2016-09-06 13:11:31, entered by englund for englund
&P499149 = CDLI Lexical 000020 (ED Plants) composite
#atf: lang sux
@object composite text
#surface a
1. en GAN2 ad
>>Q000020 001
>>Q000031 087
2. ki-sag
>>Q000020 002
>>Q000031 088
3. an-ki
>>Q000020 003
>>Q000031 089
4. |SZE&SZE| A
>>Q000020 004
>>Q000031 090
5. za:gin3 duru5
>>Q000020 005
>>Q000031 091
6. sal
>>Q000020 006
>>Q000031 092
7. ur-ur
>>Q000020 007
>>Q000031 093
8. |SZE&SZE| A HI
>>Q000020 008
>>Q000031 094
9. bad ambar
>>Q000020 009
>>Q000031 095
10. sar hirinx(LAK175)
>>Q000020 010
>>Q000031 096
11. HI NI2
>>Q000020 011
12. HI 15(disz) NI2
>>Q000020 012
13. u4 UD NI2
>>Q000020 013
14. NI2 KI
>>Q000020 014
15. u4 sig NI2
>>Q000020 015
16. ge6 NI2 zal
>>Q000020 016
17. u4 NI2 3(disz@c)
>>Q000020 017
18. ge6 NI2 3(disz@c)
>>Q000020 018
19. u4 NI2 ge6 6(asz@c)
>>Q000020 019
20. NI2
>>Q000020 020
21. GAN2 sug6
>>Q000020 021
22. absin3 gu4 ak-a
>>Q000020 022
23. gesz numun igi-ta
>>Q000020 023
24. a-ra2
>>Q000020 024
25. im u5
>>Q000020 025
26. im mir
>>Q000020 026
27. an-na gi4 nu-mu-DI
>>Q000020 027
28. MI pirig gal
>>Q000020 028
29. MI pirig banda3
>>Q000020 029
30. MI pirig szu du7
>>Q000020 030
31. MI pirig szu nu-du7
>>Q000020 031
32. MI pirig an-ki
>>Q000020 032
33. ad-{d}asz8-gi4
>>Q000020 033
>>Q000035 047
34. AN-{d}nin-tab-du6
>>Q000020 034
>>Q000035 050
35. |SZE&SZE|
>>Q000020 035
36. |SZE&SZE| A
>>Q000020 036
37. ziz2 kalam muszen x
>>Q000020 037
38. TUR-|SZE&SZE|
>>Q000020 038
39. TUR-|SZE&SZE|
>>Q000020 039
40. e2 {lu2}lil sukkal
>>Q000020 040
41. da BAD
>>Q000020 041
42. szu-nam
>>Q000020 042
43. szu-nam
>>Q000020 043
44. siki masz2
>>Q000020 044
45. siki szu kad4
>>Q000020 045
46. HI |SZE&SZE|
>>Q000020 046
47. HI igi-a |SZE&SZE|
>>Q000020 047
48. HI igi |SZE&SZE|
>>Q000020 048
49. gesz-numun ak-si-ki
>>Q000020 049
50. GAN2 LAK004
>>Q000020 050
51. me-te-kun
>>Q000020 051
52. szur2 en lu2
>>Q000020 052
53. maszkim-e-gi4
>>Q000020 053
54. gu4 en
>>Q000020 054
55. gesz-la2
>>Q000020 055
56. an-sze3 kar2? LAK004 ki
>>Q000020 056
57. mu-BAD
>>Q000020 057
58. an-na
>>Q000020 058
59. NI2
>>Q000020 059
60. GAN2 su-za
>>Q000020 060
61. ASZ mu AN AN
>>Q000020 061
62. an-hu
>>Q000020 062
63. da BAD
>>Q000020 063
64. |ZI&ZI.A|-li{muszen}
>>Q000020 064
65. LAM-SAG amasz KU
>>Q000020 065
66. TAR{muszen}
>>Q000020 066
67. gu4 apin
>>Q000020 067
68. addirx(|GISAL.PAD.SI|) ak
>>Q000020 068
69. HI{sar}
>>Q000020 069
70. HI igi-a{sar}
>>Q000020 070
71. szum2 gi-du3
>>Q000020 071
72. szum2 sikil szu 2(disz@t) gi-du3-ur2
>>Q000020 072
72a. szum2 gi-du3
73. szum2 KU7
>>Q000020 073
74. szum2 SZE3 KU7
>>Q000020 074
75. szum2 KU7 zubi
>>Q000020 075
76. szum2 tukul mes
>>Q000020 076
77. gu2 ki-sze3
>>Q000020 077
78. an-la2
>>Q000020 078
79. szum2 la2
>>Q000020 079
80. kikken e2-nun
>>Q000020 080
81. dim e2 |URUxIGI|
>>Q000020 081
82. szum2 geszimmar
>>Q000020 082
83. e2 zi
>>Q000020 083
84. sumur an-la2
>>Q000020 084
85. szum2 szir-dili
>>Q000020 085
86. muszen an mu-szub
>>Q000020 086
87. szum2 dilmun
>>Q000020 087
88. eme ur2
>>Q000020 088
89. su an-gun3
>>Q000020 089
90. lu{sar}
>>Q000020 090
91. aga3 ku5
>>Q000020 091
92. {u2}li-gu2{sar}
>>Q000020 092
93. sar szu-sze3 la2
>>Q000020 093
94. nagar{sar}
>>Q000020 094
95. {d}inanna{sar}
>>Q000020 095
96. gesz-la2 DU
>>Q000020 096
97. |ZU&ZU|{sar}
>>Q000020 097
98. |SZE+SAR.ZU&ZU|{sar}
>>Q000020 098
99. in-gi4{sar}
>>Q000020 099
100. in-gi4 zubi{sar}
>>Q000020 100
101. szum2 sag
>>Q000020 101
102. szum2 gaz2
>>Q000020 102
103. szum2 TU
>>Q000020 103
104. szum2 KU7
>>Q000020 104
105. szum2 sikil KU7
>>Q000020 105
106. szum2 sikil KU7 ses
>>Q000020 106
107. szum2 ti
>>Q000020 107
108. szum2 kur
>>Q000020 108
109. |SAGxHA|{sar}
>>Q000020 109
110. teme2{sar}
>>Q000020 110
111. ga-rasz{sar}
>>Q000020 111
112. ama-masz{sar}
>>Q000020 112
113. ama-masz TUR{sar}
>>Q000020 113
114. babbar-hi{sar}
>>Q000020 114
115. hi{sar}
>>Q000020 115
116. ab-du8{sar}
>>Q000020 116
117. numun-du6{sar}
>>Q000020 117
118. szakir3{sar}
>>Q000020 118
119. ur2-NE-NE{sar}
>>Q000020 119
120. ur-ur{sar}
>>Q000020 120
121. eme-ur{sar}
>>Q000020 121
122. dim4-gu2{sar}
>>Q000020 122
123. sza3-hi-li{sar}
>>Q000020 123
124. {gesz}tal2-tal2{sar}
>>Q000020 124
125. a-rin5-na{sar}
>>Q000020 125
126. husz-mes-mes{sar}
>>Q000020 126
127. ma-sar
>>Q000020 127
128. ma-sar gesz DU
>>Q000020 128
129. ma-sar lu-lu7{ku6}
>>Q000020 129
130. IGI-gi4{sar}
>>Q000020 130
131. IGI-gi4 mun{sar}
>>Q000020 131
132. IGI-gi4 ir{sar}
>>Q000020 132
133. u3-gun3{sar}
>>Q000020 133
134. u2-li-a{sar}
>>Q000020 134
135. NI-a{sar}
>>Q000020 135
136. u6{sar}
>>Q000020 136
137. sze{sar}
>>Q000020 137
138. SAG@g-gi4{sar}
>>Q000020 138
139. e2?-il-il{sar}
>>Q000020 139
140. |ZU&ZU.SAR|
>>Q000020 140
141. |SZE+SAR| |ZU&ZU.SAR|
>>Q000020 141
142. |SZE+SAR| HI |ZU&ZU.SAR|
>>Q000020 142
143. gisal-en{sar}
>>Q000020 143

2016-09-06 13:09:06, entered by englund for dcclt
&P499149 = CDLI Lexical 000020 (ED Plants) composite
#atf: lang sux
@object composite text
#atf: lang sux
1. en GAN2 ad
>>Q000020 001
>>Q000031 087
2. ki-sag
>>Q000020 002
>>Q000031 088
3. an-ki
>>Q000020 003
>>Q000031 089
4. |SZE&SZE| A
>>Q000020 004
>>Q000031 090
5. za:gin3 duru5
>>Q000020 005
>>Q000031 091
6. sal
>>Q000020 006
>>Q000031 092
7. ur-ur
>>Q000020 007
>>Q000031 093
8. |SZE&SZE| A HI
>>Q000020 008
>>Q000031 094
9. bad ambar
>>Q000020 009
>>Q000031 095
10. sar hirinx(LAK175)
>>Q000020 010
>>Q000031 096
11. HI NI2
>>Q000020 011
12. HI 15(disz) NI2
>>Q000020 012
13. u4 UD NI2
>>Q000020 013
14. NI2 KI
>>Q000020 014
15. u4 sig NI2
>>Q000020 015
16. ge6 NI2 zal
>>Q000020 016
17. u4 NI2 3(disz@c)
>>Q000020 017
18. ge6 NI2 3(disz@c)
>>Q000020 018
19. u4 NI2 ge6 6(asz@c)
>>Q000020 019
20. NI2
>>Q000020 020
21. GAN2 sug6
>>Q000020 021
22. absin3 gu4 ak-a
>>Q000020 022
23. gesz numun igi-ta
>>Q000020 023
24. a-ra2
>>Q000020 024
25. im u5
>>Q000020 025
26. im mir
>>Q000020 026
27. an-na gi4 nu-mu-DI
>>Q000020 027
28. MI pirig gal
>>Q000020 028
29. MI pirig banda3
>>Q000020 029
30. MI pirig szu du7
>>Q000020 030
31. MI pirig szu nu-du7
>>Q000020 031
# probably East
32. MI pirig an-ki
>>Q000020 032
33. ad-{d}asz8-gi4
>>Q000020 033
>>Q000035 047
34. AN-{d}nin-tab-du6
>>Q000020 034
>>Q000035 050
35. |SZE&SZE|
>>Q000020 035
36. |SZE&SZE| A
>>Q000020 036
37. ziz2 kalam muszen x
>>Q000020 037
38. TUR-|SZE&SZE|
>>Q000020 038
39. TUR-|SZE&SZE|
>>Q000020 039
40. e2 {lu2}lil sukkal
>>Q000020 040
41. da BAD
>>Q000020 041
42. szu-nam
>>Q000020 042
43. szu-nam
>>Q000020 043
44. siki masz2
>>Q000020 044
45. siki szu kad4
>>Q000020 045
46. HI |SZE&SZE|
>>Q000020 046
47. HI igi-a |SZE&SZE|
>>Q000020 047
48. HI igi |SZE&SZE|
>>Q000020 048
49. gesz-numun ak-si-ki
>>Q000020 049
50. GAN2 LAK004
>>Q000020 050
51. me-te-kun
>>Q000020 051
52. szur2 en lu2
>>Q000020 052
53. maszkim-e-gi4
>>Q000020 053
54. gu4 en
>>Q000020 054
55. gesz-la2
>>Q000020 055
56. an-sze3 kar2? LAK004 ki
>>Q000020 056
57. mu-BAD
>>Q000020 057
58. an-na
>>Q000020 058
59. NI2
>>Q000020 059
60. GAN2 su-za
>>Q000020 060
61. ASZ mu AN AN
>>Q000020 061
62. an-hu
>>Q000020 062
63. da BAD
>>Q000020 063
64. |ZI&ZI.A|-li{muszen}
>>Q000020 064
65. LAM-SAG amasz KU
>>Q000020 065
66. TAR{muszen}
>>Q000020 066
67. gu4 apin
>>Q000020 067
68. addirx(|GISAL.PAD.SI|) ak
>>Q000020 068
69. HI{sar}
>>Q000020 069
70. HI igi-a{sar}
>>Q000020 070
71. szum2 gi-du3
>>Q000020 071
72. szum2 sikil szu 2(disz@t) gi-du3-ur2
>>Q000020 072
72a. szum2 gi-du3
73. szum2 KU7
>>Q000020 073
74. szum2 SZE3 KU7
>>Q000020 074
75. szum2 KU7 zubi
>>Q000020 075
76. szum2 tukul mes
>>Q000020 076
77. gu2 ki-sze3
>>Q000020 077
78. an-la2
>>Q000020 078
79. szum2 la2
>>Q000020 079
80. kikken e2-nun
>>Q000020 080
81. dim e2 |URUxIGI|
>>Q000020 081
82. szum2 geszimmar
>>Q000020 082
83. e2 zi
>>Q000020 083
84. sumur an-la2
>>Q000020 084
85. szum2 szir-dili
>>Q000020 085
86. muszen an mu-szub
>>Q000020 086
87. szum2 dilmun
>>Q000020 087
88. eme ur2
>>Q000020 088
89. su an-gun3
>>Q000020 089
90. lu{sar}
>>Q000020 090
91. aga3 ku5
>>Q000020 091
92. {u2}li-gu2{sar}
>>Q000020 092
93. sar szu-sze3 la2
>>Q000020 093
94. nagar{sar}
>>Q000020 094
95. {d}inanna{sar}
>>Q000020 095
96. gesz-la2 DU
>>Q000020 096
97. |ZU&ZU|{sar}
>>Q000020 097
98. |SZE+SAR.ZU&ZU|{sar}
>>Q000020 098
99. in-gi4{sar}
>>Q000020 099
100. in-gi4 zubi{sar}
>>Q000020 100
101. szum2 sag
>>Q000020 101
102. szum2 gaz2
>>Q000020 102
103. szum2 TU
>>Q000020 103
104. szum2 KU7
>>Q000020 104
105. szum2 sikil KU7
>>Q000020 105
106. szum2 sikil KU7 ses
>>Q000020 106
107. szum2 ti
>>Q000020 107
108. szum2 kur
>>Q000020 108
109. |SAGxHA|{sar}
>>Q000020 109
110. teme2{sar}
>>Q000020 110
111. ga-rasz{sar}
>>Q000020 111
112. ama-masz{sar}
>>Q000020 112
113. ama-masz TUR{sar}
>>Q000020 113
114. babbar-hi{sar}
>>Q000020 114
115. hi{sar}
>>Q000020 115
116. ab-du8{sar}
>>Q000020 116
117. numun-du6{sar}
>>Q000020 117
118. szakir3{sar}
>>Q000020 118
119. ur2-NE-NE{sar}
>>Q000020 119
120. ur-ur{sar}
>>Q000020 120
121. eme!(KA)-ur{sar}
>>Q000020 121
122. dim4-gu2{sar}
>>Q000020 122
123. sza3-hi-li{sar}
>>Q000020 123
124. {gesz}tal2-tal2{sar}
>>Q000020 124
125. a-rin5-na{sar}
>>Q000020 125
126. husz-mes-mes{sar}
>>Q000020 126
127. ma-sar
>>Q000020 127
128. ma-sar gesz DU
>>Q000020 128
129. ma-sar lu-lu7{ku6}
>>Q000020 129
130. IGI-gi4{sar}
>>Q000020 130
131. IGI-gi4 mun{sar}
>>Q000020 131
132. IGI-gi4 ir{sar}
>>Q000020 132
133. u3-gun3{sar}
>>Q000020 133
134. u2-li-a{sar}
>>Q000020 134
135. NI-a{sar}
>>Q000020 135
136. u6{sar}
>>Q000020 136
137. sze{sar}
>>Q000020 137
138. SAG@g-gi4{sar}
>>Q000020 138
139. e2?-il-il{sar}
>>Q000020 139
140. |ZU&ZU.SAR|
>>Q000020 140
141. |SZE+SAR| |ZU&ZU.SAR|
>>Q000020 141
142. |SZE+SAR| HI |ZU&ZU.SAR|
>>Q000020 142
143. gisal-en{sar}
>>Q000020 143