2013-09-11 19:14:18, entered by englund for englund
&P304575 = RINAP 4 Esarhaddon 002, ex. 04
#atf: lang akk
@object prism
@surface a
@column 1
1. _e2-gal_ {disz}asz-szur-szesz-[x x]
2. _lugal gal_-u2 _lugal_ [x x]
3. _lugal_ kisz-sza2-ti [...]
4. _szagina_ babila2#{ki} lugal_ [...]
5. [...]-szesz#-mesz-su _lugal_ [...]
6. [...]-_gi-na lugal kur_ [...]
7. [...] tu-kul-ti {d}asz-szur
8. [x x] {d}utu {d}ag {d}marduk
9. [x x] sza nina{ki} _{d}1(u)-5(disz)_ sza2 {iri}limmu2-dingir
10. [_x]-mesz gal-mesz en-mesz_-szu
11. ul-tu s,i-it {d}utu-szi
12. a-di e-reb {d}utu-szi
13. it-tal-lak-u2-ma ma-hi-ri la i-szu-u2
$ single ruling
14. ka-szid {iri}s,i-du-un-ni sza2 ina _muru2_ tam-tim
15. sa-pi-nu gi-mir da-ad2-me-szu
16. _bad3_-szu2 u3 szu-bat-su as-suh-ma
17. qe2-reb tam-tim ad-di-i-ma
18. a-szar masz-kan2-i-szu2 u2-hal-liq
19. {disz}ab-di-mi-il-ku-ut-ti _lugal_-szu
20. sza la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_-ia
21. ina _muru2_ tam-tim in-nab-tu
22. ki-ma nu-u2-ni ul-tu _muru2_ tam-tim
23. a-bar-szu-ma ak-ki-sa _sag-du_-su
24. nak-mu _nig2-gur11_-szu _ku3-sig17 ku3-babbar na4-mesz_ a-qar-tu2
25. _kusz am-si zu2 am-si {gesz}esi {gesz}tug2_
26. {tug2}lu-bul-tu _gun3_ u3 _gada_ mim-ma szum-szu
27. ni-s,ir-ti _e2-gal_-szu
28. a-na mu-'u-de-e asz2-lu-la
29. _ug3-mesz_-szu2 _dagal-mesz_ sza2 ni-ba la i-sza2-a
30. _gu4-mesz_ u3 s,e-e-ni _ansze-mesz_
31. a-bu-ka a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
32. u2#-pa#-hir-ma _lugal-mesz_ {kur}hat-ti
33. [x x]-hi# tam-tim ka-li-szu2-nu
34. [...]-nim#-ma# _iri_ u2-sze-pisz-ma
35. [_...]-na#_ at-ta-bi ni-bit-su
36. [...] _pan_-ia sza2 _kur_-i
37. [...] {d}utu-szi
38. [...]-szib
39. [...] x x x
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. ina _ki_-[...]
2'. a-di [...]
3'. u2-ra-[...]
$ single ruling
4'. ka-bi-is [...]
5'. szad-du-u-a [...]
6'. sza t,e-hi [...]
7'. sza2 _ugu_ {kur}[...]
8'. ul-tu u4-me# [...]
9'. a-na ni-[x x x]
10'. 2(u) 1(disz) _iri-mesz#_-[...]
11'. sza li-me-[...]
12'. asz2-lu-la [...]
13'. ap-pul [...]
14'. si-[...]
15'. la [...]
$ single ruling
16'. da-isz [...]
17'. a-szi-bu-te [...]
18'. sza ina pi-i _ug3-mesz_ {kur}me-eh-[...]
19'. i-nam-bu-u2 zi-[...]
$ single ruling
20'. mu-sap-pi-ih _ug3-mesz_ {kur}[...]
21'. qu-tu-u2 la sa-an-qu [...]
22'. {disz}isz-pa-ka-a-a {kur}asz2-gu-za-a-[x]
23'. kit-ru la [x]-sze-zi-bi-szu2 i-na-ru i-na {gesz}[x]
$ single ruling
24'. t,a-rid {disz}{d}ag-numun-zi-si-sa2 _dumu_ {disz}{d}marduk-a-asz
25'. sza2 a-na _lugal_ {kur}e-lam-ti it-tak-lu-ma
26'. la u2-sze-zi-bu nap-szat-su
27'. {disz}na-'i-id-di-mar-duk _szesz_-szu
28'. asz2-szu2 e-pesz _ARAD2_-u2-ti-ia
29'. ul-tu qe2-reb {kur}e-lam-ti in-nab-tam-[x]
30'. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia il-lik-am#-[x]
31'. [x x]-asz2#-szi#-iq# _giri3#-min#_-[...]
$ rest broken
@column 3
$ beginning broken
1'. [x]-na _nina_ [...]
2'. il-lik-[...]
3'. re-e-mu# [...]
4'. _dingir-mesz_-szu2 sza2# [...]
$ rest broken
@column 4
1. [...]-ka
2. [...]-tuk-ka
3. [...]
4. [...]
5. [...]{ki}
6. [...] ik-bu-su qaq-qar-sza2
7. [...]-ia# is-hup-szu2-nu-ti-ma
8. [...] x x x
$ n lines broken
9'. [...]{ki#}
10'. [_...]-mesz#_-ia
11'. [...] _karasz_
12'. [_...]-mesz_
13'. [...] szum#-szu#
14'. [...] a-na esz-qi2
15'. [...]-ru-ka
16'. [...]-tam-du-uh _{gesz}gigir-mesz_
17'. [...]-an-ni-ma
18'. [...] _pan_-ia
19'. [...]-asz2-szi-szu2-nu-ti-ma
20'. [...] _x-mesz_
21'. [...] si#-hir-ti-sza2 aq-qur
22'. [...] a#-tar-tim-ma
23'. [...] ab-tuq-ma
24'. [...]-di
25'. [...] dan#-ni
26'. [...] x
$ rest broken
@column 5
1. a-na hi-szih-ti _e2-gal_-ia
2. mar-s,i-isz pa-asz2-qi2-isz
3. a-na nina{ki} u2-szal-di-du-u-ni
$ single ruling
4. ina {iti}sze-ga u4-mu mit-ga-ri
5. _ugu_ tam-le-e szu-a-tu2
6. _e2-gal_ rab-ba-a-ti
7. a-na mu-szab be-lu-ti-ia
8. ab-ta-ni s,e-ru-usz-szu2
9. _e2_ dan-ni sza2 1(gesz2) 3(u) 5(disz) ina 1(disz) _kusz3 gal_-tim
10. [_x]-da#_ 3(u) 1(disz) ina 1(disz) _kusz3 gal_-tim _dagal_
11. [_...]-mesz_ a-lik mah-ri _ad-mesz_-ia
12. [...] a-na-ku e-pu-usz
13. [_...]-mesz_
14. [...]-szu2
$ n lines broken
15'. sza ki-i pi-[...]
16'. ir-ti lem-ni [...]
17'. na-s,i-ru kib-si mu#-[...]
18'. tal-lak-ti _lugal_ ba-ni#-[x x]
19'. _za3_ u _gub3_ u2-sza2-as,#-[x x]
20'. _si-gar_-szi-[x]
21'. _e2-gal_ {na4}pi-i-li u _{gesz}eren_ x
22'. a-na mul-ta-u-ti
23'. be-lu-ti#-[x] nak-lisz u2-sze-pisz
24'. _{munus}{d}lamma-mesz# uruda#_ masz-sza2-a-ti
25'. sza2 a-he-en-[x]-a pa-na u ar-ka
26'. i-na-at,-t,a#-la ki-la-ta-an
27'. qe2-reb-sza2# ul-zi-iz
28'. {gesz}tim-me _{gesz}eren_ s,i-ru-ti
29'. a-dap2-pi ku-lul _ka2-mesz_-szi-in e-mid
30'. si-hi-ir-ti _e2-gal_ sza2-a-tu
31'. ne2-be2-hu pa-asz2-qu
32'. sza2 _{na4}zu2 {na4}za-gin3_
33'. u2-sze-pisz-ma u2-szal-ma-a ki-li-lisz
34'. se-el-lu mat-gi-qu
35'. _gin7_ {d}tir-an-na u2-sza2-as-hi-ra
36'. gi-mir _ka2-mesz_
37'. sik-kat3 _ku3-babbar_ eb-bi
38'. u _zabar_ nam-ri
39'. u2-rat-ta-a qe2-reb-sza2
40'. [x]-na-an {d}asz-szur _en_-ia
41'. sza# i-na ma-ta-a-ti
42'. nak-ra-a-ti
43'. [x]-tep#-pu#-[...]
44'. [...]
@column 6
1. _{gesz}kiri6-mah_ [x]-szil# {kur}ha-ma-nim#
2. sza ka-la _szim# hi-a_
3. u3 _gesz-hi-[x_ x]-ru-szu2
4. i-ta-a-[x] e-mid
5. ki-sal-la-[...] u2-rab-bi-ma
6. tal-lak-ta-[...] u2-rap-pisz
7. a-na masz-qit2 _ansze#_ [...]
8. qe2-reb-sza2 pat-[...]
9. u2-szah-bi-[...]
10. _e2-gal_ szu-a-tu2 [...]
11. a-di gaba-dib-[x]-sza2
12. ar-s,ip u2-szak#-lil-ma
13. lu-le-e u2-ma-al-li
14. esz3-gal-[x x]-du3-a
15. [...]-la-mu az-ku-ra ni-bit-sa
$ single ruling
16. [...] _dingir-mesz kur_ asz-szur{ki} [...]
17. [...]-bi-sza2 aq-re-ma
18. [...]-ih-ti eb-bu-te
19. [...] aq#-qi2-i-ma
20. [...] kad3-ra-a-a
21. [...]-un lib3-bi-szu2-un
22. [...]-u2-ti
23. [...]-ia _du3_-szu2-nu
24. [...]-re-ti
25. [...]-a#-ti
$ n lines broken
26'. qe2-reb-[...]
27'. u2-sza2-li#-[...]
28'. _gesztin-mesz_ ku-[...]
29'. _i3-sag_ i3-gu-[...]
30'. ina qi2-bit {d}asz-szur [...]
31'. u _dingir-mesz kur_ asz-[...]
32'. ina t,u-ub _uzu_ [...]
33'. nu-um-mu-ru ka#-[...]
34'. qe2-reb-sza2 da-risz# [...]
35'. lu-usz-ba-a [...]
36'. i-na za3-muk-ki [...]
37'. kul-lat mur-ni-is-[...]
38'. _ansze-mesz {ansze}gam-mal_ [...]
39'. u2-nu-ut [...]
40'. gi-mir _erin2 hi-a_ [...]
41'. szat-ti-szam-ma la [...]
42'. lu-up-qi2-da [...]
43'. ina qe2-reb _e2_ [...]
44'. {d}alad _saga_ la-[...]
45'. na-s,ir kib-si [...]
46'. mu-ha-du-u [...]
47'. da-risz lisz-[...]
48'. a-a ip-[...]
$ double ruling
$ rest broken

2013-09-11 19:11:24, entered by englund for englund
&P304575 = RINAP 4 Esarhaddon 002, ex. 04
#atf: lang akk
@object prism
@surface a
@column 1
1. _e2-gal_ {disz}asz-szur-szesz-[x x]
2. _lugal gal_-u2 _lugal_ [x x]
3. _lugal_ kisz-sza2-ti [...]
4. _szagina_ babila2#{ki} lugal_ [...]
5. [...]-szesz#-mesz-su _lugal_ [...]
6. [...]-_gi-na lugal kur_ [...]
7. [...] tu-kul-ti {d}asz-szur
8. [x x] {d}utu {d}ag {d}marduk
9. [x x] sza nina{ki} _{d}1(u)-5(disz)_ sza2 {iri}limmu2-dingir
10. [_x]-mesz gal-mesz en-mesz_-szu
11. ul-tu s,i-it {d}utu-szi
12. a-di e-reb {d}utu-szi
13. it-tal-lak-u2-ma ma-hi-ri la i-szu-u2
$ single ruling
14. ka-szid {iri}s,i-du-un-ni sza2 ina _muru2_ tam-tim
15. sa-pi-nu gi-mir da-ad2-me-szu
16. _bad3_-szu2 u3 szu-bat-su as-suh-ma
17. qe2-reb tam-tim ad-di-i-ma
18. a-szar masz-kan2-i-szu2 u2-hal-liq
19. {disz}ab-di-mi-il-ku-ut-ti _lugal_-szu
20. sza la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_-ia
21. ina _muru2_ tam-tim in-nab-tu
22. ki-ma nu-u2-ni ul-tu _muru2_ tam-tim
23. a-bar-szu-ma ak-ki-sa _sag-du_-su
24. nak-mu _nig2-gur11_-szu _ku3-sig17 ku3-babbar na4-mesz_ a-qar-tu2
25. _kusz am-si zu2 am-si {gesz}esi {gesz}tug2_
26. {tug2}lu-bul-tu _gun3_ u3 _gada_ mim-ma szum-szu
27. ni-s,ir-ti _e2-gal_-szu
28. a-na mu-'u-de-e asz2-lu-la
29. _ug3-mesz_-szu2 _dagal-mesz_ sza2 ni-ba la i-sza2-a
30. _gu4-mesz_ u3 s,e-e-ni _ansze-mesz_
31. a-bu-ka a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
32. u2#-pa#-hir-ma _lugal-mesz_ {kur}hat-ti
33. [x x]-hi# tam-tim ka-li-szu2-nu
34. [...]-nim#-ma# _iri_ u2-sze-pisz-ma
35. [_...]-na#_ at-ta-bi ni-bit-su
36. [...] _pan_-ia sza2 _kur_-i
37. [...] {d}utu-szi
38. [...]-szib
39. [...] x x x
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. ina _ki_-[...]
2'. a-di [...]
3'. u2-ra-[...]
$ single ruling
4'. ka-bi-is [...]
5'. szad-du-u-a [...]
6'. sza t,e-hi [...]
7'. sza2 _ugu_ {kur}[...]
8'. ul-tu u4-me# [...]
9'. a-na ni-[x x x]
10'. 2(u) 1(disz) _iri-mesz#_-[...]
11'. sza li-me-[...]
12'. asz2-lu-la [...]
13'. ap-pul [...]
14'. si-[...]
15'. la [...]
$ single ruling
16'. da-isz [...]
17'. a-szi-bu-te [...]
18'. sza ina pi-i _ug3-mesz_ {kur}me-eh-[...]
19'. i-nam-bu-u2 zi-[...]
$ single ruling
20'. mu-sap-pi-ih _ug3-mesz_ {kur}[...]
21'. qu-tu-u2 la sa-an-qu [...]
22'. {disz}isz-pa-ka-a-a {kur}asz2-gu-za-a-[x]
23'. kit-ru la [x]-sze-zi-bi-szu2 i-na-ru i-na {gesz}[x]
$ single ruling
24'. t,a-rid {disz}{d}ag-numun-zi-si-sa2 _dumu_ {disz}{d}marduk-a-asz
25'. sza2 a-na _lugal_ {kur}e-lam-ti it-tak-lu-ma
26'. la u2-sze-zi-bu nap-szat-su
27'. {disz}na-'i-id-di-mar-duk _szesz_-szu
28'. asz2-szu2 e-pesz _ARAD2_-u2-ti-ia
29'. ul-tu qe2-reb {kur}e-lam-ti in-nab-tam-[x]
30'. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia il-lik-am#-[x]
31'. [x x]-asz2#-szi#-iq# _giri3#-min#_-[...]
$ rest broken
@column 3
$ beginning broken
1'. [x]-na _nina_ [...]
2'. il-lik-[...]
3'. re-e-mu# [...]
4'. _dingir-mesz_-szu2 sza2# [...]
$ rest broken
@column 4
1. [...]-ka
2. [...]-tuk-ka
3. [...]
4. [...]
5. [...]{ki}
6. [...] ik-bu-su qaq-qar-sza2
7. [...]-ia# is-hup-szu2-nu-ti-ma
8. [...] x x x
$ beginning broken
1'. [...]{ki#}
2'. [_...]-mesz#_-ia
3'. [...] _karasz_
4'. [_...]-mesz_
5'. [...] szum#-szu#
6'. [...] a-na esz-qi2
7'. [...]-ru-ka
8'. [...]-tam-du-uh _{gesz}gigir-mesz_
9'. [...]-an-ni-ma
10'. [...] _pan_-ia
11'. [...]-asz2-szi-szu2-nu-ti-ma
12'. [...] _x-mesz_
13'. [...] si#-hir-ti-sza2 aq-qur
14'. [...] a#-tar-tim-ma
15'. [...] ab-tuq-ma
16'. [...]-di
17'. [...] dan#-ni
18'. [...] x
$ rest broken
@column 5
1. a-na hi-szih-ti _e2-gal_-ia
2. mar-s,i-isz pa-asz2-qi2-isz
3. a-na nina{ki} u2-szal-di-du-u-ni
$ single ruling
4. ina {iti}sze-ga u4-mu mit-ga-ri
5. _ugu_ tam-le-e szu-a-tu2
6. _e2-gal_ rab-ba-a-ti
7. a-na mu-szab be-lu-ti-ia
8. ab-ta-ni s,e-ru-usz-szu2
9. _e2_ dan-ni sza2 1(gesz2) 3(u) 5(disz) ina 1(disz) _kusz3 gal_-tim
10. [_x]-da#_ 3(u) 1(disz) ina 1(disz) _kusz3 gal_-tim _dagal_
11. [_...]-mesz_ a-lik mah-ri _ad-mesz_-ia
12. [...] a-na-ku e-pu-usz
13. [_...]-mesz_
14. [...]-szu2
$ n lines broken
15'. sza ki-i pi-[...]
16'. ir-ti lem-ni [...]
17'. na-s,i-ru kib-si mu#-[...]
18'. tal-lak-ti _lugal_ ba-ni#-[x x]
19'. _za3_ u _gub3_ u2-sza2-as,#-[x x]
20'. _si-gar_-szi-[x]
21'. _e2-gal_ {na4}pi-i-li u _{gesz}eren_ x
22'. a-na mul-ta-u-ti
23'. be-lu-ti#-[x] nak-lisz u2-sze-pisz
24'. _{munus}{d}lamma-mesz# uruda#_ masz-sza2-a-ti
25'. sza2 a-he-en-[x]-a pa-na u ar-ka
26'. i-na-at,-t,a#-la ki-la-ta-an
27'. qe2-reb-sza2# ul-zi-iz
28'. {gesz}tim-me _{gesz}eren_ s,i-ru-ti
29'. a-dap2-pi ku-lul _ka2-mesz_-szi-in e-mid
30'. si-hi-ir-ti _e2-gal_ sza2-a-tu
31'. ne2-be2-hu pa-asz2-qu
32'. sza2 _{na4}zu2 {na4}za-gin3_
33'. u2-sze-pisz-ma u2-szal-ma-a ki-li-lisz
34'. se-el-lu mat-gi-qu
35'. _gin7_ {d}tir-an-na u2-sza2-as-hi-ra
36'. gi-mir _ka2-mesz_
37'. sik-kat3 _ku3-babbar_ eb-bi
38'. u _zabar_ nam-ri
39'. u2-rat-ta-a qe2-reb-sza2
40'. [x]-na-an {d}asz-szur _en_-ia
41'. sza# i-na ma-ta-a-ti
42'. nak-ra-a-ti
43'. [x]-tep#-pu#-[...]
44'. [...]
@column 6
1. _{gesz}kiri6-mah_ [x]-szil# {kur}ha-ma-nim#
2. sza ka-la _szim# hi-a_
3. u3 _gesz-hi-[x_ x]-ru-szu2
4. i-ta-a-[x] e-mid
5. ki-sal-la-[...] u2-rab-bi-ma
6. tal-lak-ta-[...] u2-rap-pisz
7. a-na masz-qit2 _ansze#_ [...]
8. qe2-reb-sza2 pat-[...]
9. u2-szah-bi-[...]
10. _e2-gal_ szu-a-tu2 [...]
11. a-di gaba-dib-[x]-sza2
12. ar-s,ip u2-szak#-lil-ma
13. lu-le-e u2-ma-al-li
14. esz3-gal-[x x]-du3-a
15. [...]-la-mu az-ku-ra ni-bit-sa
$ single ruling
16. [...] _dingir-mesz kur_ asz-szur{ki} [...]
17. [...]-bi-sza2 aq-re-ma
18. [...]-ih-ti eb-bu-te
19. [...] aq#-qi2-i-ma
20. [...] kad3-ra-a-a
21. [...]-un lib3-bi-szu2-un
22. [...]-u2-ti
23. [...]-ia _du3_-szu2-nu
24. [...]-re-ti
25. [...]-a#-ti
$ n lines broken
26'. qe2-reb-[...]
27'. u2-sza2-li#-[...]
28'. _gesztin-mesz_ ku-[...]
29'. _i3-sag_ i3-gu-[...]
30'. ina qi2-bit {d}asz-szur [...]
31'. u _dingir-mesz kur_ asz-[...]
32'. ina t,u-ub _uzu_ [...]
33'. nu-um-mu-ru ka#-[...]
34'. qe2-reb-sza2 da-risz# [...]
35'. lu-usz-ba-a [...]
36'. i-na za3-muk-ki [...]
37'. kul-lat mur-ni-is-[...]
38'. _ansze-mesz {ansze}gam-mal_ [...]
39'. u2-nu-ut [...]
40'. gi-mir _erin2 hi-a_ [...]
41'. szat-ti-szam-ma la [...]
42'. lu-up-qi2-da [...]
43'. ina qe2-reb _e2_ [...]
44'. {d}alad _saga_ la-[...]
45'. na-s,ir kib-si [...]
46'. mu-ha-du-u [...]
47'. da-risz lisz-[...]
48'. a-a ip-[...]
$ double ruling
$ rest broken

2013-09-11 18:17:08, entered by englund for englund
&P304575 = RINAP 4 Esarhaddon 002, ex. 04
#atf: lang akk
@object prism
@surface a
@column 1
1. _e2-gal_ {disz}asz-szur-szesz-[x x]
2. _lugal gal_-u2 _lugal_ [x x]
3. _lugal_ kisz-sza2-ti [...]
4. _szagina_ babila2#{ki} lugal_ [...]
5. [...]-szesz#-mesz-su _lugal_ [...]
6. [...]-_gi-na lugal kur_ [...]
7. [...] tu-kul-ti {d}asz-szur
8. [x x] {d}utu {d}ag {d}marduk
9. [x x] sza nina{ki} _{d}1(u)-5(disz)_ sza2 {iri}limmu2-dingir
10. [_x]-mesz gal-mesz en-mesz_-szu
11. ul-tu s,i-it {d}utu-szi
12. a-di e-reb {d}utu-szi
13. it-tal-lak-u2-ma ma-hi-ri la i-szu-u2
$ single ruling
14. ka-szid {iri}s,i-du-un-ni sza2 ina _muru2_ tam-tim
15. sa-pi-nu gi-mir da-ad2-me-szu
16. _bad3_-szu2 u3 szu-bat-su as-suh-ma
17. qe2-reb tam-tim ad-di-i-ma
18. a-szar masz-kan2-i-szu2 u2-hal-liq
19. {disz}ab-di-mi-il-ku-ut-ti _lugal_-szu
20. sza la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_-ia
21. ina _muru2_ tam-tim in-nab-tu
22. ki-ma nu-u2-ni ul-tu _muru2_ tam-tim
23. a-bar-szu-ma ak-ki-sa _sag-du_-su
24. nak-mu _nig2-gur11_-szu _ku3-sig17 ku3-babbar na4-mesz_ a-qar-tu2
25. _kusz am-si zu2 am-si {gesz}esi {gesz}tug2_
26. {tug2}lu-bul-tu _gun3_ u3 _gada_ mim-ma szum-szu
27. ni-s,ir-ti _e2-gal_-szu
28. a-na mu-'u-de-e asz2-lu-la
29. _ug3-mesz_-szu2 _dagal-mesz_ sza2 ni-ba la i-sza2-a
30. _gu4-mesz_ u3 s,e-e-ni _ansze-mesz_
31. a-bu-ka a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
32. u2#-pa#-hir-ma _lugal-mesz_ {kur}hat-ti
33. [x x]-hi# tam-tim ka-li-szu2-nu
34. [...]-nim#-ma# _iri_ u2-sze-pisz-ma
35. [_...]-na#_ at-ta-bi ni-bit-su
36. [...] _pan_-ia sza2 _kur_-i
37. [...] {d}utu-szi
38. [...]-szib
39. [...] x x x
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. ina _ki_-[...]
2'. a-di [...]
3'. u2-ra-[...]
$ single ruling
4'. ka-bi-is [...]
5'. szad-du-u-a [...]
6'. sza t,e-hi [...]
7'. sza2 _ugu_ {kur}[...]
8'. ul-tu u4-me# [...]
9'. a-na ni-[x x x]
10'. 2(u) 1(disz) _iri-mesz#_-[...]
11'. sza li-me-[...]
12'. asz2-lu-la [...]
13'. ap-pul [...]
14'. si-[...]
15'. la [...]
$ single ruling
16'. da-isz [...]
17'. a-szi-bu-te [...]
18'. sza ina pi-i _ug3-mesz_ {kur}me-eh-[...]
19'. i-nam-bu-u2 zi-[...]
$ single ruling
20'. mu-sap-pi-ih _ug3-mesz_ {kur}[...]
21'. qu-tu-u2 la sa-an-qu [...]
22'. {disz}isz-pa-ka-a-a {kur}asz2-gu-za-a-[x]
23'. kit-ru la [x]-sze-zi-bi-szu2 i-na-ru i-na {gesz}[x]
$ single ruling
24'. t,a-rid {disz}{d}ag-numun-zi-si-sa2 _dumu_ {disz}{d}marduk-a-asz
25'. sza2 a-na _lugal_ {kur}e-lam-ti it-tak-lu-ma
26'. la u2-sze-zi-bu nap-szat-su
27'. {disz}na-'i-id-di-mar-duk _szesz_-szu
28'. asz2-szu2 e-pesz _ARAD2_-u2-ti-ia
29'. ul-tu qe2-reb {kur}e-lam-ti in-nab-tam-[x]
30'. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia il-lik-am#-[x]
31'. [x x]-asz2#-szi#-iq# _giri3#-min#_-[...]
$ rest broken
@column 3
$ beginning broken
1'. [x]-na _nina_ [...]
2'. il-lik-[...]
3'. re-e-mu# [...]
4'. _dingir-mesz_-szu2 sza2# [...]
$ rest broken
@column 4
1. [...]-ka
2. [...]-tuk-ka
3. [...]
4. [...]
5. [...]{ki}
6. [...] ik-bu-su qaq-qar-sza2
7. [...]-ia# is-hup-szu2-nu-ti-ma
8. [...] x x x
$ beginning broken
1'. [...]{ki#}
2'. [_...]-mesz#_-ia
3'. [...] _karasz_
4'. [_...]-mesz_
5'. [...] szum#-szu#
6'. [...] a-na esz-qi2
7'. [...]-ru-ka
8'. [...]-tam-du-uh _{gesz}gigir-mesz_
9'. [...]-an-ni-ma
10'. [...] _pan_-ia
11'. [...]-asz2-szi-szu2-nu-ti-ma
12'. [...] _x-mesz_
13'. [...] si#-hir-ti-sza2 aq-qur
14'. [...] a#-tar-tim-ma
15'. [...] ab-tuq-ma
16'. [...]-di
17'. [...] dan#-ni
18'. [...] x
$ rest broken
@column 5
1. a-na hi-szih-ti _e2-gal_-ia
2. mar-s,i-isz pa-asz2-qi2-isz
3. a-na nina{ki} u2-szal-di-du-u-ni
$ single ruling
4. ina {iti}sze-ga u4-mu mit-ga-ri
5. _ugu_ tam-le-e szu-a-tu2
6. _e2-gal_ rab-ba-a-ti
7. a-na mu-szab be-lu-ti-ia
8. ab-ta-ni s,e-ru-usz-szu2
9. _e2_ dan-ni sza2 1(gesz2) 3(u) 5(disz) ina 1(disz) _kusz3 gal_-tim
10. [_x]-da#_ 3(u) 1(disz) ina 1(disz) _kusz3 gal_-tim _dagal_
11. [_...]-mesz_ a-lik mah-ri _ad-mesz_-ia
12. [...] a-na-ku e-pu-usz
13. [_...]-mesz_
14. [...]-szu2
$ beginning broken
1'. sza ki-i pi-[...]
2'. ir-ti lem-ni [...]
3'. na-s,i-ru kib-si mu#-[...]
4'. tal-lak-ti _lugal_ ba-ni#-[x x]
5'. _za3_ u _gub3_ u2-sza2-as,#-[x x]
6'. _si-gar_-szi-[x]
7'. _e2-gal_ {na4}pi-i-li u _{gesz}eren_ x
8'. a-na mul-ta-u-ti
9'. be-lu-ti#-[x] nak-lisz u2-sze-pisz
10'. _{munus}{d}lamma-mesz# uruda#_ masz-sza2-a-ti
11'. sza2 a-he-en-[x]-a pa-na u ar-ka
12'. i-na-at,-t,a#-la ki-la-ta-an
13'. qe2-reb-sza2# ul-zi-iz
14'. {gesz}tim-me _{gesz}eren_ s,i-ru-ti
15'. a-dap2-pi ku-lul _ka2-mesz_-szi-in e-mid
16'. si-hi-ir-ti _e2-gal_ sza2-a-tu
17'. ne2-be2-hu pa-asz2-qu
18'. sza2 _{na4}zu2 {na4}za-gin3_
19'. u2-sze-pisz-ma u2-szal-ma-a ki-li-lisz
20'. se-el-lu mat-gi-qu
21'. _gin7_ {d}tir-an-na u2-sza2-as-hi-ra
22'. gi-mir _ka2-mesz_
23'. sik-kat3 _ku3-babbar_ eb-bi
24'. u _zabar_ nam-ri
25'. u2-rat-ta-a qe2-reb-sza2
26'. [x]-na-an {d}asz-szur _en_-ia
27'. sza# i-na ma-ta-a-ti
28'. nak-ra-a-ti
29'. [x]-tep#-pu#-[...]
30'. [...]
@column 6
1. _{gesz}kiri6-mah_ [x]-szil# {kur}ha-ma-nim#
2. sza ka-la _szim# hi-a_
3. u3 _gesz-hi-[x_ x]-ru-szu2
4. i-ta-a-[x] e-mid
5. ki-sal-la-[...] u2-rab-bi-ma
6. tal-lak-ta-[...] u2-rap-pisz
7. a-na masz-qit2 _ansze#_ [...]
8. qe2-reb-sza2 pat-[...]
9. u2-szah-bi-[...]
10. _e2-gal_ szu-a-tu2 [...]
11. a-di gaba-dib-[x]-sza2
12. ar-s,ip u2-szak#-lil-ma
13. lu-le-e u2-ma-al-li
14. esz3-gal-[x x]-du3-a
15. [...]-la-mu az-ku-ra ni-bit-sa
$ single ruling
16. [...] _dingir-mesz kur_ asz-szur{ki} [...]
17. [...]-bi-sza2 aq-re-ma
18. [...]-ih-ti eb-bu-te
19. [...] aq#-qi2-i-ma
20. [...] kad3-ra-a-a
21. [...]-un lib3-bi-szu2-un
22. [...]-u2-ti
23. [...]-ia _du3_-szu2-nu
24. [...]-re-ti
25. [...]-a#-ti
$ beginning broken
1'. qe2-reb-[...]
2'. u2-sza2-li#-[...]
3'. _gesztin-mesz_ ku-[...]
4'. _i3-sag_ i3-gu-[...]
5'. ina qi2-bit {d}asz-szur [...]
6'. u _dingir-mesz kur_ asz-[...]
7'. ina t,u-ub _uzu_ [...]
8'. nu-um-mu-ru ka#-[...]
9'. qe2-reb-sza2 da-risz# [...]
10'. lu-usz-ba-a [...]
11'. i-na za3-muk-ki [...]
12'. kul-lat mur-ni-is-[...]
13'. _ansze-mesz {ansze}gam-mal_ [...]
14'. u2-nu-ut [...]
15'. gi-mir _erin2 hi-a_ [...]
16'. szat-ti-szam-ma la [...]
17'. lu-up-qi2-da [...]
18'. ina qe2-reb _e2_ [...]
19'. {d}alad _saga_ la-[...]
20'. na-s,ir kib-si [...]
21'. mu-ha-du-u [...]
22'. da-risz lisz-[...]
23'. a-a ip-[...]
$ double ruling
$ (date completely broken away)

2013-09-11 17:23:09, entered by englund for englund
&P304575 = RINAP 4 Esarhaddon 002, ex. 04
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1. _e2-gal_ {disz}asz-szur-szesz-[x x]
2. _lugal gal_-u2 _lugal_ [x x]
3. _lugal_ kisz-sza2-ti [...]
4. _szagina_ babila2#{ki} lugal_ [...]
5. [...]-szesz#-mesz-su _lugal_ [...]
6. [...]-_gi-na lugal kur_ [...]
7. [...] tu-kul-ti {d}asz-szur
8. [x x] {d}utu {d}ag {d}marduk
9. [x x] sza nina{ki} _{d}1(u)-5(disz)_ sza2 {iri}limmu2-dingir
10. [_x]-mesz gal-mesz en-mesz_-szu
11. ul-tu s,i-it {d}utu-szi
12. a-di e-reb {d}utu-szi
13. it-tal-lak-u2-ma ma-hi-ri la i-szu-u2
$ single ruling
14. ka-szid {iri}s,i-du-un-ni sza2 ina _muru2_ tam-tim
15. sa-pi-nu gi-mir da-ad2-me-szu
16. _bad3_-szu2 u3 szu-bat-su as-suh-ma
17. qe2-reb tam-tim ad-di-i-ma
18. a-szar masz-kan2-i-szu2 u2-hal-liq
19. {disz}ab-di-mi-il-ku-ut-ti _lugal_-szu
20. sza la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_-ia
21. ina _muru2_ tam-tim in-nab-tu
22. ki-ma nu-u2-ni ul-tu _muru2_ tam-tim
23. a-bar-szu-ma ak-ki-sa _sag-du_-su
24. nak-mu _nig2-gur11_-szu _ku3-sig17 ku3-babbar na4-mesz_ a-qar-tu2
25. _kusz am-si zu2 am-si {gesz}esi {gesz}tug2_
26. {tug2}lu-bul-tu _gun3_ u3 _gada_ mim-ma szum-szu
27. ni-s,ir-ti _e2-gal_-szu
28. a-na mu-'u-de-e asz2-lu-la
29. _ug3-mesz_-szu2 _dagal-mesz_ sza2 ni-ba la i-sza2-a
30. _gu4-mesz_ u3 s,e-e-ni _ansze-mesz_
31. a-bu-ka a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
32. u2#-pa#-hir-ma _lugal-mesz_ {kur}hat-ti
33. [x x]-hi# tam-tim ka-li-szu2-nu
34. [...]-nim#-ma# _iri_ u2-sze-pisz-ma
35. [_...]-na#_ at-ta-bi ni-bit-su
36. [...] _pan_-ia sza2 _kur_-i
37. [...] {d}utu-szi
38. [...]-szib
39. [...] x x x
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. ina _ki_-[...]
2'. a-di [...]
3'. u2-ra-[...]
$ single ruling
4'. ka-bi-is [...]
5'. szad-du-u-a [...]
6'. sza t,e-hi [...]
7'. sza2 _ugu_ {kur}[...]
8'. ul-tu u4-me# [...]
9'. a-na ni-[x x x]
10'. 2(u) 1(disz) _iri-mesz#_-[...]
11'. sza li-me-[...]
12'. asz2-lu-la [...]
13'. ap-pul [...]
14'. si-[...]
15'. la [...]
$ single ruling
16'. da-isz [...]
17'. a-szi-bu-te [...]
18'. sza ina pi-i _ug3-mesz_ {kur}me-eh-[...]
19'. i-nam-bu-u2 zi-[...]
$ single ruling
20'. mu-sap-pi-ih _ug3-mesz_ {kur}[...]
21'. qu-tu-u2 la sa-an-qu [...]
22'. {disz}isz-pa-ka-a-a {kur}asz2-gu-za-a-[x]
23'. kit-ru la [x]-sze-zi-bi-szu2 i-na-ru i-na {gesz}[x]
$ single ruling
24'. t,a-rid {disz}{d}ag-numun-zi-si-sa2 _dumu_ {disz}{d}marduk-a-asz
25'. sza2 a-na _lugal_ {kur}e-lam-ti it-tak-lu-ma
26'. la u2-sze-zi-bu nap-szat-su
27'. {disz}na-'i-id-di-mar-duk _szesz_-szu
28'. asz2-szu2 e-pesz _ARAD2_-u2-ti-ia
29'. ul-tu qe2-reb {kur}e-lam-ti in-nab-tam-[x]
30'. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia il-lik-am#-[x]
31'. [x x]-asz2#-szi#-iq# _giri3#-min#_-[...]
$ rest broken
@column 3
$ beginning broken
1'. [x]-na _nina_ [...]
2'. il-lik-[...]
3'. re-e-mu# [...]
4'. _dingir-mesz_-szu2 sza2# [...]
$ rest broken
@column 4
1. [...]-ka
2. [...]-tuk-ka
3. [...]
4. [...]
5. [...]{ki}
6. [...] ik-bu-su qaq-qar-sza2
7. [...]-ia# is-hup-szu2-nu-ti-ma
8. [...] x x x
$ beginning broken
1'. [...]{ki#}
2'. [_...]-mesz#_-ia
3'. [...] _karasz_
4'. [_...]-mesz_
5'. [...] szum#-szu#
6'. [...] a-na esz-qi2
7'. [...]-ru-ka
8'. [...]-tam-du-uh _{gesz}gigir-mesz_
9'. [...]-an-ni-ma
10'. [...] _pan_-ia
11'. [...]-asz2-szi-szu2-nu-ti-ma
12'. [...] _x-mesz_
13'. [...] si#-hir-ti-sza2 aq-qur
14'. [...] a#-tar-tim-ma
15'. [...] ab-tuq-ma
16'. [...]-di
17'. [...] dan#-ni
18'. [...] x
$ rest broken
@column 5
1. a-na hi-szih-ti _e2-gal_-ia
2. mar-s,i-isz pa-asz2-qi2-isz
3. a-na nina{ki} u2-szal-di-du-u-ni
$ single ruling
4. ina {iti}sze-ga u4-mu mit-ga-ri
5. _ugu_ tam-le-e szu-a-tu2
6. _e2-gal_ rab-ba-a-ti
7. a-na mu-szab be-lu-ti-ia
8. ab-ta-ni s,e-ru-usz-szu2
9. _e2_ dan-ni sza2 1(gesz2) 3(u) 5(disz) ina 1(disz) _kusz3 gal_-tim
10. [_x]-da#_ 3(u) 1(disz) ina 1(disz) _kusz3 gal_-tim _dagal_
11. [_...]-mesz_ a-lik mah-ri _ad-mesz_-ia
12. [...] a-na-ku e-pu-usz
13. [_...]-mesz_
14. [...]-szu2
$ beginning broken
1'. sza ki-i pi-[...]
2'. ir-ti lem-ni [...]
3'. na-s,i-ru kib-si mu#-[...]
4'. tal-lak-ti _lugal_ ba-ni#-[x x]
5'. _za3_ u _gub3_ u2-sza2-as,#-[x x]
6'. _si-gar_-szi-[x]
7'. _e2-gal_ {na4}pi-i-li u _{gesz}eren_ x
8'. a-na mul-ta-u-ti
9'. be-lu-ti#-[x] nak-lisz u2-sze-pisz
10'. _{munus}{d}lamma-mesz# uruda#_ masz-sza2-a-ti
11'. sza2 a-he-en-[x]-a pa-na u ar-ka
12'. i-na-at,-t,a#-la ki-la-ta-an
13'. qe2-reb-sza2# ul-zi-iz
14'. {gesz}tim-me _{gesz}eren_ s,i-ru-ti
15'. a-dap2-pi ku-lul _ka2-mesz_-szi-in e-mid
16'. si-hi-ir-ti _e2-gal_ sza2-a-tu
17'. ne2-be2-hu pa-asz2-qu
18'. sza2 _{na4}zu2 {na4}za-gin3_
19'. u2-sze-pisz-ma u2-szal-ma-a ki-li-lisz
20'. se-el-lu mat-gi-qu
21'. _gin7_ {d}tir-an-na u2-sza2-as-hi-ra
22'. gi-mir _ka2-mesz_
23'. sik-kat3 _ku3-babbar_ eb-bi
24'. u _zabar_ nam-ri
25'. u2-rat-ta-a qe2-reb-sza2
26'. [x]-na-an {d}asz-szur _en_-ia
27'. sza# i-na ma-ta-a-ti
28'. nak-ra-a-ti
29'. [x]-tep#-pu#-[...]
30'. [...]
@column 6
1. _{gesz}kiri6-mah_ [x]-szil# {kur}ha-ma-nim#
2. sza ka-la _szim# hi-a_
3. u3 _gesz-hi-[x_ x]-ru-szu2
4. i-ta-a-[x] e-mid
5. ki-sal-la-[...] u2-rab-bi-ma
6. tal-lak-ta-[...] u2-rap-pisz
7. a-na masz-qit2 _ansze#_ [...]
8. qe2-reb-sza2 pat-[...]
9. u2-szah-bi-[...]
10. _e2-gal_ szu-a-tu2 [...]
11. a-di gaba-dib-[x]-sza2
12. ar-s,ip u2-szak#-lil-ma
13. lu-le-e u2-ma-al-li
14. esz3-gal-[x x]-du3-a
15. [...]-la-mu az-ku-ra ni-bit-sa
$ single ruling
16. [...] _dingir-mesz kur_ asz-szur{ki} [...]
17. [...]-bi-sza2 aq-re-ma
18. [...]-ih-ti eb-bu-te
19. [...] aq#-qi2-i-ma
20. [...] kad3-ra-a-a
21. [...]-un lib3-bi-szu2-un
22. [...]-u2-ti
23. [...]-ia _du3_-szu2-nu
24. [...]-re-ti
25. [...]-a#-ti
$ beginning broken
1'. qe2-reb-[...]
2'. u2-sza2-li#-[...]
3'. _gesztin-mesz_ ku-[...]
4'. _i3-sag_ i3-gu-[...]
5'. ina qi2-bit {d}asz-szur [...]
6'. u _dingir-mesz kur_ asz-[...]
7'. ina t,u-ub _uzu_ [...]
8'. nu-um-mu-ru ka#-[...]
9'. qe2-reb-sza2 da-risz# [...]
10'. lu-usz-ba-a [...]
11'. i-na za3-muk-ki [...]
12'. kul-lat mur-ni-is-[...]
13'. _ansze-mesz {ansze}gam-mal_ [...]
14'. u2-nu-ut [...]
15'. gi-mir _erin2 hi-a_ [...]
16'. szat-ti-szam-ma la [...]
17'. lu-up-qi2-da [...]
18'. ina qe2-reb _e2_ [...]
19'. {d}alad _saga_ la-[...]
20'. na-s,ir kib-si [...]
21'. mu-ha-du-u [...]
22'. da-risz lisz-[...]
23'. a-a ip-[...]
$ double ruling
$ (date completely broken away)