2019-04-03 05:32:54, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285210 = BAM 1, 111 (VAT 9871 + VAT 10397)
@tablet
@obverse
@column 1
1. [...] x
$ single ruling
2. [...] x _kasz3#-mesz_-szu2
3. [...] x-_mesz_-szu2 _mud2-mesz_
4. [...] x ana _ti_-szu2
5. [...] x-tu _i3_ hal-s,a
6. [...] _gesz3_-szu2 _dub!(UM)_-ma ina-esz
$ single ruling
7. [...] _gazi{sar}_ ina _i3-nun-na# _esz-mesz_-su ina-esz
8. [...] tur#-ar2 _sza3 gesz3_-szu2 _diri#_
9. [...] x _i3_ ina _dilim-a-bar2 sud2 te!(LA)_-qi2-szu2
10. [... x]-e _ki-min_
$ single ruling
11. [...] x _gesz3_-szu2 _diri ki-min_
12. [...] _sud2# szesz2_-su
13. [...] x _sud2 ki-min_
14. [...] ina _a gazi{sar}_
15. [... x]-szu2#? _lal_
$ single ruling
16. _[DISZ na gesz3_-szu2 _gir2]-gir2#_-su _u4_-ma _kasz3-mesz_-szu2
17. [...] x x-szu2
@column 2
1. [...] _nag_-szu2-ma [x]
$ single ruling
2. [...] x x x _szeg6_-szal#? _igi-4(disz)-gal2-la_
3. [x] {szim#}x x _igi-4(disz)-gal2-la numun {u2}eme ur-gi7 sud2_
4. ina# _kasz_ u _i3_ hal-s,i _gaz_ ina _mul4_ tusz-bat
5. _nu#_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_-ma _ti_
6. _[ki]-min# {szim}szesz sud2_ ana _kaszbir kasz-lu2-tin-na_
$ single ruling
7. _szub#_-ma ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_
8. _gin7#?_ si-li-'-szu il-tap-tu-szu2 _{szim}sze-li babbar_
9. _{szim#}li sud2_ ina _kasz nag_-ma _ti_
10. _DISZ ki-min_ 1(u) 5(disz) _sze {na4}an-zah ge6 igi-4(disz)-gal2-la {szim}li_
$ single ruling
11. _disz_-nisz _sud2_ ina _kasz-sag nag-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3-gesz sag i3-gesz bara2-ga tesz2-bi hi-hi_
13. _{u2}eme ur-gi7 sud2_ ina _sza3 szub_ ina _mul4_ tusz-bat
14. ina sze-ri3 _nu_ pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
15. _DISZ na#_ sza-a-szi-ta-na un-nu-un-ta
16. u ma-gal _zi-zi-bi {uzu}bun_-szu he-sa-at
17. _na bi u4-da kur_-id ana _ti_-szu2 _{u2}eme ur-gi7_
18. _numun_ bi-ni _numun_ pu-qut-te _{szim}szesz illu {szim}buluh_
19. _disz_-nisz _sud2_ lu ina _gesztin_ lu ina _ga_ lu ina _kasz-sag_
20. la u2-sa-dir ina _u4 3(disz)-kam2 u4 1(disz)-kam2 nag-mesz_
$ single ruling
21. _DISZ na kasz3-mesz_-szu2 ut-tu-na-tak ka-la-a
22. la i-la-' _{uzu}bun_-szu he-sa-at
23. _im diri_-ma ma-as,-la-ah _kasz3-mesz_-szu2
24. i-bi-ta _diri_ ana _ti_-szu2 {u2}pu-qut-tu _sud2_
25. ina _i3-gesz_ hal-s,i _gaz2_ ina _mud zabar_ ana _sza3 gesz3_-szu2
26. _dub_-ak ina _a gazi{sar}_ {gesz}szu-nim _ra_-su
27. ina kim-s,i-szu-ma su-ur-ta _szub_-di
28. _lal2_-su-ma 3(disz) _u4_-me _nu du8_ ana _egir-mesz_-szu2
29. _dub_-szu ki-ma si-li-'-szu il-tap-tu-szu2
30. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}sze-li babbar_
31. _numun {u2}dili {szim}szesz {u2}eme ur-gi7 numun_ pu-qut-tu
32. _u2_ a-szi-i 8(disz) _u2-hi-a szesz disz_-nisz _sud2_ ina _kasz nag-mesz_
33. [x x] x {u2}ha-lu-la-ia _{szim}gur2-gur2_
34. [...] _szesz# illu# {szim}buluh_
@reverse
@column 1
1. [...] x x x
2. [... x]-hu _u2-hi-a szesz_
3. [...] _tesz2-bi hi-hi_ ina _gesztin szeg6_-szal
4. [...] ba#-lu pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
5. [... _nu]-luh#-ha uzu ud5_
6. [...] _egir#?_-nu _musz ge6_
7. [...] x _ti_
$ single ruling
8. [... ana] _ti#_-szu2 _{szim}szesz_
9. [...] kur# {u2}eme ur-gi7_
10. [...] _pesz4#-ansze szika nunuz ga2-nu11{muszen}_
11. [...] _kasz nu_ pa-tan _nag_-ma
12. [...] _zabar#?_ ana _gesz3_-szu2 _mu2_-ah
13. [...] _e11_-szu2 _usz munu4_
14. [...] ina-esz
$ single ruling
15. [...] _gesz3#_-szu2 _na4 _szub_-a _na bi_
16. [...] x _numun {u2}eme ur-gi7_
17. [...] x _nu ku3 kasz nu-tag-ga?_
18. [...] x _ti_
$ single ruling
19. [...] _hi-hi_ ina _mud# zabar#_
20. [...] ina? [x x]
21. [...] x
$ rest broken
@column 2
$ broken

2019-03-13 15:42:57, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285210 = BAM 1, 111 (VAT 9871 + VAT 10397)
@tablet
@obverse
@column 1
1. [...] x
$ single ruling
2. [...] x _kasz3#-mesz_-szu2
3. [...] x-_mesz_-szu2 _mud2-mesz_
4. [...] x ana _ti_-szu2
5. [...] x-tu _i3_ hal-s,a
6. [...] _gesz3_-szu2 _dub!(UM)_-ma ina-esz
$ single ruling
7. [...] _gazi{sar}_ ina _i3-nun-na# _esz-mesz_-su ina-esz
8. [...] tur#-ar2 _sza3 gesz3_-szu2 _diri#_
9. [...] x _i3_ ina _dilim-a-bar2 sud2 te!(LA)_-qi2-szu2
10. [... x]-e _ki-min_
$ single ruling
11. [...] x _gesz3_-szu2 _diri ki-min_
12. [...] _sud2# szesz2_-su
13. [...] x _sud2 ki-min_
14. [...] ina _a gazi{sar}_
15. [... x]-szu2#? _lal_
$ single ruling
16. _[DISZ na gesz3_-szu2 _gir2]-gir2#_-su _u4_-ma _kasz3-mesz_-szu2
17. [...] x x-szu2
@column 2
1. [...] _nag_-szu2-ma [x]
$ single ruling
2. [...] x x x _szeg6_-szal#? _igi-4(disz)-gal2-la_
3. [x] {szim#}x x _igi-4(disz)-gal2-la numun {u2}eme ur-gi7 sud2_
4. ina# _kasz_ u _i3_ hal-s,i _gaz_ ina _mul4_ tusz-bat
5. _nu#_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_-ma _ti_
6. _[ki]-min# {szim}szesz sud2_ ana _kaszbir kasz-lu2-tin-na_
$ single ruling
7. _szub#_-ma ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_
8. _gin7#?_ si-li-'-szu il-tap-tu-szu2 _{szim}sze-li babbar_
9. _{szim#}li sud2_ ina _kasz nag_-ma _ti_
10. _DISZ ki-min_ 1(u) 5(disz) _sze {na4}an-zah ge6 igi-4(disz)-gal2-la {szim}li_
$ single ruling
11. _disz_-nisz _sud2_ ina _kasz-sag nag-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3-gesz sag i3-gesz bara2-ga tesz2-bi hi-hi_
13. _{u2}eme ur-gi7 sud2_ ina _sza3 szub_ ina _mul4_ tusz-bat
14. ina sze-ri3 _nu_ pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
15. _DISZ na#_ sza-a-szi-ta-na un-nu-un-ta
16. u ma-gal _zi-zi-bi {uzu}bun_-szu he-sa-at
17. _na bi u4-da kur_-id ana _ti_-szu2 _{u2}eme ur-gi7_
18. _numun_ bi-ni _numun_ pu-qut-te _{szim}szesz illu {szim}buluh_
19. _disz_-nisz _sud2_ lu ina _gesztin_ lu ina _ga_ lu ina _kasz-sag_
20. la u2-sa-dir ina _u4 3(disz)-kam2 u4 1(disz)-kam2 nag-mesz_
$ single ruling
21. _DISZ na kasz3-mesz_-szu2 ut-tu-na-tak ka-la-a
22. la i-la-' _{uzu}bun_-szu he-sa-at
23. _im diri_-ma ma-as,-la-ah _kasz3-mesz_-szu2
24. i-bi-ta _diri_ ana _ti_-szu2 {u2}pu-qut-tu _sud2_
25. ina _i3-gesz_ hal-s,i _gaz2_ ina _mud zabar_ ana _sza3 gesz3_-szu2
26. _dub_-ak ina _a gazi{sar}_ {gesz}szu-nim _ra_-su
27. ina kim-s,i-szu-ma su-ur-ta _szub_-di
28. _lal2_-su-ma 3(disz) _u4_-me _nu du8_ ana _egir-mesz_-szu2
29. _dub_-szu ki-ma si-li-'-szu il-tap-tu-szu2
30. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}sze-li babbar_
31. _numun {u2}dili {szim}szesz {u2}eme ur-gi7 numun_ pu-qut-tu
32. {u2}a-szi-i 8(disz) _u2-hi-a szesz disz_-nisz _sud2_ ina _kasz nag-mesz_
33. [x x] x {u2}ha-lu-la-ia _{szim}gur2-gur2_
34. [...] _szesz# illu# {szim}buluh_
@reverse
@column 1
1. [...] x x x
2. [... x]-hu _u2-hi-a szesz_
3. [...] _tesz2-bi hi-hi_ ina _gesztin szeg6_-szal
4. [...] ba#-lu pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
5. [... _nu]-luh#-ha uzu ud5_
6. [...] _egir#?_-nu _musz ge6_
7. [...] x _ti_
$ single ruling
8. [... ana] _ti#_-szu2 _{szim}szesz_
9. [...] kur# {u2}eme ur-gi7_
10. [...] _pesz4#-ansze szika nunuz ga2-nu11{muszen}_
11. [...] _kasz nu_ pa-tan _nag_-ma
12. [...] _zabar#?_ ana _gesz3_-szu2 _mu2_-ah
13. [...] _e11_-szu2 _usz munu4_
14. [...] ina-esz
$ single ruling
15. [...] _gesz3#_-szu2 _na4 _szub_-a _na bi_
16. [...] x _numun {u2}eme ur-gi7_
17. [...] x _nu ku3 kasz nu-tag-ga?_
18. [...] x _ti_
$ single ruling
19. [...] _hi-hi_ ina _mud# zabar#_
20. [...] ina? [x x]
21. [...] x
$ rest broken
@column 2
$ broken

2019-03-01 14:33:01, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285210 = BAM 1, 111 (VAT 9871 + VAT 10397)
@tablet
@obverse
@column 1
1. [...] x
$ single ruling
2. [...] x _kasz3#-mesz_-szu2
3. [...] x-_mesz_-szu2 _mud2-mesz_
4. [...] x ana _ti_-szu2
5. [...] x-tu _i3_ hal-s,a
6. [...] _gesz3_-szu2 _dub!(UM)_-ma ina-esz
$ single ruling
7. [...] _gazi{sar}_ ina _i3-nun-na# _esz-mesz_-su ina-esz
8. [...] tur#-ar2 _sza3 gesz3_-szu2 _diri#_
9. [...] x _i3_ ina _dilim-a-bar2 sud2 te!(LA)_-qi2-szu2
10. [... x]-e _ki-min_
$ single ruling
11. [...] x _gesz3_-szu2 _diri ki-min_
12. [...] _sud2# szesz2_-su
13. [...] x _sud2 ki-min_
14. [...] ina _a gazi{sar}_
15. [... x]-szu2#? _lal_
$ single ruling
16. _[DISZ na gesz3_-szu2 _gir2]-gir2#_-su _u4_-ma _kasz3-mesz_-szu2
17. [...] x x-szu2
@column 2
1. [...] _nag_-szu2-ma [x]
$ single ruling
2. [...] x x x _szeg6_-szal#? _igi-4(disz)-gal2-la_
3. [x] {szim#}x x _igi-4(disz)-gal2-la numun {u2}eme-ur-gi7 sud2_
4. ina# _kasz_ u _i3_ hal-s,i _gaz_ ina _mul4_ tusz-bat
5. _nu#_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_-ma _ti_
6. _[ki]-min# {szim}szesz sud2_ ana _kaszbir kasz-lu2-tin-na_
$ single ruling
7. _szub#_-ma ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_
8. _gin7#?_ si-li-'-szu il-tap-tu-szu2 _{szim}sze-li babbar_
9. _{szim#}li sud2_ ina _kasz nag_-ma _ti_
10. _DISZ ki-min_ 1(u) 5(disz) _sze {na4}an-zah ge6 igi-4(disz)-gal2-la {szim}li_
$ single ruling
11. _disz_-nisz _sud2_ ina _kasz-sag nag-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3-gesz sag i3-gesz bara2-ga tesz2-bi hi-hi_
13. _{u2}eme-ur-gi7 sud2_ ina _sza3 szub_ ina _mul4_ tusz-bat
14. ina sze-ri3 _nu_ pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
15. _DISZ na#_ sza-a-szi-ta-na un-nu-un-ta
16. u ma-gal _zi-zi-bi {uzu}bun_-szu he-sa-at
17. _na bi u4-da kur_-id ana _ti_-szu2 _{u2}eme-ur-gi7_
18. _numun_ bi-ni _numun_ pu-qut-te _{szim}szesz illu {szim}buluh_
19. _disz_-nisz _sud2_ lu ina _gesztin_ lu ina _ga_ lu ina _kasz-sag_
20. la u2-sa-dir ina _u4 3(disz)-kam2 u4 1(disz)-kam2 nag-mesz_
$ single ruling
21. _DISZ na kasz3-mesz_-szu2 ut-tu-na-tak ka-la-a
22. la i-la-' _{uzu}bun_-szu he-sa-at
23. _im diri_-ma ma-as,-la-ah _kasz3-mesz_-szu2
24. i-bi-ta _diri_ ana _ti_-szu2 {u2}pu-qut-tu _sud2_
25. ina _i3-gesz_ hal-s,i _gaz2_ ina _mud zabar_ ana _sza3 gesz3_-szu2
26. _dub_-ak ina _a gazi{sar}_ {gesz}szu-nim _ra_-su
27. ina kim-s,i-szu-ma su-ur-ta _szub_-di
28. _lal2_-su-ma 3(disz) _u4_-me _nu du8_ ana _egir-mesz_-szu2
29. _dub_-szu ki-ma si-li-'-szu il-tap-tu-szu2
30. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}sze-li babbar_
31. _numun {u2}dili {szim}szesz {u2}eme-ur-gi7 numun_ pu-qut-tu
32. {u2}a-szi-i 8(disz) _u2-hi-a szesz disz_-nisz _sud2_ ina _kasz nag-mesz_
33. [x x] x {u2}ha-lu-la-ia _{szim}gur2-gur2_
34. [...] _szesz# illu# {szim}buluh_
@reverse
@column 1
1. [...] x x x
2. [... x]-hu _u2-hi-a szesz_
3. [...] _tesz2-bi hi-hi_ ina _gesztin szeg6_-szal
4. [...] ba#-lu pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
5. [... _nu]-luh#-ha uzu ud5_
6. [...] _egir#?_-nu _musz ge6_
7. [...] x _ti_
$ single ruling
8. [... ana] _ti#_-szu2 _{szim}szesz_
9. [...] kur# {u2}eme-ur-gi7_
10. [...] _pesz4#-ansze szika nunuz ga2-nu11{muszen}_
11. [...] _kasz nu_ pa-tan _nag_-ma
12. [...] _zabar#?_ ana _gesz3_-szu2 _mu2_-ah
13. [...] _e11_-szu2 _usz munu4_
14. [...] ina-esz
$ single ruling
15. [...] _gesz3#_-szu2 _na4 _szub_-a _na bi_
16. [...] x _numun {u2}eme-ur-gi7_
17. [...] x _nu ku3 kasz nu-tag-ga?_
18. [...] x _ti_
$ single ruling
19. [...] _hi-hi_ ina _mud# zabar#_
20. [...] ina? [x x]
21. [...] x
$ rest broken
@column 2
$ broken

2019-02-13 12:55:30, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285210 = BAM 1, 111 (VAT 9871 + VAT 10397)
@tablet
@obverse
@column 1
1. [...] x
$ single ruling
2. [...] x _kasz3#-mesz_-szu2
3. [...] x-_mesz_-szu2 _mud2-mesz_
4. [...] x ana _ti_-szu2
5. [...] x-tu _i3_ hal-s,a
6. [...] _gesz3_-szu2 _dub!(UM)_-ma ina-esz
$ single ruling
7. [...] _gazi{sar}_ ina _i3-nun-na# _esz-mesz_-su ina-esz
8. [...] tur#-ar2 _sza3 gesz3_-szu2 _diri#_
9. [...] x _i3_ ina _dilim-a-bar2 sud2 te!(LA)_-qi2-szu2
10. [... x]-e _ki-min_
$ single ruling
11. [...] x _gesz3_-szu2 _diri ki-min_
12. [...] _sud2# szesz2_-su
13. [...] x _sud2 ki-min_
14. [...] ina _a gazi{sar}_
15. [... x]-szu2#? _lal_
$ single ruling
16. _[DISZ na gesz3_-szu2 _gir2]-gir2#_-su _u4_-ma _kasz3-mesz_-szu2
17. [...] x x-szu2
@column 2
1. [...] _nag_-szu2-ma [x]
$ single ruling
2. [...] x x x _szeg6_-szal#? _igi-4(disz)-gal2-la_
3. [x] {szim#}x x _igi-4(disz)-gal2-la numun {u2}eme-ur-gi7 sud2_
4. ina# _kasz_ u _i3_ hal-s,i _gaz_ ina _mul4_ tusz-bat
5. _nu#_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_-ma _ti_
6. _[ki]-min# {szim}szesz sud2_ ana _kaszbir kasz-lu2-tin-na_
$ single ruling
7. _szub#_-ma ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_
8. _gin7#?_ si-li-'-szu il-tap-tu-szu2 _{szim}sze-li babbar_
9. _{szim#}li sud2_ ina _kasz nag_-ma _ti_
10. _DISZ ki-min_ 1(u) 5(disz) _sze {na4}an-zah ge6 igi-4(disz)-gal2-la {szim}li_
$ single ruling
11. _disz_-nisz _sud2_ ina _kasz sag nag-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3-gesz sag i3-gesz bara2-ga tesz2-bi hi-hi_
13. _{u2}eme-ur-gi7 sud2_ ina _sza3 szub_ ina _mul4_ tusz-bat
14. ina sze-ri3 _nu_ pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
15. _DISZ na#_ sza-a-szi-ta-na un-nu-un-ta
16. u ma-gal _zi-zi-bi {uzu}bun_-szu he-sa-at
17. _na bi u4-da kur_-id ana _ti_-szu2 _{u2}eme-ur-gi7_
18. _numun_ bi-ni _numun_ pu-qut-te _{szim}szesz illu {szim}buluh_
19. _disz_-nisz _sud2_ lu ina _gesztin_ lu ina _ga_ lu ina _kasz sag_
20. la u2-sa-dir ina _u4 3(disz)-kam2 u4 1(disz)-kam2 nag-mesz_
$ single ruling
21. _DISZ na kasz3-mesz_-szu2 ut-tu-na-tak ka-la-a
22. la i-la-' _{uzu}bun_-szu he-sa-at
23. _im diri_-ma ma-as,-la-ah _kasz3-mesz_-szu2
24. i-bi-ta _diri_ ana _ti_-szu2 {u2}pu-qut-tu _sud2_
25. ina _i3-gesz_ hal-s,i _gaz2_ ina _mud zabar_ ana _sza3 gesz3_-szu2
26. _dub_-ak ina _a gazi{sar}_ {gesz}szu-nim _ra_-su
27. ina kim-s,i-szu-ma su-ur-ta _szub_-di
28. _lal2_-su-ma 3(disz) _u4_-me _nu du8_ ana _egir-mesz_-szu2
29. _dub_-szu ki-ma si-li-'-szu il-tap-tu-szu2
30. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}sze-li babbar_
31. _numun {u2}dili {szim}szesz {u2}eme-ur-gi7 numun_ pu-qut-tu
32. {u2}a-szi-i 8(disz) _u2-hi-a szesz disz_-nisz _sud2_ ina _kasz nag-mesz_
33. [x x] x {u2}ha-lu-la-ia _{szim}gur2-gur2_
34. [...] _szesz# illu# {szim}buluh_
@reverse
@column 1
1. [...] x x x
2. [... x]-hu _u2-hi-a szesz_
3. [...] _tesz2-bi hi-hi_ ina _gesztin szeg6_-szal
4. [...] ba#-lu pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
5. [... _nu]-luh#-ha uzu ud5_
6. [...] _egir#?_-nu _musz ge6_
7. [...] x _ti_
$ single ruling
8. [... ana] _ti#_-szu2 _{szim}szesz_
9. [...] kur# {u2}eme-ur-gi7_
10. [...] _pesz4#-ansze szika nunuz ga2-nu11{muszen}_
11. [...] _kasz nu_ pa-tan _nag_-ma
12. [...] _zabar#?_ ana _gesz3_-szu2 _mu2_-ah
13. [...] _e11_-szu2 _usz munu4_
14. [...] ina-esz
$ single ruling
15. [...] _gesz3#_-szu2 _na4 _szub_-a _na bi_
16. [...] x _numun {u2}eme-ur-gi7_
17. [...] x _nu ku3 kasz nu-tag-ga?_
18. [...] x _ti_
$ single ruling
19. [...] _hi-hi_ ina _mud# zabar#_
20. [...] ina? [x x]
21. [...] x
$ rest broken
@column 2
$ broken

2018-02-06 14:48:08, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285210 = BAM 1, 111 (VAT 9871 + VAT 10397)
@tablet
@obverse
@column 1
1. [...] x
$ single ruling
2. [...] x _kasz3#-mesz_-szu2
3. [...] x-_mesz_-szu2 _mud2-mesz_
4. [...] x ana _ti_-szu2
5. [...] x-tu _i3_ hal-s,a
6. [...] _gesz3_-szu2 _dub!(UM)_-ma ina-esz
$ single ruling
7. [...] _gazi{sar}_ ina _i3-nun-na# _esz-mesz_-su ina-esz
8. [...] tur#-ar2 _sza3 gesz3_-szu2 _diri#_
9. [...] x _i3_ ina _dilim-a-bar2 sud2 te!(LA)_-qi2-szu2
10. [... x]-e _ki-min_
$ single ruling
11. [...] x _gesz3_-szu2 _diri ki-min_
12. [...] _sud2# szesz2_-su
13. [...] x _sud2 ki-min_
14. [...] ina _a gazi{sar}_
15. [... x]-szu2#? _lal_
$ single ruling
16. _[DISZ na gesz3_-szu2 _gir2]-gir2#_-su _u4_-ma _kasz3-mesz_-szu2
17. [...] x x-szu2
@column 2
1. [...] _nag_-szu2-ma [x]
$ single ruling
2. [...] x x x _szeg6_-szal#? _igi-4(disz)-gal2-la_
3. [x] {szim#}x x _igi-4(disz)-gal2-la numun {u2}eme-ur-gi7 sud2_
4. ina# _kasz_ u _i3_ hal-s,i _gaz_ ina _mul4_ tusz-bat
5. _nu#_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_-ma _ti_
6. _[ki]-min# {szim}szesz sud2_ ana _kaszbir kasz-lu2-tin-na_
$ single ruling
7. _szub#_-ma ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_
8. _gim#?_ si-li-'-szu il-tap-tu-szu2 _{szim}sze-li babbar_
9. _{szim#}li sud2_ ina _kasz nag_-ma _ti_
10. _DISZ ki-min_ 1(u) 5(disz) _sze {na4}an-zah ge6 igi-4(disz)-gal2-la {szim}li_
$ single ruling
11. _disz_-nisz _sud2_ ina _kasz sag nag-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3-gesz sag i3-gesz bara2-ga tesz2-bi hi-hi_
13. _{u2}eme-ur-gi7 sud2_ ina _sza3 szub_ ina _mul4_ tusz-bat
14. ina sze-ri3 _nu_ pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
15. _DISZ na#_ sza-a-szi-ta-na un-nu-un-ta
16. u ma-gal _zi-zi-bi {uzu}bun_-szu he-sa-at
17. _na bi u4-da kur_-id ana _ti_-szu2 _{u2}eme-ur-gi7_
18. _numun_ bi-ni _numun_ pu-qut-te _{szim}szesz illu {szim}buluh_
19. _disz_-nisz _sud2_ lu ina _gesztin_ lu ina _ga_ lu ina _kasz sag_
20. la u2-sa-dir ina _u4 3(disz)-kam2 u4 1(disz)-kam2 nag-mesz_
$ single ruling
21. _DISZ na kasz3-mesz_-szu2 ut-tu-na-tak ka-la-a
22. la i-la-' _{uzu}bun_-szu he-sa-at
23. _im diri_-ma ma-as,-la-ah _kasz3-mesz_-szu2
24. i-bi-ta _diri_ ana _ti_-szu2 {u2}pu-qut-tu _sud2_
25. ina _i3-gesz_ hal-s,i _gaz2_ ina _mud zabar_ ana _sza3 gesz3_-szu2
26. _dub_-ak ina _a gazi{sar}_ {gesz}szu-nim _ra_-su
27. ina kim-s,i-szu-ma su-ur-ta _szub_-di
28. _lal2_-su-ma 3(disz) _u4_-me _nu du8_ ana _egir-mesz_-szu2
29. _dub_-szu ki-ma si-li-'-szu il-tap-tu-szu2
30. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}sze-li babbar_
31. _numun {u2}dili {szim}szesz {u2}eme-ur-gi7 numun_ pu-qut-tu
32. {u2}a-szi-i 8(disz) _u2-hi-a szesz disz_-nisz _sud2_ ina _kasz nag-mesz_
33. [x x] x {u2}ha-lu-la-ia _{szim}gur2-gur2_
34. [...] _szesz# illu# {szim}buluh_
@reverse
@column 1
1. [...] x x x
2. [... x]-hu _u2-hi-a szesz_
3. [...] _tesz2-bi hi-hi_ ina _gesztin szeg6_-szal
4. [...] ba#-lu pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
5. [... _nu]-luh#-ha uzu ud5_
6. [...] _egir#?_-nu _musz ge6_
7. [...] x _ti_
$ single ruling
8. [... ana] _ti#_-szu2 _{szim}szesz_
9. [...] kur# {u2}eme-ur-gi7_
10. [...] _pesz4#-ansze szika nunuz ga2-nu11{muszen}_
11. [...] _kasz nu_ pa-tan _nag_-ma
12. [...] _zabar#?_ ana _gesz3_-szu2 _mu2_-ah
13. [...] _e11_-szu2 _usz munu4_
14. [...] ina-esz
$ single ruling
15. [...] _gesz3#_-szu2 _na4 _szub_-a _na bi_
16. [...] x _numun {u2}eme-ur-gi7_
17. [...] x _nu ku3 kasz nu-tag-ga?_
18. [...] x _ti_
$ single ruling
19. [...] _hi-hi_ ina _mud# zabar#_
20. [...] ina? [x x]
21. [...] x
$ rest broken
@column 2
$ broken

2017-05-21 15:37:15, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285210 = BAM 1, 111 (VAT 9871 + VAT 10397)
@tablet
@obverse
@column 1
1. [...] x
$ single ruling
2. [...] x _kasz3#-mesz_-szu2
3. [...] x-_mesz_-szu2 _mud2-mesz_
4. [...] x ana _ti_-szu2
5. [...] x-tu _i3_ hal-s,a
6. [...] _gesz3_-szu2 _dub!(UM)_-ma ina-esz
$ single ruling
7. [...] _gazi{sar}_ ina _i3-nun-na# _esz-mesz_-su ina-esz
8. [...] tur#-ar2 _sza3 gesz3_-szu2 _diri#_
9. [...] x _i3_ ina _dilim-a-bar2 sud2 te!(LA)_-qi2-szu2
10. [... x]-e _ki-min_
$ single ruling
11. [...] x _gesz3_-szu2 _diri ki-min_
12. [...] _sud2# szesz2_-su
13. [...] x _sud2 ki-min_
14. [...] ina _a gazi{sar}_
15. [... x]-szu2#? _lal_
$ single ruling
16. _[DISZ na gesz3_-szu2 _gir2]-gir2#_-su _u4_-ma _kasz3-mesz_-szu2
17. [...] x x-szu2
@column 2
1. [...] _nag_-szu2-ma [x]
$ single ruling
2. [...] x x x _szeg6_-szal#? _igi-4(disz)-gal2-la_
3. [x] {szim#}x x _igi-4(disz)-gal2-la numun {u2}eme-ur-gi7 sud2_
4. ina# _kasz_ u _i3_ hal-s,i _gaz_ ina _mul4_ tusz-bat
5. _nu#_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_-ma _ti_
6. _[ki]-min# {szim}szesz sud2_ ana _kaszbir kasz-lu2-tin-na_
$ single ruling
7. _szub#_-ma ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_
8. _gim#?_ si-li-'-szu il-tap-tu-szu2 _{szim}sze-li babbar_
9. _{szim#}li sud2_ ina _kasz nag_-ma _ti_
10. _DISZ ki-min_ 1(u) 5(disz) _sze {na4}an-zah ge6 igi-4(disz)-gal2-la {szim}li_
$ single ruling
11. _disz_-nisz _sud2_ ina _kasz sag nag-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3-gesz sag i3-gesz bara2-ga tesz2-bi hi-hi_
13. _{u2}eme-ur-gi7 sud2_ ina _sza3 szub_ ina _mul4_ tusz-bat
14. ina sze-ri3 _nu_ pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
15. _DISZ na#_ sza-a-szi-ta-na un-nu-un-ta
16. u ma-gal _zi-zi-bi {uzu}bun_-szu he-sa-at
17. _na bi u4-da kur_-id ana _ti_-szu2 _{u2}eme-ur-gi7_
18. _numun_ bi-ni _numun_ pu-qut-te _{szim}szesz illu {szim}buluh_
19. _disz_-nisz _sud2_ lu ina _gesztin_ lu ina _ga_ lu ina _kasz sag_
20. la u2-sa-dir ina _u4 3(disz)-kam2 u4 1(disz)-kam2 nag-mesz_
$ single ruling
21. _DISZ na kasz3-mesz_-szu2 ut-tu-na-tak ka-la-a
22. la i-la-' _{uzu}bun_-szu he-sa-at
23. _im diri_-ma ma-as,-la-ah _kasz3-mesz_-szu2
24. i-bi-ta _diri_ ana _ti_-szu2 {u2}pu-qut-tu _sud2_
25. ina _i3-gesz_ hal-s,i _gaz2_ ina _mud zabar_ ana _sza3 gesz3_-szu2
26. _dub_-ak ina _a gazi{sar}_ {gesz}szu-nim _ra_-su
27. ina kim-s,i-szu-ma su-ur-ta _szub_-di
28. _lal2_-su-ma 3(disz) _u4_-me _nu du8_ ana _egir-mesz_-szu2
29. _dub_-szu ki-ma si-li-'-szu il-tap-tu-szu2
30. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}sze-li babbar_
31. _numun {u2}dili {szim}szesz {u2}eme-ur-gi7 numun_ pu-qut-tu
32. {u2}a-szi-i 8(disz) _u2-hi-a szesz disz_-nisz _sud2_ ina _kasz nag-mesz_
33. [x x] x {u2}ha-lu-la-ia _{szim}gur2-gur2_
34. [...] _szesz# illu# {szim}buluh_
@reverse
@column 3
1. [...] x x x
2. [... x]-hu _u2-hi-a szesz_
3. [...] _tesz2-bi hi-hi_ ina _gesztin szeg6_-szal
4. [...] ba#-lu pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
5. [... _nu]-luh#-ha uzu ud5_
6. [...] _egir#?_-nu _musz ge6_
7. [...] x _ti_
$ single ruling
8. [... ana] _ti#_-szu2 _{szim}szesz_
9. [...] kur# {u2}eme-ur-gi7_
10. [...] _pesz4#-ansze szika nunuz ga2-nu11{muszen}_
11. [...] _kasz nu_ pa-tan _nag_-ma
12. [...] _zabar#?_ ana _gesz3_-szu2 _mu2_-ah
13. [...] _e11_-szu2 _usz munu4_
14. [...] ina-esz
$ single ruling
15. [...] _gesz3#_-szu2 _na4 _szub_-a _na bi_
16. [...] x _numun {u2}eme-ur-gi7_
17. [...] x _nu ku3 kasz nu-tag-ga?_
18. [...] x _ti_
$ single ruling
19. [...] _hi-hi_ ina _mud# zabar#_
20. [...] ina? [x x]
21. [...] x

2016-08-24 13:48:34, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285210 = BAM 1, 111 (VAT 9871 + VAT 10397)
@tablet
@obverse
@column 1
1. [...] x
$ single ruling
2. [...] x _kasz3#-mesz_-szu2
3. [...] x-_mesz_-szu2 _mud2-mesz_
4. [...] x ana _ti_-szu2
5. [...] x-tu _i3_ hal-s,a
6. [...] _gesz3_-szu2 _dub!(UM)_-ma ina-esz
$ single ruling
7. [...] _gazi{sar}_ ina _i3-nun-na# _esz-mesz_-su ina-esz
8. [...] tur#-ar2 _sza3 gesz3_-szu2 _diri#_
9. [...] x _i3_ ina _dilim-a-bar2 sud2 te!(LA)_-qi2-szu2
10. [... x]-e _ki-min_
$ single ruling
11. [...] x _gesz3_-szu2 _diri ki-min_
12. [...] _sud2# szesz2_-su
13. [...] x _sud2 ki-min_
14. [...] ina _a gazi{sar}_
15. [... x]-szu2#? _la2_
$ single ruling
16. _[DISZ na gesz3_-szu2 _gir2]-gir2#_-su _u4_-ma _kasz3-mesz_-szu2
17. [...] x x-szu2
@column 2
1. [...] _nag_-szu2-ma [x]
$ single ruling
2. [...] x x x _szeg6_-szal#? _igi-4(disz)-gal2-la_
3. [x] {szim#}x x _igi-4(disz)-gal2-la numun {u2}eme-ur-gi7 sud2_
4. ina# _kasz_ u _i3_ hal-s,i _gaz_ ina _mul4_ tusz-bat
5. _nu#_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_-ma _ti_
6. _[ki]-min# {szim}szesz sud2_ ana _kaszbir kasz-lu2-tin-na_
$ single ruling
7. _szub#_-ma ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_
8. _gim#?_ si-li-'-szu il-tap-tu-szu2 _{szim}sze-li babbar_
9. _{szim#}li sud2_ ina _kasz nag_-ma _ti_
10. _DISZ ki-min_ 1(u) 5(disz) _sze {na4}an-zah ge6 igi-4(disz)-gal2-la {szim}li_
$ single ruling
11. _disz_-nisz _sud2_ ina _kasz sag nag-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3-gesz sag i3-gesz bara2-ga tesz2-bi hi-hi_
13. _{u2}eme-ur-gi7 sud2_ ina _sza3 szub_ ina _mul4_ tusz-bat
14. ina sze-ri3 _nu_ pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
15. _DISZ na#_ sza-a-szi-ta-na un-nu-un-ta
16. u ma-gal _zi-zi-bi {uzu}bun_-szu he-sa-at
17. _na bi u4-da kur_-id ana _ti_-szu2 _{u2}eme-ur-gi7_
18. _numun_ bi-ni _numun_ pu-qut-te _{szim}szesz illu {szim}buluh_
19. _disz_-nisz _sud2_ lu ina _gesztin_ lu ina _ga_ lu ina _kasz sag_
20. la u2-sa-dir ina _u4 3(disz)-kam2 u4 1(disz)-kam2 nag-mesz_
$ single ruling
21. _DISZ na kasz3-mesz_-szu2 ut-tu-na-tak ka-la-a
22. la i-la-' _{uzu}bun_-szu he-sa-at
23. _im diri_-ma ma-as,-la-ah _kasz3-mesz_-szu2
24. i-bi-ta _diri_ ana _ti_-szu2 {u2}pu-qut-tu _sud2_
25. ina _i3-gesz_ hal-s,i _gaz2_ ina _mud zabar_ ana _sza3 gesz3_-szu2
26. _dub_-ak ina _a gazi{sar}_ {gesz}szu-nim _ra_-su
27. ina kim-s,i-szu-ma su-ur-ta _szub_-di
28. _lal2_-su-ma 3(disz) _u4_-me _nu du8_ ana _egir-mesz_-szu2
29. _dub_-szu ki-ma si-li-'-szu il-tap-tu-szu2
30. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}sze-li babbar_
31. _numun {u2}dili {szim}szesz {u2}eme-ur-gi7 numun_ pu-qut-tu
32. {u2}a-szi-i 8(disz) _u2-hi-a szesz disz_-nisz _sud2_ ina _kasz nag-mesz_
33. [x x] x {u2}ha-lu-la-ia _{szim}gur2-gur2_
34. [...] _szesz# illu# {szim}buluh_
@reverse
@column 3
1. [...] x x x
2. [... x]-hu _u2-hi-a szesz_
3. [...] _tesz2-bi hi-hi_ ina _gesztin szeg6_-szal
4. [...] ba#-lu pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
5. [... _nu]-luh#-ha uzu ud5_
6. [...] _egir#?_-nu _musz ge6_
7. [...] x _ti_
$ single ruling
8. [... ana] _ti#_-szu2 _{szim}szesz_
9. [...] kur# {u2}eme-ur-gi7_
10. [...] _pesz4#-ansze szika nunuz ga2-nu11{muszen}_
11. [...] _kasz nu_ pa-tan _nag_-ma
12. [...] _zabar#?_ ana _gesz3_-szu2 _mu2_-ah
13. [...] _e11_-szu2 _usz munu4_
14. [...] ina-esz
$ single ruling
15. [...] _gesz3#_-szu2 _na4 _szub_-a _na bi_
16. [...] x _numun {u2}eme-ur-gi7_
17. [...] x _nu ku3 kasz nu-tag-ga?_
18. [...] x _ti_
$ single ruling
19. [...] _hi-hi_ ina _mud# zabar#_
20. [...] ina? [x x]
21. [...] x

2016-08-23 13:50:23, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P285210 = BAM 1, 111 (VAT 9871 + VAT 10397)
@tablet
@obverse
@column 1
1. [...] x
$ single ruling
2. [...] x _kasz3#-mesz_-szu2
3. [...] x-_mesz_-szu2 _mud2-mesz_
4. [...] x ana _ti_-szu2
5. [...] x-tu _i3_ hal-s,a
6. [...] _gisz3_-szu2 _dub!(UM)_-ma ina-esz
$ single ruling
7. [...] _gazi{sar}_ ina _i3-nun-na# _esz-mesz_-su ina-esz
8. [...] tur#-ar2 _sza3 gisz3_-szu2 _diri#_
9. [...] x _i3_ ina _dilim-a-bar2 sud2 te!(LA)_-qi2-szu2
10. [... x]-e _ki-min_
$ single ruling
11. [...] x _gisz3_-szu2 _diri ki-min_
12. [...] _sud2# szesz2_-su
13. [...] x# _sud2 ki-min_
14. [...] ina _a gazi{sar}_
15. [... x]-szu2#? _la2_
$ single ruling
16. _[DISZ na gisz3_-szu2 _gir2]-gir2#_-su _u4_-ma _kasz3-mesz_-szu2
17. [...] x# x#-szu2
@column 2
1. [...] _nag_-szu2-ma [x]
$ single ruling
2. [...] x# x# x# _szeg6_-szal#? _igi-4(disz)-gal2-la_
3. [x] {szim#}x# x# _igi-4(disz)-gal2-la numun {u2}eme-ur-gi7 sud2_
4. ina# _kasz_ u _i3_ hal-s,i _gaz_ ina _mul4_ tusz-bat
5. _nu#_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_-ma _ti_
6. _[ki]-min# {szim}szesz sud2_ ana _kaszbir kasz-lu2-tin-na_
$ single ruling
7. _szub#_-ma ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_
8. _gim#?_ si-li-'-szu il-tap-tu-szu2 _{szim}sze-li babbar_
9. _{szim#}li sud2_ ina _kasz nag_-ma _ti_
10. _DISZ ki-min_ 1(u) 5(disz) _sze {na4}an-zah ge6 igi-4(disz)-gal2-la {szim}li_
$ single ruling
11. _disz_-nisz _sud2_ ina _kasz sag nag-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3-gisz sag i3-gisz bara2-ga tesz2-bi hi-hi_
13. _{u2}eme-ur-gi7 sud2_ ina _sza3 szub_ ina _mul4_ tusz-bat
14. ina sze-ri3 _nu_ pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
15. _DISZ na#_ sza-a-szi-ta-na un-nu-un-ta
16. u ma-gal _zi-zi-bi {uzu}bun_-szu he-sa-at
17. _na bi u4-da kur_-id ana _ti_-szu2 _{u2}eme-ur-gi7_
18. _numun_ bi-ni _numun_ pu-qut-te _{szim}szesz illu {szim}buluh_
19. _disz_-nisz _sud2_ lu ina _gesztin_ lu ina _ga_ lu ina _kasz sag_
20. la u2-sa-dir ina _u4 3(disz)-kam2 u4 1(disz)-kam2 nag-mesz_
$ single ruling
21. _DISZ na kasz3-mesz_-szu2 ut-tu-na-tak ka-la-a
22. la i-la-' _{uzu}bun_-szu he-sa-at
23. _im diri_-ma ma-as,-la-ah _kasz3-mesz_-szu2
24. i-bi-ta _diri_ ana _ti_-szu2 {u2}pu-qut-tu _sud2_
25. ina _i3-gisz_ hal-s,i _gaz2_ ina _mud zabar_ ana _sza3 gisz3_-szu2
26. _dub_-ak ina _a gazi{sar}_ {gisz}szu-nim _ra_-su
27. ina kim-s,i-szu-ma su-ur-ta _szub_-di
28. _lal2_-su-ma 3(disz) _u4_-me _nu du8_ ana _egir-mesz_-szu2
29. _dub_-szu ki-ma si-li-'-szu il-tap-tu-szu2
30. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}sze-li babbar_
31. _numun {u2}dili {szim}szesz {u2}eme-ur-gi7 numun_ pu-qut-tu
32. {u2}a-szi-i 8(disz) _u2-hi-a szesz disz_-nisz _sud2_ ina _kasz nag-mesz_
33. [x x] x {u2}ha-lu-la-ia _{szim}gur2-gur2_
34. [...] _szesz# illu# {szim}buluh_
@reverse
@column 3
1. [...] x# x# x#
2. [... x]-hu _u2-hi-a szesz_
3. [...] _tesz2-bi hi-hi_ ina _gesztin szeg6_-szal
4. [...] ba#-lu pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
5. [... _nu]-luh#-ha uzu ud5_
6. [...] _egir#?_-nu _musz ge6_
7. [...] x _ti_
$ single ruling
8. [... ana] _ti#_-szu2 _{szim}szesz_
9. [...] kur# {u2}eme-ur-gi7_
10. [...] _pesz4#-ansze szika nunuz ga2-nu11{muszen}_
11. [...] _kasz nu_ pa-tan _nag_-ma
12. [...] _zabar#?_ ana _gisz3_-szu2 _mu2_-ah
13. [...] _e11_-szu2 _usz munu4_
14. [...] ina-esz
$ single ruling
15. [...] _gisz3#_-szu2 _na4 _szub_-a _na bi_
16. [...] x _numun {u2}eme-ur-gi7_
17. [...] x _nu ku3 kasz nu-tag-ga?_
18. [...] x _ti_
$ single ruling
19. [...] _hi-hi_ ina _mud# zabar#_
20. [...] ina? [x x]
21. [...] x

2016-08-19 12:36:06, entered by johnsonjc for BabMed
&P285210 = BAM 1, 111 (VAT 9871 + VAT 10397)
@tablet
@obverse
@column 1
1. [...] x
$ single ruling
2. [...] x _kasz3#-mesz_-szu2
3. [...] x-_mesz_-szu2 _mud2-mesz_
4. [...] x ana _ti_-szu2
5. [...] x-tu _i3_ hal-s,a
6. [...] _gisz3_-szu2 _dub!(UM)_-ma ina-esz
$ single ruling
7. [...] _gazi{sar}_ ina _i3-nun-na# _esz-mesz_-su ina-esz
8. [...] tur#-ar2 _sza3 gisz3_-szu2 _diri#_
9. [...] x _i3_ ina _dilim-a-bar2 sud2 te!(LA)_-qi2-szu2
10. [... x]-e _ki-min_
$ single ruling
11. [...] x _gisz3_-szu2 _diri ki-min_
12. [...] _sud2# szesz2_-su
13. [...] x# _sud2 ki-min_
14. [...] ina _a gazi{sar}_
15. [... x]-szu2#? _la2_
$ single ruling
16. _[DISZ na gisz3_-szu2 _gir2]-gir2#_-su _u4_-ma _kasz3-mesz_-szu2
17. [...] x# x#-szu2
@column 2
1. [...] _nag_-szu2-ma [x]
$ single ruling
2. [...] x# x# x# _szeg6_-szal#? _igi-4(disz)-gal2-la_
3. [x] {szim#}x# x# _igi-4(disz)-gal2-la numun {u2}eme-ur-gi7 sud2_
4. ina# _kasz_ u _i3_ hal-s,i _gaz_ ina _mul4_ tusz-bat
5. _nu#_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_-ma _ti_
6. _[ki]-min# {szim}szesz sud2_ ana _kaszbir kasz-lu2-tin-na_
$ single ruling
7. _szub#_-ma ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_
8. _gim#?_ si-li-'-szu il-tap-tu-szu2 _{szim}sze-li babbar_
9. _{szim#}li sud2_ ina _kasz nag_-ma _ti_
10. _DISZ ki-min_ 1(u) 5(disz) _sze {na4}an-zah ge6 igi-4(disz)-gal2-la {szim}li_
$ single ruling
11. _disz_-nisz _sud2_ ina _kasz sag nag-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3-gisz sag i3-gisz bara2-ga tesz2-bi hi-hi_
13. _{u2}eme-ur-gi7 sud2_ ina _sza3 szub_ ina _mul4_ tusz-bat
14. ina sze-ri3 _nu_ pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
15. _DISZ na#_ sza-a-szi-ta-na un-nu-un-ta
16. u ma-gal _zi-zi-bi {uzu}bun_-szu he-sa-at
17. _na bi u4-da kur_-id ana _ti_-szu2 _{u2}eme-ur-gi7_
18. _numun_ bi-ni _numun_ pu-qut-te _{szim}szesz illu {szim}buluh_
19. _disz_-nisz _sud2_ lu ina _gesztin_ lu ina _ga_ lu ina _kasz sag_
20. la u2-sa-dir ina _u4 3(disz)-kam2 u4 1(disz)-kam2 nag-mesz_
$ single ruling
21. _DISZ na kasz3-mesz_-szu2 ut-tu-na-tak ka-la-a
22. la i-la-' _{uzu}bun_-szu he-sa-at
23. _im diri_-ma ma-as,-la-ah _kasz3-mesz_-szu2
24. i-bi-ta _diri_ ana _ti_-szu2 {u2}pu-qut-tu _sud2_
25. ina _i3-gisz_ hal-s,i _gaz2_ ina _mud zabar_ ana _sza3 gisz3_-szu2
26. _dub_-ak ina _a gazi{sar}_ {gisz}szu-nim _ra_-su
27. ina kim-s,i-szu-ma su-ur-ta _szub_-di
28. _lal2_-su-ma 3(disz) _u4_-me _nu du8_ ana _egir-mesz_-szu2
29. _dub_-szu ki-ma si-li-'-szu il-tap-tu-szu2
30. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}sze-li babbar_
31. _numun {u2}dili {szim}szesz {u2}eme-ur-gi7 numun_ pu-qut-tu
32. {u2}a-szi-i 8(disz) _u2-hi-a szesz disz_-nisz _sud2_ ina _kasz nag-mesz_
33. [x x] x {u2}ha-lu-la-ia _{szim}gur2-gur2_
34. [...] _szesz# illu# {szim}buluh_
@column 3
1. [...] x# x# x#
2. [... x]-hu _u2-hi-a szesz_
3. [...] _tesz2-bi hi-hi_ ina _gesztin szeg6_-szal
4. [...] ba#-lu pa-tan _nag_-ma _ti_
$ single ruling
5. [... _nu]-luh#-ha uzu ud5_
6. [...] _egir#?_-nu _musz ge6_
7. [...] x _ti_
$ single ruling
8. [... ana] _ti#_-szu2 _{szim}szesz_
9. [...] kur# {u2}eme-ur-gi7_
10. [...] _pesz4#-ansze szika nunuz ga2-nu11{muszen}_
11. [...] _kasz nu_ pa-tan _nag_-ma
12. [...] _zabar#?_ ana _gisz3_-szu2 _mu2_-ah
13. [...] _e11_-szu2 _usz munu4_
14. [...] ina-esz
$ single ruling
15. [...] _gisz3#_-szu2 _na4 _szub_-a _na bi_
16. [...] x _numun {u2}eme-ur-gi7_
17. [...] x _nu ku3 kasz nu-tag-ga?_
18. [...] x _ti_
$ single ruling
19. [...] _hi-hi_ ina _mud# zabar#_
20. [...] ina? [x x]
21. [...] x

2016-08-19 12:31:58, entered by johnsonjc for BabMed
&P285210 = BAM 1, 111 (VAT 9871 + VAT 10397)
@tablet
@obverse
@column 1
1. [...] x
2. [...] x _kasz3#-mesz_-szu2
3. [...] x-_mesz_-szu2 _mud2-mesz_
4. [...] x ana _ti_-szu2
5. [...] x-tu _i3_ hal-s,a
6. [...] _gisz3_-szu2 _dub!(UM)_-ma ina-esz
7. [...] _gazi{sar}_ ina _i3-nun-na# _esz-mesz_-su ina-esz
8. [...] tur#-ar2 _sza3 gisz3_-szu2 _diri#_
9. [...] x _i3_ ina _dilim-a-bar2 sud2 te!(LA)_-qi2-szu2
10. [... x]-e _ki-min_
11. [...] x _gisz3_-szu2 _diri ki-min_
12. [...] _sud2# szesz2_-su
13. [...] x# _sud2 ki-min_
14. [...] ina _a gazi{sar}_
15. [... x]-szu2#? _la2_
16. _[DISZ na gisz3_-szu2 _gir2]-gir2#_-su _u4_-ma _kasz3-mesz_-szu2
17. [...] x# x#-szu2
@column 2
1. [...] _nag_-szu2-ma [x]
2. [...] x# x# x# _szeg6_-szal#? _igi-4(disz)-gal2-la_
3. [x] {szim#}x# x# _igi-4(disz)-gal2-la numun {u2}eme-ur-gi7 sud2_
4. ina# _kasz_ u _i3_ hal-s,i _gaz_ ina _mul4_ tusz-bat
5. _nu#_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_-ma _ti_
6. _[ki]-min# {szim}szesz sud2_ ana _kaszbir kasz-lu2-tin-na_
7. _szub#_-ma ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan 7(disz) _u4_-me _nag-mesz_
8. _gim#?_ si-li-'-szu il-tap-tu-szu2 _{szim}sze-li babbar_
9. _{szim#}li sud2_ ina _kasz nag_-ma _ti_
10. _DISZ ki-min_ 1(u) 5(disz) _sze {na4}an-zah ge6 igi-4(disz)-gal2-la {szim}li_
11. _disz_-nisz _sud2_ ina _kasz sag nag-mesz_-ma _ti_
12. _DISZ ki-min i3-gisz sag i3-gisz bara2-ga tesz2-bi hi-hi_
13. _{u2}eme-ur-gi7 sud2_ ina _sza3 szub_ ina _mul4_ tusz-bat
14. ina sze-ri3 _nu_ pa-tan _nag_-ma _ti_
15. _DISZ na#_ sza-a-szi-ta-na un-nu-un-ta
16. u ma-gal _zi-zi-bi {uzu}bun_-szu he-sa-at
17. _na bi u4-da kur_-id ana _ti_-szu2 _{u2}eme-ur-gi7_
18. _numun_ bi-ni _numun_ pu-qut-te _{szim}szesz illu {szim}buluh_
19. _disz_-nisz _sud2_ lu ina _gesztin_ lu ina _ga_ lu ina _kasz sag_
20. la u2-sa-dir ina _u4 3(disz)-kam2 u4 1(disz)-kam2 nag-mesz_
21. _DISZ na kasz3-mesz_-szu2 ut-tu-na-tak ka-la-a
22. la i-la-' _{uzu}bun_-szu he-sa-at
23. _im diri_-ma ma-as,-la-ah _kasz3-mesz_-szu2
24. i-bi-ta _diri_ ana _ti_-szu2 {u2}pu-qut-tu _sud2_
25. ina _i3-gisz_ hal-s,i _gaz2_ ina _mud zabar_ ana _sza3 gisz3_-szu2
26. _dub_-ak ina _a gazi{sar}_ {gisz}szu-nim _ra_-su
27. ina kim-s,i-szu-ma su-ur-ta _szub_-di
28. _lal2_-su-ma 3(disz) _u4_-me _nu du8_ ana _egir-mesz_-szu2
29. _dub_-szu ki-ma si-li-'-szu il-tap-tu-szu2
30. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {szim}sze-li babbar_
31. _numun {u2}dili {szim}szesz {u2}eme-ur-gi7 numun_ pu-qut-tu
32. {u2}a-szi-i 8(disz) _u2-hi-a szesz disz_-nisz _sud2_ ina _kasz nag-mesz_
33. [x x] x {u2}ha-lu-la-ia _{szim}gur2-gur2_
34. [...] _szesz# illu# {szim}buluh_
@column 3
1. [...] x# x# x#
2. [... x]-hu _u2-hi-a szesz_
3. [...] _tesz2-bi hi-hi_ ina _gesztin szeg6_-szal
4. [...] ba#-lu pa-tan _nag_-ma _ti_
5. [... _nu]-luh#-ha uzu ud5_
6. [...] _egir#?_-nu _musz ge6_
7. [...] x _ti_
8. [... ana] _ti#_-szu2 _{szim}szesz_
9. [...] kur# {u2}eme-ur-gi7_
10. [...] _pesz4#-ansze szika nunuz ga2-nu11{muszen}_
11. [...] _kasz nu_ pa-tan _nag_-ma
12. [...] _zabar#?_ ana _gisz3_-szu2 _mu2_-ah
13. [...] _e11_-szu2 _usz munu4_
14. [...] ina-esz
15. [...] _gisz3#_-szu2 _na4 _szub_-a _na bi_
16. [...] x _numun {u2}eme-ur-gi7_
17. [...] x _nu ku3 kasz nu-tag-ga?_
18. [...] x _ti_
19. [...] _hi-hi_ ina _mud# zabar#_
20. [...] ina? [x x]
21. [...] x