Q000784 = CDLI Literary 000784 (Farmer's Instructions) composite = P478970

 
Q000784 001: u4-ul-ur11-ru dumu-ni na mu-un-de5-ga-am3
 
Q000784 002: a-sza3 dib-be2-da-zu-ne
 
Q000784 003: e pa5 du6 du8-u3-de3 igi kar2-kar2-ab
 
Q000784 004: a-sza3 a de2-a-zu-ne a-bi sza3-ba nu-il2
 
Q000784 005: u4 a-ta im-mu-e-a-e11-de3-a
 
Q000784 006: a-sza3 ki duru5-bi en-nu-ug3 ak-ab ki-sze-er a-ra-ab-tuku
 
Q000784 007: gu4 suhub2 giri3 na-ra-ab-zukum-e
 
Q000784 008: u2-sag11-bi u3-bi2-ze2 a-sza3 ki-gar u3-bi2-du11
 
Q000784 009: 1(u)-am3 {uruda}gin2 sal 2/3(disz) ma-na-ta sa2-a-ab
 
Q000784 010: {gesz}al-szub-be2 umbin gu4? ha-ra-szu2-szu2 sa ha-ra-ab-la2-la2
 
Q000784 011: ki ka sal-la-bi u2-tag ha-ra-tag-tag
 
Q000784 012: gu2 a-sza3-ga ub-da 4(disz)-ba {gesz}al-e ha-ra-ni10-ni10
 
Q000784 013: en-na a-sza3-ga al-sze6-sze6-e-da tesz2 a-ra-ab-se3-ge5-a
 
Q000784 014: {gesz}szu-kar2-zu sa ha-ra-ab-gi4-a
 
Q000784 015: {gesz}szudul-zu a2-szita4-a-bi ha-ra-kesz2
 
Q000784 016: {kusz}usan3 gibil-zu {gesz}gag-a ha-ra-ab-la2
 
Q000784 017: {kusz}usan3 sumun-zu {gesz}mud la2-la2-a-bi
 
Q000784 018: dumu gaszam-ta du10 ha-ra-ab-ak-e
 
Q000784 019: {uruda}gin2 {uruda}bulug {uruda}szum-me {gesz}szu-kar2-zu a2-zu si ha-ra-ab-sa2-e
 
Q000784 020: {kusz}sag-kesz2 {kusz}bar-e11-de3 {kusz}ka-du3 {kusz}usan3 sag-zu he2-ha-za
 
Q000784 021: {gi}ba-an-du8-zu kab2 di hu-mu-ra-ab-ak a2 kal-ga hu-mu-ra-an-ak-e
 
Q000784 022: a2-asz2 a-sza3-ga-zu da he2-en-gal2 kin-zu igi kar2-ka-ab
 
Q000784 023: gu4-{gesz}apin gu4 dirig-ga a-ab-tuku-a
 
Q000784 024: gu4 gu4-da dur bi2-ib-tu-lu-a
 
Q000784 025: {gesz}apin-bi {gesz}apin-na a-ab-dirig
 
Q000784 026: esz2-gar3 {gesz}apin 1(disz)-e 1(bur'u) GAN2-am3
 
Q000784 027: za-e 8(bur3) GAN2 gesz du3-ba-ab
 
Q000784 028: a2? sza3 hul2-gin7 a-ra-ab-dim2-e
 
Q000784 029: 1(bur3) GAN2-ba 3(asz) sze gur ba-an-ga2-ga2
 
Q000784 030: usu {gesz}apin 1(disz)-e a-sza3 {gesz}bar-dili-bi u3-bi2-ak
 
Q000784 031: {gesz}bar-dili-bi {gesz}apin-tug2-sag11 u3-bi2-ak tug2-gur-ra-ab
 
Q000784 032: gesz ur3-ra-ab gesz gi4-a-ab gesz pesz-bi2-ib
 
Q000784 033: ki sumur-bi {gesz}nig2-gul-ta {gesz}gag-dag2-asz u3-bi2-ak
 
Q000784 034: {gesz}mud {gesz}nig2-gul-zu sag-za he2-ha-za nig2 al di-sze3 na-du-un
 
Q000784 035: kin ak-zu-a ugu-ba u3-bi2-de2
 
Q000784 036: kin ak-zu-sze3 ga2-la nam-ba-an-dag-ge
 
Q000784 037: a-sza3 kin-zu ak na-an-na-ab-be2
 
Q000784 038: u4 mul-an-na szu im-ma-ab-du7-a-ta
 
Q000784 039: 1(u)-am3 a2 gu4 a-sza3 zi-zi-i-da-sze3 igi-zu nam-ba-e-gid2-i
 
Q000784 040: {gesz}al du3-a-bi ha-ra-ab-ak-e
 
Q000784 041: a-sza3 ur11-ru-da-zu-ne
 
Q000784 042: {gesz}apin-zu gu ha-ra-ab-dub2
 
Q000784 043: {gesz}ka-szu2 {gesz}apin-na-zu {kusz}im-du5-mu szub-i3
 
Q000784 044: {gesz}dam-zu {gesz}gag sal-la szub-i3
 
Q000784 045: {gesz}le-um-zu a2 he2-tal2-tal2 ab-sin2-zu gub-ba?-ab
 
Q000784 046: 1(disz) ninda us2 ab-sin2 8(disz) gub-ba-ab
 
Q000784 047: ab-sin2 durun-dur2-ru-na sze-bi gu2 a-ab-gid2
 
Q000784 048: a-sza3 ur11-ru-da-zu-ne
 
Q000784 049: lu2 sze-numun gar-ra-zu igi-zu gar-i3
 
Q000784 050: 2(disz) szu-si-ta-am3 {d}ezina2 he2-en-szub
 
Q000784 051: 1(disz) ninda us2-ta 1(disz) gin2 sze ha-ra-gar
 
Q000784 052: tukum-bi sze-numun a-tur-ra nu-ub-suhur
 
Q000784 053: {gesz}nig2-ku5 {gesz}eme-{gesz}apin-na-zu kur2-ra-ab
 
Q000784 054: tukum-bi dur a-ab-tu-lu dur tur-ra-ab
 
Q000784 055: ki ab-sin2 si sa2 i3-ur11-ru-a ab-sin2 {gesz}szibir ur11-ru-ab
 
Q000784 056: ki ab-sin2 {gesz}szibir i3-ur11-ru-a? ab-sin2? si sa2 ur11-ru-ab
 
Q000784 057: ab-sin2 si sa2 gu2 tu-lu gu2 TAG mu-ra-ga2-ga2
 
Q000784 058: ab-sin2 lug-gu2-zu si ha-ra-ab-sa2
 
Q000784 059: ab-sin2 ab-ki-iz-bi DU-a GAN2 ku5-ra2-zu ur11-ru-ab
 
Q000784 060: lag-bi ha-ra-ri-ri
 
Q000784 061: ki-sahar us2-bi ab-sin2 ha-ra-ni-ib-ra
 
Q000784 062: ki-sahar ka tab-bi ab-sin2 ha-ra-sig-sig
 
Q000784 063: henbur2-sze3 a-ra-sa6
 
Q000784 064: u4 henbur2-e ki im-ma-ab-dar-ra-ta
 
Q000784 065: siskur2 {d}nin-kilim-ke4 du11-ga-ab
 
Q000784 066: zu2 bir5{muszen}-ra bala-e-eb
 
Q000784 067: u4 sze ka sal-la ab-sin2-na-ka a-ab-dirig
 
Q000784 068: a numun sag-ga2-ke4 du11-ga-ab
 
Q000784 069: u4 sze {gi}kid-ma2-sza3-ga-ba ab-gub-ba a du11-ga-ab
 
Q000784 070: sze lillan-ba a du11-ga-ab
 
Q000784 071: u4 sze luh-ha an-su3-a a na-ab-be2-en sa-ma-na2-asz ba-gig
 
Q000784 072: u4 sze bir ak-de3 a-ab-du7-a a du11-ga-ab
 
Q000784 073: {gesz}ba-an-ba 1(disz) sila3 sze ku-dun ba-tuku-tuku
 
Q000784 074: sze gur10-gur10-ru-da-zu-ne sze ur5 nam-ba-gam-e-en
 
Q000784 075: u4 a2-ba-ka gur10-gur10-ra-ab
 
Q000784 076: kidx(|KID2.IM|) 1(disz)-e u3 lu2 zar kesz2-da 1(disz)-am3
 
Q000784 077: u3 lu2 1(disz)-e igi-ni-sze3 zar hu-mu-ra-ab-sa2-e
 
Q000784 078: 3(disz)-am3 hu-mu-ra-ab-gur10-gur10-re
 
Q000784 079: lu2 sze de5-de5-ga-zu sze szu huz na-an-ak-e
 
Q000784 080: sze-garadin3-e sze na-an-si-il-si-il-le-e-ne
 
Q000784 081: kin u4-da-zu u4 tur-ra-gin7
 
Q000784 082: usu di4-di4-la2-zu-ne u3 lu2 sze de5-de5-ga-zu-ne
 
Q000784 083: szid-bi du6-ul-la-ab zar-re-esz2 nu2-a-ab?
 
Q000784 084: kin-zu mi2 zi ha-ra-ab-du11
 
Q000784 085: dabin sze sumun-e tuku-a-ta
 
Q000784 086: ka-gu7-zu-sze3 lu2 sze gesz na-ab-ra-ra-an
 
Q000784 087: sze-zar-ra ne-ha-ab
 
Q000784 088: siskur2 sze-zar-ra u4 szu2-usz-e ha-ra-ab-du11
 
Q000784 089: u4 sze al-e11-de3-en-na-zu-ne
 
Q000784 090: lu2 sze la2-la2-zu-ne 3(u) gin2 ha-ra-an-ak-ak
 
Q000784 091: kislah-zu ki-gar du11-ga-ab
 
Q000784 092: har-ra-an gur-zu si sa2-sa2-ab
 
Q000784 093: {gesz}mar-gid2-da-zu si ha-ra-ab-sa2
 
Q000784 094: gu4 {gesz}mar-gid2-da-zu mur gu7-bi2-ib
 
Q000784 095: {gesz}szu-kar2-zu ha-ra-x x
 
Q000784 096: sur12 du8-a-zu u4 5(disz)-am3 ha-ba-ne-ha
 
Q000784 097: sur12 ba9-ra2-zu-ne nig2-ur5-ra du8-i3
 
Q000784 098: u4 sze ba9-ra2-zu-ne
 
Q000784 099: zu2 gesz-ba9-ra2-zu kusz la2-la2-bi esir2 ha-ra-ab-sub6-sub6
 
Q000784 100: gu4 dur2-dur2-ru-da-zu-ne
 
Q000784 101: lu2 sze ba9-ra2-zu usu? he2-en-de3-gub?
 
Q000784 102: u4 sze ki ba-e-ni-us2-sa
 
Q000784 103: siskur2 sze nu-nir-ra du11-ga-ab
 
Q000784 104: u4 sze al-la2-e-na-zu
 
Q000784 105: lu2 sze ki-ta al-gub-bu-a lu2 gesztu2-ga gub-ba-ab
 
Q000784 106: lu2 sze DU-a 2(disz)-am3 ha-ra-gub-bu-usz
 
Q000784 107: u4 sze ba-e-nir-ra gidru-sze3 nu2-a-ab
 
Q000784 108: siskur2 a2 u4 te-en ge6-ba du11-ga-ab
 
Q000784 109: u4 ba7-a-gin7 sze bur2-ra-ab
 
Q000784 110: na de5-ga {d}nin-urta dumu {d}en-lil2-la2-ke4
 
Q000784 111: {d}nin-urta engar zi {d}en-lil2-la2 za3-mi2-zu du10-ga-am3