Q000002 = Archaic Lu2 A composite = P464118

 
Q000002 001: NAMESZDA
 
     P000071 obv. i 1: [1(N01)] , [...]
     P000106 obv. i 1: 1(N01) , NAMESZDA#
     P000159 obv. i 1: [1(N01)] , [...]
     P000161 obv. i 1: 1(N01) , NAMESZDA#
     P000163 obv. i 1: 1(N01) , NAMESZDA#
     P000170 obv. i 1: 1(N01) , NAMESZDA
     P000179 obv. i 1: [1(N01)] , [...]
     P000210 obv. i 1: 1(N01) , NAMESZDA#
     P000211 obv. i 1: 1(N01) , NAMESZDA#
     P000214 obv. i 1: 1(N01) , NAMESZDA#
     P000234 obv. i 1: 1(N01) , NAMESZDA
     P000237 obv. i 1: [1(N01)] , [...]
     P000247 obv. i 1: 1(N01) , NAMESZDA#
     P000264 obv. i 1: 1(N01) , NAMESZDA
     P000345 obv. i 1: 1(N01) , NAMESZDA#
     P000352 obv. i 1: [1(N01)] , NAMESZDA#?
     P000472 obv. i 1: [1(N01)] , NAMESZDA#
     P000513 obv. i 1: [1(N01)] , NAMESZDA#
     P000542 obv. i 1: 1(N01)# , NAMESZDA#
     P000589 obv. i 1: [1(N01)] , NAMESZDA#?
     P000601 obv. i 1: [1(N01)] , NAMESZDA#
     P000617 obv. i 1: 1(N01) , NAMESZDA
     P000640 obv. i 1: [1(N01)] , NAMESZDA#
     P000662 obv. i 1: 1(N01) , NAMESZDA
     P000685 obv. i 1: [1(N01)] , NAMESZDA#?
     P006042 obv. i 1: 1(N01)# , NAMESZDA#
     P006043 obv. i 1: [1(N01)] , NAMESZDA#
     P006044 obv. i 1: [1(N01)] , [...]
     P006045 obv. i 1: 1(N01) , NAMESZDA
     P006181 obv. i 1: [1(N01)] , [...]
     P006211 obv. i 1: [1(N01)] , [...]
     P006275 obv. i 1: [1(N01)] , [...]
     P253777 obv. i 1: 1(N01) , NAMESZDA
 
Q000002 002: NAM2 KAB
 
     P000071 obv. i 2: 1(N01) , [...] KAB#
     P000159 obv. i 2: 1(N01) , [...]
     P000161 obv. i 2: 1(N01) , NAM2 KAB#
     P000163 obv. i 2: 1(N01) , [...] NAM2
     P000170 obv. i 2: 1(N01) , NAM2# [...]
     P000179 obv. i 2: 1(N01) , NAM2# KAB#
     P000210 obv. i 2: 1(N01) , [...] KAB#
     P000211 obv. i 2: 1(N01) , [...]
     P000214 obv. i 2: 1(N01) , NAM2# [...]
     P000234 obv. i 2: 1(N01) , NAM2 KAB
     P000237 obv. i 2: [1(N01)] , [...]
     P000247 obv. i 2: 1(N01) , NAM2 KAB
     P000264 obv. i 2: 1(N01) , NAM2 KAB
     P000345 obv. i 2: 1(N01) , NAM2# KAB#
     P000352 obv. i 2: [1(N01)] , [...]
     P000472 obv. i 2: 1(N01)# , NAM2 KAB
     P000513 obv. i 2: [1(N01)] , [...] KAB#
     P000542 obv. i 2: 1(N01)# , NAM2# KAB#
     P000589 obv. i 2: 1(N01)# , NAM2# KAB#
     P000601 obv. i 2: [1(N01)] , NAM2# KAB
     P000617 obv. i 2: 1(N01) , NAM2 KAB
     P000640 obv. i 2: [1(N01)] , NAM2# KAB#
     P000662 obv. i 2: 1(N01) , NAM2# KAB#
     P006042 obv. i 2: 1(N01) , KAB NAM2
     P006043 obv. i 2: 1(N01)# , NAM2 KAB
     P006044 obv. i 2: [1(N01)] , [...] KAB#
     P006045 obv. i 2: 1(N01) , NAM2 KAB
     P006181 obv. i 2: 1(N01)# , [...] KAB#
     P006211 obv. i 2: 1(N01) , NAM2 KAB#
     P006275 obv. i 2: 1(N01) , [...] KAB#?
     P253777 obv. i 2: 1(N01) , NAM2 KAB?
 
Q000002 003: NAM2 DI
 
     P000011 obv. i 1': 1(N01) , NAM2# DI
     P000030 obv. i 1': 1(N01) , NAM2# [...]
     P000071 obv. i 3: 1(N01) , NAM2 DI#
     P000159 obv. i 3: 1(N01) , [...] DI
     P000161 obv. i 3: 1(N01) , NAM2 DI
     P000179 obv. i 3: 1(N01) , NAM2# DI#
     P000184 obv. i 1': 1(N01)# , [...]
     P000210 obv. i 3: 1(N01) , [...] DI
     P000214 obv. i 3: 1(N01) , [...]
     P000234 obv. i 3: 1(N01) , NAM2# DI
     P000237 obv. i 3: [1(N01)] , [...] DI#
     P000247 obv. i 3: 1(N01) , NAM2 DI
     P000263 obv. i 1': 1(N01) , [...]
     P000264 obv. i 3: 1(N01) , NAM2 DI
     P000345 obv. i 3: 1(N01) , NAM2# DI
     P000472 obv. i 3: [1(N01)] , NAM2# DI
     P000507 obv. i 1': 1(N01) , [...]
     P000542 obv. i 3: [1(N01)] , NAM2# DI#
     P000572 obv. i 1': [1(N01)] , NAM2# DI#
     P000589 obv. i 3: 1(N01)# , NAM2# DI
     P000601 obv. i 3: 1(N01) , NAM2 DI
     P000606 obv. i 1': [1(N01)] , NAM2# DI
     P000617 obv. i 3: 1(N01) , NAM2 [...]
     P000636 obv. i 1': 1(N01) , NAM2 DI#
     P006042 obv. i 3: 1(N01) , NAM2 DI#
     P006043 obv. i 3: 1(N01) , NAM2 DI
     P006044 obv. i 3: 1(N01)# , NAM2 DI
     P006045 obv. i 3: 1(N01) , NAM2 DI
     P006181 obv. i 3: 1(N01) , NAM2 DI
     P006211 obv. i 3: 1(N01) , NAM2 DI#
     P006275 obv. i 3: 1(N01) , NAM2 DI
     P253777 obv. i 3: 1(N01) , NAM2 DI
 
Q000002 004: NAM2 NAM2
 
     P000011 obv. i 2': 1(N01) , NAM2 NAM2
     P000030 obv. i 2': 1(N01) , NAM2# NAM2#
     P000071 obv. i 4: 1(N01) , NAM2 NAM2
     P000159 obv. i 4: 1(N01) , NAM2 NAM2#
     P000161 obv. i 4: 1(N01) , NAM2 NAM2
     P000179 obv. i 4: 1(N01) , NAM2# NAM2#
     P000184 obv. i 2': 1(N01) , NAM2# [...]
     P000234 obv. i 4: 1(N01) , NAM2 NAM2
     P000237 obv. i 4: [1(N01)] , [...]
     P000247 obv. i 4: 1(N01) , NAM2# NAM2
     P000263 obv. i 2': 1(N01) , NAM2 NAM2#
     P000264 obv. i 4: 1(N01) , NAM2# NAM2#
     P000329 obv. i 1': [1(N01)] , [...] NAM2#
     P000472 obv. i 4: [1(N01)] , [...]
     P000507 obv. i 2': 1(N01) , NAM2# NAM2
     P000542 obv. i 4: [1(N01)] , NAM2# NAM2#
     P000571 obv. i 1': [1(N01)] , [...]
     P000572 obv. i 2': 1(N01) , NAM2 NAM2
     P000589 obv. i 4: 1(N01)# , NAM2 NAM2
     P000601 obv. i 4: [1(N01)] , NAM2# NAM2#
     P000606 obv. i 2': [1(N01)] , NAM2 NAM2
     P000636 obv. i 2': 1(N01) , [...]
     P006042 obv. i 4: 1(N01) , NAM2 NAM2
     P006043 obv. i 4: 1(N01) , NAM2# NAM2
     P006044 obv. i 4: 1(N01) , NAM2 NAM2
     P006045 obv. i 4: 1(N01) , NAM2 NAM2
     P006181 obv. i 4: 1(N01) , NAM2 NAM2
     P006275 obv. i 4: 1(N01) , NAM2 NAM2
     P253777 obv. i 4: 1(N01) , NAM2 NAM2
 
Q000002 005: NAM2 URU~a1
 
     P000011 obv. i 3': 1(N01) , NAM2 URU~a1
     P000030 obv. i 3': 1(N01) , NAM2# URU~a1#
     P000061 obv. i 1': 1(N01) , [...] URU~a1#
     P000071 obv. i 5: 1(N01) , NAM2 URU~a1
     P000161 obv. i 5: 1(N01) , NAM2 URU~a1
     P000179 obv. i 5: 1(N01) , NAM2# URU~a1#
     P000184 obv. i 3': 1(N01) , NAM2# URU~a1#
     P000233 obv. i 1': 1(N01) , NAM2 URU~a1
     P000234 obv. i 5: 1(N01) , NAM2 URU~a1#
     P000247 obv. i 5: 1(N01) , NAM2 URU~a1
     P000263 obv. i 3': 1(N01) , NAM2 URU~a1
     P000329 obv. i 2': [1(N01)] , NAM2# URU~a1
     P000507 obv. i 3': 1(N01) , NAM2# URU~a1
     P000571 obv. i 2': [1(N01)] , [...] URU~a1#
     P000572 obv. i 3': 1(N01) , NAM2# URU~a1
     P000589 obv. i 5: 1(N01) , NAM2 URU~a1
     P000604 obv. i 1': 1(N01) , NAM2# URU~a1#
     P000606 obv. i 3': [1(N01)] , NAM2# URU~a1
     P006042 obv. i 5: 1(N01) , NAM2 URU~a1?
     P006043 obv. i 5: 1(N01) , NAM2 URU~a1
     P006044 obv. i 5: 1(N01) , NAM2 URU~a1
     P006045 obv. i 5: 1(N01) , NAM2 URU~a1
     P006181 obv. i 5: 1(N01) , [...]
     P006275 obv. i 5: 1(N01) , NAM2 URU~a1!(GURUSZ~a)?
     P253777 obv. i 5: 1(N01) , NAM2 URU~a1#?
 
Q000002 006: NAM2 ERIN
 
     P000011 obv. i 4': 1(N01) , NAM2 ERIN
     P000030 obv. i 4': 1(N01) , NAM2# ERIN#
     P000046 obv. i 1': 1(N01) , NAM2# ERIN#
     P000061 obv. i 2': 1(N01) , [...] ERIN#
     P000071 obv. i 6: 1(N01) , [...]
     P000161 obv. i 6: 1(N01) , NAM2 ERIN
     P000212 obv. i 1': 1(N01) , NAM2# [...]
     P000233 obv. i 2': 1(N01) , NAM2# ERIN#
     P000234 obv. i 6: 1(N01) , [...]
     P000247 obv. i 6: 1(N01) , NAM2 ERIN
     P000263 obv. i 4': 1(N01) , NAM2 ERIN
     P000329 obv. i 3': [1(N01)] , NAM2# ERIN
     P000336 obv. i 1': 1(N01)# , NAM2 ERIN
     P000507 obv. i 4': 1(N01) , NAM2# ERIN#
     P000571 obv. i 3': 1(N01) , NAM2 ERIN#
     P000572 obv. i 4': 1(N01) , NAM2 ERIN#
     P000589 obv. i 6: 1(N01) , NAM2 ERIN
     P000604 obv. i 2': 1(N01) , NAM2# ERIN
     P000606 obv. i 4': [1(N01)] , [...]
     P000655 obv. i 1': 1(N01) , NAM2# ERIN#
     P006042 obv. i 6: 1(N01) , NAM2# ERIN#?
     P006043 obv. i 6: 1(N01) , NAM2 ERIN
     P006044 obv. i 6: 1(N01) , NAM2 ERIN
     P006045 obv. i 6: 1(N01) , NAM2 ERIN
     P006275 obv. i 6: 1(N01) , NAM2 ERIN
     P388253 obv. i 1': [1(N01)] , NAM2# ERIN#?
 
Q000002 007: GAL~a SZUBUR
 
     P000011 obv. i 5': 1(N01) , GAL~a SZUBUR#
     P000019 obv. i 1': 1(N01) , GAL~a SZUBUR
     P000046 obv. i 2': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000161 obv. i 7: 1(N01) , GAL~a SZUBUR
     P000170 obv. ii 1: 1(N01) , GAL~a SZUBUR
     P000184 obv. i 4': 1(N01) , GAL~a# SZUBUR#
     P000212 obv. i 2': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000233 obv. i 3': 1(N01) , SZUBUR# [...]
     P000247 obv. i 7: 1(N01) , GAL~a SZUBUR
     P000263 obv. i 5': 1(N01) , GAL~a# SZUBUR#
     P000329 obv. i 4': [1(N01)] , GAL~a SZUBUR
     P000336 obv. i 2': [1(N01)] , GAL~a LA2
     P000461 obv. i 1': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000507 obv. i 5': 1(N01) , GAL~a# SZUBUR#
     P000522 obv. i 1': 1(N01) , GAL~a# SZUBUR#
     P000571 obv. i 4': 1(N01)# , GAL~a# [...]
     P000589 obv. i 7: 1(N01) , GAL~a SZUBUR
     P000604 obv. i 3': 1(N01) , GAL~a SZUBUR#
     P000606 obv. i 5': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000642 obv. i 1': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000655 obv. i 2': 1(N01) , GAL~a SZUBUR
     P006042 obv. ii 1: 1(N01) , GAL~a SZUBUR?
     P006043 obv. i 7: 1(N01) , GAL~a SZUBUR
     P006044 obv. i 7: 1(N01)# , GAL~a# SZUBUR
     P006045 obv. i 7: 1(N01) , GAL~a SZUBUR
     P006275 obv. i 7: 1(N01) , GAL SZUBUR
     P388253 obv. i 2': 1(N01) , GAL SZUBUR
 
Q000002 008: NAM2 APIN~a
 
     P000011 obv. i 6': 1(N01) , [...]
     P000019 obv. i 2': 1(N01) , NAM2# APIN~a#
     P000046 obv. i 3': 1(N01) , NAM2# APIN~a#?
     P000161 obv. i 8: 1(N01) , [...]
     P000170 obv. ii 2: 1(N01) , [...]
     P000184 obv. i 5': 1(N01) , NAM2 APIN~a
     P000212 obv. i 3': 1(N01) , NAM2# [...]
     P000233 obv. i 4': 1(N01) , [...]
     P000247 obv. i 8: 1(N01) , NAM2# APIN~a#
     P000329 obv. i 5': [1(N01)] , NAM2# APIN~a
     P000336 obv. i 3': [1(N01)] , NAM2# APIN~a#
     P000461 obv. i 2': 1(N01) , NAM2 APIN~a
     P000522 obv. i 2': 1(N01) , NAM2# APIN~a
     P000589 obv. i 8: [1(N01)] , [...]
     P000604 obv. i 4': 1(N01) , NAM2 APIN~a#
     P000606 obv. i 6': 1(N01) , NAM2# APIN~a#
     P000622 obv. ii 1: [1(N01)] , NAM2# APIN~c#
     P000642 obv. i 2': 1(N01) , NAM2 APIN~a#
     P000655 obv. i 3': 1(N01) , NAM2 APIN~a#
     P000681 obv. i 1': 1(N01)# , NAM2# APIN~a#
     P006042 obv. ii 2: 1(N01) , NAM2 APIN~a?
     P006043 obv. i 8: [1(N01)] , NAM2# APIN~a
     P006044 obv. i 8: 1(N01)# , NAM2# APIN~a
     P006045 obv. i 8: 1(N01) , NAM2 APIN~a
     P006210 obv. i 1': 1(N01) , NAM2 APIN~a#
     P006275 obv. i 8: 1(N01) , NAM2 APIN!(KASKAL)
     P388253 obv. i 3': 1(N01) , NAM2 APIN~a!(KASKAL)
 
Q000002 009: SZE~a+NAM2
 
     P000004 obv. i 1': 1(N01) , |SZE~a.NAM2|#
     P000161 obv. ii 1: 1(N01) , [...]
     P000184 obv. i 6': [1(N01)] , |SZE~a.NAM2|#
     P000208 obv. i 1': 1(N01) , |SZE~a.NAM2|#
     P000233 obv. i 5': 1(N01) , |SZE~a.NAM2|#
     P000237 obv. iii 1': [1(N01)] , [...]
     P000247 obv. i 9: 1(N01) , |SZE~a.NAM2|
     P000329 obv. i 6': [1(N01)] , |SZE~a.NAM2|#?
     P000461 obv. i 3': 1(N01) , |SZE~a.NAM2|
     P000471 obv. i 1': [1(N01)] , [...]
     P000522 obv. i 3': 1(N01) , |SZE~a.NAM2|#
     P000589 obv. i 9: [1(N01)] , [...]
     P000604 obv. i 5': 1(N01) , |SZE~a.NAM2|#
     P000606 obv. i 7': 1(N01) , |SZE~a.NAM2|#
     P000622 obv. ii 2: 1(N01) , |SZE~a.NAM2|#
     P000655 obv. i 4': 1(N01) , |SZE~a.NAM2|#
     P000662 obv. ii 1: 1(N01) , |SZE~a.NAM2|#
     P000681 obv. i 2': 1(N01) , |SZE~a.NAM2|#
     P006042 obv. ii 3: 1(N01) , |SZE~a.NAM2|?
     P006043 obv. ii 1: 1(N01) , |SZE~a.NAM2|
     P006044 obv. ii 1: [1(N01)] , |SZE~a.NAM2|#
     P006045 obv. i 9: 1(N01) , |SZE~a.NAM2|#
     P006275 obv. i 9: 1(N01) , PA~a |SZE~a.NAM2|
     P253777 obv. ii 1: 1(N01) , PA~a SZE~a NAM2
     P388253 obv. i 4': 1(N01) , X X
 
Q000002 010: NAM2 PA~a RAD~a
 
     P000004 obv. i 2': 1(N01) , PA~a#? [...]
     P000066 obv. i 1: 1(N01) , NAM2# PA~a# RAD~a#
     P000161 obv. ii 2: 1(N01) , NAM2 PA~a RAD~a
     P000184 obv. i 7': [1(N01)] , [...] PA~a# RAD~a#
     P000208 obv. i 2': 1(N01) , PA~a# NAM2 RAD~a
     P000237 obv. iii 2': 1(N01) , [...] PA~a# RAD~a#
     P000247 obv. i 10: 1(N01)# , PA~a# NAM2 RAD~a
     P000451 obv. i 1': [1(N01)] , [...] RAD~a#
     P000461 obv. i 4': 1(N01) , PA~a# NAM2 RAD~a#
     P000471 obv. i 2': [1(N01)] , PA~a# NAM2 RAD~a
     P000555 obv. i 1': [1(N01)] , [...]
     P000589 obv. i 10: [1(N01)] , [...]
     P000606 obv. i 8': 1(N01) , PA~a NAM2 RAD~a#
     P000622 obv. ii 3: [1(N01)] , [...] RAD~a#
     P000655 obv. i 5': 1(N01) , NAM2# [...]
     P000662 obv. ii 2: 1(N01) , NAM2# PA~a# [...]
     P000681 obv. i 3': 1(N01)# , PA~a NAM2 RAD~a
     P000685 obv. ii 1: 1(N01)# , [...] NAM2# RAD~a#
     P006042 obv. ii 4: 1(N01) , PA~a? NAM2 RAD~a@t
     P006043 obv. ii 2: 1(N01) , NAM2 RAD~a PA~a
     P006044 obv. ii 2: 1(N01) , NAM2 RAD~a PA~a
     P006045 obv. ii 1: 1(N01) , NAM2 PA~a RAD~a
     P006181 obv. ii 1: 1(N01) , NAM2# PA~a# RAD~a#
     P006275 obv. ii 1: [1(N01)] , [...] RAD~a#
     P253777 obv. ii 2: 1(N01) , NAM2 RAD~a
 
Q000002 011: AB~a ME~a
 
     P000066 obv. i 2: 1(N01) , AB~a# ME~a#
     P000067 obv. i 1': 1(N01) , [...]
     P000161 obv. ii 3: 1(N01) , AB~a ME~a
     P000163 obv. ii 1: 1(N01) , AB~a ME~a
     P000208 obv. i 3': 1(N01) , AB~a ME~a
     P000222 obv. i 1': 1(N01) , AB~a ME~a
     P000237 obv. iii 3': 1(N01) , AB~a ME~a
     P000247 obv. i 11: [1(N01)] , AB~a# ME~a
     P000267 obv. i 1': 1(N01) , [...]
     P000451 obv. i 2': [1(N01)] , AB~a# ME~a
     P000461 obv. i 5': 1(N01) , AB~a ME~a#
     P000471 obv. i 3': 1(N01) , AB~a ME~a
     P000472 obv. ii 1: [1(N01)] , [...]
     P000555 obv. i 2': 1(N01)# , AB~a# ME~a#
     P000589 obv. i 11: [1(N01)] , [...]
     P000597 obv. i 1': [1(N01)] , AB~a ME~a
     P000606 obv. i 9': 1(N01) , X [...]
     P000622 obv. ii 4: [1(N01)] , [...] X
     P000681 obv. i 4': 1(N01) , AB~a ME~a
     P006042 obv. ii 5: 1(N01) , AB~a? ME~a#?
     P006043 obv. ii 3: 1(N01) , AB~a ME~a
     P006044 obv. ii 3: 1(N01) , AB~a ME~a
     P006045 obv. ii 2: 1(N01) , AB~a ME~a
     P006181 obv. ii 2: 1(N01) , AB~a# ME~a#
     P006275 obv. ii 2: 1(N01) , AB~a ME~a#
     P253777 obv. ii 3: 1(N01) , AB~a ME~a#
 
Q000002 012: GAL~a |BAD+DISZ~a|
 
     P000066 obv. i 3: 1(N01) , GAL~a# |1(N58).BAD~a|#
     P000067 obv. ii 1': 1(N01) , GAL~a# |1(N58).BAD~a|#
     P000161 obv. ii 4: 1(N01) , |1(N58).BAD~a| GAL~a
     P000163 obv. ii 2: 1(N01) , GAL~a |1(N58).BAD~a|
     P000208 obv. i 4': 1(N01) , GAL~a# |1(N58).BAD~a|#
     P000237 obv. iii 4': 1(N01) , GAL~a |1(N58).BAD~a|
     P000247 obv. i 12: [1(N01)] , [...] |1(N58).BAD~a|#
     P000267 obv. i 2': 1(N01) , GAL~a# |1(N58).BAD~a|#
     P000352 obv. ii 1: 1(N01) , GAL~a# |1(N58).BAD~a|#
     P000451 obv. i 3': [1(N01)] , GAL~a# |1(N58).BAD~a|
     P000461 obv. ii 1: 1(N01) , GAL~a |1(N58).BAD~a|
     P000471 obv. i 4': [1(N01)] , [...]
     P000472 obv. ii 2: [1(N01)] , SUKKAL#? [...]
     P000555 obv. i 3': 1(N01)# , GAL~a# |1(N58).BAD~a|#
     P000576 obv. i 1': [1(N01)] , [...]
     P000589 obv. i 12: [1(N01)] , [...]
     P000597 obv. i 2': 1(N01) , GAL~a |1(N58).BAD~a|
     P000606 obv. i 10': [1(N01)] , [...]
     P000622 obv. ii 5: [1(N01)] , [...] X
     P000681 obv. i 5': 1(N01) , GAL~a |1(N58).BAD~a|#
     P006042 obv. ii 6: 1(N01) , GAL~a |1(N58).BAD~a|
     P006043 obv. ii 4: 1(N01) , GAL~a |1(N58).BAD~a|
     P006044 obv. ii 4: 1(N01) , GAL~a |1(N58).BAD~a|
     P006045 obv. ii 3: 1(N01) , GAL~a |1(N58).BAD~a|
     P006181 obv. ii 3: 1(N01) , GAL~a |1(N58).BAD~a|#
     P006275 obv. ii 3: 1(N01) , NISAG~a3
     P253777 obv. ii 4: 1(N01) , GAL~a X
     P388252 obv. iii 1: 1(N01) , X X
 
Q000002 013: EN~a IB~a
 
     P000002 i 1': [1(N01)] , [...]
     P000066 obv. i 4: 1(N01) , EN~a# IB~a#
     P000067 obv. ii 2': 1(N01) , EN~a# IB~a
     P000159 obv. ii 1: 1(N01)# , EN~a# [...]
     P000161 obv. ii 5: 1(N01) , EN~a IB~a
     P000163 obv. ii 3: 1(N01) , EN~a IB~a#
     P000179 obv. ii 1: 1(N01) , EN~a# [...]
     P000184 obv. i 8': [1(N01)] , [...] IB~a#
     P000208 obv. i 5': 1(N01) , EN~a# IB~a
     P000237 obv. iii 5': [1(N01)] , [...]
     P000267 obv. i 3': 1(N01) , EN~a IB~a
     P000352 obv. ii 2: 1(N01) , EN~a# IB~a#
     P000461 obv. ii 2: 1(N01) , EN~a# IB~a
     P000472 obv. ii 3: 1(N01)# , EN~a IB~a
     P000513 obv. ii 1: 1(N01) , EN~a# IB~a#
     P000555 obv. i 4': 1(N01)# , EN~a# IB~a#
     P000572 obv. ii 1': [1(N01)] , EN~a# IB~a#
     P000576 obv. i 2': [1(N01)] , EN~a# IB~a#
     P000589 obv. i 13: 1(N01) , EN~a IB~a
     P000597 obv. i 3': 1(N01) , EN~a# IB~a
     P000606 obv. i 11': 1(N01) , EN~a# [...]
     P000681 obv. i 6': 1(N01) , EN~a# IB~a
     P000685 obv. ii 2: [1(N01)] , EN~a# IB~a
     P006042 obv. iii 1: 1(N01) , EN~a#? IB~a#? NAM2?
     P006043 obv. ii 5: 1(N01) , EN~a IB~a
     P006044 obv. ii 5: 1(N01) , EN~a IB~a
     P006045 obv. ii 4: 1(N01) , EN~a IB~a
     P006181 obv. ii 4: 1(N01) , EN~a# [...]
     P006275 obv. ii 4: 1(N01) , X NAM2?
     P253777 obv. ii 5: 1(N01)# , EN~b#? [...]
     P388252 obv. iii 2: 1(N01) , X MASZ
     P388253 obv. ii 1': [1(N01)] , X
 
Q000002 014: GAL~a SZITA~a1
 
     P000001 obv. i 1': 1(N01) , [...]
     P000002 i 2': [1(N01)] , GAL~a# SZITA~a1
     P000067 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a SZITA~a1
     P000129 obv. i 1': 1(N01) , GAL~a# SZITA~a1#
     P000159 obv. ii 2: 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000161 obv. ii 6: 1(N01) , SZITA~a1
     P000179 obv. ii 2: 1(N01) , GAL~a SZITA~a1
     P000184 obv. i 9': [1(N01)] , [...] SZITA~a1
     P000208 obv. i 6': 1(N01) , GAL~a# SZITA~a1
     P000233 obv. ii 1': 1(N01) , GAL~a# SZITA~a1#
     P000267 obv. i 4': 1(N01) , GAL~a SZITA~a1#
     P000461 obv. ii 3: 1(N01) , GAL~a SZITA~a1
     P000472 obv. ii 4: [1(N01)] , GAL~a# SZITA~a1
     P000513 obv. ii 2: 1(N01)# , [...]
     P000555 obv. i 5': 1(N01)# , GAL~a# [...]
     P000572 obv. ii 2': 1(N01)# , GAL~a# SZITA~a1
     P000576 obv. i 3': [1(N01)] , GAL~a# SZITA~a1
     P000589 obv. i 14: 1(N01) , GAL~a SZITA~a1
     P000597 obv. i 4': 1(N01) , GAL~a SZITA~a1
     P000606 obv. i 12': 1(N01) , GAL~a SZITA~a1#
     P000640 obv. ii 1: 1(N01) , GAL~a# SZITA~a1#
     P000670 obv. i 1': 1(N01) , GAL~a SZITA~a1
     P000681 obv. i 7': [1(N01)] , GAL~a# SZITA~a1#
     P000685 obv. ii 3: 1(N01)# , GAL~a# SZITA~a1#
     P006042 obv. iii 2: 1(N01) , GAL~a SZITA~a1#
     P006043 obv. ii 6: 1(N01) , GAL~a SZITA~a1
     P006044 obv. ii 6: 1(N01) , GAL~a SZITA~a1
     P006045 obv. ii 5: 1(N01) , GAL~a SZITA~a1#
     P006181 obv. ii 5: 1(N01) , [...]
     P006275 obv. ii 5: 1(N01) , PAP~a GAL~a SZITA~a1
     P388252 obv. iii 3: 1(N01) , GAN2? X X
     P388253 obv. ii 2': 1(N01) , GAL! SZITA~a1
 
Q000002 015: ABGAL
 
     P000001 obv. i 2': 1(N01) , ABGAL#
     P000002 i 3': [1(N01)] , ABGAL#
     P000011 obv. ii 1': 1(N01) , ABGAL#
     P000055 obv. i 1': 1(N01) , [...]
     P000067 obv. ii 4': 1(N01) , ABGAL#
     P000115 obv. i 1': 1(N01) , ABGAL#
     P000129 obv. i 2': 1(N01) , ABGAL
     P000159 obv. ii 3: 1(N01) , ABGAL#
     P000161 obv. ii 7: 1(N01) , ABGAL
     P000179 obv. ii 3: 1(N01) , ABGAL
     P000184 obv. i 10': [1(N01)] , [...]
     P000208 obv. i 7': 1(N01) , ABGAL
     P000233 obv. ii 2': 1(N01) , ABGAL
     P000267 obv. i 5': 1(N01) , ABGAL#
     P000461 obv. ii 4: 1(N01) , ABGAL
     P000472 obv. ii 5: 1(N01)# , [...]
     P000555 obv. i 6': 1(N01)# , ABGAL#
     P000572 obv. ii 3': 1(N01)# , ABGAL#
     P000576 obv. i 4': [1(N01)] , ABGAL
     P000589 obv. i 15: 1(N01) , ABGAL#
     P000597 obv. i 5': 1(N01) , ABGAL#
     P000606 obv. i 13': 1(N01) , ABGAL#
     P000640 obv. ii 2: 1(N01) , ABGAL
     P000670 obv. i 2': 1(N01) , ABGAL
     P006042 obv. iii 3: 1(N01) , ABGAL?
     P006043 obv. ii 7: 1(N01) , ABGAL
     P006044 obv. ii 7: 1(N01) , ABGAL
     P006045 obv. ii 6: 1(N01) , ABGAL
     P006275 obv. ii 6: 1(N01) , ABGAL!
     P388252 obv. iii 4: 1(N01) , GAL~a X X
     P388253 obv. ii 3': 1(N01) , TUR3~a
 
Q000002 016: KINGAL
 
     P000001 obv. i 3': 1(N01) , KINGAL#
     P000011 obv. ii 2': 1(N01) , KINGAL#
     P000055 obv. i 2': 1(N01) , KINGAL#
     P000115 obv. i 2': 1(N01) , KINGAL#
     P000129 obv. i 3': 1(N01) , KINGAL#
     P000161 obv. ii 8: 1(N01) , KINGAL
     P000179 obv. ii 4: 1(N01) , KINGAL#
     P000208 obv. i 8': 1(N01) , KINGAL#
     P000210 obv. ii 1: 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000233 obv. ii 3': 1(N01) , KINGAL
     P000335 obv. i 1': [1(N01)] , KINGAL#
     P000461 obv. ii 5: 1(N01) , KINGAL
     P000527 obv. i 1': 1(N01)# , KINGAL#
     P000572 obv. ii 4': 1(N01)# , KINGAL#
     P000576 obv. i 5': 1(N01)# , KINGAL#
     P000589 obv. i 16: 1(N01) , [...]
     P000599 obv. i 1': [1(N01)] , [...]
     P000601 obv. ii 1: 1(N01) , KINGAL#
     P000604 obv. ii 1': [1(N01)] , [...]
     P000606 obv. i 14': 1(N01) , KINGAL#
     P000670 obv. i 3': 1(N01) , KINGAL#
     P006042 obv. iii 4: 1(N01) , KINGAL?
     P006043 obv. ii 8: 1(N01) , KINGAL#
     P006044 obv. ii 8: 1(N01) , KINGAL
     P006045 obv. ii 7: 1(N01) , KINGAL
     P006275 obv. ii 7: 1(N01) , KINGAL
     P388252 obv. iii 5: [1(N01)] , X
     P388253 obv. ii 4': 1(N01) , 3(N57)# X
 
Q000002 017: GAL~a TE
 
     P000011 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a TE
     P000048 obv. i 1': 1(N01) , [...] TE#
     P000055 obv. i 3': 1(N01) , GAL~a TE
     P000102 obv. ii 1: 1(N01) , GAL~a TE
     P000129 obv. i 4': 1(N01) , GAL~a# TE
     P000161 obv. ii 9: 1(N01) , [...]
     P000179 obv. ii 5: 1(N01) , GAL~a TE
     P000208 obv. i 9': 1(N01) , GAL~a TE
     P000210 obv. ii 2: 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000233 obv. ii 4': 1(N01) , GAL~a TE
     P000247 obv. ii 1: 1(N01) , GAL~a# TE#
     P000335 obv. i 2': [1(N01)] , GAL~a# TE
     P000461 obv. ii 6: 1(N01) , GAL~a TE#
     P000527 obv. i 2': 1(N01) , GAL~a# TE#
     P000572 obv. ii 5': 1(N01)# , GAL~a# [...]
     P000576 obv. i 6': 1(N01)# , GAL~a TE#
     P000589 obv. ii 1: 1(N01) , GAL~a TE
     P000599 obv. i 2': [1(N01)] , [...]
     P000601 obv. ii 2: 1(N01) , GAL~a [...]
     P000604 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a TE
     P000606 obv. i 15': 1(N01) , GAL~a# TE
     P000684 obv. ii 1: 1(N01) , GAL~a TE
     P006042 obv. iii 5: 1(N01) , GAL~a TE?
     P006043 obv. ii 9: 1(N01) , GAL~a TE
     P006044 obv. ii 9: 1(N01) , GAL~a TE
     P006045 obv. ii 8: 1(N01) , GAL~a TE
     P006275 obv. ii 8: 1(N01) , GAL~a TE TE
     P326284 obv. ii 1': [...] , [...]
     P388252 obv. iii 6: [1(N01) , X] X
     P388253 obv. ii 5': 1(N01) , GAL~a TE
 
Q000002 018: GAL~a SUKKAL
 
     P000011 obv. ii 4': 1(N01) , GAL~a SUKKAL
     P000048 obv. i 2': 1(N01) , GAL~a# SUKKAL#
     P000055 obv. i 4': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000088 obv. 1': 1(N01) , GAL~a# SUKKAL#
     P000102 obv. ii 2: 1(N01) , GAL~a SUKKAL
     P000129 obv. i 5': 1(N01) , [...] SUKKAL#
     P000208 obv. i 10': 1(N01) , GAL~a SUKKAL
     P000210 obv. ii 3: 1(N01) , [...]
     P000233 obv. ii 5': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000247 obv. ii 2: 1(N01) , GAL~a SUKKAL
     P000335 obv. i 3': 1(N01)# , GAL~a [...]
     P000359 obv. i 1': 1(N01) , GAL~a SUKKAL#
     P000461 obv. ii 7: [1(N01)] , [...] SUKKAL#
     P000467 obv. i 1': [1(N01)] , [...] SUKKAL
     P000527 obv. i 3': 1(N01) , GAL~a# SUKKAL#
     P000576 obv. i 7': [1(N01)] , GAL~a SUKKAL#
     P000589 obv. ii 2: 1(N01) , GAL~a# SUKKAL#
     P000599 obv. i 3': [1(N01)] , SUKKAL# [...]
     P000601 obv. ii 3: 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000604 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a SUKKAL
     P000606 obv. i 16': 1(N01) , GAL~a# SUKKAL#
     P000622 obv. iii 1: 1(N01) , GAL~a# SUKKAL
     P000684 obv. ii 2: 1(N01) , GAL~a# SUKKAL#
     P006042 obv. iv 1: 1(N01) , SUKKAL? GAL~a?
     P006043 obv. iii 1: 1(N01) , GAL~a SUKKAL
     P006044 obv. iii 1: 1(N01) , GAL~a SUKKAL
     P006045 obv. ii 9: 1(N01) , GAL~a SUKKAL#
     P006275 obv. iii 1: 1(N01) , SUKKAL GAL~a
     P326284 obv. ii 2': 1(N01)# , GAL~a SUKKAL
     P388252 obv. iv 1: 1(N01) , GAL~a
 
Q000002 019: GADA~a SUKKAL
 
     P000011 obv. ii 5': 1(N01) , GADA~a SUKKAL
     P000048 obv. i 3': 1(N01) , GADA~a# SUKKAL
     P000054 obv. i 1': 1(N01) , SUKKAL# [...]
     P000088 obv. 2': 1(N01) , GADA~a# SUKKAL#
     P000099 obv. 1': 1(N01) , GADA~a# SUKKAL#
     P000102 obv. ii 3: 1(N01) , GADA~a# SUKKAL#
     P000208 obv. i 11': 1(N01) , GADA~a SUKKAL
     P000233 obv. ii 6': 1(N01) , GADA~a SUKKAL#
     P000234 obv. ii 1: 1(N01) , GADA~a SUKKAL#
     P000247 obv. ii 3: 1(N01) , GADA~a SUKKAL
     P000335 obv. i 4': 1(N01)# , GADA~a [...]
     P000344 obv. 1': [1(N01)] , [...] SUKKAL#
     P000461 obv. ii 8: 1(N01)# , [...]
     P000467 obv. i 2': [1(N01)] , [...] SUKKAL
     P000507 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000527 obv. i 4': 1(N01)# , GADA~a# SUKKAL#
     P000576 obv. i 8': [1(N01)] , [...]
     P000589 obv. ii 3: 1(N01) , SUKKAL# GADA~a#
     P000599 obv. i 4': [1(N01)] , SUKKAL# [...]
     P000604 obv. ii 4': 1(N01) , GADA~a SUKKAL
     P000606 obv. i 17': [1(N01)] , [...] SUKKAL#
     P000622 obv. iii 2: 1(N01) , GADA~a# SUKKAL
     P006042 obv. iv 2: 1(N01) , GADA~a GAL~a
     P006043 obv. iii 2: 1(N01) , GADA~a SUKKAL
     P006044 obv. iii 2: 1(N01) , GADA~a SUKKAL
     P006045 obv. iii 1: 1(N01) , GADA~a SUKKAL
     P006151 obv. ii 1: 1(N01) , SUKKAL GADA~a
     P006209 obv. i' 1: [1(N01)] , [...] SUKKAL#
     P006275 obv. iii 2: 1(N01) , GADA~a GAL~a
     P326284 obv. ii 3': 1(N01)# , GADA~a# SUKKAL
     P388252 obv. iv 2: 1(N01) , GADA~a? SUKKAL
 
Q000002 020: GAL~a GA~a
 
     P000011 obv. ii 6': 1(N01) , GAL~a# GA~a#
     P000048 obv. i 4': 1(N01) , [...] GA~a#
     P000054 obv. i 2': 1(N01) , [...] GA~a#
     P000099 obv. 2': 1(N01) , GAL~a GA~a#
     P000161 obv. iii 1: 1(N01) , [...]
     P000208 obv. i 12': 1(N01) , GAL~a GA~a
     P000234 obv. ii 2: 1(N01) , GAL~a GA~a#
     P000247 obv. ii 4: 1(N01) , GAL~a GA~a#
     P000270 obv. i 1': [1(N01)] , [...] GA~a#
     P000344 obv. 2': 1(N01)# , GAL~a GA~a#
     P000461 obv. ii 9: 1(N01)# , GAL~a# X
     P000463 obv. i 1': [1(N01)] , [...] GA~a#
     P000467 obv. i 3': [1(N01)] , [...] GA~c#
     P000507 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a [...]
     P000522 obv. ii 1': 1(N01) , GAL~a# GA~a#
     P000527 obv. i 5': [1(N01)] , [...]
     P000542 obv. ii 1: 1(N01)# , GAL~a [...]
     P000589 obv. ii 4: 1(N01) , GAL~a GA~a
     P000604 obv. ii 5': 1(N01) , GAL~a# GA~a
     P000606 obv. i 18': 1(N01) , GAL~a# GA~a#
     P000622 obv. iii 3: 1(N01) , GAL~a# GA~a
     P006042 obv. iv 3: 1(N01) , GA~a? GAL~a?
     P006043 obv. iii 3: 1(N01) , GAL~a GA~a
     P006044 obv. iii 3: 1(N01) , GAL~a GA~a
     P006045 obv. iii 2: 1(N01) , GAL~a GA~a
     P006151 obv. ii 2: 1(N01) , GA~a GAL~a
     P006209 obv. i' 2: 1(N01) , GAL~a GA~a
     P006275 obv. iii 3: 1(N01) , GA~a GAL~a
     P326284 obv. ii 4': [...] , [...]
     P388252 obv. iv 3: 1(N01) , GAL~a! GA~a
 
Q000002 021: SIG2b GA~a
 
     P000011 obv. ii 7': 1(N01) , [...]
     P000054 obv. i 3': 1(N01) , [...] GA~a#
     P000099 obv. 3': 1(N01) , SIG2~b#? GA~a
     P000101 obv. i 1': 1(N01) , X [...]
     P000115 obv. ii 1': 1(N01) , [...] GA~a#
     P000161 obv. iii 2: 1(N01) , SIG2~c1 GA~a#
     P000234 obv. ii 3: 1(N01) , SIG2~b GA~a#
     P000247 obv. ii 5: 1(N01) , SIG2~b GA~a#
     P000270 obv. i 2': [1(N01)] , [...] GA~a#
     P000276 obv. i 1': 1(N01)# , X [...]
     P000344 obv. 3': 1(N01) , SIG2~b# GA~a#
     P000451 obv. ii 1': 1(N01)# , SIG2~b GA~a
     P000461 obv. ii 10: 1(N01)# , [...]
     P000463 obv. i 2': [1(N01)] , [...] GA~a
     P000467 obv. i 4': [1(N01)] , [...] GA~c#
     P000472 obv. iii 1': 1(N01) , TUG2~a X
     P000507 obv. ii 3': 1(N01) , SIG2~b# [...]
     P000522 obv. ii 2': 1(N01) , SIG2~b GA~a#
     P000542 obv. ii 2: 1(N01) , SIG2~b GA~a
     P000589 obv. ii 5: 1(N01) , SIG2~a1 GA~a
     P000604 obv. ii 6': 1(N01)# , X GA~a#
     P000606 obv. i 19': 1(N01) , SIG2~b# GA~a
     P000622 obv. iii 4: 1(N01) , SIG2~b#? GA~a
     P000685 obv. iii 1: 1(N01) , SIG2~b# GA~a#
     P006042 obv. iv 4: 1(N01) , SIG2~b#? GA~a?
     P006043 obv. iii 4: 1(N01) , SIG2~b GA~a
     P006044 obv. iii 4: 1(N01) , SIG2~b GA~a
     P006045 obv. iii 3: 1(N01) , SIG2~b GA~a
     P006151 obv. ii 3: 1(N01) , [...]
     P006209 obv. i' 3: [1(N01)] , [...]
     P006275 obv. iii 4: 1(N01) , GA~a UDU~a PAP~a?
     P388252 obv. iv 4: 1(N01) , SIG2~b! GA~a?
 
Q000002 022: GAL~a KISAL~b1
 
     P000080 obv. 1': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000101 obv. i 2': 1(N01) , GAL~a# KISAL~b2#
     P000115 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a# KISAL~b2#
     P000161 obv. iii 4: 1(N01) , GAL~a KISAL~b1#
     P000222 obv. ii 1': 1(N01) , GAL~a KISAL~b2
     P000234 obv. ii 4: 1(N01) , GAL~a# KISAL~b1#
     P000247 obv. ii 6: 1(N01) , GAL~a KISAL~b2
     P000276 obv. i 2': 1(N01) , GAL~a KISAL~b3
     P000451 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a KISAL~b2
     P000461 obv. iii 1: 1(N01) , GAL~a# X
     P000463 obv. i 3': [1(N01)] , GAL~a# KISAL~b1
     P000472 obv. iii 2': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000507 obv. ii 4': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000522 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a# KISAL~b2#
     P000542 obv. ii 3: 1(N01) , GAL~a# KISAL~b3#?
     P000589 obv. ii 6: 1(N01) , GAL~a X
     P000604 obv. iii 1: [1(N01)] , GAL~a# KISAL~b1
     P000606 obv. i 20': 1(N01) , GAL~a KISAL~b1
     P000622 obv. iii 5: 1(N01) , GAL~a# KISAL~b1#
     P000685 obv. iii 2: 1(N01) , GAL~a# KISAL~b1#
     P006042 obv. iv 5: 1(N01) , GAL~a KISAL~b2@t
     P006043 obv. iii 5: 1(N01) , GAL~a KISAL~b1
     P006044 obv. iii 5: 1(N01) , GAL~a KISAL~b1
     P006045 obv. iii 4: 1(N01) , GAL~a KISAL~b1#
     P006275 obv. iii 5: 1(N01) , GAL~a KISAL~b1
     P388252 obv. iv 5: 1(N01) , KISAL~b2@t GAL~a?
 
Q000002 023: GAL~a NIM~a
 
     P000002 ii 1': [1(N01)] , [...] NIM~a#?
     P000080 obv. 2': 1(N01) , GAL~a NIM~a#
     P000082 obv. ii 1: 1(N01) , [...] NIM~a
     P000101 obv. i 3': 1(N01) , GAL~a# NIM~a
     P000115 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a# NIM~a#
     P000161 obv. iii 3: 1(N01) , GAL~a# NIM~a
     P000234 obv. ii 5: 1(N01) , [...]
     P000247 obv. ii 7: 1(N01) , GAL~a NIM~a
     P000267 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000276 obv. i 3': 1(N01) , GAL~a NIM~a
     P000324 obv. ii 1: [1(N01)] , GAL~a# UDU~c#
     P000451 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a NIM~a
     P000461 obv. iii 2: 1(N01) , GAL~a# X
     P000463 obv. i 4': 1(N01) , GAL~a# NIM~a
     P000473 obv. ii 1: 1(N01) , GAL~a NIGIN?
     P000522 obv. ii 4': 1(N01) , GAL~a# NIM~a#
     P000542 obv. ii 4: 1(N01)# , GAL~a# NIM~a#
     P000589 obv. ii 7: 1(N01) , GAL~a [...]
     P000604 obv. iii 2: 1(N01) , GAL~a SZAKIR~a
     P000634 obv. ii 1: 1(N01) , [...] NIM~a
     P000640 obv. iii 1: 1(N01) , GAL~a# X
     P000681 obv. ii 1': 1(N01)# , [...]
     P006042 obv. v 1: 1(N01) , GAL~a NIM~a?
     P006043 obv. iii 6: 1(N01) , GAL~a NIM~a
     P006044 obv. iii 6: 1(N01) , GAL~a NIM~a
     P006045 obv. iii 5: 1(N01) , GAL~a NIM~a#
     P006275 obv. iii 6: 1(N01) , GAL~a NIM~a
     P388252 obv. iv 6: 1(N01) , NIM~a? GAL~a?
 
Q000002 024: GAL~a SILA4~b
 
     P000002 ii 2': 1(N01) , GAL~a SILA4~b
     P000031 obv. ii 1': 1(N01) , GAL~a# SILA4~b#
     P000051 obv. i 1': 1(N01) , GAL~a SILA4~a#
     P000061 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000066 obv. ii 1: 1(N01) , [...]
     P000080 obv. 3': 1(N01) , GAL~a SILA4~a#?
     P000082 obv. ii 2: 1(N01) , GAL~a SILA4~b#?
     P000115 obv. ii 4': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000161 obv. iii 5: 1(N01) , SILA4~a
     P000233 obv. iii 1': 1(N01) , SILA4~a# [...]
     P000247 obv. ii 8: 1(N01) , GAL~a SILA4~b#
     P000264 obv. ii 1: 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000267 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000324 obv. ii 2: 1(N01)# , GAL~a SILA4~a?
     P000340 obv. iii 1: 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000451 obv. ii 4': 1(N01) , GAL~a SILA4~b#
     P000463 obv. i 5': [1(N01)] , GAL~a# SILA4~d#
     P000471 obv. ii 1': [1(N01)] , GAL~a# [...]
     P000473 obv. ii 2: 1(N01) , GAL~a X
     P000522 obv. ii 5': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000589 obv. ii 8: 1(N01) , GAL~a SILA4~a
     P000604 obv. iii 3: 1(N01) , SILA4~a# GAL~a#
     P000622 obv. iv 1: 1(N01) , GAL~a [...]
     P000634 obv. ii 2: 1(N01)# , X [...]
     P000640 obv. iii 2: 1(N01) , GAL~a X
     P000681 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P006042 obv. v 2: 1(N01) , GAL~a? SILA4~a?
     P006043 obv. iii 7: 1(N01) , GAL~a SILA4~a
     P006044 obv. iii 7: 1(N01) , GAL~a SILA4~a
     P006045 obv. iii 6: 1(N01) , GAL~a SILA4~a#
     P006275 obv. iii 7: 1(N01) , GAL~a SILA4~b
     P326284 obv. iii 1: [1(N01) , GAL~a] SILA4~a#
     P388252 obv. iv 7: 1(N01) , X X
     P388253 obv. iii 1': [1(N01)] , X
 
Q000002 025: GAL~a SZAB~a
 
     P000002 ii 3': 1(N01) , GAL~a SZAB~a
     P000031 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a# SZAB~a#
     P000051 obv. i 2': 1(N01) , GAL~a# SZAB~a#
     P000061 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a# SZAB~a#
     P000066 obv. ii 2: 1(N01) , GAL~a SZAB~a#
     P000080 obv. 4': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000082 obv. ii 3: 1(N01) , [...] SZAB~a#
     P000161 obv. iii 6: 1(N01) , SZAB~a GAL~a
     P000174 obv. ii 1': 1(N01) , SZAB~a# [...]
     P000179 obv. iii 1: [1(N01)] , [...]
     P000179 obv. iii 5: 1(N01) , GAL~a SZAB~a
     P000233 obv. iii 2': 1(N01) , GAL~a SZAB~a
     P000247 obv. ii 9: 1(N01) , GAL~a SZAB~a#
     P000264 obv. ii 2: 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000267 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000324 obv. ii 3: 1(N01) , GAL~a SZAB~a#?
     P000340 obv. iii 2: 1(N01) , SZAB~a# [...]
     P000451 obv. ii 5': 1(N01)# , [...]
     P000461 obv. iii 3: 1(N01) , GAL~a# SZAB~a#
     P000471 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a SZAB~a#
     P000522 obv. ii 6': 1(N01) , GAL~a# SZAB~a#
     P000589 obv. ii 9: 1(N01) , GAL~a# SZAB~a#
     P000604 obv. iii 7: 1(N01) , GAL~a# SZAB~a#?
     P000622 obv. iv 2: 1(N01) , GAL~a SZAB~a#
     P000640 obv. iii 3: 1(N01) , GAL~a SZAB~a#
     P000681 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P006042 obv. v 3: 1(N01)#? , SZAB~a
     P006043 obv. iii 8: 1(N01) , SZAB~a GAL~a
     P006044 obv. iii 8: 1(N01) , SZAB~a# GAL~a#
     P006045 obv. iii 7: 1(N01) , GAL~a SZAB~a#
     P006275 obv. iii 8: 1(N01) , GAL~a X
     P326284 obv. iii 2: 1(N01)# , GAL~a SZAB~a
     P388252 obv. v 1: 1(N01) , SZAB~a
     P388253 obv. iii 4': 1(N01) , GAL~a SZAB~a!(IB~a)
 
Q000002 026: BU~a SZAB~a
 
     P000031 obv. ii 3': 1(N01) , BU~a SZAB~a
     P000051 obv. i 3': 1(N01) , BU~a# SZAB~a#
     P000061 obv. ii 3': 1(N01) , BU~a SZAB~a
     P000066 obv. ii 3: 1(N01) , BU~a SZAB~a#
     P000109 obv. i 1': 1(N01) , BU~a SZAB~a
     P000161 obv. iii 7: 1(N01) , [...]
     P000174 obv. ii 2': 1(N01) , SZAB~a# [...]
     P000179 obv. iii 2: [1(N01)] , [...]
     P000184 obv. ii 1': [1(N01)] , [...]
     P000233 obv. iii 3': 1(N01) , BU~a SZAB~a
     P000247 obv. ii 10: 1(N01) , SU3 SZAB~a
     P000264 obv. ii 3: 1(N01) , BU~a# SZAB~a#
     P000324 obv. ii 4: 1(N01) , BU~a#? SZAB~a#
     P000339 obv. i 1': 1(N01) , BU~a# SZAB~a#
     P000340 obv. iii 3: 1(N01) , SZAB~a# [...]
     P000461 obv. iii 4: 1(N01) , BU~a# SZAB~a#
     P000471 obv. ii 3': 1(N01) , BU~a SZAB~a#
     P000522 obv. ii 7': 1(N01) , [...] SZAB~a#
     P000589 obv. ii 10: 1(N01) , BU~a# [...]
     P000604 obv. iii 8: 1(N01) , BU~a#? SZAB~a#?
     P000622 obv. iv 3: 1(N01) , BU~a# SZAB~a#
     P000681 obv. ii 4': 1(N01) , BU~a SZAB~a#
     P006042 obv. v 4: 1(N01) , GAL~a
     P006043 obv. iv 1: 1(N01) , SZAB~a BU~a
     P006044 obv. iv 1: 1(N01) , SZAB~a BU~a
     P006045 obv. iii 8: 1(N01) , BU~a SZAB~a#
     P326284 obv. iii 3: 1(N01)# , BU~a# SZAB~a#
     P330066 obv. ii 1: 1(N01)# , BU~a# SZAB~a#
     P388252 obv. v 2: 1(N01) , X X
     P388253 obv. iii 5': 1(N01) , GAL~a
 
Q000002 027: GAL~a NESAG2~a
 
     P000031 obv. ii 4': 1(N01) , [...]
     P000051 obv. i 4': 1(N01) , [...] NESAG2~a#
     P000061 obv. ii 4': 1(N01) , GAL~a# NESAG2~a
     P000066 obv. ii 4: 1(N01) , GAL~a [...]
     P000067 obv. iii 1': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000081 obv. 1': 1(N01) , GAL~a# NESAG2~a#
     P000109 obv. i 2': 1(N01) , NESAG2~a# [...]
     P000179 obv. iii 3: 1(N01) , GAL~a# NESAG2~b
     P000184 obv. ii 2': 1(N01) , [...]
     P000233 obv. iii 4': 1(N01) , NESAG2~b#
     P000237 obv. iv 1': [1(N01)] , [...] NESAG2~a#
     P000247 obv. ii 11: 1(N01) , GAL~a NESAG2~a
     P000324 obv. ii 5: 1(N01) , GAL~a#? NESAG2~a#?
     P000339 obv. i 2': 1(N01) , [...] NESAG2~a#
     P000340 obv. iii 4: 1(N01)# , GAL~a# [...]
     P000461 obv. iii 5: 1(N01) , GAL~a NESAG2~a#
     P000589 obv. ii 11: [1(N01)] , GAL~a# NESAG2~b#
     P000597 obv. ii 1': 1(N01) , GAL~a NESAG2~a#
     P000622 obv. iv 4: 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000660 obv. i 1': [1(N01)] , [...] NESAG2~a#
     P000670 obv. ii 1': [1(N01)] , GAL~a# [...]
     P000681 obv. ii 5': 1(N01) , GAL~a NESAG2~a#
     P006043 obv. iv 2: 1(N01) , GAL~a NESAG2~a
     P006044 obv. iv 2: 1(N01) , GAL~a NESAG2~a
     P006045 obv. iv 1: 1(N01) , GAL~a NESAG2~a#
     P006209 obv. ii' 1: 1(N01) , GAL~a NESAG2~a
     P006275 obv. iv 1: 1(N01) , GAL~a NESAG2~a
     P326284 obv. iii 4: 1(N01)# , GAL~a# NESAG2~a
     P330066 obv. ii 2: 1(N01)# , GAL~a# NESAG2~b
     P388252 obv. v 3: 1(N01) , GADA~a X
     P388253 obv. iii 2': 1(N01) , GAL~a X
 
Q000002 028: GAL~a TUR3~a
 
     P000031 obv. ii 5': 1(N01) , GAL~a TUR3~a
     P000066 obv. ii 5: 1(N01) , [...]
     P000067 obv. iii 2': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000081 obv. 2': 1(N01) , GAL~a TUR3~a
     P000179 obv. iii 4: 1(N01) , GAL~a TUR3~a
     P000184 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000233 obv. iii 5': 1(N01) , [...] TUR3~a#?
     P000237 obv. iv 2': [1(N01)] , [...] TUR3~a
     P000247 obv. ii 12: 1(N01) , GAL~a TUR3~a
     P000324 obv. ii 6: [1(N01)] , [...]
     P000461 obv. iii 6: 1(N01) , GAL~a TUR3~a#
     P000463 obv. ii 1': 1(N01)# , [...]
     P000589 obv. ii 12: 1(N01) , GAL~a# TUR3~a#?
     P000597 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a TUR3~a
     P000599 obv. ii 1': [1(N01)] , GAL~a# TUR3~a#
     P000604 obv. iii 6: [1(N01)] , GAL~a# TUR3~a
     P000622 obv. iv 5: 1(N01) , GAL~a# TUR3~a#
     P000660 obv. i 2': [1(N01)] , [...] TUR3~a#
     P000670 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a# TUR3~a#
     P000681 obv. ii 6': 1(N01) , GAL~a TUR3~a#
     P006043 obv. iv 3: 1(N01) , GAL~a TUR3~a
     P006044 obv. iv 3: 1(N01) , GAL~a TUR3~a
     P006045 obv. iv 2: 1(N01) , GAL~a TUR3~a
     P006209 obv. ii' 2: 1(N01) , GAL~a TUR3~a
     P006275 obv. iv 2: 1(N01) , GAL~a TUR3~a
     P326284 obv. iii 5: 1(N01)# , [GAL~a] TUR3~a#
     P330066 obv. ii 3: 1(N01)# , GAL~a# TUR3~a
     P388252 obv. v 4: 1(N01) , IB~a X
     P388253 obv. iii 3': 1(N01) , |MAR~bxGAR|? GAL~a
 
Q000002 029: GAL~a UMUN2
 
     P000031 obv. ii 6': 1(N01) , GAL~a# UMUN2#
     P000054 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000055 obv. ii 1': 1(N01) , GAL~a# UMUN2#
     P000067 obv. iii 3': 1(N01) , GAL~a [...]
     P000115 obv. iii 1': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000184 obv. ii 4': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000233 obv. iii 6': 1(N01) , GAL~a UMUN2#
     P000237 obv. iv 3': [1(N01)] , GAL~a# UMUN2
     P000247 obv. ii 13: 1(N01) , GAL~a UMUN2
     P000334 obv. 1': [1(N01)] , GAL~a# UMUN2#
     P000461 obv. iii 7: 1(N01) , GAL~a# UMUN2#
     P000463 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a# UMUN2
     P000589 obv. ii 13: 1(N01) , GAL~a# UMUN2#
     P000597 obv. ii 3': 1(N01) , UMUN2 GAL~a
     P000599 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a UMUN2
     P000604 obv. iii 9: 1(N01) , GAL~a UMUN2#
     P000606 obv. ii 1': 1(N01) , GAL~a UMUN2#
     P000622 obv. iv 6: 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000670 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a UMUN2#
     P000681 obv. ii 7': 1(N01) , GAL~a UMUN2#
     P006043 obv. iv 4: 1(N01) , GAL~a UMUN2
     P006044 obv. iv 4: 1(N01) , GAL~a UMUN2
     P006045 obv. iv 3: 1(N01) , UMUN2 GAL~a
     P006209 obv. ii' 3: 1(N01)# , [GAL~a] UMUN2#
     P006275 obv. iv 3: 1(N01) , GAL~a UMUN2
     P006275 obv. iv 4: 1(N01) , GAL~a UMUN2
     P006275 obv. iv 5: 1(N01) , GAL~a UMUN2
     P388252 obv. v 5: 1(N01) , X
 
Q000002 030: ERIN UMUN2
 
     P000001 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000031 obv. ii 7': 1(N01) , [...] UMUN2#
     P000054 obv. ii 2': 1(N01) , ERIN UMUN2#
     P000055 obv. ii 2': 1(N01) , ERIN# UMUN2
     P000067 obv. iii 4': 1(N01) , [...]
     P000115 obv. iii 2': 1(N01) , ERIN# UMUN2#
     P000161 rev. i 1: 1(N01) , UMUN2# ERIN
     P000184 obv. ii 5': 1(N01) , ERIN# [...]
     P000237 obv. iv 4': [1(N01)] , ERIN# UMUN2
     P000247 obv. ii 14: 1(N01)# , ERIN# UMUN2
     P000334 obv. 2': [1(N01)] , ERIN# UMUN2#
     P000461 obv. iii 8: 1(N01) , ERIN# UMUN2#
     P000463 obv. ii 3': 1(N01) , ERIN# UMUN2
     P000589 obv. ii 14: 1(N01) , [...]
     P000597 obv. ii 4': 1(N01) , UMUN2# ERIN#
     P000599 obv. ii 3': 1(N01) , ERIN UMUN2
     P000604 obv. iii 10: 1(N01) , UMUN2# [...]
     P000606 obv. ii 2': 1(N01) , ERIN# [...]
     P000670 obv. ii 4': 1(N01) , [...] UMUN2#
     P006043 obv. iv 5: 1(N01) , ERIN UMUN2
     P006044 obv. iv 5: 1(N01) , ERIN UMUN2
     P006045 obv. iv 4: 1(N01) , UMUN2 ERIN#
     P388252 obv. v 6: 1(N01) , GAL~a? X
 
Q000002 031: SANGA~a UMUN2
 
     P000001 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a# UMUN2#
     P000051 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000054 obv. ii 3': 1(N01) , SANGA~a UMUN2#
     P000055 obv. ii 3': 1(N01) , SANGA~a# UMUN2#
     P000055 obv. iii 1': 1(N01) , [...]
     P000055 obv. iii 2': 1(N01) , [...]
     P000084 obv. 1': 1(N01) , SANGA~a# UMUN2
     P000115 obv. iii 3': 1(N01) , [...]
     P000161 rev. i 2: 1(N01) , SANGA~a UMUN2
     P000237 obv. iv 5': [1(N01)] , UMUN2# [...]
     P000247 obv. ii 15: [1(N01)] , [...] UMUN2#
     P000334 obv. 3': [1(N01)] , SANGA~a# UMUN2#
     P000443 obv. i 1': [1(N01)] , [...]
     P000461 obv. iii 9: 1(N01) , UMUN2# [...]
     P000463 obv. ii 4': 1(N01) , SANGA~a# UMUN2#
     P000589 obv. iii 1: 1(N01) , UMUN2 SANGA~a
     P000597 obv. ii 5': 1(N01) , UMUN2 SANGA~a
     P000599 obv. ii 4': 1(N01)# , [...]
     P000606 obv. ii 3': 1(N01) , [...]
     P006043 obv. iv 6: 1(N01) , SANGA~a UMUN2
     P006044 obv. iv 6: 1(N01) , SANGA~a UMUN2
     P006045 obv. iv 5: 1(N01) , UMUN2 SANGA~a
     P006275 obv. iv 6-7: 1(N01) , SANGA~a UMUN2
     P388252 obv. v 7: 1(N01) , X X
 
Q000002 032: GAL~a UMUN2 KU3~a
 
     P000001 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a UMUN2 KU3~a
     P000051 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a# KU3~a UMUN2#
     P000054 obv. ii 4': 1(N01) , GAL~a UMUN2 KU3~a#
     P000127 obv. i 1': 1(N01) , UMUN2# KU3~a#
     P000129 obv. ii 1': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000164 obv. ii 1': 1(N01) , GAL~a# UMUN2 KU3~a#
     P000184 obv. ii 6': 1(N01) , KU3~a UMUN2#? [...]
     P000247 obv. ii 16: [1(N01)] , [...]
     P000274 obv. i 1': 1(N01) , GAL~a UMUN2 KU3~a?
     P000331 obv. i 1': [1(N01)] , [...] KU3~a#
     P000334 obv. 4': [1(N01)] , GAL~a UMUN2 [...]
     P000443 obv. i 2': [1(N01)] , [...] UMUN2# KU3~a
     P000463 obv. ii 5': 1(N01) , UMUN2 [...]
     P000555 obv. ii 1': 1(N01)# , [...]
     P000589 obv. iii 2: 1(N01) , UMUN2 KU3~a
     P000606 obv. ii 4': [1(N01)] , [...]
     P006043 obv. iv 8: 1(N01) , UMUN2 ME~a KU3~a
     P006044 obv. iv 8: 1(N01) , ME~a UMUN2 KU3~a
     P006045 obv. iv 6: 1(N01) , UMUN2 KU3~a
     P388252 obv. v 8: 1(N01) , X
 
Q000002 033: AB~a UMUN2 KU3~a
 
     P000054 obv. ii 5': 1(N01) , AB~a# UMUN2 KU3~a#
     P000127 obv. i 2': 1(N01) , AB~a# UMUN2 KU3~a
     P000129 obv. ii 2': 1(N01) , AB~a# UMUN2# KU3~a#
     P000164 obv. ii 2': 1(N01) , AB~a UMUN2# KU3~a
     P000184 obv. ii 7': 1(N01) , UMUN2# [...]
     P000247 obv. iii 1: 1(N01)# , AB~a# UMUN2# [...]
     P000269 obv. i 1': 1(N01) , AB~a# UMUN2# [...]
     P000274 obv. i 2': 1(N01) , AB~a UMUN2 KU3~a?
     P000331 obv. i 2': [1(N01)] , [...] UMUN2# KU3~a
     P000443 obv. i 3': [1(N01)] , [...] UMUN2# KU3~a
     P000467 obv. ii 1': 1(N01) , AB~a UMUN2# [...]
     P000522 obv. iii 1': 1(N01) , [...]
     P000555 obv. ii 2': 1(N01)# , AB~a# [...]
     P000606 obv. ii 5': [1(N01)] , [...]
     P006043 obv. iv 7: 1(N01) , UMUN2 KU3~a
     P006044 obv. iv 7: 1(N01) , UMUN2 KU3~a
     P006045 obv. iv 7: 1(N01) , UMUN2# BAR? KU3~a
     P006275 obv. iv 8: 1(N01) , UMUN2 GAL~a? KU3~a#?
     P326284 obv. iv 1: 1(N01)# , AB~a UMUN2 KU3~a
 
Q000002 034: GAL~a AK~a
 
     P000048 obv. ii 1': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000051 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a# AK~a#?
     P000054 obv. ii 6': 1(N01) , GAL~a AK~a#
     P000127 obv. i 3': 1(N01) , GAL~a AK~a
     P000129 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a# AK~a#
     P000161 rev. i 3: 1(N01) , AK~a
     P000164 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a AK~a
     P000179 obv. iv 1: [1(N01)] , [...]
     P000247 obv. iii 2: 1(N01) , GAL~a# AK~a#
     P000252 obv. i 1': [1(N01)] , [...] AK~a#
     P000269 obv. i 2': 1(N01) , GAL~a AK~a#
     P000274 obv. i 3': 1(N01) , GAL~a# AK~a
     P000331 obv. i 3': [1(N01)] , GAL~a# AK~a
     P000358 obv. i 1': 1(N01) , [...] AK~a#
     P000443 obv. i 4': [1(N01)] , [...] AK~a#
     P000467 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a AK~a#?
     P000522 obv. iii 2': 1(N01) , [...]
     P000527 obv. ii 1': [1(N01)] , [...]
     P000555 obv. ii 3': 1(N01)# , GAL~a# [...]
     P000589 obv. iii 3: 1(N01) , GAL~a AK~a#
     P000606 obv. ii 6': [1(N01)] , [...]
     P006043 obv. v 1: [1(N01)] , [...]
     P006044 obv. v 1: 1(N01) , GAL~a AK~a#
     P006045 obv. iv 8: 1(N01) , GAL~a AK~a#
     P006275 obv. v 1: 1(N01) , GAL~a AK~a
     P326284 obv. iv 2: 1(N01) , GAL~a AK~a
 
Q000002 035: GAL~a IM~a
 
     P000048 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000051 obv. ii 4': 1(N01) , GAL~a IM~a
     P000054 obv. ii 7': 1(N01) , GAL~a IM~a#
     P000083 obv. 1': 1(N01) , GAL~a# IM~a#?
     P000127 obv. i 4': 1(N01) , GAL~a# IM~a#
     P000129 obv. ii 4': 1(N01) , [...]
     P000152 obv. 1': 1(N01) , GAL~a# IM~a#
     P000164 obv. ii 4': 1(N01) , GAL~a IM~a
     P000179 obv. iv 2: 1(N01) , [...] IM~b#
     P000247 obv. iii 3: 1(N01)# , GAL~a IM~a#
     P000252 obv. i 2': [1(N01)] , [...] IM~a
     P000269 obv. i 3': 1(N01) , GAL~a IM~a#
     P000270 obv. ii 1': [1(N01)] , GAL~a# IM~a#
     P000274 obv. i 4': 1(N01) , [...] IM~a#
     P000331 obv. i 4': [1(N01)] , [...] IM~a#
     P000358 obv. i 2': 1(N01) , [...] IM~b#
     P000467 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000522 obv. iii 3': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000527 obv. ii 2': 1(N01)# , GAL~a# [...]
     P000555 obv. ii 4': 1(N01)# , GAL~a# [...]
     P000582 obv. ii 1: 1(N01) , GAL~a IM~a
     P000589 obv. iii 4: 1(N01) , [...]
     P000606 obv. ii 7': [1(N01)] , [...]
     P006043 obv. v 2: [1(N01)] , [...]
     P006044 obv. v 2: 1(N01) , GAL~a IM~a
     P006045 obv. v 1: 1(N01) , IM~a# GAL~a
     P006209 obv. iii' 1: 1(N01) , GAL~a# [...]
     P006275 obv. v 2: 1(N01) , GAL~a IM~a!
     P326284 obv. iv 3: 1(N01) , GAL~a IM~a#
 
Q000002 036: IM~a TUR
 
     P000051 obv. ii 5': 1(N01) , IM~a# [...]
     P000054 obv. ii 8': 1(N01) , IM~a TUR#
     P000083 obv. 2': 1(N01) , IM~b TUR
     P000129 obv. ii 5': 1(N01) , [...]
     P000147 obv. i 1': 1(N01) , [...] TUR#?
     P000152 obv. 2': 1(N01) , IM~a# TUR
     P000164 obv. ii 5': 1(N01) , IM~a TUR#
     P000179 obv. iv 3: 1(N01) , TUR# IM~b
     P000247 obv. iii 4: [1(N01)] , IM~a# TUR#
     P000252 obv. i 3': [1(N01)] , IM~a# TUR
     P000269 obv. i 4': 1(N01) , IM~a TUR
     P000270 obv. ii 2': 1(N01) , IM~a TUR#
     P000358 obv. i 3': 1(N01) , [...] TUR#
     P000451 obv. iii 1': [1(N01)] , [...]
     P000522 obv. iii 4': 1(N01) , TUR# IM~a#
     P000527 obv. ii 3': 1(N01)# , TUR# IM~b#?
     P000555 obv. ii 5': 1(N01)# , TUR# [...]
     P000560 obv. ii 1': [1(N01)] , [...]
     P000582 obv. ii 2: 1(N01) , TUR IM~a
     P000589 obv. iii 5: 1(N01) , X [...]
     P000606 obv. ii 8': 1(N01) , MUSZ3~a#? [...]
     P006043 obv. v 3: 1(N01) , IM~a TUR
     P006044 obv. v 3: 1(N01) , IM~a TUR
     P006045 obv. v 2: 1(N01) , IM~a TUR#
     P006209 obv. iii' 2: 1(N01) , IM~a# TUR#
     P006275 obv. v 3: 1(N01) , IM~a! TUR?
     P326284 obv. iv 4: 1(N01) , IM~a TUR
 
Q000002 037: GAL~a SZA
 
     P000051 obv. ii 6': 1(N01) , [...]
     P000083 obv. 3': 1(N01) , GAL~a# SZA#
     P000147 obv. i 2': 1(N01) , [...] SZA
     P000164 obv. ii 6': 1(N01) , [...]
     P000179 obv. iv 4: 1(N01) , GAL~a# SZA
     P000247 obv. iii 5: 1(N01)# , GAL~a SZA
     P000270 obv. ii 3': [1(N01)] , [...]
     P000355 obv. i 1': 1(N01) , GAL~a# SZA
     P000357 obv. i 1': 1(N01) , [...] SZA#
     P000358 obv. i 4': 1(N01) , [...] SZA#
     P000451 obv. iii 2': 1(N01) , GAL~a [...]
     P000522 obv. iii 5': 1(N01) , GAL~a# SZA#?
     P000527 obv. ii 4': 1(N01)# , GAL~a# SZA#
     P000560 obv. ii 2': 1(N01)# , GAL~a# SZA
     P000582 obv. ii 3: [1(N01)] , GAL~a# SZA#
     P000589 obv. iii 6: 1(N01) , GAL~a# SZA
     P000606 obv. ii 9': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P006043 obv. v 4: 1(N01) , SZA GAL~a
     P006044 obv. v 4: 1(N01) , GAL~a SZA
     P006045 obv. v 3: 1(N01) , GAL~a SZA#
     P006275 obv. v 4-5: 1(N01) , GAL~a SZA
     P326284 obv. iv 5: 1(N01) , GAL~a SZA#
 
Q000002 038: GAL~a ERIN
 
     P000165 obv. 1': 1(N01) , [...]
     P000179 obv. iv 5: 1(N01) , GAL~a ERIN
     P000247 obv. iii 6: 1(N01) , GAL~a ERIN#
     P000251 obv. ii 1': [1(N01)] , GAL~a# ERIN#
     P000355 obv. i 2': 1(N01) , GAL~a# ERIN#
     P000357 obv. i 2': 1(N01) , GAL~a# ERIN
     P000451 obv. iii 3': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000522 obv. iii 6': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000527 obv. ii 5': 1(N01)# , GAL~a# [...]
     P000560 obv. ii 3': 1(N01)# , GAL~a# ERIN#
     P000582 obv. ii 4: [1(N01)] , GAL~a# ERIN#
     P000589 obv. iii 7: 1(N01) , GAL~a# ERIN
     P000606 obv. ii 10': 1(N01) , [...]
     P006043 obv. v 5: 1(N01) , GAL~a ZATU776
     P006044 obv. v 5: 1(N01) , GAL~a KU3~a#?
     P006045 obv. v 4: 1(N01) , GAL~a ERIN
     P006275 obv. v 6: 1(N01) , GAL~a GAL~a ERIN?
 
Q000002 039: GAL~a GISZGAL
 
     P000165 obv. 2': 1(N01) , GAL~a# GISZGAL#
     P000237 obv. v 1': 1(N01)# , GAL~a# [...]
     P000247 obv. iii 7: 1(N01) , GAL~a X
     P000251 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a GISZGAL
     P000338 obv. i 1': [1(N01)] , GAL~a# GISZGAL#
     P000357 obv. i 3': 1(N01) , GAL~a# GISZGAL
     P000470 obv. i 1': [1(N01)] , [...] GISZGAL#
     P000522 obv. iii 7': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000527 obv. ii 6': 1(N01)# , GAL~a# GISZGAL#
     P000560 obv. ii 4': 1(N01)# , GAL~a# GISZGAL#
     P000582 obv. ii 5: [1(N01)] , [...] X
     P000589 obv. iii 8: 1(N01) , GAL~a# GURUSZ~a
     P000606 obv. ii 11': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P006275 obv. v 7: 1(N01) , GAL~a PAP~a
 
Q000002 040: GAL~a |ZATU737+DI|
 
     P000165 obv. 3': 1(N01) , GAL~a# |ZATU737xX|#
     P000237 obv. v 2': 1(N01) , GAL~a# |ZATU737xDI|#
     P000247 obv. iii 8: 1(N01) , GAL~a |ZATU737xDI|
     P000251 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a |ZATU737xDI|
     P000338 obv. i 2': [1(N01)] , GAL~a# |ZATU737xDI|
     P000470 obv. i 2': [1(N01)] , GAL~a# |ZATU737xDI|#
     P000522 obv. iii 8': 1(N01) , [...] |ZATU737xX|
     P000527 obv. ii 7': 1(N01)# , GAL~a# |ZATU737xDI|#
     P000560 obv. ii 5': 1(N01)# , GAL~a# |ZATU737xDI|#
     P000589 obv. iii 9: 1(N01) , GAL~a |ZATU737xDI|#
     P000606 obv. ii 12': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P006043 obv. v 8: 1(N01) , GAL~a |ZATU737xDI|
     P006044 obv. v 8: 1(N01) , [...]
     P006045 obv. v 7: 1(N01) , [...] |ZATU737xX|#
     P006275 obv. v 8: 1(N01) , 3(N57) |ZATU737xI|?
 
Q000002 041: SANGA~a |ZATU737+DI|
 
     P000051 obv. iii 1': 1(N01) , [...]
     P000087 obv. ii 1': 1(N01) , [...] |ZATU737xDI|#?
     P000165 obv. 4': 1(N01) , SANGA~a |ZATU737xDI|
     P000237 obv. v 3': 1(N01) , SANGA~a |ZATU737xDI|#
     P000247 obv. iii 9: 1(N01) , SANGA~a# |ZATU737xDI|
     P000251 obv. ii 4': [1(N01)] , [...] |ZATU737xDI|#
     P000271 obv. i 1': [1(N01)] , X |ZATU737xX|#
     P000461 obv. iv 1': 1(N01) , [...]
     P000470 obv. i 3': 1(N01)# , SANGA~a# |ZATU737xDI|
     P000522 obv. iii 9': 1(N01) , [...] |ZATU737xX|
     P000560 obv. ii 6': [1(N01)] , [...] |ZATU737xDI|#
     P000589 obv. iii 10: 1(N01)# , [...]
     P000606 obv. ii 13': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P006275 obv. v 9: 1(N01) , 3(N57) |ZATU737xU4|?
 
Q000002 042: SANGA~a |ZATU737+U4|
 
     P000051 obv. iii 2': 1(N01) , SANGA~a# |ZATU737xU4|#
     P000087 obv. ii 2': 1(N01) , SANGA~a# |ZATU737xU4|#
     P000140 obv. ii 1': 1(N01) , SANGA~a# [...]
     P000165 obv. 5': 1(N01) , SANGA~a |ZATU737xX|#
     P000237 obv. v 4': [1(N01)] , [...]
     P000247 obv. iii 10: 1(N01) , SANGA~a# |ZATU737xX|
     P000271 obv. i 2': [1(N01)] , [...] |ZATU737xU4|#
     P000273 obv. i 1': 1(N01) , SANGA~a# |ZATU737xU4|
     P000342 obv. ii 1': 1(N01) , SANGA~a |ZATU737xU4|#
     P000443 obv. ii 1': [1(N01)] , [...]
     P000461 obv. iv 2': 1(N01) , [...]
     P000470 obv. i 4': 1(N01)# , SANGA~a |ZATU737xU4|
     P000522 obv. iii 10': 1(N01) , [...] |ZATU737xX|
     P000560 obv. ii 7': [1(N01)] , SANGA~a# |ZATU737xU4|#
     P000606 obv. ii 14': 1(N01) , SANGA~a# [...]
     P000693 obv. 1': 1(N01) , SANGA~a# |ZATU737xU4|
 
Q000002 043: SANGA~a |ZATU737+SA|L
 
     P000051 obv. iii 3': 1(N01) , SANGA~a# |ZATU737xSAL|
     P000087 obv. ii 3': 1(N01) , SANGA~a# |ZATU737xSAL|
     P000140 obv. ii 2': 1(N01) , SANGA~a [...]
     P000237 obv. v 5': [1(N01)] , [...] |ZATU737xSAL|#
     P000247 obv. iii 11: 1(N01) , SANGA~a# |ZATU737xSAL|
     P000273 obv. i 2': 1(N01) , SANGA~a# |ZATU737xSAL|
     P000342 obv. ii 2': 1(N01) , SANGA~a |ZATU737xSAL|#
     P000443 obv. ii 2': [1(N01)] , [...] |ZATU737xX|#
     P000461 obv. iv 3': 1(N01) , SANGA~a# [...]
     P000539 obv. i 1': [1(N01)] , [...] SANGA~a#?
     P000560 obv. ii 8': 1(N01)# , SANGA~a# |ZATU737xSAL|
     P000606 obv. ii 15': 1(N01) , SANGA~a# [...]
     P000693 obv. 2': 1(N01) , [...] |ZATU737xSAL|
     P006043 obv. v 7: 1(N01) , SANGA~a |ZATU737xSAL|
     P006044 obv. v 7: 1(N01) , GAL~a# |ZATU737xSAL|#
     P006045 obv. v 6: 1(N01) , SANGA~a |ZATU737xSAL|
 
Q000002 044: SANGA~a |ZATU737+GAR|
 
     P000031 obv. iii 1': 1(N01) , [...]
     P000051 obv. iii 4': 1(N01) , SANGA~a# [...]
     P000140 obv. ii 3': 1(N01) , SANGA~a |ZATU737xX|#
     P000233 obv. v 1': 1(N01) , |ZATU737xGAR|#
     P000332 obv. i 1': [1(N01)] , [...] |ZATU737xGAR|#
     P000342 obv. ii 3': 1(N01) , [...]
     P000443 obv. ii 3': 1(N01) , SANGA~a#? |ZATU737xSAL|#?
     P000461 obv. iv 4': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000539 obv. i 2': [1(N01)] , [...] |ZATU737xX|#
     P000606 obv. ii 16': [1(N01)] , SANGA~a# |ZATU737xSAL|#
     P326284 obv. v 1: [1(N01)] , [...]
 
Q000002 045: GAL~a ISZ~b
 
     P000031 obv. iii 2': 1(N01) , [...]
     P000057 obv. i 1': 1(N01) , GAL~a# ISZ~b#
     P000140 obv. ii 4': 1(N01) , GAL~a ISZ~b#
     P000233 obv. v 2': 1(N01) , ISZ~b GAL~a
     P000237 obv. v 6': [1(N01)] , [...] ISZ~b#
     P000247 obv. iii 12: 1(N01) , GAL~a ISZ~b
     P000273 obv. i 3': 1(N01) , GAL~a# ISZ~b#
     P000332 obv. i 2': [1(N01)] , [...] ISZ~b
     P000350 obv. 1': [1(N01)] , [...] ISZ~b#
     P000443 obv. ii 4': 1(N01) , GAL~a# ISZ~b#?
     P000461 obv. iv 5': 1(N01) , GAL~a# ISZ~b#
     P000539 obv. i 3': [1(N01)] , [...]
     P000560 obv. ii 9': 1(N01)# , GAL~a# ISZ~b#?
     P000606 obv. ii 17': 1(N01) , GAL~a# ISZ~b#
     P326284 obv. v 2: [1(N01)] , [...]
 
Q000002 046: GAL~a TAG~a2
 
     P000031 obv. iii 3': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000057 obv. i 2': 1(N01) , GAL~a TAG~a2
     P000140 obv. ii 5': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000233 obv. v 3': 1(N01) , [...]
     P000237 obv. v 7': [1(N01)] , [...] TAG~a2#
     P000247 obv. iii 13: 1(N01) , GAL~a TAG~a2
     P000255 obv. i 1': [1(N01)] , [...]
     P000332 obv. i 3': [1(N01)] , [...] TAG~a2#
     P000343 obv. i 1': [1(N01)] , [...] TAG~a1#
     P000350 obv. 2': [1(N01)] , [...] TAG~a1#
     P000443 obv. ii 5': 1(N01) , GAL~a TAG~a2#?
     P000560 obv. ii 10': [1(N01)] , GAL~a# TAG~a2#?
     P000589 obv. iv 1: 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000597 obv. iii 1': [1(N01)] , GAL~a# [...]
     P000606 obv. ii 18': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000660 obv. ii 1': 1(N01)# , AB~a#? [...]
     P006043 obv. v 6: 1(N01) , GAL~a TAG~a1
     P006044 obv. v 6: 1(N01) , GAL~a TAG~a2
     P006045 obv. v 5: 1(N01) , GAL~a TAG~a2
     P326284 obv. v 3: 1(N01) , GAL~a TAG~a2
 
Q000002 047: GAL~a SANGA~a
 
     P000031 obv. iii 4': 1(N01) , GAL~a SANGA~a#
     P000057 obv. i 3': 1(N01) , SANGA~a GAL~a#
     P000123 obv. 1': 1(N01) , [...]
     P000233 obv. iv 4': 1(N01) , SANGA~a# GAL~a
     P000247 obv. iii 14: 1(N01) , GAL~a SANGA~a#
     P000255 obv. i 2': [1(N01)] , [...] SANGA~a#
     P000332 obv. i 4': [1(N01)] , [...] SANGA~a#
     P000343 obv. i 2': [1(N01)] , GAL~a# SANGA~a
     P000350 obv. 3': [1(N01)] , GAL~a# SANGA~a
     P000582 obv. iii 1: 1(N01) , GAL~a# SANGA~a#
     P000589 obv. iv 2: 1(N01) , GAL~a [...]
     P000597 obv. iii 2': 1(N01) , GAL~a SANGA~a
     P000606 obv. ii 19': 1(N01) , GAL~a# SANGA~a#
     P000660 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a SANGA~a#
     P326284 obv. v 4: 1(N01) , SANGA~a# [GAL~a]
 
Q000002 048: DUB~a SANGA~a
 
     P000001 obv. iii 1': 1(N01) , DUB~a SANGA~a#
     P000031 obv. iii 5': 1(N01) , [...]
     P000057 obv. i 4': 1(N01) , [...]
     P000123 obv. 2': 1(N01) , DUB~a SANGA~a
     P000233 obv. iv 3': 1(N01) , DUB~a SANGA~a
     P000247 obv. iii 15: 1(N01) , DUB~a SANGA~a#
     P000254 obv. i 1': [1(N01)] , [...] SANGA~a#
     P000255 obv. i 3': [1(N01)] , [...] SANGA~a#?
     P000341 obv. ii 1': 1(N01) , DUB~a# SANGA~a#
     P000343 obv. i 3': [1(N01)] , [...] SANGA~a#
     P000350 obv. 4': [1(N01)] , [...] SANGA~a
     P000582 obv. iii 2: 1(N01) , DUB~a# [...]
     P000589 obv. iv 3: 1(N01) , [...]
     P000597 obv. iii 3': 1(N01) , DUB~a# SANGA~a#
     P000606 obv. ii 20': 1(N01) , DUB~a SANGA~a#
     P000660 obv. ii 3': 1(N01)# , DUB~a# SANGA~a#
 
Q000002 049: SAG SUG5
 
     P000001 obv. iii 2': 1(N01) , SUG5# SAG#
     P000057 obv. i 5': 1(N01) , SAG# SUG5#
     P000123 obv. 3': 1(N01) , SAG# [...]
     P000158 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000233 obv. iv 5': 1(N01) , SUG5 SAG
     P000247 obv. iii 16: 1(N01)# , SAG# SUG5#
     P000251 obv. iii 1': [1(N01)] , [...] SAG#
     P000254 obv. i 2': [1(N01)] , [...] SAG#
     P000341 obv. ii 2': 1(N01) , SAG# [...]
     P000350 obv. 5': [1(N01)] , [...]
     P000582 obv. iii 3: 1(N01) , SUG5# [...]
     P000589 obv. iv 4: 1(N01) , SUG5# SAG#
     P000660 obv. ii 4': 1(N01)# , [...]
 
Q000002 050: UB SAG
 
     P000001 obv. iii 3': 1(N01) , UB SAG#
     P000057 obv. i 6': 1(N01) , UB# SAG
     P000147 obv. ii 1': 1(N01) , UB SAG#
     P000158 obv. ii 2': 1(N01) , UB SAG#
     P000247 obv. iv 1: 1(N01) , [...]
     P000251 obv. iii 2': 1(N01) , UB SAG
     P000254 obv. i 3': [1(N01)] , [...] SAG#
     P000278 obv. i 1': [1(N01)] , [...]
     P000341 obv. ii 3': [1(N01)] , [...]
     P000499 obv. iii 1: 1(N01) , UB SAG#
     P000582 obv. iii 4: 1(N01) , UB# [...]
     P000589 obv. iv 5: 1(N01) , UB SAG
     P000599 obv. iii 1': [1(N01)] , UB# [...]
 
Q000002 051: ZATU725
 
     P000057 obv. i 7': 1(N01) , ZATU725
     P000147 obv. ii 2': 1(N01) , ZATU725#
     P000158 obv. ii 3': 1(N01) , ZATU725
     P000164 obv. iii 1': 1(N01) , [...]
     P000247 obv. iv 2: 1(N01)# , ZATU725#
     P000251 obv. iii 3': 1(N01) , ZATU725
     P000253 obv. ii 1': 1(N01) , ZATU725#
     P000254 obv. i 4': [1(N01)] , ZATU725#
     P000278 obv. i 2': 1(N01)# , ZATU725#
     P000331 obv. ii 1': 1(N01)# , ZATU725#
     P000499 obv. iii 2: 1(N01) , ZATU725
     P000589 obv. iv 6: 1(N01) , ZATU725
     P000599 obv. iii 2': 1(N01)# , [...]
 
Q000002 052: DAM
 
     P000158 obv. ii 4': 1(N01) , DAM#
     P000164 obv. iii 2': 1(N01) , DAM
     P000247 obv. iv 3: 1(N01) , [...]
     P000251 obv. iii 4': 1(N01) , DAM
     P000252 obv. ii 1': [1(N01)] , [...]
     P000253 obv. ii 2': 1(N01) , DAM
     P000254 obv. i 5': [1(N01)] , [...]
     P000271 obv. ii 1': 1(N01)# , DAM#?
     P000278 obv. i 3': 1(N01)# , DAM#
     P000331 obv. ii 2': 1(N01) , DAM#
     P000470 obv. ii 1': [1(N01)] , DAM#
     P000589 obv. iv 7: 1(N01) , X [...]
 
Q000002 053: NUN~a BU3~a
 
     P000057 obv. ii 1': 1(N01) , X [...]
     P000164 obv. iii 3': 1(N01) , NUN~a BU3
     P000166 obv. 1': 1(N01) , [...]
     P000247 obv. iv 4: 1(N01)# , [...]
     P000251 obv. iii 5': 1(N01) , NUN~a BU3
     P000252 obv. ii 2': 1(N01) , NUN~a# BU3#
     P000253 obv. ii 3': 1(N01) , BU3# [...]
     P000254 obv. i 6': 1(N01) , BU3 NUN~a#
     P000271 obv. ii 2': 1(N01) , BU3 [...]
     P000278 obv. i 4': 1(N01)# , NUN~a# BU3
     P000331 obv. ii 3': 1(N01) , NUN~a# BU3#
     P000470 obv. ii 2': 1(N01) , NUN~a BU3
     P000589 obv. iv 8: [1(N01)] , [...]
 
Q000002 054: KAR2a ME~a
 
     P000057 obv. ii 2': 1(N01) , KAR2~a# ME~a
     P000164 obv. iii 4': 1(N01) , KAR2~a# ME~a
     P000166 obv. 2': 1(N01) , KAR2~a [...]
     P000247 obv. iv 5: 1(N01)# , [...]
     P000251 obv. iii 6': 1(N01) , KAR2~a? ME~a
     P000252 obv. ii 3': 1(N01) , KAR2~a ME~a#
     P000253 obv. ii 4': 1(N01) , KAR2~a ME~a#
     P000254 obv. i 7': 1(N01) , KAR2~a ME~a
     P000271 obv. ii 3': 1(N01) , KAR2~a NUN~a# [...]
     P000278 obv. i 5': [1(N01)] , KAR2~a# ME~a
     P000331 obv. ii 4': 1(N01) , X KAR2~a# ME~a#
     P000464 obv. i 1': [1(N01)] , KAR2~a# ME~a#
     P000470 obv. ii 3': 1(N01) , KAR2~a ME~a
 
Q000002 055: GALGA~a ME~a
 
     P000057 obv. ii 3': 1(N01) , GALGA~a# ME~a#
     P000087 obv. iii 1': 1(N01) , [...]
     P000164 obv. iii 5': 1(N01) , NUN~a# GALGA~a
     P000166 obv. 3': 1(N01) , NUN~a X
     P000247 obv. iv 6: 1(N01) , GALGA~a# [...]
     P000251 obv. iii 7': 1(N01)# , GALGA~a ME~a
     P000252 obv. ii 4': 1(N01) , GALGA~a# ME~a
     P000253 obv. ii 5': 1(N01) , GALGA~a ME~a#
     P000254 obv. i 8': 1(N01) , GALGA~a# [...]
     P000278 obv. i 6': [1(N01)] , GALGA~a# ME~a#
     P000331 obv. ii 5': 1(N01) , GALGA~a#? [...]
     P000459 obv. i 1': 1(N01) , GALGA~a# ME~a
     P000464 obv. i 2': 1(N01)# , GALGA~a
     P000470 obv. ii 4': 1(N01) , NUN~a GALGA~a#
 
Q000002 056: LAGAR~a IB~a
 
     P000057 obv. ii 4': 1(N01) , LAGAR~a# IB~a#
     P000087 obv. iii 2': 1(N01) , X [...]
     P000164 obv. iii 6': 1(N01) , LAGAR~a IB~a
     P000166 obv. 4': 1(N01) , LAGAR~a# [...]
     P000247 obv. iv 7: 1(N01) , LAGAR~a# IB~a#
     P000253 obv. ii 6': 1(N01) , LAGAR~a IB~a#
     P000277 obv. 1': 1(N01) , LAGAR~a IB~a#
     P000459 obv. i 2': 1(N01) , LAGAR~a# IB~a
     P000464 obv. i 3': 1(N01)# , LAGAR~a# IB~a#
     P000470 obv. ii 5': 1(N01) , LAGAR~a# IB~a
     P000522 obv. iv 1': 1(N01) , [...]
 
Q000002 057: LAGAR~a GAR
 
     P000057 obv. ii 5': 1(N01) , LAGAR~a# GAR
     P000087 obv. iii 3': 1(N01) , LAGAR~a# [...]
     P000164 obv. iii 7': 1(N01) , LAGAR~a# GAR
     P000247 obv. iv 8: 1(N01) , LAGAR~a# GAR#
     P000253 obv. ii 7': 1(N01) , LAGAR~a GAR#
     P000277 obv. 2': 1(N01) , LAGAR~a [...]
     P000332 obv. ii 1': 1(N01) , LAGAR~a#? X
     P000349 obv. i 1': [1(N01)] , [...] GAR#?
     P000459 obv. i 3': 1(N01) , LAGAR~a# GAR
     P000464 obv. i 4': 1(N01)# , LAGAR~a# GAR
     P000522 obv. iv 2': 1(N01) , LAGAR~a GAR#
 
Q000002 058: MUSZ3a ME~a
 
     P000057 obv. ii 6': 1(N01) , MUSZ3~a# ME~a#
     P000087 obv. iii 4': 1(N01) , MUSZ3~a# [...]
     P000237 obv. vi 1': [1(N01)] , MUSZ3~a# [...]
     P000247 obv. iv 9: 1(N01) , MUSZ3~a# [...]
     P000253 obv. ii 8': 1(N01) , MUSZ3~a# ME~a
     P000277 obv. 3': 1(N01) , MUSZ3~a# [...]
     P000332 obv. ii 2': 1(N01) , MUSZ3~a ME~a#
     P000349 obv. i 2': [1(N01)] , MUSZ3~a# ME~a
     P000356 obv. ii 1': 1(N01) , MUSZ3~a# [...]
     P000464 obv. i 5': 1(N01) , MUSZ3~a# ME~a
     P000522 obv. iv 3': 1(N01) , MUSZ3~a [...]
     P000539 obv. ii 1': [1(N01)] , [...]
     P000680 obv. ii 1': [1(N01)] , [...] X
 
Q000002 059: GAL~a X
 
     P000247 obv. v 6: 1(N01) , GAL~a#? X [...]
     P000459 obv. ii 1': 1(N01) , GAL~a X
     P000539 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a# X
     P000554 obv. ii 9: 1(N01) , [...]
     P000686 obv. iii 1': 1(N01)# , [...]
 
Q000002 060: SZIDIM NIGIN
 
     P000247 obv. v 7: 1(N01) , SZIDIM# NIGIN#
     P000252 obv. iii 1': [1(N01)] , [...]
     P000459 obv. ii 2': 1(N01) , SZIDIM# [...]
     P000539 obv. ii 3': 1(N01) , SZIDIM# NIGIN#
     P000554 obv. ii 10: 1(N01) , SZIDIM#? [...]
     P000686 obv. iii 2': 1(N01)# , SZIDIM#? [...]
 
Q000002 061: GAL~a KAK~a KAK~a
 
     P000057 obv. ii 7': 1(N01) , X [...]
     P000091 obv. 1': 1(N01) , GAL~a# X
     P000247 obv. v 8: 1(N01) , GAL~a KAK~a KAK~a#?
     P000252 obv. iii 2': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000343 obv. ii 1': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000539 obv. ii 4': 1(N01)# , GAL~a# KAK~a KAK~a
     P000554 obv. ii 11: [1(N01)] , [...] KAK~a#
     P000686 obv. iii 3': 1(N01)# , GAL~a# KAK~a#?
 
Q000002 062: GAL~a SZAGAN
 
     P000057 obv. ii 8': 1(N01) , GAL~a SZAGAN
     P000091 obv. 2': 1(N01) , GAL~a SZAGAN#
     P000247 obv. v 9: 1(N01) , GAL~a# SZAGAN#
     P000252 obv. iii 3': 1(N01) , GAL~a SZAGAN#
     P000343 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000349 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000539 obv. ii 5': [1(N01)] , GAL~a# SZAGAN#
     P000554 obv. ii 12: [1(N01)] , [...]
     P000686 obv. iii 4': 1(N01)# , GAL~a# [...]
 
Q000002 063: ENGIZ
 
     P000057 obv. ii 9': 1(N01) , ENGIZ
     P000091 obv. 3': 1(N01) , ENGIZ#
     P000343 obv. ii 3': 1(N01) , ENGIZ#
     P000349 obv. ii 2': 1(N01) , [...]
     P000539 obv. ii 6': [1(N01)] , [...]
     P000554 obv. ii 13: [1(N01)] , [...]
     P000686 obv. iii 5': 1(N01)# , [...]
 
Q000002 064: ENDIB
 
     P000057 obv. ii 10': 1(N01) , ENDIB#
     P000247 obv. iv 10: [1(N01)] , [...]
     P000349 obv. ii 3': 1(N01) , ENDIB#?
     P000594 obv. 1': 1(N01) , ENDIB#?
     P000686 obv. iii 6': 1(N01)# , [...]
 
Q000002 065: GAL~a NIMGIR
 
     P000012 obv. i 1: 1(N01) , [...] NIMGIR
     P000247 obv. iv 11: 1(N01)# , [...]
     P000349 obv. ii 4': 1(N01) , [...]
     P000594 obv. 2': 1(N01) , GAL~a# NIMGIR#?
 
Q000002 066: SIG7 NIMGIR
 
     P000012 obv. i 2: 1(N01) , NIMGIR# SIG7
     P000247 obv. iv 12: 1(N01) , SIG7? NIMGIR#
     P000251 obv. iv 1': [1(N01)] , SIG7#? NIMGIR#?
     P000464 obv. ii 1': [1(N01)] , SIG7#? NIMGIR#?
     P000554 obv. ii 1: 1(N01) , X X
     P000594 obv. 3': 1(N01) , X [...]
     P000686 obv. ii 1': [1(N01)] , [...] X
 
Q000002 067: ENKUM
 
     P000247 obv. iv 13: 1(N01) , ENKUM
     P000251 obv. iv 2': 1(N01) , ENKUM
     P000254 obv. ii 2': 1(N01) , ENKUM
     P000255 obv. ii 1': [1(N01)] , ENKUM#
     P000347 obv. ii 3: 1(N01) , ENKUM#
     P000554 obv. ii 2: 1(N01) , ENKUM#
     P000560 obv. iii 1': [1(N01)] , ENKUM#
     P000597 obv. iv 2': 1(N01) , ENKUM#
     P000686 obv. ii 2': 1(N01)# , ENKUM#
 
Q000002 068: NINKUM
 
     P000108 obv. i 1': 1(N01) , NINKUM#?
     P000247 obv. iv 14: 1(N01) , NINKUM
     P000251 obv. iv 3': 1(N01) , NINKUM
     P000254 obv. ii 3': 1(N01) , NINKUM
     P000255 obv. ii 2': 1(N01) , NINKUM
     P000554 obv. ii 3: [1(N01)] , NINKUM#
     P000560 obv. iii 2': 1(N01)# , NINKUM#
     P000563 obv. i 1': [1(N01)] , NINKUM#
     P000597 obv. iv 1': 1(N01)# , NINKUM#
     P000686 obv. ii 3': 1(N01)# , NINKUM#
 
Q000002 069: GAL~a ISZ~a
 
     P000108 obv. i 2': 1(N01) , GAL~a# ISZ~a
     P000247 obv. iv 15: 1(N01) , GAL~a ISZ~a
     P000251 obv. iv 4': 1(N01) , GAL~a ISZ~a#
     P000254 obv. ii 4': 1(N01) , GAL~a ISZ~a
     P000255 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a ISZ~a
     P000498 obv. 1': [1(N01)] , [...]
     P000554 obv. ii 4: 1(N01) , GAL~a# ISZ~a#?
     P000560 obv. iii 3': 1(N01)# , GAL~a# ISZ~a#
     P000563 obv. i 2': [1(N01)] , GAL~a# ISZ~a
     P000686 obv. ii 4': 1(N01)# , GAL~a# ISZ~a#
 
Q000002 070: DUB~a SANGA~a
 
     P000247 obv. v 1: 1(N01) , [...] X
     P000251 obv. iv 5': 1(N01) , DUB~a# [...]
     P000254 obv. ii 5': [1(N01)] , DUB~a#? SANGA~a#?
     P000255 obv. ii 4': 1(N01) , GAL~a X
     P000498 obv. 2': 1(N01)# , DUB~a SANGA~a
     P000554 obv. ii 5: [1(N01)] , DUB~a#? SANGA~a#
     P000557 obv. ii 1': [1(N01)] , [...] X
     P000560 obv. iii 4': 1(N01)# , DUB~a# SANGA~a#
     P000686 obv. ii 5': 1(N01)# , X [...]
 
Q000002 071: GAL~a SUHUR
 
     P000012 obv. i 3: 1(N01) , [...] SUHUR
     P000161 rev. i 5: 1(N01) , GAL~a# SUHUR#
     P000233 obv. iv 2': 1(N01) , SUHUR GAL~a
     P000236 obv. i 1': 1(N01) , [...] SUHUR#
     P000247 obv. v 2: 1(N01) , [...] SUHUR#
     P000470 obv. iii 1': 1(N01)# , [...]
     P000498 obv. 3': 1(N01) , SUHUR [...]
     P000554 obv. ii 6: [1(N01)] , [...] SUHUR#
     P000557 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a# SUHUR#
     P000560 obv. iii 5': 1(N01)# , [...]
 
Q000002 072: SANGA~a SUHUR
 
     P000012 obv. i 4: 1(N01) , [...] SUHUR#
     P000161 rev. i 4: 1(N01) , SANGA~a# SUHUR
     P000161 rev. i 6: 1(N01) , [...]
     P000233 obv. iv 1': 1(N01) , SUHUR SANGA~a
     P000236 obv. i 2': 1(N01) , SANGA~a# SUHUR
     P000247 obv. v 3: 1(N01) , [...] SUHUR#
     P000251 obv. iv 6': 1(N01) , SANGA~a# SUHUR#
     P000254 obv. ii 6': 1(N01) , SANGA~a SUHUR#
     P000470 obv. iii 2': 1(N01) , SANGA~a# [...]
     P000554 obv. ii 7: [1(N01)] , SANGA~a# SUHUR
     P000557 obv. ii 2': 1(N01)# , SANGA~a# SUHUR#
     P000560 obv. iii 6': 1(N01)# , [...]
 
Q000002 073: APIN~a SUHUR
 
     P000207 obv. i 1': 1(N01) , APIN~a# SUHUR#
     P000247 obv. v 4: 1(N01) , [...] X
     P000251 obv. iv 7': 1(N01) , [...]
     P000254 obv. ii 7': 1(N01) , APIN~a SUHUR#
     P000470 obv. iii 3': 1(N01) , APIN~a# [...]
     P000560 obv. iii 7': 1(N01)# , [...]
 
Q000002 074: MAR~a APIN~a
 
     P000207 obv. i 2': 1(N01) , MAR~a APIN~a
     P000236 obv. i 3': 1(N01) , MAR~a# APIN~a
     P000247 obv. v 5: 1(N01) , MAR~a APIN~a
     P000254 obv. ii 8': [1(N01)] , [...]
     P000470 obv. iii 4': 1(N01)# , [...]
     P000554 obv. ii 8: 1(N01) , MAR~a# APIN~a
     P000557 obv. ii 4': 1(N01) , MAR~a APIN~a#
 
Q000002 075: BU~a NUN~a ME~a
 
     P000105 obv. 1': 1(N01) , [...]
     P000107 obv. 1': 1(N01) , [...] NUN~a [...]
     P000237 obv. vi 2': 1(N01) , BU~a NUN~a [...]
     P000278 obv. ii 1': [1(N01)] , [...]
     P000332 obv. ii 3': 1(N01) , BU~a NUN~a# [...]
     P000349 obv. i 3': [1(N01)] , [...] X
     P000356 obv. ii 2': 1(N01) , BU~a NUN~a ME~a#
     P000522 obv. iv 4': 1(N01) , BU~a# NUN~a ME~a#
     P000557 obv. ii 5': [1(N01)] , [...] X
     P000680 obv. ii 2': 1(N01) , BU~a NUN~a ME~a#
 
Q000002 076: BU~a SANGA~a NUN~a ME~a
 
     P000105 obv. 2': 1(N01) , BU~a NUN~a# SANGA~a
     P000107 obv. 2': 1(N01) , BU~a SANGA~a# NUN~a#
     P000237 obv. vi 3': 1(N01) , BU~a SANGA~a NUN~a ME~a
     P000247 obv. v 10: 1(N01) , [...]
     P000254 obv. ii 1': [1(N01)] , [...] NUN~a#? SANGA~a#
     P000278 obv. ii 2': 1(N01) , BU~a# [...]
     P000347 obv. ii 1: 1(N01) , SANGA~a# NUN~a ME~a
     P000349 obv. i 4': [1(N01)] , [...] SANGA~a#
     P000522 obv. iv 5': 1(N01) , BU~a# SANGA~a NUN~a# ME~a
     P000680 obv. ii 3': 1(N01) , SANGA~a# BU~a NUN~a# [...]
 
Q000002 077: NUN~a SANGA~a
 
     P000105 obv. 3': 1(N01) , BU~a [...] SANGA~a
     P000237 obv. vi 4': 1(N01) , NUN~a SANGA~a# [...]
     P000247 obv. v 11: 1(N01) , [...]
     P000278 obv. ii 3': 1(N01) , [...]
     P000337 obv. 1': 1(N01) , SANGA~a# NUN~a [...]
     P000347 obv. ii 2: 1(N01) , NUN~a SANGA~a#
 
Q000002 078: GAL~a X
 
     P000247 obv. v 12: 1(N01) , X [...]
     P000316 obv. i 1': [1(N01)] , [...] X
     P000337 obv. 2': 1(N01) , GAL~a X
 
Q000002 079: GAL~a EZEN~b
 
     P000247 obv. v 13: 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000316 obv. i 2': [1(N01)] , [...] EZEN~b#
 
Q000002 080: MUSZ3~a EZEN~b
 
     P000247 obv. v 14: 1(N01) , MUSZ3~a EZEN~b#
     P000255 obv. iii 1': 1(N01) , MUSZ3~a# [...]
     P000316 obv. i 3': [1(N01)] , [...] EZEN~b#
     P000330 obv. i 1': [1(N01)] , [...]
     P000554 obv. iii 1': 1(N01)# , [...]
 
Q000002 081: DU EZEN~b
 
     P000247 obv. v 15: 1(N01) , DU EZEN~b#
     P000250 obv. i 1': 1(N01) , EZEN~b# [...]
     P000255 obv. iii 2': 1(N01) , DU EZEN~b
     P000316 obv. i 4': [1(N01)] , [...] EZEN~b#
     P000330 obv. i 2': [1(N01)] , DU# EZEN~b#
     P000554 obv. iii 2': 1(N01) , DU# [...]
     P000563 obv. ii 1': 1(N01)# , DU# [...]
 
Q000002 082: GAL~a ZAG~a
 
     P000236 obv. ii 1': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000247 obv. vi 1: 1(N01) , GAL~a ZAG~a
     P000250 obv. i 2': 1(N01) , GAL~a ZAG~a
     P000255 obv. iii 3': 1(N01) , GAL~a ZAG~a
     P000316 obv. i 5': [1(N01)] , [...]
     P000330 obv. i 3': 1(N01) , GAL~a ZAG~a#
     P000554 obv. iii 3': 1(N01) , GAL~a ZAG~a#?
     P000563 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a# [...]
 
Q000002 083: NESAG2a ZAG~a
 
     P000236 obv. ii 2': 1(N01) , NESAG2~a ZAG~a#
     P000247 obv. vi 2: 1(N01) , NESAG2~b#? ZAG~a
     P000250 obv. i 3': 1(N01) , NESAG2~a ZAG~a
     P000330 obv. i 4': [1(N01)] , NESAG2~a# ZAG~a
     P000554 obv. iii 4': 1(N01) , NESAG2~a [...]
     P000557 obv. iii 1': [1(N01)] , [...]
 
Q000002 084: BARA3 ZAG~a
 
     P000207 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000236 obv. ii 3': 1(N01) , BARA3 ZAG~a#
     P000247 obv. vi 3: 1(N01) , [...] ZAG~a#
     P000250 obv. i 4': 1(N01) , [...] ZAG~a#
     P000330 obv. i 5': [1(N01)] , [...] ZAG~a#
     P000554 obv. iii 5': 1(N01) , BARA3 ZAG~a#
     P000557 obv. iii 2': 1(N01)# , [...]
 
Q000002 085: DILMUN ZAG~a
 
     P000207 obv. ii 2': 1(N01) , DILMUN ZAG~a#
     P000247 obv. vi 4: 1(N01) , DILMUN [...]
     P000330 obv. i 6': [1(N01)] , DILMUN# ZAG~a
     P000554 obv. iii 6': 1(N01) , DILMUN ZAG~a
     P000557 obv. iii 3': 1(N01) , DILMUN# [...]
 
Q000002 086: GAL~a DU6~b
 
     P000012 obv. ii 2: 1(N01) , GAL~a DU6~b
     P000207 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a DU6~b
     P000247 obv. vi 5: 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000330 obv. i 7': [1(N01)] , [...] DU6~b#?
     P000464 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a DU6~b#?
     P000554 obv. iii 7': 1(N01) , GAL~a# DU6~b#?
     P000557 obv. iii 4': 1(N01)# , [...]
 
Q000002 087: KUR~a DU6~b
 
     P000012 obv. ii 3: 1(N01) , KUR~a [...]
     P000247 obv. vi 7: 1(N01) , KUR~a DU6~b#?
     P000464 obv. ii 3': 1(N01) , KUR~a DU6~b#?
     P000554 obv. iii 9': 1(N01) , KUR~a [...]
 
Q000002 088: KISAL~b1 DU6~b?
 
     P000012 obv. ii 4: 1(N01) , [...]
     P000247 obv. vi 6: 1(N01) , KISAL~b1# [...]
     P000464 obv. ii 4': 1(N01) , [...]
     P000539 obv. iii 1': 1(N01) , [...]
     P000554 obv. iii 8': [1(N01)] , KISAL~b1# DU6~b#?
 
Q000002 089: KU~b2 BA DU6~b
 
     P000033 obv. 1': 1(N01) , KU~b2 X DU6~b
     P000247 obv. vi 8: 1(N01) , KU~b2 BA [...]
     P000539 obv. iii 2': 1(N01) , KU~b2 [...]
     P000554 obv. iii 10': 1(N01)# , BA# KU~b2# DU6~b#
 
Q000002 090: TAR~a DU6b
 
     P000033 obv. 2': 1(N01) , TAR~a DU6~b
     P000095 obv. 1': 1(N01) , X [...]
     P000554 obv. iii 11': [1(N01)] , X DU6~b#? [...]
 
Q000002 091: GAL~a UTUL~a
 
     P000033 obv. 3': 1(N01) , GAL~a#? UTUL~a#
     P000095 obv. 2': 1(N01) , GAL~a UTUL~a#
     P000464 obv. ii 5': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000539 obv. iii 3': 1(N01) , GAL~a# [...]
 
Q000002 092: EN~a+NUN~a UTUL~a
 
     P000095 obv. 3': 1(N01) , |NUN~a+EN~a| UTUL~a#
     P000539 obv. iii 4': [1(N01)] , [...]
 
Q000002 093: TAR~a UTUL~a
 
     P000012 obv. ii 1: 1(N01) , TAR~a UTUL~a#
     P000095 obv. 4': 1(N01) , TAR~a# UTUL~a#
     P000316 obv. ii 1': [1(N01)] , [...]
 
Q000002 094: ZATU647? [...]
 
     P000316 obv. ii 2': 1(N01) , ZATU647#? [...]
 
Q000002 095: GAL~a SIPA X X
 
     P000009 obv. i 1': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000255 obv. iv 1': 1(N01) , GAL~a SIPA# [...]
     P000316 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a SIPA X X
 
Q000002 096: GAL~a GURUSZDA~a
 
     P000009 obv. i 2': 1(N01) , GAL~a# GURUSZDA#?
     P000255 obv. iv 2': 1(N01) , GAL~a GURUSZDA#
     P000316 obv. ii 4': 1(N01) , GAL~a GURUSZDA
 
Q000002 097: SANGA~a GURUSZDA~a
 
     P000009 obv. i 3': 1(N01) , SANGA~a# GURUSZDA#
     P000253 obv. iii 1': 1(N01) , [...]
     P000316 obv. ii 5': 1(N01)# , [...]
     P000330 obv. ii 1': 1(N01) , SANGA~a GURUSZDA#
 
Q000002 098: GAL~a X
 
     P000009 obv. i 4': 1(N01) , [...]
     P000253 obv. iii 2': 1(N01) , [...]
     P000272 obv. i 1': 1(N01) , [...]
     P000330 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a X
 
Q000002 099: USZUMGAL
 
     P000250 obv. ii 1': 1(N01) , USZUMGAL#
     P000253 obv. iii 3': 1(N01) , [...]
     P000272 obv. i 2': 1(N01) , USZUMGAL#
     P000330 obv. ii 3': 1(N01) , USZUMGAL
 
Q000002 100: GAL~a ZATU751a
 
     P000250 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a# ZATU752
     P000253 obv. iii 4': 1(N01) , [...]
     P000272 obv. i 3': 1(N01) , GAL~a# ZATU751~a
 
Q000002 101: GAL~a UR3~a2
 
     P000250 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a UR3~a2
     P000253 obv. iii 5': 1(N01) , [...]
     P000272 obv. i 4': 1(N01) , [...] DUB~b#
     P000330 obv. ii 4': 1(N01) , GAL~a UR3~a2#
 
Q000002 102: KAB GI AB~a
 
     P000250 obv. ii 4': 1(N01) , GI KAB AB~a#
     P000253 obv. iii 6': 1(N01) , X [...]
     P000330 obv. ii 5': 1(N01) , KAB GI AB~b
 
Q000002 103: UNUG~a
 
     P000250 obv. ii 5': 1(N01) , UNUG~b
     P000253 obv. iii 7': 1(N01) , UNUG~a#
     P000330 obv. ii 6': 1(N01) , UNUG~a#
     P000346 obv. 1': 1(N01) , UNUG~a#
 
Q000002 104: SZU UKKIN~a
 
     P000250 obv. ii 6': 1(N01) , SZU UKKIN~a
     P000253 obv. iii 8': 1(N01) , SZU#? [...]
     P000330 obv. ii 7': 1(N01) , [...]
     P000346 obv. 2': 1(N01) , SZU UKKIN~a
 
Q000002 105: GAL~a NAR
 
     P000250 obv. ii 7': 1(N01) , GAL~a NAR#
     P000346 obv. 3': 1(N01) , GAL~a NAR#
 
Q000002 106: GAL~a BALAG
 
     P000250 obv. ii 8': 1(N01) , GAL~a BALAG#?
     P000346 obv. 4': 1(N01) , GAL~a BALAG#
 
Q000002 107: GAL~a SZU12
 
     P000250 obv. ii 9': 1(N01) , GAL~a SZU12
     P000346 obv. 5': 1(N01) , GAL~a# [...]
 
Q000002 108: GAL~a ZAG~a
 
     P000250 obv. ii 10': 1(N01) , GAL~a# ZAG~a#?
 
Q000002 109: [...]
 
Q000002 110: [...] UDU~a AB2
 
     P000303 obv. 1': 1(N01) , [...] UDU~a# AB2
 
Q000002 111: GAL~a UDU~a AB2
 
     P000009 obv. ii 1': 1(N01) , GAL~a [...]
     P000303 obv. 2': 1(N01) , X UDU~a AB2
 
Q000002 112: GAL~a SIPA AB2
 
     P000009 obv. ii 2': 1(N01) , [...] MUSZ#?
     P000303 obv. 3': 1(N01) , GAL~a# SIPA AB2#
 
Q000002 113: GAL~a? MUNU3?
 
     P000009 obv. ii 3': 1(N01) , GAL~a#? MUNU3#?
     P000303 obv. 4': 1(N01) , GAL~a# [...]
 
Q000002 114: [...]
 
Q000002 115: [...]
 
Q000002 116: [...]
 
Q000002 117: [...]
 
     P000250 obv. iii 1': 1(N01) , [...]
 
Q000002 118: GAL~a [...]
 
     P000250 obv. iii 2': 1(N01) , GAL~a# [...]
 
Q000002 119: GAL~a X
 
     P000250 obv. iii 3': 1(N01) , GAL~a X
 
Q000002 120: GAL~a BULUG3
 
     P000250 obv. iii 4': 1(N01) , GAL~a BULUG3
 
Q000002 121: GAL~a ERIN E2~a
 
     P000250 obv. iii 5': 1(N01) , GAL~a ERIN E2~a
 
Q000002 122: GAL~a TAK4~a ALAN~b
 
     P000250 obv. iii 6': 1(N01) , GAL~a TAK4~a ALAN~b
 
Q000002 123: GAL~a KID~b
 
     P000250 obv. iii 7': 1(N01) , GAL~a KID~b
 
Q000002 124: GAL~a KID~b KID~b
 
     P000250 obv. iii 8': 1(N01) , GAL~a KID~b KID~b
 
Q000002 125: GAL~a EZEN~b+6N57
 
     P000250 obv. iii 9': 1(N01) , GAL~a |EZEN~bx6(N57)|
 
Q000002 a001: [...]
 
     P000250 obv. iv 1': 1(N01) , [...]
 
Q000002 a002: BU~a? [...]
 
     P000250 obv. iv 2': 1(N01) , BU~a#? [...]
 
Q000002 a003: BU~a [...]
 
     P000250 obv. iv 3': 1(N01) , BU~a#? [...]
 
Q000002 a004: X SZENNUR~a [...]
 
     P000250 obv. iv 4': 1(N01) , X SZENNUR~a? [...]
 
Q000002 a005: ISZ~b [...]
 
     P000250 obv. iv 5': 1(N01) , ISZ~b [...]
 
Q000002 a006: ISZ~b [...]
 
     P000250 obv. iv 6': 1(N01) , ISZ~b# [...]
 
Q000002 a007: X [...]
 
     P000250 obv. iv 7': 1(N01) , X [...]
 
Q000002 colophon: [...]
 
     P000001 rev. 1: [N] , [...]
     P000002 rev. 1: [N] , [...]
     P000005 rev. 1: [N] , [...]
     P000009 rev. 1: [N] , [...]
     P000012 rev. 1: [N] 1(N01) , X [...]
     P000019 rev. 1: [N] , [...]
     P000030 rev. 1: [N] , [...]
     P000031 rev. 1: [N] , [...]
     P000033 rev. 1: [N] , [...]
     P000046 rev. 1: [N] , [...]
     P000048 rev. 1: [N] , [...]
     P000051 rev. 1: [N] , [...]
     P000054 rev. 1: [N] , [...]
     P000055 rev. 1: [N] , [...] AN# X NUN~a#
     P000057 rev. 1: [N] , [...]
     P000061 rev. 1: [N] , [...]
     P000066 rev. 1: [N] , [...]
     P000067 rev. 1: [N] , X [...]
     P000071 rev. 1: [N] , [...]
     P000080 rev. 1: [N] , [...]
     P000081 rev. 1: [N] , [...]
     P000082 rev. 1: [N] , [...]
     P000083 rev. 1: [N] , [...]
     P000084 rev. 1: [N] , [...]
     P000087 rev. 1: [N] , [...]
     P000088 rev. 1: [N] , [...]
     P000091 rev. 1: [N] , [...]
     P000095 rev. 1: [N] , [...]
     P000099 rev. 1: [N] , [...]
     P000101 rev. 1: [N] , [...]
     P000102 rev. 1: [N] , [...]
     P000105 rev. 1: [N] , [...]
     P000106 rev. 1: [N] , [...]
     P000107 rev. 1: [N] , [...]
     P000108 rev. 1: [N] , [...]
     P000109 rev. 1: [N] , [...]
     P000115 rev. 1: [N] , [...]
     P000123 rev. 1: [N] , [...]
     P000127 rev. 1: [N] , [...]
     P000129 rev. 1: [N] , [...]
     P000140 rev. 1: [N] , [...]
     P000147 rev. 1: [N] , [...]
     P000152 rev. 1: [N] , [...]
     P000158 rev. 1: [N] , [...]
     P000159 rev. 1: [N] , [...]
     P000161 rev. ii 1: 3(N14) 6(N01) , LAGAB~a#
     P000163 rev. 1: [N] , [...]
     P000164 rev. 1: [N] , [...]
     P000165 rev. 1: [N] , [...]
     P000166 rev. 1: [N] , [...]
     P000170 rev. 1: [N] , [...]
     P000174 rev. 1: [N] , [...]
     P000179 rev. 1: [N] , [...]
     P000184 rev. 1: [N] , [...]
     P000207 rev. 1: [N] , [...]
     P000208 rev. 1: [N] , [...]
     P000210 rev. 1: [N] , [...]
     P000211 rev. 1: [N] , [...]
     P000212 rev. 1: [N] , [...]
     P000214 rev. 1: [N] , [...]
     P000222 rev. 1: [N] , [...]
     P000233 rev. 1: [N] , [...]
     P000234 rev. 1: [N] , [...]
     P000236 rev. 1: [N] , [...]
     P000237 rev. 1: [N] , [...]
     P000247 rev. 1: [...] , AN EN~a# [...]
     P000250 rev. 1: [N] , [...]
     P000251 rev. 1: [N] , [...]
     P000252 rev. 1: [N] , [...]
     P000253 rev. 1: [N] , [...]
     P000254 rev. 1: [N] , [...]
     P000255 rev. 1: [N] , [...]
     P000263 rev. 1: [N] , [...]
     P000264 rev. 1: [N] , [...]
     P000267 rev. 1: [N] , [...]
     P000269 rev. 1: [N] , [...]
     P000270 rev. 1: [N] , [...]
     P000271 rev. 1: [N] , [...]
     P000272 rev. 1: [N] , [...]
     P000273 rev. 1: [N] , [...]
     P000274 rev. 1: [N] , [...]
     P000276 rev. 1: [N] , [...]
     P000277 rev. 1: [N] , [...]
     P000278 rev. 1: [N] , [...]
     P000303 rev. 1: [N] , [...]
     P000316 rev. 1: [N] , [...]
     P000324 rev. ii 1: [N] , [...] X
     P000329 rev. 1: [N] , [...]
     P000330 rev. 1: [N] , [...]
     P000331 rev. 1: [N] , [...]
     P000332 rev. 1: [N] , [...]
     P000334 rev. 1: [N] , [...]
     P000335 rev. 1: [N] , [...]
     P000336 rev. 1: [N] , [...]
     P000337 rev. 1: [N] , [...]
     P000338 rev. 1: [N] , [...]
     P000339 rev. 1: [N] , [...]
     P000340 rev. 1: [N] , [...]
     P000341 rev. 1: [N] , [...]
     P000342 rev. 1: [N] , [...]
     P000343 rev. 1: [N] , [...]
     P000344 rev. 1: [N] , [...]
     P000345 rev. 1: [N] , [...]
     P000346 rev. 1: [N] , [...]
     P000347 rev. 1: [N] , [...]
     P000348 rev. 1: [N] , [...]
     P000349 rev. 1: [N] , [...]
     P000350 rev. 1: [N] , [...]
     P000351 rev. 1: [N] , [...]
     P000352 rev. 1: [N] , [...]
     P000353 rev. 1: [N] , [...]
     P000354 rev. 1: [N] , [...]
     P000355 rev. 1: [N] , [...]
     P000356 rev. 1: [N] , [...]
     P000357 rev. 1: [N] , [...]
     P000358 rev. 1: [N] , [...]
     P000359 rev. 1: [N] , [...]
     P000443 rev. 1: [N] , [...]
     P000448 rev. 1: [N] , [...]
     P000449 rev. 1: [N] , [...]
     P000451 rev. 1: [N] , [...]
     P000459 rev. 1: [N] , [...]
     P000461 rev. 1: 1(N34)#? [...] , [...]
     P000463 rev. 1: [N] , [...]
     P000464 rev. 1: [N] , [...]
     P000467 rev. 1: [N] , [...]
     P000470 rev. 1: [N] , [...]
     P000471 rev. 1: [N] , [...]
     P000472 rev. 1: [N] , [...]
     P000473 rev. 1: [N] , [...]
     P000498 rev. 1: [N] , [...]
     P000499 rev. 1: [N] , [...]
     P000507 rev. 1: [N] 1(N01) , HAL PAP~a [...]
     P000513 rev. 1: [N] , [...]
     P000522 rev. 1: [N] , [...]
     P000527 rev. 1: [N] , [...]
     P000539 rev. 1: [N] , [...]
     P000542 rev. 1: [N] , [...]
     P000554 rev. 1: [N] , [...]
     P000555 rev. 1: 1(N34) [N] , X [...]
     P000557 rev. 1: [N] , [...]
     P000560 rev. 1: [N] , [...]
     P000563 rev. 1: [N] , [...]
     P000571 rev. 1: [N] , [...]
     P000572 rev. 1: 1(N34) , [...]
     P000576 rev. 1: [N] , [...]
     P000589 rev. 1: [N] , [...]
     P000594 rev. 1: [N] , [...]
     P000597 rev. 1: [N] , [...]
     P000599 rev. 1: [N] , [...]
     P000601 rev. 1: [N] , HI U4 [...]
     P000604 rev. 1: [N] , AB~a [...]
     P000606 rev. 1: [N] , [...]
     P000617 rev. 1: [N] , [...]
     P000622 rev. 1: [N] , DU DUG~b SIG2~a1 X [...]
     P000634 rev. 1: [N] , [...]
     P000635 rev. 1: [N] , [...]
     P000636 rev. 1: [N] , [...]
     P000640 rev. 1: [N] , U2~b# X [...]
     P000642 rev. 1: [N] , [...]
     P000655 rev. 1: [N] , [...] X
     P000660 rev. 1: [N] , [...]
     P000662 rev. 1: [N] , [...]
     P000670 rev. 1: [N] , [...]
     P000680 rev. 1: [N] , [...]
     P000681 rev. 1: [N] , [...]
     P000684 rev. 1: [N] , [...]
     P000685 rev. 1: [N] , [...]
     P000686 rev. 1: [N] , [...]
     P000693 rev. 1: [N] , [...]
     P006042 rev. 1: 3(N14) 6(N01) , NAM2@t BALA~a?
     P006043 rev. 1: 4(N14) 1(N01) , NAM2 GAR SANGA~a AMA~a
     P006044 rev. 1: 4(N14) 1(N01) , NAM2 GAR AMA~a SANGA~a
     P006045 rev. 1: 4(N14) 1(N01) , NAM2 GAR SANGA~a AMA~a
     P006151 rev. 1: [N] , [...]
     P006181 rev. 1: 4(N14)# 1(N01)# , X [...]
     P006209 rev. 1: [N] , [...]
     P006210 rev. 1: [N] , [...]
     P006211 rev. 1: [N] , [...]
     P006275 rev. 1: 4(N14) 1(N01) , EN~b KISAL~b1# DU
     P253777 rev. 1: [N] 1(N14) , EN~a 2(N57) [E2 ...]
     P326284 rev. 1: [N] , [...]
     P330066 rev. 1: [N] , [...]
     P388252 rev. 1: [N] , [...]
     P388253 rev. 1: [N] , EN~b X KISAL~b1 [...]
 
Q000002 n: [...]
 
     P000002 iii 1': [1(N01)] , [...]
     P000004 rev. 1': 1(N01) , [...]
     P000004 rev. 2': 1(N01) , [...]
     P000006 obv. i 1: 1(N01) , [...]
     P000006 rev. i 1: 1(N01) , [...]
     P000011 obv. iii 1': 1(N01) , [...]
     P000011 obv. iii 2': 1(N01) , [...]
     P000011 obv. iii 3': 1(N01) , [...]
     P000019 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000019 obv. ii 2': 1(N01) , [...]
     P000031 obv. i 1': 1(N01) , [...]
     P000031 obv. i 2': 1(N01) , [...]
     P000066 obv. iii 1: 1(N01) , [...]
     P000066 obv. iii 2: 1(N01) , [...]
     P000066 obv. iii 3: 1(N01) , [...]
     P000101 obv. ii 1': 1(N01) , X [...]
     P000101 obv. ii 2': 1(N01) , [...]
     P000102 obv. iii 1: 1(N01) , [...]
     P000108 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000108 obv. ii 2': 1(N01) , [...]
     P000109 obv. ii 1': 1(N01) , [...] X
     P000109 obv. ii 2': 1(N01) , [...] X
     P000127 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000127 obv. ii 2': 1(N01) , [...]
     P000127 obv. ii 3': 1(N01) , [...]
     P000140 obv. i 1': 1(N01) , [...]
     P000140 obv. i 2': 1(N01) , [...] X
     P000158 obv. i 1': 1(N01) , [...]
     P000158 obv. i 2': 1(N01) , [...] |ZATU737xX|#
     P000158 obv. i 3': 1(N01) , [...] X
     P000163 obv. iii 1: 1(N01) , [...]
     P000163 obv. iii 2: 1(N01) , [...]
     P000163 obv. iii 3: 1(N01) , X [...]
     P000164 obv. i 1': [1(N01)] , [...]
     P000164 obv. i 2': [1(N01)] , [...] X
     P000164 obv. iv 1': 1(N01) , [...]
     P000164 obv. iv 2': 1(N01) , [...]
     P000164 obv. iv 3': 1(N01) , [...]
     P000164 obv. iv 4': 1(N01) , [...]
     P000164 obv. iv 5': 1(N01) , X [...]
     P000164 obv. iv 6': 1(N01) , X [...]
     P000179 obv. v 1: 1(N01) , [...]
     P000179 obv. v 2: 1(N01) , PA~a |ZATU737xX|#?
     P000179 obv. v 3: 1(N01) , ADAB PA~a
     P000179 obv. v 4: 1(N01) , ADAB
     P000207 obv. iii 1': 1(N01)# , [...]
     P000207 obv. iii 2': 1(N01)# , [...]
     P000208 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000208 obv. ii 2': 1(N01) , [...]
     P000208 obv. ii 3': 1(N01) , [...]
     P000208 obv. ii 4': 1(N01) , [...]
     P000208 obv. ii 5': 1(N01) , [...]
     P000208 obv. ii 6': 1(N01) , [...]
     P000208 obv. ii 7': 1(N01) , [...]
     P000208 obv. ii 8': 1(N01) , X [...]
     P000208 obv. ii 9': 1(N01) , [...]
     P000208 obv. ii 10': 1(N01) , [...]
     P000208 obv. ii 11': 1(N01) , [...]
     P000263 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000263 obv. ii 2': 1(N01) , X [...]
     P000269 obv. ii 1': 1(N01)# , [...]
     P000269 obv. ii 2': 1(N01)# , [...]
     P000269 obv. ii 3': 1(N01)# , [...]
     P000269 obv. ii 4': 1(N01)# , [...]
     P000272 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000272 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000272 obv. ii 3': 1(N01) , [...]
     P000272 obv. ii 4': 1(N01) , [...]
     P000273 obv. ii 1': 1(N01)# , [...]
     P000273 obv. ii 2': 1(N01)# , [...]
     P000273 obv. ii 3': 1(N01)# , [...]
     P000274 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000274 obv. ii 2': 1(N01) , [...]
     P000276 obv. ii 1': 1(N01)# , [...]
     P000276 obv. ii 2': [1(N01)] , [...]
     P000324 obv. i 1: [1(N01)] , [...] X
     P000324 obv. i 2: [1(N01)] , [...] X
     P000329 obv. ii 1': [1(N01)] , [...]
     P000329 obv. ii 2': 1(N01) , [...]
     P000329 obv. ii 3': 1(N01) , [...]
     P000329 obv. ii 4': [1(N01)] , [...]
     P000335 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000341 obv. i 1': [1(N01)] , [...]
     P000341 obv. i 2': [1(N01)] , [...]
     P000342 obv. i 1': [1(N01)] , [...]
     P000342 obv. i 2': [1(N01)] , [...]
     P000348 obv. i 1: [1(N01)] , GAL~a# [...]
     P000348 obv. i 2: [1(N01)] , GAL~a# [...]
     P000351 obv. 1': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000351 obv. 2': 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000353 obv. 1': 1(N01) , X [...]
     P000353 obv. 2': 1(N01) , GAL~a [...]
     P000353 obv. 3': 1(N01) , AN? X [...]
     P000354 obv. ii 1': 1(N01) , GAL~a# X
     P000354 obv. ii 2': 1(N01) , GAL~a X
     P000357 obv. ii 1': 1(N01)# , [...]
     P000358 obv. ii 1': 1(N01) , [...]
     P000358 obv. ii 2': 1(N01) , X [...]
     P000358 obv. ii 3': 1(N01) , [...]
     P000464 obv. iii 1': [1(N01)] , [...]
     P000464 obv. iii 2': 1(N01)# , [...]
     P000464 obv. iii 3': [1(N01)] , [...]
     P000499 obv. ii 1: 1(N01) , NAM2# PA~a X
     P000499 obv. ii 2: 1(N01) , NAM2 PA~a# GIR3~c
     P000522 obv. v 1': 1(N01) , [...]
     P000522 obv. v 2': 1(N01) , [...]
     P000522 obv. v 3': 1(N01) , [...]
     P000527 obv. iii 1': [1(N01)] , [...]
     P000527 obv. iii 2': 1(N01)# , [...]
     P000554 obv. i 1': [1(N01)] , [...]
     P000554 obv. i 2': [1(N01)] , [...]
     P000554 obv. i 3': [1(N01)] , [...]
     P000557 obv. i 1': 1(N01) , [...]
     P000560 obv. i 1': [1(N01)] , [...]
     P000572 obv. iii 1': [1(N01)] , [...]
     P000576 obv. ii 1': 1(N01)# , [...]
     P000576 obv. ii 2': 1(N01)# , [...]
     P000582 rev. i 1': [1(N01)] , [...]
     P000582 rev. i 2': 1(N01)# , X AN# [...]
     P000582 rev. i 3': 1(N01)# , ZATU630#? [...]
     P000582 rev. ii 1': [1(N01)] , [...]
     P000582 rev. ii 2': 1(N01)# , [...] X
     P000582 rev. ii 3': 1(N01)# , AN# X X
     P000582 rev. iii 1': [1(N01)] , [...]
     P000604 obv. iii 4: [1(N01)] , [...]
     P000604 obv. iii 5: [1(N01)] , [...] X
     P000617 obv. ii 1: 1(N01) , GAL~a# [...]
     P000635 obv. 1': 1(N01) , GAL~a X
     P000635 obv. 2': 1(N01) , GAL~a# AB2#?
     P000655 obv. ii 1': [1(N01)] , [...]
     P006151 obv. iii 1: 1(N01) , X [...]
     P006151 obv. iii 2: 1(N01) , [...]
     P006181 obv. iii 1: 1(N01)# , [...]
     P006181 obv. iii 2: 1(N01)# , [...]
     P006210 obv. ii 1': 1(N01)# , [...]
     P253777 obv. iii 1: 1(N01)# , X [...]
     P253777 obv. iii 2: 1(N01)# , X [...]
     P253777 obv. iii 3: 1(N01)# , [...]
     P253777 obv. iii 4: 1(N01)# , [...]
     P388253 obv. iv 1': 1(N01) , GAL~a# X
     P388253 obv. iv 2': 1(N01) , X X
     P388253 obv. iv 3': 1(N01) , GAL~a X
     P388253 obv. iv 4': 1(N01) , X
     P388253 obv. iv 5': 1(N01) , X
     P388253 obv. v 1': 1(N01)# , GAL~a# X
     P388253 obv. v 2': 1(N01) , X X
     P388253 obv. v 3': 1(N01) , GAL~a# [X]
     P388253 obv. v 4': 1(N01) , X X
     P388253 obv. v 5': 1(N01) , X [...]