ [...]
9'. _igi-mesz_-szu2 x [...]
$ single ruling
10'. _{zi3}sa-a_ sza _egir# sud2_ x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na ugu murub4# _[gu7] igi-mesz#_ [...]
$ single ruling
12'. _DISZ na ugu murub4 lu2# igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 x [...] x [...]
13'. _egir_-szu2 _e2_-su [...] x [...]
$ single ruling
14'. _DISZ na ugu murub4# lu2 mi-mesz igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 [...] x ina _u4-mesz_-szu2 _gid2-da-mesz_
$ single ruling
15'. _DISZ na dab#_-it# _nu_ ina _mi_ ina _ki-na2_-szu2 _i3-gesz {szim}gig_ [...] _mesz_-szu2 _esz-mesz_
16'. _zi3-sa-a_ sza _egir sud2_ ana _igi-mesz_-szu2 ta-za-ru _gesztin#_ [x] lu ina _kasz3 kum2_
17'. _igi-mesz_-szu2 _luh_-si-ku _gig_ ina _a sila11_ ina _igi-mesz_-szu2 _ra#_ [x x] _zi3 en usanx_
18'. u2-kal ina _sar_-ti _gaba_-szu2 _igi-mesz_-szu2 ina _{u2}naga-si luh#_-si
19'. _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag#_-ma# _ti_
$ single ruling
20'. _DISZ ki-min gazi{sar} {szim}li_ ina _ga munus_ u2-suk sza _usz2_-u3-tu _i3-gesz_
21'. _{szim}gig_ up-pat sza2 tar-bu-'u-ti _disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz eren i3-gesz du10-ga_
22'. _hi-hi igi-mesz_-szu2 u _sza3_ ba-hi-ri-szu2 _esz-mesz_ ina _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag_
$ single ruling
23'. _DISZ ki-min i3-gesz eren_ ina hu-bu-usz _gir4 hi-hi igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min i3-sumun igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
25'. _DISZ na_ rip-hi _ugu muru2 lu2 igi-mesz_-szu2 _sa5_-u2 _numun_ {u2}si-[ik]-kul#
26'. _{szim}li gazi{sar} {szim}gur2-gur2 _illu li-tar illu szim#_ [...]
27'. _[i3]-gesz# eren_ hi-pa-am sza _gir4 gir4 lu2-u18-lu_ x [...]
28'. [x] _sag# du10-ga_ {u2}kur-ka#-nam# ni _i3-udu ur#-[mah_ ...]
$ 8 lines broken
37'. x x [...]
$ double ruling
38'. szum4-ma ina _bu na gig#_ [...]
39'. u _kum sig7_-ta _szub_-di {u2}[x ...]
40'. _{gesz}nam-tar_ ina _kasz3_ ina _nindu sumun i3_ [...]
$ 3 lines missing
44'. [x] _u2#-hi#-a# szesz#_ [x x] x x [...]
45'. tara-bak ina _kusz-edin sur_-re _lal2#_-su# [...]
$ single ruling
46'. _DISZ ki-min_ sza ka-tap-pit-e _a gesztu gar-gar_ [...]
47'. _pa gissu na4 disz_-nisz _sud2_ ina _i3_ lu _hi-hi_ x [...]
48'. x ba _nu tuku_
$ single ruling
49'. [...] x _mar#_
$ double ruling
50'. [...] _{gesz}pesz3 ti_-ut, _igi-gig_ [...]
51'. [...] x _mar?_-ma
52'. [...] x x x x x _mesz_ x [...]
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...]
2'. {na4}[x ...]
3'. _eren_ hi-pa# [...] x [...]
4'. ina id-ra2#-ni ta-ka-as,-ma x [...]
$ double ruling
5'. ina _su na#_ isz-ru-pu u it-tab-szi ina _i3#_ [...]
6'. {u2}s,i#-lu _sud2_ ina _ugu lal_-ma [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min_ {u2}s,a-lab-ta-nu ina _ugu_ sar pa? _en_ [...]
8'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap ina x [x] ni _si lal_ x
$ single ruling
9'. _DISZ ki-min_ {u2}pi-zir-ri-ri ina _ugu_ x _en u4-bu2-bu2-ul had2-du_
10'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap _u2-din {gesz}ma-nu lal_-ma _ti#_
$ single ruling
11'. [...] x _ku_ ha-mat _izi tag lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
12'. [...] ba _ku-ku si dara3-masz sud2 ki i3-udu ur-mah_
13'. [...] _lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
14'. [...] x {na4}ga-bi-i _uh2-{d}id2 disz_-nisz _sud2_
15'. [...] _hi-hi esz-mesz lal ku uzu-mesz_-szu2#-ma _lag_-nu
$ single ruling
16'. [...] nu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
17'. [...]
$ rest broken
@reverse
@column 1
$ broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...] _zi#_-ma _igi_-szu2 _er zag#_ [...]
2'. [...] _{u2}eme-ur-gi7_ ina _a_ x [...]
3'. ana [x x x x] ur# x [x] _sag#-du_-su _sar#_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na sa sag-ki gub3_-szu2 _zi_-ma _igi_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na sa sag-ki zag_-szu2 u _gub3_-szu2# _zi#_-[ma ...]
6'. sah-le2-e _ara3_-tim lu ina _kasz#_ [...]
7'. _sag-du_-su _sar_-bi# [...]
$ single ruling
$ 15 lines missing
23'. [...]
24'. ina _a-mesz_ ki [x x x] szu [...]
$ single ruling
25'. _DISZ ki-min_ {u2}ka# x x 1/3(disz) u2# x [...]
26'. _sza3 {u2}hab_ x x x x x [...]
$ double ruling
27'. _DISZ# um-sa,-tim _zi_-[hi]
28'. [...] x sza2 [...]
29'. [...] x [...]
30'. [...] ina {gesz}[x ...]
$ rest broken

2017-05-21 15:28:10, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285137 = BAM 1, 35
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [...] _mesz_-szu2 [...]
$ single ruling
3'. _{u2}hal-la_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na_ ha-le-e _igi-mesz#_ [...]
5'. _igi-mesz-szu2 _esz-mesz ansze#-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
6'. {u2}pa-pa-lu-had2 _a sud2 ina# [...]
7'. _DISZ na_ s,er-szi _igi-mesz_-szu2 [...]
8'. _kum2 naga-si_ ina _ga_ [...]
9'. _igi-mesz_-szu2 x [...]
$ single ruling
10'. _{zi3}sa-a_ sza _egir# sud2_ x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na ugu murub4# _[gu7] igi-mesz#_ [...]
$ single ruling
12'. _DISZ na ugu murub4 lu2# igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 x [...] x [...]
13'. _egir_-szu2 _e2_-su [...] x [...]
$ single ruling
14'. _DISZ na ugu murub4# lu2 mi-mesz igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 [...] x ina _u4-mesz_-szu2 _gid2-da-mesz_
$ single ruling
15'. _DISZ na dab#_-it# _nu_ ina _mi_ ina _ki-na2_-szu2 _i3-gesz {szim}gig_ [...] _mesz_-szu2 _esz-mesz_
16'. _zi3-sa-a_ sza _egir sud2_ ana _igi-mesz_-szu2 ta-za-ru _gesztin#_ [x] lu ina _kasz3 kum2_
17'. _igi-mesz_-szu2 _luh_-si-ku _gig_ ina _a sila11_ ina _igi-mesz_-szu2 _ra#_ [x x] _zi3 en usanx_
18'. u2-kal ina _sar_-ti _gaba_-szu2 _igi-mesz_-szu2 ina _{u2}naga-si luh#_-si
19'. _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag#_-ma# _ti_
$ single ruling
20'. _DISZ ki-min gazi{sar} {szim}li_ ina _ga munus_ u2-suk sza _usz2_-u3-tu _i3-gesz_
21'. _{szim}gig_ up-pat sza2 tar-bu-'u-ti _disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz eren i3-gesz du10-ga_
22'. _hi-hi igi-mesz_-szu2 u _sza3_ ba-hi-ri-szu2 _esz-mesz_ ina _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag_
$ single ruling
23'. _DISZ ki-min i3-gesz eren_ ina hu-bu-usz _gir4 hi-hi igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min i3-sumun igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
25'. _DISZ na_ rip-hi _ugu muru2 lu2 igi-mesz_-szu2 _sa5_-u2 _numun_ {u2}si-[ik]-kul#
26'. _{szim}li gazi{sar} {szim}gur2-gur2 _illu li-tar illu szim#_ [...]
27'. _[i3]-gesz# eren_ hi-pa-am sza _gir4 gir4 lu2-u18-lu_ x [...]
28'. [x] _sag# du10-ga_ {u2}kur-ka#-nam# ni _i3-udu ur#-[mah_ ...]
$ 8 lines broken
37'. x x [...]
$ double ruling
38'. szum4-ma ina _bu na gig#_ [...]
39'. u _kum sig7_-ta _szub_-di {u2}[x ...]
40'. _{gesz}nam-tar_ ina _kasz3_ ina _nindu sumun i3_ [...]
$ 3 lines missing
44'. [x] _u2#-hi#-a# szesz#_ [x x] x x [...]
45'. tara-bak ina _kusz-edin sur_-re _lal2#_-su# [...]
$ single ruling
46'. _DISZ ki-min_ sza ka-tap-pit-e _a gesztu gar-gar_ [...]
47'. _pa gissu na4 disz_-nisz _sud2_ ina _i3_ lu _hi-hi_ x [...]
48'. x ba _nu tuku_
$ single ruling
49'. [...] x _mar#_
$ double ruling
50'. [...] _{gesz}pesz3 ti_-ut, _igi-gig_ [...]
51'. [...] x _mar?_-ma
52'. [...] x x x x x _mesz_ x [...]
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...]
2'. {na4}[x ...]
3'. _eren_ hi-pa# [...] x [...]
4'. ina id-ra2#-ni ta-ka-as,-ma x [...]
$ double ruling
5'. ina _su na#_ isz-ru-pu u it-tab-szi ina _i3#_ [...]
6'. {u2}s,i#-lu _sud2_ ina _ugu lal_-ma [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min_ {u2}s,a-lab-ta-nu ina _ugu_ sar pa? _en_ [...]
8'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap ina x [x] ni _si lal_ x
$ single ruling
9'. _DISZ ki-min_ {u2}pi-zir-ri-ri ina _ugu_ x _en u4-bu2-bu2-ul had2-du_
10'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap _u2-din {gesz}ma-nu lal_-ma _ti#_
$ single ruling
11'. [...] x _ku_ ha-mat _izi tag lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
12'. [...] ba _ku-ku si dara3-masz sud2 ki i3-udu ur-mah_
13'. [...] _lal_-su-ma _ti_
$ single ruling
14'. [...] x {na4}ga-bi-i _uh2-{d}id2 disz_-nisz _sud2_
15'. [...] _hi-hi esz-mesz lal ku uzu-mesz_-szu2#-ma _lag_-nu
$ single ruling
16'. [...] nu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
17'. [...]
$ rest broken
@reverse
@column 3
$ broken
@column 4
$ beginning broken
1'. [...] _zi#_-ma _igi_-szu2 _er zag#_ [...]
2'. [...] _{u2}eme-ur-gi7_ ina _a_ x [...]
3'. ana [x x x x] ur# x [x] _sag#-du_-su _sar#_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na sa sag-ki gub3_-szu2 _zi_-ma _igi_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na sa sag-ki zag_-szu2 u _gub3_-szu2# _zi#_-[ma ...]
6'. sah-le2-e _ara3_-tim lu ina _kasz#_ [...]
7'. _sag-du_-su _sar_-bi# [...]
$ single ruling
$ 15 lines missing
23'. [...]
24'. ina _a-mesz_ ki [x x x] szu [...]
$ single ruling
25'. _DISZ ki-min_ {u2}ka# x x 1/3(disz) u2# x [...]
26'. _sza3 {u2}hab_ x x x x x [...]
$ double ruling
27'. _DISZ# um-sa,-tim _zi_-[hi]
28'. [...] x sza2 [...]
29'. [...] x [...]
30'. [...] ina {gesz}[x ...]
$ rest broken

2016-11-15 11:22:03, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285137 = BAM 1, 35
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [...] _mesz_-szu2 [...]
$ single ruling
3'. _{u2}hal-la_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na_ ha-le-e _igi-mesz#_ [...]
5'. _igi-mesz-szu2 _esz-mesz ansze#-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
6'. {u2}pa-pa-lu-had2 _a sud2 ina# [...]
7'. _DISZ na_ s,er-szi _igi-mesz_-szu2 [...]
8'. _kum2 naga-si_ ina _ga_ [...]
9'. _igi-mesz_-szu2 x [...]
$ single ruling
10'. _{zi3}sa-a_ sza _egir# sud2_ x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na ugu murub4# _[gu7] igi-mesz#_ [...]
$ single ruling
12'. _DISZ na ugu murub4 lu2# igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 x [...] x [...]
13'. _egir_-szu2 _e2_-su [...] x [...]
$ single ruling
14'. _DISZ na ugu murub4# lu2 mi-mesz igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 [...] x ina _u4-mesz_-szu2 _gid2-da-mesz_
$ single ruling
15'. _DISZ na dab#_-it# _nu_ ina _mi_ ina _ki-na2_-szu2 _i3-gesz {szim}gig_ [...] _mesz_-szu2 _esz-mesz_
16'. _zi3-sa-a_ sza _egir sud2_ ana _igi-mesz_-szu2 ta-za-ru _gesztin#_ [x] lu ina _kasz3 kum2_
17'. _igi-mesz_-szu2 _luh_-si-ku _gig_ ina _a sila11_ ina _igi-mesz_-szu2 _ra#_ [x x] _zi3 en usanx_
18'. u2-kal ina _sar_-ti _gaba_-szu2 _igi-mesz_-szu2 ina _{u2}naga-si luh#_-si
19'. _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag#_-ma# _ti_
$ single ruling
20'. _DISZ ki-min gazi{sar} {szim}li_ ina _ga munus_ u2-suk sza _usz2_-u3-tu _i3-gesz_
21'. _{szim}gig_ up-pat sza2 tar-bu-'u-ti _disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz eren i3-gesz du10-ga_
22'. _hi-hi igi-mesz_-szu2 u _sza3_ ba-hi-ri-szu2 _esz-mesz_ ina _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag_
$ single ruling
23'. _DISZ ki-min i3-gesz eren_ ina hu-bu-usz _gir4 hi-hi igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min i3-sumun igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
25'. _DISZ na_ rip-hi _ugu muru2 lu2 igi-mesz_-szu2 _sa5_-u2 _numun_ {u2}si-[ik]-kul#
26'. _{szim}li gazi{sar} {szim}gur2-gur2 _illu li-tar illu szim#_ [...]
27'. _[i3]-gesz# eren_ hi-pa-am sza _gir4 gir4 lu2-u18-lu_ x [...]
28'. [x] _sag# du10-ga_ {u2}kur-ka#-nam# ni _i3-udu ur#-[mah_ ...]
$ 8 lines broken
37'. x x [...]
$ double ruling
38'. szum4-ma ina _bu na gig#_ [...]
39'. u _kum sig7_-ta _szub_-di {u2}[x ...]
40'. _{gesz}nam-tar_ ina _kasz3_ ina _nindu sumun i3_ [...]
$ 3 lines missing
44'. [x] _u2#-hi#-a# szesz#_ [x x] x x [...]
45'. tara-bak ina _kusz-edin sur_-re _lal2#_-su# [...]
$ single ruling
46'. _DISZ ki-min_ sza ka-tap-pit-e _a gesztu gar-gar_ [...]
47'. _pa gissu na4 disz_-nisz _sud2_ ina _i3_ lu _hi-hi_ x [...]
48'. x ba _nu tuku_
$ single ruling
49'. [...] x _mar#_
$ double ruling
50'. [...] _{gesz}pesz3 ti_-ut, _igi-gig_ [...]
51'. [...] x _mar?_-ma
52'. [...] x x x x x _mesz_ x [...]
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...]
2'. {na4}[x ...]
3'. _eren_ hi-pa# [...] x [...]
4'. ina id-ra2#-ni ta-ka-as,-ma x [...]
$ double ruling
5'. ina _su na#_ isz-ru-pu u it-tab-szi ina _i3#_ [...]
6'. {u2}s,i#-lu _sud2_ ina _ugu la2_-ma [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min_ {u2}s,a-lab-ta-nu ina _ugu_ sar pa? _en_ [...]
8'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap ina x [x] ni _si la2_ x
$ single ruling
9'. _DISZ ki-min_ {u2}pi-zir-ri-ri ina _ugu_ x _en u4-bu2-bu2-ul had2-du_
10'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap _u2-din {gesz}ma-nu la2_-ma _ti#_
$ single ruling
11'. [...] x _ku_ ha-mat _izi tag la2_-su-ma _ti_
$ single ruling
12'. [...] ba _ku-ku si dara3-masz sud2 ki i3-udu ur-mah_
13'. [...] _la2_-su-ma _ti_
$ single ruling
14'. [...] x {na4}ga-bi-i _uh2-{d}id2 disz_-nisz _sud2_
15'. [...] _hi-hi esz-mesz la2 ku uzu-mesz_-szu2#-ma _lag_-nu
$ single ruling
16'. [...] nu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
17'. [...]
$ rest broken
@reverse
@column 3
$ broken
@column 4
$ beginning broken
1'. [...] _zi#_-ma _igi_-szu2 _er zag#_ [...]
2'. [...] _{u2}eme-ur-gi7_ ina _a_ x [...]
3'. ana [x x x x] ur# x [x] _sag#-du_-su _sar#_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na sa sag-ki gub3_-szu2 _zi_-ma _igi_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na sa sag-ki zag_-szu2 u _gub3_-szu2# _zi#_-[ma ...]
6'. sah-le2-e _ara3_-tim lu ina _kasz#_ [...]
7'. _sag-du_-su _sar_-bi# [...]
$ single ruling
$ 15 lines missing
23'. [...]
24'. ina _a-mesz_ ki [x x x] szu [...]
$ single ruling
25'. _DISZ ki-min_ {u2}ka# x x 1/3(disz) u2# x [...]
26'. _sza3 {u2}hab_ x x x x x [...]
$ double ruling
27'. _DISZ# um-sa,-tim _zi_-[hi]
28'. [...] x sza2 [...]
29'. [...] x [...]
30'. [...] ina {gesz}[x ...]
$ rest broken

2016-08-29 13:16:38, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285137 = BAM 1, 35
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...]
2'. [...] _mesz_-szu2 [...]
$ single ruling
3'. _{u2}hal-la_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na_ ha-le-e _igi-mesz#_ [...]
5'. _igi-mesz-szu2 _esz-mesz ansze#-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
6'. {u2}pa-pa-lu-had2 _a sud2 ina# [...]
7'. _DISZ na_ s,er-szi _igi-mesz_-szu2 [...]
8'. _kum2 naga-si_ ina _ga_ [...]
9'. _igi-mesz_-szu2 x [...]
$ single ruling
10'. _{zi3}sa-a_ sza _egir# sud2_ x [...]
$ single ruling
11'. _DISZ na ugu murub4# _[gu7] igi-mesz#_ [...]
$ single ruling
12'. _DISZ na ugu murub4 lu2# igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 x [...] x [...]
13'. _egir_-szu2 _e2_-su [...] x [...]
$ single ruling
14'. _DISZ na ugu murub4# lu2 mi-mesz igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 [...] x ina _u4-mesz_-szu2 _gid2-da-mesz_
$ single ruling
15'. _DISZ na dab#_-it# _nu_ ina _mi_ ina _ki-na2_-szu2 _i3-gesz {szim}gig_ [...] _mesz_-szu2 _esz-mesz_
16'. _zi3-sa-a_ sza _egir sud2_ ana _igi-mesz_-szu2 ta-za-ru _gesztin#_ [x] lu ina _kasz3 kum2_
17'. _igi-mesz_-szu2 _luh_-si-ku _gig_ ina _a sila11_ ina _igi-mesz_-szu2 _ra#_ [x x] _zi3 en usanx_
18'. u2-kal ina _sar_-ti _gaba_-szu2 _igi-mesz_-szu2 ina _{u2}naga-si luh#_-si
19'. _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag#_-ma# _ti_
$ single ruling
20'. _DISZ ki-min gazi{sar} {szim}li_ ina _ga munus_ u2-suk sza _usz2_-u3-tu _i3-gesz_
21'. _{szim}gig_ up-pat sza2 tar-bu-'u-ti _disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz eren i3-gesz du10-ga_
22'. _hi-hi igi-mesz_-szu2 u _sza3_ ba-hi-ri-szu2 _esz-mesz_ ina _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag_
$ single ruling
23'. _DISZ ki-min i3-gesz eren_ ina hu-bu-usz _gir4 hi-hi igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
24'. _DISZ ki-min i3-sumun igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
$ single ruling
25'. _DISZ na_ rip-hi _ugu muru2 lu2 igi-mesz_-szu2 _sa5_-u2 _numun_ {u2}si-[ik]-kul#
26'. _{szim}li gazi{sar} {szim}gur2-gur2 _illu li-tar illu szim#_ [...]
27'. _[i3]-gesz# eren_ hi-pa-am sza _gir4 gir4 lu2-u18-lu_ x [...]
28'. [x] _sag# du10-ga_ {u2}kur-ka#-nam# ni _i3-udu ur#-[mah_ ...]
$ 8 lines broken
37'. x x [...]
$ double ruling
38'. szum4-ma ina _bu na gig#_ [...]
39'. u _kum sig7_-ta _szub_-di {u2}[x ...]
40'. _{gesz}nam-tar_ ina _kasz3_ ina _nindu sumun i3_ [...]
$ 3 lines missing
44'. [x] _u2#-hi#-a# szesz#_ [x x] x x [...]
45'. tara-bak ina _kusz-edin sur_-re _lal2#_-su# [...]
$ single ruling
46'. _DISZ ki-min_ sza ka-tap-pit-e _a gesztu gar-gar_ [...]
47'. _pa gissu na4 disz_-nisz _sud2_ ina _i3_ lu _hi-hi_ x [...]
48'. x ba _nu tuku_
$ single ruling
49'. [...] x _mar#_
$ double ruling
50'. [...] _{gesz}pesz3 ti_-ut, _igi-gig_ [...]
51'. [...] x _mar?_-ma
52'. [...] x x x x x _mesz_ x [...]
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...]
2'. {na4}[x ...]
3'. _eren_ hi-pa# [...] x [...]
4'. ina id-ra2#-ni ta-ka-as,-ma x [...]
$ double ruling
5'. ina _su na#_ isz-ru-pu u it-tab-szi ina _i3#_ [...]
6'. {u2}s,i#-lu _sud2_ ina _ugu la2_-ma [...]
$ single ruling
7'. _DISZ ki-min_ {u2}s,a-lab-ta-nu ina _ugu_ sar pa? _en_ [...]
8'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap ina x [x] ni _si la2_ x
$ single ruling
9'. _DISZ ki-min_ {u2}pi-zir-ri-ri ina _ugu_ x _en u4-bu2-bu2-ul had2-du_
10'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap _u2-din {gesz}ma-nu la2_-ma _ti#_
$ single ruling
11'. [...] x _ku_ ha-mat _izi tag la2_-su-ma _ti_
$ single ruling
12'. [...] ba _ku-ku si dara3-masz sud2 ki i3-udu ur-mah_
13'. [...] _la2_-su-ma _ti_
$ single ruling
14'. [...] x {na4}ga-bi-i _uh2-{d}id2 disz_-nisz _sud2_
15'. [...] _hi-hi esz-mesz la2 ku uzu-mesz_-szu2#-ma _lag_-nu
$ single ruling
16'. [...] nu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
17'. [...]
$ rest broken
@reverse
@column 3
$ broken
@column 4
$ beginning broken
1'. [...] _zi#_-ma _igi_-szu2 _er zag#_ [...]
2'. [...] _{u2}eme-ur-gi7_ ina _a_ x [...]
3'. ana [x x x x] ur# x [x] _sag#-du_-su _sar#_ x [...]
$ single ruling
4'. _DISZ na sa sag-ki gub3_-szu2 _zi_-ma _igi_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na sa sag-ki zag_-szu2 u _gub3_-szu2# _zi#_-[ma ...]
6'. sah-le2-e _ara3_-tim lu ina _kasz#_ [...]
7'. _sag-du_-su _sar_-bi# [...]
$ single ruling
$ 15 lines missing
23'. [...]
24'. ina _a-mesz_ ki [x x x] szu [...]
$ single ruling
25'. _DISZ ki-min_ {u2}ka# x x 1/3(disz) u2# x [...]
26'. _sza3 {u2}hab_ x x x x x [...]
$ double ruling
27'. _DISZ# dub_ 4(disz)-tim _zi_ [...]
28'. [...] x sza2 [...]
29'. [...] x [...]
30'. [...] ina {gesz}[x ...]
$ rest broken

2016-08-29 13:10:18, entered by johnsonjc for BabMed
&P285137 = BAM 1, 35
@tablet
@obverse
@column 1
1'. [...]
2'. [...] _mesz_-szu2 [...]
3'. _{u2}hal-la_ x [...]
4'. _DISZ na_ ha-le-e _igi-mesz#_ [...]
5'. _igi-mesz-szu2 _esz-mesz ansze#-kur#-[ra_ ...]
6'. {u2}pa-pa-lu-had2 _a sud2 ina# [...]
7'. _DISZ na_ s,er-szi _igi-mesz_-szu2 [...]
8'. _kum2 naga-si_ ina _ga_ [...]
9'. _igi-mesz_-szu2 x [...]
10'. _{zi3}sa-a_ sza _egir# sud2_ x [...]
11'. _DISZ na ugu murub4# _[gu7] igi-mesz#_ [...]
12'. _DISZ na ugu murub4 lu2# igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 x [...] x [...]
13'. _egir_-szu2 _e2_-su [...] x [...]
14'. _DISZ na ugu murub4# lu2 mi-mesz igi-mesz_-szu2 _sa5_ u2 [...] x ina _u4-mesz_-szu2 _gid2-da-mesz_
15'. _DISZ na dab#_-it# _nu_ ina _mi_ ina _ki-na2_-szu2 _i3-gesz {szim}gig_ [...] _mesz_-szu2 _esz-mesz_
16'. _zi3-sa-a_ sza _egir sud2_ ana _igi-mesz_-szu2 ta-za-ru _gesztin#_ [x] lu ina _kasz3 kum2_
17'. _igi-mesz_-szu2 _luh_-si-ku _gig_ ina _a sila11_ ina _igi-mesz_-szu2 _ra#_ [x x] _zi3 en usanx_
18'. u2-kal ina _sar_-ti _gaba_-szu2 _igi-mesz_-szu2 ina _{u2}naga-si luh#_-si
19'. _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag#_-ma# _ti_
20'. _DISZ ki-min gazi{sar} {szim}li_ ina _ga munus_ u2-suk sza _usz2_-u3-tu _i3-gesz_
21'. _{szim}gig_ up-pat sza2 tar-bu-'u-ti _disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz eren i3-gesz du10-ga_
22'. _hi-hi igi-mesz_-szu2 u _sza3_ ba-hi-ri-szu2 _esz-mesz_ ina _u4 1(u) 5(disz)-kam2 gur-gur tag_
23'. _DISZ ki-min i3-gesz eren_ ina hu-bu-usz _gir4 hi-hi igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
24'. _DISZ ki-min i3-sumun igi-mesz_-szu2 _esz#-mesz_
25'. _DISZ na_ rip-hi _ugu muru2 lu2 igi-mesz_-szu2 _sa5_-u2 _numun_ {u2}si-[ik]-kul#
26'. _{szim}li gazi{sar} {szim}gur2-gur2 _illu li-tar illu szim#_ [...]
27'. _[i3]-gesz# eren_ hi-pa-am sza _gir4 gir4 lu2-u18-lu_ x [...]
28'. [x] _sag# du10-ga_ {u2}kur-ka#-nam# ni _i3-udu ur#-[mah_ ...]
$ 8 lines broken
37'. x x [...]
38'. szum4-ma ina _bu na gig#_ [...]
39'. u _kum sig7_-ta _szub_-di {u2}[x ...]
40'. _{gesz}nam-tar_ ina _kasz3_ ina _nindu sumun i3_ [...]
$ 3 lines missing
44'. [x] _u2#-hi#-a# szesz#_ [x x] x x [...]
45'. tara-bak ina _kusz-edin sur_-re _lal2#_-su# [...]
46'. _DISZ ki-min_ sza ka-tap-pit-e _a gesztu gar-gar_ [...]
47'. _pa gissu na4 disz_-nisz _sud2_ ina _i3_ lu _hi-hi_ x [...]
48'. x ba _nu tuku_
49'. [...] x _mar#_
50'. [...] _{gisz}pesz3 ti_-ut, _igi-gig_ [...]
51'. [...] x _mar?_-ma
52'. [...] x x x x x _mesz_ x [...]
@column 2
1'. [...]
2'. {na4}[x ...]
3'. _eren_ hi-pa# [...] x [...]
4'. ina id-ra2#-ni ta-ka-as,-ma x [...]
5'. ina _su na#_ isz-ru-pu u it-tab-szi ina _i3#_ [...]
6'. {u2}s,i#-lu _sud2_ ina _ugu la2_-ma [...]
7'. _DISZ ki-min_ {u2}s,a-lab-ta-nu ina _ugu_ sar pa? _en_ [...]
8'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap ina x [x] ni _si la2_ x
9'. _DISZ ki-min_ {u2}pi-zir-ri-ri ina _ugu_ x _en u4-bu2-bu2-ul had2-du_
10'. u2-kal# _u4-bu2-bu2-ul_ ta-qal3-lap _u2-din {gisz}ma-nu la2_-ma _ti#_
11'. [...] x _ku_ ha-mat _izi tag la2_-su-ma _ti_
12'. [...] ba _ku-ku si dara3-masz sud2 ki i3-udu ur-mah_
13'. [...] _la2_-su-ma _ti_
14'. [...] x {na4}ga-bi-i _uh2-{d}id2 disz_-nisz _sud2_
15'. [...] _hi-hi esz-mesz la2 ku uzu-mesz_-szu2#-ma _lag_-nu
16'. [...] nu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
17'. [...]
@reverse
@column 4
1'. [...] _zi#_-ma _igi_-szu2 _er zag#_ [...]
2'. [...] _{u2}eme-ur-gi7_ ina _a_ x [...]
3'. ana [x x x x] ur# x [x] _sag#-du_-su _sar#_ x [...]
4'. _DISZ na sa sag-ki gub3_-szu2 _zi_-ma _igi_ x [...]
5'. _DISZ na sa sag-ki zag_-szu2 u _gub3_-szu2# _zi#_-[ma ...]
6'. sah-le2-e _ara3_-tim lu ina _kasz#_ [...]
7'. _sag-du_-su _sar_-bi# [...]
$ 15 lines missing
23'. [...]
24'. ina _a-mesz_ ki [x x x] szu [...]
25'. _DISZ ki-min_ {u2}ka# x x 1/3(disz) u2# x [...]
26'. _sza3 {u2}hab_ x x x x x [...]
27'. _DISZ# dub_ 4(disz)-tim _zi_ [...]
28'. [...] x sza2 [...]
29'. [...] x [...]
30'. [...] ina {gisz}[x ...]