Q000431 = CDLI Literary 000431 (Hymn for Shu-Suen) composite = P479880

 
Q000431 001: dingir nam-he u3-tu-da an-na igi bar-ra {d}urasz-a
 
Q000431 002: {d}szu-{d}suen lu2 {d}nanna di zu-gin7 x x-ga igi {d}en-lil2-la2-sze3
 
Q000431 003: u3-tu-da-zu-ta lu2 ne-me-en mu {d}nanna-e sa4
 
Q000431 004: szu-{d}suen dumu ur-sag an-na ki ag2 {d}en-lil2-la2
 
Q000431 005: e2-kur za-gin3-ta sag il2-la {d}urasz-e tu-da
 
Q000431 006: sza3 {d}urasz-a-ke4 pa3-da-am3 kur-kur-ra ha-ba-il2
 
Q000431 007: suh-gir11 sag mah {d}en-lil2-la 2(disz)-kam {gesz}gidru-ni he2-su3-u4
 
Q000431 008: dili-ni gesz tuku {d}en-lil2-la 2(disz)-kam a2 mah szum2-ma-am3
 
Q000431 009: szu du11-ga an za-gin3-na-kam {d}nin-lil2-la2 tam-ma-ni-im
 
Q000431 010: {d}szu-{d}suen ux(PA)-a hi-li mul-mul IGI? x DI? [...]
 
Q000431 011: ki-ru-gu2 1(disz)-kam-ma-am3
 
Q000431 012: {d}szu-{d}suen ti-la u4 su3-ra2 [...]
 
Q000431 013: gesz-gi4-gal2-bi-im
 
Q000431 014: x x x {d}en-lil2-la2 mi-ni-[...]
 
Q000431 015: x x {d}szu-{d}suen AN x [...]
 
Q000431 016: sag il2 [...] tum2?-ma [...]
 
Q000431 017: su6 za-gin3 su3-su3 {d}utu-gin7 kur-kur-ra [...]
 
Q000431 018: {d}szu-{d}suen nir-gal2? esz3 me i-i AN [...]
 
Q000431 019: mer ni2 girid2 i-lim kalam-ma kesze2? nam-gal-sze3? [...]
 
Q000431 020: gesz-nu11 il2 si AN-AN kesze2 an-na a2 mah {d}en-lil2-la2
 
Q000431 021: dili-ni en he2-gal2-la {d}szu-{d}suen pirig gal bara2-ge2-e-ne
 
Q000431 022: ki-ru-gu2 2(disz)-kam-ma-am3
 
Q000431 023: a-a {d}en-lil2 en nam tar-re a2-tuku-ni he2-me-en
 
Q000431 024: {d}utu-gin7 he2-du7-ni he2-me-en {d}nin-lil2 esz3 mah-a-kam
 
Q000431 025: en sig7-ga {d}en-ki nam tar-re a-a gesztu2 dagal-la-kam
 
Q000431 026: gal-an-zu {d}en-lil2-le igi gal2-la-ni-sze3 x x UN zi-de3-esz [...]
 
Q000431 027: lugal-gu10 dingir nam tar-ra ki ur5 sa6-ge [...]
 
Q000431 028: {d}szu-{d}suen di ku5-ru ka-asz bar-re-da x x x
 
Q000431 029: lugal-gu10 a2 bad hu-mu-ni-in-[...]
 
Q000431 030: ki-ru-gu2 3(disz)-kam-ma-am3
 
Q000431 031: en gal {d}szu-{d}suen mu he2-gal2-la [...]
 
Q000431 032: gesz-gi4-gal2-bi-im
 
Q000431 033: sag il2 men lugal du7 dumu {d}nin-sumun2-na
 
Q000431 034: pesz10-gal2 gaba-gal2 {d}a-nun-na-ke4-e-ne [...]
 
Q000431 035: {d}szu-{d}suen ku3 {d}inanna-ke4 pa e3 mu?-[...]
 
Q000431 036: sza3 ki ag2 hi-li nig2 nu-til-le-dam munus zi [...]
 
Q000431 037: sag-tab-zu ma-ra-an-szum2 {d}en-lil2-le gu2-da hu-[...]
 
Q000431 038: kal-ga a2 mah szum2-ma kur gal-la usu-ni-ta [...]
 
Q000431 039: ur-sag en bara2-bara2-ge2-ne za3 dib pirig gal-bi-im
 
Q000431 040: {d}szu-{d}suen alan sa6 aga za-gin3 gaba ku3-ga u6 di
 
Q000431 041: ur-sag nam-dingir-sze3 tu-da me-te nam-lugal-la
 
Q000431 042: [...] x an ki-a za3 kalam-ma-sze3 kal-ga
 
Q000431 043: ki-ru-gu2 4(disz)-kam-ma-am3
 
Q000431 044: [...] x ga-an-i-i
 
Q000431 045: [...] {d}nin-lil2-la2-kam in-nin9 x he2-en-na-nam
 
Q000431 046: [...]-le {d}utu-gin7 kalam dagal TAG? [...] im-mi-in-si
 
Q000431 047: [...] {d}szu-{d}suen u2?-a?-zu su3-am3
 
Q000431 048: [...]-ra-ra