2019-10-27 14:46:14, entered by englund for leichty & novotny
&P462852 = RINAP 4 Esarhaddon 002 composite
#atf: lang akk
@object composite text
@surface a
1. _e2-gal_ {disz}{d}asz-szur-szesz-szum2-na
2. _lugal gal_-u2 _lugal_ dan-nu
3. _lugal_ kisz-sza2-ti _lugal kur_ asz-szur{ki}
4. _szagina_ babila2{ki} _lugal kur eme-gi7_ u uri{ki}
5. _dumu_ {disz}{d}sin-pap-mesz-su _lugal kur_ asz-szur{ki}
6. _dumu_ {disz}lugal-gi-na _lugal kur_ asz-szur{ki}
7. _lugal_ sza2 ina tu-kul-ti {d}a-szur
8. {d}sin {d}utu {d}ag {d}marduk
9. {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki} {d}1(u)-5(disz) sza2 limmu2-dingir{ki}
10. _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-szu2
11. ul-tu s,i-it _{d}utu_-szi
12. a-di e-reb _{d}utu_-szi
13. it-tal-lak-u2-ma ma-hi-ra la i-szu-u2
14. ka-szid {iri}s,i-du-un-ni sza2 ina _muru2_ tam-tim
15. sa-pi-nu gi-mir da-ad2-me-szu2
16. _bad3_-szu2 u3 szu-bat-su as-suh-ma
17. qe2-reb tam-tim ad-di-i-ma
18. a-szar masz-kan2-i-szu2 u2-hal-liq
19. {disz}ab-di-mi-il-ku-ut-ti _lugal_-szu
20. sza la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_-ia
21. ina _muru2_ tam-tim in-nab-tu
22. ki-ma nu-u-ni ul-tu qe2-reb tam-tim
23. a-bar-szu-ma ak-ki-sa qaq-qa-su
24. nak-mu _nig2-gur11_-szu2 _ku3-sig17 ku3-babbar na4-mesz_ a-qar-tu
25. _kusz am-si zu2 am-si {gesz}esi {gesz}taszkarin_
26. {tug2}lu-bul-ti _gun3_ u _gada_ mim-ma szum-szu2
27. ni-s,ir-ti _e2-gal_-szu2 a-na mu-'u-de-e asz2-lu-la
28. _ug3-mesz_-szu2 _dagal-mesz_ sza2 ni-ba la i-sza2-a
29. _gu4-mesz_ u3 s,e-e-ni _ansze-mesz_
30. a-bu-ka a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
31. u2-pah-hir-ma _lugal-mesz_ {kur}hat-ti
32. u3 a-hi tam-tim ka-li-szu2-nu
33. ina asz2-ri sza2-nim-ma _iri_ u2-sze-pisz-ma
34. {iri}kar-{disz}{d}asz-szur-szesz-szum2-na at-ta-bi ni-bit-su
35. _ug3-mesz_ hu-bu-ut _{gesz}pan_-ia sza2 _kur_-i
36. u3 tam-tim s,i-it _{d}utu_-szi ina lib3-bi u2-sze-szib
37. {lu2}szu-ut _sag_-ia _{lu2}nam ugu_-szu2-nu asz2-kun
38. u3 {disz}sa-an-du-ar-ri
39. _lugal_ {iri}kun-di {iri}si-su-u2
40. _{lu2}kur2_ ak-s,u la pa-lih3 be-lu-ti-ia
41. sza _dingir-mesz_ u2-masz-szir3-u2-ma
42. a-na _kur_-i mar-s,u-ti it-ta-kil
43. u3 {disz}ab-di-mil-ku-ti _lugal_ {iri}s,i-du-un-ni
44. a-na re-s,u-ti-szu2 isz-kun-ma
45. _mu dingir-mesz gal-mesz_ a-na a-ha-mesz iz-kur-u2-ma
46. a-na e-mu-qi-szu2-un it-tak-lu
47. a-na-ku a-na {d}asz-szur _en_-ia at-ta-kil-ma
48. ki-ma is,-s,u-ri ul-tu qe2-reb _kur_-i
49. a-bar-szu-ma ak-ki-sa qaq-qa-su
50. asz2-szu2 da-na-an {d}asz-szur _en_-ia
51. _ug3-mesz_ kul-lu4-mi-im-ma
52. _sag-du-mesz_ {disz}sa-an-du-ar-ri
53. u3 {disz}ab-di-mi-il-ku-ut-ti
54. ina ki-sza2-di _{lu2}gal-mesz_-szu2-un a-lul-ma
55. it-ti _{lu2}nar-mesz_ u _{gesz}za3-mi2_
56. ina re-bet nina{ki} e-te-et-ti-iq
57. sza2-lil {kur}ar-za-a sza2 pa-a-t,i na-hal {kur}mu-s,ur
58. sza2 {disz}a-su-hi-li _lugal_-szu
59. a-di ma-li-ke-e-szu2 bi-re-tu2 ad-di-ma
60. a-na _kur_ asz-szur{ki} u2-ra-a
61. ina t,e-hi _abul muru2 iri_ sza2 nina{ki}
62. it-ti a-si _ur-gi7_ u3 _szah_
63. u2-sze-szib-szu2-nu-ti ka-mi-isz
64. u3 {disz}te-usz-pa-a {kur}gi-mir-ra-a-a
65. erin2-man-da sza2 a-szar-szu2 ru-u2-qu
66. ina _ki_-tim {kur}hu-bu-usz-na
67. a-di gi-mir _erin2-hi-a_-szu2 u2-ra-si-ba ina _{gesz}tukul_
68. ka-bi-is ki-sza2-di _ug3-mesz_ {kur}hi-lak-ki
69. szad-du-u8-a a-szi-bu-te hur-sza2-a-ni
70. sza2 t,e-hi {iri}ta-bal sza2 _ugu kur-mesz_-szu2-un
71. it-tak-lu-ma ul-tu u4-me pa-ni
72. la ik-nu-szu a-na ni-i-ri
73. 2(u) 1(disz) _iri-mesz_-szu2-un a-di _iri-mesz tur-mesz_ sza2 li-me-ti-szu2-nu
74. al-me ak-szud asz2-lu-la szal-lat-sun2
75. ap-pul aq-qur ina {d}gesz-bar aq-mu
76. si-tu-ti-szu2-nu sza hi-it,-t,u
77. u3 gul-lul-tu la i-szu-u2
78. kab-tu ni-ir be-lu-ti-ia e-mid-su-nu-ti
79. da-isz {kur}bar-na-ki nak-ru ak-s,i
80. a-szi-bu-te {kur}du6-a-szur-ri
81. sza2 ina pi-i _ug3-mesz_ {iri}me-eh-ra-a-nu {iri}pi-ta-a-nu
82. i-nam-bu-u2 zi-kir-szu2-un
83. mu-sap-pi-ih _ug3-mesz_ {kur}man-na-a-a
84. qu-tu-u2 la sa-an-qu
85. sza2 um-ma-na-a-ti {disz}isz-pa-ka-a-a {kur}asz2-gu-za-a-a
86. kit-ru la mu-sze-zi-bi-szu2 i-na-ru ina _{gesz}tukul_
87. t,a-rid {disz}{d}ag-numun-zi-si-sa2 _dumu_ {disz}{d}marduk-a-asz
88. sza a-na _lugal_ {kur}e-lam-ti it-tak-lu-ma
89. la u2-sze-zi-bu nap-szat-su
90. {disz}na-'i-id-{d}mar-duk _szesz_-szu2
91. asz2-szu2 e-pesz _ARAD_-u2-ti-ia
92. ul-tu qe2-reb {kur}e-lam-ti in-nab-tam-ma
93. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia
94. il-lik-am-ma u2-na-asz2-szi-iq _giri3-min_-ia
95. _kur_ tam-tim a-na si-hi-ir-ti-sza2
96. ri-du-ut _szesz_-szu2 u2-szad-gil pa-nu-usz-szu2
97. na-bi-i' {kur}e2-{disz}dak-kur-ri
98. sza qe2-reb {kur}kal-di a-a-ab babila2{ki}
99. ka-mu-u2 {disz}{d}utu-ib-ni _lugal_-szu2
100. is-hap-pu hab-bi-lu la pa-li-hu zik-ri _en en-en_
101. sza2 _a-sza3-mesz dumu-mesz_ babila2{ki} u bar2-sipa{ki}
102. ina pa-ri-ik-ti it-ba-lu-ma
103. asz2-szu2 a-na-ku pu-luh-ti {d}en u {d}ag i-du-u2
104. _a-sza3-mesz_ szi-na-a-ti u2-ter-ma
105. pa-an _dumu-mesz_ babila2{ki} u3 bar2-sipa{ki} u2-szad-gil
106. {disz}{d}ag-szal-lim _dumu_ {disz}ba-la-su
107. ina _{gesz}gu-za_-szu2 u2-sze-szi-ib-ma
108. i-sza2-t,a ab-sza2-a-ni
109. {iri}a-du-mu-tu _iri_ dan-nu-ti {kur}a-ri-bi
110. sza2 {disz}{d}sin-pap-mesz-su _man kur_ asz-szur{ki} _ad_ ba-nu-u-a
111. ik-szu-du-ma _nig2-szu_-szu2 _nig2-gur11_-szu2 _dingir-mesz_-szu2
112. a-di {munus}ap-kal-la-ti szar-rat {kur}a-ri-bi
113. isz-lu-lam-ma a-na _kur_ asz-szur{ki} il-qa-a
114. {disz}ha-za-dingir _lugal_ {kur}a-ri-bi
115. it-ti ta-mar-ti-szu2 ka-bit-ti
116. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia
117. il-lik-am-ma u2-na-asz2-szi-iq _giri3-min_-ia
118. asz2-szu2 na-dan _dingir-mesz_-szu2 u2-s,al-la-an-ni-ma
119. re-e-mu ar-szi-szu-ma
120. _dingir-mesz_ sza2-tu-nu an-hu-su-nu ud-disz-ma
121. da-na-an {d}asz-szur _en_-ia u szi-t,ir _mu_-ia
122. _ugu_-szu2-nu u2-sza2-asz2-t,ir-ma u2-ter-ma ad-din-szu2
123. {munus}ta-bu-u-a tar-bit _e2-gal_-ia
124. a-na _lugal_-u2-ti _ugu_-szu2-nu asz2-kun-ma
125. it-ti _dingir-mesz_-sza2 a-na _kur_-sza2 u2-ter-szi
126. 1(gesz2) 5(disz) _ansze-gam-mal-mesz ugu_ ma-da-at-ti _ad_-ia
127. mah-ri-ti u2-rad-di-ma u2-kin s,e-ru-usz-szu2
128. ar-ka {disz}ha-za_-dingir_ szim-tu2 u2-bil2-szu-ma
129. {disz}ia-a'-lu-u2 _dumu_-szu2
130. ina _{gesz}gu-za_-szu2 u2-sze-szi-ib-ma
131. 1(u) _ma-na ku3-sig17_ 1(disz) _lim na4-mesz_ be2-ru-ti
132. 5(u) _ansze-gam-mal-mesz_ 1(disz) _lim_ kun-zi _szim-hi-a_
133. _ugu_ ma-da-ti _ad_-szu2 u2-rad-di-ma e-mid-su
134. {kur}ba-a-zu na-gu-u sza2 a-szar-szu2 ru-u-qu
135. mi-szit na-ba-li qaq-qar _mun_ a-szar s,u-ma-mi
136. 1(disz) _me_ 4(u) _danna_ qaq-qar ba-a-s,i
137. pu-qut-ti u _{na4}zu2_ s,a-bi-ti
138. 2(u) _danna_ qaq-qar _musz_ u _gir2-tab_
139. sza2 ki-ma kul-ba-bi ma-lu-u u2-ga-ru
140. 2(u) _danna_ {kur}ha-zu-u szad-di _{na4}sag-gil-mud_
141. a-na _egir_-ia u2-masz-szir-ma e-ti-iq
142. sza2 ul-tu u4-me ul-lu-ti
143. la il-li-ku _lugal_ pa-ni mah-ri-ia
144. ina qi2-bit {d}asz-szur _en_-ia
145. ina qer-bi-szu2 szal-t,a-nisz at-tal-lak
146. 8(disz) _lugal-mesz_ sza2 qe2-reb na-ge-e szu-a-tu2 a-duk
147. _dingir-mesz_-szu2-nu _nig2-szu_-szu2-nu _nig2-gur11_-szu2-nu _ug3-mesz_-szu2-nu
148. asz2-lu-la a-na qe2-reb _kur_ asz-szur{ki}
149. {disz}la-a-a-le-e _lugal_ {iri}ia-di-i'
150. sza2 ul-tu2 la-pa-an _{gesz}tukul-mesz_-ia ip-par-szi-du
151. szal-la-at _dingir-mesz_-szu2 isz-me2-e-ma
152. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia
153. a-di mah-ri-ia il-lik-am-ma
154. u2-na-asz2-szi-iq _giri3-min_-ia
155. re-e-mu ar-szi-szu2-ma aq-ta-bi-szu2 a-hu-lap
156. _dingir-mesz_-szu2 sza2 asz2-lu-la da-na-an {d}asz-szur _en_-ia
157. _ugu_-szu2-nu asz2-t,ur-ma u2-ter-ma ad-din-szu2
158. na-ge-e {kur}ba-a-zi szu-a-tu2
159. u2-szad-gil pa-nu-usz-szu2
160. _gun_ man-da-at-tu2 be-lu-ti-ia
161. u2-kin s,e-ru-usz-szu2
162. {disz}en-ba-sza2 _dumu_ {disz}bu-na-ni {lu2}gam-bu-la-a-a
163. sza2 ina 1(u) 2(disz) _danna_ qaq-qa-ru ina _a-mesz_ u _gi-ambar-mesz_
164. ki-ma nu-u-ni szit-ku-nu szu-ub-tu2
165. ina qi2-bit {d}asz-szur _en_-ia hat-tu im-qut-su-ma
166. ki-i t,e3-mi ra-ma-ni-szu2 bil2-tu2 u man-da-at-tu2
167. _gu4-mah_-hi szuk-lul-u2-ti s,a-ma-da-ni
168. _ansze-kunga-mesz babbar-mesz_ ul-tu2 {kur}e-lam-ti il-qa-a
169. a-na nina{ki} a-di mah-ri-ia
170. u2-bi-lam-ma u2-na-asz2-szi-iq _giri3-min_-ia
171. re-e-mu ar-szi-szu-ma
172. u2-szar-hi-is-su lib3-bu
173. {iri}sza2-pi-i-{d}en _iri_ dan-nu-ti-szu2
174. dan-na-as-su u2-dan-nin-ma
175. sza2-a-szu2 a-di _{lu2}erin2-mesz {gesz}pan_-szu2
176. ina lib3-bi u2-sze-li-szu-ma
177. _gin7 {gesz}ig_ ina _igi_ {kur}e-lam-ti e-di-il-szu2
178. {kur}pa-tu-usz-ar-ra na-gu-u sza2 i-te-e _e2-mun_
179. sza2 qe2-reb {kur}ma-da-a-a ru-qu-ti
180. sza2 pa-a-t,i {kur}bi-ik-ni szad-di _{na4}za-gin3_
181. sza2 ina _lugal-mesz ad-mesz_-ia mam2-ma la ik-bu-su
182. _ki_-tim _kur_-szu2-un {disz}szi-dir-pa-ar-na {disz}e-pa-ar-na
183. _{lu2}en-iri-mesz kal-mesz_ sza la kit-nu-szu a-na ni-i-ri
184. sza2-a-szu2-nu a-di _ug3-mesz_-szu2-nu _ansze-kur-ra-mesz_ ru-ku-bi-szu2-nu
185. _gu4-mesz_ s,e-e-ni _ansze-mesz_ {ansze}u2-du-ri
186. szal-la-sun2 ka-bi-tu2 asz2-lu-la a-na _kur_ asz-szur{ki}
187. {disz}up-pi-is _{lu2}en-iri_ sza2 {iri}pa-ri-tak-ka
188. {disz}za-na-sa-na _{lu2}en-iri_ sza2 {iri}pa-ar-tuk-ka
189. {disz}ra-ma-te-ia _{lu2}en-iri_ sza2 {iri}u2-ra-ka-za-bar-na
190. {kur}ma-da-a-a sza2 a-szar-szu2-nu ru-u2-qu
191. sza2 ina tar-s,i _lugal-mesz ad-mesz_-ia _ki_-tim _kur_ asz-szur{ki}
192. la ib-bal-ki-tu-nim-ma la ik-bu-su qaq-qar-sza2
193. pu-luh-tu2 ra-szub-bat {d}asz-szur _en_-ia is-hup-szu2-nu-ti-ma
194. {ansze}mur-ni-is-qi2 _gal-mesz {na4}za-gin3_ hi-ip _kur_-szu2
195. a-na nina{ki} _iri_ be-lu-ti-ia
196. isz-szu-nim-ma u2-na-asz2-szi-qu _giri3-min_-ia
197. asz2-szu2 _{lu2}en-iri-mesz_ sza2 qa-a-tu2 id-ku-szu2-nu-ti
198. be-lu-u2-ti u2-s,al-lu-ma
199. e-ri-szu-in-ni kit-ru
200. {lu2}szu-ut _sag-mesz_-ia _{lu2}nam-mesz_
201. sza pa-a-t,i _kur_-szu2-un
202. it-ti-szu2-nu u2-ma-'e-er-ma
203. _ug3-mesz_ a-szi-bu-te _iri-mesz_ sza2-tu-nu
204. ik-bu-su-ma u2-szak-nisz-szu2 _giri3-min_-usz-szu2-un
205. _gun_ man-da-at-tu2 be-lu-ti-ia
206. szat-ti-szam-ma u2-kin s,e-ru-usz-szu2-un
207. ul-tu {d}asz-szur {d}utu {d}en u {d}ag
208. {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki} {d}1(u)-5(disz) sza2 limmu2-dingir{ki}
209. _ugu_ na-ki-ri-ia ina li-i-ti
210. u2-sza2-zi-zu-ni-ma am-s,u-u ma-la lib3-bi-ia
211. ina ki-szit-ti na-ki-ri szad-lu-u2-ti
212. sza ina tu-kul-ti _dingir-mesz gal-mesz en-mesz_-ia
213. ik-szu-da qa-ta-a-a
214. esz-ret ma-ha-zi sza2 _kur_ asz-szur{ki}
215. u _kur_ uri{ki} u2-sze-pisz-ma
216. _ku3-babbar ku3-sig17_ u2-za-in-ma
217. u2-nam-me-ra _gin7_ u4-me
218. ina u4-me-szu-ma _e2-gal_ ma-szar-ti
219. sza2 qe2-reb {iri}ni-na-a
220. sza2 _lugal-mesz_ a-lik mah-ri _ad-mesz_-ia
221. u2-sze-pi-szu a-na szu-te-szur _karasz_
222. pa-qa-di {ansze}mur-ni-is-qi2 _ansze-kunga-mesz_
223. _{gesz}gigir-mesz_ til-lu u2-nu-ut _me3_
224. u szal-la-at na-ki-ri gi-mir mim-ma szum-szu2
225. sza {d}a-szur _lugal dingir-mesz_
226. a-na esz-qi2 _lugal_-ti-ia isz-ru-ka
227. a-na szit-mur _ansze-kur-ra-mesz_
228. szi-tam-du-uh _{gesz}gigir-mesz_
229. asz2-ru szu-a-tu2 i-mi-s,a-an-ni-ma
230. _ug3-mesz kur-kur_ hu-bu-ut _{gesz}pan_-ia
231. al-lu tup-szik-ku u2-sza2-asz2-szi-szu2-nu-ti-ma
232. il-bi-nu _sig4-hi-a_
233. _e2-gal-tur-ra_ szu-a-tu
234. a-na si-hi-ir-ti-sza2 aq-qur-ma
235. qaq-qa-ru ma-a'-du _gin7_ a-tar-tim-ma
236. ul-tu lib3-bi _a-sza3-mesz_ ab-tuq-ma
237. e-li-sza2 u2-rad-di
238. i-na {na4}pi-i-li _na4 kur_-i dan-ni
239. tam-la-a usz-ma-al-li
240. ad-ke-e-ma 2(u) 2(disz) _lugal-mesz_ {kur}hat-ti
241. sza a-hi tam-tim u _muru2_ tam-tim ka-li-szu2-nu
242. u2-ma-'e-er-szu2-nu-ti-ma
243. _gesz-ur3-mesz gal-mesz_ {gesz}tim-me _mah-mesz_
244. {gesz}a-dap2-pi _{gesz}eren {gesz}szur-min3_
245. ul-tu2 qe2-reb {kur}si-ra-ra {kur}lab-na-na
246. _{munus}{d}lamma-mesz {munus}ab2-za-za_-a-ti
247. _{na4}kun4-mesz_ a-gur2-ri
248. sza2 _{na4}gesz-nu11-gal {na4}{d}sze-tir_
249. _{na4}dur2-mi-na {na4}dur2-mi-na-banda3{+da}_
250. _{na4}en-gi-sa6_ {na4}a-lal-lum
251. _{na4}girim-hi-li-ba_ ul-tu qe2-reb hur-sza2-a-ni
252. a-szar nab-ni-ti-szu2-nu
253. a-na hi-szih-ti _e2-gal_-ia
254. mar-s,i-isz pa-asz2-qi2-isz
255. a-na nina{ki} u2-szal-di-du-u-ni
256. ina _iti sze-ga_ u4-mu mit-ga-ri
257. e-li tam-le-e szu-a-tu
258. _e2-gal-mesz_ rab-ba-a-ti
259. a-na mu-szab be-lu-ti-ia
260. ab-ta-ni s,e-ru-usz-szu2
261. _e2_ dan-ni sza 1(gesz2) 3(u) 5(disz) ina _1(disz) kusz3 gal_-tim _gid2-da_
262. 3(u) 1(disz) ina _1(disz) kusz3 gal_-tim _dagal_
263. sza ina _lugal-mesz_ a-lik mah-ri _ad-mesz_-ia
264. mam2-ma la e-pu-szu2 a-na-ku e-pu-usz
265. _gesz-ur3-mesz {gesz}eren_ s,i-ru-ti
266. u2-szat-ri-s,a e-li-sza2
267. _{gesz}ig-mesz {gesz}szur-min3_ sza2 e-re-si-na _du10-ga_
268. me-ser _ku3-babbar_ u _zabar_ u2-rak-kis-ma
269. u2-rat-ta-a _ka2-mesz_-sza2
270. _{d}alad-mesz_ u _{d}lamma-mesz_ sza2 _na4-mesz_
271. sza2 ki-i pi-i szik-ni-szu2-nu
272. ir-ti lem-ni u2-tar-ru
273. na-s,ir kib-si mu-szal-li-mu
274. tal-lak-ti _lugal_ ba-ni-szu2-nu
275. _za3_ u _gub3_ u2-sza2-as,-bi-ta _si-gar_-szi-in
276. _e2-gal_ {na4}pi-i-li u _{gesz}eren_ szu-te-mu-du-te
277. a-na mul-ta-u2-ti be-lu-ti-ia
278. nak-lisz u2-sze-pisz
279. _{munus}{d}lamma-mesz uruda_ masz-sza2-a-ti
280. sza2 a-he-en-na-a pa-na u ar-ka
281. i-na-at,-t,a-la ki-la-ta-an
282. qe2-reb-sza2 ul-zi-iz
283. {gesz}tim-me _{gesz}eren_ s,i-ru-ti
284. {gesz}a-dap2-pi ku-lul _ka2-mesz_-szi-in e-mid
285. si-hi-ir-ti _e2-gal_ sza2-a-tu
286. ne2-be2-hu pa-asz2-qu sza2 _{na4}zu2 {na4}za-gin3_
287. u2-sze-pisz-ma u2-szal-ma-a ki-li-lisz
288. se-el-lu mat-gi-qu _gin7 {d}tir-an-na_
289. u2-sza2-as-hi-ra gi-mir _ka2-mesz_
290. sik-kat3 _ku3-babbar_ eb-bi u _zabar_ nam-ri
291. u2-rat-ta-a qe2-reb-sza2
292. da-na-an {d}asz-szur _en_-ia
293. sza2 ina _kur-kur_ nak-ra-a-ti
294. e-te-ep-pu-sza2
295. ina szi-pir {lu2}ur5-ra-ku-te
296. e-si-qa qe2-reb-sza2
297. _{gesz}kiri6-mah_ tam-szil {kur}ha-ma-nim
298. sza2 ka-la _szim-hi-a_ u _gesz-hi-a_
299. hur-ru-szu2 i-ta-a-sza2 e-mid
300. ki-sal-la-sza2 ma-gal u2-rab-bi-ma
301. tal-lak-ta-sza2 ma-a'-disz u2-rap-pisz
302. a-na masz-qit _ansze-kur-ra-mesz_ qe2-reb-sza2
303. pat-tu u2-sze-sze-ram-ma
304. u2-szah-bi-ba a-tap-pisz
305. _e2-gal_ szu-a-tu2 ul-tu _usz8_-sza2
306. a-di gaba-dib-bi-sza2 ar-s,ip u2-szak-lil-ma
307. lu-le-e u2-ma-al-li
308. esz3-gal-szid-du3-du3-a
309. _e2-gal_ pa-qi-da-at ka-la-ma
310. az-ku-ra ni-bit-sa
311. {d}a-szur {d}1(u)-5(disz) sza2 nina{ki}
312. _dingir-mesz kur_ asz-szur{ki} ka-li-szu2-nu
313. ina qer-bi-sza2 aq-re-ma
314. _{udu}siskur-mesz_ tasz-ri-ih-ti eb-bu-ti
315. ma-har-szu2-un aq-qi2-ma
316. u2-szam-hi-ra kad3-ra-a-a
317. _dingir-mesz_ sza2-tu-nu ina ku-un lib3-bi-szu2-nu
318. ik-tar-ra-bu _lugal_-u2-ti
319. _{lu2}gal-mesz un-mesz kur_-ia ka-li-szu2-nu
320. ina ta-kul-ti u qe2-re-e-ti
321. ina _{gesz}banszur_ ta-szi-la-a-ti
322. qe2-reb-sza2 u2-sze-szi-ib-ma
323. u2-sza2-li-s,a nu-pa-ar-szu2-un
324. _gesztin-mesz_ ku-ru-un-nu am-ki-ra s,ur-ra-szu2-un
325. _i3-sag_ i3-gu-la-a muh-ha-szu2-nu u2-sza2-asz2-qi2
326. ina qi2-bit {d}a-szur _lugal dingir-mesz_
327. u3 _dingir-mesz kur_ asz-szur{ki} ka-li-szu2-nu
328. ina t,u-ub _uzu-mesz_ hu-ud lib3-bi
329. nu-um-mur ka-bat-ti sze-be2-e lit-tu-ti
330. qe2-reb-sza2 da-risz lu-ur-me-ma
331. lu-usz-ba-a la-la-a-sza2
332. ina zag-muk-ki _iti_ resz-ti-i
333. kul-lat {ansze}mur-ni-is-qi2 _ansze-kunga-mesz_
334. _ansze-mesz ansze-gam-mal-mesz_
335. til-li u2-nu-ut _me3_
336. gi-mir _erin2-hi-a_ szal-la-at na-ki-ri
337. szat-ti-szam-ma la na-par-ka-a
338. lu-up-qi-da qe2-reb-sza2
339. ina qe2-reb _e2-gal_ sza2-a-tu
340. _{d}alad saga_ la-mas-si _saga_
341. na-s,ir kib-si _lugal_-ti-ia
342. mu-ha-du-u ka-bat-ti-ia
343. da-risz lisz-tab-ru-u2
344. a-a ip-par-ku-u i-da-a-sza2