Q000424 = CDLI Literary 000424 (Shu-Suen C) composite = P480980

 
Q000424 001: siki-gu10 hi-iz{sar}-am3 a im-ma-an-du11
 
Q000424 002: hi-iz gakkul3-sar-am3 a im-ma-an-du11
 
Q000424 003: su-hu-uh2-hu-ub4-bi ba-tag-tag x
 
Q000424 004: emeda{da}-gu10 mah mu-un-x-x x
 
Q000424 005: siki-gu10 a-a-lum im-mi-in-ak
 
Q000424 006: suh tur-tur-bi mu-un-dub-dub
 
Q000424 007: he2-em-du-gu10 si im-sa2-sa2-e
 
Q000424 008: he2-em-du siki-gu10 hi-iz{sar} nisi sa6-sa6-ga-am3
 
Q000424 009: szesz-e igi bar lu2 ti-la-na im-ma-ni-in-ku4-re-en
 
Q000424 010: {d}szu-{d}suen sag?-ba? lu2 sa6-ga im-ma-ni-in-pa3-de3-en
 
Q000424 011: x x x x hi-li-gu10 nu-til-le-dam
 
Q000424 012: [...]-re-dam
 
Q000424 013: [...]
 
Q000424 014: [...]
 
Q000424 015: [...]
 
Q000424 016: [...]
 
Q000424 017: [...]
 
Q000424 018: u3-mu-un-me he2-me-en u3-mu-un-me he2-me-en
 
Q000424 019: ku3 {na4}za-gin3-na u3-mu-un-me he2-me-en
 
Q000424 020: mu-un-gar3 sze mah tum3-me he2-me-en
 
Q000424 021: igi-ga2 lal3-bi-im sza3-ga2 hi-li-bi-im
 
Q000424 022: u4 nam-ti-la he2-en-na-e3 {d}szu-{d}suen [...]
 
Q000424 023: bala-bala-e {d}inanna-kam