Q000027 = CDLI Lexical 000027 (ED Metals) composite = P499148

 
Q000027 001: szen
cauldron
 
     P010576 obv. v 13: szen#
     P213492 surf. a 1: szen{uruda}
     P225912 obv. i 1: szen
     P225913 obv. i 1: [...]
 
Q000027 002: URI
metal vessel
 
     P010576 obv. v 14: URI#
     P225912 obv. i 2: URI
     P225913 obv. i 2: [...]
 
Q000027 003: mud3
large metal jar
 
     P010576 obv. v 16: mud3#
     P225912 obv. i 3: mud3
     P225913 obv. i 3: mud3#
 
Q000027 004: SZU2-|NUNUZ.AB2xBI|
...
 
     P010576 obv. v 17: SZU2#-|NUNUZ.AB2xBI|#
     P225912 obv. i 4: SZU2-|NUNUZ.AB2xBI|
     P225913 obv. i 4: SZU2-|NUNUZ.AB2xBI|
 
Q000027 005: takax(LAK492)
...
 
     P010576 obv. v 18: takax(LAK492)
     P225912 obv. i 5: takax(LAK492){+dag}
     P225913 obv. i 5: takax(LAK492)-x
 
Q000027 006: gan
...
 
     P010576 obv. v 19: gan
     P225912 obv. i 6: gan
 
Q000027 007: szugurx(|DUGxNI|)
churn
 
     P010576 obv. v 20: szukurx(|DUGxNI|)
     P225912 obv. i 7: {szu2}szukurx(|DUGxNI|)#?
 
Q000027 008: banszur
metal tray
 
     P010576 obv. v 21: banszur
     P225912 obv. i 8: banszur#
 
Q000027 009: KAK
metal nail
 
     P010574 obv. i 1': [1(gesz2) ...] gu#
     P010576 obv. v 22: gu
     P213492 surf. a 3': {+gu#}KAK#[{uruda}]
     P225912 obv. i 9: [...]
 
Q000027 01: [No Composite]
 
     P240968 i 1: szen
 
Q000027 010: AN {+gu}KAK
... nail
 
     P010574 obv. i 2': [1(gesz2) ...] gu
     P010576 obv. v 23: AN gu
     P213492 surf. a 4': AN# {+[gu]}KAK{uruda#}
     P240968 i 10: AN {+gu}KAK
     P247548 obv. i 1': AN gu#-[...]
 
Q000027 011: dim
metal beam
 
     P010574 obv. i 3': dim
     P010576 obv. vi 1: dim#
     P213492 surf. a 5': SZA#{uruda#}
     P240968 i 11: dim
     P247548 obv. i 2': dim
 
Q000027 012: AN dim
... metal beam
 
     P010574 obv. i 4': [1(gesz2) ...] dim
     P010576 obv. vi 2: dim#
     P213492 surf. a 6': AN SZA{uruda}
     P240968 i 12: AN dim
     P247548 obv. i 3': AN dim
 
Q000027 013: si-TAR
...
 
     P010574 obv. i 5': TAR#-si
     P010576 obv. vi 3: [...]
     P213492 surf. a 7': si-TAR{uruda}
     P240968 i 13: si-TAR
     P247548 obv. i 4': TAR:si
 
Q000027 014: AN si-TAR
...
 
     P010574 obv. i 6': [1(gesz2) ...] TAR#-si
     P010576 obv. vi 4: x
     P213492 surf. a 8': [AN] si-TAR{uruda}
     P240968 i 14: AN si-TAR
     P247548 obv. i 5': AN TAR:si
 
Q000027 015: me |LAGABxIGI@g|-me
...
 
     P010574 obv. i 7': me# |LAGABxIGI@g|#
     P010576 obv. vi 5: [...]
     P213492 surf. a 9': x-me{uruda#}
     P240968 i 15: me |LAGABxIGI@g|-me
     P247548 obv. i 6': x [...]
 
Q000027 016: |LAGABxIGI@g|-me
...
 
     P010574 obv. i 8': [1(gesz2)] x me |LAGABxIGI@g|
     P010576 obv. vi 6: [...]
     P213492 surf. a 10': x [...]{uruda#}
     P240968 i 16: {+gur8}|LAGABxIGI@g|-me
     P247548 obv. i 7': x [...]
 
Q000027 017: |LAGABxIGI@g|-me takax(LAK492)
...
 
     P010574 obv. i 9': [1(gesz2)] x me |LAGABxIGI@g|
     P010576 obv. vi 7: |LAGABxSIG7|# [...]
     P213492 surf. a 11': x |HIxASZ2|{uruda}
     P240968 i 17: me-|LAGABxIGI@g| {+dag}takax(LAK492)
 
Q000027 018: |GU&GU|
chain?
 
     P010576 obv. vi 8: |GU&GU|#
     P213492 surf. a 12': [...]{uruda#}
     P225912 obv. ii 1: |GU&GU|
     P240968 ii 1: gu# [...]
 
Q000027 019: KAK ku6
fish hook
 
     P010576 obv. vi 9: gu# [x?]
     P213492 surf. b 1: [...]
     P225912 obv. ii 2: ku6-gu
     P240968 ii 2: ku6 {+gu}KAK
 
Q000027 02: [No Composite]
 
     P240968 i 2: URI
 
Q000027 020: AN KAK ku6
... fish hook
 
     P010576 obv. vi 10: AN gu# [x]
     P213492 surf. b 2: AN szen {+gu3}KAK{uruda}
     P225912 obv. ii 3: AN ku6-gu
     P240968 ii 3: AN ku6 {+gu}KAK
 
Q000027 021: szu2 KAK
nail ...
 
     P010576 obv. vi 11: [...]-gu#
     P213492 surf. b 3: sagszu{uruda}
     P225912 obv. ii 4: SZU2-gu
     P240968 ii 4: szu2 {+gu}KAK
 
Q000027 022: AN szu2 {+gu}KAK
... nail ...
 
     P010576 obv. vi 12: [...]-gu#
     P213492 surf. b 4: [AN] sagszu{uruda}
     P225912 obv. ii 5: AN SZU2-gu
     P240968 ii 5: AN szu2 {+gu}KAK
 
Q000027 023: gin2 gal
large ax
 
     P010576 obv. vi 13: gal gin2#
     P213492 surf. b 5: [...] gin2#{uruda}
     P225912 obv. ii 6: gal gin2
     P240968 ii 6: gal gin2
 
Q000027 024: szu 2(asz) gin2
two-handed ax
 
     P010576 obv. vi 14: 2(asz) szu gin2
     P213492 surf. b 6: [...] gin2#{uruda}
     P225912 obv. ii 7: szu 2(disz) gin2
     P240968 ii 7: 2(ASZ@t) szu gin2
 
Q000027 025: szu 1(asz) gin2
one-handed ax
 
     P010576 obv. vi 15: 1(asz) szu gin2
     P213492 surf. b 7: [...]{uruda}
     P225912 obv. ii 8: szu 1(disz) gin2
     P240968 ii 8: 1(ASZ@t) szu gin2
 
Q000027 026: gin2 TUKU
... ax
 
     P010576 obv. vi 16: tuku gin2#
     P213492 surf. b 8: [...]{uruda}
     P225912 obv. ii 9: tuku# gin2
     P240968 ii 9: gin2
 
Q000027 027: gin2 dilmun
shekel of weight
 
     P010576 obv. vi 17: dilmun gin2#
     P213492 surf. b 9: [...]
     P225912 obv. ii 10: [...]
     P240968 ii 10: dilmun gin2
 
Q000027 028: bulug4
metal pin
 
     P010576 obv. vi 18: bulug4#
     P213492 surf. b 10: bulug4#{uruda#}
     P240968 ii 11: bulug4
 
Q000027 029: AN bulug4
... metal pin
 
     P010574 obv. ii 1': 1(gesz2) AN bulug4# [...]
     P010576 obv. vi 19: AN bulug4
     P213492 surf. b 11: [...]
     P240968 ii 12: AN bulug4
 
Q000027 03: [No Composite]
 
     P240968 i 3: mud3
 
Q000027 030: bulug4 sal4
thin metal pin
 
     P010574 obv. ii 2': 1(gesz2) bulug4 sila3#
     P010576 obv. vi 20: sila3# bulug4#
     P213492 surf. b 12: [...] la# [...]
     P240968 ii 13: sila3 bulug4
 
Q000027 031: AN bulug4 sal4
... thin metal pin
 
     P010574 obv. ii 3': 1(gesz2) AN bulug4# sila3
     P010576 obv. vi 21: AN sila3# bulug4#
     P213492 surf. b 13: AN# bulug4 sal-la#{uruda}
     P240968 ii 14: AN sila3 bulug4
     P247548 obv. ii 1': AN# [...]
 
Q000027 032: bulug4 me
... metal pin
 
     P010574 obv. ii 4': 1(gesz2) me bulug4#
     P010576 obv. vi 22: me bulug4#
     P213492 surf. b 14: bulug4 me{uruda}
     P240968 ii 15: me bulug4
     P247548 obv. ii 2': me:bulug4#
 
Q000027 033: AN bulug4 me
... metal pin
 
     P010574 obv. ii 5': 1(gesz2) AN me bulug4
     P010576 obv. vi 23: AN me# bulug4#
     P213492 surf. b 15: AN# bulug4 [me]{uruda#}
     P240968 ii 16: AN me bulug4
     P247548 obv. ii 3': AN me:bulug4#
 
Q000027 034: bulug4 szu
hand needle
 
     P010574 obv. ii 6': 1(gesz2) szu bulug4
     P010576 rev. i 1: szu bulug4
     P213492 surf. b 16: [bulug4] szu#{uruda#}
     P240968 ii 17: szu bulug4
 
Q000027 035: AN bulug4 szu
... hand needle
 
     P010574 obv. ii 7': 1(gesz2) AN szu bulug4
     P010576 rev. i 2: AN szu bulug4
     P213492 surf. b 17: AN bulug4# [szu]{uruda#}
     P225912 obv. iii 1: szu AN bulug4
     P240968 iii 1: [...]
 
Q000027 036: bulug4 szu-gur
turban pin
 
     P010574 obv. ii 8': [1(gesz2) x]-gur#? bulug4#
     P010576 rev. i 3: gur szu bulug4
     P213492 surf. b 18: bulug4# [...]
     P225912 obv. iii 2: szu-gur-bulug4
     P240968 iii 2: szu-gur bulug4
 
Q000027 037: AN bulug4 szu-gur
... turban pin
 
     P010548 obv. iii 1: [AN bulug4] szu#-gur
     P010574 obv. ii 9': [1(gesz2)] AN [x] bulug4
     P010576 rev. i 4: AN gur szu bulug4
     P213492 surf. c 1: [...]
     P225912 obv. iii 3: szu AN gur-bulug4
     P240968 iii 3: AN szu-gur bulug4
 
Q000027 038: bulug4 bur
garment pin
 
     P010548 obv. iii 2: bulug4# bur
     P010576 rev. i 5: bur bulug4
     P213492 surf. c 2: bulug4 bara2{uruda}
     P225912 obv. iii 4: bur-bulug4
     P240968 iii 4: bur bulug4
 
Q000027 039: AN bulug4 bur
...
 
     P010548 obv. iii 3: [AN] bulug4# bur
     P010576 rev. i 6: AN bur bulug4
     P213492 surf. c 3: AN bulug4 bara2{uruda}
     P225912 obv. iii 5: bur AN bulug4
     P240968 iii 5: AN bur bulug4
 
Q000027 04: [No Composite]
 
     P240968 i 4: SZU2-mud3
 
Q000027 040: bulug4 gigir2
metal pin for the chariot
 
     P010548 obv. iii 4: bulug4# gigir2
     P010576 rev. i 7: gigir2 bulug4
     P213492 surf. c 4: bulug4 gigir2{uruda}
     P225912 obv. iii 6: gigir2-bulug4#
     P240968 iii 6: gigir2 bulug4
 
Q000027 041: AN bulug4 gigir2
... metal pin for the chariot
 
     P010548 obv. iii 5: [AN] bulug4 gigir2
     P010576 rev. i 8: AN gigir2 bulug4
     P213492 surf. c 5: AN bulug4 gigir2{uruda}
     P225912 obv. iii 7: gigir2-bulug4# AN#
     P240968 iii 7: AN gigir bulug4
 
Q000027 042: mar-szu
spade
 
     P010548 obv. iii 6: mar-szu
     P010576 rev. i 9: mar-szu
     P213492 surf. c 6: szu-ARAD{uruda}
     P225912 obv. iii 8: szu-mar#
     P240968 iii 8: mar-szu
 
Q000027 043: AN mar-szu
... spade
 
     P010548 obv. iii 7: AN# mar-szu
     P010576 rev. i 10: AN mar-szu
     P213492 surf. c 7: AN szu-ARAD{uruda}
     P225912 obv. iii 9: szu AN#-mar#
     P240968 iii 9: AN mar-szu
 
Q000027 044: bar-us2
goad
 
     P010548 obv. iii 8: bar-us2
     P010576 rev. i 11: bar-us2
     P213492 surf. c 8: bar-ARAD{uruda}
     P225912 obv. iii 10: [...]
     P240968 iii 10: bar-us2
 
Q000027 045: AN bar-us2
... goad
 
     P010548 obv. iii 9: AN# bar-us2
     P010576 rev. i 12: AN bar-us2
     P213492 surf. c 9: [AN] bar-ARAD#{uruda#}
     P240968 iii 11: AN bar-us2
 
Q000027 046: nu-A
...
 
     P010576 rev. i 13: nu-A
     P213492 surf. c 10: nu-i7-[...]
     P240968 iii 12: nu#-[a]
 
Q000027 047: AN nu-A
...
 
     P010576 rev. i 14: AN nu-A
     P213492 surf. c 11: [...] A [...]
     P240968 iii 13: AN nu#-[a]
 
Q000027 048: nu-HA@g
...
 
     P010576 rev. i 15: nu-HA@g
     P213492 surf. c 12: [...]
     P240968 iii 14: nu-HA@g
 
Q000027 049: AN nu-HA@g
...
 
     P010576 rev. i 16: AN nu-HA@g
     P213492 surf. c 13: AN nu-a-[...]
     P240968 iii 15: AN nu-HA@g
     P332840 i 1': [...]-HA@g-am3
 
Q000027 05: [No Composite]
 
     P240968 i 5: takax(LAK492){+dag}
 
Q000027 050: nu-mur8
metal canopy
 
     P010576 rev. i 17: nu-|KASKAL.KASKAL|
     P213492 surf. c 14: nu-u2-sumur#-[...]
     P240968 iii 16: nu-mur8
     P332840 i 2': uruda#? |SZE.SUHUR|
 
Q000027 051: AN nu-mur8
... metal canopy
 
     P010574 obv. iii 1': 1(gesz2) AN [...]
     P010576 rev. i 18: AN nu-|KASKAL.KASKAL|
     P213492 surf. c 15: AN nu-u2-sumur{uruda}
     P240968 iii 17: AN nu-mur8
     P332840 i 3': [...] |SZE.SUHUR|-am3
 
Q000027 052: DIM
...
 
     P010574 obv. iii 2': 1(gesz2) x [...]
     P010576 rev. i 19: DIM
     P213492 surf. c 16: dim#
     P240968 iv 1: DIM#
 
Q000027 053: SAG@g
statue?
 
     P010083 obv. i' 1: [...]
     P010574 obv. iii 3': 1(gesz2) SAG# [...]
     P010576 rev. i 20: SAG@g#
     P213492 surf. c 17: [...]
     P225912 obv. iv 1: SAG@g
     P240968 iv 2: EDIN (here?)
 
Q000027 054: AN SAG@g
... statue ?
 
     P010083 obv. i' 2: [...] SAG@g
     P010576 rev. i 21: [...]
     P213492 surf. d 1: [...]{uruda}
 
Q000027 055: EDIN
fork
 
     P010083 obv. i' 3: EDIN#
     P010574 obv. iii 4': 1(gesz2) EDIN# [...]
     P010576 rev. i 22: [...]
     P213492 surf. d 2: sag gi-bar{uruda}
     P225912 obv. iv 2: EDIN
     P240968 iv 3: EDIN{uruda}
 
Q000027 056: AN EDIN
... fork
 
     P010083 obv. i' 4: AN# EDIN
     P010548 obv. iv 1: AN EDIN#
     P010574 obv. iii 5': 1(gesz2) AN [...]
     P010576 rev. ii 1: AN EDIN
     P213492 surf. d 3: [AN] sag gi-bar{uruda}
     P225912 obv. iv 3: EDIN AN
     P240968 iv 4: AN EDIN{uruda}
 
Q000027 057: TAR-TAR{uruda}
...
 
     P010083 obv. i' 5: {uruda#}TAR-TAR
     P010548 obv. iv 2: {uruda}TAR-TAR
     P010576 rev. ii 2: TAR-TAR{uruda}
     P225912 obv. iv 4: {uruda}TAR-TAR
     P240968 iv 7: sila3 ku3 GUG2 (here?)
 
Q000027 058: ti-gin2{uruda}
...
 
     P010083 obv. i' 6: {uruda#}ti-gin2
     P010548 obv. iv 3: {uruda}ti-x-UR
     P010576 rev. ii 3: ti{uruda}
     P213492 surf. d 4: sag ti-UR{uruda}
     P225912 obv. iv 5: {uruda}gin2-ti
     P240968 iv 5: ku3-dim2{uruda} (here?)
     P429482 obv. i' 1: {uruda#}ti-UR
 
Q000027 059: ku3-dim6{uruda}
tool of the metal smith
 
     P010083 obv. i' 7: {uruda#}ku3-dim6
     P010548 obv. iv 4: {uruda}ku3-dim6
     P010576 rev. ii 4: x x uruda
     P213492 surf. d 5: sag ku3-dim2{uruda}
     P225912 obv. iv 6: {uruda#}ku3#-dim6
     P240968 iv 6: ku3-{+dim2}dim6
     P429482 obv. i' 2: {uruda#}ku3-dim6
 
Q000027 06: [No Composite]
 
     P240968 i 6: HI takax(LAK492){+dag}
 
Q000027 060: a-gar5
lead
 
     P010083 obv. i' 8: [a]-gar5#
     P010548 obv. iv 5: a-gar5
     P010576 rev. ii 5: a-gar5
     P213492 surf. d 6: agar4{uruda}
     P225912 obv. iv 7: a-gar5
     P240968 iv 8: a-gar5
     P429482 obv. i' 3: a-gar5
 
Q000027 061: lu3-lu3
antimony?
 
     P010083 obv. i' 9: [lu3]-lu3#
     P010548 obv. iv 6: a-lu3-lu3
     P010576 rev. ii 6: lu3-lu3
     P213492 surf. d 7: lu2-lu{uruda}
     P225912 obv. iv 8: lu3-lu3
     P240968 iv 9: lu3-lu3
     P429482 obv. i' 4: [lu3]-lu3#
 
Q000027 062: sze-lu3
a metal
 
     P010083 obv. i' 10: [...] |SZE+LU3|
     P010548 obv. iv 7: sze-lu3
     P010576 rev. ii 7: lu3
     P213492 surf. d 8: szu-lu{uruda#}
     P225912 obv. iv 9: |SZE+LU3|
     P240968 iv 10: si-lu3
 
Q000027 062a: [No Composite]
 
     P240968 iv 11: hud4
 
Q000027 063: hud4-ba13 gir2
arrowhead knife
 
     P010083 obv. i' 11: [...]-x gir2
     P010548 obv. iv 8: |KAxSAR| gir2
     P010576 rev. ii 8: hud4-ba13 gir2
     P213492 surf. d 9: [...]
     P225912 obv. iv 10: [...]
     P240968 iv 14: nig2 hud gir2
 
Q000027 064: AN hud4-ba13 gir2
... arrowhead knife
 
     P010083 obv. i' 12: [...]-x gir2
     P010548 obv. iv 9: gir2
     P010576 rev. ii 9: AN hud4-ba13 gir2
     P213492 surf. d 10: [...]{uruda#}
     P240968 iv 15: AN nig2 gir2
 
Q000027 065: hud4 |SAGxTAK4| gir2
arrowhead knife for shredding
 
     P010083 obv. i' 13: [...]-x gir2
     P010576 rev. ii 10: hud4 |SAGxTAK4| gir2
     P213492 surf. d 11: [...] gir2#?{uruda#}
     P213492 surf. d 13: [...] gir2#?{uruda#}
     P240968 iv 12: gi bi2-ra2
 
Q000027 066: AN hud4 |SAGxTAK4| gir2
... arrowhead knife for shredding
 
     P010083 obv. i' 14: [...] gir2
     P010576 rev. ii 11: AN hud4 |SAGxTAK4| gir2
     P213492 surf. d 14: [...]
     P240968 iv 13: AN gi bi2-ra
 
Q000027 067: gir2 udu
knife for slaughtering sheep
 
     P010083 obv. i' 15: [...] gir2#
     P010576 rev. ii 12: udu gir2
     P213492 surf. d 15: [gir2] udu# ug7{uruda}
     P240968 iv 16: udu gir2
 
Q000027 068: AN gir2 udu
... knife for slaughtering sheep
 
     P010083 obv. i' 16: [...] gir2#
     P010576 rev. ii 13: AN udu gir2
     P213492 surf. d 16: [AN] gir2 udu ug7{uruda}
     P240968 iv 17: AN udu gir2
 
Q000027 069: gir2 ab2
knife for slaughtering cows
 
     P010083 obv. ii' 1: ab2# gir2
     P010576 rev. ii 14: ab2 gir2
     P213492 surf. d 17: gir2# ab2 ug7#{uruda}
     P240968 v 1: ab2 gir2
 
Q000027 07: [No Composite]
 
     P240968 i 7: szu-gur
 
Q000027 070: AN gir2 ab2
... knife for killing cows
 
     P010083 obv. ii' 2: ab2 AN gir2
     P010576 rev. ii 15: AN ab2 gir2
     P213492 surf. d 18: [...]
     P225912 obv. v 1: ab2 AN gir2
     P225915 obverse? ii' 1': [...] gir2#
     P240968 v 2: AN ab2 gir2
 
Q000027 071: gir2 ku6
filleting knife
 
     P010083 obv. ii' 3: ku6 gir2
     P010576 rev. ii 16: ku6 gir2
     P213492 surf. d 19: [...]
     P225912 obv. v 2: ku6 gir2
     P225915 obverse? ii' 2': ku6 gir2
     P228348 obv. i 1': ku6# [gir2]
     P240968 v 3: ku6 gir2
 
Q000027 072: AN gir2 ku6
... fileting knife
 
     P010083 obv. ii' 4: AN ku6 gir2
     P010576 rev. ii 17: AN ku6 gir2
     P213492 surf. e 1: AN gir2 ku6 dar{uruda}
     P225912 obv. v 3: ku6# AN gir2
     P228348 obv. i 2': AN ku6 gir2
     P240968 v 4: AN ku6 gir2
 
Q000027 073: gir2 sza3
... knife
 
     P010083 obv. ii' 5: sza3# gir2
     P010548 obv. v 1: sza3# gir2
     P010576 rev. ii 18: sza3 gir2
     P213492 surf. e 2: gir2 sza3 si{uruda}
     P225912 obv. v 4: sza3 gir2
     P228348 obv. i 3': sza3 gir2
     P240968 v 5: sza3 gir2
 
Q000027 074: AN gir2 sza3
... knife
 
     P010083 obv. ii' 6: AN#-[sza3] gir2#
     P010548 obv. v 2: AN sza3 gir2
     P010576 rev. ii 19: AN sza3# gir2
     P213492 surf. e 3: AN gir2 sza3{uruda}
     P225912 obv. v 5: sza3 AN gir2
     P228348 obv. i 4': AN sza3 gir2
     P240968 v 6: AN sza3 gir2
 
Q000027 075: gir2 lub
ax blade
 
     P010083 obv. ii' 7: lib gir2
     P010548 obv. v 3: lib gir2
     P010576 rev. ii 20: lib# gir2#
     P213492 surf. e 4: gir2# [...]
     P225912 obv. v 6: lib gir2
     P228348 obv. i 5': lib# gir2
     P240968 v 7: lib gir2
     P429482 obv. ii 1: lub gir2
 
Q000027 076: AN gir2 lub
... ax blade
 
     P010083 obv. ii' 8: AN lib gir2
     P010548 obv. v 4: AN lib gir2
     P010576 rev. ii 21: AN lib gir2#
     P213492 surf. e 5: AN gir2# lib#{uruda#}
     P225912 obv. v 7: lib AN gir2
     P228348 obv. i 6': [...] gir2#
     P240968 v 8: AN lib gir2
     P429482 obv. ii 2: AN lub gir2
 
Q000027 077: gir2 silig
blade of the battle-ax
 
     P010083 obv. ii' 9: szilig gir2
     P010548 obv. v 5: szilig gir2
     P010576 rev. ii 22: szilig gir2#
     P213492 surf. e 6: gir2 szilig{uruda}
     P225912 obv. v 8: szilig gir2
     P240968 v 9: szilig gir2
     P429482 obv. ii 3: silig gir2
 
Q000027 078: AN gir2 szilig
... blade of the battle-ax
 
     P010083 obv. ii' 10: szilig# AN gir2
     P010548 obv. v 6: AN szilig gir2
     P010576 rev. iii 1: AN szilig gir2
     P213492 surf. e 7: AN gir2 szilig#{uruda#}
     P225912 obv. v 9: szilig# [AN] gir2#
     P240968 v 10: AN szilig gir2
     P429482 obv. ii 4: AN silig gir2
 
Q000027 079: gir2 ukusz2
knife for splitting cucumbers
 
     P010083 obv. ii' 11: ukusz2 gir2
     P010548 obv. v 7: ukusz2# gir2
     P010576 rev. iii 2: x gir2
     P213492 surf. e 8: [...]
     P225912 obv. v 10: [...]
     P240968 v 11: ukusz2 gir2
     P429482 obv. ii 5: ukusz2 gir2
 
Q000027 08: [No Composite]
 
     P240968 i 8: szu-banszur
 
Q000027 080: AN gir2 ukusz2
... knife for splitting cucumbers
 
     P010083 obv. ii' 12: AN ukusz2 gir2
     P010548 obv. v 8: AN ukusz2# gir2
     P010576 rev. iii 3: x gir2
     P213492 surf. e 9: [...] dar{uruda}
     P240968 v 12: AN ukusz2 gir2
     P429482 obv. ii 6: AN ukusz2 gir2
 
Q000027 081: gir2 zadim
stone mason’s knife
 
     P010083 obv. ii' 13: zadim gir2
     P010548 obv. v 9: zadim# gir2
     P010576 rev. iii 4: zadim# gir2
     P213492 surf. e 10: [...] zadim#{uruda}
     P240968 v 13: zadim gir2
     P429482 obv. ii 7: zadim gir2
 
Q000027 082: AN gir2 zadim
... stonemason’s knife
 
     P010083 obv. ii' 14: AN zadim gir2
     P010576 rev. iii 5: AN zadim gir2
     P213492 surf. e 11: [AN] gir2# zadim#{uruda}
     P240968 v 14: AN zadim gir2
     P429482 obv. ii 8: [AN] zadim# gir2
 
Q000027 083: gir2 ti
arrow maker's knife
 
     P010083 obv. ii' 15: ti gir2
     P010576 rev. iii 6: ti gir2
     P213492 surf. e 12: [gir2] ti-dim2{uruda}
     P240968 v 15: ti gir2
     P429482 obv. ii 9: ti# gir2
 
Q000027 084: AN gir2 ti
... arrow maker’s knife
 
     P010083 obv. ii' 16: ti AN gir2
     P010576 rev. iii 7: AN ti gir2
     P213492 surf. e 13: [AN] gir2 ti-dim2{uruda}
     P240968 v 16: AN ti gir2
     P429482 obv. ii 10: [AN] ti gir2
 
Q000027 085: gir2 aszgab
leatherworker's knife
 
     P010083 obv. ii' 17: aszgab# gir2#
     P010576 rev. iii 8: aszgab gir2
     P213492 surf. e 14: gir2 aszgab{uruda}
     P240968 v 17: aszgab gir2
     P429482 obv. ii 11: aszgab gir2
 
Q000027 086: AN gir2 aszgab
... leatherworker's knife
 
     P010083 obv. iii' 1: aszgab# AN# gir2
     P010576 rev. iii 9: AN aszgab# gir2#
     P213492 surf. e 15: AN gir2 aszgab{uruda}
     P240968 vi 1: AN aszgab gir2
 
Q000027 087: gir2 {u2}ninni5
knife for reed rushes
 
     P010083 obv. iii' 2: {u2}ninni5 gir2
     P010576 rev. iii 10: x gir2
     P213492 surf. e 16: [gir2] {u2}ninni5 ku5{uruda}
     P225912 obv. vi 1: {u2}ninni5 gir2
     P240968 vi 2: nig2-ne gir2
 
Q000027 088: AN gir2 {u2}ninni5
... knife for reed rushes
 
     P010083 obv. iii' 3: {u2}ninni5 AN gir2
     P010576 rev. iii 11: [...] gir2#
     P213492 surf. e 17: [...]
     P225912 obv. vi 2: {u2}ninni5 AN gir2
     P225915 obverse? iii' 1': [...]
     P240968 vi 3: AN nig2-ne gir2
 
Q000027 089: gir2 |NAGAxDISZ|
knife for cutting potash
 
     P010083 obv. iii' 4: |NAGAxDISZ| gir2
     P010576 rev. iii 12: [...] gir2#
     P213492 surf. e 18: [...]
     P225912 obv. vi 3: |NAGAxDISZ| gir2
     P225915 obverse? iii' 2': |NAGAxDISZ| gir2#
     P240968 vi 4: NAGA gir2
 
Q000027 09: [No Composite]
 
     P240968 i 9: {+gu}KAK
 
Q000027 090: AN gir2 |NAGAxDISZ|
... knife for cutting potash
 
     P010083 obv. iii' 5: |NAGAxDISZ| AN gir2
     P010576 rev. iii 13: [...] gir2#
     P213492 surf. f 1: AN gir2 naga ku5{uruda}
     P225912 obv. vi 4: |NAGAxDISZ| AN gir2
     P228348 obv. ii 1': AN |NAGAxDISZ| gir2
     P240968 vi 5: AN NAGA gir2
 
Q000027 091: gir2 sur
knife for ...
 
     P010083 obv. iii' 6: sur gir2
     P010548 obv. vi 1: sur gir2
     P010576 rev. iii 14: sur# gir2#
     P213492 surf. f 2: gir2 sur!(GAR){uruda}
     P225912 obv. vi 5: sur gir2
     P228348 obv. ii 2': sur gir2
     P240968 vi 6: NIG2 gir2
 
Q000027 092: AN gir2 sur
... knife for ...
 
     P010083 obv. iii' 7: sur AN gir2
     P010548 obv. vi 2: AN sur gir2
     P010576 rev. iii 15: AN#-sur# gir2#
     P213492 surf. f 3: AN gir2 sur#{uruda}
     P225912 obv. vi 6: sur AN gir2
     P228348 obv. ii 3': AN sur# gir2#
     P240968 vi 7: AN NIG2 gir2
 
Q000027 093: [No Composite]
 
     P010083 obv. iii' 8: |KAxSZAR2| gir2
     P010548 obv. vi 3: |KAxSZAR2| gir2
     P010576 rev. iii 16: szar2 gir2
     P213492 surf. f 4: gir2 KA-gi{uruda}
     P225912 obv. vi 7: |KAxSZAR2| gir2
     P228348 obv. ii 4': x x [x]
     P240968 vi 8: |KAxGI| gir2
     P429482 obv. iii 1: |KAxSZAR2| gir2
 
Q000027 094: AN gir2 |KAxSZAR2|
... knife for reed work ?
 
     P010083 obv. iii' 9: |KAxSZAR2|# AN gir2
     P010548 obv. vi 4: AN |KAxSZAR2| gir2
     P010576 rev. iii 17: AN szar2 gir2
     P213492 surf. f 5: AN gir2 KA-gi{uruda}
     P225912 obv. vi 8: |KAxSZAR2|# [AN] gir2#
     P240968 vi 9: AN |KAxGI| gir2
     P429482 obv. iii 2: AN |KAxSZAR2| gir2
 
Q000027 095: gir2 |KAxGI|
knife for ...
 
     P010083 obv. iii' 10: |KAxGI| gir2
     P010548 obv. vi 5: |KAxGI| gir2
     P010576 rev. iii 18: |KAxGI| gir2
     P213492 surf. f 6: gir2 KA{uruda}
     P240968 vi 10: |KAxGI| gir2
     P429482 obv. iii 3: |KAxGI| gir2
 
Q000027 096: AN gir2 |KAxGI|
... knife for ...
 
     P010083 obv. iii' 11: |KAxGI| AN gir2
     P010548 obv. vi 6: AN |KAxGI| gir2
     P010576 rev. iii 19: AN |KAxGI| gir2
     P213492 surf. f 7: AN# gir2 KA{uruda#}
     P240968 vi 11: AN |KAxGI| gir2
     P429482 obv. iii 4: AN |KAxGI| gir2
 
Q000027 097: gir2-sal
lancet
 
     P010083 obv. iii' 12: |SAL+ASZ| gir2
     P010548 obv. vi 7: sal gir2
     P010576 rev. iii 20: sal# [gir2]
     P213492 surf. f 10: szum sal-la{uruda}
     P240968 vi 12: sal gir2
     P429482 obv. iii 5: sal-gir2
 
Q000027 098: AN gir2-sal
... scalpel
 
     P010083 obv. iii' 13: AN |SAL+ASZ| gir2
     P010548 obv. vi 8: AN sal gir2
     P010576 rev. iii 21: [...] gir2#
     P213492 surf. f 11: AN szum sal#-la{uruda}
     P240968 vi 13: AN sal gir2
     P429482 obv. iii 6: AN sal-gir2
 
Q000027 099: USZ
metal drill
 
     P010083 obv. iii' 14: USZ
     P010548 obv. vi 9: USZ
     P010576 rev. iii 22: USZ
     P213492 surf. f 8: szum#{uruda}
     P240968 vi 14: USZ
     P429482 obv. iii 7: USZ
 
Q000027 100: AN USZ
... drill
 
     P010083 obv. iii' 15: AN USZ#
     P010576 rev. iii 23: AN USZ
     P213492 surf. f 9: [AN] szum#{uruda}
     P240968 vi 15: AN USZ
     P429482 obv. iii 8: AN USZ
 
Q000027 101: usz-bar
weaving tool ?
 
     P010083 obv. iii' 16: bar-USZ
     P010576 rev. iv 1: bar-USZ
     P213492 surf. f 12: TAG#-bar{uruda}
     P240968 vi 16: USZ-bar
     P429482 obv. iii 9: bar-usz
 
Q000027 102: AN usz-bar
... weaving tool ?
 
     P010083 obv. iii' 17: bar# AN USZ#
     P010576 rev. iv 2: [...]
     P213492 surf. f 13: AN TAG-bar#{uruda}
     P240968 vi 17: AN USZ-bar
     P429482 obv. iii 10: AN bar-usz
 
Q000027 103: ugur2
metal pot
 
     P010083 obv. iv' 1: [...]
     P010576 rev. iv 3: [...]
     P213492 surf. f 14: nin-ugur2{uruda}
     P240968 vii 1: nig2-{dug}DU
     P429482 obv. iii 11: ugur2
 
Q000027 104: AN ugur2
metal pot
 
     P010083 obv. iv' 2: AN#-ugur2
     P010576 rev. iv 4: [...] AN
     P213492 surf. f 15: AN nin-ugur2{uruda#}
     P225912 obv. vii 1: AN ugur2#
     P240968 vii 2: AN nig2-{dug}DU
 
Q000027 105: NU11@90 |SAGxTAK4|?
...
 
     P010083 obv. iv' 3: NU11@90#-|SAGxTAK4|
     P010576 rev. iv 5: x x
     P213492 surf. f 16: szakirx(|GISZGALxGA|){uruda}
     P225912 obv. vii 2: NU11@90-|SAGxTAK4?|#
     P240968 vii 3: KA-SAR
 
Q000027 106: AN NU11@90 |SAGxTAK4|?
...
 
     P010083 obv. iv' 4: NU11@90# AN |SAGxTAK4|?
     P010576 rev. iv 6: [...] |SAGxTAK4|#
     P213492 surf. f 17: [...] x{uruda}
     P225912 obv. vii 3: NU11@90# AN |SAGxTAK4|?
     P240968 vii 4: AN KA-SAR
 
Q000027 107: gizzalx(|NU11@90.PI|)
earrings
 
     P010083 obv. iv' 5: gizzalx(|NU11@90.PI|)
     P010576 rev. iv 7: gizzalx(|NU11@90.PI|)
     P213492 surf. f 18: [...]
     P225912 obv. vii 4: gizzalx(|NU11@90.PI|)
     P240968 vii 5: gesztu2
 
Q000027 108: AN gizzalx(|NU11@90.PI|)
... earrings
 
     P010083 obv. iv' 6: gizzalx(|NU11@90.PI|) AN#
     P010576 rev. iv 8: AN gizzalx(|NU11@90.PI|)
     P213492 surf. g 1: AN gesz-zilx(MI){uruda}
     P225912 obv. vii 5: gizzalx(|NU11@90.PI|) AN
     P240968 vii 6: AN gesztu2
 
Q000027 109: uri DU
metal vessel
 
     P010083 obv. iv' 7: uri DU
     P010548 obv. vii 1: {uruda}uri# [...]
     P010576 rev. iv 9: DU uri
     P213492 surf. g 2: AN DU{uruda#}
     P225912 obv. vii 6: uri DU
     P240968 vii 7: uri DU
 
Q000027 110: AN uri DU
... metal vessel
 
     P010083 obv. iv' 8: uri AN DU
     P010548 obv. vii 2: AN {uruda}uri DU#
     P010576 rev. iv 10: AN DU# uri#
     P213492 surf. g 3: AN AN DU{uruda#}
     P225912 obv. vii 7: uri AN DU
     P240968 vii 8: AN uri DU
 
Q000027 111: uri GAR HI-il
metal ... vessel
 
     P010083 obv. iv' 9: uri HI-|KAxGAR|#
     P010548 obv. vii 3: {uruda}HI-il
     P010576 rev. iv 11: GAR-il uri#
     P213492 surf. g 4: HI GAR{uruda#}
     P225912 obv. vii 8: uri# il# [...]
     P240968 vii 9: il GAR HI
     P429482 obv. iv 1: {uruda}HI-il#
 
Q000027 112: AN uri GAR HI-il
... metal ... vessel
 
     P010083 obv. iv' 10: uri HI#-|KAxGAR|# AN
     P010548 obv. vii 4: AN {uruda}HI-il
     P010576 rev. iv 12: AN GAR-il# uri#
     P213492 surf. g 5: AN HI GAR[{uruda}]
     P240968 vii 10: AN il GAR HI
     P429482 obv. iv 2: AN {uruda}HI-il
 
Q000027 113: {uruda}szu-a kid GAN
...
 
     P010083 obv. iv' 11: {uruda}szu-a#-kid# GAN#
     P010548 obv. vii 5: {uruda}a-szu-kid
     P010576 rev. iv 13: szu gan#-kid3#{uruda}
     P213492 surf. g 6: szen szu [...]
     P240968 vii 11: szu-a kid{+kid3}
     P429482 obv. iv 3: {uruda}a-szu-kid
 
Q000027 114: AN {uruda}szu-a kid GAN
...
 
     P010083 obv. iv' 12: {uruda}szu#-a#-kid# AN# GAN#
     P010548 obv. vii 6: AN# {uruda}a-szu-kid
     P010576 rev. iv 14: AN szu GAN kid3#{uruda}
     P213492 surf. g 7: AN szen# [...]
     P240968 vii 12: AN szu-a kid{+kid3}
     P429482 obv. iv 4: AN {uruda}a-szu-kid
 
Q000027 115: sila3 NAGA
...
 
     P010083 obv. iv' 13: NAGA [...]
     P010548 obv. vii 7: sila3 NAGA
     P010576 rev. iv 15: NAGA sila3
     P213492 surf. g 8: [...]
     P240968 vii 13: sila3 NAGA
     P429482 obv. iv 5: sila3 NAGA
 
Q000027 116: AN sila3 NAGA
...
 
     P010083 obv. iv' 14: NAGA AN [...]
     P010548 obv. vii 8: AN sila3 NAGA
     P010576 rev. iv 16: AN NAGA sila3
     P213492 surf. g 9: [...] x KA{uruda#}
     P240968 vii 14: AN sila3 NAGA
     P429482 obv. iv 6: AN sila3 NAGA
 
Q000027 117: szum
saw
 
     P010083 obv. iv' 15: szum#
     P010548 obv. vii 9: szum
     P010576 rev. iv 17: szum
     P213492 surf. g 10: szum#-me{uruda#}
     P240968 vii 15: ku3 szeg6
     P429482 obv. iv 7: szum
 
Q000027 118: AN szum
... saw
 
     P010083 obv. iv' 16: AN szum#
     P010548 obv. vii 10: AN# szum#
     P010576 rev. iv 18: AN szum
     P213492 surf. g 11: AN szum-me{uruda#}
     P240968 vii 16: AN ku3 szeg6
     P429482 obv. iv 8: AN szum#
 
Q000027 119: szum ku3
precious metal saw
 
     P010083 obv. iv' 17: ku3# [...]
     P010548 obv. vii 11: [x] x
     P010576 rev. iv 19: szum# ku3
     P213492 surf. g 12: szum-me ku3-NE{uruda#}
     P240968 vii 17: ku3 szeg6 A
     P429482 obv. iv 9: szum [ku3] NE
 
Q000027 120: [No Composite]
 
     P010083 rev. i 1: [...]
     P010576 rev. iv 20: [...]
     P213492 surf. g 13: [AN] szum#-[me ku3]-NE{uruda}
     P240968 viii 1: AN ku3 szeg6 A
     P429482 obv. iv 10: AN szum [ku3] NE
 
Q000027 121: szum ku3-sig17
gold saw
 
     P010083 rev. i 2: [...]
     P010576 rev. iv 21: [...]
     P213492 surf. g 14: [...]{uruda}
     P240968 viii 2: szeg6 ku3-sig17
     P429482 obv. iv 11: szum ku3-sig17#
 
Q000027 122: AN szum ku3-sig17
gold ... saw
 
     P010083 rev. i 3: [...]
     P010576 rev. iv 22: [AN] szum# ku3-sig17#
     P213492 surf. g 15: x x{uruda}
     P225912 obv. viii 2: szum# ku3#-[...]
     P240968 viii 3: AN szeg6 ku3-sig17
     P429482 obv. iv 12: szum# [...]
 
Q000027 123: szum ku3-babbar
silver saw
 
     P010083 rev. i 4: ku3#-babbar [...]
     P010576 rev. v 1: szum ku3-babbar
     P213492 surf. g 16: [...]{uruda}
     P225912 obv. viii 3: szum# ku3#-[...]
     P240968 viii 4: szeg6 ku3-babbar
 
Q000027 124: AN szum ku3-babbar
silver ... saw
 
     P010083 rev. i 5: szum# ku3-babbar AN
     P010576 rev. v 2: AN szum# ku3#-[babbar]
     P213492 surf. g 17: [...]
     P225912 obv. viii 4: szum# ku3#-[...] AN
     P240968 viii 5: AN szeg6 ku3-babbar
 
Q000027 125: bulug4 |HIxASZ2|
...
 
     P010083 rev. i 6: bulug4 |HIxASZ2|#
     P010576 rev. v 3: |HIxASZ2| bulug4#
     P213492 surf. g 18: [...]
     P225912 obv. viii 5: |HIxASZ2| bulug4#
     P225914 rev. i' 1': [...]
     P240968 viii 6: bulug4 HAR
 
Q000027 126: AN bulug4 |HIxASZ2|
...
 
     P010083 rev. i 7: AN bulug4 |HIxASZ2|#
     P010576 rev. v 4: AN |HIxASZ2| bulug4
     P213492 surf. g 19: AN# [...]
     P225912 obv. viii 6: |HIxASZ2| bulug4#-[AN]
     P225914 rev. i' 2': [...]
     P240968 viii 7: AN bulug4 HAR
 
Q000027 127: nig2-sila3-DU
...
 
     P010083 rev. i 8: nig2-sila3-DU
     P010576 rev. v 5: nig2-sila3-DU
     P213492 surf. g 20: nig2-sila3-DU#[{uruda}]
     P225912 obv. viii 7: sila3-nig2-[DU]
     P225914 rev. i' 3': nig2-sila3-DU#
     P240968 viii 8: nig2-sila3-DU
 
Q000027 128: AN nig2-sila3-DU
...
 
     P010083 rev. i 9: nig2-sila3 AN DU#
     P010576 rev. v 6: AN nig2-sila3-DU
     P213492 surf. g 21: [...]
     P225912 obv. viii 8: [...]
     P225914 rev. i' 4': nig2 AN sila3-DU#
     P240968 viii 9: AN nig2-sila3-DU
 
Q000027 colophon: [...]
 
     P010083 rev. i 10: MASZ-URUDU-[...]
     P010083 rev. i 11: lu2#-dub#?-[...]-x-zu-[...]
     P010083 rev. iii 1: [...] puzur4-il
     P010083 rev. iii 2: ur#-engur-[...]-ku-li
     P010574 rev. 1: umbisag# alim
     P010574 rev. 2: umbisag amar-{d}MUD
     P010574 rev. 3: umbisag bu-ra#-x
     P010574 rev. 4: umbisag# zu#-zu#
     P010574 rev. 5: umbisag# [...]
     P225912 rev. ii 1': ur-{d#}lamma#
     P240968 viii 10: a-zi
     P240968 viii 11: dub mu-sar
     P240968 viii 12: ip-dur-i-szar
     P240968 viii 13: dub-zu-zu
     P240968 viii 14: ab-ba
     P240968 viii 15: dam-da-il
     P240968 viii 16: um-mi-a
     P240968 viii 17: a-zi
 
Q000027 n: [...]
 
     P225915 obverse? i' 1': [...]
     P332840 ii 1': uruda [...]
     P332840 ii 2': uruda gir2# [...]
     P332840 ii 3': uruda gir2# [...]