Q000452 = CDLI Literary 000452 (Ishme-Dagan B) composite = P491665

 
Q000452 001: nin ni2 guru3 mah zu an ki nam-nir-ra szu du7
 
Q000452 002: ama {d}ba-ba6 gu2-gal nin-e-ne ur-sag x x
 
Q000452 003: dingir er9 me mah-a szu du7 sag il2 umusz? gal LU?
 
Q000452 004: su4-un-su4-na munus zi nin gal-an-zu sza3-ta umun2 ak
 
Q000452 005: dumu an-na mas-su2 inim pa3-de3 nig2-nam szu-ni si
 
Q000452 006: nin a-zu gal sag ge6-ga lu2 ti-le lu2 u3-tu
 
Q000452 007: szu-hal-bi szim-mu2 ug3 lu-a x x x x x
 
Q000452 008: sza3-la2 tuku arhusz2 su3 kalam-ma nin nig2-gen6?-na
 
Q000452 009: {d}en-lil2 lugal kur-kur-ra-ke4
 
Q000452 010: {d}nu-nam-nir en nam tar-re-de3
 
Q000452 011: esz3 nibru{ki} {d}ur-an-ki-a-ka gal-bi bi2-in-du11
 
Q000452 012: e2-kur za-gin3-na mi-ni-im-mah-en IGI RA x
 
Q000452 013: sa-par3 kal-ga {d}nu-nam-nir-ra-me-en
 
Q000452 014: an-gub-ba e2-kur-ra-ka szukur2 szum2-mu gesztin za-a-kam
 
Q000452 015: {d}en-lil2-la2 e2-gi4-a mah-a-ni-me-en a gub-ba-ni-me-en
 
Q000452 016: su4?-na szita-ba ki la2-a-zu-usz
 
Q000452 017: {d}nu-nam-nir nun kur-kur-ra-ke4
 
Q000452 018: nam-sag-tun3 mah an ki szu-zu im-mi-in-ku4
 
Q000452 019: mu-un-il2-en nam-nin esz3 numun i za-ra mu-ra-an-szum2
 
Q000452 020: a-a ugu-zu an dingir mah-e tug2 tug2-ba13 tug2 mi-ri-in-mu
 
Q000452 021: ur-sag {d}en-lil2-la2 {d}nin-gir2-su nitalam-sze3 ma-ra-an-szum2
 
Q000452 022: e2-ninnu iri-ku3 esz3 numun i sag-e-esz mu-ri-rig7
 
Q000452 023: lagasz{ki} gir2-su{ki} dim gal kalam-ma-ka
 
Q000452 024: e2-galga-su3 ki-tusz ki ag2-za
 
Q000452 025: tar-sir2-sir2 e2 nam-nin-a-ka bara2 mah-zu mi-ni-ri
 
Q000452 026: ki-tusz mah-zu-sze3 dingir ki lagasz{ki}-a im-szi-gam-e-de3-esz
 
Q000452 027: nin za3 dib me-ni szu nu-te-ga2
 
Q000452 028: dumu an-na nin gal nig2-nam zu
 
Q000452 029: szul me-dim2 sa6 nun {d}isz-me-{d}da-gan dumu {d}en-lil2-la2-ke4
 
Q000452 030: ki-sikil ama {d}ba-ba6 igi zi mu-szi-bar nam du10 mu-ni-tar u4 ti-la e3-a-sze3
 
Q000452 031: sa-gid2-da-am3
 
Q000452 032: ama {d}ba-ba6 nun {d}isz-me-{d}da-gan dumu {d}en-lil2-la2-ra nam-ti u4 su3-ra2 szum2-mu-dam
 
Q000452 033: gesz-gi4-gal2 sa-gid2-da-bi-im
 
Q000452 034: e2?-nam-ti-la e2 {d}en-lil2-la2-sze3
 
Q000452 035: sila4 babbar udu inim-gar sa6-ga gaba-na im-mi-tab
 
Q000452 036: nun {d}isz-me-{d}da-gan za-e im-me-ni-ku4
 
Q000452 037: |KI.LUGAL.GUB| nam-ti-la-da im-da-e-gub
 
Q000452 038: kur gal {d}en-lil2-ra KA ki mu-ne-gal2
 
Q000452 039: a-a {d}mu-ul-lil2 u3-mu-un gal kur-kur-ra
 
Q000452 040: {d}isz-me-{d}da-gan-na na-ag2 de3-eb2-tar mu-ni de3-eb2-pa3 e-ne-er mu-ne-du11
 
Q000452 041: {d}en-lil2 lugal kur-kur-ra-ke4 igi nam-ti-la sag-ki zalag-ga-ni mu-un-szi-in-bar
 
Q000452 042: {d}isz-me-{d}da-gan-na nam mu-ni-ib2-tar-re
 
Q000452 043: {gesz}gu-za me ur4-ur4 aga zi u4 su3-ra2-a gidru ug3 gen6-ne2 us2 1(asz)-a lah4!-lah4-e
 
Q000452 044: nun {d}isz-me-{d}da-gan nam-e-esz he2-tar
 
Q000452 045: {i7}idigna {i7}buranun-e he2-gal2 a-esztub{ku6} hu-mu-ra-ab-tum3 gun2-bi ha-ra-gid2-e
 
Q000452 046: gu2-gu2-bi u2-szim hu-mu-ra-an-mu2 asila ha-ra-ab-la2
 
Q000452 047: pu2-{gesz}kiri6-ba lal3-e gesztin-e ki hu-mu-ra-ni-ib2-us2
 
Q000452 048: a-gar3 zi-bi sze gu-nu ha-ra-ab-mu2 guru7-bi ha-ra-dub-dub
 
Q000452 049: tur3 ha-ra-du3-du3 amasz ha-ra-dagal-dagal
 
Q000452 050: nam-lugal-la mu hu-mu-ni-mah
 
Q000452 051: nam-nun-na sag an-sze3 he2-ni-il2
 
Q000452 052: sig igi-nim kur-za3 til-la-bi gu2-un ha-mu-ra-ab-il2
 
Q000452 053: kisal mah nun u4-gin7 dalla he2-ni-in-e3
 
Q000452 054: nidba-zu e2-kur za-gin3-na musz nam-ba-an-tum3-mu
 
Q000452 055: {d}en-lil2-le nam-sze3 mu-ni-in-tar
 
Q000452 056: lugal-la e2-kur-ta a2 mah mu-na-szum2
 
Q000452 057: nir mu-un-gal2 inim {d}en-lil2-la2-ta gaba-szu-gar nu-mu-un-tuku
 
Q000452 058: giri3 il2-il2-la im-gub-gub-be2
 
Q000452 059: e2-gal mah ki-tusz nam-lugal-la-ka im-ma-da-an-ku4-ku4
 
Q000452 060: bara2 ku3 za-gin3-na dur2 bi2-in-gar e2-gal mu-un-[...]
 
Q000452 061: sa-gar-ra-am3
 
Q000452 062: munus zi dumu an-na {d}en-lil2 gu3 ma-ra-de6 bara2 ku3 za-gin3 [...]-ab-be2
 
Q000452 063: ki-sikil ama {d}ba-ba6 dumu an-na {d}en-lil2 gu3 ma-ra-de6 bara2 ku3 za-gin3 [...]-ab-be2
 
Q000452 064: {d}isz-me-{d}da-gan dumu {d}en-lil2-la2-ra nam-ti u4 su3-ra2 sag-e-esz rig7-a-ni-ib
 
Q000452 065: u19-ru12-bi-im