2013-09-11 18:25:00, entered by englund for englund
&P450210 = RINAP 1 Tiglath-pileser III 14-16, ex. 01
#atf: lang akk
@object relief
@surface a
$ (after overlap, continued from RINAP 1 Tiglath-pileser III 13)
@column 1
1. [... a-na {kur}hat-ti a]-di mah-ri-ia u2-bi-lu-ni {lu2}szu-ut _sag-mesz_-ia _{lu2}gar-kur_ {kur}na-'i-i-ri {iri}su-pur-gi-il-lu
2. [...]-asz2# a#-di _iri-mesz_-ni sza li-me-ti-szu2 ik-szud szal-la-su-nu isz-lu-la {disz}szi-qi-la-a _{lu2}gal_ bir-ti
3. [... isz-lu-la-am?-ma a-na {kur}hat]-ti a-di mah-ri-ia ub-la 6(disz) _me_ szal-la-at {iri}am-la-te sza {lu2}da-mu-ni 5(disz) _lim_ 4(disz) _me_ szal-la-at {iri}bad3-<an>
4. [ina {iri}ku-na-li-a ...] {iri#}hu-za-ar-ra {iri}ta-e {iri}ta-ar-ma-na-zi {iri}ku-ul-ma-da-ra {iri}ha-ta-tir-ra {iri}ir-gi-il-lu
5. [_iri-mesz_-ni sza2 {kur}un-qi u2-sze-szib ...] szal#-la-at {kur}qu-te-e {kur}e2-sa-an-gi-bu-te 1(disz) _lim_ 2(disz) _me_ {lu2}il-li-il-a-a 6(disz) _lim_ 2(disz) _me_ 8(disz) {lu2}nak-kab-a-a {lu2}bu-da-a-a
6. [ina ... {iri}s,i]-mir#-ra {iri}ar-qa-a {iri}us-nu-u2 {iri}si-an-nu sza szid-di tam-tim# u2#-sze-szib 5(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) 8(disz) {lu2}bu-da-a-a {iri}du-na-a-a
7. [...] x [...] 2(disz) _me_ 5(u) 2(disz) {lu2}bi-la-a-a 5(disz) _me_ 5(u) 4(disz) {lu2}ba-ni-ta-a-a 3(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) {lu2}{d}igi-du-an-dil-kur 4(disz) _me_ 1(gesz2) {lu2}sa-an-gi-il-lu
8. [... {lu2}]il#-lil-a-a 4(disz) _me_ 5(u) 8(disz) szal-la-at {kur}qu-te-e {kur}e2-sa-an-gi-bu-ti i-na _nam_ {iri}tu-'i-im-me u2-sze-szib 5(disz) _me_ 5(u) 5(disz)
9. [szal-la-at {kur}]qu-te-e {iri}e2-<sa>-an-gi-bu-ti i-na {iri}du6-kar-me u2-sze-szib it-ti _ug3-mesz kur_ asz-szur am-nu-szu2-nu-ti il-ku tup-szik-ku ki-i sza2 asz2-szu2-ri
10. [e-mid-su-nu]-ti ma-da-at-tu sza {disz}ku-usz-ta-asz2-pi {iri}ku-um-mu-ha-a-a {disz}ra-hi-a-nu {kur}sza2-_ansze-nita2_-szu-a-a {disz}me-ni-hi-im-me {iri}sa-me-ri-na-a-a
11. [{disz}hi-ru-um-mu {iri}]s,ur-a-a {disz}si-bi-it-ti#-bi-'i-li {iri}gu-ub-la-a-a {disz}u2-ri-ik-ki {kur}qu-u2-a-a {disz}pi-si-ri-is {iri}gar-ga-misz-a-a {disz}e-ni-il3
12. [{iri}ha-am-ma]-ta-a-a {disz}pa-na-am#-mu#-u {iri}sa-am-'a-la-a-a {disz}tar-hu-la-ra {kur}gur2-gu-ma-a-a {disz}su-lu-ma-al {kur}me-lid-da-a-a {disz}da-di-i-lu
@column 2
1. {iri}kas-ka-a-a {disz}u2-as-sur-me {kur}ta-bal-a-a {disz}usz-hi-it-ti {kur}tu-na-a-a {disz}ur-bal-la-a {kur}tu-ha#-na#-a-a {disz}tu-ha#-am#-[me {iri}isz-tu-un-da-a-a]
2. {disz}u2-ri-im-mi3-i {iri}hu-bi-isz-na-a-a {munus}za-bi#-be2#-e szar-rat {kur}a-ri-bi _ku3-sig17 ku3-babbar an#-na# an#-bar# kusz am-si zu2# [am-si_]
3. lu-bul-ti bir-me _{tug2}gada_ {siki}ta-kil#-tu {siki#}[ar2]-ga-man-nu _{gesz}esi {gesz}tug2_ mim-ma aq-ru ni-s,ir-ti _lugal#_-u2-ti _udu-nita2-mesz_ bal-t,u#-[ti sza _siki-mesz_-szu2-nu]
4. ar-ga-man-nu s,ar-pat is,-s,ur _an_-e mut-tap-ri-szu2-ti sza2 a-gap-pi-szu2-nu a-na ta-kil-te s,ar-pu _ansze-kur-ra-mesz {ansze}giri3-nun-na-mesz gu4-nita2-mesz_ u3# s,e#-[e-ni _ansze-a-ab-ba-mesz_]
5. {munus}{ansze}a-na-qa-a-te a-di {ansze}ba-ak#-ka-ri-szi-na am-hur i-na 9(disz) _bala-mesz_-ia asz-szur be-li2 u2-tak-kil-an-ni-ma# a-na# {kur}_e2#_-kap#-[si {kur}e2-sa-an-gi]
6. {kur}e2-ur-zak-ki {kur}ma-da-a-a {kur}e2-zu-al-za-asz2 {kur}e2-ma-at-ti {kur}tup-li-ia-asz2 al-lik {iri}e2-{d}1(u)-5(disz) {iri}ki-in#-[ka-an-gi {iri}ki-in-di-gi-a-su]
7. {iri}ki-in-gi-al-ka-si-isz {iri}ku-bu-usz-ha-ti-di-isz {iri#}u2-pu-szu2 {iri}ah-si-pu-na {iri}gi-ir-gi-ra-a {iri}ki-im#-[ba-az-ha-ti a-di] _iri#-mesz_-[ni]
8. sza li-me-te-szu2-nu ak-szud szal-la-su-nu asz2-lu-la ap-[pul] aq#-qur ina _izi_ asz2-ru-up ina u4-me-szu2-ma mul-mul-lu# [_an-bar_ zaq-tu2 _du3_-usz li]-ta#-at# asz-szur _en_-ia
9. i-na muh-hi asz2-t,ur ina _ugu_ nam-ba-'i sza {iri}e2-{d}1(u)-5(disz) u2-kin {disz}u2-pa-asz2 _dumu_ {disz}kap-si _ug3-mesz_-szu2 u2-pah-hir-ma a-na# [{kur}a-bi-ru-us _kur_-e] e#-li ar-ke-e-szu2
10. ar-de-e-ma di-ik-ta-szu2 a-duk szal-la-su asz2-lu-la _iri-mesz_-ni-szu2 ap-pul aq-qur ina _izi_ asz2-ru-up {disz}u2-szu-ru [{iri}x-x]-x-ru-ta {disz}bur-da-da
11. sza {iri}ni-ru-tak-ta ip-la-hu-ma _kur_-u2 is,-ba-tu ar-ke-e-szu2-nu e-li di-ik-ta-szu2-nu a-duk szal-la-su-nu# [asz2-lu]-la# {disz}bur-da-da ina qa#-ti as,#-bat
12. _iri-mesz_-ni-szu2-nu ap-pul aq-qur ina _izi_ asz2-ru-up {iri}s,i-bu-ur a-di _iri-mesz_-ni sza li-me-ti-szu# [ak]-szud# [szal]-la#-su asz2-lu-la {disz}ta-nu-us
@column 3
1. [...]
2. [...]
3. [... szal]-la-su-nu [asz2-lu-la ...]
4. [...] u2#-pah#-hir-ma a-na {kur#}[...] {kur}x x x _mesz#_ x x {kur#}x [...] {kur#}[...]
5. ar#-[ki-szu2-nu e]-li-ma di-ik-ta-szu2-nu [a-duk szal]-la-su-nu asz2-lu-la {disz}ia-bit#-ta-ar-ru# [...]
6. x a# tu# x [si-it-tu]-u2-te-szu2-nu sza ip-par-szi-du-ma a-na {kur}a-ma-te na-ge-e sza _sag_ {kur}ru-u2-a _kur_-e sza2 x [...]
7. ar#-ki#-[szu2-nu] a-lik di-ik-ta-szu2-nu a-duk ki-ma# 1(disz)-en al-qa-a-asz2-szu2-nu-ti {kur}kar-zi-ib-ra-a-a x-[...]
8. u2-masz-sze-ru ar#-ki#-szu2-nu ar-de-e-ma ina _muru2_ ger-ri-im-ma _gin7_ ri-hi-is,-<<it>>-ti {d}iszkur ar-hi-is-su#-[nu-ti ...]
9. a-na la ma-ni# al-qa-a 1(disz)-en ina lib3-bi-szu2-nu ul ip-par-szid-ma a-na _kur_-e ul e-li _ug3-mesz {iri}e2_-sa-[... dan-nu-tu2]
10. sza _dumu_ babila2{ki} is,-ba-tu ar-ki-szu2-nu e-li-ma di-ik-ta-szu2-nu a-duk szal-la-su-nu asz2-lu-la# [...]
11. ina {d}gesz-bar aq#-mu# i-na _ugu_ {kur}si-il-ha-zi sza dan-nu-tu2 sza _dumu_ babila2{ki} i-qab-bu-szu-u2-ni s,a-[lam _lugal_-ti-ia ...]
12. sza {kur}_dul#_-asz2-szu-ri us,-s,a-a _{udu}siskur-mesz ku3-mesz_ a-na {d}marduk a-szib {kur}_dul_-asz2-szu-ri aq-qi2 {iri}niq-qu# [sza {kur}tup-li-asz2 ...]
$ (continued in RINAP 1 Tiglath-pileser III 17)

2013-09-11 17:23:09, entered by englund for englund
&P450210 = RINAP 1 Tiglath-pileser III 14-16, ex. 01
#atf: lang akk
@tablet
@obverse
$ (after overlap, continued from RINAP 1 Tiglath-pileser III 13)
@column 1
1. [... a-na {kur}hat-ti a]-di mah-ri-ia u2-bi-lu-ni {lu2}szu-ut _sag-mesz_-ia _{lu2}gar-kur_ {kur}na-'i-i-ri {iri}su-pur-gi-il-lu
2. [...]-asz2# a#-di _iri-mesz_-ni sza li-me-ti-szu2 ik-szud szal-la-su-nu isz-lu-la {disz}szi-qi-la-a _{lu2}gal_ bir-ti
3. [... isz-lu-la-am?-ma a-na {kur}hat]-ti a-di mah-ri-ia ub-la 6(disz) _me_ szal-la-at {iri}am-la-te sza {lu2}da-mu-ni 5(disz) _lim_ 4(disz) _me_ szal-la-at {iri}bad3-
4. [ina {iri}ku-na-li-a ...] {iri#}hu-za-ar-ra {iri}ta-e {iri}ta-ar-ma-na-zi {iri}ku-ul-ma-da-ra {iri}ha-ta-tir-ra {iri}ir-gi-il-lu
5. [_iri-mesz_-ni sza2 {kur}un-qi u2-sze-szib ...] szal#-la-at {kur}qu-te-e {kur}e2-sa-an-gi-bu-te 1(disz) _lim_ 2(disz) _me_ {lu2}il-li-il-a-a 6(disz) _lim_ 2(disz) _me_ 8(disz) {lu2}nak-kab-a-a {lu2}bu-da-a-a
6. [ina ... {iri}s,i]-mir#-ra {iri}ar-qa-a {iri}us-nu-u2 {iri}si-an-nu sza szid-di tam-tim# u2#-sze-szib 5(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) 8(disz) {lu2}bu-da-a-a {iri}du-na-a-a
7. [...] x [...] 2(disz) _me_ 5(u) 2(disz) {lu2}bi-la-a-a 5(disz) _me_ 5(u) 4(disz) {lu2}ba-ni-ta-a-a 3(disz) _me_ 1(gesz2) 2(u) {lu2}{d}igi-du-an-dil-kur 4(disz) _me_ 1(gesz2) {lu2}sa-an-gi-il-lu
8. [... {lu2}]il#-lil-a-a 4(disz) _me_ 5(u) 8(disz) szal-la-at {kur}qu-te-e {kur}e2-sa-an-gi-bu-ti i-na _nam_ {iri}tu-'i-im-me u2-sze-szib 5(disz) _me_ 5(u) 5(disz)
9. [szal-la-at {kur}]qu-te-e {iri}e2--an-gi-bu-ti i-na {iri}du6-kar-me u2-sze-szib it-ti _ug3-mesz kur_ asz-szur am-nu-szu2-nu-ti il-ku tup-szik-ku ki-i sza2 asz2-szu2-ri
10. [e-mid-su-nu]-ti ma-da-at-tu sza {disz}ku-usz-ta-asz2-pi {iri}ku-um-mu-ha-a-a {disz}ra-hi-a-nu {kur}sza2-_ansze-nita2_-szu-a-a {disz}me-ni-hi-im-me {iri}sa-me-ri-na-a-a
11. [{disz}hi-ru-um-mu {iri}]s,ur-a-a {disz}si-bi-it-ti#-bi-'i-li {iri}gu-ub-la-a-a {disz}u2-ri-ik-ki {kur}qu-u2-a-a {disz}pi-si-ri-is {iri}gar-ga-misz-a-a {disz}e-ni-il3
12. [{iri}ha-am-ma]-ta-a-a {disz}pa-na-am#-mu#-u {iri}sa-am-'a-la-a-a {disz}tar-hu-la-ra {kur}gur2-gu-ma-a-a {disz}su-lu-ma-al {kur}me-lid-da-a-a {disz}da-di-i-lu
@column 2
1. {iri}kas-ka-a-a {disz}u2-as-sur-me {kur}ta-bal-a-a {disz}usz-hi-it-ti {kur}tu-na-a-a {disz}ur-bal-la-a {kur}tu-ha#-na#-a-a {disz}tu-ha#-am#-[me {iri}isz-tu-un-da-a-a]
2. {disz}u2-ri-im-mi3-i {iri}hu-bi-isz-na-a-a {munus}za-bi#-be2#-e szar-rat {kur}a-ri-bi _ku3-sig17 ku3-babbar an#-na# an#-bar# kusz am-si zu2# [am-si_]
3. lu-bul-ti bir-me _{tug2}gada_ {siki}ta-kil#-tu {siki#}[ar2]-ga-man-nu _{gesz}esi {gesz}tug2_ mim-ma aq-ru ni-s,ir-ti _lugal#_-u2-ti _udu-nita2-mesz_ bal-t,u#-[ti sza _siki-mesz_-szu2-nu]
4. ar-ga-man-nu s,ar-pat is,-s,ur _an_-e mut-tap-ri-szu2-ti sza2 a-gap-pi-szu2-nu a-na ta-kil-te s,ar-pu _ansze-kur-ra-mesz {ansze}giri3-nun-na-mesz gu4-nita2-mesz_ u3# s,e#-[e-ni _ansze-a-ab-ba-mesz_]
5. {munus}{ansze}a-na-qa-a-te a-di {ansze}ba-ak#-ka-ri-szi-na am-hur i-na 9(disz) _bala-mesz_-ia asz-szur be-li2 u2-tak-kil-an-ni-ma# a-na# {kur}_e2#_-kap#-[si {kur}e2-sa-an-gi]
6. {kur}e2-ur-zak-ki {kur}ma-da-a-a {kur}e2-zu-al-za-asz2 {kur}e2-ma-at-ti {kur}tup-li-ia-asz2 al-lik {iri}e2-{d}1(u)-5(disz) {iri}ki-in#-[ka-an-gi {iri}ki-in-di-gi-a-su]
7. {iri}ki-in-gi-al-ka-si-isz {iri}ku-bu-usz-ha-ti-di-isz {iri#}u2-pu-szu2 {iri}ah-si-pu-na {iri}gi-ir-gi-ra-a {iri}ki-im#-[ba-az-ha-ti a-di] _iri#-mesz_-[ni]
8. sza li-me-te-szu2-nu ak-szud szal-la-su-nu asz2-lu-la ap-[pul] aq#-qur ina _izi_ asz2-ru-up ina u4-me-szu2-ma mul-mul-lu# [_an-bar_ zaq-tu2 _du3_-usz li]-ta#-at# asz-szur _en_-ia
9. i-na muh-hi asz2-t,ur ina _ugu_ nam-ba-'i sza {iri}e2-{d}1(u)-5(disz) u2-kin {disz}u2-pa-asz2 _dumu_ {disz}kap-si _ug3-mesz_-szu2 u2-pah-hir-ma a-na# [{kur}a-bi-ru-us _kur_-e] e#-li ar-ke-e-szu2
10. ar-de-e-ma di-ik-ta-szu2 a-duk szal-la-su asz2-lu-la _iri-mesz_-ni-szu2 ap-pul aq-qur ina _izi_ asz2-ru-up {disz}u2-szu-ru [{iri}x-x]-x-ru-ta {disz}bur-da-da
11. sza {iri}ni-ru-tak-ta ip-la-hu-ma _kur_-u2 is,-ba-tu ar-ke-e-szu2-nu e-li di-ik-ta-szu2-nu a-duk szal-la-su-nu# [asz2-lu]-la# {disz}bur-da-da ina qa#-ti as,#-bat
12. _iri-mesz_-ni-szu2-nu ap-pul aq-qur ina _izi_ asz2-ru-up {iri}s,i-bu-ur a-di _iri-mesz_-ni sza li-me-ti-szu# [ak]-szud# [szal]-la#-su asz2-lu-la {disz}ta-nu-us
@column 3
1. [...]
2. [...]
3. [... szal]-la-su-nu [asz2-lu-la ...]
4. [...] u2#-pah#-hir-ma a-na {kur#}[...] {kur}x x x _mesz#_ x x {kur#}x [...] {kur#}[...]
5. ar#-[ki-szu2-nu e]-li-ma di-ik-ta-szu2-nu [a-duk szal]-la-su-nu asz2-lu-la {disz}ia-bit#-ta-ar-ru# [...]
6. x a# tu# x [si-it-tu]-u2-te-szu2-nu sza ip-par-szi-du-ma a-na {kur}a-ma-te na-ge-e sza _sag_ {kur}ru-u2-a _kur_-e sza2 x [...]
7. ar#-ki#-[szu2-nu] a-lik di-ik-ta-szu2-nu a-duk ki-ma# 1(disz)-en al-qa-a-asz2-szu2-nu-ti {kur}kar-zi-ib-ra-a-a x-[...]
8. u2-masz-sze-ru ar#-ki#-szu2-nu ar-de-e-ma ina _muru2_ ger-ri-im-ma _gin7_ ri-hi-is,-<>-ti {d}iszkur ar-hi-is-su#-[nu-ti ...]
9. a-na la ma-ni# al-qa-a 1(disz)-en ina lib3-bi-szu2-nu ul ip-par-szid-ma a-na _kur_-e ul e-li _ug3-mesz {iri}e2_-sa-[... dan-nu-tu2]
10. sza _dumu_ babila2{ki} is,-ba-tu ar-ki-szu2-nu e-li-ma di-ik-ta-szu2-nu a-duk szal-la-su-nu asz2-lu-la# [...]
11. ina {d}gesz-bar aq#-mu# i-na _ugu_ {kur}si-il-ha-zi sza dan-nu-tu2 sza _dumu_ babila2{ki} i-qab-bu-szu-u2-ni s,a-[lam _lugal_-ti-ia ...]
12. sza {kur}_dul#_-asz2-szu-ri us,-s,a-a _{udu}siskur-mesz ku3-mesz_ a-na {d}marduk a-szib {kur}_dul_-asz2-szu-ri aq-qi2 {iri}niq-qu# [sza {kur}tup-li-asz2 ...]
$ (continued in RINAP 1 Tiglath-pileser III 17)