2020-04-22 06:58:35, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P393807 = BAM 5, 434
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1'. ⸢x x⸣ [...]
$ single ruling
2'. _DISZ na sag sza3_-szu2 [...]
3'. mim3-ma _gu7_ u _nag_ x [...]
4'. [szum4]-ma _mu dingir_-szu _kur_ x [...]
5'. [ina] asz#-ri-szu u2# [...]
6'. [x x] x x [...]
7'. [at]-ma# sza2 _bil-za-za sig7#_ [...]
8'. _{gesz}haszhur gesz-gi tesz2-bi sud2#?_ [...]
9'. _tab# su_-szu2 _esz#_ [...]
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim# _[{u2}igi-nisz]_
11'. _tesz2-bi# sud2_ lu ina _kasz_ lu ina _[gesztin?_ ...]
12'. _nu#_ pa#-tan _nag-mesz_ x [...]
$ single ruling
13'. _DISZ na# [sza3?]-mesz_-szu2 _mu2-mu2 sag sza3_-szu2 u2-s,ar-rap#-[szu2]
14'. _gaba_-su# _gu7_-szu2 _ninda-mesz_ u _kasz-mesz la2 na [bi mur-mesz gig]_
15'. _usz11# gu7_ u _nag_ ana _ti_-szu2 {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim#
16'. _{u2}igi-nisz_ {u2}tu-lal _{gesz}gan-u5 {u2}asz-tal2-tal2_
17'. 6(disz)# _u2-hi-ia szesz tesz2-bi sud2_ lu ina _kasz-sag_ lu-u ina _gesztin-mesz_
18'. _[nu]_ pa#-tan _nag-mesz na4 ku3-babbar {na4}ku3-sig17 {na4}uruda {na4}an-na_
19'. ina# _gu2_-szu2 _gar_-an
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...] x
2'. [... _na bi]_ ka#-szip
3'. [... sah?]-le2#-e
4'. [... la-am] _giri3#-min#_-szu2
5'. [...] _su_-szu2
6'. [... x]-ma# _ti_
$ single ruling
7'. _[DISZ kimin?_ ... ina] _ga# uz3 gaz_
8'. x [...] la#-am _giri3-min_-szu2
9'. ana _ki#_ [... nap?]-szal#-tu _ki-min_
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {gesz}x [...] x _{u2}sikil_
11'. _disz_-nisz _gaz sim_ ina _kasz#-sag# nag#_-ma# nap-szal-tum _ki-min_
$ rest broken
@column 3
1. [...] ana _na nu te_-e _{u2}in6-usz2 {u2}har-har_
2. [...] _szub#_-di ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan _nag_-ma
3. [...] x _na4 an-bar na4 uruda_ ina _gu2_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
4. _[en2?_ pa]-ti# pa-ti-ti
5. [... pa]-ta#-kar ti-lu ha-ti-ib _tu6 en2_
$ single ruling
6. _[ka inim-ma] usz11#-bur2-ru-da-kam_
$ single ruling
7. _[du3-du3-bi x x]-tab#{muszen} _szum_-ah
8. [...] ta#-mah-har _en2_ 7(disz)-szu2 ana _sza3 szid_-ma
9. [...] _szesz2#_-asz sza2 i-ta-nam-da-ru la _kur_-su
$ single ruling
10. _[DISZ na sza3_-szu2 ik-ta]-na#-su-szu2 _sza3_-szu2 i-ha-asz2
11. _[du8-mesz ir szub]_-u2 _dab_-it# _sza3# tuku-mesz_-szi
12. _[sag sza3_-szu2 _uh2] tuku#-[mesz_-szi] _na#? bi_ ka#-szip#
13. [... _gesz]-gi#_ {u2}ap2-ru-sza#
14. [...] _hi#-hi esz-mesz_-asz-ma _ti_
$ single ruling
15. _[DISZ kimin?_ ...] at-ma sza2 _bil-za-za sig7_
16. _[disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz hi]-hi# esz-mesz_-su-ma _ti_
$ single ruling
17. [ana kisz-pi ana _na_ u] _e3#_-szu2 _nu te_-e
18. _[{u2}in6-usz2 {u2}szakira] dida# sig5-ga_
19. [...] u s,er-ri _{gesz}ig_
20. [...] i#-hal-li-qu
$ 30 lines broken
52'. [...] x gesz x x [x x x]
$ single ruling
53'. [... _sza3 du10]-ga# usz11-bur2-ru-da_
54'. _[nam-erim2]-bur2 gaba-ri_ {disz}i3-li2-reme-ni
$ single ruling
55'. [x x x x] {u2#}ti-ia2-tu _{u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
56'. [x x {u2}szib]-bur#-ra-tu2 {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra_
57'. [x x x x x] _{u2}a-zal-la_ {u2}s,a-s,u-um-tu2
58'. _[numun {u2}]gesztin# ka5-a numun_ {gesz}bi-ni _numun {gesz}ma-nu_
59'. [x x x x x] _{u2}dili {u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
60'. [x x x x] {u2#}ak#-tam _{u2}eme ur-gi7_
61'. _[numun {u2}eme] ur#-gi7 za3-hi-li gazi{sar}_
62'. [... {u2}]szu#-mut-tu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
63'. _suhusz#_ {gesz}szu2#-[szi] _naga si {gesz}hu-lu-ub2_
64'. _{gesz}li na4_ ga-bi#-i _im-kal-gug numun {u2}si-sa2_
65'. _u2_ a-szi-i _u2 babbar u2 nam-ti-la_
66'. _{szim}gur2-gur2 gi du10-ga {gesz}haszhur gesz-gi {u2}mur-du3-du3_
67'. _{u2}sikil {u2}lag a-sza3_ {u2}a-a-ar2 _ku3-babbar_
68'. {u2}a-a-ar2 _ku3-sig17 {u2}gir2-hab {u2}hur-sag_
69'. _{u2}asz-tal2-tal2 numun_ {u2}tar-musz8 _{u2}ab2-duh_
70'. 5(u) 1(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
71'. {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har {u2}kur-kur_
72'. _{u2}kur-ra_ {u2}ur2-nu-u _{u2}nu-luh-ha gazi{sar}_ sah-le2-e
73'. {u2}ak-tam {u2#}[szib]-bur#!-ra-tu2 _{u2}eme ur-gi7 numun {u2}eme ur-gi7_
74'. _{u2}a-zal-la2_ {u2}el-kul-la {u2}eli-kul-la
75'. _{szim}gur2-gur2 u2 babbar {u2}gesztin ka5-a {u2}in-nu-usz_
76'. _{u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni _{szim}li_
77'. _numun {szim}li mun_ eme-sal-lim
78'. 2(u) 7(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da gaba-ri {disz}lu2-{d}nanna_
79'. lu ina _kasz_ lu ina _gesztin nag_-ma _ti_
$ single ruling
80'. {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
81'. _mun_ a-ma-nim _mun ku3-pad {gesz}szinig {u2}in-nu-usz_
82'. _numun {u2}in6-usz2_ sim-bir-ru {u2}ti-ia2-tu _{u2}kur-ra_
@reverse
@column 1
1. 1(u) 3(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _kasz_ lu ina _gesztin_
2. lu ina _ga_ lu ta-bi-lam _nag-mesz_-ma kisz-pu _bur2_
$ single ruling
3. _suhusz_ {u2}tar-musz _suhusz {u2}igi_-lim _suhusz {u2}igi-nisz_
4. _{u2}sikil_ {u2}tu-lal _{u2}asz-tal2-tal2 {u2}szakira_
5. _{u2}eme ur-gi7 {u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_
6. {u2}ur2-ne2-e _{u2}har-har uh2 a-ab-ba_
7. _{u2}kur-ra uh2-{d}id2 {u2}gan-na {gesz}haszhur gesz-gi_
8. _{u2}tal2!(IGI)-tal2!(IGI)_ {u2}kur-ka-na-a _{u2}lal {u2}kur#-kur#_
9. _{u2}a-zal-la-a_ 2(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2#-ru-da_
10. _DISZ na_ szam-ma _gu7 nag sig tesz2-bi sud2_ ina# _kasz-sag_
$ single ruling
11. _{u2}in-nu-usz_ {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
12. _{u2}sikil {u2}gesz_ pisz-ru _{u2}tal2-tal2 {u2}dili_
13. _{u2}haszhur gesz-gi {u2}kur-gi-rin2-na_ {u2}a-zal-lu-u
14. _{u2}kur-ra {u2}szakira {u2}eme ur-gi7 {u2}har-har_
15. _{u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_ {u2}ur2-ni-i
16. {u2}szib-bur-ra-tu _uh2 a-ab-ba_
17. _uh2-{d}id2 {u2}asz-tal2-tal2 numun {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
18. 2(u) 3(disz) _u2-hi-a_ sza _usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
19. _{u2}nu#-luh#-ha_ {u2}ti-ia2-tu {u2}ak-tam
20. {u2#}[kur]-ka#-nam _{u2}luh-mar-tu_ {u2}ur2-nu-u
21. _[{u2}a]-zal-la {u2}sumun-dar {u2}in-nu-usz_
22. [ni]-kip#-tu _{u2}gesztin ka5-a mun_ eme-sal-lim
23. _numun# {gesz}szinig {u2}kur-ra_
24. [1(u) 4(disz)] _u2# usz11-bur2-da_ lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
25. [x _sze]_ {u2#}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
26. [x _sze] {u2#}igi-nisz {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
27. _[{u2}in]-nu-usz numun {u2}in6-usz2_
28. [x x] {u2#}el-kul-la _ka_ tam-tim
29. [x x x] _{szim}sze-li babbar numun {gesz}hu-lu-ub2_
30. [x x] _{u2#}nu-luh-ha {gesz}haszhur gesz-gi_
31. [x x x] {u2#}kur-kur 2/3(disz) _sila3 {szim}li_
32. [x x x x x x x] x _sila3# {szim#}buluh#_
33. [...] x [...]
34. [x x x x] x la u2-ba-ni-ka x
35. [x x x] x 1/2(disz) _sila3 {u2}nu-luh-ha_
36. [1/2(disz) _sila3 {u2}]har#-har# 1/2(disz) sila3 {u2}kur-ra_
37. [1/2(disz) _sila3 {d}]sumun#-dar 1/2(disz) sila3 {u2}hur-sag_
38. [x] {u2#}szib-bur-ra-tu2 1(u) 5(disz) _sze mun_ a-ma-nim
39. [x] _mun ku3-pad_ {u2}ak-tam
40. 3(u)# 5(disz) _u2-mesz usz11-bur2-ru-da_ lat-ku
41. sza# a-na qa-ti szu-s,u-u
$ single ruling
42. {u2#}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har_
43. _{u2#}kur-kur gazi{sar#} {u2}nu-luh-ha_
44. {u2#}ti-ia2-tu2 {u2}ak#-tam {u2}kur-ka-nu-u
45. _{u2#}luh-mar#-tu#_ {u2}ur2-nu-u
46. _{u2#}a-zal-la2_ {u2}szu-mut-tu
47. _[{u2}]in#-nu-usz_ ni-kip-tu
48. _[{gesz}]gesztin# ka5-a mun_ eme-sal-lim
49. [x] {gesz#}bi-ni _{u2}kur-ra_
50. [x] _u2# usz11-bur2-ru-da_ ina _kasz-sag nag_
$ single ruling
51. [x _sze]_ {u2}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
52. [x _sze] {u2#}igi-nisz 2(disz) gin2_ {u2}ak-tam
53. [x x] _mun# ku3-pad 3(disz) gin2 {szim}gig_
54. [x x] _{u2#}kur-ra 1(u) gin2 {u2}har-har_
55. [{u2}]ur2#-nu-u 1(u) _gin2 gazi{sar}_
56. [x x x] ga#?{sar#?} x [1(u)?] _gin2_ {gesz}bi-nu
57. _[numun]_ {gesz#}bi-ni _{u2}in-nu-usz numun# {u2#}in#-nu-usz#_
58. [x] _gin2#-ta-am3 ti_-qe2 1(u) 5(disz) _u2 usz11#-bur2-ru-da_
59. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz_ lu ina _ga_ <lu> ina _kasz# {lu2}kurun2-na_
60. ba-lu pa-tan _nag-mesz_-ma# lat-ku
$ single ruling
61. a-na _lu2 szu-nigin usz11-mesz_ szab-su-szu2!(U)-ma
62. lu ina ne-pel-ti _a-zu_-tim
63. [lu ina] ne#-pel-ti3 _masz-masz_-tim
64. [il-ta-za-az]-zu#*-ma# _nu du8_-ru#*
65. _[{u2}igi_-lim _{u2}igi]-nisz#_ {u2}tar-musz8
66. [{u2}nab-ru-qu] _{u2}har-har_
67. _[numun_ x x] _na4#_ ga-bi-i
68. [...] _sim#_ lu ina _gesztin_
69. [lu ina _kasz?_ ...] _nag#-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
70. [x x x x x x] _{u2}lag a-sza3_ sah-lu-u
71. [x x x _u2] usz11#-bur2-ru-da_ ina _kasz nag-mesz_
$ single ruling
72. [{u2}tar]-musz _{u2}igi#_-[lim] _{u2#}igi-nisz {u2}har-har_
73. _{u2}kur-kur_ {u2}ti-ia2#-[tu] {u2#}ur2-nu-u _{u2}luh-mar-tu_
74. _{u2}kur-ra {u2}kur-gi#-rin2-na_ sza2 _kur {u2}a-zal-la2_
75. _gazi{sar} {u2}in-nu#-usz {u2}eme ur-gi7_
76. _mun_ a-ma-nim 1(u) 5(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
77. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
78. _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz8 _{u2}dili_
79. {u2}ir-kul-la {u2}el-kul-la _{u2}sikil_
80. _numun {u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
81. _{u2}eme ur-gi7 {u2}in-nu-usz_
82. _{u2}a-la-mu2-a im-sahar-babbar-kur-ra_
83. _im-sahar-na4-kur-ra mun_ eme-sal-lim
@column 2
1. _mun ku3-pad gazi{sar} {u2}a-zal-la2_
2. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {u2}nu-luh-ha_
3. _suhusz {u2}nu-luh-ha {gesz}gan-u5 {u2}har-har_
4. _henbur2 gi szul-hi {u2}luh-mar-tu_ u2-ra-an-nu
5. {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra {u2}kur-kur {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
6. 3(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _gesztin_
7. lu ina _kasz_ ina {gesz}dilim2 {gesz}szinig nag_
$ single ruling
8. _DISZ na_ u2-pi-szu _hul-mesz nigin_-szu
9. a-na u2-pi-szi _hul-mesz_ ana _na nu te_-e
10. _u2 babbar_ {u2}an-nu-ha-ra _{na4}gug gazi{sar}_
11. _{u2}ku6_ {u2}szi-hu 5(disz) _u2-hi-a_ an-nu-ti
12. ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin sud_
13. ina _kusz du3-du3_ ina _gu2_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
14. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu ana _na nu te_-e
15. _{u2}sikil {gesz}sze-na2-a {u2}in6-usz2 {u2}igi_-lim _{na4}ad-bar_ ina _kusz_
$ single ruling
16. _DISZ ki-min {u2}har-hum-ba-szir {na4}an-zah-ge6 {u2}ki-kal_ ina _kusz_
$ single ruling
17. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu2 _{gesz}sze-na2-a {u2}sikil_
18. _{u2}in-nu-usz {u2}an-hul2 {u2}dili_ ina _kusz_
$ single ruling
19. ana kip-di _en inim_-szu2 _szub_-i _ku3-babbar ku3-sig17# uruda# an#-na#_
20. {na4}zi-_e2 {u2}lu2-u18-lu#_ u2# [...]
$ single ruling
21. ana kip-di _en inim_-szu2 szu-ud-[di-i ...]
22. {u2}ar2-ga-nu [...]
23. _{gesz}gan-u5-um_ {u2}x [...]
24. ina _sig2 {mi2}asz2-gar3 gesz3-nu-zu#_ [...]
$ single ruling
25. _en2_ an-da-ki-hi [...]
26. a-li-li mu-ne-ra-ba [...]
27. _en2_ an-ni-tu2 7(disz)-szu2 ana _ugu# [szid_-nu ...]
$ single ruling
28. _[DISZ kimin?] {u2#?}dili numun_ u2#? [...]
29. [x x x] ina _kusz_ [...]
@column 3
1. _DISZ na hul-gig zi-ku5-ru-da di-bal-a_
2. _ka-dab-be2-da_ u2-pi-szu2 _hul-mesz_
3. _en inim_-szu2 _nigin_-szu
4. ina _igi dingir lugal idim_ u _nun_ szu-usz-kun
5. _ugu igi_-szu2 _gig_ ana u2-pi-szi _hul-mesz_ szup-szu-ri*
6. _ka_ tam-tim _{u2}igi_-lim _{u2}kur-kur_
7. _{na4}ka-gi-na dab-ba_ ina _i3-gesz {gesz}szur-min3_
8. _i3 {szim}gig i3 gi du10-ga_
9. _i3 {gesz}erin i3 {szim}szesz i3 {szim}li_
10. _ki i3 bur hi-hi_-ma _en2 sze-ga-me-en min_
11. 3(disz)-szu2 _szid_-ma _szesz2_-ma _silim_-im
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3 {szim}li i3 {szim}szesz i3 gi du10-ga_
13. _i3 {szim}man-du i3 {szim}gig i3 {szim}mug_
14. _disz_-nisz _ti_-qe2 ina _ge6_ ina _igi {d}1(u) 5(disz) nig2-na {gesz}li gar_-an
15. _kasz-sag bal_-qi2 _en2_ 7(disz)-szu2 _szid_-ma
16. ka-a-a-na _szesz2_-su
$ single ruling
17. _en2 sze-ga-me-en sze-ga-me#-en_
18. _{d}utu sze-ga-me-en_
19. {d}a-nim _sze-ga-me-en_
20. _{d}utu dingir-gu10 sze-ga-me-en_
21. _dingir-re-e-ne sze-ga-me-en_
22. _lugal sze-ga-me-en_
23. _dumu lugal sze-ga-me-en_
24. _idim sze-ga-me-en_
25. _lu2-u18-lu sze-ga-me-en_
26. _nam#-lu2-u18-lu sze-ga-me-en nam he2-tu6_
27. _[dingir_ sza2] _ka#-keszda-bi he2-en-bur2-da tu6 en2_
$ single ruling
28. [x x _im-gu2-en]-na#_ szur-szum-mi _kasz had2-ra2 gaz_
29. _[za3-hi-li_ x] _gazi#{sar} {u2}kur-ra_
30. _[numun_ {u2}tar-musz8?] _{szim#}li_
31. _[{szim}gur2-gur2_ mal-ma-lisz _sud2_ ina] _a# hi-hi_
32. [ina _ud-da had2-a gur_-ma] _gaz#?_ ina _i3_
33. [...]

2019-05-30 14:03:19, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P393807 = BAM 5, 434
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1'. ⸢x x⸣ [...]
$ single ruling
2'. _DISZ na sag sza3_-szu2 [...]
3'. mim3-ma _gu7_ u _nag_ x [...]
4'. [szum4]-ma _mu dingir_-szu _kur_ x [...]
5'. [ina] asz#-ri-szu u2# [...]
6'. [x x] x x [...]
7'. [at]-ma# sza2 _bil-za-za sig7#_ [...]
8'. _{gesz}haszhur gesz-gi tesz2-bi sud2#?_ [...]
9'. _tab# su_-szu2 _esz#_ [...]
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim# _[{u2}igi-nisz]_
11'. _tesz2-bi# sud2_ lu ina _kasz_ lu ina _[gesztin?_ ...]
12'. _nu#_ pa#-tan _nag-mesz_ x [...]
$ single ruling
13'. _DISZ na# [sza3?]-mesz_-szu2 _mu2-mu2 sag sza3_-szu2 u2-s,ar-rap#-[szu2]
14'. _gaba_-su# _gu7_-szu2 _ninda-mesz_ u _kasz-mesz la2 na [bi mur-mesz gig]_
15'. _usz11# gu7_ u _nag_ ana _ti_-szu2 {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim#
16'. _{u2}igi-nisz_ {u2}tu-lal _{gesz}gan-u5 {u2}asz-tal2-tal2_
17'. 6(disz)# _u2-hi-ia szesz tesz2-bi sud2_ lu ina _kasz-sag_ lu-u ina _gesztin-mesz_
18'. _[nu]_ pa#-tan _nag-mesz na4 ku3-babbar {na4}ku3-sig17 {na4}uruda {na4}an-na_
19'. ina# _gu2_-szu2 _gar_-an
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...] x
2'. [... _na bi]_ ka#-szip
3'. [... sah?]-le2#-e
4'. [... la-am] _giri3#-min#_-szu2
5'. [...] _su_-szu2
6'. [... x]-ma# _ti_
$ single ruling
7'. _[DISZ kimin?_ ... ina] _ga# uz3 gaz_
8'. x [...] la#-am _giri3-min_-szu2
9'. ana _ki#_ [... nap?]-szal#-tu _ki-min_
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {gesz}x [...] x _{u2}sikil_
11'. _disz_-nisz _gaz sim_ ina _kasz#-sag# nag#_-ma# nap-szal-tum _ki-min_
$ rest broken
@column 3
1. [...] ana _na nu te_-e _{u2}in6-usz2 {u2}har-har_
2. [...] _szub#_-di ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan _nag_-ma
3. [...] x _na4 an-bar na4 uruda_ ina _gu2_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
4. _[en2?_ pa]-ti# pa-ti-ti
5. [... pa]-ta#-kar ti-lu ha-ti-ib _tu6 en2_
$ single ruling
6. _[ka inim-ma] usz11#-bur2-ru-da-kam_
$ single ruling
7. _[du3-du3-bi x x]-tab#{muszen} _szum_-ah
8. [...] ta#-mah-har _en2_ 7(disz)-szu2 ana _sza3 szid_-ma
9. [...] _szesz2#_-asz sza2 i-ta-nam-da-ru la _kur_-su
$ single ruling
10. _[DISZ na sza3_-szu2 ik-ta]-na#-su-szu2 _sza3_-szu2 i-ha-asz2
11. _[du8-mesz ir szub]_-u2 _dab_-it# _sza3# tuku-mesz_-szi
12. _[sag sza3_-szu2 _uh2] tuku#-[mesz_-szi] _na#? bi_ ka#-szip#
13. [... _gesz]-gi#_ {u2}ap2-ru-sza#
14. [...] _hi#-hi esz-mesz_-asz-ma _ti_
$ single ruling
15. _[DISZ kimin?_ ...] at-ma sza2 _bil-za-za sig7_
16. _[disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz hi]-hi# esz-mesz_-su-ma _ti_
$ single ruling
17. [ana kisz-pi ana _na_ u] _e3#_-szu2 _nu te_-e
18. _[{u2}in6-usz2 {u2}szakira] dida# sig5-ga_
19. [...] u s,er-ri _{gesz}ig_
20. [...] i#-hal-li-qu
$ 30 lines broken
52'. [...] x gesz x x [x x x]
$ single ruling
53'. [... _sza3 du10]-ga# usz11-bur2-ru-da_
54'. _[nam-erim2]-bur2 gaba-ri_ {disz}i3-li2-reme-ni
$ single ruling
55'. [x x x x] {u2#}ti-ia2-tu _{u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
56'. [x x {u2}szib]-bur#-ra-tu2 {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra_
57'. [x x x x x] _{u2}a-zal-la_ {u2}s,a-s,u-um-tu2
58'. _[numun {u2}]gesztin# ka5-a numun_ {gesz}bi-ni _numun {gesz}ma-nu_
59'. [x x x x x] _{u2}dili {u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
60'. [x x x x] {u2#}ak#-tam _{u2}eme ur-gi7_
61'. _[numun {u2}eme] ur#-gi7 za3-hi-li gazi{sar}_
62'. [... {u2}]szu#-mut-tu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
63'. _suhusz#_ {gesz}szu2#-[szi] _naga-si {gesz}hu-lu-ub2_
64'. _{gesz}li na4_ ga-bi#-i _im-kal-gug numun {u2}si-sa2_
65'. _u2_ a-szi-i _u2 babbar u2 nam-ti-la_
66'. _{szim}gur2-gur2 gi du10-ga {gesz}haszhur gesz-gi {u2}mur-du3-du3_
67'. _{u2}sikil {u2}lag a-sza3_ {u2}a-a-ar2 _ku3-babbar_
68'. {u2}a-a-ar2 _ku3-sig17 {u2}gir2-hab {u2}hur-sag_
69'. _{u2}asz-tal2-tal2 numun_ {u2}tar-musz8 _{u2}ab2-duh_
70'. 5(u) 1(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
71'. {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har {u2}kur-kur_
72'. _{u2}kur-ra_ {u2}ur2-nu-u _{u2}nu-luh-ha gazi{sar}_ sah-le2-e
73'. {u2}ak-tam {u2#}[szib]-bur#!-ra-tu2 _{u2}eme ur-gi7 numun {u2}eme ur-gi7_
74'. _{u2}a-zal-la2_ {u2}el-kul-la {u2}eli-kul-la
75'. _{szim}gur2-gur2 u2 babbar {u2}gesztin ka5-a {u2}in-nu-usz_
76'. _{u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni _{szim}li_
77'. _numun {szim}li mun_ eme-sal-lim
78'. 2(u) 7(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da gaba-ri {disz}lu2-{d}nanna_
79'. lu ina _kasz_ lu ina _gesztin nag_-ma _ti_
$ single ruling
80'. {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
81'. _mun_ a-ma-nim _mun ku3-pad {gesz}szinig {u2}in-nu-usz_
82'. _numun {u2}in6-usz2_ sim-bir-ru {u2}ti-ia2-tu _{u2}kur-ra_
@reverse
@column 1
1. 1(u) 3(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _kasz_ lu ina _gesztin_
2. lu ina _ga_ lu ta-bi-lam _nag-mesz_-ma kisz-pu _bur2_
$ single ruling
3. _suhusz_ {u2}tar-musz _suhusz {u2}igi_-lim _suhusz {u2}igi-nisz_
4. _{u2}sikil_ {u2}tu-lal _{u2}asz-tal2-tal2 {u2}szakira_
5. _{u2}eme ur-gi7 {u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_
6. {u2}ur2-ne2-e _{u2}har-har uh2 a-ab-ba_
7. _{u2}kur-ra uh2-{d}id2 {u2}gan-na {gesz}haszhur gesz-gi_
8. _{u2}tal2!(IGI)-tal2!(IGI)_ {u2}kur-ka-na-a _{u2}lal {u2}kur#-kur#_
9. _{u2}a-zal-la-a_ 2(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2#-ru-da_
10. _DISZ na_ szam-ma _gu7 nag sig tesz2-bi sud2_ ina# _kasz-sag_
$ single ruling
11. _{u2}in-nu-usz_ {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
12. _{u2}sikil {u2}gesz_ pisz-ru _{u2}tal2-tal2 {u2}dili_
13. _{u2}haszhur gesz-gi {u2}kur-gi-rin2-na_ {u2}a-zal-lu-u
14. _{u2}kur-ra {u2}szakira {u2}eme ur-gi7 {u2}har-har_
15. _{u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_ {u2}ur2-ni-i
16. {u2}szib-bur-ra-tu _uh2 a-ab-ba_
17. _uh2-{d}id2 {u2}asz-tal2-tal2 numun {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
18. 2(u) 3(disz) _u2-hi-a_ sza _usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
19. _{u2}nu#-luh#-ha_ {u2}ti-ia2-tu {u2}ak-tam
20. {u2#}[kur]-ka#-nam _{u2}luh-mar-tu_ {u2}ur2-nu-u
21. _[{u2}a]-zal-la {u2}sumun-dar {u2}in-nu-usz_
22. [ni]-kip#-tu _{u2}gesztin ka5-a mun_ eme-sal-lim
23. _numun# {gesz}szinig {u2}kur-ra_
24. [1(u) 4(disz)] _u2# usz11-bur2-da_ lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
25. [x _sze]_ {u2#}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
26. [x _sze] {u2#}igi-nisz {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
27. _[{u2}in]-nu-usz numun {u2}in6-usz2_
28. [x x] {u2#}el-kul-la _ka_ tam-tim
29. [x x x] _{szim}sze-li babbar numun {gesz}hu-lu-ub2_
30. [x x] _{u2#}nu-luh-ha {gesz}haszhur gesz-gi_
31. [x x x] {u2#}kur-kur 2/3(disz) _sila3 {szim}li_
32. [x x x x x x x] x _sila3# {szim#}buluh#_
33. [...] x [...]
34. [x x x x] x la u2-ba-ni-ka x
35. [x x x] x 1/2(disz) _sila3 {u2}nu-luh-ha_
36. [1/2(disz) _sila3 {u2}]har#-har# 1/2(disz) sila3 {u2}kur-ra_
37. [1/2(disz) _sila3 {d}]sumun#-dar 1/2(disz) sila3 {u2}hur-sag_
38. [x] {u2#}szib-bur-ra-tu2 1(u) 5(disz) _sze mun_ a-ma-nim
39. [x] _mun ku3-pad_ {u2}ak-tam
40. 3(u)# 5(disz) _u2-mesz usz11-bur2-ru-da_ lat-ku
41. sza# a-na qa-ti szu-s,u-u
$ single ruling
42. {u2#}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har_
43. _{u2#}kur-kur gazi{sar#} {u2}nu-luh-ha_
44. {u2#}ti-ia2-tu2 {u2}ak#-tam {u2}kur-ka-nu-u
45. _{u2#}luh-mar#-tu#_ {u2}ur2-nu-u
46. _{u2#}a-zal-la2_ {u2}szu-mut-tu
47. _[{u2}]in#-nu-usz_ ni-kip-tu
48. _[{gesz}]gesztin# ka5-a mun_ eme-sal-lim
49. [x] {gesz#}bi-ni _{u2}kur-ra_
50. [x] _u2# usz11-bur2-ru-da_ ina _kasz-sag nag_
$ single ruling
51. [x _sze]_ {u2}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
52. [x _sze] {u2#}igi-nisz 2(disz) gin2_ {u2}ak-tam
53. [x x] _mun# ku3-pad 3(disz) gin2 {szim}gig_
54. [x x] _{u2#}kur-ra 1(u) gin2 {u2}har-har_
55. [{u2}]ur2#-nu-u 1(u) _gin2 gazi{sar}_
56. [x x x] ga#?{sar#?} x [1(u)?] _gin2_ {gesz}bi-nu
57. _[numun]_ {gesz#}bi-ni _{u2}in-nu-usz numun# {u2#}in#-nu-usz#_
58. [x] _gin2#-ta-am3 ti_-qe2 1(u) 5(disz) _u2 usz11#-bur2-ru-da_
59. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz_ lu ina _ga_ <lu> ina _kasz# {lu2}kurun2-na_
60. ba-lu pa-tan _nag-mesz_-ma# lat-ku
$ single ruling
61. a-na _lu2 szu-nigin usz11-mesz_ szab-su-szu2!(U)-ma
62. lu ina ne-pel-ti _a-zu_-tim
63. [lu ina] ne#-pel-ti3 _masz-masz_-tim
64. [il-ta-za-az]-zu#*-ma# _nu du8_-ru#*
65. _[{u2}igi_-lim _{u2}igi]-nisz#_ {u2}tar-musz8
66. [{u2}nab-ru-qu] _{u2}har-har_
67. _[numun_ x x] _na4#_ ga-bi-i
68. [...] _sim#_ lu ina _gesztin_
69. [lu ina _kasz?_ ...] _nag#-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
70. [x x x x x x] _{u2}lag a-sza3_ sah-lu-u
71. [x x x _u2] usz11#-bur2-ru-da_ ina _kasz nag-mesz_
$ single ruling
72. [{u2}tar]-musz _{u2}igi#_-[lim] _{u2#}igi-nisz {u2}har-har_
73. _{u2}kur-kur_ {u2}ti-ia2#-[tu] {u2#}ur2-nu-u _{u2}luh-mar-tu_
74. _{u2}kur-ra {u2}kur-gi#-rin2-na_ sza2 _kur {u2}a-zal-la2_
75. _gazi{sar} {u2}in-nu#-usz {u2}eme ur-gi7_
76. _mun_ a-ma-nim 1(u) 5(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
77. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
78. _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz8 _{u2}dili_
79. {u2}ir-kul-la {u2}el-kul-la _{u2}sikil_
80. _numun {u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
81. _{u2}eme ur-gi7 {u2}in-nu-usz_
82. _{u2}a-la-mu2-a im-sahar-babbar-kur-ra_
83. _im-sahar-na4-kur-ra mun_ eme-sal-lim
@column 2
1. _mun ku3-pad gazi{sar} {u2}a-zal-la2_
2. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {u2}nu-luh-ha_
3. _suhusz {u2}nu-luh-ha {gesz}gan-u5 {u2}har-har_
4. _henbur2 gi szul-hi {u2}luh-mar-tu_ u2-ra-an-nu
5. {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra {u2}kur-kur {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
6. 3(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _gesztin_
7. lu ina _kasz_ ina {gesz}dilim2 {gesz}szinig nag_
$ single ruling
8. _DISZ na_ u2-pi-szu _hul-mesz nigin_-szu
9. a-na u2-pi-szi _hul-mesz_ ana _na nu te_-e
10. _u2 babbar_ {u2}an-nu-ha-ra _{na4}gug gazi{sar}_
11. _{u2}ku6_ {u2}szi-hu 5(disz) _u2-hi-a_ an-nu-ti
12. ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin sud_
13. ina _kusz du3-du3_ ina _gu2_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
14. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu ana _na nu te_-e
15. _{u2}sikil {gesz}sze-na2-a {u2}in6-usz2 {u2}igi_-lim _{na4}ad-bar_ ina _kusz_
$ single ruling
16. _DISZ ki-min {u2}har-hum-ba-szir {na4}an-zah-ge6 {u2}ki-kal_ ina _kusz_
$ single ruling
17. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu2 _{gesz}sze-na2-a {u2}sikil_
18. _{u2}in-nu-usz {u2}an-hul2 {u2}dili_ ina _kusz_
$ single ruling
19. ana kip-di _en inim_-szu2 _szub_-i _ku3-babbar ku3-sig17# uruda# an#-na#_
20. {na4}zi-_e2 {u2}lu2-u18-lu#_ u2# [...]
$ single ruling
21. ana kip-di _en inim_-szu2 szu-ud-[di-i ...]
22. {u2}ar2-ga-nu [...]
23. _{gesz}gan-u5-um_ {u2}x [...]
24. ina _sig2 {mi2}asz2-gar3 gesz3-nu-zu#_ [...]
$ single ruling
25. _en2_ an-da-ki-hi [...]
26. a-li-li mu-ne-ra-ba [...]
27. _en2_ an-ni-tu2 7(disz)-szu2 ana _ugu# [szid_-nu ...]
$ single ruling
28. _[DISZ kimin?] {u2#?}dili numun_ u2#? [...]
29. [x x x] ina _kusz_ [...]
@column 3
1. _DISZ na hul-gig zi-ku5-ru-da di-bal-a_
2. _ka-dab-be2-da_ u2-pi-szu2 _hul-mesz_
3. _en inim_-szu2 _nigin_-szu
4. ina _igi dingir lugal idim_ u _nun_ szu-usz-kun
5. _ugu igi_-szu2 _gig_ ana u2-pi-szi _hul-mesz_ szup-szu-ri*
6. _ka_ tam-tim _{u2}igi_-lim _{u2}kur-kur_
7. _{na4}ka-gi-na dab-ba_ ina _i3-gesz {gesz}szur-min3_
8. _i3 {szim}gig i3 gi du10-ga_
9. _i3 {gesz}erin i3 {szim}szesz i3 {szim}li_
10. _ki i3 bur hi-hi_-ma _en2 sze-ga-me-en min_
11. 3(disz)-szu2 _szid_-ma _szesz2_-ma _silim_-im
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3 {szim}li i3 {szim}szesz i3 gi du10-ga_
13. _i3 {szim}man-du i3 {szim}gig i3 {szim}mug_
14. _disz_-nisz _ti_-qe2 ina _ge6_ ina _igi {d}1(u) 5(disz) nig2-na {gesz}li gar_-an
15. _kasz-sag bal_-qi2 _en2_ 7(disz)-szu2 _szid_-ma
16. ka-a-a-na _szesz2_-su
$ single ruling
17. _en2 sze-ga-me-en sze-ga-me#-en_
18. _{d}utu sze-ga-me-en_
19. {d}a-nim _sze-ga-me-en_
20. _{d}utu dingir-gu10 sze-ga-me-en_
21. _dingir-re-e-ne sze-ga-me-en_
22. _lugal sze-ga-me-en_
23. _dumu lugal sze-ga-me-en_
24. _idim sze-ga-me-en_
25. _lu2-u18-lu sze-ga-me-en_
26. _nam#-lu2-u18-lu sze-ga-me-en nam he2-tu6_
27. _[dingir_ sza2] _ka#-keszda-bi he2-en-bur2-da tu6 en2_
$ single ruling
28. [x x _im-gu2-en]-na#_ szur-szum-mi _kasz had2-ra2 gaz_
29. _[za3-hi-li_ x] _gazi#{sar} {u2}kur-ra_
30. _[numun_ {u2}tar-musz8?] _{szim#}li_
31. _[{szim}gur2-gur2_ mal-ma-lisz _sud2_ ina] _a# hi-hi_
32. [ina _ud-da had2-a gur_-ma] _gaz#?_ ina _i3_
33. [...]

2019-04-03 09:59:17, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P393807 = BAM 5, 434
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1'. ⸢x x⸣ [...]
$ single ruling
2'. _DISZ na sag sza3_-szu2 [...]
3'. mim3-ma _gu7_ u _nag_ x [...]
4'. [szum4]-ma _mu dingir_-szu _kur_ x [...]
5'. [ina] asz#-ri-szu u2# [...]
6'. [x x] x x [...]
7'. [at]-ma# sza2 _bil-za-za sig7#_ [...]
8'. _{gesz}haszhur gesz-gi tesz2-bi sud2#?_ [...]
9'. _tab# su_-szu2 _esz#_ [...]
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim# _[{u2}igi-nisz]_
11'. _tesz2-bi# sud2_ lu ina _kasz_ lu ina _[gesztin?_ ...]
12'. _nu#_ pa#-tan _nag-mesz_ x [...]
$ single ruling
13'. _DISZ na# [sza3?]-mesz_-szu2 _mu2-mu2 sag sza3_-szu2 u2-s,ar-rap#-[szu2]
14'. _gaba_-su# _gu7_-szu2 _ninda-mesz_ u _kasz-mesz la2 na [bi mur-mesz gig]_
15'. _usz11# gu7_ u _nag_ ana _ti_-szu2 {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim#
16'. _{u2}igi-nisz_ {u2}tu-lal _{gesz}gan-u5 {u2}asz-tal2-tal2_
17'. 6(disz)# _u2-hi-ia szesz tesz2-bi sud2_ lu ina _kasz-sag_ lu-u ina _gesztin-mesz_
18'. _[nu]_ pa#-tan _nag-mesz na4 ku3-babbar {na4}ku3-sig17 {na4}uruda {na4}an-na_
19'. ina# _gu2_-szu2 _gar_-an
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...] x
2'. [... _na bi]_ ka#-szip
3'. [... sah?]-le2#-e
4'. [... la-am] _giri3#-min#_-szu2
5'. [...] _su_-szu2
6'. [... x]-ma# _ti_
$ single ruling
7'. _[DISZ kimin?_ ... ina] _ga# uz3 gaz_
8'. x [...] la#-am _giri3-min_-szu2
9'. ana _ki#_ [... nap?]-szal#-tu _ki-min_
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {gesz}x [...] x _{u2}sikil_
11'. _disz_-nisz _gaz sim_ ina _kasz#-sag# nag#_-ma# nap-szal-tum _ki-min_
$ rest broken
@column 3
1. [...] ana _na nu te_-e _{u2}in6-usz2 {u2}har-har_
2. [...] _szub#_-di ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan _nag_-ma
3. [...] x _na4 an-bar na4 uruda_ ina _gu2_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
4. _[en2?_ pa]-ti# pa-ti-ti
5. [... pa]-ta#-kar ti-lu ha-ti-ib _tu6 en2_
$ single ruling
6. _[ka inim-ma] usz11#-bur2-ru-da-kam_
$ single ruling
7. _[du3-du3-bi x x]-tab#{muszen} _szum_-ah
8. [...] ta#-mah-har _en2_ 7(disz)-szu2 ana _sza3 szid_-ma
9. [...] _szesz2#_-asz sza2 i-ta-nam-da-ru la _kur_-su
$ single ruling
10. _[DISZ na sza3_-szu2 ik-ta]-na#-su-szu2 _sza3_-szu2 i-ha-asz2
11. _[du8-mesz ir szub]_-u2 _dab_-it# _sza3# tuku-mesz_-szi
12. _[sag sza3_-szu2 _uh2] tuku#-[mesz_-szi] _na#? bi_ ka#-szip#
13. [... _gesz]-gi#_ {u2}ap2-ru-sza#
14. [...] _hi#-hi esz-mesz_-asz-ma _ti_
$ single ruling
15. _[DISZ kimin?_ ...] at-ma sza2 _bil-za-za sig7_
16. _[disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz hi]-hi# esz-mesz_-su-ma _ti_
$ single ruling
17. [ana kisz-pi ana _na_ u] _e3#_-szu2 _nu te_-e
18. _[{u2}in6-usz2 {u2}szakira] dida# sig5-ga_
19. [...] u s,er-ri _{gesz}ig_
20. [...] i#-hal-li-qu
$ 30 lines broken
52'. [...] x gesz x x [x x x]
$ single ruling
53'. [... _sza3 du10]-ga# usz11-bur2-ru-da_
54'. _[nam-erim2]-bur2 gaba-ri_ {disz}i3-li2-reme-ni
$ single ruling
55'. [x x x x] {u2#}ti-ia2-tu _{u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
56'. [x x {u2}szib]-bur#-ra-tu2 {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra_
57'. [x x x x x] _{u2}a-zal-la_ {u2}s,a-s,u-um-tu2
58'. _[numun {u2}]gesztin# ka5-a numun_ {gesz}bi-ni _numun {gesz}ma-nu_
59'. [x x x x x] _{u2}dili {u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
60'. [x x x x] {u2#}ak#-tam _{u2}eme ur-gi7_
61'. _[numun {u2}eme] ur#-gi7 za3-hi-li gazi{sar}_
62'. [... {u2}]szu#-mut-tu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
63'. _suhusz#_ {gesz}szu2#-[szi] _naga-si {gesz}hu-lu-ub2_
64'. _{gesz}li na4_ ga-bi#-i _im-kal-gug numun {u2}si-sa2_
65'. _u2_ a-szi-i _u2 babbar u2 nam-ti-la_
66'. _{szim}gur2-gur2 gi du10-ga {gesz}haszhur gesz-gi {u2}mur-du3-du3_
67'. _{u2}sikil {u2}lag a-sza3_ {u2}a-a-ar2 _ku3-babbar_
68'. {u2}a-a-ar2 _ku3-sig17 {u2}gir2-hab {u2}hur-sag_
69'. _{u2}asz-tal2-tal2 numun_ {u2}tar-musz8 _{u2}ab2-duh_
70'. 5(u) 1(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
71'. {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har {u2}kur-kur_
72'. _{u2}kur-ra_ {u2}ur2-nu-u _{u2}nu-luh-ha gazi{sar}_ sah-le2-e
73'. {u2}ak-tam {u2#}[szib]-bur#!-ra-tu2 _{u2}eme ur-gi7 numun {u2}eme ur-gi7_
74'. _{u2}a-zal-la2_ {u2}el-kul-la {u2}eli-kul-la
75'. _{szim}gur2-gur2 u2 babbar {u2}gesztin ka5-a {u2}in-nu-usz_
76'. _{u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni _{szim}li_
77'. _numun {szim}li mun_ eme-sal-lim
78'. 2(u) 7(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da gaba-ri {disz}lu2-{d}nanna_
79'. lu ina _kasz_ lu ina _gesztin nag_-ma _ti_
$ single ruling
80'. {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
81'. _mun_ a-ma-nim _mun ku3-pad {gesz}szinig {u2}in-nu-usz_
82'. _numun {u2}in6-usz2_ sim-bir-ru {u2}ti-ia2-tu _{u2}kur-ra_
@reverse
@column 1
1. 1(u) 3(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _kasz_ lu ina _gesztin_
2. lu ina _ga_ lu ta-bi-lam _nag-mesz_-ma kisz-pu _bur2_
$ single ruling
3. _suhusz_ {u2}tar-musz _suhusz {u2}igi_-lim _suhusz {u2}igi-nisz_
4. _{u2}sikil_ {u2}tu-lal _{u2}asz-tal2-tal2 {u2}szakira_
5. _{u2}eme ur-gi7 {u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_
6. {u2}ur2-ne2-e _{u2}har-har uh2 a-ab-ba_
7. _{u2}kur-ra uh2-{d}id2 {u2}gan-na {gesz}haszhur gesz-gi_
8. _{u2}tal2!(IGI)-tal2!(IGI)_ {u2}kur-ka-na-a _{u2}lal {u2}kur#-kur#_
9. _{u2}a-zal-la-a_ 2(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2#-ru-da_
10. _DISZ na_ szam-ma _gu7 nag sig tesz2-bi sud2_ ina# _kasz-sag_
$ single ruling
11. _{u2}in-nu-usz_ {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
12. _{u2}sikil {u2}gesz_ pisz-ru _{u2}tal2-tal2 {u2}dili_
13. _{u2}haszhur gesz-gi {u2}kur-gi-rin2-na_ {u2}a-zal-lu-u
14. _{u2}kur-ra {u2}szakira {u2}eme ur-gi7 {u2}har-har_
15. _{u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_ {u2}ur2-ni-i
16. {u2}szib-bur-ra-tu _uh2 a-ab-ba_
17. _uh2-{d}id2 {u2}asz-tal2-tal2 numun {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
18. 2(u) 3(disz) _u2-hi-a_ sza _usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
19. _{u2}nu#-luh#-ha_ {u2}ti-ia2-tu {u2}ak-tam
20. {u2#}[kur]-ka#-nam _{u2}luh-mar-tu_ {u2}ur2-nu-u
21. _[{u2}a]-zal-la {u2}sumun-dar {u2}in-nu-usz_
22. [ni]-kip#-tu _{u2}gesztin ka5-a mun_ eme-sal-lim
23. _numun# {gesz}szinig {u2}kur-ra_
24. [1(u) 4(disz)] _u2# usz11-bur2-da_ lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
25. [x _sze]_ {u2#}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
26. [x _sze] {u2#}igi-nisz {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
27. _[{u2}in]-nu-usz numun {u2}in6-usz2_
28. [x x] {u2#}el-kul-la _ka_ tam-tim
29. [x x x] _{szim}sze-li babbar numun {gesz}hu-lu-ub2_
30. [x x] _{u2#}nu-luh-ha {gesz}haszhur gesz-gi_
31. [x x x] {u2#}kur-kur 2/3(disz) _sila3 {szim}li_
32. [x x x x x x x] x _sila3# {szim#}buluh#_
33. [...] x [...]
34. [x x x x] x la u2-ba-ni-ka x
35. [x x x] x 1/2(disz) _sila3 {u2}nu-luh-ha_
36. [1/2(disz) _sila3 {u2}]har#-har# 1/2(disz) sila3 {u2}kur-ra_
37. [1/2(disz) _sila3 {d}]sumun#-dar 1/2(disz) sila3 {u2}hur-sag_
38. [x] {u2#}szib-bur-ra-tu2 1(u) 5(disz) _sze mun_ a-ma-nim
39. [x] _mun ku3-pad_ {u2}ak-tam
40. 3(u)# 5(disz) _u2-mesz usz11-bur2-ru-da_ lat-ku
41. sza# a-na qa-ti szu-s,u-u
$ single ruling
42. {u2#}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har_
43. _{u2#}kur-kur gazi{sar#} {u2}nu-luh-ha_
44. {u2#}ti-ia2-tu2 {u2}ak#-tam {u2}kur-ka-nu-u
45. _{u2#}luh-mar#-tu#_ {u2}ur2-nu-u
46. _{u2#}a-zal-la2_ {u2}szu-mut-tu
47. _[{u2}]in#-nu-usz_ ni-kip-tu
48. _[{gesz}]gesztin# ka5-a mun_ eme-sal-lim
49. [x] {gesz#}bi-ni _{u2}kur-ra_
50. [x] _u2# usz11-bur2-ru-da_ ina _kasz-sag nag_
$ single ruling
51. [x _sze]_ {u2}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
52. [x _sze] {u2#}igi-nisz 2(disz) gin2_ {u2}ak-tam
53. [x x] _mun# ku3-pad 3(disz) gin2 {szim}gig_
54. [x x] _{u2#}kur-ra 1(u) gin2 {u2}har-har_
55. [{u2}]ur2#-nu-u 1(u) _gin2 gazi{sar}_
56. [x x x] ga#?{sar#?} x [1(u)?] _gin2_ {gesz}bi-nu
57. _[numun]_ {gesz#}bi-ni _{u2}in-nu-usz numun# {u2#}in#-nu-usz#_
58. [x] _gin2#-ta-am3 ti_-qi2 1(u) 5(disz) _u2 usz11#-bur2-ru-da_
59. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz_ lu ina _ga_ <lu> ina _kasz# {lu2}kurun2-na_
60. ba-lu pa-tan _nag-mesz_-ma# lat-ku
$ single ruling
61. a-na _lu2 szu-nigin usz11-mesz_ szab-su-szu2!(U)-ma
62. lu ina ne-pel-ti _a-zu_-tim
63. [lu ina] ne#-pel-ti3 _masz-masz_-tim
64. [il-ta-za-az]-zu#*-ma# _nu du8_-ru#*
65. _[{u2}igi_-lim _{u2}igi]-nisz#_ {u2}tar-musz8
66. [{u2}nab-ru-qu] _{u2}har-har_
67. _[numun_ x x] _na4#_ ga-bi-i
68. [...] _sim#_ lu ina _gesztin_
69. [lu ina _kasz?_ ...] _nag#-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
70. [x x x x x x] _{u2}lag a-sza3_ sah-lu-u
71. [x x x _u2] usz11#-bur2-ru-da_ ina _kasz nag-mesz_
$ single ruling
72. [{u2}tar]-musz _{u2}igi#_-[lim] _{u2#}igi-nisz {u2}har-har_
73. _{u2}kur-kur_ {u2}ti-ia2#-[tu] {u2#}ur2-nu-u _{u2}luh-mar-tu_
74. _{u2}kur-ra {u2}kur-gi#-rin2-na_ sza2 _kur {u2}a-zal-la2_
75. _gazi{sar} {u2}in-nu#-usz {u2}eme ur-gi7_
76. _mun_ a-ma-nim 1(u) 5(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
77. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
78. _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz8 _{u2}dili_
79. {u2}ir-kul-la {u2}el-kul-la _{u2}sikil_
80. _numun {u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
81. _{u2}eme ur-gi7 {u2}in-nu-usz_
82. _{u2}a-la-mu2-a im-sahar-babbar-kur-ra_
83. _im-sahar-na4-kur-ra mun_ eme-sal-lim
@column 2
1. _mun ku3-pad gazi{sar} {u2}a-zal-la2_
2. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {u2}nu-luh-ha_
3. _suhusz {u2}nu-luh-ha {gesz}gan-u5 {u2}har-har_
4. _henbur2 gi szul-hi {u2}luh-mar-tu_ u2-ra-an-nu
5. {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra {u2}kur-kur {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
6. 3(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _gesztin_
7. lu ina _kasz_ ina {gesz}dilim2 {gesz}szinig nag_
$ single ruling
8. _DISZ na_ u2-pi-szu _hul-mesz nigin_-szu
9. a-na u2-pi-szi _hul-mesz_ ana _na nu te_-e
10. _u2 babbar_ {u2}an-nu-ha-ra _{na4}gug gazi{sar}_
11. _{u2}ku6_ {u2}szi-hu 5(disz) _u2-hi-a_ an-nu-ti
12. ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin sud_
13. ina _kusz du3-du3_ ina _gu2_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
14. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu ana _na nu te_-e
15. _{u2}sikil {gesz}sze-na2-a {u2}in6-usz2 {u2}igi_-lim _{na4}ad-bar_ ina _kusz_
$ single ruling
16. _DISZ ki-min {u2}har-hum-ba-szir {na4}an-zah-ge6 {u2}ki-kal_ ina _kusz_
$ single ruling
17. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu2 _{gesz}sze-na2-a {u2}sikil_
18. _{u2}in-nu-usz {u2}an-hul2 {u2}dili_ ina _kusz_
$ single ruling
19. ana kip-di _en inim_-szu2 _szub_-i _ku3-babbar ku3-sig17# uruda# an#-na#_
20. {na4}zi-_e2 {u2}lu2-u18-lu#_ u2# [...]
$ single ruling
21. ana kip-di _en inim_-szu2 szu-ud-[di-i ...]
22. {u2}ar2-ga-nu [...]
23. _{gesz}gan-u5-um_ {u2}x [...]
24. ina _sig2 {mi2}asz2-gar3 gesz3-nu-zu#_ [...]
$ single ruling
25. _en2_ an-da-ki-hi [...]
26. a-li-li mu-ne-ra-ba [...]
27. _en2_ an-ni-tu2 7(disz)-szu2 ana _ugu# [szid_-nu ...]
$ single ruling
28. _[DISZ kimin?] {u2#?}dili numun_ u2#? [...]
29. [x x x] ina _kusz_ [...]
@column 3
1. _DISZ na hul-gig zi-ku5-ru-da di-bal-a_
2. _ka-dab-be2-da_ u2-pi-szu2 _hul-mesz_
3. _en inim_-szu2 _nigin_-szu
4. ina _igi dingir lugal idim_ u _nun_ szu-usz-kun
5. _ugu igi_-szu2 _gig_ ana u2-pi-szi _hul-mesz_ szup-szu-ri*
6. _ka_ tam-tim _{u2}igi_-lim _{u2}kur-kur_
7. _{na4}ka-gi-na dab-ba_ ina _i3-gesz {gesz}szur-min3_
8. _i3 {szim}gig i3 gi du10-ga_
9. _i3 {gesz}erin i3 {szim}szesz i3 {szim}li_
10. _ki i3 bur hi-hi_-ma _en2 sze-ga-me-en min_
11. 3(disz)-szu2 _szid_-ma _szesz2_-ma _silim_-im
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3 {szim}li i3 {szim}szesz i3 gi du10-ga_
13. _i3 {szim}man-du i3 {szim}gig i3 {szim}mug_
14. _disz_-nisz _ti_-qi2 ina _ge6_ ina _igi {d}1(u) 5(disz) nig2-na {gesz}li gar_-an
15. _kasz-sag bal_-qi2 _en2_ 7(disz)-szu2 _szid_-ma
16. ka-a-a-na _szesz2_-su
$ single ruling
17. _en2 sze-ga-me-en sze-ga-me#-en_
18. _{d}utu sze-ga-me-en_
19. {d}a-nim _sze-ga-me-en_
20. _{d}utu dingir-gu10 sze-ga-me-en_
21. _dingir-re-e-ne sze-ga-me-en_
22. _lugal sze-ga-me-en_
23. _dumu lugal sze-ga-me-en_
24. _idim sze-ga-me-en_
25. _lu2-u18-lu sze-ga-me-en_
26. _nam#-lu2-u18-lu sze-ga-me-en nam he2-tu6_
27. _[dingir_ sza2] _ka#-keszda-bi he2-en-bur2-da tu6 en2_
$ single ruling
28. [x x _im-gu2-en]-na#_ szur-szum-mi _kasz had2-ra2 gaz_
29. _[za3-hi-li_ x] _gazi#{sar} {u2}kur-ra_
30. _[numun_ {u2}tar-musz8?] _{szim#}li_
31. _[{szim}gur2-gur2_ mal-ma-lisz _sud2_ ina] _a# hi-hi_
32. [ina _ud-da had2-a gur_-ma] _gaz#?_ ina _i3_
33. [...]

2019-03-31 14:39:28, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P393807 = BAM 5, 434
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1'. ⸢x x⸣ [...]
$ single ruling
2'. _DISZ na sag sza3_-szu2 [...]
3'. mim3-ma _gu7_ u _nag_ x [...]
4'. [szum4]-ma _mu dingir_-szu _kur_ x [...]
5'. [ina] asz#-ri-szu u2# [...]
6'. [x x] x x [...]
7'. [at]-ma# sza2 _bil-za-za sig7#_ [...]
8'. _{gesz}haszhur gesz-gi tesz2-bi sud2#?_ [...]
9'. _tab# su_-szu2 _esz#_ [...]
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim# _[{u2}igi-nisz]_
11'. _tesz2-bi# sud2_ lu ina _kasz_ lu ina _[gesztin?_ ...]
12'. _nu#_ pa#-tan _nag-mesz_ x [...]
$ single ruling
13'. _DISZ na# [sza3?]-mesz_-szu2 _mu2-mu2 sag sza3_-szu2 u2-s,ar-rap#-[szu2]
14'. _gaba_-su# _gu7_-szu2 _ninda-mesz_ u _kasz-mesz la2 na [bi mur-mesz gig]_
15'. _usz11# gu7_ u _nag_ ana _ti_-szu2 {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim#
16'. _{u2}igi-nisz_ {u2}tu-lal _{gesz}gan-u5 {u2}asz-tal2-tal2_
17'. 6(disz)# _u2-hi-ia szesz tesz2-bi sud2_ lu ina _kasz-sag_ lu-u ina _gesztin-mesz_
18'. _[nu]_ pa#-tan _nag-mesz na4 ku3-babbar {na4}ku3-sig17 {na4}uruda {na4}an-na_
19'. ina# _gu2_-szu2 _gar_-an
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...] x
2'. [... _na bi]_ ka#-szip
3'. [... sah?]-le2#-e
4'. [... la-am] _giri3#-min#_-szu2
5'. [...] _su_-szu2
6'. [... x]-ma# _ti_
$ single ruling
7'. _[DISZ kimin?_ ... ina] _ga# uz3 gaz_
8'. x [...] la#-am _giri3-min_-szu2
9'. ana _ki#_ [... nap?]-szal#-tu _ki-min_
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {gesz}x [...] x _{u2}sikil_
11'. _disz_-nisz _gaz sim_ ina _kasz#-sag# nag#_-ma# nap-szal-tum _ki-min_
$ rest broken
@column 3
1. [...] ana _na nu te_-e _{u2}in6-usz2 {u2}har-har_
2. [...] _szub#_-di ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan _nag_-ma
3. [...] x _na4 an-bar na4 uruda_ ina _gu2_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
4. _[en2?_ pa]-ti# pa-ti-ti
5. [... pa]-ta#-kar ti-lu ha-ti-ib _tu6 en2_
$ single ruling
6. _[ka inim-ma] usz11#-bur2-ru-da-kam_
$ single ruling
7. _[du3-du3-bi x x]-tab#{muszen} _szum_-ah
8. [...] ta#-mah-har _en2_ 7(disz)-szu2 ana _sza3 szid_-ma
9. [...] _szesz2#_-asz sza2 i-ta-nam-da-ru la _kur_-su
$ single ruling
10. _[DISZ na sza3_-szu2 ik-ta]-na#-su-szu2 _sza3_-szu2 i-ha-asz2
11. _[du8-mesz ir szub]_-u2 _dab_-it# _sza3# tuku-mesz_-szi
12. _[sag sza3_-szu2 _uh2] tuku#-[mesz_-szi] _na#? bi_ ka#-szip#
13. [... _gesz]-gi#_ {u2}ap2-ru-sza#
14. [...] _hi#-hi esz-mesz_-asz-ma _ti_
$ single ruling
15. _[DISZ kimin?_ ...] at-ma sza2 _bil-za-za sig7_
16. _[disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz hi]-hi# esz-mesz_-su-ma _ti_
$ single ruling
17. [ana kisz-pi ana _na_ u] _e3#_-szu2 _nu te_-e
18. _[{u2}in6-usz2 {u2}szakira] dida# sig5-ga_
19. [...] u s,er-ri _{gesz}ig_
20. [...] i#-hal-li-qu
$ 30 lines broken
52'. [...] x gesz x x [x x x]
$ single ruling
53'. [... _sza3 du10]-ga# usz11-bur2-ru-da_
54'. _[nam-erim2]-bur2 gaba-ri_ {disz}i3-li2-reme-ni
$ single ruling
55'. [x x x x] {u2#}ti-ia2-tu _{u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
56'. [x x {u2}szib]-bur#-ra-tu2 {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra_
57'. [x x x x x] _{u2}a-zal-la_ {u2}s,a-s,u-um-tu2
58'. _[numun {u2}]gesztin# ka5-a numun_ {gesz}bi-ni _numun {gesz}ma-nu_
59'. [x x x x x] _{u2}dili {u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
60'. [x x x x] {u2#}ak#-tam _{u2}eme ur-gi7_
61'. _[numun {u2}eme] ur#-gi7 za3-hi-li gazi{sar}_
62'. [... {u2}]szu#-mut-tu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
63'. _suhusz#_ {gesz}szu2#-[szi] _naga-si {gesz}hu-lu-ub2_
64'. _{gesz}li na4_ ga-bi#-i _im-kal-gug numun {u2}si-sa2_
65'. _u2_ a-szi-i _u2 babbar u2 nam-ti-la_
66'. _{szim}gur2-gur2 gi du10-ga {gesz}haszhur gesz-gi {u2}mur-du3-du3_
67'. _{u2}sikil {u2}lag a-sza3_ {u2}a-a-ar2 _ku3-babbar_
68'. {u2}a-a-ar2 _ku3-sig17 {u2}gir2-hab {u2}hur-sag_
69'. _{u2}asz-tal2-tal2 numun_ {u2}tar-musz8 _{u2}ab2-duh_
70'. 5(u) 1(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
71'. {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har {u2}kur-kur_
72'. _{u2}kur-ra_ {u2}ur2-nu-u _{u2}nu-luh-ha gazi{sar}_ sah-le2-e
73'. {u2}ak-tam {u2#}[szib]-bur#!-ra-tu2 _{u2}eme ur-gi7 numun {u2}eme ur-gi7_
74'. _{u2}a-zal-la2_ {u2}el-kul-la {u2}eli-kul-la
75'. _{szim}gur2-gur2 u2 babbar {u2}gesztin ka5-a {u2}in-nu-usz_
76'. _{u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni _{szim}li_
77'. _numun {szim}li mun_ eme-sal-lim
78'. 2(u) 7(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da gaba-ri {disz}lu2-{d}nanna_
79'. lu ina _kasz_ lu ina _gesztin nag_-ma _ti_
$ single ruling
80'. {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
81'. _mun_ a-ma-nim _mun ku3-pad {gesz}szinig {u2}in-nu-usz_
82'. _numun {u2}in6-usz2_ sim-bir-ru {u2}ti-ia2-tu _{u2}kur-ra_
@reverse
@column 1
1. 1(u) 3(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _kasz_ lu ina _gesztin_
2. lu ina _ga_ lu ta-bi-lam _nag-mesz_-ma kisz-pu _bur2_
$ single ruling
3. _suhusz_ {u2}tar-musz _suhusz {u2}igi_-lim _suhusz {u2}igi-nisz_
4. _{u2}sikil_ {u2}tu-lal _{u2}asz-tal2-tal2 {u2}szakira_
5. _{u2}eme ur-gi7 {u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_
6. {u2}ur2-ne2-e _{u2}har-har uh2 a-ab-ba_
7. _{u2}kur-ra uh2-{d}id2 {u2}gan-na {gesz}haszhur gesz-gi_
8. _{u2}tal2!(IGI)-tal2!(IGI)_ {u2}kur-ka-na-a _{u2}lal {u2}kur#-kur#_
9. _{u2}a-zal-la-a_ 2(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2#-ru-da_
10. _DISZ na_ szam-ma _gu7 nag sig tesz2-bi sud2_ ina# _kasz-sag_
$ single ruling
11. _{u2}in-nu-usz_ {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
12. _{u2}sikil {u2}gesz_ pisz-ru _{u2}tal2-tal2 {u2}dili_
13. _{u2}haszhur gesz-gi {u2}kur-gi-rin2-na_ {u2}a-zal-lu-u
14. _{u2}kur-ra {u2}szakira {u2}eme ur-gi7 {u2}har-har_
15. _{u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_ {u2}ur2-ni-i
16. {u2}szib-bur-ra-tu _uh2 a-ab-ba_
17. _uh2-{d}id2 {u2}asz-tal2-tal2 numun {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
18. 2(u) 3(disz) _u2-hi-a_ sza _usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
19. _{u2}nu#-luh#-ha_ {u2}ti-ia2-tu {u2}ak-tam
20. {u2#}[kur]-ka#-nam _{u2}luh-mar-tu_ {u2}ur2-nu-u
21. _[{u2}a]-zal-la {u2}sumun-dar {u2}in-nu-usz_
22. [ni]-kip#-tu _{u2}gesztin ka5-a mun_ eme-sal-lim
23. _numun# {gesz}szinig {u2}kur-ra_
24. [1(u) 4(disz)] _u2# usz11-bur2-da_ lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
25. [x _sze]_ {u2#}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
26. [x _sze] {u2#}igi-nisz {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
27. _[{u2}in]-nu-usz numun {u2}in6-usz2_
28. [x x] {u2#}el-kul-la _ka_ tam-tim
29. [x x x] _{szim}sze-li babbar numun {gesz}hu-lu-ub2_
30. [x x] _{u2#}nu-luh-ha {gesz}haszhur gesz-gi_
31. [x x x] {u2#}kur-kur 2/3(disz) _sila3 {szim}li_
32. [x x x x x x x] x _sila3# {szim#}buluh#_
33. [...] x [...]
34. [x x x x] x la u2-ba-ni-ka x
35. [x x x] x 1/2(disz) _sila3 {u2}nu-luh-ha_
36. [1/2(disz) _sila3 {u2}]har#-har# 1/2(disz) sila3 {u2}kur-ra_
37. [1/2(disz) _sila3 {d}]sumun#-dar 1/2(disz) sila3 {u2}hur-sag_
38. [x] {u2#}szib-bur-ra-tu2 1(u) 5(disz) _sze mun_ a-ma-nim
39. [x] _mun ku3-pad_ {u2}ak-tam
40. 3(u)# 5(disz) _u2-mesz usz11-bur2-ru-da_ lat-ku
41. sza# a-na qa-ti szu-s,u-u
$ single ruling
42. {u2#}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har_
43. _{u2#}kur-kur gazi{sar#} {u2}nu-luh-ha_
44. {u2#}ti-ia2-tu2 {u2}ak#-tam {u2}kur-ka-nu-u
45. _{u2#}luh-mar#-tu#_ {u2}ur2-nu-u
46. _{u2#}a-zal-la2_ {u2}szu-mut-tu
47. _[{u2}]in#-nu-usz_ ni-kip-tu
48. _[{gesz}]gesztin# ka5-a mun_ eme-sal-lim
49. [x] {gesz#}bi-ni _{u2}kur-ra_
50. [x] _u2# usz11-bur2-ru-da_ ina _kasz-sag nag_
$ single ruling
51. [x _sze]_ {u2}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
52. [x _sze] {u2#}igi-nisz 2(disz) gin2_ {u2}ak-tam
53. [x x] _mun# ku3-pad 3(disz) gin2 {szim}gig_
54. [x x] _{u2#}kur-ra 1(u) gin2 {u2}har-har_
55. [{u2}]ur2#-nu-u 1(u) _gin2 gazi{sar}_
56. [x x x] ga#?{sar#?} x [1(u)?] _gin2_ {gesz}bi-nu
57. _[numun]_ {gesz#}bi-ni _{u2}in-nu-usz numun# {u2#}in#-nu-usz#_
58. [x] _gin2#-ta-am3 ti_-qi2 1(u) 5(disz) _u2 usz11#-bur2-ru-da_
59. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz_ lu ina _ga_ <lu> ina _kasz# {lu2}kurun2-na_
60. ba-lu pa-tan _nag-mesz_-ma# lat-ku
$ single ruling
61. a-na _lu2 szu-nigin usz11-mesz_ szab-su-szu2!(U)-ma
62. lu ina ne-pel-ti _a-zu_-tim
63. [lu ina] ne#-pel-ti3 _masz-masz_-tim
64. [il-ta-za-az]-zu#*-ma# _nu du8_-ru#*
65. _[{u2}igi_-lim _{u2}igi]-nisz#_ {u2}tar-musz8
66. [{u2}nab-ru-qu] _{u2}har-har_
67. _[numun_ x x] _na4#_ ga-bi-i
68. [...] _sim#_ lu ina _gesztin_
69. [lu ina _kasz?_ ...] _nag#-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
70. [x x x x x x] _{u2}lag a-sza3_ sah-lu-u
71. [x x x _u2] usz11#-bur2-ru-da_ ina _kasz nag-mesz_
$ single ruling
72. [{u2}tar]-musz _{u2}igi#_-[lim] _{u2#}igi-nisz {u2}har-har_
73. _{u2}kur-kur_ {u2}ti-ia2#-[tu] {u2#}ur2-nu-u _{u2}luh-mar-tu_
74. _{u2}kur-ra {u2}kur-gi#-rin2-na_ sza2 _kur {u2}a-zal-la2_
75. _gazi{sar} {u2}in-nu#-usz {u2}eme ur-gi7_
76. _mun_ a-ma-nim 1(u) 5(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
77. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
78. _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz8 _{u2}dili_
79. {u2}ir-kul-la {u2}el-kul-la _{u2}sikil_
80. _numun {u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
81. _{u2}eme ur-gi7 {u2}in-nu-usz_
82. _{u2}a-la-mu2-a im-sahar-babbar-kur-ra_
83. _im-sahar-na4-kur-ra mun_ eme-sal-lim
@column 2
1. _mun ku3-pad gazi{sar} {u2}a-zal-la2_
2. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {u2}nu-luh-ha_
3. _suhusz {u2}nu-luh-ha {gesz}gan-u5 {u2}har-har_
4. _henbur2 gi szul-hi {u2}luh-mar-tu_ u2-ra-an-nu
5. {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra {u2}kur-kur {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
6. 3(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _gesztin_
7. lu ina _kasz_ ina {gesz}dilim2 {gesz}szinig nag_
$ single ruling
8. _DISZ na_ u2-pi-szu _hul-mesz nigin_-szu
9. a-na u2-pi-szi _hul-mesz_ ana _na nu te_-e
10. _u2 babbar_ {u2}an-nu-ha-ra _{na4}gug gazi{sar}_
11. _{u2}ku6_ {u2}szi-hu 5(disz) _u2-hi-a_ an-nu-ti
12. ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin sud_
13. ina _kusz du3-du3_ ina _gu2_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
14. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu ana _na nu te_-e
15. _{u2}sikil {gesz}sze-na2-a {u2}in6-usz2 {u2}igi_-lim _{na4}ad-bar_ ina _kusz_
$ single ruling
16. _DISZ ki-min {u2}har-hum-ba-szir {na4}an-zah-ge6 {u2}ki-kal_ ina _kusz_
$ single ruling
17. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu2 _{gesz}sze-na2-a {u2}sikil_
18. _{u2}in-nu-usz {u2}an-hul2 {u2}dili_ ina _kusz_
$ single ruling
19. ana kip-di _en inim_-szu2 _szub_-i _ku3-babbar ku3-sig17# uruda# an#-na#_
20. {na4}zi-_e2 {u2}lu2-u18-lu#_ u2# [...]
$ single ruling
21. ana kip-di _en inim_-szu2 szu-ud-[di-i ...]
22. {u2}ar2-ga-nu [...]
23. _{gesz}gan-u5-um_ {u2}x [...]
24. ina _sig2 {mi2}asz2-gar3 gesz3-nu-zu#_ [...]
$ single ruling
25. _en2_ an-da-ki-hi [...]
26. a-li-li mu-ne-ra-ba [...]
27. _en2_ an-ni-tu2 7(disz)-szu2 ana _ugu# [szid_-nu ...]
$ single ruling
28. _[DISZ kimin?] {u2#?}dili numun_ u2#? [...]
29. [x x x] ina _kusz_ [...]
@column 3
1. _DISZ na hul-gig zi-ku5-ru-da di-bal-a_
2. _ka-dab-be2-da_ u2-pi-szu2 _hul-mesz_
3. _en inim_-szu2 _nigin_-szu
4. ina _igi dingir lugal idim_ u _nun_ szu-usz-kun
5. _ugu igi_-szu2 _gig_ ana u2-pi-szi _hul-mesz_ szup-szu-ri*
6. _ka_ tam-tim _{u2}igi_-lim _{u2}kur-kur_
7. _{na4}ka-gi-na dab-ba_ ina _i3-gesz {gesz}szur-min3_
8. _i3 {szim}gig i3 gi du10-ga_
9. _i3 {gesz}erin i3 {szim}szesz i3 {szim}li_
10. _ki i3 bur hi-hi_-ma _en2 sze-ga-me-en min_
11. 3(disz)-szu2 _szid_-ma _szesz2_-ma _silim_-im
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3 {szim}li i3 {szim}szesz i3 gi du10-ga_
13. _i3 {szim}man-du i3 {szim}gig i3 {szim}mug_
14. _disz_-nisz _ti_-qi2 ina _ge6_ ina _igi {d}1(u) 5(disz) nig2-na {gesz}li gar_-an
15. _kasz-sag bal_-qi2 _en2_ 7(disz)-szu2 _szid_-ma
16. ka-a-a-na _szesz2_-su
$ single ruling
17. _en2 sze-ga-me-en sze-ga-me#-en_
18. _{d}utu sze-ga-me-en_
19. {d}a-nim _sze-ga-me-en_
20. _{d}utu dingir-gu10 sze-ga-me-en_
21. _dingir-re-e-ne sze-ga-me-en_
22. _lugal sze-ga-me-en_
23. _dumu lugal sze-ga-me-en_
24. _idim sze-ga-me-en_
25. _lu2-u18-lu sze-ga-me-en_
26. _nam#-lu2-u18-lu sze-ga-me-en nam he2-tu6_
27. _[dingir_ sza2] _ka#-keszda-bi he2-en-bur2-da tu6 en2_
$ single ruling
28. [x x _im-gu2-en]-na#_ szur-szum-mi _kasz had2-du gaz_
29. _[za3-hi-li_ x] _gazi#{sar} {u2}kur-ra_
30. _[numun_ {u2}tar-musz8?] _{szim#}li_
31. _[{szim}gur2-gur2_ mal-ma-lisz _sud2_ ina] _a# hi-hi_
32. [ina _ud-da had2-a gur_-ma] _gaz#?_ ina _i3_
33. [...]

2019-03-31 14:27:29, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P393807 = BAM 5, 434
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1'. ⸢x x⸣ [...]
$ single ruling
2'. _DISZ na sag sza3_-szu2 [...]
3'. mim3-ma _gu7_ u _nag_ x [...]
4'. [szum4]-ma _mu dingir_-szu _kur_ x [...]
5'. [ina] asz#-ri-szu u2# [...]
6'. [x x] x x [...]
7'. [at]-ma# sza2 _bil-za-za sig7#_ [...]
8'. _{gesz}haszhur gesz-gi tesz2-bi sud2#?_ [...]
9'. _tab# su_-szu2 _esz#_ [...]
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim# _[{u2}igi-nisz]_
11'. _tesz2-bi# sud2_ lu ina _kasz_ lu ina _[gesztin?_ ...]
12'. _nu#_ pa#-tan _nag-mesz_ x [...]
$ single ruling
13'. _DISZ na# [sza3?]-mesz_-szu2 _mu2-mu2 sag sza3_-szu2 u2-s,ar-rap#-[szu2]
14'. _gaba_-su# _gu7_-szu2 _ninda-mesz_ u _kasz-mesz la2 na [bi mur-mesz gig]_
15'. _usz11# gu7_ u _nag_ ana _ti_-szu2 {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim#
16'. _{u2}igi-nisz_ {u2}tu-lal _{gesz}gan-u5 {u2}asz-tal2-tal2_
17'. 6(disz)# _u2-hi-ia szesz tesz2-bi sud2_ lu ina _kasz-sag_ lu-u ina _gesztin-mesz_
18'. _[nu]_ pa#-tan _nag-mesz na4 ku3-babbar {na4}ku3-sig17 {na4}uruda {na4}an-na_
19'. ina# _gu2_-szu2 _gar_-an
$ rest broken
@column 2
$ beginning broken
1'. [...] x
2'. [... _na bi]_ ka#-szip
3'. [... sah?]-le2#-e
4'. [... la-am] _giri3#-min#_-szu2
5'. [...] _su_-szu2
6'. [... x]-ma# _ti_
$ single ruling
7'. _[DISZ kimin?_ ... ina] _ga# uz3 gaz_
8'. x [...] la#-am _giri3-min_-szu2
9'. ana _ki#_ [... nap?]-szal#-tu _ki-min_
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {gesz}x [...] x _{u2}sikil_
11'. _disz_-nisz _gaz sim_ ina _kasz#-sag# nag#_-ma# nap-szal-tum _ki-min_
$ rest broken
@column 3
1. [...] ana _na nu te_-e _{u2}in6-usz2 {u2}har-har_
2. [...] _szub#_-di ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan _nag_-ma
3. [...] x _na4 an-bar na4 uruda_ ina _gu2_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
4. _[en2?_ pa]-ti# pa-ti-ti
5. [... pa]-ta#-kar ti-lu ha-ti-ib _tu6 en2_
$ single ruling
6. _[ka inim-ma] usz11#-bur2-ru-da-kam_
$ single ruling
7. _[du3-du3-bi x x]-tab#{muszen} _szum_-ah
8. [...] ta#-mah-har _en2_ 7(disz)-szu2 ana _sza3 szid_-ma
9. [...] _szesz2#_-asz sza2 i-ta-nam-da-ru la _kur_-su
$ single ruling
10. _[DISZ na sza3_-szu2 ik-ta]-na#-su-szu2 _sza3_-szu2 i-ha-asz2
11. _[du8-mesz ir szub]_-u2 _dab_-it# _sza3# tuku-mesz_-szi
12. _[sag sza3_-szu2 _uh2] tuku#-[mesz_-szi] _na#? bi_ ka#-szip#
13. [... _gesz]-gi#_ {u2}ap2-ru-sza#
14. [...] _hi#-hi esz-mesz_-asz-ma _ti_
$ single ruling
15. _[DISZ kimin?_ ...] at-ma sza2 _bil-za-za sig7_
16. _[disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz hi]-hi# esz-mesz_-su-ma _ti_
$ single ruling
17. [ana kisz-pi ana _na_ u] _e3#_-szu2 _nu te_-e
18. _[{u2}in6-usz2 {u2}szakira] dida# sig5-ga_
19. [...] u s,er-ri _{gesz}ig_
20. [...] i#-hal-li-qu
$ 30 lines missing
52'. [...] x gesz x x [x x x]
$ single ruling
53'. [... _sza3 du10]-ga# usz11-bur2-ru-da_
54'. _[nam-erim2]-bur2 gaba-ri_ {disz}i3-li2-reme-ni
$ single ruling
55'. [x x x x] {u2#}ti-ia2-tu _{u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
56'. [x x {u2}szib]-bur#-ra-tu2 {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra_
57'. [x x x x x] _{u2}a-zal-la_ {u2}s,a-s,u-um-tu2
58'. _[numun {u2}]gesztin# ka5-a numun_ {gesz}bi-ni _numun {gesz}ma-nu_
59'. [x x x x x] _{u2}dili {u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
60'. [x x x x] {u2#}ak#-tam _{u2}eme ur-gi7_
61'. _[numun {u2}eme] ur#-gi7 za3-hi-li gazi{sar}_
62'. [... {u2}]szu#-mut-tu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
63'. _suhusz#_ {gesz}szu2#-[szi] _naga-si {gesz}hu-lu-ub2_
64'. _{gesz}li na4_ ga-bi#-i _im-kal-gug numun {u2}si-sa2_
65'. _u2_ a-szi-i _u2 babbar u2 nam-ti-la_
66'. _{szim}gur2-gur2 gi du10-ga {gesz}haszhur gesz-gi {u2}mur-du3-du3_
67'. _{u2}sikil {u2}lag a-sza3_ {u2}a-a-ar2 _ku3-babbar_
68'. {u2}a-a-ar2 _ku3-sig17 {u2}gir2-hab {u2}hur-sag_
69'. _{u2}asz-tal2-tal2 numun_ {u2}tar-musz8 _{u2}ab2-duh_
70'. 5(u) 1(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
71'. {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har {u2}kur-kur_
72'. _{u2}kur-ra_ {u2}ur2-nu-u _{u2}nu-luh-ha gazi{sar}_ sah-le2-e
73'. {u2}ak-tam {u2#}[szib]-bur#!-ra-tu2 _{u2}eme ur-gi7 numun {u2}eme ur-gi7_
74'. _{u2}a-zal-la2_ {u2}el-kul-la {u2}eli-kul-la
75'. _{szim}gur2-gur2 u2 babbar {u2}gesztin ka5-a {u2}in-nu-usz_
76'. _{u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni _{szim}li_
77'. _numun {szim}li mun_ eme-sal-lim
78'. 2(u) 7(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da gaba-ri {disz}lu2-{d}nanna_
79'. lu ina _kasz_ lu ina _gesztin nag_-ma _ti_
$ single ruling
80'. {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
81'. _mun_ a-ma-nim _mun ku3-pad {gesz}szinig {u2}in-nu-usz_
82'. _numun {u2}in6-usz2_ sim-bir-ru {u2}ti-ia2-tu _{u2}kur-ra_
@reverse
@column 1
1. 1(u) 3(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _kasz_ lu ina _gesztin_
2. lu ina _ga_ lu ta-bi-lam _nag-mesz_-ma kisz-pu _bur2_
$ single ruling
3. _suhusz_ {u2}tar-musz _suhusz {u2}igi_-lim _suhusz {u2}igi-nisz_
4. _{u2}sikil_ {u2}tu-lal _{u2}asz-tal2-tal2 {u2}szakira_
5. _{u2}eme ur-gi7 {u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_
6. {u2}ur2-ne2-e _{u2}har-har uh2 a-ab-ba_
7. _{u2}kur-ra uh2-{d}id2 {u2}gan-na {gesz}haszhur gesz-gi_
8. _{u2}tal2!(IGI)-tal2!(IGI)_ {u2}kur-ka-na-a _{u2}lal {u2}kur#-kur#_
9. _{u2}a-zal-la-a_ 2(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2#-ru-da_
10. _DISZ na_ szam-ma _gu7 nag sig tesz2-bi sud2_ ina# _kasz-sag_
$ single ruling
11. _{u2}in-nu-usz_ {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
12. _{u2}sikil {u2}gesz_ pisz-ru _{u2}tal2-tal2 {u2}dili_
13. _{u2}haszhur gesz-gi {u2}kur-gi-rin2-na_ {u2}a-zal-lu-u
14. _{u2}kur-ra {u2}szakira {u2}eme ur-gi7 {u2}har-har_
15. _{u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_ {u2}ur2-ni-i
16. {u2}szib-bur-ra-tu _uh2 a-ab-ba_
17. _uh2-{d}id2 {u2}asz-tal2-tal2 numun {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
18. 2(u) 3(disz) _u2-hi-a_ sza _usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
19. _{u2}nu#-luh#-ha_ {u2}ti-ia2-tu {u2}ak-tam
20. {u2#}[kur]-ka#-nam _{u2}luh-mar-tu_ {u2}ur2-nu-u
21. _[{u2}a]-zal-la {u2}sumun-dar {u2}in-nu-usz_
22. [ni]-kip#-tu _{u2}gesztin ka5-a mun_ eme-sal-lim
23. _numun# {gesz}szinig {u2}kur-ra_
24. [1(u) 4(disz)] _u2# usz11-bur2-da_ lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
25. [x _sze]_ {u2#}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
26. [x _sze] {u2#}igi-nisz {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
27. _[{u2}in]-nu-usz numun {u2}in6-usz2_
28. [x x] {u2#}el-kul-la _ka_ tam-tim
29. [x x x] _{szim}sze-li babbar numun {gesz}hu-lu-ub2_
30. [x x] _{u2#}nu-luh-ha {gesz}haszhur gesz-gi_
31. [x x x] {u2#}kur-kur 2/3(disz) _sila3 {szim}li_
32. [x x x x x x x] x _sila3# {szim#}buluh#_
33. [...] x [...]
34. [x x x x] x la u2-ba-ni-ka x
35. [x x x] x 1/2(disz) _sila3 {u2}nu-luh-ha_
36. [1/2(disz) _sila3 {u2}]har#-har# 1/2(disz) sila3 {u2}kur-ra_
37. [1/2(disz) _sila3 {d}]sumun#-dar 1/2(disz) sila3 {u2}hur-sag_
38. [x] {u2#}szib-bur-ra-tu2 1(u) 5(disz) _sze mun_ a-ma-nim
39. [x] _mun ku3-pad_ {u2}ak-tam
40. 3(u)# 5(disz) _u2-mesz usz11-bur2-ru-da_ lat-ku
41. sza# a-na qa-ti szu-s,u-u
$ single ruling
42. {u2#}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har_
43. _{u2#}kur-kur gazi{sar#} {u2}nu-luh-ha_
44. {u2#}ti-ia2-tu2 {u2}ak#-tam {u2}kur-ka-nu-u
45. _{u2#}luh-mar#-tu#_ {u2}ur2-nu-u
46. _{u2#}a-zal-la2_ {u2}szu-mut-tu
47. _[{u2}]in#-nu-usz_ ni-kip-tu
48. _[{gesz}]gesztin# ka5-a mun_ eme-sal-lim
49. [x] {gesz#}bi-ni _{u2}kur-ra_
50. [x] _u2# usz11-bur2-ru-da_ ina _kasz-sag nag_
$ single ruling
51. [x _sze]_ {u2}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
52. [x _sze] {u2#}igi-nisz 2(disz) gin2_ {u2}ak-tam
53. [x x] _mun# ku3-pad 3(disz) gin2 {szim}gig_
54. [x x] _{u2#}kur-ra 1(u) gin2 {u2}har-har_
55. [{u2}]ur2#-nu-u 1(u) _gin2 gazi{sar}_
56. [x x x] ga#?{sar#?} x [1(u)?] _gin2_ {gesz}bi-nu
57. _[numun]_ {gesz#}bi-ni _{u2}in-nu-usz numun# {u2#}in#-nu-usz#_
58. [x] _gin2#-ta-am3 ti_-qi2 1(u) 5(disz) _u2 usz11#-bur2-ru-da_
59. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz_ lu ina _ga_ <lu> ina _kasz# {lu2}kurun2-na_
60. ba-lu pa-tan _nag-mesz_-ma# lat-ku
$ single ruling
61. a-na _lu2 szu-nigin usz11-mesz_ szab-su-szu2!(U)-ma
62. lu ina ne-pel-ti _a-zu_-tim
63. [lu ina] ne#-pel-ti3 _masz-masz_-tim
64. [il-ta-za-az]-zu#*-ma# _nu du8_-ru#*
65. _[{u2}igi_-lim _{u2}igi]-nisz#_ {u2}tar-musz8
66. [{u2}nab-ru-qu] _{u2}har-har_
67. _[numun_ x x] _na4#_ ga-bi-i
68. [...] _sim#_ lu ina _gesztin_
69. [lu ina _kasz?_ ...] _nag#-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
70. [x x x x x x] _{u2}lag a-sza3_ sah-lu-u
71. [x x x _u2] usz11#-bur2-ru-da_ ina _kasz nag-mesz_
$ single ruling
72. [{u2}tar]-musz _{u2}igi#_-[lim] _{u2#}igi-nisz {u2}har-har_
73. _{u2}kur-kur_ {u2}ti-ia2#-[tu] {u2#}ur2-nu-u _{u2}luh-mar-tu_
74. _{u2}kur-ra {u2}kur-gi#-rin2-na_ sza2 _kur {u2}a-zal-la2_
75. _gazi{sar} {u2}in-nu#-usz {u2}eme ur-gi7_
76. _mun_ a-ma-nim 1(u) 5(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
77. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
78. _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz8 _{u2}dili_
79. {u2}ir-kul-la {u2}el-kul-la _{u2}sikil_
80. _numun {u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
81. _{u2}eme ur-gi7 {u2}in-nu-usz_
82. _{u2}a-la-mu2-a im-sahar-babbar-kur-ra_
83. _im-sahar-na4-kur-ra mun_ eme-sal-lim
@column 2
1. _mun ku3-pad gazi{sar} {u2}a-zal-la2_
2. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {u2}nu-luh-ha_
3. _suhusz {u2}nu-luh-ha {gesz}gan-u5 {u2}har-har_
4. _henbur2 gi szul-hi {u2}luh-mar-tu_ u2-ra-an-nu
5. {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra {u2}kur-kur {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
6. 3(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _gesztin_
7. lu ina _kasz_ ina {gesz}dilim2 {gesz}szinig nag_
$ single ruling
8. _DISZ na_ u2-pi-szu _hul-mesz nigin_-szu
9. a-na u2-pi-szi _hul-mesz_ ana _na nu te_-e
10. _u2 babbar_ {u2}an-nu-ha-ra _{na4}gug gazi{sar}_
11. _{u2}ku6_ {u2}szi-hu 5(disz) _u2-hi-a_ an-nu-ti
12. ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin sud_
13. ina _kusz du3-du3_ ina _gu2_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
14. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu ana _na nu te_-e
15. _{u2}sikil {gesz}sze-na2-a {u2}in6-usz2 {u2}igi_-lim _{na4}ad-bar_ ina _kusz_
$ single ruling
16. _DISZ ki-min {u2}har-hum-ba-szir {na4}an-zah-ge6 {u2}ki-kal_ ina _kusz_
$ single ruling
17. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu2 _{gesz}sze-na2-a {u2}sikil_
18. _{u2}in-nu-usz {u2}an-hul2 {u2}dili_ ina _kusz_
$ single ruling
19. ana kip-di _en inim_-szu2 _szub_-i _ku3-babbar ku3-sig17# uruda# an#-na#_
20. {na4}zi-_e2 {u2}lu2-u18-lu#_ u2# [...]
$ single ruling
21. ana kip-di _en inim_-szu2 szu-ud-[di-i ...]
22. {u2}ar2-ga-nu [...]
23. _{gesz}gan-u5-um_ {u2}x [...]
24. ina _sig2 {mi2}asz2-gar3 gesz3-nu-zu#_ [...]
$ single ruling
25. _en2_ an-da-ki-hi [...]
26. a-li-li mu-ne-ra-ba [...]
27. _en2_ an-ni-tu2 7(disz)-szu2 ana _ugu# [szid_-nu ...]
$ single ruling
28. _[DISZ kimin?] {u2#?}dili numun_ u2#? [...]
29. [x x x] ina _kusz_ [...]
@column 3
1. _DISZ na hul-gig zi-ku5-ru-da di-bal-a_
2. _ka-dab-be2-da_ u2-pi-szu2 _hul-mesz_
3. _en inim_-szu2 _nigin_-szu
4. ina _igi dingir lugal idim_ u _nun_ szu-usz-kun
5. _ugu igi_-szu2 _gig_ ana u2-pi-szi _hul-mesz_ szup-szu-ri*
6. _ka_ tam-tim _{u2}igi_-lim _{u2}kur-kur_
7. _{na4}ka-gi-na dab-ba_ ina _i3-gesz {gesz}szur-min3_
8. _i3 {szim}gig i3 gi du10-ga_
9. _i3 {gesz}erin i3 {szim}szesz i3 {szim}li_
10. _ki i3 bur hi-hi_-ma _en2 sze-ga-me-en min_
11. 3(disz)-szu2 _szid_-ma _szesz2_-ma _silim_-im
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3 {szim}li i3 {szim}szesz i3 gi du10-ga_
13. _i3 {szim}man-du i3 {szim}gig i3 {szim}mug_
14. _disz_-nisz _ti_-qi2 ina _ge6_ ina _igi {d}1(u) 5(disz) nig2-na {gesz}li gar_-an
15. _kasz-sag bal_-qi2 _en2_ 7(disz)-szu2 _szid_-ma
16. ka-a-a-na _szesz2_-su
$ single ruling
17. _en2 sze-ga-me-en sze-ga-me#-en_
18. _{d}utu sze-ga-me-en_
19. {d}a-nim _sze-ga-me-en_
20. _{d}utu dingir-gu10 sze-ga-me-en_
21. _dingir-re-e-ne sze-ga-me-en_
22. _lugal sze-ga-me-en_
23. _dumu lugal sze-ga-me-en_
24. _idim sze-ga-me-en_
25. _lu2-u18-lu sze-ga-me-en_
26. _nam#-lu2-u18-lu sze-ga-me-en nam he2-tu6_
27. _[dingir_ sza2] _ka#-keszda-bi he2-en-bur2-da tu6 en2_
$ single ruling
28. [x x _im-gu2-en]-na#_ szur-szum-mi _kasz had2-du gaz_
29. _[za3-hi-li_ x] _gazi#{sar} {u2}kur-ra_
30. _[numun_ {u2}tar-musz8?] _{szim#}li_
31. _[{szim}gur2-gur2_ mal-ma-lisz _sud2_ ina] _a# hi-hi_
32. [ina _ud-da had2-a gur_-ma] _gaz#?_ ina _i3_
33. [...]

2019-03-11 13:19:18, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P393807 = BAM 5, 434
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1'. ⸢x x⸣ [...]
$ single ruling
2'. _DISZ na sag sza3_-szu2 [...]
3'. mim3-ma _gu7_ u _nag_ x [...]
4'. [szum4]-ma _mu dingir_-szu _kur_ x [...]
5'. [ina] asz#-ri-szu u2# [...]
6'. [x x] x x [...]
7'. [at]-ma# sza2 _bil-za-za sig7#_ [...]
8'. _{gesz}haszhur gesz-gi tesz2-bi sud2#?_ [...]
9'. _tab# su_-szu2 _esz#_ [...]
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim# _[{u2}igi-nisz]_
11'. _tesz2-bi# sud2_ lu ina _kasz_ lu ina _[gesztin?_ ...]
12'. _nu#_ pa#-tan _nag-mesz_ x [...]
$ single ruling
13'. _DISZ na# [sza3?]-mesz_-szu2 _mu2-mu2 sag sza3_-szu2 u2-s,ar-rap#-[szu2]
14'. _gaba_-su# _gu7_-szu2 _ninda-mesz_ u _kasz-mesz la2 na [bi mur-mesz gig]_
15'. _usz11# gu7_ u _nag_ ana _ti_-szu2 {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim#
16'. _{u2}igi-nisz_ {u2}tu-lal _{gesz}gan-u5 {u2}asz-tal2-tal2_
17'. 6(disz)# _u2-hi-ia szesz tesz2-bi sud2_ lu ina _kasz-sag_ lu-u ina _gesztin-mesz_
18'. _[nu]_ pa#-tan _nag-mesz na4 ku3-babbar {na4}ku3-sig17 {na4}uruda {na4}an-na_
19'. ina# _gu2_-szu2 _gar_-an
$ rest missing
@column 2
$ beginning missing
1'. [...] x
2'. [... _na bi]_ ka#-szip
3'. [... sah?]-le2#-e
4'. [... la-am] _giri3#-min#_-szu2
5'. [...] _su_-szu2
6'. [... x]-ma# _ti_
$ single ruling
7'. _[DISZ kimin?_ ... ina] _ga# uz3 gaz_
8'. x [...] la#-am _giri3-min_-szu2
9'. ana _ki#_ [... nap?]-szal#-tu _ki-min_
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {gesz}x [...] x _{u2}sikil_
11'. _disz_-nisz _gaz sim_ ina _kasz#-sag# nag#_-ma# nap-szal-tum _ki-min_
$ rest missing
@column 3
1. [...] ana _na nu te_-e _{u2}in6-usz2 {u2}har-har_
2. [...] _szub#_-di ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan _nag_-ma
3. [...] x _na4 an-bar na4 uruda_ ina _gu2_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
4. _[en2?_ pa]-ti# pa-ti-ti
5. [... pa]-ta#-kar ti-lu ha-ti-ib _tu6 en2_
$ single ruling
6. _[ka inim-ma] usz11#-bur2-ru-da-kam_
$ single ruling
7. _[du3-du3-bi x x]-tab#{muszen} _szum_-ah
8. [...] ta#-mah-har _en2_ 7(disz)-szu2 ana _sza3 szid_-ma
9. [...] _szesz2#_-asz sza2 i-ta-nam-da-ru la _kur_-su
$ single ruling
10. _[DISZ na sza3_-szu2 ik-ta]-na#-su-szu2 _sza3_-szu2 i-ha-asz2
11. _[du8-mesz ir szub]_-u2 _dab_-it# _sza3# tuku-mesz_-szi
12. _[sag sza3_-szu2 _uh2] tuku#-[mesz_-szi] _na#? bi_ ka#-szip#
13. [... _gesz]-gi#_ {u2}ap2-ru-sza#
14. [...] _hi#-hi esz-mesz_-asz-ma _ti_
$ single ruling
15. _[DISZ kimin?_ ...] at-ma sza2 _bil-za-za sig7_
16. _[disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz hi]-hi# esz-mesz_-su-ma _ti_
$ single ruling
17. [ana kisz-pi ana _na_ u] _e3#_-szu2 _nu te_-e
18. _[{u2}in6-usz2 {u2}szakira] dida# sig5-ga_
19. [...] u s,er-ri _{gesz}ig_
20. [...] i#-hal-li-qu
$ 30 lines missing
52'. [...] x gesz x x [x x x]
$ single ruling
53'. [... _sza3 du10]-ga# usz11-bur2-ru-da_
54'. _[nam-erim2]-bur2 gaba-ri_ {disz}i3-li2-reme-ni
$ single ruling
55'. [x x x x] {u2#}ti-ia2-tu _{u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
56'. [x x {u2}szib]-bur#-ra-tu2 {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra_
57'. [x x x x x] _{u2}a-zal-la_ {u2}s,a-s,u-um-tu2
58'. _[numun {u2}]gesztin# ka5-a numun_ {gesz}bi-ni _numun {gesz}ma-nu_
59'. [x x x x x] _{u2}dili {u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
60'. [x x x x] {u2#}ak#-tam _{u2}eme ur-gi7_
61'. _[numun {u2}eme] ur#-gi7 za3-hi-li gazi{sar}_
62'. [... {u2}]szu#-mut-tu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
63'. _suhusz#_ {gesz}szu2#-[szi] _naga-si {gesz}hu-lu-ub2_
64'. _{gesz}li na4_ ga-bi#-i _im-kal-gug numun {u2}si-sa2_
65'. _u2_ a-szi-i _u2 babbar u2 nam-ti-la_
66'. _{szim}gur2-gur2 gi du10-ga {gesz}haszhur gesz-gi {u2}mur-du3-du3_
67'. _{u2}sikil {u2}lag a-sza3_ {u2}a-a-ar2 _ku3-babbar_
68'. {u2}a-a-ar2 _ku3-sig17 {u2}gir2-hab {u2}hur-sag_
69'. _{u2}asz-tal2-tal2 numun_ {u2}tar-musz8 _{u2}ab2-duh_
70'. 5(u) 1(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
71'. {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har {u2}kur-kur_
72'. _{u2}kur-ra_ {u2}ur2-nu-u _{u2}nu-luh-ha gazi{sar}_ sah-le2-e
73'. {u2}ak-tam {u2#}[szib]-bur#!-ra-tu2 _{u2}eme ur-gi7 numun {u2}eme ur-gi7_
74'. _{u2}a-zal-la2_ {u2}el-kul-la {u2}eli-kul-la
75'. _{szim}gur2-gur2 u2 babbar {u2}gesztin ka5-a {u2}in-nu-usz_
76'. _{u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni _{szim}li_
77'. _numun {szim}li mun_ eme-sal-lim
78'. 2(u) 7(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da gaba-ri {disz}lu2-{d}nanna_
79'. lu ina _kasz_ lu ina _gesztin nag_-ma _ti_
$ single ruling
80'. {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
81'. _mun_ a-ma-nim _mun ku3-pad {gesz}szinig {u2}in-nu-usz_
82'. _numun {u2}in6-usz2_ sim-bir-ru {u2}ti-ia2-tu _{u2}kur-ra_
@reverse
@column 1
1. 1(u) 3(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _kasz_ lu ina _gesztin_
2. lu ina _ga_ lu ta-bi-lam _nag-mesz_-ma kisz-pu _bur2_
$ single ruling
3. _suhusz_ {u2}tar-musz _suhusz {u2}igi_-lim _suhusz {u2}igi-nisz_
4. _{u2}sikil_ {u2}tu-lal _{u2}asz-tal2-tal2 {u2}szakira_
5. _{u2}eme ur-gi7 {u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_
6. {u2}ur2-ne2-e _{u2}har-har uh2 a-ab-ba_
7. _{u2}kur-ra uh2-{d}id2 {u2}gan-na {gesz}haszhur gesz-gi_
8. _{u2}tal2!(IGI)-tal2!(IGI)_ {u2}kur-ka-na-a _{u2}lal {u2}kur#-kur#_
9. _{u2}a-zal-la-a_ 2(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2#-ru-da_
10. _DISZ na_ szam-ma _gu7 nag sig tesz2-bi sud2_ ina# _kasz-sag_
$ single ruling
11. _{u2}in-nu-usz_ {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
12. _{u2}sikil {u2}gesz_ pisz-ru _{u2}tal2-tal2 {u2}dili_
13. _{u2}haszhur gesz-gi {u2}kur-gi-rin2-na_ {u2}a-zal-lu-u
14. _{u2}kur-ra {u2}szakira {u2}eme ur-gi7 {u2}har-har_
15. _{u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_ {u2}ur2-ni-i
16. {u2}szib-bur-ra-tu _uh2 a-ab-ba_
17. _uh2-{d}id2 {u2}asz-tal2-tal2 numun {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
18. 2(u) 3(disz) _u2-hi-a_ sza _usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
19. _{u2}nu#-luh#-ha_ {u2}ti-ia2-tu {u2}ak-tam
20. {u2#}[kur]-ka#-nam _{u2}luh-mar-tu_ {u2}ur2-nu-u
21. _[{u2}a]-zal-la {u2}sumun-dar {u2}in-nu-usz_
22. [ni]-kip#-tu _{u2}gesztin ka5-a mun_ eme-sal-lim
23. _numun# {gesz}szinig {u2}kur-ra_
24. [1(u) 4(disz)] _u2# usz11-bur2-da_ lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
25. [x _sze]_ {u2#}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
26. [x _sze] {u2#}igi-nisz {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
27. _[{u2}in]-nu-usz numun {u2}in6-usz2_
28. [x x] {u2#}el-kul-la _ka_ tam-tim
29. [x x x] _{szim}sze-li babbar numun {gesz}hu-lu-ub2_
30. [x x] _{u2#}nu-luh-ha {gesz}haszhur gesz-gi_
31. [x x x] {u2#}kur-kur 2/3(disz) _sila3 {szim}li_
32. [x x x x x x x] x _sila3# {szim#}buluh#_
33. [...] x [...]
34. [x x x x] x la u2-ba-ni-ka x
35. [x x x] x 1/2(disz) _sila3 {u2}nu-luh-ha_
36. [1/2(disz) _sila3 {u2}]har#-har# 1/2(disz) sila3 {u2}kur-ra_
37. [1/2(disz) _sila3 {d}]sumun#-dar 1/2(disz) sila3 {u2}hur-sag_
38. [x] {u2#}szib-bur-ra-tu2 1(u) 5(disz) _sze mun_ a-ma-nim
39. [x] _mun ku3-pad_ {u2}ak-tam
40. 3(u)# 5(disz) _u2-mesz usz11-bur2-ru-da_ lat-ku
41. sza# a-na qa-ti szu-s,u-u
$ single ruling
42. {u2#}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har_
43. _{u2#}kur-kur gazi{sar#} {u2}nu-luh-ha_
44. {u2#}ti-ia2-tu2 {u2}ak#-tam {u2}kur-ka-nu-u
45. _{u2#}luh-mar#-tu#_ {u2}ur2-nu-u
46. _{u2#}a-zal-la2_ {u2}szu-mut-tu
47. _[{u2}]in#-nu-usz_ ni-kip-tu
48. _[{gesz}]gesztin# ka5-a mun_ eme-sal-lim
49. [x] {gesz#}bi-ni _{u2}kur-ra_
50. [x] _u2# usz11-bur2-ru-da_ ina _kasz-sag nag_
$ single ruling
51. [x _sze]_ {u2}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
52. [x _sze] {u2#}igi-nisz 2(disz) gin2_ {u2}ak-tam
53. [x x] _mun# ku3-pad 3(disz) gin2 {szim}gig_
54. [x x] _{u2#}kur-ra 1(u) gin2 {u2}har-har_
55. [{u2}]ur2#-nu-u 1(u) _gin2 gazi{sar}_
56. [x x x] ga#?{sar#?} x [1(u)?] _gin2_ {gesz}bi-nu
57. _[numun]_ {gesz#}bi-ni _{u2}in-nu-usz numun# {u2#}in#-nu-usz#_
58. [x] _gin2#-ta-am3 ti_-qi2 1(u) 5(disz) _u2 usz11#-bur2-ru-da_
59. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz_ lu ina _ga_ <lu> ina _kasz# {lu2}kurun2-na_
60. ba-lu pa-tan _nag-mesz_-ma# lat-ku
$ single ruling
61. a-na _lu2 szu-nigin usz11-mesz_ szab-su-szu2!(U)-ma
62. lu ina ne-pel-ti _a-zu_-tim
63. [lu ina] ne#-pel-ti3 _masz-masz_-tim
64. [il-ta-za-az]-zu#*-ma# _nu du8_-ru#*
65. _[{u2}igi_-lim _{u2}igi]-nisz#_ {u2}tar-musz8
66. [{u2}nab-ru-qu] _{u2}har-har_
67. _[numun_ x x] _na4#_ ga-bi-i
68. [...] _sim#_ lu ina _gesztin_
69. [lu ina _kasz?_ ...] _nag#-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
70. [x x x x x x] _{u2}lag a-sza3_ sah-lu-u
71. [x x x _u2] usz11#-bur2-ru-da_ ina _kasz nag-mesz_
$ single ruling
72. [{u2}tar]-musz _{u2}igi#_-[lim] _{u2#}igi-nisz {u2}har-har_
73. _{u2}kur-kur_ {u2}ti-ia2#-[tu] {u2#}ur2-nu-u _{u2}luh-mar-tu_
74. _{u2}kur-ra {u2}kur-gi#-rin2-na_ sza2 _kur {u2}a-zal-la2_
75. _gazi{sar} {u2}in-nu#-usz {u2}eme ur-gi7_
76. _mun_ a-ma-nim 1(u) 5(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
77. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
78. _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz8 _{u2}dili_
79. {u2}ir-kul-la {u2}el-kul-la _{u2}sikil_
80. _numun {u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
81. _{u2}eme ur-gi7 {u2}in-nu-usz_
82. _{u2}a-la-mu2-a im-sahar-babbar-kur-ra_
83. _im-sahar-na4-kur-ra mun_ eme-sal-lim
@column 2
1. _mun ku3-pad gazi{sar} {u2}a-zal-la2_
2. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {u2}nu-luh-ha_
3. _suhusz {u2}nu-luh-ha {gesz}gan-u5 {u2}har-har_
4. _henbur2 gi szul-hi {u2}luh-mar-tu_ u2-ra-an-nu
5. {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra {u2}kur-kur {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
6. 3(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _gesztin_
7. lu ina _kasz_ ina {gesz}dilim2 {gesz}szinig nag_
$ single ruling
8. _DISZ na_ u2-pi-szu _hul-mesz nigin_-szu
9. a-na u2-pi-szi _hul-mesz_ ana _na nu te_-e
10. _u2 babbar_ {u2}an-nu-ha-ra _{na4}gug gazi{sar}_
11. _{u2}ku6_ {u2}szi-hu 5(disz) _u2-hi-a_ an-nu-ti
12. ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin sud_
13. ina _kusz du3-du3_ ina _gu2_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
14. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu ana _na nu te_-e
15. _{u2}sikil {gesz}sze-na2-a {u2}in6-usz2 {u2}igi_-lim _{na4}ad-bar_ ina _kusz_
$ single ruling
16. _DISZ ki-min {u2}har-hum-ba-szir {na4}an-zah-ge6 {u2}ki-kal_ ina _kusz_
$ single ruling
17. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu2 _{gesz}sze-na2-a {u2}sikil_
18. _{u2}in-nu-usz {u2}an-hul2 {u2}dili_ ina _kusz_
$ single ruling
19. ana kip-di _en inim_-szu2 _szub_-i _ku3-babbar ku3-sig17# uruda# an#-na#_
20. {na4}zi-_e2 {u2}lu2-u18-lu#_ u2# [...]
$ single ruling
21. ana kip-di _en inim_-szu2 szu-ud-[di-i ...]
22. {u2}ar2-ga-nu [...]
23. _{gesz}gan-u5-um_ {u2}x [...]
24. ina _sig2 {mi2}asz2-gar3 gesz3-nu-zu#_ [...]
$ single ruling
25. _en2_ an-da-ki-hi [...]
26. a-li-li mu-ne-ra-ba [...]
27. _en2_ an-ni-tu2 7(disz)-szu2 ana _ugu# [szid_-nu ...]
$ single ruling
28. _[DISZ kimin?] {u2#?}dili numun_ u2#? [...]
29. [x x x] ina _kusz_ [...]
@column 3
1. _DISZ na hul-gig zi-ku5-ru-da di-bal-a_
2. _ka-dab-be2-da_ u2-pi-szu2 _hul-mesz_
3. _en inim_-szu2 _nigin_-szu
4. ina _igi dingir lugal idim_ u _nun_ szu-usz-kun
5. _ugu igi_-szu2 _gig_ ana u2-pi-szi _hul-mesz_ szup-szu-ri*
6. _ka_ tam-tim _{u2}igi_-lim _{u2}kur-kur_
7. _{na4}ka-gi-na dab-ba_ ina _i3-gesz {gesz}szur-min3_
8. _i3 {szim}gig i3 gi du10-ga_
9. _i3 {gesz}erin i3 {szim}szesz i3 {szim}li_
10. _ki i3 bur hi-hi_-ma _en2 sze-ga-me-en min_
11. 3(disz)-szu2 _szid_-ma _szesz2_-ma _silim_-im
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3 {szim}li i3 {szim}szesz i3 gi du10-ga_
13. _i3 {szim}man-du i3 {szim}gig i3 {szim}mug_
14. _disz_-nisz _ti_-qi2 ina _ge6_ ina _igi {d}1(u) 5(disz) nig2-na {gesz}li gar_-an
15. _kasz-sag bal_-qi2 _en2_ 7(disz)-szu2 _szid_-ma
16. ka-a-a-na _szesz2_-su
$ single ruling
17. _en2 sze-ga-me-en sze-ga-me#-en_
18. _{d}utu sze-ga-me-en_
19. {d}a-nim _sze-ga-me-en_
20. _{d}utu dingir-gu10 sze-ga-me-en_
21. _dingir-re-e-ne sze-ga-me-en_
22. _lugal sze-ga-me-en_
23. _dumu lugal sze-ga-me-en_
24. _idim sze-ga-me-en_
25. _lu2-u18-lu sze-ga-me-en_
26. _nam#-lu2-u18-lu sze-ga-me-en nam he2-tu6_
27. _[dingir_ sza2] _ka#-keszda-bi he2-en-bur2-da tu6 en2_
$ single ruling
28. [x x _im-gu2-en]-na#_ szur-szum-mi _kasz had2-du gaz_
29. _[za3-hi-li_ x] _gazi#{sar} {u2}kur-ra_
30. _[numun_ {u2}tar-musz8?] _{szim#}li_
31. _[{szim}gur2-gur2_ mal-ma-lisz _sud2_ ina] _a# hi-hi_
32. [ina _ud-da had2-a gur_-ma] _gaz#?_ ina _i3_
33. [...]

2019-03-02 16:20:13, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P393807 = BAM 5, 434
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1'. ⸢x x⸣ [...]
$ single ruling
2'. _DISZ na sag sza3_-szu2 [...]
3'. mim3-ma _gu7_ u _nag_ x [...]
4'. [szum4]-ma _mu dingir_-szu _kur_ x [...]
5'. [ina] asz#-ri-szu u2# [...]
6'. [x x] x x [...]
7'. [at]-ma# sza2 _bil-za-za sig7#_ [...]
8'. _{gesz}haszhur gesz-gi tesz2-bi sud2#?_ [...]
9'. _tab# su_-szu2 _esz#_ [...]
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim# _[{u2}igi-nisz]_
11'. _tesz2-bi# sud2_ lu ina _kasz_ lu ina _[gesztin?_ ...]
12'. _nu#_ pa#-tan _nag-mesz_ x [...]
$ single ruling
13'. _DISZ na# [sza3?]-mesz_-szu2 _mu2-mu2 sag sza3_-szu2 u2-s,ar-rap#-[szu2]
14'. _gaba_-su# _gu7_-szu2 _ninda-mesz_ u _kasz-mesz la2 na [bi mur-mesz gig]_
15'. _usz11# gu7_ u _nag_ ana _ti_-szu2 {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim#
16'. _{u2}igi-nisz_ {u2}tu-lal _{gesz}gan-u5 {u2}asz-tal2-tal2_
17'. 6(disz)# _u2-hi-ia szesz tesz2-bi sud2_ lu ina _kasz-sag_ lu-u ina _gesztin-mesz_
18'. _[nu]_ pa#-tan _nag-mesz na4 ku3-babbar {na4}ku3-sig17 {na4}uruda {na4}an-na_
19'. ina# _gu2_-szu2 _gar_-an
$ rest missing
@column 2
$ beginning missing
1'. [...] x
2'. [... _na bi]_ ka#-szip
3'. [... sah?]-le2#-e
4'. [... la-am] _giri3#-min#_-szu2
5'. [...] _su_-szu2
6'. [... x]-ma# _ti_
$ single ruling
7'. _[DISZ kimin?_ ... ina] _ga# uz3 gaz_
8'. x [...] la#-am _giri3-min_-szu2
9'. ana _ki#_ [... nap?]-szal#-tu _ki-min_
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {gesz}x [...] x _{u2}sikil_
11'. _disz_-nisz _gaz sim_ ina _kasz#-sag# nag#_-ma# nap-szal-tum _ki-min_
$ rest missing
@column 3
1. [...] ana _na nu te_-e _{u2}in6-usz2 {u2}har-har_
2. [...] _szub#_-di ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan _nag_-ma
3. [...] x _na4 an-bar na4 uruda_ ina _gu2_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
4. _[en2?_ pa]-ti# pa-ti-ti
5. [... pa]-ta#-kar ti-lu ha-ti-ib _tu6 en2_
$ single ruling
6. _[ka inim-ma] usz11#-bur2-ru-da-kam_
$ single ruling
7. _[du3-du3-bi x x]-tab#{muszen} _szum_-ah
8. [...] ta#-mah-har _en2_ 7(disz)-szu2 ana _sza3 szid_-ma
9. [...] _szesz2#_-asz sza2 i-ta-nam-da-ru la _kur_-su
$ single ruling
10. _[DISZ na sza3_-szu2 ik-ta]-na#-su-szu2 _sza3_-szu2 i-ha-asz2
11. _[du8-mesz ir szub]_-u2 _dab_-it# _sza3# tuku-mesz_-szi
12. _[sag sza3_-szu2 _uh2] tuku#-[mesz_-szi] _na#? bi_ ka#-szip#
13. [... _gesz]-gi#_ {u2}ap2-ru-sza#
14. [...] _hi#-hi esz-mesz_-asz-ma _ti_
$ single ruling
15. _[DISZ kimin?_ ...] at-ma sza2 _bil-za-za sig7_
16. _[disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz hi]-hi# esz-mesz_-su-ma _ti_
$ single ruling
17. [ana kisz-pi ana _na_ u] _e3#_-szu2 _nu te_-e
18. _[{u2}in6-usz2 {u2}szakira] dida# sig5-ga_
19. [...] u s,er-ri _{gesz}ig_
20. [...] i#-hal-li-qu
$ 30 lines missing
52'. [...] x gesz x x [x x x]
$ single ruling
53'. [... _sza3 du10]-ga# usz11-bur2-ru-da_
54'. _[nam-erim2]-bur2 gaba-ri_ {disz}i3-li2-reme-ni
$ single ruling
55'. [x x x x] {u2#}ti-ia2-tu _{u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
56'. [x x {u2}szib]-bur#-ra-tu2 {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra_
57'. [x x x x x] _{u2}a-zal-la_ {u2}s,a-s,u-um-tu2
58'. _[numun {u2}]gesztin# ka5-a numun_ {gesz}bi-ni _numun {gesz}ma-nu_
59'. [x x x x x] _{u2}dili {u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
60'. [x x x x] {u2#}ak#-tam _{u2}eme ur-gi7_
61'. _[numun {u2}eme] ur#-gi7 za3-hi-li gazi{sar}_
62'. [... {u2}]szu#-mut-tu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
63'. _suhusz#_ {gesz}szu2#-[szi] _naga-si {gesz}hu-lu-ub2_
64'. _{gesz}li na4_ ga-bi#-i _im-kal-gug numun {u2}si-sa2_
65'. _u2_ a-szi-i _u2 babbar u2 nam-ti-la_
66'. _{szim}gur2-gur2 gi du10-ga {gesz}haszhur gesz-gi {u2}mur-du3-du3_
67'. _{u2}sikil {u2}lag a-sza3_ {u2}a-a-ar2 _ku3-babbar_
68'. {u2}a-a-ar2 _ku3-sig17 {u2}gir2-hab {u2}hur-sag_
69'. _{u2}asz-tal2-tal2 numun_ {u2}tar-musz8 _{u2}ab2-duh_
70'. 5(u) 1(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
71'. {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har {u2}kur-kur_
72'. _{u2}kur-ra_ {u2}ur2-nu-u _{u2}nu-luh-ha gazi{sar}_ sah-le2-e
73'. {u2}ak-tam {u2#}[szib]-bur#!-ra-tu2 _{u2}eme ur-gi7 numun {u2}eme ur-gi7_
74'. _{u2}a-zal-la2_ {u2}el-kul-la {u2}eli-kul-la
75'. _{szim}gur2-gur2 u2 babbar {u2}gesztin ka5-a {u2}in-nu-usz_
76'. _{u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni _{szim}li_
77'. _numun {szim}li mun_ eme-sal-lim
78'. 2(u) 7(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da gaba-ri {disz}lu2-{d}nanna_
79'. lu ina _kasz_ lu ina _gesztin nag_-ma _ti_
$ single ruling
80'. {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
81'. _mun_ a-ma-nim _mun ku3-pad {gesz}szinig {u2}in-nu-usz_
82'. _numun {u2}in6-usz2_ sim-bir-ru {u2}ti-ia2-tu _{u2}kur-ra_
@reverse
@column 1
1. 1(u) 3(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _kasz_ lu ina _gesztin_
2. lu ina _ga_ lu ta-bi-lam _nag-mesz_-ma kisz-pu _bur2_
$ single ruling
3. _suhusz_ {u2}tar-musz _suhusz {u2}igi_-lim _suhusz {u2}igi-nisz_
4. _{u2}sikil_ {u2}tu-lal _{u2}asz-tal2-tal2 {u2}szakira_
5. _{u2}eme ur-gi7 {u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_
6. {u2}ur2-ne2-e _{u2}har-har uh2 a-ab-ba_
7. _{u2}kur-ra uh2-{d}id2 {u2}gan-na {gesz}haszhur gesz-gi_
8. _{u2}tal2!(IGI)-tal2!(IGI)_ {u2}kur-ka-na-a _{u2}lal {u2}kur#-kur#_
9. _{u2}a-zal-la-a_ 2(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2#-ru-da_
10. _DISZ na_ szam-ma _gu7 nag sig tesz2-bi sud2_ ina# _kasz-sag_
$ single ruling
11. _{u2}in-nu-usz_ {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
12. _{u2}sikil {u2}gesz_ pisz-ru _{u2}tal2-tal2 {u2}dili_
13. _{u2}haszhur gesz-gi {u2}kur-gi-rin2-na_ {u2}a-zal-lu-u
14. _{u2}kur-ra {u2}szakira {u2}eme ur-gi7 {u2}har-har_
15. _{u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_ {u2}ur2-ni-i
16. {u2}szib-bur-ra-tu _uh2 a-ab-ba_
17. _uh2-{d}id2 {u2}asz-tal2-tal2 numun {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
18. 2(u) 3(disz) _u2-hi-a_ sza _usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
19. _{u2}nu#-luh#-ha_ {u2}ti-ia2-tu {u2}ak-tam
20. {u2#}[kur]-ka#-nam _{u2}luh-mar-tu_ {u2}ur2-nu-u
21. _[{u2}a]-zal-la {u2}sumun-dar {u2}in-nu-usz_
22. [ni]-kip#-tu _{u2}gesztin ka5-a mun_ eme-sal-lim
23. _numun# {gesz}szinig {u2}kur-ra_
24. [1(u) 4(disz)] _u2# usz11-bur2-da_ lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
25. [x _sze]_ {u2#}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
26. [x _sze] {u2#}igi-nisz {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
27. _[{u2}in]-nu-usz numun {u2}in6-usz2_
28. [x x] {u2#}el-kul-la _ka_ tam-tim
29. [x x x] _{szim}sze-li babbar numun {gesz}hu-lu-ub2_
30. [x x] _{u2#}nu-luh-ha {gesz}haszhur gesz-gi_
31. [x x x] {u2#}kur-kur 2/3(disz) _sila3 {szim}li_
32. [x x x x x x x] x _sila3# {szim#}buluh#_
33. [...] x [...]
34. [x x x x] x la u2-ba-ni-ka x
35. [x x x] x 1/2(disz) _sila3 {u2}nu-luh-ha_
36. [1/2(disz) _sila3 {u2}]har#-har# 1/2(disz) sila3 {u2}kur-ra_
37. [1/2(disz) _sila3 {d}]sumun#-dar 1/2(disz) sila3 {u2}hur-sag_
38. [x] {u2#}szib-bur-ra-tu2 1(u) 5(disz) _sze mun_ a-ma-nim
39. [x] _mun ku3-pad_ {u2}ak-tam
40. 3(u)# 5(disz) _u2-mesz usz11-bur2-ru-da_ lat-ku
41. sza# a-na qa-ti szu-s,u-u
$ single ruling
42. {u2#}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har_
43. _{u2#}kur-kur gazi{sar#} {u2}nu-luh-ha_
44. {u2#}ti-ia2-tu2 {u2}ak#-tam {u2}kur-ka-nu-u
45. _{u2#}luh-mar#-tu#_ {u2}ur2-nu-u
46. _{u2#}a-zal-la2_ {u2}szu-mut-tu
47. _[{u2}]in#-nu-usz_ ni-kip-tu
48. _[{gesz}]gesztin# ka5-a mun_ eme-sal-lim
49. [x] {gesz#}bi-ni _{u2}kur-ra_
50. [x] _u2# usz11-bur2-ru-da_ ina _kasz-sag nag_
$ single ruling
51. [x _sze]_ {u2}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
52. [x _sze] {u2#}igi-nisz 2(disz) gin2_ {u2}ak-tam
53. [x x] _mun# ku3-pad 3(disz) gin2 {szim}gig_
54. [x x] _{u2#}kur-ra 1(u) gin2 {u2}har-har_
55. [{u2}]ur2#-nu-u 1(u) _gin2 gazi{sar}_
56. [x x x] ga#?{sar#?} x [1(u)?] _gin2_ {gesz}bi-nu
57. _[numun]_ {gesz#}bi-ni _{u2}in-nu-usz numun# {u2#}in#-nu-usz#_
58. [x] _gin2#-ta-am3 ti_-qi2 1(u) 5(disz) _u2 usz11#-bur2-ru-da_
59. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz_ lu ina _ga_ <lu> ina _kasz# {lu2}kurun2-na_
60. ba-lu pa-tan _nag-mesz_-ma# lat-ku
$ single ruling
61. a-na _lu2 szu-nigin usz11-mesz_ szab-su-szu2!(U)-ma
62. lu ina ne-pel-ti _a-zu_-tim
63. [lu ina] ne#-pel-ti3 _masz-masz_-tim
64. [il-ta-za-az]-zu#*-ma# _nu du8_-ru#*
65. _[{u2}igi_-lim _{u2}igi]-nisz#_ {u2}tar-musz8
66. [{u2}nab-ru-qu] _{u2}har-har_
67. _[numun_ x x] _na4#_ ga-bi-i
68. [...] _sim#_ lu ina _gesztin_
69. [lu ina _kasz?_ ...] _nag#-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
70. [x x x x x x] _{u2}lag a-sza3_ sah-lu-u
71. [x x x _u2] usz11#-bur2-ru-da_ ina _kasz nag-mesz_
$ single ruling
72. [{u2}tar]-musz _{u2}igi#_-[lim] _{u2#}igi-nisz {u2}har-har_
73. _{u2}kur-kur_ {u2}ti-ia2#-[tu] {u2#}ur2-nu-u _{u2}luh-mar-tu_
74. _{u2}kur-ra {u2}kur-gi#-rin2-na_ sza2 _kur {u2}a-zal-la2_
75. _gazi{sar} {u2}in-nu#-usz {u2}eme ur-gi7_
76. _mun_ a-ma-nim 1(u) 5(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
77. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
78. _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz8 _{u2}dili_
79. {u2}ir-kul-la {u2}el-kul-la _{u2}sikil_
80. _numun {u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
81. _{u2}eme ur-gi7 {u2}in-nu-usz_
82. _{u2}a-la-mu2-a im-sahar-babbar-kur-ra_
83. _im-sahar-na4-kur-ra mun_ eme-sal-lim
@column 2
1. _mun ku3-pad gazi{sar} {u2}a-zal-la2_
2. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {u2}nu-luh-ha_
3. _suhusz {u2}nu-luh-ha {gesz}gan-u5 {u2}har-har_
4. _henbur2 gi szul-hi {u2}luh-mar-tu_ u2-ra-an-nu
5. {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra {u2}kur-kur {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
6. 3(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _gesztin_
7. lu ina _kasz_ ina {gesz}dilim2 {gesz}szinig nag_
$ single ruling
8. _DISZ na_ u2-pi-szu _hul-mesz nigin_-szu
9. a-na u2-pi-szi _hul-mesz_ ana _na nu te_-e
10. _u2 babbar_ {u2}an-nu-ha-ra _{na4}gug gazi{sar}_
11. _{u2}ku6_ {u2}szi-hu 5(disz) _u2-hi-a_ an-nu-ti
12. ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin sud_
13. ina _kusz du3-du3_ ina _gu2_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
14. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu ana _na nu te_-e
15. _{u2}sikil {gesz}sze-na2-a {u2}in6-usz2 {u2}igi_-lim _{na4}ad-bar_ ina _kusz_
$ single ruling
16. _DISZ ki-min {u2}har-hum-ba-szir {na4}an-zah-ge6 {u2}ki-kal_ ina _kusz_
$ single ruling
17. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu2 _{gesz}sze-na2-a {u2}sikil_
18. _{u2}in-nu-usz {u2}an-hul2 {u2}dili_ ina _kusz_
$ single ruling
19. ana kip-di _en inim_-szu2 _szub_-i _ku3-babbar ku3-sig17# uruda# an#-na#_
20. {na4}zi-_e2 {u2}lu2-u18-lu#_ u2# [...]
$ single ruling
21. ana kip-di _en inim_-szu2 szu-ud-[di-i ...]
22. {u2}ar2-ga-nu [...]
23. _{gesz}gan-u5-um_ {u2}x [...]
24. ina _sig2 {mi2}asz2-gar3 gesz3-nu-zu#_ [...]
$ single ruling
25. _en2_ an-da-ki-hi [...]
26. a-li-li mu-ne-ra-ba [...]
27. _en2_ an-ni-tu2 7(disz)-szu2 ana _ugu# [szid_-nu ...]
$ single ruling
28. _[DISZ kimin?] {u2#?}dili numun_ u2#? [...]
29. [x x x] ina _kusz_ [...]
@column 3
1. _DISZ na hul-gig zi-ku5-ru-da di-bal-a_
2. _ka-dab-be2-da_ u2-pi-szu2 _hul-mesz_
3. _en inim_-szu2 _nigin_-szu
4. ina _igi dingir lugal idim_ u _nun_ szu-usz-kun
5. _ugu igi_-szu2 _gig_ ana u2-pi-szi _hul-mesz_ szup-szu-ri*
6. _ka_ tam-tim _{u2}igi_-lim _{u2}kur-kur_
7. _{na4}ka-gi-na dab-ba_ ina _i3-gesz {gesz}szur-min3_
8. _i3 {szim}gig i3 gi du10-ga_
9. _i3 {gesz}erin i3 {szim}szesz i3 {szim}li_
10. _ki i3 bur hi-hi_-ma _en2 sze-ga-me-en min_
11. 3(disz)-szu2 _szid_-ma _szesz2_-ma _silim_-im
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3 {szim}li i3 {szim}szesz i3 gi du10-ga_
13. _i3 {szim}man-du i3 {szim}gig i3 {szim}mug_
14. _disz_-nisz _ti_-qi2 ina _ge6_ ina _igi {d}1(u) 5(disz) nig2-na {gesz}li gar_-an
15. _kasz-sag bal_-qi2 _en2_ 7(disz)-szu2 _szid_-ma
16. ka-a-a-na _szesz2_-su
$ single ruling
17. _en2 sze-ga-me-en sze-ga-me#-en_
18. _{d}utu sze-ga-me-en_
19. {d}a-nim _sze-ga-me-en_
20. _{d}utu dingir-gu10 sze-ga-me-en_
21. _dingir-re-e-ne sze-ga-me-en_
22. _lugal sze-ga-me-en_
23. _dumu lugal sze-ga-me-en_
24. _idim sze-ga-me-en_
25. _lu2-u18-lu sze-ga-me-en_
26. _nam#-lu2-u18-lu sze-ga-me-en nam he2-tu6_
27. _[dingir_ sza2] _ka#-kesz2-bi he2-en-bur2-da tu6 en2_
$ single ruling
28. [x x _im-gu2-en]-na#_ szur-szum-mi _kasz had2-du gaz_
29. _[za3-hi-li_ x] _gazi#{sar} {u2}kur-ra_
30. _[numun_ {u2}tar-musz8?] _{szim#}li_
31. _[{szim}gur2-gur2_ mal-ma-lisz _sud2_ ina] _a# hi-hi_
32. [ina _ud-da had2-a gur_-ma] _gaz#?_ ina _i3_
33. [...]

2019-03-01 14:23:39, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P393807 = BAM 5, 434
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1'. ⸢x x⸣ [...]
$ single ruling
2'. _DISZ na sag sza3_-szu2 [...]
3'. mim3-ma _gu7_ u _nag_ x [...]
4'. [szum4]-ma _mu dingir_-szu _kur_ x [...]
5'. [ina] asz#-ri-szu u2# [...]
6'. [x x] x x [...]
7'. [at]-ma# sza2 _bil-za-za sig7#_ [...]
8'. _{gesz}haszhur gesz-gi tesz2-bi sud2#?_ [...]
9'. _tab# su_-szu2 _esz#_ [...]
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim# _[{u2}igi-nisz]_
11'. _tesz2-bi# sud2_ lu ina _kasz_ lu ina _[gesztin?_ ...]
12'. _nu#_ pa#-tan _nag-mesz_ x [...]
$ single ruling
13'. _DISZ na# [sza3?]-mesz_-szu2 _mu2-mu2 sag sza3_-szu2 u2-s,ar-rap#-[szu2]
14'. _gaba_-su# _gu7_-szu2 _ninda-mesz_ u _kasz-mesz la2 na [bi mur-mesz gig]_
15'. _usz11# gu7_ u _nag_ ana _ti_-szu2 {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim#
16'. _{u2}igi-nisz_ {u2}tu-lal _{gesz}gan-u5 {u2}asz-tal2-tal2_
17'. 6(disz)# _u2-hi-ia szesz tesz2-bi sud2_ lu ina _kasz-sag_ lu-u ina _gesztin-mesz_
18'. _[nu]_ pa#-tan _nag-mesz na4 ku3-babbar {na4}ku3-sig17 {na4}urudu {na4}an-na_
19'. ina# _gu2_-szu2 _gar_-an
$ rest missing
@column 2
$ beginning missing
1'. [...] x
2'. [... _na bi]_ ka#-szip
3'. [... sah?]-le2#-e
4'. [... la-am] _giri3#-min#_-szu2
5'. [...] _su_-szu2
6'. [... x]-ma# _ti_
$ single ruling
7'. _[DISZ kimin?_ ... ina] _ga# uz3 gaz_
8'. x [...] la#-am _giri3-min_-szu2
9'. ana _ki#_ [... nap?]-szal#-tu _ki-min_
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {gesz}x [...] x _{u2}sikil_
11'. _disz_-nisz _gaz sim_ ina _kasz#-sag# nag#_-ma# nap-szal-tum _ki-min_
$ rest missing
@column 3
1. [...] ana _na nu te_-e _{u2}in6-usz2 {u2}har-har_
2. [...] _szub#_-di ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan _nag_-ma
3. [...] x _na4 an-bar na4 urudu_ ina _gu2_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
4. _[en2?_ pa]-ti# pa-ti-ti
5. [... pa]-ta#-kar ti-lu ha-ti-ib _tu6 en2_
$ single ruling
6. _[ka inim-ma] usz11#-bur2-ru-da-kam_
$ single ruling
7. _[du3-du3-bi x x]-tab#{muszen} _szum_-ah
8. [...] ta#-mah-har _en2_ 7(disz)-szu2 ana _sza3 szid_-ma
9. [...] _szesz2#_-asz sza2 i-ta-nam-da-ru la _kur_-su
$ single ruling
10. _[DISZ na sza3_-szu2 ik-ta]-na#-su-szu2 _sza3_-szu2 i-ha-asz2
11. _[du8-mesz ir szub]_-u2 _dab_-it# _sza3# tuku-mesz_-szi
12. _[sag sza3_-szu2 _uh2] tuku#-[mesz_-szi] _na#? bi_ ka#-szip#
13. [... _gesz]-gi#_ {u2}ap2-ru-sza#
14. [...] _hi#-hi esz-mesz_-asz-ma _ti_
$ single ruling
15. _[DISZ kimin?_ ...] at-ma sza2 _bil-za-za sig7_
16. _[disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz hi]-hi# esz-mesz_-su-ma _ti_
$ single ruling
17. [ana kisz-pi ana _na_ u] _e3#_-szu2 _nu te_-e
18. _[{u2}in6-usz2 {u2}szakira] dida# sig5-ga_
19. [...] u s,er-ri _{gesz}ig_
20. [...] i#-hal-li-qu
$ 30 lines missing
52'. [...] x gesz x x [x x x]
$ single ruling
53'. [... _sza3 du10]-ga# usz11-bur2-ru-da_
54'. _[nam-erim2]-bur2 gaba-ri_ {disz}i3-li2-reme-ni
$ single ruling
55'. [x x x x] {u2#}ti-ia2-tu _{u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
56'. [x x {u2}szib]-bur#-ra-tu2 {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra_
57'. [x x x x x] _{u2}a-zal-la_ {u2}s,a-s,u-um-tu2
58'. _[numun {u2}]gesztin# ka5-a numun_ {gesz}bi-ni _numun {gesz}ma-nu_
59'. [x x x x x] _{u2}dili {u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
60'. [x x x x] {u2#}ak#-tam _{u2}eme ur-gi7_
61'. _[numun {u2}eme] ur#-gi7 za3-hi-li gazi{sar}_
62'. [... {u2}]szu#-mut-tu _suhusz {gesz}nam-tar nita2_
63'. _suhusz#_ {gesz}szu2#-[szi] _naga-si {gesz}hu-lu-ub2_
64'. _{gesz}li na4_ ga-bi#-i _im-kal-gug numun {u2}si-sa2_
65'. _u2_ a-szi-i _u2 babbar u2 nam-ti-la_
66'. _{szim}gur2-gur2 gi du10-ga {gesz}haszhur gesz-gi {u2}mur-du3-du3_
67'. _{u2}sikil {u2}lag a-sza3_ {u2}a-a-ar2 _ku3-babbar_
68'. {u2}a-a-ar2 _ku3-sig17 {u2}gir2-hab {u2}hur-sag_
69'. _{u2}asz-tal2-tal2 numun_ {u2}tar-musz8 _{u2}ab2-duh_
70'. 5(u) 1(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
71'. {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har {u2}kur-kur_
72'. _{u2}kur-ra_ {u2}ur2-nu-u _{u2}nu-luh-ha gazi{sar}_ sah-le2-e
73'. {u2}ak-tam {u2#}[szib]-bur#!-ra-tu2 _{u2}eme ur-gi7 numun {u2}eme ur-gi7_
74'. _{u2}a-zal-la2_ {u2}el-kul-la {u2}eli-kul-la
75'. _{szim}gur2-gur2 u2 babbar {u2}gesztin ka5-a {u2}in-nu-usz_
76'. _{u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni _{szim}li_
77'. _numun {szim}li mun_ eme-sal-lim
78'. 2(u) 7(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da gaba-ri {disz}lu2-{d}nanna_
79'. lu ina _kasz_ lu ina _gesztin nag_-ma _ti_
$ single ruling
80'. {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
81'. _mun_ a-ma-nim _mun ku3-pad {gesz}szinig {u2}in-nu-usz_
82'. _numun {u2}in6-usz2_ sim-bir-ru {u2}ti-ia2-tu _{u2}kur-ra_
@reverse
@column 1
1. 1(u) 3(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _kasz_ lu ina _gesztin_
2. lu ina _ga_ lu ta-bi-lam _nag-mesz_-ma kisz-pu _bur2_
$ single ruling
3. _suhusz_ {u2}tar-musz _suhusz {u2}igi_-lim _suhusz {u2}igi-nisz_
4. _{u2}sikil_ {u2}tu-lal _{u2}asz-tal2-tal2 {u2}szakira_
5. _{u2}eme ur-gi7 {u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_
6. {u2}ur2-ne2-e _{u2}har-har uh2 a-ab-ba_
7. _{u2}kur-ra uh2-{d}id2 {u2}gan-na {gesz}haszhur gesz-gi_
8. _{u2}tal2!(IGI)-tal2!(IGI)_ {u2}kur-ka-na-a _{u2}lal {u2}kur#-kur#_
9. _{u2}a-zal-la-a_ 2(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2#-ru-da_
10. _DISZ na_ szam-ma _gu7 nag sig tesz2-bi sud2_ ina# _kasz-sag_
$ single ruling
11. _{u2}in-nu-usz_ {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
12. _{u2}sikil {u2}gesz_ pisz-ru _{u2}tal2-tal2 {u2}dili_
13. _{u2}haszhur gesz-gi {u2}kur-gi-rin2-na_ {u2}a-zal-lu-u
14. _{u2}kur-ra {u2}szakira {u2}eme ur-gi7 {u2}har-har_
15. _{u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_ {u2}ur2-ni-i
16. {u2}szib-bur-ra-tu _uh2 a-ab-ba_
17. _uh2-{d}id2 {u2}asz-tal2-tal2 numun {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
18. 2(u) 3(disz) _u2-hi-a_ sza _usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
19. _{u2}nu#-luh#-ha_ {u2}ti-ia2-tu {u2}ak-tam
20. {u2#}[kur]-ka#-nam _{u2}luh-mar-tu_ {u2}ur2-nu-u
21. _[{u2}a]-zal-la {u2}sumun-dar {u2}in-nu-usz_
22. [ni]-kip#-tu _{u2}gesztin ka5-a mun_ eme-sal-lim
23. _numun# {gesz}szinig {u2}kur-ra_
24. [1(u) 4(disz)] _u2# usz11-bur2-da_ lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
25. [x _sze]_ {u2#}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
26. [x _sze] {u2#}igi-nisz {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
27. _[{u2}in]-nu-usz numun {u2}in6-usz2_
28. [x x] {u2#}el-kul-la _ka_ tam-tim
29. [x x x] _{szim}sze-li babbar numun {gesz}hu-lu-ub2_
30. [x x] _{u2#}nu-luh-ha {gesz}haszhur gesz-gi_
31. [x x x] {u2#}kur-kur 2/3(disz) _sila3 {szim}li_
32. [x x x x x x x] x _sila3# {szim#}buluh#_
33. [...] x [...]
34. [x x x x] x la u2-ba-ni-ka x
35. [x x x] x 1/2(disz) _sila3 {u2}nu-luh-ha_
36. [1/2(disz) _sila3 {u2}]har#-har# 1/2(disz) sila3 {u2}kur-ra_
37. [1/2(disz) _sila3 {d}]sumun#-dar 1/2(disz) sila3 {u2}hur-sag_
38. [x] {u2#}szib-bur-ra-tu2 1(u) 5(disz) _sze mun_ a-ma-nim
39. [x] _mun ku3-pad_ {u2}ak-tam
40. 3(u)# 5(disz) _u2-mesz usz11-bur2-ru-da_ lat-ku
41. sza# a-na qa-ti szu-s,u-u
$ single ruling
42. {u2#}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har_
43. _{u2#}kur-kur gazi{sar#} {u2}nu-luh-ha_
44. {u2#}ti-ia2-tu2 {u2}ak#-tam {u2}kur-ka-nu-u
45. _{u2#}luh-mar#-tu#_ {u2}ur2-nu-u
46. _{u2#}a-zal-la2_ {u2}szu-mut-tu
47. _[{u2}]in#-nu-usz_ ni-kip-tu
48. _[{gesz}]gesztin# ka5-a mun_ eme-sal-lim
49. [x] {gesz#}bi-ni _{u2}kur-ra_
50. [x] _u2# usz11-bur2-ru-da_ ina _kasz-sag nag_
$ single ruling
51. [x _sze]_ {u2}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
52. [x _sze] {u2#}igi-nisz 2(disz) gin2_ {u2}ak-tam
53. [x x] _mun# ku3-pad 3(disz) gin2 {szim}gig_
54. [x x] _{u2#}kur-ra 1(u) gin2 {u2}har-har_
55. [{u2}]ur2#-nu-u 1(u) _gin2 gazi{sar}_
56. [x x x] ga#?{sar#?} x [1(u)?] _gin2_ {gesz}bi-nu
57. _[numun]_ {gesz#}bi-ni _{u2}in-nu-usz numun# {u2#}in#-nu-usz#_
58. [x] _gin2#-ta-am3 ti_-qi2 1(u) 5(disz) _u2 usz11#-bur2-ru-da_
59. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz_ lu ina _ga_ <lu> ina _kasz# {lu2}kurun2-na_
60. ba-lu pa-tan _nag-mesz_-ma# lat-ku
$ single ruling
61. a-na _lu2 szu-nigin usz11-mesz_ szab-su-szu2!(U)-ma
62. lu ina ne-pel-ti _a-zu_-tim
63. [lu ina] ne#-pel-ti3 _masz-masz_-tim
64. [il-ta-za-az]-zu#*-ma# _nu du8_-ru#*
65. _[{u2}igi_-lim _{u2}igi]-nisz#_ {u2}tar-musz8
66. [{u2}nab-ru-qu] _{u2}har-har_
67. _[numun_ x x] _na4#_ ga-bi-i
68. [...] _sim#_ lu ina _gesztin_
69. [lu ina _kasz?_ ...] _nag#-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
70. [x x x x x x] _{u2}lag a-sza3_ sah-lu-u
71. [x x x _u2] usz11#-bur2-ru-da_ ina _kasz nag-mesz_
$ single ruling
72. [{u2}tar]-musz _{u2}igi#_-[lim] _{u2#}igi-nisz {u2}har-har_
73. _{u2}kur-kur_ {u2}ti-ia2#-[tu] {u2#}ur2-nu-u _{u2}luh-mar-tu_
74. _{u2}kur-ra {u2}kur-gi#-rin2-na_ sza2 _kur {u2}a-zal-la2_
75. _gazi{sar} {u2}in-nu#-usz {u2}eme ur-gi7_
76. _mun_ a-ma-nim 1(u) 5(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
77. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
78. _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz8 _{u2}dili_
79. {u2}ir-kul-la {u2}el-kul-la _{u2}sikil_
80. _numun {u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
81. _{u2}eme ur-gi7 {u2}in-nu-usz_
82. _{u2}a-la-mu2-a im-sahar-babbar-kur-ra_
83. _im-sahar-na4-kur-ra mun_ eme-sal-lim
@column 2
1. _mun ku3-pad gazi{sar} {u2}a-zal-la2_
2. _{szim}gur2-gur2 {szim}li {u2}nu-luh-ha_
3. _suhusz {u2}nu-luh-ha {gesz}gan-u5 {u2}har-har_
4. _henbur2 gi szul-hi {u2}luh-mar-tu_ u2-ra-an-nu
5. {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra {u2}kur-kur {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
6. 3(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _gesztin_
7. lu ina _kasz_ ina {gesz}dilim2 {gesz}szinig nag_
$ single ruling
8. _DISZ na_ u2-pi-szu _hul-mesz nigin_-szu
9. a-na u2-pi-szi _hul-mesz_ ana _na nu te_-e
10. _u2 babbar_ {u2}an-nu-ha-ra _{na4}gug gazi{sar}_
11. _{u2}ku6_ {u2}szi-hu 5(disz) _u2-hi-a_ an-nu-ti
12. ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin sud_
13. ina _kusz du3-du3_ ina _gu2_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
14. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu ana _na nu te_-e
15. _{u2}sikil {gesz}sze-na2-a {u2}in6-usz2 {u2}igi_-lim _{na4}ad-bar_ ina _kusz_
$ single ruling
16. _DISZ ki-min {u2}har-hum-ba-szir {na4}an-zah-ge6 {u2}ki-kal_ ina _kusz_
$ single ruling
17. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu2 _{gesz}sze-na2-a {u2}sikil_
18. _{u2}in-nu-usz {u2}an-hul2 {u2}dili_ ina _kusz_
$ single ruling
19. ana kip-di _en inim_-szu2 _szub_-i _ku3-babbar ku3-sig17# urudu# an#-na#_
20. {na4}zi-_e2 {u2}lu2-u18-lu#_ u2# [...]
$ single ruling
21. ana kip-di _en inim_-szu2 szu-ud-[di-i ...]
22. {u2}ar2-ga-nu [...]
23. _{gesz}gan-u5-um_ {u2}x [...]
24. ina _sig2 {mi2}asz2-gar3 gesz3-nu-zu#_ [...]
$ single ruling
25. _en2_ an-da-ki-hi [...]
26. a-li-li mu-ne-ra-ba [...]
27. _en2_ an-ni-tu2 7(disz)-szu2 ana _ugu# [szid_-nu ...]
$ single ruling
28. _[DISZ kimin?] {u2#?}dili numun_ u2#? [...]
29. [x x x] ina _kusz_ [...]
@column 3
1. _DISZ na hul-gig zi-ku5-ru-da di-bal-a_
2. _ka-dab-be2-da_ u2-pi-szu2 _hul-mesz_
3. _en inim_-szu2 _nigin_-szu
4. ina _igi dingir lugal idim_ u _nun_ szu-usz-kun
5. _ugu igi_-szu2 _gig_ ana u2-pi-szi _hul-mesz_ szup-szu-ri*
6. _ka_ tam-tim _{u2}igi_-lim _{u2}kur-kur_
7. _{na4}ka-gi-na dab-ba_ ina _i3-gesz {gesz}szur-min3_
8. _i3 {szim}gig i3 gi du10-ga_
9. _i3 {gesz}erin i3 {szim}szesz i3 {szim}li_
10. _ki i3 bur hi-hi_-ma _en2 sze-ga-me-en min_
11. 3(disz)-szu2 _szid_-ma _szesz2_-ma _silim_-im
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3 {szim}li i3 {szim}szesz i3 gi du10-ga_
13. _i3 {szim}man-du i3 {szim}gig i3 {szim}mug_
14. _disz_-nisz _ti_-qi2 ina _ge6_ ina _igi {d}1(u) 5(disz) nig2-na {gesz}li gar_-an
15. _kasz-sag bal_-qi2 _en2_ 7(disz)-szu2 _szid_-ma
16. ka-a-a-na _szesz2_-su
$ single ruling
17. _en2 sze-ga-me-en sze-ga-me#-en_
18. _{d}utu sze-ga-me-en_
19. {d}a-nim _sze-ga-me-en_
20. _{d}utu dingir-gu10 sze-ga-me-en_
21. _dingir-re-e-ne sze-ga-me-en_
22. _lugal sze-ga-me-en_
23. _dumu lugal sze-ga-me-en_
24. _idim sze-ga-me-en_
25. _lu2-u18-lu sze-ga-me-en_
26. _nam#-lu2-u18-lu sze-ga-me-en nam he2-tu6_
27. _[dingir_ sza2] _ka#-kesz2-bi he2-en-bur2-da tu6 en2_
$ single ruling
28. [x x _im-gu2-en]-na#_ szur-szum-mi _kasz had2-du gaz_
29. _[za3-hi-li_ x] _gazi#{sar} {u2}kur-ra_
30. _[numun_ {u2}tar-musz8?] _{szim#}li_
31. _[{szim}gur2-gur2_ mal-ma-lisz _sud2_ ina] _a# hi-hi_
32. [ina _ud-da had2-a gur_-ma] _gaz#?_ ina _i3_
33. [...]

2019-02-28 12:03:02, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P393807 = BAM 5, 434
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1'. ⸢x x⸣ [...]
$ single ruling
2'. _DISZ na sag sza3_-šu2 [...]
3'. mim3-ma _gu7_ u _nag_ x [...]
4'. [šu4?]-ma _mu dingir_-szu _kur_ x [...]
5'. [ina] asz#-ri-šu u2# [...]
6'. [x x] x x [...]
7'. x sza2 _bil-za-za sig7#_ [...]
8'. _{gesz}haszhur gesz-gi tesz2-bi sud2#?_ [...]
9'. _tab# su_-szu2 _esz#_ [...]
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim# _[{u2}igi-nisz]_
11'. _tesz2-bi# sud2_ lu ina _kasz_ lu ina _[gesztin?_ ...]
12'. _nu#_ pa#-tan _nag-mesz_ x [...]
$ single ruling
13'. _DISZ na# [sza3?]-mesz_-szu2 _mu2-mu2 sag sza3_-szu2 u2-s,ar-rap#-[szu2]
14'. _gaba_-su# _gu7_-szu2 _ninda-mesz_ u _kasz-mesz la2 na [bi mur-mesz gig]_
15'. _usz11# gu7_ u _nag_ ana _ti_-szu2 {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim#
16'. _{u2}igi-nisz_ {u2}tu-lal _{gesz}gan-u5 {u2}asz-tal2-tal2_
17'. 6(disz)# _u2-hi-ia szesz tesz2-bi sud2_ lu ina _kasz sag_ lu-u ina _gesztin-mesz_
18'. _[nu]_ pa#-tan _nag-mesz {na4}ku3-babbar {na4}ku3-sig17 {na4}urudu {na4}an-na_
19'. ina# _gu2_-szu2 _gar_-an
$ rest missing
@column 2
$ beginning missing
1'. [...] x
2'. [... _na bi]_ ka#-szip
3'. [... sah?]-le2#-e
4'. [... la-am] _giri3#-min#_-szu2
5'. [...] _su_-szu2
6'. [... x]-ma# _ti_
$ single ruling
7'. _[DISZ kimin?_ ... ina] _ga# uz3 gaz_
8'. x [...] la#-am _giri3-min_-szu2
9'. ana _ki#_ [... nap?]-szal#-tu _ki-min_
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {gesz}x [...] x _{u2}sikil_
11'. _disz_-nisz _gaz sim_ ina _kasz#-sag# nag#_-ma# nap-szal-tum _ki-min_
$ rest missing
@column 3
1. [...] ana _na nu te_-e _{u2}in-usz6 {u2}har-har_
2. [...] _szub#_-di ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan _nag_-ma
3. [...] x _{na4}an-bar {na4}urudu_ ina _gu2_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
4. _[en2?_ pa]-ti# pa-ti-ti
5. [... pa]-ta#-kar ti-lu ha-ti-ib _tu6 en2_
$ single ruling
6. _[ka inim-ma] usz11-bur2-ru-da-kam_
$ single ruling
7. _[du3-du3-bi x x]-tab#{muszen} _szum_-ah
8. [...] ta#-mah-har _en2_ 7(disz)-szu2 ana _sza3 szid_-ma
9. [...] _szesz2#_-aš sza2 i-ta-nam-da-ru la _kur_-su
$ single ruling
10. _[DISZ na sza3_-szu2 ik-ta]-na#-su-szu2 _sza3_-szu2 i-ha-asz2
11. _[du8-mesz ir szub]_-u2 _dab_-it# _sza3# tuku-mesz_-szi
12. _[sag sza3_-šu2 uh2] tuku#-[mesz_-szi] _na#? bi_ ka#-szip#
13. [... _gesz]-gi#_ {u2}ap2-ru-sza#
14. [...] _hi#-hi esz-mesz_-asz-ma _ti_
$ single ruling
15. _[DISZ kimin?_ ...] at-ma sza2 _bil-za-za sig7_
16. _[disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz hi]-hi# esz-mesz_-su-ma _ti_
$ single ruling
17. [ana kisz-pi ana _na_ u] _e3#_-szu2 _nu te_-e
18. _[{u2}in6-usz2 {u2}szakira] dida# sig5-ga_
19. [...] u s,er-ri _{gesz}ig_
20. [...] i#-hal-li-qu
$ 30 lines missing
52'. [...] x gesz x x [x x x]
$ single ruling
53'. [... _sza3 du10]-ga# usz11-bur2-ru-da
54'. _[nam-erim2]-bur2 gaba-ri_ {disz}i3-li2-reme-ni
$ single ruling
55'. [x x x x] {u2#}ti-ia2-tu _{u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
56'. [x x {u2}szib]-bur#-ra-tu2 {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra_
57'. [x x x x x] _{u2}a-zal-la_ {u2}s,a-s,u-um-tu2
58'. _[numun {u2}]gesztin# ka5-a numun_ {gesz}bi-ni _numun {gesz}ma-nu_
59'. [x x x x x] _u2 dili {u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
60'. [x x x x] {u2#}ak-tam {u2}eme ur-gi7_
61'. _[numun {u2}eme] ur#-gi7 za3-hi-li gazi{sar}_
62'. [... {u2}]szu#-mut-tu _suhusz {gesz}nam-tar nita_
63'. _suhusz#_ {gesz}szu2#-[szi] _naga-si {gesz}hu-lu-ub2_
64'. _{gesz}li_ {na4}ga-bi#-i _im-kal-gug numun {u2}si-sa2_
65'. {u2}a-szi-i _u2 babbar u2 nam-ti-la_
66'. _{szim}gur2-gur2 gi du10-ga {gesz}haszhur gesz-gi {u2}mur-du3-du3_
67'. _{u2}sikil {u2}lag a-sza3_ {u2}a-a-ar2 _ku3-babbar_
68'. {u2}a-a-ar2 _ku3-sig17 {u2}gir2-hab {u2}hur-sag_
69'. _{u2}asz-tal2-tal2 numun_ {u2}tar-musz8 _{u2}ab2-duh_
70'. 5(u) 1(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
71'. {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har {u2}kur-kur_
72'. _{u2}kur-ra_ {u2}ur2-nu-u _{u2}nu-luh-ha gazi{sar}_ sah-le2-e
73'. {u2}ak-tam {u2#}[szib]-bur#!-ra-tu2 _{u2}eme ur-gi7 numun {u2}eme ur-gi7_
74'. _{u2}a-zal-la2_ {u2}el-kul-la _{u2}ugu_-kul-la
75'. _{szim}gur2-gur2 u2 babbar {u2}gesztin ka5-a {u2}in-nu-usz_
76'. _{u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni _{szim}li_
77'. _numun {szim}li mun_ eme-sal-lim
78'. 2(u) 7(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da gaba-ri {disz}lu2-{d}nanna_
79'. lu ina _kasz_ lu ina _gesztin nag_-ma _ti_
$ single ruling
80'. {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
81'. _mun_ a-ma-nim _mun ku3-pad {gesz}szinig {u2}in-nu-usz_
82'. _numun {u2}in6-usz2_ sim-bir-ru {u2}ti-ia2-tu _{u2}kur-ra_
@reverse
@column 1
1. 1(u) 3(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _kasz_ lu ina _gesztin_
2. lu ina _ga_ lu ta-bi-lam _nag-mesz_-ma kisz-pu _bur2_
$ single ruling
3. _suhusz_ {u2}tar-musz _suhusz {u2}igi_-lim _suhusz {u2}igi-nisz_
4. _{u2}sikil_ {u2}tu-lal _{u2}asz-tal2-tal2 {u2}szakira_
5. _{u2}eme ur-gi7 {u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_
6. {u2}ur2-ne2-e _{u2}har-har uh2 a-ab-ba_
7. _u2-kur-ra uh2-{d}id2 {u2}gan-na {gesz}haszhur gesz-gi_
8. _{u2}tal2!(IGI)-tal2!(IGI)_ {u2}kur-ka-na-a _{u2}lal {u2}kur#-kur#_
9. _{u2}a-zal-la-a_ 2(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2#-ru-da_
10. _DISZ na_ szam-ma _gu7 nag sig tesz2-bi sud2_ ina# _kasz sag_
$ single ruling
11. _{u2}in-nu-usz_ {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
12. _{u2}sikil {u2}gesz_ pisz-ru _{u2}tal2-tal2 {u2}dili_
13. _{u2}haszhur gesz-gi {u2}kur-gi-rin2-na_ {u2}a-zal-lu-u
14. _{u2}kur-ra {u2}szakira {u2}eme ur-gi7 {u2}har-har_
15. _{u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_ {u2}ur2-ni-i
16. {u2}szib-bur-ra-tu _uh2 a-ab-ba_
17. _uh2-{d}id2 {u2}asz-tal2-tal2 numun {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
18. 2(u) 3(disz) _u2-hi-a_ sza _usz11-bur2-ru-a_
$ single ruling
19. _{u2}nu#-luh#-ha_ {u2}ti-ia2-tu {u2}ak-tam
20. {u2#}[kur]-ka#-nam _{u2}luh-mar-tu_ {u2}ur2-nu-u
21. _[{u2}a]-zal-la {u2}sumun-dar {u2}in-nu-usz_
22. [ni]-kip#-tu {u2}gesztin ka5-a mun_ eme-sal-lim
23. _numun# {gesz}szinig {u2}kur-ra_
24. [1(u) 4(disz)] _u2# usz11-bur2-da_ lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
25. [x _sze]_ {u2#}tar-muš 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
26. [x _sze] {u2#}igi-nisz {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
27. _[{u2}in]-nu-usz numun {u2}in6-usz_
28. [x x] {u2#}el-kul-la _ka_ tam-tim
29. [x x x] _{szim}sze-li babbar numun {gesz}hu-lu-ub2_
30. [x x] _{u2#}nu-luh-ha {gesz}haszhur gesz-gi_
31. [x x x] {u2#}kur-kur 2/3(disz) _sila3 {szim}li_
32. [x x x x x x x] x _sila3# {szim#}buluh#_
33. [...] x [...]
34. [x x x x] x la u2-ba-ni-ka x
35. [x x x] x 1/2(disz) _sila3 {u2}nu-luh-ha_
36. [1/2(disz) _sila3 {u2}]har#-har# 1/2(disz) sila3 {u2}kur-ra_
37. [1/2(disz) _sila3 {d}]sumun#-dar 1/2(disz) sila3 {u2}hur-sag_
38. [x] {u2#}szib-bur-ra-tu2 1(u) 5(disz) _sze mun_ a-ma-nim
39. [x] _mun ku3-pad_ {u2}ak-tam
40. 3(u)# 5(disz)# _u2-mesz usz11-bur2-ru-da_ lat-ku
41. sza# a-na qa-ti szu-s,u-u
$ single ruling
42. {u2#}tar-musz _{u2}igi_-lim {u2}igi-nisz {u2}har-har_
43. _{u2#}kur-kur gazi{sar#} {u2}nu-luh-ha_
44. {u2#}ti-ia2-tu2 {u2}ak#-tam {u2}kur-ka-nu-u
45. _{u2}luh-mar#-tu#_ {u2}ur2-nu-u
46. _{u2#}a-zal-la2_ {u2}szu-mut-tu
47. _[{u2}]in#-nu-usz_ ni-kip-tu
48. _[{gesz}]gesztin# ka5-a mun_ eme-sal-lim
49. [x] {gesz#}bi-ni _{u2}kur-ra_
50. [x] _u2 usz11-bur2-ru-da_ ina _kasz sag nag_
$ single ruling
51. [x _sze]_ {u2}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
52. [x _sze] {u2#}igi-nisz 2(disz) gin2_ {u2}ak-tam
53. [x x] _mun# ku3-pad 3(disz) gin2 {szim}gig_
54. [x x] _{u2#}kur-ra 1(u) gin2 {u2}har-har_
55. [{u2}]ur2#-nu-u 1(u) _gin2 gazi{sar}_
56. [x x x] ga#?{sar#?} x [1(u)?] _gin2_ {gesz}bi-nu
57. _[numun] {gesz#}bi-ni {u2}in-nu-usz numun# {u2#}in#-nu-usz#_
58. [x] _gin2#-ta-am3 ti_-qi2 1(u) 5(disz) _u2 usz11#-bur2-ru-da_
59. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz_ lu ina _ga_ <lu> ina _kasz# {lu2}kurun2-na_
60. ba-lu pa-tan _nag-mesz_-ma# lat-ku
$ single ruling
61. a-na _lu2 szu-nigin usz11-mesz_ szab-su-szu2!(U)-ma
62. lu ina ne-pel-ti _a-zu_-tim
63. [lu ina] ne#-pel-ti3 _masz-masz_-ti3
64. [il-ta-za-az]-zu#*-ma# _nu du_-ru#*
65. _[{u2}igi_-lim _{u2}igi]-nisz#_ {u2}tar-musz8
66. [{u2}nab-ru-qu] _{u2}har-har_
67. _[numun_ x x] _na4#_ ga-bi-i
68. [...] _sim#_ lu ina _gesztin_
69. [lu ina _kasz?_ ...] _nag#-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
70. [x x x x x x] _{u2}lag a-sa3_ sah-lu-u
71. [x x x _u2] usz11#-bur2-ru-da_ ina _kasz nag-mesz_
$ single ruling
72. [{u2}tar]-musz _{u2}igi#_-[lim] _{u2#}igi-nisz {u2}har-har_
73. _{u2}kur-kur_ {u2}ti-ia2#-[tu] {u2#}ur2-nu-u _{u2}luh-mar-tu_
74. _{u2}kur-ra {u2}kur-gi#-rin2-na_ sza2 _kur {u2}a-zal-la2_
75. _gazi{sar} {u2}in-nu#-usz {u2}eme ur-gi7_
76. _mun_ a-ma-nim 1(u) 5(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
77. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
78. _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz8 _{u2}dili_
79. {u2}ir-kul-la {u2}el-kul-la _{u2}sikil_
80. _numun {u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
81. _{u2}eme ur-gi7 {u2}in-nu-usz_
82. _{u2}a-la-mu2-a im-sahar-babbar-kur-ra_
83. _im-sahar-na4-kur-ra mun_ eme-sal-lim
@column 2
1. _mun ku3-pad gazi{sar} {u2}a-zal-la2_
2. {szim}gur2-gur2 {szim}li {u2}nu-luh-ha_
3. _suhusz {u2}nu-luh-ha {gesz}gan-u5 {u2}har-har_
4. _henbur2 gi szul-hi {u2}luh-mar-tu_ u2-ra-an-nu
5. {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra {u2}kur-kur {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
6. 3(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _gesztin_
7. lu ina _kasz_ ina {gesz}dilim2 {gesz}szinig nag_
$ single ruling
8. _DISZ na_ u2-pi-szu _hul-mesz nigin_-szu
9. a-na u2-pi-szi _hul-mesz_ ana _na nu te_-e
10. _{u2}babbar_ {u2}an-nu-ha-ra {na4}gug gazi{sar}_
11. _{u2}ku6_ {u2}szi-hu 5(disz) _u2-hi-a_ an-nu-ti
12. ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin sud_
13. ina _kusz gag-gag_ ina _gu2_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
14. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu ana _na nu te_-e
15. _{u2}sikil {gesz}sze-na2-a {u2}in6-usz2 {u2}igi_-lim _{na4}ad-bar_ ina _kusz_
$ single ruling
16. _DISZ ki-min {u2}har-hum-ba-szir {na4}an-zah-ge6 {u2}ki-kal_ ina _kusz_
$ single ruling
17. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu {gesz}sze-na2-a {u2}sikil_
18. {u2}in-nu-usz {u2}an-hul2 {u2}dili_ ina _kusz_
$ single ruling
19. ana kip-di _en inim_-szu2 _szub_-i _ku3-babbar ku3-sig17# urudu# an#-na#_
20. {na4}zi-_e2_ {u2}lu2-u18-lu#_ u2# [...]
$ single ruling
21. ana kip-di _en inim_-szu2 šu-ud-[di-i ...]
22. {u2}ar2-ga-nu [...]
23. _{gesz}gan-u5_ UM {u2}x [...]
24. ina _sig2 {mi2}asz2-gar3 gesz3-nu-zu#_ [...]
$ single ruling
25. _en2_ an-da-ki-hi [...]
26. a-li-li mu-ne-ra-ba [...]
27. _en2_ an-ni-tu2 7(disz)-szu2 ana _ugu# [szid_-nu ...]
$ single ruling
28. _[DISZ kimin?] {u2#?}dili numun_ u2#? [...]
29. [x x x] ina _kusz_ [...]
@column 3
1. _DISZ na hul-gig zi-ku5-ru-da di-bal-a_
2. _ka-dab-be2-da_ u2-pi-szu2 _hul-mesz_
3. _en inim_-szu2 _nigin_-szu
4. ina _igi dingir lugal idim_ u _nun_ szu-usz-kun
5. _ugu igi_-szu2 _gig_ ana u2-pi-szi _hul-mesz_ szup-szu-ri*
6. _ka_ tam-tim _{u2}igi_-lim _{u2}kur-kur_
7. _{na4}ka-gi-na dab-ba_ ina _i3-gesz {gesz}szur-min3_
8. _i3 {szim}gig i3 gi du10-ga_
9. _i3 {gesz}erin i3 {szim}szesz i3 {szim}li_
10. _ki i3 bur hi-hi_-ma _en2 sze-ga-me-en min_
11. 3(disz)-szu2 _szid_-ma _szesz2_-ma _silim_-im
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3 {szim}li i3 {szim}szesz u3 gi du10-ga_
13. _i3 {szim}man-du i3 {szim}gig i3 {szim}mug_
14. _disz_-nisz _ti_-qi2 ina _ge6_ ina _igi {d}1(u) 5(disz) nig2-na {gesz}li gar_-an
15. _kasz sag bal_-qi2 _en2_ 7(disz)-szu2 _szid_-ma
16. ka-a-a-na _szesz2_-su
$ single ruling
17. _en2 sze-ga-me-en sze-ga-me-en_
18. _{d}utu sze-ga-me-en_
19. {d}a-nim _sze-ga-me-en_
20. _{d}utu dingir-gu10 sze-ga-me-en_
21. _dingir-re-e-ne sze-ga-me-en_
22. _lugal sze-ga-me-en_
23. _dumu lugal sze-ga-me-en_
24. _idim sze-ga-me-en_
25. _lu2-u18-lu sze-ga-me-en_
26. _nam#-lu2-u18-lu sze-ga-me-en nam he2-tu6_
27. _[dingir_ sza2] _ka#-kesz2-bi he2-en-bur2-da tu6 en2_
$ single ruling
28. [x x _im-gu2-en]-na#_ szur-szum-mi _kasz had2-du gaz_
29. _[za3-hi-li_ x] _gazi#{sar} {u2}kur-ra_
30. _[numun_ {u2}tar-musz8?] _{szim#}li_
31. _[{szim}gur2-gur2_ mal-ma-lisz _sud2_ ina] _a# hi-hi_
32. [ina _ud-da had2-a gur_-ma] _gaz#?_ ina _i3_
33. [...]

2019-02-11 14:44:49, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P393807 = BAM 5, 434
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1'. ⸢x x⸣ [...]
$ single ruling
2'. _DISZ na sag sza3_-šu2 [...]
3'. mim3-ma _gu7_ u _nag_ x [...]
4'. [šu4?]-ma _mu dingir_-szu _kur_ x [...]
5'. [ina] asz#-ri-šu u2# [...]
6'. [x x] x x [...]
7'. x sza2 _bil-za-za sig7#_ [...]
8'. _{gesz}haszhur gesz-gi tesz2-bi sud2#?_ [...]
9'. _tab# su_-szu2 _esz#_ [...]
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim# _[{u2}igi-nisz]_
11'. _tesz2-bi# sud2_ lu ina _kasz_ lu ina _[gesztin?_ ...]
12'. _nu#_ pa#-tan _nag-mesz_ x [...]
$ single ruling
13'. _DISZ na# [sza3?]-mesz_-szu2 _mu2-mu2 sag sza3_-szu2 u2-s,ar-rap#-[szu2]
14'. _gaba_-su# _gu7_-szu2 _ninda-mesz_ u _kasz-mesz la2 na [bi mur-mesz gig]_
15'. _usz11# gu7_ u _nag_ ana _ti_-szu2 {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim#
16'. _{u2}igi-nisz_ {u2}tu-lal _{gesz}gan-u5 {u2}asz-tal2-tal2_
17'. 6(disz)# _u2-hi-ia szesz tesz2-bi sud2_ lu ina _kasz sag_ lu-u ina _gesztin-mesz_
18'. _[nu]_ pa#-tan _nag-mesz {na4}ku3-babbar {na4}ku3-sig17 {na4}urudu {na4}an-na_
19'. ina# _gu2_-szu2 _gar_-an
$ rest missing
@column 2
$ beginning missing
1'. [...] x
2'. [... _na bi]_ ka#-szip
3'. [... sah?]-le2#-e
4'. [... la-am] _giri3#-min#_-szu2
5'. [...] _su_-szu2
6'. [... x]-ma# _ti_
$ single ruling
7'. _[DISZ kimin?_ ... ina] _ga# uz3 gaz_
8'. x [...] la#-am _giri3-min_-szu2
9'. ana _ki#_ [... nap?]-szal#-tu _ki-min_
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {gesz}x [...] x _{u2}sikil_
11'. _disz_-nisz _gaz sim_ ina _kasz#-sag# nag#_-ma# nap-szal-tum _ki-min_
$ rest missing
@column 3
1. [...] ana _na nu te_-e _{u2}in-usz6 {u2}har-har_
2. [...] _szub#_-di ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan _nag_-ma
3. [...] x _{na4}an-bar {na4}urudu_ ina _gu2_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
4. _[en2?_ pa]-ti# pa-ti-ti
5. [... pa]-ta#-kar ti-lu ha-ti-ib _tu6 en2_
$ single ruling
6. _[ka inim-ma] usz11-bur2-ru-da-kam_
$ single ruling
7. _[du3-du3-bi x x]-tab#{muszen} _szum_-ah
8. [...] ta#-mah-har _en2_ 7(disz)-szu2 ana _sza3 szid_-ma
9. [...] _szesz2#_-aš sza2 i-ta-nam-da-ru la _kur_-su
$ single ruling
10. _[DISZ na sza3_-szu2 ik-ta]-na#-su-szu2 _sza3_-szu2 i-ha-asz2
11. _[du8-mesz ir szub]_-u2 _dab_-it# _sza3# tuku-mesz_-szi
12. _[sag sza3_-šu2 uh2] tuku#-[mesz_-szi] _na#? bi_ ka#-szip#
13. [... _gesz]-gi#_ {u2}ap2-ru-sza#
14. [...] _hi#-hi esz-mesz_-asz-ma _ti_
$ single ruling
15. _[DISZ kimin?_ ...] at-ma sza2 _bil-za-za sig7_
16. _[disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz hi]-hi# esz-mesz_-su-ma _ti_
$ single ruling
17. [ana kisz-pi ana _na_ u] _e3#_-szu2 _nu te_-e
18. _[{u2}in6-usz2 {u2}szakira] dida# sig5-ga_
19. [...] u s,er-ri _{gesz}ig_
20. [...] i#-hal-li-qu
$ 30 lines missing
52'. [...] x gesz x x [x x x]
$ single ruling
53'. [... _sza3 du10]-ga# usz11-bur2-ru-da
54'. _[nam-erim2]-bur2 gaba-ri_ {disz}i3-li2-reme-ni
$ single ruling
55'. [x x x x] {u2#}ti-ia2-tu _{u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
56'. [x x {u2}szib]-bur#-ra-tu2 {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra_
57'. [x x x x x] _{u2}a-zal-la_ {u2}s,a-s,u-um-tu2
58'. _[numun {u2}]gesztin# ka5-a numun_ {gesz}bi-ni _numun {gesz}ma-nu_
59'. [x x x x x] _u2 dili {u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
60'. [x x x x] {u2#}ak-tam {u2}eme ur-gi7_
61'. _[numun {u2}eme] ur#-gi7 za3-hi-li gazi{sar}_
62'. [... {u2}]szu#-mut-tu _suhusz {gesz}nam-tar nita_
63'. _suhusz#_ {gesz}szu2#-[szi] _naga-si {gesz}hu-lu-ub2_
64'. _{gesz}li_ {na4}ga-bi#-i _im-kal-gug numun {u2}si-sa2_
65'. {u2}a-szi-i _u2 babbar u2 nam-ti-la_
66'. _{szim}gur2-gur2 gi du10-ga {gesz}haszhur gesz-gi {u2}mur-du3-du3_
67'. _{u2}sikil {u2}lag a-sza3_ {u2}a-a-ar2 _ku3-babbar_
68'. {u2}a-a-ar2 _ku3-sig17 {u2}gir2-hab {u2}hur-sag_
69'. _{u2}asz-tal2-tal2 numun_ {u2}tar-musz8 _{u2}ab2-duh_
70'. 5(u) 1(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
71'. {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har {u2}kur-kur_
72'. _{u2}kur-ra_ {u2}ur2-nu-u _{u2}nu-luh-ha gazi{sar}_ sah-le2-e
73'. {u2}ak-tam {u2#}[szib]-bur#!-ra-tu2 _{u2}eme ur-gi7 numun {u2}eme ur-gi7_
74'. _{u2}a-zal-la2_ {u2}el-kul-la _{u2}ugu_-kul-la
75'. _{szim}gur2-gur2 u2 babbar {u2}gesztin ka5-a {u2}in-nu-usz_
76'. _{u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni _{szim}li_
77'. _numun {szim}li mun_ eme-sal-lim
78'. 2(u) 7(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da gaba-ri {disz}lu2-{d}nanna_
79'. lu ina _kasz_ lu ina _gesztin nag_-ma _ti_
$ single ruling
80'. {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
81'. _mun_ a-ma-nim _mun ku3-pad {gesz}szinig {u2}in-nu-usz_
82'. _numun {u2}in6-usz2_ sim-bir-ru {u2}ti-ia2-tu _{u2}kur-ra_
@reverse
@column 1
1. 1(u) 3(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _kasz_ lu ina _gesztin_
2. lu ina _ga_ lu ta-bi-lam _nag-mesz_-ma kisz-pu _bur2_
$ single ruling
3. _suhusz_ {u2}tar-musz _suhusz {u2}igi_-lim _suhusz {u2}igi-nisz_
4. _{u2}sikil_ {u2}tu-lal _{u2}asz-tal2-tal2 {u2}szakira_
5. _{u2}eme ur-gi7 {u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_
6. {u2}ur2-ne2-e _{u2}har-har uh2 a-ab-ba_
7. _u2-kur-ra uh2-{d}id2 {u2}gan-na {gesz}haszhur gesz-gi_
8. _{u2}tal2!(IGI)-tal2!(IGI)_ {u2}kur-ka-na-a _{u2}lal {u2}kur#-kur#_
9. _{u2}a-zal-la-a_ 2(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2#-ru-da_
10. _DISZ na_ szam-ma _gu7 nag sig tesz2-bi sud2_ ina# _kasz sag_
$ single ruling
11. _{u2}in-nu-usz_ {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
12. _{u2}sikil {u2}gesz_ pisz-ru _{u2}tal2-tal2 {u2}dili_
13. _{u2}haszhur gesz-gi {u2}kur-gi-rin2-na_ {u2}a-zal-lu-u
14. _{u2}kur-ra {u2}szakira {u2}eme ur-gi7 {u2}har-har_
15. _{u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_ {u2}ur2-ni-i
16. {u2}szib-bur-ra-tu _uh2 a-ab-ba_
17. _uh2-{d}id2 {u2}asz-tal2-tal2 numun {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
18. 2(u) 3(disz) _u2-hi-a_ sza _usz11-bur2-ru-a_
$ single ruling
19. _{u2}nu#-luh#-ha_ {u2}ti-ia2-tu {u2}ak-tam
20. {u2#}[kur]-ka#-nam _{u2}luh-mar-tu_ {u2}ur2-nu-u
21. _[{u2}a]-zal-la {u2}sumun-dar {u2}in-nu-usz_
22. [ni]-kip#-tu {u2}gesztin ka5-a mun_ eme-sal-lim
23. _numun# {gesz}szinig {u2}kur-ra_
24. [1(u) 4(disz)] _u2# usz11-bur2-da_ lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
25. [x _sze]_ {u2#}tar-muš 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
26. [x _sze] {u2#}igi-nisz {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
27. _[{u2}in]-nu-usz numun {u2}in6-usz_
28. [x x] {u2#}el-kul-la _ka_ tam-tim
29. [x x x] _{szim}sze-li babbar numun {gesz}hu-lu-ub2_
30. [x x] _{u2#}nu-luh-ha {gesz}haszhur gesz-gi_
31. [x x x] {u2#}kur-kur 2/3(disz) _sila3 {szim}li_
32. [x x x x x x x] x _sila3# {szim#}buluh#_
33. [...] x [...]
34. [x x x x] x la u2-ba-ni-ka x
35. [x x x] x 1/2(disz) _sila3 {u2}nu-luh-ha_
36. [1/2(disz) _sila3 {u2}]har#-har# 1/2(disz) sila3 {u2}kur-ra_
37. [1/2(disz) _sila3 {d}]sumun#-dar 1/2(disz) sila3 {u2}hur-sag_
38. [x] {u2#}szib-bur-ra-tu2 1(u) 5(disz) _sze mun_ a-ma-nim
39. [x] _mun ku3-pad_ {u2}ak-tam
40. 3(u)# 5(disz)# _u2-mesz usz11-bur2-ru-da_ lat-ku
41. sza# a-na qa-ti szu-s,u-u
$ single ruling
42. {u2#}tar-musz _{u2}igi_-lim {u2}igi-nisz {u2}har-har_
43. _{u2#}kur-kur gazi{sar#} {u2}nu-luh-ha_
44. {u2#}ti-ia2-tu2 {u2}ak#-tam {u2}kur-ka-nu-u
45. _{u2}luh-mar#-tu#_ {u2}ur2-nu-u
46. _{u2#}a-zal-la2_ {u2}szu-mut-tu
47. _[{u2}]in#-nu-usz_ ni-kip-tu
48. _[{gesz}]gesztin# ka5-a mun_ eme-sal-lim
49. [x] {gesz#}bi-ni _{u2}kur-ra_
50. [x] _u2 usz11-bur2-ru-da_ ina _kasz sag nag_
$ single ruling
51. [x _sze]_ {u2}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
52. [x _sze] {u2#}igi-nisz 2(disz) gin2_ {u2}ak-tam
53. [x x] _mun# ku3-pad 3(disz) gin2 {szim}gig_
54. [x x] _{u2#}kur-ra 1(u) gin2 {u2}har-har_
55. [{u2}]ur2#-nu-u 1(u) _gin2 gazi{sar}_
56. [x x x] ga#?{sar#?} x [1(u)?] _gin2_ {gesz}bi-nu
57. _[numun] {gesz#}bi-ni {u2}in-nu-usz numun# {u2#}in#-nu-usz#_
58. [x] _gin2#-ta-am3 ti_-qi2 1(u) 5(disz) _u2 usz11#-bur2-ru-da_
59. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz_ lu ina _ga_ <lu> ina _kasz# {lu2}kurun2-na_
60. ba-lu pa-tan _nag-mesz_-ma# lat-ku
$ single ruling
61. a-na _lu2 szu-nigin usz11-mesz_ szab-su-szu2!(U)-ma
62. lu ina ne-pel-ti _a-zu_-tim
63. [lu ina] ne#-pel-ti3 _masz-masz_-ti3
64. [il-ta-za-az]-zu#*-ma# _nu du_-ru#*
65. _[{u2}igi_-lim _{u2}igi]-nisz#_ {u2}tar-musz8
66. [{u2}nab-ru-qu] _{u2}har-har_
67. _[numun_ x x] _na4#_ ga-bi-i
68. [...] _sim#_ lu ina _gesztin_
69. [lu ina _kasz?_ ...] _nag#-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
70. [x x x x x x] _{u2}lag a-sa3_ sah-lu-u
71. [x x x _u2] usz11#-bur2-ru-da_ ina _kasz nag-mesz_
$ single ruling
72. [{u2}tar]-musz _{u2}igi#_-[lim] _{u2#}igi-nisz {u2}har-har_
73. _{u2}kur-kur_ {u2}ti-ia2#-[tu] {u2#}ur2-nu-u _{u2}luh-mar-tu_
74. _{u2}kur-ra {u2}kur-gi#-rin2-na_ sza2 _kur {u2}a-zal-la2_
75. _gazi{sar} {u2}in-nu#-usz {u2}eme ur-gi7_
76. _mun_ a-ma-nim 1(u) 5(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
77. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
78. _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz8 _{u2}dili_
79. {u2}ir-kul-la {u2}el-kul-la _{u2}sikil_
80. _numun {u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
81. _{u2}eme ur-gi7 {u2}in-nu-usz_
82. _{u2}a-la-mu2-a im-sahar-babbar-kur-ra_
83. _im-sahar-na4-kur-ra mun_ eme-sal-lim
@column 2
1. _mun ku3-pad gazi{sar} {u2}a-zal-la2_
2. {szim}gur2-gur2 {szim}li {u2}nu-luh-ha_
3. _suhusz {u2}nu-luh-ha {gesz}gan-u5 {u2}har-har_
4. _henbur2 {gi}szul-hi {u2}luh-mar-tu_ u2-ra-an-nu
5. {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra {u2}kur-kur {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
6. 3(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _gesztin_
7. lu ina _kasz_ ina {gesz}dilim2 {gesz}szinig nag_
$ single ruling
8. _DISZ na_ u2-pi-szu _hul-mesz nigin_-szu
9. a-na u2-pi-szi _hul-mesz_ ana _na nu te_-e
10. _{u2}babbar_ {u2}an-nu-ha-ra {na4}gug gazi{sar}_
11. _{u2}ku6_ {u2}szi-hu 5(disz) _u2-hi-a_ an-nu-ti
12. ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin sud_
13. ina _kusz gag-gag_ ina _gu2_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
14. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu ana _na nu te_-e
15. _{u2}sikil {gesz}sze-na2-a {u2}in6-usz2 {u2}igi_-lim _{na4}ad-bar_ ina _kusz_
$ single ruling
16. _DISZ ki-min {u2}har-hum-ba-szir {na4}an-zah-ge6 {u2}ki-kal_ ina _kusz_
$ single ruling
17. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu {gesz}sze-na2-a {u2}sikil_
18. {u2}in-nu-usz {u2}an-hul2 {u2}dili_ ina _kusz_
$ single ruling
19. ana kip-di _en inim_-szu2 _szub_-i _ku3-babbar ku3-sig17# urudu# an#-na#_
20. {na4}zi-_e2_ {u2}lu2-u18-lu#_ u2# [...]
$ single ruling
21. ana kip-di _en inim_-szu2 šu-ud-[di-i ...]
22. {u2}ar2-ga-nu [...]
23. _{gesz}gan-u5_ UM {u2}x [...]
24. ina _sig2 {mi2}asz2-gar3 gesz3-nu-zu#_ [...]
$ single ruling
25. _en2_ an-da-ki-hi [...]
26. a-li-li mu-ne-ra-ba [...]
27. _en2_ an-ni-tu2 7(disz)-szu2 ana _ugu# [szid_-nu ...]
$ single ruling
28. _[DISZ kimin?] {u2#?}dili numun_ u2#? [...]
29. [x x x] ina _kusz_ [...]
@column 3
1. _DISZ na hul-gig zi-ku5-ru-da di-bal-a_
2. _ka-dab-be2-da_ u2-pi-szu2 _hul-mesz_
3. _en inim_-szu2 _nigin_-szu
4. ina _igi dingir lugal idim_ u _nun_ szu-usz-kun
5. _ugu igi_-szu2 _gig_ ana u2-pi-szi _hul-mesz_ szup-szu-ri*
6. _ka_ tam-tim _{u2}igi_-lim _{u2}kur-kur_
7. _{na4}ka-gi-na dab-ba_ ina _i3-gesz {gesz}szur-min3_
8. _i3 {szim}gig i3 gi du10-ga_
9. _i3 {gesz}erin i3 {szim}szesz i3 {szim}li_
10. _ki i3 bur hi-hi_-ma _en2 sze-ga-me-en min_
11. 3(disz)-szu2 _szid_-ma _szesz2_-ma _silim_-im
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3 {szim}li i3 {szim}szesz u3 gi du10-ga_
13. _i3 {szim}man-du i3 {szim}gig i3 {szim}mug_
14. _disz_-nisz _ti_-qi2 ina _ge6_ ina _igi {d}1(u) 5(disz) nig2-na {gesz}li gar_-an
15. _kasz sag bal_-qi2 _en2_ 7(disz)-szu2 _szid_-ma
16. ka-a-a-na _szesz2_-su
$ single ruling
17. _en2 sze-ga-me-en sze-ga-me-en_
18. _{d}utu sze-ga-me-en_
19. {d}a-nim _sze-ga-me-en_
20. _{d}utu dingir-gu10 sze-ga-me-en_
21. _dingir-re-e-ne sze-ga-me-en_
22. _lugal sze-ga-me-en_
23. _dumu lugal sze-ga-me-en_
24. _idim sze-ga-me-en_
25. _lu2-u18-lu sze-ga-me-en_
26. _nam#-lu2-u18-lu sze-ga-me-en nam he2-tu6_
27. _[dingir_ sza2] _ka#-kesz2-bi he2-en-bur2-da tu6 en2_
$ single ruling
28. [x x _im-gu2-en]-na#_ szur-szum-mi _kasz had2-du gaz_
29. _[za3-hi-li_ x] _gazi#{sar} {u2}kur-ra_
30. _[numun_ {u2}tar-musz8?] _{szim#}li_
31. _[{szim}gur2-gur2_ mal-ma-lisz _sud2_ ina] _a# hi-hi_
32. [ina _ud-da had2-a gur_-ma] _gaz#?_ ina _i3_
33. [...]

2019-02-07 14:51:46, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P393807 = BAM 5, 434
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1'. ⸢x x⸣ [...]
$ single ruling
2'. _DISZ na sag sza3_-šu2 [...]
3'. mim3-ma _gu7_ u _nag_ x [...]
4'. [šu4?]-ma _mu dingir_-szu _kur_ x [...]
5'. [ina] asz#-ri-šu u2# [...]
6'. [x x] x x [...]
7'. x sza2 _bil-za-za sig7#_ [...]
8'. _{gesz}haszhur gesz-gi tesz2-bi sud2#?_ [...]
9'. _tab# su_-szu2 _esz#_ [...]
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim# _[{u2}igi-nisz]_
11'. _tesz2-bi# sud2_ lu ina _kasz_ lu ina _[gesztin?_ ...]
12'. _nu#_ pa#-tan _nag-mesz_ x [...]
$ single ruling
13'. _DISZ na# [sza3?]-mesz_-szu2 _mu2-mu2 sag sza3_-szu2 u2-s,ar-rap#-[szu2]
14'. _gaba_-su# _gu7_-szu2 _ninda-mesz_ u _kasz-mesz la2 na [bi mur-mesz gig]_
15'. _usz11# gu7_ u _nag_ ana _ti_-szu2 {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim#
16'. _{u2}igi-nisz_ {u2}tu-lal _{gesz}gan-u5 {u2}asz-tal2-tal2_
17'. 6(disz)# _u2-hi-ia szesz tesz2-bi sud2_ lu ina _kasz sag_ lu-u ina _gesztin-mesz_
18'. _[nu]_ pa#-tan _nag-mesz {na4}ku3-babbar {na4}ku3-sig17 {na4}urudu {na4}an-na_
19'. ina# _gu2_-szu2 _gar_-an
$ rest missing
@column 2
$ beginning missing
1'. [...] x
2'. [... _na bi]_ ka#-szip
3'. [... sah?]-le2#-e
4'. [... la-am] _giri3#-min#_-szu2
5'. [...] _su_-szu2
6'. [... x]-ma# _ti_
$ single ruling
7'. _[DISZ kimin?_ ... ina] _ga# uz3 gaz_
8'. x [...] la#-am _giri3-min_-szu2
9'. ana _ki#_ [... nap?]-szal#-tu _ki-min_
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {gesz}x [...] x _{u2}sikil_
11'. _disz_-nisz _gaz sim_ ina _kasz#-sag# nag#_-ma# nap-szal-tum _ki-min_
$ rest missing
@column 3
1. [...] ana _na nu te_-e _{u2}in-usz6 {u2}har-har_
2. [...] _szub#_-di ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan _nag_-ma
3. [...] x _{na4}an-bar {na4}urudu_ ina _gu2_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
4. _[en2?_ pa]-ti# pa-ti-ti
5. [... pa]-ta#-kar ti-lu ha-ti-ib _tu6 en2_
$ single ruling
6. _[ka inim-ma] usz11-bur2-ru-da-kam_
$ single ruling
7. _[du3-du3-bi x x]-tab#{muszen} _szum_-ah
8. [...] ta#-mah-har _en2_ 7(disz)-szu2 ana _sza3 szid_-ma
9. [...] _szesz2#_-aš sza2 i-ta-nam-da-ru la _kur_-su
$ single ruling
10. _[DISZ na sza3_-szu2 ik-ta]-na#-su-szu2 _sza3_-szu2 i-ha-asz2
11. _[du8-mesz ir szub]_-u2 _dab_-it# _sza3# tuku-mesz_-szi
12. _[sag sza3_-šu2 uh2] tuku#-[mesz_-szi] _na#? bi_ ka#-szip#
13. [... _gesz]-gi#_ {u2}ap2-ru-sza#
14. [...] _hi#-hi esz-mesz_-asz-ma _ti_
$ single ruling
15. _[DISZ kimin?_ ...] at-ma sza2 _bil-za-za sig7_
16. _[disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz hi]-hi# esz-mesz_-su-ma _ti_
$ single ruling
17. [ana kisz-pi ana _na_ u] _e3#_-szu2 _nu te_-e
18. _[{u2}in6-usz2 {u2}szakira] dida# sig5-ga_
19. [...] u s,er-ri _{gesz}ig_
20. [...] i#-hal-li-qu
$ 30 lines missing
52'. [...] x gesz x x [x x x]
$ single ruling
53'. [... _sza3 du10]-ga# usz11-bur2-ru-da
54'. _[nam-erim2]-bur2 gaba-ri_ {disz}i3-li2-reme-ni
$ single ruling
55'. [x x x x] {u2#}ti-ia2-tu _{u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
56'. [x x {u2}szib]-bur#-ra-tu2 {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra_
57'. [x x x x x] _{u2}a-zal-la_ {u2}s,a-s,u-um-tu2
58'. _[numun {u2}]gesztin# ka5-a numun_ {gesz}bi-ni _numun {gesz}ma-nu_
59'. [x x x x x] _u2 dili {u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
60'. [x x x x] {u2#}ak-tam {u2}eme ur-gi7_
61'. _[numun {u2}eme] ur#-gi7 za3-hi-li gazi{sar}_
62'. [... {u2}]szu#-mut-tu _suhusz {gesz}nam-tar nita_
63'. _suhusz#_ {gesz}szu2#-[szi] _naga-si {gesz}hu-lu-ub2_
64'. _{gesz}li_ {na4}ga-bi#-i _im-kal-gug numun {u2}si-sa2_
65'. {u2}a-szi-i _u2 babbar u2 nam-ti-la_
66'. _{szim}gur2-gur2 gi du10-ga {gesz}haszhur gesz-gi {u2}mur-du3-du3_
67'. _{u2}sikil {u2}lag a-sza3_ {u2}a-a-ar2 _ku3-babbar_
68'. {u2}a-a-ar2 _ku3-sig17 {u2}gir2-hab {u2}hur-sag_
69'. _{u2}asz-tal2-tal2 numun_ {u2}tar-musz8 _{u2}ab2-duh_
70'. 5(u) 1(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
71'. {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har {u2}kur-kur_
72'. _{u2}kur-ra_ {u2}ur2-nu-u _{u2}nu-luh-ha gazi{sar}_ sah-le2-e
73'. {u2}ak-tam {u2#}[szib]-bur#!-ra-tu2 _{u2}eme ur-gi7 numun {u2}eme ur-gi7_
74'. _{u2}a-zal-la2_ {u2}el-kul-la _{u2}ugu_-kul-la
75'. _{szim}gur2-gur2 u2 babbar {u2}gesztin ka5-a {u2}in-nu-usz_
76'. _{u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni _{szim}li_
77'. _numun {szim}li mun_ eme-sal-lim
78'. 2(u) 7(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da gaba-ri {disz}lu2-{d}nanna_
79'. lu ina _kasz_ lu ina _gesztin nag_-ma _ti_
$ single ruling
80'. {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
81'. _mun_ a-ma-nim _mun ku3-pad {gesz}szinig {u2}in-nu-usz_
82'. _numun {u2}in6-usz2_ sim-bir-ru {u2}ti-ia2-tu _{u2}kur-ra_
@reverse
@column 1
1. 1(u) 3(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _kasz_ lu ina _gesztin_
2. lu ina _ga_ lu ta-bi-lam _nag-mesz_-ma kisz-pu _bur2_
$ single ruling
3. _suhusz_ {u2}tar-musz _suhusz {u2}igi_-lim _suhusz {u2}igi-nisz_
4. _{u2}sikil_ {u2}tu-lal _{u2}asz-tal2-tal2 {u2}szakira_
5. _{u2}eme ur-gi7 {u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_
6. {u2}ur2-ne2-e _{u2}har-har uh2 a-ab-ba_
7. _u2-kur-ra uh2-{d}id2 {u2}gan-na {gesz}haszhur gesz-gi_
8. _{u2}tal2!(IGI)-tal2!(IGI)_ {u2}kur-ka-na-a _{u2}lal {u2}kur#-kur#_
9. _{u2}a-zal-la-a_ 2(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2#-ru-da_
10. _DISZ na_ szam-ma _gu7 nag sig tesz2-bi sud2_ ina# _kasz sag_
$ single ruling
11. _{u2}in-nu-usz_ {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
12. _{u2}sikil {u2}gesz_ pisz-ru _{u2}tal2-tal2 {u2}dili_
13. _{u2}haszhur gesz-gi {u2}kur-gi-rin2-na_ {u2}a-zal-lu-u
14. _{u2}kur-ra {u2}szakira {u2}eme ur-gi7 {u2}har-har_
15. _{u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_ {u2}ur2-ni-i
16. {u2}szib-bur-ra-tu _uh2 a-ab-ba_
17. _uh2-{d}id2 {u2}asz-tal2-tal2 numun {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
18. 2(u) 3(disz) _u2-hi-a_ sza _usz11-bur2-ru-a_
$ single ruling
19. _{u2}nu#-luh#-ha_ {u2}ti-ia2-tu {u2}ak-tam
20. {u2#}[kur]-ka#-nam _{u2}luh-mar-tu_ {u2}ur2-nu-u
21. _[{u2}a]-zal-la {u2}sumun-dar {u2}in-nu-usz_
22. [ni]-kip#-tu {u2}gesztin ka5-a mun_ eme-sal-lim
23. _numun# {gesz}szinig {u2}kur-ra_
24. [1(u) 4(disz)] _u2# usz11-bur2-da_ lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
25. [x _sze]_ {u2#}tar-muš 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
26. [x _sze] {u2#}igi-nisz {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
27. _[{u2}in]-nu-usz numun {u2}in6-usz_
28. [x x] {u2#}el-kul-la _ka_ tam-tim
29. [x x x] _{szim}sze-li babbar numun {gesz}hu-lu-ub2_
30. [x x] _{u2#}nu-luh-ha {gesz}haszhur gesz-gi_
31. [x x x] {u2#}kur-kur 2/3(disz) _sila3 {szim}li_
32. [x x x x x x x] x _sila3# {szim#}buluh#_
33. [...] x [...]
34. [x x x x] x la u2-ba-ni-ka x
35. [x x x] x 1/2(disz) _sila3 {u2}nu-luh-ha_
36. [1/2(disz) _sila3 {u2}]har#-har# 1/2(disz) sila3 {u2}kur-ra_
37. [1/2(disz) _sila3 {d}]sumun#-dar 1/2(disz) sila3 {u2}hur-sag_
38. [x] {u2#}szib-bur-ra-tu2 1(u) 5(disz) _sze mun_ a-ma-nim
39. [x] _mun ku3-pad_ {u2}ak-tam
40. 3(u)# 5(disz)# _u2-mesz usz11-bur2-ru-da_ lat-ku
41. sza# a-na qa-ti szu-s,u-u
$ single ruling
42. {u2#}tar-musz _{u2}igi_-lim {u2}igi-nisz {u2}har-har_
43. _{u2#}kur-kur gazi{sar#} {u2}nu-luh-ha_
44. {u2#}ti-ia2-tu2 {u2}ak#-tam {u2}kur-ka-nu-u
45. _{u2}luh-mar#-tu#_ {u2}ur2-nu-u
46. _{u2#}a-zal-la2_ {u2}szu-mut-tu
47. _[{u2}]in#-nu-usz_ ni-kip-tu
48. _[{gesz}]gesztin# ka5-a mun_ eme-sal-lim
49. [x] {gesz#}bi-ni _{u2}kur-ra_
50. [x] _u2 usz11-bur2-ru-da_ ina _kasz sag nag_
$ single ruling
51. [x _sze]_ {u2}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
52. [x _sze] {u2#}igi-nisz 2(disz) gin2_ {u2}ak-tam
53. [x x] _mun# ku3-pad 3(disz) gin2 {szim}gig_
54. [x x] _{u2#}kur-ra 1(u) gin2 {u2}har-har_
55. [{u2}]ur2#-nu-u 1(u) _gin2 gazi{sar}_
56. [x x x] ga#?{sar#?} x [1(u)?] _gin2_ {gesz}bi-nu
57. _[numun] {gesz#}bi-ni {u2}in-nu-usz numun# {u2#}in#-nu-usz#_
58. [x] _gin2#-ta-am3 ti_-qi2 1(u) 5(disz) _u2 usz11#-bur2-ru-da_
59. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz_ lu ina _ga_ <lu> ina _kasz# {lu2}kurun2-na_
60. ba-lu pa-tan _nag-mesz_-ma# lat-ku
$ single ruling
61. a-na _lu2 szu-nigin usz11-mesz_ szab-su-szu2!(U)-ma
62. lu ina ne-pel-ti _a-zu_-tim
63. [lu ina] ne#-pel-ti3 _masz-masz_-ti3
64. [il-ta-za-az]-zu#*-ma# _nu du_-ru#*
65. _[{u2}igi_-lim _{u2}igi]-nisz#_ {u2}tar-musz8
66. [{u2}nab-ru-qu] _{u2}har-har_
67. _[numun_ x x] _na4#_ ga-bi-i
68. [...] _sim#_ lu ina _gesztin_
69. [lu ina _kasz?_ ...] _nag#-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
70. [x x x x x x] _{u2}lag a-sa3_ sah-lu-u
71. [x x x _u2] usz11#-bur2-ru-da_ ina _kasz nag-mesz_
$ single ruling
72. [{u2}tar]-musz _{u2}igi#_-[lim] _{u2#}igi-nisz {u2}har-har_
73. _{u2}kur-kur_ {u2}ti-ia2#-[tu] {u2#}ur2-nu-u _{u2}luh-mar-tu_
74. _{u2}kur-ra {u2}kur-gi#-rin2-na_ sza2 _kur {u2}a-zal-la2_
75. _gazi{sar} {u2}in-nu#-usz {u2}eme ur-gi7_
76. _mun_ a-ma-nim 1(u) 5(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
77. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
78. _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz8 _{u2}dili_
79. {u2}ir-kul-la {u2}el-kul-la _{u2}sikil_
80. _numun {u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
81. _{u2}eme ur-gi7 {u2}in-nu-usz_
82. _{u2}a-la-mu2-a im-sahar-babbar-kur-ra_
83. _im-sahar-na4-kur-ra mun_ eme-sal-lim
@column 2
1. _mun ku3-pad gazi{sar} {u2}a-zal-la2_
2. {szim}gur2-gur2 {szim}li {u2}nu-luh-ha_
3. _suhusz {u2}nu-luh-ha {gesz}gan-u5 {u2}har-har_
4. _sze-gag gi-szul-hi {u2}luh-mar-tu_ u2-ra-an-nu
5. {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra {u2}kur-kur {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
6. 3(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _gesztin_
7. lu ina _kasz_ ina {gesz}dilim2 {gesz}szinig nag_
$ single ruling
8. _DISZ na_ u2-pi-szu _hul-mesz nigin_-szu
9. a-na u2-pi-szi _hul-mesz_ ana _na nu te_-e
10. _{u2}babbar_ {u2}an-nu-ha-ra {na4}gug gazi{sar}_
11. _{u2}ku6_ {u2}szi-hu 5(disz) _u2-hi-a_ an-nu-ti
12. ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin sud_
13. ina _kusz gag-gag_ ina _gu2_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
14. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu ana _na nu te_-e
15. _{u2}sikil {gesz}sze-na2-a {u2}in6-usz2 {u2}igi_-lim _{na4}ad-bar_ ina _kusz_
$ single ruling
16. _DISZ ki-min {u2}har-hum-ba-szir {na4}an-zah-ge6 {u2}ki-kal_ ina _kusz_
$ single ruling
17. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu {gesz}sze-na2-a {u2}sikil_
18. {u2}in-nu-usz {u2}an-hul2 {u2}dili_ ina _kusz_
$ single ruling
19. ana kip-di _en inim_-szu2 _szub_-i _ku3-babbar ku3-sig17# urudu# an#-na#_
20. {na4}zi-_e2_ {u2}lu2-u18-lu#_ u2# [...]
$ single ruling
21. ana kip-di _en inim_-szu2 šu-ud-[di-i ...]
22. {u2}ar2-ga-nu [...]
23. _{gesz}gan-u5_ UM {u2}x [...]
24. ina _sig2 {mi2}asz2-gar3 gesz3-nu-zu#_ [...]
$ single ruling
25. _en2_ an-da-ki-hi [...]
26. a-li-li mu-ne-ra-ba [...]
27. _en2_ an-ni-tu2 7(disz)-szu2 ana _ugu# [szid_-nu ...]
$ single ruling
28. _[DISZ kimin?] {u2#?}dili numun_ u2#? [...]
29. [x x x] ina _kusz_ [...]
@column 3
1. _DISZ na hul-gig zi-ku5-ru-da di-bal-a_
2. _ka-dab-be2-da_ u2-pi-szu2 _hul-mesz_
3. _en inim_-szu2 _nigin_-szu
4. ina _igi dingir lugal idim_ u _nun_ szu-usz-kun
5. _ugu igi_-szu2 _gig_ ana u2-pi-szi _hul-mesz_ szup-szu-ri*
6. _ka_ tam-tim _{u2}igi_-lim _{u2}kur-kur_
7. _{na4}ka-gi-na dab-ba_ ina _i3-gesz {gesz}szur-min3_
8. _i3 {szim}gig i3 gi du10-ga_
9. _i3 {gesz}erin i3 {szim}szesz i3 {szim}li_
10. _ki i3 bur hi-hi_-ma _en2 sze-ga-me-en min_
11. 3(disz)-szu2 _szid_-ma _szesz2_-ma _silim_-im
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3 {szim}li i3 {szim}szesz u3 gi du10-ga_
13. _i3 {szim}man-du i3 {szim}gig i3 {szim}mug_
14. _disz_-nisz _ti_-qi2 ina _ge6_ ina _igi {d}1(u) 5(disz) nig2-na {gesz}li gar_-an
15. _kasz sag bal_-qi2 _en2_ 7(disz)-szu2 _szid_-ma
16. ka-a-a-na _szesz2_-su
$ single ruling
17. _en2 sze-ga-me-en sze-ga-me-en_
18. _{d}utu sze-ga-me-en_
19. {d}a-nim _sze-ga-me-en_
20. _{d}utu dingir-gu10 sze-ga-me-en_
21. _dingir-re-e-ne sze-ga-me-en_
22. _lugal sze-ga-me-en_
23. _dumu lugal sze-ga-me-en_
24. _idim sze-ga-me-en_
25. _lu2-u18-lu sze-ga-me-en_
26. _nam#-lu2-u18-lu sze-ga-me-en nam he2-tu6_
27. _[dingir_ sza2] _ka#-kesz2-bi he2-en-bur2-da tu6 en2_
$ single ruling
28. [x x _im-gu2-en]-na#_ szur-szum-mi _kasz had2-du gaz_
29. _[za3-hi-li_ x] _gazi#{sar} {u2}kur-ra_
30. _[numun_ {u2}tar-musz8?] _{szim#}li_
31. _[{szim}gur2-gur2_ mal-ma-lisz _sud2_ ina] _a# hi-hi_
32. [ina _ud-da had2-a gur_-ma] _gaz#?_ ina _i3_
33. [...]

2019-02-07 14:50:28, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P393807 = BAM 5, 434
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1'. ⸢x x⸣ [...]
$ single ruling
2'. _DISZ na sag sza3_-šu2 [...]
3'. mim3-ma _gu7_ u _nag_ x [...]
4'. [šu4?]-ma _mu dingir_-szu _kur_ x [...]
5'. [ina] asz#-ri-šu u2# [...]
6'. [x x] x x [...]
7'. x sza2 _bil-za-za sig7#_ [...]
8'. _{gesz}haszhur gesz-gi tesz2-bi sud2#?_ [...]
9'. _tab# su_-szu2 _esz#_ [...]
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim# _[{u2}igi-nisz]_
11'. _tesz2-bi# sud2_ lu ina _kasz_ lu ina _[gesztin?_ ...]
12'. _nu#_ pa#-tan _nag-mesz_ x [...]
$ single ruling
13'. _DISZ na# [sza3?]-mesz_-szu2 _mu2-mu2 sag sza3_-szu2 u2-s,ar-rap#-[szu2]
14'. _gaba_-su# _gu7_-szu2 _ninda-mesz_ u _kasz-mesz la2 na [bi mur-mesz gig]_
15'. _usz11# gu7_ u _nag_ ana _ti_-szu2 {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim#
16'. _{u2}igi-nisz_ {u2}tu-lal _{gesz}gan-u5 {u2}asz-tal2-tal2_
17'. 6(disz)# _u2-hi-ia szesz tesz2-bi sud2_ lu ina _kasz sag_ lu-u ina _gesztin-mesz_
18'. _[nu]_ pa#-tan _nag-mesz {na4}ku3-babbar {na4}ku3-sig17 {na4}urudu {na4}an-na_
19'. ina# _gu2_-szu2 _gar_-an
$ rest missing
@column 2
$ beginning missing
1'. [...] x
2'. [... _na bi]_ ka#-szip
3'. [... sah?]-le2#-e
4'. [... la-am] _giri3#-min#_-szu2
5'. [...] _su_-szu2
6'. [... x]-ma# _ti_
$ single ruling
7'. _[DISZ kimin?_ ... ina] _ga# uz3 gaz_
8'. x [...] la#-am _giri3-min_-szu2
9'. ana _ki#_ [... nap?]-szal#-tu _ki-min_
$ single ruling
10'. _DISZ ki-min_ {gesz}x [...] x _{u2}sikil_
11'. _disz_-nisz _gaz sim_ ina _kasz#-sag# nag#_-ma# nap-szal-tum _ki-min_
$ rest missing
@column 3
1. [...] ana _na nu te_-e _{u2}in-usz6 {u2}har-har_
2. [...] _szub#_-di ina _mul4_ tusz-bat _nu_ pa-tan _nag_-ma
3. [...] x _{na4}an-bar {na4}urudu_ ina _gu2_-szu2 _gar_-ma _ti_
$ single ruling
4. _[en2?_ pa]-ti# pa-ti-ti
5. [... pa]-ta#-kar ti-lu ha-ti-ib _tu6 en2_
$ single ruling
6. _[ka inim-ma] usz11-bur2-ru-da-kam_
$ single ruling
7. _[du3-du3-bi x x]-tab#{muszen} _szum_-ah
8. [...] ta#-mah-har _en2_ 7(disz)-szu2 ana _sza3 szid_-ma
9. [...] _szesz2#_-aš sza2 i-ta-nam-da-ru la _kur_-su
$ single ruling
10. _[DISZ na sza3_-szu2 ik-ta]-na#-su-szu2 _sza3_-szu2 i-ha-asz2
11. _[du8-mesz ir szub]_-u2 _dab_-it# _sza3# tuku-mesz_-szi
12. _[sag sza3_-šu2 uh2] tuku#-[mesz_-szi] _na#? bi_ ka#-szip#
13. [... _gesz]-gi#_ {u2}ap2-ru-sza#
14. [...] _hi#-hi esz-mesz_-asz-ma _ti_
$ single ruling
15. _[DISZ kimin?_ ...] at-ma sza2 _bil-za-za sig7_
16. _[disz_-nisz _sud2_ ina _i3-gesz hi]-hi# esz-mesz_-su-ma _ti_
$ single ruling
17. [ana kisz-pi ana _na_ u] _e3#_-szu2 _nu te_-e
18. _[{u2}in6-usz2 {u2}szakira] dida# sig5-ga_
19. [...] u s,er-ri _{gesz}ig_
20. [...] i#-hal-li-qu
$ 30 lines missing
52'. [...] x gesz x x [x x x]
$ single ruling
53'. [... _sza3 du10]-ga# usz11-bur2-ru-da
54'. _[nam-erim2]-bur2 gaba-ri_ {disz}i3-li2-reme-ni
$ single ruling
55'. [x x x x] {u2#}ti-ia2-tu _{u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
56'. [x x {u2}szib]-bur#-ra-tu2 {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra_
57'. [x x x x x] _{u2}a-zal-la_ {u2}s,a-s,u-um-tu2
58'. _[numun {u2}]gesztin# ka5-a numun_ {gesz}bi-ni _numun {gesz}ma-nu_
59'. [x x x x x] _u2 dili {u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
60'. [x x x x] {u2#}ak-tam {u2}eme ur-gi7_
61'. _[numun {u2}eme] ur#-gi7 za3-hi-li gazi{sar}_
62'. [... {u2}]szu#-mut-tu _suhusz {gesz}nam-tar nita_
63'. _suhusz#_ {gesz}szu2#-[szi] _naga-si {gesz}hu-lu-ub2_
64'. _{gesz}li_ {na4}ga-bi#-i _im-kal-gug numun {u2}si-sa2_
65'. {u2}a-szi-i _u2 babbar u2 nam-ti-la_
66'. _{szim}gur2-gur2 gi du10-ga {gesz}haszhur gesz-gi {u2}mur-du3-du3_
67'. _{u2}sikil {u2}lag a-sza3_ {u2}a-a-ar2 _ku3-babbar_
68'. {u2}a-a-ar2 _ku3-sig17 {u2}gir2-hab {u2}hur-sag_
69'. _{u2}asz-tal2-tal2 numun_ {u2}tar-musz8 _{u2}ab2-duh_
70'. 5(u) 1(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
$ single ruling
71'. {u2}tar-musz _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}har-har {u2}kur-kur_
72'. _{u2}kur-ra_ {u2}ur2-nu-u _{u2}nu-luh-ha gazi{sar}_ sah-le2-e
73'. {u2}ak-tam {u2#}[szib]-bur#!-ra-tu2 _{u2}eme ur-gi7 numun {u2}eme ur-gi7_
74'. _{u2}a-zal-la2_ {u2}el-kul-la _{u2}ugu_-kul-la
75'. _{szim}gur2-gur2 u2 babbar {u2}gesztin ka5-a {u2}in-nu-usz_
76'. _{u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni _{szim}li_
77'. _numun {szim}li mun_ eme-sal-lim
78'. 2(u) 7(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da gaba-ri {disz}lu2-{d}nanna_
79'. lu ina _kasz_ lu ina _gesztin nag_-ma _ti_
$ single ruling
80'. {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz {u2}kur-kur_ {u2}kur-ka-nam
81'. _mun_ a-ma-nim _mun ku3-pad {gesz}szinig {u2}in-nu-usz_
82'. _numun {u2}in6-usz2_ sim-bir-ru {u2}ti-ia2-tu _{u2}kur-ra_
@column 4
1. 1(u) 3(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _kasz_ lu ina _gesztin_
2. lu ina _ga_ lu ta-bi-lam _nag-mesz_-ma kisz-pu _bur2_
$ single ruling
3. _suhusz_ {u2}tar-musz _suhusz {u2}igi_-lim _suhusz {u2}igi-nisz_
4. _{u2}sikil_ {u2}tu-lal _{u2}asz-tal2-tal2 {u2}szakira_
5. _{u2}eme ur-gi7 {u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_
6. {u2}ur2-ne2-e _{u2}har-har uh2 a-ab-ba_
7. _u2-kur-ra uh2-{d}id2 {u2}gan-na {gesz}haszhur gesz-gi_
8. _{u2}tal2!(IGI)-tal2!(IGI)_ {u2}kur-ka-na-a _{u2}lal {u2}kur#-kur#_
9. _{u2}a-zal-la-a_ 2(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2#-ru-da_
10. _DISZ na_ szam-ma _gu7 nag sig tesz2-bi sud2_ ina# _kasz sag_
$ single ruling
11. _{u2}in-nu-usz_ {u2}tar-musz8 _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_
12. _{u2}sikil {u2}gesz_ pisz-ru _{u2}tal2-tal2 {u2}dili_
13. _{u2}haszhur gesz-gi {u2}kur-gi-rin2-na_ {u2}a-zal-lu-u
14. _{u2}kur-ra {u2}szakira {u2}eme ur-gi7 {u2}har-har_
15. _{u2}nu-luh {u2}nu-luh-ha_ {u2}ur2-ni-i
16. {u2}szib-bur-ra-tu _uh2 a-ab-ba_
17. _uh2-{d}id2 {u2}asz-tal2-tal2 numun {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
18. 2(u) 3(disz) _u2-hi-a_ sza _usz11-bur2-ru-a_
$ single ruling
19. _{u2}nu#-luh#-ha_ {u2}ti-ia2-tu {u2}ak-tam
20. {u2#}[kur]-ka#-nam _{u2}luh-mar-tu_ {u2}ur2-nu-u
21. _[{u2}a]-zal-la {u2}sumun-dar {u2}in-nu-usz_
22. [ni]-kip#-tu {u2}gesztin ka5-a mun_ eme-sal-lim
23. _numun# {gesz}szinig {u2}kur-ra_
24. [1(u) 4(disz)] _u2# usz11-bur2-da_ lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
25. [x _sze]_ {u2#}tar-muš 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
26. [x _sze] {u2#}igi-nisz {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
27. _[{u2}in]-nu-usz numun {u2}in6-usz_
28. [x x] {u2#}el-kul-la _ka_ tam-tim
29. [x x x] _{szim}sze-li babbar numun {gesz}hu-lu-ub2_
30. [x x] _{u2#}nu-luh-ha {gesz}haszhur gesz-gi_
31. [x x x] {u2#}kur-kur 2/3(disz) _sila3 {szim}li_
32. [x x x x x x x] x _sila3# {szim#}buluh#_
33. [...] x [...]
34. [x x x x] x la u2-ba-ni-ka x
35. [x x x] x 1/2(disz) _sila3 {u2}nu-luh-ha_
36. [1/2(disz) _sila3 {u2}]har#-har# 1/2(disz) sila3 {u2}kur-ra_
37. [1/2(disz) _sila3 {d}]sumun#-dar 1/2(disz) sila3 {u2}hur-sag_
38. [x] {u2#}szib-bur-ra-tu2 1(u) 5(disz) _sze mun_ a-ma-nim
39. [x] _mun ku3-pad_ {u2}ak-tam
40. 3(u)# 5(disz)# _u2-mesz usz11-bur2-ru-da_ lat-ku
41. sza# a-na qa-ti szu-s,u-u
$ single ruling
42. {u2#}tar-musz _{u2}igi_-lim {u2}igi-nisz {u2}har-har_
43. _{u2#}kur-kur gazi{sar#} {u2}nu-luh-ha_
44. {u2#}ti-ia2-tu2 {u2}ak#-tam {u2}kur-ka-nu-u
45. _{u2}luh-mar#-tu#_ {u2}ur2-nu-u
46. _{u2#}a-zal-la2_ {u2}szu-mut-tu
47. _[{u2}]in#-nu-usz_ ni-kip-tu
48. _[{gesz}]gesztin# ka5-a mun_ eme-sal-lim
49. [x] {gesz#}bi-ni _{u2}kur-ra_
50. [x] _u2 usz11-bur2-ru-da_ ina _kasz sag nag_
$ single ruling
51. [x _sze]_ {u2}tar-musz 1(u) 5(disz) _sze {u2}igi_-lim
52. [x _sze] {u2#}igi-nisz 2(disz) gin2_ {u2}ak-tam
53. [x x] _mun# ku3-pad 3(disz) gin2 {szim}gig_
54. [x x] _{u2#}kur-ra 1(u) gin2 {u2}har-har_
55. [{u2}]ur2#-nu-u 1(u) _gin2 gazi{sar}_
56. [x x x] ga#?{sar#?} x [1(u)?] _gin2_ {gesz}bi-nu
57. _[numun] {gesz#}bi-ni {u2}in-nu-usz numun# {u2#}in#-nu-usz#_
58. [x] _gin2#-ta-am3 ti_-qi2 1(u) 5(disz) _u2 usz11#-bur2-ru-da_
59. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz_ lu ina _ga_ ina _kasz# {lu2}kurun2-na_
60. ba-lu pa-tan _nag-mesz_-ma# lat-ku
$ single ruling
61. a-na _lu2 szu-nigin usz11-mesz_ szab-su-szu2!(U)-ma
62. lu ina ne-pel-ti _a-zu_-tim
63. [lu ina] ne#-pel-ti3 _masz-masz_-ti3
64. [il-ta-za-az]-zu#*-ma# _nu du_-ru#*
65. _[{u2}igi_-lim _{u2}igi]-nisz#_ {u2}tar-musz8
66. [{u2}nab-ru-qu] _{u2}har-har_
67. _[numun_ x x] _na4#_ ga-bi-i
68. [...] _sim#_ lu ina _gesztin_
69. [lu ina _kasz?_ ...] _nag#-mesz_-ma _ti_
$ single ruling
70. [x x x x x x] _{u2}lag a-sa3_ sah-lu-u
71. [x x x _u2] usz11#-bur2-ru-da_ ina _kasz nag-mesz_
$ single ruling
72. [{u2}tar]-musz _{u2}igi#_-[lim] _{u2#}igi-nisz {u2}har-har_
73. _{u2}kur-kur_ {u2}ti-ia2#-[tu] {u2#}ur2-nu-u _{u2}luh-mar-tu_
74. _{u2}kur-ra {u2}kur-gi#-rin2-na_ sza2 _kur {u2}a-zal-la2_
75. _gazi{sar} {u2}in-nu#-usz {u2}eme ur-gi7_
76. _mun_ a-ma-nim 1(u) 5(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_
77. lu ina _gesztin_ lu ina _kasz nag_
$ single ruling
78. _{u2}igi_-lim _{u2}igi-nisz_ {u2}tar-musz8 _{u2}dili_
79. {u2}ir-kul-la {u2}el-kul-la _{u2}sikil_
80. _numun {u2}sikil {gesz}szinig numun_ {gesz}bi-ni
81. _{u2}eme ur-gi7 {u2}in-nu-usz_
82. _{u2}a-la-mu2-a im-sahar-babbar-kur-ra_
83. _im-sahar-na4-kur-ra mun_ eme-sal-lim
@column 5
1. _mun ku3-pad gazi{sar} {u2}a-zal-la2_
2. {szim}gur2-gur2 {szim}li {u2}nu-luh-ha_
3. _suhusz {u2}nu-luh-ha {gesz}gan-u5 {u2}har-har_
4. _sze-gag gi-szul-hi {u2}luh-mar-tu_ u2-ra-an-nu
5. {u2}ur2-nu-u _{u2}kur-ra {u2}kur-kur {u2}asz-tal2-tal2_
$ single ruling
6. 3(u) 2(disz) _u2 usz11-bur2-ru-da_ lu ina _gesztin_
7. lu ina _kasz_ ina {gesz}dilim2 {gesz}szinig nag_
$ single ruling
8. _DISZ na_ u2-pi-szu _hul-mesz nigin_-szu
9. a-na u2-pi-szi _hul-mesz_ ana _na nu te_-e
10. _{u2}babbar_ {u2}an-nu-ha-ra {na4}gug gazi{sar}_
11. _{u2}ku6_ {u2}szi-hu 5(disz) _u2-hi-a_ an-nu-ti
12. ina _{sig2}aka3 nigin_-mi ina _mud2 {gesz}erin sud_
13. ina _kusz gag-gag_ ina _gu2_-szu2 _gar_-an
$ single ruling
14. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu ana _na nu te_-e
15. _{u2}sikil {gesz}sze-na2-a {u2}in6-usz2 {u2}igi_-lim _{na4}ad-bar_ ina _kusz_
$ single ruling
16. _DISZ ki-min {u2}har-hum-ba-szir {na4}an-zah-ge6 {u2}ki-kal_ ina _kusz_
$ single ruling
17. _DISZ na en inim_-szu2 kisz-pi _nigin_-szu {gesz}sze-na2-a {u2}sikil_
18. {u2}in-nu-usz {u2}an-hul2 {u2}dili_ ina _kusz_
$ single ruling
19. ana kip-di _en inim_-szu2 _szub_-i _ku3-babbar ku3-sig17# urudu# an#-na#_
20. {na4}zi-_e2_ {u2}lu2-u18-lu#_ u2# [...]
$ single ruling
21. ana kip-di _en inim_-szu2 šu-ud-[di-i ...]
22. {u2}ar2-ga-nu [...]
23. _{gesz}gan-u5_ UM {u2}x [...]
24. ina _sig2 {mi2}asz2-gar3 gesz3-nu-zu#_ [...]
$ single ruling
25. _en2_ an-da-ki-hi [...]
26. a-li-li mu-ne-ra-ba [...]
27. _en2_ an-ni-tu2 7(disz)-szu2 ana _ugu# [szid_-nu ...]
$ single ruling
28. _[DISZ kimin?] {u2#?}dili numun_ u2#? [...]
29. [x x x] ina _kusz_ [...]
@column 6
1. _DISZ na hul-gig zi-ku5-ru-da di-bal-a_
2. _ka-dab-be2-da_ u2-pi-szu2 _hul-mesz_
3. _en inim_-szu2 _nigin_-szu
4. ina _igi dingir lugal idim_ u _nun_ szu-usz-kun
5. _ugu igi_-szu2 _gig_ ana u2-pi-szi _hul-mesz_ szup-szu-ri*
6. _ka_ tam-tim _{u2}igi_-lim _{u2}kur-kur_
7. _{na4}ka-gi-na dab-ba_ ina _i3-gesz {gesz}szur-min3_
8. _i3 {szim}gig i3 gi du10-ga_
9. _i3 {gesz}erin i3 {szim}szesz i3 {szim}li_
10. _ki i3 bur hi-hi_-ma _en2 sze-ga-me-en min_
11. 3(disz)-szu2 _szid_-ma _szesz2_-ma _silim_-im
$ single ruling
12. _DISZ ki-min i3 {szim}li i3 {szim}szesz u3 gi du10-ga_
13. _i3 {szim}man-du i3 {szim}gig i3 {szim}mug_
14. _disz_-nisz _ti_-qi2 ina _ge6_ ina _igi {d}1(u) 5(disz) nig2-na {gesz}li gar_-an
15. _kasz sag bal_-qi2 _en2_ 7(disz)-szu2 _szid_-ma
16. ka-a-a-na _szesz2_-su
$ single ruling
17. _en2 sze-ga-me-en sze-ga-me-en_
18. _{d}utu sze-ga-me-en_
19. {d}a-nim _sze-ga-me-en_
20. _{d}utu dingir-gu10 sze-ga-me-en_
21. _dingir-re-e-ne sze-ga-me-en_
22. _lugal sze-ga-me-en_
23. _dumu lugal sze-ga-me-en_
24. _idim sze-ga-me-en_
25. _lu2-u18-lu sze-ga-me-en_
26. _nam#-lu2-u18-lu sze-ga-me-en nam he2-tu6_
27. _[dingir_ sza2] _ka#-kesz2-bi he2-en-bur2-da tu6 en2_
$ single ruling
28. [x x _im-gu2-en]-na#_ szur-szum-mi _kasz had2-du gaz_
29. _[za3-hi-li_ x] _gazi#{sar} {u2}kur-ra_
30. _[numun_ {u2}tar-musz8?] _{szim#}li_
31. _[{szim}gur2-gur2_ mal-ma-lisz _sud2_ ina] _a# hi-hi_
32. [ina _ud-da had2-a gur_-ma] _gaz#?_ ina _i3_
33. [...]