Q000469 = CDLI Literary 000469 (Ishme-Dagan S) composite = P479863

 
Q000469 001: {d}en-lil2 du11-ga u18-ru di zu galam dagal-la-am3
 
Q000469 002: ka-asz bar e3 du11-ga-ni nu-kam3-me-da umusz x szu-ni-sze3 gar
 
Q000469 003: {d}isz-me-{d}da-gan gurusz kal sa su pirig szul kal ni2-gal2-la
 
Q000469 004: dili-x-ni mah en mu du10 sa4-a-ni kur szar2-ra pa3-da
 
Q000469 005: e-ne-da zi-gal2-la im-mi-in-lu?-a
 
Q000469 006: a2-bad3 ug3 dur2-ru-na-bi-sze3? sag ge6 szu mu-na-szum2-ma
 
Q000469 007: nesag kur-ra-da si sza-mu-na-ni-ib-sa2-asz
 
Q000469 008: e2-gal du10-ga-na ki la-ba-na-tag-ge
 
Q000469 009: u4-ba {d}isz-me-{d}da-gan szul ur-sag er9 du10-gal2-e-ne-ke4
 
Q000469 010: nibru{ki} iri numun ug3 szar2-ra i-i ti-le u3-tu gal2-la-sze3
 
Q000469 011: kasz4 di hu-luh-e ge6 an-bar7-ba gub-bu musz3 nu-tum2-mu
 
Q000469 012: u4 szu2-usz nig2-nam tum3 di gal-e-esz na-an-gar
 
Q000469 013: zi-ga-ni u18-lu a-ma-ru tu15 sumur-ba du-a
 
Q000469 014: a2-na ba9-ra2-a-ba ga2-ga2-ga2-da-na su3-u4-bi-sze3 gir2-gir2-re
 
Q000469 015: pirig husz edin-na-gin7 usu nam-szul-ba du-a
 
Q000469 016: du10 kaskal-la bad-bad-da-ni-a gesz-la2 me3 [...]
 
Q000469 017: {ansze}si2-si2 har-ra-an-na kun su3-su3-x
 
Q000469 018: masz2-tarah-gin7 kasz4-kasz4-e x x x x
 
Q000469 019: du10-ub szu bar-ra nu-kusz2-u3 x
 
Q000469 020: dumu nig2 tum2-tum2 {d}en-lil2-la2-ka
 
Q000469 021: nig2 sza3 hul2-hul2 {d}nin-lil2-la2-ka
 
Q000469 022: lugal-e esz3 za-gin3-na-sze3 musz3 la-ba-ra-tum2-mu
 
Q000469 023: u4-ba {d}isz-me-{d}da-gan {urud}alan mer-re-e kasz4-kasz4-e hu-luh-ha-na
 
Q000469 024: e2-ni2-guru3 bara2 kal-kal-la-na
 
Q000469 025: mu-ni-in-gub sze-er-zi-de3-esz bi2-in-gun3
 
Q000469 026: nun gal za3 an-na en du11-ga nu-kam3-me-da
 
Q000469 027: sag-ki zalag igi zi il2-la-na
 
Q000469 028: he2-en-szi-ni-gal2 sipa zi tu-da-ni-sze3
 
Q000469 029: lugal a2 nig2-hul dim2-ma ib2-szi-ag2-e-a
 
Q000469 030: mu-sar-ra-ba szu bi2-ib2-ra-a mu-ni bi2-ib2-sar-a
 
Q000469 031: asz2 bala-a-ba-ke4-esz lu2-kur2 szu ba-an-zi-zi-i-a
 
Q000469 032: lu2-ba {d}en-lil2 lugal-gu10 {d}nin-lil2 nin-gu10 nam ha-ba-an-da?-ku5-ru-ne
 
Q000469 033: {d}en-ki {d}iszkur {d}ezina2 {d}szakkan2 en he2-gal2-la-ke4-ne
 
Q000469 034: he2-gal2 an ki-a a-ba-da-an-gi4-esz hul-bi ha-ba-[...]