2016-08-25 09:59:08, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285161 = BAM 1, 61 (VAT 14067)
@tablet
@obverse
1. [...] _gur2_-ma {szim}[x x x]
2. [...] _a_ x x x {u2}[x x]
3. [...] _gibil#_ sah-le2-e x [x]
4. [...] _numun gada_ {u2}[x]
5. [...] _kin_ x _ze2_
$ single ruling
6. [...] _du10-ga i3-gesz du10-ga_
7. [...] tu-x [x x] _szeg6_-szal#
$ single ruling
8. [...] x [...]
$ rest broken
@reverse
$ broken

2016-08-24 12:52:02, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285161 = BAM 1, 61 (VAT 14067)
@tablet
@obverse
1. [...] _gur2_-ma {szim}[x x x]
2. [...] _a_ x x x {u2}[x x]
3. [...] _gibil#_ sah-le2-e x [x]
4. [...] _numun gada_ {u2}[x]
5. [...] _kin_ x _ze2_
$ single ruling
6. [...] _du10-ga i3-gesz du10-ga_
7. [...] tu-x [x x] _szeg6_-szal#
$ single ruling
8. [...] x [...]
@reverse
$ rest missing

2016-08-24 12:46:54, entered by johnsonjc for BabMed
&P285161 = BAM 1, 61 (VAT 14067)
@tablet
@obverse
1. [...] _gur2_-ma {szim}[x x x]
2. [...] _a_ x x x {u2}[x x]
3. [...] _gibil#_ sah-le2-e x [x]
4. [...] _numun gada_ {u2}[x]
5. [...] _kin_ x _ze2_
6. [...] _du10-ga i3-gisz du10-ga_
7. [...] tu-x [x x] _szeg6_-szal#
8. [...] x [...]