Q000689 = CDLI Literary 000689 (Nanna fragment d) composite = P478908

 
Q000689 001': [...] x x x [...]
 
Q000689 002': x x su-na a-ia [...]
 
Q000689 003': ma in-di-ri ma in-di-ri [...]
 
Q000689 004': x u3-mu-ra e-su-la-szi mu-usz ga2-ar [...]
 
Q000689 005': x u3?-ri-ma e-mu-u4-ku-ra [...]
 
Q000689 006': x e-ki-isz-nu-gal2 x [...]
 
Q000689 007': x ka-ar-zi-da x x x [...]
 
Q000689 008': x ka-ar-za-gi-na ki e-na [...]
 
Q000689 009': x i-bi ne-pa-ar-szi ma-la [...]
 
Q000689 010': x LI ur2 x x x na [...]
 
Q000689 011': x ka-ar-za-gi-na ki e-na [...]
 
Q000689 012': x x KA MI ta di-li du-a [...]
 
Q000689 013': x ma im-di-ri ma im-di-ri u3-mu-un [...]