2013-09-11 18:17:08, entered by englund for englund
&P421808 = RINAP 4 Esarhaddon 002, ex. 02
#atf: lang akk
@object prism
@surface a
@column 1
1. [...]
2. [...]
3. [_...]-gi7_ u uri{ki}
4. [...] _man kur_ asz-szur{ki}
5. [...] _man kur_ asz-szur{ki}
6. [...] {d#}asz-szur {d}3(u) {d}utu
7. {d}ag {d}marduk _{d}1(u)-5(disz)_ sza nina{ki}
8. _{d}1(u)-5(disz)_ sza _limmu2-dingir{ki} dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-szu2
9. ul-tu2 s,i-it {d}utu-szi a-di e-reb {d}utu-szi
10. it-tal-lak-u2-ma ma-hi-ra la i-szu-u
$ single ruling
11. ka-szid {iri}s,i-du-un-ni sza2 ina _muru2_ tam-tim
12. sa-pi-nu gi-mir da-ad2-me-szu2
13. _bad3_-szu2 u3 szu-bat-su as-suh-ma
14. qe2-reb tam-tim ad-di-i-ma
15. a-szar masz-kan2-i-szu2 u2-hal-liq
16. {disz}ab-di-mil-ku-ut-ti _lugal_-szu
17. sza la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_-ia
18. ina _muru2_ tam-tim in-nab-tu
19. ki-ma nu-u2-ni ul-tu2 qe2-reb tam-tim
20. a-bar-szu-ma ak-ki-sa qaq-qa-su
21. nak-mu _nig2-gur11_-szu2 _ku3-sig17 ku3-babbar na4-mesz_ a-qar-tu2
22. _kusz am-si zu2 am-si {gesz}esi {gesz}tug2_
23. {tug2}lu-bul-ti _gun3_ u _gada_ mim-ma szum-szu
24. ni-s,ir-ti _e2-gal_-szu2
25. a-na mu-'u-de-e asz2-lu-la
26. _ug3-mesz_-szu2 _dagal-mesz_ sza2 ni-ba la i-sza2-a
27. _gu4-mesz_ u3 s,e-e-ni _ansze-mesz_
28. a-bu-ka a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
29. u2-pa-hir-ma _lugal-mesz_ {kur}hat-ti
30. u3 a-hi tam-tim ka-li-szu2-nu
31. ina asz2#-[x] sza2-nim-ma _iri_ u2-sze-pisz-ma
32. {iri}[...]-szesz-szum2-na at-ta-bi ni-bit-su
33. _ug3-mesz_ hu-bu-ut _{gesz}pan_-ia sza2 _kur_-i
34. u3 tam-tim s,i-it {d}utu-szi
35. ina lib3-bi u2-sze-szi-ib
36. {lu2}szu-ut _sag_-ia _{lu2}nam ugu_-szu2-nu asz2-kun
$ single ruling
37. u3 {disz}sa-an-du-ar-ri
38. _lugal_ {iri}kun-di {iri}si-su-u2
39. _{lu2}kur2_ ak-s,u la pa-lih3 be-lu-ti-ia
40. sza _dingir-mesz_ u2-masz-szir3-u2-ma
41. a-na _kur_-i mar-s,u-ti it-ta-kil
42. u {disz}ab-di-mil-ku-ut-ti _lugal_ {iri}s,i-du-ni
43. a-na re-s,u-ti-szu2 isz-kun-ma
44. _mu dingir-mesz gal-mesz_ a-na a-ha-mesz iz-kur-u-ma
45. a-na e-mu-qi-szu-un it-tak-lu
46. a-na-ku a-na {d}asz-szur _en_-ia at-ta-kil-ma
47. ki-ma is,-s,u-ri ul-tu2 qe2-reb _kur_-i
48. a-bar-szu2-ma ak-ki-sa qaq-qa-su
49. asz2-szu2 da-na-an {d}asz-szur _en_-ia
50. _ug3-mesz_ kul-lum-mi-im-ma
51. _sag-du-mesz_ {disz}sa-an-du-ar-ri
52. u3 {disz}ab-di-mi-il-ku-ut-ti
53. [x x] ki-sza2-di _{lu2}gal-mesz_-szu2-un a-lul-ma
54. it#-ti _{lu2}nar-mesz_ u _{gesz}za3-mi2_
55. ina re-bet nina{ki} e-te-[x x]-iq#
$ single ruling
56. sza2-lil {iri}ar-za-a
57. [...] na-hal {kur}mu-[x]
@column 2
1. [...]
2. [...]
3. a-na _kur_ asz-szur{ki} [...]
4. ina t,e-hi _ka2-gal muru2 iri_ sza2 _nina_ [x]
5. it-ti a-si _ur-gi7_ u _szah2_
6. u2-sze-szib-szu2-nu-ti ka-mi3-isz
$ single ruling
7. u3 {disz}te-usz-pa-a {kur}gi-mir-ra-a-a
8. _erim_-man-da sza2 a-szar-szu2 ru-u2-qu
9. ina _ki_-tim {kur}hu-bu-usz-na
10. a-di gi-mir _erin2 hi-a_ u2-ra-si-ba ina _{gesz}tukul_
$ single ruling
11. ka-bi-is ki-sza2-di _ug3-mesz_ {kur}hi-lak-ki
12. szad-du-u8-a a-szi-bu-ut hur-sza2-ni
13. sza2 t,e-hi {kur}ta-bal
14. sza2 _ugu kur-mesz_-szu2-nu it-tak-lu-ma
15. ul-tu2 u4-me pa-ni la ik-nu-szu2 a-na ni-i-ri-ia2
16. 2(u) 1(disz) _iri-mesz_-szu2-nu dan-nu-ti
17. a-di _iri-mesz tur-mesz_ sza2 li-me-ti-szu2-nu
18. al-me ak-szud asz2-lu-la szal-lat-sun2
19. ap-pul aq-qur ina {d}gesz-bar aq-mu
20. si-it-te-szu2-nu sza hi-it,-t,u
21. u3 gul-lul-tu2 la i-szu-u2
22. kab-tu ni-ir be-lu-ti-ia e-mid-su-nu-ti
$ single ruling
23. da-isz {kur}bar-na-ki nak-ru ak-s,u
24. a-szi-bu-te {kur}du6-a-szur-ri
25. sza i-na pi-i _ug3-mesz_
26. {iri}me-eh-ra-nu {iri}pi-ta-nu
27. i-nam-bu-u2 zi-kir-szu2-un
$ single ruling
28. mu-sap-pi-ih _ug3-mesz_ {kur}man-na-a-a
29. qu-tu-u2 la sa-an-qu
30. sza2 um-ma-na-a-ti {disz}isz-pa-ka-a-a
31. {kur}asz2-gu-za-a-a kit-ru la mu-sze-zi-bi-szu2
32. i-na-ru ina _{gesz}tukul_
$ single ruling
33. t,a-rid {disz}{d}muati-numun-zi-si-sa2 _a_ {disz}{d}szu2-a-asz
34. sza2 a-na _man_ {kur}e-lam-ti it-tak-lu-ma
35. la u2-sze-zi-bu nap-szat-su
36. {disz}na-'i-id-{d}mar-duk _szesz_-szu2
37. asz2-szu2 e-pesz _ARAD2_-u2-ti-ia
38. ul-tu qe2-reb {kur}e-lam-ti in-nab-tam-ma
39. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia
40. il-lik-am-ma u2-na-asz2-szi-iq _giri3-min_-ia
41. _kur_ tam-tim a-na si-hi-ir-ti-sza2
42. ri-du-ut _szesz_-szu2 u2-szad-gil2 pa-nu-usz-szu2
$ single ruling
43. na-bi-i' {kur}e2-{disz}dak-kur-ri
44. sza2 qe2-reb {kur}kal-di a-a-ab babila{ki}
45. ka-mu-u2 {disz}{d}utu-ib-ni _lugal_-szu
46. is-hap-pu hab-bi-lu la pa-li-hu zik-ri _en en-en_
47. sza2 _a-sza3-mesz dumu-mesz_ babila2{ki}
48. u bar2-sipa{ki} ina pa-ri-ik-te it-ba-lu-ma
49. asz2-szu2 a-na-ku pu-luh-ti _en_ u _{d}muati_ i-du-u
50. _a-sza3-mesz_ szi-na-a-ti u2-ter-ma
51. pa-an _dumu-mesz_ babila{ki} u bar2-sipa{ki}
52. u2-szad-gil2
53. {disz}{d}muati-szal-lim _a_ {disz}ba-la-su
54. ina _{gesz}gu-za_-szu2 u2-sze-szib-ma
55. i-sza-t,a ab-sza2-a-ni
$ single ruling
56. {iri}a-du-mu-[x] _iri_ dan-nu-tu {kur}a-ri-bi
57. sza2 {disz}{d}3(u)-pap-mesz-su _man kur_ asz-szur{ki}
58. [x] ba-nu-u-a ik-szu-du-ma
59. [_...]-ga_-szu2 _dingir-mesz_-szu2
@column 3
1. [...]-ma a-na _kur_ asz-szur{ki}
2. [x]-qa-a
3. [x x]-za-_dingir lugal_ {kur}a-ri-bi
4. it-ti ta-mar-ti-szu2 ka-bit-ti
5. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia
6. il-lik-am-ma u2-na-asz2-szi-iq _giri3-min_-ia
7. asz2-szu2 na-dan _dingir-mesz_-szu2 u2-s,al-la-a-ni-ma
8. re-e-mu ar-szi-szu-ma
9. _dingir-mesz_ sza2-tu-nu an-hu-su-nu ud-disz-ma
10. da-na-an {d}asz-szur _en_-ia
11. u szi-t,ir _mu_-ia _ugu_-szu2-nu u2-sza2-asz2-t,ir-ma
12. u2-ter-ma ad-din-szu2
13. {munus}ta-bu-u-a tar-bit _e2-gal_-ia
14. a-na _lugal_-u2-ti _ugu_-szu2-nu asz2-kun-ma
15. it-ti _dingir-mesz_-sza2 a-na _kur_-sza2 u2-ter-szi
16. 1(gesz2) 5(disz) _{ansze}gam-mal-mesz ugu_ ma-da-at-te
17. _ad_-ia mah-ri-ti u2-rad-di-ma
18. u2-kin s,e-ru-usz-szu
19. ar-ka {disz}ha-za-dingir szim-tu2 u2-bil-szu2-ma
20. {disz}ia-a'-lu-u2 _dumu_-szu
21. ina _{gesz}gu-za_-szu2 u2-sze-szib-ma
22. 1(u) _ma-na ku3-sig17_ 1(disz) _lim na4-mesz_ be2-ru-ti
23. 5(u) _{ansze}gam-mal-mesz_ 1(disz) _lim_ kun-zi _szim hi-a_
24. _ugu_ ma-da-te _ad_-szu2 u2-rad-di-ma e-mid-su
$ single ruling
25. {kur}ba-a-zu na-gu-u sza2 a-szar-szu2 ru-u2-qu
26. mi-szit na-ba-li qaq-qar _mun_ a-szar s,u-ma-me
27. 1(disz) _me_ 4(u) _danna_ qaq-qar ba-a-s,i
28. pu-qut-tu2 u _{na4}zu2_ s,a-bi-ti
29. 2(u) _danna_ qaq-qar _musz_ u _gir2-tab_
30. sza2 ki-ma kul-ba-bi ma-lu-u u2-ga-ru
31. 2(u) _danna_ {kur}ha-zu-u2 szad-di _{na4}sag-gil-mud_
32. a-na _egir_-ia u2-masz-szir-ma e-ti-iq
33. sza2 ul-tu u4-me ul-lu-ti
34. la il-li-ku _lugal_ pa-ni mah-ri-ia
35. ina qi2-bit {d}asz-szur _en_-ia
36. ina qer-bi-szu2 szal-t,a-nisz at-tal-[x]
37. 8(disz) _lugal-mesz_ sza2 qe2-reb na-ge-e szu2-a-tu2
38. a-duk _dingir-mesz_-szu2-nu _nig2-szu_-szu2-nu _nig2-gur11_-szu2-nu
39. u _ug3-mesz_-szu2-nu asz2-lu-la a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
40. {disz}la-a-a-le-e _lugal_ {iri}ia-di-i'
41. sza2 ul-tu2 la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_-ia ip-par-szi-du
42. szal-la-at _dingir-mesz_-szu2 isz-me-e-ma
43. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia
44. a-di mah-ri-ia il-lik-am-ma
45. u2-na-asz2-szi-iq _giri3-min_-ia
46. re-e-mu ar-szi-szu-ma aq-ta-bi-szu2 a-hu-lap
47. _dingir-mesz_-szu2 sza2 asz2-lu-la da-na-an {d}asz-szur _en_-ia
48. _ugu_-szu2-nu asz2-t,ur-ma u2-ter-ma ad-din-szu2
49. na-ge-e {kur}ba-a-zi szu-a-tu2
50. u2-szad-gil2 pa-nu-usz-szu
51. _gun_ man-da-at-tu2 be-lu-ti-ia
52. u2-kin s,e-ru-usz-szu
$ single ruling
53. {disz}en-ba-sza2 _a_ {disz}bu-na-ni {lu2}gam-bu-la-a-a
54. sza ina 1(u) 2(disz) _danna_ qaq-qar ina _a-mesz_ u _gi-ambar-mesz_
55. ki-ma nu-u2-ni szit-ku-nu szub-tu2
56. ina qi2-bit asz-szur _en_-ia hat-tu im-qut-su-ma
57. ki-i t,e3-em ra-ma-ni-szu2
58. bil-tu2 u man-da-at-tu2
59. _gu4-mah_-hi szuk-lul-u2-tu
60. x x x
61. [...]
@column 4
1. u2#-bi#-lam#-ma# u2#-na#-asz2#-szi#-iq# _giri3#-min#_-ia#
2. re-e-mu ar-szi-szu-ma u2-szar-hi-is-su lib3-bu
3. {iri}sza2-pi-i-{d}en _iri_ dan-nu-ti-szu2
4. dan-na-as-su u2-dan-nin-ma
5. sza2-a-szu2 a-di _{lu2}erin2-mesz {gesz}pan_-szu2 ina lib3-bi
6. u2-sze-li-szu-ma
7. _gin7 {gesz}ig_ ina _igi_ {kur}e-lam-ti e-di-il-szu2
$ single ruling
8. {kur}pa-tu-usz-ar-ra na-gu-u sza2 i-te-e _e2-mun_
9. sza2 qe2-reb {kur}ma-da-a-a ru-qu-ti
10. sza2 pa-a-t,i {kur}bi-ik-ni szad-di _{na4}za-gin3_
11. sza2 ina _lugal-mesz ad-mesz_-ia mam2-ma la ik-bu-su
12. _ki_-tim _kur_-szu2-un
13. {disz}szi-dir-pa-ar-na {disz}e-pa-ar-na
14. _{lu2}en-iri-mesz_ dan-nu-ti
15. sza la kit-nu-szu a-na ni-i-ri
16. sza2-a-szu2-nu a-di _ug3-mesz_-szu2-nu _ansze-kur-ra-mesz_ ru-ku-bi-szu2-nu
17. _gu4-mesz_ s,e-e-ni _ansze-mesz_ {ansze}u2-du-ri
18. szal-lat-sun2 ka-bit-tu2 asz2-lu-la a-na _kur_ asz-szur{ki}
$ single ruling
19. {disz}up-pi-is _{lu2}en-iri_ sza {iri}pa-ar-tak-ka
20. {disz}za-na-sa-na _{lu2}en-iri_ sza {iri}pa-ar-tuk-ka
21. {disz}ra-ma-te-ia _{lu2}en-iri_ sza {iri}u2-ra-ka-za-bar-na
22. {kur}ma-da-a-a sza2 a-szar-szu2-nu ru-u2-qu
23. sza ina tar-s,i _lugal-mesz ad-mesz_-ia _ki_-tim _kur_ asz-szur{ki}
24. la ib-bal-ki-tu-nim-ma la ik-bu-su qaq-qar-sza2
25. pu-luh-tu2 ra-szub-bat asz-szur _en_-ia is-hup-szu-nu-ti-ma
26. {ansze}mur-ni-is-qi _gal-mesz {na4}za-gin3_ hi-ip _kur_-szu2
27. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia
28. isz-szu-nim-ma u2-na-asz2-szi-qu _giri3-min_-ia
29. asz2-szu2 _{lu2}en-iri-mesz_ sza2 qa-a-tu2 id-ku-szu-nu-ti
30. be-lu-u2-ti u2-s,al-lu-ma
31. e-ri-szu-in-ni kit-ru
32. {lu2}szu-ut _sag-mesz_-ia _{lu2}nam-mesz_
33. sza pa-a-t,i _kur_-szu2-un
34. it-ti-szu2-nu u2-ma-'e-er-ma
35. _ug3-mesz_ a-szi-bu-ut _iri-mesz_ sza2-tu-nu
36. ik-bu-su-ma u2-szak-nisz-szu2 _giri3-min_-usz-szu2-un
37. _gun_ man-da-tu2 be-lu-ti-ia
38. szat-ti-szam-ma u2-kin s,e-ru-szu2-un
39. ul-tu2 {d}asz-szur {d}utu {d}en u {d}ag
40. _{d}1(u)-5(disz)_ sza nina{ki} _{d}1(u)-5(disz)_ sza limmu2-dingir{ki}
41. _ugu_ na-ki-ri-ia ina li-i-ti
42. u2-sza2-zi-zu-ni-ma am-s,u-u ma-la lib3-bi-ia
43. ina ki-szit-ti na-ki-ri szad-lu-u2-ti
44. sza2 ina tu-kul-ti _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia
45. ik-szu-da qa-ta-a-a
46. esz-ret ma-ha-zi sza2 _kur_ asz-szur{ki}
47. u _kur_ uri{ki} u2-sze-pisz-ma
48. _ku3-babbar ku3-sig17_ u2-za-in-ma
49. u2-nam-me-ra ki-ma _utu_-szi
$ single ruling
50. ina _u4-mesz_-szu-ma _e2-gal_ ma-szar-te
51. sza qe2-reb {iri}ni-na-a
52. sza2 _lugal-mesz_ a-lik mah-ri _ad-mesz_-ia
53. u2-sze-pi-szu2 a-na szu-te-szur _karasz_
54. [x]-qa-di {ansze}mur-ni-is-qi _{ansze}kunga-mesz_
55. [x] _gigir-mesz_ til-li u2-nu-ut _me3_
56. u [x]-la-at na-ki-ri gi-mir mim-ma szum-szu2
57. [x x] asz-szur _lugal dingir-mesz_
58. [x x] esz-qi2 _lugal_-ti-ia isz-ru-ka
59. [...]-mur _ansze-kur-ra-mesz_
60. [...] _{gesz}gigir-mesz_
61. [...]
@column 5
1. [_x]-mesz kur-kur_ hu-bu-ut _{gesz}pan_-ia
2. {gesz}al-lu tup-szik-ku u2-sza2-asz2-szi-szu-nu-ti-ma
3. il-bi-nu _sig4 hi-a_
4. _e2-gal-tur-ra_ szu-a-tu2
5. a-na si-hi-ir-ti-sza2 aq-qur-ma
6. qaq-qa-ru ma-a'-du _gin7_ a-tar-tim-ma
7. ul-tu2 lib3-bi _a-sza3-mesz_ ab-tuq-ma
8. e-li-sza2 u2-rad-di
9. ina {na4}pi-i-li _na4 kur_-i dan-ni
10. tam-la-a usz-ma-al-li
$ single ruling
11. ad-ke-e-ma 2(u) 2(disz) _lugal-mesz_ {kur}hat-ti
12. sza2 a-hi tam-tim u _muru2_ tam-tim ka-li-szu2-nu
13. u2-ma-'e-er-szu-nu-ti-ma
14. _gesz-ur3-mesz gal-mesz_ {gesz}tim-me _mah-mesz_
15. {gesz}a-dap2-pi _{gesz}eren {gesz}szur-min3_
16. ul-tu qe2-reb {kur}si-ra-ra {kur}lab-na-na
17. _{munus}{d}lamma-mesz {munus}ab2-za-za_-a-ti
18. _{na4}kun4-mesz_ a-gur2-ri
19. sza _{na4}gesz-nu11-gal_ {na4}{d}asznan
20. _{na4}dur2-mi-na {na4}dur2-mi-na-banda3{da}_
21. _{na4}en-gi-sa6_ {na4}a-lal-lum
22. _{na4}gi-rim-hi-li-ba_ ul-tu2 qe2-reb hur-sza2-ni
23. a-szar nab-ni-ti-szu2-nu
24. a-na hi-szih-ti _e2-gal_-ia
25. mar-s,i-isz pa-asz2-qi-isz
26. a-na nina{ki} u2-szal-di-du-u-ni
$ single ruling
27. ina {iti}sze-ga u4-mu mit-ga-ri
28. e-li tam-le-e szu-a-tu2
29. _e2-gal-mesz_ rab-ba-a-ti
30. a-na mu-szab be-lu-ti-ia
31. ab-ta-ni s,e-ru-usz-szu
32. _e2_ dan-ni sza2 1(gesz2) 3(u) 5(disz) ina 1(disz) _kusz3 gal_-tim _gid2-da_
33. 3(u) 1(disz) ina 1(disz) _kusz3 gal_-tim _dagal_
34. sza2 ina _lugal-mesz_ a-lik mah-ri _ad-mesz_-ia
35. mam2-ma la e-pu-szu2 a-na-ku e-pu-usz
36. _gesz-ur3-mesz {gesz}eren_ s,i-ru-ti
37. u2-szat-ri-s,a e-li-sza2
38. _{gesz}ig-mesz {gesz}szur-min3_ sza2 e-re-si-na _du10-ga_
39. me-ser _ku3-babbar_ u _zabar_ u2-rak-kis-ma
40. u2-rat-ta-a _ka2-mesz_-sza2
41. _{d}alad-mesz_ u _{d}lamma-mesz_ sza2 _na4-mesz_
42. sza ki-i pi-i szik-ni-szu2-nu
43. ir-ti lem-ni u2-tar-ru
44. na-s,i-ru kib-si mu-szal-li-mu
45. tal-lak-ti _lugal_ ba-ni-szu2-nu
46. _za3_ u _gub3_ u2-sza2-as,-bi-ta
47. _si-gar_-szi-in
48. _e2-gal_ {na4}pi-i-li u _{gesz}eren_
49. szu-te-mu-du-te
50. a-na mul-ta-u-ti be-lu-ti-ia
51. nak-lisz u2-sze-pisz
52. _{munus}{d}lamma-mesz uruda_ masz-sza2-a-ti
53. sza2 a-he-en-na-a pa-na u3 [...]
54. [...]
@column 6
1. x x x [...]
2. {gesz}tim-[...]
3. a-dap2-pi ku-lul _ka2-mesz_-szi-in [x x]
4. si-hir-ti _e2-gal_ sza2-[x x]
5. ne2-be2-hu pa-asz2-qu sza2 _{na4}zu2_ [...]
6. u2-sze-pisz-ma u2-szal-ma-a [...]
7. se-el-lu mat-gi-qu _gin7_ {d}[...]
8. u2-sza2-as-hi-ra gi-mir _ka2-[x_]
9. sik-kat3 _ku3-babbar_ eb-bi u _zabar_ nam-[x]
10. u2-rat-ta-a qe2-reb-sza2
11. da-na-an {d}asz-szur _en_-ia
12. sza2 ina _kur-kur_ nak-ra-a-te
13. i-tep-pu-szu2
14. [x x x]-pir {lu2}ur5-ra-ku-te e-si-qa qe2-reb-sza2
15. _{gesz}kiri6-mah_ tam-szil {kur}ha-ma-nim
16. sza ka-la _szim hi-a_ u _gesz hi-a_
17. hur-ru-szu2 i-ta-a-sza2 e-mid
18. ki-sal-la-sza ma-gal u2-rab-bi-ma
19. tal-lak-ta-sza2 ma-a'-disz u2-rap-pisz
20. a-na masz-qit _ansze-kur-ra-mesz_ qe2-reb-sza2
21. pat-tu u2-sze-sze-ram-ma
22. u2-szah-bi-ba a-tap-pisz
23. _e2-gal_ szu-a-tu2 ul-tu2 _usz8_-sza2
24. a-di gaba-dib-bi-sza2
25. ar-s,ip u2-szak-lil-ma lu-le-e u2-ma-al-li
26. esz3-gal-szid-du3-du3-a
27. _e2-gal_ pa-qi-da-at ka-la-mu az-ku-ra ni-bit-sa
$ single ruling
28. {d}asz-szur _{d}1(u)-5(disz)_ sza2 _nina{ki} dingir-mesz kur_ asz-szur{ki}
29. _du3_-szu2-nu ina qer-bi-sza2 aq-re-ma
30. _{udu}siskur-mesz_ tasz-ri-ih-te eb-bu-ti
31. ma-har-szu-un aq-qi2-ma
32. u2-szam-hi-ra kad3-ra-a-a
33. _dingir-mesz_ sza2-tu-nu ina ku-un lib3-bi-szu2-nu
34. ik-tar-ra-bu _lugal_-u-ti
35. _{lu2}gal-mesz_ u _ug3-mesz kur_-ia ka-li-szu2-nu
36. ina ta-kul-te u qe2-re-e-ti
37. ina _{gesz}banszur_ ta-szi-la-a-ti
38. qe2-reb-sza2 u2-sze-szib-ma
39. u2-sza2-li-s,a nu-pa-ar-szu2-un
40. _gesztin-mesz_ ku-ru-un-nu am-ki-ra s,ur-ra-szu2-un
41. _i3-sag_ i3-gu-la-a muh-ha-szu2-nu u2-sza2-asz2-qi2
$ single ruling
42. ina qi2-bit asz-szur _man dingir-mesz_ u _dingir-mesz kur_ asz-szur
43. ka-li-szu2-nu ina t,u-ub _uzu-mesz_ hu-ud lib3-bi
44. nu-um-mur ka-bat-ti sze-be2-e lit-tu-te
45. qe2-reb-sza2 da-risz lu-ur-mi3-ma
46. lu-usz-ba-a la-la-a-sza2
47. ina za3-muk-ki <_iti>_ resz-ti-i kul-lat mur-ni-is-qi
48. _{ansze}kunga-mesz ansze-mesz {ansze}gam-mal-mesz_
49. til-li u2-nu-ut ta-ha-zi
50. gi-mir _erin2 hi-a_ szal-lat na-ki-ri
51. szat-ti-szam-ma la na-par-ka-a
52. lu-up-qi-da qe2-reb-sza2
53. ina qe2-reb _e2-gal_ sza2-a-tu
54. {d}alad _saga_ la-mas-si _saga_
55. na-s,ir kib-si _lugal_-ti-ia
56. [x]-ha-du-u ka-bat-ti-ia
57. x x x
$ single ruling
58. [...]
59. [...]

2013-09-11 17:23:09, entered by englund for englund
&P421808 = RINAP 4 Esarhaddon 002, ex. 02
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
@column 1
1. [...]
2. [...]
3. [_...]-gi7_ u uri{ki}
4. [...] _man kur_ asz-szur{ki}
5. [...] _man kur_ asz-szur{ki}
6. [...] {d#}asz-szur {d}3(u) {d}utu
7. {d}ag {d}marduk _{d}1(u)-5(disz)_ sza nina{ki}
8. _{d}1(u)-5(disz)_ sza _limmu2-dingir{ki} dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-szu2
9. ul-tu2 s,i-it {d}utu-szi a-di e-reb {d}utu-szi
10. it-tal-lak-u2-ma ma-hi-ra la i-szu-u
$ single ruling
11. ka-szid {iri}s,i-du-un-ni sza2 ina _muru2_ tam-tim
12. sa-pi-nu gi-mir da-ad2-me-szu2
13. _bad3_-szu2 u3 szu-bat-su as-suh-ma
14. qe2-reb tam-tim ad-di-i-ma
15. a-szar masz-kan2-i-szu2 u2-hal-liq
16. {disz}ab-di-mil-ku-ut-ti _lugal_-szu
17. sza la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_-ia
18. ina _muru2_ tam-tim in-nab-tu
19. ki-ma nu-u2-ni ul-tu2 qe2-reb tam-tim
20. a-bar-szu-ma ak-ki-sa qaq-qa-su
21. nak-mu _nig2-gur11_-szu2 _ku3-sig17 ku3-babbar na4-mesz_ a-qar-tu2
22. _kusz am-si zu2 am-si {gesz}esi {gesz}tug2_
23. {tug2}lu-bul-ti _gun3_ u _gada_ mim-ma szum-szu
24. ni-s,ir-ti _e2-gal_-szu2
25. a-na mu-'u-de-e asz2-lu-la
26. _ug3-mesz_-szu2 _dagal-mesz_ sza2 ni-ba la i-sza2-a
27. _gu4-mesz_ u3 s,e-e-ni _ansze-mesz_
28. a-bu-ka a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
29. u2-pa-hir-ma _lugal-mesz_ {kur}hat-ti
30. u3 a-hi tam-tim ka-li-szu2-nu
31. ina asz2#-[x] sza2-nim-ma _iri_ u2-sze-pisz-ma
32. {iri}[...]-szesz-szum2-na at-ta-bi ni-bit-su
33. _ug3-mesz_ hu-bu-ut _{gesz}pan_-ia sza2 _kur_-i
34. u3 tam-tim s,i-it {d}utu-szi
35. ina lib3-bi u2-sze-szi-ib
36. {lu2}szu-ut _sag_-ia _{lu2}nam ugu_-szu2-nu asz2-kun
$ single ruling
37. u3 {disz}sa-an-du-ar-ri
38. _lugal_ {iri}kun-di {iri}si-su-u2
39. _{lu2}kur2_ ak-s,u la pa-lih3 be-lu-ti-ia
40. sza _dingir-mesz_ u2-masz-szir3-u2-ma
41. a-na _kur_-i mar-s,u-ti it-ta-kil
42. u {disz}ab-di-mil-ku-ut-ti _lugal_ {iri}s,i-du-ni
43. a-na re-s,u-ti-szu2 isz-kun-ma
44. _mu dingir-mesz gal-mesz_ a-na a-ha-mesz iz-kur-u-ma
45. a-na e-mu-qi-szu-un it-tak-lu
46. a-na-ku a-na {d}asz-szur _en_-ia at-ta-kil-ma
47. ki-ma is,-s,u-ri ul-tu2 qe2-reb _kur_-i
48. a-bar-szu2-ma ak-ki-sa qaq-qa-su
49. asz2-szu2 da-na-an {d}asz-szur _en_-ia
50. _ug3-mesz_ kul-lum-mi-im-ma
51. _sag-du-mesz_ {disz}sa-an-du-ar-ri
52. u3 {disz}ab-di-mi-il-ku-ut-ti
53. [x x] ki-sza2-di _{lu2}gal-mesz_-szu2-un a-lul-ma
54. it#-ti _{lu2}nar-mesz_ u _{gesz}za3-mi2_
55. ina re-bet nina{ki} e-te-[x x]-iq#
$ single ruling
56. sza2-lil {iri}ar-za-a
57. [...] na-hal {kur}mu-[x]
@column 2
1. [...]
2. [...]
3. a-na _kur_ asz-szur{ki} [...]
4. ina t,e-hi _ka2-gal muru2 iri_ sza2 _nina_ [x]
5. it-ti a-si _ur-gi7_ u _szah2_
6. u2-sze-szib-szu2-nu-ti ka-mi3-isz
$ single ruling
7. u3 {disz}te-usz-pa-a {kur}gi-mir-ra-a-a
8. _erim_-man-da sza2 a-szar-szu2 ru-u2-qu
9. ina _ki_-tim {kur}hu-bu-usz-na
10. a-di gi-mir _erin2 hi-a_ u2-ra-si-ba ina _{gesz}tukul_
$ single ruling
11. ka-bi-is ki-sza2-di _ug3-mesz_ {kur}hi-lak-ki
12. szad-du-u8-a a-szi-bu-ut hur-sza2-ni
13. sza2 t,e-hi {kur}ta-bal
14. sza2 _ugu kur-mesz_-szu2-nu it-tak-lu-ma
15. ul-tu2 u4-me pa-ni la ik-nu-szu2 a-na ni-i-ri-ia2
16. 2(u) 1(disz) _iri-mesz_-szu2-nu dan-nu-ti
17. a-di _iri-mesz tur-mesz_ sza2 li-me-ti-szu2-nu
18. al-me ak-szud asz2-lu-la szal-lat-sun2
19. ap-pul aq-qur ina {d}gesz-bar aq-mu
20. si-it-te-szu2-nu sza hi-it,-t,u
21. u3 gul-lul-tu2 la i-szu-u2
22. kab-tu ni-ir be-lu-ti-ia e-mid-su-nu-ti
$ single ruling
23. da-isz {kur}bar-na-ki nak-ru ak-s,u
24. a-szi-bu-te {kur}du6-a-szur-ri
25. sza i-na pi-i _ug3-mesz_
26. {iri}me-eh-ra-nu {iri}pi-ta-nu
27. i-nam-bu-u2 zi-kir-szu2-un
$ single ruling
28. mu-sap-pi-ih _ug3-mesz_ {kur}man-na-a-a
29. qu-tu-u2 la sa-an-qu
30. sza2 um-ma-na-a-ti {disz}isz-pa-ka-a-a
31. {kur}asz2-gu-za-a-a kit-ru la mu-sze-zi-bi-szu2
32. i-na-ru ina _{gesz}tukul_
$ single ruling
33. t,a-rid {disz}{d}muati-numun-zi-si-sa2 _a_ {disz}{d}szu2-a-asz
34. sza2 a-na _man_ {kur}e-lam-ti it-tak-lu-ma
35. la u2-sze-zi-bu nap-szat-su
36. {disz}na-'i-id-{d}mar-duk _szesz_-szu2
37. asz2-szu2 e-pesz _ARAD2_-u2-ti-ia
38. ul-tu qe2-reb {kur}e-lam-ti in-nab-tam-ma
39. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia
40. il-lik-am-ma u2-na-asz2-szi-iq _giri3-min_-ia
41. _kur_ tam-tim a-na si-hi-ir-ti-sza2
42. ri-du-ut _szesz_-szu2 u2-szad-gil2 pa-nu-usz-szu2
$ single ruling
43. na-bi-i' {kur}e2-{disz}dak-kur-ri
44. sza2 qe2-reb {kur}kal-di a-a-ab babila{ki}
45. ka-mu-u2 {disz}{d}utu-ib-ni _lugal_-szu
46. is-hap-pu hab-bi-lu la pa-li-hu zik-ri _en en-en_
47. sza2 _a-sza3-mesz dumu-mesz_ babila2{ki}
48. u bar2-sipa{ki} ina pa-ri-ik-te it-ba-lu-ma
49. asz2-szu2 a-na-ku pu-luh-ti _en_ u _{d}muati_ i-du-u
50. _a-sza3-mesz_ szi-na-a-ti u2-ter-ma
51. pa-an _dumu-mesz_ babila{ki} u bar2-sipa{ki}
52. u2-szad-gil2
53. {disz}{d}muati-szal-lim _a_ {disz}ba-la-su
54. ina _{gesz}gu-za_-szu2 u2-sze-szib-ma
55. i-sza-t,a ab-sza2-a-ni
$ single ruling
56. {iri}a-du-mu-[x] _iri_ dan-nu-tu {kur}a-ri-bi
57. sza2 {disz}{d}3(u)-pap-mesz-su _man kur_ asz-szur{ki}
58. [x] ba-nu-u-a ik-szu-du-ma
59. [_...]-ga_-szu2 _dingir-mesz_-szu2
@column 3
1. [...]-ma a-na _kur_ asz-szur{ki}
2. [x]-qa-a
3. [x x]-za-_dingir lugal_ {kur}a-ri-bi
4. it-ti ta-mar-ti-szu2 ka-bit-ti
5. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia
6. il-lik-am-ma u2-na-asz2-szi-iq _giri3-min_-ia
7. asz2-szu2 na-dan _dingir-mesz_-szu2 u2-s,al-la-a-ni-ma
8. re-e-mu ar-szi-szu-ma
9. _dingir-mesz_ sza2-tu-nu an-hu-su-nu ud-disz-ma
10. da-na-an {d}asz-szur _en_-ia
11. u szi-t,ir _mu_-ia _ugu_-szu2-nu u2-sza2-asz2-t,ir-ma
12. u2-ter-ma ad-din-szu2
13. {munus}ta-bu-u-a tar-bit _e2-gal_-ia
14. a-na _lugal_-u2-ti _ugu_-szu2-nu asz2-kun-ma
15. it-ti _dingir-mesz_-sza2 a-na _kur_-sza2 u2-ter-szi
16. 1(gesz2) 5(disz) _{ansze}gam-mal-mesz ugu_ ma-da-at-te
17. _ad_-ia mah-ri-ti u2-rad-di-ma
18. u2-kin s,e-ru-usz-szu
19. ar-ka {disz}ha-za-dingir szim-tu2 u2-bil-szu2-ma
20. {disz}ia-a'-lu-u2 _dumu_-szu
21. ina _{gesz}gu-za_-szu2 u2-sze-szib-ma
22. 1(u) _ma-na ku3-sig17_ 1(disz) _lim na4-mesz_ be2-ru-ti
23. 5(u) _{ansze}gam-mal-mesz_ 1(disz) _lim_ kun-zi _szim hi-a_
24. _ugu_ ma-da-te _ad_-szu2 u2-rad-di-ma e-mid-su
$ single ruling
25. {kur}ba-a-zu na-gu-u sza2 a-szar-szu2 ru-u2-qu
26. mi-szit na-ba-li qaq-qar _mun_ a-szar s,u-ma-me
27. 1(disz) _me_ 4(u) _danna_ qaq-qar ba-a-s,i
28. pu-qut-tu2 u _{na4}zu2_ s,a-bi-ti
29. 2(u) _danna_ qaq-qar _musz_ u _gir2-tab_
30. sza2 ki-ma kul-ba-bi ma-lu-u u2-ga-ru
31. 2(u) _danna_ {kur}ha-zu-u2 szad-di _{na4}sag-gil-mud_
32. a-na _egir_-ia u2-masz-szir-ma e-ti-iq
33. sza2 ul-tu u4-me ul-lu-ti
34. la il-li-ku _lugal_ pa-ni mah-ri-ia
35. ina qi2-bit {d}asz-szur _en_-ia
36. ina qer-bi-szu2 szal-t,a-nisz at-tal-[x]
37. 8(disz) _lugal-mesz_ sza2 qe2-reb na-ge-e szu2-a-tu2
38. a-duk _dingir-mesz_-szu2-nu _nig2-szu_-szu2-nu _nig2-gur11_-szu2-nu
39. u _ug3-mesz_-szu2-nu asz2-lu-la a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
40. {disz}la-a-a-le-e _lugal_ {iri}ia-di-i'
41. sza2 ul-tu2 la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_-ia ip-par-szi-du
42. szal-la-at _dingir-mesz_-szu2 isz-me-e-ma
43. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia
44. a-di mah-ri-ia il-lik-am-ma
45. u2-na-asz2-szi-iq _giri3-min_-ia
46. re-e-mu ar-szi-szu-ma aq-ta-bi-szu2 a-hu-lap
47. _dingir-mesz_-szu2 sza2 asz2-lu-la da-na-an {d}asz-szur _en_-ia
48. _ugu_-szu2-nu asz2-t,ur-ma u2-ter-ma ad-din-szu2
49. na-ge-e {kur}ba-a-zi szu-a-tu2
50. u2-szad-gil2 pa-nu-usz-szu
51. _gun_ man-da-at-tu2 be-lu-ti-ia
52. u2-kin s,e-ru-usz-szu
$ single ruling
53. {disz}en-ba-sza2 _a_ {disz}bu-na-ni {lu2}gam-bu-la-a-a
54. sza ina 1(u) 2(disz) _danna_ qaq-qar ina _a-mesz_ u _gi-ambar-mesz_
55. ki-ma nu-u2-ni szit-ku-nu szub-tu2
56. ina qi2-bit asz-szur _en_-ia hat-tu im-qut-su-ma
57. ki-i t,e3-em ra-ma-ni-szu2
58. bil-tu2 u man-da-at-tu2
59. _gu4-mah_-hi szuk-lul-u2-tu
60. x x x
61. [...]
@column 4
1. u2#-bi#-lam#-ma# u2#-na#-asz2#-szi#-iq# _giri3#-min#_-ia#
2. re-e-mu ar-szi-szu-ma u2-szar-hi-is-su lib3-bu
3. {iri}sza2-pi-i-{d}en _iri_ dan-nu-ti-szu2
4. dan-na-as-su u2-dan-nin-ma
5. sza2-a-szu2 a-di _{lu2}erin2-mesz {gesz}pan_-szu2 ina lib3-bi
6. u2-sze-li-szu-ma
7. _gin7 {gesz}ig_ ina _igi_ {kur}e-lam-ti e-di-il-szu2
$ single ruling
8. {kur}pa-tu-usz-ar-ra na-gu-u sza2 i-te-e _e2-mun_
9. sza2 qe2-reb {kur}ma-da-a-a ru-qu-ti
10. sza2 pa-a-t,i {kur}bi-ik-ni szad-di _{na4}za-gin3_
11. sza2 ina _lugal-mesz ad-mesz_-ia mam2-ma la ik-bu-su
12. _ki_-tim _kur_-szu2-un
13. {disz}szi-dir-pa-ar-na {disz}e-pa-ar-na
14. _{lu2}en-iri-mesz_ dan-nu-ti
15. sza la kit-nu-szu a-na ni-i-ri
16. sza2-a-szu2-nu a-di _ug3-mesz_-szu2-nu _ansze-kur-ra-mesz_ ru-ku-bi-szu2-nu
17. _gu4-mesz_ s,e-e-ni _ansze-mesz_ {ansze}u2-du-ri
18. szal-lat-sun2 ka-bit-tu2 asz2-lu-la a-na _kur_ asz-szur{ki}
$ single ruling
19. {disz}up-pi-is _{lu2}en-iri_ sza {iri}pa-ar-tak-ka
20. {disz}za-na-sa-na _{lu2}en-iri_ sza {iri}pa-ar-tuk-ka
21. {disz}ra-ma-te-ia _{lu2}en-iri_ sza {iri}u2-ra-ka-za-bar-na
22. {kur}ma-da-a-a sza2 a-szar-szu2-nu ru-u2-qu
23. sza ina tar-s,i _lugal-mesz ad-mesz_-ia _ki_-tim _kur_ asz-szur{ki}
24. la ib-bal-ki-tu-nim-ma la ik-bu-su qaq-qar-sza2
25. pu-luh-tu2 ra-szub-bat asz-szur _en_-ia is-hup-szu-nu-ti-ma
26. {ansze}mur-ni-is-qi _gal-mesz {na4}za-gin3_ hi-ip _kur_-szu2
27. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia
28. isz-szu-nim-ma u2-na-asz2-szi-qu _giri3-min_-ia
29. asz2-szu2 _{lu2}en-iri-mesz_ sza2 qa-a-tu2 id-ku-szu-nu-ti
30. be-lu-u2-ti u2-s,al-lu-ma
31. e-ri-szu-in-ni kit-ru
32. {lu2}szu-ut _sag-mesz_-ia _{lu2}nam-mesz_
33. sza pa-a-t,i _kur_-szu2-un
34. it-ti-szu2-nu u2-ma-'e-er-ma
35. _ug3-mesz_ a-szi-bu-ut _iri-mesz_ sza2-tu-nu
36. ik-bu-su-ma u2-szak-nisz-szu2 _giri3-min_-usz-szu2-un
37. _gun_ man-da-tu2 be-lu-ti-ia
38. szat-ti-szam-ma u2-kin s,e-ru-szu2-un
39. ul-tu2 {d}asz-szur {d}utu {d}en u {d}ag
40. _{d}1(u)-5(disz)_ sza nina{ki} _{d}1(u)-5(disz)_ sza limmu2-dingir{ki}
41. _ugu_ na-ki-ri-ia ina li-i-ti
42. u2-sza2-zi-zu-ni-ma am-s,u-u ma-la lib3-bi-ia
43. ina ki-szit-ti na-ki-ri szad-lu-u2-ti
44. sza2 ina tu-kul-ti _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia
45. ik-szu-da qa-ta-a-a
46. esz-ret ma-ha-zi sza2 _kur_ asz-szur{ki}
47. u _kur_ uri{ki} u2-sze-pisz-ma
48. _ku3-babbar ku3-sig17_ u2-za-in-ma
49. u2-nam-me-ra ki-ma _utu_-szi
$ single ruling
50. ina _u4-mesz_-szu-ma _e2-gal_ ma-szar-te
51. sza qe2-reb {iri}ni-na-a
52. sza2 _lugal-mesz_ a-lik mah-ri _ad-mesz_-ia
53. u2-sze-pi-szu2 a-na szu-te-szur _karasz_
54. [x]-qa-di {ansze}mur-ni-is-qi _{ansze}kunga-mesz_
55. [x] _gigir-mesz_ til-li u2-nu-ut _me3_
56. u [x]-la-at na-ki-ri gi-mir mim-ma szum-szu2
57. [x x] asz-szur _lugal dingir-mesz_
58. [x x] esz-qi2 _lugal_-ti-ia isz-ru-ka
59. [...]-mur _ansze-kur-ra-mesz_
60. [...] _{gesz}gigir-mesz_
61. [...]
@column 5
1. [_x]-mesz kur-kur_ hu-bu-ut _{gesz}pan_-ia
2. {gesz}al-lu tup-szik-ku u2-sza2-asz2-szi-szu-nu-ti-ma
3. il-bi-nu _sig4 hi-a_
4. _e2-gal-tur-ra_ szu-a-tu2
5. a-na si-hi-ir-ti-sza2 aq-qur-ma
6. qaq-qa-ru ma-a'-du _gin7_ a-tar-tim-ma
7. ul-tu2 lib3-bi _a-sza3-mesz_ ab-tuq-ma
8. e-li-sza2 u2-rad-di
9. ina {na4}pi-i-li _na4 kur_-i dan-ni
10. tam-la-a usz-ma-al-li
$ single ruling
11. ad-ke-e-ma 2(u) 2(disz) _lugal-mesz_ {kur}hat-ti
12. sza2 a-hi tam-tim u _muru2_ tam-tim ka-li-szu2-nu
13. u2-ma-'e-er-szu-nu-ti-ma
14. _gesz-ur3-mesz gal-mesz_ {gesz}tim-me _mah-mesz_
15. {gesz}a-dap2-pi _{gesz}eren {gesz}szur-min3_
16. ul-tu qe2-reb {kur}si-ra-ra {kur}lab-na-na
17. _{munus}{d}lamma-mesz {munus}ab2-za-za_-a-ti
18. _{na4}kun4-mesz_ a-gur2-ri
19. sza _{na4}gesz-nu11-gal_ {na4}{d}asznan
20. _{na4}dur2-mi-na {na4}dur2-mi-na-banda3{da}_
21. _{na4}en-gi-sa6_ {na4}a-lal-lum
22. _{na4}gi-rim-hi-li-ba_ ul-tu2 qe2-reb hur-sza2-ni
23. a-szar nab-ni-ti-szu2-nu
24. a-na hi-szih-ti _e2-gal_-ia
25. mar-s,i-isz pa-asz2-qi-isz
26. a-na nina{ki} u2-szal-di-du-u-ni
$ single ruling
27. ina {iti}sze-ga u4-mu mit-ga-ri
28. e-li tam-le-e szu-a-tu2
29. _e2-gal-mesz_ rab-ba-a-ti
30. a-na mu-szab be-lu-ti-ia
31. ab-ta-ni s,e-ru-usz-szu
32. _e2_ dan-ni sza2 1(gesz2) 3(u) 5(disz) ina 1(disz) _kusz3 gal_-tim _gid2-da_
33. 3(u) 1(disz) ina 1(disz) _kusz3 gal_-tim _dagal_
34. sza2 ina _lugal-mesz_ a-lik mah-ri _ad-mesz_-ia
35. mam2-ma la e-pu-szu2 a-na-ku e-pu-usz
36. _gesz-ur3-mesz {gesz}eren_ s,i-ru-ti
37. u2-szat-ri-s,a e-li-sza2
38. _{gesz}ig-mesz {gesz}szur-min3_ sza2 e-re-si-na _du10-ga_
39. me-ser _ku3-babbar_ u _zabar_ u2-rak-kis-ma
40. u2-rat-ta-a _ka2-mesz_-sza2
41. _{d}alad-mesz_ u _{d}lamma-mesz_ sza2 _na4-mesz_
42. sza ki-i pi-i szik-ni-szu2-nu
43. ir-ti lem-ni u2-tar-ru
44. na-s,i-ru kib-si mu-szal-li-mu
45. tal-lak-ti _lugal_ ba-ni-szu2-nu
46. _za3_ u _gub3_ u2-sza2-as,-bi-ta
47. _si-gar_-szi-in
48. _e2-gal_ {na4}pi-i-li u _{gesz}eren_
49. szu-te-mu-du-te
50. a-na mul-ta-u-ti be-lu-ti-ia
51. nak-lisz u2-sze-pisz
52. _{munus}{d}lamma-mesz uruda_ masz-sza2-a-ti
53. sza2 a-he-en-na-a pa-na u3 [...]
54. [...]
@column 6
1. x x x [...]
2. {gesz}tim-[...]
3. a-dap2-pi ku-lul _ka2-mesz_-szi-in [x x]
4. si-hir-ti _e2-gal_ sza2-[x x]
5. ne2-be2-hu pa-asz2-qu sza2 _{na4}zu2_ [...]
6. u2-sze-pisz-ma u2-szal-ma-a [...]
7. se-el-lu mat-gi-qu _gin7_ {d}[...]
8. u2-sza2-as-hi-ra gi-mir _ka2-[x_]
9. sik-kat3 _ku3-babbar_ eb-bi u _zabar_ nam-[x]
10. u2-rat-ta-a qe2-reb-sza2
11. da-na-an {d}asz-szur _en_-ia
12. sza2 ina _kur-kur_ nak-ra-a-te
13. i-tep-pu-szu2
14. [x x x]-pir {lu2}ur5-ra-ku-te e-si-qa qe2-reb-sza2
15. _{gesz}kiri6-mah_ tam-szil {kur}ha-ma-nim
16. sza ka-la _szim hi-a_ u _gesz hi-a_
17. hur-ru-szu2 i-ta-a-sza2 e-mid
18. ki-sal-la-sza ma-gal u2-rab-bi-ma
19. tal-lak-ta-sza2 ma-a'-disz u2-rap-pisz
20. a-na masz-qit _ansze-kur-ra-mesz_ qe2-reb-sza2
21. pat-tu u2-sze-sze-ram-ma
22. u2-szah-bi-ba a-tap-pisz
23. _e2-gal_ szu-a-tu2 ul-tu2 _usz8_-sza2
24. a-di gaba-dib-bi-sza2
25. ar-s,ip u2-szak-lil-ma lu-le-e u2-ma-al-li
26. esz3-gal-szid-du3-du3-a
27. _e2-gal_ pa-qi-da-at ka-la-mu az-ku-ra ni-bit-sa
$ single ruling
28. {d}asz-szur _{d}1(u)-5(disz)_ sza2 _nina{ki} dingir-mesz kur_ asz-szur{ki}
29. _du3_-szu2-nu ina qer-bi-sza2 aq-re-ma
30. _{udu}siskur-mesz_ tasz-ri-ih-te eb-bu-ti
31. ma-har-szu-un aq-qi2-ma
32. u2-szam-hi-ra kad3-ra-a-a
33. _dingir-mesz_ sza2-tu-nu ina ku-un lib3-bi-szu2-nu
34. ik-tar-ra-bu _lugal_-u-ti
35. _{lu2}gal-mesz_ u _ug3-mesz kur_-ia ka-li-szu2-nu
36. ina ta-kul-te u qe2-re-e-ti
37. ina _{gesz}banszur_ ta-szi-la-a-ti
38. qe2-reb-sza2 u2-sze-szib-ma
39. u2-sza2-li-s,a nu-pa-ar-szu2-un
40. _gesztin-mesz_ ku-ru-un-nu am-ki-ra s,ur-ra-szu2-un
41. _i3-sag_ i3-gu-la-a muh-ha-szu2-nu u2-sza2-asz2-qi2
$ single ruling
42. ina qi2-bit asz-szur _man dingir-mesz_ u _dingir-mesz kur_ asz-szur
43. ka-li-szu2-nu ina t,u-ub _uzu-mesz_ hu-ud lib3-bi
44. nu-um-mur ka-bat-ti sze-be2-e lit-tu-te
45. qe2-reb-sza2 da-risz lu-ur-mi3-ma
46. lu-usz-ba-a la-la-a-sza2
47. ina za3-muk-ki <_iti>_ resz-ti-i kul-lat mur-ni-is-qi
48. _{ansze}kunga-mesz ansze-mesz {ansze}gam-mal-mesz_
49. til-li u2-nu-ut ta-ha-zi
50. gi-mir _erin2 hi-a_ szal-lat na-ki-ri
51. szat-ti-szam-ma la na-par-ka-a
52. lu-up-qi-da qe2-reb-sza2
53. ina qe2-reb _e2-gal_ sza2-a-tu
54. {d}alad _saga_ la-mas-si _saga_
55. na-s,ir kib-si _lugal_-ti-ia
56. [x]-ha-du-u ka-bat-ti-ia
57. x x x
$ single ruling
58. [...]
59. [...]