Q000299 = CDLI Lexical 000299 (ED Animals B) composite = P499075

 
Q000299 001: am
white bull
 
Q000299 002: gu4
ox
 
Q000299 003: e gu4
ox hide
 
Q000299 005: gu4 zubi
Zubi ox (hairy ox)
 
Q000299 006: gu4 du7
goring ox
 
Q000299 007: gu4 sumun2
wild ox
 
Q000299 008: ab2 sumun2
wild cow
 
Q000299 009: ab2 ga
milk cow
 
Q000299 010: ab2
cow
 
Q000299 011: ab2 UD-GAR
... cow
 
Q000299 012: ab2 peszx(|SZA3xSAL|)
pregnant cow
 
Q000299 013: ab2 amar gaba
cow with suckling calf
 
Q000299 014: ab2 pesz
heifer
 
Q000299 015: gu4 |E2.GAR|
...
 
Q000299 016: gu4 nig2-zum
...
 
Q000299 017: gu4 niga
grain-fed ox
 
Q000299 018: 2(disz) gu4
two year-old ox
 
Q000299 019: 1(disz) amar
one year-old calf
 
Q000299 020: amar munus
female calf
 
Q000299 021: adx(|GU4xBAD|)
ox carcass
 
Q000299 022: udu nita
ram
 
Q000299 023: utuwa
breeding ram
 
Q000299 024: u8
ewe
 
Q000299 025: u8 peszx(|SZA3xSAL|)
pregnant ewe
 
Q000299 026: u8 sila4 gaba
ewe with suckling lambs
 
Q000299 027: kirx(|MUNUS.U8|)
female lamb
 
Q000299 028: sila4
lamb
 
Q000299 029: [sila4 nim]
lamb born in the early season
 
Q000299 030: sila4 sig#
lamb born in the late season
 
Q000299 031: sila4 %a s,i2-li
shade lamb
 
Q000299 032: sila4 ma?-DIB-DIB
... lamb
 
Q000299 033: ud5
female goat
 
Q000299 034: ud5 peszx(|SZA3xSAL|)
pregant goat
 
Q000299 035: ud5 masz2 gaba
goat with suckling kids
 
Q000299 036: ud5 gan
... goat
 
Q000299 037: asz2-gar3
female kid
 
Q000299 038: LAK020
sow
 
Q000299 039: masz2
kid
 
Q000299 040: masz2 nim
kid born early in the season
 
Q000299 041: masz2 sig
kid born in the late season
 
Q000299 042: udu szu-ku5
... sheep
 
Q000299 043: udu nig2 ki za
... sheep
 
Q000299 044: udu KU7
fattened sheep
 
Q000299 045: {ansze}kunga2
mule
 
Q000299 046: {ansze}kunga2-munus
hinny
 
Q000299 047: dusux(IGI) nita#
male donkey
 
Q000299 048: dusux(IGI)-munus
female donkey
 
Q000299 049: szaganx(AMA){+ga-gan}
an equid
 
Q000299 050: szaganx(AMA)[{+ga-gan}]-munus
female equid
 
Q000299 051: durx(|ANSZE.USZ|)
donkey
 
Q000299 052: gukkal
fat-tailed sheep
 
Q000299 053: a-lum
long-fleeced sheep
 
Q000299 054: udu kur
mountain sheep
 
Q000299 055: bi2-lam{+lum}
elephant
 
Q000299 056: masz si du3
wild goat with upright horn
 
Q000299 057: lulim
stag
 
Q000299 058: szeg9-bar
a cervid
 
Q000299 059: alim
aurochs
 
Q000299 060: alim suhubx(|BARxAN|)
a kind of aurochs
 
Q000299 061: durah masz-da3
a kind of wild goat
 
Q000299 062: %a ditanx(ELLES160)
bison
 
Q000299 063: uszumgal
lion
 
Q000299 064: ug(|ZU!.PIRIG|)
lion
 
Q000299 065: nemurx(|PIRIG.TUR|)!
leopard
 
Q000299 066: ur-bar
wolf
 
Q000299 067: az
bear
 
Q000299 068: kiri3-ma
hyena
 
Q000299 069: ur
dog
 
Q000299 070: pirig bar-da3
a carnivore
 
Q000299 071: %a [mun]-di3#-num2
tiger
 
Q000299 072: szah2
pig
 
Q000299 073: szah2 {gesz}gi
wild boar
 
Q000299 074: ZU pirig
...
 
Q000299 075: SU giri17
...
 
Q000299 076: ZU ansze
...
 
Q000299 077: ZU RI
...
 
Q000299 078: ku5-da
otter?
 
Q000299 079: gurusz-TAR
...
 
Q000299 080: TUR#-du6
...
 
Q000299 081: [...]
...
 
Q000299 082: [...]-x
...
 
Q000299 083: [...]
...
 
Q000299 084: pesz2
mouse
 
Q000299 085: pesz2 kur
mountain mouse
 
Q000299 086: pesz2 za
...
 
Q000299 087: za-bar-HU#?
...
 
Q000299 088: PESZ2(LAK247)
...
 
Q000299 089: [{NIN}]pesz2(LAK247):sal4
...
 
Q000299 090: ze2-PESZ2-kesz2
...
 
Q000299 091: %a ha-mun-s,i2-lum
mouse
 
Q000299 092: gurusz-kesz2
...
 
Q000299 093: nin-ka6
mongoose
 
Q000299 094: nin-kilim{+gi-li2}
mongoose
 
Q000299 095: nin-PESZ2{+sa-ra}
...
 
Q000299 096: nin-PESZ2 DU
...
 
Q000299 097: nig2-u9-na
turtle
 
Q000299 098: NI-PESZ2
dormouse
 
Q000299 099: gu4 a
a small animal
 
Q000299 100: kun
lizard
 
Q000299 101: LAK672?-ga-x
...
 
Q000299 102: [...]
...
 
Q000299 103: [...]
...
 
Q000299 104: [musz]
snake
 
Q000299 105: musz min sag
two-headed snake
 
Q000299 106: musz ur3?
roof beam snake
 
Q000299 107: musz ba-dur
a kind of snake
 
Q000299 108: musz-mah
great snake
 
Q000299 109: musz nirah
Nirah snake
 
Q000299 110: musz URUDU
... snake
 
Q000299 111: musz gesztin
vine snake
 
Q000299 112: musz za-tum
female snake
 
Q000299 113: musz# a
water snake
 
Q000299 114: GIDIM [...]
...
 
Q000299 115: nig2-|(PAP.PAP)&(PAP.PAP)|-na
...
 
Q000299 116: musz x
...
 
Q000299 117: umanx(|HIxASZ2|)
...
 
Q000299 118: eh-eh
...
 
Q000299 119: eh# sze
...
 
Q000299 120: giriszx(|HIxASZ2|)
...
 
Q000299 121: umanx(|HIxASZ2|)# [...]
...
 
Q000299 122: [...]
...
 
Q000299 123: [...]
...
 
Q000299 124: [...]
...
 
Q000299 125: bir5# [...]
... locust
 
Q000299 126: bir5-bir5
swarm of locusts
 
Q000299 127: bir5 x
... locust
 
Q000299 128: nig2-ki#?-ma
vermin
 
Q000299 129: {d}mul
wood wasp
 
Q000299 130: nubx(NAB)-nab
...
 
Q000299 131: tesz2-tesz2:IGI
...
 
Q000299 132: na-zi
...
 
Q000299 133: hurinx(BALAG)-DU
...
 
Q000299 134: [...]
...
 
Q000299 135: [...]
...
 
Q000299 136: [...]
...
 
Q000299 137: [...]
...
 
Q000299 138: [...]
...
 
Q000299 139: [...]
...
 
Q000299 140: [...]
...
 
Q000299 141: [...]
...
 
Q000299 142: [...]
...
 
Q000299 143: [...]
...
 
Q000299 144: [...]
...
 
Q000299 145: [...]
...
 
Q000299 146: x-x
...