Q000767 = CDLI Literary 000767 (Two Scribes) composite = P481441

 
Q000767 001: dumu e2-dub-ba-a u4-ul-la-am3 ga2-nu ga-na ga-ab-sa2-sa2-en-de3-en
 
Q000767 002: tukum-bi nam-dub-sar-ra i3-zu a-na-am3 i3-szid
 
Q000767 003: mu didli zi-ga nam-dub-sar-ra
 
Q000767 004: nig2-zi-gal2 edin-na za3 lu2 szu-ka-sze3
 
Q000767 005: i3-sar egir-bi gu2 mu-e-du3
 
Q000767 006: a-ra2 igi diri nig2-ka9 sahar gar-ra za3-bi-sze3 i3-zu
 
Q000767 007: ka inim-ma nam-dumu-e2-dub-ba-a-ke4-ne
 
Q000767 008: ga-ab-szid-en-de3-en diri-zu-sze3 i3-zu
 
Q000767 009: ga2-nu gaba-ri-gu10-usz gub-ba in-zu ga-mu-ra-ab-til
 
Q000767 010: lu2-tu15 u2-hub2 gesztu2 la2-a
 
Q000767 011: gesz3-e gu-du kesz2 szir dili tu-lu
 
Q000767 012: me-ze2 gid2 nundum hur ib2 ku5 gu-du ku-da
 
Q000767 013: ge26-e-gin7-nam al-dim2-me-en
 
Q000767 014: lu2-tu15 umun3-e gada ba-an-la2
 
Q000767 015: nim-sahar-ra kid-asz-rin-na ba-e-si
 
Q000767 016: szah2 {tug2}u2-tu-gu-um al-tuku5-tuku5
 
Q000767 017: am-si munu4 sig7-sig7 al-bara3-ge
 
Q000767 018: ka5-a {dug}utul2-ta ab-ta-bar
 
Q000767 019: lulim a2-gu-hu-um al-sig-ge
 
Q000767 020: ur-bar-ra-ke4 siki al-pesz6-a
 
Q000767 021: {d}nin-pesz2 x x x x x ta-si-si
 
Q000767 022: zehx(SZUL){ze2?-eh}-tur [...] x x
 
Q000767 023: x [...]-re
 
Q000767 024: x-gi-a szurim-ga2-ke4 ka nu-gu7-da
 
Q000767 025: lu2-tu15 i3 dug i3-ib2-hul
 
Q000767 026: SU-bi nig2-gal2-la e2 nig2-gur11-ra an-hul
 
Q000767 027: a-sza3 ha-ma-tur e2-sze3 ga-ba-an-gen
 
Q000767 028: tug2 ba-da-an-til tug2 siki ba-ni-in-du8
 
Q000767 029: i3 {dug}silim2-ma ba-da-an-til er2-ba bi2-in-szesz4
 
Q000767 030: gud3 uman-na kin ba-an-sa6-ga
 
Q000767 031: {tug2}nig2-dara2-ni a-gin7 ba-ab-nag-ga2
 
Q000767 032: nig2-u4-bi-ta nu-mu-e-da-sa2-e
 
Q000767 033: nam-tar egir-ra-ka mu-da-ab-sa2-e
 
Q000767 034: a nu kasz nu duh nu dida nu zi3 nu zi3-milla nu tug2 nu {tug2}nig2-dara2 nu
 
Q000767 035: an-sze3 la-ba-te-ge26-en ki-sze3 la-ba-te-ge26-en
 
Q000767 036: kasz tuku duh nu-tuku zi3 tuku in-bu5-bu5 nu-tuku
 
Q000767 037: lu2-tu15 za-e ga2-gin7-nam inim gaba-ri ba-ab-szum2-mu
 
Q000767 038: bar-za en3 bi2-in-tar ur5-gin7 dumu lu2 al-gi-na nu-me-en
 
Q000767 039: e2 ad-da-za-ka sza3-gal iti-da kasz zi3-munu4 sze-ta-am3 nu-ub-diri
 
Q000767 040: ama-zu-sze3 szu bala ak-am3
 
Q000767 041: huluh du6-ul-du6-ul-e {tug2}nig2-dara2 bur2-bur2-re
 
Q000767 042: du14 mu2-mu2 e-sir3-ra u3-ba-gub
 
Q000767 043: lu2 ka-pirig dab5-ba ga-ba-al in-ne2-du3
 
Q000767 044: lu2-bi geszbu2 aszkud-ta un-szar2-szar2 sza3-ga-na ab-szed7-de3
 
Q000767 045: lu2-tu15 a-na-asz-am3 diri-zu-sze3 nig2 ab-gur4-re-en
 
Q000767 046: di i3-du11 egir-bi-sze3 nu-mu-un-til-e
 
Q000767 047: szu-zu ka-zu nu-ub-da-sa2
 
Q000767 048: nam-dub-sar-ra he2-bi2-szid ki-bi li-bi2-ib-gi4
 
Q000767 049: nig2-zi-gal2 edin-na za3 lu2 szu-ka-sze3 i3-sar-ra
 
Q000767 050: eme-gi7-sze3 eme-zu si nu-ub-sa2
 
Q000767 051: a-ra2 he2-szid za3-bi-sze3 nu-zu
 
Q000767 052: igi diri he2-du8 ki-us2 nu-ra-ab-dab5
 
Q000767 053: ka inim-ma nam-dumu-e2-dub-ba-a-ka szu-zu ib2-szi-in-tum3
 
Q000767 054: en3 nu-ra-tar szu-na ma-ni-ib2-szum2-mu
 
Q000767 055: szu nu-sa6 ki nam-dub-sar-ra gu3 nu-ra-de2-e
 
Q000767 056: lu2-tu15 uh-ta ze2 sza3-gar-ta usz2
 
Q000767 057: nig2-ur5-ra uh ur5-da gen-na ur5-ra me-te-zu
 
Q000767 058: gaba-ri-gu10 me-en
 
Q000767 059: a-na-asz-am3 ga2-e gaba-ri-zu nu-me-en
 
Q000767 060: lu2-tu15 lul du11-du11 ra-gaba ki bad-ra2
 
Q000767 061: gu4 sa ab-ku5-ku5 {gesz}szudul5-a nu2-nu2
 
Q000767 062: gu4 gu3 ra-ah bir-bir-re-ta zi-ir-zi-ir
 
Q000767 063: geme2 szu-ku6 gesz-ba-an-e u4 zal-zal
 
Q000767 064: sag lu2-tu15 udun bahar2-ra-ka nu2-nu2
 
Q000767 065: szagan-la2 ku3 dam-gar3-ra-ka til-til
 
Q000767 066: lu2 {kasz}kurun2-na zi3-munu4 gu7-gu7
 
Q000767 067: kiszi4-a ak ga2-nu lu2 sze10 sila-ta bar-bar
 
Q000767 068: galam hu-ru-um usz11 za3-ga bar-bar
 
Q000767 069: a-na-gin7-nam za-e ge26-da mu-da-ab-sa2-e
 
Q000767 070: ni2-su-ub lu2-tu15 dim2-ma {ugu}ugu4-bi
 
Q000767 071: e2 nu-tuku e-sir2-ra nu2-nu2
 
Q000767 072: {im}szu-rin-na nam-lu2-ulu3{lu}-ka zi3-munu4 i-ni-bara3-bara3
 
Q000767 073: {dug}utul2 ar-za-na {im}szu-rin-na-ta e11-da-zu-ne
 
Q000767 074: ba-e-de3-gaz tu7 al-bil2-la-ta
 
Q000767 075: {uzu}ma-sila3 sa-sal-zu su-a ab-sil2-sil2
 
Q000767 076: {gi}gur nisi-ga-ta zu2 e-da-ra-ah
 
Q000767 077: {gi}gur szu-ku6-da-ka ku6 mi-ni-ib-kar-kar
 
Q000767 078: u4 didli geszbu2 da-kum-ta igi-giri17-zu al-gu4-gu4-ud
 
Q000767 079: ga-ab-sa10 ganba lu2 sze sa-sa-a
 
Q000767 080: lu2 ni2-su-ub-ba-gin7 igi-zu-ta ab-ta-kar-kar-re-en-de3-en
 
Q000767 081: udun bahar2-ra-ka gur4-gur4-re-da-zu-ne
 
Q000767 082: gu2-murgu-zu-ta za3-gu-du-zu-sze3
 
Q000767 083: zu2-kesz2 simx(GIG)-ma ab-ta-si-si
 
Q000767 084: {gi}pisan ninda kurum6-ma lukur-e-ne-ke4 u3-mu-un-szub-be2
 
Q000767 085: geme2 lukur-ra al-tur-tur-re-esz-am3
 
Q000767 086: igi-zu zehx(SZUL){ze2-eh} tur-gin7 am3-ur4-ur4-re-de3-esz
 
Q000767 087: e2 dingir esz3 didli-ka i3-du8 gudu4-bi u3-sa2 igi-bi-ta a-ra-ab-dag en-nu-ug3 a-ra-ak-de3
 
Q000767 088: lu2-tu15 sag ka-bi nu-gu7
 
Q000767 089: sza3-gal-la-ni-sze3 kusz7 kalam-ma nigin
 
Q000767 090: a-na-asz-am3 in nu-zu-a-gu10 mu-un-dub2-dub2-be2-en
 
Q000767 091: a-ga-gu10-sze3 na-an-gub-be2-en igi-gu10-sze3 in-zu ga-mu-ra-ab-til
 
Q000767 092: al-gen al-zal kin-e ba-an-la2
 
Q000767 093: ni2-bulug5 a-sza3-ga gen {kusz}a-ga2-la2 szu-sze3 la2
 
Q000767 094: lu2 hun-ga2 egir kar-ke4-da-ka-ke4
 
Q000767 095: {gi}gur u2 de5-ga mi-ni-ib2-il2-il2-i
 
Q000767 096: u4 buru14-ka a2-zu sza3-gal-zu nu-ub-da-sa2
 
Q000767 097: kin-ta ba-zah2 ganba-ka szed15 du11 ba-gub-be2-en
 
Q000767 098: e2 lu2 dingir kasz-de2-a-ka u3-du-de3-en
 
Q000767 099: egir lu2 kasz de2-a-ka ba-an-ku4-re-en
 
Q000767 100: ugu-za imhur4 ab-sag3-sag3-ge-de3
 
Q000767 101: gu2-zu ki-a u3-ba-e-ni-in-gar
 
Q000767 102: ni2-zu szu nu-zu-a a-ra-ab-kar2
 
Q000767 103: nig2-gu7-u3-da szu pap-hal-la ab-zi-zi-i
 
Q000767 104: e2-me-esz KA gissu nigin
 
Q000767 105: u4 szed7-da KA gaba u4-da nigin
 
Q000767 106: lu2-tu15 sag gu2 ne-ka nu2-nu2
 
Q000767 107: bala-bala-e-da-zu-ne a2-szu-giri3 ku5 kusz-a ab-sil2-sil2
 
Q000767 108: e2 bur3-bur3 dun du11-du11
 
Q000767 109: a-na-asz-am3 ga-ba-al mu-un-du3-du3-e-en
 
Q000767 110: in mu-e-dub2-ba-gu10 su-ga2 nu-gal2
 
Q000767 111: ga2-nu e-sir2-sze3 e3-mu-da
 
Q000767 112: lu2 zu-ne igi he2-mu-e-du8-usz-am3
 
Q000767 113: na-ga2-ah me-en egir inim-ma-zu nu-e-zu
 
Q000767 114: lu2 sikil du3-a me-en nig2-nam nu-e-zu
 
Q000767 115: is-hab di-da nu-tak4-tak4 me-en
 
Q000767 116: lu2 sag gi4-a inim-ma la-ba-an-dab5-be2-am3
 
Q000767 117: lu2 gu3 ra-ah sza3 de3-ka nu2-nu2
 
Q000767 118: lu2 sza3-gar-ra ninda kar-kar-re
 
Q000767 119: lu2 dab5-ba {gi}pisan e2 dingir-re-e-ne-ke4 sag-bur2-bi nu-un-na-kal-e
 
Q000767 120: ze2-za gu3 de2-de2-e dag-gi-a a-ra-lu3-lu3
 
Q000767 121: lu2 pe-el-la2 tesz2 tuku-tuku nu-zu
 
Q000767 122: lu2 kar2-ga nig2-ur2-ra gu7-gu7
 
Q000767 123: lu2 sag-DU-a dumu lu2 nu-zu
 
Q000767 124: ki-ma-an-ze2-er lu2 kal-la nu-zu
 
Q000767 125: ur-sag gub-ba szu-bi-sze3 la2-a
 
Q000767 126: i3-gub nu-mu-un-ge-en i3-tusz li-bi2-in-sa6
 
Q000767 127: i3-szid ba-e-ul4-e-en i3-sar szu ib2-ta-an-ur3
 
Q000767 128: nig2 im-sar-re gu3 nu-ub-ta-de2-e
 
Q000767 129: dugud-bi ab-sar-re szu-ni al-zu-hu-ul
 
Q000767 130: szid-da-asz la-ba-ab-du7 sar-re-da me-te-bi in-nu
 
Q000767 131: dub ha-ma-tur ul4-la-bi ga-ab-til
 
Q000767 132: ki-gub-ba-ni u2-gu i-ni-in-de2
 
Q000767 133: ki-tusz-a-ni i3-bir-bir-re
 
Q000767 134: dim2-ma ab-ta-szub-ba inim ab-ta-giri11-da
 
Q000767 135: a-ba-am3 gu3 e-ra-an-de2-ma
 
Q000767 136: a-na-zu al-gal2-ma du14-sze3 im-ta-an-e3
 
Q000767 137: gub-ba lu2-tu15 ga-ba-al he2-mu-e-du3 nam-mu-du3-du3-e-en