Q000448 = CDLI Literary 000448 (Iddin-Dagan B) composite = P479874

 
Q000448 001: {d}i-din-{d}da-gan an-ne2 ki mah-a-ni-a nam gal mu-ri-in-tar
 
Q000448 002: aga zi-de3 dalla mu-ra-ni-in-e3
 
Q000448 003: nam-sipa kalam-ma-sze3 mu-un-il2-en
 
     P251569 obv. 1-2: nam-sipa kalam-ma-sze3 mu-un-ni-il2
     P251569 rev. 1-2: nam#-sipa kalam-ma-sze3 mu-un-ni-il2
 
Q000448 004: kur giri3-zu-sze3 mu-un-gar
 
     P251569 obv. 3: kur giri3-zu-sze3 mu-un-gar
     P251569 rev. 3: kur giri3-zu-sze3 mu-un-gar
 
Q000448 005: {d}en-lil2-le igi zi mu-e-szi-in-bar
 
Q000448 006: {d}i-din-{d}da-gan gu3 zi mu-ra-an-de2
 
Q000448 007: us2-sag ki-en-gi-re gen6-ne2-de3
 
Q000448 008: ug3 us2-a se3-ge-de3
 
Q000448 009: ki-en-gi ki-uri an-dul3 dagal-la-za ni2 dub2-bu-de3
 
     P252232 obv. 1-2: ki-en-gi ki-uri-e an-dul3 dagal-la-a-zu
     P252232 rev. 1-2: ki-en-gi <ki>-uri-e an-dul3 dagal-la-a-zu
 
Q000448 010: ug3-e u2 nir-gal2 gu7-u3-de3 a du10 na8-na8-de3
 
Q000448 011: {d}en-lil2-le a2-bi mu-e-da-an-ag2
 
Q000448 012: {d}i-din-{d}da-gan sipa sza3-ga-na-me-en
 
Q000448 013: gu3 zi de2-a {d}en-lil2-la2-me-en
 
Q000448 014: {d}en-ki-ke4 gesztu2 dagal nig2-nam-ma zu-zu
 
Q000448 015: kig2 igi-gal2 zi? ka pirig-ta ed2-de3
 
Q000448 016: {d}i-din-{d}da-gan za-ra mu-ra-an-de6
 
Q000448 017: kur-kur-re me-tesz2 he2-i-i
 
Q000448 018: dumu tu-da {d}da-gan-na en il2 ug3 dagal-le
 
Q000448 019: {d}i-din-{d}da-gan iri-zu-sze3 u6 du10-ge-esz he2-i
 
Q000448 020: i3 li nig2 sza3-ga nu-da13-da13
 
Q000448 021: {d}en-lil2 he2-da-hul2
 
Q000448 022: {d}utu-gin7 u4 zi e3-a-zu-sze3 igi-bi he2-em-szi-gal2
 
Q000448 023: kur-kur-re an-dul3 dagal-la-zu-sze3 ni2 im-szi-dub2-be2
 
Q000448 024: har-ra-an kaskal-la si bi2-sa2
 
Q000448 025: su kalam-ma mu-e-du10
 
Q000448 026: nig2-si-sa2 ka-ga14 mu-e-ni-gar
 
Q000448 027: nig2-du7 pa bi2-i-e3
 
Q000448 028: in mu-e-dub-dub ki mu-e-sur-sur
 
Q000448 029: ki-en-gi ki-uri gu2 bi2-i-zi
 
Q000448 030: szu-luh dingir-re-e-ne si bi2-i-sa2
 
Q000448 031: {d}i-din-{d}da-gan ki-bi-sze3 gi4-gi4-en
 
Q000448 032: nig2-du11-ga-zu [...] GI [...]-im-gar
 
Q000448 033: inim-zu an ku3-ge us2-sa
 
Q000448 034: ka-ta e3-a-zu an-ne2 dul-lu
 
Q000448 035: du11-ga {d}en-lil2-la2-ta
 
Q000448 036: igi bar-ra-zu lu2 mu-un-ti-le
 
Q000448 037: ka ba-zu lu2 mu-un-silim-e
 
Q000448 038: du11-ga-a-zu {d}en-lil2 mu-szi-hul2
 
Q000448 039: sza3-ge de6-a-zu {d}nin-lil2-le he2-am3-bi im-me
 
Q000448 040: sipa {d}en-lil2-ra geszkim ti-me-en
 
Q000448 041: {d}i-din-{d}da-gan a-ba za-e-gin7 i3-dim2
 
Q000448 042: igi-bi he2-em-szi-gal2
 
Q000448 043: e2-kur-sze3 za-e lu2-bi he2-me-en
 
Q000448 044: nidba-zu e2 {d}en-lil2-la2-kam musz3 nam-ba-an-tum2-mu
 
Q000448 045: szeg12 e2-kur-ra-ke4 sa6-ga-zu {d}en-lil2 {d}nin-lil2-ra hu-mu-un-ne-eb2-be2
 
Q000448 046: inim sa6-ga an {d}en-lil2-la2-ta {d}i-din-{d}da-gan a2 nun he2-mu-e-te-gal2
 
Q000448 047: mu mah-zu kalam-ma i3-gal2
 
Q000448 048: an-za3-sze3 mu-zu pa bi2-in-e3
 
Q000448 049: kal-ga nam-ur-sag a2 me3 szen-szen gub-bu
 
Q000448 050: ki-bala-da du7-du7 mu-e-DU
 
Q000448 051: sza3-ta {d}da-gan-na nam-sze3 mu-ri-in-tar
 
Q000448 052: za3-mi2-zu ka-ga14 i-ni-in-gal2
 
Q000448 053: nam-lugal-zu ug3-e ba-sa6
 
Q000448 054: nam-sipa-zu sza3-ge um-ma-du10
 
Q000448 055: ug3 e-da-lu ug3 e-da-dagal
 
Q000448 056: kur-kur u2-sal-la mu-e-ri-nu2
 
Q000448 057: ug3-e he2-gal2-la u4 mu-ri-ib2-zal-e
 
Q000448 058: sag ge6-ga a-a-zu-gin7
 
Q000448 059: {d}i-din-{d}da-gan igi-bi mu-e-szi-gal2
 
Q000448 060: {d}en-lil2 en nam tar-tar-re-de3
 
Q000448 061: {d}i-din-{d}da-gan u4-zu he2-eb2-su3-u4-de3
 
Q000448 062: nam-kal-la nig2-nam-e zu-a
 
Q000448 063: igi du10 hu-mu-ri-in-du8
 
Q000448 064: gesztu2 diri dub {d}nisaba-ke4 szum2-ma-zu
 
Q000448 065: e2-dub-ba-a im-ma musz3 nam-ba-an-tum2-mu
 
Q000448 066: e2-dub-ba-a-ba esz3 nig2 u3-tu-gin7 ki nam-ba-silig-ge
 
Q000448 067: dub-sar-tur szu-ni ib2-szi-in-tum4 im bi2-ib2-sar-a
 
Q000448 068: {d}nisaba nin mul-a x gesztu2 hu-mu-un-na-szum2
 
Q000448 069: szu hu-mu-un-bad
 
Q000448 070: ki nam-dub-sar-ra-ka u4-gin7 he2-en-na-e3
 
Q000448 071: {d}i-din-{d}da-gan ad-da-zu {d}szu-i3-li2-szu lugal kalam-ma-ke4
 
Q000448 072: ki-en-gi ki-uri suhusz-bi mu-ra-an-ge-en
 
Q000448 073: du11-du11-ga an {d}en-lil2-ta ba-e-diri
 
Q000448 074: gu2-erim2-gal2 sa2 ba-e-du11
 
Q000448 075: {d}i-din-{d}da-gan lugal kal-ga lugal i3-si-in{ki}-na
 
Q000448 076: lugal ki-en-gi4 ki-uri nig2-nam-ma gesztu2 egir-ra-bi
 
Q000448 077: igi-sze3 mu-ri-DU
 
Q000448 078: ibila kal-ga-me-en3 nir mu-e-gal2
 
Q000448 079: {d}i-din-{d}da-gan nam-nun-na gu2 an-sze3 mi-ni-in-zi