2016-09-30 08:47:33, entered by englund for englund
&P355744 = BAAL 12, 161-188
#atf: lang sux
@object prism
@surface a
1. ad-gi4
>>Q000031 001
2. ki-sag
>>Q000031 002
3. ad-hal
>>Q000031 003
4. abrig
>>Q000031 004
5. ($ blank space $) |GA2xMUN|
>>Q000031 005
6. ($ blank space $) gazi
>>Q000031 006
7. ($ blank space $) |GA2x(E2.NE)|
>>Q000031 007
8. uz ama
>>Q000031 008
9. masz2@n su4
>>Q000031 009
10. ($ blank space $) tu#
>>Q000031 010
11. ($ blank space $) gukkal#
>>Q000031 011
12. ab2 ga-HU?
>>Q000031 012
13. amar ga-KA?
>>Q000031 013
14. esz2 suhur
>>Q000031 014
15. ziz2 GAN2?
>>Q000031 015
16. ($ blank space $) KAD4?
>>Q000031 016
17. ($ blank space $) ga?
>>Q000031 017
@surface b
1. gir2 AN
>>Q000031 018
2. pesz2-da x
>>Q000031 019
3. ($ blank space $) ga#?
>>Q000031 020
4. ($ blank space $) gara2#?
>>Q000031 021
5. ($ blank space $) ab2#
>>Q000031 022
6. ($ blank space $) ninda2#
>>Q000031 023
7. ($ blank space $) u8#
>>Q000031 024
8. ($ blank space $) utua#?
>>Q000031 025
9. ($ blank space $) ud5#
>>Q000031 026
10. ($ blank space $) masz2#
>>Q000031 027
11. nunuz kad5{muszen}
>>Q000031 028
12. ($ blank space $) szusz3
>>Q000031 029
13. ($ blank space $) nar#
>>Q000031 030
14. ($ blank space $) GAR
>>Q000031 031
15-16. kinda2 ISZ sa2 nam-se3
>>Q000031 032
@surface c
1. ($ blank space $) |GA2xMUN|#
>>Q000031 033
2. ($ blank space $) gazi#
>>Q000031 034
3. ($ blank space $) |GA2x(E2.NE)|#
>>Q000031 035
4. uz# ama
>>Q000031 036
5. masz2# su4#
>>Q000031 037
6. ($ blank space $) tu#
>>Q000031 038
7. ($ blank space $) gukkal#
>>Q000031 039
8. ab2# ga#-HU#?
>>Q000031 040
9. amar# ga#-KA#
>>Q000031 041
10. esz2# suhur#
>>Q000031 042
11. ziz2 GAN2#?
>>Q000031 043
12. ($ blank space $) KAD4
>>Q000031 044
13. ga#?
>>Q($ blank space $) 000031 045
14. gir2# AN#
>>Q000031 046
15. pesz2#?-da x
>>Q000031 047
16. ($ blank space $) ga#?
>>Q000031 048
17. ($ blank space $) gara2
>>Q000031 049
@surface d
1. ($ blank space $) ab2#
>>Q000031 050
2. ($ blank space $) ninda2
>>Q000031 051
3. ($ blank space $) u8#
>>Q000031 052
4. ($ blank space $) utua#?
>>Q000031 053
5. ($ blank space $) ud5#
>>Q000031 054
6. ($ blank space $) masz2#
>>Q000031 055
7. nunuz kad5#{muszen#}
>>Q000031 056
8. ($ blank space $) [szusz3]
>>Q000031 057
9. ($ blank space $) nar#
>>Q000031 058
10. ($ blank space $) GAR
>>Q000031 059
11-12. kinda2 ISZ sza3 nam2-se3-ga#?
>>Q000031 060
13. 1(szar2) ki
>>Q000031 061
14. 1(szar2) sza3
>>Q000031 062
15. ($ blank space $) kiszig2
>>Q000031 063
16. ($ blank space $) szennur
>>Q000031 064
@surface e
1. [...]
>>Q000031 065
2. [...]
>>Q000031 066
3. |ZI&ZI.SZE3|#?
>>Q000031 067
4. |ZI&ZI.LAGAB|#
>>Q000031 068
5. [e2] pirig u
>>Q000031 069
6. en#?-ku5 me-kar2
>>Q000031 070
7. en me-kar2
>>Q000031 071
8. en zi me-kar2
>>Q000031 072
9. dam# szusz3?-sza3#?
>>Q000031 073
10. al#-ma-ku5
>>Q000031 074
11. al-ku5-ra?
>>Q000031 075
12. sza3 gu2-bi nam-gi4
>>Q000031 076
13. bahar?-bi
>>Q000031 077
14. bahar?-x-lumx(|ZU&ZU.SAR|)
>>Q000031 078
15. gesz-bi
>>Q000031 079
16. {gesz}apin erin2-a-ni
>>Q000031 080
17. gi-bi
>>Q000031 081
@surface f
1. gi-dur x
>>Q000031 082
2. |ZI&ZI.SZE3|-bi
>>Q000031 083
3. |ZI&ZI.SZE3| gesz bad-ni
>>Q000031 084
4. |ZI&ZI.LAGAB|-bi
>>Q000031 085
5. |ZI&ZI.LAGAB| dur2 ku5 x x
>>Q000031 086
6. buru14 ad me-kar2
>>Q000031 087
7. sanga
>>Q000031 088
8. ki-an
>>Q000031 089
9. sze-gin2-a
>>Q000031 090
10. za-gin3
>>Q000031 091
11. sal-la
>>Q000031 092
12. ur-ur
>>Q000031 093
13. u2-a-du10
>>Q000031 094
14. ba-dab5?
>>Q000031 095
15. bahar2-sal4
>>Q000031 096
$ blank space
@surface g
$ (top of prism)
1. {d}nisaba
>>Q000031 colophon
2. munus# zi
>>Q000031 colophon
3. [munus] sa6#-ga#
>>Q000031 colophon
4. munus# mul#-mul#-la#
>>Q000031 colophon
5. ki-[ag2] an#-na#
>>Q000031 colophon
6. hi-[li] e2#
>>Q000031 colophon
7. kur-kur-ra#
>>Q000031 colophon
8. munus DUR2#? 3(disz)?
>>Q000031 colophon
9. munus 7(disz)
>>Q000031 colophon
10. gesztu2# ki-ku3
>>Q000031 colophon
11. dub#-sar mah an-na
>>Q000031 colophon
12. x x mah# {d}en-lil2
>>Q000031 colophon
# Lafont 2008 reads sag?-du3#
13. x x x
>>Q000031 colophon

2016-09-09 16:04:30, entered by englund for dcclt
&P355744 = BAAL 12, 161-188
#atf: lang sux
@object prism
@surface a
1. ad-gi4
>>Q000031 001
2. ki-sag
>>Q000031 002
3. ad-hal
>>Q000031 003
4. abrig
>>Q000031 004
5. |GA2xMUN|
>>Q000031 005
6. gazi
>>Q000031 006
7. |GA2x(E2.NE)|
>>Q000031 007
8. uz ama
>>Q000031 008
9. masz2@n su4
>>Q000031 009
10. tu#
>>Q000031 010
11. gukkal#
>>Q000031 011
12. ab2 ga-HU?
>>Q000031 012
13. amar ga-KA?
>>Q000031 013
14. esz2 suhur
>>Q000031 014
15. ziz2 GAN2?
>>Q000031 015
16. KAD4?
>>Q000031 016
17. ga?
>>Q000031 017
@surface b
1. gir2 AN
>>Q000031 018
2. pesz2-da x
>>Q000031 019
3. ga#?
>>Q000031 020
4. gara2#?
>>Q000031 021
5. ab2#
>>Q000031 022
6. ninda2#
>>Q000031 023
7. u8#
>>Q000031 024
8. utua#?
>>Q000031 025
9. ud5#
>>Q000031 026
10. masz2#
>>Q000031 027
11. nunuz kad5{muszen}
>>Q000031 028
12. szusz3
>>Q000031 029
13. nar#
>>Q000031 030
14. GAR
>>Q000031 031
15. kinda2 ISZ sza3 nam-se3-[ga?]
>>Q000031 032
@surface c
1. |GA2xMUN|#
>>Q000031 033
2. gazi#
>>Q000031 034
3. |GA2x(E2.NE)|#
>>Q000031 035
4. uz# ama
>>Q000031 036
5. masz2# su4#
>>Q000031 037
6. tu#
>>Q000031 038
7. gukkal#
>>Q000031 039
8. ab2# ga#-HU#?
>>Q000031 040
9. amar# ga#-KA#
>>Q000031 041
10. esz2# suhur#
>>Q000031 042
11. ziz2 [GAN2?]
>>Q000031 043
12. KAD4
>>Q000031 044
13. ga#?
>>Q000031 045
14. gir2# AN#
>>Q000031 046
15. KWU442#-da x
>>Q000031 047
16. ga#?
>>Q000031 048
17. gara2
>>Q000031 049
@surface d
1. ab2#
>>Q000031 050
2. ninda2
>>Q000031 051
3. u8#
>>Q000031 052
4. utua#?
>>Q000031 053
5. ud5#
>>Q000031 054
6. masz2#
>>Q000031 055
7. nunuz kad5#{muszen#}
>>Q000031 056
8. [szusz3]
>>Q000031 057
9. nar#
>>Q000031 058
10. GAR
>>Q000031 059
11. kinda2 ISZ sza3 nam2-se3-ga#?
>>Q000031 060
12. 1(szar2) ki
>>Q000031 061
13. 1(szar2) sza3
>>Q000031 062
14. kiszig2
>>Q000031 063
15. szennur
>>Q000031 064
@surface e
1. [...]
>>Q000031 065
2. [...]
>>Q000031 066
3. |ZI&ZI.SZE3|#?
>>Q000031 067
4. |ZI&ZI.LAGAB|#
>>Q000031 068
5. [e2] pirig u
>>Q000031 069
6. en#?-ku5 me-kar2
>>Q000031 070
7. en me-kar2
>>Q000031 071
8. en zi me-kar2
>>Q000031 072
9. dam# szusz3?-sza3#?
>>Q000031 073
10. al#-ma-ku5
>>Q000031 074
11. al-ku5-ra?
>>Q000031 075
12. sza3 gu2-bi nam-gi4
>>Q000031 076
13. bahar?-bi
>>Q000031 077
14. bahar?-x-lumx(|ZU&ZU.SAR|)
>>Q000031 078
15. gesz-bi
>>Q000031 079
16. {gesz}apin erin2-a-ni
>>Q000031 080
17. gi-bi
>>Q000031 081
@surface f
1. gi-dur x
>>Q000031 082
2. |ZI&ZI.SZE3|-bi
>>Q000031 083
3. |ZI&ZI.SZE3| gesz bad-ni
>>Q000031 084
4. |ZI&ZI.LAGAB|-bi
>>Q000031 085
5. |ZI&ZI.LAGAB| dur2 ku5 x x
>>Q000031 086
6. buru14 ad me-kar2
>>Q000031 087
7. sanga
>>Q000031 088
8. ki-an
>>Q000031 089
9. sze-gin2-a
>>Q000031 090
10. za-gin3
>>Q000031 091
11. sal-la
>>Q000031 092
12. ur-ur
>>Q000031 093
13. u2-a-du10
>>Q000031 094
14. ba-dab5?
>>Q000031 095
15. bahar2-sal4
>>Q000031 096
@surface g
$ (top of prism)
1. {d}nisaba
>>Q000031 colophon
2. munus# zi
>>Q000031 colophon
3. [munus] sa6#-ga#
>>Q000031 colophon
4. munus# mul#-mul#-la#
>>Q000031 colophon
5. ki-[ag2] an#-na#
>>Q000031 colophon
6. hi-[li] e2#
>>Q000031 colophon
7. kur-kur-ra#
>>Q000031 colophon
8. munus DUR2#? 3(disz)?
>>Q000031 colophon
9. munus 7(disz)
>>Q000031 colophon
10. gesztu2# ki-ku3
>>Q000031 colophon
11. dub#-sar mah an-na
>>Q000031 colophon
12. x x mah# {d}en-lil2
>>Q000031 colophon
# Lafont 2008 reads sag?-du3#
13. x x x
>>Q000031 colophon

2015-07-24 04:03:18, entered by wagensonner for wagensonner
&P355744 = BAAL 12, 161-188
#atf: use lexical
#link: def = Q000031
@tablet
@surface a
@column 1
1. ad-gi4
>> A 1
2. ki-sag
>> A 2
3. ad-hal
>> A 3
4. abrig
>> A 4
5. |GA2xMUN|
>> A 5
6. gazi
>> A 6
7. |GA2x(E2.NE)|
>> A 7
8. uz ama
>> A 8
9. masz2@nutillu si4
>> A 9
10. tu#
>> A 10
11. gukkal#
>> A 11
12. ab2 ga-HU?
>> A 12
13. amar ga-KA?
>> A 13
14. esz2 suhur
>> A 14
15. ziz2 GAN2?
>> A 15
16. KAD4?
>> A 16
17. ga?
>> A 17
@column 2
1. gir2 AN
>> A 18
2. KWU442-da x
>> A 19
3. ga#?
>> A 20
4. gara2#?
>> A 21
5. ab2#
>> A 22
6. ninda2#
>> A 23
7. u8#
>> A 24
8. utua@nutillu#?
>> A 25
9. ud5@nutillu
>> A 26
10. masz2#
>> A 27
11. nunuz kad5{muszen}
>> A 28
12. szusz3
>> A 29
13. nar#
>> A 30
14. GAR
>> A 31
15. kinda2 ISZ sza3 nam-se3-[ga?]
>> A 32
@column 3
1. [|GA2xMUN|]
>> A 33
2. gazi#
>> A 34
3. |GA2x(E2.NE)|#
>> A 35
4. uz# ama
>> A 36
5. masz2# si4#
>> A 37
6. tu#
>> A 38
7. gukkal#
>> A 39
8. ab2# ga#-HU#?
>> A 40
9. amar# ga#-KA#
>> A 41
10. esz2# suhur#
>> A 42
11. ziz2 [GAN2?]
>> A 43
12. KAD4
>> A 44
13. ga#?
>> A 45
14. gir2# AN#
>> A 46
15. KWU442#-da x
>> A 47
16. ga#?
>> A 48
17. gara2
>> A 49
@column 4
1. ab2#
>> A 50
2. ninda2
>> A 51
3. u8#
>> A 52
4. utua#?
>> A 53
5. ud5@nutillu
>> A 54
6. masz2#
>> A 55
7. nunuz kad5#{muszen#}
>> A 56
8. [szusz3]
>> A 57
9. nar#
>> A 58
10. GAR
>> A 59
11. kinda2 ISZ sza3 nam2-se3-ga#?
>> A 60
12. 1(szar2@c) ki
>> A 61
13. 1(szar2@c) sza3?
>> A 62
14. kiszig2
>> A 63
15. szennur
>> A 64
@column 5
1. [gesz-bi]
>> A 65
2. [gi-bi]
>> A 66
3. |ZI&ZI.SZE3|#?
>> A 67
4. |ZI&ZI.LAGAB|#
>> A 68
5. [e2] pirig u
>> A 69
6. en#?-ku5 me-kar2
>> A 70
7. en me-kar2
>> A 71
8. en zi me-kar2
>> A 72
9. dam# szusz3?-sza3#?
>> A 73
10. al#-ma-ku5
>> A 74
11. al-ku5-ra?
>> A 75
12. sza3 gu2-bi nam-gi4
>> A 76
13. bahar?-bi
>> A 77
14. bahar?-x-lumx(|ZU&ZU.SAR|)
>> A 78
15. gesz-bi
>> A 79
16. {gesz}apin erin2-a-ni
>> A 80
17. gi-bi
>> A 81
@column 6
1. gi-dur x
>> A 82
2. |ZI&ZI.SZE3|-bi
>> A 83
3. |ZI&ZI.SZE3| gesz bad-ni
>> A 84
4. |ZI&ZI.LAGAB|-bi
>> A 85
5. |ZI&ZI.LAGAB| dur2 ku5 x x
>> A 86
6. buru14 ad me-kar2
>> A 87
7. sanga
>> A 88
8. ki-an
>> A 89
9. sze-gin2-a
>> A 90
10. za-gin3
>> A 91
11. sal-la
>> A 92
12. ur-ur
>> A 93
13. u2-a-du10
>> A 94
14. ba-dab5?
>> A 95
15. bahar2-sal4
>> A 96
@surface b
1. {d}nisaba
2. munus# zi
3. [munus] sa6#-ga#
4. munus# mul#-mul#-la#
5. ki-[ag2] an#-na#
6. hi-[li] e2#
7. kur-kur-ra#
8. munus DUR2#? 3+x(disz)
9. munus 7(disz)
10. gesztu2# ki-ku3
11. dub#-sar mah an-na
12. x x mah# {d}en-lil2
# Lafont 2008 reads sag?-tun3#
13.
x x x

2012-08-23 12:57:10, entered by englund for englund
&P355744 = BAAL 12, 161-188
#atf: use lexical
#link: def = Q000031
@tablet
@surface a
@column 1
1. ad-gi4
>> A 1
2. ki-sag
>> A 2
3. ad-hal
>> A 3
4. abrig
>> A 4
5. |GA2xMUN|
>> A 5
6. gazi
>> A 6
7. |GA2x(E2.NE)|
>> A 7
8. uz ama
>> A 8
9. masz2@nutillu si4
>> A 9
10. tu#
>> A 10
11. gukkal#
>> A 11
12. ab2 ga-HU?
>> A 12
13. amar ga-KA?
>> A 13
14. esz2 suhur
>> A 14
15. ziz2 GAN2?
>> A 15
16. KAD4?
>> A 16
17. ga?
>> A 17
@column 2
1. gir2 AN
>> A 18
2. KWU442-da x
>> A 19
3. ga#?
>> A 20
4. gara2#?
>> A 21
5. ab2#
>> A 22
6. ninda2#
>> A 23
7. u8#
>> A 24
8. utua@nutillu#?
>> A 25
9. ud5@nutillu
>> A 26
10. masz2#
>> A 27
11. nunuz kad5{muszen}
>> A 28
12. szusz3
>> A 29
13. nar#
>> A 30
14. GAR
>> A 31
15. kinda2 ISZ sza3 nam-se3-[ga?]
>> A 32
@column 3
1. [|GA2xMUN|]
>> A 33
2. gazi#
>> A 34
3. |GA2x(E2.NE)|#
>> A 35
4. uz# ama
>> A 36
5. masz2# si4#
>> A 37
6. tu#
>> A 38
7. gukkal#
>> A 39
8. ab2# ga#-HU#?
>> A 40
9. amar# ga#-KA#
>> A 41
10. esz2# suhur#
>> A 42
11. ziz2 [GAN2?]
>> A 43
12. KAD4
>> A 44
13. ga#?
>> A 45
14. gir2# AN#
>> A 46
15. KWU442#-da x
>> A 47
16. ga#?
>> A 48
17. gara2
>> A 49
@column 4
1. ab2#
>> A 50
2. ninda2
>> A 51
3. u8#
>> A 52
4. utua#?
>> A 53
5. ud5@nutillu
>> A 54
6. masz2#
>> A 55
7. nunuz kad5#{muszen#}
>> A 56
8. [szusz3]
>> A 57
9. nar#
>> A 58
10. GAR
>> A 59
11. kinda2 ISZ sza3 nam2-se3-ga#?
>> A 60
12. 1(szar2@c) ki
>> A 61
13. 1(szar2@c) sza3?
>> A 62
14. kiszig2
>> A 63
15. szennur
>> A 64
@column 5
1. [gesz-bi]
>> A 65
2. [gi-bi]
>> A 66
3. |ZI&ZI.SZE3|#?
>> A 67
4. |ZI&ZI.LAGAB|#
>> A 68
5. [e2] pirig u
>> A 69
6. en#?-ku5 me-kar2
>> A 70
7. en me-kar2
>> A 71
8. en zi me-kar2
>> A 72
9. dam# szusz3?-sza3#?
>> A 73
10. al#-ma-ku5
>> A 74
11. al-ku5-ra?
>> A 75
12. sza3 gu2-bi nam-gi4
>> A 76
13. bahar?-bi
>> A 77
14. bahar?-x-lumx(|ZU&ZU.SAR|)
>> A 78
15. gesz-bi
>> A 79
16. {gesz}apin erin2-a-ni
>> A 80
17. gi-bi
>> A 81
@column 6
1. gi-dur x
>> A 82
2. |ZI&ZI.SZE3|-bi
>> A 83
3. |ZI&ZI.SZE3| gesz bad-ni
>> A 84
4. |ZI&ZI.LAGAB|-bi
>> A 85
5. |ZI&ZI.LAGAB| dur2 ku5 x x
>> A 86
6. buru14 ad me-kar2
>> A 87
7. sanga
>> A 88
8. ki-an
>> A 89
9. sze-gin2-a
>> A 90
10. za-gin3
>> A 91
11. sal-la
>> A 92
12. ur-ur
>> A 93
13. u2-a-du10
>> A 94
14. ba-dab5?
>> A 95
15. bahar2-sal4
>> A 96
@surface b
1. [{d}]nisaba# za3!-[mu10]
2. [x] x x
3. sza3# nam#?
4. sar2#? ki#? x x
5. 4(u)? 2(u) x
6. kam x x
7. x x 7(gesz2) / X gesztu#? sza3? 1(u) 4(disz)#?
8. dub#-sar-mah {d}en#?-lil2# x x {d#}en-ki#
9. x x x

2012-08-23 12:56:22, entered by englund for englund
&P355744 = BAAL 12, 161-188
#atf: use lexical
#link: def = Q000031
@tablet
@obverse
@column 1
1. ad-gi4
>> A 1
2. ki-sag
>> A 2
3. ad-hal
>> A 3
4. abrig
>> A 4
5. |GA2xMUN|
>> A 5
6. gazi
>> A 6
7. |GA2x(E2.NE)|
>> A 7
8. uz ama
>> A 8
9. masz2@nutillu si4
>> A 9
10. tu#
>> A 10
11. gukkal#
>> A 11
12. ab2 ga-HU?
>> A 12
13. amar ga-KA?
>> A 13
14. esz2 suhur
>> A 14
15. ziz2 GAN2?
>> A 15
16. KAD4?
>> A 16
17. ga?
>> A 17
@column 2
1. gir2 AN
>> A 18
2. KWU442-da x
>> A 19
3. ga#?
>> A 20
4. gara2#?
>> A 21
5. ab2#
>> A 22
6. ninda2#
>> A 23
7. u8#
>> A 24
8. utua@nutillu#?
>> A 25
9. ud5@nutillu
>> A 26
10. masz2#
>> A 27
11. nunuz kad5{muszen}
>> A 28
12. szusz3
>> A 29
13. nar#
>> A 30
14. GAR
>> A 31
15. kinda2 ISZ sza3 nam-se3-[ga?]
>> A 32
@column 3
1. [|GA2xMUN|]
>> A 33
2. gazi#
>> A 34
3. |GA2x(E2.NE)|#
>> A 35
4. uz# ama
>> A 36
5. masz2# si4#
>> A 37
6. tu#
>> A 38
7. gukkal#
>> A 39
8. ab2# ga#-HU#?
>> A 40
9. amar# ga#-KA#
>> A 41
10. esz2# suhur#
>> A 42
11. ziz2 [GAN2?]
>> A 43
12. KAD4
>> A 44
13. ga#?
>> A 45
14. gir2# AN#
>> A 46
15. KWU442#-da x
>> A 47
16. ga#?
>> A 48
17. gara2
>> A 49
@column 4
1. ab2#
>> A 50
2. ninda2
>> A 51
3. u8#
>> A 52
4. utua#?
>> A 53
5. ud5@nutillu
>> A 54
6. masz2#
>> A 55
7. nunuz kad5#{muszen#}
>> A 56
8. [szusz3]
>> A 57
9. nar#
>> A 58
10. GAR
>> A 59
11. kinda2 ISZ sza3 nam2-se3-ga#?
>> A 60
12. 1(szar2@c) ki
>> A 61
13. 1(szar2@c) sza3?
>> A 62
14. kiszig2
>> A 63
15. szennur
>> A 64
@column 5
1. [gesz-bi]
>> A 65
2. [gi-bi]
>> A 66
3. |ZI&ZI.SZE3|#?
>> A 67
4. |ZI&ZI.LAGAB|#
>> A 68
5. [e2] pirig u
>> A 69
6. en#?-ku5 me-kar2
>> A 70
7. en me-kar2
>> A 71
8. en zi me-kar2
>> A 72
9. dam# szusz3?-sza3#?
>> A 73
10. al#-ma-ku5
>> A 74
11. al-ku5-ra?
>> A 75
12. sza3 gu2-bi nam-gi4
>> A 76
13. bahar?-bi
>> A 77
14. bahar?-x-lumx(|ZU&ZU.SAR|)
>> A 78
15. gesz-bi
>> A 79
16. {gesz}apin erin2-a-ni
>> A 80
17. gi-bi
>> A 81
@column 6
1. gi-dur x
>> A 82
2. |ZI&ZI.SZE3|-bi
>> A 83
3. |ZI&ZI.SZE3| gesz bad-ni
>> A 84
4. |ZI&ZI.LAGAB|-bi
>> A 85
5. |ZI&ZI.LAGAB| dur2 ku5 x x
>> A 86
6. buru14 ad me-kar2
>> A 87
7. sanga
>> A 88
8. ki-an
>> A 89
9. sze-gin2-a
>> A 90
10. za-gin3
>> A 91
11. sal-la
>> A 92
12. ur-ur
>> A 93
13. u2-a-du10
>> A 94
14. ba-dab5?
>> A 95
15. bahar2-sal4
>> A 96
@top
1. [{d}]nisaba# za3!-[mu10]
2. [x] x x
3. sza3# nam#?
4. sar2#? ki#? x x
5. 4(u)? 2(u) x
6. kam x x
7. x x 7(gesz2) / X gesztu#? sza3? 1(u) 4(disz)#?
8. dub#-sar-mah {d}en#?-lil2# x x {d#}en-ki#
9. x x x