2020-04-22 07:18:19, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P394759 = BAM 6, 514 +
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...] x [...]
2'. [...] x te-qi2#
$ single ruling
3'. [... ana] _{dug#}bur#-zi sur#_
4'. [... _igi]-min#_-szu2# te-qí
$ single ruling
5'. [...] x-ma#?
6'. [...] x
7'. [...] x
8'. [... ana] _sag#?-du#?_-szu2#? _dub_-ak#? [...] x
9'. [... _za3-hi-li]_ tur#-ar2 _sud2_ x [...] x
$ single ruling
10'. [...] _henbur2# sze#_-am# _SIG7_-su _naga si sud2_ ina _a gazi{sar#} [sila11_-asz _igi-min]_-szu2# _la2#_-id#
11'. _[{na4}as3-har] _na4#_ tusz#-ka#-a# _sud2#_ ina# _i3#-udu#_ tu#-tah-ha-ah mal-ma-lisz _sud2_ ina _i3-nun hi#-[hi igi]-min_-szu2# _mar_
$ single ruling
12'. _DISZ# na# [igi-min]_-szu2# _gig# 1(u)# gazi#? i3#-gesz#_ ana# _sag#-ki-mesz_-szu2 _szub-mesz_ szu-uh-ta sza _aszgab#_ [...] te#?-ser#?
13'. ina# _sag#-ki#?-[mesz]_-szu2# _la2_-id# _illu urudu_ {na4}as2#-har# _szim-bi-ku3-gi sud2_ ina _i3-nun hi-hi_ [...] x
$ single ruling
14'. _DISZ# na# igi#-min#_-szu2# _gig#_-ma# u# ha#-an#-t,a _sahar-urudu_ sza _szen-tur_ ina _i3-nun sud2 igi-min#_-[szu2 ...]
15'. ina# _a# luh#_-si# _sum#{sar#}_ ta#-[sak3?] 1(disz)#-szu2# 2(disz)-szu2 3(disz)-szu2 _igi-min_-szu2 _mar za3-hi-li_ ina# [...]
$ single ruling
16'. _DISZ#_ [... _szen]-tur#?_ tur#?-ar2#? [...]
17'. [...]
18'. [...]
19'. [...]
20'. [...] _mar#_
21'. [...] _SIG7#_-su#
22'. [... _igi-min]_-szu2# te#-qi2#
23'. [... x]-szu2#?
24'. [... tu]-kas,3#?-s,a#?
25'. [...] x tur#?-ar2#?
26'. [...] ina#?-esz#?
27'. [...] x
28'. [...]
29'. [...]
30'. [...]
31'. [...]
32'. [...]
33'. [...]
34'. [...]
35'. _DISZ# na# igi#-min#_-szu2# [...]
$ single ruling
36'. _DISZ na igi-min_-szu2 _mud2 diri_-ma ur-ra u _ge6_ la i-s,al#-[lal-ma ...]
37'. szum4-ma _sza3 igi-min_-szu2 _sa5 igi-min_-szu2 _dul_-ma _gazi{sar}_ tur-ar2 _ki_ x [...]
38'. _sila11_-asz _la2_-id ina sze-ri3 _du8_-szu2-ma {na4}as3-har ina _i3-nun sud2 igi-min_-szu2 _mar#_ [...]
39'. _dur {sig2}he2-med_ u _sig2 babbar nu-nu nigin_-mi tara-kas2 _sag#-[ki_ ...]
40'. tara#?-kas2#? _szu#?_ x x _e3_-ma _igi#-[min_-szu2 ...]
$ single ruling
41'. _DISZ na igi-min_-szu2 _mud2_ szu-un-nu-'a _numun {gesz}nig2-gan2-gan2 lal3-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
42'. _1(disz) gin2 u5 argab{muszen} 1/2(disz) gin2 u2 babbar igi 6(disz)-gal2-la mun_ eme#-[sal-lim ...]
$ single ruling
43'. _u2# babbar_ ta-bi-la12 ana _sza3 igi-min_-szu2 _mar_-ru _szim-bi-SIG7#-[SIG7_ ...]
44'. _sze10 eme-szid_ ina _i3-udu giri3-pad-ra2 lugud2-da sud2# la# [...]
$ single ruling
45'. _5(disz) sze u2 babbar_ ina _i3-gesz sud2 igi-min_-szu2 _mar u5 argab{muszen#} [... _igi-min]_-szu2#? _mar#?_
$ single ruling
46'. _DISZ na igi-min_-szu2 _mud2 diri szim-bi-SIG7#-[SIG7_ ina _i3]-nun# sud2# mar#_
$ single ruling
47'. _{u2#}in6#-usz2# {u2#}tar#-musz# [... _hi]-hi#_ ina# _i3-nun_ ni-kip-tu4# _[nita2?_ u? _munus?] sud2 igi#-min#_-szu2 _mar#_
$ single ruling
48'. _na4# bal#_ [...] ina# _ga# {munus}u2#-zug2# [sud2_ x ] x _haszhur sud2 mar_
$ single ruling
49'. [...] x x [...] _igi#-min_-szu2 _la2_
@column 2
$ beginning broken
1'. x [...]
$ single ruling
2'. _DISZ na_ x [...]
$ single ruling
3'. _DISZ kimin#_ [...]
$ single ruling
4'. _DISZ kimin_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na igi-min#_-szu2# [_gig_ ... _{u2}eme-ur]-gi7# {u2#}in6#-usz2#_ ina#? [...]
$ single ruling
6'. _u2 babbar szim#_ [...] ina# _i3#-nun# sud2#_ [...]
$ single ruling
7'. _DISZ na igi-min_-szu2 _gig#_ [...] pa#-na pa#-ni# _gar#_-an# [tara]-kas2#
8'. [...] x [...] ina _i3#-nun sud2 mar_
$ single ruling
9'. [...] sza2# _mud2#_ [... _u5 argab]{muszen#} mun_ eme-sal-lim
10'. _[{u2}kur-ra_ ... _{u2}]kur#-kur#_ [... ] _u2-mesz szesz# disz_-nisz ta-mar#-raq#
11'. [ina _zi2 udu-nita2_ ...] x [...] x ina# _a gazi#{sar#}_ ta-sa-pan# _igi-min_-szu2 _mar#_
$ single ruling
12'. _3(disz)# gin2# [...] 1/2(disz)#? gin2# u2#? [...] _sud2# igi-min_-szu2 _mar_ an#-nu _u2 u4 2(u)-kam2_
$ single ruling
13'. _en2_ ib-da#-du# _numun#?_ [...] ina#? ki#-i#-ri ba-la#-t,i#
14'. ba-la-t,i na-ap-szi-ir# [... na]-ap#-szi#-ir#
15'. ba-'-la-at ina it-ti a-ma-lik#? [... _tu6] enuru#_
$ single ruling
16'. _ka# inim-ma igi#-min#_-szu2# [...]
$ single ruling
17'. _du3-du3-bi suhusz {u2}ku6# sahar#?_ x _u2#? za-gin3-na_ tara-kas2 1(u) 4(disz) _ka-keszda#_ [...]
$ single ruling
18'. _en2_ hu-ha#-hi# [la]-ba#-ma# hu#-ha#-hi la-ba-ma u# _a#-ga#-[asz-da_ ...]
$ single ruling
19'. _ka# inim#-ma# DISZ na# igi#-min#_-szu2 [...]
$ single ruling
20'. _du3#-du3#-bi {na4#}as2#-har ina _i3-nun sud2#_ [...]
$ single ruling
21'. _en2 igi ti-la a-ga ti-la gesztu kun2?-na a-ga kun2-na u2-hu#-[ur-sag-gi-na-ta]_
22'. sza-hi szur-ra-ta kusz-ri-in kusz-ri-in-ni sze-e-ru sze-e-ra# [...]
23'. da-ma i-na-s,ab _sa_-a-nu _sa_-a-nu u2-qa-an-na-an _szub_-di {d}gu-la _tu6 ti#-la#_ [...]
24'. s,i-im-de-ti li-qer-ri#-bu at-ti tasz-ku-ni ba-lat, bu-ul-t,i _tu6 enuru{+e2-nu#-[ru]}_
$ single ruling
25'. _ka inim-ma DISZ na igi-min_-szu2 _mud2 diri-[mesz]_
$ single ruling
26'. _kid3#-kid3-bi 3(disz) sze naga si 3(disz) sze illu li-tar 3(disz) sze sze10 eme-szid disz_-nisz _sud2_ ina _ga ud5_ tara-bak _igi-min#_-szu2# _la2_
$ single ruling
27'. _[DISZ] na# igi-min_-szu2 _gig_-ma _mud2 diri {szim}buluh-hi-a mud2_ ul-ta-ta-ni-'a _mud2 er2_ ina _sza3 igi-min_-szu2 _e3#_-[a]
28'. _gissu# {d}lamma igi-min_-szu2 u2-na-kap a-szi-tu ana _gissu gur_ di#-gal9 _dugud#_-szu2 _{gesz}szinig SIG7_-su tu-ha-sa#
29'. [ina _a]-gesztin-na kal-ga_ tara-muk ina _mul4_ tusz-bat ina _a2-gu2-zi-ga_ ana _sza3_ hu-li-ia-am _sur_-at#
30'. _[im-sahar]-babbar-kur-ra u2 babbar mun#_ eme#-sal#-lim# _i3#-udu#_ tusz#-ka#-a# {u2}zi-ba-a _illu urudu_ a-he-nu-u _sud2_
31'. [...] _ti_-qe2 _disz_-nisz tusz-te-mid ana _sza3_ hu-li-ia-am sza# ta-asz2#-hu-tu _dub_-ak?
32'. [... _i3]-nun#_ u# _{na4}szu-min3 sila11_-asz!(NU)-ma _sag# igi#-min_-szu2 ina _szu-si# bad#_-te# ana _sza3 igi-min_-szu2 _gar_-an
33'. [...] _dul#_-ma u2-kal _igi-min_-szu2 ta#-kar#-ma# _u4 9(disz)-kam2_ an-na-a _du3-mesz_
$ single ruling
34'. [...] _szesz# u2 babbar mun_ eme-sal-lim ina _mud zabar_ ana _sza3 igi-min_-szu2 _bun2_
$ single ruling
35'. [...] _illu#? urudu# u2# babbar sud2_ ina _mud zabar_ ana _sza3 igi-min_-szu2 _bun2_
$ single ruling
36'. [...] _u2# babbar sud2_ ina# _mud zabar#_ ana _sza3 igi-min_-szu2 _bun2_
37'. [... _bar]-ra# bar-bar igi husz igi husz-husz igi bar-ra husz-husz_
38'. [... _da]-a# igi bar hul-a igi-min_ a-ba-tu _igi-min_ a-sza#-[tu]
39'. [...] _mud2#_ szu#?-har#?-[ra]-te# _igi#-min# gin7_ nik-si _udu-nita2 mud2#_ sze#-[en-a]
40'. _gin7# a-mesz_ sza2 a-gala-pe-e a-la#-[pa-a ... ki]-ma# _dug a#-gesztin#-na#_ [...]
41'. ina be-ri-szi-na pi-ti-iq-tu4 pat-qat# [... be-ru]-szi#-na# [...]
42'. asz2-szum2# an-ni-tu ina _sza3_ an-ni-te la na-pa-sze _en2#_ [...]
43'. _en2_ {d}da-mu u {d}gu-la _en2# {d#}nin#-girima3# [...]
$ single ruling
44'. _ka inim-ma_ [...]
$ single ruling
45'. _du3#-du3#-bi_ an-nu-u sza _sig2 babbar dur nu-nu 7(disz)#_ [...]
46'. ina _igi_-szu2# [...]
@reverse
@column 1
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. [...]
8. [...]
9. [...]
10. _[en2] {d#}nin#-girima3# be#-let# szip#-te# {d}gu#-[la ...]
$ single ruling
11. _ka inim-ma_ [...]
$ single ruling
12. _du3-du3-bi_ an-nu-u sza _sig2 sa5 dur# nu-nu 7(disz) ka-keszda#_ [...]
$ single ruling
13. _en2 igi bar igi bar-bar igi bar-ra bar-bar igi husz igi husz#-husz igi# bar#-ra husz#-husz_
14. _igi-bar na2-a igi-bar da-a igi-bar hul-a _igi-min_ a#-pa#-tu _igi-min_ a-sza-tu#
15. _igi-min_ pur-sit2 _mud2_ szu-te-es,-li-pa-a-tu am-min3 tab-ba-a am-min3 tasz-sza2-a
16. am-mi3-ni ik-kal-ki-na-szi ba-a-s,u sza na-a-ri tal-tal-lu-u2 sza2 _{gesz}geszimmar#_
17. sza2 ti-it-tu ni-iq-qa-sza2 sza2 a-ri-i _in-nu_-szu al-si-ki-na-szi al-ka-ni
18. ul al-si-ki-na-szi ul ta-la-ka-ni la-am it-ba-ki-na-szi _im-1(disz) im-2(disz) im-3(disz) im-4(disz) en2#_
$ single ruling
19. _ka inim-ma igi gig-ga-kam2#_
$ single ruling
20. _du3-du3-bi sig2 sa5 sig2 babbar_ a-he-en-na-a _nu-nu_ 7(disz) u 7(disz) _ka-keszda kesz2_ e-ma _keszda# en2# szid#_-nu#
21. _dur# sig2# sa5#_ ina _igi_-szu2 _gig_-ti3 _keszda dur sig2 babbar_ ina _igi_-szu2 _ti-la kesz2_-ma ina-esz#
# ina _igi_-szu2 written over erasure
$ single ruling
22. _en2# igi# bar# igi# bar-bar igi bar-ra bar-bar igi hul igi hul#?-hul igi bar-ra hul#-hul#_
23. [szi-it]-ta#-szi#-na# _dumu-munus_ da-ni ina be-ru-szi-na pi-tiq-tu4 pat-[qat]
24. ul il#-lak# a#-ha#-tu9#? ana le-et a-ha-ti-sza2 man-na lu-usz-pur ana _dumu#-munus_ da-nì sza2 _an_-[e]
25. lisz-sza2-a-ni# [kan]-ni#-szi-na _{na4}nir2 dug-mesz_-szi-na _dug za-gin3-duru5_ eb-bu#
26. li-is-sa-pa#-ni-im-ma li-be-la-a _igi-min_ a-ba-tu2 _igi-min_ a-sza2-ti u3 dal-ha-a-ti _tu6# [en2]_
$ single ruling
27. _ka inim-ma igi# gig-ga-kam2 : du3-du3-bi szu-bi#-gin7#-[nam]_
$ single ruling
28. _en2 igi bar igi bar-bar# igi# bar#-ra bar-bar igi suh3 igi suh3-suh3 igi# bar#?-ra# suh3# suh3#_
29. szi-it-ta i-nu a-ha#-tu# szi-na-ma ina be-ru#-szi#-na _kur_-u2 pa-rik#-[ma]
30. _ugu_-nu-szi-na ki-s,ir#-tu# kas,3#-rat _ki#-ta#_-nu-szi-na pi-tig-tu4 [...]
31. a-a-u2 _im_-szi-na-ma# a#-a#-u2 _nu im_-szi-na#?-[ma]
32. a-a-u2 _im_ ti-bi-szi-na# a-a-u2 _nu im_ ti-bi-szi-na#?-[ma]
33. sza#-ar# pa#-ni# i#-kil2# pa#-ni# s,u#-[lu-um? pa]-ni#? at#-ta pu-t,ur# _{d}amar#-[utu tu6 en2]_
$ single ruling
34. _[ka] inim#-[ma igi gig-ga-kam2 : du3]-du3-bi# szu-bi#-gin7#-[nam]_
$ single ruling
35. _en2# [igi bar] igi# [bar-bar ...] igi# bar husz-husz
36. [...] igi bar-ra nu gi-na
37. x [... sa-niq] qa2-bu-u sza2 da-nim _tu6 en2_
$ single ruling
38. _[ka inim-ma igi gig-ga-kam2 : du3-du3]-bi# szu-bi#-gin7-nam_
$ single ruling
39. _en2#_ [... igi-min_ pur]-si#-it# _mud2#_ szu#-har#-ra#-tu#
40. x [... _igi-min_ a-sza]-a#-tu4 sza _er2_
41. x [... a]-pa#-a-tu _sahar! sila_ u _tur3_
42. x [...] x x su-muk-tu2#
43. x [...] _lu2#?-tur#?-a#?-ke4#? KUM#?_ x [...]
44. x [...] x _{u2}har#-har#_ x [...]
$ rest broken
@column 2
1. _du3#-du3#-[bi_ ...] _disz#_-nisz _nu-nu_ 7(disz) u 7(disz) _ka-keszda kesz2_ e-ma _kesz2 en2 szid_-nu ina _sag-ki-mesz_-szu2 _kesz2#_-ma# ina#-esz#
$ single ruling
2. [... _ti]-la# i#-gi# kun2-na a-ga kun2-na#_ : ur#-sag# gi#-na-zu gi ban3#-da#-zu# tu6# en2#_
$ single ruling
3. _ka# [inim-ma igi] gig-ga-a-kam2 : du3-du3-bi szu-bi-gin7-nam_
$ single ruling
4. _en2# pa-la husz pa-la husz pa-la husz-bi nig2-gi-na-bi i-gi-i pa-la husz-bi tu6 en2_
$ single ruling
5. _ka# inim#-ma# igi# gig#-ga#-a#-kam2# : _du3-du3-bi szu-bi-asz-am3_
$ single ruling
6. _en2#_ i-ni _gurusz gig_-at i-ni _{munus}ki-sikil gig_-at i-ni _gurusz_ u _{munus}ki-sikil_ man-nu u2-bal?-lit,#
7. ta#-szap#-par2# i-le-qu-ni-ku _sza3 ku3_-ti _{gesz}geszimmar_ ina pi-i-ka te-he-pi ina _szu_-ka te-pe-til
8. _gurusz_ u _ki-sikil_ ina _sag-ki-mesz_-szu2-nu tu-ka-s,ar _igi gurusz_ u _ki-sikil_ i-bal-lu-ut, _tu6 en2_
$ single ruling
9. _ka inim-ma igi gig-ga-a-kam2 du3-du3-bi szu-bi-asz-bi-am3_
$ single ruling
10. _en2 an-na im ri-a igi lu2-ka gig-ga ba-an-gar_
11. ina sza2-me-e sza2-a-ru i-zi-qam-ma ina i-in _lu2_ si-im-me isz-ta-kan
12. _an-ta su3-da-ta im ri-a igi lu2-ka gig-ga ba-an-gar_
13. isz-tu _an_-e ru#-qu#-ti
14. _igi# gig#-ga# gig#-ga# [... i]-ni# mar#-[s,a-a-ti si]-im#-me isz-ta-kan
15. [... i]-na#-szu2 da#-al#-ha
16. [...] a#-sza2#-a
17. [... _i3]-szesz2#-szesz2_
18. [...] i#-bak-ki
19. [... mu-ru-us]-su# _{d#}min#_ i#-mur#-ma
20. [... le]-qe2#-ma
21. [... i-di]-ma#
22. [... x]-ma#?
23. [...]
24. [...]
25. [... _ba-ra]-an#-e3#_
26. [...] _igi#_-szu2# lit-ta-s,i
$ single ruling
27. [...] _igi# gig-ga-a-kam2_
$ single ruling
28. [... pur-si-in]-di# da-a-mi szu-har-ri-a-tu4
29. [... ana] _igi# ama_-szi-na {d}ma-mi
30. [...] a#-sza2-a da-a-ma u sza2-a-ra _tu6 en2_
$ single ruling
31. [...] _igi# gig-ga-a#-kam2_
$ single ruling
32. [... a-he]-en#-na#-a _nu-nu_ ina _murub4_-szu2#-nu# lip2-pa tala2-pap
33. [...] _sig2# babbar_ ina _igi_-szu2 _ti keszda_-ma ina-esz
$ single ruling
34. [... _hu-tu]-ul# hu-tu-ul igi lal hu-tu-ul min igi lal-bi hu-tu-ul min_
35. [...] _sze#-ga#_ sza-at-ti pa-na _sze-ga_ i-t,ab3 _sze-ga min tu6 en2_
$ single ruling
36. [...] _DISZ na igi-min_-szu2 _lu3-lu3_
$ single ruling
37. [...] x x x x u#? _dur nu-nu_ ana 2(disz)-szu2 te-es,-s,i-ip
38. [...] 7(disz) _ka-keszda kesz2_ e-ma _kesz2 en2 szid_-nu ina _sag-ki_-szu2 _kesz2_-ma ina-esz
$ single ruling
39. [...] i-na pur-si-mi-it _mud2_ szu-har-ra-tu2 am-mi-ni ta-asz-sza2-ni ha-ma
40. [...] szu-ur2-szu-ri-im a-lap-pa-na sza _id2_ ina _sila-mesz_ kir-ba-ni
41. [... x]-te hu#-s,a-a-ba am-mi-ni tasz-sza-ni zu-un-na-ni _gin7 mul#_
42. [mi]-ta#-qu#-ta-ni _gin7_ nab-li la-am ik-szu-du-ki-na-szi s,ur-ru u nag-la-bu
43. [sza {d}gu]-la# _en2 nu du8 en2 {d}asal-lu2-hi {d}amar-utu# en2 {d}nin-gi-rim-ma en en2#_
44. [... x]-ti# i#-di#-ma# [...] _tu6# en2#_
$ single ruling
45. _[ka inim]-ma# ha-a-mu hu-s,a-ba u mim3-ma _igi-min_ szu-li-i
$ single ruling
46. [... ba-sza]-mu# [a]-la#-lu# ur-da ana ma-ti#
47. [...] _u3-tu_ sze-er-hu [...]
48. [... ka-an]-nu# ki-is,-ra ki-is,-ru szu-bu#-[ul-ta ...]
49. [... u2-pa]-har# _{d}utu_ ina e-s,e#-di#-[szu2 ...]
50. [...] i-szi-[za]-nim#-ma# me2-er#-[hu ...]
$ single ruling
51. _[ka inim-ma_ me-er-hu sza] _sza3 igi-min_ szu-[li-i]
$ single ruling
$ rest broken
$ (damaged notations need to be re-checked)

2020-04-09 13:15:09, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P394759 = BAM 6, 514 +
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...] x [...]
2'. [...] x te-qi2#
$ single ruling
3'. [... ana] _{dug#}bur#-zi sur#_
4'. [... _igi]-min#_-szu2# te-qí
$ single ruling
5'. [...] x-ma#?
6'. [...] x
7'. [...] x
8'. [... ana] _sag#?-du#?_-szu2#? _dub_-ak#? [...] x
9'. [... _za3-hi-li]_ tur#-ar2 _sud2_ x [...] x
$ single ruling
10'. [...] _henbur2# sze#_-am# _SIG7_-su _naga-si sud2_ ina _a gazi{sar#} [sila11_-asz _igi-min]_-szu2# _la2#_-id#
11'. _[{na4}as3-har] _na4#_ tusz#-ka#-a# _sud2#_ ina# _i3#-udu#_ tu#-tah-ha-ah mal-ma-lisz _sud2_ ina _i3-nun hi#-[hi igi]-min_-szu2# _mar_
$ single ruling
12'. _DISZ# na# [igi-min]_-szu2# _gig# 1(u)# gazi#? i3#-gesz#_ ana# _sag#-ki-mesz_-szu2 _szub-mesz_ szu-uh-ta sza _aszgab#_ [...] te#?-ser#?
13'. ina# _sag#-ki#?-[mesz]_-szu2# _la2_-id# _illu urudu_ {na4}as2#-har# _szim-bi-ku3-gi sud2_ ina _i3-nun hi-hi_ [...] x
$ single ruling
14'. _DISZ# na# igi#-min#_-szu2# _gig#_-ma# u# ha#-an#-t,a _sahar-urudu_ sza _szen-tur_ ina _i3-nun sud2 igi-min#_-[szu2 ...]
15'. ina# _a# luh#_-si# _sum#{sar#}_ ta#-[sak3?] 1(disz)#-szu2# 2(disz)-szu2 3(disz)-szu2 _igi-min_-szu2 _mar za3-hi-li_ ina# [...]
$ single ruling
16'. _DISZ#_ [... _szen]-tur#?_ tur#?-ar2#? [...]
17'. [...]
18'. [...]
19'. [...]
20'. [...] _mar#_
21'. [...] _SIG7#_-su#
22'. [... _igi-min]_-szu2# te#-qi2#
23'. [... x]-szu2#?
24'. [... tu]-kas,3#?-s,a#?
25'. [...] x tur#?-ar2#?
26'. [...] ina#?-esz#?
27'. [...] x
28'. [...]
29'. [...]
30'. [...]
31'. [...]
32'. [...]
33'. [...]
34'. [...]
35'. _DISZ# na# igi#-min#_-szu2# [...]
$ single ruling
36'. _DISZ na igi-min_-szu2 _mud2 diri_-ma ur-ra u _ge6_ la i-s,al#-[lal-ma ...]
37'. szum4-ma _sza3 igi-min_-szu2 _sa5 igi-min_-szu2 _dul_-ma _gazi{sar}_ tur-ar2 _ki_ x [...]
38'. _sila11_-asz _la2_-id ina sze-ri3 _du8_-szu2-ma {na4}as3-har ina _i3-nun sud2 igi-min_-szu2 _mar#_ [...]
39'. _dur {sig2}he2-med_ u _sig2 babbar nu-nu nigin_-mi tara-kas2 _sag#-[ki_ ...]
40'. tara#?-kas2#? _szu#?_ x x _e3_-ma _igi#-[min_-szu2 ...]
$ single ruling
41'. _DISZ na igi-min_-szu2 _mud2_ szu-un-nu-'a _numun {gesz}nig2-gan2-gan2 lal3-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
42'. _1(disz) gin2 u5 argab{muszen} 1/2(disz) gin2 u2 babbar igi 6(disz)-gal2-la mun_ eme#-[sal-lim ...]
$ single ruling
43'. _u2# babbar_ ta-bi-la12 ana _sza3 igi-min_-szu2 _mar_-ru _szim-bi-SIG7#-[SIG7_ ...]
44'. _sze10 eme-szid_ ina _i3-udu giri3-pad-ra2 lugud2-da sud2# la# [...]
$ single ruling
45'. _5(disz) sze u2 babbar_ ina _i3-gesz sud2 igi-min_-szu2 _mar u5 argab{muszen#} [... _igi-min]_-szu2#? _mar#?_
$ single ruling
46'. _DISZ na igi-min_-szu2 _mud2 diri szim-bi-SIG7#-[SIG7_ ina _i3]-nun# sud2# mar#_
$ single ruling
47'. _{u2#}in6#-usz2# {u2#}tar#-musz# [... _hi]-hi#_ ina# _i3-nun_ ni-kip-tu4# _[nita2?_ u? _munus?] sud2 igi#-min#_-szu2 _mar#_
$ single ruling
48'. _na4# bal#_ [...] ina# _ga# {munus}u2#-zug2# [sud2_ x ] x _haszhur sud2 mar_
$ single ruling
49'. [...] x x [...] _igi#-min_-szu2 _la2_
@column 2
$ beginning broken
1'. x [...]
$ single ruling
2'. _DISZ na_ x [...]
$ single ruling
3'. _DISZ kimin#_ [...]
$ single ruling
4'. _DISZ kimin_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na igi-min#_-szu2# [_gig_ ... _{u2}eme-ur]-gi7# {u2#}in6#-usz2#_ ina#? [...]
$ single ruling
6'. _u2 babbar szim#_ [...] ina# _i3#-nun# sud2#_ [...]
$ single ruling
7'. _DISZ na igi-min_-szu2 _gig#_ [...] pa#-na pa#-ni# _gar#_-an# [tara]-kas2#
8'. [...] x [...] ina _i3#-nun sud2 mar_
$ single ruling
9'. [...] sza2# _mud2#_ [... _u5 argab]{muszen#} mun_ eme-sal-lim
10'. _[{u2}kur-ra_ ... _{u2}]kur#-kur#_ [... ] _u2-mesz szesz# disz_-nisz ta-mar#-raq#
11'. [ina _zi2 udu-nita2_ ...] x [...] x ina# _a gazi#{sar#}_ ta-sa-pan# _igi-min_-szu2 _mar#_
$ single ruling
12'. _3(disz)# gin2# [...] 1/2(disz)#? gin2# u2#? [...] _sud2# igi-min_-szu2 _mar_ an#-nu _u2 u4 2(u)-kam2_
$ single ruling
13'. _en2_ ib-da#-du# _numun#?_ [...] ina#? ki#-i#-ri ba-la#-t,i#
14'. ba-la-t,i na-ap-szi-ir# [... na]-ap#-szi#-ir#
15'. ba-'-la-at ina it-ti a-ma-lik#? [... _tu6] enuru#_
$ single ruling
16'. _ka# inim-ma igi#-min#_-szu2# [...]
$ single ruling
17'. _du3-du3-bi suhusz {u2}ku6# sahar#?_ x _u2#? za-gin3-na_ tara-kas2 1(u) 4(disz) _ka-keszda#_ [...]
$ single ruling
18'. _en2_ hu-ha#-hi# [la]-ba#-ma# hu#-ha#-hi la-ba-ma u# _a#-ga#-[asz-da_ ...]
$ single ruling
19'. _ka# inim#-ma# DISZ na# igi#-min#_-szu2 [...]
$ single ruling
20'. _du3#-du3#-bi {na4#}as2#-har ina _i3-nun sud2#_ [...]
$ single ruling
21'. _en2 igi ti-la a-ga ti-la gesztu kun2?-na a-ga kun2-na u2-hu#-[ur-sag-gi-na-ta]_
22'. sza-hi szur-ra-ta kusz-ri-in kusz-ri-in-ni sze-e-ru sze-e-ra# [...]
23'. da-ma i-na-s,ab _sa_-a-nu _sa_-a-nu u2-qa-an-na-an _szub_-di {d}gu-la _tu6 ti#-la#_ [...]
24'. s,i-im-de-ti li-qer-ri#-bu at-ti tasz-ku-ni ba-lat, bu-ul-t,i _tu6 enuru{+e2-nu#-[ru]}_
$ single ruling
25'. _ka inim-ma DISZ na igi-min_-szu2 _mud2 diri-[mesz]_
$ single ruling
26'. _kid3#-kid3-bi 3(disz) sze naga si 3(disz) sze illu li-tar 3(disz) sze sze10 eme-szid disz_-nisz _sud2_ ina _ga ud5_ tara-bak _igi-min#_-szu2# _la2_
$ single ruling
27'. _[DISZ] na# igi-min_-szu2 _gig_-ma _mud2 diri {szim}buluh-hi-a mud2_ ul-ta-ta-ni-'a _mud2 er2_ ina _sza3 igi-min_-szu2 _e3#_-[a]
28'. _gissu# {d}lamma igi-min_-szu2 u2-na-kap a-szi-tu ana _gissu gur_ di#-gal9 _dugud#_-szu2 _{gesz}szinig SIG7_-su tu-ha-sa#
29'. [ina _a]-gesztin-na kal-ga_ tara-muk ina _mul4_ tusz-bat ina _a2-gu2-zi-ga_ ana _sza3_ hu-li-ia-am _sur_-at#
30'. _[im-sahar]-babbar-kur-ra u2 babbar mun#_ eme#-sal#-lim# _i3#-udu#_ tusz#-ka#-a# {u2}zi-ba-a _illu urudu_ a-he-nu-u _sud2_
31'. [...] _ti_-qe2 _disz_-nisz tusz-te-mid ana _sza3_ hu-li-ia-am sza# ta-asz2#-hu-tu _dub_-ak?
32'. [... _i3]-nun#_ u# _{na4}szu-min3 sila11_-asz!(NU)-ma _sag# igi#-min_-szu2 ina _szu-si# bad#_-te# ana _sza3 igi-min_-szu2 _gar_-an
33'. [...] _dul#_-ma u2-kal _igi-min_-szu2 ta#-kar#-ma# _u4 9(disz)-kam2_ an-na-a _du3-mesz_
$ single ruling
34'. [...] _szesz# u2 babbar mun_ eme-sal-lim ina _mud zabar_ ana _sza3 igi-min_-szu2 _bun2_
$ single ruling
35'. [...] _illu#? urudu# u2# babbar sud2_ ina _mud zabar_ ana _sza3 igi-min_-szu2 _bun2_
$ single ruling
36'. [...] _u2# babbar sud2_ ina# _mud zabar#_ ana _sza3 igi-min_-szu2 _bun2_
37'. [... _bar]-ra# bar-bar igi husz igi husz-husz igi bar-ra husz-husz_
38'. [... _da]-a# igi bar hul-a igi-min_ a-ba-tu _igi-min_ a-sza#-[tu]
39'. [...] _mud2#_ szu#?-har#?-[ra]-te# _igi#-min# gin7_ nik-si _udu-nita2 mud2#_ sze#-[en-a]
40'. _gin7# a-mesz_ sza2 a-gala-pe-e a-la#-[pa-a ... ki]-ma# _dug a#-gesztin#-na#_ [...]
41'. ina be-ri-szi-na pi-ti-iq-tu4 pat-qat# [... be-ru]-szi#-na# [...]
42'. asz2-szum2# an-ni-tu ina _sza3_ an-ni-te la na-pa-sze _en2#_ [...]
43'. _en2_ {d}da-mu u {d}gu-la _en2# {d#}nin#-girima3# [...]
$ single ruling
44'. _ka inim-ma_ [...]
$ single ruling
45'. _du3#-du3#-bi_ an-nu-u sza _sig2 babbar dur nu-nu 7(disz)#_ [...]
46'. ina _igi_-szu2# [...]
@reverse
@column 1
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. [...]
8. [...]
9. [...]
10. _[en2] {d#}nin#-girima3# be#-let# szip#-te# {d}gu#-[la ...]
$ single ruling
11. _ka inim-ma_ [...]
$ single ruling
12. _du3-du3-bi_ an-nu-u sza _sig2 sa5 dur# nu-nu 7(disz) ka-keszda#_ [...]
$ single ruling
13. _en2 igi bar igi bar-bar igi bar-ra bar-bar igi husz igi husz#-husz igi# bar#-ra husz#-husz_
14. _igi-bar na2-a igi-bar da-a igi-bar hul-a _igi-min_ a#-pa#-tu _igi-min_ a-sza-tu#
15. _igi-min_ pur-sit2 _mud2_ szu-te-es,-li-pa-a-tu am-min3 tab-ba-a am-min3 tasz-sza2-a
16. am-mi3-ni ik-kal-ki-na-szi ba-a-s,u sza na-a-ri tal-tal-lu-u2 sza2 _{gesz}geszimmar#_
17. sza2 ti-it-tu ni-iq-qa-sza2 sza2 a-ri-i _in-nu_-szu al-si-ki-na-szi al-ka-ni
18. ul al-si-ki-na-szi ul ta-la-ka-ni la-am it-ba-ki-na-szi _im-1(disz) im-2(disz) im-3(disz) im-4(disz) en2#_
$ single ruling
19. _ka inim-ma igi gig-ga-kam2#_
$ single ruling
20. _du3-du3-bi sig2 sa5 sig2 babbar_ a-he-en-na-a _nu-nu_ 7(disz) u 7(disz) _ka-keszda kesz2_ e-ma _keszda# en2# szid#_-nu#
21. _dur# sig2# sa5#_ ina _igi_-szu2 _gig_-ti3 _keszda dur sig2 babbar_ ina _igi_-szu2 _ti-la kesz2_-ma ina-esz#
# ina _igi_-szu2 written over erasure
$ single ruling
22. _en2# igi# bar# igi# bar-bar igi bar-ra bar-bar igi hul igi hul#?-hul igi bar-ra hul#-hul#_
23. [szi-it]-ta#-szi#-na# _dumu-munus_ da-ni ina be-ru-szi-na pi-tiq-tu4 pat-[qat]
24. ul il#-lak# a#-ha#-tu9#? ana le-et a-ha-ti-sza2 man-na lu-usz-pur ana _dumu#-munus_ da-nì sza2 _an_-[e]
25. lisz-sza2-a-ni# [kan]-ni#-szi-na _{na4}nir2 dug-mesz_-szi-na _dug za-gin3-duru5_ eb-bu#
26. li-is-sa-pa#-ni-im-ma li-be-la-a _igi-min_ a-ba-tu2 _igi-min_ a-sza2-ti u3 dal-ha-a-ti _tu6# [en2]_
$ single ruling
27. _ka inim-ma igi# gig-ga-kam2 : du3-du3-bi szu-bi#-gin7#-[nam]_
$ single ruling
28. _en2 igi bar igi bar-bar# igi# bar#-ra bar-bar igi suh3 igi suh3-suh3 igi# bar#?-ra# suh3# suh3#_
29. szi-it-ta i-nu a-ha#-tu# szi-na-ma ina be-ru#-szi#-na _kur_-u2 pa-rik#-[ma]
30. _ugu_-nu-szi-na ki-s,ir#-tu# kas,3#-rat _ki#-ta#_-nu-szi-na pi-tig-tu4 [...]
31. a-a-u2 _im_-szi-na-ma# a#-a#-u2 _nu im_-szi-na#?-[ma]
32. a-a-u2 _im_ ti-bi-szi-na# a-a-u2 _nu im_ ti-bi-szi-na#?-[ma]
33. sza#-ar# pa#-ni# i#-kil2# pa#-ni# s,u#-[lu-um? pa]-ni#? at#-ta pu-t,ur# _{d}amar#-[utu tu6 en2]_
$ single ruling
34. _[ka] inim#-[ma igi gig-ga-kam2 : du3]-du3-bi# szu-bi#-gin7#-[nam]_
$ single ruling
35. _en2# [igi bar] igi# [bar-bar ...] igi# bar husz-husz
36. [...] igi bar-ra nu gi-na
37. x [... sa-niq] qa2-bu-u sza2 da-nim _tu6 en2_
$ single ruling
38. _[ka inim-ma igi gig-ga-kam2 : du3-du3]-bi# szu-bi#-gin7-nam_
$ single ruling
39. _en2#_ [... igi-min_ pur]-si#-it# _mud2#_ szu#-har#-ra#-tu#
40. x [... _igi-min_ a-sza]-a#-tu4 sza _er2_
41. x [... a]-pa#-a-tu _sahar! sila_ u _tur3_
42. x [...] x x su-muk-tu2#
43. x [...] _lu2#?-tur#?-a#?-ke4#? KUM#?_ x [...]
44. x [...] x _{u2}har#-har#_ x [...]
$ rest broken
@column 2
1. _du3#-du3#-[bi_ ...] _disz#_-nisz _nu-nu_ 7(disz) u 7(disz) _ka-keszda kesz2_ e-ma _kesz2 en2 szid_-nu ina _sag-ki-mesz_-szu2 _kesz2#_-ma# ina#-esz#
$ single ruling
2. [... _ti]-la# i#-gi# kun2-na a-ga kun2-na#_ : ur#-sag# gi#-na-zu gi ban3#-da#-zu# tu6# en2#_
$ single ruling
3. _ka# [inim-ma igi] gig-ga-a-kam2 : du3-du3-bi szu-bi-gin7-nam_
$ single ruling
4. _en2# pa-la husz pa-la husz pa-la husz-bi nig2-gi-na-bi i-gi-i pa-la husz-bi tu6 en2_
$ single ruling
5. _ka# inim#-ma# igi# gig#-ga#-a#-kam2# : _du3-du3-bi szu-bi-asz-am3_
$ single ruling
6. _en2#_ i-ni _gurusz gig_-at i-ni _{munus}ki-sikil gig_-at i-ni _gurusz_ u _{munus}ki-sikil_ man-nu u2-bal?-lit,#
7. ta#-szap#-par2# i-le-qu-ni-ku _sza3 ku3_-ti _{gesz}geszimmar_ ina pi-i-ka te-he-pi ina _szu_-ka te-pe-til
8. _gurusz_ u _ki-sikil_ ina _sag-ki-mesz_-szu2-nu tu-ka-s,ar _igi gurusz_ u _ki-sikil_ i-bal-lu-ut, _tu6 en2_
$ single ruling
9. _ka inim-ma igi gig-ga-a-kam2 du3-du3-bi szu-bi-asz-bi-am3_
$ single ruling
10. _en2 an-na im ri-a igi lu2-ka gig-ga ba-an-gar_
11. ina sza2-me-e sza2-a-ru i-zi-qam-ma ina i-in _lu2_ si-im-me isz-ta-kan
12. _an-ta su3-da-ta im ri-a igi lu2-ka gig-ga ba-an-gar_
13. isz-tu _an_-e ru#-qu#-ti
14. _igi# gig#-ga# gig#-ga# [... i]-ni# mar#-[s,a-a-ti si]-im#-me isz-ta-kan
15. [... i]-na#-szu2 da#-al#-ha
16. [...] a#-sza2#-a
17. [... _i3]-szesz2#-szesz2_
18. [...] i#-bak-ki
19. [... mu-ru-us]-su# _{d#}min#_ i#-mur#-ma
20. [... le]-qe2#-ma
21. [... i-di]-ma#
22. [... x]-ma#?
23. [...]
24. [...]
25. [... _ba-ra]-an#-e3#_
26. [...] _igi#_-szu2# lit-ta-s,i
$ single ruling
27. [...] _igi# gig-ga-a-kam2_
$ single ruling
28. [... pur-si-in]-di# da-a-mi szu-har-ri-a-tu4
29. [... ana] _igi# ama_-szi-na {d}ma-mi
30. [...] a#-sza2-a da-a-ma u sza2-a-ra _tu6 en2_
$ single ruling
31. [...] _igi# gig-ga-a#-kam2_
$ single ruling
32. [... a-he]-en#-na#-a _nu-nu_ ina _murub4_-szu2#-nu# lip2-pa tala2-pap
33. [...] _sig2# babbar_ ina _igi_-szu2 _ti keszda_-ma ina-esz
$ single ruling
34. [... _hu-tu]-ul# hu-tu-ul igi lal hu-tu-ul min igi lal-bi hu-tu-ul min_
35. [...] _sze#-ga#_ sza-at-ti pa-na _sze-ga_ i-t,ab3 _sze-ga min tu6 en2_
$ single ruling
36. [...] _DISZ na igi-min_-szu2 _lu3-lu3_
$ single ruling
37. [...] x x x x u#? _dur nu-nu_ ana 2(disz)-szu2 te-es,-s,i-ip
38. [...] 7(disz) _ka-keszda kesz2_ e-ma _kesz2 en2 szid_-nu ina _sag-ki_-szu2 _kesz2_-ma ina-esz
$ single ruling
39. [...] i-na pur-si-mi-it _mud2_ szu-har-ra-tu2 am-mi-ni ta-asz-sza2-ni ha-ma
40. [...] szu-ur2-szu-ri-im a-lap-pa-na sza _id2_ ina _sila-mesz_ kir-ba-ni
41. [... x]-te hu#-s,a-a-ba am-mi-ni tasz-sza-ni zu-un-na-ni _gin7 mul#_
42. [mi]-ta#-qu#-ta-ni _gin7_ nab-li la-am ik-szu-du-ki-na-szi s,ur-ru u nag-la-bu
43. [sza {d}gu]-la# _en2 nu du8 en2 {d}asal-lu2-hi {d}amar-utu# en2 {d}nin-gi-rim-ma en en2#_
44. [... x]-ti# i#-di#-ma# [...] _tu6# en2#_
$ single ruling
45. _[ka inim]-ma# ha-a-mu hu-s,a-ba u mim3-ma _igi-min_ szu-li-i
$ single ruling
46. [... ba-sza]-mu# [a]-la#-lu# ur-da ana ma-ti#
47. [...] _u3-tu_ sze-er-hu [...]
48. [... ka-an]-nu# ki-is,-ra ki-is,-ru szu-bu#-[ul-ta ...]
49. [... u2-pa]-har# _{d}utu_ ina e-s,e#-di#-[szu2 ...]
50. [...] i-szi-[za]-nim#-ma# me2-er#-[hu ...]
$ single ruling
51. _[ka inim-ma_ me-er-hu sza] _sza3 igi-min_ szu-[li-i]
$ single ruling
$ rest broken
$ (damaged notations need to be re-checked)

2020-01-27 10:18:48, entered by englund for englund
&P394759 = BAM 6, 514 +
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...] x [...]
2'. [...] x te-qi2#
$ single ruling
3'. [... ana] _{dug#}bur#-zi sur#_
4'. [... _igi]-min#_-szu2# te-qí
$ single ruling
5'. [...] x-ma#?
6'. [...] x
7'. [...] x
8'. [... ana] _sag#?-du#?_-szu2#? _dub_-ak#? [...] x
9'. [... _za3-hi-li]_ tur#-ar2 _sud2_ x [...] x
$ single ruling
10'. [...] _henbur2# sze#_-am# _SIG7_-su _naga-si sud2_ ina _a gazi{sar#} [sila11_-asz _igi-min]_-szu2# _la2#_-id#
11'. _[{na4}as3-har] _na4#_ tusz#-ka#-a# _sud2#_ ina# _i3#-udu#_ tu#-tah-ha-ah mal-ma-lisz _sud2_ ina _i3-nun hi#-[hi igi]-min_-szu2# _mar_
$ single ruling
12'. _DISZ# na# [igi-min]_-szu2# _gig# 1(u)# gazi#? i3#-gesz#_ ana# _sag#-ki-mesz_-szu2 _szub-mesz_ szu-uh-ta sza _aszgab#_ [...] te#?-ser#?
13'. ina# _sag#-ki#?-[mesz]_-szu2# _la2_-id# _illu urudu_ {na4}as2#-har# _szim-bi-ku3-gi sud2_ ina _i3-nun hi-hi_ [...] x
$ single ruling
14'. _DISZ# na# igi#-min#_-szu2# _gig#_-ma# u# ha#-an#-t,a _sahar-urudu_ sza _szen-tur_ ina _i3-nun sud2 igi-min#_-[szu2 ...]
15'. ina# _a# luh#_-si# _sum#{sar#}_ ta#-[sak3?] 1(disz)#-szu2# 2(disz)-szu2 3(disz)-szu2 _igi-min_-szu2 _mar za3-hi-li_ ina# [...]
$ single ruling
16'. _DISZ#_ [... _szen]-tur#?_ tur#?-ar2#? [...]
17'. [...]
18'. [...]
19'. [...]
20'. [...] _mar#_
21'. [...] _SIG7#_-su#
22'. [... _igi-min]_-szu2# te#-qi2#
23'. [... x]-szu2#?
24'. [... tu]-kas,3#?-s,a#?
25'. [...] x tur#?-ar2#?
26'. [...] ina#?-esz#?
27'. [...] x
28'. [...]
29'. [...]
30'. [...]
31'. [...]
32'. [...]
33'. [...]
34'. [...]
35'. _DISZ# na# igi#-min#_-szu2# [...]
$ single ruling
36'. _DISZ na igi-min_-szu2 _mud2 diri_-ma ur-ra u _ge6_ la i-s,al#-[lal-ma ...]
37'. szum4-ma _sza3 igi-min_-szu2 _sa5 igi-min_-szu2 _dul_-ma _gazi{sar}_ tur-ar2 _ki_ x [...]
38'. _sila11_-asz _la2_-id ina sze-ri3 _du8_-szu2-ma {na4}as3-har ina _i3-nun sud2 igi-min_-szu2 _mar#_ [...]
39'. _dur {sig2}he2-med_ u _sig2 babbar nu-nu nigin_-mi tara-kas2 _sag#-[ki_ ...]
40'. tara#?-kas2#? _szu#?_ x x _e3_-ma _igi#-[min_-szu2 ...]
$ single ruling
41'. _DISZ na igi-min_-szu2 _mud2_ szu-un-nu-'a _numun {gesz}nig2-gan2-gan2 lal3-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
42'. _1(disz) gin2 u5 argab{muszen} 1/2(disz) gin2 u2 babbar igi 6(disz)-gal2-la mun_ eme#-[sal-lim ...]
$ single ruling
43'. _u2# babbar_ ta-bi-la12 ana _sza3 igi-min_-szu2 _mar_-ru _szim-bi-SIG7#-[SIG7_ ...]
44'. _sze10 eme-szid_ ina _i3-udu giri3-pad-ra2 lugud2-da sud2# la# [...]
$ single ruling
45'. _5(disz) sze u2 babbar_ ina _i3-gesz sud2 igi-min_-szu2 _mar u5 argab{muszen#} [... _igi-min]_-szu2#? _mar#?_
$ single ruling
46'. _DISZ na igi-min_-szu2 _mud2 diri szim-bi-SIG7#-[SIG7_ ina _i3]-nun# sud2# mar#_
$ single ruling
47'. _{u2#}in6#-usz2# {u2#}tar#-musz# [... _hi]-hi#_ ina# _i3-nun_ ni-kip-tu4# _[nita2?_ u? _munus?] sud2 igi#-min#_-szu2 _mar#_
$ single ruling
48'. _na4# bal#_ [...] ina# _ga# {munus}u2#-zug2# [sud2_ x ] x _haszhur sud2 mar_
$ single ruling
49'. [...] x x [...] _igi#-min_-szu2 _la2_
@column 2
$ beginning broken
1'. x [...]
$ single ruling
2'. _DISZ na_ x [...]
$ single ruling
3'. _DISZ kimin#_ [...]
$ single ruling
4'. _DISZ kimin_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na igi-min#_-szu2# [_gig_ ... _{u2}eme-ur]-gi7# {u2#}in6#-usz2#_ ina#? [...]
$ single ruling
6'. _u2 babbar szim#_ [...] ina# _i3#-nun# sud2#_ [...]
$ single ruling
7'. _DISZ na igi-min_-szu2 _gig#_ [...] pa#-na pa#-ni# _gar#_-an# [tara]-kas2#
8'. [...] x [...] ina _i3#-nun sud2 mar_
$ single ruling
9'. [...] sza2# _mud2#_ [... _u5 argab]{muszen#} mun_ eme-sal-lim
10'. _[{u2}kur-ra_ ... _{u2}]kur#-kur#_ [... ] _u2-mesz szesz# disz_-nisz ta-mar#-raq#
11'. [ina _zi2 udu-nita2_ ...] x [...] x ina# _a gazi#{sar#}_ ta-sa-pan# _igi-min_-szu2 _mar#_
$ single ruling
12'. _3(disz)# gin2# [...] 1/2(disz)#? gin2# u2#? [...] _sud2# igi-min_-szu2 _mar_ an#-nu _u2 u4 2(u)-kam2_
$ single ruling
13'. _en2_ ib-da#-du# _numun#?_ [...] ina#? ki#-i#-ri ba-la#-t,i#
14'. ba-la-t,i na-ap-szi-ir# [... na]-ap#-szi#-ir#
15'. ba-'-la-at ina it-ti a-ma-lik#? [... _tu6] enuru#_
$ single ruling
16'. _ka# inim-ma igi#-min#_-szu2# [...]
$ single ruling
17'. _du3-du3-bi suhusz {u2}ku6# sahar#?_ x _u2#? za-gin3-na_ tara-kas2 1(u) 4(disz) _ka-keszda#_ [...]
$ single ruling
18'. _en2_ hu-ha#-hi# [la]-ba#-ma# hu#-ha#-hi la-ba-ma u# _a#-ga#-[asz-da_ ...]
$ single ruling
19'. _ka# inim#-ma# DISZ na# igi#-min#_-szu2 [...]
$ single ruling
20'. _du3#-du3#-bi {na4#}as2#-har ina _i3-nun sud2#_ [...]
$ single ruling
21'. _en2 igi ti-la a-ga ti-la gesztu kun2?-na a-ga kun2-na u2-hu#-[ur-sag-gi-na-ta]_
22'. sza-hi szur-ra-ta kusz-ri-in kusz-ri-in-ni sze-e-ru sze-e-ra# [...]
23'. da-ma i-na-s,ab _sa_-a-nu _sa_-a-nu u2-qa-an-na-an _szub_-di {d}gu-la _tu6 ti#-la#_ [...]
24'. s,i-im-de-ti li-qer-ri#-bu at-ti tasz-ku-ni ba-lat, bu-ul-t,i _tu6 enuru{+e2-nu#-[ru]}_
$ single ruling
25'. _ka inim-ma DISZ na igi-min_-szu2 _mud2 diri-[mesz]_
$ single ruling
26'. _kid3#-kid3-bi 3(disz) sze naga si 3(disz) sze illu li-tar 3(disz) sze sze10 eme-szid disz_-nisz _sud2_ ina _ga ud5_ tara-bak _igi-min#_-szu2# _la2_
$ single ruling
27'. _[DISZ] na# igi-min_-szu2 _gig_-ma _mud2 diri {szim}buluh-hi-a mud2_ ul-ta-ta-ni-'a _mud2 er2_ ina _sza3 igi-min_-szu2 _e3#_-[a]
28'. _gissu# {d}lamma igi-min_-szu2 u2-na-kap a-szi-tu ana _gissu gur_ di#-gal9 _dugud#_-szu2 _{gesz}szinig SIG7_-su tu-ha-sa#
29'. [ina _a]-gesztin-na kal-ga_ tara-muk ina _mul4_ tusz-bat ina _a2-gu2-zi-ga_ ana _sza3_ hu-li-ia-am _sur_-at#
30'. _[im-sahar]-babbar-kur-ra u2 babbar mun#_ eme#-sal#-lim# _i3#-udu#_ tusz#-ka#-a# {u2}zi-ba-a _illu urudu_ a-he-nu-u _sud2_
31'. [...] _ti_-qe2 _disz_-nisz tusz-te-mid ana _sza3_ hu-li-ia-am sza# ta-asz2#-hu-tu _dub_-ak?
32'. [... _i3]-nun#_ u# _{na4}szu-min3 sila11_-asz!(NU)-ma _sag# igi#-min_-szu2 ina _szu-si# bad#_-te# ana _sza3 igi-min_-szu2 _gar_-an
33'. [...] _dul#_-ma u2-kal _igi-min_-szu2 ta#-kar#-ma# _u4 9(disz)-kam2_ an-na-a _du3-mesz_
$ single ruling
34'. [...] _szesz# u2 babbar mun_ eme-sal-lim ina _mud zabar_ ana _sza3 igi-min_-szu2 _bun2_
$ single ruling
35'. [...] _illu#? urudu# u2# babbar sud2_ ina _mud zabar_ ana _sza3 igi-min_-szu2 _bun2_
$ single ruling
36'. [...] _u2# babbar sud2_ ina# _mud zabar#_ ana _sza3 igi-min_-szu2 _bun2_
37'. [... _bar]-ra# bar-bar igi husz igi husz-husz igi bar-ra husz-husz_
38'. [... _da]-a# igi bar hul-a igi-min_ a-ba-tu _igi-min_ a-sza#-[tu]
39'. [...] _mud2#_ szu#?-har#?-[ra]-te# _igi#-min# gin7_ nik-si _udu-nita2 mud2#_ sze#-[en-a]
40'. _gin7# a-mesz_ sza2 a-gala-pe-e a-la#-[pa-a ... ki]-ma# _dug a#-gesztin#-na#_ [...]
41'. ina be-ri-szi-na pi-ti-iq-tu4 pat-qat# [... be-ru]-szi#-na# [...]
42'. asz2-szum2# an-ni-tu ina _sza3_ an-ni-te la na-pa-sze _en2#_ [...]
43'. _en2_ {d}da-mu u {d}gu-la _en2# {d#}nin#-girima3# [...]
$ single ruling
44'. _ka inim-ma_ [...]
$ single ruling
45'. _du3#-du3#-bi_ an-nu-u sza _sig2 babbar dur nu-nu 7(disz)#_ [...]
46'. ina _igi_-szu2# [...]
@reverse
@column 1
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. [...]
8. [...]
9. [...]
10.
_[en2] {d#}nin#-girima3# be#-let# szip#-te# {d}gu#-[la ...]
$ single ruling
11. _ka inim-ma_ [...]
$ single ruling
12. _du3-du3-bi_ an-nu-u sza _sig2 sa5 dur# nu-nu 7(disz) ka-keszda#_ [...]
$ single ruling
13. _en2 igi bar igi bar-bar igi bar-ra bar-bar igi husz igi husz#-husz igi# bar#-ra husz#-husz_
14. _igi-bar na2-a igi-bar da-a igi-bar hul-a _igi-min_ a#-pa#-tu _igi-min_ a-sza-tu#
15. _igi-min_ pur-sit2 _mud2_ szu-te-es,-li-pa-a-tu am-min3 tab-ba-a am-min3 tasz-sza2-a
16. am-mi3-ni ik-kal-ki-na-szi ba-a-s,u sza na-a-ri tal-tal-lu-u2 sza2 _{gesz}geszimmar#_
17. sza2 ti-it-tu ni-iq-qa-sza2 sza2 a-ri-i _in-nu_-szu al-si-ki-na-szi al-ka-ni
18. ul al-si-ki-na-szi ul ta-la-ka-ni la-am it-ba-ki-na-szi _im-1(disz) im-2(disz) im-3(disz) im-4(disz) en2#_
$ single ruling
19. _ka inim-ma igi gig-ga-kam2#_
$ single ruling
20. _du3-du3-bi sig2 sa5 sig2 babbar_ a-he-en-na-a _nu-nu_ 7(disz) u 7(disz) _ka-keszda kesz2_ e-ma _keszda# en2# szid#_-nu#
21. _dur# sig2# sa5#_ ina _igi_-szu2 _gig_-ti3 _keszda dur sig2 babbar_ ina _igi_-szu2 _ti-la kesz2_-ma ina-esz#
# ina _igi_-szu2 written over erasure
$ single ruling
22. _en2# igi# bar# igi# bar-bar igi bar-ra bar-bar igi hul igi hul#?-hul igi bar-ra hul#-hul#_
23. [szi-it]-ta#-szi#-na# _dumu-munus_ da-ni ina be-ru-szi-na pi-tiq-tu4 pat-[qat]
24. ul il#-lak# a#-ha#-tu9#? ana le-et a-ha-ti-sza2 man-na lu-usz-pur ana _dumu#-munus_ da-nì sza2 _an_-[e]
25. lisz-sza2-a-ni# [kan]-ni#-szi-na _{na4}nir2 dug-mesz_-szi-na _dug za-gin3-duru5_ eb-bu#
26. li-is-sa-pa#-ni-im-ma li-be-la-a _igi-min_ a-ba-tu2 _igi-min_ a-sza2-ti u3 dal-ha-a-ti _tu6# [en2]_
$ single ruling
27. _ka inim-ma igi# gig-ga-kam2 : du3-du3-bi szu-bi#-gin7#-[nam]_
$ single ruling
28. _en2 igi bar igi bar-bar# igi# bar#-ra bar-bar igi suh3 igi suh3-suh3 igi# bar#?-ra# suh3# suh3#_
29. szi-it-ta i-nu a-ha#-tu# szi-na-ma ina be-ru#-szi#-na _kur_-u2 pa-rik#-[ma]
30. _ugu_-nu-szi-na ki-s,ir#-tu# kas,3#-rat _ki#-ta#_-nu-szi-na pi-tig-tu4 [...]
31. a-a-u2 _im_-szi-na-ma# a#-a#-u2 _nu im_-szi-na#?-[ma]
32. a-a-u2 _im_ ti-bi-szi-na# a-a-u2 _nu im_ ti-bi-szi-na#?-[ma]
33. sza#-ar# pa#-ni# i#-kil2# pa#-ni# s,u#-[lu-um? pa]-ni#? at#-ta pu-t,ur# _{d}amar#-[utu tu6 en2]_
$ single ruling
34. _[ka] inim#-[ma igi gig-ga-kam2 : du3]-du3-bi# szu-bi#-gin7#-[nam]_
$ single ruling
35. _en2# [igi bar] igi# [bar-bar ...] igi# bar husz-husz
36. [...] igi bar-ra nu gi-na
37. x [... sa-niq] qa2-bu-u sza2 da-nim _tu6 en2_
$ single ruling
38. _[ka inim-ma igi gig-ga-kam2 : du3-du3]-bi# szu-bi#-gin7-nam_
$ single ruling
39. _en2#_ [... igi-min_ pur]-si#-it# _mud2#_ szu#-har#-ra#-tu#
40. x [... _igi-min_ a-sza]-a#-tu4 sza _er2_
41. x [... a]-pa#-a-tu _sahar! sila_ u _tur3_
42. x [...] x x su-muk-tu2#
43. x [...] _lu2#?-tur#?-a#?-ke4#? KUM#?_ x [...]
44. x [...] x _{u2}har#-har#_ x [...]
$ rest broken
@column 2
1. _du3#-du3#-[bi_ ...] _disz#_-nisz _nu-nu_ 7(disz) u 7(disz) _ka-keszda kesz2_ e-ma _kesz2 en2 szid_-nu ina _sag-ki-mesz_-szu2 _kesz2#_-ma# ina#-esz#
$ single ruling
2. [... _ti]-la# i#-gi# kun2-na a-ga kun2-na#_ : ur#-sag# gi#-na-zu gi ban3#-da#-zu# tu6# en2#_
$ single ruling
3. _ka# [inim-ma igi] gig-ga-a-kam2 : du3-du3-bi szu-bi-gin7-nam_
$ single ruling
4. _en2# pa-la husz pa-la husz pa-la husz-bi nig2-gi-na-bi i-gi-i pa-la husz-bi tu6 en2_
$ single ruling
5. _ka# inim#-ma# igi# gig#-ga#-a#-kam2# : _du3-du3-bi szu-bi-asz-am3_
$ single ruling
6. _en2#_ i-ni _gurusz gig_-at i-ni _{munus}ki-sikil gig_-at i-ni _gurusz_ u _{munus}ki-sikil_ man-nu u2-bal?-lit,#
7. ta#-szap#-par2# i-le-qu-ni-ku _sza3 ku3_-ti _{gesz}geszimmar_ ina pi-i-ka te-he-pi ina _szu_-ka te-pe-til
8. _gurusz_ u _ki-sikil_ ina _sag-ki-mesz_-szu2-nu tu-ka-s,ar _igi gurusz_ u _ki-sikil_ i-bal-lu-ut, _tu6 en2_
$ single ruling
9. _ka inim-ma igi gig-ga-a-kam2 du3-du3-bi szu-bi-asz-bi-am3_
$ single ruling
10. _en2 an-na im ri-a igi lu2-ka gig-ga ba-an-gar_
11. ina sza2-me-e sza2-a-ru i-zi-qam-ma ina i-in _lu2_ si-im-me isz-ta-kan
12. _an-ta su3-da-ta im ri-a igi lu2-ka gig-ga ba-an-gar_
13. isz-tu _an_-e ru#-qu#-ti
14. _igi# gig#-ga# gig#-ga# [... i]-ni# mar#-[s,a-a-ti si]-im#-me isz-ta-kan
15. [... i]-na#-szu2 da#-al#-ha
16. [...] a#-sza2#-a
17. [... _i3]-szesz2#-szesz2_
18. [...] i#-bak-ki
19. [... mu-ru-us]-su# _{d#}min#_ i#-mur#-ma
20. [... le]-qe2#-ma
21. [... i-di]-ma#
22. [... x]-ma#?
23. [...]
24. [...]
25. [... _ba-ra]-an#-e3#_
26. [...] _igi#_-szu2# lit-ta-s,i
$ single ruling
27. [...] _igi# gig-ga-a-kam2_
$ single ruling
28. [... pur-si-in]-di# da-a-mi szu-har-ri-a-tu4
29. [... ana] _igi# ama_-szi-na {d}ma-mi
30. [...] a#-sza2-a da-a-ma u sza2-a-ra _tu6 en2_
$ single ruling
31. [...] _igi# gig-ga-a#-kam2_
$ single ruling
32. [... a-he]-en#-na#-a _nu-nu_ ina _murub4_-szu2#-nu# lip2-pa tal2-pap
33. [...] _sig2# babbar_ ina _igi_-szu2 _ti keszda_-ma ina-esz
$ single ruling
34. [... _hu-tu]-ul# hu-tu-ul igi lal hu-tu-ul min igi lal-bi hu-tu-ul min_
35. [...] _sze#-ga#_ sza-at-ti pa-na _sze-ga_ i-t,ab3 _sze-ga min tu6 en2_
$ single ruling
36. [...] _DISZ na igi-min_-szu2 _lu3-lu3_
$ single ruling
37. [...] x x x x u#? _dur nu-nu_ ana 2(disz)-szu2 te-es,-s,i-ip
38. [...] 7(disz) _ka-keszda kesz2_ e-ma _kesz2 en2 szid_-nu ina _sag-ki_-szu2 _kesz2_-ma ina-esz
$ single ruling
39. [...] i-na pur-si-mi-it _mud2_ szu-har-ra-tu2 am-mi-ni ta-asz-sza2-ni ha-ma
40. [...] szu-ur2-szu-ri-im a-lap-pa-na sza _id2_ ina _sila-mesz_ kir-ba-ni
41. [... x]-te hu#-s,a-a-ba am-mi-ni tasz-sza-ni zu-un-na-ni _gin7 mul#_
42. [mi]-ta#-qu#-ta-ni _gin7_ nab-li la-am ik-szu-du-ki-na-szi s,ur-ru u nag-la-bu
43. [sza {d}gu]-la# _en2 nu du8 en2 {d}asal-lu2-hi {d}amar-utu# en2 {d}nin-gi-rim-ma en en2#_
44. [... x]-ti# i#-di#-ma# [...] _tu6# en2#_
$ single ruling
45. _[ka inim]-ma# ha-a-mu hu-s,a-ba u mim3-ma _igi-min_ szu-li-i
$ single ruling
46. [... ba-sza]-mu# [a]-la#-lu# ur-da ana ma-ti#
47. [...] _u3-tu_ sze-er-hu [...]
48. [... ka-an]-nu# ki-is,-ra ki-is,-ru szu-bu#-[ul-ta ...]
49. [... u2-pa]-har# _{d}utu_ ina e-s,e#-di#-[szu2 ...]
50. [...] i-szi-[za]-nim#-ma# me2-er#-[hu ...]
$ single ruling
51. _[ka inim-ma_ me-er-hu sza] _sza3 igi-min_ szu-[li-i]
$ single ruling
$ rest broken
$ (damaged notations need to be re-checked)

2019-10-12 09:57:28, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P394759 = BAM 6, 514
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning broken
1'. [...] x [...]
2'. [...] x te-qi2#
$ single ruling
3'. [... ana] _{dug#}bur#-zi sur#_
4'. [... _igi]-min#_-szu2# te-qí
$ single ruling
5'. [...] x-ma#?
6'. [...] x
7'. [...] x
8'. [... ana] _sag#?-du#?_-szu2#? _dub_-ak#? [...] x
9'. [... _za3-hi-li]_ tur#-ar2 _sud2_ x [...] x
$ single ruling
10'. [...] _henbur2# sze#_-am# _sig7_-su _naga-si sud2_ ina _a gazi{sar#} [sila11_-asz _igi-min]_-szu2# _la2#_-id#
11'. _[{na4}as3-har] _na4#_ tuš#-ka#-a# _sud2#_ ina# _i3#-udu#_ tu#-tah-ha-ah mal-ma-lisz _sud2_ ina _i3-nun hi#-[hi igi]-min_-szu2# _mar_
$ single ruling
12'. _DISZ# na# [igi-min]_-szu2# _gig# 1(u)# gazi#? i3#-gesz#_ ana# _sag#-ki-mesz_-szu2 _szub-mesz_ szu-uh-ta sza _aszgab#_ [...] te#?-ser#?
13'. ina# _sag#-ki#?-[mesz]_-szu2# _la2_-id# _illu urudu_ {na4}as2#-har# _szim-bi-ku3-gi sud2_ ina _i3-nun hi-hi_ [...] x
$ single ruling
14'. _DISZ# na# igi#-min#_-szu2# _gig#_-ma# u# ha#-an#-t,a _sahar-urudu_ sza _szen-tur_ ina _i3-nun sud2 igi-min#_-[szu2 ...]
15'. ina# _a# luh#_-si# _sum#{sar#}_ ta#-[sak3?] 1(disz)#-szu2# 2(disz)-szu2 3(disz)-szu2 _igi-min_-szu2 _mar za3-hi-li_ ina# [...]
$ single ruling
16'. _DISZ#_ [... _szen]-tur#?_ tur#?-ar2#? [...]
17'. [...]
18'. [...]
19'. [...]
20'. [...] _mar#_
21'. [...] _sig7#_-su#
22'. [... _igi-min]_-szu2# te#-qi2#
23'. [... x]-szu2#?
24'. [... tu]-kas,3#?-s,a#?
25'. [...] x tur#?-ar2#?
26'. [...] ina#?-eš#?
27'. [...] x
28'. [...]
29'. [...]
30'. [...]
31'. [...]
32'. [...]
33'. [...]
34'. [...]
35'. _DISZ# na# igi#-min#_-szu2# [...]
$ single ruling
36'. _DISZ na igi-min_-szu2 _mud2 diri_-ma ur-ra u _ge6_ la i-s,al#-[lal-ma ...]
37'. szum4-ma _sza3 igi-min_-szu2 _sa5 igi-min_-szu2 _dul_-ma _gazi{sar}_ tur-ar2 _ki_ x [...]
38'. _sila11_-asz _la2_-id ina sze-ri3 _du8_-szu2-ma {na4}as3-har ina _i3-nun sud2 igi-min_-szu2 _mar#_ [...]
39'. _dur {sig2}he2-med_ u _sig2 babbar nu-nu nigin_-mi tara-kas2 _sag#-[ki_ ...]
40'. tara#?-kas2#? _szu#?_ x x _e3_-ma _igi#-[min_-szu2 ...]
$ single ruling
41'. _DISZ na igi-min_-szu2 _mud2_ szu-un-nu-'a _numun {gesz}nig2-gan2-gan2 lal3-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
42'. _1(disz) gin2 u5 argab{muszen} 1/2(disz) gin2 u2 babbar igi 6(disz)-gal2-la mun_ eme#-[sal-lim ...]
$ single ruling
43'. _u2# babbar_ ta-bi-la12 ana _sza3 igi-min_-szu2 _mar_-ru _szim-bi-sig7#-[sig7_ ...]
44'. _sze10 eme-szid_ ina _i3-udu giri3-pad-ra2 lugud2-da sud2# la# [...]
$ single ruling
45'. _5(disz) sze u2 babbar_ ina _i3-gesz sud2 igi-min_-szu2 _mar u5 argab{muszen#} [... _igi-min]_-szu2#? _mar#?_
$ single ruling
46'. _DISZ na igi-min_-szu2 _mud2 diri szim-bi-sig7#-[sig7_ ina _i3]-nun# sud2# mar#_
$ single ruling
47'. _{u2#}in6#-usz2# {u2#}tar#-musz# [... _hi]-hi#_ ina# _i3-nun_ ni-kip-tu4# _[nita2?_ u? _munus?] sud2 igi#-min#_-szu2 _mar#_
$ single ruling
48'. _na4# bal#_ [...] ina# _ga# {munus}u2#-zug2# [sud2_ x ] x _haszhur sud2 mar_
$ single ruling
49'. [...] x x [...] _igi#-min_-szu2 _la2_
@column 2
$ beginning broken
1'. x [...]
$ single ruling
2'. _DISZ na_ x [...]
$ single ruling
3'. _DISZ kimin#_ [...]
$ single ruling
4'. _DISZ kimin_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na igi-min#_-szu2# _[gig_ ... _{u2}eme-ur]-gi7# {u2#}in6#-usz2#_ ina#? [...]
$ single ruling
6'. _u2 babbar szim#_ [...] ina# _i3#-nun# sud2#_ [...]
$ single ruling
7'. _DISZ na igi-min_-szu2 _gig#_ [...] pa#-na pa#-ni# _gar#_-an# [tara]-kas2#
8'. [...] x [...] ina _i3#-nun sud2 mar_
$ single ruling
9'. [...] sza2# _mud2#_ [... _u5 argab]{muszen#} mun_ eme-sal-lim
10'. _[{u2}kur-ra_ ... _{u2}]kur#-kur#_ [... ] _u2-mesz szesz# disz_-nisz ta-mar#-raq#
11'. [ina _zi2 udu-nita2_ ...] x [...] x ina# _a gazi#{sar#}_ ta-sa-pan# _igi-min_-szu2 _mar#_
$ single ruling
12'. _3(disz)# gin2# [...] 1/2(disz)#? gin2# u2#? [...] _sud2# igi-min_-szu2 _mar_ an#-nu _u2 u4 2(u)-kam2_
$ single ruling
13'. _en2_ ib-da#-du# _numun#?_ [...] ina#? ki#-i#-ri ba-la#-t,i#
14'. ba-la-t,i na-ap-szi-ir# [... na]-ap#-szi#-ir#
15'. ba-'-la-at ina it-ti a-ma-lik#? [... _tu6] en2#_
$ single ruling
16'. _ka# inim-ma igi#-min#_-szu2# [...]
$ single ruling
17'. _du3-du3-bi suhusz {u2}ku6# sahar#?_ x _u2#? za-gin3-na_ tara-kas2 1(u) 4(disz) _ka-keszda#_ [...]
$ single ruling
18'. _en2_ hu-ha#-hi# [la]-ba#-ma# hu#-ha#-hi la-ba-ma u# _a#-ga#-[asz-da_ ...]
$ single ruling
19'. _ka# inim#-ma# DISZ na# igi#-min#_-szu2 [...]
$ single ruling
20'. _du3#-du3#-bi {na4#}as2#-har ina _i3-nun sud2#_ [...]
$ single ruling
21'. _en2 igi ti-la a-ga ti-la gesztu kun2?-na a-ga kun2-na u2-hu#-[ur-sag-gi-na-ta]_
22'. sza-hi szur-ra-ta kusz-ri-in kusz-ri-in-ni sze-e-ru sze-e-ra# [...]
23'. da-ma i-na-s,ab _sa_-a-nu _sa_-a-nu u2-qa-an-na-an _szub_-di {d}gu-la _tu6 ti#-la#_ [...]
24'. s,i-im-de-ti li-qer-ri#-bu at-ti tasz-ku-ni ba-lat, bu-ul-t,i _tu6 en2-e-nu#-[ru]_
$ single ruling
25'. _ka inim-ma DISZ na igi-min_-szu2 _mud2 diri-[mesz]_
$ single ruling
26'. _kid3#-kid3-bi 3(disz) sze naga si 3(disz) sze illu li-tar 3(disz) sze sze10 eme-szid disz_-nisz _sud2_ ina _ga ud5_ tara-bak _igi-min#_-szu2# _la2_
$ single ruling
27'. _[DISZ] na# igi-min_-szu2 _gig_-ma _mud2 diri {szim}buluh-hi-a mud2_ ul-ta-ta-ni-'a _mud2 er2_ ina _sza3 igi-min_-szu2 _e3#_-[a]
28'. _gissu# {d}lamma igi-min_-szu2 u2-na-kap a-szi-tu ana _gissu gur_ di#-gal9 _dugud#_-szu2 _{gesz}szinig sig7_-su tu-ha-sa#
29'. [ina _a]-gesztin-na kal-ga_ tara-muk ina _mul4_ tusz-bat ina _a2-gu2-zi-ga_ ana _sza3_ hu-li-ia-am _sur_-at#
30'. _[im-sahar]-babbar-kur-ra u2 babbar mun#_ eme#-sal#-lim# _i3#-udu#_ tusz#-ka#-a# {u2}zi-ba-a _illu urudu_ a-he-nu-u _sud2_
31'. [...] _ti_-qe2 _disz_-nisz tusz-te-mid ana _sza3_ hu-li-ia-am sza# ta-asz2#-hu-tu _dub_-ak?
32'. [... _i3]-nun#_ u# _{na4}szu-min3 sila11_-asz!(NU)-ma _sag# igi#-min_-szu2 ina _szu-si# bad#_-te# ana _sza3 igi-min_-szu2 _gar_-an
33'. [...] _dul#_-ma u2-kal _igi-min_-szu2 ta#-kar#-ma# _u4 9(disz)-kam2_ an-na-a _du3-mesz_
$ single ruling
34'. [...] _szesz# u2 babbar mun_ eme-sal-lim ina _mud zabar_ ana _sza3 igi-min_-szu2 _bun2_
$ single ruling
35'. [...] _illu#? urudu# u2# babbar sud2_ ina _mud zabar_ ana _sza3 igi-min_-szu2 _bun2_
$ single ruling
36'. [...] _u2# babbar sud2_ ina# _mud zabar#_ ana _sza3 igi-min_-szu2 _bun2_
37'. [... _bar]-ra# bar-bar igi husz igi husz-husz igi bar-ra husz-husz_
38'. [... _da]-a# igi bar hul-a igi-min_ a-ba-tu _igi-min_ a-sza#-[tu]
39'. [...] _mud2#_ szu#?-har#?-[ra]-te# _igi#-min# gin7_ nik-si _udu-nita2 mud2#_ sze#-[en-a]
40'. _gin7# a-mesz_ sza2 a-gala-pe-e a-la#-[pa-a ... ki]-ma# _dug a#-gesztin#-na#_ [...]
41'. ina be-ri-szi-na pi-ti-iq-tu4 pat-qat# [... be-ru]-szi#-na# [...]
42'. asz2-szum2# an-ni-tu ina _sza3_ an-ni-te la na-pa-sze _en2#_ [...]
43'. _en2_ {d}da-mu u {d}gu-la _en2# {d#}nin#-girima3# [...]
$ single ruling
44'. _ka inim-ma_ [...]
$ single ruling
45'. _du3#-du3#-bi_ an-nu-u sza _sig2 babbar dur nu-nu 7(disz)#_ [...]
46'. ina _igi_-szu2# [...]
@reverse
@column 1
$ 9 lines missing
10'. _[en2] {d#}nin#-girima3# be#-let# szip#-te# {d}gu#-[la ...]
$ single ruling
11'. _ka inim-ma_ [...]
$ single ruling
12'. _du3-du3-bi_ an-nu-u sza _sig2 sa5 dur# nu-nu 7(disz) ka-keszda#_ [...]
$ single ruling
13'. _en2 igi bar igi bar-bar igi bar-ra bar-bar igi husz igi husz#-husz igi# bar#-ra husz#-husz_
14'. _igi-bar na2-a igi-bar da-a igi-bar hul-a _igi-min_ a#-pa#-tu _igi-min_ a-sza-tu#
15'. _igi-min_ pur-sit2 _mud2_ szu-te-es,-li-pa-a-tu am-min3 tab-ba-a am-min3 tasz-sza2-a
16'. am-mi3-ni ik-kal-ki-na-szi ba-a-s,u sza na-a-ri tal-tal-lu-u2 sza2 _{gesz}geszimmar#_
17'. sza2 ti-it-tu ni-iq-qa-sza2 sza2 a-ri-i _in-nu_-szu al-si-ki-na-szi al-ka-ni
18'. ul al-si-ki-na-szi ul ta-la-ka-ni la-am it-ba-ki-na-szi _im-1(disz) im-2(disz) im-3(disz) im-4(disz) en2#_
$ single ruling
19'. _ka inim-ma igi gig-ga-kam2#_
$ single ruling
20'. _du3-du3-bi sig2 sa5 sig2 babbar_ a-he-en-na-a _nu-nu_ 7(disz) u 7(disz) _ka-keszda kesz2_ e-ma _keszda# en2# szid#_-nu#
21'. _dur# sig2# sa5#_ ina _igi_-szu2 _gig_-ti3 _keszda dur sig2 babbar_ ina _igi_-szu2 _ti-la kesz2_-ma ina-esz#
# ina _igi_-szu2 written over erasure
$ single ruling
22'. _en2# igi# bar# igi# bar-bar igi bar-ra bar-bar igi hul igi hul#?-hul igi bar-ra hul#-hul#_
23'. [szi-it]-ta#-szi#-na# _dumu-munus_ da-ni ina be-ru-szi-na pi-tiq-tu4 pat-[qat]
24'. ul il#-lak# a#-ha#-tu9#? ana le-et a-ha-ti-sza2 man-na lu-usz-pur ana _dumu#-munus_ da-nì sza2 _an_-[e]
25'. lisz-sza2-a-ni# [kan]-ni#-szi-na _{na4}nir2 dug-mesz_-szi-na _dug za-gin3-duru5_ eb-bu#
26'. li-is-sa-pa#-ni-im-ma li-be-la-a _igi-min_ a-ba-tu2 _igi-min_ a-sza2-ti u3 dal-ha-a-ti _tu6# [en2]_
$ single ruling
27'. _ka inim-ma igi# gig-ga-kam2 : du3-du3-bi szu-bi#-gin7#-[nam]_
$ single ruling
28'. _en2 igi bar igi bar-bar# igi# bar#-ra bar-bar igi suh3 igi suh3-suh3 igi# bar#?-ra# suh3# suh3#_
29'. szi-it-ta i-nu a-ha#-tu# szi-na-ma ina be-ru#-szi#-na _kur_-u2 pa-rik#-[ma]
30'. _ugu_-nu-szi-na ki-s,ir#-tu# kas,3#-rat _ki#-ta#_-nu-szi-na pi-tig-tu4 [...]
31'. a-a-u2 _im_-szi-na-ma# a#-a#-u2 _nu im_-szi-na#?-[ma]
32'. a-a-u2 _im_ ti-bi-szi-na# a-a-u2 _nu im_ ti-bi-szi-na#?-[ma]
33'. sza#-ar# pa#-ni# i#-kil2# pa#-ni# s,u#-[lu-um? pa]-ni#? at#-ta pu-t,ur# _{d}amar#-[utu tu6 en2]_
$ single ruling
34'. _[ka] inim#-[ma igi gig-ga-kam2 : du3]-du3-bi# szu-bi#-gin7#-[nam]_
$ single ruling
35'. _en2# [igi bar] igi# [bar-bar ...] igi# bar husz-husz
36'. [...] igi bar-ra nu gi-na
37'. x [... sa-niq] qa2-bu-u sza2 da-nim _tu6 en2_
$ single ruling
38'. _[ka inim-ma igi gig-ga-kam2 : du3-du3]-bi# szu-bi#-gin7-nam_
$ single ruling
39'. _en2#_ [... igi-min_ pur]-si#-it# _mud2#_ szu#-har#-ra#-tu#
40'. x [... _igi-min_ a-sza]-a#-tu4 sza _er2_
41'. x [... a]-pa#-a-tu _sahar! sila_ u _tur3_
42'. x [...] x x su-muk-tu2#
43'. x [...] _lu2#?-tur#?-a#?-ke4#? KUM#?_ x [...]
44'. x [...] x _{u2}har#-har#_ x [...]
$ rest broken
@column 2
1. _du3#-du3#-[bi_ ...] _disz#_-nisz _nu-nu_ 7(disz) u 7(disz) _ka-keszda kesz2_ e-ma _kesz2 en2 szid_-nu ina _sag-ki-mesz_-szu2 _kesz2#_-ma# ina#-esz#
$ single ruling
2. [... _ti]-la# i#-gi# kun2-na a-ga kun2-na#_ : ur#-sag# gi#-na-zu gi ban3#-da#-zu# tu6# en2#_
$ single ruling
3. _ka# [inim-ma igi] gig-ga-a-kam2 : du3-du3-bi szu-bi-gin7-nam_
$ single ruling
4. _en2# pa-la husz pa-la husz pa-la husz-bi nig2-gi-na-bi i-gi-i pa-la husz-bi tu6 en2_
$ single ruling
5. _ka# inim#-ma# igi# gig#-ga#-a#-kam2# : _du3-du3-bi szu-bi-asz-am3_
$ single ruling
6. _en2#_ i-ni _gurusz gig_-at i-ni _{munus}ki-sikil gig_-at i-ni _gurusz_ u _{munus}ki-sikil_ man-nu u2-bal?-lit,#
7. ta#-szap#-par2# i-le-qu-ni-ku _sza3 ku3_-ti _{gesz}geszimmar_ ina pi-i-ka te-he-pi ina _szu_-ka te-pe-til
8. _gurusz_ u _ki-sikil_ ina _sag-ki-mesz_-szu2-nu tu-ka-s,ar _igi gurusz_ u _ki-sikil_ i-bal-lu-ut, _tu6 en2_
$ single ruling
9. _ka inim-ma igi gig-ga-a-kam2 du3-du3-bi szu-bi-asz-bi-am3_
$ single ruling
10. _en2 an-na im ri-a igi lu2-ka gig-ga ba-an-gar_
11. ina sza2-me-e sza2-a-ru i-zi-qam-ma ina i-in _lu2_ si-im-me isz-ta-kan
12. _an-ta su3-da-ta im ri-a igi lu2-ka gig-ga ba-an-gar_
13. isz-tu _an_-e ru#-qu#-ti
14. _igi# gig#-ga# gig#-ga# [... i]-ni# mar#-[s,a-a-ti si]-im#-me isz-ta-kan
15. [... i]-na#-szu2 da#-al#-ha
16. [...] a#-sza2#-a
17. [... _i3]-szesz2#-szesz2_
18. [...] i#-bak-ki
19. [... mu-ru-us]-su# _{d#}min#_ i#-mur#-ma
20. [... le]-qe2#-ma
21. [... i-di]-ma#
22. [... x]-ma#?
23. [...]
24. [...]
25. [... _ba-ra]-an#-e3#_
26. [...] _igi#_-szu2# lit-ta-s,i
$ single ruling
27. [...] _igi# gig-ga-a-kam2_
$ single ruling
28. [... pur-si-in]-di# da-a-mi szu-har-ri-a-tu4
29. [... ana] _igi# ama_-szi-na {d}ma-mi
30. [...] a#-sza2-a da-a-ma u sza2-a-ra _tu6 en2_
$ single ruling
31. [...] _igi# gig-ga-a#-kam2_
$ single ruling
32. [... a-he]-en#-na#-a _nu-nu_ ina _murub4_-szu2#-nu# lip2-pa tal2-pap
33. [...] _sig2# babbar_ ina _igi_-szu2 _ti keszda_-ma ina-esz
$ single ruling
34. [... _hu-tu]-ul# hu-tu-ul igi lal hu-tu-ul min igi lal-bi hu-tu-ul min_
35. [...] _sze#-ga#_ sza-at-ti pa-na _sze-ga_ i-t,ab3 _sze-ga min tu6 en2_
$ single ruling
36. [...] _DISZ na igi-min_-szu2 _lu3-lu3_
$ single ruling
37. [...] x x x x u#? _dur nu-nu_ ana 2(disz)-szu2 te-es,-s,i-ip
38. [...] 7(disz) _ka-keszda kesz2_ e-ma _kesz2 en2 szid_-nu ina _sag-ki_-szu2 _kesz2_-ma ina-esz
$ single ruling
39. [...] i-na pur-si-mi-it _mud2_ szu-har-ra-tu2 am-mi-ni ta-asz-sza2-ni ha-ma
40. [...] szu-ur2-szu-ri-im a-lap-pa-na sza _id2_ ina _sila-mesz_ kir-ba-ni
41. [... x]-te hu#-s,a-a-ba am-mi-ni tasz-sza-ni zu-un-na-ni _gin7 mul#_
42. [mi]-ta#-qu#-ta-ni _gin7_ nab-li la-am ik-szu-du-ki-na-szi s,ur-ru u nag-la-bu
43. [sza {d}gu]-la# _en2 nu du8 en2 {d}asal-lu2-hi {d}amar-utu# en2 {d}nin-gi-rim-ma en en2#_
44. [... x]-ti# i#-di#-ma# [...] _tu6# en2#_
$ single ruling
45. _[ka inim]-ma# ha-a-mu hu-s,a-ba u mim3-ma _igi-min_ szu-li-i
$ single ruling
46. [... ba-sza]-mu# [a]-la#-lu# ur-da ana ma-ti#
47. [...] _u3-tu_ sze-er-hu [...]
48. [... ka-an]-nu# ki-is,-ra ki-is,-ru szu-bu#-[ul-ta ...]
49. [... u2-pa]-har# _{d}utu_ ina e-s,e#-di#-[szu2 ...]
50. [...] i-szi-[za]-nim#-ma# me2-er#-[hu ...]
$ single ruling
51. _[ka inim-ma_ me-er-hu sza] _sza3 igi-min_ szu-[li-i]
$ single ruling
$ rest broken
# damage notations need to be re-checked

2019-10-12 09:56:29, entered by johnsonjc for Geller and Panayotov
&P394759 = BAM 6, 514
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1'. [...] x [...]
2'. [...] x te-qi2#
$ single ruling
3'. [... ana] _{dug#}bur#-zi sur#_
4'. [... _igi]-min#_-szu2# te-qí
$ single ruling
5'. [...] x-ma#?
6'. [...] x
7'. [...] x
8'. [... ana] _sag#?-du#?_-szu2#? _dub_-ak#? [...] x
9'. [... _za3-hi-li]_ tur#-ar2 _sud2_ x [...] x
$ single ruling
10'. [...] _henbur2# sze#_-am# _sig7_-su _naga-si sud2_ ina _a gazi{sar#} [sila11_-asz _igi-min]_-szu2# _la2#_-id#
11'. _[{na4}as3-har] _na4#_ tuš#-ka#-a# _sud2#_ ina# _i3#-udu#_ tu#-tah-ha-ah mal-ma-lisz _sud2_ ina _i3-nun hi#-[hi igi]-min_-szu2# _mar_
$ single ruling
12'. _DISZ# na# [igi-min]_-szu2# _gig# 1(u)# gazi#? i3#-gesz#_ ana# _sag#-ki-mesz_-szu2 _szub-mesz_ szu-uh-ta sza _aszgab#_ [...] te#?-ser#?
13'. ina# _sag#-ki#?-[mesz]_-szu2# _la2_-id# _illu urudu_ {na4}as2#-har# _szim-bi-ku3-gi sud2_ ina _i3-nun hi-hi_ [...] x
$ single ruling
14'. _DISZ# na# igi#-min#_-szu2# _gig#_-ma# u# ha#-an#-t,a _sahar-urudu_ sza _szen-tur_ ina _i3-nun sud2 igi-min#_-[szu2 ...]
15'. ina# _a# luh#_-si# _sum#{sar#}_ ta#-[sak3?] 1(disz)#-szu2# 2(disz)-szu2 3(disz)-szu2 _igi-min_-szu2 _mar za3-hi-li_ ina# [...]
$ single ruling
16'. _DISZ#_ [... _szen]-tur#?_ tur#?-ar2#? [...]
17'. [...]
18'. [...]
19'. [...]
20'. [...] _mar#_
21'. [...] _sig7#_-su#
22'. [... _igi-min]_-szu2# te#-qi2#
23'. [... x]-szu2#?
24'. [... tu]-kas,3#?-s,a#?
25'. [...] x tur#?-ar2#?
26'. [...] ina#?-eš#?
27'. [...] x
28'. [...]
29'. [...]
30'. [...]
31'. [...]
32'. [...]
33'. [...]
34'. [...]
35'. _DISZ# na# igi#-min#_-szu2# [...]
$ single ruling
36'. _DISZ na igi-min_-szu2 _mud2 diri_-ma ur-ra u _ge6_ la i-s,al#-[lal-ma ...]
37'. szum4-ma _sza3 igi-min_-szu2 _sa5 igi-min_-szu2 _dul_-ma _gazi{sar}_ tur-ar2 _ki_ x [...]
38'. _sila11_-asz _la2_-id ina sze-ri3 _du8_-szu2-ma {na4}as3-har ina _i3-nun sud2 igi-min_-szu2 _mar#_ [...]
39'. _dur {sig2}he2-med_ u _sig2 babbar nu-nu nigin_-mi tara-kas2 _sag#-[ki_ ...]
40'. tara#?-kas2#? _szu#?_ x x _e3_-ma _igi#-[min_-szu2 ...]
$ single ruling
41'. _DISZ na igi-min_-szu2 _mud2_ szu-un-nu-'a _numun {gesz}nig2-gan2-gan2 lal3-kur#-[ra_ ...]
$ single ruling
42'. _1(disz) gin2 u5 argab{muszen} 1/2(disz) gin2 u2 babbar igi 6(disz)-gal2-la mun_ eme#-[sal-lim ...]
$ single ruling
43'. _u2# babbar_ ta-bi-la12 ana _sza3 igi-min_-szu2 _mar_-ru _szim-bi-sig7#-[sig7_ ...]
44'. _sze10 eme-szid_ ina _i3-udu giri3-pad-ra2 lugud2-da sud2# la# [...]
$ single ruling
45'. _5(disz) sze u2 babbar_ ina _i3-gesz sud2 igi-min_-szu2 _mar u5 argab{muszen#} [... _igi-min]_-szu2#? _mar#?_
$ single ruling
46'. _DISZ na igi-min_-szu2 _mud2 diri szim-bi-sig7#-[sig7_ ina _i3]-nun# sud2# mar#_
$ single ruling
47'. _{u2#}in6#-usz2# {u2#}tar#-musz# [... _hi]-hi#_ ina# _i3-nun_ ni-kip-tu4# _[nita2?_ u? _munus?] sud2 igi#-min#_-szu2 _mar#_
$ single ruling
48'. _na4# bal#_ [...] ina# _ga# {munus}u2#-zug2# [sud2_ x ] x _haszhur sud2 mar_
$ single ruling
49'. [...] x x [...] _igi#-min_-szu2 _la2_
@column 2
1'. x [...]
$ single ruling
2'. _DISZ na_ x [...]
$ single ruling
3'. _DISZ kimin#_ [...]
$ single ruling
4'. _DISZ kimin_ x [...]
$ single ruling
5'. _DISZ na igi-min#_-szu2# _[gig_ ... _{u2}eme-ur]-gi7# {u2#}in6#-usz2#_ ina#? [...]
$ single ruling
6'. _u2 babbar szim#_ [...] ina# _i3#-nun# sud2#_ [...]
$ single ruling
7'. _DISZ na igi-min_-szu2 _gig#_ [...] pa#-na pa#-ni# _gar#_-an# [tara]-kas2#
8'. [...] x [...] ina _i3#-nun sud2 mar_
$ single ruling
9'. [...] sza2# _mud2#_ [... _u5 argab]{muszen#} mun_ eme-sal-lim
10'. _[{u2}kur-ra_ ... _{u2}]kur#-kur#_ [... ] _u2-mesz szesz# disz_-nisz ta-mar#-raq#
11'. [ina _zi2 udu-nita2_ ...] x [...] x ina# _a gazi#{sar#}_ ta-sa-pan# _igi-min_-szu2 _mar#_
$ single ruling
12'. _3(disz)# gin2# [...] 1/2(disz)#? gin2# u2#? [...] _sud2# igi-min_-szu2 _mar_ an#-nu _u2 u4 2(u)-kam2_
$ single ruling
13'. _en2_ ib-da#-du# _numun#?_ [...] ina#? ki#-i#-ri ba-la#-t,i#
14'. ba-la-t,i na-ap-szi-ir# [... na]-ap#-szi#-ir#
15'. ba-'-la-at ina it-ti a-ma-lik#? [... _tu6] en2#_
$ single ruling
16'. _ka# inim-ma igi#-min#_-szu2# [...]
$ single ruling
17'. _du3-du3-bi suhusz {u2}ku6# sahar#?_ x _u2#? za-gin3-na_ tara-kas2 1(u) 4(disz) _ka-keszda#_ [...]
$ single ruling
18'. _en2_ hu-ha#-hi# [la]-ba#-ma# hu#-ha#-hi la-ba-ma u# _a#-ga#-[asz-da_ ...]
$ single ruling
19'. _ka# inim#-ma# DISZ na# igi#-min#_-szu2 [...]
$ single ruling
20'. _du3#-du3#-bi {na4#}as2#-har ina _i3-nun sud2#_ [...]
$ single ruling
21'. _en2 igi ti-la a-ga ti-la gesztu kun2?-na a-ga kun2-na u2-hu#-[ur-sag-gi-na-ta]_
22'. sza-hi szur-ra-ta kusz-ri-in kusz-ri-in-ni sze-e-ru sze-e-ra# [...]
23'. da-ma i-na-s,ab _sa_-a-nu _sa_-a-nu u2-qa-an-na-an _szub_-di {d}gu-la _tu6 ti#-la#_ [...]
24'. s,i-im-de-ti li-qer-ri#-bu at-ti tasz-ku-ni ba-lat, bu-ul-t,i _tu6 en2-e-nu#-[ru]_
$ single ruling
25'. _ka inim-ma DISZ na igi-min_-szu2 _mud2 diri-[mesz]_
$ single ruling
26'. _kid3#-kid3-bi 3(disz) sze naga si 3(disz) sze illu li-tar 3(disz) sze sze10 eme-szid disz_-nisz _sud2_ ina _ga ud5_ tara-bak _igi-min#_-szu2# _la2_
$ single ruling
27'. _[DISZ] na# igi-min_-szu2 _gig_-ma _mud2 diri {szim}buluh-hi-a mud2_ ul-ta-ta-ni-'a _mud2 er2_ ina _sza3 igi-min_-szu2 _e3#_-[a]
28'. _gissu# {d}lamma igi-min_-szu2 u2-na-kap a-szi-tu ana _gissu gur_ di#-gal9 _dugud#_-szu2 _{gesz}szinig sig7_-su tu-ha-sa#
29'. [ina _a]-gesztin-na kal-ga_ tara-muk ina _mul4_ tusz-bat ina _a2-gu2-zi-ga_ ana _sza3_ hu-li-ia-am _sur_-at#
30'. _[im-sahar]-babbar-kur-ra u2 babbar mun#_ eme#-sal#-lim# _i3#-udu#_ tusz#-ka#-a# {u2}zi-ba-a _illu urudu_ a-he-nu-u _sud2_
31'. [...] _ti_-qe2 _disz_-nisz tusz-te-mid ana _sza3_ hu-li-ia-am sza# ta-asz2#-hu-tu _dub_-ak?
32'. [... _i3]-nun#_ u# _{na4}szu-min3 sila11_-asz!(NU)-ma _sag# igi#-min_-szu2 ina _szu-si# bad#_-te# ana _sza3 igi-min_-szu2 _gar_-an
33'. [...] _dul#_-ma u2-kal _igi-min_-szu2 ta#-kar#-ma# _u4 9(disz)-kam2_ an-na-a _du3-mesz_
$ single ruling
34'. [...] _szesz# u2 babbar mun_ eme-sal-lim ina _mud zabar_ ana _sza3 igi-min_-szu2 _bun2_
$ single ruling
35'. [...] _illu#? urudu# u2# babbar sud2_ ina _mud zabar_ ana _sza3 igi-min_-szu2 _bun2_
$ single ruling
36'. [...] _u2# babbar sud2_ ina# _mud zabar#_ ana _sza3 igi-min_-szu2 _bun2_
37'. [... _bar]-ra# bar-bar igi husz igi husz-husz igi bar-ra husz-husz_
38'. [... _da]-a# igi bar hul-a igi-min_ a-ba-tu _igi-min_ a-sza#-[tu]
39'. [...] _mud2#_ szu#?-har#?-[ra]-te# _igi#-min# gin7_ nik-si _udu-nita2 mud2#_ sze#-[en-a]
40'. _gin7# a-mesz_ sza2 a-gala-pe-e a-la#-[pa-a ... ki]-ma# _dug a#-gesztin#-na#_ [...]
41'. ina be-ri-szi-na pi-ti-iq-tu4 pat-qat# [... be-ru]-szi#-na# [...]
42'. asz2-szum2# an-ni-tu ina _sza3_ an-ni-te la na-pa-sze _en2#_ [...]
43'. _en2_ {d}da-mu u {d}gu-la _en2# {d#}nin#-girima3# [...]
$ single ruling
44'. _ka inim-ma_ [...]
$ single ruling
45'. _du3#-du3#-bi_ an-nu-u sza _sig2 babbar dur nu-nu 7(disz)#_ [...]
46'. ina _igi_-szu2# [...]
@reverse
@column 1
$ 9 lines missing
10'. _[en2] {d#}nin#-girima3# be#-let# szip#-te# {d}gu#-[la ...]
$ single ruling
11'. _ka inim-ma_ [...]
$ single ruling
12'. _du3-du3-bi_ an-nu-u sza _sig2 sa5 dur# nu-nu 7(disz) ka-keszda#_ [...]
$ single ruling
13'. _en2 igi bar igi bar-bar igi bar-ra bar-bar igi husz igi husz#-husz igi# bar#-ra husz#-husz_
14'. _igi-bar na2-a igi-bar da-a igi-bar hul-a _igi-min_ a#-pa#-tu _igi-min_ a-sza-tu#
15'. _igi-min_ pur-sit2 _mud2_ szu-te-es,-li-pa-a-tu am-min3 tab-ba-a am-min3 tasz-sza2-a
16'. am-mi3-ni ik-kal-ki-na-szi ba-a-s,u sza na-a-ri tal-tal-lu-u2 sza2 _{gesz}geszimmar#_
17'. sza2 ti-it-tu ni-iq-qa-sza2 sza2 a-ri-i _in-nu_-szu al-si-ki-na-szi al-ka-ni
18'. ul al-si-ki-na-szi ul ta-la-ka-ni la-am it-ba-ki-na-szi _im-1(disz) im-2(disz) im-3(disz) im-4(disz) en2#_
$ single ruling
19'. _ka inim-ma igi gig-ga-kam2#_
$ single ruling
20'. _du3-du3-bi sig2 sa5 sig2 babbar_ a-he-en-na-a _nu-nu_ 7(disz) u 7(disz) _ka-keszda kesz2_ e-ma _keszda# en2# szid#_-nu#
21'. _dur# sig2# sa5#_ ina _igi_-szu2 _gig_-ti3 _keszda dur sig2 babbar_ ina _igi_-szu2 _ti-la kesz2_-ma ina-esz#
# ina _igi_-szu2 written over erasure
$ single ruling
22'. _en2# igi# bar# igi# bar-bar igi bar-ra bar-bar igi hul igi hul#?-hul igi bar-ra hul#-hul#_
23'. [szi-it]-ta#-szi#-na# _dumu-munus_ da-ni ina be-ru-szi-na pi-tiq-tu4 pat-[qat]
24'. ul il#-lak# a#-ha#-tu9#? ana le-et a-ha-ti-sza2 man-na lu-usz-pur ana _dumu#-munus_ da-nì sza2 _an_-[e]
25'. lisz-sza2-a-ni# [kan]-ni#-szi-na _{na4}nir2 dug-mesz_-szi-na _dug za-gin3-duru5_ eb-bu#
26'. li-is-sa-pa#-ni-im-ma li-be-la-a _igi-min_ a-ba-tu2 _igi-min_ a-sza2-ti u3 dal-ha-a-ti _tu6# [en2]_
$ single ruling
27'. _ka inim-ma igi# gig-ga-kam2 : du3-du3-bi szu-bi#-gin7#-[nam]_
$ single ruling
28'. _en2 igi bar igi bar-bar# igi# bar#-ra bar-bar igi suh3 igi suh3-suh3 igi# bar#?-ra# suh3# suh3#_
29'. szi-it-ta i-nu a-ha#-tu# szi-na-ma ina be-ru#-szi#-na _kur_-u2 pa-rik#-[ma]
30'. _ugu_-nu-szi-na ki-s,ir#-tu# kas,3#-rat _ki#-ta#_-nu-szi-na pi-tig-tu4 [...]
31'. a-a-u2 _im_-szi-na-ma# a#-a#-u2 _nu im_-szi-na#?-[ma]
32'. a-a-u2 _im_ ti-bi-szi-na# a-a-u2 _nu im_ ti-bi-szi-na#?-[ma]
33'. sza#-ar# pa#-ni# i#-kil2# pa#-ni# s,u#-[lu-um? pa]-ni#? at#-ta pu-t,ur# _{d}amar#-[utu tu6 en2]_
$ single ruling
34'. _[ka] inim#-[ma igi gig-ga-kam2 : du3]-du3-bi# szu-bi#-gin7#-[nam]_
$ single ruling
35'. _en2# [igi bar] igi# [bar-bar ...] igi# bar husz-husz
36'. [...] igi bar-ra nu gi-na
37'. x [... sa-niq] qa2-bu-u sza2 da-nim _tu6 en2_
$ single ruling
38'. _[ka inim-ma igi gig-ga-kam2 : du3-du3]-bi# szu-bi#-gin7-nam_
$ single ruling
39'. _en2#_ [... igi-min_ pur]-si#-it# _mud2#_ szu#-har#-ra#-tu#
40'. x [... _igi-min_ a-sza]-a#-tu4 sza _er2_
41'. x [... a]-pa#-a-tu _sahar! sila_ u _tur3_
42'. x [...] x x su-muk-tu2#
43'. x [...] _lu2#?-tur#?-a#?-ke4#? KUM#?_ x [...]
44'. x [...] x _{u2}har#-har#_ x [...]
@column 2
1. _du3#-du3#-[bi_ ...] _disz#_-nisz _nu-nu_ 7(disz) u 7(disz) _ka-keszda kesz2_ e-ma _kesz2 en2 szid_-nu ina _sag-ki-mesz_-szu2 _kesz2#_-ma# ina#-esz#
$ single ruling
2. [... _ti]-la# i#-gi# kun2-na a-ga kun2-na#_ : ur#-sag# gi#-na-zu gi ban3#-da#-zu# tu6# en2#_
$ single ruling
3. _ka# [inim-ma igi] gig-ga-a-kam2 : du3-du3-bi szu-bi-gin7-nam_
$ single ruling
4. _en2# pa-la husz pa-la husz pa-la husz-bi nig2-gi-na-bi i-gi-i pa-la husz-bi tu6 en2_
$ single ruling
5. _ka# inim#-ma# igi# gig#-ga#-a#-kam2# : _du3-du3-bi szu-bi-asz-am3_
$ single ruling
6. _en2#_ i-ni _gurusz gig_-at i-ni _{munus}ki-sikil gig_-at i-ni _gurusz_ u _{munus}ki-sikil_ man-nu u2-bal?-lit,#
7. ta#-szap#-par2# i-le-qu-ni-ku _sza3 ku3_-ti _{gesz}geszimmar_ ina pi-i-ka te-he-pi ina _szu_-ka te-pe-til
8. _gurusz_ u _ki-sikil_ ina _sag-ki-mesz_-szu2-nu tu-ka-s,ar _igi gurusz_ u _ki-sikil_ i-bal-lu-ut, _tu6 en2_
$ single ruling
9. _ka inim-ma igi gig-ga-a-kam2 du3-du3-bi szu-bi-asz-bi-am3_
$ single ruling
10. _en2 an-na im ri-a igi lu2-ka gig-ga ba-an-gar_
11. ina sza2-me-e sza2-a-ru i-zi-qam-ma ina i-in _lu2_ si-im-me isz-ta-kan
12. _an-ta su3-da-ta im ri-a igi lu2-ka gig-ga ba-an-gar_
13. isz-tu _an_-e ru#-qu#-ti
14. _igi# gig#-ga# gig#-ga# [... i]-ni# mar#-[s,a-a-ti si]-im#-me isz-ta-kan
15. [... i]-na#-szu2 da#-al#-ha
16. [...] a#-sza2#-a
17. [... _i3]-szesz2#-szesz2_
18. [...] i#-bak-ki
19. [... mu-ru-us]-su# _{d#}min#_ i#-mur#-ma
20. [... le]-qe2#-ma
21. [... i-di]-ma#
22. [... x]-ma#?
23. [...]
24. [...]
25. [... _ba-ra]-an#-e3#_
26. [...] _igi#_-szu2# lit-ta-s,i
$ single ruling
27. [...] _igi# gig-ga-a-kam2_
$ single ruling
28. [... pur-si-in]-di# da-a-mi szu-har-ri-a-tu4
29. [... ana] _igi# ama_-szi-na {d}ma-mi
30. [...] a#-sza2-a da-a-ma u sza2-a-ra _tu6 en2_
$ single ruling
31. [...] _igi# gig-ga-a#-kam2_
$ single ruling
32. [... a-he]-en#-na#-a _nu-nu_ ina _murub4_-szu2#-nu# lip2-pa tal2-pap
33. [...] _sig2# babbar_ ina _igi_-szu2 _ti keszda_-ma ina-esz
$ single ruling
34. [... _hu-tu]-ul# hu-tu-ul igi lal hu-tu-ul min igi lal-bi hu-tu-ul min_
35. [...] _sze#-ga#_ sza-at-ti pa-na _sze-ga_ i-t,ab3 _sze-ga min tu6 en2_
$ single ruling
36. [...] _DISZ na igi-min_-szu2 _lu3-lu3_
$ single ruling
37. [...] x x x x u#? _dur nu-nu_ ana 2(disz)-szu2 te-es,-s,i-ip
38. [...] 7(disz) _ka-keszda kesz2_ e-ma _kesz2 en2 szid_-nu ina _sag-ki_-szu2 _kesz2_-ma ina-esz
$ single ruling
39. [...] i-na pur-si-mi-it _mud2_ szu-har-ra-tu2 am-mi-ni ta-asz-sza2-ni ha-ma
40. [...] szu-ur2-szu-ri-im a-lap-pa-na sza _id2_ ina _sila-mesz_ kir-ba-ni
41. [... x]-te hu#-s,a-a-ba am-mi-ni tasz-sza-ni zu-un-na-ni _gin7 mul#_
42. [mi]-ta#-qu#-ta-ni _gin7_ nab-li la-am ik-szu-du-ki-na-szi s,ur-ru u nag-la-bu
43. [sza {d}gu]-la# _en2 nu du8 en2 {d}asal-lu2-hi {d}amar-utu# en2 {d}nin-gi-rim-ma en en2#_
44. [... x]-ti# i#-di#-ma# [...] _tu6# en2#_
$ single ruling
45. _[ka inim]-ma# ha-a-mu hu-s,a-ba u mim3-ma _igi-min_ szu-li-i
$ single ruling
46. [... ba-sza]-mu# [a]-la#-lu# ur-da ana ma-ti#
47. [...] _u3-tu_ sze-er-hu [...]
48. [... ka-an]-nu# ki-is,-ra ki-is,-ru szu-bu#-[ul-ta ...]
49. [... u2-pa]-har# _{d}utu_ ina e-s,e#-di#-[szu2 ...]
50. [...] i-szi-[za]-nim#-ma# me2-er#-[hu ...]
$ single ruling
51. _[ka inim-ma_ me-er-hu sza] _sza3 igi-min_ szu-[li-i]
$ single ruling
$ rest broken
# damage notations need to be re-checked