Q000524 = CDLI Literary 000524 (Samsu-iluna A) composite = P481145

 
Q000524 001: musz3-me husz giri2 gal nam-gurusz-a
 
Q000524 002: igi hul2-la sag-ki zalag-ga-na im-ma-szi-in-bar
 
Q000524 003: nam sa6-ga-ni-sze3 la-la ba-an-szi-in-ak
 
Q000524 004: alan gun3-a-ni-sze3 hi-li im-ma-szi-in-ti
 
Q000524 005: bala-a-re-ni-sze3 im-ma-an-szi-gub
 
Q000524 006: ulutim2 kal-la-bi sza3 im-ma-ab-dab5-be2
 
Q000524 007: sza3 gu2-bi gi4-a-na im-ma-ab-ni10-ni10-e
 
Q000524 008: {d}inanna lugal-ra inim-e mu-un-gun3-gun3{gu2}
 
Q000524 009: u3-mu-un na-ag2-zu ze2-ba-am3 ki-ig ag2 ku7-ku7-dam
 
Q000524 010: sa-am-su-i-lu-na szuba2 gun3-a masz2 gesz i-bi2 kar2-kam
 
Q000524 011: igi-gu10-gin7 silim-ma de3-gub du-ri2-sze3 ti-la
 
Q000524 012: i-zi-ig3 ag2 KA-mu7-a asila da-ra-ab-si
 
Q000524 013: ug3 gu2-re-a hub2 dar du5-mu-ra-an-ak
 
Q000524 014: sa-am-su-i-lu-na a2-gal2 za-a-kam ug3 szar2-ra en-e
 
Q000524 015: mu-usz mesz3 sa6-ga-zu i3-me-en nam-en-nu-ug3 mu-ak-e-en
 
Q000524 016: za3 lugal-la-ka ul-sze3 gub-bu-da-ni
 
Q000524 017: ug3 nam-lugal-la-sze3 nam du10 mu-un-tar
 
Q000524 018: ur gal {d}alad2 {d}lamma mu-ne-en-szum2
 
Q000524 019: an-ta-ne-ne a2-gal2 ak-de3
 
Q000524 020: bala-a-re gu2-re hub2 dar ak-de3
 
Q000524 021: {d}inanna a2 zi-da ba-an-da-gub
 
Q000524 022: gab2-bu-ne-ne-a sa-am-su-i-lu-na ba-gub
 
Q000524 023: sila3 ga ku3-si22 e-ne im-da-e-ne
 
Q000524 024: en3-du ag2 KA-mu7-a mu-un-ku7-ku7-de3-ne
 
Q000524 025: bala-a-re gu2-re mu-un-ti-ti-ne
 
Q000524 026: me-en-de3-en ga-sza-an-an-na {d}lamma sa6-ga-me
 
Q000524 027: ildum2 il2-la sa-am-su-i-lu-na me-en-de3-en
 
Q000524 028: me-en-ze2-en bala-a-re zi-in-BU-ka-ke4
 
Q000524 029: i-zi-ig3 ag2 KA-mu7-a la-ba-an-du7 pi-li-pi-li da-mu-ra-ab-szid
 
Q000524 030: sza3 la2-la2 alan nu-un-ki-zil2-zil2-i nu-ma-al