Q000694 = CDLI Literary 000694 (Nergal B) composite = P478912

 
Q000694 001: ur-sag dumu mah ni2 gur3-ru {d}en-lil2-la2
 
Q000694 002: u4-gin7 ra-ra ki-bala-sze3 gu3 gar-ra
 
Q000694 003: igi-ni-sze3 u18-ru bar-ra-ni-sze3 mar-uru5 zi-ga
 
Q000694 004: [...] x-ba-ni ki-bi x-ge
 
Q000694 005: en {d}mesz3-lam-ta-e3-a ni2 husz gur3-ru
 
Q000694 006: x x-a-ni kur erim2-gal2 nu-e3-de3
 
Q000694 007: si ma-az-za-ni kalam-ma [...]-la
 
Q000694 008: [...] {gesz}tukul bi-in-sag3
 
Q000694 009: [...] x IM {d}en-lil2-le u3-tu-da
 
Q000694 010: [...] gal x x mar-uru5 x x x
 
Q000694 011: [...] x x [...]-gar-re-en6
 
Q000694 012: a2 nam-ur-sag-ga2-zu mu-gub-be2-en6
 
Q000694 013: sag il2-la gu3 ra-bi-da nir-gal2
 
Q000694 014: lu2 zu-me dingir-re-e-ne-ke4
 
Q000694 015: e2 |GA2xX|-e ba-x-ar kalam-ma-ka
 
Q000694 016: an-ne2 mu-nigin2 nig2-nam-ma a2 mu-un-kin
 
Q000694 017: u4 nam-x mu-x x x
 
Q000694 018: a-ma-ru kur se3-se3-ge5 mu-ni-du11-ga
 
Q000694 019: nig2 hul-gal2-bi kusz7 su3-su3-me-en
 
Q000694 020: en-na nu-sze-ga-sze3 su3-su3-me-en
 
Q000694 021: ur-sag gal kur-kur-ra-me-en
 
Q000694 022: SZESZ-a dub2-dub2-e gu3 ba-an-de2-de2
 
Q000694 023: giri3 nu-ni-gub x x-ni-du-un
 
Q000694 024: szagan 7(disz)-gin7 x x-e ba-an-dib
 
Q000694 025: sag ge6 tesz2 an-sze3 gu2 bi2-in-gar
 
Q000694 026: tu{muszen}-bi-a lal3-da za3 mi-ni-dib-be2
 
Q000694 027: sim?{muszen} babbar ge6-bi-a za3 mi-ni-dib-be2
 
Q000694 028: x x sila si-si-ga x [...]
 
Q000694 029: ni2 x-zu iri mu-un-dul
 
Q000694 030: men zi mah ni2-zu [...]
 
Q000694 031: x x u18-lu lu2-u3 gaba nu-mu-gi4
 
Q000694 032: ki nin ki kal-kal nam-{d}en-lil2 sza-ba-ak-e
 
Q000694 033: igi sag il2 kalam-ma nam-lugal sza-ba-ak-e
 
Q000694 034: a-a-ni-ra ug3 su3-u4-bi-ta mi-ni-ib-e3
 
Q000694 035: kur-ra e2? x x x ki di?-bi-sze3 i3-szi-de6 {d}nergal-ke4
 
Q000694 036: {d}er3-ra lugal-ni mi2 na-mu-un-e
 
Q000694 037: sug2-sug2-ge-esz-am3 an-ra dirig-ga-me-en
 
Q000694 038: an lugal-e szid du3-mu-na-ab
 
Q000694 039: nam tar-re nam mu-un-di-ni-ib-tar-re {d}nergal-ka-me-en
 
Q000694 040: {d}nin-szubur sukkal ki gal kur-ra-ke4 {d}nergal-ka-ke4 silim-bi ba-ni-in-du11
 
Q000694 041: en-e hur-sag-ta lu2-sa-gaz ki mu-e3-a-me-en
 
Q000694 042: {d}en-lil2-gin7 ki x kur tesz2-a a2-zu nu-e3-de3
 
Q000694 043: ur-sag x gu2? du3 {d}en-lil2-la2
 
Q000694 044: zar-re-esz {d}en-lil2-ra u4 1(asz)-a du8-du8
 
Q000694 045: [...] hul gig {d}nergal i-zi-gin7
 
Q000694 046: [...] kur u4 e3 zi-ga-me-en
 
Q000694 047: {d}a-nun-na mu-un-sug2-ge-esz
 
Q000694 048: [...] ki-in-dar su3-su3-gin7
 
Q000694 049: [...] x-a-ni {d}nergal-ka-me-en
 
Q000694 050: [...] in-ga-[...] x
 
Q000694 051: [...] x [...]
 
Q000694 052: [...] x x
 
Q000694 053: [...] tu-da
 
Q000694 054: [...] zar-re-esz2 du8
 
Q000694 055: [...] dumu {d}en-lil2-la2
 
Q000694 056: [...] {d}lugal-er9-ra
 
Q000694 057: za3-mi2-zu du10-ga-am3