2018-02-07 09:19:11, entered by englund for englund
&P503165 = FAOS 02, 063
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
1. 5(iku) GAN2 a-sza3 gug4
2. 1(u) 3(disz) gin2 ku3-babbar#
3. ku3-babbar u3 a-sza3-e2
4. igi-ne-ne
5. ki za-za#-a-kum
6. zu-za-lum dumu {d}da-gan-ba-ni
7. szu ba-an-ti
@reverse
1. igi i-din-{d}mar-tu? dumu i-din-{d}suen
2. igi i-bi-isz-ka3-bi-it#
3. igi pe-s,u2-u2-a? aga-usz
4. igi a-hu-szi-na dumu sa-ri-du#
5. s,i-li-{d}nin-urta
$ blank space
# seal impression
6. iti kin-{d}inanna
7. mu ur-{d}nin-urta ba-usz2
@envelope
@obverse
1. [5(iku)] GAN2 a-sza3 gug4#
2. [1(u) 3(disz)] gin2#! ku3-babbar
3. [ku3]-babbar#! u3 a-sza3-e2
4. [igi]-ne#-ne#
5. [ki] za#-za#-a-[kum]
6. [zu]-za#-lum [dumu {d}da-gan-ba-ni]
7. [szu] ba#-an-[ti]
8. [igi i]-din-{d}[mar-tu? dumu i-din-{d}suen]
$ rest broken
@seal 1
1. zu-za-lu-um
2. dumu {d}da-gan-ba-ni

2018-02-04 02:53:21, entered by firth for firth
&P503165 = FAOS 02, 063
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
1. 5(iku) GAN2 a-sza3 gug4
2. 1(u) 3(disz) gin2 ku3-babbar#
3. ku3-babbar u3 a-sza3-e2
4. igi-ne-ne
5. ki za-za#-a-kum
6. zu-za-lum dumu {d}da-gan-ba-ni
7. szu ba-an-ti
@reverse
1. igi i-din-{d}amurrum dumu i-din-{d}suen
2. igi i-bi-isz-ka3-bi-it#
3. igi pe-s,u2-u2-a? aga-usz
4. igi a-hu-szi-na dumu sa-ri-du#
5. s,i-li-{d}nin-urta
$ blank space
# seal impression
6. iti kin-{d}inanna
7. mu ur-{d}nin-urta ba-usz2
@envelope
@obverse
1. [5(iku)] GAN2 a-sza3 gug4#
2. [1(u) 3(disz)] gin2#! ku3-babbar
3. [ku3]-babbar#! u3 a-sza3-e2
4. [igi]-ne#-ne#
4. [ki] za#-za#-a-[kum]
6. [zu]-za#-lum [dumu {d}da-gan-ba-ni]
7. [szu] ba#-an-[ti]
8. [igi i]-din-{d}[amurrum dumu i-din-{d}suen]
$ rest broken
@seal 1
1. zu-za-lu-um
2. dumu {d}da-gan-ba-ni

2018-01-09 03:49:48, entered by firth for firth
&P503165 = FAOS 02, 063
#atf: lang sux
@tablet
@obverse
1. 5(iku) GAN2 a-sza3 gug4
2. 1(u) 3(disz) gin2 ku3-babbar#
3. ku3-babbar u3 a-sza3-e2
4. igi-ne-ne
4. ki za-za#-a-kum
6. zu-za-lum dumu {d}da-gan-ba-ni
7. szu ba-an-ti
@reverse
1. igi i-din-{d}amurrum dumu i-din-{d}suen
2. igi i-bi-isz-ka3-bi-it#
3. igi pe-s,u2-u2-a? aga-usz
4. igi a-hu-szi-na dumu sa-ri-du#
5. s,i-li-{d}nin-urta
$ blank space
# seal impression
6.
iti kin-{d}inanna
7. mu ur-{d}nin-urta ba-usz2
@envelope
@obverse
1. [5(iku)] GAN2 a-sza3 gug4#
2. [1(u) 3(disz)] gin2#! ku3-babbar
3. [ku3]-babbar#! u3 a-sza3-e2
4. [igi]-ne#-ne#
4. [ki] za#-za#-a-[kum]
6. [zu]-za#-lum [dumu {d}da-gan-ba-ni]
7. [szu] ba#-an-[ti]
8. [igi i]-din-{d}[amurrum dumu i-din-{d}suen]
$ rest broken
@seal 1
1. zu-za-lu-um
2. dumu {d}da-gan-ba-ni

2017-12-30 10:43:48, entered by firth for firth
&P503165 = FAOS 02, 063
#atf: lang sux
@tablet
x.1. iti kin-{d}inanna
x.2. mu ur-{d}nin-urta ba-usz2