Search results


   Page: 1   
1 text(s) found
Return to Search Page
Search aids
Terms of Use
Internal login

Download all text      Download transliterations      Reduce to catalogue data      Unclear abbreviations?      Support the CDLI


BAM 5, 461
Click for archival page


Primary publicationBAM 5, 461
Author(s)Köcher, Franz
Publication date1980
Secondary publication(s)Thompson, R. Campbell, AMT (1923) pl. 041, no. 04 + pl. 042, no. 05
CollectionBritish Museum, London, UK
Museum no.BM —
Accession no.1882-03-23, 0003 + 1882-05-22, 0544
ProvenienceNineveh (mod. Kuyunjik)
Excavation no.
PeriodNeo-Assyrian (ca. 911-612 BC)
Dates referenced
Object typetablet
Remarks
Materialclay
LanguageAkkadian
GenreScientific
Sub-genremedical
CDLI comments
Catalogue source20130621 cdliadmin
ATF sourceBabMed Team
Translationno translation
UCLA Library ARK21198/z1dv2pc6
Composite no.
Seal no.
CDLI no.P452956

Can you improve upon the content of this entry?
Please contact us!
View line art


(click on image to enlarge)

Tablet


obverse

column 1
beginning broken
26'. [...] _ma_
27'. [...] _ga#_
28'. [...] _nam#_
29'. [...] x
30'. [...]
rest broken

column 2
1. [...] x x
2. [...] _i3_ ina
3. [...] x s,u
4. [...] _szur#-min3_
5. [... x]-su
6. [...] gesz-szu
single ruling
7. [...] ma
8. [...] x
9. [...] x
10. [...] x
11. [...]
12. [...]
13. [...]
14. [...]
15. [...]
16. [...]
17. [...]
18. [...] ia#-szi# _a2# hul#_ [x x x]
19. [...] ia#-szi lu-u# [x x x]
20. [...] 7(disz)-szu2 _du11-ga#_-[ma x x]
21. [...] _bur2-ru-da_
single ruling
22. [... _1(u)] 5(disz)# sze# {u2}igi_-lim 1(u) 5(disz) _sze_ {u2}[x x]
23. [...] x x [...] isz ina 1/3(disz) _sila3_ [x x]
24. [x x x] _4(disz)#? gin2 i3-gesz zag-du8#_ [x x x x x x] _igi# {d#}utu# du11#-[ga]_
25. {d#}utu# up-sza2-sze-e [x x x in]-ne2#-ep-szu#-[ni x x x]
26. ia it,-hu-ni ia# is#-[ni-qu-ni] ia# ik-szu-du#-[ni]
27. 7(disz)-szu2 _du11-ga_-ma _zi#-[ku5]-ru#-da bur2-ru-[da_ x]
single ruling
28. _DISZ ki-min 1(u) 5(disz) _sze {u2}sikil# [igi] 5(disz)#-gal2-la {u2}in-nu#-[usz]_
29. 1(u) 5(disz) _sze {u2}a-[zal-la2] 2(u) sze_ {u2}a-ta-i#-[szu]
30. 2(disz) _gin2 lal3-kur-ra_ ina _szurun# [{d}sze]-risz# u3 5(disz) _gin2 gesztin_ [x x]
31. _hi-hi_ ina _igi {d}utu nag_-szu {d#}[utu_ nu]-ur2#? kisz-szat _an_-e u _ki_-ti3 at-ta
32. e-pisz _usz11_ ra-[si?-bu?]-ti a-ra-an-szu2 lisz-szi
33. ar-da-na-an-szu2# li-iz-bil
34. 7(disz)-szu2 _du11-ga_-ma _[zi-ku5]-ru#-da bur2-ru-da-kam_
single ruling
35. bu#-ul-t,i an-nu-ti# isz-tu _{iti}bara2-zag-gar_
36. [ud]-da#-ki-szu a-di _{iti}sze-kin-ku5 ud-da-ki-szu2
37. [in-ne2]-pesz# ina _u4_ ri-qi2 ul in-ne2-pesz
38. _[{iti}sze-kin-ku5 2(disz)]-kam#-ma _{iti}kin-{d}inanna 2(disz)-kam-ma_
39. [...] _{iti}bara2 {iti}kin {iti}sze-kin-ku5#_
40. [... i?-nu?]-ma#? te#-ep#-pu#-[szu]

reverse

column 1
1'. [... _{d}nam]-tar# lem-nu sza2 ana _ku5#_ [...]
2'. [x x x] isz#-szu-tu2 it,-ru-da# la#-bi-ru#-ti#
3'. [bul]-li#-t,a-ni-ma da3-li2-li2-ka lud-lul
single ruling
4'. _[ka]-inim#-ma_ szum4-ma _lu2_ ina _igi {mul}gag-si-sa2 zi-ku5-ru-da du3_-su
single ruling
5'. _du3-du3-bi_ ina _igi {mul}gag-si-sa2 ur3 sar a ku3 su3_
6'. _nig2-na {szim}li_ ina _ne {gesz}kiszi16_ ta-szar2-raq
7'. _kasz-sag bal_-qi2 tusz-ken szid-di _gid2_-ad
8'. _zi3-dub-dub szub-szub_-di _na bi nig2-na gi-izi-la2_
9'. _a-gub2-ba_ tul2-lal-ma ina bi-rit szid-di
10'. ina _ugu u2 {gesz}kiri6 gub_-su-ma _szu-min_-su _il2_-szi
11'. _szid_-tu2 an-ni-tu2 3(disz)-szu2 _szid_-nu e-ma _szid_-nu-u2 usz-ke-en
12'. u mim-ma ma-la _sza3_-szu2 _dab_-tu4 i-dab-bu-ub#-ma
13'. ki-mil#-ti# _dingir_ u _{d}1(u) 5(disz) du8_-su kisz-pu ep-szu2-szu2# _bur2#-mesz_
single ruling
14'. _DISZ lu2 sza3_-szu2 _dab#-[dab]_su# _mud2_ ina _giri17_-szu2 _du_-ku
15'. _uzu-min_-szu2 i-kas,3-s,a-s,u2#-szu2 _zi-ku5-ru-da {gesz}sag-kul du3_-su
16'. ana _kar_-szu2 {u2}tar-musz {u2}im-hur-lim
17'. {u2}im-hur-asz-ra _{u2}kur-kur {u2}har-har_
18'. _suhusz {gesz}nam-tal nita {u2}eme ur-gi7_
19'. _tesz2-bi_ ta-sak3 ina _kasz-sag hi-hi_ ina _mul4_ tusz-bat
20'. [ina] sze-er-ti ana _igi man nag_-szu-ma _szurun_ sze-ri-isz
21'. [x x x] x ina _i3 {gesz}szur-min3 szesz2_-su
22'. [{d}e2-a] _du3#_-usz {d}e2-a ip-szur#
23'. [{d}e2-a ir]-ku#-us {d}e2-a _du8 du11#-du11#_
24'. _[ku3-babbar ku3-sig17] uruda an-na_ ina _gu2_-szu2 _gar_-an-ma _[ti]_-ut,#
single ruling
25'. _zi-ku5-ru-da_ ana _lu2 nu te_-e _sag-du kur-gi#{muszen#}_
26'. u3 _{u2}igi_-lim tu-bal _tesz2-bi_ ta-pa-a-as,
27'. ina _i3-sag hi-hi_ ka-a-a-ma-na _szesz2-szesz2_-su-ma
28'. _zi-ku5-ru-da nu te_ u _na bi nam-ab-ba_ i-sze-eb-bi
29'. ana _ki-min sag_ u2-ru-bal-li{muszen} u2-bur-ta{muszen}
30'. tu-bal _tesz2-bi_ ta-pa-a-as,
31'. ina _i3-gesz {gesz}szur-min3 hi-hi_ ka-a-a-ma-an _szesz2-szesz2_-su-ma
32'. _zi-ku5-ru-da nu te_-szu2 u _na bi u4_-me u2 he-pi2
rest broken

column 2
beginning broken
1'. [...] tak#?-lum
2'. [... isz-ru]-ku#-usz#
3'. [... t,up-szar-ru]-ti#
several lines broken
11'. [... li-hal-li]-qu#


Version History

  Page: 1