Q000432 = CDLI Literary 000432 (Ibbi-Suen A) composite = P479879

 
Q000432 001: en me sag2 nu-di i-lim u5 men gal-la
 
Q000432 002: szul {d}suen u4 gesz-he2 e3-a-sze3? {d}en-lil2-le il2-la
 
Q000432 003: su-lim dagal idim-e diri {d}nin-lil2-le tu-da
 
Q000432 004: dingir musz3-a-ni UN-UN unken kur-kur-ra DU x
 
Q000432 005: iti6 x {d}i-bi2-{d}suen-gu10 x x x x mu-un-[...]
 
Q000432 006: me nam-nun-na-ni an-da gu2 la2-am3
 
Q000432 007: u18-ru-ni giri17-zal ki us2-sa-am3
 
Q000432 008: {d}asz-im2-babbar-re {d}i-bi2-{d}suen-gu10
 
Q000432 009: kalam-ma ku6-gal2-bi-sze3 ug3 dagal-la x [...]
 
Q000432 010: {d}nanna men zi-da dalla mu-[...]-e3
 
Q000432 011: gidru u4 du6-ul-la {d}asz-im2-babbar [...]
 
Q000432 012: {d}i-bi2-{d}suen-gu10 ug3 dagal-la gu2? x [...]
 
Q000432 013: ub-da an ki-ka kalam du10-ga giri3-na? [...]
 
Q000432 014: {d}nanna kur-kur-ra me-ni am3-[...]
 
Q000432 015: an ki nig2-dagal-ba pa MU x x [...]
 
Q000432 016: an-e nir GI-ba {d}asz-im2-babbar [...]
 
Q000432 017: {d}nanna nam-szul-la x hu?-[...]
 
Q000432 018: ul-sze3 me u4 ti-la x x mu-ni-[...]
 
Q000432 019: di-bi2>-{d}suen-gu10 x hu-mu-na-ni-[...]
 
Q000432 020: du11-ga-ni u18-ru gal sag2 nu-di-dam
 
Q000432 021: {d}i-bi2-{d}suen szu mah-a-ni im-dab?
 
Q000432 022: zi-de3-esz-sze3 mu-na-an-ak mu du10 sa4-a-ni
 
Q000432 023: sa-gid2-da-am3
 
Q000432 024: uri2{ki} iri me nun szul {d}suen-na-kam
 
Q000432 025: an {d}en-lil2 pap gal {d}nu-dim2-mud
 
Q000432 026: ama {d}nin-tu kalam-ma szir3-ra-ni mah-am3 me-tesz2 he2-i-i
 
Q000432 027: esz3 uri2{ki} iri me nun szul {d}suen-na-kam
 
Q000432 028: an {d}en-lil2 pap gal {d}nu-dim2-mud
 
Q000432 029: ama {d}nin-tu kalam-ma szir3-ra-ni mah-am3 me-tesz2 he2-i-i
 
Q000432 030: {d}a-nun-na x x x x [...]
 
Q000432 031: {d}en-ki [...]
 
Q000432 032: {d}x [...]
 
Q000432 033: {d}...
 
Q000432 034: {d}...
 
Q000432 035: unken ki x [...]
 
Q000432 036: EZEN x [...]
 
Q000432 037: sa-gar-ra-am3
 
Q000432 038: tigi {d}suen-na-kam