Q000512 = CDLI Literary 000512 (Rim-Sin E) composite = P481133

 
Q000512 001: [...] x x [...] szu-luh ku3-ga tum2-ma
 
Q000512 002: {d}ri-im-{d}suen iszib an-na sizkur sikil-la tum2-ma
 
Q000512 003: x sza3 ku3-ta bi2-pa3-da-zu nam-en kalam-ma-sze3 i-ni-il2-la
 
Q000512 004: nam-sipa sag ge6-ga i-ni-in-gar-ra
 
Q000512 005: eszgiri2 kalam ge-en-ge-en szu-ni bi2-in-si-a
 
Q000512 006: szibir ug3 zi-gal2 lah5-lah5-e za3-ga-na bi2-in-la2
 
Q000512 007: sza-ra-da-gub szu sikil-la ak-a-ni nig2-nam mi-ni-in-du10-du10
 
Q000512 008: ga {d}ezina2-ma ir du10-ga ma-dam kalam-ma-ka
 
Q000512 009: he-nun sza3-tum2-ma he2-gal2 nu-silig-ge
 
Q000512 010: kurun gesztin pa e3-a
 
Q000512 011: {kasz}uluszin3 ku7-ku7-da a2 sikil-da szar2-ra
 
Q000512 012: kasz er9 ki sikil gesztin tab-ba a nag nam-en-na-zu
 
Q000512 013: kasz tab-ba kasz mah szu ku3-zu tum2-ma
 
Q000512 014: lal3 babbar mu pa3-da-zu hur-sag-ta e3-a
 
Q000512 015: i3 ab2 ku3-ga i3-nun me-te nam-nun-na-zu
 
Q000512 016: i3-gesz bara2-ga i3 li sag si-ga
 
Q000512 017: gara2 sig7-a me-te {e2}tur3-re unu7 ku3 nam-dingir-zu
 
Q000512 018: szul gesz tuku-zu lugal ki ag2-zu
 
Q000512 019: sipa zi {d}ri-im-{d}suen nam-ti-la-ni-sze3 tum2-ma-da gen6-ne2-de3
 
Q000512 020: |KI.LUGAL.GUB| ku3 szita-sze3 ba-ab-du7-a sizkur sza3 hul2-la sza-ra-de2-de2-e
 
Q000512 021: u2 sikil-la u2-bi gu7 a sikil-la a-bi nag-a
 
Q000512 022: ne-sag du11-ga-zu sza3 hul2-la-zu-ta szu te-en-szi-ib
 
Q000512 023: a-ra-zu-ni sze-ga-an za-e nir he2-gal2
 
Q000512 024: sun5-na-bi inim mu-ra-ab-sa6-ge nam-ti-bi du11-ga-ab
 
Q000512 025: |KI.EN.GUB| ku3 |KI.EN.GUB| mah-e zi-de3-esz lah5-ab
 
Q000512 026: ki-gub-ba-ni-ta silim-ma gar-mu-na-ab
 
Q000512 027: nam-lugal-la-ni igi-zu-sze3 da-ri2-sze3 he2-gal2-le
 
Q000512 028: sag-kal? kalam-ma en nun pa-de3 he2-a
 
Q000512 029: du11-ga-zu-ta an ki-gin7 sag2 nu-di
 
Q000512 030: x x ug3 szar2-ra ka he2-en-nam
 
Q000512 031: ka ba-a-ni-sze3 dingir ama dingir-re-e-ne gizzal he2-em-szi-ak
 
Q000512 032: du11-ga-ni-sze3 ha-ba-dur2-ru-ne-esz
 
Q000512 033: nam-ti szu gi4-a he2-ni-tum2-tum2-mu
 
Q000512 034: nam-lu2-u18-lu-bi sza3 hul2-la he2-eb-ak-e
 
Q000512 035: u4-bi-sze3 u2-a zi-bi he2-em
 
Q000512 036: me-lem4 guru3-a-ni im dugud-da-gin7 lugal gu2 du3-a-ni he2-em-dul
 
Q000512 037: nig2-nam sa6-ga-ni masz2-da-ri-a-bi he2-ni-in-ku4-ku4
 
Q000512 038: sipa zi {d}ri-im-{d}suen za-ra dingir-bi-gin7 igi-bi ma-ra-szi-gal2
 
Q000512 039: nam-ti ki ag2-ga2-ni GISZ GAR-ba-ni gar-i3
 
Q000512 040: sza3 hul2-la rig7-bi2-ib u4-gin7 ha-ba-mu2-mu2
 
Q000512 041: szu mu-ra-mu2-mu2 e11-da-ni gesz tuku-bi2-ib
 
Q000512 042: inim sa6-sa6-ge-da-ni zi-ni ti-mu-na-ab
 
Q000512 043: x x nir he2-gal2 za3 sza4 na-an-tuku-tuku
 
Q000512 044: giri17 szu mu-ra-an-gal2 u4-bi su3-u4-ba-ni-ib
 
Q000512 045: x nam-ti-la-ka nam-lugal-la a2-bi GA2? x-ge
 
Q000512 046: inim si sa2-a-ni AN x gi16-sa he2-em
 
Q000512 047: x NI sza3 hul2-la he2-eb-ak-e
 
Q000512 048: x UD szu gi4-a ur-mah nam-en-na-bi-sze3 he2-da-ab-ri-esz
 
Q000512 049: u3-gul ga2-ga2-ni-sze3 bar x he2-en-na-zalag
 
Q000512 050: x-zu nam-ti-la x [...] szum2-mu-na-ab
 
Q000512 051: inim ku3-zu nam-ti-la-ni-sze3 x he2-em-tum2-me
 
Q000512 052: szu il2-la-ni-sze3 sze-ga-mu-un-szi-ib nam du10 tar-mu-na-ab
 
Q000512 053: nam-ti-bi-gin7 [...] su ma-da-na he2-eb-du11
 
Q000512 054: ub-da 4(disz) giri3-ni-sze3 gam-mu-na e-ne bara2-bi he2-em
 
Q000512 055: ma-da-na u2-sal-la nu2-a
 
Q000512 056: x x sza3 hul2-la u4 hu-mu-di-ni-ib-zal-e
 
Q000512 057: e2-gal-la lugal sze-ga-zu za-a-sze3 gal2-la
 
Q000512 058: {d}ri-im-{d}suen en {d}asz-im2-babbar mu-ni bi2-in-sa4-a
 
Q000512 059: u4 bala-ni su3-ba-ni-ib zi [...] x [...]
 
Q000512 060: aga zi mah [...] x x x
 
Q000512 061: nam-ti-la-ni-sze3 me-tesz2 [...]-i-i
 
Q000512 062: {gesz}gu-za ba-an-x [...] ma-da he2-ge-en
 
Q000512 063: ur5 sa6-ge sza3 hul2-la-bi sza3 he2-eb-si
 
Q000512 064: igi-bi-sze3 nam [...]-bi-sze3 silim-ma he2-em
 
Q000512 065: u3-luh nig2-si-sa2 szu-ni-sze3 si-bi2-ib ug3 szar2-ra he2-eb-sa
 
Q000512 066: dadag-ga sag us2 [...] x za-e mu-na tak4-ab
 
Q000512 067: iti giri17-zal asilx(EZEN)-la2-bi nig2-ba-asz ba-mu-na-ab
 
Q000512 068: mu szar2-a mul-an za-gin3-gin7 szid-bi nu-til-le sag-e-esz rig7-mu-na-ab
 
Q000512 069: nam-lugal-la bala sza3 hul2-la du-ri-sze3 he2-eb-ak-e
 
Q000512 070: lugal u2-a zi he2-ti-le
 
Q000512 071: {d}ri-im-{d}suen u2-a zi he2-ti-le
 
Q000512 072: nam-lugal-la-ni su-za-a he2-eb-du10
 
Q000512 073: u4 nam-ti-la-ka-ni su3-u4-ba-ni-ib
 
Q000512 074: ma-da ki-bi gi4-a nam-lugal-bi szum2-mu-na-ab
 
Q000512 075: sza3 ma-da du10-ga-na-ab giri3 ma-da si sa2-mu-na-ab
 
Q000512 076: gu3 kalam-ma tesz2-a se3-ge5-mu-na-ab
 
Q000512 077: {d}ri-im-{d}suen sipa sza3 sze-ga-zu he2-ti-le
 
Q000512 078: i7-bi a hu-mu-na-ab-tum3
 
Q000512 079: a-sza3-ga sze hu-mu-na-ab-mu2-mu2
 
Q000512 080: pu2-kiri6 lal3 gesztin hu-mu-na-ab-tum3
 
Q000512 081: ambar ku6 muszen ul-e-esz hu-mu-na-ab-gar-gar
 
Q000512 082: {e2}tur3-e amasz-a-bi-de3 ha-ba-lu-lu
 
Q000512 083: szegx(|IM.A|) an-ta a-bi bad-ta he2-en-na-ge-en
 
Q000512 084: e2-gal zi su3-u4-gal2 he2-en-da-ab-si
 
Q000512 085: {d}ri-im-{d}suen lugal-gu10