Q000523 = CDLI Literary 000523 (Hammurapi F) composite = P481144

 
Q000523 001: nin me mah szu du7-a nam-a-ni gal-bi sag? [...]
 
Q000523 002: {d}inanna nam-gurusz an ki-a an-ne2 sza-mu-na-an-[...]
 
Q000523 003: sag-kal dingir-re-e-ne pa e3 nam-a-ni [...]
 
Q000523 004: {d}inanna an {d}en-lil2 e-ne-da nu ka-asz kalam-ma nu-bar x
 
Q000523 005: sag-ku3-gal2 {d}a-nun-na-ke4-ne nam-gur4 nam-[...]
 
Q000523 006: {d}inanna u3-sumun2 zi nun-gal-e-ne nir-gal2 nin-e-ne [...]
 
Q000523 007: nam-mah-zu an ki-sze3 dalla e3-a me-zu me [...]
 
Q000523 008: ka ba-zu du11 an-na an mu-sa4 [...]
 
Q000523 009: nam-dingir-zu gu2-en-na za3 dib-ba a-ra2 gal-gal [...]
 
Q000523 010: an-da urasz-a gi ba-an-szum2-mu-un {d}en-lil2 x [...]
 
Q000523 011: zi-gal2-ba nam-nin-bi mu-un-ak bara2 x [...]
 
Q000523 012: garza2 mah a2 ag2-ga2 esz3 abzu-a [...]
 
Q000523 013: lugal za-da nu nam-sipa kalam-ma-sze3 nu-un-[...]
 
Q000523 014: an {d}en-lil2 du11-ga-zu-ta lugal-ra igi [...]
 
Q000523 015: du11-ga-za an ki x nin? [...]
 
Q000523 016: nam mi-ni-ib2-tar-ra-zu an {d}en-lil2 [...]
 
Q000523 017: ha-am-mu-ra-bi lugal mi-ni-ib2-x [...]
 
Q000523 018: ub-ta 4(disz)-ba a2 ag2-ga2-e x [...]
 
Q000523 019: u4 ma-dam mu he2-gal2-la ti [...]
 
Q000523 020: ha-am-mu-ra-bi x x [...]