2019-10-20 10:52:36, entered by englund for englund
&P421789 = RINAP 3/1 Sennacherib 04, ex. 01
#atf: lang akk
@object cylinder
@surface a
1. {disz}{d}en-zu-szesz-mesz-eri-ba _lugal gal#_-u2 _lugal_ dan-nu _lugal_ kisz-sza2-ti _lugal kur_ asz-szur{ki} _lugal_ la sza2-na-an _re-e2-um_ mut-nen-nu-u2 pa-lih _dingir-mesz gal-mesz_
2. na-s,ir kit-ti ra-'i-im mi-sza2-ri e-pisz u2-sa-a-ti a-lik tap-pu-ut a-ki-i sa-hi-ru dam-qa#-a#-ti
3. et,-lu git2-ma-lum zi#-ka#-ru# qar#-du# a#-sza2#-red# kal ma-al-ki rap-pu la-'i-it, la ma-gi-ri mu-szab-ri-qu za#-ma-ni
4. {d}asz-szur _kur_-u2 _gal_-u2 _lugal_-ut la sza2-na-an u2-szat-li-ma-an-ni-ma _ugu_ gi-mir a-szib pa-rak-ki u2-szar-ba-a _{gesz#}[x]-mesz#_-ia
5. i-na mah-re-e ger-ri-ia sza {disz}{d}marduk-ibila-szum2-na _lugal_ {kur}kar2-dun-ia-asz2 a-di _erin2 hi-<a>_ elam-ma{ki} re-s,i-szu2 i-na ta-mir-ti kisz{ki} asz2-ta-kan _bad5#-bad5_-szu
6. i-na _muru2_ tam-ha-ri szu-a-tu e-zib _karasz_-su e-disz ip-par-szid-ma na-pisz-tusz e-t,i2-ir _{gesz}gigir-mesz ansze-kur-ra-mesz_ {gesz}s,u-um-bi _{ansze}kunga-mesz_ sza ina qit-ru-ub ta-ha-zi u2-masz-szi-ru [x]-szu#-da# _szu#-min_-a-a
7. a-na _e2-gal_-szu sza qe2-reb babila2{ki} ha-disz i-ru-um-ma ap-te-e-ma _e2_ ni-s,ir-ti-szu2 _ku3-sig17 ku3-babbar_ u2-nu-ut _ku3-sig17 ku3-babbar na4_ a-qar-tu mim-ma szum-szu2 _nig2-szu nig2-gur11_ ni-s,ir-tu# ka#-bit-tu
8. _dam_-su {munus}_ug3-mesz e2-gal-mesz_-szu2 _{lu2}tirum-mesz_ {lu2}man-za-az pa-ni si-hir-ti um-ma-a-ni ma-la ba-szu-u2 mut-tab-bi-lu-tu2 _e2-gal_-usz u2-sze-s,a-am-ma [x]-la#-tisz am-nu
9. i-na e-muq {d}asz-szur _en_-ia 1(gesz2) 2(u) 9(disz) _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti _e2 bad3-mesz_ sza _kur#-kal_-di u3 6(disz) _me_ 2(u) _iri-mesz tur-mesz_ sza li-<me>-ti-szu2-nu al-me _kur_-ud asz2-lu-la [x]-la#-su-un
10. {lu2}ur2-bi {lu2}a-ra-mu {lu2}kal-du sza qe2-reb unu{ki} nibru{ki} kisz{ki} hur-sag-kalam-ma{ki} gu2-du8-a{ki} zimbir{ki} _en dumu-mesz iri en_ hi-t,i u2-sze-s,a-am-ma szal#-la-tisz am-nu
11. {disz}en-du3 _dumu {lu2}gal-du3_ i-na _{gesz}gu-za lugal_-ti-szu2 u2-sze-szib _ug3-mesz kur_ uri{ki} u2-szad-gil pa-nu-usz-szu2 _ugu_ gi-mir na-ge-e {kur}kal-di {lu2}szu-ut _sag-mesz_-ia a-na _{lu2}nam_-ti asz2-kun#-ma ni-ir be-lu-ti-ia e-mid-su-nu-ti
12. i-na ta-a-a-ar-ti-ia {lu2}tu-'u-mu-na {lu2}ri-hi-hu {lu2}ia-daq-qu {lu2}u2-bu-du {lu2}gib-re-e {lu2}ma-li-hu {lu2}gu-ru-mu {lu2}u2-bu-lum {lu2}da-mu-na
13. {lu2}gam-bu-lum {lu2}hi-in-da-ru {lu2}ru-'u-u-a {lu2}pu-qu-du {lu2}ha-am-ra-nu {lu2}ha-ga-ra-nu {lu2}na-ba-tu {lu2}li-i'-ta-a-u2 {lu2}a-ra-mu la kan-szu# mit-ha-risz ak-szud{ud}
14. 2(disz) _me_ 8(disz) _lim un-mesz# tur gal nita_ u _munus_ 7(disz) _lim_ 2(disz) _me ansze-kur-ra-mesz {ansze}kunga-mesz_ 1(u) 1(disz) _lim_ 1(gesz2) 1(u) 3(disz) _ansze-mesz_ 5(disz) _lim_ 2(disz) _me_ 3(u) _{ansze}gam-mal-mesz_ 1(gesz2) 2(u) _lim_ 1(disz) _me gu4-mesz_ 6(disz) _me lim_ 6(disz) _me u8-udu hi-a_ szal#-la#-tu2 ka#-bit#-tu2 <<a>> asz2#-lu#-la# a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
15. i-na me-ti-iq# ger-ri-ia sza {disz}{d}ag-en-mu-mesz {lu2}qi2-pi {iri}ha-ra-re-te _ku3-sig17 ku3-babbar_ {gesz}mu-suk-kan-ni _gal-mesz ansze-mesz {ansze}gam-mal-mesz gu4-mesz_ u3 _u8-udu hi-a_ ta-mar-ta#-szu2# ka-bit-tu2 am-hur
16. ba-hu-la-ti {iri}hi-rim-me _{lu2}kur2_ ak-s,i i-na _{gesz}tukul_ u2-szam-qit-ma e-du ul e-zib pag-ri-szu2-un i-na ga-szi-szi a-lul-ma si-hir-ti _iri_ u2-szal-me
17. na-gu-u2 szu-a-tu a-na esz-szu-ti as,-bat 1(disz)-en _gu4_ 1(u) _udu-nita2-mesz_ 1(u) _ansze {gesz}gesztin-mesz_ 2(u) _ansze zu2-lum-ma_ re-sze-te#-szu2 a-na _dingir-mesz_-ni _kur_ asz-szur{ki} _en-mesz_-ia u2-kin da3-ri-szam
18. i-na 2(disz)-e ger-ri-ia asz-szur be-li2 u2-tak-kil-an-ni-ma a-na _kur_ kasz-szi-i u3 _kur_ ia-su-bi-gal-la-a-a sza ul-tu ul-la a-na _lugal-mesz_-ni _ad-mesz_-ia la kit-nu-szu2# lu al-lik
19. qe2-reb hur-sza2-a-ni zaq-ru-ti _a-sza3_ nam-ra-s,i i-na _ansze-kur-ra-mesz_ ar-kab-ma _{gesz}gigir giri3-min_-ia i-na ti-ik-ka-ti u2-sza2-asz2-szi asz2-ru szup-szu-qu i-na _giri3-min_-ia ri-ma-nisz at#-tag-gisz
20. {iri}e2-{disz}ki-lam-za-ah {iri}ha-ar-disz-pi {iri}e2-{disz}ku-bat-ti _iri-mesz_-ni-szu2-nu _e2 bad3-mesz_ dan-nu-ti al-me _kur_-ud _ug3-mesz ansze-kur-ra-mesz {ansze}kunga-mesz <ansze-mesz> gu4-mesz_ u3 _u8-udu hi-a_ ul-tu qer-bi-szu2-un u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu
21. u3 _iri-mesz_-szu2-nu _tur-mesz_ sza ni-ba la i-szu-u2 ap-pul aq-qur u2-sze-me kar-mesz _e2 edin_ kul-ta-ri mu-sza2-bi-szu2-nu i-na {d}gesz-bar aq-mu-ma di-tal-lisz u2-sze-mi
22. u2-ter-ma {iri}e2-{disz}ki-lam-za-ah szu-a-tu a-na bir-tu-ti as,-bat _ugu_ sza u4-me pa-ni _bad3-mesz_-szu2 u2-dan-nin-ma _ug3-mesz kur-kur_ ki-szit-ti _szu-min_-ia ina lib3-bi u2-sze-szib
23. _ug3-mesz kur_ {lu2}kasz-szi-i u3 _kur_ {lu2}ia-su-bi-gal-la-a-a sza la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_-ia ip-par-szi-du ul-tu qe2-reb _kur_-i u2-sze-ri-dam-ma ina {iri}har-disz-pi {iri}e2-{disz}ku-bat-ti u2-szar-me
24. i-na _szu-min_ {lu2}szu-ut _sag-mesz {lu2}en-nam_ {iri}ar-rap-ha am-nu-szu2-nu-ti _{na4}na-ru2-a_ u2-sze-pisz-ma li-i-tu2 ki-szit-ti _szu-min_ sza _ugu_-szu2-un asz2-tak-ka-nu s,e-ru-usz-szu2 u2-sza2-asz2-t,ir-ma i-na qe2-reb _iri_ ul-ziz
25. pa-an ni-ri-ia u2-ter-ma a-na {kur}el-li-pi as,-s,a-bat har-ra-nu el-la-mu-u-a {disz}is-pa-ba-a-ra _lugal_-szu2-un _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti _e2_ ni-s,ir-ti-szu2 u2-masz-szir-ma a-na ru-qe2-e-ti in-na-bit
26. gim-ri _kur_-szu _dagal_-ti _gin7 muru9_ as-hu-up {iri}mar-u2-bisz-ti {iri}ak-ku-ud-du _iri-mesz e2 lugal_-ti-szu2 a-di 3(u) 4(disz) _iri-mesz tur-mesz_ sza li-me-ti-szu2-nu al-me _kur_-ud ap-pul aq-qur ina gesz-bar aq-mu
27. _ug3-mesz tur gal nita_ u _munus ansze-kur-ra-mesz {ansze}kunga-mesz ansze-mesz {ansze}gam-mal-mesz gu4-mesz_ u3 _u8-udu hi-a_ la mi-nam asz2-lu-lam-ma a-di la ba-szi-i u2-sza2-lik-szu2-ma u2-s,a-hi-ir ma-a-su
28. {iri}s,i-s,i-ir-tu2 {iri}ku-um-ah-lum _iri-mesz_ dan-nu-ti a-di _iri-mesz tur-mesz_ sza li-me-ti-szu2-nu {kur}e2-{disz}ba-ar-ru-u na-gu-u a-na gi-mir-ti-szu2 ul-tu qe2-reb# _kur_-szu2 ab-tuq-ma _ugu_ mi-s,ir _kur_ asz-szur{ki} u2#-rad-di
29. {iri}el-en-za-asz2 a-na _iri lugal_-ti u3 dan-na-at na-ge-e szu-a-tu as,-bat-ma _mu_-szu2 mah-ra-a u2-nak-kir-ma {iri}kar-{disz}{d}en#-zu-szesz-mesz-eri-ba at-ta-bi# ni#-bit-su
30. _ug3-mesz kur-kur_ ki-szit-ti _szu-min_-ia i-na lib3-bi u2-sze-szib i-na _szu-min_ {lu2}szu-ut _sag-mesz_-ia _{lu2}en-nam_ {iri}har-har am-nu-ma u2-rap#-pisz# ma-a-ti
31. i-na ta-a-a-ar-ti-ia sza {kur}ma-da-a-a ru-qu-ti sza i-na _lugal-mesz_-ni _ad-mesz_-ia ma-am-man la isz-mu-u2 zi-kir _kur_-ti-szu2-un man-da-at-ta-szu2-nu ka-bit-tu am-hur a-na ni-ri be-lu-ti-ia u2-szak-ni-su-nu-ti
32. i-na szal-szi ger-ri-ia a-na {kur}ha-at-ti lu al-lik {disz}lu-li-i _lugal_ {iri}s,i-du-un-ni pul-hi me-lam-me be-lu-ti-ia is-hu-pu-_<<hu>>_-szu-nu-ti-ma a-na ru-uq#-qi2 _muru2_ tam-tim in-na-bit
33. {iri}s,i-du-un-nu _gal_-u2 {iri}s,i-du-un-nu s,e-eh-ru {iri}e2-zi-it-tu2 {iri}s,a-ri-ip-tu {iri}ma-hal-li-ba {iri}u2-szu-u2 {iri}ak-zi-ba {iri}ak-ku-u2
34. _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti _e2 bad3-mesz_-ni a-szar ri-i-ti u3 masz-qi2-ti _e2_ tuk-la-ti-szu2 ra-szub-bat _{gesz}tukul_ {d}asz-szur _en_-ia is-hu-pu-szu2-nu-ti-ma ik#-nu-szu2 sze-pu-u-a
35. {disz}tu-ba-a'-lu i-na _{gesz}gu-za lugal_-ti-szu2 _ugu_-szu2-un u2-sze-szib-ma _gun_ man-da-at-tu2 be-lu-ti-ia szat-ti-szam la ba-at,-lu u2-kin s,e-ru-usz-szu2
36. sza {disz}mi-nu-uh-im-mu {iri}sam-si-mu-ru-na-a-a {disz}tu-ba-a'-lu {iri}s,i-du-un-na-a-a {disz}ab-di-li-i'-ti {iri}u2-ru-da-a-a {disz}u2-ru-mil-ki {iri}gu-ub-la-a-a
37. {disz}mi-ti-in-ti {iri}as-du-da-a-a {disz}bu-du-_dingir {iri}e2_-am-ma-na-a-a {disz}kam-mu-su-na-ad-bi {kur}ma-'a-ba-a-a {disz}{d}a-a-ram-mu {iri}u2-du-ma-a-a
38. _lugal-mesz_-ni _kur_ mar-tu{ki} ka-li-szu2-nu _igi-sa2_-e szad-lu-ti ta-mar-ta-szu2-nu ka-bit-tu a-di 4(disz)-szu2 a-na mah-ri-ia isz-szu-nim-ma isz-szi-qu _giri3-min_-ia
39. u3 {disz}s,i-id-qa-a _lugal_ {iri}is-qa-lu-na sza la ik-nu-szu2 a-na ni-ri-ia _dingir-mesz e2 ad_-szu2 sza2-a-szu2 _dam_-su _dumu-mesz_-szu2 _dumu-munus-mesz_-szu2 _szesz-mesz_-szu2 _numun e2 ad_-szu2 as-su-ha-am-ma a-na _kur_ asz-szur{ki} u2-ra-asz2-szu2
40. {disz}lugal-lu-da3-ri _dumu_ {disz}ru-kib-ti _lugal_-szu2-nu mah-ru-u2 _ugu un-mesz_ {iri}is-qa-lu-na asz2-kun-ma na-dan _gun_ kad3-re-e be-lu-ti-ia e-mi3-su-ma i-sza2-t,a ab-sza2-a-ni
41. i-na me-ti-iq ger-ri-ia {iri}e2-da-gan-na {iri}ia-pu-u {iri}ba-na-a-a-bar-qa {iri}a-zu-ru _iri-mesz_ sza {disz}s,i-id-qa-a sza a-na _giri3-min_-ia ar2-hisz la ik-nu-szu2 al-me _kur_-ud asz2-lu-la szal-la-su#-un
42. _{lu2}szagina-mesz {lu2}nun-mesz_ u3 _ug3-mesz_ {iri}am-qar-ru-na sza {disz}pa-di-i _lugal_-szu2-nu _en_ a-di-i u3 ma-mit sza2 _kur_ asz-szur{ki} bi-re-tu2 _an-bar_ id-du-ma a-na {disz}ha-za-qi-ia-u2 {kur}ia-u2-da-a-a id-di-nu-szu2 nak#-risz
43. a-na an-zil-li e-pu-szu ip-lah3 lib3-ba-szu2-un _lugal_ {kur}mu-s,u-ri _{lu2}erin2-mesz {gesz}pan {gesz}gigir-mesz ansze-kur-ra-mesz_ sza _lugal_ {kur}me-luh-ha e-mu-qi2 la ni-bi ik-te-ru-nim-ma il-li-ku re-s,u-szu2-un
44. i-na ta-mir-ti {iri}al-ta-qu-u el-la-mu-u-a si-id-ru szit-ku-nu u2-sza2-'a-lu _{gesz}tukul-mesz_-szu2-un i-na tukul-ti asz-szur _en_-ia it-ti-szu2-un am-da-hi-is,-ma asz2-ta-kan _bad5-bad5_-szu2-un
45. _{lu2}en {gesz}gigir-mesz dumu-mesz lugal-mesz_ {kur}mu-s,u-ra-a-a a-di _{lu2}en {gesz}gigir-mesz_ sza _lugal_ me-luh-ha bal-t,u-su-un i-na _muru2_ tam-ha-ri ik-szu-da _szu-min_-a-a
46. {iri}al-ta-qu-u2 {iri}ta-am-na-a al-me _kur_-ud asz2-lu-la szal-la-su-un a-na {iri}am-qar-ru-na aq-rib-ma _{lu2}szagina-mesz {lu2}nun-mesz_ sza hi-it,-t,u u2-szab-szu-u2 a-duk-ma ina di-ma-a-ti si-hir-ti _iri_ a-lul# pag#-ri-szu2-un
47. _dumu-mesz iri_ e-pisz an-ni u3 gil2-la-ti a-na szal-la-ti am-nu si-it-te-szu2-nu la ba-bil hi-t,i-ti u3 gul-lul-ti sza a-ra-an-szu2-nu la ib-szu-u2 usz-szur-szu-un aq-bi
48. {disz}pa-di-i _lugal_-szu2-nu ul-tu qe2-reb {iri}ur-sa-<li>-im-mu u2-sze-s,a-am-ma i-na _{gesz}gu-za_ be-lu-ti _ugu_-szu2-un u2-sze-szib-ma man-da-at-tu2 be-lu-ti-ia u2-kin s,e-ru-usz-szu2
49. sza {disz}ha-za-qi-a-u2 {iri}ia-u2-da-a-a 3(u) 6(disz) _iri-mesz_-szu2 _e2 bad3-mesz_ dan-nu-ti u3 _iri-mesz tur-mesz_ sza li-me-ti-szu2-nu sza2# ni#-ba la i-szu-u2
50. i-na szuk-bu-us a-ram-me u3 qur-ru-ub szu-pe-e mit-hu-us, zu-uk _giri3-min_ pil-szi nik-si u3 kal-ba-na-ti al-me ak-szud{ud}
51. 2(disz) _me lim_ 1(disz) _me_ 5(u) _ug3-mesz tur gal nita_ u _munus ansze-kur-ra-mesz {ansze}kunga-mesz ansze-mesz {ansze}gam-mal-mesz gu4-mesz_ u _u8-udu hi-a_ sza2 la ni-bi ul-tu qer-bi-szu2 u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu
52. sza2-a-szu2 _gin7 muszen_ qu-pi qe2-reb {iri}ur-sa-li-im-ma _iri lugal_-ti-szu2 e-sir2-szu {iri}hal-s,u-_mesz ugu_-szu2 u2-rak-kis-ma a-s,e-e _ka2-gal_-szu2 u2-ter-ra ik-ki-bu-usz
53. _iri-mesz_-szu2 sza asz2-lu-la ul-tu qe2-reb# _kur_-szu2 ab-tuq-ma a-na {disz}mi-ti-in-ti _lugal_ {iri}as-du-di u3 {disz}pa-di-i _lugal_ {iri}am-qar-ru-na {disz}gissu-en _lugal_ {kur}ha-zi-ti ad-din u2-s,a-hi-ir _kur_-su
54. e-li _gun_ mah-ri-ti na-da-an szat-<ti>-szu2-un man-da-at-ti kad3-re-e be-lu-ti-<<szu>>-ia u2-rad-di-ma u2-kin s,e-ru-usz-szu2
55. szu-u2 {disz}ha-za-qi-a-u2 pu-ul-hi me-lam-me be-lu-ti-ia is-hu-pu-szu2-ma {lu2}ur2-bi _{lu2}erin2-mesz_-szu2 _saga-mesz_ sza a-na dun-nu-un {iri}ur-sa-li-im-mu _iri lugal_-ti-szu2 u2-sze-ri-bu ir-szu-u til-la-a-te
56. 3(u) _gun ku3-sig17_ 8(disz) _me gun ku3-babbar_ ni-siq-ti gu-uh-li tak2-kas3-si _{na4}an-za-gul-me gal-mesz {gesz}na2-mesz zu2 {gesz}gu-za-mesz_ ne2-me-di _zu2 kusz am-si zu2 am-si {gesz}esi {gesz}tug2_ lu-bul-ti bir-me _{tug2}gada_ {siki}ta-kil-tu2 {siki}ar-ga-man-nu
57. u2-nu-ut _zabar an-bar uruda an-na an-bar {gesz}gigir-mesz_ ga-ba-bi az-ma-re-e si-ri-ia-am _gir2-mesz an-bar_ szib-bi til-pa-ni u us,-s,i til-li u2-nu-ut ta-ha-zi sza2 ni-ba la i-szu-u2
58. it-ti _munus-dumu_-szu2 {munus}_ug3-mesz e2-gal_-szu2 _{lu2}nar-mesz_ {munus}_nar-mesz_ a-na qe2-reb {iri#}_nina iri_ be-lu-ti-ia _egir_-ia u2-sze-bi-lam-ma a-na na-dan man-da-at-ti u3 e-pesz _ARAD2_-u2-ti isz-pu-ra rak-bu-szu2
59. i-na szal-la-at _kur-mesz_ sza2-ti-na sza asz2-lu-la 1(u) _lim {gesz}pan_ 1(u) _lim_ {gesz}a-ri-tu2 ina _sza3_-szu2-nu ak-s,ur-ma _ugu_ ki-s,ir _lugal_-ti-ia u2-rad-di
60. si-it-ti szal-la-ti na-ki-ri ka-bit-tu a-na gi-mir _karasz_-ia u3 _{lu2}en-nam_-ia _ug3-mesz_ ma-ha-za-ni-ia _gal-mesz_ ki-ma s,e-e-ni lu u2-za-'i-iz
61. i-na u4-me-szu-ma nina{ki} ma-ha-zi s,i-i-ru _iri_ na-ram {d}isz-tar sza nap-har ki-du-de-e _dingir-mesz_ u _{d}isz-tar-mesz_ ba-szu-u qe2-reb-szu
62. tem-me-en-nu da-ru-u2 du-ru-usz s,a-a-ti sza ul-tu ul-la it-<ti> szi-t,ir bu-ru-u2-me es,-rat-su es,-ret-ma szu-pu-u2 s,i-in-du-szu
63. asz2-ru nak-lu szu-bat pi-risz-ti sza mim-ma szum-szu szi-pir ni-kil-ti gi-mir pel-lu-de-e ni-s,ir-te lal3-gar szu-ta-bu-la qe2-reb-szu
64. sza ul-tu ul-la _lugal-mesz_-ni a-li-kut mah-ri _ad-<mesz>_-ia ul-la-nu-u-a be-lu-ti _kur_ asz-szur{ki} e-pu-szu-ma u2-ma-'e-er ba-'u-lat {d}en-lil2
65. u3 szat-tu2-szam la na-par-ka-a e-reb nar-ba-a-ti _gun_ mal-ki kib-rat ar-ba-'i im-da-na-ha-ru qe2-reb-szu
66. a-a-um-ma ina lib3-bi-szu2-nu a-na _e2-gal_ qer-bi-szu kum2-mu ri-mit be-lu-ti sza s,u-uh-hu-ru szu-bat-su le-e-su ul id-da-a lib-bu-usz ul ih-su-us
67. a-na szu-te-szur _sila iri_ u3 szum-dul6 re-ba-a-ti ha-re-e _i7_ za-qa-ap s,ip-pa-a-ti u2-zu-un-szu2 ul ib-szi-ma ul usz-ta-bil ka-ras-su
68. ia-a-ti {disz}{d}en-zu-szesz-mesz-eri-ba _lugal kur_ asz-szur{ki} e-pesz szip-ri szu-a-tu ki-i t,e3-em _dingir-mesz_ a-na uz-ni-ia ib-szi-ma ka-bat-ti ub-lam-ma
69. te-ne-szet {kur}kal-di {lu2}a-ra-me {kur}man-na-a-a {kur}qu-e {kur}hi-lak-ku {kur}pi-lisz-tu u3 {kur}s,ur-ri sza a-na ni-ir-ia la ik-nu-szu2 as-su-ha-am-ma tup-szik-ku u2-sza2-asz2-szi-szu2-nu-ti-ma il-bi-nu _sig4_
70. a-pe ku-pe-e sza qe2-reb {iri}kal-di ak-szit,-ma ap-pa-ri-szu2-un szam-hu-ti i-na ba-hu-la-ti na-ki-ri ki-szit-ti _szu-min_-ia u2-szal-di-da a-na e-pesz szip-ri-sza2
71. _e2-gal_ mah-ri-tu sza 3(disz) _me_ 1(gesz2) ina 1(disz) _kusz3 us2_ tar-s,i za-me-e _e2_ ziq-qur-rat 1(gesz2) 2(u) ina 1(disz) _kusz3 dagal_ i-na tar-s,i {e2}na-ma-ri _e2_ {d}isz-tar 1(disz) _me_ 3(u) 4(disz) ina 1(disz) _kusz3 dagal_ i-na <tar-s,i> {e2}na-ma-ri _e2_-kid9-mu-ri 1(gesz2) 3(u) 5(disz) ina 1(disz) _kusz3 dagal_
72. sza _lugal-mesz_-ni a-li-kut mah-ri _ad-mesz_-ia a-na ri-mit be-lu-ti-szu2-un u2-sze-pi-szu-ma la u2-nak-ki-lu szi-pir-sza2
73. {i7}te-bil-ti a-gu-u2 szit-mu-ru sza i-na na-szi-sza2 ge-gu-ne2-e qa-bal-ti _iri_ u2-ab-bi-tu-ma ki-mah-hi-szu2-un pa-az-ru-ti u2-kal-li-mu {d}utu-szu2
74. u3 ul-tu u4-me _su3-mesz_ t,e-eh _e2-gal_ i-ba-'u-u2-ma i-na _illu_-sza2 gap-szi i-na usz-szi-sza2 ab-bu u2-szab-szu-u2 u2-ri-bu tem-me-en-sza2
75. _e2-gal-tur-ra_ sza2-a-tu a-na si-hir-ti-sza2 a-qur-ma sza {i7}te-bil-ti ma-lak-sza2 usz-te-esz-na-a ab-bu usz-t,ib-ma u2-sze-szir mu-s,u-u-sza2
76. qe2-reb ka-tim-ti a-sur-rak-ku szap-la-a-nu _gi-mesz_ e-la-nisz _na4 kur_-i dan-ni it-ti _esir-ud-a_ ak-si-ma _a-sza3_ ul-tu ma-a-me u2-sze-lam-ma na-ba-lisz u2-ter
77. 7(disz) _me_ ina 1(disz) _kusz3 as4-lum gal_-ti _usz_ 1(disz) _me_ 1(gesz2) 1(u) 6(disz) ina _as4-lum gal_-ti# _sag#-ki# an-ta {im}si-sa2_ 2(disz) _me_ 1(gesz2) 8(disz) ina _as4-lum gal_-ti _sag-ki muru2_-ti me2-eh-ret za-me-e at-man-ni ku-tal {d}isz-tar
78. 3(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) 3(disz) ina _as4-lum gal_-ti _sag-ki_ qab-li-tum sza2-ni-tu2 mu-uh-hur-ti sza2-a-ri a-mur-ri ku-tal _e2_ ziq-rat _e2_ {d}isz-tar
79. 3(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) 6(disz) ina _as4-lum gal_-ti _sag-ki ki-ta {im}u18-lu us2-sa-du_ {i7}idigna tam-la-a u2-mal-li-ma am-szu-uh me-szi-ih-ta
80. la-ba-risz u4-me ina _illu_ kisz-sza2-ti tem-me-en-szu2 la e-ne2-sze as-kup-pat {na4}pi-i-li rab-ba-a-ti ki-is-su-u2-szu u2-sza2-as-hi-ra u2-dan-ni-na szu-pu-uk-sza2
81. _mu-sar_-e szi-t,ir szu-mi-ia 1(disz) _me_ 1(gesz2) ti-ib-ki tam-li-i qe2-reb-szu al-t,u-ur-ma szap-la-nu ina usz-szi-szu e-zib# ah-ra-tasz#
82. ar-ka-nu szu-usz-qu-u2 tam-li-i ka-bat-ti ub-lam-ma 2(u) ti-ib-ki s,e-er mah-re-e us,-s,ip-ma 1(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) ti-ib-ki u2-szaq-qi2 e#-la-nisz
83. tar-pa-szu-u2 _ugu_ sza u4-mu pa-ni u2-szar-bi s,e-er me-szi-ih-ti _e2-gal_ mah-ri-ti u2-rad-di-ma u2-sza2-an-di-la szi#-kit-tasz
84. _e2-gal {na4#}gesz#-nu11#-gal# zu2# am#-si# {gesz}esi {gesz}tug2_ {gesz}mu-suk-kan-ni _{gesz}eren {gesz}szur-min3_ {gesz}dap2#-ra#-nu# {szim#}_li#_ u3 {gesz}bu-ut,-ni e2-gal-za3-nu-di-tuku-a a-na mu-szab _lugal_-ti-ia u2-sze-pi-sza2 qe2-reb-sza2#
85. _{gesz}kiri6-mah_-hu tam-szil <<x>> {kur}ha-ma-nim sza gi-mir _szim hi-a gurun_ s,ip-pa-a-ti _gesz-mesz_ tuk-lat _kur_-i u3 {kur}kal-di qe2-reb-szu hur-ru-szu i-ta-a-sza2 az-qu-[x]
86. asz2-szu2 za-qa-ap s,ip-pa-a-ti _a-sza3_ ta-mir-ti e-le-en _iri 2(barig)-ta-am3_ a-na _dumu-mesz_ {iri#}nina{ki} pil-ku u2-pal-lik-ma u2-szad-gi-la pa-nu-usz-szu2-[x]
87. a-na mit,-ra-a-ti szum-mu-hi ul-tu pa-a#-t,i# <<a-di>> {iri}ki-si-ri a-di ta-mir-ti {iri}nina{ki} _kur_-a u3 bi-ru-tu2 ina ak-kul-la-a-ti u2-szat-tir-ma u2-sze-szir {i7}har-[x]
88. 1(disz) 1/2(disz) _danna_ qaq-qa-ru ul-tu qe2-reb {i7}hu-su-ur ma-a-me da-ru-u2-ti a-szar-sza2 u2-szar-<<szi>>-da-a qe2-reb s,ip-pa-ti sza2-ti-na u2-szah-bi-ba pat-ti-isz#
89. sza {iri}nina _iri_ be-lu-ti-ia szu-bat-su usz-rab-bi re-ba-ti-szu2 u2-sza2-na-dil-ma bi-re-e-ti u3 su-qa-a-ni usz-par-di-ma u2-nam-mir _gin7_ u4-me
90. i-na me2-eh-ret _ka2-gal muru2 iri_ i-na a-gur2-ri {na4}pi-i-li pe-s,e-e a-na me-ti-iq be-lu-ti-ia u2-szak-bi-is ti-tur-ru
91. _mu-sar_-a u2-sze-pisz-ma li-i-tu2 u3 da-na-nu sza i-na tukul-ti asz-szur _en gal en_-ia _ugu_ kul-lat na-ki-ri asz2-tak-ka-nu#
92. u3 mim-ma ep-szet e-tep-pu-szu qe2-reb-szu u2-szat,-t,ir-ma i-na tem-me-en-ni _e2-gal_ be-lu-ti-ia e-zib ah#-ra-tasz
93. a-na ar-kat3 u4-me a-na _lugal-mesz_-ni _dumu-mesz_-ia sza {d}asz-szur a-na _re-e2-um_-ut _kur_ u3 _ug3-mesz_ i-nam-bu-u zi-kir-szu e-nu-ma _e2-gal_ sza2-a-tu i-lab-bi-ru-ma en#-na-hu
94. an-hu-sa lu-ud-disz _mu-sar_-a szi-t,ir szu-mi-ia li-mur-ma _i3-gesz_ lip-szu-usz _{udu}siskur_ liq-qi2 a-na asz2-ri-szu2 li-ter {d}asz-szur ik-ri-bi-szu i#-szem-me
$ single ruling
95. _1(disz) usz 3(u) 4(disz)-ta-am3 mu-didli mu-sar_-e {iti}gu4-si-sa2 li-mu {disz}mi-tu-nu _{lu2}gar-kur_ {iri}i-sa-na

2013-09-11 18:27:36, entered by englund for englund
&P421789 = RINAP 3/1 Sennacherib 04, ex. 01
#atf: lang akk
@object cylinder
@surface a
1. {disz}{d}en-zu-szesz-mesz-eri-ba _lugal gal#_-u2 _lugal_ dan-nu _lugal_ kisz-sza2-ti _lugal kur_ asz-szur{ki} _lugal_ la sza2-na-an _re-e2-um_ mut-nen-nu-u2 pa-lih _dingir-mesz gal-mesz_
2. na-s,ir kit-ti ra-'i-im mi-sza2-ri e-pisz u2-sa-a-ti a-lik tap-pu-ut a-ki-i sa-hi-ru dam-qa#-a#-ti
3. et,-lu git2-ma-lum zi#-ka#-ru# qar#-du# a#-sza2#-red# kal ma-al-ki rap-pu la-'i-it, la ma-gi-ri mu-szab-ri-qu za#-ma-ni
4. {d}asz-szur _kur_-u2 _gal_-u2 _lugal_-ut la sza2-na-an u2-szat-li-ma-an-ni-ma _ugu_ gi-mir a-szib pa-rak-ki u2-szar-ba-a _{gesz#}[x]-mesz#_-ia
5. i-na mah-re-e ger-ri-ia sza {disz}{d}marduk-ibila-szum2-na _lugal_ {kur}kar2-dun-ia-asz2 a-di _erin2 hi-<a>_ elam-ma{ki} re-s,i-szu2 i-na ta-mir-ti kisz{ki} asz2-ta-kan _bad5#-bad5_-szu
6. i-na _muru2_ tam-ha-ri szu-a-tu e-zib _karasz_-su e-disz ip-par-szid-ma na-pisz-tusz e-t,i2-ir _{gesz}gigir-mesz ansze-kur-ra-mesz_ {gesz}s,u-um-bi _{ansze}kunga-mesz_ sza ina qit-ru-ub ta-ha-zi u2-masz-szi-ru [x]-szu#-da# _szu#-min_-a-a
7. a-na _e2-gal_-szu sza qe2-reb babila2{ki} ha-disz i-ru-um-ma ap-te-e-ma _e2_ ni-s,ir-ti-szu2 _ku3-sig17 ku3-babbar_ u2-nu-ut _ku3-sig17 ku3-babbar na4_ a-qar-tu mim-ma szum-szu2 _nig2-szu nig2-gur11_ ni-s,ir-tu# ka#-bit-tu
8. _dam_-su {munus}_ug3-mesz e2-gal-mesz_-szu2 _{lu2}tirum-mesz_ {lu2}man-za-az pa-ni si-hir-ti um-ma-a-ni ma-la ba-szu-u2 mut-tab-bi-lu-tu2 _e2-gal_-usz u2-sze-s,a-am-ma [x]-la#-tisz am-nu
9. i-na e-muq {d}asz-szur _en_-ia 1(gesz2) 2(u) 9(disz) _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti _e2 bad3-mesz_ sza _kur#-kal_-di u3 6(disz) _me_ 2(u) _iri-mesz tur-mesz_ sza li-<me>-ti-szu2-nu al-me _kur_-ud asz2-lu-la [x]-la#-su-un
10. {lu2}ur2-bi {lu2}a-ra-mu {lu2}kal-du sza qe2-reb unu{ki} nibru{ki} kisz{ki} hur-sag-kalam-ma{ki} gu2-du8-a{ki} zimbir{ki} _en dumu-mesz iri en_ hi-t,i u2-sze-s,a-am-ma szal#-la-tisz am-nu
11. {disz}en-du3 _dumu {lu2}gal-du3_ i-na _{gesz}gu-za lugal_-ti-szu2 u2-sze-szib _ug3-mesz kur_ uri{ki} u2-szad-gil pa-nu-usz-szu2 _ugu_ gi-mir na-ge-e {kur}kal-di {lu2}szu-ut _sag-mesz_-ia a-na _{lu2}nam_-ti asz2-kun#-ma ni-ir be-lu-ti-ia e-mid-su-nu-ti
12. i-na ta-a-a-ar-ti-ia {lu2}tu-'u-mu-na {lu2}ri-hi-hu {lu2}ia-daq-qu {lu2}u2-bu-du {lu2}gib-re-e {lu2}ma-li-hu {lu2}gu-ru-mu {lu2}u2-bu-lum {lu2}da-mu-na
13. {lu2}gam-bu-lum {lu2}hi-in-da-ru {lu2}ru-'u-u-a {lu2}pu-qu-du {lu2}ha-am-ra-nu {lu2}ha-ga-ra-nu {lu2}na-ba-tu {lu2}li-i'-ta-a-u2 {lu2}a-ra-mu la kan-szu# mit-ha-risz ak-szud{ud}
14. 2(disz) _me_ 8(disz) _lim un-mesz# tur gal nita_ u _munus_ 7(disz) _lim_ 2(disz) _me ansze-kur-ra-mesz {ansze}kunga-mesz_ 1(u) 1(disz) _lim_ 1(gesz2) 1(u) 3(disz) _ansze-mesz_ 5(disz) _lim_ 2(disz) _me_ 3(u) _{ansze}gam-mal-mesz_ 1(gesz2) 2(u) _lim_ 1(disz) _me gu4-mesz_ 6(disz) _me lim_ 6(disz) _me us5-udu hi-a_ szal#-la#-tu2 ka#-bit#-tu2 <<a>> asz2#-lu#-la# a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
15. i-na me-ti-iq# ger-ri-ia sza {disz}{d}ag-en-mu-mesz {lu2}qi2-pi {iri}ha-ra-re-te _ku3-sig17 ku3-babbar_ {gesz}mu-suk-kan-ni _gal-mesz ansze-mesz {ansze}gam-mal-mesz gu4-mesz_ u3 _us5-udu hi-a_ ta-mar-ta#-szu2# ka-bit-tu2 am-hur
16. ba-hu-la-ti {iri}hi-rim-me _{lu2}kur2_ ak-s,i i-na _{gesz}tukul_ u2-szam-qit-ma e-du ul e-zib pag-ri-szu2-un i-na ga-szi-szi a-lul-ma si-hir-ti _iri_ u2-szal-me
17. na-gu-u2 szu-a-tu a-na esz-szu-ti as,-bat 1(disz)-en _gu4_ 1(u) _udu-nita2-mesz_ 1(u) _ansze {gesz}gesztin-mesz_ 2(u) _ansze zu2-lum-ma_ re-sze-te#-szu2 a-na _dingir-mesz_-ni _kur_ asz-szur{ki} _en-mesz_-ia u2-kin da3-ri-szam
18. i-na 2(disz)-e ger-ri-ia asz-szur be-li2 u2-tak-kil-an-ni-ma a-na _kur_ kasz-szi-i u3 _kur_ ia-su-bi-gal-la-a-a sza ul-tu ul-la a-na _lugal-mesz_-ni _ad-mesz_-ia la kit-nu-szu2# lu al-lik
19. qe2-reb hur-sza2-a-ni zaq-ru-ti _a-sza3_ nam-ra-s,i i-na _ansze-kur-ra-mesz_ ar-kab-ma _{gesz}gigir giri3-min_-ia i-na ti-ik-ka-ti u2-sza2-asz2-szi asz2-ru szup-szu-qu i-na _giri3-min_-ia ri-ma-nisz at#-tag-gisz
20. {iri}e2-{disz}ki-lam-za-ah {iri}ha-ar-disz-pi {iri}e2-{disz}ku-bat-ti _iri-mesz_-ni-szu2-nu _e2 bad3-mesz_ dan-nu-ti al-me _kur_-ud _ug3-mesz ansze-kur-ra-mesz {ansze}kunga-mesz <ansze-mesz> gu4-mesz_ u3 _us5-udu hi-a_ ul-tu qer-bi-szu2-un u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu
21. u3 _iri-mesz_-szu2-nu _tur-mesz_ sza ni-ba la i-szu-u2 ap-pul aq-qur u2-sze-me kar-mesz _e2 edin_ kul-ta-ri mu-sza2-bi-szu2-nu i-na {d}gesz-bar aq-mu-ma di-tal-lisz u2-sze-mi
22. u2-ter-ma {iri}e2-{disz}ki-lam-za-ah szu-a-tu a-na bir-tu-ti as,-bat _ugu_ sza u4-me pa-ni _bad3-mesz_-szu2 u2-dan-nin-ma _ug3-mesz kur-kur_ ki-szit-ti _szu-min_-ia ina lib3-bi u2-sze-szib
23. _ug3-mesz kur_ {lu2}kasz-szi-i u3 _kur_ {lu2}ia-su-bi-gal-la-a-a sza la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_-ia ip-par-szi-du ul-tu qe2-reb _kur_-i u2-sze-ri-dam-ma ina {iri}har-disz-pi {iri}e2-{disz}ku-bat-ti u2-szar-me
24. i-na _szu-min_ {lu2}szu-ut _sag-mesz {lu2}en-nam_ {iri}ar-rap-ha am-nu-szu2-nu-ti _{na4}na-ru2-a_ u2-sze-pisz-ma li-i-tu2 ki-szit-ti _szu-min_ sza _ugu_-szu2-un asz2-tak-ka-nu s,e-ru-usz-szu2 u2-sza2-asz2-t,ir-ma i-na qe2-reb _iri_ ul-ziz
25. pa-an ni-ri-ia u2-ter-ma a-na {kur}el-li-pi as,-s,a-bat har-ra-nu el-la-mu-u-a {disz}is-pa-ba-a-ra _lugal_-szu2-un _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti _e2_ ni-s,ir-ti-szu2 u2-masz-szir-ma a-na ru-qe2-e-ti in-na-bit
26. gim-ri _kur_-szu _dagal_-ti _gin7 muru9_ as-hu-up {iri}mar-u2-bisz-ti {iri}ak-ku-ud-du _iri-mesz e2 lugal_-ti-szu2 a-di 3(u) 4(disz) _iri-mesz tur-mesz_ sza li-me-ti-szu2-nu al-me _kur_-ud ap-pul aq-qur ina gesz-bar aq-mu
27. _ug3-mesz tur gal nita_ u _munus ansze-kur-ra-mesz {ansze}kunga-mesz ansze-mesz {ansze}gam-mal-mesz gu4-mesz_ u3 _us5-udu hi-a_ la mi-nam asz2-lu-lam-ma a-di la ba-szi-i u2-sza2-lik-szu2-ma u2-s,a-hi-ir ma-a-su
28. {iri}s,i-s,i-ir-tu2 {iri}ku-um-ah-lum _iri-mesz_ dan-nu-ti a-di _iri-mesz tur-mesz_ sza li-me-ti-szu2-nu {kur}e2-{disz}ba-ar-ru-u na-gu-u a-na gi-mir-ti-szu2 ul-tu qe2-reb# _kur_-szu2 ab-tuq-ma _ugu_ mi-s,ir _kur_ asz-szur{ki} u2#-rad-di
29. {iri}el-en-za-asz2 a-na _iri lugal_-ti u3 dan-na-at na-ge-e szu-a-tu as,-bat-ma _mu_-szu2 mah-ra-a u2-nak-kir-ma {iri}kar-{disz}{d}en#-zu-szesz-mesz-eri-ba at-ta-bi# ni#-bit-su
30. _ug3-mesz kur-kur_ ki-szit-ti _szu-min_-ia i-na lib3-bi u2-sze-szib i-na _szu-min_ {lu2}szu-ut _sag-mesz_-ia _{lu2}en-nam_ {iri}har-har am-nu-ma u2-rap#-pisz# ma-a-ti
31. i-na ta-a-a-ar-ti-ia sza {kur}ma-da-a-a ru-qu-ti sza i-na _lugal-mesz_-ni _ad-mesz_-ia ma-am-man la isz-mu-u2 zi-kir _kur_-ti-szu2-un man-da-at-ta-szu2-nu ka-bit-tu am-hur a-na ni-ri be-lu-ti-ia u2-szak-ni-su-nu-ti
32. i-na szal-szi ger-ri-ia a-na {kur}ha-at-ti lu al-lik {disz}lu-li-i _lugal_ {iri}s,i-du-un-ni pul-hi me-lam-me be-lu-ti-ia is-hu-pu-_<<hu>>_-szu-nu-ti-ma a-na ru-uq#-qi2 _muru2_ tam-tim in-na-bit
33. {iri}s,i-du-un-nu _gal_-u2 {iri}s,i-du-un-nu s,e-eh-ru {iri}e2-zi-it-tu2 {iri}s,a-ri-ip-tu {iri}ma-hal-li-ba {iri}u2-szu-u2 {iri}ak-zi-ba {iri}ak-ku-u2
34. _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti _e2 bad3-mesz_-ni a-szar ri-i-ti u3 masz-qi2-ti _e2_ tuk-la-ti-szu2 ra-szub-bat _{gesz}tukul_ {d}asz-szur _en_-ia is-hu-pu-szu2-nu-ti-ma ik#-nu-szu2 sze-pu-u-a
35. {disz}tu-ba-a'-lu i-na _{gesz}gu-za lugal_-ti-szu2 _ugu_-szu2-un u2-sze-szib-ma _gun_ man-da-at-tu2 be-lu-ti-ia szat-ti-szam la ba-at,-lu u2-kin s,e-ru-usz-szu2
36. sza {disz}mi-nu-uh-im-mu {iri}sam-si-mu-ru-na-a-a {disz}tu-ba-a'-lu {iri}s,i-du-un-na-a-a {disz}ab-di-li-i'-ti {iri}u2-ru-da-a-a {disz}u2-ru-mil-ki {iri}gu-ub-la-a-a
37. {disz}mi-ti-in-ti {iri}as-du-da-a-a {disz}bu-du-_dingir {iri}e2_-am-ma-na-a-a {disz}kam-mu-su-na-ad-bi {kur}ma-'a-ba-a-a {disz}{d}a-a-ram-mu {iri}u2-du-ma-a-a
38. _lugal-mesz_-ni _kur_ mar-tu{ki} ka-li-szu2-nu _igi-sa2_-e szad-lu-ti ta-mar-ta-szu2-nu ka-bit-tu a-di 4(disz)-szu2 a-na mah-ri-ia isz-szu-nim-ma isz-szi-qu _giri3-min_-ia
39. u3 {disz}s,i-id-qa-a _lugal_ {iri}is-qa-lu-na sza la ik-nu-szu2 a-na ni-ri-ia _dingir-mesz e2 ad_-szu2 sza2-a-szu2 _dam_-su _dumu-mesz_-szu2 _dumu-munus-mesz_-szu2 _szesz-mesz_-szu2 _numun e2 ad_-szu2 as-su-ha-am-ma a-na _kur_ asz-szur{ki} u2-ra-asz2-szu2
40. {disz}lugal-lu-da3-ri _dumu_ {disz}ru-kib-ti _lugal_-szu2-nu mah-ru-u2 _ugu un-mesz_ {iri}is-qa-lu-na asz2-kun-ma na-dan _gun_ kad3-re-e be-lu-ti-ia e-mi3-su-ma i-sza2-t,a ab-sza2-a-ni
41. i-na me-ti-iq ger-ri-ia {iri}e2-da-gan-na {iri}ia-pu-u {iri}ba-na-a-a-bar-qa {iri}a-zu-ru _iri-mesz_ sza {disz}s,i-id-qa-a sza a-na _giri3-min_-ia ar2-hisz la ik-nu-szu2 al-me _kur_-ud asz2-lu-la szal-la-su#-un
42. _{lu2}szagina-mesz {lu2}nun-mesz_ u3 _ug3-mesz_ {iri}am-qar-ru-na sza {disz}pa-di-i _lugal_-szu2-nu _en_ a-di-i u3 ma-mit sza2 _kur_ asz-szur{ki} bi-re-tu2 _an-bar_ id-du-ma a-na {disz}ha-za-qi-ia-u2 {kur}ia-u2-da-a-a id-di-nu-szu2 nak#-risz
43. a-na an-zil-li e-pu-szu ip-lah3 lib3-ba-szu2-un _lugal_ {kur}mu-s,u-ri _{lu2}erin2-mesz {gesz}pan {gesz}gigir-mesz ansze-kur-ra-mesz_ sza _lugal_ {kur}me-luh-ha e-mu-qi2 la ni-bi ik-te-ru-nim-ma il-li-ku re-s,u-szu2-un
44. i-na ta-mir-ti {iri}al-ta-qu-u el-la-mu-u-a si-id-ru szit-ku-nu u2-sza2-'a-lu _{gesz}tukul-mesz_-szu2-un i-na tukul-ti asz-szur _en_-ia it-ti-szu2-un am-da-hi-is,-ma asz2-ta-kan _bad5-bad5_-szu2-un
45. _{lu2}en {gesz}gigir-mesz dumu-mesz lugal-mesz_ {kur}mu-s,u-ra-a-a a-di _{lu2}en {gesz}gigir-mesz_ sza _lugal_ me-luh-ha bal-t,u-su-un i-na _muru2_ tam-ha-ri ik-szu-da _szu-min_-a-a
46. {iri}al-ta-qu-u2 {iri}ta-am-na-a al-me _kur_-ud asz2-lu-la szal-la-su-un a-na {iri}am-qar-ru-na aq-rib-ma _{lu2}szagina-mesz {lu2}nun-mesz_ sza hi-it,-t,u u2-szab-szu-u2 a-duk-ma ina di-ma-a-ti si-hir-ti _iri_ a-lul# pag#-ri-szu2-un
47. _dumu-mesz iri_ e-pisz an-ni u3 gil2-la-ti a-na szal-la-ti am-nu si-it-te-szu2-nu la ba-bil hi-t,i-ti u3 gul-lul-ti sza a-ra-an-szu2-nu la ib-szu-u2 usz-szur-szu-un aq-bi
48. {disz}pa-di-i _lugal_-szu2-nu ul-tu qe2-reb {iri}ur-sa-<li>-im-mu u2-sze-s,a-am-ma i-na _{gesz}gu-za_ be-lu-ti _ugu_-szu2-un u2-sze-szib-ma man-da-at-tu2 be-lu-ti-ia u2-kin s,e-ru-usz-szu2
49. sza {disz}ha-za-qi-a-u2 {iri}ia-u2-da-a-a 3(u) 6(disz) _iri-mesz_-szu2 _e2 bad3-mesz_ dan-nu-ti u3 _iri-mesz tur-mesz_ sza li-me-ti-szu2-nu sza2# ni#-ba la i-szu-u2
50. i-na szuk-bu-us a-ram-me u3 qur-ru-ub szu-pe-e mit-hu-us, zu-uk _giri3-min_ pil-szi nik-si u3 kal-ba-na-ti al-me ak-szud{ud}
51. 2(disz) _me lim_ 1(disz) _me_ 5(u) _ug3-mesz tur gal nita_ u _munus ansze-kur-ra-mesz {ansze}kunga-mesz ansze-mesz {ansze}gam-mal-mesz gu4-mesz_ u _us5-udu hi-a_ sza2 la ni-bi ul-tu qer-bi-szu2 u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu
52. sza2-a-szu2 _gin7 muszen_ qu-pi qe2-reb {iri}ur-sa-li-im-ma _iri lugal_-ti-szu2 e-sir2-szu {iri}hal-s,u-_mesz ugu_-szu2 u2-rak-kis-ma a-s,e-e _ka2-gal_-szu2 u2-ter-ra ik-ki-bu-usz
53. _iri-mesz_-szu2 sza asz2-lu-la ul-tu qe2-reb# _kur_-szu2 ab-tuq-ma a-na {disz}mi-ti-in-ti _lugal_ {iri}as-du-di u3 {disz}pa-di-i _lugal_ {iri}am-qar-ru-na {disz}gissu-en _lugal_ {kur}ha-zi-ti ad-din u2-s,a-hi-ir _kur_-su
54. e-li _gun_ mah-ri-ti na-da-an szat-<ti>-szu2-un man-da-at-ti kad3-re-e be-lu-ti-<<szu>>-ia u2-rad-di-ma u2-kin s,e-ru-usz-szu2
55. szu-u2 {disz}ha-za-qi-a-u2 pu-ul-hi me-lam-me be-lu-ti-ia is-hu-pu-szu2-ma {lu2}ur2-bi _{lu2}erin2-mesz_-szu2 _saga-mesz_ sza a-na dun-nu-un {iri}ur-sa-li-im-mu _iri lugal_-ti-szu2 u2-sze-ri-bu ir-szu-u til-la-a-te
56. 3(u) _gun ku3-sig17_ 8(disz) _me gun ku3-babbar_ ni-siq-ti gu-uh-li tak2-kas3-si _{na4}an-za-gul-me gal-mesz {gesz}na2-mesz zu2 {gesz}gu-za-mesz_ ne2-me-di _zu2 kusz am-si zu2 am-si {gesz}esi {gesz}tug2_ lu-bul-ti bir-me _{tug2}gada_ {siki}ta-kil-tu2 {siki}ar-ga-man-nu
57. u2-nu-ut _zabar an-bar uruda an-na an-bar {gesz}gigir-mesz_ ga-ba-bi az-ma-re-e si-ri-ia-am _gir2-mesz an-bar_ szib-bi til-pa-ni u us,-s,i til-li u2-nu-ut ta-ha-zi sza2 ni-ba la i-szu-u2
58. it-ti _munus-dumu_-szu2 {munus}_ug3-mesz e2-gal_-szu2 _{lu2}nar-mesz_ {munus}_nar-mesz_ a-na qe2-reb {iri#}_nina iri_ be-lu-ti-ia _egir_-ia u2-sze-bi-lam-ma a-na na-dan man-da-at-ti u3 e-pesz _ARAD2_-u2-ti isz-pu-ra rak-bu-szu2
59. i-na szal-la-at _kur-mesz_ sza2-ti-na sza asz2-lu-la 1(u) _lim {gesz}pan_ 1(u) _lim_ {gesz}a-ri-tu2 ina _sza3_-szu2-nu ak-s,ur-ma _ugu_ ki-s,ir _lugal_-ti-ia u2-rad-di
60. si-it-ti szal-la-ti na-ki-ri ka-bit-tu a-na gi-mir _karasz_-ia u3 _{lu2}en-nam_-ia _ug3-mesz_ ma-ha-za-ni-ia _gal-mesz_ ki-ma s,e-e-ni lu u2-za-'i-iz
61. i-na u4-me-szu-ma nina{ki} ma-ha-zi s,i-i-ru _iri_ na-ram {d}isz-tar sza nap-har ki-du-de-e _dingir-mesz_ u _{d}isz-tar-mesz_ ba-szu-u qe2-reb-szu
62. tem-me-en-nu da-ru-u2 du-ru-usz s,a-a-ti sza ul-tu ul-la it-<ti> szi-t,ir bu-ru-u2-me es,-rat-su es,-ret-ma szu-pu-u2 s,i-in-du-szu
63. asz2-ru nak-lu szu-bat pi-risz-ti sza mim-ma szum-szu szi-pir ni-kil-ti gi-mir pel-lu-de-e ni-s,ir-te lal3-gar szu-ta-bu-la qe2-reb-szu
64. sza ul-tu ul-la _lugal-mesz_-ni a-li-kut mah-ri _ad-<mesz>_-ia ul-la-nu-u-a be-lu-ti _kur_ asz-szur{ki} e-pu-szu-ma u2-ma-'e-er ba-'u-lat {d}en-lil2
65. u3 szat-tu2-szam la na-par-ka-a e-reb nar-ba-a-ti _gun_ mal-ki kib-rat ar-ba-'i im-da-na-ha-ru qe2-reb-szu
66. a-a-um-ma ina lib3-bi-szu2-nu a-na _e2-gal_ qer-bi-szu kum2-mu ri-mit be-lu-ti sza s,u-uh-hu-ru szu-bat-su le-e-su ul id-da-a lib-bu-usz ul ih-su-us
67. a-na szu-te-szur _sila iri_ u3 szum-dul6 re-ba-a-ti ha-re-e _i7_ za-qa-ap s,ip-pa-a-ti u2-zu-un-szu2 ul ib-szi-ma ul usz-ta-bil ka-ras-su
68. ia-a-ti {disz}{d}en-zu-szesz-mesz-eri-ba _lugal kur_ asz-szur{ki} e-pesz szip-ri szu-a-tu ki-i t,e3-em _dingir-mesz_ a-na uz-ni-ia ib-szi-ma ka-bat-ti ub-lam-ma
69. te-ne-szet {kur}kal-di {lu2}a-ra-me {kur}man-na-a-a {kur}qu-e {kur}hi-lak-ku {kur}pi-lisz-tu u3 {kur}s,ur-ri sza a-na ni-ir-ia la ik-nu-szu2 as-su-ha-am-ma tup-szik-ku u2-sza2-asz2-szi-szu2-nu-ti-ma il-bi-nu _sig4_
70. a-pe ku-pe-e sza qe2-reb {iri}kal-di ak-szit,-ma ap-pa-ri-szu2-un szam-hu-ti i-na ba-hu-la-ti na-ki-ri ki-szit-ti _szu-min_-ia u2-szal-di-da a-na e-pesz szip-ri-sza2
71. _e2-gal_ mah-ri-tu sza 3(disz) _me_ 1(gesz2) ina 1(disz) _kusz3 us2_ tar-s,i za-me-e _e2_ ziq-qur-rat 1(gesz2) 2(u) ina 1(disz) _kusz3 dagal_ i-na tar-s,i {e2}na-ma-ri _e2_ {d}isz-tar 1(disz) _me_ 3(u) 4(disz) ina 1(disz) _kusz3 dagal_ i-na <tar-s,i> {e2}na-ma-ri _e2_-kid9-mu-ri 1(gesz2) 3(u) 5(disz) ina 1(disz) _kusz3 dagal_
72. sza _lugal-mesz_-ni a-li-kut mah-ri _ad-mesz_-ia a-na ri-mit be-lu-ti-szu2-un u2-sze-pi-szu-ma la u2-nak-ki-lu szi-pir-sza2
73. {i7}te-bil-ti a-gu-u2 szit-mu-ru sza i-na na-szi-sza2 ge-gu-ne2-e qa-bal-ti _iri_ u2-ab-bi-tu-ma ki-mah-hi-szu2-un pa-az-ru-ti u2-kal-li-mu {d}utu-szu2
74. u3 ul-tu u4-me _su3-mesz_ t,e-eh _e2-gal_ i-ba-'u-u2-ma i-na _illu_-sza2 gap-szi i-na usz-szi-sza2 ab-bu u2-szab-szu-u2 u2-ri-bu tem-me-en-sza2
75. _e2-gal-tur-ra_ sza2-a-tu a-na si-hir-ti-sza2 a-qur-ma sza {i7}te-bil-ti ma-lak-sza2 usz-te-esz-na-a ab-bu usz-t,ib-ma u2-sze-szir mu-s,u-u-sza2
76. qe2-reb ka-tim-ti a-sur-rak-ku szap-la-a-nu _gi-mesz_ e-la-nisz _na4 kur_-i dan-ni it-ti _esir-ud-a_ ak-si-ma _a-sza3_ ul-tu ma-a-me u2-sze-lam-ma na-ba-lisz u2-ter
77. 7(disz) _me_ ina 1(disz) _kusz3 as4-lum gal_-ti _usz_ 1(disz) _me_ 1(gesz2) 1(u) 6(disz) ina _as4-lum gal_-ti# _sag#-ki# an-ta {im}si-sa2_ 2(disz) _me_ 1(gesz2) 8(disz) ina _as4-lum gal_-ti _sag-ki muru2_-ti me2-eh-ret za-me-e at-man-ni ku-tal {d}isz-tar
78. 3(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) 3(disz) ina _as4-lum gal_-ti _sag-ki_ qab-li-tum sza2-ni-tu2 mu-uh-hur-ti sza2-a-ri a-mur-ri ku-tal _e2_ ziq-rat _e2_ {d}isz-tar
79. 3(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) 6(disz) ina _as4-lum gal_-ti _sag-ki ki-ta {im}u18-lu us2-sa-du_ {i7}idigna tam-la-a u2-mal-li-ma am-szu-uh me-szi-ih-ta
80. la-ba-risz u4-me ina _illu_ kisz-sza2-ti tem-me-en-szu2 la e-ne2-sze as-kup-pat {na4}pi-i-li rab-ba-a-ti ki-is-su-u2-szu u2-sza2-as-hi-ra u2-dan-ni-na szu-pu-uk-sza2
81. _mu-sar_-e szi-t,ir szu-mi-ia 1(disz) _me_ 1(gesz2) ti-ib-ki tam-li-i qe2-reb-szu al-t,u-ur-ma szap-la-nu ina usz-szi-szu e-zib# ah-ra-tasz#
82. ar-ka-nu szu-usz-qu-u2 tam-li-i ka-bat-ti ub-lam-ma 2(u) ti-ib-ki s,e-er mah-re-e us,-s,ip-ma 1(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) ti-ib-ki u2-szaq-qi2 e#-la-nisz
83. tar-pa-szu-u2 _ugu_ sza u4-mu pa-ni u2-szar-bi s,e-er me-szi-ih-ti _e2-gal_ mah-ri-ti u2-rad-di-ma u2-sza2-an-di-la szi#-kit-tasz
84. _e2-gal {na4#}gesz#-nu11#-gal# zu2# am#-si# {gesz}esi {gesz}tug2_ {gesz}mu-suk-kan-ni _{gesz}eren {gesz}szur-min3_ {gesz}dap2#-ra#-nu# {szim#}_li#_ u3 {gesz}bu-ut,-ni e2-gal-za3-nu-di-tuku-a a-na mu-szab _lugal_-ti-ia u2-sze-pi-sza2 qe2-reb-sza2#
85. _{gesz}kiri6-mah_-hu tam-szil <<x>> {kur}ha-ma-nim sza gi-mir _szim hi-a gurun_ s,ip-pa-a-ti _gesz-mesz_ tuk-lat _kur_-i u3 {kur}kal-di qe2-reb-szu hur-ru-szu i-ta-a-sza2 az-qu-[x]
86. asz2-szu2 za-qa-ap s,ip-pa-a-ti _a-sza3_ ta-mir-ti e-le-en _iri 2(barig)-ta-am3_ a-na _dumu-mesz_ {iri#}nina{ki} pil-ku u2-pal-lik-ma u2-szad-gi-la pa-nu-usz-szu2-[x]
87. a-na mit,-ra-a-ti szum-mu-hi ul-tu pa-a#-t,i# <<a-di>> {iri}ki-si-ri a-di ta-mir-ti {iri}nina{ki} _kur_-a u3 bi-ru-tu2 ina ak-kul-la-a-ti u2-szat-tir-ma u2-sze-szir {i7}har-[x]
88. 1(disz) 1/2(disz) _danna_ qaq-qa-ru ul-tu qe2-reb {i7}hu-su-ur ma-a-me da-ru-u2-ti a-szar-sza2 u2-szar-<<szi>>-da-a qe2-reb s,ip-pa-ti sza2-ti-na u2-szah-bi-ba pat-ti-isz#
89. sza {iri}nina _iri_ be-lu-ti-ia szu-bat-su usz-rab-bi re-ba-ti-szu2 u2-sza2-na-dil-ma bi-re-e-ti u3 su-qa-a-ni usz-par-di-ma u2-nam-mir _gin7_ u4-me
90. i-na me2-eh-ret _ka2-gal muru2 iri_ i-na a-gur2-ri {na4}pi-i-li pe-s,e-e a-na me-ti-iq be-lu-ti-ia u2-szak-bi-is ti-tur-ru
91. _mu-sar_-a u2-sze-pisz-ma li-i-tu2 u3 da-na-nu sza i-na tukul-ti asz-szur _en gal en_-ia _ugu_ kul-lat na-ki-ri asz2-tak-ka-nu#
92. u3 mim-ma ep-szet e-tep-pu-szu qe2-reb-szu u2-szat,-t,ir-ma i-na tem-me-en-ni _e2-gal_ be-lu-ti-ia e-zib ah#-ra-tasz
93. a-na ar-kat3 u4-me a-na _lugal-mesz_-ni _dumu-mesz_-ia sza {d}asz-szur a-na _re-e2-um_-ut _kur_ u3 _ug3-mesz_ i-nam-bu-u zi-kir-szu e-nu-ma _e2-gal_ sza2-a-tu i-lab-bi-ru-ma en#-na-hu
94. an-hu-sa lu-ud-disz _mu-sar_-a szi-t,ir szu-mi-ia li-mur-ma _i3-gesz_ lip-szu-usz _{udu}siskur_ liq-qi2 a-na asz2-ri-szu2 li-ter {d}asz-szur ik-ri-bi-szu i#-szem-me
$ single ruling
95. 1(disz) _usz 3(u) 4(disz)-ta-am3 mu-didli mu-sar_-e {iti}gu4-si-sa2 li-mu {disz}mi-tu-nu _{lu2}gar-kur_ {iri}i-sa-na

2013-09-11 17:23:09, entered by englund for englund
&P421789 = RINAP 3/1 Sennacherib 04, ex. 01
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
1. {disz}{d}en-zu-szesz-mesz-eri-ba _lugal gal#_-u2 _lugal_ dan-nu _lugal_ kisz-sza2-ti _lugal kur_ asz-szur{ki} _lugal_ la sza2-na-an _re-e2-um_ mut-nen-nu-u2 pa-lih _dingir-mesz gal-mesz_
2. na-s,ir kit-ti ra-'i-im mi-sza2-ri e-pisz u2-sa-a-ti a-lik tap-pu-ut a-ki-i sa-hi-ru dam-qa#-a#-ti
3. et,-lu git2-ma-lum zi#-ka#-ru# qar#-du# a#-sza2#-red# kal ma-al-ki rap-pu la-'i-it, la ma-gi-ri mu-szab-ri-qu za#-ma-ni
4. {d}asz-szur _kur_-u2 _gal_-u2 _lugal_-ut la sza2-na-an u2-szat-li-ma-an-ni-ma _ugu_ gi-mir a-szib pa-rak-ki u2-szar-ba-a _{gesz#}[x]-mesz#_-ia
5. i-na mah-re-e ger-ri-ia sza {disz}{d}marduk-ibila-szum2-na _lugal_ {kur}kar2-dun-ia-asz2 a-di _erin2 hi-_ elam-ma{ki} re-s,i-szu2 i-na ta-mir-ti kisz{ki} asz2-ta-kan _bad5#-bad5_-szu
6. i-na _muru2_ tam-ha-ri szu-a-tu e-zib _karasz_-su e-disz ip-par-szid-ma na-pisz-tusz e-t,i2-ir _{gesz}gigir-mesz ansze-kur-ra-mesz_ {gesz}s,u-um-bi _{ansze}kunga-mesz_ sza ina qit-ru-ub ta-ha-zi u2-masz-szi-ru [x]-szu#-da# _szu#-min_-a-a
7. a-na _e2-gal_-szu sza qe2-reb babila2{ki} ha-disz i-ru-um-ma ap-te-e-ma _e2_ ni-s,ir-ti-szu2 _ku3-sig17 ku3-babbar_ u2-nu-ut _ku3-sig17 ku3-babbar na4_ a-qar-tu mim-ma szum-szu2 _nig2-szu nig2-gur11_ ni-s,ir-tu# ka#-bit-tu
8. _dam_-su {munus}_ug3-mesz e2-gal-mesz_-szu2 _{lu2}tirum-mesz_ {lu2}man-za-az pa-ni si-hir-ti um-ma-a-ni ma-la ba-szu-u2 mut-tab-bi-lu-tu2 _e2-gal_-usz u2-sze-s,a-am-ma [x]-la#-tisz am-nu
9. i-na e-muq {d}asz-szur _en_-ia 1(gesz2) 2(u) 9(disz) _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti _e2 bad3-mesz_ sza _kur#-kal_-di u3 6(disz) _me_ 2(u) _iri-mesz tur-mesz_ sza li--ti-szu2-nu al-me _kur_-ud asz2-lu-la [x]-la#-su-un
10. {lu2}ur2-bi {lu2}a-ra-mu {lu2}kal-du sza qe2-reb unu{ki} nibru{ki} kisz{ki} hur-sag-kalam-ma{ki} gu2-du8-a{ki} zimbir{ki} _en dumu-mesz iri en_ hi-t,i u2-sze-s,a-am-ma szal#-la-tisz am-nu
11. {disz}en-du3 _dumu {lu2}gal-du3_ i-na _{gesz}gu-za lugal_-ti-szu2 u2-sze-szib _ug3-mesz kur_ uri{ki} u2-szad-gil pa-nu-usz-szu2 _ugu_ gi-mir na-ge-e {kur}kal-di {lu2}szu-ut _sag-mesz_-ia a-na _{lu2}nam_-ti asz2-kun#-ma ni-ir be-lu-ti-ia e-mid-su-nu-ti
12. i-na ta-a-a-ar-ti-ia {lu2}tu-'u-mu-na {lu2}ri-hi-hu {lu2}ia-daq-qu {lu2}u2-bu-du {lu2}gib-re-e {lu2}ma-li-hu {lu2}gu-ru-mu {lu2}u2-bu-lum {lu2}da-mu-na
13. {lu2}gam-bu-lum {lu2}hi-in-da-ru {lu2}ru-'u-u-a {lu2}pu-qu-du {lu2}ha-am-ra-nu {lu2}ha-ga-ra-nu {lu2}na-ba-tu {lu2}li-i'-ta-a-u2 {lu2}a-ra-mu la kan-szu# mit-ha-risz ak-szud{ud}
14. 2(disz) _me_ 8(disz) _lim un-mesz# tur gal nita_ u _munus_ 7(disz) _lim_ 2(disz) _me ansze-kur-ra-mesz {ansze}kunga-mesz_ 1(u) 1(disz) _lim_ 1(gesz2) 1(u) 3(disz) _ansze-mesz_ 5(disz) _lim_ 2(disz) _me_ 3(u) _{ansze}gam-mal-mesz_ 1(gesz2) 2(u) _lim_ 1(disz) _me gu4-mesz_ 6(disz) _me lim_ 6(disz) _me us5-udu hi-a_ szal#-la#-tu2 ka#-bit#-tu2 <
> asz2#-lu#-la# a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
15. i-na me-ti-iq# ger-ri-ia sza {disz}{d}ag-en-mu-mesz {lu2}qi2-pi {iri}ha-ra-re-te _ku3-sig17 ku3-babbar_ {gesz}mu-suk-kan-ni _gal-mesz ansze-mesz {ansze}gam-mal-mesz gu4-mesz_ u3 _us5-udu hi-a_ ta-mar-ta#-szu2# ka-bit-tu2 am-hur
16. ba-hu-la-ti {iri}hi-rim-me _{lu2}kur2_ ak-s,i i-na _{gesz}tukul_ u2-szam-qit-ma e-du ul e-zib pag-ri-szu2-un i-na ga-szi-szi a-lul-ma si-hir-ti _iri_ u2-szal-me
17. na-gu-u2 szu-a-tu a-na esz-szu-ti as,-bat 1(disz)-en _gu4_ 1(u) _udu-nita2-mesz_ 1(u) _ansze {gesz}gesztin-mesz_ 2(u) _ansze zu2-lum-ma_ re-sze-te#-szu2 a-na _dingir-mesz_-ni _kur_ asz-szur{ki} _en-mesz_-ia u2-kin da3-ri-szam
18. i-na 2(disz)-e ger-ri-ia asz-szur be-li2 u2-tak-kil-an-ni-ma a-na _kur_ kasz-szi-i u3 _kur_ ia-su-bi-gal-la-a-a sza ul-tu ul-la a-na _lugal-mesz_-ni _ad-mesz_-ia la kit-nu-szu2# lu al-lik
19. qe2-reb hur-sza2-a-ni zaq-ru-ti _a-sza3_ nam-ra-s,i i-na _ansze-kur-ra-mesz_ ar-kab-ma _{gesz}gigir giri3-min_-ia i-na ti-ik-ka-ti u2-sza2-asz2-szi asz2-ru szup-szu-qu i-na _giri3-min_-ia ri-ma-nisz at#-tag-gisz
20. {iri}e2-{disz}ki-lam-za-ah {iri}ha-ar-disz-pi {iri}e2-{disz}ku-bat-ti _iri-mesz_-ni-szu2-nu _e2 bad3-mesz_ dan-nu-ti al-me _kur_-ud _ug3-mesz ansze-kur-ra-mesz {ansze}kunga-mesz gu4-mesz_ u3 _us5-udu hi-a_ ul-tu qer-bi-szu2-un u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu
21. u3 _iri-mesz_-szu2-nu _tur-mesz_ sza ni-ba la i-szu-u2 ap-pul aq-qur u2-sze-me kar-mesz _e2 edin_ kul-ta-ri mu-sza2-bi-szu2-nu i-na {d}gesz-bar aq-mu-ma di-tal-lisz u2-sze-mi
22. u2-ter-ma {iri}e2-{disz}ki-lam-za-ah szu-a-tu a-na bir-tu-ti as,-bat _ugu_ sza u4-me pa-ni _bad3-mesz_-szu2 u2-dan-nin-ma _ug3-mesz kur-kur_ ki-szit-ti _szu-min_-ia ina lib3-bi u2-sze-szib
23. _ug3-mesz kur_ {lu2}kasz-szi-i u3 _kur_ {lu2}ia-su-bi-gal-la-a-a sza la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_-ia ip-par-szi-du ul-tu qe2-reb _kur_-i u2-sze-ri-dam-ma ina {iri}har-disz-pi {iri}e2-{disz}ku-bat-ti u2-szar-me
24. i-na _szu-min_ {lu2}szu-ut _sag-mesz {lu2}en-nam_ {iri}ar-rap-ha am-nu-szu2-nu-ti _{na4}na-ru2-a_ u2-sze-pisz-ma li-i-tu2 ki-szit-ti _szu-min_ sza _ugu_-szu2-un asz2-tak-ka-nu s,e-ru-usz-szu2 u2-sza2-asz2-t,ir-ma i-na qe2-reb _iri_ ul-ziz
25. pa-an ni-ri-ia u2-ter-ma a-na {kur}el-li-pi as,-s,a-bat har-ra-nu el-la-mu-u-a {disz}is-pa-ba-a-ra _lugal_-szu2-un _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti _e2_ ni-s,ir-ti-szu2 u2-masz-szir-ma a-na ru-qe2-e-ti in-na-bit
26. gim-ri _kur_-szu _dagal_-ti _gin7 muru9_ as-hu-up {iri}mar-u2-bisz-ti {iri}ak-ku-ud-du _iri-mesz e2 lugal_-ti-szu2 a-di 3(u) 4(disz) _iri-mesz tur-mesz_ sza li-me-ti-szu2-nu al-me _kur_-ud ap-pul aq-qur ina gesz-bar aq-mu
27. _ug3-mesz tur gal nita_ u _munus ansze-kur-ra-mesz {ansze}kunga-mesz ansze-mesz {ansze}gam-mal-mesz gu4-mesz_ u3 _us5-udu hi-a_ la mi-nam asz2-lu-lam-ma a-di la ba-szi-i u2-sza2-lik-szu2-ma u2-s,a-hi-ir ma-a-su
28. {iri}s,i-s,i-ir-tu2 {iri}ku-um-ah-lum _iri-mesz_ dan-nu-ti a-di _iri-mesz tur-mesz_ sza li-me-ti-szu2-nu {kur}e2-{disz}ba-ar-ru-u na-gu-u a-na gi-mir-ti-szu2 ul-tu qe2-reb# _kur_-szu2 ab-tuq-ma _ugu_ mi-s,ir _kur_ asz-szur{ki} u2#-rad-di
29. {iri}el-en-za-asz2 a-na _iri lugal_-ti u3 dan-na-at na-ge-e szu-a-tu as,-bat-ma _mu_-szu2 mah-ra-a u2-nak-kir-ma {iri}kar-{disz}{d}en#-zu-szesz-mesz-eri-ba at-ta-bi# ni#-bit-su
30. _ug3-mesz kur-kur_ ki-szit-ti _szu-min_-ia i-na lib3-bi u2-sze-szib i-na _szu-min_ {lu2}szu-ut _sag-mesz_-ia _{lu2}en-nam_ {iri}har-har am-nu-ma u2-rap#-pisz# ma-a-ti
31. i-na ta-a-a-ar-ti-ia sza {kur}ma-da-a-a ru-qu-ti sza i-na _lugal-mesz_-ni _ad-mesz_-ia ma-am-man la isz-mu-u2 zi-kir _kur_-ti-szu2-un man-da-at-ta-szu2-nu ka-bit-tu am-hur a-na ni-ri be-lu-ti-ia u2-szak-ni-su-nu-ti
32. i-na szal-szi ger-ri-ia a-na {kur}ha-at-ti lu al-lik {disz}lu-li-i _lugal_ {iri}s,i-du-un-ni pul-hi me-lam-me be-lu-ti-ia is-hu-pu-_<>_-szu-nu-ti-ma a-na ru-uq#-qi2 _muru2_ tam-tim in-na-bit
33. {iri}s,i-du-un-nu _gal_-u2 {iri}s,i-du-un-nu s,e-eh-ru {iri}e2-zi-it-tu2 {iri}s,a-ri-ip-tu {iri}ma-hal-li-ba {iri}u2-szu-u2 {iri}ak-zi-ba {iri}ak-ku-u2
34. _iri-mesz_-szu2 dan-nu-ti _e2 bad3-mesz_-ni a-szar ri-i-ti u3 masz-qi2-ti _e2_ tuk-la-ti-szu2 ra-szub-bat _{gesz}tukul_ {d}asz-szur _en_-ia is-hu-pu-szu2-nu-ti-ma ik#-nu-szu2 sze-pu-u-a
35. {disz}tu-ba-a'-lu i-na _{gesz}gu-za lugal_-ti-szu2 _ugu_-szu2-un u2-sze-szib-ma _gun_ man-da-at-tu2 be-lu-ti-ia szat-ti-szam la ba-at,-lu u2-kin s,e-ru-usz-szu2
36. sza {disz}mi-nu-uh-im-mu {iri}sam-si-mu-ru-na-a-a {disz}tu-ba-a'-lu {iri}s,i-du-un-na-a-a {disz}ab-di-li-i'-ti {iri}u2-ru-da-a-a {disz}u2-ru-mil-ki {iri}gu-ub-la-a-a
37. {disz}mi-ti-in-ti {iri}as-du-da-a-a {disz}bu-du-_dingir {iri}e2_-am-ma-na-a-a {disz}kam-mu-su-na-ad-bi {kur}ma-'a-ba-a-a {disz}{d}a-a-ram-mu {iri}u2-du-ma-a-a
38. _lugal-mesz_-ni _kur_ mar-tu{ki} ka-li-szu2-nu _igi-sa2_-e szad-lu-ti ta-mar-ta-szu2-nu ka-bit-tu a-di 4(disz)-szu2 a-na mah-ri-ia isz-szu-nim-ma isz-szi-qu _giri3-min_-ia
39. u3 {disz}s,i-id-qa-a _lugal_ {iri}is-qa-lu-na sza la ik-nu-szu2 a-na ni-ri-ia _dingir-mesz e2 ad_-szu2 sza2-a-szu2 _dam_-su _dumu-mesz_-szu2 _dumu-munus-mesz_-szu2 _szesz-mesz_-szu2 _numun e2 ad_-szu2 as-su-ha-am-ma a-na _kur_ asz-szur{ki} u2-ra-asz2-szu2
40. {disz}lugal-lu-da3-ri _dumu_ {disz}ru-kib-ti _lugal_-szu2-nu mah-ru-u2 _ugu un-mesz_ {iri}is-qa-lu-na asz2-kun-ma na-dan _gun_ kad3-re-e be-lu-ti-ia e-mi3-su-ma i-sza2-t,a ab-sza2-a-ni
41. i-na me-ti-iq ger-ri-ia {iri}e2-da-gan-na {iri}ia-pu-u {iri}ba-na-a-a-bar-qa {iri}a-zu-ru _iri-mesz_ sza {disz}s,i-id-qa-a sza a-na _giri3-min_-ia ar2-hisz la ik-nu-szu2 al-me _kur_-ud asz2-lu-la szal-la-su#-un
42. _{lu2}szagina-mesz {lu2}nun-mesz_ u3 _ug3-mesz_ {iri}am-qar-ru-na sza {disz}pa-di-i _lugal_-szu2-nu _en_ a-di-i u3 ma-mit sza2 _kur_ asz-szur{ki} bi-re-tu2 _an-bar_ id-du-ma a-na {disz}ha-za-qi-ia-u2 {kur}ia-u2-da-a-a id-di-nu-szu2 nak#-risz
43. a-na an-zil-li e-pu-szu ip-lah3 lib3-ba-szu2-un _lugal_ {kur}mu-s,u-ri _{lu2}erin2-mesz {gesz}pan {gesz}gigir-mesz ansze-kur-ra-mesz_ sza _lugal_ {kur}me-luh-ha e-mu-qi2 la ni-bi ik-te-ru-nim-ma il-li-ku re-s,u-szu2-un
44. i-na ta-mir-ti {iri}al-ta-qu-u el-la-mu-u-a si-id-ru szit-ku-nu u2-sza2-'a-lu _{gesz}tukul-mesz_-szu2-un i-na tukul-ti asz-szur _en_-ia it-ti-szu2-un am-da-hi-is,-ma asz2-ta-kan _bad5-bad5_-szu2-un
45. _{lu2}en {gesz}gigir-mesz dumu-mesz lugal-mesz_ {kur}mu-s,u-ra-a-a a-di _{lu2}en {gesz}gigir-mesz_ sza _lugal_ me-luh-ha bal-t,u-su-un i-na _muru2_ tam-ha-ri ik-szu-da _szu-min_-a-a
46. {iri}al-ta-qu-u2 {iri}ta-am-na-a al-me _kur_-ud asz2-lu-la szal-la-su-un a-na {iri}am-qar-ru-na aq-rib-ma _{lu2}szagina-mesz {lu2}nun-mesz_ sza hi-it,-t,u u2-szab-szu-u2 a-duk-ma ina di-ma-a-ti si-hir-ti _iri_ a-lul# pag#-ri-szu2-un
47. _dumu-mesz iri_ e-pisz an-ni u3 gil2-la-ti a-na szal-la-ti am-nu si-it-te-szu2-nu la ba-bil hi-t,i-ti u3 gul-lul-ti sza a-ra-an-szu2-nu la ib-szu-u2 usz-szur-szu-un aq-bi
48. {disz}pa-di-i _lugal_-szu2-nu ul-tu qe2-reb {iri}ur-sa-
 • -im-mu u2-sze-s,a-am-ma i-na _{gesz}gu-za_ be-lu-ti _ugu_-szu2-un u2-sze-szib-ma man-da-at-tu2 be-lu-ti-ia u2-kin s,e-ru-usz-szu2
  49. sza {disz}ha-za-qi-a-u2 {iri}ia-u2-da-a-a 3(u) 6(disz) _iri-mesz_-szu2 _e2 bad3-mesz_ dan-nu-ti u3 _iri-mesz tur-mesz_ sza li-me-ti-szu2-nu sza2# ni#-ba la i-szu-u2
  50. i-na szuk-bu-us a-ram-me u3 qur-ru-ub szu-pe-e mit-hu-us, zu-uk _giri3-min_ pil-szi nik-si u3 kal-ba-na-ti al-me ak-szud{ud}
  51. 2(disz) _me lim_ 1(disz) _me_ 5(u) _ug3-mesz tur gal nita_ u _munus ansze-kur-ra-mesz {ansze}kunga-mesz ansze-mesz {ansze}gam-mal-mesz gu4-mesz_ u _us5-udu hi-a_ sza2 la ni-bi ul-tu qer-bi-szu2 u2-sze-s,a-am-ma szal-la-tisz am-nu
  52. sza2-a-szu2 _gin7 muszen_ qu-pi qe2-reb {iri}ur-sa-li-im-ma _iri lugal_-ti-szu2 e-sir2-szu {iri}hal-s,u-_mesz ugu_-szu2 u2-rak-kis-ma a-s,e-e _ka2-gal_-szu2 u2-ter-ra ik-ki-bu-usz
  53. _iri-mesz_-szu2 sza asz2-lu-la ul-tu qe2-reb# _kur_-szu2 ab-tuq-ma a-na {disz}mi-ti-in-ti _lugal_ {iri}as-du-di u3 {disz}pa-di-i _lugal_ {iri}am-qar-ru-na {disz}gissu-en _lugal_ {kur}ha-zi-ti ad-din u2-s,a-hi-ir _kur_-su
  54. e-li _gun_ mah-ri-ti na-da-an szat--szu2-un man-da-at-ti kad3-re-e be-lu-ti-<>-ia u2-rad-di-ma u2-kin s,e-ru-usz-szu2
  55. szu-u2 {disz}ha-za-qi-a-u2 pu-ul-hi me-lam-me be-lu-ti-ia is-hu-pu-szu2-ma {lu2}ur2-bi _{lu2}erin2-mesz_-szu2 _saga-mesz_ sza a-na dun-nu-un {iri}ur-sa-li-im-mu _iri lugal_-ti-szu2 u2-sze-ri-bu ir-szu-u til-la-a-te
  56. 3(u) _gun ku3-sig17_ 8(disz) _me gun ku3-babbar_ ni-siq-ti gu-uh-li tak2-kas3-si _{na4}an-za-gul-me gal-mesz {gesz}na2-mesz zu2 {gesz}gu-za-mesz_ ne2-me-di _zu2 kusz am-si zu2 am-si {gesz}esi {gesz}tug2_ lu-bul-ti bir-me _{tug2}gada_ {siki}ta-kil-tu2 {siki}ar-ga-man-nu
  57. u2-nu-ut _zabar an-bar uruda an-na an-bar {gesz}gigir-mesz_ ga-ba-bi az-ma-re-e si-ri-ia-am _gir2-mesz an-bar_ szib-bi til-pa-ni u us,-s,i til-li u2-nu-ut ta-ha-zi sza2 ni-ba la i-szu-u2
  58. it-ti _munus-dumu_-szu2 {munus}_ug3-mesz e2-gal_-szu2 _{lu2}nar-mesz_ {munus}_nar-mesz_ a-na qe2-reb {iri#}_nina iri_ be-lu-ti-ia _egir_-ia u2-sze-bi-lam-ma a-na na-dan man-da-at-ti u3 e-pesz _ARAD2_-u2-ti isz-pu-ra rak-bu-szu2
  59. i-na szal-la-at _kur-mesz_ sza2-ti-na sza asz2-lu-la 1(u) _lim {gesz}pan_ 1(u) _lim_ {gesz}a-ri-tu2 ina _sza3_-szu2-nu ak-s,ur-ma _ugu_ ki-s,ir _lugal_-ti-ia u2-rad-di
  60. si-it-ti szal-la-ti na-ki-ri ka-bit-tu a-na gi-mir _karasz_-ia u3 _{lu2}en-nam_-ia _ug3-mesz_ ma-ha-za-ni-ia _gal-mesz_ ki-ma s,e-e-ni lu u2-za-'i-iz
  61. i-na u4-me-szu-ma nina{ki} ma-ha-zi s,i-i-ru _iri_ na-ram {d}isz-tar sza nap-har ki-du-de-e _dingir-mesz_ u _{d}isz-tar-mesz_ ba-szu-u qe2-reb-szu
  62. tem-me-en-nu da-ru-u2 du-ru-usz s,a-a-ti sza ul-tu ul-la it- szi-t,ir bu-ru-u2-me es,-rat-su es,-ret-ma szu-pu-u2 s,i-in-du-szu
  63. asz2-ru nak-lu szu-bat pi-risz-ti sza mim-ma szum-szu szi-pir ni-kil-ti gi-mir pel-lu-de-e ni-s,ir-te lal3-gar szu-ta-bu-la qe2-reb-szu
  64. sza ul-tu ul-la _lugal-mesz_-ni a-li-kut mah-ri _ad-_-ia ul-la-nu-u-a be-lu-ti _kur_ asz-szur{ki} e-pu-szu-ma u2-ma-'e-er ba-'u-lat {d}en-lil2
  65. u3 szat-tu2-szam la na-par-ka-a e-reb nar-ba-a-ti _gun_ mal-ki kib-rat ar-ba-'i im-da-na-ha-ru qe2-reb-szu
  66. a-a-um-ma ina lib3-bi-szu2-nu a-na _e2-gal_ qer-bi-szu kum2-mu ri-mit be-lu-ti sza s,u-uh-hu-ru szu-bat-su le-e-su ul id-da-a lib-bu-usz ul ih-su-us
  67. a-na szu-te-szur _sila iri_ u3 szum-dul6 re-ba-a-ti ha-re-e _i7_ za-qa-ap s,ip-pa-a-ti u2-zu-un-szu2 ul ib-szi-ma ul usz-ta-bil ka-ras-su
  68. ia-a-ti {disz}{d}en-zu-szesz-mesz-eri-ba _lugal kur_ asz-szur{ki} e-pesz szip-ri szu-a-tu ki-i t,e3-em _dingir-mesz_ a-na uz-ni-ia ib-szi-ma ka-bat-ti ub-lam-ma
  69. te-ne-szet {kur}kal-di {lu2}a-ra-me {kur}man-na-a-a {kur}qu-e {kur}hi-lak-ku {kur}pi-lisz-tu u3 {kur}s,ur-ri sza a-na ni-ir-ia la ik-nu-szu2 as-su-ha-am-ma tup-szik-ku u2-sza2-asz2-szi-szu2-nu-ti-ma il-bi-nu _sig4_
  70. a-pe ku-pe-e sza qe2-reb {iri}kal-di ak-szit,-ma ap-pa-ri-szu2-un szam-hu-ti i-na ba-hu-la-ti na-ki-ri ki-szit-ti _szu-min_-ia u2-szal-di-da a-na e-pesz szip-ri-sza2
  71. _e2-gal_ mah-ri-tu sza 3(disz) _me_ 1(gesz2) ina 1(disz) _kusz3 us2_ tar-s,i za-me-e _e2_ ziq-qur-rat 1(gesz2) 2(u) ina 1(disz) _kusz3 dagal_ i-na tar-s,i {e2}na-ma-ri _e2_ {d}isz-tar 1(disz) _me_ 3(u) 4(disz) ina 1(disz) _kusz3 dagal_ i-na {e2}na-ma-ri _e2_-kid9-mu-ri 1(gesz2) 3(u) 5(disz) ina 1(disz) _kusz3 dagal_
  72. sza _lugal-mesz_-ni a-li-kut mah-ri _ad-mesz_-ia a-na ri-mit be-lu-ti-szu2-un u2-sze-pi-szu-ma la u2-nak-ki-lu szi-pir-sza2
  73. {i7}te-bil-ti a-gu-u2 szit-mu-ru sza i-na na-szi-sza2 ge-gu-ne2-e qa-bal-ti _iri_ u2-ab-bi-tu-ma ki-mah-hi-szu2-un pa-az-ru-ti u2-kal-li-mu {d}utu-szu2
  74. u3 ul-tu u4-me _su3-mesz_ t,e-eh _e2-gal_ i-ba-'u-u2-ma i-na _illu_-sza2 gap-szi i-na usz-szi-sza2 ab-bu u2-szab-szu-u2 u2-ri-bu tem-me-en-sza2
  75. _e2-gal-tur-ra_ sza2-a-tu a-na si-hir-ti-sza2 a-qur-ma sza {i7}te-bil-ti ma-lak-sza2 usz-te-esz-na-a ab-bu usz-t,ib-ma u2-sze-szir mu-s,u-u-sza2
  76. qe2-reb ka-tim-ti a-sur-rak-ku szap-la-a-nu _gi-mesz_ e-la-nisz _na4 kur_-i dan-ni it-ti _esir-ud-a_ ak-si-ma _a-sza3_ ul-tu ma-a-me u2-sze-lam-ma na-ba-lisz u2-ter
  77. 7(disz) _me_ ina 1(disz) _kusz3 as4-lum gal_-ti _usz_ 1(disz) _me_ 1(gesz2) 1(u) 6(disz) ina _as4-lum gal_-ti# _sag#-ki# an-ta {im}si-sa2_ 2(disz) _me_ 1(gesz2) 8(disz) ina _as4-lum gal_-ti _sag-ki muru2_-ti me2-eh-ret za-me-e at-man-ni ku-tal {d}isz-tar
  78. 3(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) 3(disz) ina _as4-lum gal_-ti _sag-ki_ qab-li-tum sza2-ni-tu2 mu-uh-hur-ti sza2-a-ri a-mur-ri ku-tal _e2_ ziq-rat _e2_ {d}isz-tar
  79. 3(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) 6(disz) ina _as4-lum gal_-ti _sag-ki ki-ta {im}u18-lu us2-sa-du_ {i7}idigna tam-la-a u2-mal-li-ma am-szu-uh me-szi-ih-ta
  80. la-ba-risz u4-me ina _illu_ kisz-sza2-ti tem-me-en-szu2 la e-ne2-sze as-kup-pat {na4}pi-i-li rab-ba-a-ti ki-is-su-u2-szu u2-sza2-as-hi-ra u2-dan-ni-na szu-pu-uk-sza2
  81. _mu-sar_-e szi-t,ir szu-mi-ia 1(disz) _me_ 1(gesz2) ti-ib-ki tam-li-i qe2-reb-szu al-t,u-ur-ma szap-la-nu ina usz-szi-szu e-zib# ah-ra-tasz#
  82. ar-ka-nu szu-usz-qu-u2 tam-li-i ka-bat-ti ub-lam-ma 2(u) ti-ib-ki s,e-er mah-re-e us,-s,ip-ma 1(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) ti-ib-ki u2-szaq-qi2 e#-la-nisz
  83. tar-pa-szu-u2 _ugu_ sza u4-mu pa-ni u2-szar-bi s,e-er me-szi-ih-ti _e2-gal_ mah-ri-ti u2-rad-di-ma u2-sza2-an-di-la szi#-kit-tasz
  84. _e2-gal {na4#}gesz#-nu11#-gal# zu2# am#-si# {gesz}esi {gesz}tug2_ {gesz}mu-suk-kan-ni _{gesz}eren {gesz}szur-min3_ {gesz}dap2#-ra#-nu# {szim#}_li#_ u3 {gesz}bu-ut,-ni e2-gal-za3-nu-di-tuku-a a-na mu-szab _lugal_-ti-ia u2-sze-pi-sza2 qe2-reb-sza2#
  85. _{gesz}kiri6-mah_-hu tam-szil <> {kur}ha-ma-nim sza gi-mir _szim hi-a gurun_ s,ip-pa-a-ti _gesz-mesz_ tuk-lat _kur_-i u3 {kur}kal-di qe2-reb-szu hur-ru-szu i-ta-a-sza2 az-qu-[x]
  86. asz2-szu2 za-qa-ap s,ip-pa-a-ti _a-sza3_ ta-mir-ti e-le-en _iri 2(barig)-ta-am3_ a-na _dumu-mesz_ {iri#}nina{ki} pil-ku u2-pal-lik-ma u2-szad-gi-la pa-nu-usz-szu2-[x]
  87. a-na mit,-ra-a-ti szum-mu-hi ul-tu pa-a#-t,i# <> {iri}ki-si-ri a-di ta-mir-ti {iri}nina{ki} _kur_-a u3 bi-ru-tu2 ina ak-kul-la-a-ti u2-szat-tir-ma u2-sze-szir {i7}har-[x]
  88. 1(disz) 1/2(disz) _danna_ qaq-qa-ru ul-tu qe2-reb {i7}hu-su-ur ma-a-me da-ru-u2-ti a-szar-sza2 u2-szar-<>-da-a qe2-reb s,ip-pa-ti sza2-ti-na u2-szah-bi-ba pat-ti-isz#
  89. sza {iri}nina _iri_ be-lu-ti-ia szu-bat-su usz-rab-bi re-ba-ti-szu2 u2-sza2-na-dil-ma bi-re-e-ti u3 su-qa-a-ni usz-par-di-ma u2-nam-mir _gin7_ u4-me
  90. i-na me2-eh-ret _ka2-gal muru2 iri_ i-na a-gur2-ri {na4}pi-i-li pe-s,e-e a-na me-ti-iq be-lu-ti-ia u2-szak-bi-is ti-tur-ru
  91. _mu-sar_-a u2-sze-pisz-ma li-i-tu2 u3 da-na-nu sza i-na tukul-ti asz-szur _en gal en_-ia _ugu_ kul-lat na-ki-ri asz2-tak-ka-nu#
  92. u3 mim-ma ep-szet e-tep-pu-szu qe2-reb-szu u2-szat,-t,ir-ma i-na tem-me-en-ni _e2-gal_ be-lu-ti-ia e-zib ah#-ra-tasz
  93. a-na ar-kat3 u4-me a-na _lugal-mesz_-ni _dumu-mesz_-ia sza {d}asz-szur a-na _re-e2-um_-ut _kur_ u3 _ug3-mesz_ i-nam-bu-u zi-kir-szu e-nu-ma _e2-gal_ sza2-a-tu i-lab-bi-ru-ma en#-na-hu
  94. an-hu-sa lu-ud-disz _mu-sar_-a szi-t,ir szu-mi-ia li-mur-ma _i3-gesz_ lip-szu-usz _{udu}siskur_ liq-qi2 a-na asz2-ri-szu2 li-ter {d}asz-szur ik-ri-bi-szu i#-szem-me
  $ single ruling
  95. 1(disz) _usz 3(u) 4(disz)-ta-am3 mu-didli mu-sar_-e {iti}gu4-si-sa2 li-mu {disz}mi-tu-nu _{lu2}gar-kur_ {iri}i-sa-na