Q000359 = CDLI Literary 000359 (Ĺ umunda Grass) composite = P469666

 
Q000359 001: ab-ba na mu-un-de ab-ba na mu-un-de
 
Q000359 002: im ba-szeg3-ga2-ba e2-gar8 ba-gul-la-ba
 
Q000359 003: szika bar7-bar7-ra ba-szeg3-ga2-ba
 
Q000359 004: lu2-ra lu2 gi4-ba gaba ba-ri-a-ba
 
Q000359 005: mu ba-du11-ga-ba in-ga-an-du11
 
Q000359 006: sze ba-su-ub-ba in-ga-an-su-ub
 
Q000359 007: u4 im-e ge26-e ga-szeg3 im-mi-in-du11-ga-ba
 
Q000359 008: u4 e2-gar8-e ge26-e ga-gul im-mi-in-du11-ga-ba
 
Q000359 009: u4 a-ma-ru ge26-e ga-ur3-ur3 im-mi-in-du11-ga-ba
 
Q000359 010: an in-du11 ki in-tu-u4
 
Q000359 011: {u2}szumunda in-ga-an-tu-u4
 
Q000359 012: ki in-tu-u4 an in-du11
 
Q000359 013: {u2}szumunda in-ga-an-tu-u4
 
Q000359 014: gi lum-lum-ma-ni izi ba-an-la2
 
Q000359 015: ri-a-ri-a-bi gaba ba-ri-a-bi
 
Q000359 016: um-ma u4-da ba-ra-ab-tak4-a
 
Q000359 017: ab-ba u4-da ba-ra-ab-tak4-a
 
Q000359 018: gala-mah mu-da ba-ra-ab-tak4-a
 
Q000359 019: mu-lu a-ma-ru-ta ba-ra-ab-tak4-a
 
Q000359 020: {u2}szumunda kin-gi4-a ba-an-gaz
 
Q000359 021: kin-gi4-a ba-an-gaz sahar-tu11-be2 ba-tusz
 
Q000359 022: {u2}szumunda izi la2-la2 am3-me u2-du3-a-ni nu-ub-be2
 
Q000359 023: u2 nu-mu-dub2-dub2-be2 u2 nu-mu-bur2-bur2-re
 
Q000359 024: u2 nu-mu-bur2-bur2-re ma-a? um-ma-an-du3
 
Q000359 025: tukum mu-un-gub-be3 tukum mu-un-nu2-e
 
Q000359 026: izi um-ma-an-szum2 dagal-ba gen-na-ni
 
Q000359 027: {u2}szumunda ki-gub-ba-ni a-a sis-na
 
Q000359 028: izi ga-ba-gar ga-ba-gar im-ma-ni-in-du7-e
 
Q000359 029: ur2 e2-an-na-ke4 izi im-ma-ni-ri
 
Q000359 030: szu im-ma-ni-in-du3 szu im-ma-ni-in-la2
 
Q000359 031: inim ka-na um-ma-da-gal2-la
 
Q000359 032: ga-sza-an-an-na-ke4 uga{muszen} ba-e-dab5 ugu-ni-sze3 ba-gub
 
Q000359 033: sipa-de3 e-ze2-ni ma-a-a-ba mu-da-ab-szub
 
Q000359 034: ga-sza-an-an-na-ke4 uga{muszen} ba-e-dab5-ba
 
Q000359 035: im ba-szeg3-ga2-ba e2-gar8 ba-gul-la-ba
 
Q000359 036: szika bar7-bar7-ra ba-szeg3-ga2-ba
 
Q000359 037: {d}dumu-zi-de3 gaba ba-ri-a-bi
 
Q000359 038: im ba-da-szeg3 e2-gar8 ba-da-gul
 
Q000359 039: tur3 ba-da-gul amasz ba-da-bur12
 
Q000359 040: i7-da a-ge6 hul ba-an-da-szub
 
Q000359 041: ambar-ra im-hul ba-an-da-szub
 
Q000359 042: x na-ag2 gada? {i7}idigna {i7}buranun-ke4
 
Q000359 043: {i7}idigna {i7}buranun-ke4 u2 gid2-da ba-an-mu2
 
Q000359 044: u2 gid2-da AN x ag2 zu-a
 
Q000359 045: [...]
 
Q000359 046: [...]
 
Q000359 047: [...]
 
Q000359 048: [...]
 
Q000359 049: [...]
 
Q000359 050: u2-du3-a-ni mu-ub-be2 u2 mu-dub2-dub2-be2
 
Q000359 051: {u2}szumunda izi la2 e-x [...] x
 
Q000359 052: {u2}szumunda izi la2 am3-ma-an-du3
 
Q000359 053: izi la2 am3-ma-an-du3 en3 mu-un-na-tar-re
 
Q000359 054: ga-sza-an-an-na-ra {lu2}azlag tug2-ga-ni dan3-dan3-na
 
Q000359 055: ga-sza-an-an-na nagar {gesz}bala-e szu bi2-in-dab5-ba
 
Q000359 056: ga-sza-an-an-na bahar2-e {dug}sila3 am3-kir3-kir3
 
Q000359 057: bahar2 {dug}utul2 ku3 mu-un-na-an-szum2 sipa-de3 e-ze2-ni mu-na-ab-ga
 
Q000359 058: sipa-de3 e-ze2-ni mu-na-ab-ga en3 mu-un-na-tar-re
 
Q000359 059: u2 giri17-zal u2 giri17-zal buru14-gin7 mu-na-ab-ga
 
Q000359 060: gu3 an-e ba-te gu3 ki-sze3 ba-te
 
Q000359 061: gu3 szu nigin2-na-ni an-ur2-ra tug2-gin7 im-mi-in-dul gada-gin7 im-mi-in-bur2
 
Q000359 062: sag-du {u2}szumunda-ke4 {tum9}u18-lu-{tu15}u18-lu bi2-in-szub
 
Q000359 063: {u2}szumunda mu-zu [...] x-e
 
Q000359 064: u2 he2-me-en [...]
 
Q000359 065: u2 hul gig-ga he2-me-en [...]
 
Q000359 066: mu-zu [...]