2015-06-09 11:47:17, entered by englund for englund
&P345841 = CDLI Literary 000416, ex. 01
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
@column 1
1. lugal# ma2# na-mu-u5
>>Q000416 001
2. [ki unu{ki}]-gi# me# nam#-nun-na-sze3
>>Q000416 002
3. [ki-en]-gi# ki#-uri# u6 mu-e
>>Q000416 003
4. kar# kul#-aba4{ki}-ba#-ke4 ma2 na-ga-am3-mi-in-us2
>>Q000416 004
5. am gal hur-sag-ga2 a2 il2-il2-la-da
>>Q000416 005
6. udu en zi-de3 szu-a la2-a-da
>>Q000416 006
7. masz2 si4? masz2 za la2 gaba-a tab-ba-da
>>Q000416 007
8. {d}inanna-ra esz3 e2-an-na-ka mu-na-da-an-ku4-ku4-u3
>>Q000416 008
9. sipa zi szul-gi-re sza3 ki-ag2 {tug2}ma6 tug2 mu-mu4
>>Q000416 009
10. hi-li men-sze3 sag-ga2 mi-ni-gal2
>>Q000416 010
11. {d}inanna-ke4 u6 mu-ni-du11
>>Q000416 011
12. ni2-te-ni-sze3 szer3 ba-szi-ni-ra
>>Q000416 012
13. en3-du-sze3! im-e
>>Q000416 013
14. lugal!-ra u3-mu-un-ra
>>Q000416 014
15. a mu-na-tu17-a-gin7
>>Q000416 015
16. su!-ba du5-mu-zi!-ra a mu-na-tu17!-a-gin7
>>Q000416 016
17. im# da-gu10 szu tag-ge4 du11-ga#-gin7
>>Q000416 017
18. u3# szembulug3-ga giri17-gu10 gun5-gun5-na-gin7
>>Q000416 018
19. szembi2 zi i3-bi2-ga2 mi-ni-mar-mar-ra-gin7
>>Q000416 019
20. szu na-am2-sza-ga-na-ka
>>Q000416 020
21. ib2-ib2-gu10 mi-ni-dim2-dim2-ma3-gin7
>>Q000416 021
22. u3-mu-un i3-nu2 ku3 {d}inanna{na}-sze3
>>Q000416 022
23. su-ba du5-mu-zi-de3
>>Q000416 023
24. ur2#-ra ga i3-du8#-a-na-gin7
>>Q000416 024
25. x IM# a2!#(DA) gi-rin-ga2 [gi4] in#-tex(GUR8)-tex(GUR8)-na-gin7
>>Q000416 025
26. [x x sag] kasz# sag#-gin7
>>Q000416 026
27. [mu]-usz? mu-tag#-ga-gin7
>>Q000416 027
@column 2
1. siki ur2-gu10 ga2-an-suh3#-[suh3-a-gin7]
>>Q000416 028
2. siki pa-gu10 a-ne in-da-an-du11-ga-gin7
>>Q000416 029
3. gal4 ku3-ga2 szu bi2-in-ma#-ra-gin7
>>Q000416 030
4. sza3 ze2-ba!-ga2 u3-x-x-bi i3-gal2-x-a-gin7
>>Q000416 031
5. ma2 ge6-ni-gin7 mu-x-x-gin7
>>Q000416 032
6. ma2 sal-la-ni-gin7 mu-un#-til-til-la-gin7
>>Q000416 033
7. ki-na2-a mu10 ga2-ni-du11-ga-a-gin7
>>Q000416 034
8. u3-mu-un-ra mu10 da-an-du11
>>Q000416 035
9. na-am2 ze2-eb2 du10-mu#-ni-ib2-tar{ar}
>>Q000416 036
10. sipa zi szul-gi-ra mu10 da-an-du11
>>Q000416 037
11. na-am2 ze2-eb2 du10-mu-ni-ib2-tar{ar}
>>Q000416 038
12. a2-gar3-ra-na mu10-esz2 da-an-du11
>>Q000416 039
13. na-am2-sipa kur-kur-ra
>>Q000416 040
14. na-am2#-sze3 du10-mu-ni-ib2-tar{ar}
>>Q000416 041
15. nin su3-ra2-ag2 an-na
>>Q000416 042
16. hi#-li sag-ge6-ga
>>Q000416 043
17. munus szul-la ama-ni-ra diri-ga
>>Q000416 044
18. a-a-ne2 me ba-a
>>Q000416 045
19. {d}inanna dumu {d}suen-na-ke4
>>Q000416 046
20. szul-gi dumu {d}nin-sun2-ka-ra
>>Q000416 047
21. nam mu-ni-ib2-tar-re
>>Q000416 048
22. me3-a igi-sze3 du-zu ge26-me-en3
>>Q000416 049
23. szen-szen-na sahar-gin7 tukul la2-zu-me-en3
>>Q000416 050
24. ukken-na inim mud-gal2-zu-me-en3
>>Q000416 051
25. har-ra-an-na zi-sza3-gal2-zu ge26-me-en3
>>Q000416 052
26. sipa sza3-ge pa3-da x ku3-ga-me-en3
>>Q000416 053
27. lugal u2-a zi e2-an-na-me-en3
>>Q000416 054
28. szuba3 iri12-gal an-na-me-en3
>>Q000416 055
29. du-du-e ba-ab-du7-u3
>>Q000416 056
30. bara2 mah-ha sag il2-la-a ba-ab-du7-me-en3
>>Q000416 057
31-32. {gesz}gu-za za-gin3-na dur2 gar-ra-a ba-ab-du7-u3
>>Q000416 058
@reverse
@column 1
1. sag-zu# men gun3-a ba-ab-du7-u3
>>Q000416 059
2. bar-zu-sze3 {tug2}suluhu su3-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 060
3-4. tug2 nam-lugal-la2-ka sza3 la2-a ba-ab-du7-u3
>>Q000416 061
5. mitum-ma a2 il2-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 062
6. {gesz#}tukul#-a du10 bad-bad-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 063
7. ti su3# {gesz}ban si sa2-de3? ba-ab-du7-u3
>>Q000416 064
8. {gesz}ilar {kusz}eb2-ur3-ra za3 kesz2-ra2-a ba-ab-du7-u3
>>Q000416 065
9. szu-zu-sze3 gidri ku3-ge ba-ab-du7-u3
>>Q000416 066
10. giri3-zu-sze3 {kusz}e-sir2 ku3#-ge# ba-ab-du7-u3
>>Q000416 067
11. du10-tuku-me-en3 har-ra-an-na kas4 di-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 068
12. amar za-gin3-na-gin7 du8 ku3-ga2 a-ne di-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 069
13. sza3 ki-ag2-zu-u3 u4 he2-em-su3-ra2-e
>>Q000416 070
14. an-ne2 mi-ri2-in-ak na-a-da#-ab-kur2-re
>>Q000416 071
15. {d}en-lil2 lu2 nam tar-tar-re-de3 szu na#-an#-ni#-ib2#-bala-e
>>Q000416 072
16. {d}inanna-ke4# mu10# mu#-ni#-in-du11
>>Q000416 073
17. sza3# hul2#-la {d}nin#-e2#-gal-ka zu
>>Q000416 074
18. masz2# ge6 umbin ba-an-kin
>>Q000416 075
19. masz2 babbar2 a ba#-an-tu17-tu17
>>Q000416 076
20. am hur#-sag-ga2 giri17#-sze3 ba-an-la2-la2
>>Q000416 077
21. e2 ninda2 mah gu3 nun# di-dam
>>Q000416 078
22-23. szul# {d}utu-u3 esz3 e2#-babbar2-ra mu-na-ni-ib2-ku4#-ku4#
>>Q000416 079
24. szul# {d}utu-u3 x-sag zalag-ga-ni mu-szi-ib2-zi-zi#
>>Q000416 080
25. szul#-gi sipa zi# ki-en#-[gi-ra] nam# mu-ni#-[ib2-tar-re]
>>Q000416 081
@column 2
1. [lugal] giri17# gun3-gun3 igi sa6-sa6
>>Q000416 082
2. ur-sag kal-ga pirig-sze3 tu-da
>>Q000416 083
3. sun2 tur nam-szul-ba gub-ba
>>Q000416 084
4. lipisz-tuku ne#-ne2-e nu-kesz2-du
>>Q000416 085
5. hur-sag gal-gal-la giri3-ni gar
>>Q000416 086
6. ur-sag kur-ra mu-ri-ri-ge-esz2
>>Q000416 087
7. bara2-bara2-ge giri3 sa-ga i3-mi#-du11#
>>Q000416 088
8. mu-zu za3 an-na-sze3 mu-u3-gar
>>Q000416 089
9. lugal-zu {d}asz-im2-babbar2-ra silim-ma gen-na
>>Q000416 090
10. enegir3{ki} iri me-lam2#-ma du3-a
>>Q000416 091
11. ma2 nam-ga-am3-mi-in-us2
>>Q000416 092
12. a nun-ne2 sza3 ku3-ga ru-a!(ZA) kur szubax(|MUSZ.SZA|) tu-da-a
>>Q000416 093
13. {d}nin-a-zu gu4-sun2 nag-a ad-ba gu3 di-gin7
>>Q000416 094
14. na# [...]
>>Q000416 095
$ rest broken

2015-02-22 17:00:46, entered by englund for englund
&P345841 = ETCSL 2.4.2.24 (Shulgi X), ex. 01
#link: Q000416 = Shulgi X
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
@column 1
1. lugal# ma2# na-mu-u5
>>Q000416 001
2. [ki unu{ki}]-gi# me# nam#-nun-na-sze3
>>Q000416 002
3. [ki-en]-gi# ki#-uri# u6 mu-e
>>Q000416 003
4. kar# kul#-aba4{ki}-ba#-ke4 ma2 na-ga-am3-mi-in-us2
>>Q000416 004
5. am gal hur-sag-ga2 a2 il2-il2-la-da
>>Q000416 005
6. udu en zi-de3 szu-a la2-a-da
>>Q000416 006
7. masz2 si4? masz2 za la2 gaba-a tab-ba-da
>>Q000416 007
8. {d}inanna-ra esz3 e2-an-na-ka mu-na-da-an-ku4-ku4-u3
>>Q000416 008
9. sipa zi szul-gi-re sza3 ki-ag2 {tug2}ma6 tug2 mu-mu4
>>Q000416 009
10. hi-li men-sze3 sag-ga2 mi-ni-gal2
>>Q000416 010
11. {d}inanna-ke4 u6 mu-ni-du11
>>Q000416 011
12. ni2-te-ni-sze3 szer3 ba-szi-ni-ra
>>Q000416 012
13. en3-du-sze3! im-e
>>Q000416 013
14. lugal!-ra u3-mu-un-ra
>>Q000416 014
15. a mu-na-tu17-a-gin7
>>Q000416 015
16. su!-ba du5-mu-zi!-ra a mu-na-tu17!-a-gin7
>>Q000416 016
17. im# da-gu10 szu tag-ge4 du11-ga#-gin7
>>Q000416 017
18. u3# szembulug3-ga giri17-gu10 gun5-gun5-na-gin7
>>Q000416 018
19. szembi2 zi i3-bi2-ga2 mi-ni-mar-mar-ra-gin7
>>Q000416 019
20. szu na-am2-sza-ga-na-ka
>>Q000416 020
21. ib2-ib2-gu10 mi-ni-dim2-dim2-ma3-gin7
>>Q000416 021
22. u3-mu-un i3-nu2 ku3 {d}inanna{na}-sze3
>>Q000416 022
23. su-ba du5-mu-zi-de3
>>Q000416 023
24. ur2#-ra ga i3-du8#-a-na-gin7
>>Q000416 024
25. x IM# a2!#(DA) gi-rin-ga2 [gi4] in#-tex(GUR8)-tex(GUR8)-na-gin7
>>Q000416 025
26. [x x sag] kasz# sag#-gin7
>>Q000416 026
27. [mu]-usz? mu-tag#-ga-gin7
>>Q000416 027
@column 2
1. siki ur2-gu10 ga2-an-suh3#-[suh3-a-gin7]
>>Q000416 028
2. siki pa-gu10 a-ne in-da-an-du11-ga-gin7
>>Q000416 029
3. gal4 ku3-ga2 szu bi2-in-ma#-ra-gin7
>>Q000416 030
4. sza3 ze2-ba!-ga2 u3-x-x-bi i3-gal2-x-a-gin7
>>Q000416 031
5. ma2 ge6-ni-gin7 mu-x-x-gin7
>>Q000416 032
6. ma2 sal-la-ni-gin7 mu-un#-til-til-la-gin7
>>Q000416 033
7. ki-na2-a mu10 ga2-ni-du11-ga-a-gin7
>>Q000416 034
8. u3-mu-un-ra mu10 da-an-du11
>>Q000416 035
9. na-am2 ze2-eb2 du10-mu#-ni-ib2-tar{ar}
>>Q000416 036
10. sipa zi szul-gi-ra mu10 da-an-du11
>>Q000416 037
11. na-am2 ze2-eb2 du10-mu-ni-ib2-tar{ar}
>>Q000416 038
12. a2-gar3-ra-na mu10-esz2 da-an-du11
>>Q000416 039
13. na-am2-sipa kur-kur-ra
>>Q000416 040
14. na-am2#-sze3 du10-mu-ni-ib2-tar{ar}
>>Q000416 041
15. nin su3-ra2-ag2 an-na
>>Q000416 042
16. hi#-li sag-ge6-ga
>>Q000416 043
17. munus szul-la ama-ni-ra diri-ga
>>Q000416 044
18. a-a-ne2 me ba-a
>>Q000416 045
19. {d}inanna dumu {d}suen-na-ke4
>>Q000416 046
20. szul-gi dumu {d}nin-sun2-ka-ra
>>Q000416 047
21. nam mu-ni-ib2-tar-re
>>Q000416 048
22. me3-a igi-sze3 du-zu ge26-me-en3
>>Q000416 049
23. szen-szen-na sahar-gin7 tukul la2-zu-me-en3
>>Q000416 050
24. ukken-na inim mud-gal2-zu-me-en3
>>Q000416 051
25. har-ra-an-na zi-sza3-gal2-zu ge26-me-en3
>>Q000416 052
26. sipa sza3-ge pa3-da x ku3-ga-me-en3
>>Q000416 053
27. lugal u2-a zi e2-an-na-me-en3
>>Q000416 054
28. szuba3 iri12-gal an-na-me-en3
>>Q000416 055
29. du-du-e ba-ab-du7-u3
>>Q000416 056
30. bara2 mah-ha sag il2-la-a ba-ab-du7-me-en3
>>Q000416 057
31-32. {gesz}gu-za za-gin3-na dur2 gar-ra-a ba-ab-du7-u3
>>Q000416 058
@reverse
@column 1
1. sag-zu# men gun3-a ba-ab-du7-u3
>>Q000416 059
2. bar-zu-sze3 {tug2}suluhu su3-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 060
3-4. tug2 nam-lugal-la2-ka sza3 la2-a ba-ab-du7-u3
>>Q000416 061
5. mitum-ma a2 il2-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 062
6. {gesz#}tukul#-a du10 bad-bad-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 063
7. ti su3# {gesz}ban si sa2-de3? ba-ab-du7-u3
>>Q000416 064
8. {gesz}ilar {kusz}eb2-ur3-ra za3 kesz2-ra2-a ba-ab-du7-u3
>>Q000416 065
9. szu-zu-sze3 gidri ku3-ge ba-ab-du7-u3
>>Q000416 066
10. giri3-zu-sze3 {kusz}e-sir2 ku3#-ge# ba-ab-du7-u3
>>Q000416 067
11. du10-tuku-me-en3 har-ra-an-na kas4 di-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 068
12. amar za-gin3-na-gin7 du8 ku3-ga2 a-ne di-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 069
13. sza3 ki-ag2-zu-u3 u4 he2-em-su3-ra2-e
>>Q000416 070
14. an-ne2 mi-ri2-in-ak na-a-da#-ab-kur2-re
>>Q000416 071
15. {d}en-lil2 lu2 nam tar-tar-re-de3 szu na#-an#-ni#-ib2#-bala-e
>>Q000416 072
16. {d}inanna-ke4# mu10# mu#-ni#-in-du11
>>Q000416 073
17. sza3# hul2#-la {d}nin#-e2#-gal-ka zu
>>Q000416 074
18. masz2# ge6 umbin ba-an-kin
>>Q000416 075
19. masz2 babbar2 a ba#-an-tu17-tu17
>>Q000416 076
20. am hur#-sag-ga2 giri17#-sze3 ba-an-la2-la2
>>Q000416 077
21. e2 ninda2 mah gu3 nun# di-dam
>>Q000416 078
22-23. szul# {d}utu-u3 esz3 e2#-babbar2-ra mu-na-ni-ib2-ku4#-ku4#
>>Q000416 079
24. szul# {d}utu-u3 x-sag zalag-ga-ni mu-szi-ib2-zi-zi#
>>Q000416 080
25. szul#-gi sipa zi# ki-en#-[gi-ra] nam# mu-ni#-[ib2-tar-re]
>>Q000416 081
@column 2
1. [lugal] giri17# gun3-gun3 igi sa6-sa6
>>Q000416 082
2. ur-sag kal-ga pirig-sze3 tu-da
>>Q000416 083
3. sun2 tur nam-szul-ba gub-ba
>>Q000416 084
4. lipisz-tuku ne#-ne2-e nu-kesz2-du
>>Q000416 085
5. hur-sag gal-gal-la giri3-ni gar
>>Q000416 086
6. ur-sag kur-ra mu-ri-ri-ge-esz2
>>Q000416 087
7. bara2-bara2-ge giri3 sa-ga i3-mi#-du11#
>>Q000416 088
8. mu-zu za3 an-na-sze3 mu-u3-gar
>>Q000416 089
9. lugal-zu {d}asz-im2-babbar2-ra silim-ma gen-na
>>Q000416 090
10. enegir3{ki} iri me-lam2#-ma du3-a
>>Q000416 091
11. ma2 nam-ga-am3-mi-in-us2
>>Q000416 092
12. a nun-ne2 sza3 ku3-ga ru-a!(ZA) kur szubax(|MUSZ.SZA|) tu-da-a
>>Q000416 093
13. {d}nin-a-zu gu4-sun2 nag-a ad-ba gu3 di-gin7
>>Q000416 094
14. na# [...]
>>Q000416 095
$ rest broken

2014-02-28 09:07:25, entered by englund for englund
&P345841 = ETCSL 2.4.2.24 (Shulgi X), ex. 01
#link: Q000416 = Shulgi X
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
@column 1
1. lugal# ma2# na-mu-u5
>>Q000416 001
2. [ki unu{ki}]-gi# me# nam#-nun-na-sze3
>>Q000416 002
3. [ki-en]-gi# ki#-uri# u6 mu-e
>>Q000416 003
4. kar# kul#-aba4{ki}-ba#-ke4 ma2 na-ga-am3-mi-in-us2
>>Q000416 004
5. am gal hur-sag-ga2 a2 il2-il2-la-da
>>Q000416 005
6. udu en zi-de3 szu-a la2-a-da
>>Q000416 006
7. masz2 si4? masz2 za la2 gaba-a tab-ba-da
>>Q000416 007
8. {d}inanna-ra esz3 e2-an-na-ka mu-na-da-an-ku4-ku4-u3
>>Q000416 008
9. sipa zi szul-gi-re sza3 ki-ag2 {tug2}ma6 tug2 mu-mu4
>>Q000416 009
10. hi-li men-sze3 sag-ga2 mi-ni-gal2
>>Q000416 010
11. {d}inanna-ke4 u6 mu-ni-du11
>>Q000416 011
12. ni2-te-ni-sze3 szer3 ba-szi-ni-ra
>>Q000416 012
13. en3-du-sze3! im-e
>>Q000416 013
14. lugal!-ra u3-mu-un-ra
>>Q000416 014
15. a mu-na-tu17-a-gin7
>>Q000416 015
16. su!-ba du5-mu-zi!-ra a mu-na-tu17!-a-gin7
>>Q000416 016
17. im# da-gu10 szu tag-ge4 du11-ga#-gin7
>>Q000416 017
18. u3# szembulug3-ga giri17-gu10 gun5-gun5-na-gin7
>>Q000416 018
19. szembi2 zi i3-bi2-ga2 mi-ni-mar-mar-ra-gin7
>>Q000416 019
20. szu na-am2-sza-ga-na-ka
>>Q000416 020
21. ib2-ib2-gu10 mi-ni-dim2-dim2-ma3-gin7
>>Q000416 021
22. u3-mu-un i3-nu2 ku3 {d}inanna{na}-sze3
>>Q000416 022
23. su-ba du5-mu-zi-de3
>>Q000416 023
24. ur2#-ra ga i3-du8#-a-na-gin7
>>Q000416 024
25. x IM# a2!#(DA) gi-rin-ga2 [gi4] in#-tex(GUR8)-tex(GUR8)-na-gin7
>>Q000416 025
26. [x x sag] kasz# sag#-gin7
>>Q000416 026
27. [mu]-usz? mu-tag#-ga-gin7
>>Q000416 027
@column 2
1. siki ur2-gu10 ga2-an-suh3#-[suh3-a-gin7]
>>Q000416 028
2. siki pa-gu10 a-ne in-da-an-du11-ga-gin7
>>Q000416 029
3. gal4 ku3-ga2 szu bi2-in-ma#-ra-gin7
>>Q000416 030
4. sza3 ze2-ba!-ga2 u3-x-x-bi i3-gal2-x-a-gin7
>>Q000416 031
5. ma2 ge6-ni-gin7 mu-x-x-gin7
>>Q000416 032
6. ma2 sal-la-ni-gin7 mu-un#-til-til-la-gin7
>>Q000416 033
7. ki-na2-a mu10 ga2-ni-du11-ga-a-gin7
>>Q000416 034
8. u3-mu-un-ra mu10 da-an-du11
>>Q000416 035
9. na-am2 ze2-eb2 du10-mu#-ni-ib2-tar{ar}
>>Q000416 036
10. sipa zi szul-gi-ra mu10 da-an-du11
>>Q000416 037
11. na-am2 ze2-eb2 du10-mu-ni-ib2-tar{ar}
>>Q000416 038
12. a2-gar3-ra-na mu10-esz2 da-an-du11
>>Q000416 039
13. na-am2-sipa kur-kur-ra
>>Q000416 040
14. na-am2#-sze3 du10-mu-ni-ib2-tar{ar}
>>Q000416 041
15. nin su3-ra2-ag2 an-na
>>Q000416 042
16. hi#-li sag ge6-ga
>>Q000416 043
17. munus szul-la ama-ni-ra diri-ga
>>Q000416 044
18. a-a-ne2 me ba-a
>>Q000416 045
19. {d}inanna dumu {d}suen-na-ke4
>>Q000416 046
20. szul-gi dumu {d}nin-sun2-ka-ra
>>Q000416 047
21. nam mu-ni-ib2-tar-re
>>Q000416 048
22. me3-a igi-sze3 du-zu ge26-me-en3
>>Q000416 049
23. szen-szen-na sahar-gin7 tukul la2-zu-me-en3
>>Q000416 050
24. ukken-na inim mud-gal2-zu-me-en3
>>Q000416 051
25. har-ra-an-na zi-sza3-gal2-zu ge26-me-en3
>>Q000416 052
26. sipa sza3-ge pa3-da x ku3-ga-me-en3
>>Q000416 053
27. lugal u2-a zi e2-an-na-me-en3
>>Q000416 054
28. szuba3 iri12-gal an-na-me-en3
>>Q000416 055
29. du-du-e ba-ab-du7-u3
>>Q000416 056
30. bara2 mah-ha sag il2-la-a ba-ab-du7-me-en3
>>Q000416 057
31-32. {gesz}gu-za za-gin3-na dur2 gar-ra-a ba-ab-du7-u3
>>Q000416 058
@reverse
@column 1
1. sag-zu# men gun3-a ba-ab-du7-u3
>>Q000416 059
2. bar-zu-sze3 {tug2}suluhu su3-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 060
3-4. tug2 nam-lugal-la2-ka sza3 la2-a ba-ab-du7-u3
>>Q000416 061
5. mitum-ma a2 il2-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 062
6. {gesz#}tukul#-a du10 bad-bad-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 063
7. ti su3# {gesz}ban si sa2-de3? ba-ab-du7-u3
>>Q000416 064
8. {gesz}ilar {kusz}eb2-ur3-ra za3 kesz2-ra2-a ba-ab-du7-u3
>>Q000416 065
9. szu-zu-sze3 gidri ku3-ge ba-ab-du7-u3
>>Q000416 066
10. giri3-zu-sze3 {kusz}e-sir2 ku3#-ge# ba-ab-du7-u3
>>Q000416 067
11. du10-tuku-me-en3 har-ra-an-na kas4 di-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 068
12. amar za-gin3-na-gin7 du8 ku3-ga2 a-ne di-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 069
13. sza3 ki-ag2-zu-u3 u4 he2-em-su3-ra2-e
>>Q000416 070
14. an-ne2 mi-ri2-in-ak na-a-da#-ab-kur2-re
>>Q000416 071
15. {d}en-lil2 lu2 nam tar-tar-re-de3 szu na#-an#-ni#-ib2#-bala-e
>>Q000416 072
16. {d}inanna-ke4# mu10# mu#-ni#-in-du11
>>Q000416 073
17. sza3# hul2#-la {d}nin#-e2#-gal-ka zu
>>Q000416 074
18. masz2# ge6 umbin ba-an-kin
>>Q000416 075
19. masz2 babbar2 a ba#-an-tu17-tu17
>>Q000416 076
20. am hur#-sag-ga2 giri17#-sze3 ba-an-la2-la2
>>Q000416 077
21. e2 ninda2 mah gu3 nun# di-dam
>>Q000416 078
22-23. szul# {d}utu-u3 esz3 e2#-babbar2-ra mu-na-ni-ib2-ku4#-ku4#
>>Q000416 079
24. szul# {d}utu-u3 x-sag zalag-ga-ni mu-szi-ib2-zi-zi#
>>Q000416 080
25. szul#-gi sipa zi# ki-en#-[gi-ra] nam# mu-ni#-[ib2-tar-re]
>>Q000416 081
@column 2
1. [lugal] giri17# gun3-gun3 igi sa6-sa6
>>Q000416 082
2. ur-sag kal-ga pirig-sze3 tu-da
>>Q000416 083
3. sun2 tur nam-szul-ba gub-ba
>>Q000416 084
4. lipisz-tuku ne#-ne2-e nu-kesz2-du
>>Q000416 085
5. hur-sag gal-gal-la giri3-ni gar
>>Q000416 086
6. ur-sag kur-ra mu-ri-ri-ge-esz2
>>Q000416 087
7. bara2-bara2-ge giri3 sa-ga i3-mi#-du11#
>>Q000416 088
8. mu-zu za3 an-na-sze3 mu-u3-gar
>>Q000416 089
9. lugal-zu {d}asz-im2-babbar2-ra silim-ma gen-na
>>Q000416 090
10. enegir3{ki} iri me-lam2#-ma du3-a
>>Q000416 091
11. ma2 nam-ga-am3-mi-in-us2
>>Q000416 092
12. a nun-ne2 sza3 ku3-ga ru-a!(ZA) kur szubax(|MUSZ.SZA|) tu-da-a
>>Q000416 093
13. {d}nin-a-zu gu4-sun2 nag-a ad-ba gu3 di-gin7
>>Q000416 094
14. na# [...]
>>Q000416 095
$ rest broken

2012-06-12 17:29:40, entered by englund for englund
&P345841 = ETCSL 2.4.2.24 (Shulgi X), ex. 01
#link: Q000416 = Shulgi X
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
@column 1
1. lugal# ma2# na-mu-u5
>>Q000416 001
2. [ki unu{ki}]-gi# me# nam#-nun-na-sze3
>>Q000416 002
3. [ki-en]-gi# ki#-uri# u6 mu-e
>>Q000416 003
4. kar# kul#-aba4{ki}-ba#-ke4 ma2 na-ga-am3-mi-in-us2
>>Q000416 004
5. am gal hur-sag-ga2 a2 il2-il2-la-da
>>Q000416 005
6. udu en zi-de3 szu-a la2-a-da
>>Q000416 006
7. masz2 si4? masz2 za la2 gaba-a tab-ba-da
>>Q000416 007
8. {d}inanna-ra esz3 e2-an-na-ka mu-na-da-an-ku4-ku4-u3
>>Q000416 008
9. sipa zi szul-gi-re sza3 ki ag2 {tug2}ma6 tug2 mu-mu4
>>Q000416 009
10. hi-li men-sze3 sag-ga2 mi-ni-gal2
>>Q000416 010
11. {d}inanna-ke4 u6 mu-ni-du11
>>Q000416 011
12. ni2-te-ni-sze3 szer3 ba-szi-ni-ra
>>Q000416 012
13. en3-du-sze3! im-e
>>Q000416 013
14. lugal!-ra u3-mu-un-ra
>>Q000416 014
15. a mu-na-tu17-a-gin7
>>Q000416 015
16. su!-ba du5-mu-zi!-ra a mu-na-tu17!-a-gin7
>>Q000416 016
17. im# da-gu10 szu tag-ge4 du11-ga#-gin7
>>Q000416 017
18. u3# szembulug3-ga giri17-gu10 gun5-gun5-na-gin7
>>Q000416 018
19. szembi2 zi i3-bi2-ga2 mi-ni-mar-mar-ra-gin7
>>Q000416 019
20. szu na-am2-sza-ga-na-ka
>>Q000416 020
21. ib2-ib2-gu10 mi-ni-dim2-dim2-ma3-gin7
>>Q000416 021
22. u3-mu-un i3-nu2 ku3 {d}inanna{na}-sze3
>>Q000416 022
23. su-ba du5-mu-zi-de3
>>Q000416 023
24. ur2#-ra ga i3-du8#-a-na-gin7
>>Q000416 024
25. x IM# a2!#(DA) gi-rin-ga2 [gi4] in#-tex(GUR8)-tex(GUR8)-na-gin7
>>Q000416 025
26. [x x sag] kasz# sag#-gin7
>>Q000416 026
27. [mu]-usz? mu-tag#-ga-gin7
>>Q000416 027
@column 2
1. siki ur2-gu10 ga2-an-suh3#-[suh3-a-gin7]
>>Q000416 028
2. siki pa-gu10 a-ne in-da-an-du11-ga-gin7
>>Q000416 029
3. gal4 ku3-ga2 szu bi2-in-ma#-ra-gin7
>>Q000416 030
4. sza3 ze2-ba!-ga2 u3-x-x-bi i3-gal2-x-a-gin7
>>Q000416 031
5. ma2 ge6-ni-gin7 mu-x-x-gin7
>>Q000416 032
6. ma2 sal-la-ni-gin7 mu-un#-til-til-la-gin7
>>Q000416 033
7. ki-na2-a mu10 ga2-ni-du11-ga-a-gin7
>>Q000416 034
8. u3-mu-un-ra mu10 da-an-du11
>>Q000416 035
9. na-am2 ze2-eb2 du10-mu#-ni-ib2-tar{ar}
>>Q000416 036
10. sipa zi szul-gi-ra mu10 da-an-du11
>>Q000416 037
11. na-am2 ze2-eb2 du10-mu-ni-ib2-tar{ar}
>>Q000416 038
12. a2-gar3-ra-na mu10-esz2 da-an-du11
>>Q000416 039
13. na-am2-sipa kur-kur-ra
>>Q000416 040
14. na-am2#-sze3 du10-mu-ni-ib2-tar{ar}
>>Q000416 041
15. nin su3-ra2-ag2 an-na
>>Q000416 042
16. hi#-li sag ge6-ga
>>Q000416 043
17. munus szul-la ama-ni-ra diri-ga
>>Q000416 044
18. a-a-ne2 me ba-a
>>Q000416 045
19. {d}inanna dumu {d}suen-na-ke4
>>Q000416 046
20. szul-gi dumu {d}nin-sun2-ka-ra
>>Q000416 047
21. nam mu-ni-ib2-tar-re
>>Q000416 048
22. me3-a igi-sze3 du-zu ge26-me-en3
>>Q000416 049
23. szen-szen-na sahar-gin7 tukul la2-zu-me-en3
>>Q000416 050
24. ukken-na inim mud-gal2-zu-me-en3
>>Q000416 051
25. har-ra-an-na zi-sza3-gal2-zu ge26-me-en3
>>Q000416 052
26. sipa sza3-ge pa3-da x ku3-ga-me-en3
>>Q000416 053
27. lugal u2-a zi e2-an-na-me-en3
>>Q000416 054
28. szuba3 iri12-gal an-na-me-en3
>>Q000416 055
29. du-du-e ba-ab-du7-u3
>>Q000416 056
30. bara2 mah-ha sag il2-la-a ba-ab-du7-me-en3
>>Q000416 057
31-32. {gesz}gu-za za-gin3-na dur2 gar-ra-a ba-ab-du7-u3
>>Q000416 058
@reverse
@column 1
1. sag-zu# men gun3-a ba-ab-du7-u3
>>Q000416 059
2. bar-zu-sze3 {tug2}suluhu su3-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 060
3-4. tug2 nam-lugal-la2-ka sza3 la2-a ba-ab-du7-u3
>>Q000416 061
5. mitum-ma a2 il2-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 062
6. {gesz#}tukul#-a du10 bad-bad-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 063
7. ti su3# {gesz}ban si sa2-de3? ba-ab-du7-u3
>>Q000416 064
8. {gesz}ilar {kusz}eb2-ur3-ra za3 kesz2-ra2-a ba-ab-du7-u3
>>Q000416 065
9. szu-zu-sze3 gidri ku3-ge ba-ab-du7-u3
>>Q000416 066
10. giri3-zu-sze3 {kusz}e-sir2 ku3#-ge# ba-ab-du7-u3
>>Q000416 067
11. du10-tuku-me-en3 har-ra-an-na kas4 di-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 068
12. amar za-gin3-na-gin7 du8 ku3-ga2 a-ne di-de3 ba-ab-du7-u3
>>Q000416 069
13. sza3 ki ag2-zu-u3 u4 he2-em-su3-ra2-e
>>Q000416 070
14. an-ne2 mi-ri2-in-ak na-a-da#-ab-kur2-re
>>Q000416 071
15. {d}en-lil2 lu2 nam tar-tar-re-de3 szu na#-an#-ni#-ib2#-bala-e
>>Q000416 072
16. {d}inanna-ke4# mu10# mu#-ni#-in-du11
>>Q000416 073
17. sza3# hul2#-la {d}nin#-e2#-gal-ka zu
>>Q000416 074
18. masz2# ge6 umbin ba-an-kin
>>Q000416 075
19. masz2 babbar2 a ba#-an-tu17-tu17
>>Q000416 076
20. am hur#-sag-ga2 giri17#-sze3 ba-an-la2-la2
>>Q000416 077
21. e2 ninda2 mah gu3 nun# di-dam
>>Q000416 078
22-23. szul# {d}utu-u3 esz3 e2#-babbar2-ra mu-na-ni-ib2-ku4#-ku4#
>>Q000416 079
24. szul# {d}utu-u3 x-sag zalag-ga-ni mu-szi-ib2-zi-zi#
>>Q000416 080
25. szul#-gi sipa zi# ki-en#-[gi-ra] nam# mu-ni#-[ib2-tar-re]
>>Q000416 081
@column 2
1. [lugal] giri17# gun3-gun3 igi sa6-sa6
>>Q000416 082
2. ur-sag kal-ga pirig-sze3 tu-da
>>Q000416 083
3. sun2 tur nam-szul-ba gub-ba
>>Q000416 084
4. lipisz-tuku ne#-ne2-e nu-kesz2-du
>>Q000416 085
5. hur-sag gal-gal-la giri3-ni gar
>>Q000416 086
6. ur-sag kur-ra mu-ri-ri-ge-esz2
>>Q000416 087
7. bara2-bara2-ge giri3 sa-ga i3-mi#-du11#
>>Q000416 088
8. mu-zu za3 an-na-sze3 mu-u3-gar
>>Q000416 089
9. lugal-zu {d}asz-im2-babbar2-ra silim-ma gen-na
>>Q000416 090
10. enegir3{ki} iri me-lam2#-ma du3-a
>>Q000416 091
11. ma2 nam-ga-am3-mi-in-us2
>>Q000416 092
12. a nun-ne2 sza3 ku3-ga ru-a!(ZA) kur szubax(|MUSZ.SZA|) tu-da-a
>>Q000416 093
13. {d}nin-a-zu gu4-sun2 nag-a ad-ba gu3 di-gin7
>>Q000416 094
14. na# [...]
>>Q000416 095
$ rest broken