2017-10-11 04:47:21, entered by page-perron for page-perron
&P400124 = K 12898 (TBP 11a, Sinništu qaqqada rabât)
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning missing
1'. [...] x x [x]
2'. [...] x _gu7-mesz_
3'. [...] x _gu7-mesz_
4'. [...] x-zi-ni
5'. [...]-mu#?-na-at
6'. [... i]-qab-bi
7'. [...] _gesztu_-szu2 _lal2_
8'. [... i]-qab#-bi
9'. [...] x-bar
$ rest missing
@column 2
$ beginning missing
1'. _DISZ_ [...]
2'. _DISZ ka#_ [...]
3'. _DISZ ka#_ [...]
4'. _DISZ ka#_ [...]
5'. _DISZ ka_ [...]
6'. _DISZ ka#_ [...]
$ rest missing
@reverse
$ surface missing

2016-11-18 14:26:55, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P400124 = K 12898 (TBP 11a, Sinništu qaqqada rabât)
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
$ beginning missing
1'. [...] x x [x]
2'. [...] x _gu7-mesz_
3'. [...] x _gu7-mesz_
4'. [...] x-zi-ni
5'. [... x]-mu#?-na-at
6'. [... i]-qab-bi
7'. [...] _gesztu_-szu2 _lal2_
8'. [... i]-qab#-bi
9'. [...] x-bar
$ rest missing
@column 2
$ beginning missing
1'. _DISZ_ [...]
2'. _DISZ ka#_ [...]
3'. _DISZ ka#_ [...]
4'. _DISZ ka#_ [...]
5'. _DISZ ka_ [...]
6'. _DISZ ka#_ [...]
$ rest missing
@reverse
$ surface missing

2016-11-14 13:00:15, entered by johnsonjc for johnsonjc
&P400124 = K 12898 (TBP 11a, Sinništu qaqqada rabât)
@tablet
@obverse
@column 1
$ several lines missing
1'. [...] x x [x]
2'. [...] x _gu7-mesz_
3'. [...] x _gu7-mesz_
4'. [...] x-zi-ni
5'. [... x]-mu#?-na-at
6'. [... i]-qab-bi
7'. [...] _gesztu_-szu2 _lal2_
8'. [... i]-qab#-bi
9'. [...] x-bar
$ rest missing
@column 2
$ several lines missing
1'. _DISZ_ [...]
2'. _DISZ ka#_ [...]
3'. _DISZ ka#_ [...]
4'. _DISZ ka#_ [...]
5'. _DISZ ka_ [...]
6'. _DISZ ka#_ [...]
$ rest missing
@reverse
$ surface missing

2016-11-14 12:51:52, entered by johnsonjc for BabMed
&P400124 = K 12898 (TBP 11a, Sinništu qaqqada rabât)
@tablet
@obverse
@column 1
1'. [...] x x [x]
2'. [...] x _gu7-mesz_
3'. [...] x _gu7-mesz_
4'. [...] x-zi-ni
5'. [... x]-mu#?-na-at
6'. [... i]-qab-bi
7'. [...] _gesztu_-szu2 _lal2_
8'. [... i]-qab#-bi
9'. [...] x-bar
@column 2
1'. _DISZ_ [...]
2'. _DISZ ka#_ [...]
3'. _DISZ ka#_ [...]
4'. _DISZ ka#_ [...]
5'. _DISZ ka_ [...]
6'. _DISZ ka#_ [...]