Q000683 = CDLI Literary 000683 (Nanna N) composite = P478903

 
Q000683 001: ur2 NE-ru an ku3-ge si-a
 
Q000683 002: ku-zu-e mi-li gur-u3-a
 
Q000683 003: nanna me-en-zu ku-ku-gu
 
Q000683 004: en di-il5 en UD u4 an-ne szi-x
 
Q000683 005: u3-na ba-ba-ra u4 x [...]
 
Q000683 006: an ki-a na de5 szi-[...]
 
Q000683 007: dingir-me-en a2? x [...]
 
Q000683 008: ki-u3-lu?-x [...]
 
Q000683 009: su x x [...]
 
Q000683 010: x ku3 si gur e-a-zu-ne
 
Q000683 011: x x mi-li-im-mu na-il5
 
Q000683 012: x x-zu ku3-ga-am da-da-ga
 
Q000683 013: e i lu2-gal-gu10 u3 zi szi-mu-nu
 
Q000683 014: {d}nanna ku3 si gur? e-a-zu-ne
 
Q000683 015: x x mi-li-im-mu na-il5
 
Q000683 016: x x-zu ku3-ga-am da-da-ga
 
Q000683 017: e i lu2-gal-gu10 u3 zi szi-mu-nu
 
Q000683 018: sa sze RI en sza-ge ba-da-na
 
Q000683 019: ur2 ku-zu pa3 e szi-mi-nu
 
Q000683 020: x-la bar KU ba en KA-KA nu-si-li-ge
 
Q000683 021: u3 bi-na zi a-na szu-du sa2 ha-pa-du
 
Q000683 022: ki-sa2-al ma-he ninda ba-ga2-ra-zu
 
Q000683 023: ti-gi ni5 du-ge si ha-pa3-ne-sa2
 
Q000683 024: um-mi na-na ti-gi mu-ra-an-du
 
Q000683 025: {d}nanna ki-sa2-al ma-he ninda ba-ga2-ra-zu
 
Q000683 026: ti-gi ni5-in du-ge si ha-pa-ne-sa2
 
Q000683 027: um-mi na-na ti-gi mu-ra-an-du
 
Q000683 028: uru2{ri}-zu he-ga2-la he-da-an-du
 
Q000683 029: u3-ri-ma gu an-sze3 he-en-zi-ge
 
Q000683 030: en di-il5 en UD u4 su-u4-szu ul-a-sze3
 
Q000683 031: {d}nanna uru2{ri}-zu he-ga2-la he-da-an-du
 
Q000683 032: u3-ri-ma gu an-sze3 he-en-zi-ge
 
Q000683 033: en di-il5 en UD u4 su-u4-szu ul-a-sze3